BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013"

Transkript

1 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19

2 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Forventet trykt oplag: Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,- inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN marts 2013 er 11. februar Indhold Leder: Et robust redningsberedskab med borgere i centrum Af Niels Mørup, formand for FKB...side 3 Navne: Jarl Vagn Hansen, ny BRC i Aabenraa...side 4 Jens Bang stopper...side 4 Flemming Nygaard-Jørgensen, 25 år i Næstved...side 5 FKB: FKB har ansat erfaren forhandler...side 6 Åben debat om strukturen...side 6 Valgt i kredsene....side 7 Brandsyn. Store forventninger til Frida...side 8 FKB seniorer besøger tysk vagtcentral....side 10 Støttepunkter: Hjælpen kommer senere...side 11 Slut med støttepunkter...side 11 Robustheden er beskåret...side 12 Frivillige hvad nu?...side 12 Frederikshavn: Mange serviceopgaver styrker beredskabet...side 14 Redning på vandet: Kystredning med speedbådscertifikat Af Søren Korsgaard...side 16 Vesthimmerland. Masser af vand...side 17 Hovercraft er hverken fugl eller fisk....side 17 Kæderedning: Dybt uheldigt med flere slags kæderedning Af Jørgen Pedersen....side 20 Dækker hele regionen...side 20 Frigørelse er et samarbejde...side 20 Norsk kæderedning er god nok...side 21 Kampagner: Netværk via Facebook...side 22 Søg om støtte...side 22 Hjemmebesøg giver færre branddøde...side 24 Igen et år med få dødsbrande...side 25 Indsats i Højhuse Højhusgruppen...side 26 På vej mod nye højder i dansk byggeri...side 26 Brand-døgnvagt i alle bygninger over 23 m...side 27 Danmark har ingen vejledning for høje bygninger...side udrykninger om året...side 28 Eksempel på indsats i et højhus....side 29 Førsteudrykning på 80 mandag...side 30 Holdtyper...side 30 Vindpåvirket brandforløb...side 31 Læring fra New York...side 31 Forebyggelsesstafet: Del budskabet med Facebook og Twitter Af Ole Nedahl...side 32 Hvem sælger...side 34

3 Februar 2013 BRANDVÆSEN LEDER Et robust redningsberedskab med borgere, institutioner og virksomheder i centrum Redningsberedskabet skal kunne mere end dagligdags hændelser. Vi må ikke gå på kompromis med sikkerheden Godt nytår. Jeg håber, at I alle kom godt ind i 2013, og at I fik overvejet jeres målsætninger for det kommende år. Nytåret er altid en kærkommen lejlighed til det. For FKB er der ingen tvivl om, at 2013 bliver et år, hvor vi skal se fremad, og ikke bagud. Vi skal have fokus på implementeringen af den politiske aftale og på vores mulighed for fortsat at påvirke udviklingen af såvel redningsberedskabet som det samlede beredskab i Danmark. Der skal således igangsættes et udvalgsarbejde, hvor vi forhåbentlig skal deltage, og hvor vi skal kæmpe for, at vores holdninger og synspunkter bliver hørt, men samtidig skal vi være klar til at lytte og behandle de øvrige deltageres synspunkter. Nærhedsprincippet er centralt Vi behøver ikke komme med en skjult dagsorden, for vores mål ligger fast, og det må alle gerne vide: Vi vil kæmpe for sikkerhed for borgerne, institutioner og virksomheder, og vi vil ikke være med til at forringe sikkerhedsniveauet. Besparelser, ja men kun hvis det kan ske uden negative konsekvenser og forøgede samfundsmæssige omkostninger for vores kunder. Vi ønsker ikke at løse vores beredskabsopgaver halvt. Vi ønsker at løse de beredskabsmæssige udfordringer på et højt kvalificeret niveau. FKB mener, at nærhedsprincippet og sektoransvarsprincippet er centrale for opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau både for så vidt angår de mindre, daglige hændelser og de større, sjældent forekommende hændelser, hvor flere beredskabsaktører er nødvendige for imødegåelse af hændelsen. De kommunale Vi skal altid have borgeren i centrum og lade denne grundsætning være vejledende for arbejdet både lokalt og nationalt. brandvæsener og deres medarbejdere kender kommunens risikoområder, virksomheder og institutioner, og det er evident, at en indsatsleder, der kommer ud til en institution eller virksomhed, hvor han eller hun selv har gået brandsyn, meget hurtigt kan få overblik over den nødvendige indsats og få situationen under kontrol samt om nødvendigt få etableret kommunens overordnede krisestab. Vi skal altid have borgeren i centrum og lade denne grundsætning være vejledende for arbejdet både lokalt og nationalt. Vi skal være klar til alle typer hændelser Den overvejelse, som altid er nødvendig, er i hvor vid udstrækning, vi skal være parate til at imødegå de større, sjældent forekommende hændelser. Er der noget der er så stort, at vi skal afveje sandsynligheden for at det indtræffer mod den omkostning, som ligger i at opretholde et beredskab til imødegåelse af den type hændelser. Ja, overvejelsen skal man altid gøre sig, men jeg vil advare mod, at vi sætter barren for lavt. Vi skal ikke have et redningsberedskab, som ikke kan håndtere de større, sjældent forekommende hændelser. Vi skal være klar. Vi skal have den parathed, der gør, at vi kan håndtere enhver situation såvel dagligdags som de sjældent forekommende. FKB klar til konstruktiv deltagelse Selvfølgelig skal der udarbejdes en national risikovurdering, der også tager hensyn til det europæiske og globale perspektiv, som man så kan opbygge beredskabet efter. Vi vil støtte gennemførelse af analyser, som kan danne grundlag for dimensioneringen også på regionalt og statsligt niveau. FKB ønsker et robust redningsberedskab, som ikke bare er pt. lige netop tilstrækkeligt. Samfundet og beredskabet skal være gearet til at imødegå alle typer hændelser - også dem, vi ikke normalt går rundt og frygter eller forestiller os, kunne ske i vores egen baghave. Netop derfor har vi brug for en national risk assessment, hvor kommunerne inddrages i arbejdet. Jeg er klar til det kommende arbejde i udvalget, og jeg forventer, at de af jer, der kommer til at repræsentere FKB, også er klar. Vi skal bidrage konstruktivt og være medspillere men vi skal også være klare i vores budskab: Et robust redningsberedskab hvor borgeren, institutioner og virksomheder er i centrum. Af Niels Mørup, formand for FKB 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN Februar 2013 Fokus på ledelse i Aabenraa Ny beredskabschef er uddannet civiløkonom og har været kontraktchef hos Falck Af Erik Weinreich Ledelseserfaring havde høj prioritet ved valg af ny beredskabschef i Aabenraa, og den erfaring møder Jarl Vagn Hansen med. Senest har han som brand- og kontraktchef ved Falck i Region Midtjylland haft ansvaret for 26 Falck-stationer med omkring 500 hel- og deltidsansatte reddere og brandmænd. Dertil kommer en uddannelse som civiløkonom og et igangværende studium i MBA ved Aarhus Universitet. Den 1. januar tiltrådte Jarl Vagn Hansen stillingen i Aabenraa og er dermed chef for 13 brandværn med 400 frivillige brandfolk. Penge til nyt materiel Redningsberedskabet i Aabenraa har siden kommunesammenlægningen været gennem en større omlægning med reduktion af oprindelig 24 brandværn til nu 13, og der er intet politisk ønske om yderligere sammenlægninger. Udfordringerne for Jarl Vagn Hansen er til gengæld at fortsætte den igangværende proces med at styrke en professionel drift gennem uddannelse, øvelser og fornyelse af materiellet. Kommunen har således sat penge af til udskiftninger i vognparken, lige som der i øjeblikket investeres i en ny brandstation i Padborg, der forventes færdig i løbet af foråret. Som 23-årig blev Jarl Vagn Hansen i 1999 udnævnt til stationsleder i Nr. Snede som den yngste stationsleder i Falck nogensinde. I dag som 37-årig hører han blandt landets yngste beredskabschefer. Og så må brand og redning gerne blive mere synlig i den kommunale organisation, der ligeledes er under omlægning og i løbet af foråret reduceres med to direktører, fortæller Jarl Vagn Hansen, der selv skal referere til direktøren for Kultur, Miljø og Erhverv. Jens Bang stopper Jens Bang, der gennem 30 år var chef for Hundested Brandvæsen og siden 2007 leder af det forebyggende område i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, går på pension med udgangen af februar. Jens Bang var gennem mange år medlem af bestyrelsen i FKB og var i en periode kasserer. Brand og redning må gerne blive mere synlig i den kommunale organisation, der ligeledes er under omlægning og i løbet af foråret reduceres med to direktører. Solid Falck-baggrund Efter en delingsføreruddannelse i Beredskabsstyrelsen begyndte Jarl Vagn Hansen sit virke i Falck som administrativ leder på Sjælland. I 1999 blev han stationsleder først i Nr. Snede og to år senere i Kolding. Efter en afstikker i 2007 til LM Glasfiber i Lunderskov som sikkerheds- og arbejdsmiljøchef kom han tilbage til Falck først som kontraktchef og senere også med driftsansvar for brandområdet. Han har her forhandlet Falck-kontrakter i Region Syddanmark og Region Midtjylland, og han har således også forhandlet kontrakten med Aabenraa Kommune om vagtcentralbetjening. Respekt for de frivillige Nu glæder Jarl Vagn Hansen sig til at supplere sine kompetencer med myndighedsdelen, herunder ansvaret for de frivillige brandfolk, som han har stor respekt for, og han er meget opmærksom på, at de overståede sammenlægninger af brandværn har været en følelsesmæssig udfordring for de frivillige. Beredskabsfagligt er han uddannet holdleder, og det indgår ikke i kontrakten, at han skal køre som indsatsleder eller flytte til Aabenraa fra Kolding, hvor han bor nu. Jarl Vagn Hansen afløser Preben Christensen, som er gået på pension. 4

5 Februar 2013 BRANDVÆSEN NAVNE Kommunal forankring er guld for brandvæsnet Organisationer kan blive for store, mener Flemming Nygaard-Jørgensen, der har været 25 år i Næstved Af Erik Weinreich Det kommunale netværk betyder mere for brandvæsnet end brandvæsnets egen størrelse. Når situationen bliver kritisk, vil det personlige kendskab til samarbejdspartnere være afgørende for, at samarbejdet er oppe at køre fra første minut. Flemming Nygaard-Jørgensen, beredskabschef i Næstved, kan den 1. marts se tilbage på 25 år ved kommunens beredskab, og han ved godt, at i de år er beredskabet blevet mere robust bl.a. ved kommunesammenlægningen, men størrelse er ikke alt: - En lille organisation kan være mere udsat for udsving, hvor en stor har flere ressourcer og derfor er mindre sårbar. - Men der er et tippepunkt, hvor organisationen bliver for stor og tung og bliver en mastodont, der som et tankskib ikke let lader sig vende. Vi ved bare ikke, hvor tippepunktet er. - Jeg kan godt frygte, at nærheden vil ryge i en stor organisation. Det er guld værd, at vi kender hinanden som vi fx gør i den lokale beredskabsstab. Jo flere gange vi har mødtes, jo lettere kommer vi i gang, fordi vi ved, hvad de andre står for. - Den slags kan bare ikke måles og puttes ind i regneark. Central placering Flemming Nygaard-Jørgensen fremhæver bl.a. et tæt samarbejde med kommunens risikostyrings-leder, der også har med forsikring at gøre. Han har en god forståelse for forebyggelse og er med til at få løftet ting op i lyset. Hertil kommer hele beredskabs-planlægningen, plan for fortsat drift. Det ligger naturligt for beredskabets tankesæt, at tingene skal kunne fungere også uden for normal arbejdstid, og netop derfor er beredskabet godt klædt på til at fungere som kriseledelse. Et eksempel er truslen om H1N1- influenzaen, hvor Flemming Nygaard Jørgensen sammen med kommunaldirektøren og resten af direktion lavede en slagplan for, hvad de skulle gøre. - Her var ingen tvivl om betydningen af den lokale forankring, hvor jeg hørte til i organisationen. Så betyder det mindre, hvor i organisationen, man er placeret. Bare kontakterne er der. Mere specialisering I et hurtigt tilbageblik har brandvæsnet oplevet store forandringer de sidste 25 år lige fra nye teknikker til at slukke brand, til styrkelse af kemikalieindsatsen og til, hvad en almindelig brandmand skal kunne. Denne udvikling vil fortsætte mod mere specialisering, forudser Flemming Nygaard-Jørgensen: - Udstyret bliver mere kompliceret, og især på de mindre stationer med få indsatser vil der være risiko for betjeningsfejl, hvis ikke man bruger den nødvendige tid på træning og øvelser. - Det er bekymrende, at man vil skære ned på vedligeholdelsesuddannelsen, og jeg tror, at kravene vil ændre sig, så alle ikke skal kunne alt. Ikke alle vores brandmænd er i dag uddannet i at bruge redningsbåd, og fremover vil nogle blive uddannet i kemikalieindsats og andre som hjælpere. BRC i 2007 Efter fem år ved Civilforsvaret blev Flemming Nygaard-Jørgensen i 1988 ansat i Næstved Kommune som både CFassistent og deltidsbrandmand. Strategisk planlægning fylder meget i dagligdagen for Flemming Nygaard- Jørgensen, der fortsat deltager i indsatsledervagten i Næstved. Dog ikke den 1. marts, hvor jubilæet fejres med reception. Dermed fik han ansvaret for beredskabsplanlægning samt uddannelse af både frivillige CF ere og kommunale værnepligtige. I 1995 blev han brandinspektør, deltog i indsatsledervagten og blev stedfortræder for beredskabschefen, Svend Aage Jensen, hvis stilling han overtog ved kommunesammenlægningen i Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: 5

6 FKB BRANDVÆSEN Februar 2013 FKB har ansat erfaren forhandler Camilla Nordal Frederiksen har arbejdet med både risikobaseret dimensionering, høringssvar og DUT-kompensation Af Erik Weinreich FKB har ansat Camilla Nordal Frederiksen som sekretariatsmedarbejder. Hendes vigtigste opgaver bliver at støtte FKBs bestyrelse i forhold til den kommende analyse af redningsberedskabets struktur. Camilla Nordal Frederiksen, der er uddannet civilingeniør, har et solidt kendskab til redningsberedskabet fra sine ansættelser i Beredskabsstyrelsen, KL og Aarhus Brandvæsen. Som fuldmægtig i KL deltog Camilla Nordal Frederiksen i adskillige forhandlinger med Staten, bl.a. med Finansministeriet om DUT-kompensation ved indførelse af SINE, med Forsvarsministeriet omkring DIMSUN (beredskabets dimensioneringsundersøgelse i 2008) og Frivilligkontaktudvalget. Hun har ligeledes udarbejdet rapporter og høringssvar samt ført forhandlinger med Staten i både faglige og økonomiske sager. I Beredskabsstyrelsen beskæftigede Camilla Nordal Frederiksen sig med så Ud over sine administrative kompetencer er Camilla Nordal Frederiksen, 37 år, havkajakinstruktør, og hun har også som lektor på Norges Idrettshøgskole i Oslo undervist i ledelse under krævende forhold. forskellige områder som risikobaseret dimensionering, krisekommunikation, Beskæftigede sig i Beredskabsstyrelsen med så forskellige områder som risikobaseret dimensionering, krisekommunikation, COP15 og helhedsorienteret beredskabsplanlægning. COP15 og helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Samtidig deltog hun i flere af Styrelsens kurser og gennemførte selv grund- og funktionsuddannelse indsats ved Roskilde Brandvæsen. I Aarhus Brandvæsen fik Camilla Nordal Frederiksen ansvaret for udarbejdelse af den risikobaserede dimensionering, kommunens beredskabsplan og kontraktforhandlinger med Falck, lige som hun deltog i arbejdet omkring konsekvenser af klimaændringer. Åben debat om strukturen Intet hemmelighedskræmmeri i det kommende analysearbejde Af Erik Weinreich Når strukturen i det danske redningsberedskab i det næste halvandet år skal gennemanalyseres, kommer det til at foregå i fuld offentlighed, hvor alle kan deltage i modsætning til sidste års budgetanalyse, der foregik bag lukkede døre. Først skal Folketingets partier formulere et kommissorium for arbejdet, hvorefter der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af de væsentligste interessenter i beredskabet, herunder KL, BRS og FKB. Medlemmerne af arbejdsgruppen vil frit kunne debattere de enkelte emner både i egne organisationer eller i offentligheden, lover Bjarne Laustsen, der er forsvarsog beredskabsordfører for Socialdemokratiet. 6

7 Februar 2013 BRANDVÆSEN Valgt i kredsene Efter valg på generalforsamlingerne i november har FKBs fem kredse i Danmark følgende repræsentanter til kredsarbejdet. Kreds 1 Nordjylland Kredsledelse Kredsformand: Søren Funder Larsen, Thisted Næstformand: Per Højriis Vedsted, Jammerbugt Suppleant: Johannes Iversen, Mariagerfjord Bestyrelsestilknyttet: Tommy Rise Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Johannes Iversen, Mariagerfjord Materiel, logistik og aftaler: Lars Bjørndal, Thisted Operative forhold: Knud Børge Møller, Hjørring Forebyggelse: René Bech, Frederikshavn Kreds 2 Midtjylland Kredsledelse Kredsformand: Birgitte Buskov, Struer Næstformand: Peter Allentoft, Randers Suppleant: Leif Bang, Djursland Revisor: Martin Rønn, Lemvig Bestyrelsestilknyttet: Niels Christensen, Ikast Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Leif Bang, Djursland Materiel, logistik og aftaler: Jesper Hesselberg, Viborg Operative forhold: Steen Eilenberg, Favrskov Forebyggelse: Lars Bønding, Horsens Kredsens fagteam forebyggelse Michael Jacobsen, Herning Lars Bønding, Horsens Morten Corneliusen, Silkeborg Kreds 3 Syddanmark Kredsledelse Kredsformand: Claus Lund, Middelfart Næstformand: Poul Laursen, Nyborg Suppleant: Bjarne Neermann, Sønderborg Bestyrelsestilknyttet: Søren Ipsen, Kolding Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Michael Timm, Kerteminde Materiel, logistik og aftaler: Kristian Müller, Vejle Operative forhold: Esge Homilius, Haderslev Forebyggelse: Erik Skallerup, Vejle Regionens kontaktudvalg: Claus Lund, Middelfart Kreds 4 Sjælland Kredsledelse Kredsformand: Flemming Nygaard, Næstved Næstformand: Bjarne Noer Larsen, Guldborgssund Suppleant: Henrik Nilsson, Ringsted Kasserer: Søren Lundhild, Slagelse Revisor: Michael Bruus, Roskilde Webmaster: Søren Lundhild, Slagelse Bestyrelsestilknyttet: Sven Urban Hansen fkb Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Ole Mebus, Roskilde Materiel, logistik og aftaler: Søren Lundhild, Slagelse Operative forhold: Bjarne Noer Larsen, Guldborgsund og Flemming Nygaard-Jørgensen, Næstved Forebyggelse: Lasse Hansen, Vordingborg Regionens kontaktudvalg: Flemming Nygaard-Jørgensen, Næstved Kreds 5 Hovedstaden Kredsledelse Kredsformand: Niels Christian Bøgvad, Gentofte Næstformand: Henrik Jørgensen, Egedal Suppleant: Kim Lintrup, Frederikssund-Halsnæs Bestyrelsestilknyttet: Niels Mørup, Nordsjælland Fagområdemedlemmer Operative forhold: Klaus Larsen, Nordsjælland (valgt for kredsen) Niels Ole Blirup, København (valgt for København/Frederiksberg) Uddannelse/kompetenceudvikling: Rasmus Storgård Petersen, Lyngby/Taarbæk (valgt for kredsen) Brian Eriksson, Frederiksberg (valgt for København/Frederiksberg) Aftaler og Logistik: Søren Hornbech, Gladsaxe (valgt for kredsen) Niels Ole Blirup, Københavns (valgt for København/Frederiksberg) Forebyggende: Jan Riis, Brøndby (valgt for kredsen) Marcello Francati, København (valgt for København/Frederiksberg) Det regionale kontaktudvalg: Lars Rosenwanger, Frederiksberg, Niels Ole Blirup, København, Ulrik Bjelbæk, Allerød, og Niels Chr. Bøgvad, Gentofte. Bliv forsikret med din kollega GF Brand, Redning og Vagt er en forsikringsklub specielt for dig. Vi deler overskuddet med bilkunderne, og i 2011 sendte vi 18% af bilpræmien retur. Få et godt tilbud. Sms BRV + dit navn til 1272 og vi kontakter dig*. *Det koster alm. sms-takst GF Brand, Redning og Vagt Tlf

8 brandsyn BRANDVÆSEN Februar 2013 Overskueligheden har høj prioritet. Her startsiden på Frida. Frida indeholder en planlægningsside for brandsyn, tioner og virksomheder automatisk varsles. Store forventninger til Frida De første beredskaber har taget programmet i brug. Høj brugervenlighed Af Erik Weinreich Når dette nummer af BRANDVÆ- SEN udkommer, vil brandsynsprogrammet Frida være taget i brug i de første test-kommuner. Sådan lyder forventningen fra Steffen Alstrup Haagensen, der er afdelingsleder ved Nordsjællands Brandvæsen og med i styregruppen for Frida. De sidste par måneder er programmet blevet gennemtestet og justeret, og selv om Steffen Alstrup ikke forventer, at version 1.0 tilfredsstiller alle brugers behov, er resultatet tæt på, mener han. Brugervenligheden er meget høj, og Frida fungerer med ganske få klik på skærmen, så han er overbevist om, at de fleste vil være glade for programmet, der ikke kræver den store tilvænning. Dagen efter, at man har fået undervisning, vil man kunne gå sine sædvanlige brandsyn med brug af sin ipad eller anden tablet, hvis ellers man er vant til at bruge en sådan. Brugere, der ikke kender en tablet, skal lige vænne sig til, hvordan den fungerer. Data spejles Undervisningen i Frida vil foregå i hold 8

9 Februar 2013 BRANDVÆSEN brandsyn yderligere valgmuligheder. Det kunne være i forhold til, at nogle kommuner går brandsyn på alle kommunale ejendomme, selv om det ikke er et lovkrav. Systemets udfordringer Steffen Alstrup har stor ros til programmørerne, hvis største udfordring formentlig har været at leve sig ind i, hvordan man går brandsyn, så den del har de nærmest fået skåret ud i pap af styregruppen. Frida passer til de nyere versioner af alle gængse operativsystemer, men Steffen Alsrup vil ikke udelukke, at der kan opstå problemer for brugere, der sidder med en gammel PC og et gammelt styresystem. Desuden kan der komme startvanskeligheder i forhold til, hvad de enkelte kommuners systemer tillader i forhold til egen IT-sikkerhed, og det må man se på, når og hvis det sker. Om et par måneder skulle Frida derfor være i brug hos næsten 200 brugere. hvorfra institu- Checkliste for brandsynsobjekter. Frida er testet på de fleste nye tablets, smartphones og PC er. på omkring 20 og kunne klares på en dag, og når de gamle data fra Odin eller Beredskab 2000 er flyttet, er det bare om at komme i gang. Selve flytningen (migreringen) af data skal ske så tæt på undervisningen og ibrugtagningen som muligt, så nye data ikke skal lægges ind to gange. Dette er allerede sket i testkommunerne. Migreringen af data sker hos Know- How Data, og rent praktisk bliver alle gamle data spejlet over i Frida, så de forsvinder ikke fra Odin eller Beredskab Påbud i farver Alle overordnede oplysninger om objekter og kontaktpersoner m.m. flyttes over i Frida, mens tidligere brandsynsrapporter ikke vil blive flyttet med. Den enkelte bruger kan dog uploade tidligere rapporter som fx en PDF. Ved det første Frida-brandsyn vil inspektøren derfor ikke kunne se kommentarerne fra sidst, efterhånden som brandsynet gennemføres, men anden gang bliver det helt anderledes. Så vil påbud og andre bemærkninger fra det første brandsyn være markeret på skærmen med farve, så inspektøren ikke er i tvivl om, at netop dette kræver særlig opmærksomhed. Med tiden vil der kunne spares tid på rapportskrivning. Alt, hvad der er defineret i bekendtgørelsen fx Forsamlingslokale over 150 personer, er lagt ind som valgmuligheder, og desuden kan den enkelte bruger tilføje 9

10 s-tur BRANDVÆSEN Februar 2013 Seniorer besøger tysk vagtcentral Første arrangement for FKBs seniorklub Af Erik Weinreich FKB har bevilget et tilskud til studieturen, der afhængigt af antal deltagere forventes at kunne gennemføres gratis, måske med undtagelse af en enkelt frokost. Tilmelding skal ske senest den 4. marts til klubbens sekretær, Niels Hejslet. Links: Klubben af Seniorer under FKB drager den april over grænsen til Tyskland på en todages studietur i øvrigt klubbens første arrangement. Første stop bliver dog på den danske side af grænsen, nemlig i Frøslevlejren lige uden for Padborg, hvor deltagerne skal se museerne for beredskabet, FN og Hjemmeværnet, samt naturligvis for selve Frøslevlejren. Næste stop bliver en besøg på Vagtcentral Leitstelle Nord i Harrislee. Den er vagt- og alarmcentral for brand, ambulance og politi i den Nordlige del af Schleswig-Holstein, og der er afsat tid til en grundig gennemgang og mulighed for spørgsmål. Efter overnatning på Hotel Landhaus i Süderlugum slutter turen dagen efter med besøg på den nye brandstation hos Freiwillige Feuerwehr Nieböls. Turen er tilrettelagt med hjælp fra Peter Staunstrup, og deltagerne sørger selv for transport, evt. fællestransport, i egne biler. FKB har bevilget et tilskud til studieturen, der afhængigt af antal deltagere forventes at kunne gennemføres gratis, måske med undtagelse af en enkelt frokost. Nyt standard tankvognskoncept der opbygges i Haslev. Letvægts komposit opbygget tank- og skabskonstruktion. Vi anvender som altid: Hauberg on tour Ruberg pumpe Thoreb canbus X-ponent plader Hannay Reel slangevinde Protek vandkanon Robwen A-skumanlæg Wibe redningsstige Demo opbygning: Ruberg R18 centermonteret pumpe Protek vandkanon 60 m 1" Formtex slange Automatisk tankfyldning Rustfri rørmontering 1 stk. 3" tilgang 2 stk. 3" afgange Robwen A-skumanlæg Opbygges som standard på: Mercedes, Iveco Volvo, Man, Renault, Daf og Scania 18T chassis 8000 L tank. op til 600 kg oppakning. tlf Er I interesserede i en demonstration så kontakt os på Tlf EKSTRÖM 10

11 Februar 2013 BRANDVÆSEN støttepunkter Hjælpen kommer senere Støttepunkterne er nedlagt. Materiellet er afleveret og kan lånes i to år Af Erik Weinreich Straks efter nytår blev støttepunkternes materiel afleveret til Beredskabsstyrelsens centre i Herning og Næstved, hvor der langt fra var plads indendørs. Her er det materiel og køretøjer fra de tidligere støttepunkter fra Fyn og Jylland, der står opmarcheret hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Foto: Beredskabsstyrelsen. Folketinget har besluttet. Støttepunkterne er nedlagt. Det meste materiel er afleveret til Beredskabsstyrelsen, mens de nu tidligere støttepunktskommuner måtte beholde bl.a. kemikalieindsatsdragter og trykluftapparater. Og hvad så nu? Fremover må beredskaberne enten vente længere på assistance fra Beredskabsstyrelsens centre eller tilkalde hjælp fra en nabokommune. Hvis responstiden fra nærmeste beredskabscenter er over en time, opfordres kommunerne til at aftale en særlig alarmeringsprocedure med det pågældende center, så responstiden trods alt bliver kortest muligt. Desuden vil de pågældende kommuner kunne låne relevante dele af det materiel, der tidligere hørte til det lokale støttepunkt, fortæller kolonnechef Peter Kragh fra Beredskabsstyrelsen, der allerede har skrevet til de 31 kommuner, som det drejer sig om. Hvis de tager mod tilbuddet om at låne materiel til brug i 2013 og 2014, skal de selv betale for drift og vedligeholdelse. Til gengæld kan de frit benytte materiellet i egen kommune men er også forpligtet til at stille det til rådighed som nabohjælp for andre kommuner. 15 mand på vagt Udrykningsvagten ved Beredskabsstyrelsens centre er bemandet med tre befalingsmænd og 12 menige, og den kan om nødvendigt opdeles i flere enheder, der kan indsættes forskellige steder, oplyser Peter Kragh. Et beredskabscenter vil derfor godt kunne indsættes til flere samtidige assistancer. Når udrykningsvagten fra et beredskabscenter indsættes, vil man på centeret så hurtigt som muligt genetablere beredskabet, ligesom beredskabscentrene også har mulighed for at trække ressourcer fra de andre beredskabscentre, hvis det er nødvendigt. Beredskabsstyrelsen Hedehusene er styrelsens frivilligcenter og uddanner ikke værnepligtige som de andre centre. Hedehusene er bemandet med både frivillige og fastansatte, som skal kunne afgå inden for 15 minutter, i dagtimerne dog inden for fem minutter. Slut med støttepunkter De kommunale støttepunkter, også kaldet niveau-2 beredskabet, blev nedlagt som en del af en bred politisk aftale om redningsberedskabet for Støttepunkterne var placeret i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Esbjerg, Odense, Helsingør/Fredensborg, Kalundborg, Greve og Guldborgsund Kommuner. 11

12 støttepunkter BRANDVÆSEN Februar Robustheden er beskåret Jan Funk Nielsen fra Greve er bekymret for tilkald til hændelser med mange tilskadekomne. Han tvivler på, at Beredskabsstyrelsen i øjeblikket kan løfte opgaven Af Erik Weinreich Redningsberedskabet har mistet noget af sin robusthed. Beredskabscentrene kan ikke yde den samme niveau-2 indsats som støttepunkterne, og her og nu kender Beredskabscentret i Næstved formentlig ikke til de særlige indsatsplaner i forhold til Kastrup Lufthavn, siger en bekymret beredskabschef i Greve, Jan Funk Nielsen. En gang om året er der mødeplanøvelser for enten Kastrup Lufthavn eller Øresundsforbindelsen. Beredskabsstyrelsen har ansvaret for mødeplanerne med støttepunktet i Greve som entreprenør. Der er tale om fuldskalaøvelser, der planlægges seks måneder i forvejen, og hvor redningsberedskabet i Greve har haft en mand med i øvelsesledelsen. I 2013 foregår øvelsen i Kastrup, men deltagerne kender aldrig tidspunktet i forvejen. Kræver uddannet mandskab Planerne kræver, at man kommer hurtigt frem til mødeplansobjekterne, og ved en stor ulykke med mange tilskadekomne vil Beredskabsstyrelsen her og nu ikke kunne opfylde kravet, mener Jan Funk Nielsen. De frivillige i Greve er bl.a. uddannet til indsats med behandlingsplads (tidligere venteplads). Det er en overbygningsuddannelse i forhold til uddannelsen i elementær førstehjælp, og vedligeholdelsen kræver øvelser sammen med et lægehold typisk en gang om året. Etablering og drift af behandlingspladsen, der består af en mobil skadestue og telte, er i sig selv en opgave for otte mand. Med den reducering af vagtstyrken, som Beredskabsstyrelsens center i Næstved oplevede sidste år, tvivler Jan Funk Nielsen på, at centret vil kunne opfylde de nævnte mødeplaner med uddannet mandskab. Tomme garager Beslutningen om nedlæggelse af støttepunkterne blev taget i november, og 21. december skrev Beredskabsstyrelsen til Jan Funk Nielsen, at materiellet ville blive hentet den 3. januar. Reelt var fristen endnu kortere, for han læste først mailen den 28. december. Fristen var endnu kortere for de frivillige, der skulle sortere materiellet og gøre det klar til afhentning. Materiel, som de har brugt rigtig mange timer på at passe og lade sig uddanne i og som efterfølgende blev kørt til Beredskabscenter Næstved til udendørs parkering, mens garagerne i Greve står tomme. Planerne kræver, at man kommer hurtigt frem til mødeplansobjekterne, og ved en stor ulykke med mange tilskadekomne vil Beredskabsstyrelsen her og nu ikke kunne opfylde kravet Frivillige hvad nu? Nye opgaver skal defineres, og beredskabsplanen skal ændres Af Erik Weinreich og dermed halvdelen af de frivillige 24mand i beredskabet i Greve mistede nytårsaften en væsentlig del af deres daglige opgaver. For dem var hovedopgaven at passe støttepunktets materiel, at vedligeholde egne kompetencer samt at stå gratis til rådighed for støttepunktet alle døgnets timer. - Lige pludselig står vi med nogle meget frustrerede frivillige, der godt nok indgår i kommunens beredskab, men for hvem vi ikke længere har defineret opgaver til, siger Jan Funk Nielsen, beredskabschef i Greve. Den bratte fjernelse af støttepunktet giver mange nye udfordringer for det kommunale redningsberedskab, for Beredskabsforbundet og for beredskabskommissionen. 12

13 Februar 2013 BRANDVÆSEN støttepunkter Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Greve Kommune og Beredskabsforbundet om, at frivillige løser en række opgaver for beredskabet, herunder passer støttepunktet, og selv om støttepunktet er nedlagt, gælder aftalen fortsat og kan kun ændres med tre måneders varsel. - Når opgaverne ændres, må vi ændre på organisationen. Hvordan er vi ved at finde ud af, så vi kan komme med et oplæg til beredskabskommissionen om såvel opgaver som organisation og dimensionering af de frivillige. - Lige nu er vi derfor ved at analysere risici i kommunen, og tidsmæssigt satser vi på en ny politisk aftale om brug af de frivillige i begyndelsen af marts, siger Jan Funk Nielsen. Ny RBD Fjernelsen af støttepunktet i Greve betyder, at den risikobaserede dimensionering skal gennemgås nøje, selv om beredskabsplanen for de næste fire år netop er godkendt i byrådet. Opgaver, der er henlagt til støttepunktet, skal fremover løses med mellemkommunal assistance, der både skal forhandles og planlægges. Økonomiske følger Beredskabsstyrelsens kontrakt med Greve Kommune om pasning af støttepunktet kan opsiges med et års varsel med mindre ministeren bestemmer noget andet. Endnu kender Greve Kommune ikke alle økonomiske konsekvenser af lukningen af støttepunktet, men i hvert fald mister kommunen kr. årligt for administration. De nu tomme garager er bygget specielt til støttepunktet og ejes af Falck, der udlejer dem til kommunen i et erhvervslejemål med et års opsigelse. Hvem, der hænger på den leje, er endnu uafklaret. Præmissen for Greve Kommune er, at lejemålet til garagering er en følge af kontrakten med Beredskabsstyrelsen om drift af Støttepunkt Greve og som sådan kan opsiges med samme varsel et års varsel med mindre ministeren bestemmer andet. Endelig har støttepunktet genereret udbetaling af løn til de frivillige i forbindelse med udkald - en gulerod der nu forsvinder. Samlet har driften af støttepunktet i Greve kostet lidt under en halv mio. kr. om året. Uskøn afslutning - Når jeg ser tilbage på forløbet med det ultrakorte opsigelsesvarsel midt i juleperioden, så har det været en brutal og uskøn afslutning på næsten 10 års drift af Støttepunkt Greve. - Jeg kunne have ønsket en mere værdig afslutning, hvor det frivillige engagement var blevet set og anerkendt, siger Jan Funk Nielsen. Når opgaverne ændres, må vi ændre på organisationen. Hvordan er vi ved at finde ud af, så vi kan komme med et oplæg til beredskabskommissionen om såvel opgaver som organisation og dimensionering af de frivillige. 25 års jubilæum Jens Bang går på pension Ved udgangen af februar går Jens Bang på pension. I den anledning afholdes reception den 1. marts 2013 fra kl til kl på brandstationen Ådalsvej 52 i Hørsholm EKSTRÖM13552 I anledning af Beredskabschef i Næstved Flemming Nygaard-Jørgensen har 25 års jubilæum den 1. marts 2013 afholdes der reception for familie, venner, kolleger og øvrige samarbejdspartnere på dagen kl på brandstationen i Næstved Manøvej Næstved 13

14 synergi BRANDVÆSEN Februar 2013 Mange serviceopgaver styrker beredskabet Både beredskabets robusthed og kommunens økonomi har haft glæde af en sammensmeltning af de kommunale serviceopgaver. Frederikshavn har i dag et af landets billigste beredskaber Af Erik Weinreich Det er en ren win-winsituation for alle parter, at beredskabet i Frederikshavn har fået en central placering i den kommunale organisation med mulighed for at byde ind på kommunale serviceopgaver. Det har styrket beredskabet økonomisk og volumenmæssigt, og samtidig har det givet kommunen store besparelser. Beredskabschef Tommy Rise forklarer: - Vi har flyttet os fra at have en hovedopgave, der hedder brand og redning, til at have hovedopgave, der hedder serviceopgaver til kommunen, hvor brand redning er en af flere opgaver. - Mindst lige så vigtig som de økonomiske fordele er det, at samspillet med kommunens andre afdelinger har gjort beredskabet mere robust. - Overordnet gælder det, at brand og redning hverken må overses eller overrule de andre opgaver i det nye koncept. - Et godt eksempel er hjælpemiddelområdet, hvor vi var en mio. kr. billigere end det næstlaveste bud. Dvs. en kommunal besparelse på en mio. kr. - I dag beskæftiger driften af hjælpemiddeldepotet, herunder udkørsel og hjemtagning af hjælpemidler, 11 medarbejdere, som samtidig udgør ekstra ressourcer til beredskabet. Volumen giver muligheder - Når vi drifter et område for en anden kommunal afdeling, får vi en ny samarbejdspartner, som vi skal arbejde meget tæt sammen med. Sådanne samdrift-projekter er en gevinst for beredskabet, De mange sideopgaver giver beredskabet mange synergieffekter, men kræver også en stram organisation med en synlig plan for forretningsudvikling. og vi har kunnet lave kvalitetsudvikling, uden at det har kostet kommunen noget. - Bl.a. har vi kontrakt med social og sundhed og drifter for terapeuterne, hvor vi fx bygger kørestolsramper op til husene. Ved sådanne ydelser har vi påvist meget store besparelser, som vi får del i. 176 kr. pr. indbygger - Vi kører beredskabet som Beredskabet styrkes - Grundlæggende har vi i beredskabet nogle kompetencer, der kan udnyttes i kommunen, og hvor vi kan gøre en forskel. - Vi løser opgaver på tværs i kommunen og for alle afdelinger. Vi byder ind, hvor det giver mening, og når vi vinder en licitation, styrker vi vores egen forretning samtidig med, at kommunen sparer penge i forhold til næstbilligste tilbud. 14

15 Februar 2013 BRANDVÆSEN en lille forretning, og gennem de sidste tre år har besparelser og indtægter kunnet finansiere vores investeringer i bl.a. bedre arbejdsmiljø. Vores gamle brandstation i Frederikshavn var ikke tidssvarende, og her bygger vi nu en ny servicehal, hvor vi kan servicere både værksteder og materiel som slanger og røgdykkerapparater. Samlet pris 3,5 mio. kr. - Alligevel kan vi holde den samlede pris for beredskabet, alt inklusiv, helt nede på 176 kr. pr. indbygger om året. Det må være et af landets billigste. Vagtcentral - Lige nu er vi ved at opnormere vagtcentralen, så den kan tage alle kommunens tekniske alarmer. Ved at tilbyde andre ydelser til kommunen får vi finansieret noget at vagtcentralen. - I øvrigt klarer vagtcentralen også den operationelle kommunikation også til Falck, der står for fire af kommunens fem brandstationer. - Hele kommunens beredskabsplanlægning er forankret under beredskabet og passes af vagtcentralen, så alle hændelser i kommunen styres herfra. Vagtcentralen er døgnbemandet, og her fra den 1. marts i år passes den af ni mand. Fra 8 til 50 mand havde beredskabet i Frederikshavn otte fuldtidsansatte. Med en stigning til i dag 50 fuldtidsansatte er det tydeligt, at beredskabet en langt mindre sårbart. Det ses bl.a. på, at vores gennemsnitlige afgangstid, der er nummer et eller to i regionen med kun 3,29 minutter. - Stigningen i antallet af fuldtidsansatte er vel at mærke sket, uden at der er sket reduktioner andre steder. Vi har således uændret 25 deltidsansatte brandfolk på den kommunale brandstation i Frederikshavn og 65 deltidsansatte brandfolk på de fire Falck-drevne brandstationer. Dertil kommer 100 frivillige i beredskabet. - Det kommunale brandvæsen har endda kunnet fuldtidsansætte et par mand, der var i risiko for at ryge ud af dagpengesystemet. Stram styring - Selvfølgelig er det en udfordring i forhold til de kommunale budgetter at lave et forretningsbudget. Det kræver noget forretningsledelse og en stram driftsplanlægning, når to tredjedele af budgettet er variabelt. - Derfor er en medarbejder fra centraløkonomien er koblet på beredskabet, så vi i fællesskab laver budgetopfølgning, men ellers står beredskabet selv for budgettet. - Når vi arbejder så meget på tværs af den kommunale organisation, er det vigtigt med en ressourcestyring. Alle medarbejdere laver dagsedler hver dag, så udgifter placeres rigtigt. Når eksempelvis medarbejder i serviceafdelingen arbejder i brand og redning, flyttes timer over, så jeg kan se, hvad det hele koster. Trivsel - Selvfølgelig har det været en udfordring for de gamle inspektører, at vi har sammensat en helt ny driftsledelse, og der nu også er kommet fokus på andre ting, men de er med på ændringerne. Jeg har også en god viceberedskabschef, der har været med hele vejen. - En trivselsundersøgelse viser ligeledes, at ledergruppen er begejstret for den nye organisation. 50 års erfaring indenfor Skadebegrænsning & Fugtteknik 24 timers døgnvagt Skadebegrænsning Brand Vand Miljø Indeklima Yderligere information på Polygon A/S Rypevang 5 DK-3450 Allerød Tlf Fax

16 redning på vandet BRANDVÆSEN Februar 2013 Kystredning med speedbådscertifikat Øvelse med helikopter del af ny uddannelse i Aalborg Af Søren Korsgaard, leder af Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter Levende figuranter er langt mere realistiske end dukker. Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter gennemførte i efteråret sit første kursus i Kystredning, og her i foråret afvikles to lignende kurser. Uddannelsen er rettet mod indsatser i redningsbåde på større søer og i kystnære område. Samtidig rustes deltagerne til at kunne samarbejde med andre om bl.a. pejling og eftersøgning af nødstedte personer og dyr på søen. Desuden omfatter kurset almindelig håndtering af motorbåde, søvejsregler og navigation på søen, og som en bonus får alle deltagere speedbådscertifikat fra Søfartsstyrelsen og bevis i brug af VHF radio. Kystredningsuddannelse varer fem dage og bygger både på teori og på praktiske øvelser, så oplevelsen bliver så virkelighedsnær som muligt. Derfor er der indlagt realistiske scenarier bl.a. med deltagelse af regionens redningshelikopter. Underviserne på kurset har alle praktisk erfaring fra det dykkerberedskab, som Beredskabscenter Aalborg har sammen med Falck. Kørekort til speedbåd følger med som bonus. 16

17 Februar 2013 BRANDVÆSEN redning på vandet Masser af vand 45 km kyststrækning ud mod Limfjorden og Nordjyllands største ferskvandssø, Vilsted Sø på 450 ha, er væsentlige aktiver for turismen i Vesthimmerland Kommune. Limfjorden giver mulighed for dykning, lystfiskeri og alle former for søsport, og på søen sejles med både for handicappede, kanoer, kajakker og tømmerflåder såvel fra private som fra Ranum Efterskole er med sine 220 elever. 270 ha af Vilsted sø har en vandstand under en meter og er dækket med rørskov. Den er hverken fugl eller fisk Første Hovercraft som redningsbåd i Danmark. Kan selv svæve ned fra traileren. Tophastighed knob Af Erik Weinreich Svæveren hedder det nyeste materiel hos Beredskab Vesthimmerland, beregnet til eftersøgning og personredning på Limfjorden og ikke mindst på den 450 ha store Vilsted Sø. Svæveren er en Hovercraft luftpudebåd, der bedst kan beskrives som mellemting mellem en båd og et lavtgående fly. Den flyver cm over vand, sne, is og flad jord og er super velegnet til områder med lav vanddybde, siv og rørskov, hvor en redningsbåd har svært ved at komme frem. Inspirationen kom fra det svenske Sjöräddningssällskapet, der benytter Hovercrafts som redningsbåde i søer, og en demonstration i Himmerland førte til en bestilling på det første danske eksemplar til søredning, indkøbt med økonomisk støtte fra Trygfonden. Svæver på en luftpude En Hovercraft svæver på en luftpude fra kraftige blæsere på undersiden, mens 17

18 redning på vandet BRANDVÆSEN Februar 2013 Her er hverken skrue eller andet, der kan komme i karambolage med bevoksningen. Luftpudebåden svæver uden problemer gennem siv og rørskov. 70 skørter hele vejen rundt holder igen på luften, forklarer beredskabsinspektør Klavs Bojsen fra Vesthimmerland. 30 % af luften bruges til at svæve og resten til fremdrift, så Svæveren kan skyde en anseelig fart: 30 knob på en strandbred eller en eng med kort græs, 40 knob på roligt vand og op til 50 knob på is. Til gengæld er den meget vindfølsom og duer ikke, når det blæser med mere end vindstyrke 5 (12 meter i sekundet), lige som der ikke bør være bølger over 61 cm. Blandt fordelene kan nævnes, at når beredskabet ankommer med Svæveren på en trailer, er den lynhurtig at søsætte: - Vi slår blot bagsmækken ned og starter motoren, så kan vi svæve ned på græsset med den og ud i vandet, også selv om der er mindre ujævnheder undervejs. Overfladen behøver ikke at være 100 % plan, fortæller Klavs Bojsen. 40 timer undervisning Det er tanken, at hele bådgruppen, der i forvejen har ansvaret for personredning med beredskabets RIB redningsbåd, også skal uddannes i brug af Svæveren. Foreløbig er tre mand ved at få den nødvendige pilot-uddannelse på undervisningstimer pr. mand. Det kræver en del øvelse at styre båden, men så vil man også kunne manøvrere den rimelig nøjagtig ud fra, at en Hovercraft alene styres med et haleror og et bagskjold, og at den hurtigt sætter sig, hvis man ikke holder en vis minimum hastighed, siger Klavs Bojsen. Bred anvendelse Han ser frem at benytte luftpudebåden ved meget forskellige indsatser, først og fremmest de 7-8 egentlige søredningsopgaver, som Beredskab Vesthimmerland bliver kaldt til om året, og hvor det vil være lettere at tage en forulykket op af vandet end i RIB-båden. Luftpudebåden svæver lige godt over vand som land og gør den ideel til personredning i og omkring lavvandede områder og tilstødende engarealer. 18

19 Februar 2013 BRANDVÆSEN redning på vandet Hovercraft fakta Vesthimmerlands Hovercraft vejer netto kun 220 kg. Den er 420 cm lang og er beregnet til fire personer, men kan uden overbelastning have yderligere et par personer ombord. Luftpudebåden vil også kunne indsættes ved oversvømmelser som i novemberdecember 2011, hvor der var vand i gaderne i Løgstør, og når sne gør vejene ufremkommelige. Om vinteren vil Svæveren kunne indsættes ved redningsopgaver, hvor personer er gået igennem isen. Fuldt udstyret med VHF, SINE-radio, redningsudstyr, blåt blink og trailer har Svæveren kostet omkring kr. Is og sne er ingen hindring. Tværtimod giver det kun mulighed for ekstra fart på Svæveren, der naturligvis er udstyret med blåt blink. 19

20 frigørelse BRANDVÆSEN Februar 2013 Dybt uheldigt med flere slags kæderedning Nordjylland har størst erfaring i Danmark Af Jørgen Pedersen, beredskabschef i Aalborg Beredskabscenter Aalborg har sammen med andre beredskaber og det præhospitale beredskab i Region Nordjylland brugt meget tid på at udvikle en dansk model for kæderedning. Metoden har været i brug siden 2007 og er blevet til på baggrund af den norske model, men tilrettet danske forhold. Taktik, materiel og uddannelse er beskrevet i detaljer. Med fem års erfaring har vi i Nordjylland den største viden på området i Danmark, og vi har da også uddannet flere instruktører, der kan videreføre konceptet til andre landsdele. Derfor er det dybt uheldigt, at Beredskabsstyrelsen genopfinder den dybe tallerken og tilbyder undervisning i norsk kæderedning. En sådan uddannelse bør være ens i hele landet. Nu gælder det store køretøjer Den danske model er udviklet i et tæt samarbejde mellem det præhospitale beredskab i Region Nordjylland, de nordjyske redningsberedskaber og Falck, og vi arbejder for at udbrede konceptet til hele landet. Kredsen bag det nordjyske projekt mødes løbende for at udveksle erfaringer fra det virkelige liv, og konceptet sikrer, at de ændringer, der aftales, kommer ud til alle dele af beredskabet, så vi fastholder ensartetheden. I 2013 har vi som mål at udvikle nye tiltag med frigørelse og få udbygget kæderedningens principper til i større grad at dække store køretøjer og andre fastklemningsulykker. Derfor indkaldes alle uddannede kæderedningsinstruktører til et opfølgningskursus. Den rigtige uddannelse Den uddannelse i kæderedning, som Beredskabsstyrelsen tilbyder fra den tekniske skole i Tinglev, opfylder sandsynligvis ikke betingelserne for den danske model og vil ikke kunne benyttes Dækker hele regionen Det Præhospitale beredskab i Region Nordjylland er som den første region i Danmark fuldt dækket med hurtig frigørelse af fastklemte ved trafikuheld. Alle redningsberedskaber er klar til og uddannet i at benytte kæderedning, når lægen ønsker hurtig frigørelse. i Region Nordjylland. Her praktiseres den danske model i dag af alle redningsberedskaber, uanset om de er kommunale eller drevet af Falck. Frigørelse er et samarbejde Metode afhænger af patientens tilstand Af Erik Weinreich Alle nordjyske kommuner benytter i dag kæderedning som en af flere muligheder til at frigøre fastklemte personer. Kæderedning supplerer frigørelse ved klipning, brug af hydrauliske stempler, løftepuder m.v.: - Det er alene redningsberedskabet, der har kompetencen til at vælge metode og værktøj ved frigørelse, men i praksis sker det i et tæt samarbejde med ambulancebehandlere, paramedicinere og læger på skadestedet, fordi de bedst kan vurdere patientens behov for hurtig frigørelse, fortæller Søren Aagaard Christiansen fra regionens præhospitale beredskab. Han fortsætter: - Det er en stor fordel, at det sundhedsfaglige beredskab har været dybt involveret i udviklingen af kæderedning og også kender de andre frigørelsesmetoder. Dette kendskab gør det lettere, når sundhedsberedskabet og redningsberedskabet som noget af det første aftaler, om patienten skal frigøres hurtigst mulig, eller om man har tid til den lidt langsommere, kontrollerede frigørelse. 20

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Status pr. 17. november 2015 Navn: Hovedstadens Beredskab 1. www.beredskab.albertslund dk. (arbejdstitel)) 2. Areal: 272 km

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12. Referat fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.30) Afbud: Per Højriis Vedsted, Henrik Jørgensen, Poul Laursen

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Fir sugeslanger. Marts 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2015. 34. årgang

Fir sugeslanger. Marts 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2015. 34. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2015 34. årgang Frederikshavn by vært for konkurrencerne i 2015 Fir sugeslanger Marts 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere