Skærpet konkurrence efter køb af gaslager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærpet konkurrence efter køb af gaslager"

Transkript

1 4 06 DONGs monopol brudt: Skærpet konkurrence efter køb af gaslager Læs artiklen Interessentforum i arbejdstøjet: Fælles fodslag i energijunglen Læs interviewet Celler skal stive elsystemet af: Gasmotoren får tildelt hovedrolle Læs artiklen

2 Det er nødvendigt at koble den nordiske og den tyske elbørs. Hele ideen med liberaliseringen af det europæiske elmarked er at styrke industriens konkurrenceevne over for USA og Japan ajour Bjarne Korshøj, adm. direktør i Vattenfall Thermal Power, som omfatter Nodjyllandsværket og Fynsværket Nyhedsmagasinet omenergi Giraf grillet til døde med højspænding Vildt: Det statslige sydafrikanske elselskab har måttet sluge en bøde på kr., fordi en giraf blev grillet til døde, da den gik ind i en af selskabets højspændingsledninger, skriver nyhedsbureauet Bloomberg. Højesteretsdommer Ronnie Boslelo hæftede sig ved, at ledningen hang for lavt og fandt, at Eskom Holdings burde have taget forholdsregler til at forhindre ulykken. Giraffen endte sine dage grillet på en farm med vildtopdræt i Limpopo-provinsen. Højspændingen på farmen viste sig at hænge lavere, end Eskoms egne sikkerhedskrav foreskriver. Risiko: Giraffer skal vogte sig ekstra for lavthængende højspænding. Foto: Morten Grathe, Biofoto Svaler må finde nyt sted at sidde Boligløs: Efterhånden som luftledninger lægges i jorden, må svalerne finde nye steder at sidde. Foto: Lars Gejl, Biofoto Spanien satser stort på gasfyrede værker Elledninger: Vi ved godt, de fleste svaler tror, at elledninger er til for deres skyld. Så hvis de forsvinder, er der nok en svale eller to, der bliver sure, skriver SEAS-NVE i en folder til elkunderne om kabellægning af over km luftledning. Politikens bagside spurgte i den anledning, om selskabet havde tilbudt svalerne erstatning eller genhusning. Det havde SEAS-NVE nu ikke. Men hvor skal svalerne sidde fremover? ville bagsiden så vide. Jaaaa der har vel været svaler, før der kom elledninger, og så har de vel siddet på tagrygge. Eller i træerne måske? lød svaret. Kapacitet: Spanske Endesa skruer i 2009 for alvor op for gassen, når selskabet tager 14 nye naturgasfyrede kraftværker i brug og øger sin produktionskapacitet med ca MW til MW, skriver Gasmatters Today. Otte værker bygges i Spanien og Portugal, tre andre steder i Europa og tre i Latinamerika. Satsningen sker trods Endesas bitre strid med E.ON om kontrollen over det spanske gasselskab Gas Natural.

3 NORDISK MILJØMÆRKNING Jeg havde hellere set en række store spillere på det danske elmarked. Nu kræver DONG Energys position konstant overvågning for at undgå, at selskabet misbruger sin dominans... indhold Claude Mandil, adm. direktør i Det Internationale Energiagentur EKSPORT: Dragør øger gas over Øresund 4 GASLAGER: DONGs monopol brudt 5 CELLER: Elsystemet skal findeles 6 Nyhedsmagasinet omenergi TRANSFORMERE: Transport i ly af natten 10 BEREDSKAB: Ny gasventil øger sikkerheden 12 FORSKNING: Succes for altædende motor 13 INTERVIEW: Fælles fodslag i interessentforum 16 LEDER: El og gas skal tænkes sammen 20 BØLGEKRAFT: Opfinderne prøver igen 21 BAGGRUND: Ledig kapacitet i gassystemet 22 TILBAGEBLIK: Da 10-øren faldt i gasmåleren 25 ELMARKEDET: Vandmangel fordobler prisen 26 NETVÆRK: Han tænder på konkurrence 27 BAGSIDEN: Truet parakit bremser vindkraft Tryksag 166 Udgives seks gange årligt af Energinet.dk s kommunikationsafdeling Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia Tlf Fax Redaktion Redaktør Torben Bülow (DJ) tlf Kommunikationsmedarbejder Karin Tronbech Hansen tlf Kommunikationsdirektør Hans Mogensen (ansv.) tlf Produktionsstyring Henrik Sunov tlf.: Layout og tryk Datagraf Distribution Afdelingssekretær Birte Rosa tlf Forsidefoto: Lars Holm Miljøcertificeret efter ISO Nyhedsmagasinet OmEnergi trykkes på niljøvenligt papir. ISSN-nr Oplag: Næste nummer udkommer primo november 2006

4 Regeringen må oppe sig. På Finansloven er der næsten 1,2 mia. kr. i reserver til forskning en del bør tilføres energiområdet. Der er enorme eksportpotentialer for de rette teknologier Hans Duus Jørgensen, adm. direktør i Dansk Energi netop Nyhedsmagasinet omenergi 4 Dragør Border kan snart øge gassen over Øresund Gaseksport: Svenskerne bruger stadig mere dansk gas, og det øger presset på Energinet.dk s målerstation Dragør Border på Amager. Stationen er derfor i løbet af sommeren blevet forsynet med ekstra filter- og målekapacitet. Fra 1. oktober bliver det muligt hver time at sende yderligere godt m 3 naturgas over Øresund. Rørarbejderne blev afsluttet sidst i juli, mens montører fra L&H Rørbyg bruger tiden frem til slutningen af september til at færdiggøre og teste installationen. Når alt er klar, bliver kapaciteten m 3 naturgas i timen. Vi udfører projektet på en måde, der gør det muligt for små penge at udvide kapaciteten med yderligere 50 procent. På den måde har vi taget højde for, at det svenske marked kan udvikle sig mere end forventet, oplyser Torben Larsen, der er teknisk chef for gastransmission i Energinet.dk. Lige nu vokser det svenske gasmarked mest i Gøteborgområdet. Det er en følge af, at gasnettet nord for byen er blevet udbygget, ligesom der er etableret et nyt kraftvarmeværk. El og gas skal spille sammen KONFERENCE: Som systemansvarligt selskab for både el og gas søger Energinet.dk ny inspiration til at tænke de to energiformer sammen. Det sker på en konference torsdag den 23. november på Trinity Hotel og Konferencecenter ved Fredericia. Her får branchen mulighed for at anvise veje til at udbygge samarbejdet mellem de to sektorer. Konferencen byder på oplæg af William Webster fra EU-kommissionen, Graeme Steele fra National Grid, Henrik Andersen fra Transport- og Energiministeriet, Knud Pedersen fra DONG Energy, Per Ebert fra Vattenfall Danmark, Peter M. Nielsen fra Slutbrugere af Energi og Mogens Uhrskov fra Dansk Fjernvarme. Program og tilmelding på Læs også lederen side 20. Elsams ankesag afgøres i oktober Svejsning: Senioringeniør i Energinet.dk s afdeling for Gastransmission, Steen Hoffmann, overvåger arbejdet med at svejse en studs til det nye filter- og målerudstyr på Dragør Border. Den formummede svejser er fra montørfirmaet L&H Rørbyg, som deltog i ombygningen af grænsestationen til Sverige. Foto: Energinet.dk Dominans: Konkurrenceankenævnet afgør endeligt i oktober sagen om Elsams påståede misbrug af sin dominans på det vestdanske elmarked, som Konkurrencestyrelsen rejste i fjor på Energinet.dk s foranledning. Konkurrencerådet lagde i december loft over Elsams priser, men elproducenten ankede afgørelsen, som ikke fik opsættende virkning. Efter en høring 30. august med partsindlæg fra Elsam, Konkurrencestyrelsen og 25 aktører på elmarkedet, som har klaget, optog Konkurrenceankenævnet sagen til endelig afgørelse i oktober.

5 20 års monopol på gaslagre brudt Konkurrence: De kommercielle aktører på gasmarkedet kan se frem til konkurrence på lagerplads, når Energinet.dk til maj næste år overtager Danmarks største naturgaslager i Lille Torup mellem Viborg og Aars fra DONG for 2 mia. kr. Konkurrencen på det spirende marked for naturgas får bedre betingelser, når Energinet.dk 1. maj 2007 overtager Danmarks største gaslager, Lille Torup mellem Viborg og Aars. Men selv om Energinet.dk her og nu betaler 2 mia. kr., giver DONG Energy kun slip på lageret, fordi EU-kommissionen krævede det som betingelse for at godkende fusionen med bl.a. Elsam og Energi E2. Både gaslageret i Stenlille på Sjælland og sørørene bliver automatisk sat til salg, hvis staten mister kontrollen med DONG Energy inden for de næste 10 år. Det har Folketinget for længst besluttet. Det næsten 20 år gamle lager i Vesthimmerland kan rumme naturgas i mængder, der svarer til 10 procent af det årlige danske forbrug. Lageret består af syv hulrum, såkaldte kaverner, der blev skabt ved at skylle salthorsten med vand fra den nærliggende Hjarbæk Fjord, og lede det ud i Lovns Bredning uden fare for miljøet. Det tager mellem to og tre år at udskylle en kaverne. Politisk ønske Ved at overtage gaslageret er vi med til at opfylde det politiske ønske fra Folketinget om, at de danske gaslagre skal forblive i offentligt eje. Energinet.dk har på statens vegne ansvaret for forsyningssikkerheden af el og naturgas i Danmark, og gaslageret er et redskab til at løse denne opgave, siger Energinet.dk's bestyrelsesformand Niels Fog. Han glæder sig over, at købet kan øge konkurrencen på gasmarkedet, idet monopolet på gaslagre nu er brudt. Energinet.dk vil nu tilbyde de kommercielle aktører på gasmarkedet lagerplads på lige vilkår og i konkurrence med DONG. Det vil sige, at Energinet.dk har mulighed for at optjene overskud på salg af lagerkapacitet, mens virksomhedens øvrige aktiviteter er baseret på hvile-i-sig-selv princippet. Energinet.dk vil også være interesseret i at købe, hvis DONG Energy frivilligt beslutter sig for at sælge gaslageret i Stenlille. For med ejerskab til begge gaslagre kan lagerkapacitet blive en infrastrukturydelse på linje med transportkapacitet i gasledningerne. Og det vil bidrage til en ligestillet konkurrence på gasmarkedet, påpeger Energinet.dk s administrerende direktør, Peder Ø. Andreasen. Lagre indgår i driften Ikke kun de kommercielle aktører på gasmarkedet har brug for lagrene. For at kunne drive gastransmissionssystemet er Energinet.dk også selv afhængig af adgang til begge de danske naturgaslagre. Lagrene er grundlaget for, at Energinet.dk kan sikre det rette tryk i rørene året rundt og dermed varetage forsyningssikkerheden. I tilfælde af at gasleverancerne fra Nordsøen svigter, skal lagrene have kapacitet til at kunne klare forsyningen af alle forbrugere uden afbrydelige kontrakter også i flere dage med temperaturer ned til minus 14 grader, tilføjer gastransmissionsdirektør Peter A. Hodal. Gaslageret i Lille Torup har 15 medarbejdere, som bliver ansat i Energinet.dk ifølge lov om virksomhedsoverdragelse. Af Karin Tronbech Hansen Lagerkapacitet: 1. maj næste år åbner Energinet.dk for konkurrence på lagerkapacitet, når systemansvaret overtager Danmarks største gaslager, Lille Torup mellem Viborg og Aars. Foto: Lars Holm Nyhedsmagasinet omenergi 5

6 Nyhedsmagasinet omenergi 6 Elsystemets fremtid bygger på celler Garanti: Energinet.dk garanterer Billund Varmeværk, at deres anlæg ikke udsættes for større påvirkninger end under normal drift. Her har driftsbestyrer Kim Selch (i midten) besøg af Energinet.dk s projektgruppe. Fra venstre er det Carsten Strunge, Søren Friismose Jensen og systemudviklingschef Per Lund.

7 Uden cellerne får elsystemet stadigt sværere ved at håndtere de stigende mængder vedvarende energi i de svagere, underliggende net Nyhedsfeature Nyhedsmagasinet omenergi 7 Decentralisering: Tiden er løbet fra kun at betragte kraftvarmeværker og vindmøller som separate og passive generatorer, mener Energinet.dk. Hvis hele systemet deles op i regulerbare celler på de lavere net, kan den decentrale produktion langt bedre tjene elsystemet og oven i købet øge forsyningssikkerheden. Hvordan gør man elsystemet hurtigt og robust nok til at modstå den hastigt voksende strøm af avancerede krav fra samfundet og ikke mindst vedvarende energi? Energinet.dk's bedste bud er at opdele distributionsnettet i en lang række celler, som ud over selve netdelen omfatter decentrale kraftvarmeværker og store vindmøller i cellens netområde. Tanken er at opbygge og drive cellerne som regulerbare virtuelle kraftværker, men det kan kun ske ved at bruge den nyeste tekniske viden og avanceret datateknologi. Eneste farbare vej Hos Energinet.dk er en lille gruppe systemudviklere nu i fuld gang med at omsætte de højtflyvende ideer til praktisk handling i løbet af få år. Den drivende kraft i gruppen er systemudviklingschef Per Lund, men fælles for hele gruppen er, at de ikke bare tror på ideerne de ser ingen anden vej frem, hvis elsystemet skal overleve. Kun ingeniører kan føre smukke tekniske ideer ud i livet, postulerer Per Lund med et smil, mens han fortæller om fremdriften i Energinet.dk's ambitiøse celleprojekt. Den smukke idé går ud på snarest muligt at gøre det allerede eksisterende store antal decentrale kraftvarmeværker og vindmøller langt mere nyttige for elsystemet, end tilfældet er nu. Frivillighed: Generatorejerne i pilotcellen har frivilligt givet os lov til at installere udstyr til celleprojektet, fortæller Energinet.dk s systemudviklingschef Per Lund, der her ses sammen med Billund Varmeværks driftsbestyrer, Kim Selch. Forsyningssikkerheden vigtigst I første omgang sker det for at styrke forsyningssikkerheden, som er Energinet.dk's vigtigste opgave. Men cellerne skal også kunne støtte det stadigt mere udsatte elsystem med en række vitale systemtjenester. På sigt venter også elmarkedets aktører at kunne nyde godt af de virtuelle kraftværker. Tiden er ikke længere til, at de små generatorer i distributionsnettet udelukkende bidrager med den passive produktion af decentral kraftvarme og anden vedvarende energi, som de oprindeligt var skabt til. Vores op-

8 til I stedet for at betragte de små generatorer som en klods om benet fokuserer vi på deres evne at støtte elsystemet... Nyhedsmagasinet omenergi 8 gave består i at gøre dem til et hurtigt og effektivt håndtag, som vagten i både de regionale kontrolrum og Energinet.dk's eget nationale kontrolrum kan gribe til, når de skal få det daglige puslespil med produktion og forbrug til at gå op, understreger Per Lund. Systemudvikleren har nu i to år kæmpet for at virkeliggøre bare en flig af tankespindet, der går ud på at inddele generatorerne i elsystemets lavere spændinger i selvstændige, regulerbare celler ved hjælp af højhastigheds-datakommunikation. Langtfra nogen nem sag, men fordelene er så åbenlyse, at han nu har inddraget medarbejderne Carsten Strunge og Søren Friismose Jensen i projektet, som nu for alvor er ved at tage fart. Pilotcelle under opbygning En pilotcelle er under opbygning omkring 150/60 kvstation Holsted mellem Vejen og Esbjerg. Gruppen arbejder lige nu med at virkeliggøre den del af cellen, der omfatter de to kraftvarmeværker, Billund og Hejnsvig på i alt 10,8 MW, og fire vindmøller på hver 1 MW. Energinet.dk arbejder tæt sammen med det lokale netselskab Syd Energi, der stiller sit underliggende 60 kv-net til rådighed for projektet. Generatorejerne i pilotcellen har frivilligt åbnet dørene og givet os lov til at installere vores udstyr. Til gengæld har vi garanteret, at deres anlæg ikke udsættes for større påvirkninger end under normal drift, ligesom vi erstatter et eventuelt tab af produktion, fortsætter Per Lund. Han forventer at kunne sætte projektets online celleovervågningssystem i drift inden udgangen af Næste år satser han på at få færdigudviklet den første prototype celleregulator og opgraderet kontroludrustningen på de to kraftvarmeværker. Hvis alt går vel, gennemfører vi en række testforsøg med pilotcellen i Herefter er det tanken at udvide projektet kraftigt til den øvrige celle ved at gentage hele processen med installation, idriftssættelse og testforsøg. Det endelige mål er at inddrage hele 60 kv-nettet med alle kraftvarmeværker og vindmøller under 150 kv-station Holsted i pilotcellen. Men realistisk set vil det først ske efter 2010, erkender Per Lund. Bredbånd afgørende Cellens succes bygger på hurtig og præcis kommunikation, både internt i cellen, med Syd Energis kontrolrum og med Energinet.dk's systemkontrol i Skærbæk. Derfor har det lokale netselskabs massive satsning på bredbånd til elforbrugerne spillet afgørende ind ved valget af placering for pilotcellen. Syd Energi stiller nemlig sit fibernet til rådighed for pilotprojektet, ligesom kraftvarmeværkerne har fået installeret hardware, bl.a. prototyper af celleregulatoren og de agenter, der skal gøre det muligt for de enkelte komponenter at snakke sammen. Systemudviklerne vil da også snart være klar til at teste datakommunikationssystemet i pilotcellen. Fiberforbindelserne det sidste stykke vej ud til vindmøllerne mangler endnu, så her er datakommunikationen midlertidigt etableret med ADSL-forbindelser. Vi får nu udviklet selve celleregulatoren hos selskabet Spirae Inc. i Fort Collins, Colorado, USA, som også har ansvaret for at udvikle softwaren til kommunikationsudstyret. Valget bygger dels på Spiraes specialviden på området, dels på selskabets nære samarbejde med Colorado State University, påpeger Per Lund. Opbygger testmiljø i USA Energinet.dk har lejet universitetets dieselmotorlaboratorium i Fort Collins, hvor der nu er opbygget et testmiljø til udvikling af den første prototype celleregulator. Laboratoriet råder over fuldskala dieselmotorer, som kan programmeres til at simulere driften af både kraftvarmeværker og vindmøller. Det gør det muligt at opbygge et lille elnet, som står klar til testkørsler i november. Vi er selvfølgelig ikke blinde for, at højspændingsnettet over 100 kv og de centrale kraftværker stadig udgør rygraden i elsystemet. På den anden side får elsystemet stadigt sværere ved at håndtere de stigende mængder vedvarende energi i de svagere, underliggende net, erkender Per Lund. Han er sikker på, at cellestrukturen kan åbne døren på vid gab til en række nye tjenester, der kan støtte det hårdt trængte elsystem. For cellerne forbedrer mulighederne for at regulere ikke bare effekt, frekvens og spænding, men også den vigtige reaktive effekt i distributionsnettene. Den planlagte struktur vil også kunne imødekomme et stigende behov for hurtige effektreserver og hjælp til nødstart, mener Energinet.dk's systemudviklingschef. Af Torben Bülow Foto: Nils Rosenvold

9 Gasmotorer: Billund Varmeværks gasmotorer spiller en vigtig rolle i Energinet.dk s bestræbelser på at dele hele elsystemet ind i regulerbare celler. Her viser driftsbestyrer Kim Selch én af sine motorer til Energinet.dk's projektgruppe. Fra venstre Carsten Strunge, systemudviklingschef Per Lund og Søren Friismose Jensen. Vestdansk elsystem mest under pres Nyhedsmagasinet omenergi 9 Spændingskollaps: Den kommende cellestruktur vil kunne forhindre regionale spændingsfald i at udvikle sig til større strømafbrydelser, fordi decentrale værker bliver i stand til at stabilisere elsystemet. Energinet.dk har valgt at placere sin pilotcelle i Vestdanmark, fordi udfordringerne for elsystemet her er størst med over 750 decentrale værker og vindmøller. Alle decentrale værker er udstyret med synkrongeneratorer, der er bygget med en række egenskaber til at regulere både frekvens og spænding. Men de reguleringsmuligheder bruges i dag kun under start og stop af anlæggene, hvorfor de udelukkende drives enten ved fuld effekt eller standset dikteret af den lokale fjernvarmebinding og markedsprisen på el. Af naturlige årsager afhænger vindmøllernes elproduktion helt af vejret. Men dertil kommer, at kun de nyeste typer landplacerede vindmøller kan reguleres ud over individuel start og stop. I stedet for at betragte de små synkrongeneratorer som en klods om benet har vi i stedet valgt at fokusere på deres evne til at støtte elsystemet. Og vi nåede hurtigt frem til, at det kun kan ske, hvis vi organiserer generatorerne under en 150/60 kv-transformerstation i Celleregulator: Hjernen i Energinet.dk's ambitiøse projekt bliver celleregulatoren, som er ved at blive udviklet i USA. Her ses én af regulatorens såkaldt intelligente agenter, som netop er installeret på Billund Varmeværk. en celle, der har direkte forbindelse til det overordnede net og dermed til Energinet.dk's kontrolrum, fortæller systemudviklingschef Per Lund. Forsyningssikkerhed vigtigst Forsyningssikkerheden topper altid ønskesedlen, når Energinet.dk satser nyt. Derfor er det målet at indbygge så megen yderligere intelligens i elsystemets datakommunikation, at cellerne ved umiddelbart forestående spændingskollaps automatisk kan koble sig fri af højspændingsnettet for at køre i ødrift altså uafhængigt af det øvrige elsystem indtil fejlen er rettet. Det har nemlig vist sig, at alle store systemsammenbrud i nyere tid skyldes spændingskollaps, som driftsoperatørerne ikke har haft skyggen af chance for at afværge. Men inden cellerne automatisk kobler sig fri, skal operatørerne selvfølgelig prøve at redde systemet. Frikobling af cellerne kræver dog et varsel på et sekund, før spændingen forsvinder, men det kan vi opnå ved at indføre avanceret måleteknik, som er et andet stort indsatsområde for vores sektion, fortsætter Energinet.dk s systemudviklingschef. Gasmotorer velegnede Han peger på, at de decentrale kraftvarmeværkers reguleringsegenskaber er eminente for elsystemet, fordi en typisk gasmotor kan startes og være på fuldlast i løbet af 10 minutter, mens den samme handling tager adskillige timer på de centrale værker. En række decentrale værker råder desuden over gasturbiner med næsten tilsvarende gode egenskaber for regulering. Potentialet er så enormt, at cellestrukturen en dag måske gør det muligt at drive elsystemet helt uden centrale kraftværker. Og går udviklingen i retning af mikrokraftvarmeværker i husholdningerne, så vil et celleopdelt elsystem også kunne magte det, vurderer Per Lund.

10 Reportage Nyhedsmagasinet omenergi 10 Nattens gerninger Transformere: Så omfattende og kompliceret er det at befordre trans-formere til elsystemet, at transporten af hensyn til den øvrige trafik må ske i ly af natten. Transformere til elsystemet er nu om dage så enormt tunge og omfangsrige, at landtransport i dagtimerne givetvis ville få trafikken til at bryde sammen. Derfor listede blokvognene sig frem i ly af natten, da ABB i sensommeren leverede transformere til Energinet.dk s jævnstrømsstation i Tjele og transformerstation Hovegård ved Ballerup. Natteliv: Gæsterne i det københavnske natteliv måtte lige gnide øjnene en ekstra gang ved synet af det 35 meter lange lastvognstog på vej fra Københavns Frihavn til transformerstation Hovegård nordvest for Ballerup. Foto: Heine Petersen Begge transporter begyndte på ABB s reparationsfabrik i Drammen ved Oslofjorden, hvor transformerne på blokvogn blev kørt direkte på Stat-netts specialbyggede fartøj, Elektron, i Oslo. Den 243 ton tunge Tjele-transformer, der skal betjene kabelforbindelsen Skagerrak 3 til Norge, sluttede sørejsen i Randers. Derefter gik turen de sidste 35 kilometer mod Viborg i mulm og mørke natten til 1. august. Halvandet års reparation En måned senere var det gode skib Elektron atter på farten med Hovegård-transformeren, som indledte transporten på dansk grund i Københavns Frihavn

11 Nyhedsmagasinet omenergi 11 ligeledes om natten. Den 225 ton tunge transformer vendte hjem til Sjællands største station efter halvandet års reparation hos ABB. Firmaet Dansk Specialtransport trak den 35 meter lange blokvogn de sidste 35 kilometer via Østerbro og Nørrebro til Hovegård i sneglefart. Selv med ekskorte af to motorcykelbetjente tog turen alligevel mere end seks timer. Montører har siden klargjort og afprøvet transformeren, der også har fået påfyldt 70 ton olie. Nu venter den bare på at blive sat i drift. Turen fra Randers til Tjele tog også godt seks timer, selv om den var langt mere direkte. Til gengæld var Statnetts lastvognstog med den 243 ton tunge transformer mere end dobbelt så langt som på Sjælland ikke mindst på grund af trækkere både for og bag, der tog hele turen med fra Drammen. Skagerrak 3 ude til marts Den nye transformer i Tjele stod som planlagt klar til at indgå i driften i september, men forgæves. For transformerproblemer på Statnetts jævnstrømsstation i Kristianssand betyder, at Skagerrak 3 på 500 MW først atter ventes i drift i slutningen af marts næste år. Statnett, som driver Skagerrak-forbindelsen sammen med Energinet.dk, bestilte for to år siden en ny transformer hos Areva i England, da den oprindelige fra ABB skrantede som følge af fejl i kobberviklingerne. Da den nye Kristiansand-transformer gik i drift i slutningen af 2005, aftalte Energinet.dk at få bygget en reserve til Tjele på ABB s reparationsfabrik. Energinet.dk overtog skroget fra Statnetts havarerede transformer, hvilket skar ABB s leveringstid ned fra to år til syv måneder. Energinet.dk s beslutning byggede på en formodning om, at transformeren i Tjele som tvilling til den fejlramte i Kristiansand før eller siden ville opleve den samme defekt. ABB tog transformer i bytte Efterfølgende besluttede Energinet.dk straks at erstatte transformeren i Tjele, hvorfor ABB tog den gamle Specialbygget: Statnetts fartøj Elektron er bygget på en måde, der gør det muligt at køre en blokvogn med transformere direkte om bord og fra borde. Her forlader lastvognstoget med Tjele-transformeren Elektron i Randers Havn. Foto: Annelene Petersen installation med hjem til Norge på det samme skib, der sejlede transformeren fra Oslo til Randers. Med til historien hører, at Statnetts nye transformer i Kristiansand kortsluttede efter kun få måneders drift og måtte sendes til reparation hos Areva i engelske Stafford. Reparationen trækker så meget ud, at den hårdt savnede Skagerrak 3 først ventes klar til at indgå i markedet i marts. Af Torben Bülow Blokvogn: Norske Statnetts blokvogn med trækkere både for og bag sørgede for landtransporten af den nye Tjele-transformer. Det 72 meter lange lastvognstog med en samlet vægt på 442 ton vakte berettiget opsigt, da det umiddelbart før midnat bevægede sig ud af Randers på vej mod Viborg. Foto: Lars Rasborg

12 Vi har 10 spildte år med utydelig energipolitik bag os - noget som både industri og almindelige kunder i dage må betale dyrt for Bo Källstrand, adm. direktør i Svensk Energi netop Nyhedsmagasinet omenergi 12 Ny ventil øger sikkerheden på gasbehandlingsanlæg Utæthed: En linje ventil er netop blevet udskiftet på Energinet.dk's nordlige transmissionsledning for naturgas fra DONGs gasbehandlingsanlæg i Nybro ved Varde til Egtved M&R-station (måling og regulering). Ventilen, der er placeret umiddelbart inden for hegnet i Nybro, var efterhånden så utæt, at den ikke længere kunne afspærre ledningen effektivt. Særdeles vigtigt, eftersom ventilen indgår i gasbehandlingsanlæggets beredskab for nedlukning i forbindelse med nødsituationer. Ved uheld på Nybro skal hele anlægget kunne blæses fri for gas i løbet af få minutter. Her spiller den udskiftede ventil en vigtig rolle, da den skal forhindre, at gas fra rørledningen løber tilbage til Nybro og måske forværrer en krisesituation, oplyser senioringeniør Steen Hoffmann fra Gastransmission. Ventiler og rør er på 30 tommer, hvilket giver en indvendig diameter på 762 mm. Den oprindelige ventil fra 1995 vejede ca. ni ton, mens den nye ventil er noget lettere med en vægt på kun fem ton. Udskiftningen på Nybro tog én dag og blev udført i samarbejde med DONG og EOS (Esbjerg Oilfield Services). Linjeventil: Den udtjente Nybroventil er netop skåret fri og løftet væk fra Energinet.dk's transmissionsledning for naturgas ved gasbehandlingsanlægget Nybro. Her bliver den ny ventil på fem ton løftet på plads. Foto: Energinet.dk Første systemplan efter fusionen Samfundsansvar: Systemplan 2006 er det første samlede bud på, hvordan Energinet.dk har tænkt sig at løfte selskabets samfundsmæssige ansvar. Ifølge adm. direktør Peder Ø. Andreasen består ansvaret i at forene hensynene til markedsudvikling, forsyningssikkerhed og miljø med en effektivt drevet og rationelt udbygget overordnet infrastruktur for el- og gasområdet. Energinet.dk er nu ét nationalt systemansvar for el og gas og ikke som tidligere tre adskilte, og det er en gedigen planlægningsmæssig opgave at skulle sammentænke el og gas og harmonisere elsystemerne øst og vest for Storebælt, skriver Peder Ø. Andreasen i forordet. Den første landsdækkende systemplan gør bl.a. status over en række grundlæggende forudsætninger for el- og gasplanlægningen. Systemplan 2006 kan rekvireres fra Energinet.dk s kommunikationsafdeling og hentes på under Systemplanlægning.

13 Forskning med succes: Ny motor kan producere el og varme på træflis Stirling: Investorer ser store muligheder i eksport af dansk udviklet forbrændingsmotor, der ikke belaster miljøet. Elektricitet og varme fremstillet af en forbrændingsmotor, der ikke belaster miljøet, men oven i købet kan køre på træaffald og anden besværlig biomasse. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre tegner den dansk udviklede Stirling-motor til at kunne klare flere absolutte krav til fremtidens energi på verdensplan. Midler fra Energinet.dk's PSO-pulje til fremme af teknologier til miljøvenlig elproduktion har hjulpet med til at løbe den banebrydende motor i gang, men teknologien er også et resultat af 15 års forskning og udvikling, stædigt ledet af professor Henrik Carlsen fra Danmark Tekniske Universitet. Henrik Carlsen fik lejlighed til at gøre status for projektet på det velbesøgte informationsmøde om de tre danske energiforskningsprogrammer, som Dansk Energi, Energistyrelsen og Energinet.dk holdt 15. august ved Fredericia. Skoleeksempel Motoren er et skoleeksempel på, hvordan vi i Danmark er i stand til at frembringe nye energiteknologier, siger sektionschef Kim Behnke fra Energinet.dk. Ved hjælp af forskningsmidler er det lykkedes at gøre teknologien attraktiv for investorer, der øjner en god forretning. Som led i PSO-projektet beviste en 9 kw el Stirlingmotor i halvandet år sit værd ved at levere energi til et hotel i Østrig. Succesen resulterer nu i endnu et PSOprojekt, der skal hjælpe til at udvikle en 4-cylindret motor på 75 kw el med lave udledninger til atmosfæren. Ydermere skal indsprøjtning af et tocifret millionbeløb fra bl.a. Vækstfonden og EGJ Udvikling hjælpe Stirling-motorerne det sidste stykke ud på verdensmarkedet. Et nyetableret selskab, Stirling Danmark, har med Henrik Carlsen som direktør da også taget skridt til kommercielt at fremstille en motor på 35 kw. Eksternt brændkammer Motoren ventes især at appellere til områder med nem adgang til biomasse som træaffald, træflis og træpiller. Den adskiller sig fra andre forbrændingsmotorer ved, at forbrændingen ikke foregår i cylinderen, men i et eksternt brændkammer. Herfra overfører en varmeveksler så energien til cylinderen. Netop den eksterne forbrænding gør Stirling-motoren i stand til at håndtere besværlige brændsler, påpeger Henrik Carlsen. Udviklingsdirektør Søren Houmøller fra EGJ Udvikling ser et stort potentiale i eksport til de dele af verden, som kræver mere energi med lave energipåvirkninger. Teknologien virker, salget er i gang, og virksomheden har en unik position på markedet for el og varme. Så det tegner til at blive et gennembrud for en dansk udviklet energiteknologi, siger Søren Houmøller. Nyhedsmagasinet omenergi 13 Af Torben Bülow Biomasse: Den nye motor appellerer til områder med nem adgang til biomasse som træaffald, træflis og træpiller, mener DTU-professor Henrik Carlsen, som er direktør i selskabet bag motoren. Foto: Stirling Danmark

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Ø stjyllands statsfæ n g s e l C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER Forord Indhold Nyt liv i gamle mursten Nordjysk firma udvikler fremtidens TV-boks Kontakt til bedre elforsyning i Kenya Verdens hurtigste overførsel af data Madspild

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere