Kreationister og andre mere eller mindre intelligente designere 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreationister og andre mere eller mindre intelligente designere 1"

Transkript

1 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Kreationister og andre mere eller mindre intelligente designere 1 Denne kommentar til ugen der gik, uge 48 i 2011, skal handle om: - nogle af de mere eller mindre opfindsomme og kreative kræfter, der afslører sig rundt omkring bag det moderne samfunds forsøg på at forlige sig med sig selv, - og den forunderlige mekanisme, der virker derved, at det sociale både bidrager til og komplicerer tilværelsen med forsøgene på at komme på højde med den. Men først lidt om det politiske, metrologiske 2 og økonomiske klima! Martin Lidegaard er overladt til det økonomiske og politiske klima, når han forsøger at sælge sin klimapolitik. På et pressemøde d.1/ insisterede han på, at det er god økonomi at redde klimaet! Modtagerne lyttede anstændigt, men holdt nok fast i, at det er en bedre forretning at smadre klimaet med den fremgangsmåde, som har karakteriseret den teknologiske og økonomiske udvikling siden industrialiseringens start. Og hvis man er enige om noget over hele linien ude fra energi- og klimaministeriets parlamentariske grundlag i EL over medier og midte ud til oppositionens yderste bastioner i DF s Morten Messerschmidt, så er det det, at forbrugeren af politiske budskaber ikke køber en økonomisk tabersag. Kun vindersager vinder. Tabersager sælger ikke. Klimaredningen, redningen af jorden med alle dens beboere, 1 Overskriften er retvisende, hvis den i en eller anden forstand omfatter og indikerer indholdet af teksten. Og hvis overskriften sælger, så er teksten helt overflødig i økonomisk forstand. 2 Metrologi er en anden videnskab end meteorologien. Det sidste handler om klima og de daglige vejrudsigter, hvorimod den første handler om det at måle, veje æstimere kvantitativt, sætte mål op for noget i kvantitativ forstand, forudsætningerne for at æstemere og inddrage fænomener i matematiske beregninger. Den store udfordring her går på at etablere måleenheden, det entydigt indikerede, der kan stå i modsætning til andet, skelnes, digitaliseres. Der knytter sig en lang række meget lidt eksplicitte fordomme omkring det spørgsmål, der går på, hvordan selve realiteten skal kvalificeres som realitet, dvs. omkring de metafysisk-ontologiske fordomme omkring hvor grænsen går mellem den egentlige virkelighed, og så det mindre virkelige. Gennem især den filosofi, der vandt udbredelse omkring René Descartes og her fra, der fik det som de ontologiske dualister kalder de primære kvaliteter patent på virkeligheden, og sådan har de mere primitive former for realitetskonstruktion orienteret sig siden, hvor det identiske, måleligt uforanderlige udgangspunkt stiltiende figurerer som kriteriet for, hvad der kan siges at have realitet. Der er tale om en ekstremt fordummende filosofi, som hele den succesfulde moderne verden lidder under på måder, der af samme årsag falder uden for netop det moderne samfunds fatteevne. Konsekvensen af denne filosofi er bl.a. at de kvaliteter, der skulle falde som belønningen, meningen med enhver naturvidenskabelig beregning, netop pr. definition og på grund af den fordummende filsofi i udgangspunktet er fjernet fra verden, reduceret til ikke realitet.

2 2 skal kunne betale sig. Ellers er det en tabersag. Og så kan jorden for den sags skyld gå ad H. til. Pointen trækkes kun sjældent så skarpt op som her. Men det skyldes måske, at man simpelt hen ikke kan leve med indsigten i udfordringens fundamentale karakter; det forhold at man er ved at smadre livets forudsætninger i forlængelse af sine bestræbelser på at leve op til de sociale kriterier for økonomisk og politisk succes. Det skal kunne betale sig, eller rettere: Budskabet der ikke i et eller andet omfang bekræfter forventningerne hos en betydelig del af forbrugeren af politiske budskaber, med fortællingen om at forbrugerens præferencer og behov er forenelige med, bidrager til eller går op i hensynet til den sande almeninteresse det kan ikke sælges, og hvad der ikke kan sælges, det er en tabersag, både økonomisk og politisk. Markedet er ikke bare et vilkår i økonomisk forstand, men markedet for politiske budskaber bestemmer, hvad der er muligt i politik, og de politiske budskaber, der ikke sigter på at bekræfte forbrugerens forventninger til sin succes i økonomisk forstand, de har kun et kort og elendigt politisk liv at se frem til. Det frie marked er af ideologiske grunde udråbt som garantien for udviklingen mod det bedre. Markedsideologien sælger hysterisk godt hos de økonomisk købedygtige. Budskabet om det frie markeds velsignelser er således en succes både ideologisk og økonomisk, og det af både markedsideologiske og markedsøkonomiske grunde. Det bekræfter de købestærkes forventning til en beskrivelse af dem selv, deres forventninger om at se deres forbrug og bidrag til omsætningen som befordrende for det alment bedste. Det betyder brød på bordet for budbringeren. Udbuddet af budskaber, om at de købedygtiges forbrug er løsningen på alverdens problemer, det møder sin efterspørgsel hos de købedygtige. Fortællingen om at den principielle frihed som de heldige oplever på markedets vilkår, er nøglen til løsningen på verdens problemer den skabes på markedet og produceres til markedet for populære ideologiske budskaber. Udbuddet skabes i sandhed på foranledning af markedet sammen med efterspørgslen på selv samme, især når det drejer sig om markedets selvbeskrivelse, selvforgudelse som sin egen selvbestaltede overhøjhed i alle livets spørgsmål. Markedet er sin egen største succes i en grad, så markedet simpelt hen ikke forstår andet end sin egen succes. Markedets efterspørgsel på billedet af sig selv som løsningen på alverdens problemer imødekommes af markedets udbud af selv samme. Behovet for at se sig selv som løsningen på alle problemer tilfredsstilles og defineres på markedet. Markedet er sin egen gud, selvgod, selvoptaget og autistisk. Markedsfundamentalismen: Markedet ifølge markedet

3 3 På markedets betingelser følger de rigtige svar med nødvendighed af behovet for dem Udbudet komplimenterer efterspørgslen Resultatet går forud for dets tilvejebringelse Det er markedets mening, fuldendelse og autonomi Derfor kan markedet ikke tage fejl Her lå svaret nemlig allerede i spørgsmålet Udbuddet kom til veje ved sin efterspørgsel og efterspørgslen ved udbuddet Markedet er i mål forud for sig selv Intelligent design kalder de kreative kreationister det Skaberens forlængelse og identitet med det skabte Meningen med det skabte Skaberen Den skjulte hånds princip Over hovedet på enhver Duperet af sin egen magi Offer og bøddel i selverkendelsens proces Sin egen gud og det store dyr i åbenbaringen på en og samme tid Evigt undvigende med forsøget på at nærme sig sig selv On and on and on again Markedet har ikke altid været der. Jorden og livet på den var der først. Men det er ikke sikkert, at livet vil være det samme efter markedet. Det er i sandhed en tanke, som slet ikke kan vurderes økonomisk. Den globale opvarmning og mangelen på rent miljø, ressourcer og livsbetingelser for jordens ca. syv milliarder mennesker er let at forklare som resultat af menneskets økonomiske og biologiske succes.

4 4 Menneskets succes negerer den menneskelige succes. Det anfægter de sociale kriterier for succes, herunder kriterierne for økonomisk succes. Faktisk er det sådan, at ca. 1/6 af jordens befolkning lægger beslag på 4/5 af jordens ressourcer. På trods af, at det er disse de mest købedygtige af jordens befolkning, der sætter efterspørgslen på markedets ideologi, så er de mindre købedygtige vidner til, at de succesfuldes succes ikke er alle andres succes, men netop kun de succesfuldes succes. Det falder uden for markedsfundamentalismens begreber. Men da de mindre købedygtige ikke har råd til at sætte efterspørgslen på salgbare ideologiske budskaber, så fortsætter budskabet, om at de højtflyvende kan forbruge og svine sig ud af mangelen på ressourcer og rent miljø, med at sælge, dvs. på trods af bedre viden. Og se, siger markedsfundamentalisterne: Budskabet om, at markedet ikke har ret, det kan ikke sælge. Ergo er det forkert. Det eneste, som fundamentalisterne afslører, er dog, at de er begrænset i deres indsigt til det, der kan ses på deres egne kognitive forudsætninger. De kan ikke se, at der findes en anden sandhed end deres, en anden sandhed end markedsfundamentalismens selvforgudelse, der tilmed sætter markedsfundamentalismen i et grimt lys, beskrevet som patetisk selvdestruktiv adfærd. Markedsfundamentalismen er meget fokuseret på den frihed, som man definerer ud fra de traditionelle borgerlige rettigheder i vestlig forstand. Her til lands har man Libertas og Cepos, to af de mere fremtrædende, sælgende, ideologiske ideologifabrikker. Et citat her fra: Libertas er en uafhængig og ikke partipolitisk gruppe af individer, bragt sammen i arbejdet for et åbent samfund baseret på den frie tanke og den frie markedsøkonomi samt troen på hvert enkelt menneskes værdighed og integritet som absolutte værdier. Vi anser følgende rettigheder som værende ukrænkelige og fundamentale for opretholdelsen af et frit og menneskeværdigt samfund, og dermed også i opposition til enhver statsautoritær holdning, såvel til "højre" som til "venstre" i det politiske spektrum. Libertas tror på hvert enkelt menneskes ret til: Liv, frihed og retmæssigt erhvervet ejendom 3. Frit at udveksle tanker, varer og tjenester af enhver art og på enhver måde på det frie marked 4. At danne frivillige forsamlinger for at tilfredsstille individuelle menneskelige behov for venskab, tryghed, velfærd og kultur 5. 3 På en måde, der i realiteten, dvs. konkret først og fremmest kun er til fordel for det købedygtige segment i de gamle industrialiserede lande og de korrupte ledere, der sidder og lader sig smøre rundt om i verdensøkonomiens lavere rangerende økonomier. 4 Libertas er sammen med Cepos solidt repræsenteret som blokskribenter på Berlingske Tidende. Jeg kan i den anledning fortælle, at mine standpunkter er systematisk bortcensureret på sitet.

5 5 Alene eller gennem disse forsamlinger at efterstræbe ethvert livsmål og sæt af værdier og at fremme disse gennem fredelig overbevisning af andre individer. Der er tale om et principprogram, og inden for de grupper, der samler sig omkring et sådant program, har man en udviklet forståelse for det økonomiske i at beherske distinktionen mellem det principielle og det konkrete. Således lovpriser man de borgerlige friheder og rettigheder som principielt tilhørende enhver borger, og husker omhyggeligt at benægte de former for konkret ufrihed, som den lovsikrede ret hos den ene til at skalte og valte med sin private ejendom kan føre til af aldeles mangel på muligheder og frihed for den anden borger, uanset hvor meget enhver netop i princippet er lige for loven. Således lovpriser man individets ret til at købe og brænde alt det olie af, der kan pumpes op af jorden, også selv om det i videnskabelig forstand for længst er bevist, at det underminerer de almindelige livsbetingelser, ikke bare for de uheldige i økonomisk forstand, men for enhver, der er henvist til at måtte trække vejret her på jorden. Den enes principielle ret til at skalte og valte med sine besiddelser, tenderer mod at smadre mulighederne for livet, sådan som vi kender det. Det er prisen for økonomisk vækst, prisen for at orientere sig mod det lukrative. Det frie markeds forvaltning af friheden fører altså konkret til ufrihed og mangel på livsbetingelser. Det er yderst delikat og ubekvemt at forholde sig til, også for de økonomisk højestflyvende, som de kommercielle medier lever af at please. Medierne finder det derfor nødvendigt at lyve, i forsøget på ernære sig, eller også begrænser man sine budskaber til kun at være politiske, ideologiske, da disse ikke behøver at være hverken sande eller falske i mere videnskabelig forstand. Det kræver altså opfindsomhed og kreativitet i omgangen med sandheden, når man lever af at sælge de mere gangbare ideologiske budskaber til de købedygtige forbrugere af ideologiske former for forherligelse af forbrug, markedsfundamentalisme. Selve identificeringen af den individuelle succes på markedets betingelser med alle andres succes er svær at opretholde på andre betingelser end markedsfundamentalismens. Inden for især de gamle industrinationers traditionelt økonomisk højtflyvende og ideologisk markedsorienterede kredse har man aldrig villet se, at ens egen succes skulle være andet end alle andres. Man har i hvert fald ikke villet købe modsigelsen af dette budskab. Man ser fx ikke det faktum, at man med inddragelsen af alt i 5 Samtidigt med at kulturlivet, den frie debat, stort set er under de kommercielle interessers kontrol, erhvervslivets og fagforeningernes institutioner og økonomiske sammenslutninger.

6 6 havet og på jorden under den pengeøkonomiske forvaltning, privatejendomsrettens forvaltning, har ekskluderet ca. 3 milliarder mennesker fra deres oprindelige naturalieøkonomiske livsgrundlag, og at det er sket uden at disse fattige har fået del i pengeøkonomien, at de det facto derfor er ekskluderet fra markedsmekanismernes velsignelser. Det undgår markedsfundamentalisternes opmærksomhed, eller også synger man bare videre på sangen om, at man med sit forbrug og omsætning af begrænsede livsbetingelser skaber flere livsbetingelser end dem man forbruger i processen, selv om det er løgn. Det faktum, at 3 milliarder mennesker har en individuel andel i pengeøkonomien, der svarer til 2 dollars om dagen eller mindre, det viser, at disse fattige ikke har fordel af pengeøkonomien, verdensmarkedet, den store globale pengeøkonomi. Og når man tager i betragtning, at skævheden i fordelingen af jordens begrænsede ressourcer kun er blevet større i takt med væksten i produktionen og forbruget i økonomisk forstand, ja så bliver det klart, at succes for den ene på markedets betingelser så langt fra er identisk med eller forudsætningen for alle andres succes. Men sandheden sælger ikke hos de økonomisk højtflyvende. De bekræfter i stedet markedsfundamentalismen, lukker sig om sig selv, blinde for sig selv, optaget af sit eget udbud og sin egen efterspørgsel på ideologiske former for social selvbeskrivelse, bekvemt og uden vilje og evne til at se de mere videnskabeligt og alment menneskeligt forpligtende beskrivelser af markedets funktion og virkning. I USA er republikanerne af samme grund blevet enige med sig selv om, at det over hovedet ikke kan betale sig at prøve på at redde klimaet. Ikke nok med, at man som i Danmark holder fast i, at der er bedre økonomi i at smadre klimaet, end i at redde det, men man benægter simpelt hen, at der findes menneskeskabt global opvarmning. Man tror på markedet, på den skjulte hånds princip, lige som republikanernes egen profet på området er kreationist. Hans intellektuelle pointe er, at klimafænomenerne er så svære at få hold på rent videnskabeligt, og at der er så mange sammenhænge, som vi slet ikke kan forklare, at det derfor kun er en meget intelligent designer, der må stå bag det hele. Med andre ord, Roy Spencer 6, som han hedder, mener, at det hele simpelt hen er for fint og sammenhængende, at der er en stor mening bag det hele, der fylder for meget til at vi mennesker over hovedet kan siges at gøre fra eller til. Troen på markedet, den skjulte hånds princip og den teleologiske kosmologiske værensforståelse går op i den højeste enhed, kreativt og bekvemt. Her hjemme har især i de mest markedsfundamentalistiske ideologiske kredse kastet sig over 5000 private mails, som er blevet sendt frem og tilbage mellem nogle forskere, der arbejder med at dokumentere den globale opvarmnings omfang. Budskabet, som sælges under betegnelsen klimagate II 7, går på, at de videnskabelige medarbejderes intentioner og personlige holdninger til fx Tante Berlingerens foretrukne profet på området, nemlig Henrik Svensmark med egne sol /msg /read/ 7

7 7 pletter, anfægter den videnskabelige konsensus, der hersker omkring beskrivelserne af sammenhængen mellem afbrændingen af fossile brændsler og omfanget af den globale opvarmning, æstimaterne over temperaturstigningerne. Videnskabelig konsensus italesættes fx på Berlingske Tidende og i dagbladet Ingeniøren som en sammensværgelse, som utilstedelig og uvidenskabelig forudtagethed og videnskabeligt ukvalificeret fordømmelse af Berlingske Tidendes og Ingeniørens egne profeter på området. Samme steder husker man at glemme at være lige så nidkært optaget af at gøre opmærksom på de daglige bidrag 8 til det store ekstremt veldokumenterede videnskabelige billede, der har dannet sig over sammenhængen mellem den menneskelige økonomiske aktivitet og den globale opvarmning over mere end 30 år. Det handler alt sammen om den særlige form for økonomisering med sandheden, der ligger bag det moderne samfunds mange former for kreativ og selektiv selvbeskrivelse. Vi gør alle, hvad vi kan, for at komme på højde med situationen. Men med forsøget på at få hold på det hele, gør vi det hele endnu mere kompliceret og ubegribeligt. Dog skal man ikke bruge det som undskyldning for at lukke øjnene for de mest påtrængende og udbredte former for selvforskyldt dumhed 9. Man skal heller ikke lade sig dupere af flertallet. Danskerne beskriver sig som verdens lykkeligste folk, og argumenterer med at 5 millioner eksperter på området umuligt kan tage fejl. Det forhold at dagligt spiser sine lykkepiller, og at har (friværdi eller ej)fedtlever, ja det sætter de kære sandhedsvidner og det demokratiske flertal i en pudsig belysning. Lad det bare stå lidt på den indre termskærminal. Mvh. Steen Odense d.3/

Hvorfor diskuterer man så demokratisk, hvad der ikke er et demokratisk spørgsmål?

Hvorfor diskuterer man så demokratisk, hvad der ikke er et demokratisk spørgsmål? Demokratisk økofascisme Har demokratiet med de kommercielle succeskriterier spillet fallit over for de problemer, der skyldes netop den succes det moderne samfund har med at leve op til sine egne succeskriterier?

Læs mere

Individuelt forbrug og fælles betingelser

Individuelt forbrug og fælles betingelser Individuelt forbrug og fælles betingelser Principielle overvejelser (Et diskussionsoplæg/foredrag af Steen Ole Rasmussen, tlf. 36 93 23 63) De kommercielle medier, der lever af at sælge budskabet, og de

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011)

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Cand. Phil., forfatter, foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Tlf. 36 93 23 63 Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Ideologisk betinget essensmysticisme

Læs mere

Har vi råd til økonomien?

Har vi råd til økonomien? 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter forlægger m. m. Steen Ole Rasmussen Har vi råd til økonomien? Det pengeøkonomiske systems problemer kan til dels afgrænses til det at være det økonomiske systems

Læs mere

Individualitet, fællesskab og anstændighed!

Individualitet, fællesskab og anstændighed! Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Individualitet, fællesskab og anstændighed! Du skal være mod andre, som du vil, at de skal være mod dig! 1 En megafonmåling fra slutningen af 2011 viste, at 76 procent

Læs mere

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Kun tysk kapital og arbejdskraft lever i øjeblikket op til den model, der er lagt til grund for institutionaliseringen

Læs mere

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) 1 Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen (M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) Der, hvor markedet, loven

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41)

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) 1 Af Cand. Phil., forlægger, skribent for Det Stenske Forlag, Steen Ole Rasmussen. Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) Året 2011 har været præget

Læs mere

Økonomi og metafysik

Økonomi og metafysik Økonomi og metafysik Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Om de matematiske modellers indre og ydre nødvendighed Især om formlen Y = (MxV)/P og dens sociale liv I systemteoretisk forstand er økonomi et funktionssystem,

Læs mere

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og forlægger Steen Ole Rasmussen. Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 Mange kvinder drømmer om at åbne sin egen lille fine butik ud mod den store beundrende

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Realitetens konflikt. Versus. konfliktens Realitet

Realitetens konflikt. Versus. konfliktens Realitet Realitetens konflikt Versus konfliktens Realitet En filosofisk samtidskritik med afsæt i Niklas Luhmanns systemteori. Af Steen Ole Rasmussen Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen, 2011-2020.

Læs mere

Kold krig og ideologi

Kold krig og ideologi Kold krig og ideologi Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Den sidste store fortælling; modernismen i efter muren. Det kan diskuteres, om den kolde krig er helt slut, men dens vindere kender vi alt for

Læs mere

Markedsfundamentalisme. Det moderne projekt

Markedsfundamentalisme. Det moderne projekt Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Markedsfundamentalisme Det moderne projekt Det ligger i præmissen for DET MODERNE PROJEKT, at løsningen på alverdens problemer går over politisk og økonomisk liberalisering!

Læs mere

Bitcoins - virtuelle penge

Bitcoins - virtuelle penge Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Bitcoins - virtuelle penge Vekselkursen på bitcoins lå i slutningen af nov. 2013 over 1100 US$. Mængden af denne valuta har på globalt plan en købekraft svarende til

Læs mere

Den store fortælling er skabt om dette billede og behovet for det, for at imødekomme individets efterspørgsel på at se sig selv i fortællingen.

Den store fortælling er skabt om dette billede og behovet for det, for at imødekomme individets efterspørgsel på at se sig selv i fortællingen. Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d. 11/3 2014 Den store fortælling I konfliktens tjeneste Det er en lettere forfængelig men sød følelse af frihed, der melder sig, når vi i overensstemmelse med

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

Af Cand. Phil. forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, tlf. 36 93 23 63

Af Cand. Phil. forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, tlf. 36 93 23 63 Af Cand. Phil. forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, tlf. 36 93 23 63 Ugens bytte- og nytteværdier (uge 9, år 2011) C2O-indekset der, siden industrialiseringen begyndte, har været tæt knyttet

Læs mere

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. tlf. 36 93 23 63

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. tlf. 36 93 23 63 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. tlf. 36 93 23 63 Teknikkens nytte og bytteværdi (uge 13 2011) Indledning Fukushima-ulykken og

Læs mere

Europas modernisme, modernismens Europa1 Succes eller succes

Europas modernisme, modernismens Europa1 Succes eller succes 1 Af Cand. Phil. forfatter, foredragsholder, m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N (tlf. nr. 36 93 23 63) (Se. nr. 26 63 93 28) (Girokonto 12000375). Europas modernisme, modernismens

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Ikke kun ingeniører og teknikere har tilbøjelighed til at identificere teknik og tekniske forklaringer med det

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Står arbejdsmarkedet til rådighed for dig!

Står arbejdsmarkedet til rådighed for dig! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, 14/10 2012. Står arbejdsmarkedet til rådighed for dig! For at modtage dagpenge eller bistandshjælp skal du bevise, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Men hvordan

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Af Cand. Phil. i filosofi, Steen Ole Rasmussen, d. 9/10, 2011. Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Så længe, at civilisationen ikke bare kan levere sine tabere tilbage

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Det moderne samfunds succes er blevet sin egen største trussel.

Det moderne samfunds succes er blevet sin egen største trussel. En bekendelse fra en troløs: Det er ikke mig, der er problemet! Idealet om en dynamisk nytteoptimeret vækstøkonomi har stort set fortrængt de økonomiske idealer, der knyttede sig til det mere statiske

Læs mere

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den 7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den store, magtfulde mand, -han er lille af vækst, og da han

Læs mere

Markedets og scenens magi Indholdet og dets spejlværdier

Markedets og scenens magi Indholdet og dets spejlværdier Markedets og scenens magi Indholdet og dets spejlværdier Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d.12/2 2012 Markedsværdien i grænselandet mellem opfindelse og opdagelse Om erindringen som forudsætningen for

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

En iagttagelse er ikke genstand for sig selv 3. Når den viser sig som genstand for iagttagelse, så sker det som genstand for en anden iagt-

En iagttagelse er ikke genstand for sig selv 3. Når den viser sig som genstand for iagttagelse, så sker det som genstand for en anden iagt- Distancen og refleksionen, iagttagelsen af 2. orden som alternativet til det ideologiske og om det, at det i den grad lader sig gøre at tale om sandheden i det, at sandheden er ilde hørt! Alle sociale

Læs mere

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 750 Nu titte til hinanden Dåb: 448.1-3 + 4-6 41 Lille Guds barn 292 Kærligheds og sandheds ånd (438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn) 726 Gak ud min

Læs mere

øjnene som ens egne kvaliteter: rettidig omhu, dristighed, intelligens, energi osv.

øjnene som ens egne kvaliteter: rettidig omhu, dristighed, intelligens, energi osv. Tekster: Ordsp 3,27-35, 1 Joh 1,5-2,2, Luk 16,1-9 Lihme 10.30 736 Den mørke nat 313 Kom regn af det høje (mel. Hartmann) 696 Kærlighed er lysets kilde 685 Vor Gud er idel kærlighed (mel. Strassburg 1525)

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere

Prædiken 23. s.e trinitatis Mk ; Jer ; Fil Salmer: 745, 301, , 448, 321 (alterg.), 13

Prædiken 23. s.e trinitatis Mk ; Jer ; Fil Salmer: 745, 301, , 448, 321 (alterg.), 13 Prædiken 23. s.e trinitatis Mk. 12 38-44; Jer.7 1-11; Fil. 3 17-21 Salmer: 745, 301, 68--750, 448, 321 (alterg.), 13 Lad os alle bede! Kære Herre. Vi beder om at du vil gå i hjertet på os, og gøre os til

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

M x V = P x Y. For i snæver økonomisk forstand drejer det kun om udbud og efterspørgsel, dvs. om pris.

M x V = P x Y. For i snæver økonomisk forstand drejer det kun om udbud og efterspørgsel, dvs. om pris. Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen M x V = P x Y Selv om den økonomiske rationalitet og hele det økonomiske system er centreret om det, der ikke findes i overflod men netop om de knappe, omsættelige ressourcer,

Læs mere

Europas viden og information om Europa 1

Europas viden og information om Europa 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. tlf. 36 93 23 63 Europas viden og information om Europa 1 Om pressefrihed, oplysningsidealer,

Læs mere

Budskabet var funderet i en liberal misforståelse af, hvad et moderne sekulært og funktionsdifferentieret samfund er.

Budskabet var funderet i en liberal misforståelse af, hvad et moderne sekulært og funktionsdifferentieret samfund er. Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Formidling forkyndelse Folkeskolen har altid været genstand for det politiske systems ideologiske indflydelse. Og de seneste skoleforlig

Læs mere

Fortiden vender tilbage i sandhedens tjeneste grim og uvelkommen

Fortiden vender tilbage i sandhedens tjeneste grim og uvelkommen Fortiden vender tilbage i sandhedens tjeneste grim og uvelkommen Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d. 14/6 2014 Det afsluttede og entydige tilfredsstiller sindets behov for sikkerhed i erkendelsen.

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Den halve sandhed er den bedste løgn

Den halve sandhed er den bedste løgn Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen d.20/10 2012 Den halve sandhed er den bedste løgn Selv de onde har brug for at beskrive sig selv som gode. De lyver ikke kun, men pynter bare lidt på resultatet, lige

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Økonomisk kappestrid om retten til verden

Økonomisk kappestrid om retten til verden Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen, d. 9/6 2013 Økonomisk kappestrid om retten til verden Blændet af kampen om retten til ressourcerne adlyder de heldige spillets regler, som de forveksler med den højere

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, Odense d. 16/ Markedets ironi

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, Odense d. 16/ Markedets ironi Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, Odense d. 16/5 2014 Markedets ironi Om distinktionen mellem det nyttige og det økonomiske Om det, at entreprenøren ikke nødvendigvis er homo economicus Om markedsværdien

Læs mere

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN. 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Af Cand. Phil., Steen Ole Rasmussen. M x V = P x Y

Af Cand. Phil., Steen Ole Rasmussen. M x V = P x Y 1 Af Cand. Phil., Steen Ole Rasmussen. M x V = P x Y En dynamisk ligevægtsmodel Det verdensomspændende præsteskabs trosindhold Kernen i modernismens essensmysticisme Undfanget mellem opdagelse og opfindelse

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet

Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet Epilog 1 Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet Kommunikation virker som social kompensation for det, at vi ikke kan tænke hinandens tanker, føle hinandens følelser 2. Men

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Borgens Store Filosoffer

Borgens Store Filosoffer Borgens Store Filosoffer af Lars Andreassen, Egå Ungdoms-Højskole. Der er mange måder, hvorpå vores politikere minder om de store gamle filosoffer. Det er ganske vidst ikke altid det indtryk, man får,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Værdig ældrepleje. Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti?

Værdig ældrepleje. Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti? Værdig ældrepleje Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti? Connie Engelund Direktør sygeplejerske Holmegårdsparken Hvorfor debat? Undersøgelse foretaget af DSR, FOA

Læs mere

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten 1. Hvad er specielt ved de klimaændringer vi taler om i dag? 2. Hvis global opvarmning er en alvorlig trussel mod mennesket / livet på jorden, Hvad

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Viden og teknologi forandrer verden

Viden og teknologi forandrer verden Viden og teknologi forandrer verden Velkommen! Velkommen til Engineer the future Engineer the future er en alliance mellem organisationer, uddannelsessteder og virksomheder. Vi tror på, at viden og teknologi

Læs mere

Hvad skal vi gøre først?

Hvad skal vi gøre først? Hvad skal vi gøre først? Tidl. direktør for Institut for Miljøvurdering, lektor ved Aarhus Universitet Hver dag foretages der globale politiske prioriteringer. Vi vælger at støtte nogle gode forslag, mens

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

1. Tag de fire knægte fra kortspillet og giv dem navne på dem, du gerne vil se, om du har en fremtid sammen med. Læg knægtene på en række.

1. Tag de fire knægte fra kortspillet og giv dem navne på dem, du gerne vil se, om du har en fremtid sammen med. Læg knægtene på en række. Spåmetoder Med kort: Brug et kortspil til at spå om din eller din venindes fremtidige kærlighed. Fremgangsmåde: 1. Tag de fire knægte fra kortspillet og giv dem navne på dem, du gerne vil se, om du har

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere