Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00"

Transkript

1 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein Kenneth Foersom Iversen Martin Vegge Andreas Bach-Laursen Randi Juhler Camilla Bader Peter Thorning Morten Nielsen Desuden deltog uden stemmeret: Niels Egelund (NEG) Sanne Norman Nielsen Rektor, EA Kolding Sekretær/Referent 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2 Økonomi - estimat 2014 og budget 2015 Estimatet for 2014 er tidligere udsendt til bestyrelsen. Det forventes, at resultatet ligger tæt på det budgetterede. Der er dog stadig forskellige usikkerheder vedr. den endelige afregning til IBC. Budgettet for 2015 fremlægges og gennemgås på mødet. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender budgettet. Referat: Niels Egelund orienterede. Det estimerede resultat er på 4 mio. kr. Uddannelsesområdet ender med forskellige interne afvigelser samlet set på det forventede. Det endelige resultat afhænger af slutopgørelserne vedr. en række fællesomkostninger, bl.a. IT-området. Omkostningerne fordeles i henhold til den eksisterende administrative aftale på basis af IBA og IBC s andel af deres samlede aktivitetsgrundlag. I 2013 gav ændringer i aktivitetsniveauet på de to institutioner anledning til en ekstra regning på ca kr. Opgørelsen kan ikke færdiggøres før i februar måned. Det betyder, at det endelige resultat heller ikke foreligger før, og at dette kan ende med at være et stykke under det estimerede. Budget 2015: Niels Egelund præsenterede et budget, som er det første budget for EA Kolding som en samlet institution. På trods af ekstra udgifter på 2 mio. til igangsætning af to nye uddannelser og anskaffelse af IT-udstyr og andet inventar, er der budgetteret et overskud på 6 mio. kr., som absolut ligger i den høje ende i forhold til omsætning. Af hensyn til det kommende byggeri er det fornuftigt at kunne demonstrere, at akademiet grundlæggende har en god økonomi. De gode resultater medvirker også til at øge egenkapitalen. Det er også en fordel, når den endelige belåning for byggeriet skal på plads. Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning. 3. Byggeri Planlægningen af det nye byggeri bevæger sig stille og roligt fremad, selvom det endnu ikke er besluttet, hvor byggeriet placeres. Dette berører dog ikke det indholdsmæssige - herunder antal kvadratmeter, planlægning af hensigtsmæssige læringsmiljøer, god logistik og minimal spildplads. Endvidere skal der udarbejdes et såkaldt aktstykke til Folketingets Finansudvalg. Referat: Niels Egelund orienterede. Ejerne af Gimbelgrunden har nu meddelt at de er indstillet på at sælge grunden uden yderligere betingelser om involvering i byggeriet. Der afholdes møder med Design City og ejerne af Gimbelgrunden i januar, så det er muligt at sammenligne de to tilbud fuldstændigt.

3 102 Det bliver sandsynligvist nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar, så bestyrelsen kan tage den endelige beslutning om placering. Selvom byggeprocessen er lidt forsinket pga. denne lange beslutningsproces, forventes det stadigt, at akademiet kan flytte i nye lokaler i sensommeren Der arbejdes fortsat på et byggeri på ca m2, samt fællesarealer med UC Syd. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4. Nye uddannelser Det er nu endeligt bekræftet, at IBA er blevet positivt akkrediteret til udbud af to nye uddannelser: Professionsbachelor i Finans og Produktionsteknolog. Det blev stadfæstet på Akkrediteringsrådets møde den 24. november. Det er to meget væsentlige udbud for akademiet. For det første betyder det en stærkere position som en vigtig udbyder på det finansielle område. Dernæst betyder udbuddet af produktionsteknologuddannelsen, at akademiet nu endelig bevæger sig ind på det tekniske område. Referat: Niels Egelund orienterede kort om, at EA Kolding nu er godkendt til at udbyde to nye uddannelser: Finansbacheloruddannelsen er en 3½ årig uddannelse. Uddannelsen er vigtig for EA Kolding, da flere finansielle virksomheder i stigende grad ansætter finansbachelorer på bekostning af finansøkonomer. Endvidere vil dette udbud understøtte det eksisterende meget tætte samarbejde mellem IBA og finanssektoren. Produktionsteknologuddannelsen er den første tekniske fuldtidsuddannelse på akademiet. Det er vigtigt at udvide udbuddet til at omfatte det tekniske område. Det er også et område, som er underrepræsenteret i Trekantområdet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Projekter i Kina IBA har flere samarbejdspartnere i Kina. De vigtigste er WUXI Institute of Technology, Shanghai Finance University og Dalian Nationalities University. Gennem et par år er der arbejdet på at skabe grundlag for etablering af et Confucius Institute i Kolding. I forrige uge blev det på et møde i Beijing bekræftet, at anstrengelserne nu bærer frugt. I løbet af 2015 vil der være et Confucius Institute på IBA. Som den første ikke universitære institution bliver IBA hjemsted for et sådant i et tæt samarbejde med Shanghai Finance University. Instituttets fokus bliver kinesisk sprog og kultur, små og mellemstore virksomheder og samspillet mellem de finansielle sektorer i de to lande.

4 103 Der er i dag et Confucius Institute på CBS i København og et på Aalborg Universitet. Den centrale placering i Trekantområdet og den syddanske region bør gøre det muligt at skabe et stærkt center for udvikling af dansk-kinesiske relationer. Referat: Niels Egelund orienterede om planerne for et Confucius Institute. Når et sådant etableres på EA Kolding, kan det blive et omdrejningspunkt for en lang række aktiviteter, som kan styrke det dansk kinesiske samarbejde, der i forvejen er i hastig udvikling. NEG besøgte på sin tur med den ministerielle delegation til Beijing sammen med en repræsentant fra ministeriet og en repræsentant fra det Danske Innovationscenter hovedkvarteret for Confucius institutterne, Hanban. Her blev de fleste formaliteter aftalt, og der resterer nu et par ikke helt uvæsentlige detaljer, før alt er helt på plads. Bl.a. skal ministeriet opdatere en liste over godkendte videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, som ikke er fornyet siden 2006, selvom akademierne blev etableret som selvstændige institutioner i Det er håbet, at dette kan ske relativt hurtigt og problemfrit. Det er målsætningen, at det nye Confucius Institute kan åbnes i maj måned, når det skal fejres, at det er 65 år siden at Danmark som et af de første lande anerkendte Kina diplomatisk. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Tema: Kursus- og efteruddannelsesaktiviteter Kursus- og efteruddannelsesområdet er en stor og betydningsfuld aktivitet for IBA, som på visse områder er en meget central udbyder i regionen. Kursusaktiviteterne har været udsat for en del turbulens i årets løb. Primært pga. IBC s udbud af kopiprodukter og meget vanskelige betingelser for en fornuftig markedsføring. Ny hjemmeside, vanskeligheder med at udsende nyhedsbreve etc. har givet store udfordringer. Lige nu imødeses specielt beskæftigelsesreformen med stor interesse, da denne i høj grad vil påvirke efterspørgslen i det nye år. Kursusdirektør Henrik Kjær Christensen vil give en orientering om afdelingens mange aktiviteter og en vurdering af det fremtidige kursusmarked. Referat: Kursusdirektør Henrik Kjær Christensen lavede en grundig præsentation af kursus- og efteruddannelsesområdet som dækker alle niveauer efter gymnasial niveau - fra akademiniveau til MBA-niveau. Præsentationen vedhæftet. 7. Eventuelt a) Navneændring: Under dette punkt var Brian Stein ikke til stede, da han er involveret i processen. Jørn Pedersen orienterede om forløbet og fremkom med et forslag til den videre proces, som bestyrelsen accepterede.

5 104 Udviklingskontrakten: Der har været små ændringer og arbejdet forventes snart færdiggjort og godkendt. Bestyrelsesmøder i 2015: Fredag den 20. marts kl. 15:00 Ekstraordinært bestyrelsesmøde: der udsendes snarest en doodle med forslag til mødedatoer ultimo januar. Bilag: Budget 2015 Præsentation af Kursus- og efteruddannelsesaktiviteter

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti,

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere