BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013"

Transkript

1 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19

2 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Forventet trykt oplag: Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,- inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN marts 2013 er 11. februar Indhold Leder: Et robust redningsberedskab med borgere i centrum Af Niels Mørup, formand for FKB...side 3 Navne: Jarl Vagn Hansen, ny BRC i Aabenraa...side 4 Jens Bang stopper...side 4 Flemming Nygaard-Jørgensen, 25 år i Næstved...side 5 FKB: FKB har ansat erfaren forhandler...side 6 Åben debat om strukturen...side 6 Valgt i kredsene....side 7 Brandsyn. Store forventninger til Frida...side 8 FKB seniorer besøger tysk vagtcentral....side 10 Støttepunkter: Hjælpen kommer senere...side 11 Slut med støttepunkter...side 11 Robustheden er beskåret...side 12 Frivillige hvad nu?...side 12 Frederikshavn: Mange serviceopgaver styrker beredskabet...side 14 Redning på vandet: Kystredning med speedbådscertifikat Af Søren Korsgaard...side 16 Vesthimmerland. Masser af vand...side 17 Hovercraft er hverken fugl eller fisk....side 17 Kæderedning: Dybt uheldigt med flere slags kæderedning Af Jørgen Pedersen....side 20 Dækker hele regionen...side 20 Frigørelse er et samarbejde...side 20 Norsk kæderedning er god nok...side 21 Kampagner: Netværk via Facebook...side 22 Søg om støtte...side 22 Hjemmebesøg giver færre branddøde...side 24 Igen et år med få dødsbrande...side 25 Indsats i Højhuse Højhusgruppen...side 26 På vej mod nye højder i dansk byggeri...side 26 Brand-døgnvagt i alle bygninger over 23 m...side 27 Danmark har ingen vejledning for høje bygninger...side udrykninger om året...side 28 Eksempel på indsats i et højhus....side 29 Førsteudrykning på 80 mandag...side 30 Holdtyper...side 30 Vindpåvirket brandforløb...side 31 Læring fra New York...side 31 Forebyggelsesstafet: Del budskabet med Facebook og Twitter Af Ole Nedahl...side 32 Hvem sælger...side 34

3 Februar 2013 BRANDVÆSEN LEDER Et robust redningsberedskab med borgere, institutioner og virksomheder i centrum Redningsberedskabet skal kunne mere end dagligdags hændelser. Vi må ikke gå på kompromis med sikkerheden Godt nytår. Jeg håber, at I alle kom godt ind i 2013, og at I fik overvejet jeres målsætninger for det kommende år. Nytåret er altid en kærkommen lejlighed til det. For FKB er der ingen tvivl om, at 2013 bliver et år, hvor vi skal se fremad, og ikke bagud. Vi skal have fokus på implementeringen af den politiske aftale og på vores mulighed for fortsat at påvirke udviklingen af såvel redningsberedskabet som det samlede beredskab i Danmark. Der skal således igangsættes et udvalgsarbejde, hvor vi forhåbentlig skal deltage, og hvor vi skal kæmpe for, at vores holdninger og synspunkter bliver hørt, men samtidig skal vi være klar til at lytte og behandle de øvrige deltageres synspunkter. Nærhedsprincippet er centralt Vi behøver ikke komme med en skjult dagsorden, for vores mål ligger fast, og det må alle gerne vide: Vi vil kæmpe for sikkerhed for borgerne, institutioner og virksomheder, og vi vil ikke være med til at forringe sikkerhedsniveauet. Besparelser, ja men kun hvis det kan ske uden negative konsekvenser og forøgede samfundsmæssige omkostninger for vores kunder. Vi ønsker ikke at løse vores beredskabsopgaver halvt. Vi ønsker at løse de beredskabsmæssige udfordringer på et højt kvalificeret niveau. FKB mener, at nærhedsprincippet og sektoransvarsprincippet er centrale for opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau både for så vidt angår de mindre, daglige hændelser og de større, sjældent forekommende hændelser, hvor flere beredskabsaktører er nødvendige for imødegåelse af hændelsen. De kommunale Vi skal altid have borgeren i centrum og lade denne grundsætning være vejledende for arbejdet både lokalt og nationalt. brandvæsener og deres medarbejdere kender kommunens risikoområder, virksomheder og institutioner, og det er evident, at en indsatsleder, der kommer ud til en institution eller virksomhed, hvor han eller hun selv har gået brandsyn, meget hurtigt kan få overblik over den nødvendige indsats og få situationen under kontrol samt om nødvendigt få etableret kommunens overordnede krisestab. Vi skal altid have borgeren i centrum og lade denne grundsætning være vejledende for arbejdet både lokalt og nationalt. Vi skal være klar til alle typer hændelser Den overvejelse, som altid er nødvendig, er i hvor vid udstrækning, vi skal være parate til at imødegå de større, sjældent forekommende hændelser. Er der noget der er så stort, at vi skal afveje sandsynligheden for at det indtræffer mod den omkostning, som ligger i at opretholde et beredskab til imødegåelse af den type hændelser. Ja, overvejelsen skal man altid gøre sig, men jeg vil advare mod, at vi sætter barren for lavt. Vi skal ikke have et redningsberedskab, som ikke kan håndtere de større, sjældent forekommende hændelser. Vi skal være klar. Vi skal have den parathed, der gør, at vi kan håndtere enhver situation såvel dagligdags som de sjældent forekommende. FKB klar til konstruktiv deltagelse Selvfølgelig skal der udarbejdes en national risikovurdering, der også tager hensyn til det europæiske og globale perspektiv, som man så kan opbygge beredskabet efter. Vi vil støtte gennemførelse af analyser, som kan danne grundlag for dimensioneringen også på regionalt og statsligt niveau. FKB ønsker et robust redningsberedskab, som ikke bare er pt. lige netop tilstrækkeligt. Samfundet og beredskabet skal være gearet til at imødegå alle typer hændelser - også dem, vi ikke normalt går rundt og frygter eller forestiller os, kunne ske i vores egen baghave. Netop derfor har vi brug for en national risk assessment, hvor kommunerne inddrages i arbejdet. Jeg er klar til det kommende arbejde i udvalget, og jeg forventer, at de af jer, der kommer til at repræsentere FKB, også er klar. Vi skal bidrage konstruktivt og være medspillere men vi skal også være klare i vores budskab: Et robust redningsberedskab hvor borgeren, institutioner og virksomheder er i centrum. Af Niels Mørup, formand for FKB 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN Februar 2013 Fokus på ledelse i Aabenraa Ny beredskabschef er uddannet civiløkonom og har været kontraktchef hos Falck Af Erik Weinreich Ledelseserfaring havde høj prioritet ved valg af ny beredskabschef i Aabenraa, og den erfaring møder Jarl Vagn Hansen med. Senest har han som brand- og kontraktchef ved Falck i Region Midtjylland haft ansvaret for 26 Falck-stationer med omkring 500 hel- og deltidsansatte reddere og brandmænd. Dertil kommer en uddannelse som civiløkonom og et igangværende studium i MBA ved Aarhus Universitet. Den 1. januar tiltrådte Jarl Vagn Hansen stillingen i Aabenraa og er dermed chef for 13 brandværn med 400 frivillige brandfolk. Penge til nyt materiel Redningsberedskabet i Aabenraa har siden kommunesammenlægningen været gennem en større omlægning med reduktion af oprindelig 24 brandværn til nu 13, og der er intet politisk ønske om yderligere sammenlægninger. Udfordringerne for Jarl Vagn Hansen er til gengæld at fortsætte den igangværende proces med at styrke en professionel drift gennem uddannelse, øvelser og fornyelse af materiellet. Kommunen har således sat penge af til udskiftninger i vognparken, lige som der i øjeblikket investeres i en ny brandstation i Padborg, der forventes færdig i løbet af foråret. Som 23-årig blev Jarl Vagn Hansen i 1999 udnævnt til stationsleder i Nr. Snede som den yngste stationsleder i Falck nogensinde. I dag som 37-årig hører han blandt landets yngste beredskabschefer. Og så må brand og redning gerne blive mere synlig i den kommunale organisation, der ligeledes er under omlægning og i løbet af foråret reduceres med to direktører, fortæller Jarl Vagn Hansen, der selv skal referere til direktøren for Kultur, Miljø og Erhverv. Jens Bang stopper Jens Bang, der gennem 30 år var chef for Hundested Brandvæsen og siden 2007 leder af det forebyggende område i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, går på pension med udgangen af februar. Jens Bang var gennem mange år medlem af bestyrelsen i FKB og var i en periode kasserer. Brand og redning må gerne blive mere synlig i den kommunale organisation, der ligeledes er under omlægning og i løbet af foråret reduceres med to direktører. Solid Falck-baggrund Efter en delingsføreruddannelse i Beredskabsstyrelsen begyndte Jarl Vagn Hansen sit virke i Falck som administrativ leder på Sjælland. I 1999 blev han stationsleder først i Nr. Snede og to år senere i Kolding. Efter en afstikker i 2007 til LM Glasfiber i Lunderskov som sikkerheds- og arbejdsmiljøchef kom han tilbage til Falck først som kontraktchef og senere også med driftsansvar for brandområdet. Han har her forhandlet Falck-kontrakter i Region Syddanmark og Region Midtjylland, og han har således også forhandlet kontrakten med Aabenraa Kommune om vagtcentralbetjening. Respekt for de frivillige Nu glæder Jarl Vagn Hansen sig til at supplere sine kompetencer med myndighedsdelen, herunder ansvaret for de frivillige brandfolk, som han har stor respekt for, og han er meget opmærksom på, at de overståede sammenlægninger af brandværn har været en følelsesmæssig udfordring for de frivillige. Beredskabsfagligt er han uddannet holdleder, og det indgår ikke i kontrakten, at han skal køre som indsatsleder eller flytte til Aabenraa fra Kolding, hvor han bor nu. Jarl Vagn Hansen afløser Preben Christensen, som er gået på pension. 4

5 Februar 2013 BRANDVÆSEN NAVNE Kommunal forankring er guld for brandvæsnet Organisationer kan blive for store, mener Flemming Nygaard-Jørgensen, der har været 25 år i Næstved Af Erik Weinreich Det kommunale netværk betyder mere for brandvæsnet end brandvæsnets egen størrelse. Når situationen bliver kritisk, vil det personlige kendskab til samarbejdspartnere være afgørende for, at samarbejdet er oppe at køre fra første minut. Flemming Nygaard-Jørgensen, beredskabschef i Næstved, kan den 1. marts se tilbage på 25 år ved kommunens beredskab, og han ved godt, at i de år er beredskabet blevet mere robust bl.a. ved kommunesammenlægningen, men størrelse er ikke alt: - En lille organisation kan være mere udsat for udsving, hvor en stor har flere ressourcer og derfor er mindre sårbar. - Men der er et tippepunkt, hvor organisationen bliver for stor og tung og bliver en mastodont, der som et tankskib ikke let lader sig vende. Vi ved bare ikke, hvor tippepunktet er. - Jeg kan godt frygte, at nærheden vil ryge i en stor organisation. Det er guld værd, at vi kender hinanden som vi fx gør i den lokale beredskabsstab. Jo flere gange vi har mødtes, jo lettere kommer vi i gang, fordi vi ved, hvad de andre står for. - Den slags kan bare ikke måles og puttes ind i regneark. Central placering Flemming Nygaard-Jørgensen fremhæver bl.a. et tæt samarbejde med kommunens risikostyrings-leder, der også har med forsikring at gøre. Han har en god forståelse for forebyggelse og er med til at få løftet ting op i lyset. Hertil kommer hele beredskabs-planlægningen, plan for fortsat drift. Det ligger naturligt for beredskabets tankesæt, at tingene skal kunne fungere også uden for normal arbejdstid, og netop derfor er beredskabet godt klædt på til at fungere som kriseledelse. Et eksempel er truslen om H1N1- influenzaen, hvor Flemming Nygaard Jørgensen sammen med kommunaldirektøren og resten af direktion lavede en slagplan for, hvad de skulle gøre. - Her var ingen tvivl om betydningen af den lokale forankring, hvor jeg hørte til i organisationen. Så betyder det mindre, hvor i organisationen, man er placeret. Bare kontakterne er der. Mere specialisering I et hurtigt tilbageblik har brandvæsnet oplevet store forandringer de sidste 25 år lige fra nye teknikker til at slukke brand, til styrkelse af kemikalieindsatsen og til, hvad en almindelig brandmand skal kunne. Denne udvikling vil fortsætte mod mere specialisering, forudser Flemming Nygaard-Jørgensen: - Udstyret bliver mere kompliceret, og især på de mindre stationer med få indsatser vil der være risiko for betjeningsfejl, hvis ikke man bruger den nødvendige tid på træning og øvelser. - Det er bekymrende, at man vil skære ned på vedligeholdelsesuddannelsen, og jeg tror, at kravene vil ændre sig, så alle ikke skal kunne alt. Ikke alle vores brandmænd er i dag uddannet i at bruge redningsbåd, og fremover vil nogle blive uddannet i kemikalieindsats og andre som hjælpere. BRC i 2007 Efter fem år ved Civilforsvaret blev Flemming Nygaard-Jørgensen i 1988 ansat i Næstved Kommune som både CFassistent og deltidsbrandmand. Strategisk planlægning fylder meget i dagligdagen for Flemming Nygaard- Jørgensen, der fortsat deltager i indsatsledervagten i Næstved. Dog ikke den 1. marts, hvor jubilæet fejres med reception. Dermed fik han ansvaret for beredskabsplanlægning samt uddannelse af både frivillige CF ere og kommunale værnepligtige. I 1995 blev han brandinspektør, deltog i indsatsledervagten og blev stedfortræder for beredskabschefen, Svend Aage Jensen, hvis stilling han overtog ved kommunesammenlægningen i Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: 5

6 FKB BRANDVÆSEN Februar 2013 FKB har ansat erfaren forhandler Camilla Nordal Frederiksen har arbejdet med både risikobaseret dimensionering, høringssvar og DUT-kompensation Af Erik Weinreich FKB har ansat Camilla Nordal Frederiksen som sekretariatsmedarbejder. Hendes vigtigste opgaver bliver at støtte FKBs bestyrelse i forhold til den kommende analyse af redningsberedskabets struktur. Camilla Nordal Frederiksen, der er uddannet civilingeniør, har et solidt kendskab til redningsberedskabet fra sine ansættelser i Beredskabsstyrelsen, KL og Aarhus Brandvæsen. Som fuldmægtig i KL deltog Camilla Nordal Frederiksen i adskillige forhandlinger med Staten, bl.a. med Finansministeriet om DUT-kompensation ved indførelse af SINE, med Forsvarsministeriet omkring DIMSUN (beredskabets dimensioneringsundersøgelse i 2008) og Frivilligkontaktudvalget. Hun har ligeledes udarbejdet rapporter og høringssvar samt ført forhandlinger med Staten i både faglige og økonomiske sager. I Beredskabsstyrelsen beskæftigede Camilla Nordal Frederiksen sig med så Ud over sine administrative kompetencer er Camilla Nordal Frederiksen, 37 år, havkajakinstruktør, og hun har også som lektor på Norges Idrettshøgskole i Oslo undervist i ledelse under krævende forhold. forskellige områder som risikobaseret dimensionering, krisekommunikation, Beskæftigede sig i Beredskabsstyrelsen med så forskellige områder som risikobaseret dimensionering, krisekommunikation, COP15 og helhedsorienteret beredskabsplanlægning. COP15 og helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Samtidig deltog hun i flere af Styrelsens kurser og gennemførte selv grund- og funktionsuddannelse indsats ved Roskilde Brandvæsen. I Aarhus Brandvæsen fik Camilla Nordal Frederiksen ansvaret for udarbejdelse af den risikobaserede dimensionering, kommunens beredskabsplan og kontraktforhandlinger med Falck, lige som hun deltog i arbejdet omkring konsekvenser af klimaændringer. Åben debat om strukturen Intet hemmelighedskræmmeri i det kommende analysearbejde Af Erik Weinreich Når strukturen i det danske redningsberedskab i det næste halvandet år skal gennemanalyseres, kommer det til at foregå i fuld offentlighed, hvor alle kan deltage i modsætning til sidste års budgetanalyse, der foregik bag lukkede døre. Først skal Folketingets partier formulere et kommissorium for arbejdet, hvorefter der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af de væsentligste interessenter i beredskabet, herunder KL, BRS og FKB. Medlemmerne af arbejdsgruppen vil frit kunne debattere de enkelte emner både i egne organisationer eller i offentligheden, lover Bjarne Laustsen, der er forsvarsog beredskabsordfører for Socialdemokratiet. 6

7 Februar 2013 BRANDVÆSEN Valgt i kredsene Efter valg på generalforsamlingerne i november har FKBs fem kredse i Danmark følgende repræsentanter til kredsarbejdet. Kreds 1 Nordjylland Kredsledelse Kredsformand: Søren Funder Larsen, Thisted Næstformand: Per Højriis Vedsted, Jammerbugt Suppleant: Johannes Iversen, Mariagerfjord Bestyrelsestilknyttet: Tommy Rise Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Johannes Iversen, Mariagerfjord Materiel, logistik og aftaler: Lars Bjørndal, Thisted Operative forhold: Knud Børge Møller, Hjørring Forebyggelse: René Bech, Frederikshavn Kreds 2 Midtjylland Kredsledelse Kredsformand: Birgitte Buskov, Struer Næstformand: Peter Allentoft, Randers Suppleant: Leif Bang, Djursland Revisor: Martin Rønn, Lemvig Bestyrelsestilknyttet: Niels Christensen, Ikast Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Leif Bang, Djursland Materiel, logistik og aftaler: Jesper Hesselberg, Viborg Operative forhold: Steen Eilenberg, Favrskov Forebyggelse: Lars Bønding, Horsens Kredsens fagteam forebyggelse Michael Jacobsen, Herning Lars Bønding, Horsens Morten Corneliusen, Silkeborg Kreds 3 Syddanmark Kredsledelse Kredsformand: Claus Lund, Middelfart Næstformand: Poul Laursen, Nyborg Suppleant: Bjarne Neermann, Sønderborg Bestyrelsestilknyttet: Søren Ipsen, Kolding Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Michael Timm, Kerteminde Materiel, logistik og aftaler: Kristian Müller, Vejle Operative forhold: Esge Homilius, Haderslev Forebyggelse: Erik Skallerup, Vejle Regionens kontaktudvalg: Claus Lund, Middelfart Kreds 4 Sjælland Kredsledelse Kredsformand: Flemming Nygaard, Næstved Næstformand: Bjarne Noer Larsen, Guldborgssund Suppleant: Henrik Nilsson, Ringsted Kasserer: Søren Lundhild, Slagelse Revisor: Michael Bruus, Roskilde Webmaster: Søren Lundhild, Slagelse Bestyrelsestilknyttet: Sven Urban Hansen fkb Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Ole Mebus, Roskilde Materiel, logistik og aftaler: Søren Lundhild, Slagelse Operative forhold: Bjarne Noer Larsen, Guldborgsund og Flemming Nygaard-Jørgensen, Næstved Forebyggelse: Lasse Hansen, Vordingborg Regionens kontaktudvalg: Flemming Nygaard-Jørgensen, Næstved Kreds 5 Hovedstaden Kredsledelse Kredsformand: Niels Christian Bøgvad, Gentofte Næstformand: Henrik Jørgensen, Egedal Suppleant: Kim Lintrup, Frederikssund-Halsnæs Bestyrelsestilknyttet: Niels Mørup, Nordsjælland Fagområdemedlemmer Operative forhold: Klaus Larsen, Nordsjælland (valgt for kredsen) Niels Ole Blirup, København (valgt for København/Frederiksberg) Uddannelse/kompetenceudvikling: Rasmus Storgård Petersen, Lyngby/Taarbæk (valgt for kredsen) Brian Eriksson, Frederiksberg (valgt for København/Frederiksberg) Aftaler og Logistik: Søren Hornbech, Gladsaxe (valgt for kredsen) Niels Ole Blirup, Københavns (valgt for København/Frederiksberg) Forebyggende: Jan Riis, Brøndby (valgt for kredsen) Marcello Francati, København (valgt for København/Frederiksberg) Det regionale kontaktudvalg: Lars Rosenwanger, Frederiksberg, Niels Ole Blirup, København, Ulrik Bjelbæk, Allerød, og Niels Chr. Bøgvad, Gentofte. Bliv forsikret med din kollega GF Brand, Redning og Vagt er en forsikringsklub specielt for dig. Vi deler overskuddet med bilkunderne, og i 2011 sendte vi 18% af bilpræmien retur. Få et godt tilbud. Sms BRV + dit navn til 1272 og vi kontakter dig*. *Det koster alm. sms-takst GF Brand, Redning og Vagt Tlf

8 brandsyn BRANDVÆSEN Februar 2013 Overskueligheden har høj prioritet. Her startsiden på Frida. Frida indeholder en planlægningsside for brandsyn, tioner og virksomheder automatisk varsles. Store forventninger til Frida De første beredskaber har taget programmet i brug. Høj brugervenlighed Af Erik Weinreich Når dette nummer af BRANDVÆ- SEN udkommer, vil brandsynsprogrammet Frida være taget i brug i de første test-kommuner. Sådan lyder forventningen fra Steffen Alstrup Haagensen, der er afdelingsleder ved Nordsjællands Brandvæsen og med i styregruppen for Frida. De sidste par måneder er programmet blevet gennemtestet og justeret, og selv om Steffen Alstrup ikke forventer, at version 1.0 tilfredsstiller alle brugers behov, er resultatet tæt på, mener han. Brugervenligheden er meget høj, og Frida fungerer med ganske få klik på skærmen, så han er overbevist om, at de fleste vil være glade for programmet, der ikke kræver den store tilvænning. Dagen efter, at man har fået undervisning, vil man kunne gå sine sædvanlige brandsyn med brug af sin ipad eller anden tablet, hvis ellers man er vant til at bruge en sådan. Brugere, der ikke kender en tablet, skal lige vænne sig til, hvordan den fungerer. Data spejles Undervisningen i Frida vil foregå i hold 8

9 Februar 2013 BRANDVÆSEN brandsyn yderligere valgmuligheder. Det kunne være i forhold til, at nogle kommuner går brandsyn på alle kommunale ejendomme, selv om det ikke er et lovkrav. Systemets udfordringer Steffen Alstrup har stor ros til programmørerne, hvis største udfordring formentlig har været at leve sig ind i, hvordan man går brandsyn, så den del har de nærmest fået skåret ud i pap af styregruppen. Frida passer til de nyere versioner af alle gængse operativsystemer, men Steffen Alsrup vil ikke udelukke, at der kan opstå problemer for brugere, der sidder med en gammel PC og et gammelt styresystem. Desuden kan der komme startvanskeligheder i forhold til, hvad de enkelte kommuners systemer tillader i forhold til egen IT-sikkerhed, og det må man se på, når og hvis det sker. Om et par måneder skulle Frida derfor være i brug hos næsten 200 brugere. hvorfra institu- Checkliste for brandsynsobjekter. Frida er testet på de fleste nye tablets, smartphones og PC er. på omkring 20 og kunne klares på en dag, og når de gamle data fra Odin eller Beredskab 2000 er flyttet, er det bare om at komme i gang. Selve flytningen (migreringen) af data skal ske så tæt på undervisningen og ibrugtagningen som muligt, så nye data ikke skal lægges ind to gange. Dette er allerede sket i testkommunerne. Migreringen af data sker hos Know- How Data, og rent praktisk bliver alle gamle data spejlet over i Frida, så de forsvinder ikke fra Odin eller Beredskab Påbud i farver Alle overordnede oplysninger om objekter og kontaktpersoner m.m. flyttes over i Frida, mens tidligere brandsynsrapporter ikke vil blive flyttet med. Den enkelte bruger kan dog uploade tidligere rapporter som fx en PDF. Ved det første Frida-brandsyn vil inspektøren derfor ikke kunne se kommentarerne fra sidst, efterhånden som brandsynet gennemføres, men anden gang bliver det helt anderledes. Så vil påbud og andre bemærkninger fra det første brandsyn være markeret på skærmen med farve, så inspektøren ikke er i tvivl om, at netop dette kræver særlig opmærksomhed. Med tiden vil der kunne spares tid på rapportskrivning. Alt, hvad der er defineret i bekendtgørelsen fx Forsamlingslokale over 150 personer, er lagt ind som valgmuligheder, og desuden kan den enkelte bruger tilføje 9

10 s-tur BRANDVÆSEN Februar 2013 Seniorer besøger tysk vagtcentral Første arrangement for FKBs seniorklub Af Erik Weinreich FKB har bevilget et tilskud til studieturen, der afhængigt af antal deltagere forventes at kunne gennemføres gratis, måske med undtagelse af en enkelt frokost. Tilmelding skal ske senest den 4. marts til klubbens sekretær, Niels Hejslet. Links: Klubben af Seniorer under FKB drager den april over grænsen til Tyskland på en todages studietur i øvrigt klubbens første arrangement. Første stop bliver dog på den danske side af grænsen, nemlig i Frøslevlejren lige uden for Padborg, hvor deltagerne skal se museerne for beredskabet, FN og Hjemmeværnet, samt naturligvis for selve Frøslevlejren. Næste stop bliver en besøg på Vagtcentral Leitstelle Nord i Harrislee. Den er vagt- og alarmcentral for brand, ambulance og politi i den Nordlige del af Schleswig-Holstein, og der er afsat tid til en grundig gennemgang og mulighed for spørgsmål. Efter overnatning på Hotel Landhaus i Süderlugum slutter turen dagen efter med besøg på den nye brandstation hos Freiwillige Feuerwehr Nieböls. Turen er tilrettelagt med hjælp fra Peter Staunstrup, og deltagerne sørger selv for transport, evt. fællestransport, i egne biler. FKB har bevilget et tilskud til studieturen, der afhængigt af antal deltagere forventes at kunne gennemføres gratis, måske med undtagelse af en enkelt frokost. Nyt standard tankvognskoncept der opbygges i Haslev. Letvægts komposit opbygget tank- og skabskonstruktion. Vi anvender som altid: Hauberg on tour Ruberg pumpe Thoreb canbus X-ponent plader Hannay Reel slangevinde Protek vandkanon Robwen A-skumanlæg Wibe redningsstige Demo opbygning: Ruberg R18 centermonteret pumpe Protek vandkanon 60 m 1" Formtex slange Automatisk tankfyldning Rustfri rørmontering 1 stk. 3" tilgang 2 stk. 3" afgange Robwen A-skumanlæg Opbygges som standard på: Mercedes, Iveco Volvo, Man, Renault, Daf og Scania 18T chassis 8000 L tank. op til 600 kg oppakning. tlf Er I interesserede i en demonstration så kontakt os på Tlf EKSTRÖM 10

11 Februar 2013 BRANDVÆSEN støttepunkter Hjælpen kommer senere Støttepunkterne er nedlagt. Materiellet er afleveret og kan lånes i to år Af Erik Weinreich Straks efter nytår blev støttepunkternes materiel afleveret til Beredskabsstyrelsens centre i Herning og Næstved, hvor der langt fra var plads indendørs. Her er det materiel og køretøjer fra de tidligere støttepunkter fra Fyn og Jylland, der står opmarcheret hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Foto: Beredskabsstyrelsen. Folketinget har besluttet. Støttepunkterne er nedlagt. Det meste materiel er afleveret til Beredskabsstyrelsen, mens de nu tidligere støttepunktskommuner måtte beholde bl.a. kemikalieindsatsdragter og trykluftapparater. Og hvad så nu? Fremover må beredskaberne enten vente længere på assistance fra Beredskabsstyrelsens centre eller tilkalde hjælp fra en nabokommune. Hvis responstiden fra nærmeste beredskabscenter er over en time, opfordres kommunerne til at aftale en særlig alarmeringsprocedure med det pågældende center, så responstiden trods alt bliver kortest muligt. Desuden vil de pågældende kommuner kunne låne relevante dele af det materiel, der tidligere hørte til det lokale støttepunkt, fortæller kolonnechef Peter Kragh fra Beredskabsstyrelsen, der allerede har skrevet til de 31 kommuner, som det drejer sig om. Hvis de tager mod tilbuddet om at låne materiel til brug i 2013 og 2014, skal de selv betale for drift og vedligeholdelse. Til gengæld kan de frit benytte materiellet i egen kommune men er også forpligtet til at stille det til rådighed som nabohjælp for andre kommuner. 15 mand på vagt Udrykningsvagten ved Beredskabsstyrelsens centre er bemandet med tre befalingsmænd og 12 menige, og den kan om nødvendigt opdeles i flere enheder, der kan indsættes forskellige steder, oplyser Peter Kragh. Et beredskabscenter vil derfor godt kunne indsættes til flere samtidige assistancer. Når udrykningsvagten fra et beredskabscenter indsættes, vil man på centeret så hurtigt som muligt genetablere beredskabet, ligesom beredskabscentrene også har mulighed for at trække ressourcer fra de andre beredskabscentre, hvis det er nødvendigt. Beredskabsstyrelsen Hedehusene er styrelsens frivilligcenter og uddanner ikke værnepligtige som de andre centre. Hedehusene er bemandet med både frivillige og fastansatte, som skal kunne afgå inden for 15 minutter, i dagtimerne dog inden for fem minutter. Slut med støttepunkter De kommunale støttepunkter, også kaldet niveau-2 beredskabet, blev nedlagt som en del af en bred politisk aftale om redningsberedskabet for Støttepunkterne var placeret i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Esbjerg, Odense, Helsingør/Fredensborg, Kalundborg, Greve og Guldborgsund Kommuner. 11

12 støttepunkter BRANDVÆSEN Februar Robustheden er beskåret Jan Funk Nielsen fra Greve er bekymret for tilkald til hændelser med mange tilskadekomne. Han tvivler på, at Beredskabsstyrelsen i øjeblikket kan løfte opgaven Af Erik Weinreich Redningsberedskabet har mistet noget af sin robusthed. Beredskabscentrene kan ikke yde den samme niveau-2 indsats som støttepunkterne, og her og nu kender Beredskabscentret i Næstved formentlig ikke til de særlige indsatsplaner i forhold til Kastrup Lufthavn, siger en bekymret beredskabschef i Greve, Jan Funk Nielsen. En gang om året er der mødeplanøvelser for enten Kastrup Lufthavn eller Øresundsforbindelsen. Beredskabsstyrelsen har ansvaret for mødeplanerne med støttepunktet i Greve som entreprenør. Der er tale om fuldskalaøvelser, der planlægges seks måneder i forvejen, og hvor redningsberedskabet i Greve har haft en mand med i øvelsesledelsen. I 2013 foregår øvelsen i Kastrup, men deltagerne kender aldrig tidspunktet i forvejen. Kræver uddannet mandskab Planerne kræver, at man kommer hurtigt frem til mødeplansobjekterne, og ved en stor ulykke med mange tilskadekomne vil Beredskabsstyrelsen her og nu ikke kunne opfylde kravet, mener Jan Funk Nielsen. De frivillige i Greve er bl.a. uddannet til indsats med behandlingsplads (tidligere venteplads). Det er en overbygningsuddannelse i forhold til uddannelsen i elementær førstehjælp, og vedligeholdelsen kræver øvelser sammen med et lægehold typisk en gang om året. Etablering og drift af behandlingspladsen, der består af en mobil skadestue og telte, er i sig selv en opgave for otte mand. Med den reducering af vagtstyrken, som Beredskabsstyrelsens center i Næstved oplevede sidste år, tvivler Jan Funk Nielsen på, at centret vil kunne opfylde de nævnte mødeplaner med uddannet mandskab. Tomme garager Beslutningen om nedlæggelse af støttepunkterne blev taget i november, og 21. december skrev Beredskabsstyrelsen til Jan Funk Nielsen, at materiellet ville blive hentet den 3. januar. Reelt var fristen endnu kortere, for han læste først mailen den 28. december. Fristen var endnu kortere for de frivillige, der skulle sortere materiellet og gøre det klar til afhentning. Materiel, som de har brugt rigtig mange timer på at passe og lade sig uddanne i og som efterfølgende blev kørt til Beredskabscenter Næstved til udendørs parkering, mens garagerne i Greve står tomme. Planerne kræver, at man kommer hurtigt frem til mødeplansobjekterne, og ved en stor ulykke med mange tilskadekomne vil Beredskabsstyrelsen her og nu ikke kunne opfylde kravet Frivillige hvad nu? Nye opgaver skal defineres, og beredskabsplanen skal ændres Af Erik Weinreich og dermed halvdelen af de frivillige 24mand i beredskabet i Greve mistede nytårsaften en væsentlig del af deres daglige opgaver. For dem var hovedopgaven at passe støttepunktets materiel, at vedligeholde egne kompetencer samt at stå gratis til rådighed for støttepunktet alle døgnets timer. - Lige pludselig står vi med nogle meget frustrerede frivillige, der godt nok indgår i kommunens beredskab, men for hvem vi ikke længere har defineret opgaver til, siger Jan Funk Nielsen, beredskabschef i Greve. Den bratte fjernelse af støttepunktet giver mange nye udfordringer for det kommunale redningsberedskab, for Beredskabsforbundet og for beredskabskommissionen. 12

13 Februar 2013 BRANDVÆSEN støttepunkter Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Greve Kommune og Beredskabsforbundet om, at frivillige løser en række opgaver for beredskabet, herunder passer støttepunktet, og selv om støttepunktet er nedlagt, gælder aftalen fortsat og kan kun ændres med tre måneders varsel. - Når opgaverne ændres, må vi ændre på organisationen. Hvordan er vi ved at finde ud af, så vi kan komme med et oplæg til beredskabskommissionen om såvel opgaver som organisation og dimensionering af de frivillige. - Lige nu er vi derfor ved at analysere risici i kommunen, og tidsmæssigt satser vi på en ny politisk aftale om brug af de frivillige i begyndelsen af marts, siger Jan Funk Nielsen. Ny RBD Fjernelsen af støttepunktet i Greve betyder, at den risikobaserede dimensionering skal gennemgås nøje, selv om beredskabsplanen for de næste fire år netop er godkendt i byrådet. Opgaver, der er henlagt til støttepunktet, skal fremover løses med mellemkommunal assistance, der både skal forhandles og planlægges. Økonomiske følger Beredskabsstyrelsens kontrakt med Greve Kommune om pasning af støttepunktet kan opsiges med et års varsel med mindre ministeren bestemmer noget andet. Endnu kender Greve Kommune ikke alle økonomiske konsekvenser af lukningen af støttepunktet, men i hvert fald mister kommunen kr. årligt for administration. De nu tomme garager er bygget specielt til støttepunktet og ejes af Falck, der udlejer dem til kommunen i et erhvervslejemål med et års opsigelse. Hvem, der hænger på den leje, er endnu uafklaret. Præmissen for Greve Kommune er, at lejemålet til garagering er en følge af kontrakten med Beredskabsstyrelsen om drift af Støttepunkt Greve og som sådan kan opsiges med samme varsel et års varsel med mindre ministeren bestemmer andet. Endelig har støttepunktet genereret udbetaling af løn til de frivillige i forbindelse med udkald - en gulerod der nu forsvinder. Samlet har driften af støttepunktet i Greve kostet lidt under en halv mio. kr. om året. Uskøn afslutning - Når jeg ser tilbage på forløbet med det ultrakorte opsigelsesvarsel midt i juleperioden, så har det været en brutal og uskøn afslutning på næsten 10 års drift af Støttepunkt Greve. - Jeg kunne have ønsket en mere værdig afslutning, hvor det frivillige engagement var blevet set og anerkendt, siger Jan Funk Nielsen. Når opgaverne ændres, må vi ændre på organisationen. Hvordan er vi ved at finde ud af, så vi kan komme med et oplæg til beredskabskommissionen om såvel opgaver som organisation og dimensionering af de frivillige. 25 års jubilæum Jens Bang går på pension Ved udgangen af februar går Jens Bang på pension. I den anledning afholdes reception den 1. marts 2013 fra kl til kl på brandstationen Ådalsvej 52 i Hørsholm EKSTRÖM13552 I anledning af Beredskabschef i Næstved Flemming Nygaard-Jørgensen har 25 års jubilæum den 1. marts 2013 afholdes der reception for familie, venner, kolleger og øvrige samarbejdspartnere på dagen kl på brandstationen i Næstved Manøvej Næstved 13

14 synergi BRANDVÆSEN Februar 2013 Mange serviceopgaver styrker beredskabet Både beredskabets robusthed og kommunens økonomi har haft glæde af en sammensmeltning af de kommunale serviceopgaver. Frederikshavn har i dag et af landets billigste beredskaber Af Erik Weinreich Det er en ren win-winsituation for alle parter, at beredskabet i Frederikshavn har fået en central placering i den kommunale organisation med mulighed for at byde ind på kommunale serviceopgaver. Det har styrket beredskabet økonomisk og volumenmæssigt, og samtidig har det givet kommunen store besparelser. Beredskabschef Tommy Rise forklarer: - Vi har flyttet os fra at have en hovedopgave, der hedder brand og redning, til at have hovedopgave, der hedder serviceopgaver til kommunen, hvor brand redning er en af flere opgaver. - Mindst lige så vigtig som de økonomiske fordele er det, at samspillet med kommunens andre afdelinger har gjort beredskabet mere robust. - Overordnet gælder det, at brand og redning hverken må overses eller overrule de andre opgaver i det nye koncept. - Et godt eksempel er hjælpemiddelområdet, hvor vi var en mio. kr. billigere end det næstlaveste bud. Dvs. en kommunal besparelse på en mio. kr. - I dag beskæftiger driften af hjælpemiddeldepotet, herunder udkørsel og hjemtagning af hjælpemidler, 11 medarbejdere, som samtidig udgør ekstra ressourcer til beredskabet. Volumen giver muligheder - Når vi drifter et område for en anden kommunal afdeling, får vi en ny samarbejdspartner, som vi skal arbejde meget tæt sammen med. Sådanne samdrift-projekter er en gevinst for beredskabet, De mange sideopgaver giver beredskabet mange synergieffekter, men kræver også en stram organisation med en synlig plan for forretningsudvikling. og vi har kunnet lave kvalitetsudvikling, uden at det har kostet kommunen noget. - Bl.a. har vi kontrakt med social og sundhed og drifter for terapeuterne, hvor vi fx bygger kørestolsramper op til husene. Ved sådanne ydelser har vi påvist meget store besparelser, som vi får del i. 176 kr. pr. indbygger - Vi kører beredskabet som Beredskabet styrkes - Grundlæggende har vi i beredskabet nogle kompetencer, der kan udnyttes i kommunen, og hvor vi kan gøre en forskel. - Vi løser opgaver på tværs i kommunen og for alle afdelinger. Vi byder ind, hvor det giver mening, og når vi vinder en licitation, styrker vi vores egen forretning samtidig med, at kommunen sparer penge i forhold til næstbilligste tilbud. 14

15 Februar 2013 BRANDVÆSEN en lille forretning, og gennem de sidste tre år har besparelser og indtægter kunnet finansiere vores investeringer i bl.a. bedre arbejdsmiljø. Vores gamle brandstation i Frederikshavn var ikke tidssvarende, og her bygger vi nu en ny servicehal, hvor vi kan servicere både værksteder og materiel som slanger og røgdykkerapparater. Samlet pris 3,5 mio. kr. - Alligevel kan vi holde den samlede pris for beredskabet, alt inklusiv, helt nede på 176 kr. pr. indbygger om året. Det må være et af landets billigste. Vagtcentral - Lige nu er vi ved at opnormere vagtcentralen, så den kan tage alle kommunens tekniske alarmer. Ved at tilbyde andre ydelser til kommunen får vi finansieret noget at vagtcentralen. - I øvrigt klarer vagtcentralen også den operationelle kommunikation også til Falck, der står for fire af kommunens fem brandstationer. - Hele kommunens beredskabsplanlægning er forankret under beredskabet og passes af vagtcentralen, så alle hændelser i kommunen styres herfra. Vagtcentralen er døgnbemandet, og her fra den 1. marts i år passes den af ni mand. Fra 8 til 50 mand havde beredskabet i Frederikshavn otte fuldtidsansatte. Med en stigning til i dag 50 fuldtidsansatte er det tydeligt, at beredskabet en langt mindre sårbart. Det ses bl.a. på, at vores gennemsnitlige afgangstid, der er nummer et eller to i regionen med kun 3,29 minutter. - Stigningen i antallet af fuldtidsansatte er vel at mærke sket, uden at der er sket reduktioner andre steder. Vi har således uændret 25 deltidsansatte brandfolk på den kommunale brandstation i Frederikshavn og 65 deltidsansatte brandfolk på de fire Falck-drevne brandstationer. Dertil kommer 100 frivillige i beredskabet. - Det kommunale brandvæsen har endda kunnet fuldtidsansætte et par mand, der var i risiko for at ryge ud af dagpengesystemet. Stram styring - Selvfølgelig er det en udfordring i forhold til de kommunale budgetter at lave et forretningsbudget. Det kræver noget forretningsledelse og en stram driftsplanlægning, når to tredjedele af budgettet er variabelt. - Derfor er en medarbejder fra centraløkonomien er koblet på beredskabet, så vi i fællesskab laver budgetopfølgning, men ellers står beredskabet selv for budgettet. - Når vi arbejder så meget på tværs af den kommunale organisation, er det vigtigt med en ressourcestyring. Alle medarbejdere laver dagsedler hver dag, så udgifter placeres rigtigt. Når eksempelvis medarbejder i serviceafdelingen arbejder i brand og redning, flyttes timer over, så jeg kan se, hvad det hele koster. Trivsel - Selvfølgelig har det været en udfordring for de gamle inspektører, at vi har sammensat en helt ny driftsledelse, og der nu også er kommet fokus på andre ting, men de er med på ændringerne. Jeg har også en god viceberedskabschef, der har været med hele vejen. - En trivselsundersøgelse viser ligeledes, at ledergruppen er begejstret for den nye organisation. 50 års erfaring indenfor Skadebegrænsning & Fugtteknik 24 timers døgnvagt Skadebegrænsning Brand Vand Miljø Indeklima Yderligere information på Polygon A/S Rypevang 5 DK-3450 Allerød Tlf Fax

16 redning på vandet BRANDVÆSEN Februar 2013 Kystredning med speedbådscertifikat Øvelse med helikopter del af ny uddannelse i Aalborg Af Søren Korsgaard, leder af Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter Levende figuranter er langt mere realistiske end dukker. Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter gennemførte i efteråret sit første kursus i Kystredning, og her i foråret afvikles to lignende kurser. Uddannelsen er rettet mod indsatser i redningsbåde på større søer og i kystnære område. Samtidig rustes deltagerne til at kunne samarbejde med andre om bl.a. pejling og eftersøgning af nødstedte personer og dyr på søen. Desuden omfatter kurset almindelig håndtering af motorbåde, søvejsregler og navigation på søen, og som en bonus får alle deltagere speedbådscertifikat fra Søfartsstyrelsen og bevis i brug af VHF radio. Kystredningsuddannelse varer fem dage og bygger både på teori og på praktiske øvelser, så oplevelsen bliver så virkelighedsnær som muligt. Derfor er der indlagt realistiske scenarier bl.a. med deltagelse af regionens redningshelikopter. Underviserne på kurset har alle praktisk erfaring fra det dykkerberedskab, som Beredskabscenter Aalborg har sammen med Falck. Kørekort til speedbåd følger med som bonus. 16

17 Februar 2013 BRANDVÆSEN redning på vandet Masser af vand 45 km kyststrækning ud mod Limfjorden og Nordjyllands største ferskvandssø, Vilsted Sø på 450 ha, er væsentlige aktiver for turismen i Vesthimmerland Kommune. Limfjorden giver mulighed for dykning, lystfiskeri og alle former for søsport, og på søen sejles med både for handicappede, kanoer, kajakker og tømmerflåder såvel fra private som fra Ranum Efterskole er med sine 220 elever. 270 ha af Vilsted sø har en vandstand under en meter og er dækket med rørskov. Den er hverken fugl eller fisk Første Hovercraft som redningsbåd i Danmark. Kan selv svæve ned fra traileren. Tophastighed knob Af Erik Weinreich Svæveren hedder det nyeste materiel hos Beredskab Vesthimmerland, beregnet til eftersøgning og personredning på Limfjorden og ikke mindst på den 450 ha store Vilsted Sø. Svæveren er en Hovercraft luftpudebåd, der bedst kan beskrives som mellemting mellem en båd og et lavtgående fly. Den flyver cm over vand, sne, is og flad jord og er super velegnet til områder med lav vanddybde, siv og rørskov, hvor en redningsbåd har svært ved at komme frem. Inspirationen kom fra det svenske Sjöräddningssällskapet, der benytter Hovercrafts som redningsbåde i søer, og en demonstration i Himmerland førte til en bestilling på det første danske eksemplar til søredning, indkøbt med økonomisk støtte fra Trygfonden. Svæver på en luftpude En Hovercraft svæver på en luftpude fra kraftige blæsere på undersiden, mens 17

18 redning på vandet BRANDVÆSEN Februar 2013 Her er hverken skrue eller andet, der kan komme i karambolage med bevoksningen. Luftpudebåden svæver uden problemer gennem siv og rørskov. 70 skørter hele vejen rundt holder igen på luften, forklarer beredskabsinspektør Klavs Bojsen fra Vesthimmerland. 30 % af luften bruges til at svæve og resten til fremdrift, så Svæveren kan skyde en anseelig fart: 30 knob på en strandbred eller en eng med kort græs, 40 knob på roligt vand og op til 50 knob på is. Til gengæld er den meget vindfølsom og duer ikke, når det blæser med mere end vindstyrke 5 (12 meter i sekundet), lige som der ikke bør være bølger over 61 cm. Blandt fordelene kan nævnes, at når beredskabet ankommer med Svæveren på en trailer, er den lynhurtig at søsætte: - Vi slår blot bagsmækken ned og starter motoren, så kan vi svæve ned på græsset med den og ud i vandet, også selv om der er mindre ujævnheder undervejs. Overfladen behøver ikke at være 100 % plan, fortæller Klavs Bojsen. 40 timer undervisning Det er tanken, at hele bådgruppen, der i forvejen har ansvaret for personredning med beredskabets RIB redningsbåd, også skal uddannes i brug af Svæveren. Foreløbig er tre mand ved at få den nødvendige pilot-uddannelse på undervisningstimer pr. mand. Det kræver en del øvelse at styre båden, men så vil man også kunne manøvrere den rimelig nøjagtig ud fra, at en Hovercraft alene styres med et haleror og et bagskjold, og at den hurtigt sætter sig, hvis man ikke holder en vis minimum hastighed, siger Klavs Bojsen. Bred anvendelse Han ser frem at benytte luftpudebåden ved meget forskellige indsatser, først og fremmest de 7-8 egentlige søredningsopgaver, som Beredskab Vesthimmerland bliver kaldt til om året, og hvor det vil være lettere at tage en forulykket op af vandet end i RIB-båden. Luftpudebåden svæver lige godt over vand som land og gør den ideel til personredning i og omkring lavvandede områder og tilstødende engarealer. 18

19 Februar 2013 BRANDVÆSEN redning på vandet Hovercraft fakta Vesthimmerlands Hovercraft vejer netto kun 220 kg. Den er 420 cm lang og er beregnet til fire personer, men kan uden overbelastning have yderligere et par personer ombord. Luftpudebåden vil også kunne indsættes ved oversvømmelser som i novemberdecember 2011, hvor der var vand i gaderne i Løgstør, og når sne gør vejene ufremkommelige. Om vinteren vil Svæveren kunne indsættes ved redningsopgaver, hvor personer er gået igennem isen. Fuldt udstyret med VHF, SINE-radio, redningsudstyr, blåt blink og trailer har Svæveren kostet omkring kr. Is og sne er ingen hindring. Tværtimod giver det kun mulighed for ekstra fart på Svæveren, der naturligvis er udstyret med blåt blink. 19

20 frigørelse BRANDVÆSEN Februar 2013 Dybt uheldigt med flere slags kæderedning Nordjylland har størst erfaring i Danmark Af Jørgen Pedersen, beredskabschef i Aalborg Beredskabscenter Aalborg har sammen med andre beredskaber og det præhospitale beredskab i Region Nordjylland brugt meget tid på at udvikle en dansk model for kæderedning. Metoden har været i brug siden 2007 og er blevet til på baggrund af den norske model, men tilrettet danske forhold. Taktik, materiel og uddannelse er beskrevet i detaljer. Med fem års erfaring har vi i Nordjylland den største viden på området i Danmark, og vi har da også uddannet flere instruktører, der kan videreføre konceptet til andre landsdele. Derfor er det dybt uheldigt, at Beredskabsstyrelsen genopfinder den dybe tallerken og tilbyder undervisning i norsk kæderedning. En sådan uddannelse bør være ens i hele landet. Nu gælder det store køretøjer Den danske model er udviklet i et tæt samarbejde mellem det præhospitale beredskab i Region Nordjylland, de nordjyske redningsberedskaber og Falck, og vi arbejder for at udbrede konceptet til hele landet. Kredsen bag det nordjyske projekt mødes løbende for at udveksle erfaringer fra det virkelige liv, og konceptet sikrer, at de ændringer, der aftales, kommer ud til alle dele af beredskabet, så vi fastholder ensartetheden. I 2013 har vi som mål at udvikle nye tiltag med frigørelse og få udbygget kæderedningens principper til i større grad at dække store køretøjer og andre fastklemningsulykker. Derfor indkaldes alle uddannede kæderedningsinstruktører til et opfølgningskursus. Den rigtige uddannelse Den uddannelse i kæderedning, som Beredskabsstyrelsen tilbyder fra den tekniske skole i Tinglev, opfylder sandsynligvis ikke betingelserne for den danske model og vil ikke kunne benyttes Dækker hele regionen Det Præhospitale beredskab i Region Nordjylland er som den første region i Danmark fuldt dækket med hurtig frigørelse af fastklemte ved trafikuheld. Alle redningsberedskaber er klar til og uddannet i at benytte kæderedning, når lægen ønsker hurtig frigørelse. i Region Nordjylland. Her praktiseres den danske model i dag af alle redningsberedskaber, uanset om de er kommunale eller drevet af Falck. Frigørelse er et samarbejde Metode afhænger af patientens tilstand Af Erik Weinreich Alle nordjyske kommuner benytter i dag kæderedning som en af flere muligheder til at frigøre fastklemte personer. Kæderedning supplerer frigørelse ved klipning, brug af hydrauliske stempler, løftepuder m.v.: - Det er alene redningsberedskabet, der har kompetencen til at vælge metode og værktøj ved frigørelse, men i praksis sker det i et tæt samarbejde med ambulancebehandlere, paramedicinere og læger på skadestedet, fordi de bedst kan vurdere patientens behov for hurtig frigørelse, fortæller Søren Aagaard Christiansen fra regionens præhospitale beredskab. Han fortsætter: - Det er en stor fordel, at det sundhedsfaglige beredskab har været dybt involveret i udviklingen af kæderedning og også kender de andre frigørelsesmetoder. Dette kendskab gør det lettere, når sundhedsberedskabet og redningsberedskabet som noget af det første aftaler, om patienten skal frigøres hurtigst mulig, eller om man har tid til den lidt langsommere, kontrollerede frigørelse. 20

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Få alarmmeldinger på din Tablet PC

Få alarmmeldinger på din Tablet PC fkb årsmødeprogram Den 22.-24. august 2012 i Fredericia Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Få alarmmeldinger på din Tablet PC Kom og se denne samt flere IHM nyheder på Brandpunkt 7 IHM

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer [ samtænkningssektionen i hjemmeværnskommandoen 2013-2014 ] samtænkning.dk SIKKERHED OG BEREDSKAB I DANMARK Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læs side 28-32 Dagen derpå Business

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DEC 2006 NR.4 20. ÅRGANG 2 Landsklubben 4/2006 nyt om navne 40 års jubilæum i maribo Tidl. fællestillidsmand

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere