Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011"

Transkript

1 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret og 2011, 1. kvartal - Forlagenes salg... 5 Relativ fordeling på salgskanaler i Bogbarometret , 1. kvartal og Forlagenes salg... 7 Relativ fordeling på salgskanaler i Bogbarometret og Forlagenes salg... 9 Relativ fordeling på salgskanaler i Bogbarometret Skøn over markedsandele i forbrugerpriser ud fra Bogbarometret og og og og 2011, 1. kvartal Danskerne Bogkøb Svar fordelt på salgskanal (februar 2001 maj 2011) Forlagsstatistikken Fordeling Fordeling Om notatet Ingen ved præcist, hvor mange bøger der sælges i Danmark, og vi er ofte upræcise, når vi taler om "det danske bogsalg". De mest anvendte tal har hidtil været den totale bogomsætning og danske forlags afsætning fra Forlæggerforeningens Forlagsstatistik. Ved nøjere øjesyn viser det sig imidlertid, at "den totale bogomsætning" var et skøn over detailværdien af salget af danske forlags bøger, og at danske forlags afsætning ikke svarede til danskernes (private, virksomheder og institutioner) samlede bogkøb. For at nævne et par eksempler, så medtog Forlagsstatistikken ikke danske forbrugeres køb af bøger i udlandet, eller danske butikkers salg af udenlandske bøger, hvilket vil være nødvendigt for at skønne over danskernes bogkonsum eller over bogbranchens salg af bøger. Forlagsstatistikken medtager derudover danske forlags eksportsalg, men ikke detailhandelens eksport af danske bøger, som ikke har noget at gøre med danskernes bogkonsum. Når det er så svært at få en rigtig opgørelse af det danske bogsalg, så kan det ikke undre, at det er endnu vanskeligere at få en 'rigtig' opgørelse over, hvem der sælger hvor mange bøger. Dette notat samler derfor informationer fra de eksisterende kilder, så læseren får et grundlag til at foretage sine egne vurderinger af de forskellige tal, som citeres i debatten. Notatet kan ikke afsluttes, da der hele tiden kommer nye opgørelser, og det derfor skal revideres. Notat bygger meget på direkte citater, så notatet må gerne citeres, men kun med tydelig kildeangivelse. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

2 Indledning 1. Vi kender ikke den rigtige markedsfordeling, fordi a. Bogmarkedet er et miks af dansk og udenlandsk. b. Bogmarkedet er et miks af køb i DK og i udlandet. c. Ingen statistik kan dække dette spænd, og den, vi har, dækker kun dele af markedet eller blander kategorierne. Derfor kan man kun skønne over den egentlige fordeling. Skøn over markedsfordeling Af ovennævnte grunde findes der ikke nogen endelig statistik over markedsfordelingen på det danske bogmarked - forstået som det samlede køb af bøger, som danske forbrugere, institutioner og virksomheder foretager. Den eksisterende statistik giver dog grundlag for at foretage et par skøn over markedsfordelingen. Det første gælder salget af danske forlags udgivelser og er baseret på Bogbarometret (se side 5ff.). I den statistik kan man umiddelbart se, hvordan langt størstedelen af danske forlags afsætning (dvs. salget opgjort i styk) er fordelt på tre hovedkanaler. Den fordeling er det bedste bud på afsætningens fordeling, fordi det er rimeligt at antage, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i detailhandelens lagerføring fra år til år. Samt at den i statistikken manglende forlagsafsætning (som anslås til at være mindre end 15 %) nogenlunde er fordelt på samme måde, som den del, der er med. Der er imidlertid en del forskel på salget opgjort i styk og i forbrugerpriser. For at komme fra det første til hvor meget publikum har betalt for bøgerne, og hvor de har betalt, så er det nødvendigt at lave en kalkule over detailhandlernes bruttoavancer. Hvis man lægger en sådan beregnet bruttoavance til forlagsomsætningen, så fremkommer den følgende markedsfordeling. Danske forlags udgivelser, salget fordelt på salgskanaler Afsætning Omsætning Afsætning Omsætning Boghandel (fysiske 45% 58% 46% 61% butikker såvel som internetboghandler) Anden detailhandel 25% 16% 30% 14% Direkte til kunderne 30% 26% 24% 25% Kilde: Afsætning: Bogbarometret 2010 (se side 8) Omsætning: Egne beregninger på grundlag af Bogbarometret for Det andet skøn omfatter private danskeres samlede køb af bøger (danske og udenlandske, nye og brugte). Det skøn er væsentligst baseret på undersøgelsen Danskernes Bogkøb (se side 13) og suppleret med anden viden om de gennemsnitlige udsalgspriser i de forskellige salgskanaler. Af hensyn til den store usikkerhed er her afrundet til hele 5%-intervaller: Det private bogkøb i Danmark fordelt på salgskanal (forbrugerpriser) Fysisk boghandel 55 % Bogklub 10 % Supermarked/varehuse/kiosker 15 % Internet 15 % Andre sælgere 5 % Kilder: Danskernes Bogkøb, primært de seneste fire undersøgelser, september 2010 maj 2011, BookScan.dk og Bogbarometret. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

3 Statistikker Der findes to aktuelle statistikker om markedsfordelingen på det danske bogmarked: a. Bogbarometret fra Forlæggerforeningen: i. Kvartalsstatistik med rimelig kort produktionstid. ii. Opgør såvel kroner som styk. iii. Siden 2008 (2007, jf. nedenfor) oplyses det, at Forlæggerforeningen vurderer, at Bogbarometret er baseret på et større grundlag end den tidligere Forlagsstatistik. Det anføres, at statistikken omfatter "mere end 85 % af den samlede forlagsomsætning" (Bogmarkedet nr og ). iv. Blanding af forbrugersalg og engrossalg (dvs. salg til brutto- og nettopriser). v. Analyserer ikke systematisk markedsandele på forbrugerprisniveau. Sidste offentliggjorte skøn er for 2008 (i notat af ). vi. Inddrager ikke udenlandske bøger. vii. Påbegyndt i Databrud først i 2004 og i 2008 (dvs. fra 2007, da sammenligningstal blev ajourført), se noterne i Dertil databrud i 2010 (med sammenligningstal for 2009) hvor bogklub som salgskanal og bogklubbøger som genre blev opgivet. viii. Offentliggjort til og med 1. kvartal 2011, trykt i Bogmarkedet nr På internettet til og med 1. kvartal: eter_2011_1.kvt..pdf ix. På Forlæggerforeningens hjemmeside findes et lidt mere fyldigt notat om Bogbarometret 2008 af : b. Danskernes Bogkøb (tidl. IFKA-undersøgelserne) (for Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen): x. Kvartalsvise markedsundersøgelser af det private bogkøb. xi. Baseret på interviews med et repræsentativt udsnit af voksne på respondenter. xii. Undersøgelserne blev indtil maj 2009 gennemført af IFKA Institut for Konjunktur-Analyse. I sommeren 2009 fusionerede IFKA med Catinét til Catinét-IFKA, der gennemførte undersøgelserne til og med maj Aktiviteterne fra Catinét-IFKA blev derefter overtaget af Voxmeter. xiii. Afdækker, hvor det sidste bogkøb indenfor de seneste 12 måneder er foretaget. xiv. Ingen opgørelse af forbrugernes samlede bogkøb, hverken i kroner eller antal. xv. Omfatter køb såvel i DK som i udlandet. xvi. Omfatter alle slags bøger uanset oprindelse (således også brugte og udenlandske). xvii. Påbegyndt november Mht. markedsandele er der databrud i august 2007, jf. noten på side 13. xviii. Seneste undersøgelse maj Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

4 xix. Seneste offentliggørelse vedr. undersøgelsen i maj Derudover findes en afsluttet statistik, som stadig indeholder relevant historisk information (til og med 2007): c. Forlagsstatistikken fra Forlæggerforeningen: xx. En årlig statistik, der havde lang produktionstid. xxi. Opgjorde forlagenes omsætning såvel i kroner som i styk. xxii. Var baseret på frivillige indberetninger fra medlemmer af Forlæggerforeningen. Dog blev der inddraget yderligere oplysninger ifm. med statistikkens skøn over totalmarkedets størrelse. Men disse oplysninger blev ikke brugt ifm. statistikkens afsnit om markedsfordelingen. xxiii. Omfattede en høj procentdel af den danske bogproduktion: "Forlæggerforeningens medlemmer anslås at stå for omkring 80 % af den samlede bogomsætning. Omkring halvdelen af foreningens medlemmer har givet oplysning om deres omsætning i 2007, men de repræsenterer omkring 90 % af foreningens medlemmers samlede omsætning." Statistisk rapport over bogåret 2007, Forlæggerforeningen september 2008) xxiv. Blanding af forbrugersalg og engrossalg (dvs. salg til brutto- og nettopriser). xxv. Uden forsøg på at analysere markedsandele på forbrugerprisniveau. xxvi. Uden forsøg på at inddrage udenlandske bøger ifm. markedsandele. xxvii. Offentliggjort til og med 2007 og derefter ikke videreført, se det sidste notat: Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

5 Bogbarometret 2010 og 2011, 1. kvartal - Forlagenes salg kvt. Forlagenes omsætning mill.kr. Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel Udland Andre Direkte til slutk I alt I alt forhandlere kvt. Forlagenes afsætning t.bind Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel Udland Andre Direkte til slutk I alt I alt forhandlere kvt. Forlagenes omsætning mill.kr. Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel Udland Andre Direkte til slutk I alt I alt forhandlere kvt. Forlagenes afsætning t.bind Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel Udland Andre Direkte til slutk I alt I alt forhandlere Kilde: Bogbarometret, Forlæggerforeningens artikel i BogMarkedet nr samt egne beregninger. Boghandel er i Bogbarometret både fysisk boghandel, internetboghandel samt biblioteks- og skoleleverandører. Bemærk, at tallene i BogMarkedet for 1. kvartal 2011 er oplyst uden decimal, hvor Bogbarometret hidtil var blevet oplyst med en decimal. Ændringer giver lidt flere afrundingsdifferencer i denne tabel. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

6 Relativ fordeling på salgskanaler i Bogbarometret , 1. kvartal kvt. Forlagenes omsætning Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 44% 69% 36% 68% 50% 54% Udland 1% 1% 1% 0% 0% 1% Andre 27% 8% 0% 13% 17% 13% Direkte til slutk 28% 22% 63% 19% 33% 32% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% kvt. Forlagenes afsætning Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 42% 68% 30% 55% 26% 49% Udland 1% 1% 1% 1% 1% 1% Andre 39% 16% 0% 29% 45% 26% Direkte til slutk 18% 15% 69% 16% 28% 24% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% kvt. Forlagenes omsætning Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 40% 68% 40% 72% 20% 53% Udland 1% 1% 0% 0% 0% 1% Andre 32% 9% 0% 13% 30% 16% Direkte til slutk 27% 22% 60% 15% 50% 30% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% kvt. Forlagenes afsætning Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 36% 53% 33% 62% 17% 43% Udland 1% 1% 1% 1% 0% 1% Andre 51% 33% 1% 29% 60% 37% Direkte til slutk 12% 14% 66% 9% 23% 19% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: Egne beregninger på grundlag af Bogbarometret, jf. ovenfor. Boghandel er i Bogbarometret både fysisk boghandel, internetboghandel samt biblioteks- og skoleleverandører. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

7 2009 og Forlagenes salg 2009 Forlagenes omsætning mill.kr. Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 302,5 380,8 157,2 163,2 15, ,3 Udland 1,0 2,9 1,1 0,3 0,0 5,3 Andre 118,5 90,2 18,4 28,0 7,9 263,0 Direkte til slutk 162,6 138,7 329,7 43,5 10,0 684,5 I alt 584,6 612,6 506,3 235,0 33, ,0 I alt forhandlere 422,0 473,9 176,6 191,5 23, , Forlagenes afsætning t.bind Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 4.065, , , ,4 143, ,9 Udland 11,7 20,7 7,9 4,3 0,3 44,8 Andre 2.527, ,1 264,8 988,7 241, ,0 Direkte til slutk 1.836, , ,0 893,6 163, ,7 I alt 8.440, , , ,0 548, ,4 I alt forhandlere 6.604, , , ,4 385, , Forlagenes omsætning mill.kr. Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 322,4 422,1 152,5 167,7 14, ,4 Udland 0,6 2,4 0,9 0,2 0,0 4,1 Andre 116,9 67,4 6,2 36,8 10,7 238,0 Direkte til slutk 147,3 119,0 330,1 35,9 14,8 647,1 I alt 587,3 610,9 489,7 240,6 40, ,6 I alt forhandlere 440,0 491,9 159,5 204,7 25, , Forlagenes afsætning t.bind Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 4.211, , , ,2 154, ,6 Udland 7,8 16,2 6,8 3,3 0,3 34,4 Andre 3.719, ,5 313, ,5 408, ,2 Direkte til slutk 1.470,3 897, ,3 455,1 198, ,7 I alt 9.409, , , ,1 761, ,0 I alt forhandlere 7.938, , , ,0 563, ,3 Kilde: Bogbarometret, Forlæggerforeningens artikel i BogMarkedet nr samt egne beregninger. Boghandel er i Bogbarometret både fysisk boghandel, internetboghandel samt biblioteks- og skoleleverandører. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

8 Relativ fordeling på salgskanaler i Bogbarometret Forlagenes omsætning Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 52% 62% 31% 69% 46% 52% Udland 0% 0% 0% 0% 0% 0% Andre 20% 15% 4% 12% 24% 13% Direkte til slutk 28% 23% 65% 19% 30% 35% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2009 Forlagenes afsætning Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 48% 49% 27% 55% 26% 45% Udland 0% 0% 0% 0% 0% 0% Andre 30% 33% 5% 23% 44% 25% Direkte til slutk 22% 18% 68% 21% 30% 30% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2010 Forlagenes omsætning Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 55% 69% 31% 70% 36% 55% Udland 0% 0% 0% 0% 0% 0% Andre 20% 11% 1% 15% 27% 12% Direkte til slutk 25% 19% 67% 15% 37% 33% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2010 Forlagenes afsætning Skønlitter Faglitterat Skole/lære Børne&UnElektron I alt Boghandel 45% 59% 27% 56% 20% 46% Udland 0% 0% 0% 0% 0% 0% Andre 40% 28% 6% 34% 54% 30% Direkte til slutk 16% 13% 66% 10% 26% 24% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: Egne beregninger på grundlag af Bogbarometret, jf. ovenfor. Boghandel er i Bogbarometret både fysisk boghandel, internetboghandel samt biblioteks- og skoleleverandører. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

9 2008 og Forlagenes salg 2008 Forlagenes omsætning mill.kr. Skønlitter FaglitteratSkole/læreBørne&UnBogklub Elektroni I alt Boghandel 324,8 431,9 171,0 164,5 10,5 17, ,9 Udland 0,9 3,4 1,4 0,3 0,0 0,2 6,3 Bogklub 274,3 274,3 Andre 54,8 86,3 10,5 24,3 2,3 178,2 Direkte til slut 11,1 90,6 236,3 27,9 10,6 376,5 I alt 391,7 612,3 419,2 216,9 284,8 30, ,2 I alt forhandlere 380,5 521,7 182,9 189,0 284,8 19, , Forlagenes afsætning t.bind Skønlitter FaglitteratSkole/læreBørne&UnBogklub Elektroni I alt Boghandel 4.110, , , ,1 169,2 154, ,5 Udland 12,0 24,8 11,0 5,7 0,4 2,7 56,8 Bogklub 3.052, ,7 Andre 1.424, ,9 166, ,5 70, ,1 Direkte til slut 406,2 981, ,2 925,3 134, ,8 I alt 5.953, , , , ,3 361, ,8 I alt forhandlere 5.547, , , , ,3 227, , Forlagenes omsætning mill.kr. Skønlitter FaglitteratSkole/læreBørne&UnBogklub Elektroni I alt Boghandel 294,7 379,6 157,9 161,5 8,2 15, ,1 Udland 1,0 2,9 1,1 0,3 0,0 0,0 5,3 Bogklub 221,2 221,2 Andre 47,5 80,3 12,0 28,4 3,3 171,5 Direkte til slut 18,8 88,0 227,9 19,0 9,3 362,9 I alt 362,0 550,8 398,9 209,2 229,3 27, ,9 I alt forhandlere 343,2 462,8 171,0 190,2 229,3 18, , Forlagenes afsætning t.bind Skønlitter FaglitteratSkole/læreBørne&UnBogklub Elektroni I alt Boghandel 3.840, , , ,4 85,8 142, ,1 Udland 11,7 20,7 7,9 4,3 0,0 0,1 44,7 Bogklub 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0, ,3 Andre 1.010, ,0 304,8 932,2 0,0 86, ,4 Direkte til slut 503,6 839, ,2 665,8 0,0 163, ,9 I alt 5.366, , , , ,2 391, ,4 I alt forhandlere 4.862, , , , ,2 228, ,5 Kilde: Bogbarometret 2009, Forlæggerforeningens artikel i BogMarkedet nr Boghandel er i Bogbarometret både fysisk boghandel, internetboghandel samt biblioteks- og skoleleverandører. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

10 Relativ fordeling på salgskanaler i Bogbarometret Forlagenes omsætning Skønlitter FaglitteratSkole/læreBørne&UnBogklub Elektroni I alt Boghandel 83% 71% 41% 76% 4% 57% 57% Udland 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% Bogklub 96% 14% Andre 14% 14% 3% 11% 8% 9% Direkte til slut 3% 15% 56% 13% 35% 19% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2008 Forlagenes afsætning Skønlitter FaglitteratSkole/læreBørne&UnBogklub Elektroni I alt Boghandel 69% 60% 42% 55% 5% 43% 51% Udland 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% Bogklub 95% 12% Andre 24% 25% 4% 25% 20% 18% Direkte til slut 7% 15% 54% 20% 37% 19% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2009 Forlagenes omsætning Skønlitter FaglitteratSkole/læreBørne&UnBogklub Elektroni I alt Boghandel 81% 69% 40% 77% 4% 55% 57% Udland 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Bogklub 96% 12% Andre 13% 15% 3% 14% 12% 10% Direkte til slut 5% 16% 57% 9% 33% 20% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2009 Forlagenes afsætning Skønlitter FaglitteratSkole/læreBørne&UnBogklub Elektroni I alt Boghandel 72% 55% 39% 58% 4% 36% 51% Udland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bogklub 96% 10% Andre 19% 31% 8% 25% 22% 20% Direkte til slut 9% 14% 52% 18% 42% 19% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: Egne beregninger på grundlag af Bogbarometret, jf. ovenfor. Boghandel er i Bogbarometret både fysisk boghandel, internetboghandel samt biblioteks- og skoleleverandører. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

11 Skøn over markedsandele i forbrugerpriser ud fra Bogbarometret 1. Bogbarometret kan bruges til at skønne over salget af danske forlags bøger til danske forbrugere. Det kræver et skøn over detailleddets bruttoavance (pr. bogtype og pr. salgskanaler). 2. Det forudsætter, at der til forbrugerne sælges lige så mange bøger, som forlagene sælger til detailhandelen. Det betyder bl.a., at der ikke sker væsentlige ændringer i butikkernes lagerbeholdning. Estimatet skal derfor bruges med forsigtighed. Det følgende eksempel illustrerer størrelsesforholdene i boghandelen: I de offentliggjorte boghandlerregnskaber udgør varelaget knap 20% af omsætningen. Det betyder, at boghandelens omsætning vil falde med cirka 2%, hvis lagerets andel af omsætningen stiger med 10%, og boghandlens indkøb hos forlagene er helt uændret. 3. Bogbarometret omfatter ikke danske butikkers salg af udenlandske bøger eller forbrugernes direkte import af udenlandske bøger. Det kan altså ikke anvendes til et skøn over det totale danske marked for bøger, men kun over markedet for dansk producerede bøger. 4. Bogbarometret ophørte med at oplyse selvstændige tal for Bogklub og Bogklubbøger i 2010, hvilket reducerer detaljeringsgraden fra og med og 2008 Netto mill.kr. Bruttoavance Brutto mill.kr. Markedsandele År 2007 År 2008 År 2007 År 2008 År 2007 År 2008 År 2007 År 2008 Boghandel % 32% % 64% Bogklub % 0% % 11% Andre % 35% % 11% Direkte til slut % 0% % 15% I alt % 100% Beregninger: Boghandlerforeningen 2008 og 2009 Netto mill.kr. Bruttoavance Brutto mill.kr. Markedsandele Boghandel % 32% % 64% Bogklub % 0% % 9% Andre % 35% % 11% Direkte til slut % 0% % 16% I alt % 100% Pga. ajourførte sammenligningstal er der mindre afvigelse mellem 2008-tallene i denne tabel og den forrige. Beregninger: Boghandlerforeningen 2009 og 2010 Netto mill.kr. Bruttoavance Brutto mill.kr. Markedsandele Boghandel % 32% % 61% Andre % 36% % 14% Direkte til slutk % 0% % 25% I alt % 100% Beregninger: Boghandlerforeningen Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

12 2010 og 2011, 1. kvartal Netto mill.kr. Bruttoavance Brutto mill.kr. Markedsandele kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. Boghandel % 32% % 58% Andre % 38% % 19% Direkte til slutk % 0% % 23% I alt % 100% Beregninger: Boghandlerforeningen Boghandel er i Bogbarometret både fysisk boghandel, internetboghandel samt biblioteks- og skoleleverandører. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

13 Danskerne Bogkøb Danskernes Bogkøb (tidligere IFKA-undersøgelserne) giver en indikation af, hvor private køber bøger, men kun en indikation. I undersøgelsen spørges der nemlig om, hvor de voksne har foretaget deres sidste bogkøb indenfor de senest 12 måneder, og ikke om, hvor meget de har købt i alt. Det sidste kan man ikke forvente at få pålidelige svar om. Vi ved altså, hvor mange personer ud af den voksne del af befolkningen, der har købt bøger mindst én gang indenfor de seneste 12 måneder, og hvor de har foretaget købet. For at dette skulle være den helt rigtige markedsfordeling, så må man antage, at forbrugerne altid køber i samme kanal, og at der ikke er forskel på købsstørrelsen i de forskellige kanaler. Disse forudsætninger er ikke realistiske. Men når det er sagt, og man er opmærksom på disse begrænsninger, så giver Danskernes Bogkøb en udmærket indikation på udviklingen i de enkelte salgskanalers markedsandele. I den følgende tabel er resultaterne fra de kvartalsvise undersøgelser lagt sammen til år for at mindske sæsonudsvingene og gøre den langsigtede udvikling tydeligere. 1 Hvor er det seneste bogkøb foretaget? Maj-2011 Bogkøberne fordeler undersøgelser med i alt mindst interviews sig på: interview Boghandel 58% 58% 59% 59% 61% 58% 57% 58% 57% 51% 49% Bogklub 25% 23% 20% 20% 18% 16% 16% 12% 10% 9% 10% Stormagasin 3% 3% 3% 3% 3% 5% 1% Supermarked/kiosk 5% 6% 7% 6% 6% 5% 10% 13% 15% 18% 21% Internettet 4% 3% 4% 6% 6% 10% 10% 11% 12% 15% 15% Andet sted/ved ikke 6% 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 7% 5% Gennemsnitlig antal bogkøbende respondenter Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Siden undersøgelserne begyndte i november 2000 har der været en tendens til vækst i antallet af personer, som har købt bøger indenfor de seneste 12 måneder. En sammenligning af den relative fordeling år for år afspejler derfor ikke de enkelte kanalers aktuelle markedsstørrelser. Dem får man et bedre indtryk af i figuren på næste side, hvor der er vist antal svar og ikke procentfordelingen. Der er set bort fra købere i stormagasin, jf. noten. 1 Undersøgelsen i februar måned grad påvirkes i høj grad af julehandlen i det udgående år, så undersøgelserne i maj, august og november sammenlægges med undersøgelsen fra februar det efterfølgende år for at give det bedste billede af udviklingen fra år til år. Indtil maj 2007 var det muligt at svare "Stormagasin", men denne mulighed blev taget ud i august Resultaterne for 2007 giver derfor ikke sammenlagt 100 %, men kun 99,1 %. Årsagen til ændringen var, at det viste sig, at respondenterne havde vanskeligt ved at skelne mellem stormagasiner og varehuse. Reelt hørte størstedelen af svarene i kategorien 'stormagasin' til i kategorien 'supermarked', der her dækker over kategorierne supermarkeder, varehuse og kiosker. De rene kiosker står kun for en meget lille del af svarene i kategorien. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

14 Svar fordelt på salgskanal (februar 2001 maj 2011) Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Antal bogkøbere i undersøg Feb Feb-2010 Feb-2011 Købere andet sted Købere i bogklub Købere i boghandel Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16 Købere i supermarked Købere på Internettet

15 Forlagsstatistikken Fordeling % % 80% 70% 60% 50% % % % % 200 0% ver2 Direkte Frisalg Eksport IBC Boghandel I alt, mio.kr Stolperne viser markedsandele i procent (venstre akse), medens grafen viser den forlagsomsætning, som indgår i beregningen (højre akse) I perioden anvendes samme opdelingen af salgskanalerne. Fra og med 2000 blev grupperne 'Bogklubsalg direkte' og 'Direkte (postordre, interner, til skoler m.v.)' sammenlagt til gruppen Direkte. Fra og med 1999 blev metoden ændret mht. visning af forlagenes salg fordelt på salgskanal. Alle år har statistikken omfattet en tabel med data fra to år. Indtil statistikken for 1998 vistes alle de deltagende forlags oplysninger uanset om forlagene deltog i begge undersøgelser. Fra og med 1999 anføres sammenlignelige tal i tabellen, dvs. kun data fra forlag, som havde deltaget i begge undersøgelser. 0 Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

16 Fordeling % % % % % % ver ver Eksport, direkte ver2 Eksport, vidresalg Bogklub, direkte Direkte Supermarkeder m.v Boghandel Forlag, stk I alt, mio.kr ver ver ver ver Stolperne viser markedsandele i procent (venstre akse), medens grafen viser den forlagsomsætning, som indgår i beregningen (højre akse) Umiddelbart kan statistikken kun sammenlignes mellem to år, da kun data for version 1 ( ) og version 2 for året før byggede på indberetninger fra de samme forlag. Derfor er sammensætning og total for 1. og 2. version af statistikken for samme år ikke nødvendigvis ens. Det ses således, at datagrundlaget i 2004 blev øget væsentligt med data om bogklubsalget for 2003 og Ib Tune Olsen vurderede, at det er lykkedes at få næsten al bogklubomsætning med i Forlagsstatistikken for 2004 (Bogmarkedet nr , p. 16). IBCs (Indbindingscentralens) køb indgik fra og med 2000 i boghandelens andel, hvilket man skal være opmærksom på ved sammenligninger mellem de to figurer. Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen, den 23. juni af 16

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Danskernes Bogkøb nogle tendenser

Danskernes Bogkøb nogle tendenser Danskernes Bogkøb nogle tendenser November 2000 februar 2016 Boghandlerforeningen og Danske Forlag Boghandlerforeningen 1 Introduktion Undersøgelsen Danskernes Bogkøb er en af de længst løbende undersøgelser

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1 Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 november 2013 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen 1 Undersøgelserne 2000-20 Metode: Telefoninterview. Gennemførte interview:

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

Bogomsætningen i løbende

Bogomsætningen i løbende Forlagsstatistikken 2002 Omsætningen steg 2% i 2002 Foto: Nils Bjervig Omsætningen steg, men i faste priser er der tale om en tilbagegang på 2% i forhold til 2001 de sidste fire år er det konstant gået

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen Danskernes Bogkøb Tendenser 2001-2017 Danske Forlag og Boghandlerforeningen Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer Danskernes Bogkøb Udvikling 2016-2017 Kort talsammenligning med kommentarer Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

I4. kvartal var der en stigning på

I4. kvartal var der en stigning på Bogbarometret Bogsalget i Danmark, 4. kvartal 21 og hele året 4. kvartal 21 Hele året 21 +4% I4. kvartal var der en stigning på godt 4% i kroneomsætningen i forhold til 4. kvartal i 2, mens der kunne registreres

Læs mere

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2015 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2015 Overblik over forlagenes omsætning 2015 Danske Forlag har i årssta s kken for 2015

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 august 2011. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 august 2011. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 august 20 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Kilde: Voxmeter 1 Undersøgelsen Metode: Telefoninterview.

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked M I N I S T E R I E T Rapport fra Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked København 2002. J. NR. 4. kt., HNH Fejl! Ukendt argument for parameter. -2- Indholdsfortegnelse: Kap. 1. Indledning samt udvalgets

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger 2. juni 2015 SEG Arbejdsmarked Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger Danmarks Statistik opgør beskæftigelse, arbejdsløshed og antal ledige stillinger i en række forskellige statistikker.

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden Kompressionsstrømper 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Bilag I. ~ i ~ Oversigt BILAG II MATEMATISK APPENDIKS. The Prisoner s Dilemma THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS

Bilag I. ~ i ~ Oversigt BILAG II MATEMATISK APPENDIKS. The Prisoner s Dilemma THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS Oversigt BILAG I I THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS I I II BILAG II III GENNEMSIGTIGHEDENS BETYDNING III MATEMATISK APPENDIKS V GENERELT TILBAGEDISKONTERINGSFAKTOREN

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Fodtøj 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

(studienummer) (underskrift) (bord nr)

(studienummer) (underskrift) (bord nr) Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 18 sider. Skriftlig prøve: 14. december 2009 Kursus navn og nr: Introduktion til Statistik, 02402 Tilladte hjælpemidler: Alle Dette sæt er besvaret af (studienummer)

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen 2015 AF CHEFKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE OG STUDENTERMEDHJÆLPER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Den danske modebranche har væsentlig betydning for dansk samfundsøkonomi

Læs mere

Løsning til eksamen d.27 Maj 2010

Løsning til eksamen d.27 Maj 2010 DTU informatic 02402 Introduktion til Statistik Løsning til eksamen d.27 Maj 2010 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th edition]. Opgave I.1

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD 24. april 28 af Jakob Mølgaard tlf. 33557729 og Louise A. Hansen Resumé: VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD Væksten i den sæsonkorrigerede ATP-beskæftigelse for vikarer er fortsat positiv med endnu en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL Dansk e-handel fra eksportunderskud til eksportsucces? Med tocifrede vækstrater de senere år, er

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry 2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry Finn Dalum Larsen Hedehusene Skole 27-10-2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry først udkommet på fransk som Le Petit Prince i 1946 Spørgsmål

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere