Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014"

Transkript

1 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november DK 6000 DE 20354

2 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet Vi gør en forskel sammen!. Et stærkt fokus på samarbejde kendetegner således både vores interne relationer på kontoret og vores eksterne relationer til klienter og samarbejdspartnere. I den forbindelse ser vi det som noget helt naturligt, at vi via blandt andet seminarer og gå-hjem-møder deler ud af vores specialistviden og samtidig får indblik i de problemstillinger, som opleves ude i virksomhederne. Vi inviterer derfor til seminar for virksomhedsjurister (og andre medarbejdere, der måtte have interesse i at deltage), hvor vores erfarne advokater vil sørge for, at du bliver opdateret med nyttig viden om relevante erhvervsretlige forhold, og hvor du får mulighed for at netværke med andre ligesindede. På de følgende sider kan du læse mere om dagen, underviserne og hvordan du tilmelder dig. Vi ses den 12. november Jakob B. Ravnsbo Direktør og partner DK 6000 DE 20354

3 2 Program Morgenbord og velkomst Prisreguleringsklausuler i kontrakter ved advokat Torben Bang Kaffepause Internationale transportaftaler ved advokat, Ph.d. Kenneth Melancton Nielsen Kaffepause Ansættelsesretlige nyheder ved advokat Claus Guldager Frokost Varemærkeret: Sikring/forbud/tvister ved advokat Kenneth Cramer Kaffepause Lejeregulering til markedsleje i erhvervslejemål ved advokat Jacob Fabritius de Tengnagel Kaffepause Persondataret ved advokat Lisbeth Elmgaard Kaffepause Forsikringsdækning i erhvervsforhold ved advokat Ulrik Christrup Afrunding DK 6000 DE 20354

4 3 Om emnerne og underviserne Prisreguleringsklausuler i kontrakter Prisforhandlinger udgør et helt centralt element i de fleste virksomheders dagligdag. Det handler ikke alene om at opnå markedets skarpeste pris men ofte lige så meget om at gardere sig imod uventede fremtidige reguleringer. Med udgangspunkt i erfaringerne fra en lang række forhandlingsforløb vil Torben Bang give en opdatering på de mest anvendte prisreguleringsmodeller og risikoen ved dem. Torben Bang Torben Bang beskæftiger sig med kommercielt funderet virksomhedsrådgivning, generel selskabsretlig rådgivning samt finansieringsretlige forhold. Rådgivningen er funderet i et fokus på at medvirke i forhandlinger og processer som en værdiskabende medspiller, der hjælper klienterne med at nå de ønskede mål på en relationsstyrkende måde for alle parter. Som et særligt kompetenceområde beskæftiger Torben Bang sig med internationale kontraktforhold, herunder virksomhedsoverdragelser og transaktioner. Torben Bang har i den sammenhæng rådgivet en lang række større og mellemstore produktionsvirksomheder i forbindelse med kontraktforhandlinger med internationale samarbejdspartnere, ligesom han har erfaring med internationale agent- og distributøraftaler. Kenneth Melancton Nielsen Internationale transportaftaler En virksomheds afsætning af produkter kræver, udover selvfølgelig en grundlæggende salgsaftale mellem virksomheden og køberen af produkterne, også en faktisk transport af produkterne fra virksomheden til køberen af produkterne. Denne transport, hvori både virksomheden som sælger og køberen af produkterne kan optræde som medkontrahent i forhold til transportøren, udføres på baggrund af en transportaftale. Transportaftalen er til en vis grad underlagt aftalefrihed, men denne aftalefrihed begrænses på en række vigtige områder af en del internationale regelsæt, der så godt som altid vil finde anvendelse. Oplægget gennemgår salgsaftalens sammenhæng med transportaftalen, ser på minimumskravene til både den gode salgs- og transportaftale og belyser de særlige ansvarsbegrænsningsregler, der findes inden for transportretten. Endelig præsenteres en række løsningsmodeller, der kan hjælpe din virksomhed ud af de komplicerede, juridiske problemer, der kan opstå, såfremt de afsatte produkter bortkommer, beskadiges eller forsinkes under transporten. Kenneth Melancton Nielsen har indgående kendskab til international handelsret og transportret, og han rådgiver virksomheder og offentlige institutioner herom. Gennem sin specialisering inden for de retlige aspekter af international handel og transport har Kenneth Melancton Nielsen opnået en særlig forståelse for handelskæden som helhed. Kenneth Melancton Nielsen er desuden specialist i den retlige regulering af luftfart og har tillige arbejdet meget med rejseret, passagerrettigheder og turisme.

5 4 Om emnerne og underviserne - fortsat Ansættelsesretlige nyheder Deltagerne får en general opdatering på udvalgte regler og udvalgt praksis inden for arbejds- og ansættelsesretten. Først og fremmest vil forudgående spørgsmål fra deltagerne blive besvaret og dernæst fokuseres på ulovlig forskelsbehandling. Claus Guldager Claus Guldager beskæftiger sig med generel virksomhedsrådgivning med hovedvægten på kontraktforhold, selskabsret samt etablering og overdragelse af virksomheder. Som særlige specialeområder rådgiver han om ansættelses- og arbejdsretlige forhold og agent- og eneforhandlerforhold. Claus Guldager har betydelig procedureerfaring, ligesom han har erfaring med insolvensretten efter talrige opgaver som kurator. Kenneth Cramer Varemærkeret: Sikring/forbud/tvister Mange virksomheder oplever i stigende omfang at deres erhvervshemmeligheder, varemærker, og andre immaterielle rettigheder bliver krænket, at deres produkter bliver efterlignet og at konkurrenter i markedet snylter på virksomhedernes innovative indsats. På virksomhedsjuristdagen vil Kenneth Cramer gennemgå mulighederne for at imødegå sådanne krænkelser, herunder ved brug af det særlige bevissikringsinstitut og ved at anvende de for nyligt ændrede regler omkring forbud. Kenneth Cramer beskæftiger sig særligt med retssager om erhvervsretlige samt immaterialretlige forhold, og yder rådgivning om markedsføringsret, produktefterligninger, varemærkeret, persondataret og hermed beslægtede forhold. Kenneth Cramer har gennemført et stort antal retssager og voldgiftssager, og har igennem sit arbejde opnået betydelig procedureerfaring. Lejeregulering til markedsleje i erhvervslejemål Betaler din virksomhed for meget i leje? Jacob Fabritius de Tengnagel Lejeniveauerne for erhvervslejemål har siden midten af 2008 generelt været faldende som følge af finanskrisen og de faldende priser på ejendomsmarkedet, men har nu efterhånden stabiliseret sig. Ved du, om din virksomheds lejekontrakter, giver mulighed for eventuel nedsættelse af lejen til markedsleje efter erhvervslejelovens regler om markedslejeregulering? Hvordan sikrer man sig ved indgåelse af nye kontrakter, at man i et eventuelt kommende stigende markedslejeniveau, ikke bliver mødt med markedslejevarslinger fra udlejer? På virksomhedsjuristdagen giver Jacob Fabritius de Tengnagel en kort introduktion til erhvervslejelovens regler om markedslejeregulering og præsenterer nogle problemstillinger man skal have for øje dels i forhold til virksomhedens eksisterende lejekontrakter, dels i forbindelse med indgåelse af nye lejekontrakter.

6 5 Om emnerne og underviserne - fortsat Jacob Fabritius de Tengnagel rådgiver særligt om erhvervslejeforhold, herunder lejefastsættelse, kontraktsindgåelse og kontraktsophør, og har igennem en årrække rådgivet flere landsdækkende kæder omkring disses lejeforhold. Desuden beskæftiger Jacob Fabritius de Tengnagel sig med alle aspekter af entrepriseretslige forhold, og fører blandt andet voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Endvidere har han stor erfaring med at rådgive virksomheder og personer i forbindelse med disses samspil med offentlige myndigheder, herunder navnlig offentligretlig regulering af fast ejendom, som f.eks. i forhold til lokalplaner og regler om naturbeskyttelse. Persondataret Indsamling, lagring og brug af elektronisk data har det seneste års tid fået en stadig større bevågenhed blandt politikere, medier, privatpersoner og offentligheden generelt. Lisbeth Elmgaard Ved du, hvornår din virksomhed er forpligtet af persondatalovens regler, hvilke forpligtelser der påhviler din virksomhed, og er der overhovedet nogle konsekvenser, hvis man ikke overholder persondatalovens regler? På virksomhedsjuristdagen giver Lisbeth Elmgaard en kort introduktion til persondatalovens væsentligste begreber og forpligtelser samt præsenterer nogle redskaber til, hvordan I som virksomhed identificerer eventuelle problemområder. Lisbeth Elmgaard fører sager ved de administrative klagenævn og civile domstole.lisbeth Elmgaard yder herudover særligt rådgivning i forbindelse med klienters varetagelse af interesser og forpligtelser, beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder af enhver art, herunder også indenfor områderne domæneret, e-handel og persondata. Ulrik Christrup Forsikringsdækning i erhvervsforhold Ulrik Christrup vil på virksomhedsjuristdagen redegøre for forskellige forhold i relation til virksomheders forsikringer, herunder blandt andet vigtigheden af at sikre dig det fornødne dækningsomfang, problemstillinger i forbindelse med skift af forsikringsselskab, vigtigheden af at foretage de fornødne undersøgelser og den fornødne bevissikring i skadestilfælde, mulighed for indflydelse på behandlingen af skader, som er dækket under virksomhedens ansvarsforsikring m.v. Ulrik Christrup beskæftiger sig især med forsikrings- og erstatningsret. Ulrik Christrup har ført et meget betydeligt antal sager for Højesteret, landsretterne, Sø- og Handelsretten, byretterne samt voldgiftsretter vedrørende forsikrings- og erstatningsret. Ulrik Christrup har endvidere ført en sag ved EU-domstolen om produktansvarslovens forenelighed med produktansvarsdirektivet, hvilken sag førte til en ændring af produktansvarsloven.

7 6 Praktiske oplysninger Tid og sted 0nsdag den 12. november kl hos Andersen Partners Advokatfirma,, 6000 Transport og parkering Da vi har et begrænset antal parkeringspladser til rådighed, anbefaler vi, at du parkerer ved Slotssøen. Kommer du med tog, finder du os 100 meter fra Banegard. Tilmelding Tilmelding sker ved at sende en mail til senest den 1. november Det er gratis at deltage, og Andersen Partners står for forplejning dagen igennem. Har du tilmeldt dig, men bliver forhindret, beder vi dig melde afbud til receptionen på telefon eller per mail til Spørgsmål vedrørende arrangementet Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte vidensadvokat Peter Stanstrup på telefon eller sende en mail til Spørgsmål til underviserne Hvis du har konkrete spørgsmål inden for et af emnerne, er du meget velkommen til på forhånd at sende dit spørgsmål per til den pågældende underviser. Dit spørgsmål og svaret herpå vil så blive inddraget i undervisningen på dagen. Kursusbevis Der uddeles kursusbevis ved arrangementets slutning. Om Andersen Partners Andersen Partners er drevet af en erfaren partnerkreds med en fælles ambition om at drive et moderne, kommercielt og internationalt orienteret advokatfirma med fokus på klienternes behov og medarbejdernes udvikling. Andersen Partners Advokatfirma har kontorer i, og og dækker således tre erhvervsmæssige knudepunkter. Vi beskæftiger omkring 100 medarbejdere heraf cirka halvdelen advokater og advokatfuldmægtige. Læs mere om Andersen Partners på. DK 6000 DE 20354

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM Barcelona 21. til 24. april 2015 Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering og finansiering af kriseramte virksomheder i form af indenretlige eller udenretlige

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere