AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU"

Transkript

1 AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer produkter. Disse vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Vi anbefaler, du læser disse aftalevilkår grundigt før du benytter Tjenesten. Når du starter med at benytte Tjenesten accepterer du vilkårene. Tjenesten er udbudt af Testr ApS under brandet Testr ( testr ). Testr ApS er registreret i Danmark under CVR-nummer , og hører til på adressen Nordre Fasanvej 4, 2000 Frederiksberg. Adgang til og brug af Tjenesten Du kan opnå adgang til Tjenesten ved at abonnere månedligt, ved at vælge medlemskab og betale månedligt forud ( Abonnement ), indtil du framelder dig. Hver måned, du abonnerer på Tjenesten refereres til som Abonnementsperioden. Minimumsperioden, som du er tvungent til at abonnere på Tjenesten og foretage abonnementsbetaling refereres til som Binding. For at få adgang til Tjenesten skal du; 1. være 18 år eller derover for at registrere en konto hos testr; 2. være bosiddende i Danmark ( Territoriet ); 3. kunne bestå en sædvanlig kreditvurdering; 4. stå inde for, at den information, som du har afgivet i forbindelse med registreringen er korrekt. Såfremt dine oplysninger ændrer sig, skal du straks meddele Testr herom; 5. acceptere at Tjenesten leveres i det land hvor du er bosiddende. Testr er på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet, der måtte følge af, at du benytter eller prøver at benytte Tjenesten udenfor Territoriet; 6. kun benytte Tjenesten til personligt og privat brug, ikke til kommercielt eller offentligt brug, med mindre andet udtrykkeligt forudgående er skriftligt aftalt; 7. ikke benytte Tjenesten på ulovlig eller upassende vis og ikke tillade nogen anden at gøre dette; 8. registrerer din adresse, idet al kommunikation mellem dig og Testr foregår med e- mailkommunikation; 9. registrerer dine betalingsoplysninger. Brugernavn og kodeord sikkerhed Din udveksling af data via Hjemmesiden sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Ved registrering vil du blive bedt om at indtaste et brugernavn (din adresse) og et kodeord. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Brugernavnet og adgangskoden må kun bruges af dig. På ethvert givet tidspunkt, men med rimeligt varsel, har Testr ret til at anmode om, at du af sikkerhedsmæssige årsager, ændrer din adgangskode. Du anerkender, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til Tjenesten.

2 Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Testr med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis der for Testr er grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Testr ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd. Betaling og restancer Det er en forudsætning for brug af Tjenesten, du registrerer dine betalingsoplysninger på Hjemmesiden. Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes til overførsel via internettet, som betaling for Tjenesten, kan findes på testr.nu. Ved din registrering af betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), de nødvendige betalingsoplysninger til brug ved opkrævning af Abonnement, på vegne af Testr. Du skal betale for Testr i hele aftaleperioden og beløbet trækkes fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering. Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde hvor Tjenesten overlades til andre, jf. lov om betalingstjenester 62, stk Information om dine køb kan findes under Mit testr > Ordrehistorik på Hjemmesiden. Du modtager desuden en med en kvittering for dit køb, hver gang din medlemskabsperiode fornys. Hvis du får nyt betalingskort eller ønsker at ændre det registrerede betalingskort til et andet kort, skal du opdatere dine betalingskortoplysninger under Mit testr > Betalingskort. Du tilkendegiver at have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække din betaling til Testr, når denne forfalder til betaling. Forsinket betaling giver Testr ret til at opkræve renter i henhold til renteloven. Testr har endvidere ret til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af Tjenesten. Derudover har Testr ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor du er mere end 10 dage over forfald med betaling. Priser Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på Hjemmesiden og kan ændre sig over tid, som meddelt dig i overensstemmelse med disse vilkår. Med forbehold for dine rettigheder i henhold til punktet Fortrydelsesret kan ingen betalinger refunderes, og Testr giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende brug eller delvis brug af Tjenesten. Prisændringer Testr skal give dig mindst 30 dages varsel per eller offentliggørelse på Hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser under en Abonnementsperiode. Væsentlige ændringer varsles individuelt. Testr kan dog ændre priserne med kortere varsel, hvis Testr s omkostninger for at gøre Tjenesten tilgængelig stiger, som følge af ændrede skatter, afgifter, generelle

3 prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller lovændringer. Hvis du ikke accepterer ændringen i prisen, har du ret til at annullere alle ikke-bindende abonnementer fra den dag, ændringen træder i kraft, på betingelse af, at Testr har modtaget meddelelse om dette mindst 3 dage før ændringen effektiviseres. Hvis du er i Binding, har du ret til at opsige dit abonnement fra den dag, hvor ændringen træder i kraft forudsat, at Testr har modtaget meddelelse herom mindst 7 dage før ændringen træder i kraft, og inden 21 dage efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen fra Testr. En ændring i priser, som nævnt ovenfor, omfatter også indførelsen af gebyrer mv. Gratis Prøveperiode herunder opsigelse Testr kan tilbyde nye kunder en specifik periode med gratis brug af Tjenesten ( Prøveperioden ). For at benytte dig af Prøveperioden, skal du opfylde følgende krav: Du har ikke været abonnementskunde hos Testr i løbet af de sidste 12 måneder. Prøveperioden giver dig ret til at benytte Testr fuldt ud, uden omkostninger i en specifik periode. Perioden begynder, når du har oprettet adgang til Tjenesten og indtastet dine betalingsoplysninger. Hvis du ikke aktivt vælger at opsige abonnementet efter Prøveperiodens afslutning, vil du automatisk blive opkrævet betaling for pakken efter de priser, som er anført på Hjemmesiden. Skulle du vælge ikke at fortsætte som kunde, skal abonnementet opsiges inden udløbet af Prøveperiodens sidste dag. Du kan bl.a. opsige inden Prøveperiodens udløb under din konto. Hvis du opsiger i Prøveperioden ophører Prøveperioden på Prøveperiodens sidste dag. Når Prøveperioden ophører, som følge af din opsigelse, vil du ikke have adgang til en ny Prøveperiode. Ændringer Efter underretning via eller offentliggørelse på Hjemmesiden, har Testr ret til efter eget skøn at foretage ændringer i forhold til indhold af pakker, som du abonnerer på. En sådan ændring vil træde i kraft på det varslede tidspunkt, men ikke tidligere end 30 dage efter varslet er sendt eller offentliggjort. En ændring kan træde i kraft tidligere, hvis det er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse fra myndighederne, en ændring af loven eller en lignende situation af force majeure karakter. Hvis ændringen fører til en væsentlig ugunst for dig, kan du annullere de berørte dele af aftalen på betingelse af, at Testr har modtaget meddelelse om dette forud for, at ændringen er indtrådt. Da det er vores politik løbende at forbedre Tjenesten, betragtes ændringer og opdateringer i indholdet (såsom fjernelse eller tilføjelser af produkter) samt til præsentationen af Hjemmesiden ikke som ændringer i forbindelse med dette afsnit. Automatisk abonnementsfornyelse Når du abonnerer på Tjenesten, bliver dit abonnement automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af din Abonnementsperiode eller Binding, og Testr fortsætter, indtil du opsiger abonnementet, med at trække den månedlige betaling fra det betalingskort, som du afgav oplysning om i forbindelse med din registrering.

4 Opsigelse af Tjenesten Medmindre du er i en Binding, er der ingen periode med forpligtelse til at bruge Tjenesten, og hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du gå til afsnittet Medlemskab, under Mit testr på Hjemmesiden. Opsigelse vil herefter blive gennemført; a. ved udløbet af den Abonnementsperiode, indenfor hvilken du oplyser Testr, at du ønsker at opsige eller b. når du giver Testr varsel i henhold til bestemmelserne om ændringer i Tjenesten eller priser, til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser. Hvis du bruger Tjenesten med en Binding, skal du abonnere på Tjenesten mindst til slutningen af sådan en Binding. Du kan kun opsige dit abonnement til ophør under en Binding ved at give Testr varsel indenfor 21 dage efter modtagelse af meddelelse fra Testr om; a. en prisændring, som påvirker din Tjeneste; b. en ændring i Tjenesten, der fører til en væsentlig ugunst for dig; c. der er en ændring/tilføjelse af væsentlig karakter af disse vilkår og betingelser, og ændringen ikke er ubestridt til fordel for forbrugeren. Hvis du opsiger i en eventuel gratis Prøveperiode, gælder specielle regler for opsigelse. Se punktet Gratis Prøveperiode herunder opsigelse. Medmindre din opsigelse falder indenfor din fortrydelsesret, vil Testr ikke tilbagebetale nogen indbetalinger. Annullering Testr forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at annullere eller suspendere din adgang til Tjenesten. Hvis Testr opsiger aftalen, vil du enten; a. have adgang til Tjenesten (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter Testr s eget skøn) for resten af din nuværende Abonnementsperiode, eller Binding, men dit abonnement vil ikke blive fornyet, eller b. have adgang til det indhold, som du allerede har købt, med fastsættelse af engangsbetaling for den tid indholdet er til din rådighed. Hvis annulleringen skyldes; a. uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten; b. manglende overholdelse af disse aftalevilkår; c. overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage; kan Testr opsige Tjenesten uden varsel med øjeblikkelig virkning. Eventuel resterende abonnementsbetaling vil, i den forbindelse, straks være forfalden til Testr. Fortrydelsesret Til dit køb af abonnement på Testr, er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling af abonnement på Tjenesten, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

5 Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager Tjenesten i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i en utvetydig erklæring meddele dette til Testr på Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering: Til Testr Kundeservice, Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om køb af (*) bestilt den (*) Forbrugerens navn (*) Forbrugerens adresse (*) Forbrugerens underskrift (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) Dato (*) Testr refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Testr har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Din fortrydelsesret gælder kun, indtil du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du begynder at fortælle os, om du er interesseret i produkter eller ej, når du udforsker produkter på testr.nu. Ved at tage Tjenesten i brug giver du afkald på din fortrydelsesret. Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder. Sikkerhed Du må ikke forsøge at omgå Testrs sikkerhedssystem eller forsøge at teste Tjenestens sikkerhedssystem. Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Tjenesten. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Tjenesten eller systemer, der danner Tjenesten. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra Tjenesten. Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen og Testr kan straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre fortsatte forbudte adfærd. Ansvar

6 Tjenesten udbydes på et som beset og en som tilgængelig basis hvorfor Testr ikke giver garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, på eller via Tjenesten. I den videst mulige udstrækning giver Testr ingen garanti, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed af Tjenesten. Under ingen omstændigheder vil Testr, dets datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere eller tredjemand være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, skader eller følgeskader, som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller nogen tredjeparts softwaretjeneste med adgang fra Hjemmesiden eller Tjenesten. Erstatning Du accepterer at holde Testr og de med Testr koncernforbundne selskaber og hver af deres direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter, kontrahenter, partnere og ansatte skadesløse fra og mod eventuelle tab, ansvar, krav, efterspørgsel, omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, der udspringer af eller i forbindelse med en misligholdelse af disse aftalevilkår eller enhver overtrædelse af eventuelle love, regler eller tredjeparts rettigheder. Privatlivs- og Cookiepolitik Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik og vores Cookiepolitik, som du kan finde på Hjemmesiden. Sociale medier Tjenesten kan give dig mulighed for at offentliggøre din profil, dele links med andre brugere af Tjenesten og integrere dine aktiviteter på Tjenesten med funktioner, der er udbudt af tredjeparts sociale netværkstjenester, inklusive, men ikke begrænset til f.eks. Facebook og Instagram ( Sociale medier ). Hvis du vælger at bruge denne funktion, inklusive vælger forbindelse til en Facebook-konto, kan dele af din Testr-konto blive offentligt tilgængelig for andre brugere. Du accepterer, at Testr ikke er ansvarlig for indholdet, når det opgives via Sociale medier. Hvis du bruger Sociale medier i forbindelse med Tjenesten, accepterer du, at du ikke må bruge dem på nogen måde, som Testr efter eget skøn, finder uacceptabel, herunder (uden begrænsning): a. at vise respektløshed imod, genere, mobbe, fornærme, udgive sig for eller spamme andre brugere; 8 b. at offentliggøre eller skabe noget, som er fornærmende, misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt; c. brug til nogen form for illegalt, umoralsk eller skadeligt formål; eller d. krænke tredjeparts rettigheder. Links fra Hjemmesiden Når du bruger Hjemmesiden kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Testr har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af dem.

7 Ændringer Testr forbeholder sig ret til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse aftalevilkår. Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige abonnementet på den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af ændringen ikke ubestridt er til din fordel samt at Testr har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger abonnementet som fastsat ovenfor, har du accepteret ændringen. Overdragelse Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Testr har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart. Aftalen Disse aftalevilkår, dine oplysninger, sammen med Testr s Privatlivs- og Cookiepolitik (tilgængelige på Hjemmesiden), udgør det samlede aftalegrundlag imellem dig og Testr, og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige. Force Majeure Testr står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Testr s rimelige kontrol. Afbrydelse Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem dig og Testr, være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen. Anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, det er tilladt ved lov. Tvister og klager I tilfælde af tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Testr på Testr træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter at klagen er indgivet. Testrs afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet. Klagen kan indsendes til: Forbrugerklagenævnet Carl Jacobsens Vej Valby eller online via

8 Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan i øvrigt indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Kontakt Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Testr per mail

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere