10. styregruppemøde i Innovationsnetværk Service Platform. Mandag 18. maj 2015 kl. 15:00 18:00. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. styregruppemøde i Innovationsnetværk Service Platform. Mandag 18. maj 2015 kl. 15:00 18:00. Referat"

Transkript

1 10. styregruppemøde i Innovationsnetværk Service Platform Mandag 18. maj 2015 kl. 15:00 18:00 Referat Deltagere 1. Anders Henten Professor Aalborg universitet CMI, 2. Betina Simonsen Direktør Development Center UMT 3. Claus Jepsen Partner Designit 4. Jon Sundbo Professor RUC 5. Jørgen Bardenfleth Bestyrelsesformand 6. Jørgen Rasmussen Lektor Arkitektskolen Aarhus 7. Knud Erik Hilding- Centerchef Teknologisk Institut Hamann 8. Martin Krogstrup Afdelingschef DELTA Nielsen 9. Martin Møller Vicedirektør Alexandra Instituttet 10. Michael Skou International Chain Manager NAME IT/ Bestseller 11. Morten Andersen Afdelingsleder Landbrug og Fødevarer Linnet 12. Rene Chester Lektor SDU Goduscheit 13. Ricky Wilke Institutleder CBS 14. Stina Vrang Elias Adm. Direktør DEA Afbud fra 1. Ane Buch Direktør Håndværksrådet 2. Flemming Fink Centerdirektør Aarhus Universitet 3. Helle Holtsø Fuldmægtig Erhvervsstyrelsen 4. Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service 5. Pernille Berg Videnchef KEA 6. Søren Friis Larsen Markedsdirektør Dansk Erhverv 7. Søren Brandis Sales Manager Forenede Service 8. Svend Lassen Head of Power Service ABB A/S 9. Tine Svane Hansen Afdelingsleder VIA University College 10. Vibeke Kistrup Holm Afdelingsleder FORCE Technology Sekretariat Netværksleder Mette Abrahamsen, Netværkskoordinator Rikke Wetterstrøm 1

2 Referat Virker Innovationsnetværk? Præsentation af performanceregnskab for innovationsnetværkene og analyse af virksomheders oplevelse af innovationsnetværk v. Merete Daniel Nielsen, Cluster Excellence Danmark slides udsendt med referatet 2. Præsentation af Service Platform projekt: WE-economy emnet var nye sharing forretningsmodeller, og hvordan etablerede virksomheder kan blive en del af deleøkonomien. v. Magnus Balslev Jensen, DEA - slides udsendt med referatet 3. Godkendelse af dagsorden Styregruppen godkendte dagsordenen. 4. Godkendelse af referat fra 9. styregruppemøde 3. november 2014 Styregruppen godkendte referatet 5. Meddelelser og orientering a) Meddelelser fra sekretariatet Formanden orienterede om ændringer i sekretariatet Sekretariatets nye Netværkskoordinator Rikke Lillelund Wetterstrøm begyndte på Alexandra Instituttet 5. januar. Rikke har arbejdet 10 år i Asien, været udviklingskonsulent hos Center for Entreprenørskab og Innovation på Aarhus Universitet, og er uddannet proceskonsulent. Hun har en BA i sprog, kultur og økonomi fra SDU, og en MBA i Business Administration fra Henley Management College UK. Netværkskonsulent Ida Bigum Nielsen, DEA, har fået nyt job pr. 1. juni som fuldmægtig i Københavns Kommune, Team Vækst og Erhverv i Økonomiforvaltningen. 1. juni begynder Lisbeth Storm Henriksen som konsulent i DEA/ Service Platform. Lisbeth er Cand. Mag. i Moderne kultur og kulturformidling, Københavns Universitet og en bredt funderet projektleder. Lisbeth kommer fra en stilling som Udviklingskonsulent i Staben for HR, Udvikling og IT i Greve Kommune. b) Orientering om regnskab og afrapportering 1. halvår 1. juli -31.december 2014 Formand og netværkslederen gennemgik kommentarerne til regnskab og afrapportering: Regnskab (bilag 2) og Status for afrapportering 1. halvår (bilag 4) viser, at der i perioden har været overensstemmelse med aktiviteter og ressourceforbrug. Aktiviteterne forløber som planlagt, så mål og budgetter forventes overholdt. Enkelte aktiviteter er forsinkede, men gennemføres i foråret. Kampagnetemaet Service og Bæredygtighed er først i gangsat i 2. halvår, og vil skyde aktiviteter ind 3. halvår. Forsinkelsen skyldes prioritering af opgaverne i efteråret, hvor stillingen som Netværkskoordinator på Alexandra Instituttet var vakant. Et dyk i Regnskabet for 1. halvår (bilag 3) viser et stort træk på rejser og formidling/videnspredning. Dette skyldes primært sekretariatet ved DEAs rejseudgifter til deltagelse i konferencer, udgifter til ny hjemmeside, samt årskonferencen Serviceinnovation Service Platform er forud for budget, når det gælder privat kontant finansiering. Det skyldes altovervejende projekt WE-economy, der er finansieret af Karl Pedersen og Hustrus Industrifond. 2

3 Service Platform er bagud budget for virksomhedsaktiviteter (privat finansiering i medgået tid). Årets mål for virksomhedsaktiviteter forventes opfyldt: Konferencen Digital Innovation i livsstilsbranchen, Udviklingsforløb for Servicechefer, Seminarrække i WE-economy projektet m.fl. har haft, eller forventes at få stor virksomhedsdeltagelse. Idet ca. 80 procent af forårets aktiviteter allerede er gennemført vurderes det, at virksomheder har tilbragt ca timer i selskab med Service Platform. Det svarer til 3.3 mill. kr. i privat medfinansiering. Med første halvårs aktiviteter ( kr.) vurderes årets virksomhedsaktiviteter at lande på 3.7 mill. kr. dvs. tæt på årets budget kr. c) Status for projektpipeline og projektøkonomibalance Netværksleder og netværkskoordinator kommenterede projektoversigten (bilag 5) Projekter landet og igangsat: Videnfacilitator Midt, (Region Midt) Smartcity Hackathon, (Erhvervsstyrelsen), INET (BSR-Innovation Express) Godkendte projekter sagsbehandling pågår: Vækst via internationalisering/growbiz, (Region Hovedstaden/ Erhvervsstyrelsen) Projektansøgninger under behandling: Innovationsnetværk Femern Bælt (Styrelsen for Forskning og Innovation), Big Data Business Academy (Industriens Fond), Cluster facilitated projects for new industrial value chains (Horizon 2020 INNOSUP ) Projektansøgninger under udarbejdelse: Netværkssamarbejde vedr. spirende vækstområder (Styrelsen for Forskning og Innovation) Kommende udbud/opslag: BSR Innovation Express, (Styrelsen for Forskning og Innovation), Digitalisering af detailhandlen uddannelsespakker (Erhvervsstyrelsen) Formanden kommenterede kort Projektøkonomibalancen (bilag 6), der viste, at den private kontante finansiering (deltagerbetaling og private fonde) med kr. tegner positivt for første år. Årets budget er kr. Styregruppen tog orienteringerne til efterretning 6. Handlingsplan Netværkslederen gennemgik udfaldet af brainstorm vedr. virksomhedsudfordringer på styregruppemødet 3. november 2014 og grupperingen udfordringer i tre hovedoverskrifter: 1. Serviceorganisation ( Mindset til service og Ledelsesopbakning ) Om det organisatoriske setup og ledelse i servicevirksomheder og medarbejderkompetencer til service. 2. Bundlinie og værdiskabelse i service ( Hvad er serviceinnovation? og Professionalisering af videnservice ) Om nye forretningsmodeller for service og synliggørelse af værdien af service, samt udvikling af nye services/service og produkt kombinationer 3. Service og Big data Udvikling af serviceforretningen vha. data (datadreven forretningsudvikling) og udvikling af services bestående af (bearbejdet) data. 3

4 Ricky Wilke påpegede koblingen mellem Service og Big data. Og opfordrede til, at Service Platform ikke fokuserer ensidigt på Big data på bekostning af gængs service. Ricky Wilke bemærkede, at mange små virksomheder har fokus på fastholdelse af medarbejdere, kompetenceudvikling og udvikling af service. Claus Jepsen understregede vigtigheden af at arbejde med Big data i konkrete sammenhænge og kontekster. Michael Skou supplerede med, at der er rigeligt med data. Udfordringen er implementering og anvendelse af Big data i virksomheden. Jørgen Rasmussen var enig og understregede, at det ikke er enten eller, men et spørgsmål om at tage afsæt i service-delen. Formanden opsummerede og styregruppen nikkede til forslaget om at ændre overskriften for udfordringen til Service ved hjælp af/ via Big Data Netværkslederen præsenterede, hvordan de tre udfordringer er blevet indarbejdet i forslaget Service Platforms handlingsplan år efter godkendelse af forretningsudvalget på mødet 9. marts. 1. Sekretariatet har sammen med platforme indarbejdet mål og tilknyttede aktiviteter i handlingsplan, der adresserer udfordringerne Serviceorganisation, Bundlinie og værdiskabelse i service med særlig opmærksomhed på fastholdelse af medarbejdere i service og partnerskabs/ netværksbaserede forretningsmodeller i service. 2. At kampagnetemaet for er Service og Data. Sekretariatet ved Alexandra Instituttet har ansvar for udarbejdelse af handlingsplan i samarbejde med platforme. Netværkslederen og netværkskoordinatoren præsenterede herefter hovedaktiviteterne i forslaget handlingsplan (bilag 7) - slides medsendt referatet. Styregruppen drøftede forslaget til handlingsplan og kom med følgende forslag: NEWRetail Teknologi Lab Skema 3 Michael Skou: Foreslog at hæve barren for deltagerantallet i Labbet. Fx med en bredere målgruppe, kunne flere end de i handlingsplanen nævnte 40 personer komme ombord. Claus Jepsen: Bemærkede, at demonstration af teknologi er godt, men at anvendelseskontekst og et brugerperspektiv er lige så vigtigt. Det strategiske budskab for labbet bør være noget andet end blot teknologien. Betina supplerede, at en del af Lab konceptet, netop er workshops om anvendelsesmuligheder. Mål opdateres med Betinas vurdering af deltagerantal på 60, i stedet for 40. NEWRetail Topleder Netværk - Skema 4 Jørgen Bardenfleth spurgte til, hvordan Topleder Netværket kan arbejde med mere videnspredning ikke kun i netværket, men også via andre aktiviteter? Kan vi gøre noget on-line, som rammer bredere uden at blive for dybt? Ricky Wilke: Foreslog at inddrage andre organisationer i vidensprednings aktiviteter (fx Detailforum). Betina Simonsen vurderer, at det er vigtigt med fortrolighed og en lukket skare inden Netværket åbner op (bl.a. via videnspredning under Teknologi Lab aktiviteterne.) Knud-Erik Hilding Hamann: Foreslog en branchespecifik tilgang i videnspredningen. Teknologisk Institut har erfaringer med bageri-branchen via fokus på innovationspotentialer og 21 scenarier, som bagerne kan tage udgangspunkt i. 4

5 Betina Simonsen: Supplerede med, at den tidligere Service Platform aktivitet om De 10 vigtigste digitale forbrugertendenser har været et godt redskab til at fortælle detail virksomheder om konkrete anvendelsesmuligheder af teknologier. De 10 digitale forbrugertendenser er blevet godt modtaget ved virksomhedspræsentationer og Labbet vil bruge erfaringerne herfra fremover. Service via Big Data skema 6 Michael Skou: Husk Big data og organisatoriske barrierer internt i virksomheder. Der er data nok allerede. Problemet er hvordan data udnyttes i virksomheden. Claus Jepsen: Foreslog at invitere Datatilsynet med til en workshop. Der er stor usikkerhed/ uvidenhed i virksomheder om datasikkerhed og juridiske forhold. Det er også en barriere. René Chester Goduscheit: Opfordrede til varsom introduktion til juraen i innovationsprocessen. Det kan have en tendens til at lægge låg på en innovativ tilgang. B2B Manuel service - skema 7 Styregruppen drøftede platformens målgrupper og problemerne tilbyde aktiviteter, der interesserer dem. Claus Jepsen foreslog et kig bagud i værdikæden, hvor virksomheder som fx Nilfisk-Advance og Vikan er meget innovationsaktive, både ift. produktudvikling og serviceleverance koncepter. Dele af logistikbranchen kunne også være relevant, idet der er overlap med facility management services. Styregruppen godkendte handlingsplanen med ovennævnte rettelser. 7. Eventuelt Der var ikke punkter til drøftelse under evt. 8. Kommende styregruppemøder Mandag den 30. november 2015 kl. 15: hos DEA, Fiolstræde 44 Mandag den 9. maj 2016 kl. 15: hos DEA, Fiolstræde 44 Møderne er indkalde via OutLook Oversigt over bilag på mødet Bilag 1 Referat Styregruppemøde Bilag 2 Regnskab 1. halvår Bilag 3 Regnskab 1. halvår detaljer Bilag 4 Status handlingsplan 1. halvår Bilag 5 Projektpipeline Bilag 6 Projektøkonomibalance Bilag 7 Forslag til handlingsplan 1. juli juni 2016 Referenter: Rikke Lillelund Wetterstrøm og Mette Abrahamsen 5

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Forretnings- og Handlingsplan

Forretnings- og Handlingsplan Fonden for Smedenes Hus Udviklingsselskab (FSHU) (u.s) Fortroligt Forretnings- og Handlingsplan 01.09.14 31.12.17 Formålet med Forretnings- og Handlingsplanen for FSHU er at skabe et forretningsgrundlag

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere