11 % % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT"

Transkript

1 Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte over at arbejde i PwC Et stærkere afsæt er din invitation til at læse mere om PwC s strategi, forretning og medarbejdere. Vi har spurgt vores kunder, medarbejdere og andre vigtige relationer, hvad de helst vil læse om i årsrapporten. Svaret var strategi og medarbejdere. Derfor får du i år et særligt indblik i netop disse områder. Du kan også møde årets statsautoriserede revisorer, partnere og et hold på 14 profiler med særlige kompetencer inden for revision, skat og rådgivning. SMV 782 I alt Vores kunder bedømmer os til 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10 Mid Tier 365 Andre medarbejdere pr. 30. juni % beståelsesprocent for vores statsautoriserede revisorer (SR'er) FORRETNINGSOMRÅDER Omsætning, fordelt på Assurance, Tax og Advisory 2010/11 71 % Vores realiserede vækst i 2010/11 11 % 14 % 15 % Assurance Tax Advisory

2 Indhold PwC 2016 Client Experience People & Team Experience 05 Synspunkt fra direktørstolen Vi skaber værdi for vores kunder Vi skaber værdi for hinanden 09 Ledelsesberetning Vi sætter os i kundens sted Vi sætter os i hinandens sted 13 Hoved- og nøgletal 15 Strategi: Vi vil være det førende danske revisions- og rådgivningshus 19 Talent: Engagerede medarbejdere 25 Quality: Øget fokus på kvalitet 29 Brand: Det handler om værdi 35 Revenue: Stærkere afsæt for kunderådgivning 43 Profitability: Højere kvalitet, større effektivitet og bedre kundesamarbejde 49 Assurance: Et moderne revisionsmarked 51 Tax: Styrkelse af kunderelationerne 54 Advisory: Gang i vækstmotoren 57 CSR: Ansvarlighed gennem vores forretning 65 Gennemsigtighedsrapport: Executive Summary 73 Regnskab 82 Noter PwC s markedsposition er i året blevet styrket... Synspunkt fra direktørstolen Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Vi vil være førende... Strategi Vi samarbejder og videndeler med vores kunder Vi investerer i relationer til vores kunder Talent Engagerede medarbejdere PwC Experience Vi samarbejder og deler viden Quality Øget fokus på kvalitet Vi investerer i teams og relationer Brand PwC. Med forbehold af alle rettigheder. PwC betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Årsrapporten er udviklet og produceret af Corporate Communications i samarbejde med: Foto: Lars Wittrock Design: Antistandard Regnskab: Finance-afdelingen i PwC Korrektur: Quality Improvement, Advisory Tryk: Cool Gray Talent 2 Årsrapport 2010/11

3 Det handler om værdi Ansvarlighed gennem vores forretning Revenue Stærkere afsæt for kunderådgivning Profitability Højere kvalitet, større effektivitet og bedre kundesamarbejde Tax Styrkelse af kunderelationerne Advisory Gang i vækstmotoren CSR Assurance Et moderne revisionsmarked Gennemsigtighedsrapport Executive Summary Regnskab og noter Årsregnskabet er for de fleste kunder den vigtigste finansielle kommunikation med deres omverden. Vi skal tale kundens sprog... Årsrapport 2010/11 3

4 4 Årsrapport 2010/11

5 SYNSPUNKT FRA DIREKTØRSTOLEN Styrket position i den finansielle krise Årsrapport 2010/11 5

6 SYNSPUNKT FRA DIREKTØRSTOLEN Styrket position i den finansielle krise Året har været præget af vækst på den ene side og den finansielle krise på den anden. Det afhænger af, hvilket marked vi ser på. Vores kerneydelser inden for revision, skat og rådgivning har båret os godt igennem året. Restruktureringer og omstruktureringer har været en væsentlig del af de opgaver, vi har løst. Men året har også budt på et comeback til rådgivning og erklæringer i forbindelse med køb og salg af virksomheder, fusioner og børsnoteringer. Det marked er i vækst, og det smitter af på vores forretning. Styrkelse i toppen af markedet Vi er kommet ud af året med en styrket markedsposition i Mid Tierog Top Tier-segmenterne, og vi har haft en flot tilgang af nye kunder og nye både store og små opgaver. Jeg er overbevist om, at succesen skyldes det stærke fokus på vores strategi, PwC Vi har fokuseret på kunder, på salg og på at efterleve vores værdier. I alle udbudssituationer har vi 6 Årsrapport 2010/11

7 SYNSPUNKT FRA DIREKTØRSTOLEN fokuseret på kundens ønsker og den værdi, vi kan skabe ved at sætte de rigtige team sammen. Samtidig har vi gjort en stor indsats for at fastholde og udbygge relationerne til vores eksisterende kunder og fortsat levere service og høj kvalitet. Øget priskonkurrence blandt de mindre virksomheder Markedet for de små og mellemstore virksomheder SMV-segmentet har været præget af stærk priskonkurrence, og vi ser fortsat effekterne af den finansielle krise og de mere permanente tilpasninger af internationale erhvervsstrukturer. En række små og mellemstore virksomheder har måttet dreje nøglen om. Trods presset på markedet tegner der sig overordnet set et positivt billede også af SMV-markedet, hvor vi har en god forretning. Vores udgangspunkt på SMV-markedet er blevet markant forbedret i 2010/11, og det skyldes ikke mindst vores mere udbredte tilstedeværelse på områder, hvor vi tidligere ikke har været stærkt repræsenteret. Markant tilstedeværelse i hele Danmark Med købet af Ernst & Young s kontorer i Aalborg, Odense, Sønderborg og Hillerød har vi sat et større fodaftryk på markedet i Danmark. Vores nye kontor i Hillerød dækker et vigtigt marked for os, og i Odense og Aalborg har vi lagt vores eksisterende kontorer sammen med Ernst & Young-kontorerne, så de nu har bredere og stærkere kompetencer. En betydelig spiller i det offentlige segment Med købet af Ernst & Young s Publicaktiviteter overtog vi en stor revisionsforretning i det offentlige segment kommuner og regioner. Vi var i forvejen stærke i forhold til den statslige sektor og uddannelsessektoren, og købet er et godt supplement til vores eksisterende Public-forretning. Den offentlige sektor står over for krav til besparelser, hvilket vi har gode forudsætninger for at rådgive om. Vi er opmærksomme på, at det skal gøres til den rigtige pris. Revisionsopgaven hos en række kommuner har været i udbud i årets løb, og flere har valgt os som revisor. Vi har dog også mistet enkelte, fordi vi ikke ønsker, at vores indtjeningsevne skal udhules. Vores ambition er at skabe profitabel vækst. Et afgørende skridt i realiseringen af vores vækststrategi er sammenlægningen med Grant Thornton i Danmark den 30. juni Målet er sammen at skabe en konkurrencedygtig og fremtidssikret dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed, baseret på stærke faglige og forretningsmæssige kompetencer. Vi skal være foran Det er min overbevisning, at vi har fastholdt vores konkurrenceevne med et stærkt fokus på at levere vores ydelser effektivt, og vi har øget den enkelte medarbejders produktivitet for at kompensere for presset på priserne. Vi udfører hele tiden opgaver, moderniseringer, projekter og anden innovation, der skal sikre, at vi kan levere den samme eller en bedre ydelse. Vi skal ikke bare følge med, vi skal også være foran. Det er lykkedes ganske fornuftigt. Dygtige medarbejdere Effektiviseringer er én ting, men uden vores dedikerede og kompetente medarbejdere og partnere er PwC s succes ikke mulig. Selvom det har været hårdt for mange i PwC at komme igennem finanskrisen og de forskellige tilpasninger i organisationen med blandt andet reducerede lønstigninger, så er det lykkedes os at fastholde engagerede medarbejdere med stærke kompetencer. Det er i vores branche helt afgørende. En af fremtidens udfordringer bliver at få højt kvalificerede medarbejdere. Jeg hører til dem, Vi har spurgt vores kunder, medarbejdere og andre vigtige relationer, hvad de helst vil læse om i årsrapporten. Svaret var strategi og medarbejdere. Derfor får du i år et særligt indblik i netop disse områder. Årsrapport 2010/11 7

8 SYNSPUNKT FRA DIREKTØRSTOLEN Jesper Vikelsø Jensen og Anne Cathrine Primdal Allentoft er to af årets nyudnævnte partnere. Mød alle nye partnere på side 28. der mener, at war for talent ikke rasede ud under krisen. Der var blot en mindre våbenhvile. Vores strategiske ambition er at sikre, at vi tilbyder vores medarbejdere konkurrencedygtige vilkår, og at vi fastholder og udvikler vores talenter. Der er i 2010/11 etableret stærke initiativer på dette område, såsom vores nordiske netværk for nyudnævnte partnere Nordic New Partner Seminar. Et netværksforum, der har til formål at udvikle vores unge partnere til at være rollemodeller for den kommende generation. Som partner i PwC har man en vigtig opgave i at overdrage partnerskabet i bedre stand, end da man selv blev partner. Det er som planlagt mit sidste år som administrerende direktør (Territory Senior Partner), og PwC s kapitalejere har den 1. september 2011 udpeget Mogens Nørgaard Mogensen som min efterfølger. Jeg fratræder således som administrerende direktør pr. 30. september Som partner i PwC har man en vigtig opgave i at overdrage partnerskabet i bedre stand, end da man selv blev partner. I år har vi mellem de nordiske lande etableret et netværk for nye partnere Nordic New Partner Seminar. Carsten Gerner, administrerende direktør 8 Årsrapport 2010/11

9 Ledelsesberetning Årsrapport 2010/11 9

10 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning Årets resultat I 2010/11 har vi realiseret en vækst på 11 % i omsætningen, der således er øget til DKK mio. mod DKK mio. i 2009/10. Tilkøb af Ernst & Young s kontorer i Hillerød den 1. juli 2010 samt Odense, Aalborg og Sønderborg den 1. september 2010 har bidraget til denne vækst. Dertil har vores kerneydelser og rådgivningsydelser inden for kapitalrekonstruktion, skat, transfer pricing samt virksomhedstransaktioner dannet basis for stigningen. Overordnet tegner der sig således en positiv udvikling, selvom vi har oplevet en skærpet priskonkurrence på alle markeder. Udgangspunktet for dette er vores engagerede og kompetente medarbejdere. PwC realiserede et resultat for året på DKK 5,5 mio. mod DKK 21,1 mio. sidste år. I lyset af det udfordrende erhvervsklima og effekterne på PwC s forretning er det tilfredsstillende at notere, at vi igen har styrket og tilpasset organisationen og er kommet fornuftigt gennem 2010/11. Dette vurderes også på baggrund af bonus og overskudsandele til partnere, som skal ses i sammenhæng med resultatet for at få et dækkende billede af PwC s samlede resultat. PwC s markedsposition er i året blevet styrket gennem tilkøb af Ernst & Young s kontorer og yderligere styrket pr. 30. juni 2011 ved sammenlægningen med Grant Thornton. Grant Thornton er indregnet i balancen og i antal medarbejdere pr. 30. juni Vi har således opnået en styrket markedsposition i alle de forretningsområder, vi ønsker at være førende inden for. For at imødegå konjunkturpåvirkningen har vi gennemført en række tilpasninger. Integration af nye medarbejdere og kontorer samt stigende forsikringsudgifter har 10 Årsrapport 2010/11

11 LEDELSESBERETNING presset indtjeningen i Assurance (revisionsforretningen). Det er omvendt lykkedes at forbedre resultaterne i såvel Advisory som Tax. Driftsresultatet i vores tre forretningsområder før overskudsandele til partnerne udgjorde samlet set DKK 263 mio. mod DKK 258 mio. sidste år. Udviklingen er nærmere beskrevet under gennemgangen af de enkelte forretningsområder på side 47 og frem, og resultaterne kan ses i note 5 til regnskabet. Det gennemsnitlige antal beskæftigede, omregnet til fuldtid, er øget fra i 2009/10 til i 2010/11. De samlede personaleomkostninger, inklusive vederlag til partnere, der alle er ansat i selskabet, steg tilsvarende med DKK 46 mio. til DKK mio. (2009/10: DKK mio.) en stigning på 4 %. Årets personaleomkostninger, målt pr. medarbejder, er i gennemsnit DKK 0,7 mio. en stigning på 4 %. Balance Balancen pr. 30. juni 2011 viser samlede aktiver på DKK mio. mod DKK mio. sidste år. Stigningen på DKK 425 mio. kan primært henføres til tilgang af nye kontorer fra Ernst & Young og Grant Thornton. Egenkapital PwC s egenkapital udgør DKK 203 mio. mod DKK 208 mio. sidste år. Aktiekapitalen på DKK 115,5 mio. (2009/10: DKK 123 mio.) er i årets løb nedsat med egne aktier på DKK 7,6 mio. Soliditetsgraden udgør 18,2 % (2009/10: 24,9 %), når der tages hensyn til ansvarlige lån. Bestyrelsen har for 2010/11 foreslået, at der udloddes udbytte til aktionærerne på DKK 8,5 mio. (2009/10: DKK 8,5 mio.). Pengestrømme, investeringer og finansiering PwC er finansieret ved en kombination af aktionærers kapitalindskud (aktiekapital og ansvarlig lånekapital), ikke afregnet resultatandel til partnere samt ved kreditfaciliteter hos danske kreditinstitutter. I alt 575 (2009/10: 597) partnere og medarbejdere deltager i selskabets medarbejderobligationsordning. Der er i regnskabsåret ikke udstedt nye medarbejderobligationer. Medarbejderobligationer for i alt DKK 121 mio. tilbagebetales i perioden 2011/12 til 2014/15. Årets forskydning i likvider på DKK 3,1 mio. (2009/10: DKK -97 mio.) dækker over investeringer på DKK 341 mio., hvoraf køb af virksomhed udgør DKK 319 mio., samt tilgang af finansiering på DKK 290 mio. Ud over en driftskredit på DKK 220 mio., som er uudnyttet pr. 30. juni 2011, er ejendomsbelåningen øget med ca. DKK 30 mio. til DKK 40 mio. Opkøb er finansieret ved optagelse af et akkvisitionslån på DKK 248 mio. med en afviklingsprofil på syv år. Pengestrømme fra driften har været positiv med ca. DKK 54 mio., hvilket primært kan henføres til en bedre udvikling i driftskapitalen. Denne er påvirket af anden gæld, som i år har været positiv, hvorimod den sidste år udviste et fald. Begivenheder efter regnskabsårets udløb I forbindelse med sammenlægningen med Grant Thornton har vi valgt Værdien af årsrapporten banebrydende undersøgelse Som evaluering af PwC s 2009/10 årsrapport Værdien, du leder efter ønskede vi at undersøge, om den havde indfriet de kommunikationsmæssige målsætninger. PwC udviklede en måling, der bragte os i dialog med Institut for Regnskab og Revision på Copenhagen Business School, og det blev startskuddet til et frugtbart samarbejde mellem PwC og CBS. Samarbejdet mundede ud i undersøgelsen Værdien af årsrapporten, som er den mest omfattende undersøgelse på dette område og rummer ca. 700 respondentsvar fra de største danske virksomheder og professionelle regnskabsbrugere. Undersøgelsen for de børsnoterede virksomheder konkluderer bl.a.: Regnskabsbrugere vurderer, at årsrapporten er den vigtigste kilde til information om virksomheden. 82 % af brugerne anvender årsrapporten i høj eller meget høj grad. Virksomheder (95 %) og regnskabsbrugere (97 %) deler opfattelsen af, at årsrapporten er en vigtig del af virksomhedens omdømme, og at den har stor betydning for opfattelsen af virksomhedens troværdighed. Hele 99 % vurderer, at årsrapporten er en vigtig del af virksomhedens kommunikation. I ledelsesberetningen søger regnskabsbrugerne først og fremmest informationer om forventet udvikling, årets udvikling, strategi, nøgletal og risici. Regnskabsbrugerne anvender i høj grad informationerne fra både ledelsesberetning og noter. Således anvender 69 % af brugerne ledelsesberetningen i høj eller meget høj grad, mens 72 % anvender noteoplysningerne. Undersøgelsen kan downloades på Årsrapport 2010/11 11

12 LEDELSESBERETNING at drive vores virksomhed videre under det juridiske selskabsnavn PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Vi har således fra 1. juli 2011 ændret selskabsform fra A/S til P/S. PwC s kapitalejere har den 1. september 2011 udpeget Mogens Nørgaard Mogensen som ny administrerende direktør (Territory Senior Partner). Mogens Nørgaard Mogensen tiltræder pr. 1. oktober Risikostyring Den væsentligste forretningsmæssige risiko for PwC er, hvis vores kunders og andre interessenters tillid til PwC s integritet, objektivitet, professionalisme og kvalitet svækkes. Brugerne af vores ydelser er afhængige af, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved ydelsernes kvalitet, da såvel vores kunder som myndigheder, investorer, kreditorer og andre interessenter træffer vidtgående beslutninger på baggrund af vores erklæringer, rapporter og rådgivning. Sikring af kvalitet og uafhængighed er således i fokus. Som et led i at sikre, at alle PwC-medarbejdere har kendskab til vores Code of Conduct og risk management-procedurer, har vi i år introduceret et obligatorisk uddannelsesprogram, der gennemføres som e-learning. For at sikre de operationelle risici har PwC et omfattende forsikringsprogram, der gennemgås én gang årligt. Programmet afdækker alle væsentlige risici, relateret til vores erhverv, og dækker over sædvanlige risici vedrørende den rådgivning, vi yder, vores uafhængighed, kreditgivning til kunder, likviditet, valuta og renter. Disse risici er yderligere omtalt i note 29 på side 106. Der henvises endvidere til resumeet af Gennemsigtighedsrapporten på side 65. Den findes på i sin fulde længde. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar fremgår af årsregnskabslovens 99 a. Redegørelse for vores politikker, aktiviteter og målepunkter samt forventninger til fremtidige indsatser findes på side 57. Forventninger til 2011/12 Sidste år forventede vi at skulle Realiseret vækst 11 % 2010/11 7 % Forventet vækst 2010/11 realisere en vækst på ikke under 7 % i regnskabsåret, hvilket er mere end indfriet med den realiserede vækst på 11 %. Næste år forventes en vækst på et lavere niveau grundet de vanskeligere markedsvilkår. På de følgende sider omtales vores strategi PwC Årsrapport 2010/11

13 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal Hovedtal i DKK / / / / /07 Resultat Omsætning Driftsresultat Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Ansvarlige lån Investeret kapital, inklusive goodwill, netto Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i langfristede aktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere* Nøgletal i % Overskudsgrad 1,6 % 3,0 % 2,2 % 3,2 % 4,5 % Afkast af den investerede kapital, netto 7,2 % 14,8 % 12,4 % 15,1 % 18,9 % Soliditetsgrad, inklusive ansvarlige lån 18,2 % 24,9 % 24,0 % 23,9 % 24,3 % Egenkapitalforrentning 2,7 % 10,1 % 9,9 % 14,9 % 31,2 % Hoved- og nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der henvises til definitioner i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. *Gennemsnitligt antal medarbejdere opgøres efter ATP-metoden. Omsætning DKK 1,67mia. Årsrapport 2010/11 13

14 14 Årsrapport 2010/11 DEN ENKELTE VIRKSOMHEDS SUCCES BYGGER PÅ EVNEN TIL AT SKABE POSITIVE RESULTATER UANSET FORRETNINGS- OG MARKEDSVILKÅR.

15 STRATEGI Vi vil være det førende danske revisions- og rådgivningshus Den strategiske vej til succes PwC og Grant Thornton går sammen Aura: Nyt moderne revisionssystem introduceres Kundetilfredshedsundersøgelsen får nyt format Lancering af tv-reklamespots Underskriver Charter for flere kvinder i ledelse og introducerer mentorprogram Høj beståelsesprocent ved SR-eksamen Strategikonsulent Michael er et af vores strategitalenter. Han hjælper kunderne med at realisere deres strategi og forretningsmål. Michael rådgiver virksomheder inden for udvikling, optimering og implementering af det rette organisatoriske design og setup. Michael Kjærsgaard Jensen Seniorkonsulent Ansat i PwC siden 2007 Rådgiver også kunder om forandringsledelse især inden for finansielle transformationsprocesser Kontakt: Øget nordisk PwC-samarbejde PwC får nyt brand Nyt employer branding-forløb introduceres Opkøb af Ernst & Young s kontorer i Odense, Aalborg og Sønderborg FY10 FY11: FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 Client Experience Vi skaber værdi for vores kunder Vi sætter os i kundens sted Vi samarbejder og videndeler med vores kunder Vi investerer i relationer til vores kunder PwC Experience People & Team Experience Vi skaber værdi for hinanden Vi sætter os i hinandens sted Vi samarbejder og deler viden Vi investerer i teams og relationer Se tidligere strategiske indsatser

16 STRATEGI Vækstambitionen fortsætter Sidste år skabte vi strategien PwC 2016, som ligger i direkte forlængelse af PwC s internationale strategi og den tidligere 2014-strategi. Den bygger kort fortalt på ambitionen om at være førende og på at have de rigtige talenter, der leverer høj kvalitet og PwC Experience. Vi er kommet tilfredsstillende ud af 2010/11, og vi holder i 2011/12 fast i de samme grundlæggende elementer for at skabe profitabel vækst. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i markedsudviklingen og kundernes behov, og at alle medarbejdere skal have et One Firm-fokus og PwC s værdier med sig. Konkret vil vi i 2011/12 have størst fokus på at øge vores evne til at realisere vores mål i de fire markedssegmenter, matche kundebehov og kompetencer og levere høj kvalitet. Det sker ved, at vi udvikler og tiltrækker de rigtige talenter, som skal opleve nærværende ledelse gennem bl.a. feedback, og ved at der er en tydelig kobling mellem personlige mål og vores strategiske indsatser. Mission Vi vil være det førende danske revisions- og rådgivningshus målt på kundekreds, kompetencer, kvalitet og indtjening. Vi vil være kendt for at gøre det rigtige. Vi vil være den mest attraktive arbejdsgiver for de bedste og dygtigste studerende og erhvervsaktive det mest attraktive brand i vores branche, målt på image og værdien af vores brand Vision nummer et eller to inden for alle valgte forretningsområder. Den strategiske vej til succes Opkøb af revisionskontor i Hillerød DONG Energy A/S vælger PwC PwC markedsledende i uddannelsessektoren 82 % af PwC s medarbejdere kender vores strategi *Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (GPS) 2011 Salgskultur og CRM på agendaen Ny segmenteret markedsmodel FY10: LEO Pharma vælger PwC Skræddersyet e-nyhedsbrev PwC dialog går i luften Optimering af revisionsprocessen: Work Smarter Lean i Operations (supportfunktioner) gennemført People Development and Performance-system udviklet og implementeret Client Experience People & Team Experience FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 Vi skaber værdi for vores kunder Vi skaber værdi for hinanden Vi sætter os i kundens sted Vi sætter os i hinandens sted Vi samarbejder og videndeler med vores kunder Vi investerer i relationer til vores kunder PwC Experience Vi samarbejder og deler viden Vi investerer i teams og relationer

17 STRATEGI Fem strategiske prioriteringer Revenue Maximise Market Opportunities PwC s markedsmodel med fokus på segmenterne Top Tier, Mid Tier, SMV og Public tegner vores overordnede markedstilgang og udgør kernen i den vækst, vi ønsker at skabe. Vi går tættere på den enkelte kundes marked og behov og designer ydelser, løsninger og team, der matcher kundens forventning. Vores kunder mærker, at PwC er det rigtige valg for dem og deres forretning. Det viser vi gennem PwC Experience. Talent Build in Strategic Capabilities Profitability Transform our Business Model Vi skaber en effektiv og konkurrencedygtig serviceringsmodel, såvel til vores kunder som internt i organisationen, så ressourcerne udnyttes bedst muligt, og som gennem professionel planlægning og styring frigiver tid til det, der er vigtigst. Det giver os mulighed for at være tættere på kunderne og på det arbejdsliv, som vi ønsker at have. Det kræver af os, at vi er klar til at gøre ting anderledes, end vi har været vant til. Vi udskifter gerne plejer med bedre, hvis det er til gavn for vores kunder og os. Kompetente og dedikerede ledere og medarbejdere er en forudsætning for PwC s succes. Vi ønsker at udvikle og tiltrække dem, der matcher PwC s værdier og kultur, som sætter ambitiøse mål, og som har de rette faglige kompetencer til at levere løsninger i verdensklasse. På hvert af vores forretningsområder har vi en klar og kommunikeret strategi for, hvad målene er, og hvordan vi skal nå dem. Vores medarbejdere mærker, at PwC er det rigtige valg for dem og deres karriere. Det viser vi gennem PwC Experience. Quality Build Quality Businesses Kvaliteten af vores arbejde er helt afgørende for at give vores brand den legitimitet, vi lever af. Derfor skal vi levere høj kvalitet i dag for at sikre vores overlevelse i morgen. Vi vil skabe en moderne Risk & Quality-organisation, der handler proaktivt for at sikre kvaliteten i alt, hvad vi gør. Brand Deliver the PwC Experience Det er i bund og grund ikke, hvad vi leverer, der adskiller os fra vores konkurrenter, men måden vi leverer og agerer på. Vi skal aktivere det potentiale, der ligger i PwC Experience, ved at brande os, så både vores kunder og kolleger oplever PwC fra sin bedste side. Årsrapport 2010/11 17

18 I PwC GÅR KVALITETEN AF VORES YDELSER HÅND I HÅND MED DE UDVIKLINGSMULIGHEDER, VI TILBYDER VORES MEDARBEJDERE.

19 TALENT Engagerede medarbejdere Ny chef for Human Capital (HC) Susanne Funder fik 1. maj 2011 ansvaret for HC-afdelingen. Susanne er statsautoriseret revisor og har arbejdet i PwC i mere end 15 år heraf tre år på PwC s kontor i San Francisco. Susanne er bl.a. en aktiv drivkraft i udviklingen af vores talent management og vores mentorprogram for kvinder i ledelse. Susanne Funder Partner og statsautoriseret revisor Ansat i PwC siden 1996 Kontakt: Årsrapport 2010/11 19

20 TALENT Mette Plambech og Claus Damhave er to af årets nyuddannede statsautoriserede revisorer (SR). Mød alle nye SR er på side 22. Mentorprogram for kvinder i ledelse Søren Skov Larsen har gennem det seneste år været mentor for Lise Bro Kristoffersen som en del af PwC s mentorprogram for flere kvinder i ledelse. De oplever begge initiativet positivt: Engagerede medarbejdere Vores medarbejdere er afgørende for vores kunders og PwC s succes. Derfor er vores evne til at fastholde og udvikle vores talenter i sidste ende det, som afgør, om vi når vores ambitiøse vækstmål. Vi har i årets løb sat tre strategiske initiativer på agendaen for at gøre PwC til branchens mest attraktive sted at gøre karriere: Flere kvinder i ledelse Talentudvikling Tone at the top. Vi arbejder for flere kvinder i ledelse Vi og vores branche har generelt set en særlig udfordring med at fastholde kvindelige ledende medarbejdere senior managere, directors og partnere. Vi mister ganske enkelt for mange af vores dygtige kvinder i karriereforløbet. Vi har derfor valgt at sætte en strategisk indsats i værk for at få flere kvinder i ledende stillinger. Vi har i år tilsluttet os Charter for flere kvinder i ledelse. Et initiativ under Ligestillingsministeriet og et led i regeringens arbejde for at få flere kvinder i ledelse. Internt har Min vigtigste rolle er at være sparringspartner for Lise at være en, hun kan spille bolden op til. Jeg synes, det er vigtigt, at man relativt tidligt i karrieren gør sig nogle tanker om ens ambitionsniveau, og hvor man vil hen. Det er mentorprogrammet en god mulighed for. Søren Skov Larsen, partner i Assurance Det hjælper mig til at kaste lys over, hvilken vej jeg gerne vil i PwC. Når man bare kører derudad, så er der mange valg, der virker naturlige. Derfor er det godt lige at stoppe op og tænke over, hvor man er på vej hen og hvorfor. Lise Bro Kristoffersen, revisor og manager i Assurance vi iværksat et mentorprogram for kvinder i ledende stillinger og for kvinder med lederpotentiale. Mentorprogrammet matcher udvalgte kvindelige ledertalenter med erfarne ledere i PwC. 20 Årsrapport 2010/11

21 TALENT Med mentorprogrammet arbejder vi for at: synliggøre og udvikle kvindelige ledere og ledertalenter synliggøre kvindelige rollemodeller i ledelse give ledelsen indsigt i de kvindelige talenters udfordringer og ambitioner skabe netværk mellem ledelsen og de kvindelige talenter. Der deltager 19 kvinder i mentorprogrammet, som er matchet med 18 mentorer heriblandt vores topledelse og ledende partnere. nye barselsordning er tilrettelagt på en sådan måde, at vi forventer, at flere vil benytte sig af den. Talentudvikling Vi stiller store krav til den enkelte medarbejders performance, og vi anser alle vores medarbejdere som talenter og investerer i deres løbende faglige og personlige udvikling. Vores såkaldte key talents skal tegne fremtidens PwC. De udmærker sig ved en konstant høj performance og et tydeligt potentiale til en fremtidig lederrolle. For disse key talents har vi tilrettelagt et særligt udviklingstilbud, og for at støtte den enkelte leder i udviklingen af vores nøgletalenter har vi i år designet en Key Talent Manual, som er tilgængelig via vores intranet. Den sikrer, at den enkelte leder ved, hvilke muligheder vi kan tilbyde vores key talents. Noget af det, vi tilbyder vores talenter, er bl.a. kurser, coaching og mentoring, som udvikler dem personligt og fagligt. Tone at the top særligt fokus på de nye ledere Et af de udviklingsprogrammer, vi har lanceret for at støtte vores talenter og nyudnævnte ledere, er Class of.... Det er et toårigt udviklingsprogram for alle vores senior managere. I rollen som senior manager i PwC bliver man ikke alene stillet over for nye faglige udfordringer. Man er også med til at sætte standarden for god ledelsesadfærd både over for kunder og medarbejdere. Udviklingsprogrammet sætter fokus på konkrete salgs- og ledelsesværktøjer. Deltagerne kommer fra alle PwC s forretningsområder og Operations (vores stabsfunktioner), hvilket skaber grobund for netværksdannelse og faglig sparring. Fremtidens partner En partner skal være leder i bred forstand. Vi har derfor iværksat et nyt samarbejde mellem Sverige, Norge, Finland og Danmark med Bedre barselsregler Det er PwC s vision at være branchens mest attraktive arbejdsgiver for de bedste og dygtigste studerende og erhvervsaktive. Vi har derfor indført bedre barselsforhold for mænd. De indføres for bedre at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel og for at imødekomme den næste generations ønsker til jobmarkedet, hvor fleksibilitet i jobbet er et vigtigt parameter. Den Partnere, directors og senior managere pr. 30. juni 2011 Statsautoriserede Registrerede Andet* I alt revisorer revisorer Partnere heraf aktionærer Directors Senior managere I alt *Omfatter uddannelser som cand.jur., cand.merc., cand.merc.aud., MBA, ph.d., HD mv. Årsrapport 2010/11 21

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey.

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey. A better beginning Revisortrainee i EY Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning ey.com/dk/karriere Vil du til tops? Din start på din karriere Gennem EY s revisortraineeprogram

Læs mere

Fordi vi gerne vil gøre en forskel

Fordi vi gerne vil gøre en forskel Fordi vi gerne vil gøre en forskel 4 PricewaterhouseCoopers Indhold 3 4 6 8 11 13 14 Indledning Hvem vi er Vores ambition Vores forretningsområder Vores kunder PwC Experience Vores medarbejdere Redaktion:

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Værdien, du leder efter

Værdien, du leder efter Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 Vores årsrapport hedder Værdien, du leder efter, fordi vi gerne vil markere, at det altid er vores ambition at hjælpe vores kunder, medarbejdere og andre samarbejdsrelationer

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ansvarlighed gennem vores forretning

Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/aarsrapport Ansvarlighed gennem vores forretning CSR i årsrapporten 2010/11 Ansvarlighed gennem vores forretning Vi har i PwC Danmark valgt særligt at fokusere på områderne Mennesker og Miljø.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fremtidens bedste ledelsespraksis. Sådan bliver du klar Nye indsigter nye resultater. Helle Rosdahl Lund. CBAF

Fremtidens bedste ledelsespraksis. Sådan bliver du klar Nye indsigter nye resultater. Helle Rosdahl Lund. CBAF Fremtidens bedste ledelsespraksis Sådan bliver du klar Nye indsigter nye resultater Helle Rosdahl Lund. CBAF Baggrund. CBAF har sat fokus på fremtidens arbejdsplads og fremtidens bedste ledelsespraksis

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere