Kontor Markedsrapport Forår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontor Markedsrapport Forår 2013"

Transkript

1 Kontor Markedsrapport Forår Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag?

2 Executive summary Det europæiske ejendomsmarked Den europæiske investeringsvolumen steg i 4. kvartal 212 med 55% i forhold til kvartalet før og 16% i forhold til samme kvartal året før. Sammenlagt steg den europæiske investeringsvolumen med 6% i 212 i forhold til 211 og er dermed tilbage på niveau med årene før højkonjunkturen i Trods den usikkerhed, der stadig hersker i økonomien, driver fokus på omkostningsoptimering kontorlejere over hele Europa til at søge mere effektive og billigere kontorbygninger, hvilket forklarer det store antal transaktioner, der fortsat registreres. Tomgangen på kontorer er stabil i regionen med et gennemsnit på 11%. Det danske investeringsmarked - kontor Den samlede transaktionsvolumen i Danmark nåede op på DKK 2 mia. i 212, hvilket er en beskeden stigning i forhold til 211, hvor volumen var DKK 18 mia. I 212 udgjorde investering i kontorejendomme ca. 4 mia. DKK, svarende til ca. 2% af det samlede volumen, en nedgang fra året før, hvor investeringer i kontorejendomme udgjorde ca. 5,7 mia. DKK, svarende til godt 3% af de samlede ejendomsinvesteringer. Kontorejendomme har igennem årene været et af de vigtigste segmenter, investorerne retter sig imod i Danmark, primært af to årsager: Investering i prime kontorejendomme har igennem mange år været begrænset påvirket af konjunkturerne, hvor afkastet har ligget nogenlunde konstant mellem 4,75 og 5,25% og huslejen tilsvarende i niveauet ,- kr./m 2. Dermed har mange investorer betragtet investering i sådanne ejendomme som den sikre havn. Gennem de seneste år er afkastsspændet imellem primære kontorejendomme og kontorejendomme beliggende i Storkøbenhavn (sekundært kontormarked) blevet kraftigt udvidet til helt op imod 3 4 basispoint. På trods af den lave rente er sale & lease back af kontorejendomme fortsat interessant for både sælger og investor. Især investering i ejendomme i det sekundære kontormarked i København og Aarhus er ganske interessante for investorerne, idet de giver et højere løbende afkast. For den sælgende virksomhed vil et sale & lease back kunne sikre billigere vedligeholdelse af ejendommen,lavere drifts- og energiudgifter, samt frigørelse af kapital til andre formål. Det danske lejemarked Faldende beskæftigelse og den lave økonomiske aktivitet og en mindre aktiv offentlig sektor har ikke påvirket udlejningsmarkedet nævneværdigt. Tværtimod lå antallet af udlejninger i København på det højeste niveau siden 26 i 3. kvartal 212. Tomgangen på danske kontorer er ligeledes stagneret det sidste år og især i Storkøbenhavn og København City synes tomgangen efterhånden at være for nedadgående. Markedslejeniveauet på de primære ejendomme i københavnsområdet har været relativt modstandsdygtigt og har ikke gennemlevet det samme fald som under tidligere kriser, jf. ovenfor. Dette er dog delvist blevet sløret af tiltagende brug af perioder med lejefrihed, trappeleje og en øget grad af udlejerbetalt indretning. For ejendomme med lejemål af sekundær karakter er efterspørgslen svag, hvorfor der fortsat må forventes et vist pres/konkurrence på lejen. 2 Kontor Markedsrapport forår 213

3 Mens der er en tendens til inflow mod København City er der både omkostningsmæssige og infrastrukturelle fordele ved at lokalisere sig i Storkøbenhavn. Både leje- og driftsomkostninger er lavere end i byen og en væsentlig del af myldretidstrafikken kan undgås og udgifter til parkering er sjældne, mens der fortsat er hurtig og nem adgang til eksempelvis lufthavn. Østjylland har siden 29 oplevet den højeste tomgang på kontorer i Danmark. Den planlagte store tilgang af kontorlokaler i Aarhus må alt andet lige forventes fremtidigt at få en yderligere negativ indvirkning på tomgangsprocenterne for området. Hvis ikke tomgangsprocenterne skal stige yderligere i Østjylland er det nødvendigt at konjunkturerne vender inden disse projekter er færdige, således, at en stigende efterspørgsel kan absorbere hele tilgangen af kontorarealer. Tendenser på det danske lejemarked Aktiviteten på lejemarkedet for kontorer er, i Danmark såvel som resten af Europa, præget af, at mange virksomheder søger at konsolidere sig og fokuserer på at optimere deres pladsbehov og drage fordel af at kunne erhverve bedre lokaler på mere konkurrencedygtige vilkår. De overordnede tendenser er arealeffektivisering, energieffektivisering og løbende fokus på nedbringelse af driftsomkostningerne. Der er således ikke en nettovækst i behovet for kontorarealer, men en aktivitet som følge af, at der flyttes til større eller mindre lokaler, alternativt at der flyttes med henblik på omkostningsoptimering. Lejerne er fortsat kritiske, både hvad angår beliggenhed, men også hvad angår funktionel indretning i forsøg på optimering af den samlede lejeomkostning. Moderne byggeri og indretning giver ofte mulighed for en bedre udnyttelse af de anvendte arealer, hvilket samlet set reducerer omkostningen på trods af, at der betales en højere leje pr. m 2. Mens lejerne har fokus på omkostningseffektivisering på både den korte og lange bane, har udlejerne fokus på udlejning af deres tomgangsarealer med henblik på at sikre cash-flow. På trods af, at den danske byggebranche fortsat har det svært, falder byggeaktiviteten dog ikke helt i samme tempo, som da krisen satte ind. Samtidig peger både en forbedret konjunkturindikatorer for hele landet, samt et højere antal projekterede kontorbyggerier for København på en spirende grad af optimisme. Både i København og Aarhus er der flere planlagte og/eller igangsatte kontorbyggerier og flere af dem er forhåndsudlejet. 3

4 Markedsoverblik Mens væksten i den danske investeringsvolumen oversteg den samlede europæiske investeringsvolumen, er Danmark fortsat bagud i forhold til sine nordiske naboer, som oplever en hurtigere fremgang. En stabilisering i de danske tomgangsprocenter er udtryk for omkostningsoptimering fra virksomhederne snarere end en nettovækst i behovet for kontorarealer. Europa Det europæiske investeringsmarked Den europæiske investering i fast ejendom nåede 38,4 mia. i 4. kvartal 212, svarende til en stigning på 55% i forhold til 3. kvartal (se figur 1). I forhold til samme kvartal året før steg investeringsvolumen med 16%. På årsplan steg investeringsvolumen med 6% i 212 i forhold til året før. Markedets traditionelle iver efter at lukke handler inden årets udgang pressede de årlige investeringer op på 113 mia., hvilket var en marginal stigning på 1% i forhold til 211. Investeringsaktiviteten i Tyskland steg 6% i kvartalet til 1,1bn, lige under de 1,3 mia., som blev registreret i Storbritannien. Store opkøb indenfor kontorer og shoppingcentre pressede ligeledes investeringsvolumen i vejret i Polen, Norge og Schweiz. I 1. kvartal 213 lå investeringsvolumen på 6,2 mia., svarende til en stigning på 6% i forhold til samme kvartal året før. Trods den svage økonomi, er Europa stadig attraktiv for en lang række investorer, som udøver forskellige strategier på tværs af markeder og sektorer. Vi forventer, at investeringsvolumen vil forblive stabil i 213 med et beskedent opsving i 214. Det europæiske lejemarked Trods den usikkerhed, der stadig hersker i økonomien, leder fokus på omkostningsoptimering kontorlejere til at flytte til mere effektive og billigere kontorbygninger, hvilket forklarer det store antal transaktioner, der fortsat registreres. Det samlede netto-optag på kontorer i Europa nåde i 4. kvartal mio. m 2, hvilket er en stigning fra 2,8 mio. m 2 registreret i det foregående kvartal. Det årlige optag på 11 mio. m 2, registrerede et fald på 4%, en forbedring i forhold til faldet på 7% i 3. kvartal. I løbet af 4. kvartal vendte de intra-regionale investorer deres position fra 3. kvartal og blev nettoinvestorer med 2,4 mia. Inter-regionale investorer fortsatte med at øge deres eksponering med nettoinvesteringer for 1,7 mia. i 4. kvartal. På årsbasis var de eneste større nettoinvestorer med 13,6 mia. i 212. En holdning om at vente-og-se dominerer fortsat blandt virksomheder i regionen, hvor mange vælger at udsætte deres flytteplaner. De kontortransaktioner, som blev foretaget i 4. kvartal understeger lejernes stigende tendens til at flytte til periferien, hvor kontorlokaler er betydeligt billigere end i centrale områder. Investeringsvolumen steg for alle ejendomstyper i 4. kvartal. Detailhandelssektoren registrerede en investeringsvolumen på 11 mia., svarende til en fordobling af gennemsnittet for årets første tre kvartaler. Med 4.5 mia. investeret i 4. kvartal, var ejendomme med blandet brug ligeledes begunstiget af investorer i 4. kvartal. Kontorer forblev den foretrukne sektor med over 17 mia. af aktiviteten. Private ejendomsinvestorer og -institutioner var stærke investorer i kvartalet og forblev nettoinvestorer i kvartalet såvel som året som helhed. Den børsnoterede sektor var igen nettosælgere i kraft af, at de afbalancerer deres porteføljer for at reducere deres gearingsniveau. Statsejede investeringsfonde fastholdt deres aktivitet med en rekord på 2,6 mia. investeret i 4. kvartal, hvilket skubber hele årets volumen til 5,6 mia., omend det kun udgør 5% af hele årets samlede volumen. Kontortomgangen er stabil i Europa, og det regionale gennemsnit ligger på 11%, svingende fra 2% i Marseille og 21,5% i Dublin (se figur 2 for en oversigt over tomgangen på udvalgte europæiske kontormarkeder). De største ændringer i opadgående retning blev registreret i Geneve og Warszawa, hvor der var en stor mængde nybyggeri i 4. kvartal. 4. kvartal 212 bød på en tilbagevenden af gennemførte kontorbyggerier med 1,4 mio. m 2 leveret til markedet. På trods af dette sluttede 212 på det laveste niveau (3,7 mio. m 2 ) af nye kontorer i regionen siden 25. Baseret på vores development pipeline burde udbuddet af nye kontorer være større i 213 og 214 med henholdsvis 5 og 6 mio. m 2 forventede nye kontorer. 212 sluttede med en beskeden stigning i lejeniveauet på 1,2%, hvilket er lidt bedre end vores forventninger (se figur 3). Dog er 4 Kontor Markedsrapport forår 213

5 de økonomiske udsigter fortsat udfordrende på kort sigt i Europa, hvilket holder presset på lejen på de primære beliggenheder. I denne sammenhæng forventer vi en stigning på 1,2% i primære værdier i 213, før en stærkere tilbagevenden (på et årligt gennemsnit på 2,5%) fra 214 til 216. London West End og Moskva vil bevidne de højeste stigninger, med forventede årlige gennemsnit på henholdsvis 5,9% og 4,9% løbet af de næste fem år. De samlede lejeomkostninger var stabile i hele Europa i løbet af 212 med en marginal vækst på,3%. Over halvdelen af de adspurgte markeder (22 ud af 39) vidnede om enten stabile eller faldende lejeomkostninger. Danmark Det danske investeringsmarked I henhold til tal fra DTZ Research nåede den samlede transaktionsvolumen i Danmark op på DKK 2 mia. i 212. Det er en stigning på ca. 11% i forhold til 211, hvor volumen var DKK 18 mia. (se figur 4). Volumen ligger dog stadig væsentlig under 27, hvor ejendomme til en værdi af DKK 64 mia. skiftede hænder. Af den samlede volumen stod udenlandske investorer for 29% af investeringerne i 212, en markant nedgang i forhold til 211, hvor udenlandske investorer for første gang stod for over halvdelen af det samlede volumen. Transaktionsvolumen var i høj grad drevet af boliger og prime kontor- og detailhandelsejendomme og især i hovedstaden. Boliger udgjorde samlet set 45% af volumen. Sammenholdt med de øvrige nordiske lande, sluttede Norge året med nogle store transaktioner og endte med en samlet volumen på NOK 55 mia., hvilket er tilbage på niveauet fra før krisen. Sverige så også en pæn transaktionsvolumen og endte for 3. år i træk over SEK 1 mia. samlet var volumen SEK 16 mia. Finland er i samme båd som Danmark, hvor volumen ikke er helt tilbage fra før krisen. I 212 så Finland en transaktionsmængde på 2,1 mia., hvilket ligger væsentligt under rekorden på 6,2 mia. fra 27. Københavnske kontorejendomme Antallet af nybyggede kontorejendomme øger tomgangen yderligere og med mindre, der kommer en form for økonomisk opsving, vil den planlagte tilgang af kontorlokaler i bl.a. København forventeligt få en yderligere negativ effekt på tomgangsprocenten. Pt. kan det nuværende aktivitetsniveau ikke forventes at være i stand til at absorbere tilgangen af nyopførte kontorlokaler. Der er kun registreret enkelte spekulations-byggerier (byggerier, hvor størstedelen ikke på forhånd er udlejet), men der er mange projekter, som ligger klar på tegnebrættet. Aktiviteten på lejemarkedet for kontorer er, i Danmark såvel som resten af Europa, præget af, at mange virksomheder fokuserer på at optimere deres pladsbehov og drage fordel af at kunne erhverve bedre lokaler på mere konkurrencedygtige vilkår. Der er således ikke en nettovækst i behovet for kontorarealer, men en aktivitet som følge af, at der flyttes til større eller mindre lokaler, alternativt at der flyttes med henblik på omkostningsoptimering. Lejerne er fortsat kritiske både hvad angår beliggenhed, men også hvad angår funktionel indretning i forsøg på optimering af den samlede lejeomkostning. Moderne byggeri og indretning giver ofte mulighed for en bedre udnyttelse af de anvendte arealer, hvilket samlet set reducerer omkostningen på trods af, at der betales en højere leje pr. m 2. Figur 1 Europæisk investeringsvolumen. Kilde Oline-ED statistikken mia K1 2 K2 2 K3 2 K4 2 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 22 K2 22 K3 22 K4 22 K1 23 K2 23 K3 23 K4 23 K1 24 K2 24 K3 24 K4 24 K1 25 K2 25 K3 25 K4 25 K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 K1 212 K2 212 K3 212 K4 212 K1 213 Figur 2 Tomgang Europa. Kilde DTZ Research K1 26 London Hamburg Berlin München Helsinki Stockholm Amsterdam K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 211 K4 212 Figur 3 Lejeniveauer Europa. Kilde DTZ Research K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 Helsinki Berlin Hamburg München Amsterdam Stockholm Figur 4 Nordisk transaktionsvolumen. Kilde DTZ Research Mia. DKK Danmark Sverige Norge Finland K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 K1 212 K2 212 K3 212 K4 212 K

6 Figur 5 Antal kontorudlejninger i Storkøbenhavn. Kilde Oline.dk og DTZ Research K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 K1 212 K2 212 K3 212 K4 212 K1 213 Tomgang Kontormarkedet, som oplevede et kontinuerligt fald i antallet af udlejninger fre til 2. kvartal 29, synes at være kommet igennem den værste periode. Efter lidt fald i antallet af udlejninger i starten af 212 lå antallet af udlejninger i 3. kvartal 213 på det højeste niveau, som er registreret i perioden (se figur 5). Tomgangen på danske kontorer er ligeledes stagneret det sidste år og især i Storkøbenhavn og København City synes tomgangen efterhånden at være for nedadgående (se figur 6). I fjerde kvartal steg tomgangen dog med 42. m2 kontorlejemål på landsplan, svarende til knap 2%. Det var især i Nordsjælland, at der kom flere tomme kontorlokaler, mens der ifølge Oline-ED Statistikken, var et mindre fald i ledigheden i København C og Københavns omegn. Figur 6 Tomgang København City. Kilde Oline-ED Statistikken K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 K1 212 K2 212 K3 212 K4 212 K1 213 K2 213 Lejeniveau Markedslejeniveauet på de primære ejendomme i københavnsområdet har været relativt modstandsdygtigt og har ikke gennemlevet det samme fald som under tidligere kriser. Dette er dog delvist blevet sløret af tiltagende brug af perioder med lejefrihed, trappeleje og en øget grad af udlejerbetalt indretning. Lejeniveauerne for de bedste kontorer i København ligger fortsat i niveauet kr pr. m 2 ekskl. drift, mens sekundære kontorer i Københavns yderregioner koster i niveauet kr. 5 7 pr. m 2 på samme vilkår (se figur 7-8), For ejendomme med lejemål af sekundær karakter er efterspørgslen særdeles svag, hvorfor der fortsat må forventes et vist pres/konkurrence på lejen. Figur 7 Primært lejeniveau København. Kilde DTZ Research Kontorejendomme i Aarhus Tomgang Østjylland har siden 29 oplevet den højeste tomgang på kontorer i Danmark (se figur 9). Efter nogen stabilisering i 21/211 steg tomgangen for kontorer i Østjylland dog markant i løbet af 212, hvor den umiddelbart toppede på 13,72% i 3. kvartal (se figur 1). Siden da har tendensen været svagt nedadgående og i 1. kvartal 213 lå tomgangen for kontorer i regionen på 13,1%. Aarhus har oplevet en periode med skiftevis stigning og fald i antallet af udleninger, men synes i det store hele at være ovre den værste krise - især i lyset af, at antallet af udlejninger i 3. kvartal 212 tangerede antallet på toppen af markedet i 4. kvartal 27 (se figur 11) Primær kontorleje (kr./m²/p.a.) Figur 8 Lejebarometer København. Kilde DTZ Research Kr./m²/p.a. 6 Kontor Markedsrapport forår 213

7 Den planlagte store tilgang af kontorlokaler i Aarhus må alt andet lige forventes fremtidigt at få en yderligere negativ indvirkning på tomgangsprocenterne for området. Hvis ikke tomgangsprocenterne skal stige yderligere i Østjylland er det nødvendigt at konjunkturerne vender inden disse projekter er færdige, således, at en stigende efterspørgsel kan absorbere hele tilgangen af kontorarealer. Figur 9 Tomgang Danmark. Kilde Oline-ED Statistikken % Lejeniveau Udviklingen på lejemarkedet i Aarhus er stabiliseret på et niveau, hvor toplejen ligger i niveauet kr pr. m 2 ekskl. drift for de bedste beliggenheder i nye ejendomme, mens kontorer i sekundære områder kan lejes til et niveau på kr pr. m 2 ekskl. drift (se figur 12). Der er et meget lille aktuelt udbud af moderne kontorer i Aarhus C i forhold til størrelsen af det samlede udbud. Der har de sidste par år været et stadigt stigende pres på lejepriserne i området. Dels er udbuddet af tomme kontorlokaler steget og dels er mange lejere stadig tilbageholdene som følge af den finansielle krise. Det er ubetinget lejers marked om end der ikke er mange af dem. Det stadigt stigende udbud af kontorlokaler i Østjylland og i særdeleshed i Aarhus forventes at fastholde presset på lejepriserne i området. Det forventes således at lejepriserne i de kommende år vil falde på sekundære beliggenheder. Det forventes, at moderne kontorer på primære beliggenheder vil kunne fastholde de nuværende lejeniveauer i den kommende tid. Hvis ikke der genereres en konjunkturbestemt efterspørgsel indenfor en kort årrække, er det sandsynligt, at også de primære beliggenheder vil komme under pres. Udlejning af større kontorlejemål Markedet for udlejninger af kontorer over 3. m 2 har siden 2. kvartal 211 ligget på et højere niveau, end det generelt har været tilfældet fra (se figur 13). Det skal dog bemærkes, at kun udlejninger, som er registreret på Oline er med i denne oversigt, hvilket betyder, at off-market udlejninger ikke fremgår. Der er pr. 1. april 151 kontorlejemål over 3. m 2 ledige over hele landet. Antallet for ledige kontorlejemål over 5. m 2 er pr. 1. april 49 (se figur 14). % K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 K1 212 K2 212 K3 212 K4 212 K1 213 K2 213 Østjylland København by Københavns omegn Sydjylland Fyn Nordsjælland Vest- og Sydsjælland Østsjælland Nordjylland Vestjylland Figur 1 Tomgang Østjylland. Kilde Oline-ED Statistikken K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 K1 212 K2 212 K3 212 K4 212 K1 213 K2 213 Figur 11 Antal kontorudlejninger Aarhus. Kilde Oline.dk og DTZ Research K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 K1 212 K2 212 K3 212 K4 212 K1 213 Figur 12 Lejebarometer Jylland og Fyn. Kilde DTZ Research Kr./m²/p.a. 7

8 8 Kontor Markedsrapport forår 213

9 Figur 13 Antal kontorudlejninger 3. + m 2. Kilde DTZ Research K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 K1 212 K2 212 K3 212 K4 212 K1 213 Figur 14 Ledige kontorer fordelt på størrelse. Kilde Oline-ED Statistikken april juli oktober januar april 213 Hovedparten af de større kontorudlejninger i 212 Lejemål Lejer Lejet areal m 2 Nymøllevej 91, Lyngby Haldor Topsøe 32. Telegade 2, Taastrup DSB 29.5 A.C. Meyers Vænge, København SV Gjensidige Forsikring Kampmannsgade, København V N/w 6.5 Buddingevej 197, Søborg ISS 6. Birkerød Kongevej 25, Birkerød Nordania Leasing 5.3 Lyngbyvej 32, København Ø Uddannelsesinstitution 5.58 Strandlodsvej 3, Købehavn S Modern Times Group 5. Vestre Fælledvej 6, København V Carlsberg 5. Frederikskaj 6, København SV Aalborg Universitet Sortemosevej 21, Allerød Udbetaling Danmark - ATP Oslo Plads 2, København Ø Mærsk Olie & Gas 4. Amager Strandvej, København S CBS 3.8 Hannemanns Allé 53, København S 3M Osvald Helmuthsvej 4, Frederiksberg Chartis 3.4 Edward Thomsens vej 8, København S Alcons 2.85 Edward Thomsens vej 8, København S Novartis 2.85 Rosenørns Allé 35, Frederiksberg Røde Kors 2.3 Gyldenløvesgade 11, København V Københavns kommune

10 Byggeri og udvikling På trods af, at den danske byggebranche fortsat har det svært, falder den generelle byggeaktivitet dog ikke helt i samme tempo, som da krisen satte ind. Samtidig peger både konjunkturindikatorer for hele landet, samt projekteret kontorbyggeri for København på en spirende grad af optimisme. Det samlede byggeri toppede sidste gang i 28 med knap 11 mio. m 2 nybyggeri inklusiv tilbygninger, og er herefter faldet med gennemsnitligt 17% årligt for i 211 at være faldet ca. halvdelen af dette niveau (se figur 15). Byggeriet er dog kun faldet med ca. 2% fra 211 til 212 målt på nye kvadratmeter på markedet, hvilket muligvis kan tolkes som en spæd opvågnen af byggebranchen. Ser vi på konjunkturindikatoren for bygge og anlæg, fremgår det, at stemningen siden foråret 211 har været noget mere stabil og positiv end siden lavpunktet i sensommeren 29 (se figur 16). Denne forbedrede stemning har dog hverken udmøntet sig i flere tilladte (projekterede) byggerier eller flere igangsatte byggerier, som begge er faldet forholdsvist støt siden 26 (se figur 17). Samtidig viser statistikken, at der i 212 fortsat på landsplan var et betydeligt antal m 2 (8,5 mio m 2 ) under opførelse, hvilket er et udtryk for, at byggeri er påbegyndt (på et hvilket som helst givent tidspunkt), men endnu ikke afsluttet (se figur 18). Atter nedgang i erhvervsbyggeri, men opbremsning i tempo Ser vi udelukkende på byggeri til erhvervsformål, fremgår det, at der i årene kontinuerligt blev projekteret, påbegyndt og fuldført flere og flere byggeprojekter (se figur 19). I 29 knækkede kurven og mængden af både tilladt og påbegyndt byggeri målt på m 2 faldt på landsplan igen til knap halvdelen. Alle fire faser af byggeriet er således faldet kontinuerligt siden 28, om end mængden af fuldendt byggeri synes at stagnere i 212, som beskrevet ovenfor. Samtidig fremgår det, at tilladt og påbegyndt byggeri ikke falder i samme tempo som fra Lyspunkter i København Ser vi på byggeri til erhvervsformål for København isoleret, fremgår det, at der i 212 med ca m 2 blev projekteret 2,3% mere end i 26 (se figur 2). Også fuldført byggeri er med 12. m 2 godt med og ligger på niveau med Påbegyndt byggeri steg kontinuerligt i perioden , men er dog i 212 med 26.5 m 2 faldet til det laveste niveau i perioden. Byggeaktivitet i Aarhus trods konjunkturerne Tallene for Aarhus stemmer i grove træk overens med tallene for landsplan (se figur 21). Her har tendensen for både påbegyndt og Figur 15 Nybyggeri hele landet. Kilde Danmarks Statistik Mio. m² Figur 17 Tilladt og påbegyndt byggeri hele landet. Kilde Danmarks Statistik Mio. m² Nybyggeri Tilbygning Figur 16 Konjunkturindikator bygge og anlæg. Kilde Danmarks Statistik 26M1 26M4 26M7 26M1 27M1 27M4 27M7 27M1 28M1 28M4 28M7 28M1 29M1 29M4 29M7 29M1 21M1 21M4 21M7 21M1 211M1 211M4 211M7 211M1 212M1 212M4 212M7 212M1 213M1 Tilladt byggeri Påbegyndt byggeri Kontor Markedsrapport forår 213

11 Figur 18 Nybyggeri alle fire faser hele landet. Kilde Danmarks Statistik Mio. m² Tilladt byggeri Påbegyndt byggeri Fuldført byggeri Byggeri under opførelse Figur 19 Byggeri til erhvervsformål. Kilde Danmarks Statistik Mio. m² Tilladt byggeri Påbegyndt byggeri Fuldført Byggeri Byggeri under opførelse Figur 2 Byggeri til erhvervsformål København. Kilde Danmarks Statistik Tusinde m² Tilladt byggeri Påbegyndt byggeri Fuldført Byggeri Byggeri under opførelse Figur 21 Byggeri til erhvervsformål Aarhus. Kilde Danmarks Statistik Tusinde m² Tilladt byggeri Påbegyndt byggeri Fuldført Byggeri Byggeri under opførelse

12 fuldført byggeri været faldende siden 29. Tilladt byggeri toppede med projekteringen af De Bynære Havnearealer på 35. m 2 i 28, men er faldet forholdsvist kontinuerligt siden og ligger i 212 på godt 15. m 2. I perioden er der dog igangsat 21% flere kvadratmeter byggeri i Aarhus end i København, ligesom der er fuldført 7% flere kvadratmeter byggeri. Der er altså positivitet at spore forskellige steder i byggebranchen. Hvorvidt kurven for alvor er på vej til at vende, må vi afvente tallene for 213 med at få afklaret. Kontorudviklingsområder og -projekter i København Politikken for det historiske CBD område i København har været at bevare og renovere frem for at nedrive og ombygge, hvilket er grunden til at ekspansion og nye kontorudviklingsprojekter i 197 erne og 8 erne foregik meget på den vestlige side af byen. Fra midten af 199 erne og fremefter flyttede fokus til de ældre havneområder, der løber gennem selve byen samt den nye bydel i Ørestad. Modsat de andre nordiske hovedstæder har København et væld af udviklingsmuligheder til fremtidig ekspansion, hvoraf mange allerede ligger i nærheden af byens infrastruktur- og transportsystemer. Lægges projekteret byggeri og byggeri under opførelse i 212 sammen, ligger den nuværende kontorpipeline på ca m 2 (se figur 19), hvoraf der er aktivitet på omtrent 75%. Spekulativ udvikling er sjælden og kun institutionelle investorer er risikovillige nok til at håndtere sådanne projekter i øjeblikket. Langelinie I kraft af Langelinies helt enestående havnemiljø kun få stenkast fra Københavns centrum har mange større virksomheder domicileret sig her. Langelinie er meget besøgt af både Københavnere på udflugt eller spadseretur og naturligvis de mange tusinde krydstogtsrejsende, som hvert år lægger til kaj her. Krydstogtsskibe vil også i fremtiden lægge til ved Langelinie, mens de skibe, der skal skifte besætning og passagerer, fra 212 vil komme til at ligge på den nye kaj ved Kronløbsgraven. LM-Project: Projektet, som er tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl, skal være hovedstadens nye vartegn i verden. By & Havn kalder det et håndtryk over havnen. Et kontortårn på Marmormolen på 24 etager rækker ud over havnebassinet - med en cykel og gangbro - fra 17. etage, som giver hånd til det 27 etager høje kontorhus på spidsen af Langelinie. By & Havn, ATP Ejendomme og PensionDanmark har oprettet et konsortium, der for en pris på godt kr. 2,1 mia. har købt FN Byen på 45. m 2 (se nedenfor) beliggende på Marmormolen i København samt LM Project. De to kontortårne på hhv. Marmormolen og spidsen af Langelinie kommer til at rumme kontorarealer på 58. m 2. Byggeriet er endnu ikke sat i gang, men det vil ske, når der er opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning. Pakhuset: I øjeblikket udvikler ATP Ejendomme ca. 2. m 2 kontor på spekulativ basis på Langelinie. Pakhuset er tegnet af Lundgaard & Tranberg og har mulighed for såvel domicil som flerbruger. Pakhuset består af to parkeringskældre og syv etager kontorer, der, med et aflangt atrium i midten, binder huset sammen vandret og lodret. Pakhuset er et fleksibelt kontorbyggeri så der er ingen faste indervægge langs facaderne. Projektet påbegyndtes primo 213 og forventes afsluttet medio Kontor Markedsrapport forår 213 Aalborg Portland Siloer: Illustration DesignGroup Architects

13 Ørestad Mindre end 1 minutter fra både indre by og Skandinaviens største lufthavn er dette område ideelt til kontorbyggeri, som ligeledes har ideelle trafikale forhold. Der er planlagt 31ha udvikling i området,som vil rumme mere end 3 mio. m 2, når det står færdigt. Heraf kan totalt udvikles ca. 1,2 mio. m 2 kontor i dette område. Området er inddelt i Ørestad Syd. Der bor nu ca. 6. mennesker i Ørestad, som allerede er godt undervejs i udviklingen med seks metrostationer og adskillige højt profilerede bygninger, såsom DR Byen, Københavns Universitet, Fields og mange virksomheders hovedkvarterer. Ørestad ventes at have 2. indbyggere, når det står færdigt, ligesom 6-8. mennesker ventes at have deres job her. Ørestad Downtown og Ørestad Business Center: By & Havn og NCC har lanceret en ny helhedsplan for Ørestad Down Town udformet af COBE arkitekter. Lokalplanforslaget lå færdigt i efteråret 212 og lokalplanen for det nye erhvervskvarter ventes vedtaget i maj 213. Aftalen betyder, at NCC over de næste fem år skal bygge 25. etagemeter primært erhvervsbyggeri i Ørestad. De mange etagemeter fordeler sig med 1. etagemeter i Ørestad Down Town nord for Øresundsmotorvejen og 15. etagemeter i Ørestad Business Center syd for motorvejen. Nordea: PensionDanmark, Lægernes Pensionsbank og Nordeas eget pensionsselskab opfører Nordeas nye domicil på 46. m 2, med mulig udvidelse til 7. m 2,i Ørestad Nord. Milliardbyggeriet, som er tegnet af Henning Larsen, ventes at gå i gang i løbet af 213 med forventet indflytning i 216. KLP3: KLP har købt byggeretten til et tredje kontorhus i Ørestad City. Grunden er på 65. m 2 og beliggende på Kay Fiskers Plads. I projektet er der mulighed for en opdeling i fire domiciler med egen indgang. Hannemannsparken: Hannemannsparken er navnet for det i alt 85.5 etagemeter store projekt som Nordkranen opfører på Hannemanns Allé i den nordlige del af Ørestad Syd. Hannemannsparken skal derfor rumme en blandet bebyggelse med mange små enheder fordelt med ca. 2/3 til boliger og 1/3 til erhverv. Erhvervsdelen bliver et multibrugerkoncept med gode fællesfaciliteter. Erhvervsdelen vil kunne rumme virksomheder fra 15-2 personer og opefter. Copenhagen Towers: Første fase af Copenhagen Towers på 12. m 2 er gennemført og udlejet til Dansk Industri. I marts 213 blev det offentliggjort, at Copenhagen Towers nu får tilføjet tårn to, idet byggeriet af 28. m 2 eksklusive kontorlokaler påbegyndes i Ørestad. Det er Solstra Capital Partners, som står bag investeringen, der finansieres af Aareal Bank AG. Det nybyggede tårn vil bestå af 22 etager på ialt 19. m 2 og en 7 etagers kontorbygning på 7.5 m 2. Der vil være et spektakulært atrium på 1.4 m 2, som forbinder hele kontorkomplekset med Hotel Crowne Plaza og South Wing bygningen, der pt. huser Dansk Industri. Når Copenhagen Towers står færdigt, vil det andrage 18. m 2 og indeholde et 85 meter højt tårn. 8-TALLET: På Richard Mortensens Vej i Ørestad Syd står bolig- og erhvervsprojektet, 8TALLET, nu færdigt. Huset er en moderne fortolkning af den sydlandske bjerglandsby, med stier og haver i op til 1. sals højde, hyggelige gårdrum og pladser. 8TALLET har, udover boliger og erhvervslejemål, bl.a. sin egen café med takeaway og cateringservice. Derudover har 8TALLET byens måske bedste udsigt ud over de grønne områder på den fredede Kalvebod Fælled, som ligger ved foden af bygningen. Der er på nuværende tidspunkt udlejet ca. 8. af de i alt 1. m 2 kontor og showroom. Arenakvarteret: Med den kommende multiarena som centrum udvikler By & Havn Arenakvarteret i Ørestad Syd med byggeri på omkring 27. m 2, svarende til omkring kr. 5 mia. Sydhavnen Sydhavnen rummer områderne Enghave Brygge, Teglholmen og Sluseholmen. Med en beliggenhed lige ved indfaldsvejen til indre København har dette område gennemgået betydelig udvikling over de seneste 1-15 år og opnået status som et vigtigt kontorområde. Siden de første udviklingsprojekter på Frederikskaj for en række globale virksomheder har området oplevet en ny bølge af projekter på de tidligere havneområder, hvor mange af de gamle installationer er blevet fjernet. Dette har givet plads til et stort område med blandet udvikling hele vejen fra Fisketorvet i nord til Sluseholmen i syd. Området kan potentielt rumme 225. m 2 kontor i tillæg til det, som allerede er udviklet, ligesom der vil være ca. samme antal m 2 til boligbyggeri. Der er ca. 12. arbejdspladser, især inden for IT og tele. Aalborg Universitet er flyttet ind på 42. m 2 i Nokias tidligere bygninger sammen med private forsknings- og udviklings virksomheder, der tilsammen tilføjer ca. 4 6 ansatte og ca. 1.5 studerende. Nordhavnen Det spændende udviklingsområde i Nordhavn byder på et potentiale på omkring 2 hektar fremtidig udvikling. I 28 igangsatte By & Havn en åben international idékonkurrence for en strukturplan for hele Nordhavnen samt en udbygningsplan for fase et (Indre Nordhavn) af byudviklingsprojektet. I det urbane strategidokumentfor området forventes det, at der vil være udviklingsjord i den første fase med ca. 14. m 2 afsat til kontorer. Ny vejforbindelse fra Lyngby-motorvejen i 215 og en forlængelse af metroringen til området i 219 vil give et glimrende fundament for moderne kontorudvikling tæt på byen og med gode transportforbindelser. By & Havn stiler mod, at Nordhavn i 25 er en selvstændig bydel med 4. arbejdspladser og et lignende antal indbyggere faktisk får Nordhavn sit eget postnummer, 215, fra sommeren 214. Samlet skal Nordhavn bebygges for kr. 7 mia. og får egen metro. Området ventes frem mod 25 at blive bebygget med 3,5 mio. m 2. Harbour House/Clipper House: Disse arkitektoniske perler blev i januar 212 opkøbt af Danica Pension. De hvide bygninger på havnefronten er bygget i to omgange, men mangler fortsat et tårn og en plads, før værket er fuldendt. Den nye ejer overvejer at gå videre med færdiggørelsen. Ejendommen udgør 22. m 2 og en købesum på ca. kr. 67 mio. Harbour House II: Det 14. m 2 store kontorbyggeri stod færdigt i 21. Rederiet Clipper Group og Klaus Kastbjerg som tilsammen hedder Sundkrog Ejendomsselskab stod for opførelsen. Ejendommen er fuldt udlejet. SK2: Ejendommen, som ligger på Sundkrogskaj 2/Sundkrogsgade 13, er tegnet af Kim Utzon Arkitekter og opført i 2 (Utzon I) og i 24 (Utzon II). Hovedparten af ejendommens knap 13

14 9. m 2 er udlejet til DI, som fraflytter ejendommen henover sommeren 213, og arealerne skal derfor genudlejes. Aalborg Portland Siloer: Et konsortium bestående af ATP, PFA Pension og PensionDanmark har investeret 39 mio. i to cementsiloer, som ombygges til en moderne og spektakulær kontorejendom. Huset, som er tegnet af Design Group Architects, bygges som en såkaldt add-on -konstruktion på de eksisterende siloer. Der bliver bygget i alt ni meter ud hele vejen rundt om begge siloer, så de på den måde kommer til at hænge sammen til ét hus. Projektet får 7 kontoretager, der starter 24 meter over jorden, mens byggeriets samlede højde er på 59 meter og omfatter 11. m 2 kontorlokaler og 3. m 2 sekundære arealer som teknikrum og opbevaring. Byggeriet påbegyndtes i oktober 212 af NCC Construction Danmark A/S. Huset, der allerede er halvt udlejet, forventes at være klar til indflytning den 1. april 214. Øvrigt Århusgadekvarteret: 4.2 etagemeter er solgt til et joint venture bestående af NRE Construction og udviklingsselskabet Corpus Development. Byggefelt skal bruges til kontorbyggeri og projektet er videresolgt til solide, langsigtede slutinvestorer. Marmormolen Dette er området i den sydlige ende af Nordhavnen, nær Østerbro og krydstogtsterminalen og med S- togsstationen et stenkast derfra. Lokalplanen, som er vedtaget i januar 21, forudser omkring 2, m 2 kontor-, bolig- og tilhørende erhvervsudvikling. FN Byen: Udviklingen af Marmormolen er blevet kickstartet af, at FN har forpligtet sig til at flytte til dette område. Dette vil samle deres seks lokale afdelinger under et tag i en ny bygning, som oprindeligt skulle andrage 3. m 2 og nu har fået yderligere 14. m 2 tilføjet i planen. Dette er i øjeblikket under opførelse. Fem fingre står klar nu; de resterende tre opføres og klargøres i etape 2 frem til januar 214. Valby Carlsberg Byen: Bryggeriet Carlsberg solgte i foråret % af selskabets andel i den gamle bryggerigrund i Valby for ca. kr. 2,5 mia. Sammen med et konsortium bestående af Realdania, PFA, PenSam og Topdanmark skal Carlsberg udvikle den gamle bryggerigrund. Det 16 år gamle Carlsberg bryggeri i København udvikles til et nyt, levende bykvarter, Carlsberg Byen. Kvarteret kommer til at rumme ca. 3. boliger i forskellige former og prisklasser lige fra studielejligheder til penthouselejligheder. I alt bygges 567. m 2 fordelt med 45%. til boliger, 45% til butikker og erhverv og 1% til kultur, idræt og institutioner. Området omkring Ny Tap i Carlsberg Byen er spærret af, og nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen A/S begyndte i oktober 212 nedrivningen af det gamle tapperi fra 195 erne. UCC: Professionshøjskolen UCC etablerer en ny attraktiv uddannelsescampus, Campus Carlsberg, på mere end 55. m 2 i Carlsberg Byen. Den nye uddannelsescampus bliver centralt placeret direkte ved den kommende Carlsberg S-togsstation. Arbejdet med opførelsen af Campus Carlsberg er påbegyndt og vil stå klar til indflytning i 216. Kontorudviklingsområder og -projekter i Aarhus I de kommende år er der planlagt flere større investeringer i Aarhus. Det er planlagt, at der skal gennemføres en modernisering af infrastrukturen i Aarhus, bl.a. med en tunnel under Marselis Boulevard. Første etape af tunellen blev igangsat i 21 og forventes færdigt i sommeren 213. Anden etape blev udskudt pga. mindre EU-støtte end forventet. Modellen for finansiering af Etape 2 er dog nu på plads og i øjeblikket arbejdes der på at finde det mest gunstige tidspunkt for opstart. Desuden planlægges Danmarks første letbane, hvor etape 1 blev endelig godkendt d. 9. juni 211 og forventes færdigt i 215, og som vil forbinde de nye boligområder i Lystrup og Skejby med byen. Herudover pågår en fortsat udbygning af havnen, der i 222 forventes at være blevet dobbelt så stor som i 28, herunder den ny Omniterminal, og forventes at blive på ca. 8. m 2. På trods af, at projekteret byggeri toppede i 28 og både påbegyndt og fuldført byggeri toppede i 29, fik de mange projekter, som blev udskudt i kølvandet på finanskrisen i 211 og 212 nyt liv og finansiering, hvilket betyder, at en del af dem nu står indflytningsklare. Aarhus Kommune gik forrest på De Bynære Havnearealer og igangsatte byggeriet af 65. m 2 til offentlige formål. Der er flere forskellige udviklingsområder i det centrale Aarhus som her i 213 er under udvikling, men uden sammenligning er det mest markante De Bynære Havnearealer. De Bynære Havnearealer Der er mange projekter på vej på- og omkring havnearealerne. De mest markante kontorprojekter som forventes at blive udført i den nærmeste fremtid, er gennemgået nedenfor. Urban Media Space Aarhus: Med sine 3. m 2 bliver Multimediehuset med sin nærhed til byen og de 1. centrale parkeringspladser forventeligt et naturligt centrum og omdrejningspunkt for et besøg til Aarhus Centrum. Husets placering på det nye centrale havnetorv kommer også til at danne rammerne om et centralt stoppested for den planlagte nærbane. Multimediehuset kommer til at rumme et nyt og moderne bibliotek, borgerservice samt eksterne lejere på de resterende arealer, som forventes at udgøre ca. 1. m 2 kontorer. Den 1. marts 212 startede udbud af 18 fagentrepriser, der skal være med til at færdiggøre Urban Mediaspace Aarhus. Det drejer sig om installationer og den såkaldte indvendige aptering af det nye Multimediehus samt om vejomlægninger og etablering af de nye havnepladser. Arbejderne vedrørende huset skal udføres i 213 og 214, mens vejomlægningerne og etablering af havnepladserne først afsluttes i 215. I januar påbegyndtes et sluse- og pumpeanlæg, som ventes færdigt i december 213 og kommer til at ligge ved mundingen af Aarhus Å lige ved Dok1 og Hotel Atlantic. Navitas Park: Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park er gået sammen om opførelsen af Navitas Park. Som et led i Aarhus vision om at blive verdens hovedstad for vindenergi (med fokus på den videntunge del) samt visionen om at være CO 2 - neutral i 23 investeres der kr. 8 mio. i projektet. Projektet er placeret på den inderste del af havnearealerne og bliver det nye centrum for innovation og energi. Projektet påbegyndtes i 211 og forventes færdigt i 214 og vil med sine 35. m 2 blive centrum for 2. studerende og 3 undervisere, forskere og iværksættere. 14 Kontor Markedsrapport forår 213

15 SHIP: Projektet, som er tegnet af Arkitema, bliver fire etager højt og er i sin form inspireret af hånden og dens fem fingre. Projektet markerer overgangen mellem den nye havnebydel og Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen. Det er tanken, at SHiP skal gribe fat i begge miljøer og skabe en indbyrdes forbindelse i form af en række rekreative aktiviteter, som både den nye bydels og havnens brugere kan få glæde af. Det kan fx være vand- og træningsfaciliteter. Ud over aktivitetsarealet kan der både etableres erhvervslejemål og boliger i SHiP-projektet. Det er pt. ikke endeligt besluttet, hvornår byggeriet påbegyndes. Bygherre er Byggeselskab Olav de Linde. Bestseller: C.F. Møller har tegnet Bestsellers nye domicil på den indre del af De Bynære Havnearealer. Opførelsen af projektet, som er på 2. m 2, er i fuld gang. Når det står færdigt, senere i 213, vil det huse 5 arbejdspladser. Aarhus centrum Flere områder af Aarhus centrum er omfattet af udviklingsplaner for fremtiden. Et udpluk af kontorprojekterne er gennemgået nedenfor. Projekterne, som her fremhæves, er udvalgt, da de er nært forestående og med stor sandsynlighed vil blive gennemført. DSB arealerne: Udviklingen af den sidste del af DSB arealerne bag shoppingcentret Bruun s Galleri er sat i gang. Der opføres et 92 meter højt kontorhus på 25. m 2 med indflytning senere i 213. Bygningen vil huse advokatfirmaet Bech-Bruun, revisionsfirmaet Deloitte samt et Comwell-hotel med 24 værelser og et konferencecenter med plads til 1. gæster. Den sidste bygning på DSB arealet er nu blevet solgt. Ejendomsselskabet Bricks A/S samarbejder med C.F. Møller og Aarhus kommune om et oplæg til udnyttelsen af det ca. 14. m 2 store grundareal. CeresByen: Byens bryggeri, ejet af Royal Unibrew, som i langt tid ikke har brygget en eneste øl er i gang med en stor omvæltning. En del af bygningerne rives nu ned og der er indgået en samarbejdsaftale med entreprenørvirksomheden Enggaard om udviklingen på grundarealerne, hvorpå bryggeriet i dag står. Lokalplanen omfatter et projekt på 14. m 2. Erhvervsandelen af det samlede projekt bliver på 9. m 2, mens resten bliver boliger. Første nye lejer er Professionshøjskolen VIA, som har igangsat byggeriet af det 37. m 2 store Campus Aarhus C, som vil kunne byde ca. 5. studerende velkommen, når det forventeligt står færdigt i 215. Skejby Et af de største vækstområder i Aarhus har i flere år været Skejby, og meget tyder på at der også i årene fremover vil være fokus på dette område. Skejby har gennemgået en rivende udvikling og er i dag arbejdsplads for en stor del af byens borgere. Virksomhederne i området er en blanding mellem traditionelle kontor erhverv og undervisnings institutioner samt aktiviteter på og omkring Skejby Sygehus. ATEA domicil: NCC solgte i december 212 et miljøcertificeret kontorprojekt på ca. 1.5 m 2 til Pensam. Kontoret er fuldt udlejet til IT-virksomheden ATEA, som etablerer domicil i ejendommen. CeresByen: Illustration Arkitema 15

16 16 Kontor Markedsrapport forår 213

17 Tendenser på kontorlejemarkedet Mens lejerne har fokus på omkostningseffektivisering på både den korte og lange bane, har udlejerne fokus på at sikre udlejning af deres tomgangsarealer med henblik på at sikre cash-flow. Markedet for udlejning af kontorlokaler har gennemgået en stor udvikling i de seneste 4-5 år. Den økonomiske afmatning og den højeste tomgangsprocent i de sidste 25 år har påvirket lejere såvel som udlejere. Mange lejere er overordnet set fortsat meget fokuserede på omkostninger. Nogle flytter til nye, mere effektive lejemål, andre bliver i eksisterende lejemål og søger at genforhandle deres lejevilkår. Effektivisering Udlejningsaktiviteten er for en stor del præget af, at virksomhederne grundet den udfordrende verdensøkonomi søger at konsolidere sig. Overordnet set har virksomhederne et stort fokus på omkostningseffektivisering, hvilket for kontorejendomme udmønter sig i tre overordnede tendenser: Arealeffektivisering Energieffektivisering Nedbringelse af driftsomkostninger Arealeffektivisering For ikke mange år siden, var det en tommefingerregel, at der skulle regnes med ca. 25 m 2 bruttoareal pr. arbejdsplads/medarbejder. Det er ikke længere tilfældet. I takt med virksomhedernes og organisationernes stigende fokus på omkostninger, herunder udgifter pr. arbejdsplads i form af husleje, indrettes arbejdspladser i højere og højere grad som storrumskontorer, hvorved det effektive areal pr. arbejdsplads ofte kommer ned på m 2. For en virksomhed giver dette en løbende besparelse på 25 35% på huslejeudgiften og andelen af drifts- og energiomkostninger. Nogle gange er det muligt at optimere arbejdsforholdene i de eksisterende rammer, andre gange bliver virksomheden nødsaget til at finde andre lokaler. Lejerne i København har, ifølge seneste Global Occupancy Cost Offices fra DTZ Research, ud af 126 kontormarkeder, oplevet det største fald i de samlede lejeomkostninger fra på 1%. Dette fald skyldes forbedret effektivitet, idet den gennemsnitlige pladsudnyttelse per arbejdsstation i perioden faldt med 1%. Bedre pladsudnyttelse er en fortsat tendens i hele regionen, idet mange lejere har fokus på omkostningsstyring og effektiv pladsudnyttelse snarere end ekspansion. I de seneste fem år er den gennemsnitlige pladsudnyttelse i hele den nordiske region faldet med 6%. Energieffektivisering Priser inkl. afgifter på energi og vand er steget kontinuerligt siden årtusindeskiftet, og forventes at fortsætte. Da energi- og vandomkostningerne er en del af den samlede udgift for at leje et givet lejemål/domicil, er der dermed øget fokus blandt både lejere og udlejere på at reducere forbruget mest muligt. Samtidig er kravene til nye byggerier skærpet for så vidt angår, hvor meget varmetab og spild, en bygning udleder. I figur 22 fremgår en opgørelse på den historiske Kwh forbrug pr m 2 ud fra de forskellige bygningsreglementer. Mange større virksomheder ser fordelene ved nye bygninger, som er billige i drift, dels pga. optimal indretning, og dels pga. fokus på energieffektivisering og bæredygtighed, hvilket betyder at driftsomkostningerne også kan holdes nede. Med henblik på at optimere deres ejendomme i henhold til nye priser, afgifter og lovgivning, iværksætter mange udlejere derfor bl.a. tiltag, som eksempelvis nye vinduer, omlæggelse af energitype til i visse tilfælde solenergi og nye ventilationssystemer. Løbende fokus på nedbringelse af driftsomkostningerne Som en del af de samlede udgifter, er driftsomkostninger over de seneste ca. 1 år steget og udgør i dag en større andel af huslejen, end for bare 1 år siden - omkring 2-25% af de totale lejeomkostninger. Driftsomkostningerne dækker bl.a. skatter, dækningsafgift, forsikring, renholdelse og fælles el. I kraft af, at der er pres på at holde lejeniveauet stabilt og at nedbringe energiomkostningerne, er der pres på også at nedbringe driftsomkostningerne. Alternativt vil lejeindtægterne for udlejer udgøre en for lav procentdel at den samlede indtægt. Én af de poster på driftsbudgettet, der kan give forholdsvist store besparelser, er dækningsafgiften. Da dækningsafgiften beregnes ud fra den offentlige ejendomsvurdering, er det dermed afgørende at sikre sig, at denne er retvisende. Det offentliges indtægter fra dækningsafgiften 17

18 forventes at udgøre ca. 3,2 mia. i en stigning på 85% siden skattestoppet blev indført af VK-regeringen i 21. På grund af de stigende ejendomsskatter og dækningsafgifter har flere udlejere derfor løbende påklaget den offentlige ejendomsvurdering, for derved at få sænket driftsomkostningerne i deres ejendomme, til gavn for lejerne. Lejers marked Generelt har vi ikke i Danmark oplevet fald i lejeniveauet på de primære beliggenheder. Kun på de sekundære beliggenheder er lejen faldet noget over de seneste par år. Når det er sagt, er det fortsat lejers marked i den forstand, at den relativt høje tomgang bevirker, at udlejerne går langt for at sikre en udlejning. Generelt kan der forhandles om en lang række indrømmelser fra udlejers side, hvor lejer har mulighed for at opnå nogle af nedenstående: Indretning for udlejers regning Istandsættelse, såsom maling, gulve m.m. for udlejers regning, som lejer dog ved fraflytning skal retablere, men som sikrer lejer mindst mulig investering i forbindelse med indflytning ofte må lejer acceptere en længere bindingsperiode Break clauses efter et på forhånd aftalt antal år, hvor lejer har mulighed for at opsige lejemålet mod betaling af kompensation Lejefrihed: typisk opnås omkring en måned pr. år bindingsperiode - seks måneder lejefri er ikke ualmindeligt ved fem års binding Forskellige goder, såsom fitness, kantineordning, leje af p-pladser m.v. til intropriser Generelt står udlejer dog meget fast på, at den endelige slutleje ligger fast, idet det er den, der på sigt skal skabe faste indtægter. Samtidig bliver den officielle leje som regel anvendt ved ejendommens regnskabsmæssige værdifastsættelse og dermed også i værdiansættelsen i forhold til investorer og kreditorer, herunder banken og realkredit. Der er dog også undtagelser til reglen. NCC har udlejet kontorer i de føromtalte siloer i Nordhavn til kr. 2. pr. m 2, plus kr. 6 i drift, hvilket kunne ligne en rekord i dagens marked. Måske er lejeniveauet toneangivende for årene, der kommer. Fremtidens lejemarked Det er DTZ Researchs vurdering, at tomgangen på kontormarkedet efterhånden stabiliseres. Først om 1-2 år kan vi forvente at se den samlede tomgang falde kontinuerligt i takt med, at økonomien bedres. Markedet vil fortsat være præget af omkostningseffektivisering indtil verdensøkonomien ser lysere tider. Virksomhedernes fokus ventes herefter i udpræget grad at flyttes fra omkostningsbesparelser/effektivisering til toplinjefokus. Vi forventer, at med et fald i tomgangen og ændret fokus hos lejerne vil komme til at opleve et mere balanceret marked for kontorudlejning. På trods af, at arealeffektivisering ventes at være et vedvarende fokusområde for virksomhederne og organisationer, må det dermed forventes, at det i højere grad er energieffektivisering og bæredygtighed, som i fremtiden kommer i fokus dels drevet af stigende priser og afgifter og dels drevet af virksomhedernes CSR-strategier. 18 Kontor Markedsrapport forår 213

19 19

20 Sale & lease back i dagens marked Hvorfor sælge sit kontordomicil gennem et sale & lease back i dag, hvor lånerenten i kreditforeningen er historisk lav? Og hvorfor erhverve sig en sådan ejendom, når der er større risici i dette geografiske område? For mange virksomheder, som fortsat ejer deres eget kontordomicil, er der umiddelbart ingen grund til at skulle sælge deres ejendom, og fortsætte med at blive boende som lejer, i en situation, hvor vi i Danmark oplever historisk lave realkreditrenter. Et 1-årigt rentetilpasningslån med bidrag kan låses fast til ca. 3 3,5% i årlig rente (red. maj 213), og vælges lån med kortere løbetider, bliver renten endnu lavere. Så hvorfor overhovedet tænke i disse baner? Ofte kan en professionel ejendomsejer vedligeholde ejendommen billigere end virksomheden selv. Gennem kendskab til priser på de forskellige produkter og know-how for, hvad der kan betale sig at bruge på en given opgave, vil den professionelle investor kunne gøre det billigere og finde mere optimale løsninger. Virksomheden besidder sjældent denne know-how internt. En professionel ejendomsinvestor er typisk meget opmærksom på at fastholde den enkelte ejendoms kvaliteter og konkurrencedygtighed, hvorfor denne løbende holder øje med at driftsudgifterne og energiudgifterne holdes på det lavest mulige niveau, for derved at have sin ejendom løbende udlejet. Mange virksomheder har gjort en dyd ud af at vedligeholde deres domiciler på et højt niveau, men dette niveau behøver på ingen måde at sættes ned ved salg af ejendommen dette er alene et aftalepunkt i den ny lejekontrakt. Selv om en virksomhed kan låne op til det maksimale i en realkreditforening som typisk er op til 6% - skal den selv egenfinansiere en stor andel. Hvis et domicil f.eks. koster kr. 3 mio. har virksomheden derved selv investeret ca. kr mio. i ejendommen. Er beløbet kr. 75 mio., er egeninvesteringen tilsvarende højere og ligger på kr mio. Disse midler som kan frigøres til andre formål, er en vægtig grund for hovedparten af de virksomheder, der vælger at lave et sale & lease back arrangement. Lejeudviklingen i Storkøbenhavn har bortset fra årene 25 27, hvor højkonjunkturen slog igennem ligget på det samme niveau, uagtet at der har været en inflation i denne periode på knap 2%, hvilket betyder, at der umiddelbart ikke er nogen kapitalværdistigning, der betyder, at en virksomhed skal beholde ejendommen på egne bøger (se figur 23). Fleksibilitet da mange virksomheder i dag har svært ved at vide, hvordan deres omverden ser ud om fem år, holder det også virksomheder tilbage for at sælge ejendomme som sale & lease back. Imidlertid kan der sagtens indgås længerevarende kontrakter med forskellige former for hele eller delvise udtrædelsesmuligheder, således at virksomheden stadig får en fornuftig pris for ejendommen, men bibeholder sin fleksibilitet. For ejendomsinvestorerne har søgningen mod det sekundære københavnske kontormarked været meget begrænset siden finanskrisen satte ind, og transaktionsmængden af denne type ejendomme har derfor ligget på et relativt lavt niveau. Flugten til den sikre havn har været meget udbredt i investorernes søgen efter attraktive ejendomme at investere i, og mange ejendomsinvestorer har således fravalgt ejendomme i dette geografiske område, bl.a. af frygt for tomgang. Imidlertid viste en analyse af Dansk Industri (DI) for ca. et år siden, at kun omkring 1% af de tab, som bankerne har haft under finanskrisen relaterede sig til tab på industrivirksomheder og tilsvarende på handelsvirksomheder. Samtidig er spændet imellem primære kontorejendomme i København og kontorejendomme i Storkøbenhavn blevet løbende større, og ligger i dag på mellem 15 og 35 basispunkter, afhængigt af ejendommens kvalitet og placering.for ejendomsinvestorer, der investerer i ejendomme beliggende i Storkøbenhavn, giver investering i disse ejendomme et højere løbende afkast, men formentligt kun en beskeden kapitalgevinst med mindre ejendommen sælges på toppen i en højkonjunktur. I takt med at flere investorer hvad enten det er investorer, somkøber aktier eller ejendomme i højere grad ser på det løbende cash-flow/udbytte, som investeringen bidrager med, er investering i ejendomme i det sekundære kontormarked i København og Aarhus ganske interessante. 2 Kontor Markedsrapport forår 213

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Markedsrapport efterår 2011

Markedsrapport efterår 2011 Markedsrapport efterår 2011 Aarhus og omegn side 4 Økonomi side 7 side 11 side 12 Udviklingsområder Kontorejendomme industrielle ejendomme side 4 side 11 side 12 side 15 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn side 4 side 7 side 10 side 13 Økonomi Udviklingsområder Kontor Industri & Logistik side 6 side 10 side 12 side 14 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme Detail

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde - til leje... Kontor 877 m 2 Sverigesgade 2 5000 Odense C Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn Unik beliggenhed på første parket - med udsigt over inspirerende havnemiljø Sjældent udbudt lejemål med

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN Boliger med udsigt til by, himmel og hav Lejlighederne varierer i størrelse fra de mindste på 77 m 2 til de største på 150 m 2. Boligerne sikrer med deres

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 April 2013 LEJEMÅL Støberigade 12-14 Ejendommen Støberigade er en topmoderne kontorejendom i et moderne, stilrent, elegant og let design. Ejendommen blev i 2002 belønnet med Københavns

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Toldbodgade 33 1253 København K

Toldbodgade 33 1253 København K Toldbodgade 33 1253 København K 1.761 m 2 godt lejemål i attraktivt miljø Ejendommen ligger i den charmerende del af København, kaldet Frederiksstaden, med det på en gang både enestående by- og havnemiljø.

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Vejen Multicenter. Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2

Vejen Multicenter. Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2 Vejen Multicenter Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2 Her får du mulighederne Vejen Multicenter er et stort og meget omfattende byggeri, der huser alt lige fra hotel, teater-

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Attraktivt kontorlejemål og showroom i New Yorker-stil Lyse storrumskontorer og gode mødefaciliteter Integreret og højloftet lager på 410 m 2 med portadgang

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere