Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt!"

Transkript

1 Velkommen til Axcel Nyt! Axcel Nyt 01 Velkommen til Axcel Nyt! Her vil vi orientere om store og små begivenheder fra Axcels verden, når vi har noget at fortælle. Denne gang har vi valgt at bruge nogle sider på at samle op på det seneste års aktiviteter i Axcel. Vi giver bl.a. en kort introduktion til de virksomheder, vi har købt og solgt. I de kommende numre af Axcel Nyt vil vi gå mere i dybden med enkelte af virksomhederne og de mennesker, der står bag dem. I dette nummer kan du endvidere læse om: Regeringen for eller imod kapitalfonde? Skatteministeren foreslår omfattende indgreb mod kapitalfonde. Axcel etablerer sig i Sverige Axcel åbner kontor i Sverige. Nyt rådgiverforum i Axcel Axcels Industrial Board fungerer som sparringspartner i forbindelse med nye investeringer. Axcel III ny fond med 3 mia. kr. Loyale investorer bakker op om Axcel og giver tilsagn om kapital til ny fond. Pengene skal investeres i mellemstore virksomheder. 9 skarpe til chefen Christian Frigast svarer på ofte stillede spørgsmål om kapitalfonde og Axcel.

2 02 Regeringen for eller imod kapitalfonde? Skatteminister Kristian Jensen præsenterede ved et pressemøde i januar et lovforslag om skatteindgreb specifikt rettet mod kapitalfonde. Et indgreb, som ifølge regeringen er nødvendigt, fordi regeringen mener, at selskaber, der bliver købt af kapitalfonde, genererer færre skatteindtægter til staten, bl.a. gennem optagelse af gæld. Et indgreb som virker rigidt og gammeldags og kan få alvorlige konsekvenser for mange danske virksomheder ikke blot kapitalfonde, hvis det gennemføres: Forslaget indebærer lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det er problematisk og ikke rimeligt over for seriøse virksomheder, som har disponeret professionelt og langsigtet efter gældende regler. Forslaget rammer alle virksomheder, ikke bare kapitalfondsejede. Specielt service- og vidensvirksomheder, der har få aktiver, men stor omsætning og værdi (goodwill). Forslaget øger risikoen for konkurser ved konjunkturnedgang. Forslaget indebærer dansk særlovgivning, som vil begrænse kapitalens frie bevægelighed. Det vil påvirke dansk erhvervslivs konkurrencekraft og udenlandske investorers lyst til at investere. Det vil få værdien af danske virksomheder til at falde og hæmme generationsskifter og skade den dermed forbundne nødvendige dynamik i erhvervslivet. I modstrid med regeringens egen rapport Både selve forslaget og den retorik, som skatteministeren har anvendt, dels ved pressemødet, dels i den efterfølgende mediedebat står i skarp kontrast til konklusionerne i Økonomi- & Erhvervsministeriets rapport fra november 2006 om Kapitalfonde i Danmark. Her slås det fast, at kapitalfonde skaber vækst og arbejdspladser, og dermed også samfundsnytten af fondenes virksomhed i Danmark: Danske virksomheder, som er ejet af kapitalfonde, skaber flere arbejdspladser og har større vækst i omsætningen end andre virksomheder af tilsvarende størrelse. Kapitalfondsejede virksomheder er mere effektive end referencegruppen. Gælden øges ikke væsentligt i kapitalfondsejede virksomheder. Skærer alle over en kam Med andre ord kapitalfonde skaber stærke virksomheder. Vi finder derfor det foreslåede indgreb meget uheldigt, og det giver anledning til spekulationer om regeringens reelle baggrund for forslaget. Det er i hvert fald nærliggende at tro, at regeringen har ladet sig påvirke af enkeltsager, og at formålet med de foreslåede indgreb er at begrænse kapitalfondes bevægelsesfrihed i Danmark som en slags straf for disse sager. Det virker heller ikke usandsynligt, at regeringen reelt har et meget bredere sigte med indgrebet, og at man blot bruger kapitalfondene som dække for en grundlæggende ændring af skattesystemet. Det ville i så fald klæde regeringen at melde rent ud i stedet for at gemme sig bag hetzlignende retorik og skræmmebilleder. *Forslaget, som har været sendt til høring, indebærer stramning af beskatningen af finansieringsudgifter, forhøjelse af aktieindkomstskatten samt sænkning af selskabsskatten.

3 03 Axcel etablerer sig i Sverige Axcel ansatte i december den 37-årige Vilhelm Sundström, som skal stå for etableringen af Axcel i Sverige. Axcels svenske aktiviteter vil i første omgang primært fokusere på det sydsvenske marked, fortæller Vilhelm Sundström: Den korte afstand mellem specielt Sydsverige og Danmark såvel geografisk som mentalt gør det oplagt for Axcel at starte her. Både i forbindelse med generationsskifter og når større koncerner sælger virksomheder fra, siger Vilhelm, der glæder sig til at være med til at opbygge Axcels position i Sverige: Det bliver en spændende udfordring. Det svenske marked er præget både af stærk konkurrence og samtidig af mange muligheder, særligt i mellem-segmentet. Vilhelm kommer til Axcel med en bred erfaring og solidt købmandskab, som han bl.a. har opnået gennem handel med virksomheder hos kapitalfonde og investeringsbanker som Nordic Capital, Morgan Stanley og Merrill Lynch. Vilhelm og hans kommende kolleger får base i Stockholm, men vil dog også jævnligt være i Danmark, dels på kontoret i København, dels rundt om i landet. Nyt rådgiverforum i Axcel Axcel har i forbindelse med etableringen af Axcel III oprettet et Industrial Board, som er sammensat af en række stærke profiler med såvel industriel som finansiel baggrund og et betydeligt netværk. Board et fungerer som sparringspartner for Axcels investeringsansvarlige, når overvejelser omkring nye investeringer skal drøftes og syretestes. Board et ser ud om følger: Direktør Johan Schrøder (formand) Managing Partner Jens Bisgaard-Frantzen, ATP Private Equity Partners Vicekoncernchef Niels B. Christiansen, Danfoss Adm. direktør Peder Damgaard Jensen, PKA Tidl. adm. direktør Bent Pedersen, Kirkbi (LEGO) Tidl. adm. direktør Johannes Poulsen, Vestas Tidl. adm. direktør, nu bestyrelsesformand, Jørgen Tandrup, Skandinavisk Tobakskompagni

4 04 Axcel III ny fond med 3 mia. kr. - til investering i mellemstore og større virksomheder Axcel kunne i marts 2006 lukke tilgangen til Axcel III-fonden med et endeligt kapitaltilsagn på fondens maksimum på i alt 3 mia. kr. Fokus for Axcel III vil på lige fod med Axcels øvrige fonde (Axcel I og Axcel II) være investering i mellemstore og større danske virksomheder i Danmark og nu også Sverige. Kapitalen til Axcel III er hentet hos en række af Axcels eksisterende investorer, herunder institutionelle investorer som ATP, PKA, LD, Industriens Pension og PensionDanmark. Banker som Nordea og FIH samt en række industrielle investorer som KIRKBI, Widex-familien og Investeringsselskabet af v. Johan Schrøder står ligeledes bag Axcel III. Vi er stolte af, at vores gamle investorer har valgt at bakke op om os ved nu også at investere i Axcel III. Vi kan desuden glæde os over en lang række nye investorer i Axcel III. Blandt andet investorer fra Tyskland, Holland, Sverige, Finland og Norge, men også danske industrielle investorer som JYSK Holding (moderselskab for Jysk) og GSA Invest (familierne bag høreapparat-virksomheden Widex) er kommet til. Derudover har en række privatpersoner med industriel baggrund investeret i Axcel III. Dermed har vi nået vores mål om at udvikle Axcel III til en fond, som - med en bred kreds af danske og internationalt orienterede investorer - kan understøtte udviklingen i både Axcel og de selskaber, vi investerer i. 9 skarpe til chefen Christian Frigast, adm. direktør i Axcel, svarer her på en række ofte stillede spørgsmål om Axcel og kapitalfonde: 1. Hvem er Axcel? Axcel er med 29 investeringer den fond i Danmark, der har foretaget flest investeringer i mellemstore danske virksomheder. Hidtil er 17 af vores virksomheder blevet videreudviklet og solgt til nye ejere. Vores investorkreds er sammensat af danske og internationale investorer, og vi er i dag hovedaktionær i 12 selskaber i vidt forskellige brancher med en samlet omsætning på ca. 13 mia. kr. Vi er et stabilt team på i alt 23 partnere og medarbejdere med erfaring fra både leder-, stabs- og konsulentfunktioner i såvel industriselskaber som den finansielle sektor.

5 05 2. Hvad er en kapitalfond? En kapitalfond rejser penge fra investorer, investerer disse penge i virksomheder med potentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem, når de er vokset og modnet til nye ejere. 3. Er en kapitalfond ikke bare ude efter hurtig profit? Vores investorer i vores tre fonde har givet os en periode på ca. 10 år til at investere, udvikle virksomhederne og sælge dem igen. Det kræver tillid. Tillid fra vores investorer og tillid fra de virksomhedsejere, der sælger deres virksomheder til os, og som vi skal samarbejde med efterfølgende. Den tillid opnår man kun ved at vise engagement og resultater ikke ved at fokusere på at få pengene hurtigt hjem igen. Og det kræver, at man tænker og arbejder langsigtet. Derfor arbejder vi i Axcel typisk med en investeringshorisont for de enkelte virksomheder på 3-7 år. 4. Stopper kapitalfonde deres virksomheder med gæld? Al research viser, at langt størstedelen af den vækst, der skabes i virksomheder, som er ejet af kapitalfonde, kommer fra vækst i omsætningen og forbedret indtjening. Det samme er gældende for Axcel. Faktisk er over 80% af den værditilvækst, vi har skabt i de 17 virksomheder, vi har både købt og solgt, opnået ved at vores virksomheder er blevet bedre til at tjene penge, fordi driften er blevet mere effektiv, og/eller fordi virksomheden er vokset. 5. Hvad er det, Axcel kan, som en virksomhed ikke selv kan? De virksomheder, vi investerer i, står typisk over for en udvikling, der stiller store krav til ejerne med hensyn til kapital, ressourcer og kompetencer. Fx fordi virksomheden står over for international ekspansion og/eller et generationsskifte. Vi tilfører den nødvendige kapital og ledelseserfaring, for at virksomheden kan gro og få arbejdsro til at nå de nye mål, som vi fastsætter i tæt samarbejde med ledelsen. 6. Hvordan gør man en virksomhed mere værd? Det afhænger selvfølgelig af den enkelte virksomheds situation, hvordan man udvikler den bedst muligt. Følgende fire elementer vil dog altid indgå i vores planer for at øge virksomhedens værdi: a. Velafprøvet strategi Vi benytter typisk en eller flere af følgende fire overordnede udviklingsstrategier i arbejdet med udviklingen af vores virksomheder: Organisk vækst Tilkøb Fokusering (fx af produktportefølje) Omstrukturering (fx omlægning af produktion) Vi anvender disse strategier alene eller i kombination, og de er alle grundigt gennemarbejdede og dybt forankrede i vores måde at arbejde på. b. Detaljeret plan Vi lægger ved enhver investering en detaljeret plan for, hvordan virksomheden skal udvikles en såkaldt 100-dages plan. (Det kaldes den, fordi vi tilstræber at have udviklingsplanen for hele vores ejerperiode på plads inden for de første par måneder efter vores overtagelse, og fordi vi fra erfaring ved, at der i denne periode efter ejerskiftet er stor motivation og åbenhed over for nye tiltag i virksomheden). Planen omfatter alt fra den grundlæggende kortlægning af virksomhedens

6 06 udviklingspotentiale til overvejelser omkring, hvem der vil være den bedste ejer for virksomheden på langt sigt. c. Assistance til den daglige ledelse efter behov Vi fungerer som ressourcefunktion for virksomheden og træder til, når ledelsen ønsker det. Fx som projektleder på afgrænsede opgaver. d. Ledelsesarbejde og medejerskab Vi indgår altid i den overordnede ledelse af de virksomheder, vi investerer i. Typisk vil mindst en af vores partnere sidde i bestyrelsen. Og så vi supplerer vi med dygtige industrifolk. Ligeledes prioriterer vi medejerskab fra ledelsens side højt. Det sikrer det engagement, som vi af erfaring ved er nødvendigt for, at man virkelig kan flytte en virksomhed. 7. Hvordan undgår man fiasko? Vi ved fra vores erfaring med 29 virksomhedshandler, hvor omfattende en proces det er at både sælge og købe en virksomhed. Vi ved, at det at udvikle en virksomhed kræver sund forretningssans og godt håndværk. Vi ved, hvor følsomt det kan være at skille sig helt eller delvist af med et livsværk, og hvor stort et behov man som sælger har for at være tryg ved den nye ejer. Og vi ved, hvor vigtig virksomhedens identitet er for dens fortsatte udvikling. Man kan selvfølgelig aldrig gardere sig helt mod risici, når man driver forretning, og det uanset om man er kapitalfond og medejer eller fx privatperson og ene-ejer. Der kan ske ting i virksomhedens omverden og dens marked, som ingen kan forudse. Men, hvis man gør sit arbejde ordentligt og husker at bevare respekten for virksomhedens kultur og historie, er man godt hjulpet. 8. Hvad er en attraktiv virksomhed for Axcel? Generelt ser vi på virksomheder der: Besidder et håndgribeligt udviklingspotentiale Har dansk eller svensk base og internationalt potentiale Befinder sig i en etableret industri med moderat risiko Eksisterende eller klart grundlag for stærk markedsposition Har en motiveret og kompetent ledelse, som vi har god kemi med 9. Hvornår er en virksomhed salgsklar? Dels, når vi har nået de mål, vi i samarbejde med ledelsen har sat for virksomhedens udvikling. Det kan være mål for omsætning, indtjening, geografisk ekspansion osv. Dels, når vi har fundet en oplagt bedre ejer af virksomheden, som vi tror er den rette til at fortsætte virksomhedens udvikling. Det seneste års investeringer Det sidste års tid har været præget af stor aktivitet i Axcel. Vi har investeret i seks virksomheder inden for vidt forskellige brancher. Vi har blandt andet for første gang investeret i en it-virksomhed, konsulentvirksomheden Netcompany. Der er dog også paralleller iblandt investeringerne: Vi ejer nu eller er medejer af flere virksomheder inden for byggematerialer. Det har allerede vist sig, at ledelserne i disse beslægtede selskaber kan bruge hinandens viden og erfaring, fx omkring

7 07 produktions-knowhow og supply chain management. Vi håber derfor at opnå samme synergi med vores seneste investeringer i henholdsvis Noa Noa og Ball Group, som begge er inden for tekstil-/modeindustrien. Alle investeringerne er foretaget i Axcel III. Noa Noa December 2006 Noa Noa blev stiftet af brødrene Holstein i 1981 ud fra ønsket om at skabe en modpol til datidens uniformerede mode. Ideen virkede, og Noa Noa beskæftiger i dag ca. 260 medarbejdere. Noa Noa har to brands: Noa Noa, som henvender sig til yngre kvinder, og Noa Noa Miniature, som er en eksklusiv linje til piger fra 2 til 12 år. Noa Noas produkter sælges via 110 Noa Noa butikker. Heraf 45 egne butikker, mens resten drives på franchisebetingelser. Derudover sælges Noa Noa gennem øvrige forretninger på i alt 18 forskellige europæiske markeder. Noa Noas årlige omsætning ligger på ca. 600 mio. kr. Axcel har købt 70% af aktierne i Noa Noa. Resten ejes af stifterne og den eksisterende ledelse, som i samarbejde med Axcel skal sætte yderligere fart på Noa Noas udvikling, bl.a. ved at styrke virksomhedens aktiviteter på eksisterende markeder i Europa. Ball Group December 2006 Ball Group er en af Danmarks hurtigst voksende tøjvirksomheder. Ball Groups brands er koncentreret om kvinder i henholdsvis store størrelser (Zizzi, Zizzi Jeans og Zay) samt standardstørrelser (Culture og Lipo Lipo). Virksomheden blev stiftet i 1988 og har i dag ca. 100 butikker i Norden, hvoraf de fleste drives på franchisebasis. Ball Group forventer en omsætning på over 400 mio. kr. i indeværende regnskabsår. Axcel har købt 55% af aktierne i Ball Group, og de resterende 45% ejes fortsat af virksomhedens stiftere og ledelsen. Axcel vil i samarbejde med virksomhedens ledelse skabe yderligere vækst gennem international ekspansion. FM-Søkjær Oktober 2006 FM-Søkjær, der har hovedsæde i Horsens, blev dannet i 2002 ved en fusion af FM Huse og Søkjær Huse. Virksomheden bygger en-families parcelhuse og andelsboliger. FM-Søkjær har hidtil fokuseret på det østjyske marked, hvor virksomheden i årenes løb har bygget over 4000 boliger. Et typisk FM-Søkjær-hus er på omkring kvadratmeter og koster mellem 1,4 og 1,7 mio. kr. Axcel ønsker at øge virksomhedens omsætning og indtjening organisk og gennem opkøb. Første skridt mod realiseringen af udviklingsstrategien for FM-Søkjær blev allerede taget i december, hvor virksomheden foretog første opkøb: Med købet af

8 08 konkurrenten Interbyg er FM-Søkjær nu landsdækkende og Danmarks største udbydere af typehuse med en samlet årlig omsætning på over 700 mio. kr. TCM Group September 2006 Tvis/Modulia og Concepta blev i forbindelse med Axcels indtræden som medejer sammenlagt under navnet TCM Group. Dermed er den største danskejede og Skandinaviens 3. største leverandør af køkkener, badeværelser og garderober blevet skabt. Virksomheden omsætter for mere end 600 mio. kr. Axcel ejer 65% af aktierne i TCM Group, mens de øvrige 35% ejes af virksomhedens stiftere og ledelsen. Axcels mål med investeringen er at øge omsætning og indtjening via organisk vækst og opkøb. Netcompany Juli 2006 Netcompany er en hurtigtvoksende it-virksomhed, som udvikler og producerer virksomhedssystemer og rådgivning. Netcompanys løsninger er internet-baserede og omfatter bl.a. portaler til handel på nettet, kommunikation mellem medarbejdere osv. Netcompany har siden etableringen vist solide vækstrater, som i 2004/5 nåede op på 70%. Netcompany har ca. 100 medarbejdere og en omsætning på ca. 110 mio. kr. Virksomheden blev i 2005 og 2006 kåret af Børsen som Danmarks bedste it-selskab. Axcel ejer 60% af aktierne i Netcompany. Målet med Axcels investering er at føre Netcompany frem til at blive den førende it-konsulentvirksomhed i Danmark. ESKO-Graphics September 2005 ESKO-Graphics leverer hardware- og software-løsninger samt serviceydelser til emballageindustrien, en industri præget af stor vækst. Virksomheden blev etableret ved en fusion mellem danske Purup-Eskofot og belgiske Barco Graphics. Axcel ejer ca. 85% af aktierne i ESKO-Graphics. Virksomheden beskæftiger ca. 700 medarbejdere og havde i 2005 en omsætning på ca. 800 mio. kr. Virksomheden har siden da vist flotte vækstrater, og den positive udvikling er fortsat det seneste år under Axcels ejerskab. 10 solgte virksomheder af Axcels virksomheder har fået nye ejere gennem det sidste år. Den ret høje aktivitet i denne periode skyldes især to ting: Dels har markedet for handel med virksomheder været gunstigt det er det i øvrigt fortsat. Dels havde vi nået vores mål for udviklingen af de fleste af virksomhederne, som dermed var modne til ejerskifte. Herefter er der nu kun et selskab, bb electronics, tilbage i Axcels første fond, Axcel IndustriInvestor.

9 09 Dermed har vi solgt 13 af vores 14 oprindelige investeringer - helt i overensstemmelse med Axcels strategi og investeringshorisont på 5-7 og max. 10 år. Thygesen Textile Group September 2006 Thygesen Textile Group er en af Danmarks førende producenter af tekstiler til videreforarbejdning. Axcel indtrådte som medejer i 1998, og har siden solgt sine aktier i Thygesen Textile Group i to tempi. I juni 2006 blev Tytex, den største virksomhed i gruppen, solgt til et konsortium bestående af tekstil-virksomheden Jacob Holm & Sons og LD Equity. I september solgte Axcel sin aktiepost i den resterende del af gruppen til tre medlemmer af familien Thygesen. Virksomheden omsætning blev under Axcels medejerskab øget fra 375 mio. kr. til 575 mio. kr. Kilroy September 2006 Axcel købte Kilroy Travels International, Nordens førende special-rejsebureau, i september Virksomheden gennemgik herefter en udvikling, som bl.a. omfattede en slankning af organisationen, tilkøb, forbedret udnyttelse af it osv. Den mest indtjenende enhed, MyPlanet, blev solgt til børsnoterede First Choice International i Axcel solgte herefter i 2006 sin resterende minoritetspost i KILROY til hovedaktionæren HYY Group. Laundry Systems Group August 2006 Efter otte års samarbejde omkring udviklingen af først Jensen Industrial Group og efterfølgende Laundry Systems Group har Axcel ligeledes i to tempi over sommeren 2006 solgt sin aktiepost i Laundry Systems Group (LSG), verdens førende totalleverandør af udstyr og systemer til industrielle vaskerier. I juli blev den ene af to divisioner solgt til amerikanske Alliance Laundry Systems, hvorefter Axcel solgte sine aktier i den anden division til de oprindelige stiftere, familien Jensen. Virksomheden voksede i Axcels ejertid fra en omsætning på 350 mio. kr. til ca. 1,1 mia. kr. Logstor Maj 2006 LOGSTOR (tidligere Løgstør Rør), der producerer fjernvarmerør, blev solgt til den internationale kapitalfond Montagu Equity. Axcel købte LOGSTOR i Markedet for fjernvarmerør var på det tidspunkt præget af overkapacitet og faldende priser. En lang række tiltag blev derfor iværksat for at gøre virksomheden lønsom: Konkurrenten Tarco blev købt, løntung produktion flyttet til Østeuropa, produktprogrammet slanket, virksomhedens faste omkostninger reduceret - og endelig blev konkurrenten Alstom Power Flow Systems købt i 2005.

10 10 Resultatet blev, at LOGSTOR i dag er markedsleder med en omsætning på ca. 1,8 mia. kr. og medarbejdere. Bekaert Handling Group Maj 2006 Bekaert Handling Group er blevet solgt til den finske konkurrent K. Hartwall. Axcel købte i 1997 den familieejede virksomhed Variantsystemet af familien Ingvartsen. Virksomheden producerer rullecontainere og opnåede gennem fusion og opkøb af henholdsvis en engelsk og en fransk konkurrent i foråret 2000 en stærk markedsposition. Herved opstod også navnet Bekaert Handling Group (BHG). Sammenlægningen med K. Hartwall har yderligere styrket virksomheden, som i dag har en unik markedsposition i en række industri- og logistiksegmenter. Den samlede koncern omsætter for ca. 750 mio. kr. og beskæftiger ca. 600 medarbejdere. Vest-Wood December 2005 Axcel etablerede i 2002 i samarbejde med en række investorer og investeringsfonde konsortiet Door Holding, der købte dørvirksomheden Vest-Wood. Vest-Wood blev tre år senere solgt til amerikanske Jeld-Wen. Vest-Wood var ved Axcels overtagelse Skandinaviens største dørproducent. Gennem en række opkøb i Tyskland, Østrig og Schweiz blev Vest-Wood den største dørproducent i Europa og styrkede samtidig lønsomheden. Undervejs har Vest-Wood øget omsætningen fra 2 mia. kr. til 3,5 mia. kr. Virksomheden sælger sine produkter til kunder i over 20 lande og beskæftiger mere end medarbejdere. Med Jeld-Wen som ny ejer fortsætter Vest-Wood nu sin europæiske ekspansion. Kwintet November 2005 Axcel investerede i 1999 sammen med en række medinvestorer, herunder Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Wenaas Holding, i Kwintet, som producerer arbejdstøj. Kwintet blev i 2005 solgt til kapitalfonden IndustriKapital. Virksomhedens omsætning steg under Axcels ejerskab fra 1,9 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Kwintet er dermed blevet Europas førende leverandør af erhvervsbeklædning, en position som bl.a. er opnået gennem strømlining af virksomhedens indkøb fra Østeuropa og Asien. Aalborg Industries August 2005 Efter 5 års ejerskab har Axcel solgt Aalborg Industries til kapitalfonden Altor. Under Axcels ejerskab blev virksomhedens aktiviteter koncentreret om maritime kedelløsninger og world-wide service af samme. Bl.a. blev det amerikanske datterselskab Erie, som fremstillede kedler til kraftværker, solgt fra kort tid efter Axcels overtagelse. Bl.a. denne fokusering har været stærkt medvirkende til, at

11 11 virksomheden har opnået en førende markedsposition. Omsætningen steg under Axcels ejerskab fra ca. 1 mia. kr. til 1,5 mia. kr. NetTest August 2005 NetTest, der producerer udstyr til test af virksomheders kommunikationsnetværk, er blevet solgt til en af de store aktører på markedet, japanske Anritsu. Axcel overtog NetTest fra GN Store Nord i 2003 på et tidspunkt, hvor virksomheden havde store tab. Efter en succesfuld turn-around var det naturligt for Axcel at finde en ny ejer, der havde størrelsen til at videreudvikle NetTest, og valget faldt på Anritsu. NetTest har i dag ca. 500 medarbejdere og en omsætning på ca. 600 mio. kr. Glud & Marstrand Marts 2005 Emballagevirksomheden Glud & Marstrand er blevet solgt til en hollandsk kapitalfond. Glud & Marstrand blev i Axcels ejertid udviklet fra en udelukkende dansk virksomhed til at være en førende spiller i Skandinavien med en vækst i omsætningen på ca. 30 % til 1,6 mia. kr. Glud & Marstrand beskæftiger ca medarbejdere.

12 12 Kontakt os! Vi kommer meget gerne ud og besøger dig og din virksomhed for en uformel snak om hvordan vi arbejder. Hvis du ønsker at få mere at vide om Axcel, vores investeringer, eller andet, så kontakt en af vores projektansvarlige partnere: Christian Frigast, adm. direktør, partner Bl.a. ansvarlig for Noa Noa, Kwintet, Vest-Wood Mobil: Per Christensen, partner Bl.a. ansvarlig for Ball Group, TCM-Group, Vestwood, NetTest Mobil: Vilhelm Hahn-Petersen, partner Bl.a. ansvarlig for ESKO-Graphics, Thygesen Textile Group Mobil: Søren Lindberg, partner Bl.a. ansvarlig for Logstor, Kwintet, Aalborg Industries Mobil: Jacob Thygesen, partner Bl.a. ansvarlig for Noa Noa, Netcompany, Kilroy, Bekaert, Glud & Marstrand Mobil: Nikolaj Vejlsgaard, partner Bl.a. ansvarlig for LSG og FM-Søkjær Mobil: Vilhelm Sundström, partner Ansvarlig for Axcel Sverige Mobil:

13 13 Nye ansigter hos Axcel Vilhelm Sundström (37), partner, managing director, Sverige Vilhelm har en mastergrad i økonomi og kommer fra en stilling som Director hos Merrill Lynch International i London, hvor han havde ansvaret for M&A-aktiviteter i Norden. Han har en bred finansiel baggrund fra bl.a. Carnegie og Morgan Stanley. Se evt. side 2. Jørgen Lindholm Lau (31), manager Jørgen er uddannet cand.oecon. Tidligere har Jørgen været ansat som konsulent hos Carnegie Investment Banking og som projektleder hos Arla Foods. Lars Cordt (29), associate Lars er uddannet cand.merc. Han kommer fra en stilling som senior konsulent hos PriceWaterhouseCoopers, og har tidligere arbejdet hos Agro Venture (en del af Landbrugsraadet). Anette Schmidt (41), direktionssekretær Anette har en ED i engelsk. Før hun kom til Axcel, arbejdede Anette som direktionssekretær hos Andersen Consulting og siden hen Accenture. Hun har endvidere arbejdet som chefsekretær hos Novo Nordisk og Tambrands. Ellen Hilstrøm (50), regnskabsassistent Ellen har en merkonomuddannelse. Hun har over 20 års erfaring som regnskabsmedarbedjer og arbejdede, før hun kom til Axcel, hos C.C. Bruun Entreprise, Coming 1 / Reklame & Markedsføring og Marco Polo Tours. Trine Juul Wengel (39), communications manager Trine er uddannet akademiøkonom og har en MBA i International Management. Trine har bl.a. ansvaret for Axcels interne og eksterne kommunikation. Hun har tidligere arbejdet for Det Irske Turistråd, Kompan i Australien, Mckinsey & Co. og har de sidste 10 år arbejdet som kommunikationsrådgiver, de seneste 5 år hos Jøp, Ove & Myrthu A/S.

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Danmark som investeringsland Væsentlige begivenheder for DVCA

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Præsentation 2014 /15

Præsentation 2014 /15 w Præsentation 2014 /15 Indholdsfortegnelse 1 Industri Udvkling overblik 2 Nye virksomheder 3 Præsentation af Industri Udvikling 5 Kvist Industries A/S produktion af dansk møbeldesign 6 PcP En værdiskabende

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Indhold. 2 Nye virksomheder. 3 De gør ikke som de andre. 4 Præsentation af Industri Udvikling

Indhold. 2 Nye virksomheder. 3 De gør ikke som de andre. 4 Præsentation af Industri Udvikling Præsentation 2012 Indhold 2 Nye virksomheder 3 De gør ikke som de andre 4 Præsentation af Industri Udvikling Hoved- og nøgletal 7 Industri Udvikling A/S 8 Industri Udvikling II K/S 9 Industri Udvikling

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere