Energiret. GRØN ENERGI Kromann Reumert viser vej i investeringslandskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiret. GRØN ENERGI Kromann Reumert viser vej i investeringslandskabet"

Transkript

1 Energiret GRØ EERGI Kromann Reumert viser vej i investeringslandskabet

2 Der er i de senere år kommet stærkt øget fokus på at sikre og optimere den eksisterende energiforsyning samt reducere energikildernes påvirkning af miljøet og afhængigheden af fossile brændsler. Der satses på grøn energi og på at reducere energiforbruget for at nedbringe CO2-udslippet. Grøn energi er kommet for at blive... Markedet for såvel vind-, sol-, hydro- som biomasseaktiver har boomet de senere år. ye teknologier kommer til, og både nye og kendte teknologier udvikler sig fortsat hastigt. I Europa blev der alene i 2008 investeret for mere end 25 mia. EUR i nye vedvarende energiproduktionsaktiver *. Efterhånden som industrien og markedet er vokset, er producenterne tillige blevet professionaliseret og de teknologiske risici blevet nedbragt. KROMA REUMERT EERGIret 3

3 UDSIGTERE FOR GRØ EERGI EU s medlemslande har aftalt, at i alt 20 % af energiforbruget i EU i 2020 skal komme fra vedvarende energi. Dette kræver imidlertid, at den vedvarende energis andel af den samlede energiproduktion skal stige fra 8,5 %, hvor niveauet lå tilbage i 2005, til de 20 % i Mange af medlemslandene halter dog bagefter i forhold til dette mål. Derfor forventes der at opstå stadig flere muligheder for at investere i grøn energi i disse lande i løbet af de kommende år, så de kan nå at indhente det forsømte inden for fristen. Ca. 57 % af den nyinstallerede energikapacitet i EU i 2008 bestod af vedvarende energi. Det tal dækker over en række forskellige former for energikilder, hvor vindog solenergi i dag er de største vedvarende energikilder. KA VEDVAREDE EERGI OPFYLDE VORES BEHOV? Mange stiller spørgsmålstegn ved, om de kendte vedvarende energikilder kan opfylde vores samlede energibehov. Beregninger udført af Deutches Zentrum für Luft- und Raumfahrt i 2007 viser, at hver af de i dag allerede kendte vedvarende energikilder vil kunne opfylde vores primære globale energibehov, hvis ellers potentialet blev udnyttet, se figuren på næste side. En udnyttelse af potentialet kræver dog fortsatte massive investeringer i vedvarende energi, ligesom den fortsatte udvikling af teknologierne skal sikre os fortsat bedre effektivitet og lavere kapacitetsomkostninger. Dertil kommer yderligere investeringer i et sammenhængende distributionsnet, således at uhensigtsmæssighederne ved den regionale peak-produktion fra de fleste vedvarende energiproduktionsaktiver kan udlignes i større elektricitetspuljer. En udfordring som tillige på sigt vil kunne søges løst ved en større differentiering af forskellige vedvarende energiaktiver samt energilagring. Vedvarende energi ressourcers potentiale i forhold til verdens primære energiforbrug ( GPEC ) GPEC 2008 SOLEERGI VIDKRAFT BIOMASSE GEOTHERMISK HAV / BØLGEEERGI VADKRAFT Kilde: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) KROMA REUMERT EERGIret 5

4 FALDGRUBER PÅ MARKEDET FOR VEDVAREDE EERGI Der er mange aktører på markedet for grøn energi. Men uanset om man investerer i aktiver, fonde eller afledte strukturerede produkter, bør man altid på forhånd gennemføre en grundig due diligence-undersøgelse af den påtænkte investering. Man bør bl.a. undersøge og/eller teste forudsætningerne for: Energiressourcen: Er den anførte produktion realistisk og dokumenteret? Producent/teknologi: Er det kendt (stabil) teknologi/ producent/serie, og er der markedskonforme garantier? Service- og vedligeholdelsesaftale: Er der indgået en service- og vedligeholdelsesaftale med producenten/ 3. mand, og hvad dækker den? Driftsomkostninger: Er omkostningsforudsætningerne blevet verificeret? Forsikringer: Er alle nødvendige forsikringsaftaler blevet indgået? Elnet (tilslutning, stabilitet og kapacitet): Er anlægget tilsluttet/sikret tilslutning til distributionsnettet, er distributionsnettet stabilt, og har det den nødvendige kapacitet? Tilladelser: Er alle tilladelser indhentet, baseret på korrekt grundlag og fortsat gyldige? Finansiering: Er den forudsatte finansiering sikret og kan den eventuelt overtages af køber på de forudsatte vilkår? Diverse aftaleretlige forhold: Er de øvrige aftaleretlige forhold blevet undersøgt? PPA: Er der indgået en elsalgsaftale (evt. tillige salg af grønne certifikater), er anlægget sikret den forudsatte elpris i den forudsatte periode, og er der en kredit- eller anden risiko forbundet med elsalgsaftalen? Prisen: Er prisen korrekt? Er prisen blevet bench- market, ift. markedet? Managementaftaler: Er der indgået managementaftale med en lokal driftsherre med en tilfredsstillende track-record? 6

5 Siden vi i 2001 rettede fokus mod investering i Renewable Energy primært vindenergi har vi haft stor glæde af samarbejdet med Kromann Reumert. I 2005 udmøntede det sig i, at vi i et meget tæt samarbejde udviklede Danmarks første vindmølleobligation, der, under navnet GW Energi, er noteret på Fondsbørsen. Kromann Reumerts store viden om markedet var medvirkende til, at fire pengeinstitutter garanterede tegningen af obligationer for 150 mio. DKK. KROMA REUMERTS EERGIRETSGRUPPE Kromann Reumerts energiretsgruppe har været involveret i vind-, sol- og biomasseprojekter, der overstiger en produktionskapacitet på MW. Kromann Reumert har dog været involveret i markedet for vedvarende energiprojekter, siden det danske vindeventyr for alvor tog fart helt tilbage i 1980 erne. Gruppen har assisteret ved køb, salg, finansiering, strukturerede produkter, strukturering af og investering i grønne fonde, M&A, CO2 (CDM/JI), derivater, regulatoriske forhold etc. Vi repræsenterer og assisterer en bred skare af stakeholders inden for vedvarende energi og har desuden brede kompetencer inden for cleantech. Vi bistår således investeringsselskaber/-fonde, developere, banker, pensionskasser og andre institutionelle investorer, energiselskaber og myndigheder. Baseret på en stor erfaringsbase kan vi være behjælpelige med: Juridisk gennemgang af såvel struktur som aktiver Test af produktionsforudsætninger i forhold til typisk anvendte forudsætninger i markedet (finansierings- og investeringsstrukturer) Finansiering Strukturering af produkter Regulatoriske forhold Co2-ansøgninger samt derivater Bench-marking John Hansen, direktør og stifter Green Wind Energy A/S KROMA REUMERT EERGIret 9

6 HVAD ADRE SIGER OM OS Legal 500, 2009 increase. Clients include SEAS-VE and international oil Kromann Reumert s 15-lawyer team advised DOG Energy and gas companies operating in the orth Sea. The firm on its sale of its 132 kv electricity activities to Energinet. advises on projects covering second-generation bioet- dk, the first transaction initiated under Section 35 of the hanol, electricity-fuelled cars, solar energy and complex Danish Electricity Supply Act. It successfully represented CO2 and CDM credit transactions. Anders Stubbe Arndal DOG Energy in a high-profile dispute over a grid tariff is highly recommended. KROMA REUMERT LEADIG HIGHLY RECOMMEDED RECOMMEDED RECOGISED YE O PL EM TA X U BO LA LL TE I R EC Y G ER E A TU A D L /M RA TE O RP CO E Y RT PE & PR A O ES L A RE RA TE O RP CO PE M CO BA KI TI G TI & O FI /A A TI CE -T RU TA TE ST BE EF IT S PLC WHICH LAWYER 2009

7 UDVALGTE TRASAKTIOER UDVALGTE TRASAKTIOER Eksport Kredit Fonden, Q7-vindmølleparken Kromann Reumert har bistået Eksport Kredit Fonden i forbindelse med finansiering af opførelse og drift af Q7-vindmølleparken i Holland sammen med Rabobank og Dexia Crédit Local som bemyndigede lead arrangers; et finansieringsprojekt på EUR 219 millioner. Windpark Belwind Kromann Reumert bistod Eksport Kredit Fonden i forbindelse med projektfinansieringen af vindpark Belwind, en 165 MW offshore-vindpark i Belgien. Dong Energy A/S, A2SEA A/S Kromann Reumert har bistået DOG Energy Power A/S med køb af A2SEA A/S fra LD Equity, DKA, Clipper og en række mindre aktionærer. A2Sea er verdens førende selskab, når det kommer til opsætning af vindmøller til havs, og ejer til dette formål nogle særlige skibe. Kromann Reumert har bistået med de indledende forhandlinger, derefter med due diligence og forhandling samt udarbejdelse af dokumentation. Green Wind Energy A/S (Emission) Kromann Reumert bistod Green Wind Energy A/S i forbindelse med deres emission i Dong Energy A/S, Better Place Danmark A/S Kromann Reumert har bistået DOG Energy Sales & Distribution A/S i forbindelse med investeringen i selskabet Better Place Danmark A/S. Better Place Danmark A/S har som målsætning at etablere en dansk infrastruktur til opladning mv. af elbiler. I samme forbindelse har DOG Energy Sales & Distribution A/S indgået en elsalgsaftale med Better Place Danmark A/S, og det er meningen, at elforsyningen til brug for elbilerne primært skal ske via udnyttelse af vindenergi. Green Wind Energy A/S (Obligationsudbud): Kromann Reumert bistod Green Wind Energy (tidl. Sølund Invest) med struktureringen og udbuddet af den første danske noterede obligation (DKK 150 mio.) baseret på vedvarende energiaktiver. Proark Energy, spanske solprojekter Kromann Reumert bistod Proark Gruppen (Proark Energy) med købet og finansieringen af en portefølje af spanske solar PV-parker. Green Power Partners Dong Energy A/S, Siemens Windpower Kromann Reumert har bistået DOG Energy A/S i forhandlingerne om en aftale med Siemens Windpower A/S om køb af vindmøller til en række havvindmølleparker for et tocifret milliardbeløb. Wind park Vader Piet, Aruba Kromann Reumert bistod Eksport Kredit Fonden og ordea i forbindelse med projektfinansieringen af en 30 MW-vindpark på Aruba, Hollandske Antiller. Kromann Reumert bistod Proark Energy med indgåelsen af sourcing- og managementaftalerne i forbindelse med stiftelsen af Green Power Partners. Green Power Partners er en dansk privat equity-fond med deltagelse fra danske pensionskasser. DOG Energy A/S, Energi E2 Renovables Ibericas Kromann Reumert har bistået DOG Energy A/S i forbindelse med selskabets salg af samtlige sine aktier i Energi E2 Renovables Ibericas, S.L. til E.O. KROMA REUMERT 12 EERGIret 13

8 KROMA REUMERTS ORGAISATIO ASÆTTELSES- OG ARBEJDSRET FAST EJEDOM OG ETREPRISERET ISOLVES OG REKOSTRUKTIO KOKURRECERET PRIVATE CLIETS SKATTER OG AFGIFTER UDBUDSRET BAK- OG FIASIERIGSRET FORSIKRIGS- OG ERSTATIGSRET IP LIFE SCIECE - LÆGEMIDLER OG BIOTEK PROCEDURE OG VOLDGIFT SPORT, MEDIER OG ETERTAIMET VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE COMPLIACE, CSR OG CORPORATE GOVERACE GEERATIOSSKIFTE IT OG OUTSOURCIG MILJØRET OG OFFETLIG RET SELSKABSRET OG ERHVERVSRET SØ- OG TRASPORTRET VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE- TEKOLOGI OG MEDIER EERGIRET GERMA DESK KAPITAL- MARKEDSGRUPPE OUTBOUD SERVICES SHIPPIG TELEKOMMUIKATIO KROMA REUMERT SÆTTER STADARDE Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Århus, London og Bruxelles. Vi er pr. 1. november 2009 mere end 590 medarbejdere, der samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden. Omkring 320 af vores medarbejdere er jurister. Vi dækker i øjeblikket 27 specialeområder, men arbejder konstant på at udvikle nye områder, som dækker vores klienters behov. Vores mål er hele tiden at være på forkant med udviklingen og være Danmarks førende juridiske rådgiver inden for hvert enkelt område. Det er vores vision at sætte standarden inden for advokatbranchen. Godt er ikke godt nok vi vil være de bedste. ALLE SPECIALISTER ÉT STED I Kromann Reumert har hvert specialeområde en forretningsområdeansvarlig partner samt en række andre partnere og medarbejdere tilknyttet. Partnerne inden for hvert specialområde arbejder tæt sammen med specialeområdets øvrige jurister med at udvikle vores kompetencer og indsigt inden for det pågældende område. Vores mål er hele tiden at være Danmarks førende juridiske rådgiver inden for hvert enkeltområde og samlet. Så mange specialkompetencer samlet ét sted er årsagen til, at vi konstant kan forny os selv og være opdateret på det sidste nye både i Danmark og internationalt blandt andet derfor sætter vi standarden. EKSPERTTEAM PÅ TVÆRS Som full service-advokatvirksomhed er vi i stand til at varetage samtlige af vores klienters juridiske behov. Vi uddanner vores medarbejdere, så de kan se på tværs af specialer og forstå de kommercielle aspekter af hvert enkelt opdrag til glæde for klienten. Det er vores mission at levere værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Uanset hvilken problemstilling vores klient har, kan vi stille op med et team med forskellige specialister, der matcher lige præcis det aktuelle behov. Klienten behøver kort sagt ikke vælge og fravælge, men får automatisk det helt rette ekspertteam. KLIETE I FOKUS Kromann Reumerts rådgivning er skræddersyet, så den er praktisk og relevant for klienten. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med klienten og med baggrund i et indgående kendskab til dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at levere løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende for klienten også på længere sigt. KROMA REUMERT EERGIret 15

9 Anders Stubbe Arndal, PARTER Energiret og Co2 Kapitalmarkedsgruppen Miljøret og offentlig ret Procedure og voldgift Selskabsret og erhvervsret Virksomhedsoverdragelse KOTAKT Direkte: Mobil: Profil Anders Stubbe Arndal er født i 1966 og blev partner i Anders Stubbe Arndals hovedarbejdsområde ligger inden for virksomhedsoverdragelser, særligt inden for energisektoren, og inden for energiret med særlig fokus på regulering af elforsyningsvirksomhed, varmeforsyningsvirksomhed og naturgasforsyningsvirksomhed. kontaktpersoner Anders Stubbe Arndal er uddannet på Aarhus Universitet (cand. jur. 1991). Han forestår kursusundervisning for revisorer og advokater i energiretlige spørgsmål. Bestalling og møderet Advokat 1994 Møderet for Højesteret i 2000 Aktiviteter Medlem af IBA Medlem af Den Danske Energiretsforening Medlem af Den Københavns Advokatforening Sprog Engelsk, tysk 12 KROMA REUMERT EERGIret 17

10 KOTAKT KOTAKT Jens Blomgren-Hansen, PARTER JA HVARRE, PARTER Vedvarende energi Bank- og finansieringsret Compliance, CSR og Corporate Governance Kapitakmarkedsret/Kapitalfremskaffelse Selskabsret og erhvervsret Virksomhedsoverdragelse Direkte: Mobil: Energiret IP IT og outsourcing Telekommunikation Virksomhedsoverdragelse Direkte: Mobil: Profil Jens Blomgren-Hansen startede hos Kromann Reumert (Reumert & Partnere) i oktober Hans primære arbejdsområder er: Projekt- og struktureret finansiering, kapitalfremskaffelse, selskabsret og energiret (køb, salg, strukturering og finansiering af vedvarende energiprojekter). Jens rådgiver desuden om legal/enterprise risk management. Han har igennem årene været med til at strukturere flere banebrydende investeringsprodukter bl.a. baseret på vedvarende energiprojekter. Jens har endvidere været stærkt involveret i en række projektfinansieringssager som har vundet international anerkendelse. Udover sin juridiske kandidateksamen fra Aarhus Universitet har Jens suppleret med en Master of Law (LL.M.) fra University of Illinois og en Executive MBA fra CBS. Profil Jan Hvarre er født i 1970 og kom til Kromann Reumert i Jan arbejder især med IT-ret, immaterialret og markedsføringsret. Han rådgiver om diverse IT-kontraktstyper, IT-udbud, rettighedsspørgsmål, licensaftaler, retlige problemstillinger ved Internettet, persondataret m.v. Jan varetager tillige transaktionsorienterede aftaler indenfor IT-branchen. I 1998 blev Jan Hvarre jurist fra Aarhus Universitet. Forinden havde han gennemført HA-jur-studiet ved Aalborg Universitet. Jan Hvarre har under orlov i 2001 været ansat hos Motorola. Jan har holdt talrige foredrag om IT-retlige og immaterialretlige problemstillinger, og har undervist i IT-ret på såvel Handelshøjskolen Århus som Advokatsamfundets fuldmægtigkurser. I 2006 blev Jens udnævnt som Talent of the Year af Berlingske yhedsmagasin, og i 2008 fik Jens en 2. plads i Financial Times Innovative Lawyer of the year (Finance) in Europe. Jens har endvidere arbejdet for The U.S. FTC (Washington D.C.), er medforfatter til Fakta Selskabsret og sidder i dag i en række danske bestyrelser. Jens er blogskribent på Børsens VIP Blog. Bestalling og møderet Advokat 2001 Sprog De skandinaviske sprog, engelsk Bestalling og møderet Advokat 2002 Sprog Engelsk KROMA REUMERT 18 EERGIret 19

11 KØBEHAV Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Danmark Tel: Fax: London Kromann Reumert 42 ew Broad Street London EC2M 1JD England Tel: Fax: Århus Kromann Reumert Rådhuspladsen Århus C Danmark Tel: Fax: Bruxelles Kromann Reumert Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles Belgien Tel: Fax: Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med mere end 590 medarbejdere, hvoraf omkring 320 er jurister. Vores kontorer er i København, Århus, London og Bruxelles.

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter Business, innovation og uddannelse Annoncetillæg Trekantområdet Danmarks vækstcenter trekantområdet danmarks vækstcenter 3 Trekantområdets Erhvervsforum Erhvervslivets foretrukne netværk og talerør Tillæg

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Nøglen til Revisionsudvalgs værdiskabelse er at få systemet til at virke i praksis Af Anni Haraszuk, E-MBA Statsautoriseret revisor. Se www.linkedin.com Interview

Læs mere