BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS"

Transkript

1 BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS Delprojekt 6 - Flexible facader Oktober 1998 Enghavevej 28 A-B Projektets mål Målet med projektet har været at udvikle et facade system, der ved sin fleksibilitet kan anvendes til integration af flest mulige, at de typer produkter der idag anvendes til montering på, og eller beklædning af facader. Opgaven løses ved at tilgodese følgende 3 parametre: Æstetik/arkitektur Produktions- og montageegenthed Økonomi ved såvel anlæg som drift. Det er målsætningen at reducere energi forbruget til opvarmning, ventilation samt varmt vand med ca kwh/år for hver lejlighed. Dette svarer ca. til kr. på årsbasis. Ved integration af solpaneler forventes yderligere reduktion i energiforbruget på ca kwh/år. Udviklingsarbejde Et programgrundlag blev udarbejdet i efteråret Der skal udvikles en egentlig mock up unit i 1:1 skala af en del af facaden, modellen skal opbygges sammen med producenten. I udviklingsfasen har det været et krav, at systemet skulle anvendes til indbygning af forskellige typer elementer, som er foreslå et anvendt på forsøgsejendommen. Eksempler: solceller, passive solvægselementer, diverse pladebeklædninger, bræddebeklædninger og glas. Der er udarbejdet statusrapport samt foreløbig afrapportering. Implementeringssted Det er forventet at forsøgsejendommen er Enghavevej 28 A-B. Ejendommen er fra Antal boliger før renovering er 19 og 3 erhvervslejemål. l forbindelse med renovering vil der ske lejlighedssammenlægning og antallet af lejligheder vil blive reduceret til 15 med udnyttet tagetage. 3 erhvervslejemål vil blive opretholdt.

2 DATA Økologisk design De økologiske systemelementer, der vil blive integreret i projektet er: Lavenergi vinduer på glasbalkonerne mod gaden. Facade paneler som udvendig isolering Ventileret solvægspaneler Varmluft og væskebaserede solpaneler,,j Solceller Fugtkontroleret ventilation. Indeholder 5 3-rumsboliger (efter renovering) og 10 2rumsboliger Gennemførelse Forventet gennemførelsesperiode jan til juli 1999 Organisation Bygherre: Københavns Kommune Forretningsfører: SBS Byfornyelse Arkitekt: PLAN 1 Tegnestuen Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører Øvrige: Dansk Teknologisk Institut, Energi Gilling A/S Information SBS Byfornyelse Ny Kongensgade Kbh. K Tlf Fax

3 Projektet støttes af Projekt Renovering, By- og Boligministeriet Forsøgsbeskrivelse Efter forsøgsoptegning af forskellige profilemner til facadeelmenterne er valgt et aluminiumsystem Forsøget omfatter 3 projektkomponenter: Hovedprofil Clipsprofil Montageprofil. De økologiske systernelementer, der vil blive integreret i projeketet er: Lavenergi vinduer på glasbalkonerne mod gaden. Facade paneler som udvendig isolering Ventileret solvægspaneler Varmluft og væskebaserede solpaneler Solceller Fugtkontroleret ventilation. Forsøgselementerne Profilemner i alunniniumsysterner Integration af lavenergivinduer Integration af solceller Integration af solpaneler Integration af ventileret Solvæg Balkoner med solceller på gårdsiden. Fugtkontroleret ventilation Energivæg Status Der er fortaget foreløbig afrapportering. Det forventes at projektet kan gennemføres fra årskiftet 1998/-99. Måleresultater og evaluering foreligger senere.

4 BYØKOLOGIPROJEKTET I HEDEBYGADE-KARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS Oktober 1998 Forberedelse af projekterne SBS fremsendte i november 1994 idéoplæg til Bygge og Boligstyrelsens Projekt Renovering-Program om gennemførelse af et større byøkologisk demonstrationsprojekt på Ydre Vesterbro. På baggrund af et positivt tilbagespil fra Bygge- og Boligstyrelsen og fra beboerne i Hedebygade-karreen, indkaldte SBS forslag fra rådgivere, entreprenører, producenter m.fl. til økologiske renoveringsløsninger for Hedebygade-karreen. SBS modtog pr. 1.februar forslag fra rådgivende og producerende virksomhedsgrupper vedrørende energi, vand, kombinerede løsninger m.v. 12 projektforslag blev udvalgt til viderebearbejdning med henblik på at indgå i demonstrationsprojektet. l sommeren 1995 bevilligede By- og Boligministeriet ved Projekt Renovering en ramme på knap 40 mill. kr. I efteråret 1995 underskrev ministeriet og Kbh's kommune en samarbejdsaftale om realisering af de 12 delprojekter. Projektets mål Formålet med gennemførelse af det byøkologiske demonstrationsprojekt i Hedebygadekarreen i forbindelse med byfornyelsen er følgende: at etablere et større demonstrationsprojekt i København for økologiske renovering, at bidrage til videreudvikling af de byøkologiske løsninger i forbindelse med renovering af den ældre bygningsmasse, at demonstrere den danske ressourcebase med hensyn til økologiske renoveringsløsninger at bidrage til erhvervsøkonomisk udnyttelse m.h.t. byøkologiske renoveringsløsninger. Byøkologisk demonstrationsprojekt i Hedebygade-karreen på Ydre Vesterbro, København. Projektets delelementer Projektet er opbygget af 12 faglige delprojekter. SBS har via koordineringsindsats i programfasen tilstræbt: - at undgå overlapning mellem de forskellige delprojekter, - projektmæssigt at dække de vigtigste byøkologiske temaer ind, - at sikre en høj faglig og nyhedsmæssig standard på internationalt niveau. De 12 delprojekter 1. Prisme. Prisme-gruppen. Der demonstreres i en ejendom, hvordan sollys og solens varme kan ledes ind i bygningskroppen via taget.

5

6 Projektet støttes af Projekt Renovering, By- og Boligministeriet 2. "Økologiske systemløsninger". C.F. Møllers Tegnestue, Carl Bro Byg og Transform,. Totaløkologisk koncept i en ejendom med vand som hovedtema. Hovedideen er, at vandrensning og genbrug foregår indenfor den enkelte lejlighed. 4. "Grønt Køkken". Byens Tegnestue og Wissenberg. En ejendom omformes til "grøn livsstil", med vægten lagt på integration af køkken med let glaspåbygning med "vertikale mistbænke" til dyrkning af grøntsager, regnvandsopsamling i de enkelte lejligheder og kompostproduktion i kælderen. 5. "Økologiske systemløsninger". Cenergia og CF. Møllers Tegnestue. Der demonstreres hvorledes en ejendom kan omdannes til lavenergivinduer, kompakte laveffektive varmevekslere, osv. 6.,Flexible facader. Tegnestuen Plan 1, og Esbensen, Rådgivende Ingeniører. Der demonstreres på et antal ejendomme et modulært og fleksibelt glaspåbygningssystem, der kan udformes i forskellige grader med hensyn til udnyttelse af solenergi. 7. "Integreret økologisk byfornyelse" - arkitektur, byggeteknik, energi og byggeplads. Karsten Pålssons Tegnestue og Erik K. Jørgensen A/S. Køkkentårnsløsning på gårdfacaden, helhedsløsning med indpasning af økologiske delelementer med henblik på nedsættelse af energiforbruget til nybyggeriniveauet, efter BR 95, samarbejde mellem producenter og rådgivere med henblik på at nedsætte ombygningsudgiften. 8. Sol i Byfornyelsen" Aktiv og passiv solvarme og forbedret lysindfald. Erik K. Jørgensen A/S og Arkitektgruppen. Der demonstreres gennem ombygning og udvendig tilbygning, herunder et arkitektonisk element med forbedret lysindfald, hvordan lyset og lysenergien udnyttes bedst muligt, samt anvendelse af aktiv og passiv solvarme. 9. Affaldssortering. R98, Domus arkitekter A/S og SBS. Hvordan affaldshåndteringssystem gården kan indrettes med stor grad af genanvendelse, herunder inddragelsen af beboere for at sikre maksimal kildesortering i den enkelte husstand. Indretning og design af et prototype miljøhus. 10. "Økologisk indrettet gårdrum". Domus Arkitekter, Cowi og Transform. Der demonstreres, hvorledes et gårdrum kan indrettes med integration af økologiske funktioner i tilknytning til regnvandsudnyttelse i fællesvaskeri, regnvandsbassiner, begrønning, genbrugsstationer med affaldssortering m.v. 11. "Gavlprojekt" med afprøvning af isoleringsmateriale og solceller. 12. "Elektronisk forbrugsmåling". Torben Wormslev A/S og Brunata A/S. Der installeres et elektronisk forbrugsmålingssystem i en række ejendomme. Systemet giver mulighed for en nøje registrering af de opnåede ressourcebesparelser og energistyring. Status Delprojekt 1 forventes at blive færdig medio juni. Delprojekt 2 er under projektering. Igangsætning vil være umiddelbar før årsskiftet og med forventet afslutning omkring sommeren Delprojekt 4 forventes igangsat omkring juni-juli Færdiggørelse omkring sommeren Delprojekt 5 forventes færdiggjort i september Delprojekt 6 forventes igangsat omkring juni-juli Færdiggørelse omkring sommeren Delprojekt 7 forventes færdiggjort i september/ oktober Delprojekt 8 forventes færdiggjort i september 1999.

7 Projektet støttes af Projekt Renovering, By- og Boligministeriet Delprojekt 9 forventes igangsat parallelt med gårdanlægget. Projektet er endnu under projektering. Det forventes at projektet igangsættes i sommeren 2000 med færdiggørelse inden udgangen af Delprojekt 10, fælles gårdanlæg (se delprojekt 9) Delprojekt 10, fælleshuset er færdig og afleveret i maj Delprojekt 11 er færdigt Delprojekt 12 er i gang og skal implementeres i samtlige delprojekter. Færdiggørelse omkring sommeren/efteråret Alle delprojeker skal måles og evalueres efterfølgende. Dette vil ske i form af rapporter. Bygherre Københavns Kommune Yderligere information: SBS Byfornyelse Ny Kongensgade Kbh. K Tlf.: Fax

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Grønne tanker og politikker siden 1989 Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Forord Siden 1989 har Kolding Kommune haft fokus på at udvikle grønne og bæredygtige planer og projekter. Startskuddet

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Projekt Renovering 5 års eftersyn

Projekt Renovering 5 års eftersyn Projekt Renovering 5 års eftersyn ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Projekt Renovering 5 år efter en analyse af resultaterne af Projekt Renovering, af læringen og af de uudnyttede erhvervsmæssige potentialer.

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri

projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri aktiviteter 2008/12 partnerskabelsevidensdelingopenbusinessmodelseminarblueoceanstrategi innovationforretningsudviklingworkshopfaciliteringnetværkkonferencer cluster for udvikling af byggeri innovate create

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere