Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt!"

Transkript

1 Velkommen til Axcel Nyt! Axcel Nyt 01 Velkommen til Axcel Nyt! Her vil vi orientere om store og små begivenheder fra Axcels verden, når vi har noget at fortælle. Denne gang har vi valgt at bruge nogle sider på at samle op på det seneste års aktiviteter i Axcel. Vi giver bl.a. en kort introduktion til de virksomheder, vi har købt og solgt. I de kommende numre af Axcel Nyt vil vi gå mere i dybden med enkelte af virksomhederne og de mennesker, der står bag dem. I dette nummer kan du endvidere læse om: Regeringen for eller imod kapitalfonde? Skatteministeren foreslår omfattende indgreb mod kapitalfonde. Axcel etablerer sig i Sverige Axcel åbner kontor i Sverige. Nyt rådgiverforum i Axcel Axcels Industrial Board fungerer som sparringspartner i forbindelse med nye investeringer. Axcel III ny fond med 3 mia. kr. Loyale investorer bakker op om Axcel og giver tilsagn om kapital til ny fond. Pengene skal investeres i mellemstore virksomheder. 9 skarpe til chefen Christian Frigast svarer på ofte stillede spørgsmål om kapitalfonde og Axcel.

2 02 Regeringen for eller imod kapitalfonde? Skatteminister Kristian Jensen præsenterede ved et pressemøde i januar et lovforslag om skatteindgreb specifikt rettet mod kapitalfonde. Et indgreb, som ifølge regeringen er nødvendigt, fordi regeringen mener, at selskaber, der bliver købt af kapitalfonde, genererer færre skatteindtægter til staten, bl.a. gennem optagelse af gæld. Et indgreb som virker rigidt og gammeldags og kan få alvorlige konsekvenser for mange danske virksomheder ikke blot kapitalfonde, hvis det gennemføres: Forslaget indebærer lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det er problematisk og ikke rimeligt over for seriøse virksomheder, som har disponeret professionelt og langsigtet efter gældende regler. Forslaget rammer alle virksomheder, ikke bare kapitalfondsejede. Specielt service- og vidensvirksomheder, der har få aktiver, men stor omsætning og værdi (goodwill). Forslaget øger risikoen for konkurser ved konjunkturnedgang. Forslaget indebærer dansk særlovgivning, som vil begrænse kapitalens frie bevægelighed. Det vil påvirke dansk erhvervslivs konkurrencekraft og udenlandske investorers lyst til at investere. Det vil få værdien af danske virksomheder til at falde og hæmme generationsskifter og skade den dermed forbundne nødvendige dynamik i erhvervslivet. I modstrid med regeringens egen rapport Både selve forslaget og den retorik, som skatteministeren har anvendt, dels ved pressemødet, dels i den efterfølgende mediedebat står i skarp kontrast til konklusionerne i Økonomi- & Erhvervsministeriets rapport fra november 2006 om Kapitalfonde i Danmark. Her slås det fast, at kapitalfonde skaber vækst og arbejdspladser, og dermed også samfundsnytten af fondenes virksomhed i Danmark: Danske virksomheder, som er ejet af kapitalfonde, skaber flere arbejdspladser og har større vækst i omsætningen end andre virksomheder af tilsvarende størrelse. Kapitalfondsejede virksomheder er mere effektive end referencegruppen. Gælden øges ikke væsentligt i kapitalfondsejede virksomheder. Skærer alle over en kam Med andre ord kapitalfonde skaber stærke virksomheder. Vi finder derfor det foreslåede indgreb meget uheldigt, og det giver anledning til spekulationer om regeringens reelle baggrund for forslaget. Det er i hvert fald nærliggende at tro, at regeringen har ladet sig påvirke af enkeltsager, og at formålet med de foreslåede indgreb er at begrænse kapitalfondes bevægelsesfrihed i Danmark som en slags straf for disse sager. Det virker heller ikke usandsynligt, at regeringen reelt har et meget bredere sigte med indgrebet, og at man blot bruger kapitalfondene som dække for en grundlæggende ændring af skattesystemet. Det ville i så fald klæde regeringen at melde rent ud i stedet for at gemme sig bag hetzlignende retorik og skræmmebilleder. *Forslaget, som har været sendt til høring, indebærer stramning af beskatningen af finansieringsudgifter, forhøjelse af aktieindkomstskatten samt sænkning af selskabsskatten.

3 03 Axcel etablerer sig i Sverige Axcel ansatte i december den 37-årige Vilhelm Sundström, som skal stå for etableringen af Axcel i Sverige. Axcels svenske aktiviteter vil i første omgang primært fokusere på det sydsvenske marked, fortæller Vilhelm Sundström: Den korte afstand mellem specielt Sydsverige og Danmark såvel geografisk som mentalt gør det oplagt for Axcel at starte her. Både i forbindelse med generationsskifter og når større koncerner sælger virksomheder fra, siger Vilhelm, der glæder sig til at være med til at opbygge Axcels position i Sverige: Det bliver en spændende udfordring. Det svenske marked er præget både af stærk konkurrence og samtidig af mange muligheder, særligt i mellem-segmentet. Vilhelm kommer til Axcel med en bred erfaring og solidt købmandskab, som han bl.a. har opnået gennem handel med virksomheder hos kapitalfonde og investeringsbanker som Nordic Capital, Morgan Stanley og Merrill Lynch. Vilhelm og hans kommende kolleger får base i Stockholm, men vil dog også jævnligt være i Danmark, dels på kontoret i København, dels rundt om i landet. Nyt rådgiverforum i Axcel Axcel har i forbindelse med etableringen af Axcel III oprettet et Industrial Board, som er sammensat af en række stærke profiler med såvel industriel som finansiel baggrund og et betydeligt netværk. Board et fungerer som sparringspartner for Axcels investeringsansvarlige, når overvejelser omkring nye investeringer skal drøftes og syretestes. Board et ser ud om følger: Direktør Johan Schrøder (formand) Managing Partner Jens Bisgaard-Frantzen, ATP Private Equity Partners Vicekoncernchef Niels B. Christiansen, Danfoss Adm. direktør Peder Damgaard Jensen, PKA Tidl. adm. direktør Bent Pedersen, Kirkbi (LEGO) Tidl. adm. direktør Johannes Poulsen, Vestas Tidl. adm. direktør, nu bestyrelsesformand, Jørgen Tandrup, Skandinavisk Tobakskompagni

4 04 Axcel III ny fond med 3 mia. kr. - til investering i mellemstore og større virksomheder Axcel kunne i marts 2006 lukke tilgangen til Axcel III-fonden med et endeligt kapitaltilsagn på fondens maksimum på i alt 3 mia. kr. Fokus for Axcel III vil på lige fod med Axcels øvrige fonde (Axcel I og Axcel II) være investering i mellemstore og større danske virksomheder i Danmark og nu også Sverige. Kapitalen til Axcel III er hentet hos en række af Axcels eksisterende investorer, herunder institutionelle investorer som ATP, PKA, LD, Industriens Pension og PensionDanmark. Banker som Nordea og FIH samt en række industrielle investorer som KIRKBI, Widex-familien og Investeringsselskabet af v. Johan Schrøder står ligeledes bag Axcel III. Vi er stolte af, at vores gamle investorer har valgt at bakke op om os ved nu også at investere i Axcel III. Vi kan desuden glæde os over en lang række nye investorer i Axcel III. Blandt andet investorer fra Tyskland, Holland, Sverige, Finland og Norge, men også danske industrielle investorer som JYSK Holding (moderselskab for Jysk) og GSA Invest (familierne bag høreapparat-virksomheden Widex) er kommet til. Derudover har en række privatpersoner med industriel baggrund investeret i Axcel III. Dermed har vi nået vores mål om at udvikle Axcel III til en fond, som - med en bred kreds af danske og internationalt orienterede investorer - kan understøtte udviklingen i både Axcel og de selskaber, vi investerer i. 9 skarpe til chefen Christian Frigast, adm. direktør i Axcel, svarer her på en række ofte stillede spørgsmål om Axcel og kapitalfonde: 1. Hvem er Axcel? Axcel er med 29 investeringer den fond i Danmark, der har foretaget flest investeringer i mellemstore danske virksomheder. Hidtil er 17 af vores virksomheder blevet videreudviklet og solgt til nye ejere. Vores investorkreds er sammensat af danske og internationale investorer, og vi er i dag hovedaktionær i 12 selskaber i vidt forskellige brancher med en samlet omsætning på ca. 13 mia. kr. Vi er et stabilt team på i alt 23 partnere og medarbejdere med erfaring fra både leder-, stabs- og konsulentfunktioner i såvel industriselskaber som den finansielle sektor.

5 05 2. Hvad er en kapitalfond? En kapitalfond rejser penge fra investorer, investerer disse penge i virksomheder med potentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem, når de er vokset og modnet til nye ejere. 3. Er en kapitalfond ikke bare ude efter hurtig profit? Vores investorer i vores tre fonde har givet os en periode på ca. 10 år til at investere, udvikle virksomhederne og sælge dem igen. Det kræver tillid. Tillid fra vores investorer og tillid fra de virksomhedsejere, der sælger deres virksomheder til os, og som vi skal samarbejde med efterfølgende. Den tillid opnår man kun ved at vise engagement og resultater ikke ved at fokusere på at få pengene hurtigt hjem igen. Og det kræver, at man tænker og arbejder langsigtet. Derfor arbejder vi i Axcel typisk med en investeringshorisont for de enkelte virksomheder på 3-7 år. 4. Stopper kapitalfonde deres virksomheder med gæld? Al research viser, at langt størstedelen af den vækst, der skabes i virksomheder, som er ejet af kapitalfonde, kommer fra vækst i omsætningen og forbedret indtjening. Det samme er gældende for Axcel. Faktisk er over 80% af den værditilvækst, vi har skabt i de 17 virksomheder, vi har både købt og solgt, opnået ved at vores virksomheder er blevet bedre til at tjene penge, fordi driften er blevet mere effektiv, og/eller fordi virksomheden er vokset. 5. Hvad er det, Axcel kan, som en virksomhed ikke selv kan? De virksomheder, vi investerer i, står typisk over for en udvikling, der stiller store krav til ejerne med hensyn til kapital, ressourcer og kompetencer. Fx fordi virksomheden står over for international ekspansion og/eller et generationsskifte. Vi tilfører den nødvendige kapital og ledelseserfaring, for at virksomheden kan gro og få arbejdsro til at nå de nye mål, som vi fastsætter i tæt samarbejde med ledelsen. 6. Hvordan gør man en virksomhed mere værd? Det afhænger selvfølgelig af den enkelte virksomheds situation, hvordan man udvikler den bedst muligt. Følgende fire elementer vil dog altid indgå i vores planer for at øge virksomhedens værdi: a. Velafprøvet strategi Vi benytter typisk en eller flere af følgende fire overordnede udviklingsstrategier i arbejdet med udviklingen af vores virksomheder: Organisk vækst Tilkøb Fokusering (fx af produktportefølje) Omstrukturering (fx omlægning af produktion) Vi anvender disse strategier alene eller i kombination, og de er alle grundigt gennemarbejdede og dybt forankrede i vores måde at arbejde på. b. Detaljeret plan Vi lægger ved enhver investering en detaljeret plan for, hvordan virksomheden skal udvikles en såkaldt 100-dages plan. (Det kaldes den, fordi vi tilstræber at have udviklingsplanen for hele vores ejerperiode på plads inden for de første par måneder efter vores overtagelse, og fordi vi fra erfaring ved, at der i denne periode efter ejerskiftet er stor motivation og åbenhed over for nye tiltag i virksomheden). Planen omfatter alt fra den grundlæggende kortlægning af virksomhedens

6 06 udviklingspotentiale til overvejelser omkring, hvem der vil være den bedste ejer for virksomheden på langt sigt. c. Assistance til den daglige ledelse efter behov Vi fungerer som ressourcefunktion for virksomheden og træder til, når ledelsen ønsker det. Fx som projektleder på afgrænsede opgaver. d. Ledelsesarbejde og medejerskab Vi indgår altid i den overordnede ledelse af de virksomheder, vi investerer i. Typisk vil mindst en af vores partnere sidde i bestyrelsen. Og så vi supplerer vi med dygtige industrifolk. Ligeledes prioriterer vi medejerskab fra ledelsens side højt. Det sikrer det engagement, som vi af erfaring ved er nødvendigt for, at man virkelig kan flytte en virksomhed. 7. Hvordan undgår man fiasko? Vi ved fra vores erfaring med 29 virksomhedshandler, hvor omfattende en proces det er at både sælge og købe en virksomhed. Vi ved, at det at udvikle en virksomhed kræver sund forretningssans og godt håndværk. Vi ved, hvor følsomt det kan være at skille sig helt eller delvist af med et livsværk, og hvor stort et behov man som sælger har for at være tryg ved den nye ejer. Og vi ved, hvor vigtig virksomhedens identitet er for dens fortsatte udvikling. Man kan selvfølgelig aldrig gardere sig helt mod risici, når man driver forretning, og det uanset om man er kapitalfond og medejer eller fx privatperson og ene-ejer. Der kan ske ting i virksomhedens omverden og dens marked, som ingen kan forudse. Men, hvis man gør sit arbejde ordentligt og husker at bevare respekten for virksomhedens kultur og historie, er man godt hjulpet. 8. Hvad er en attraktiv virksomhed for Axcel? Generelt ser vi på virksomheder der: Besidder et håndgribeligt udviklingspotentiale Har dansk eller svensk base og internationalt potentiale Befinder sig i en etableret industri med moderat risiko Eksisterende eller klart grundlag for stærk markedsposition Har en motiveret og kompetent ledelse, som vi har god kemi med 9. Hvornår er en virksomhed salgsklar? Dels, når vi har nået de mål, vi i samarbejde med ledelsen har sat for virksomhedens udvikling. Det kan være mål for omsætning, indtjening, geografisk ekspansion osv. Dels, når vi har fundet en oplagt bedre ejer af virksomheden, som vi tror er den rette til at fortsætte virksomhedens udvikling. Det seneste års investeringer Det sidste års tid har været præget af stor aktivitet i Axcel. Vi har investeret i seks virksomheder inden for vidt forskellige brancher. Vi har blandt andet for første gang investeret i en it-virksomhed, konsulentvirksomheden Netcompany. Der er dog også paralleller iblandt investeringerne: Vi ejer nu eller er medejer af flere virksomheder inden for byggematerialer. Det har allerede vist sig, at ledelserne i disse beslægtede selskaber kan bruge hinandens viden og erfaring, fx omkring

7 07 produktions-knowhow og supply chain management. Vi håber derfor at opnå samme synergi med vores seneste investeringer i henholdsvis Noa Noa og Ball Group, som begge er inden for tekstil-/modeindustrien. Alle investeringerne er foretaget i Axcel III. Noa Noa December 2006 Noa Noa blev stiftet af brødrene Holstein i 1981 ud fra ønsket om at skabe en modpol til datidens uniformerede mode. Ideen virkede, og Noa Noa beskæftiger i dag ca. 260 medarbejdere. Noa Noa har to brands: Noa Noa, som henvender sig til yngre kvinder, og Noa Noa Miniature, som er en eksklusiv linje til piger fra 2 til 12 år. Noa Noas produkter sælges via 110 Noa Noa butikker. Heraf 45 egne butikker, mens resten drives på franchisebetingelser. Derudover sælges Noa Noa gennem øvrige forretninger på i alt 18 forskellige europæiske markeder. Noa Noas årlige omsætning ligger på ca. 600 mio. kr. Axcel har købt 70% af aktierne i Noa Noa. Resten ejes af stifterne og den eksisterende ledelse, som i samarbejde med Axcel skal sætte yderligere fart på Noa Noas udvikling, bl.a. ved at styrke virksomhedens aktiviteter på eksisterende markeder i Europa. Ball Group December 2006 Ball Group er en af Danmarks hurtigst voksende tøjvirksomheder. Ball Groups brands er koncentreret om kvinder i henholdsvis store størrelser (Zizzi, Zizzi Jeans og Zay) samt standardstørrelser (Culture og Lipo Lipo). Virksomheden blev stiftet i 1988 og har i dag ca. 100 butikker i Norden, hvoraf de fleste drives på franchisebasis. Ball Group forventer en omsætning på over 400 mio. kr. i indeværende regnskabsår. Axcel har købt 55% af aktierne i Ball Group, og de resterende 45% ejes fortsat af virksomhedens stiftere og ledelsen. Axcel vil i samarbejde med virksomhedens ledelse skabe yderligere vækst gennem international ekspansion. FM-Søkjær Oktober 2006 FM-Søkjær, der har hovedsæde i Horsens, blev dannet i 2002 ved en fusion af FM Huse og Søkjær Huse. Virksomheden bygger en-families parcelhuse og andelsboliger. FM-Søkjær har hidtil fokuseret på det østjyske marked, hvor virksomheden i årenes løb har bygget over 4000 boliger. Et typisk FM-Søkjær-hus er på omkring kvadratmeter og koster mellem 1,4 og 1,7 mio. kr. Axcel ønsker at øge virksomhedens omsætning og indtjening organisk og gennem opkøb. Første skridt mod realiseringen af udviklingsstrategien for FM-Søkjær blev allerede taget i december, hvor virksomheden foretog første opkøb: Med købet af

8 08 konkurrenten Interbyg er FM-Søkjær nu landsdækkende og Danmarks største udbydere af typehuse med en samlet årlig omsætning på over 700 mio. kr. TCM Group September 2006 Tvis/Modulia og Concepta blev i forbindelse med Axcels indtræden som medejer sammenlagt under navnet TCM Group. Dermed er den største danskejede og Skandinaviens 3. største leverandør af køkkener, badeværelser og garderober blevet skabt. Virksomheden omsætter for mere end 600 mio. kr. Axcel ejer 65% af aktierne i TCM Group, mens de øvrige 35% ejes af virksomhedens stiftere og ledelsen. Axcels mål med investeringen er at øge omsætning og indtjening via organisk vækst og opkøb. Netcompany Juli 2006 Netcompany er en hurtigtvoksende it-virksomhed, som udvikler og producerer virksomhedssystemer og rådgivning. Netcompanys løsninger er internet-baserede og omfatter bl.a. portaler til handel på nettet, kommunikation mellem medarbejdere osv. Netcompany har siden etableringen vist solide vækstrater, som i 2004/5 nåede op på 70%. Netcompany har ca. 100 medarbejdere og en omsætning på ca. 110 mio. kr. Virksomheden blev i 2005 og 2006 kåret af Børsen som Danmarks bedste it-selskab. Axcel ejer 60% af aktierne i Netcompany. Målet med Axcels investering er at føre Netcompany frem til at blive den førende it-konsulentvirksomhed i Danmark. ESKO-Graphics September 2005 ESKO-Graphics leverer hardware- og software-løsninger samt serviceydelser til emballageindustrien, en industri præget af stor vækst. Virksomheden blev etableret ved en fusion mellem danske Purup-Eskofot og belgiske Barco Graphics. Axcel ejer ca. 85% af aktierne i ESKO-Graphics. Virksomheden beskæftiger ca. 700 medarbejdere og havde i 2005 en omsætning på ca. 800 mio. kr. Virksomheden har siden da vist flotte vækstrater, og den positive udvikling er fortsat det seneste år under Axcels ejerskab. 10 solgte virksomheder af Axcels virksomheder har fået nye ejere gennem det sidste år. Den ret høje aktivitet i denne periode skyldes især to ting: Dels har markedet for handel med virksomheder været gunstigt det er det i øvrigt fortsat. Dels havde vi nået vores mål for udviklingen af de fleste af virksomhederne, som dermed var modne til ejerskifte. Herefter er der nu kun et selskab, bb electronics, tilbage i Axcels første fond, Axcel IndustriInvestor.

9 09 Dermed har vi solgt 13 af vores 14 oprindelige investeringer - helt i overensstemmelse med Axcels strategi og investeringshorisont på 5-7 og max. 10 år. Thygesen Textile Group September 2006 Thygesen Textile Group er en af Danmarks førende producenter af tekstiler til videreforarbejdning. Axcel indtrådte som medejer i 1998, og har siden solgt sine aktier i Thygesen Textile Group i to tempi. I juni 2006 blev Tytex, den største virksomhed i gruppen, solgt til et konsortium bestående af tekstil-virksomheden Jacob Holm & Sons og LD Equity. I september solgte Axcel sin aktiepost i den resterende del af gruppen til tre medlemmer af familien Thygesen. Virksomheden omsætning blev under Axcels medejerskab øget fra 375 mio. kr. til 575 mio. kr. Kilroy September 2006 Axcel købte Kilroy Travels International, Nordens førende special-rejsebureau, i september Virksomheden gennemgik herefter en udvikling, som bl.a. omfattede en slankning af organisationen, tilkøb, forbedret udnyttelse af it osv. Den mest indtjenende enhed, MyPlanet, blev solgt til børsnoterede First Choice International i Axcel solgte herefter i 2006 sin resterende minoritetspost i KILROY til hovedaktionæren HYY Group. Laundry Systems Group August 2006 Efter otte års samarbejde omkring udviklingen af først Jensen Industrial Group og efterfølgende Laundry Systems Group har Axcel ligeledes i to tempi over sommeren 2006 solgt sin aktiepost i Laundry Systems Group (LSG), verdens førende totalleverandør af udstyr og systemer til industrielle vaskerier. I juli blev den ene af to divisioner solgt til amerikanske Alliance Laundry Systems, hvorefter Axcel solgte sine aktier i den anden division til de oprindelige stiftere, familien Jensen. Virksomheden voksede i Axcels ejertid fra en omsætning på 350 mio. kr. til ca. 1,1 mia. kr. Logstor Maj 2006 LOGSTOR (tidligere Løgstør Rør), der producerer fjernvarmerør, blev solgt til den internationale kapitalfond Montagu Equity. Axcel købte LOGSTOR i Markedet for fjernvarmerør var på det tidspunkt præget af overkapacitet og faldende priser. En lang række tiltag blev derfor iværksat for at gøre virksomheden lønsom: Konkurrenten Tarco blev købt, løntung produktion flyttet til Østeuropa, produktprogrammet slanket, virksomhedens faste omkostninger reduceret - og endelig blev konkurrenten Alstom Power Flow Systems købt i 2005.

10 10 Resultatet blev, at LOGSTOR i dag er markedsleder med en omsætning på ca. 1,8 mia. kr. og medarbejdere. Bekaert Handling Group Maj 2006 Bekaert Handling Group er blevet solgt til den finske konkurrent K. Hartwall. Axcel købte i 1997 den familieejede virksomhed Variantsystemet af familien Ingvartsen. Virksomheden producerer rullecontainere og opnåede gennem fusion og opkøb af henholdsvis en engelsk og en fransk konkurrent i foråret 2000 en stærk markedsposition. Herved opstod også navnet Bekaert Handling Group (BHG). Sammenlægningen med K. Hartwall har yderligere styrket virksomheden, som i dag har en unik markedsposition i en række industri- og logistiksegmenter. Den samlede koncern omsætter for ca. 750 mio. kr. og beskæftiger ca. 600 medarbejdere. Vest-Wood December 2005 Axcel etablerede i 2002 i samarbejde med en række investorer og investeringsfonde konsortiet Door Holding, der købte dørvirksomheden Vest-Wood. Vest-Wood blev tre år senere solgt til amerikanske Jeld-Wen. Vest-Wood var ved Axcels overtagelse Skandinaviens største dørproducent. Gennem en række opkøb i Tyskland, Østrig og Schweiz blev Vest-Wood den største dørproducent i Europa og styrkede samtidig lønsomheden. Undervejs har Vest-Wood øget omsætningen fra 2 mia. kr. til 3,5 mia. kr. Virksomheden sælger sine produkter til kunder i over 20 lande og beskæftiger mere end medarbejdere. Med Jeld-Wen som ny ejer fortsætter Vest-Wood nu sin europæiske ekspansion. Kwintet November 2005 Axcel investerede i 1999 sammen med en række medinvestorer, herunder Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Wenaas Holding, i Kwintet, som producerer arbejdstøj. Kwintet blev i 2005 solgt til kapitalfonden IndustriKapital. Virksomhedens omsætning steg under Axcels ejerskab fra 1,9 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Kwintet er dermed blevet Europas førende leverandør af erhvervsbeklædning, en position som bl.a. er opnået gennem strømlining af virksomhedens indkøb fra Østeuropa og Asien. Aalborg Industries August 2005 Efter 5 års ejerskab har Axcel solgt Aalborg Industries til kapitalfonden Altor. Under Axcels ejerskab blev virksomhedens aktiviteter koncentreret om maritime kedelløsninger og world-wide service af samme. Bl.a. blev det amerikanske datterselskab Erie, som fremstillede kedler til kraftværker, solgt fra kort tid efter Axcels overtagelse. Bl.a. denne fokusering har været stærkt medvirkende til, at

11 11 virksomheden har opnået en førende markedsposition. Omsætningen steg under Axcels ejerskab fra ca. 1 mia. kr. til 1,5 mia. kr. NetTest August 2005 NetTest, der producerer udstyr til test af virksomheders kommunikationsnetværk, er blevet solgt til en af de store aktører på markedet, japanske Anritsu. Axcel overtog NetTest fra GN Store Nord i 2003 på et tidspunkt, hvor virksomheden havde store tab. Efter en succesfuld turn-around var det naturligt for Axcel at finde en ny ejer, der havde størrelsen til at videreudvikle NetTest, og valget faldt på Anritsu. NetTest har i dag ca. 500 medarbejdere og en omsætning på ca. 600 mio. kr. Glud & Marstrand Marts 2005 Emballagevirksomheden Glud & Marstrand er blevet solgt til en hollandsk kapitalfond. Glud & Marstrand blev i Axcels ejertid udviklet fra en udelukkende dansk virksomhed til at være en førende spiller i Skandinavien med en vækst i omsætningen på ca. 30 % til 1,6 mia. kr. Glud & Marstrand beskæftiger ca medarbejdere.

12 12 Kontakt os! Vi kommer meget gerne ud og besøger dig og din virksomhed for en uformel snak om hvordan vi arbejder. Hvis du ønsker at få mere at vide om Axcel, vores investeringer, eller andet, så kontakt en af vores projektansvarlige partnere: Christian Frigast, adm. direktør, partner Bl.a. ansvarlig for Noa Noa, Kwintet, Vest-Wood Mobil: Per Christensen, partner Bl.a. ansvarlig for Ball Group, TCM-Group, Vestwood, NetTest Mobil: Vilhelm Hahn-Petersen, partner Bl.a. ansvarlig for ESKO-Graphics, Thygesen Textile Group Mobil: Søren Lindberg, partner Bl.a. ansvarlig for Logstor, Kwintet, Aalborg Industries Mobil: Jacob Thygesen, partner Bl.a. ansvarlig for Noa Noa, Netcompany, Kilroy, Bekaert, Glud & Marstrand Mobil: Nikolaj Vejlsgaard, partner Bl.a. ansvarlig for LSG og FM-Søkjær Mobil: Vilhelm Sundström, partner Ansvarlig for Axcel Sverige Mobil:

13 13 Nye ansigter hos Axcel Vilhelm Sundström (37), partner, managing director, Sverige Vilhelm har en mastergrad i økonomi og kommer fra en stilling som Director hos Merrill Lynch International i London, hvor han havde ansvaret for M&A-aktiviteter i Norden. Han har en bred finansiel baggrund fra bl.a. Carnegie og Morgan Stanley. Se evt. side 2. Jørgen Lindholm Lau (31), manager Jørgen er uddannet cand.oecon. Tidligere har Jørgen været ansat som konsulent hos Carnegie Investment Banking og som projektleder hos Arla Foods. Lars Cordt (29), associate Lars er uddannet cand.merc. Han kommer fra en stilling som senior konsulent hos PriceWaterhouseCoopers, og har tidligere arbejdet hos Agro Venture (en del af Landbrugsraadet). Anette Schmidt (41), direktionssekretær Anette har en ED i engelsk. Før hun kom til Axcel, arbejdede Anette som direktionssekretær hos Andersen Consulting og siden hen Accenture. Hun har endvidere arbejdet som chefsekretær hos Novo Nordisk og Tambrands. Ellen Hilstrøm (50), regnskabsassistent Ellen har en merkonomuddannelse. Hun har over 20 års erfaring som regnskabsmedarbedjer og arbejdede, før hun kom til Axcel, hos C.C. Bruun Entreprise, Coming 1 / Reklame & Markedsføring og Marco Polo Tours. Trine Juul Wengel (39), communications manager Trine er uddannet akademiøkonom og har en MBA i International Management. Trine har bl.a. ansvaret for Axcels interne og eksterne kommunikation. Hun har tidligere arbejdet for Det Irske Turistråd, Kompan i Australien, Mckinsey & Co. og har de sidste 10 år arbejdet som kommunikationsrådgiver, de seneste 5 år hos Jøp, Ove & Myrthu A/S.

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Præsentation. August 2015

Præsentation. August 2015 Præsentation August 2015 Indhold Introduktion af Halberg koncernen Halberg Kapital Positionering Investeringskriterier Kompetencer Eksempel på investering: Newline Side 2 Halberg koncernens historie Harald

Læs mere

Axcel Årsberetning 2008

Axcel Årsberetning 2008 Axcel Årsberetning 2008 Axcels årsberetning 2008 2008 var et turbulent år præget af den globale økonomisk afmatning. Det betyder, at de fleste af os har måttet ændre vores måde at anskue verden og ikke

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Krav og forventninger fra eksterne investorer

Krav og forventninger fra eksterne investorer Krav og forventninger fra eksterne investorer 1 Dagsorden Værdiskabelse Struktur Ledelse Hvem Gode erfaringer 2 Hvem er vi? Greystone Capital A/S Privatejet investeringsselskab etableret 2007 Langsigtet

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Axcel Nyt 02. Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Siden sidst SEPTEMBER 2007

Axcel Nyt 02. Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Siden sidst SEPTEMBER 2007 Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Axcel Nyt 02 Siden sidst Foråret og sommeren 2007 har været en god og travl tid, ikke kun for Axcel, men for dansk og internationalt erhvervsliv i det hele taget.

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder.

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder. NEWS 05 MARTS 2011 WWW.AXCEL.DK AXCELS SELSKABER NETVÆRKER NYE EJERE TIL NETCOMPANY TEMPERAMENT TIL KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Axcel samlede i marts 2011 formænd og CEO s i vores 15 selskaber til et netværksarrangement.

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 1. halvår 201 A member firm of IMAP, with over 0 offices globally Opsummering Det danske M&A marked i 1. halvår 201 på niveau med 1. halvår 2013 M&A-markedet i H1 på niveau med H1 2013 - Der

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Nuværende aktiviteter

Nuværende aktiviteter Ved Hans Houlind Min baggrund HDR fra Handelshøjskolen i Århus 1974 1982 Regnskab og økonomi ansvarlig 1982 1986 Koncernøkonomi direktør Pasilac, Silkeborg 1986 1989 Økonomi og salgsdirektør i Purup Electronics,

Læs mere

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital Kandidat + Kapital Adgang til ejerkandidater med kapital Baggrunden for samarbejdet Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder. Flere pengeinstitutter

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Notabene.net A/S skifter navn til A/S Notabene.net skifter, som annonceret i First North meddelelse nr. 97 af 22. januar 2008,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK ROLLEBESKRIVELSE vedr. stillingen som ADMINISTRERENDE DIREKTØR hos SOS BØRNEBYERNE, DANMARK This document is the sole and exclusive property of Egon Zehnder and cannot be distributed to third parties without

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere