UDKAST. Handleplan og budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013"

Transkript

1 UDKAST Handleplan og budget

2 Handleplan og budget s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 57 kulturinstitutioner, der er hjemmehørende i de 6 kommuner. Det er s overordnede formål at bidrage til områdets strategiske udvikling, skabe ramme for et rigt kulturliv, synliggøre de kulturelle tilbud og placere området på det nationale og internationale landkort. s konkrete mål er - ifølge foreningens vedtægter: at støtte og rådgive kulturstederne, at informere om og markedsføre regionens kulturtilbud, at forene de kulturelle kræfter i regionale netværk, at inspirere og udvikle tværgående kulturprojekter, at koordinere større strategiske satsninger. I 2011 fik en ny vision: er et kulturelt netværk, som formidler en direkte kommunikation mellem alle kulturinstitutioner og kommuner i området med henblik på at skabe udfordrende kultur af høj kvalitet for alle. Kulturfestival BØLGEN er udfoldelsen af denne vision. arbejder i 2012 med 6 indsatsområder. 1. Fortsat udvikling af netværket. 2. Kulturfestival BØLGEN Strategisk udvikling i forhold til turisme, erhverv og uddannelse 4. i et internationalt perspektiv 5. Markedsføring 6. Kompetenceudvikling De 6 indsatser er beskrevet enkeltvis med resultatmål og en detaljeret handleplan for 2012, en overordnet handleplan for 2013 og en samlet skitse for årene Der er et budget for 2012 og 2013 bagerst i handleplanen.

3 1. Udvikling af netværket 2 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan Styrke og videreudvikle netværket. Medlemsaktiviteter i form af kurser, m.v. Udvide af medlemskredsen Ny større fælles satsning Medlemsaktiviteter i form af kurser, internatkurser, fyraftensmøder m.v. Generalforsamlingen holdes i Herning Kommune Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Udvikle og planlægge Kulturfestival BØLGEN Beskrevet under indsatsområde 2 Generalforsamlingen holdes i Ikast-Brande Kommune Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Planlægge og afvikle Kulturfestival Bølgen Generalforsamlingen holdes: 2014 i Struer Kommune 2015 i Holstebro Kommune 2016 i Lemvig Kommune i Ringkøbing-Skjern Kommune Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Næste større fælles satsning foregår i. Netværket mellem s medlemmer er den centrale indsats og er en forudsætning for at kunne realisere kultursamarbejdets vision og mål. Udviklingen af netværket sker gennem de fælles aktiviteter: kursus- og kompetenceudvikling, og faglige seminarer, fælles markedsføring Udvikling af Kulturfestival BØLGEN Udvide netværket med kulturaktører, der opfylder kriterierne, men som pt. ikke er medlem af kultursamarbejdet.

4 2. Kulturfestival BØLGEN. 3 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan Kulturfestival BØLGEN gennemføres fra 17. august 19. oktober 2013 Fastlægge tema og tids periode for festivalen. Igangsætte projektet Videreudvikle og gennemføre festivalen Kulturfestival BØLGEN evalueres og den ny satsning for udvikles og gennemføres Der er et realistisk budget for festivalen Udarbejde et samlet budget Festivalen skal øge samarbejdet mellem medlemmerne. Der holdes ca 1 fællesmøde pr kvartal. Der holdes projektudviklingsmøder og andre fællesmøder. Festivalen skal øge samarbejdet med andre aktører, herunder turisterhvervet 10 % af aktiviteterne har en international dimension Der er en særskilt markedsføringsplan for Festivalen. De sociale medier i centrale i markedsføringen Der etableres et kulturregionalt netværk med turisterhvervet Der er afsat en pulje til international udvikling. Det internationale aspekt er et vigtigt kriterium tilskud fra Festivalpuljen Markedsføringstrategi for festival udvikles løbende. Indsatsen koordineres med den generelle markedsføringsstrategi Der bliver udarbejdet en strategi for anvendelse af de sociale medier. Det internationale aspekt er et vigtigt kriterium for tilskud Festivalpuljen Kulturfestivalen har egen hjemmeside Gennemførelse Den internationale/europæiske dimension viderudvikles i forhold til Kulturfestival. Evaluering af markedsføring med henblik på at anvende erfaringer i Kulturfestival Evaluering af anvendelse af de Sociale medier. vedtog i 2011 at gennemføre Kulturfestival BØLGEN i perioden lørdag den 17. august til lørdag den 19. oktober s festival indgår i den regionale kulturaftale for med fokus på den internationale dimension. Med internationalt menes der primært deltagelse af ikke-danske kunstnere/kulturaktører. Den internationale dimension skal afspejles i arrangementerne - internationale kunstnere og kulturinstitutioner inviteres til at deltage og samarbejde med lokale aktører og i lokalsamfundene. udveksling og samarbejde mellem internationale og lokale kulturaktører netværksudvikling af som organisation og model. Udviklingsmålet er at 10 % af aktiviteterne har en international dimension (jf. ovenstående definition). Derved har flere kulturaktører fået konkrete erfaringer med at arbejde med ikke-danske kunstnere og indgå i internationale samarbejder

5 3. Strategisk udvikling i forhold til turisme og erhverv. 4 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan Samarbejds- og markedsføringsflader med turistsektoren. Med afsæt i Kulturfestival BØLGEN etableres kulturregionalt netværk med turistaktører (foreninger, råd, mv.) Afdække fælles interessefelter og strategiske samarbejdsmuligheder i fht Kulturfestival 2013 Samarbejde med turistaktører, Kulturspot og KultuNaut om udvikling af Kultursport Turisme- og markedsførings fokuseret kompetenceudvikling. Kontakt- og samarbejdsflader med erhvervslivet Igangsætte gruppe. Fokus på vidensindsamling blandt medlemmer, kommunale, nationalt og regionalt Der er 2 strategiske indsatsområder: turisme og erhverv. Målet for turismegruppen er at udfolde allerede identificerede emner. Målet for erhvervsgruppe er med afsæt i Kulturfestival BØLGEN, at igangsætte det indledende afklaringsarbejde.

6 4. i et internationalt perspektiv 5 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Finde Samarbejde med Central regionale/tematiske Denmark EU Office samarbejdspartnere Understøtte Arrangere temamøder, m.v. kulturstederne i forhold til det internationale Synliggøre som model på s hjemmeside Vedligeholde og udvikle den engelske side Etablere en tysk side Handleplan Synliggøre Repræsentere i relevante internationale sammenhænge. Deltage i udviklingen af Århus Repræsentere i relevante internationale sammenhænge. Deltage i udviklingen af Århus Repræsentere i relevante internationale sammenhænge. Deltage i udviklingen af Århus Markedsføring af arrangementer Udvikle den tyske og engelske platform på kulturspot.dk Indsatsen i forhold til den internationale dimension skal ses som flerstrenget. Den er tværgående og berører såvel fremtidige Kulturfestivaler, turismeområdet, kompetenceudvikling m.m. Indsatsen omfatter: et internationalt perspektiv på som organisation/model servicering af de enkelte kultursteder i relation til internationale emner kulturregional markedsføring af arrangementer evt. indgå i konkrete internationale aktiviteter

7 5. Markedsføring. 6 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan Fælles markedsføring gennem og aktivitetskalender i ugeaviserne i Midtog Vestjylland. Udvikle Kulturspot i samarbejde med KultuNaut Evaluere Kulturspot og den trykte presse, Tage den formelle beslutning om fremtidig markedsføring, da de eksisterende aftaler udløber ved årets udgang. Den generelle markedsføringsstrategi skal koordineres med markedsføringsstrategi for Kulturfestival BØLGEN skal være synligt for medlemmer, borgere og omverdenen, herunder udlandet. Ny hjemmeside for Herunder udvikling af den engelske version, etablering af en tysk version. Videreudvikling af elektroniske markedsføringsmuligheder Evt etablering af en fransk version. Udsendelse af min 2 elektroniske Nyhedsbreve. Styrke synligheden på Facebook, og andre sociale medier Anledningsvist præsentere Udsendelse af min 2 elektroniske Nyhedsbreve Vedligeholde på Facebook Anledningsvist præsentere Udsendelse af årligt min 2 elektroniske Nyhedsbreve. Uddele Kulturpriser. Uddele Kulturpriser. Uddele Kulturpriser s fælles markedsføring sker gennem og den ugentlige aktivitetskalender, der husstandsomdeles gennem Ugeaviserne. Der er indgået en aftale med Herning Bibliotekerne, der løber i perioden om drift og udvikling af den internet- og papirbaserede markedsføring. Den fremtidige markedsføringsstrategi skal afklares i For at styrke synligheden af er der en række indsatser, der skal vedligeholdes og udvikles. Kommunikations- og pressestrategi Løbende opdatering af hjemmesiderne og Nyhedsbreve s to kulturpriser: KulturPrisen og KulturVækstPrisen.

8 6. Kompetenceudvikling 7 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan Tilbyde gratis redskabs- og temakurser, foredrag og temadage, Der gennemføres min. 15 kursusdage 1-2 temaarrangementer/fyraft Der gennemføres min. 15 kursusdage 1-2 temaarrangementer/fyraft Der gennemføres min. 10 kursusdage Tilbyde relevante og kvalitetsbetonede kurser Det tilstræbes at lave kurser for alle målgrupper blandt de ansatte ensmøder Alle kurser evalueres skriftlig efter afslutning. Redskabskurser på flere niveauer. ensmøder Alle kurser evalueres skriftlig efter afslutning. Medlemmerne skal inddrages i udvikling af nye kursustilbud Forslag til kurser til 2013 sendes i høring i foråret Forslag til kurser 2014 sendes i høring i foråret Kurserne veksler mellem klassikere og nye tiltag s kurser skal koordineres med andre store tiltag Brugerundersøgelse blandt medlemmer. Der tilbydes min 2 kurser, der ikke har været udbudt før Kursusudbud koordineres med mål for Kulturfestival BØLGEN Koordineres med Frivillighedsakademiet Der tilbydes min 2 kurser, der ikke har været udbudt før Kursusudbud koordineres med mål for Kulturfestival BØLGEN Koordineres med Frivillighedsakademiet Der tilbydes min 2 kurser årligt, der ikke har været udbudt før Koordineres med Frivillighedsakademiet og Århus Der gennemføres hvert år en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer, der er udformet som en interessetilkendegivelse og udformning af ønsker. Det tilstræbes at kurser, temaarrangementer og fyraftensmøder skal foregå rundt i medlemsregionen. De fleste kurser henvender sig til alle eller en bred kreds af medlemmer. Derudover vil der blive eksperimenteret med udvikling af kursustilbud til særlige målgrupper. tilstræber, at koordinere indsatsen med de øvrige tiltag, der geografisk og målgruppemæssig falder sammen med kultursamarbejdet.

9 Budget Budget 2012 Budget 2013 UDGIFTER Kurser, foredrag og temadage Netværk Strategisk Udvikling (aktiviteter) Professionel bistand Kulturfestival Bølgen anvendt i Kulturfestival BØLGEN opsparet til International satsning Generalforsamling Befordring sekretariat Diverse Host Kulturpris ikke forbrugte kulturprismidler Kulturspot (PL 2011) KultuNaut I alt udgifter INDTÆGTER Overgangsordning (PL:2011) Kommunalt tilskud Kultursteder Regional kulturaftale Kulturministeriet Overført fra øremærket festival Overført fra uforbrugte midler Overført fra øremærket kulturpris Overført fra øremærket festival Overført fra og med 2014 I alt indtægter

Handleplan og budget

Handleplan og budget og budget 2011-2012 og budget 2011-2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 53 kulturinstitutioner,

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 1. Navn Foreningens navn er Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Foreningen har hjemsted i Holstebro

Læs mere

Charlotte Linvald blev ansat som ny medarbejder på sekretariatet.

Charlotte Linvald blev ansat som ny medarbejder på sekretariatet. Årsberetning 2014 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Skive Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 69 kulturinstitutioner,

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 2013-2014. til kulturaftalen mellem. kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014

Tillægsaftale for perioden 2013-2014. til kulturaftalen mellem. kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014 Tillægsaftale for perioden 2013-2014 til kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014 (Skive Kommunes optagelse i kulturaftalen) Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Baggrund

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FAKTA OM KULTURSAMARBEJDET I MIDT- OG VESTJYLLAND

FAKTA OM KULTURSAMARBEJDET I MIDT- OG VESTJYLLAND FAKTA OM KULTURSAMARBEJDET I MIDT- OG VESTJYLLAND INDHOLD KULTURSAMARBEJDET I MIDT- OG VESTJYLLAND Kultursamarbejdets baggrund... side 3 Kultursamarbejdets vision, virke og økonomi... side 4 Kultursamarbejdets

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

ERHVERVSPOLITIKS RAMME

ERHVERVSPOLITIKS RAMME ERHVERVSPOLITIKS RAMME Oplæg til erhvervspolitik for Inden finanskrisen oplevede erhvervslivet i en positiv udvikling med vækst, stigende produktivitet og meget lav ledighed. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Forslag til. Åben Skole Strategi for Køge Kommune

Forslag til. Åben Skole Strategi for Køge Kommune Forslag til Åben Skole Strategi for Køge Kommune 2018-2021 Skoleafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen Juni 2018 Indhold Indhold... 2 Hvorfor en Åben Skole strategi?... 3 Om strategien... 3 Definition

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Formidling af oplevelser

Formidling af oplevelser Formidling af oplevelser Baggrunden for at der skal tages politisk stilling til formidling af oplevelser i Rebild Kommune Kulturbladet Kulturen Et resultat af byrådets budgetforlig i oktober 2018 var gennemførelsen

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Turisme

Handlingsplan Handlingsplan Turisme Turisme 1 Rebild i øjenhøjde Vision Rebild 365 Rebild Kommune ligger i hjertet af Himmerland og er beriget med skove, søer og kilder. Med Rold Skov som nærmeste nabo er skoven og naturen en unik del af

Læs mere

Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Bilag 3:

Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Bilag 3: Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Bilag 3: Uddybende beskrivelse af indsatsområder Bilag 1 Kulturaftalens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Du kan se samrådets vedtægter i dette link til Kalundborg Kommunes hjemmeside:

Du kan se samrådets vedtægter i dette link til Kalundborg Kommunes hjemmeside: VELKOMMEN TIL K U L T U R E L T S A M R Å D KALUNDBORG Dette særnummer af nyhedsbrevet INDSPIL skal give dig et indblik i, hvad Kulturelt Samråd Kalundborg står for og arbejder med. Kulturelt Samråd har

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets liv. Rebild

Læs mere

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Punkt 4.3 Bedre samarbejde på tværs af kulturinstitutioner/foreninger INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Handlingsplan for Markedsføringsgruppen 2013

Handlingsplan for Markedsføringsgruppen 2013 November 2012 Forslag til Handlingsplan for Markedsføringsgruppen 2013 Handlingsplan for Markedsføringsgruppen 2013 Hovedindsatsområder 2011 2013 Markedsføringsgruppen arbejder med en overordnet plan for

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2019 Frem mod 2020 Godkendt i Udvalget for plan, udvikling og kultur 6. februar 2018 Kulturpolitisk handleplan 2019 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2018 Frem mod 2020 Godkendt af Udvalget for plan, udvikling og kultur 7. februar 2018 Kulturpolitisk handleplan 2018 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Indsatsområde og målsætning

Indsatsområde og målsætning USKIK Status 2017 Indsatsområde og målsætning USKIK er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren. Aftalen løber fra 2015 19.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Først Gavin Brian skriver til

Først Gavin Brian skriver til Emne Fokuspunkter Skribent 1) Ideen bag Images 2016 CKUs vision med IMAGES er, at den på sigt udvikles til Europas mest attraktive kunstneriske platform for nye talenter fra Afrika, Mellemøsten og Asien

Læs mere

KULTURPOLITIK (UDKAST)

KULTURPOLITIK (UDKAST) KULTURPOLITIK (UDKAST) Næstved Kommune 2018 2022 INDHOLD 1. Fælles om et stærkt kulturliv 2. Kulturpolitikkens fokusområder 3. Næstved som kulturhovedstad 4. Styrkelse af kultur i lokalområderne 5. Kunst

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken

Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken 0. Aftalens parter Partnerskabsaftalens parter udgør følgende Syddjurs

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

at det af de regionale udviklingsmidler reserveres 1 mio. kr. fordelt ligeligt på årene 2009 og 2010

at det af de regionale udviklingsmidler reserveres 1 mio. kr. fordelt ligeligt på årene 2009 og 2010 Til Vækstforum for Region Midtjylland Den 19. februar 2009 Regionalt samarbejde omkring Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Baggrund

Læs mere

Puljer i Kultur- og fritidsudvalget behandler derudover ansøgninger om tilskud til foreninger og aftenskoler. Side 1

Puljer i Kultur- og fritidsudvalget behandler derudover ansøgninger om tilskud til foreninger og aftenskoler. Side 1 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 12. januar 2018 Tlf. dir.: 2170 3435 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Jeanette Aunsø Esbensen Sagsid: 00.22.04-A26-1-18 Puljer i 2018 Kultur- og fritidsudvalget behandler

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018.

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018. STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018. OM STRATEGIEN 2/10 Baggrund Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikliv som grundlag for at drøfte

Læs mere

Vækstforums indsatsområde Landdistrikter -Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter. Baggrund

Vækstforums indsatsområde Landdistrikter -Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter. Baggrund Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vækstforums indsatsområde Landdistrikter -Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter Baggrund En af forudsætningerne

Læs mere

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018.

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. OM STRATEGIEN 2/12 Baggrund Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikliv som grundlag

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Januar Forslag til. Handlingsplan for Markedsføringsgruppen 2011

Januar Forslag til. Handlingsplan for Markedsføringsgruppen 2011 Januar 2011 Forslag til Handlingsplan for Markedsføringsgruppen 2011 Handlingsplan for Markedsføringsgruppen 2011 Tidligere handlingsplaner fra Markedsføringsgruppen har kun været 1-årige. Denne handlingsplan

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Foto: Kurt Pedersen BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 Tårnby Kommunebiblioteker udviklede i 2011 visionen: Levende

Læs mere

Oplæg til Festival xx 2018 Navneforslag: Utakt og tone, Blackbox, Usagt

Oplæg til Festival xx 2018 Navneforslag: Utakt og tone, Blackbox, Usagt Oplæg til Festival xx 2018 Navneforslag: Utakt og tone, Blackbox, Usagt Indledning Kulturmetropolens fælles vision er at synliggøre det mangfoldige kulturliv i metropolen, styrke samarbejdet på tværs af

Læs mere

Model: Kulturregion Østjysk Vækstbånd

Model: Kulturregion Østjysk Vækstbånd Model: Kulturregion Østjysk Vækstbånd KULTURAFTALEOPLÆG FOR VÆKSTBÅNDET 2018-2021 FORMÅL: Kulturregion Østjysk Vækstbånd et kulturelt talenteksperimentarium Kulturregionen ønsker at styrke kulturmiljøet

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2019 Frem mod 2020 Udkast til godkendelse i Udvalget for plan, udvikling og kultur 6. februar 2018 1 Kulturpolitisk handleplan 2019 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Forslag til understøttelse af klimatilpasningsopgaver på Sjælland og øer 7. december 2018

Forslag til understøttelse af klimatilpasningsopgaver på Sjælland og øer 7. december 2018 Forslag til understøttelse af klimatilpasningsopgaver på Sjælland og øer 7. december 2018 Her er et forslag til, hvordan videndeling, koordinering og understøttelse af klimatilpasningsopgaver kan organiseres

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato:

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: Økonomi og Analyse Notat Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010 Sag: Kultur, Fritid og Nærdemokrati - resultatkrav 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson

Læs mere

Peter Hollbaum-Hansen Aftenskolernes Samråd i København Borgergade 12, København K Kr.

Peter Hollbaum-Hansen Aftenskolernes Samråd i København Borgergade 12, København K Kr. ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Foreningsnummer Projektansvarlig Adresse KORTLÆGNING AF AFTENSKOLERNES KOMPETENCER OG VIDEN INDEN FOR MOTION

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Odder kulturforeningen forvalter på beføjelse fra Børne -, Uddannelsen- og Kulturudvalget en del af kulturudviklingspuljen. BYRÅD KULTURFORENING

Odder kulturforeningen forvalter på beføjelse fra Børne -, Uddannelsen- og Kulturudvalget en del af kulturudviklingspuljen. BYRÅD KULTURFORENING Forretningsorden 1 Odder Kulturforening anno 2018 Odder Kulturforening er en paraplyorganisation for kulturinstitutioner, kulturorganisationer- og foreninger, udøvende kulturaktører og kulturskabende personer

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Det Musiske Hus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Det Musiske Hus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Det Musiske Hus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen til kulturelle formål. Retningslinjer for tilskud. gældende pr. 1. januar 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen til kulturelle formål. Retningslinjer for tilskud. gældende pr. 1. januar 2019. Kultur- og Fritidsudvalget Puljen til kulturelle formål Retningslinjer for tilskud gældende pr. 1. januar 2019. Indhold Baggrund...2 Prioriterede fokusområder, som du skal forholde dig til i ansøgningen...3

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Fritids- og friluftspolitisk handleplan Frem mod 2020

Fritids- og friluftspolitisk handleplan Frem mod 2020 Fritids- og friluftspolitisk handleplan 2018 Frem mod 2020 Godkendt af Udvalget for plan, udvikling og kultur 7. februar 2018 Fritids- og friluftspolitisk handleplan 2018 Syddjurs Kommune vedtog i 2016

Læs mere