Hjortsvang den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjortsvang den 22-01-03"

Transkript

1 Baggrund Home Automation tegner til at blive det næste store fokusområde, når det gælder forbedring af hjemmet. Køkkenet er skiftet ud, badeværelset er sat i tip top stand, nu gælder det styring af lys, varme, alarmsystem og lignende. Et stort marked venter. Siden 70'erne har man i USA arbejdet med infrastruktur til Home Automation. Et af de første bud på en open source protokol var X10. Protokollen er meget simpel og billig at implementere, idet den benytter de eksisterende installationsledninger til transport af data. I starten af 90 erne kom LonWorks fra firmaet Echelon; En single-chip løsning til adresseret trådet netværksstyring. I dag går tendensen i retning af wireless kontrol, og stigende krav til båndbredde. Der tales om web-enabling og Pervasive Computing. Nu har bilindustrien slået bremserne i. En række førende bilproducenter stiftede i år 2000 LIN-Consortium (Local Interconnect Network). Formålet er at definere en open source protokol, og bringe omkostningen pr. node i biler under en halv dollar. Der synes således at være et behov for en enkel, fleksibel og effektiv protokol til Home Automation. Historisk rids Den 29. marts 2001 deltog jeg som repræsentant for Amfitech i et møde sammen med bl.a. erhvervscheferne fra Horsens, Vejle og Sønderborg ang. oprettelsen af itekalliancen. Ud over oprettelsen af alliancen, blev også en række andre emner og ideer diskuteret. Amfitech foreslog bl.a., at alliancen fandt sammen om at definere projekter og samarbejdsmuligheder indenfor: Det intelligente hus. Fra referatet fra mødet, har jeg plukket følgende afsnit ud: Udfra ovenstående brainstorm blev følgende konstruktive forslag nævnt, som værende opgaver, gruppen kunne koncentrere sig om: 1. konkrete samarbejdsprojekter Det intelligente hus, evt. som showroom i IT-innovation eller lignende. Mulige samarbejdspartnere kunne være Danfoss og Servodan Markedsledende (i verden) sætte standarder infrastruktur 2. Bredbånd 3. Knytte eksisterende netværk bedre sammen: IT-klubben Horsens IT-klub DDF syd 4. temadage 5. Leverandørnetværk (kunne være et underpunkt til pkt. 3) 6. Knytte uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne sammen Næsten halvandet år efter at ideen blev født i Vejle, da er den nu virkeliggjort i Århus. I stedet for itek-alliancen som mulig drivkraft, da hedder rammerne nu blot Alexandra Instituttet og Innovation Lab. side 1

2 side 2 Hjortsvang den Møde med Preben Mejer den 20. dec Ifølge Preben Mejer blev vores initiativ hilst velkommen. Der blev inviteret til samarbejde, så snart vi havde fået strukturen bag vores tiltag på plads. Vi blev inviteret til at deltage i en åben dialog med Innovation Lab, samt at vi løbende bliver orienteret og får mulighed for at deltage i deres arrangementer. Følgende notater stammer fra mødet: 1. Den offentliggør Videnskabsministeriet og Preben Meyer deres anbefalinger. 2. Herefter går man videre med 3 brancheområder, tøj, sundhed, (byggeri og hjem). 3. Ultimo maj ny seance om emnet i Aalborg. 4. Vi får indbydelser til disse seancer/seminarer. 5. Med TDC-midler, erhvervsmidler og 2 PhD etableres projekt med 2 forløb: 1. uden for hjemmet og 2. inde i hjemmet. Center for interaktive rum indgår. 6. Bakker op om vores initiativ. Anbefaler at vi etablere en interessegruppe som kan indgå i Aalborg seancen. God ide at samle de små. 7. TDC s kommercielle interesse er trafik, hvor TDC vil være bindeleddet, men interesseret i at andre går ind. 8. Vi skal endelig bevare dialogen med Innovation Lab samtidigt med at vi fastholder den lokale interesse kants-området er ideelt til at tiltrække underleverandører med sig. 10. Vi skal profilere os som de vidende inden for feltet. Vi etablere en interesseorganisation med telefon etc., som paraply for alle. 11. Vi samler de 10 virksomheder som kan og vil, og fordeler ordrerne mellem os alle. Vi kan få gode opgaver ud af det. 12. Vi udarbejder beskrivelse med navn - etablere et kontaktpunkt, som vi har med til seancen i maj. Vi kommer med i de forløb, som er og informeres. Vision Vi vil lægge os i kølvandet af aktiviteterne defineret og drevet af Katrinebjerg miljøet i Århus. Være en aktiv og ligeværdig sparringspartner/samarbejdspartner for disse aktiviteter, når det gælder Interaktive bygninger, rum og byrum, herunder Home Automation. Deltage aktivt i et internationalt standardiseringsarbejde vedrørende definering af protokoller og specifikationer for Home Automation. Vi vil bringe teknologien ud i virksomhederne. Gøre teknologien håndterbar, tilpasset og anvendelig for virksomhederne. I Århus laver de visionerne, vi implementerer visionerne i konkrete projekter hos virksomhederne. Mission Vi mener at interesserede kommune og amter nu har en enestående chance for at profilere sig som et nyt vækstcenter indenfor Home Automation. Det vil betyde identitet og vækst for området. Vi foreslår, at der etableres en interesseorganisation, og vi lægger op til et bredt samarbejde med alle interesserede virksomheder og organisationer. Ingen virksomhed eller organisation kan løfte denne opgave alene. Hvis det skal lykkedes, da skal der løftes på tværs af virksomheder og brancher, kommuner og amter. Forretningsmulighederne indenfor Home Automation er, efter vores vurdering, meget store. På sigt kan Home Automation blive lige så betydende for en region eller landsdel, som mobiltelefonien er for nordjylland.

3 Forretningsgrundlag Vi vil oprette en virksomhed, interesseorganisation el. lign. inspireret af open source og tankerne bag Linux. Om det bliver det ene eller andet, har vi ikke taget endelig stilling til endnu. Oparbejdet viden, know how, software og application notes stilles frit til rådighed under open source for interesserede virksomheder. Virksomhederne kan på konsulentbasis købe sig til kvalificeret hjælp ifbm. implementeringen af protokollerne i deres egne produkter. Alene dette giver grobund for en række nye virksomheder. Interesseorganisation Tilknyttede virksomheder Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 3 Virksomhed 4 Virksomhed n Interesseorganisationen er organiseret som en paraplyorganisation som stiller viden, know how og netværk til rådighed for de nye virksomheder. Disse virksomheder har kontakten til de enkelte producenter af elektronikprodukter. Virksomhederne sælger deres ydelser direkte til producenterne, og bringer ad den vej viden og know how ind hos de enkelte producenter. Samarbejdspartnere Jyske/fynske Virksomheder Innovation Lab Preben Mejer Kommuner Amter Jysk-fynske IT korridor EU Interesseorganisationen sikre at de rigtige samarbejdsaftaler bliver indgået for at sikre opbygningen af viden og finansiering. Endvidere indledes samarbejde med fx. Århus Universitet, Ingeniørhøjskole el. lign. for at sikre forankring af den oparbejdede viden og know how. Interesseorganisationen deltager i standardiseringsarbejdet sammen med miljøerne i Århus. Arrangerer kurser, temadage og påtager sig rollen som vinduet ud mod omverdenen ifbm. medieomtale etc. Evt. kan interesseorganisationen påtage sig opgaven som det godkendende organ for de produkter, som bliver udviklet under organisations navn og logo. På samme måde, som vi også kender det fra f.eks. Bluetooth. Denne godkendende funktion kunne sammen med værgning af virksomhedsmedlemmer være en del af finansieringen af driften. Arbejdsplan Fase 1 Fase 2 Fase 3 Arrangement 24 jan. Etablering af arbejdsgruppe Etablering af virksomhed side 3

4 Vi har delt projektet op i 3 faser. Hjortsvang den Fase 1. løber af staben den 24. januar ifbm. den allerede annoncerede temadag: Fokus på infrastrukturen i fremtidens hus. Vi vil bruge dette arrangement til at løje stemningen for vore ideer. Fase 2. Såfremt der er opbakning, da etableres der en arbejdsgruppe. Gruppens formål er at skaffe de første rammer og den første finansiering på 0.5 mio. kr. Fase 3. Etablering af interesseorganisationen. Der skal skaffes 5-10 mio. kroner i finansiering. Hvorfor nu Fordi tidspunktet er helt rigtigt lige nu. Ikke om et halt eller helt år, men nu. Hvis vi vil gøre en forskel, da er det nu at kuglerne skal støbes, ellers er det for sent. Vi har allerede fået de første henvendelser fra interesserede virksomheder. Virksomhederne er i fuld gang med at planlægge næste generation af deres produkter. Men, de mangler hjælp og overblik ifbm. implementeringen af netværksstrukturen. Forud for arrangementet den 24. januar, blev der lavet en rundspørge til mere 20 mellemstore og store virksomheder, Danfoss, Grundfoss, Servodan, Exhausto, Kamstrup etc. De hilste stort set alle sammen vores initiativ velkommen. side 4

5 Initiativtagerne Home Automation Amfitech Jørn Eskildsen tveskov.com Bjarne Tveskov DEVI Mogens Lauersen IT Innovation Anne Zibrandtsen Mercon Ulrik Merrild Jørn Eskildsen 38 år og grundlægger af Amfitech i Amfitech er virksomhedernes eksterne udviklingsafdeling. Afhængig af opgaverne, arbejdes der sammen med en bred skare af samarbejdspartnere. Amfitech har bl.a. udviklet et system til elektronisk registrering af, hvad der skrives på en whiteboardtavle, se Foruden Tool Tribe International i Vejle, har Amfitech løst opgaver for: LEGO, Grundfos, DEVI, Epoke, NEG Micon, Vestas, Larsen & Brusgaard etc. Efter endt uddannelse som radiomekaniker, videreuddannet til svagstrømsingeniør ved Århus Teknikum i Hovedspeciale inden for styring og regulering samt digital signalbehandling. Har endvidere speciale indenfor software, datakommunikation, dynamiske mekaniske systemer, medico, HF/EMC og antenneteori. Har gennem knap 10 år været med til at præge og opbygge udviklingsafdelingen hos LEGO. Er en af fadderne til LEGO's nye generationer "elektroniske LEGO klodser", LEGO Mindstorms etc. Har i dag en solid erfaring med udvikling og modning af specielt højvolumen elektronikprodukter. Bjarne Tveskov Bjarne Tveskov, 35 år, konceptudvikler, bosiddende i Fredericia. Blev som 18-årig ansat som modeldesigner i LEGO Companys produktudvikling. Arbejdede i årene som konceptudvikler på flere af LEGOs tidlige software projekter bl.a til skoleområdet i samarbejde med MIT Medialab i Boston. Var i 1995 med til at starte LEGO Companys digitale afdeling op, den voksede fra seks mand til over hundrede over en to års periode. Arbejdede her som Senior Concept Developer og var producer på LEGOs første CD-ROM. Dette produkt vandt bl.a. prisen som "Best Scandinavian CD-ROM" i '97 og ID designprisen i Har i de sidste fem år drevet egen konsulentvirksomhed, tveskov.com med fokus på konceptudvikling, webløsninger og interface design. Har løst opgaver for mærkevarer som Orange, Jubii, Danske Bank, LEGO Company og TDC Bredbånd. Desuden freelance skribent og klummeskriver for bl.a Datatid og Computerworld. Mere info: side 5

6 Mogens Laursen Uddannet maskiningeniør. Tidligere ansættelse hos bl.a. Danfoss. Siden 98 ansat som udviklingschef hos DEVI i Vejle. DEVI laver gulvvarmekabler med tilhørende elektroniske styringer. Mogens interesserer sig for og er en varm fortaler for, at der etableres en fælles defacto standard for apparatkommunikation i husholdningerne. Ulrik Merrild Født 9. maj Uddannelse: Matematisk samfundsfaglig student fra Svendborg Statsgymnasium, 1975 Cand. Oecon. af driftsøkonomisk linie fra Aarhus Universitet, Ansættelser: Økonom i ESS-FOOD, Axelborg Konsulent på Teknologisk Institut, Taastrup, Marketing- og organisationschef, Århus Stiftstidende, Marketingdirektør, Århus Stiftstidende Marketingdirektør, home A/S Markedsdirektør, Århus Stiftstidende A/S Administrerende direktør, Århus stiftstidende, Stifter og administrerende direktør, Mercon A/S, Tillidshverv: Har beklædt en række bestyrelsesposter tilknyttet ansættelsesforholdene. Formand for k-fab A/S på Holmen, Formand for Hærderiet A/S, Næstformand i Kaospiloterne, Medlem af bestyrelsen i Børneavisen, Medlem af bestyrelsen i nyx, Er desuden medlem af bestyrelserne i en række mindre nystartede virksomheder. Undervisning: HHK, 1. del erhvervsøkonomi, undervisningsassistent, HHK, HD 2. del organisation, undervisningsassistent HHÅ, MBA gæsteforlæser i forandringsledelse 1999 og Afslutning Personerne bag dette initiativ er villige til at stille sig til rådighed ifbm. realiseringen af det skitserede projekt. Omvendt forventer vi så også, at vi bliver mødt med velvilje fra henholdsvis kommunernes og amternes side også økonomisk. Vi håber på, at I vil se velvilligt på vores initiativ. Indgå i en åben dialog med os, for i fællesskab at skabe forudsætningerne for fornyet vækst. På vegne af projektgruppen, Jørn Eskildsen, side 6

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover.

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover. Nr. 3 september 200 Gode bud på at øge salget... Et skridt tættere på udviklingspark... Et helt arbejdsliv i den samme stol... Mikkel er ekspert i at stave forkert... Læhegn og vindmøller Erhvervsklimaet

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Et år med fokus på musikkens betydning

Et år med fokus på musikkens betydning Beretning 2013-2014 Et år med fokus på musikkens betydning MUSIKKENS BEDSTE RESULTAT NOGENSINDE Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 23. oktober 2014 I 2011 og efterfølgende 2012 leverede

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere