eller hæmme produktiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eller hæmme produktiv"

Transkript

1 # april 2013 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad så? NGO nr. 1 søger nye alliancer > 04 > > Vi skal sælge og ikke spare Regler hæmmer produktiviteten For Dansk Erhverv er det oplagt, at der ligger produktivitetsgevinster i at gøre op med utidssvarende regulering af erhvervslivet. Derfor har Produktivitetskommissionen modtaget en stribe eksempler fra Dansk Erhverv på regulering, der hæmmer produktiviteten, og forslag til at ændre dem til fordel for højere produktivitet. Af Kristian Kongensgaard Ligesom mange bække små gør en stor å, så mener Dansk Erhverv, at det også er den samlede mængde af mere eller mindre hæmmende regler, der begrænser mulighederne for at opnå højere produktivitet. Derfor har Dansk Erhverv sendt en stribe eksempler herpå til Produktivitetskommissionen. Eksemplerne er udvalgt for at vise, at der findes andre produktivitetshæmmende faktorer end skatter/afgifter og administrative byrder. Således kan reguleringen eksempelvis: Hæmme smidigheden på markedet. Øge virksomhedernes omkostninger på anden vis. Pålægge virksomhederne at bruge tid på uproduktive formål. Føre til en mindre effektiv opgaveløsning eller hæmme produktiv adfærd. Hindre brug af ny teknologi. Eksemplerne er valgt, så de hver især repræsenterer forskellige brancher og forskellige typer af regulering. De 9 beskrevne eksempler er ikke nødvendigvis eksempler på de mest hæmmende typer regulering, og hver for sig kan de heller ikke forklare den dårlige produktivitetsudvikling. Kernen i problemstillingen er nemlig, at det er forskelligartetheden af reglerne og det store antal regler, der hæmmer udviklingen i produktiviteten i erhvervslivet som helhed, skriver Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov, til Produktivitetskommissionen. Derfor har Dansk Erhverv i tilgift også udarbejdet en liste over andre eksempler på produktivitetshæmmende regulering. Skat, kompetencer og regulering Ifølge publikationen Dansk Erhvervs Perspektiv om Produktiviteten i serviceerhvervene er der særligt 3 forhold, der kan medvirke til at påvirke virksomhedernes produktivitetsudvikling i enten positiv eller negativ Serviceerhvervene, som for eksempel handel, transport, oplevelsesøkonomi, IT og rådgivning oplevede i 1970 erne og 1980 erne ganske pæne stigninger i produktiviteten - for visse erhverv, som eksempelvis handel, også i løbet af 1990 erne. Men i det senest overståede årti oplevede man i stedet et drastisk fald i den relative produktivitetsstigning. retning: Beskatning, kompetenceniveauet blandt medarbejderne og regulering. Skatter rammer på forskellig vis. En høj personbeskatning reducerer for eksempel ikke kun arbejdsudbuddet. Den reducerer også medarbejdernes incitamenter til at yde en ekstra indsats. Omvendt bevirker en høj selskabsbeskatning, at investeringerne i produktivitetsfremmende kapital reduceres. Medarbejdernes kompetenceniveau er selvsagt også afgørende for produktiviteten. Har medarbejdere et forkert kompetenceniveau i forhold til opgaverne, er det svært at præstere meget pr. ydet arbejdstime. Det er her meget centralt at skelne mellem for lavt og forkert kompetenceniveau. Der er i dag et stort fokus på at øge uddannelsesniveauet generelt, men desværre fokuseres mest på at øge antal uddannelsesår. Samtidig bruges mindre energi på at sikre, at indholdet af uddannelserne matcher behovet på det private arbejdsmarked. En målsætning om, at 25 procent af en årgang skal have en lang videregående uddannelse, er der i sig selv ikke noget i vejen med, påpeger Dansk Erhverv Perspektiv. Men når uddannelserne rettes mod den offentlige sektor og/eller finder sted på institutioner, der uddanner til lav beskæftigelse, mister uddannelse sin relevans i en produktivitetskontekst. Handelsbrancherne er særligt hårdt ramt af erhvervsreguleringen, for eksempel forbrugerregulering, strikse arbejdsmiljøkrav samt øget og detaljeret fødevareregulering. Reguleringen står ikke altid mål med det problem, man ønsker at løse. Listen med de 9 eksempler på produktivitetshæmmende regler kan nærlæses på side 6-7 inde i bladet sammen med blandt andet Dansk Erhvervs kommentarer til Produktivitetskommissionens første rapport. Illustration: Colourbox.

2 DANSK ERHVERV leder april 2013 S 2 generalforsamling Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Produktiviteten skal op Produktivitetskommissionen kom forleden med den længe ventede første rapport om Danmarks produktivitetsudfordring. Diagnosen er lysende klar: Siden 1995 har udviklingen i produktiviteten været for lav, når vi sammenligner med de relevante lande. Særligt servicesektoren står for skud, både når problemerne skal identificeres, og når løsningerne skal findes. Servicesektoren fylder cirka 2/3 af den danske økonomi. Derfor er det både positivt og nødvendigt, at der fra politisk side endelig kommer et stærkt fokus på både produktiviteten og sektoren. Erhvervspolitikken i Danmark har alt for længe haft et for ensidigt fokus på at bevare produktionsarbejdspladser i stedet for at skabe grobund for fremtidens virksomheder. Derfor har vi også i Dansk Erhverv taget positivt imod rapporten og dens konklusioner. Produktivitetskommissionen peger især på høj regulering og lavt uddannelsesniveau i servicesektoren som to af de store udfordringer. Hertil bør tilføjes det høje danske skatteniveau og barrierer for international samhandel som væsentlige faktorer, der hæmmer udviklingen i produktiviteten. Produktivitetskommissionen kommer først i en senere rapport med konkrete anbefalinger til løsningerne. Men med diagnosen klar er det ikke svært at pege på noget af den medicin, som skal gøre os mere produktive. Ny lovgivning skal i langt højere grad vurderes i forhold til påvirkningen af erhvervslivet, så det implementeres på en måde, der gavner mest eller skader mindst muligt. Skatten skal ned, og ikke mindst skatten på den sidst tjente krone står i vejen for, at de mest produktive vil yde en ekstra indsats. Uddannelsessystemet skal i langt højere grad indrettes, så studerende får de kvalifikationer, som erhvervslivet efterspørger. Desuden skal vi på nationalt og europæisk plan arbejde for at fjerne barriererne for det indre marked for serviceydelser, så vores mange dygtige virksomheder i højere grad kan ekspandere på tværs af de nationale grænser. Kan vi lykkes med de fire bevægelser, kan anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen gå hen og blive noget af det vigtigste i nyere dansk erhvervspolitik. Ender arbejdet i en syltekrukke, vil vi også de kommende mange år tale om manglende vækst og beskæftigelse i Danmark. Generalforsamlingerne i Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver finder sted i Copenhagen Congress Center i Bella Center. Dagsorden for generalforsamlinger i Dansk Erhverv I forbindelse med Årsdagen tirsdag den 14. maj 2013 i Bella Center,, holder Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver generalforsamling. Dagsorden for mødet i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der starter kl : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhverv Arbejdsgivers virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Ggodkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge, herunder regnskab for Dansk Erhverv Arbejdsgivers Hjælpefond. 4. Ffastsættelse af kontingent m.v. i henhold til det forelagte kontingentregulativ. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. Herunder udpegning af indtil otte medlemmer til Dansk Erhvervs bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Dagsorden for mødet i Dansk Erhverv, der starter kl : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhvervs virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge. 4. Ffastsættelse af kontingent m.v. i henhold til det forelagte kontingentregulativ. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Foto: Bella Center. UDGIVES AF Børsen 1217 K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2013 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Valg af bestyrelser i Dansk Erhverv I henhold til Dansk Erhvervs vedtægter og valgregulativ opstiller bestyrelsen en liste med kandidater til bestyrelserne for Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker i forbindelse med generalforsamlingerne tirsdag den 14. maj De delegerede kan stille forslag til valg. Forslagene skal være underskrevet af en stiller og tiltrådt af kandidaterne, og skal være indsendt til sekretariatet senest tirsdag den 30. april Nærmere oplysninger hos kommunikationskonsulent Jesper Brønnum, Dansk Erhverv: Se bestyrelsens kandidatliste på side 9.

3 DANSK ERHVERV POLITIK april 2013 S 3 Dansk Erhverv inviterer til Årsdag i Bella Center tirsdag den 14. maj kl På Dansk Erhvervs Årsdag 2013 vil inviterede talere og Dansk Erhverv præsentere en række bud på, hvordan vi som samfund - politikere, borgere og erhvervsliv - kan og skal tage et fælles ansvar for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Det fælles tema for dagen er Created in Denmark. Det væsentlige spørgsmål er ikke, hvad vi skal leve af i fremtiden, men hvordan vi sikrer rammer for erhvervslivet, så de skaber noget at leve af. Hvis Danmark skal tilbage blandt de rigeste lande i verden, er vi nødt til at vende udviklingen, så flere virksomheder vælger at placere deres aktiviteter her i landet. I stedet for et snævert fokus på Made in Denmark, skal vi gøre os attraktive, så vi kan begå os i hele værdikæden. Mød dit netværk, politikere og erhvervsliv til en inspirerende dag i Bella Center, og vær med til debatten om, hvordan vi sikrer vækst og arbejdspladser i fremtiden. Tilmeld dig på senest tirsdag den 7. maj Med venlig hilsen Michael Kjær Jens Klarskov Formand Adm. direktør GLæd dig TiL at møde: Helle Thorning-Schmidt» Danmarks statsminister (S).» annette Vilhelmsen Erhvervs- og vækstminister (SF).» Stéphane Garelli Professor ved IMD Business School & University of Lausanne.» Jimmy maymann CEO for det amerikanske internetmedie Huffington Post. Lars Løkke Rasmussen Partiformand (V).»» Brian mikkelsen Folketingsgruppeformand, erhvervsordfører og skatteordfører (K) Kom til Dansk Erhvervs Årsdag 14. maj 2013 Kristian Jensen Næstformand og formand for folketingsgruppen (V)» Jens Klarskov Adm. direktør Dansk Erhverv.»

4 DANSK ERHVERV ferie april 2013 S 4 Ferieåret slutter - og hvad så? Der er en række forhold, arbejdsgivere skal være opmærksom på i forbindelse med ferieårets afslutning den 30. april, blandt andet ferieoverførsel og kontante udbetalinger - og hvordan er det nu lige, det er med feriefridagene? ferie Af Morten Schønning Madsen Ferieåret er den periode, hvori ferien afvikles. Den løber fra 1. maj og indtil 30. april året efter. Samtidig har man i ferieloven et optjeningsår, som følger det forudgående kalenderår. Ferieåret udløber derfor snart, og i den forbindelse skal man som arbejdsgiver huske på en række forhold. Overførsel af ferie For to år siden blev reglerne ændret, således at det ikke længere er inden ferieårets udløb, der skal indgås aftale om overførsel af ferie. Ferieloven giver mulighed for overførsel af 1 uges ferie - den 5. ferieuge - fra ét ferieår til det næste. Det kræver dog en aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Denne aftale skal efter de seneste ændringer i ferieloven først være indgået senest den 30. september efter ferieårets udløb. Det er derfor også af den grund vigtigt at have klarhed over, hvilke medarbejdere der har ferie til gode og få indgået aftaler om overførsel af ferie i så god tid som muligt. Kontant udbetaling Det er den altovervejende hovedregel, at det kræver en lovlig feriehindring, før en lønmodtager kan få sin ikke-afholdte ferie kontant udbetalt. Opfylder lønmodtageren betingel- serne, er det i forbindelse med ferieårets udløb 30. april, at pengene skal udbetales. De almindelige situationer med lovlige feriehindringer er sygdom og barselsrelateret orlov. Men også andre livsbegivenheder kan medføre en ret til kontant udbetaling ved ferieårets afslutning, så som varetægtsfængsling, udnævnelse til minister eller borgmester, værnepligt, orlov til pasning af nærtstående syge eller døende. Forudsætningen for kontant udbetaling er, at begivenheden forhindrer feriens afholdelse inden ferieårets udløb. Kontant udbetaling kan også ske i andre situationer. Hvis nettobeløbet er under kr , sker der automatisk udbetaling. Udbetaling kan også ske vedrørende den 5. ferieuge, eller hvis lønmodtageren er fratrådt. Her kræver det dog, at lønmodtageren anmoder om pengene, og at en række vilkår er opfyldt. Udbetaling af værdien af feriefridage Feriefridage reguleres af Dansk Erhvervs overenskomster eller eventuelt af virksomhedens egen personalepolitik, hvis virksomheden ikke følger eller er omfattet af en overenskomst. I de fleste overenskomster følger tildelingen af feriefridage ferieåret. Der er dog også overenskomstområder, hvor tildelingen af feriefridage følger kalenderåret. I de fleste overenskomster er der et anciennitetskrav på 9 måneders uafbrudt beskæftigelse for at få ret til feriefridage. Feriefridagene placeres på langt de fleste områder efter samme regler, som gælder for restferie. Det er altså virksomheden, der kan fastsætte tidspunktet for, hvornår feriefridage skal holdes. I en række af Dansk Erhvervs overenskomster, herunder blandt andet butiksoverenskomsten, kontor- og lageroverenskomsten samt IT-overenskomsten, gælder det, at lønmodtageren senest 3 uger efter ferieårets afslutning skal bede om at få de resterende feriefridage udbetalt. Anmodningen skal imødekommes, hvis kravet rejses rettidigt, og skal udbetales senest med junilønnen. I andre overenskomster gælder, at der automatisk sker udbetaling af resterende feriefridage efter ferieårets/ kalenderårets udløb. Hvis man er i tvivl om reglerne for feriefridage, kan man kontakte Dansk Erhverv for rådgivning herom. Se også omstående invitation til Godmorgen-møder om ferieloven generelt, hvis du er interesseret i at høre mere om det sidste nye inden for feriereglerne og ferieloven i øvrigt. Godmorgen-møder om ferieloven generelt Søg rådgivning hos Dansk Erhverv Vi er altid klar til at hjælpe vores medlemmer med at løse ansættelsesretlige problemstillinger. Så kontakt os endelig - og gerne i god tid. Underdirektør Morten Schønning Madsen, Dansk Erhverv, belyser aktuelle ansættelsesretlige emner set fra medlemsvirksomhedernes synsvinkel. Onsdag den 24. april 2013, kl Sted: Restaurant 16 Sechzehn (Mad med Smag), Europa Plads 16, C. Tirsdag den 7. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 30. april Onsdag den 8. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 1. maj Formålet med kurset er at opdatere ledere og HR-medarbejdere i ferieloven. Kurset vil have sit fokus på de seneste års ændringer af ferieloven, samt de fremadrettede udfordringer ferieloven står overfor, herunder ændring af bestemmelserne vedrørende sygeferiegodtgørelsen og ændringer i arbejdstiden. Derudover vil vi indledningsvis gennemgå de grundlæggende regler for optjening og afholdelse af ferie. Afslutningsvis vil vi se på sammenhængen mellem de danske regler på ferielovsområdet og EU-rettens tilsvarende regler. Kurset henvender sig til brugere af ferieloven, og som ønsker at opdatere deres viden på dette specielle retsområde, der stort set ændrer sig hvert år. Målgruppe Virksomhedsledere og -indehavere, personalechefer, løn- og HR-medarbejdere samt HR-konsulenter. Underviser Michael Hegelund Nielsen, chefkonsulent og advokat, Dansk Erhverv. Foto: Colourbox. Det er den altovervejende hovedregel, at det kræver en lovlig feriehindring, før en lønmodtager kan få sin ikke-afholdte ferie kontant udbetalt. Udsigt til halvdårligt ferievejr er ikke en lovlig feriehindring. Pris Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding under Kurser & Events.

5 DINE KUNDER KAN FÅ PAKKER, SELV OM DE IKKE ER DER med Flexlevering kan vi fx aflevere pakkerne under halvtaget eller på det åbne lager, selv om din kunde ikke lige er der. og skal pakkerne være C02-neutrale, skal du bare sige til. Hvad kan post danmark gøre for din virksomhed? deltag i lodtrækningen om 10 nespresso maskiner og hør mere. scan koden eller gå ind på postdanmark.dk/erhvervspakker post på din måde

6 DANSK ERHVERV produktivitet april 2013 S 6 Masser af muligheder for at forbedre produktiviteten i Danmark I kølvandet på Produktivitetskommissionens første rapport peger Dansk Erhverv på for meget regulering, for lidt uddannelse, for høj skat og for besværlige barrierer for international samhandel som hovedårsagerne til, at der især i servicesektoren er plads til at forbedre produktiviteten i Danmark. produktivitet Af John Veje og Kristian Kongensgaard Konklusionen i Produktivitetskommissionens første rapport er klar: Danmark har et produktivitetsproblem, og særligt i servicesektoren er der plads til forbedringer. Det er Dansk Erhverv enig i: Vi er glade for, at Produktivitetskommissionen med den første rapport sætter særligt fokus på servicesektoren og dens rammevilkår. Danmark har udviklet sig til en serviceøkonomi, der står for 66 procent af den private beskæftigelse. Det er her, fremtidens vækst og beskæftigelse skal komme fra. Derfor er det helt centralt, at vi får hævet produktiviteten i servicesektoren de kommende år, siger administrerende direktør Jens Klarskov. Produktivitetskommissionen peger blandt andet på uhensigtsmæssig regulering og et for lavt uddannelsesniveau som kilder til den ringe produktivitetsudvikling i servicesektoren. Begge dele nikker Dansk Erhverv genkendende til. Rigide regler hæmmer brug af ny teknologi I Danmark er virksomhederne underlagt megen regulering, som hæmmer produktiviteten. For eksempel forhindrer rigide arbejdsmiljøregler brugen af ny teknologi, og stramme regler på arbejdsmarkedet mindsker fleksibiliteten. Det og mange andre forhold er med til at skade produktiviteten, påpeger Jens Klarskov. Også når det kommer til uddannelse, mener Dansk Erhverv, at der er plads til forbedringer: Der er et stort potentiale i at sikre et bedre kompetenceniveau i servicesektoren. Det kan man for eksempel gøre ved at indrette uddannelsessystemet, så det i højere grad afspejler efterspørgslen på det private arbejdsmarked. En reform af taxametersystemet kunne i den henseende være den rette vej at gå, foreslår Jens Klarskov. Høj skat hæmmer produktiviteten Ud over uddannelse og regulering peger Dansk Erhverv også på, at det høje danske skatteniveau og barrierer for international samhandel er med til at hæmme udviklingen i produktiviteten: Det danske skattetryk er blandt Europas og verdens højeste. Selv om skattereformen i 2012 var et skridt i den rigtige retning, ændrer det ikke på dette billede. Det høje skattetryk fører til et højt omkostningsniveau for virksomhederne, og samtidig hæmmer det incitamenterne til at Administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv: Vi bidrager meget gerne til Produktivitetskommissionens videre arbejde med virksomhedsnær viden, så de vigtige teoretiske overvejelser kan suppleres med input fra virksomhedernes praktiske virke. yde en ekstra indsats og derved blive mere produktiv, forklarer Jens Klarskov. Dansk Erhverv mener også, at der skal kigges på mulighederne for at gøre servicesektoren mere international: Den internationale samhandel er alfa og omega for et lille land som Danmark. Vi skal fra dansk og europæisk side i endnu højere grad arbejde for at skabe et mere velfungerende indre marked for tjenesteydelser. Det vil i sig selv have en positiv effekt på produktiviteten i serviceerhvervene i Danmark og resten af Europa, understreger Jens Klarskov. Produktivitetsproblemet ligger ikke gemt ét enkelt sted Men problemet med manglende produktivitetsforbedringer ligger især gemt i serviceerhverv rettet mod hjemmemarkedet. Sådan lyder den helt korte version af hovedkonklusionen i Produktivitetskommissionens første analyserapport. produktivitet Af Kristian Kongensgaard Produktivitetsproblemet ligger ikke gemt ét enkelt sted. Men en række erhverv har et særligt potentiale for at forbedre produktiviteten. Det gælder især serviceerhverv og særligt de servicebrancher, der er rettet mod Produktivitetskommissionens formand, Peter Birch Sørensen, var gæstetaler på Dansk Erhvervs Årsdag 2012, hvor hans emne også var produktivitet. hjemmemarkedet. Den svage produktivitetsudvikling i servicesektoren er hovedårsagen til, at Danmark halter bagefter for eksempel USA og de bedste lande i Europa, siger Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen. Ifølge kommissionens rapport er en Foto: Kaj Bonne. af årsagerne til den lave produktivitetsvækst i serviceerhvervene en begrænset konkurrence på grund af et lille hjemmemarked og manglende internationalisering. Konsekvensen er, at virksomhederne kun har lille tilskyndelse til at finde på nye og smartere måder at gøre tingene på. Serviceerhvervene har ifølge Peter Birch Sørensen også et andet problem, nemlig forholdsvis få højtuddannede medarbejdere: Hvis andelen af højtuddannede i den danske servicesektor kan hæves til amerikansk niveau, vil produktiviteten i vores servicesektor skønsmæssigt stige med godt 10 procent. En højere produktivitet i serviceerhvervene vil både gavne forbrugerne og vores internationale konkurrenceevne. Blandt andet fordi industrien vil kunne få billigere serviceleverancer, siger han. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionens analyserapport er den første i en række, og senere kommer blandt andet også kommissionens forslag til løsninger. På Produktivitetskommissionens hjemmeside: kan man blandt andet læse analyserapporten Danmarks produktivitet - hvor er problemerne?, en folder der giver den korte version af analyserapporten, samt et faktaark om problemstillinger vedrørende serviceerhvervene.

7 DANSK ERHVERV produktivitet april 2013 S 7 Dansk Erhvervs konkrete forslag til bedre produktivitet For at opnå produktivitetsgevinster har Dansk Erhverv over for Produktivitetskommissionen foreslået at gøre op med blandt andet følgende utidssvarende reguleringer af erhvervslivet. produktivitet Vikarområdet - regulering hæmmer smidigheden på markedet G-dage og særlige regler for sygedagpenge til vikarer og løsarbejdere mindsker smidigheden på det danske arbejdsmarked. Alle ansættelsesforhold, der opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav, bør sidestilles. Samtidig gives arbejdsgivere sikkerhed for, at de ikke skal betale sygedagpenge udover den aftalte ansættelsesperiode. Det giver samtidig større incitament til at tilbyde ansættelse - også af kortere varighed - til personer, der har en højere risiko for sygemeldinger. Desuden vil det medføre et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvilket vil være til gavn for produktiviteten i de brancher, der anvender vikarer. Autorisationsregler på el-området - regulering mindsker smidigheden på markedet På el-området beskæftiger mange sig med snævre felter, hvorfor en fuld autorisation stiller højere krav end nødvendigt. Det hindrer smidigheden på markedet. Dansk Erhverv foreslår, at der gives mulighed for at opnå delvis autorisation og ved at supplere de eksisterende uddannelsesmuligheder med en modulopbygget uddannelse. Således at for eksempel tømrere eller automekanikere kan tage den nødvendige ekstrauddannelse og opnå delautorisation uden at skulle gennemføre en hel uddannelse som for eksempel elinstallatør. På den måde kan man spare transaktionsomkostninger ved ikke at skulle engagere mange forskellige typer håndværkere. Postloven - regulering øger virksomhedernes omkostninger Den brede fortolkning af befordringspligten giver Post Danmark en meget bred momsfritagelse - også på områder, hvor der eksisterer eller kunne eksistere reelle og private konkurrenter, som derved pålægges meget store ekstraudgifter i forhold til den befordringspligtige aktør. Dansk Erhverv vurderer, at det fører til et kunstigt højt prisniveau på minimum procent i forhold til, hvad man ellers kunne forvente. Derfor bør der anlægges en snævrere fortolkning af befordringspligten, for eksempel inspireret af den svenske fortolkning af de bagvedliggende EU-minimumsdirektiver. Forbrugerklagenævnets fortolkning af købeloven - regulering øger virksomhedernes omkostninger I Danmark vægtes hensynet til forbrugerne meget højt og til tider endda så højt, at det hæmmer produktivitetsudviklingen. Det skyldes blandt andet, at forhandlerne tvinges til at bruge tid og energi på uproduktiv adfærd ved at skærme og vare sig mod klager frem for at fokusere på den værdiskabende del af forretningen. Det skal gøres helt klart, at forbrugerne mister deres returret, hvis de har brugt de varer, de vil returnere, på en måde så de ikke kan sælges igen. Forbrugerne skal have mulighed for at prøve varerne i samme udstrækning som i en butik, men ikke bruge dem. Ændringen kan for eksempel ske ved en præcisering i forbrugeraftaleloven om, at returretten kun giver forbrugerne mulighed for at prøve varen i samme udstrækning, som det ville være muligt i en fysisk butik. Det skal være muligt at nedskrive varens værdi i forhold til alderen af varen - fradrag for nytte - hvis forbrugeren vælger at hæve købet. Dokumentationskrav ved offentlige udbud - regulering pålægger virksomhederne at bruge tid på uproduktive formål Dansk Erhverv har tidligere dokumenteret, at erhvervslivet årligt har transaktionsomkostninger ved udbud på cirka 4,6 milliard kr. årligt. Heraf kan en væsentlig del af omkostningerne henregnes til dokumentationsomkostninger ved udbud. Virksomhedernes og det offentliges omkostninger til at levere og kon- trollere denne dokumentation kan reduceres ved at implementere et princip om, at der kun anmodes om dokumentation ved offentlige udbud, hvor dokumentationen ikke i forvejen er indberettet af virksomheden til en - anden - offentlig myndighed. Virksomheden giver i forbindelse med afgivelsen af sit tilbud den offentlige myndighed fuldmagt til at indhente de påkrævede informationer. Derudover foreslår Dansk Erhverv, at der på tværs af alle udbud - eventuelt tilpasset de enkelte ydelsesområder - anvendes den samme standardskabelon til beskrivelse af virksomhedsformalia som virksomhedsoplysninger, selskabsmodel, ejerforhold, bestyrelse, økonomiske nøgletal, organisatoriske nøgletal, forsikring og kvalitetsstyringssystem. Kvalitetskontrollen af de private sygehuse - regulering pålægger virksomhederne at bruge tid på uproduktive formål Privathospitalerne i Danmark kvalitetskontrolleres i dag af tre offentlige instanser, som kontrollerer virksomhederne på de næsten samme parametre. Derved spildes tid, der ellers kunne have været brugt på produktive formål, på kontrol. Dansk Erhverv foreslår, at man slår kvalitetskontrollen sammen i én instans. Det afgørende er, at kvalitetskontrollen bibeholdes med privathospitaler, men at kontrollen optimeres ved, at én instans samler oplysninger og monitorerer virksomhederne i stedet for, at informationen og opgaverne spredes ud på tre instanser, der ikke bruger hinandens data. Den tilladte totalvægt på lastbilvogntog - regulering fører til en mindre effektiv opgaveløsning eller hæmmer produktiv adfærd I Danmark er de lovgivningsbestemte grænser for totalvægt og akseltryk unaturligt lave og hæmmer derved produktivitetsudviklingen i transporterhvervene. Dansk Erhverv foreslår, at den tilladte totalvægt for vogntog generelt fastlægges som summen af lastbilens og påhængskøretøjets totalvægte. Det vil eksempelvis betyde, at den tilladte totalvægt for de mange eksisterende 6-akslede lastvogntog øges fra de nuværende 48 ton til 50 ton, idet en 3-akslet lastbil må veje 26 ton og et påhængskøretøj 24 ton. Manuel håndtering af varer - regulering fører til en mindre effektiv opgaveløsning eller hæmmer produktiv adfærd Meget restriktive krav til manuel håndtering af vare øger unødigt tidsforbruget i detailhandlen. Der er regler for, hvor meget der må løftes pr. ansat pr. dag. Vurderingen tager udgangspunkt i, at byrdernes vægt lægges sammen. Arbejdstilsynets praksis har betydet, at de helt almindelige manuelle håndteringer, der foregår på lagre og butikker i princippet ikke kan lade sig gøre, idet løft helt ned til 3 kg, hvis de foregår i strakt arm, er forbudte. Dansk Erhverv foreslår, at arbejdsmiljøreglerne for manuel håndtering revurderes og at tilpasse og øge den mulige, daglige løftemængde, så den passer til niveauet i de omkringliggende og sammenlignelige lande. Højlagre - regulering hæmmer brugen af ny teknologi Der er i dag ikke en passende balance mellem sikkerhedsmæssige og økonomiske hensyn i relation til reguleringen af højlagre og herunder for eksempel automathøjlagre. Ddet er Dansk Erhvervs vurdering, at meromkostningen i Danmark i forhold til sammenlignelige lande kan beløbe sig til 20 procent af etableringsomkostningerne. Det er ikke mulig at skønne problemets omfang nøjagtigt, men danske virksomheder har allerede etableret lagre og specielt automathøjlagre uden for landets grænser som en konsekvens af de særlige regler i Danmark. Praksis bør tilpasses, så den svarer til niveauet i omkringliggende og sammenlignelige lande. Dansk Erhverv foreslår desuden, at byggesagsbehandlingen tilpasses, så den i enkelhed og hastighed svarer til niveau i omkringliggende og sammenlignelige lande.

8 DANSK ERHVERV serviceeksport april 2013 S 8 Dansk Flygtningehjælp søger nye alliancer med danske virksomheder Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm, vil gerne samarbejde med private danske virksomheder, der er interesseret i at etablere forretningsaktiviteter i områder ude i verden, hvor organisationens humanitære opgave er løst, og den økonomiske genopbygning skal i gang. serviceeksport Af Kristian Kongensgaard Når våbnene tier. Når ingen går sultne i seng. Når alle har tag over hovedet. Når lægehjælpen er tilstrækkelig og lige i nærheden. Så er det tid for organisationer som Dansk Flygtningehjælp at pakke sammen og forberede sig på næste brændpunkt i verden. Men det er også tid til at genopbygge det ramte samfund - og helst på et bedre fundament end før. Ifølge generalsekretær Andreas Kamm vil Dansk Flygtningehjælp gerne samarbejde med danske virksomheder om at gøre sin exitstrategi i brændpunkter mere økonomisk bæredygtig for det pågældende samfund ved at bistå virksomhederne med at etablere sig og udnytte de kommercielle muligheder. Han betragter de to former for serviceeksport som to sider af den samme sag, og i en hel speciel gren af disciplinen serviceydelser har Dansk Flygtningehjælp netop også vundet et verdensmesterskab. Organisationen er her i 2013 blevet kåret som verdens bedste humanitære NGO. Kåringen er foretaget af det amerikanske magasin Global Journal, der har analyseret 450 internationale NGO er og ranglistet de 100 bedste på basis af dokumentation og analyser omkring kriterierne effektivitet, innovation og bæredygtighed. Aktiv i 34 lande Foruden at blive nr. 1 blandt de humanitære organisationer blev Dansk Flygtningehjælp nr. 4 på listen over alle kategorier. Andreas Kamm er naturligvis stolt over hæderen, men den får ham ikke til at synke dybt ned i lænestolen: I fjor blev vi nummer 9 i alle kategorier, og at blive den bedste humanitære NGO er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan blive bedre. Det skal vi altid stræbe efter, og vores ultimative mål er jo at blive overflødig - men det har desværre lange udsigter, siger han. Pt. er Dansk Flygtningehjælp aktivt til stede i 34 lande fra start til slut af en konflikt. Organisationens medarbejdere løser opgaverne i dialog med dem, der skal hjælpes og i samarbejde med lokale myndigheder og partnere. Om sine visioner om et exitsamarbejde med private virksomheder siger Andreas Kamm: Den humanitære indsats skal afløses af genopbygning og udvikling, og det er ikke umiddelbart en opgave for Dansk Flygtningehjælp. Men jeg ser nogle positive samspilsmuligheder i en overgangsfase. Ganske vist hjælper Dansk Flygtningehjælp mange katastroferamte mennesker ude i verden på mikroniveau med at etablere eksempelvis håndværk, dyrehold eller systue. Men der er i høj grad også behov for store økonomiske drivhjul baseret på investeringer. Vi har gode forudsætninger for at inddrage især de mange små og mellemstore manøvredygtige danske virksomheder ved at kunne opdatere og vurdere situationen og tage de nødvendige forholdsregler - selv om det hele umiddelbart ser uvejsomt ud. Andreas Kamm, generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp Stor erfaring i at opbygge gensidig tillid Selv om der er faldet ro på et brændpunkt, vil de fleste virksomheder sikkert umiddelbart betakke sig for at investere tid, penge og manpower i at drive virksomhed lige dér. Men det er lige præcis i den fase, Dansk Flygtningehjælps generalsekretær tilbyder organisationens spidskompetencer: Som neutral aktør i et konfliktområde har vi stor erfaring i at opbygge et gensidigt tillidsforhold til alle parter, både de lokale indbyggere og myndighederne med regeringen i spidsen. Vi ved ofte, hvem det er vigtigt at kende de forskellige steder. Derfor har vi gode forudsætninger for at inddrage især de mange små og mellemstore manøvredygtige danske virksomheder ved at kunne opdatere og vurdere situationen og tage de nødvendige forholdsregler - selv om det hele umiddelbart ser uvejsomt ud. Som eksempel på, at der ud af en konflikt kan opstå nye markeder, nævner Andreas Kamm Balkan i 90 erne, hvor der i den efterfølgende genopbygningsfase opstod et stort marked for vandpumper. Han peger på, at virksomheder også med fordel kan trække på Dansk Flygtningehjælps logistiske kompetencer, der er erhvervet under meget vanskelige vilkår. Mere hjælp til flere De fleste danske virksomheder vil formentlig være bekymret for først og fremmest medarbejdernes sikkerhed og dernæst for de materielle værdier: Det er fuldt forståeligt, men igen handler det om gensidig tillid. Hvis man vil lære at drive virksomhed i et farligt område, så kommer sikkerheden af at være linket godt op til lokalsamfundet. Andreas Kamm vil ikke gøre sig klog på, om danske virksomheder er overdrevent forsigtige: Det har jeg ikke forstand på at vurdere. Måske overser de blot mulighederne. For ham handler det både om at løse en mere langsigtet genopbygningsog udviklingsopgave og at tjene penge: Jeg tror på potentialet i, at private virksomheder og humanitære organisationer arbejder tættere sammen. I Dansk Flygtningehjælp vil vi gerne arbejde for pengene, og vi interesserer os også for det, der ikke kun er filantropi, og hvor det er muligt at tjene penge. Formålet er ikke i sig selv at tjene penge, men ad den vej at kunne yde mere hjælp til flere. Foto: Dansk Flygtningehjælp. Virksomheder, der finder et marked i et brændpunkt, kan med fordel trække på Dansk Flygtningehjælps logistiske kompetencer, der er erhvervet under ofte meget vanskelige vilkår. Fotoet er fra Libanon. Frivillige er ikke det samme som amatører Selv om Dansk Flygtningehjælp - og for den sags skyld andre NGO er - mere og mere drives som virksomheder, ser Andreas Kamm ikke denne udvikling som et opgør eller et farvel

9 DANSK ERHVERV serviceeksport april 2013 S 9 Foto: Dansk Flygtningehjælp. til en organisationskultur, der i vidt omfang hviler på donationer og frivillige medarbejdere: Tværtimod er det med til at professionalisere os endnu mere. At folk er frivillige, er ikke det samme, som at de er amatører. Vi afdækker de frivilliges kompetencer og matcher dem med flygtningenes og andre minoritetsgruppers behov. Ifølge Andreas Kamm svarer de frivilliges indsats for Dansk Flygtningehjælp til 135 millioner kr. om året. Organisationen oplever en stigende interesse fra frivillige, og en del heraf kommer fra virksomheder, der ønsker at yde et CSR-bidrag ved eksempelvis at lade medarbejdere benytte noget af deres arbejdstid til frivilligt arbejde, eller involvere sig som enten donorer eller i partnerskaber til konkrete projekter. Det voksende CSR-engagement fra virksomhedernes side glæder naturligvis Andreas Kamm: Men jeg kunne godt ønske mig, at virksomhederne på en eller anden måde kunne være i stand til at måle, hvad de får ud af det. Andreas Kamm: I Dansk Flygtningehjælp vil vi gerne arbejde for pengene. I Dansk Erhverv ser Mette Feifer, markedsdirektør for Oplevelse & velfærd, spændende perspektiver i Andreas Kamms visioner: Dansk Flygtningehjælp har skabt nogle imponerende resultater, når det handler om nødhjælp og genopbygning - ikke bare set i et dansk perspektiv men internationalt, det vidner verdensmesterskabet om. Det er spændende, hvis organisationens unikke kendskab og kompetencer kan komme erhvervslivet til gode - i det omfang danske virksomheder skal ind på nogle af de nye vanskelige markeder, som Dansk Flygtningehjælp arbejder på. Hun finder det også interessant, at Dansk Flygtningehjælp kan sætte kroner og ører på værdien af at inddrage frivillige i dens arbejde: Vi ved, at danske NGO er generelt er meget stærke, når det handler om at inddrage frivillige i deres arbejde på en professionel måde - det gælder lige fra Dansk Flygtningehjælp i den store skala til det selvejende plejehjem på den mindre skala. Her er det en vigtig pointe, at man ikke inddrager frivillige for at spare penge, men fordi de bidrager med en særlig værdi i form af et højt personligt engagement og muligheden for at bidrage med deres unikke kompetencer. Markedsdirektør Mette Feifer, Dansk Erhverv. Dansk Flygtningehjælp Det er den største NGO - Non Government Organisation - i Danmark. Omsatte i 2012 for knap 1,7 milliarder kr. De 1,2 milliard blev omsat internationalt, og de resterende 500 millioner kr. i Danmark. Den har ansatte, frivillige og frivillige indsamlere. Er i 2013 blevet kåret som verdens bedste humanitære NGO af det amerikanske magasin Global Journal. Valg af bestyrelser i Dansk Erhverv I henhold til Dansk Erhvervs vedtægter og valgregulativ har bestyrelsen opstillet en liste med kandidater til bestyrelserne for Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker i forbindelse med generalforsamlingerne i Bella Center, S, tirsdag den 14. maj generalforsamling Af Lotte Holmstrup Basis-/Full-Service-medlemmer Anders Ekmann KPMG Nyvalg Emil Tang Danske Diakonhjem Nyvalg Henrik Carstensen Strait Air Transport A/S Nyvalg Ghita Astrup Takeda Pharma A/S På valg Jørgen Bardenfleth Microsoft Danmark ApS På valg Torben Qvist Honeywell A/S På valg Jørn Johansen Ikke på valg Martin Storm 3M a/s Ikke på valg Peter From Andreas Jennow A/S Ikke på valg Arbejdsgivermedlemmer Jens Mathiesen** Scandic Hotel A/S Nyvalg Carsten Andersen* Lyngby Turistfart A/S På valg Claus Winberg* Synoptik A/S På valg Freddy Lauridsen* Silvan Kæden A/S På valg Hardy Christensen* Hardy s Bageri På valg Jørgen Egeskov* Vamdrup Specialtransport På valg Lars Monrad-Gylling* KMD A/S På valg Lisbeth Dalgaard* Dalgaard Super Marked På valg Martin Danielsen** Peter Danielsen Transport På valg Martin Rahbek** Konica Minolta Business Solutions på valg Mona Juul** Envision Reklamebureau På valg Torben Sneve* Adecco A/S På valg Charlotte Lundblad* CSC Danmark A/S Ikke på valg Henrik Gundelach* Dagrofa A/S Ikke på valg Henrik Kirketerp* Dansk Supermarked A/S Ikke på valg Jan Haapanen** Novasol A/S Ikke på valg Jørgen Rubæk Krebs* Zjoos Ikke på valg Michael Christiansen* IDdesign A/S Ikke på valg Michael Kjær* F GROUP A/S Ikke på valg Nis Alstrup** Aleris-Hamlet Ikke på valg Per Toelstang* Fakta A/S Ikke på valg Steffen Lüders** Mannov A/S Ikke på valg Terje List* M Holding A/S Ikke på valg **Også medlem af bestyrelsen for Dansk Erhverv Arbejdsgiver. **Også observatør i bestyrelsen for Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget på generalforsamlingen med en formand og en 1. samt 2. næstformand.

10 DANSK ERHVERV ejerskifte april 2013 S 10 Det succesfulde ejerskifte kræver god tid Dansk Erhverv inviterer sammen med revisionsselskabet Beierholm, DAHL Advokatfirma og Sydbank til 5 godmorgen-møder over hele landet om ejerskifte. Af Kristian Kongensgaard Ejerskifte kan gennemføres på mange måder, og processen rummer derfor mange muligheder. Den rigtige strategi varierer fra virksomhed til virksomhed og fra person til person. Dansk Erhvervs medlemmer får på 5 møder rundt i hele landet eksempler på, hvad andre har gjort, og hvad der er gået godt og mindre godt ved ejerskifte. Arrangørerne af dette roadshow - Dansk Erhverv, revisionsselskabet Beierholm, DAHL Advokatfirma og Sydbank - har samlet nogle af Danmarks førende eksperter til at dele deres viden. De fortæller om cases fra den virkelige verden og sætter dem ind i den kontekst, der gives af mulighederne i det strategiske salg. Det er aldrig for tidligt at sætte sig ind i dette komplekse område, da et godt ejerskifte kræver god forberedelse. Emnet er relevant for stort set alle medlemmer i Dansk Erhverv, siger advokat Martin Jørgensen, Dansk Erhverv, der er ordstyrer på møderne. 9 ud af 10 starter alt for sent En af de optrædende på morgenmødet i bliver statsautoriseret revisor og partner Jan Greve, revisionsselskabet Beierholm. Han har arbejdet med ejerskifteproblematikken i en længere årrække. Foruden de økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige aspekter ved et ejerskifte, anbefaler han, at ejeren er helt åben omkring processen over for familien. En virksomheds ejer skal først og fremmest nå til erkendelsen af, at virksomheden skal skifte ejer på et eller andet tidspunkt og forstå, at det er en proces med mange trin. I 9 ud af 10 tilfælde starter ejeren desværre alt for sent med at forberede et ejerskifte. Meget kunne forberedes bedre og med væsentlig større udbytte til ejeren, hvis rådgiverne blev hentet ind noget før. At sælge sin virksomhed er en lang proces, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at virksomheden så også partout skal ejerskiftes, når forberedelserne er gennemført, siger han. Se virksomheden fra købers synsvinkel Det er Jan Greves pointe, at der ikke bør være forskel på, hvordan en virksomhed drives - uanset om den skal sælges eller ej. Hvis den altid drives optimalt, står den også i det optimalt bedste udgangspunkt i en eventuel salgssituation: Det er meget vigtigt, at man betragter sin virksomhed ud fra en potentiel købers synsvinkel, og ikke ud fra hvad man selv og virksomheden har gennemlevet. Virksomheden skal analyseres og tilpasses for at øge værdien: Har virksomheden den rigtige ledelse? Har den de rigtige produkter og markeder? Er medarbejdersammensætningen den optimale? Forberedelserne til et ejerskifte er også helt uafhængig af, om det senere salg sker til en kapitalfond, en konkurrent, et familiemedlem, en ledende medarbejder eller andre købere. Stort efterslæb Jan Greve har under sine mange møder med virksomhedsejere omkring ejerskifte bemærket, at der de senere år er sket et generationsskifte i holdningen: Hvor de årige i reglen er for sent ude og ofte har svært ved at beslutte sig, er virksomhedsejere i 40 erne meget mere bevidste og realistiske omkring ejerskifte. Det hænger måske også til dels sammen med, at dem, der får egen virksomhed i dag, ikke nødvendigvis skal eller vil beholde virksomheden, til de skal pensioneres. Ifølge Jan Greve er der et stort efterslæb på markedet for virksomhedshandler: Der er rigtig mange virksomheder, der retteligt burde have været ejerskiftet for længe siden. Især finanskrisen har fået det til at trække ud, og mange ejere har fortsat en urealistisk forestilling om, hvad virksomheden kan indbringe. 5 godmorgen-møder om ejerskifte Tirsdag den 7. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 1. maj Herning Tirsdag den 21. maj 2013, kl Sted: DAHL Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, Herning. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 14. maj Odense Torsdag den 23. maj 2013, kl Sted: Fynsk Erhverv, Albani Torv 4, Odense C. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 16. maj Torsdag den 30. maj 2013, kl Sted: Beierholm, Dusager 16, N. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 23. maj Aalborg Tirsdag den 4. juni 2013, kl Sted: Beierholm, Voergaardsvej 2, Aalborg SV. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 28. maj Jan Greve, statsautoriseret revisor og partner, revisionsselskabet Beierholm: Hvor de årige i reglen er for sent ude og ofte har svært ved at beslutte sig, er virksomhedsejere i 40 erne meget mere bevidste og realistiske omkring ejerskifte. Målgruppe Arrangementet er målrettet virksomhedsejere og direktører, der vil vide mere om, hvordan man succesfuldt forbereder og gennemfører et ejerskifte. Det er lagt an på eksempler og praktiske erfaringer, som deltagerne kan bruge som inspiration. Program Registrering og morgenmad fra kl Velkommen. v/martin Jørgensen, ordstyrer og advokat, Dansk Erhverv. Store beslutninger. De mentale forhindringer i ejerskifter. Hvordan kommer man i førersædet? Det succesfulde ejerskifte - Eksempler og erfaringer. v/repræsentant for Beierholm. Værdiansættelse og finansiering. Hvad er en virksomhed værd - metoder og eksempler? Finansiering - klima og muligheder pt. v/repræsentant for Sydbank. Skattemæssige overvejelser. Optimering af den skattemæssige situation ved ejerskifte. Fordeling af aktiviteterne i virksomheden ved delvis ejerskifte. Optagelse af medejer - glidende generationsskifte. Afdækning af risici ved det juridiske setup. v/repræsentant for DAHL Advokatfirma. Arrangører Dansk Erhverv, Sydbank, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og DAHL Advokatfirma. Ejerskiftemøderne er åbne for alle, og det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt på: under Kurser & Events. Der er et no show gebyr på kr. 500,- + moms.

11 DANSK ERHVERV videnstafet april 2013 S 11 Tid til at hylde fremtidens innovative jobskabere Torsdag den 25. april 2013 afsløres de to vindere af Dansk Erhvervs Videnstafet videnstafet 2013 De nominerede til Videnstafet 2013 I kategorien Rådgivning & Kreativitet er der følgende tre kandidater: Af Kristian Kongensgaard Nu er det igen tid til at hylde fremtidens innovative jobskabere med Dansk Erhvervs Videnstafet. Det sker ved en prisoverrækkelse, hvor Sheela Maini Søgaard, CEO og partner i Bjarke Ingels Group - Big, sammen med økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil overrække de to innovationspriser. Vi kommer til at høre, hvad der kendetegner en innovativ virksomhed, og hvordan det er gået sidste års vindere, virksomhederne Queue-it og CIID - Copenhagen Institute of Interactive Design. Desuden vises film fra Jury-dagen, hvor de seks nominerede har været inde og pitche over for dommerpanelet. Hvem kan gøre en forskel i det kommende år? Dansk Erhvervs Videnstafet gives til innovative rådgivnings- og videnservicevirksomheder, der har udviklet nye produkter og services med stort, fremtidigt markedspotentiale. Både store og små samt nystartede og veletablerede virksomheder kan komme i betragtning. Videnstafetten er ikke tilbageskuende som andre priser, men derimod fremadskuende: Hvem kan gøre en forskel i det kommende år? Relocare - Den hjælper virksomheder med at blive bedre til at tiltrække, indstationere og fastholde internationale ansatte, øge den internationale mobilitet under udstationeringer, udvide den interkulturelle mangfoldighed og empati i en virksomhed og håndtere kulturelle udfordringer, som kan opstå ved internationale fusioner og virksomhedsovertagelser. Relocare er allerede repræsenteret i Kina, Indien, Frankrig og Canada. Men virksomhedens engagement i Kina skal styrkes yderligere, og det samme skal det i Indien. LEAD - Virksomheden dækker alle hjørner af den strategiske kommunikation - PR Public Affairs Branding og Politikudvikling/Stakeholder Management. Tilgangen er ledelsesfokuseret, det vil sige med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmål. LEAD udfylder således et missing link mellem Management Rådgivning og Kommunikation, der eksisterer i Danmark - men ikke i for eksempel USA og i det øvrige Europa. Kunderne omfatter store produktionsvirksomheder, internationale brands og offentlige organisationer. LEAD s kerneprodukter håndteres og forankres på direktionsgangen, og den udvikling vil forstærkes. Kommunikation er ifølge LEAD management, som finder inspiration hos konsulentvirksomheder som McKinsey og Quartz + Co. Bureauet kigger på at udvide i norden inden for det kommende år. Foto: Lars E. Andreasen. Fra prisuddelingen i fjor ses fra venstre: Markedsdirektør Søren Friis Larsen - Dansk Erhverv, prisvinderne Simona Maschi og Alie Rose - begge fra CIID, Ole Sohn - daværende erhvervs- og vækstminister, prisvinder Niels Henrik Sodemann - Queue-it, Steffen Lüders - formand for dommerpanelet, og direktør Christian T. Ingemann - Dansk Erhverv. Videnstafettens dommerpanel Martin Delfer, partner og direktør, Designit. Betina Hagerup, direktør, Erhvervsstyrelsen. Mette Lykke, medstifter, Endomondo. Morten Bangsgaard, administrerende direktør, IT-Branchen. Kim Füchsel, managing partner, PwC. Lars Eismark, partner, AT Kearney. Thomas Bernt Henriksen, økonomisk redaktør, Dagbladet Børsen. Astrid Simonsen Joos, administrerende direktør, Creuna. Steffen Lüders, arbejdende bestyrelsesformand, Mannov. Gitte Just, direktør, Danish Design Association. Christian Kurt Nielsen, administrerende direktør, Mercuri Urval. Karen Nielsen, direktør, KMD. Christian Lerche, direktør, DANSKE ARKitekt Virksomheder. Tine Aurvig-Huggenberg, direktør, Kreativitet & Kommunikation. Thomas Madsen-Mygdal, IT-iværksætter. KL7 - Virksomheden er opstået på baggrund af et ønske om at komme tættere på relevant brugeradfærd. At benytte teknologier og data til at ændre folks konkrete adfærd. Som eneste adfærdsbureau i Danmark har markedet ikke været nemt. Men grundet regulært hårdt arbejde er det blevet muligt at øge virksomhedens størrelse i Dataopsamling via smartphones, der konverteres til værdi for kunder i forskellige brancher. Det vil sige realtime 1:1 mapping af interne kommunikationslinjer - og formentlig mange andre. Ifølge KL7 er potentialet stort, adfærdsbureauer skyder op overalt i verden lige nu, og de næste år vil enhver konkurrent ifølge KL7 være til deres fordel, da vi i fællesskab kan nedbryde gamle, men fasttømrede, fejlopfattelser omkring folks adfærd. I kategorien Digital & Teknologi har vi følgende højdespringere i spil: The Eye Tribe - Virksomheden fremstiller øjenstyring til mobile enheder som smartphones og tablets, samt basis applikationer til anvendelse af teknologien. The Eye Tribe forventer at lancere øjenstyring på Android telefoner og andre smartphones. Dette gør, at alle producenter af Android devices kan licensere teknologien. Hippih aps - Det blev stiftet i 2008, har haft overskud år for år og har Apple som kunde worldwide. Virksomheden har netop modtaget red dot award for 2013 for virksomhedens produkt hipkey. Acorn Projects ApS - Leikr er grundlagt af en kreds af tidligere ansatte i Nokia med stor teknisk erfaring og en fælles passion for sport. Virksomhedens mission er intet mindre end at revolutionere udholdenhedsidrætten for sportsentusiasten. Sportsuret Leikr har GPS og måler sportsudøverens fremskridt. Som det første af sin art har uret en 2 farveskærm, så man kan downloade kort og træningsprogrammer via trådløst internet.

12 DANSK ERHVERV VÆKST VIA LEDELSE april 2013 S 12 Vi skal sælge og ikke spare os til succes Brian Nygaard Vinjebo er en af deltagerne i udviklingsprogrammet Vækst via Ledelse. Han er ejerleder af handelsvirksomheden EnergySport A/S ved Roskilde, der er leverandør af en bred vifte af livsstilsprodukter til cykelforhandlere og sportsforretninger i hele Norden. vækst VIA LEDELSE grammet Vækst via Ledelse, der skræddersys til ledere af vækstvirksomheder i Danmark, og hvis indhold er nærmere beskrevet i omstående artikel. Brian Nygaard stiftede EnergySport i 1994, og i dag er der 15 medarbejdere i virksomheden. EnergySport har hjemsted ved Roskilde og er leverandør af livsstilsprodukter til cykelforhandlere og sportsforretninger i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Hans teoretiske baggrund er handelsskole suppleret med en merkonomuddannelse og en intern salgsuddannelse i en handelsvirksomhed. Af Kristian Kongensgaard Som tidligere cykelrytter ligger det ikke fjernt for Brian Nygaard Vinjebo at sammenligne cykelløb på topplan med driften af en ambitiøs virksomhed: Der er rigtig mange paralleller. Det gælder både udholdenhed og troen på at nå i mål, selv om vi punkterer. Du vinder ikke hver gang, men du skal gå efter at vinde hver gang. Du skal være optimistisk uden at være naiv. Har du modvind ud, er der medvind hjem. Vi ligger på hjul af hinanden, og der er ikke plads til, at nogen på holdet kører på frihjul, siger han. Pt. deltager han i udviklingspro- Svært at løsrive sig fra den daglige drift Via Væksthus Sjælland blev jeg opmærksom på Vækst via Ledelse, og programmet virkede overskueligt og målrettet mod mig. Som ejerleder kan det være svært at løsrive sig fra den daglige drift og tænke strategisk. Jeg har behov for at komme op i helikopterperspektiv og få overblik: Hvad er det, vi vil, og hvordan vil vi gerne blive betragtet af andre, fortæller Brian Nygaard Vinjebo. I forløbet får han afdækket og arbejdet med sine stærke og svage sider: Til min stærke side hører at gå forrest og udstråle energi og dynamik. Som tidligere cykelrytter ligger det ikke fjernt for Brian Nygaard Vinjebo at sammenligne cykelløb på topplan med driften af en ambitiøs virksomhed. Jeg er blevet bedre til at være nærværende og bevidst om at skabe god trivsel for medarbejderne. Ikke mindst har jeg skullet arbejde med at erkende, at medarbejderne også har et liv ved siden af arbejdet. Ved at være opmærksom på alle medarbejderes individuelle behov kan man også bedre udnytte deres ressourcer. Jeg er typen, der helst vil være med i det hele i virksomheden, og i stedet skal jeg give slip og uddelegere. Det går allerede meget bedre, og især er det en god proces, når jeg opdager, at nogle medarbejdere så også selv griber chancen og tager ansvar. Jeg kan være utålmodig og synes, at dagens nye opgaver helst skulle have været løst i går. De nødvendige procedurer i virksomheden er jeg ikke god til at holde fast i, for jeg får hele tiden nye idéer, der helst straks skal realiseres. Så er det vigtigt at have medarbejdere omkring sig, der både kan og vil forholde sig kritisk til idéerne. Eksisterende kunder frem for nye kunder Deltagerne i Vækst via Ledelse skal også definere nogle vækstmål for deres virksomhed. Brian Nygaard Vinjebos mål er at hæve omsætningen med 50 procent i løbet af de næste 3 år. Vel at mærke uden flere medarbejdere. 50 procent større salg vil naturligvis stille større krav til logistikken, men da lagerfunktionen i forvejen er outsourcet, ligger det Krav til dig og din virksomhed Du skal være opmærksom på, at der bliver stillet nogle formelle krav til din virksomhed: Virksomheden skal have mellem 5-50 ansatte. I skal have en ambition om 20 procent vækst på enten omsætning, antal ansatte eller eksport over de næste tre år. Styrk din lederprofil vækst VIA LEDELSE Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram til ledere i vækstvirksomheder i Danmark. Det gennemføres frem til 2014 og er støttet af Erhvervsstyrelsen og EU s socialfond. Bag projektet står Væksthusene, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Syddansk Universitet. Vækst via Ledelse handler om personlig udvikling. Du skal derfor være afklaret med dig selv og din rolle som leder. Det kræver engagement, at du afsætter den nødvendige tid, udviser engagement, og at du har vilje til forandring. AFKLARINGSFASEN STÆRKT TILBUD TIL LEDERE MED VÆKSTAMBITIONER Vækst via Ledelse består af tre faser: SCREENING: Her gennemgår du et Væksthjulsforløb, som afdækker de ledelsesmæssige udfordringer i din virksomhed. AFKLARING: Indledende forløb, hvor du via profilværktøjer, caseøvelser, lederinternat og seminar får afklaret dit behov for udvikling af nye kompetencer. VIDEREUDVIKLING: Udvalgte deltagere kan få op til kr. i tilskud til køb af for eksempel kurser eller rådgivning - dog højst 50 procent af omkostningerne - samt deltage i et afklaringsforløb hos ledelseskonsulenter. Afklaringsforløbet koster kr. Det efterfølgende videreudviklingsforløb koster yderligere kr. Derudover skal du bruge 124 timer af din tid på udviklingsprogrammet som medfinansiering. Profilværktøj Lederinternat Caseudvikling Seminar Opsummering og afklaring Kontakt Ser du sig selv som kandidat til Vækst via Ledelse, så kontakt dit lokale Væksthus. Se kontaktinformation på: FORÅR 2

13 DANSK ERHVERV MEDLEMSRABATTER april 2013 S 13 Tjen penge på dit medlemskab Få kontante fordele med dit Dansk Erhverv medlemskab - gør som andre virksomheder - tilmeld dig en af vores fordelsaftaler allerede i dag. Dansk Erhverv Kurser Få nyttig viden via relevante kurser til medlemspris. Brian Nygaard Vinjebos mål er at hæve omsætningen med 50 procent i løbet af de næste 3 år. Vel at mærke uden flere medarbejdere. uden for Brian Nygaards dispositioner. Jeg vil ikke udelukke, at vi måske bliver 1-2 mere, hvis vi når målet. Men vi har alle - også de 7 sælgere rundt om i Norden - mere potentiale. Indsatsen skal målrettes de eksisterende kunder frem for nye kunder, som vi naturligvis gerne tager imod, når de viser sig. EnergySport har 12 brands, som kan udnyttes meget bredere end i dag. Målet skal blandt andet nås via mere struktur i salget, herunder bedre besøgsplanlægning. Det kan lyde meget banalt, og hvorfor har vi ikke bare gjort det for længe siden. Vi synes selv, at virksomheden har en god infrastruktur, og der er ikke behov for at ændre den flade organisation, der er helt uden mellemledere. Ordreindgangen er så effektiviseret på hjemmesiden, at vi ikke længere har nogen siddende ved telefonen. Vi har valgt at sælge og ikke spare os til succes, og fokus er på at udvikle partnerskabet med vores kunder, slutter Brian Nygaard Vinjebo. Statoil* Få attraktive rabatter på brændstof til virksomheder og private. Carnet og certifikat Få 50 % rabat på legalisering af eksportdokumenter. Dansk Erhverv Forsikring Få forsikring med lave præmier og bred dækning. INSEAD Få tilbud på leder- og bestyrelsesuddannelser. Kalender over afklaringsforløb Der er løbende tilmelding, indtil pladserne er udsolgt. FORÅR Eurocard* Få glæde af Eurocard firma- og privatkort til en favorabel pris. Hold 9 Den maj: Lederinternat Den 25. juni: EFTERÅR Hold 10 Den august: Lederinternat Den 24. september: Hold 11 Den september: Lederinternat Den 22. oktober: Hold 12 Den oktober: Lederinternat Den 19. november: Hold 13 Den november: Lederinternat Den 17. december: Hold 14 Den november: Lederinternat Den 7. januar 2014: Hold 15 Den december: Lederinternat Den 14. januar 2014: Hold 7 Den maj: Lederinternat Den 27. juni: Hold 8 Den august: Lederinternat Den 3. oktober: Hold 9 Den september: Lederinternat Den 31. oktober: Hold 10 Den oktober: Lederinternat Den 28. november: Hold 11 Den november: Lederinternat Den 12. december: Hold 12 Den januar 2014: Lederinternat Den 6. februar 2014: Dong Energy* Få en attraktiv aftale med rabat på naturgas og naturgasservice. TDC* Få fordelagtige rabatter på mobil, fastnet og bredbåndsabonnementer. Comet Consular Services Visum, legaliseringer og oversættelser. Jobzonen* Få kompetente medarbejdere og spar 20 % på Jobzonens produkter. *Dansk Erhverv modtager et formidlingshonorar for salget af dette produkt, der primært går til dækning af markedsføringsomkostninger. Læs mere om medlemsfordelene på: Kontakt Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få del i fordelsaftalerne, så kontakt Dansk Erhvervs konsulenter på: Telefon:

14 DANSK ERHVERV kurser april 2013 S 14 DANSK ERHVERV KURSER Uddybende oplysninger om samtlige af Dansk Erhvervs kurser og øvrige arrangementer findes på hvor du kan tilmelde dig on-line. TILMELDING Lynkursus i jobrotationsordningen Onsdag den 15. maj 2013, kl Sted: Tech, Hasselager Alle 10, Viby J. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 8. maj Horsens Onsdag den 15. maj 2013, kl Sted: Learnmark Horsens, Stadionsvej 2. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 8. maj Ringsted Torsdag den 16. maj 2013, kl Sted: ZBC, Ahorn Alle 3-5. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 9. maj En vikar i jobrotation giver 194 kr. i tilskud pr. time, svarende til kr. pr. måned! Arrangører Dansk Erhverv, beskæftigelsesregionerne, de regionale VEU-Centre og det lokale jobcenter. Det er gratis at deltage, men der er et no show-gebyr på kr. 500,- + moms. Spørgsmål og yderligere information Kontakt chefkonsulent Gorm Johansen, Dansk Erhverv, på: Telefon: Har du overblik over - og styr på - din virksomheds risici? Onsdag den 15. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Fredag den 10. maj På dette morgenmøde, arrangeret af Dansk Erhverv og Willis I/S, vil du høre nærmere om risici i form af eksempler fra Danmark, risikostyring og relevante forsikringsløsninger fra eksperter i risikostyring og forsikring. Målgruppe Risk managers, forsikringsansvarlige og CFO s. Det er gratis at deltage. Men der er et no show-gebyr på kr. 500,- + moms. Erhvervslejeret - lejers og udlejers rettigheder og pligter Onsdag den 8. maj 2013, kl Sted: Restaurant 16 Sechzehn (Mad med Smag), Europa Plads 16, C. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 1. maj Tirsdag den 4. juni 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 28. maj Hvad gælder for eksempel når: Der er fejl og mangler ved det lejede. Lejer har pligt til løbende at vedligeholde det lejede og ansvar for skader på det lejede. Kan lejer i den forbindelse blive pligtig at erstatte noget gammelt udtjent med noget nyt? Lejemålet skal opsiges. Hvilken stand skal det afleveres i? Hvilke krav kan lejer mødes med, og hvilke frister gælder i den forbindelse? Lejemålet ønskes afstået. Der skal betales eksempelvis driftsudgifter udover grundlejen. Hvilke regler gælder her? Lejemålet opsiges/ophæves. Hvad er i øvrigt den retlige forskel herpå? Hvad med erstatning? Der varsles regulering af lejen, for eksempel med en henvisning til, at lejemålet er forbedret, eller at der er sket ændringer i markedslejen. Hvad med ændringer i skatter og afgifter? Hvem kan deltage? Kurset er målrettet dig, der allerede er lejer eller udlejer af et erhvervslejemål, eller dig der går med overvejelser om for eksempel at underskrive en lejekontrakt eller opsige den nuværende. Pris Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Underviser Ejner Bækgaard, advokat. Selveje Danmark - Ansættelse og afskedigelse i relation til forskelsbehandlingsloven Onsdag den 22. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 15. maj Små og utilsigtede fejltrin kan koste dyrt, og da en påstand om diskrimination ofte vil stå i stærk kontrast til værdierne og selvforståelsen ved selvejende institutioner. Mål At give en status på udviklingen i retspraksis. At belyse de krav, som domstolene stiller til at håndtere ansættelser og afskedigelser korrekt i forhold til loven. At ruste deltagerne til håndteringen af personalesager, der indeholder elementer omfattet af loven, herunder for at undgå eller begrænse efterfølgende krav om godtgørelse mv. At få lejlighed til at se sin egen organisation og værdigrundlag op mod de hensyn, der søges varetaget i loven. Hvem kan deltage? Forstandere, ledere, HR-/personalechefer og andre HR-/personalemedarbejdere, der har ansvaret for eller beskæftiger sig med virksomhedens personaleforhold, herunder ansættelser og afskedigelser. Underviser Mette Vitved Bjørkvik, advokat, Dansk Erhverv. Pris Kr. 500,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 100,- + moms.

15 DANSK ERHVERV kurser april 2013 S 15 Ledelse af talenter Mandag den torsdag den 30. maj 2013, begge dage kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Mandag den 6. maj Kursusforløb Dag 1: Talenter og strategi. Dag 2: Talent skal bruges - ikke blot haves. Virksomheder råder over langt flere talenter, end de regner med. Evnen til at finde og bruge disse talenter vil være en klar konkurrencefordel. Dette kursus vil give dig et solidt fundament for at arbejde med Talent Management på en måde, der er koblet direkte til din virksomhed og de udfordringer, den står med lige nu. Målgruppe Målgruppen for kurset er ledere, der allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med Talent Management i praksis. Undervisere Konsulenter fra Mercuri Urval og Dansk Erhverv. Pris Kr ,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Godmorgen-møde om medarbejdertyveri af virksomhedsdata Torsdag den 16. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 9. maj Torsdag den 23. maj 2013, kl Sted: KPMG, Værkmestergade 25, C. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 16. maj Program Ansattes konkurrencehandlinger - hvordan kan virksomheder beskytte sig. Kort om klausuler, markedsføringsloven mv. Hvilke muligheder har virksomhederne, når de udsættes for konkurrencehandlinger? v/jannie Merete Pedersen, chefkonsulent og advokat, Dansk Erhverv. Proaktiv beskyttelse mod medarbejdertyveri af forretningskritiske informationer. Muligheder for dokumentation af medarbejderadfærd ved digitale beviser. v/kasper Carøe, senior manager, KPMG Forensic Technology Services. Pris Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Gå hjem-møde om G-dage Tirsdag den 21. maj 2013, kl Sted: Restaurant 16 Sechzehn (Mad med Smag), Europa Plads 16, C. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 14. maj Torsdag den 30. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, K. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 23. maj G-dage er en stor udgift for vikarbureauer og andre virksomheder, der benytter mange løsarbejdere. Men hvornår er det egentlig, at der skal betales g-dage? Er det muligt at mindske udgiften til g-dage ved strategisk tilrettelæggelse? Underviser Lotte Dickow Schmidth, advokat, Dansk Erhverv. Pris Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Lær at forebygge mobning og håndtere konflikter Dansk Erhverv og de øvrige parter i BAR Kontor inviterer leder- og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen fra private kontorarbejdspladser samt andre interesserede til eftermiddagsmøder om henholdsvis at forebygge mobning og håndtere konflikter. Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Møderne om mobning foregår i: Mandag den 6. maj 2013, kl Sted: Købmandsskole, Sønderhøj 28, Viby J. Middelfart Torsdag den 29. august 2013, kl Sted: Rechnitzer, Strandvejen 7, Middelfart. Mandag den 23. september 2013, kl Sted: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, S. Møderne om konflikthåndtering foregår i: Middelfart Onsdag den 30. oktober 2013, kl Sted: Rechnitzer, Strandvejen 7, Middelfart. Onsdag den 6. november 2013, kl Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, S. Aalborg Onsdag den 27. november 2013, kl Sted: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV. Dansk Erhverv har udarbejdet denne lille pjece med gode råd om mobning. Den kan downloades på hjemmesiden: Oplægsholderne Erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen har stor erfaring med at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladser. Hun er oplægsholder på møderne om mobning, hvor hun har fokus på forebyggelsesdelen. Deltagerne bliver præsenteret for konkrete tiltag, som kan praktiseres på egen arbejdsplads. Coach og konfliktmægler Marianne Lassen er oplægsholder på møderne om konflikthåndtering, hvor hun deler ud af sin viden og erfaring med at håndtere konflikter konstruktivt. Hun gør det samtidigt med, at hun præsenterer BAR Kontors undervisningsværktøj om konflikthåndtering. Det indeholder blandt andet træning i teknikker til god kommunikation samt træning i at spotte og håndtere konflikter på et tidligt stadie. Målgruppe Leder- og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen fra private kontorarbejdspladser samt andre interesserede. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt på BAR Kontors hjemmeside: BAR Kontor BAR Kontor tilbyder en bred vifte af vejledninger og værktøjer om arbejdsmiljøet på kontorarbejdspladser. Materialerne vil være tilgængelige på møderne, og BAR Kontors arbejdsmiljøkonsulenter, Camilla Bogetoft Andresen - Dansk Erhverv, og Heidi Lisette Bille - HK/Privat, vil i den forbindelse være behjælpelige med at besvare spørgsmål. I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter for Dansk Erhverv, Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK/Handel og Prosa.

16 DANSK ERHVERV årsdag april 2013 Fremtiden tilhører de modige Magasinpost MMP ID-nr Professor i konkurrencedygtighed Stéphane Garelli er verdensførende inden for sit felt. Mød ham på Dansk Erhvervs Årsdag tirsdag den 14. maj i Bella Center i og hør, hvorfor fremtiden tilhører de modige. Af Dorthe Pihl Don t ask why - ask why not. Sådan siger en af verdens førende eksperter i nationer, virksomheder og medarbejderes konkurrencedygtighed, professor Stéphane Garelli. På Dansk Erhvervs Årsdag giver han med afsæt i sin forskning sit bud på, hvad vi skal gøre for at blive mere konkurrencedygtige. Det er ikke længere nok at kunne tænke sig logisk frem til nogle løsninger - du er nødt til at bruge din fantasi. Stéphane Garelli, professor Fremtiden er ikke hvad den plejede at være De virksomhedsledere og medarbejdere, der skaber fremtidens succeser, tør tænke ud af boksen og agere på nye måder. Fremtiden er nemlig ikke, hvad den plejer at være, mener professoren, der til daglig underviser på University of Lausanne og den anerkendte IMD Business School i Schweiz. Konkurrencedygtighed handler først og fremmest om effektivitet i ledelsen. Så handler det om at være forandringsparat og være god til at styre i usikre og komplekse tider. Derfor er det ikke længere nok at kunne tænke sig logisk frem til nogle løsninger - du er nødt til at bruge din fantasi og spørge: hvorfor ikke?, i situationer, hvor din rationelle og logiske side normalt ville bremse dig selv eller dine medarbejdere, påpeger Stéphane Garelli om kravene til ledere og medarbejdere i en mere konkurrencepræget verden. Mød en af verdens førende eksperter i konkurrencedygtighed, professor Stéphane Garelli, på Dansk Erhvervs Årsdag tirsdag den 14. maj 2013 og hør ham uddybe sine pointer. Han er også direktør for The World Competitiveness Centre, der hvert år udgiver den anerkendte World Competitiveness Yearbook, der måler 59 landes konkurrencedygtighed på 329 kriterier. Hvorfor ikke nu? Både politikerne, virksomhedslederne og medarbejderne skal fremvise langt større mod og handlekraft, hvis vi skal klare os i den globale konkurrence. Hastighed er et nøgleord, siger professoren og fortsætter: Ud over, at vi i højere grad skal være modige og spørge: hvorfor ikke?, bør vi også sige: hvorfor ikke nu? Ellers bliver vi overhalet af andre, der er lidt hurtigere eller mere risikovillige end os. Indtag nye markeder og forbrugere Mere konkurrence fra eksempelvis 3.verdens lande er ikke kun et onde - det skaber også en helt ny middelklasse af forbrugere, som den gamle verden kan eksportere til. Alle virksomheder bør have en strategi for, hvordan de vil indtage og få succes på nye markeder. Det gælder ikke kun virksomheder, der sælger en vare, men også eksempelvis virksomheder, der tilbyder service- og velfærdsydelser eller rådgivning i forhold til udbygning af infrastruktur, slutter professor Stéphane Garelli. Se de øvrige inviterede talere på Dansk Erhvervs kommende Årsdag på side 3 inde i bladet. dansk erhverv. Børsen K.

Dansk erhvervs videnstafet 2015

Dansk erhvervs videnstafet 2015 Bliv nomineret til: Dansk erhvervs videnstafet 2015 Dansk Erhvervs Videnstafet er en pris, der gives til innovative videnvirksomheder, der har udviklet nye, state of the art løsninger med stort fremtidigt

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation ved VUC årsmøde Produktivitetskommissionens analyserapport Uddannelse og innovation 4. april 2014 Philipp Schröder Professor, Aarhus Universitet Medlem af

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Produktiviteten i serviceerhvervene

Produktiviteten i serviceerhvervene Produktiviteten i serviceerhvervene AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Danmarks produktivitet: Hvor er problemerne? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Danmarks produktivitet: Hvor er problemerne? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Danmarks produktivitet: Hvor er problemerne? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på DI Services årsdag den 24. maj 2013 Dagsorden Danmarks produktivitetsproblem Hvor ligger

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Indlæg på DIs konference Technology Talks den 25. april 2013 En effektiv offentlig sektor er uhyre vigtig, fordi..

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE København, den 12. september 2016 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Dansk Selskab for Virksomhedsledelse afholder ordinær generalforsamling mandag den 3.

Læs mere