Lean Thinking i produktudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Thinking i produktudvikling"

Transkript

1 Lean Thinking i produktudvikling Søren Madsen er kemiingeniør og MBA i teknologiledelse. Søren har 10 års erhvervserfaring med produktudvikling inden for fødevareindustrien og 4 års erfaring som virksomhedskonsulent. Hans Mikkelsen er konsulent i projektledelse og projektmetodik samt deltidsansat som adjungeret professor ved Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet. Hans er bl.a forfatter til Grundbog i Projektledelse og redigerer dette tidsskrift. The Toyota Production System (Lean Production) er renommeret og velbeskrevet. Toyotas udviklingsprocesser er mindre kendte, men resultaterne er mindst lige så imponerende: Toyota kommer fra projektgodkendelse til lancering ca. dobbelt så hurtigt som deres konkurrenter i USA. En standard cyklus på 15 måneder. Toyota lancerer flere nye modeller pr. år end f.eks. General Motors, der har 5 gange så mange ansatte Toyota har vist en særlig evne til banebrydende innovationer - senest med hybrid bilen Prius Toyotas tilgang til produkt- og teknologiudvikling benævnes Lean Product Development og bygger på Lean Thinking - en filosofi at drive sin produkt- og teknologiudvikling efter. Lean Product Development, bygger på grundprincipper, der også kendes fra Lean Production, samt en række værktøjer og metoder, der sigter mod at skabe mest mulig værdi for kunderne, Af erhvervskoordinator Søren Madsen og civilingeniør Hans Mikkelsen, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet minimere spild, skabe flow i værdikæder og udvikle medarbejdernes kompetencer bl.a. inden for projektledelse. Artiklen beskriver fire grundprincipper i Lean Product Development: Learning to See, MUDA, Kaizen og 5S. Udover disse grundprincipper karakteriseres Lean Product Development ved en tæt integration med udvalgte leverandører og samarbejdsparter i produkt- og teknologiudviklingen. Der er forsket og skrevet en del om Lean Product Development i de senere år. Meget kan vi lære fra de bedste japanske og amerikanske virksomheder, men det skal sikkert tilpasses dansk kultur. Uanset om du tror du kan, eller du tror du ikke kan så har du ret Henry Ford Artiklen indledes med et eksempel. Derefter følger beskrivelser af de 4 principper anvendt på produktudviklingsprojekter. ET EKSEMPEL En mellemstor dansk fødevarevirksomhed havde igennem 2-3 år brugt mange ressourcer på at indføre en ny projektstyringsmodel og på at uddanne medarbejderne i projektarbejde og anvendelse af projektværktøjer. Målet var dels at kunne gennemføre projekter væsentligt hurtigere end hidtil, hvor det gennemsnitlige projekt tog ca. 2 år, dels at øge træfsikkerheden på en række nøgletal i projektgennemførelsen. Efter næsten 3 års arbejde måtte virksomheden konstatere at gennemløbstiden og træfsikkerheden ikke synes forbedret væsentligt. Udviklingschefen var i mellemtiden blevet opmærksom på Lean Thinking og især værktøjet Learning to see. Han mente, at det kunne afdække, hvorfor gennemløbstiden på udviklingsprojekterne stadigvæk var lang. Learning to see vil sige at kortlægge og analysere værdikæder. I dette tilfælde opfattes en værdikæde som alle de aktiviteter såvel værdiskabende som ikke værdiskabende der er nødvendige for at frembringe et produkt eller en serviceydelse fra råmateriale til kunde. Værdikæden skal afspejle virkeligheden ikke det, man tror, er virkelighed fra manualer og lignende. Det gik op for udviklingschefen, at virksomheden havde mere end en værdikæde indenfor produkt- og teknologiudvikling nemlig: Own label. Detailhandelens eget mærke. Fra koncept til launch. Udviklingsprojekter med udgangspunkt i virksomhedens egen produktstrategi Teknologiprojekter Udviklingschefen valgte i første omgang at koncentrere sig om værdikæden Fra koncept til launch, da gennemløbstiden her var længst. Værdikæden valgte han at opfatte som hele forløbet fra ide til lancering. Han valgte at kortlægge værdikæden sammen med en produktchef og en produktionsleder, fordi medvirke fra flere funktioner har betydning for den fælles forståelse og for kvaliteten i kortlægningen. Kortlægningen foregik dels som interview, dels som opsamling af data fra projektstyringssystemet. Vi vil ikke beskrive værdikæden, men nedenfor er angivet væsentlige konstateringer: I virksomheden blev der udarbejdet gennemsnitlig 10 projektbeskrivelser pr. år og 8 projekter var i gennemførelsesfasen samtidig For at holde tempoet og det ledelsesmæssige fokus i gennemførelsen holdes fast projektmøde i projektgrupperne hver 14. dag og styregruppemøde hver måned Træfsikkerheden var i gennemsnit på indeks 130 (30% overskridelse) af time-to-market, 120 på kostprisen og 130 på totale projektomkostninger. Den gennemsnitlige gennemløbstid på projekterne, ca. 20 måneder, var fordelt som følger: Projektindstilling 5-8 uger Projektgodkendels 2-4 uger Faseopdelt gennemførelse mdr. Indkøring i produktionen 3-4 uger Mellemliggende ventetider uger Den kontrollable tid, den tid hvor man selv i et vist omfang kan styre tidsforbruget, var ca. 17 ud af de 20 måneder Projekterne skubbes igennem værdikæden efterhånden som der opstår ledig kapacitet. Som nævnt ovenfor kunne gruppen se af current state, at en meget stor del af tidsforbruget i projektgennemførelsen var kontrollabel tid altså tid, hvor de selv havde mulighed for at styre tidsforbruget. En projektindstilling kan tage 2 måneder, men gruppen var enige om, at de, DANSKPROJEKTLEDELSE blad nr. 3,

2 med det rette fokus, den rigtige styring, de rigtige værktøjer og de rette kompetencer samlet, kunne lave den på en uge. Gruppens analyse og ideudvikling på den nye Concept to launch resulterede i følgende væsentlige ændringer: Projektgennemførelsen sker i et takt system, der sikrer en fast kort gennemløbstid på 8 måneder og høj træfsikkerhed. I taktsystemet gennemføres fast 2 parallelle projekter, så det kræver en høj fleksibilitet i udviklingsfunktionen at udnytte den store andel af kontrollabel tid i gennemførelsen. Der anvendes flere ressourcer up-front ved planlægning af gennemførelsen, så projektmøderne kan afløses af korte tavlemøder med fokus på resultater og handlingsplaner. Nye projekter startes efter et træk system. Når 2 projekter når til prøveproduktionen gennemfører idedirektøren (en ny rolle i organisationen) en ide generering. Takten er her, at 50 ideer skal resultere i 8 idebeskrivelser, der er efter en forundersøgelse skal resultere i 2 nye projekter. Gennemløbstiden 8 måneder er fordelt som følger: generering beskrivelse Forundersøgelser Projektaccept Projektplanlægning Faseopdelt gennemførelse inkl. prøveproduktionen 2 uger 1 uge 4 uger 2 uger 1 uge 6 mdr. GRUNDPRINCIP LEARNING TO SEE En værdikæde defineres som: alle de aktiviteter såvel værdiskabende som ikke værdiskabende der er nødvendige for at frembringe et produkt eller en serviceydelse fra råmateriale til kunde. De fleste virksomheder har mere end en værdikæde indenfor produkt- og teknologiudvikling - som eksemplet viser. Eftersom hver værdikæde har kunder, kundeværdi og dermed mission, vision og strategi og tillige gennemløber forskellige aktiviteter og er styret af forskellige informationsstrømme og styringsmekanismer, skal den betragtes som en selvstændig værdikæde. Når virksomheden har identificeret, hvilke og hvor mange værdikæder der findes til frembringelse af nye produkter og Product Managers viden, kan den begynde på Learning to See. Fasedelt gennemførelse Det centrale værktøj i Learning to See er værdikædeanalyser, som kortlægger og analyserer aktivitets- og informationsstrømme i værdikæden fra start til slut. Til forskel fra en procesanalyse, der har fokus på, hvilke processer der gennemløbes, afbilder en værdikædeanalyse altså også informationsdelen. En værdikædeanalyse er delt i to dele. Den første del er kortlægning af current state hvordan ser værdikæden ud i dag. Anden del er analysedelen, hvor man med udgangspunkt i kundeværdi, mission, vision og Evaluering 10 pr. år 10 pr. år 8 pr. år 8 pr. år 8 pr. år 8 pr. år 5-8 uger 2-4 uger måneder 3-4 uger 1-12 mdr 5-8 uger 5-8 uger 2-4 uger 2-6 mdr Præstationsdata: Den overordnede værdikæde før Projektstyregruppe Statusmøde hver måned Skub når der er fri udviklingskapacitet Projektgruppe Projektmøde hver 14. dag Gennemløbstid fra projektbeskrivelse til frigivelse i gennemsnit 20 mdr. 6-8 parallelle projekter Kontrollabel tid ca. 17 mdr. ukontrollabel tid ca. 3 mdr. Værdiskabende ca. 5 %, type 1 MUDA ca. 40%, type 2 MUDA ca. 55% Træfsikkerhed på time to market - ca. indeks 130 (30 % overskridelse af tid) Træfsikkerhed på kostpris - ca. indeks 120 (20 % overskridelse af kostpris) Træfsikkerhed på omkostninger - ca. indeks 130 (30 % overskridelse af omkostninger p Træfsikkerhed på kostpris - ca. indeks 120 (20 % overskridelse af kostpris) Træfsikkerhed på omkostninger - ca. indeks 130 (30 % overskridelse af omkostninger Den overordnede værdikæde efter Styregruppe porteføljen Projektgruppe direktør generering Milepælsmøde efter design og prototype. I øvrigt nøgletalsrapport/scorecard Projektbeskrivelse Projektgodkendelse Produktionsmodning beskrivelse Forundersøgelse Projekt accept Tavlemøde hver 14. dag Fasedelt gennemførelse Evaluering 50 pr. takt 8 pr. takt 4 pr. takt 2 pr. takt 2 pr. takt 2 pr. takt 2 pr. takt 2 uger 1 uge 4 uger 2 uger 1uge 6 måneder 3 og 6 mdr Præstationsdata: Projekt planlægning Fast takttid på fra idebeskrivelse til produktfrigivelse på 8 mdr. to parallelle projekter Værdiskabende tid ca. 13 %, type 1 MUDA ca. 40% og type 2 MUDA ca. 47% Målsætning på træfsikkerhed på time to market - indeks 100 Målsætning på træfsikkerhed på kostpris - indeks 100 Målsætning på træfsikkerhed på omkostninger - indeks 100 Målsætning på træfsikkerhed på salgsmængde indeks 100 DANSKPROJEKTLEDELSE blad nr. 3,

3 overordnede mål analyser de eksisterende værdikæder for ikke værdiskabende aktiviteter (MUDA) og udvikler de ideelle værdikæder. Vision: Hvilke resultater ønsker vi i værdikæden om 3 år? Mission: Hvorfor har vi værdikæden? Strategi: Hvordan skal vi styrings-, proces- og kompetencemæssigt nå visionen for værdikæden? Kortlægningen Kortlægningen har til at formål at skabe et fælles sprog, en fælles metode og forståelse i organisationen. Kortlægningen foregår med enkle midler: Interviews og frembringelse af data på gennemførte projekter Pen og papir frem for computer modellering Enkle symboler. I forbindelse med kortlægningen opstår der en masse tanker og ideer til forbedringer. Derfor er det en god ide at medbringe en idebog, hvori alle disse guldkorn nedskrives undervejs. Senere i forløbet, når der skal ideudvikles på den ideelle værdikæde, er idebogen et godt udgangspunkt at starte med. Som oftest skal kortlægningen af værdikæden ske på flere niveauer. Dels et overordnet niveau det store billede dels på mere detaljeret niveau, hvor aktiviteter åbnes op og kortlægges detaljeret. Den detaljerede kortlægning er vigtig, da det som oftest er her spild bliver synliggjort. Gruppen af personer der skal kortlægge værdikæderne kan med fordel være sammensat bredt med deltagere fra både produkt- og teknologiudvikling, salg og marketing, produktion/pta og støttefunktioner som kvalitet og eventuelt økonomi. Den brede sammensætning har betydning, når kortlægningen skal kvalitetssikres og er med til at skabe et fælles sprog og fælles forståelse. Pas på med at stole på informationer fra kvalitetshåndbøger og andre procedurebeskrivelser. Se og beskriv praksis. Værdikæden skal afspejle virkeligheden ikke det vi tror er virkelighed. Eksempler på data der skal fremgå af værdikæden er: Tidsforbrug Træfsikkerheder (tid, kostpriser, salgsvolumen etc.) Antal, mængder. Nedenfor er vist resultatet af en kortlægning af den overordnede værdikæde. Analysen og udviklingen Analysen har som nævnt til formål at analyse de eksisterende værdikæder for ikke værdiskabende aktiviteter (MUDA) og udvikle den ideelle værdikæde - baseret på flow i det omfang det er muligt. Analysen bygger på to forudsætninger: 1. At kundeværdi og dermed også missionen med værdikæden er defineret og kvantificeret. Eksempler på kundeværdi er: Time-to-market/ kunde, produktets kostpris, produktets funktionalitet/ egenskaber, samlede projektomkostninger, applikationsviden etc. 2. Proces- og organisationsindsigt samt forståelse for principperne bag og karakteristika ved Lean Product Development. Ofte vil man af current state kunne se, at en meget stor del af tidsforbruget er kontrollabel tid altså tid, hvor vi selv har mulighed for at styre gennemløbstiden. Med det rette fokus, de rigtige kompetencer og ressourcer, den rigtige styring, de rigtige værktøjer kan vi gennemføre den hurtigere og mere sikkert. Eksempler på ukontrollabel tid er ventetider på godkendelser eller produktionsudstyr fra leverandører. Ofte vil det vise sig at op mod 75% af gennemløbstiden er kontrollabel tid og måske kun 25% er ukontrollabel tid, hvilket antyder gode muligheder for komprimerede projektgennemløb. Ligeledes vil det ofte fremgå af current state at tidsforbruget er fordelt nogenlunde som følger: 5% værdiskabende aktiviteter 65% ikke værdiskabende aktiviteter 30% ikke værdiskabende men nødvendige aktiviteter Analysen og udviklingen af nye værdikæder vil som oftest foregå i en og samme proces, hvor analyser danner udgangspunkt for design af nye aktiviteter og værdikæder, der igen danner udgangspunkt for en værdifastsættelse (tid, omkostninger eller andet) af de enkelte aktiviteter. Værdifastlæggelsen er så udgangspunktet for en potentialevurdering, hvor der sammenholdes med data fra kortlægningen af current state I forbindelse med udviklingen af nye værdikæder kan det være en god ide at starte med et stort blankt stykke papir, hvorpå der klæbes forskellig farvede post-it lapper. En gul firkant for en aktivitet, en grøn pil for elektronisk datatransport osv. GRUNDPRINCIP MUDA Det centrale element i Lean Product Development er at øge andelen af værdiskabende aktiviteter gennem fjernelse af spild (MUDA) både internt i virksomheden og eksternt i forholdet til dens leverandører/ forhandlere/kunder. De originale 7 spildformer fra Toyotas produktionssystem, er kun delvist dækkende for de spildformer, der kan opstå i udviklingsprocessen. Af større betydning i Lean Product Development er særligt fem former for videnspild: Tidstab grundet mange ansvarsskift i værdikæden og manglende beslutningskompetence i projektgruppen Ressourcespild grundet at de forkerte projekter sættes i gang og/eller der ofres ressourcer på projekter, som ikke længere opfylder kundeværdi hhv. har forretningsmæssigt potentiale Forkert funktionalitet fordi beslutninger herom tages uden at være faktabaseret. Eksempelvis sker det at kritiske beslutninger om f.eks. design og teknologi tages uden forudgående forsøg Manglende læring fra et udviklingsforløb til et andet. Ofte forsømmes at udarbejde rapporter med de væsentligste konklusioner man er allerede i det næste udviklingsforløb. Nogle konklusionsrapporter er ofte svære at fortolke og anvende. Overforbrug af ressourcer grundet dårlig udnyttelse af viden. Ofte får vi ikke sammensat projektgrupper efter kompetencer og behov, men mere efter hvad der bliver tildelt/er ledigt. Det øger risikoen for at træfsikkerheden i udviklingsprojektet bliver dårlig. GRUNDPRINCIP KAIZEN Kaizen kommer fra de to japanske ord Kai (forandring) og Zen (til det bedre eller godt) og på dansk er begrebet adopteret som løbende forbedringer via alles involvering - medarbejdere og ledelse. Kaizen bygger som kultur og filosofi først og fremmest på sund fornuft. Dernæst baserer tankegangen sig på det grundlæggende menneskelige karaktertræk, at mennesket til alle tider har stræbt efter at skabe det perfekte - ved uophørligt at forbedre det eksisterende. Et ofte anvendt værktøj til problemløsning er det meget enkle fiskebensdiagram vist nedenfor. DANSKPROJEKTLEDELSE blad nr. 3,

4 Aktivitet 1. Præciser problemet 2. Brainstorm på årsager til problemet 3. Brainstorm på løsningsforslag til årsagerne 4. Udvælg de væsentligste årsager. 5. Udvælgelse af løsning/løsninger. Beskrivelse Problemet defineres/beskrives. En person melder sig til at komme med et bud på løsning af problemet. Personen samler 2-3 andre personer for hvem problemet er relevant (gruppen). De brainstormer på årsager til problemet. Disse noteres på røde Postit s og placeres på venstre side af sidebenene under den kategori som gruppen skønner rigtig. er kan ofte placeres under flere kategorier, men det er vigtigt hurtigt at blive enige om placering og komme videre. Gruppen brainstormer på løsninger til de forskellige årsager. sforslagene noteres på grønne Post-it s og placeres på højre side af sidebenet. Gruppen vurderer årsagerne og vælger de vigtigste ud. Gruppen kan også fravælge de årsager, de måtte skønne ikke står til at ændre. De røde Post-it med de væsentligste årsager placeres i feltet årsager og løsninger på Kaizen tavlen. Efter at alle løsningsforslag er fremkommet foretages en prioritering og de eller den bedste ide udvælges til videre behandling. Fiskebensdiagrammet Mennesker Maskiner Udvalgte årsager og løsninger Kaizen kontinuerlige forbedringer Antal 20 Gennemførte forbedringer Metoder Materialer Der knytter sig en bestemt fremgangsmåde til anvendelse af fiskebensdiagrammet (se skemaet ovenfor). Nedenfor er vist et eksempel. En virksomhed med 10 ansatte inden for produkt- og teknologiudvikling, som systematisk har arbejdet med løbende forbedringer, gennemførte på et år 82 forbedringer i værdikæderne. GRUNDPRINCIP 5 S 5S er et enkelt og universelt princip, som alle kan lære at efterleve. Det bygger på en antagelse om, at en arbejdsplads, hvor kun det nødvendige findes, hvor værktøjer, informationer og udstyr er placeret på faste pladser, hvor der er orden og ryddeligt og arbejdsprocesserne og procedurer er standardiseret, har fordele i form af bl.a. højere produktivitet, bedre kvalitet, bedre leveringsevne, et mere sikkert sted at arbejde. 5S er oprindeligt et japansk begreb beskrevet af Hiroyuki Hirano i bogen 5 Pillar of the Visual Workplace. De 5S er således 5 japanske ord, som alle begynder med S, og som karakteriserer de 5 grundpiller 5S. De 5 japanske S er er: Seiro (sorter, organiser) Seiton (systematisering, bring i orden) Seison (renlighed, skure) Seiketsu (standardisér) Måneder 2002 R e s u lta t 5 S - 80% holdinger 20 % teknik Sikkerhed Jobtilfredshed Sorter Standardiser Selv disciplin Kvalitet Produktivitet Sæt i orden Skure/skinne DANSKPROJEKTLEDELSE blad nr. 3, Overblik Fra Hiroyuki Hirano

5 Shitsuke (disciplinering, stå fast) De 3 første S er sorter, systematiser og renlighed er aktiviteter, der skal gennemføres i den nævnte rækkefølge. Effekten af at bringe i orden opnås ikke, hvis der stadig er en række unødige ting stående, ligesom det ikke giver mening at gennemføre renlighed og skure, hvis ikke ting er på rette pladser. Det fjerde S, standardisere, er anderledes og er en metode til at fastholde de første 3 S gennem standardisering af bl.a. arbejdsprocesser og procedurer. Det femte S, disciplinering, er igen anderledes. Her handler det om at skabe en kultur, der kompromisløst arbejder i henhold til de beskrevne og gældende standarder og som gør 5S til en vane. Indledningsvis kan der opstå en modstand, da der skal gøres op med gamle vaner og enhver jo gør tingene på sin måde. I nogle udviklings- og teknologiafdelinger har man indtrykket af, at kulturen er rod = kreativitet, men det er vigtigt ikke at falde i fælden og gå på kompromis, så 5S kun bliver et spørgsmål om at få ryddet ud i det gamle en gang imellem. Effekten vil så udeblive. Når der et ryddet ud, skal ting sættes på de rette pladser - eksempelvis rettet imod: Understøtte værdikæden Muligheder for koncentrerede arbejdsforløb uden afbrydelser eksempelvis projektrum Medarbejdere med arbejdsrelationer sidder tæt på hinanden naturlig og hurtigt flow. Personer med megen udadvendt kontakt skal forstyrre andre mindst muligt Understøtte kreativitet. 5 S har som beskrevet ovenfor bl.a. til formål at øge kvaliteten i værdikæden gennem standardiserede tjeklister, arbejdsprocesser og procedurer. Det skal sikre at eventuelle problemstillinger opdages så tidligt som muligt, hvilket er en særdeles god investering som det ses nedenfor. Standardiseringen kan eventuelt være i form at en integration med virksomhedens kvalitetssystem. Det nederste niveau leder til en række standard nøgledokumenter, der skal benyttes i projektgennemførelse. Nøgledokumenterne kan være alt fra word dokumenter til ide- eller projektbeskrivelse til excel regneark til beregning af kostpris eller tjeklister ved afslutningen af hver af projektets faser. ER DIN UDVIKLINGS- PROCES LEAN? Hvis du kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn er du godt på vej med Lean Product Development Overblik, flow og takt i projekt porteføjlen Mål- og resultatstyring Design for Manufacturing Integreret Produktudvikling Tæt integration med udvalgte leverandører og samarbejdspartnere World Class projektledelse Høj træfsikkerhed i projektgennemførelse Klar beskrivelse af værdikæderne mission, kundeværdi, vision og mål Standardiserede arbejdsprocesser, hjælpeværktøjer og nøgledokumenter En Kaizen kultur der konstant jagter forbedringer. I litteraturlisten er der angivet en række henvisninger, hvor du kan finde mere om Lean Product Development. LITTERATUR John Bicheno, THE LEAN TOOLBOX, Picsie Books, Buckingham, England Dansk Industri, PRODUKTUDVIKLING DER SKABER VÆRDI, Dansk Industri 2002 James Womack & Daniel Jones, LEAN THINKING: BANISH WASTE AND CREATE WEALTH IN YOUR CORPORATION, New York, Rawson Associates, 1996 Heidi Hansen & Hans Jørn Hindbjerg-Hansen, MÅL- OG RESULTATSTYRING, Industriens Forlag, 1997 Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis, GRUNDBOG I PROJEKTLEDELSE, 7. UDG. Prodevo ApS Preston Smith & Donald Reinertsen, DEVELOPING PRODUCTS IN HALF THE TIME, Van Nostrand Reinhold, New York 1991 Robert S. Kaplan & David P. Norton, THE BALANCED SCORECARD, Børsens Forlag A/S 1998 Richard Leifer mf. RADICAL INNOVATION, Harvard Business School Press 2000 Kim R. Bohn og Peter Lindgren, PRODUKTUDVIKLING I NETVÆRK REFLEKSIONER OMKRING PRODUKTUDVIKLING I HØJ HASTIGHED, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet 2002 The Productivity Development Team, 5S FOR OPERATORS, 5 PILLARS OF THE VISUAL WORKPLACE Shopfloor Series, Productivity Inc., 1999 Herman Glenn Ballard, THE LAST PLANNER SYSTEM OF PRODUCTION CONTROL, ph.d. afhandling, University of Birmingham, 2000 James Womack, Daniel Jones and Daniel Roos, THE MACHINE THAT CHANGED THE WORLD, New York, Rawson Associates, 1996 DANSKPROJEKTLEDELSE blad nr. 3,

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Fasemodeller misleder forandringsprojekter!

Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet og konsulent i projektledelse, Prodevo Aps Begrebet en fasemodel

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere