BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr

2 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere forårsfornemmelser. Vi sætter denne gang fokus på nordjysk sammenhængskraft, hvor vi ser på pendling og fordelingen af arbejdspladser og indbyggere i det nordjyske. I vores faste kerne tager vi temperaturen på den generelle erhvervsudvikling i Aalborg Kommune ved bl.a. at se på tal for beskæftigelse, ledighed og iværksætteri. Foråret medfører også et navneskifte for vores afdeling, så vi fremover hedder BusinessAalborg. Det markerer kort og godt, hvad vores målsætning er, nemlig at skabe BEDREBusiness for iværksættere og virksomheder i Aalborg og Nordjylland. Samtidig markerer det, at Aalborg Kommune sætter ekstra fokus på at skabe de bedste rammer for vækst og beskæftigelse. Følg os på og bliv opdateret på arrangementer, nyheder, nøgletal og muligheder for, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed til BEDREBusiness. God læselyst. Tonny S. Thorup, erhvervschef Temperaturmåling Hvordan står det til i Aalborg? Beskæftigelse og ledighed Stigende beskæftigelse fra 2012 til 2013 Stigende antal arbejdspladser fra 2010 til 2013 Fald på 4% i ledigheden i januar 2014 i forhold til januar året før Nye virksomheder Knap 6% færre nye CVR-numre i 2013 sammenlignet med året før Iværksættere i rådgivning Stort set samme antal iværksættere i rådgivning i 2013 som i 2012 Erhvervslejemål Få ledige erhvervslejemål i kontorejendomme Tomgangsrate på 2% i Aalborg Centrum og Aalborg indre ring Turisme og erhvervsturisme Stigende passagertal i Aalborg Lufthavn fremgang på 7,2% i 2013 i forhold til 2012 Vækst i erhvervsturisme på ca. 2% i 2013 i forhold til året før Privatturismen steg med lidt over 1% i 2013 i forhold til året før Befolkning Stigende befolkningstal - befolkningstilvækst på personer i løbet af

3 BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Positiv udvikling De seneste to år er Aalborgs befolkning vokset med mere end borgere om året, så vi i dag er mere end indbyggere. Fremskrivning af indbyggertallet siger, at vi allerede i 2017 vil være indbyggere i Aalborg Kommune. Antallet af arbejdspladser i Aalborg er steget 0,8% fra 2010 til 2013, og prognoser foreskriver, at beskæftigelsen i Aalborg vil stige markant frem mod Også med ledigheden går det den rigtige vej. Bruttoledigheden i Aalborg Kommune er faldet med 254 personer det seneste år, svarende til et fald på 4%. Nordjysk sammenhængskraft Konkurrencen om vækst og arbejdspladser er i fuld gang både nationalt og internationalt. For at møde konkurrencen stærkest muligt, gælder det om at skabe udvikling, kritisk masse og sammenhængskraft. Temaet i dette nummer af BEDRE Overblik sætter fokus på sammenhængskraften i Nordjylland. Tallene viser en tendens til, at befolkning og arbejdspladser i højere grad centreres i de større byer i Danmark. Dette gælder også for Nordjylland, hvor Aalborg er den eneste kommune, der har oplevet befolkningstilvækst og positiv udvikling i antallet af arbejdspladser de senere år. Èt arbejdskraftområde Tallene for pendling mellem de nordjyske kommuner viser en stor udveksling af borgere, idet mange har job i en anden kommune, end de bor. I 2013 var der personer, der dagligt pendlede ind til Aalborg for at arbejde. Samtidig var der mere end personer, der pendlede ud af kommunen. Også på tværs af de øvrige nordjyske kommuner er der mange pendlere. Gennem sammenhængskraft kan Nordjylland skabe større kritisk masse i befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger mv., som kan være afgørende for regionens attraktivitet, tiltrækning af investeringer, vækst og arbejdspladser i fremtiden. Når f.eks. Siemens Wind Power i Aalborg Øst de kommende måneder skal ansætte 450 ekstra medarbejdere, kan dette ikke ske alene ved at rekruttere fra Aalborg Kommune. Tidligere beregninger viser, at 1/3 af medarbejderne hos Siemens bor i en anden kommune end Aalborg. Et andet eksempel, der illustrerer et samlet nordjysk arbejdskraftområde, er Cobham SATCOM, der netop har meddelt, at virksomheden samler sine aktiviteter i Pandrup. Det betyder, at der flyttes omkring 200 arbejdspladser fra Aalborg til Jammerbugt Kommune, og forhåbningen er, at virksomheden vil øge antallet af medarbejdere til gavn for både Jammerbugt og hele Nordjylland. Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft i Nordjylland stiger Aalborg Universitet og University College Nordjylland oplever i disse år en kraftig stigning i antallet af studerende (se s. 15). Det betyder, at vi i Nordjylland om nogle år står med et voksende antal nye dimittender, der er klar til at berige virksomhederne med deres kvalifikationer. Det giver en unik mulighed for Nordjylland, hvis vi formår at skabe jobs og muligheder for disse dimittender, så de kan bidrage til vækst og udvikling til gavn for vores virksomheder og region. Også derfor kan det være en god ide for de nordjyske kommuner at stå sammen og skabe sammenhængskraft og udvikling. Hvis ikke vi formår at tilbyde et sammenhængende arbejdsmarked i Nordjylland, vil mange af de studerende forlade regionen, når de er færdige på Aalborg Universitet og University College Nordjylland. I en tid med stigende konkurrence om vækst og arbejdspladser er de nordjyske kommuner ikke store nok til alene at sikre matchet mellem jobs og medarbejdere mellem antal arbejdspladser og antal indbyggere. Derfor må Nordjylland ses som ét samlet arbejdskraftområde. 3

4 Tema Nordjysk sammenhængskraft Et nordjysk arbejdsmarked på tværs af kommunegrænser Det nordjyske arbejdsmarked går i vidt omfang på tværs af kommunegrænser. Mange borgere i Nordjylland pendler til et arbejde, der ligger uden for den kommune, de bor i. Næsten alle kommuner har pendlingsrelationer til de øvrige kommuner i Nordjylland. Pendlingen mellem bo- og arbejdssted viser graden af geografisk mobilitet, det vil sige i hvor høj grad arbejdskraften er orienteret mod job uden for nærområdet. En høj grad af mobilitet på arbejdsmarkedet er med til at sikre større balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, og derved modvirke eller reducere ubalancer som flaskehalse. Hvis viljen til at arbejde langt fra bopælen stiger, øges mobiliteten på arbejdsmarkedet, og der sikres et større udbud af arbejdskraft til de job, der er. Arbejdspladser, beskæftigede og nettoindpendling 2013 Arbejdspladser Beskæftigede Nettoindpendling Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalborg Indpendling til arbejdspladser i Aalborg fra andre kommuner i Region Nordjylland, 2013 Kilde: Danmarks Statistik 4

5 De fleste kommuner i Nordjylland er nettoudpendlingskommuner. Det betyder at antallet af kommunens borgere der arbejder i en anden kommune er højere end antallet af borgere fra andre kommuner der arbejder i kommunen. Det gælder ikke Aalborg, Thisted og Frederikshavn, der er nettoindpendlingskommuner. Aalborg Kommune har den største indpendling blandt kommunerne i regionen pendler dagligt ind til Aalborg, heraf bor personer (81%) i de øvrige nordjyske kommuner, mens pendler til Aalborg fra øvrige danske kommune eller fra udlandet. Mange borgere i Aalborg pendler til job uden for Aalborg Kommune. Mere end pendler dagligt ud af kommunen. Heraf pendler i alt borgere fra Aalborg til job i de øvrige nordjyske kommuner pendler til de øvrige regioner, og endelig pendler 465 borgere til job i udlandet. Udpendlingen fra Aalborg er størst til Rebild Kommune. I alt pendler borgere fra Aalborg til job i Rebild. Der er ligeledes stor udpendling til Brønderslev, hvor personer fra Aalborg arbejder, samt til Jammerbugt Kommune, hvor aalborgensere har job. Rebild er den kommune med størst indpendling til Aalborg. I alt pendler borgere fra Rebild til job i Aalborg. Der er ligeledes stor indpendling fra Jammerbugt og Brønderslev, hvor henholdsvis og borgere arbejder i Aalborg. Udpendling fra Aalborg til andre kommuner i Region Nordjylland, 2013 Kilde: Danmarks Statistik 5

6 Tema Nordjysk sammenhængskraft Øget koncentration af arbejdspladser Arbejdspladsernes geografiske fordeling, 2013 Arbejdspladserne er lokaliseret omkring de store byer med gode trafikale forhold og adgang til verden via motorvejsnet, lufthavne og havne. Kortet viser, hvor stor en andel af arbejdspladserne, der er i hver af landets 98 kommuner. 0,1% - 0,37% 0,38% - 0,61% 0,62% - 0,83% 0,84% - 1,18% 1,19% - 13,3% Af kortet fremgår det, at de største andele af arbejdspladser befinder sig i de fem største kommuner. Den største andel af arbejdspladserne - lidt over 13% - findes i hovedstaden. 6,6% af arbejdsstederne er i Aarhus, og knap 4% af samtlige danske arbejdspladser findes i Aalborg Kommune. Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Top 5: %-andel af samtlige danske arbejdspladser 1. København 13,3% 2. Aarhus 6,6% 3. Aalborg 3,9% 4. Odense 3,6% 5. Esbjerg 2,2% 6

7 Få kommuner har haft positiv udvikling Udvikling i antal arbejdspladser fra 2010 til 2013 Kun 18 ud af landets 98 kommuner har oplevet en positiv udvikling i antal arbejdspladser i perioden 2010 til Allerød er den kommune, der har haft den største vækst i antal arbejdspladser (10%). Dernæst kommer Vallensbæk og Billund med en vækst på henholdsvis 7% og 5%. -22,2% - -5,3% -5,2% - -3,6% -3,5% - -1,7% -1,6% - -0,1% 0% - 9,8% Aalborg har haft en fremgang i antal arbejdspladser på 0,8%. Blandt de 18 kommuner med positiv arbejdspladsudvikling findes også København og Aarhus med henholdsvis 2% og 0,2%. Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Udvikling i antal arbejdspladser i Nordjylland fra 2010 til 2013 Aalborg er den eneste kommune i Nordjylland, der har haft vækst i antal arbejdspladser fra 2010 til De øvrige ti kommuner har alle oplevet større eller mindre tilbagegang i antal arbejdspladser. 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% 7

8 Tema Nordjysk sammenhængskraft Befolkningen rykker ind mod byerne De fire store universitetsbyer - København, Aarhus, Odense og Aalborg - stod for 80% af væksten i indbyggertallet i Danmark fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Samlet set var befolkningstilvæksten i de fire kommuner flere indbyggere, mens resten af landet oplevede en befolkningstilvækst på indbyggere. Befolkningsudvikling fra 2008 til ,7% - -2,4% -2,2% - 0,14% 0,15% - 1,7% 1,8% - 3,9% 4,0% - 21,7% Væksten i befolkningstallet i perioden 2008 til 2014 er koncentreret omkring universitetsbyerne, kommunerne omkring København, samt Horsens og Vejle. I perioden 2008 til 2014 har knap halvdelen af landets kommuner oplevet nulvækst eller tilbagegang i indbyggertallet. 15 kommuner har haft en befolkningstilvækst på 5% eller derover. Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Befolkningsudvikling fra 2014 til 2025 I de seneste befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik forudses det, at danskerne i endnu højere grad søger mod de største byer. Hovedstadsområdet samt Aarhus, Aalborg og Odense kommuner er vindere i kampen om at tiltrække flere borgere, men også mindre kommuner som Horsens, Gentofte, Randers, Gladsaxe, Vejle og Silkeborg vil opleve en vækst i befolkningen. -15,5% - -4,2% -4,1% - -1,9% -1,8% - 0,8% 0,9% - 4,4% 4,5% - 21,7% Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) 8

9 Befolkningsudviklingen i Nordjylland Aalborg er den eneste kommune i Nordjylland, der har haft vækst i indbyggertallet i perioden De øvrige ti kommuner har alle oplevet større eller mindre tilbagegang i indbyggertal. 10,0% 5,0% Udvikling Fremskrivning Befolkningsprognosen for perioden tegner et lignende billede. Stigende befolkningstal i Aalborg, en svag fremgang i Rebild og tilbagegang i resten af regionen. 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Bevægelser mod Aalborg I 2013 flyttede borgere til Aalborg fra andre kommuner i Danmark. I samme periode fraflyttede borgere kommunen. Dermed er nettotilflytningen borgere i Aalborg. Hovedparten af nettotilflytningen til Aalborg sker fra de øvrige kommuner i Region Nordjylland (994 personer). Det gælder især Hjørring (256 personer) og Frederikshavn (214 personer). Bevægelser fra Aalborg Den største nettofraflytning er sket til Region Hovedstaden ( 507 personer), hvor det hovedsageligt er de årige, der flytter. Til- og fraflyttede til og fra Aalborg Kommune 2013 Tilflyttere Fraflyttere Nettotil Aalborg fra Aalborg tilflytning Andre kommuner i Danmark Region Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland De øvrige regioner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik 9

10 BEDRE Overblik Beskæftigelse og ledighed Beskæftigelsen stiger i Aalborg Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Beskæftigelsestallene for 2013 viser, at der er 467 flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Aalborg i 2013 sammenlignet med Fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere steg med 0,6% i perioden. I Aarhus og København steg lønmodtagerbeskæftigelsen med henholdsvis 0,7% og 0,5%, mens Odense oplever et fald i beskæftigelsen på 0,8%. I hele landet faldt beskæftigelsen med 0,7%. 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0% Aarhus Aalborg København Hele landet Odense Kilde: Jobindsats.dk Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen frem mod 2013, hvor der var arbejdspladser i Aalborg. Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i løbet af 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og BusinessAalborg 10

11 Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Aalborg København Odense Aarhus Hele landet Tilvækst Tilvækst i % 0,6% 0,5% -0,8% 0,7% -0,7% Kilde: Jobindsats.dk Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Jan 2013 Jan 2013 Ændring Jan 2013 Jan 2013 I alt ,6% 6,3% år ,3% 5,3% år ,1% 10,7% år ,1% 7,1% år ,7% 5,3% år ,3% 5,7% 60 år og derover ,3% 4,0% Mænd ,0% 6,7% Kvinder ,2% 6,0% Ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2014 Faldende ledighed I januar 2014 var der bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Bruttoledigheden er faldet med 254 personer sammenlignet med året før, hvilket svarer til et fald på 4%. I hele landet er bruttoledigheden faldet med 11%. 2,5% - 4,3% 4,4% - 5,4% 5,5% - 5,9% 6,0% - 6,4% 6,5% - 12,2% Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 6,3% af arbejdsstyrken ledige, mens 5,7% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i januar Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) 11

12 BEDRE Overblik Nye virksomheder og iværksætteri Færre nye virksomheder Nye CVR numre i Aalborg Der blev registreret nye CVR-numre i Aalborg i løbet af Sammenlignet med 2012, hvor der blev registreret nye CVR numre, er det et fald på knap 6%. Antallet af nye CVR numre faldt fra 2011 til 2012 med 16% Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. Kilde: NNerhverv Stort set samme antal iværksættere Iværksætterrådgivning i Aalborg Der var 357 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i Det svarer til 7 færre iværksættere end i I de seneste fire år har der ikke været den store variation i antallet af iværksættere i rådgivning. I alle årene har antallet ligget over 350. I løbet af de første 2½ måned i 2014 har der været mere end 100 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) er et unikt koncept for vejledning af iværksættere i Nordjylland. Alle, der vil starte egen virksomhed, tilbydes gratis basisvejledning. Hvis man ønsker at gå videre med professionel rådgivning, kan man for kr få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. 12

13 BEDRE Overblik Erhvervslejemål Få ledige lejemål i Aalborg Samlet set er tomgangsraten i Aalborg steget med 0,5 procentpoint det seneste halve år, således at den udgør 7%. Tomgangsraten i Aalborg Centrum er uændret på 2%, mens tomgangsraten i Aalborg indre ring er steget med 0,5 procentpoint. Lejeefterspørgslen i Aalborg-området holder et fornuftigt niveau, og aktivitetsniveauet er gennem det seneste halve år steget. Denne udvikling deles ikke af resten af regionen, som gennemgående har væsentlige udfordringer omkring at genudleje fraflyttede lejemål. Lejeefterspørgslen i Aalborg er størst efter kontorlejemål i størrelsen m 2, mens mindre city-lejemål uden parkering samt større lokaler over m 2 oplever mindre lejesøgning. En fast kilde til aktivitet i lejemarkedet er lejerrotation blandt allerede bosiddende virksomheder. Nybolig Erhverv oplever, at en begyndende positiv økonomisk udvikling i Aalborg området betyder, at virksomheder via organisk vækst vokser ud af deres lokaler. Efterspørgslen fra nystartede eller tilflyttende virksomheder er derimod mere begrænset. Kontorejendomme - Aalborg Kommune - 3. kvartal 2013 Aalborg Aalborg Aalborg Centrum indre ring ydre ring Samlet kontormasse 3. kv (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2013 (m2) Total forventet færdiggørelse 2014 (m2) Total forventet færdiggørelse 2015 (m2) Tomgangsrate i % 2,0 2,0 7,0 Kortsigtsprognose uændret uændret stigende Bruttoleje: Klasse A ejd. (DKK/m2/år) Kortsigtsprognose stigende stigende faldende Bruttoleje: Klasse B ejd. (DKK/m2/år) Kortsigtsprognose uændret faldende faldende Bruttoleje: Klasse C ejd. (DKK/m2/år) Kortsigtsprognose faldende faldende faldende Afkast: Klasse A ejendomme i % 5,75-6,50 7,00-7,50 7,50-8,50 Afkast: Klasse B ejendomme i % 6,50-7,00 7,50-7,75 8,50-9,00 Afkast: Klasse C ejendomme i % 8,00-8,50 8,50-9,00 9,00-9,25 Kilde: Nybolig Erhverv, Markedsrapport nr. 1 /

14 BEDRE Overblik Turisme og erhvervsturisme Fremgang i Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn har haft fremgang i passagertallene i 2013 sammenlignet med tidligere år. Der var i alt passagerer i Aalborg Lufthavn i Sammenlignet med 2012 er passagertallet steget med , svarende til lidt over 7% Passagertal for Aalborg Lufthavn Svagt stigende turisme Der er svagt stigende erhvervsturisme og privatturisme i Aalborg. I 2013 var der i alt hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Det er en stigning på knap 2% i forhold til Fra 2012 til 2013 steg antallet af overnatninger i forbindelse med ferie med 1%, så der var feriehotelovernatninger i Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal hotel overnatninger i Aalborg Kilde: Aalborg Lufthavn Erhverv Ferie Erhvervsturisters omsætning En dansk erhvervsturist omsætter ifølge VisitAalborg for kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske gæst er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 2013 mellem 667 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 766 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg 2013 Døgnforbrug i kr. Estimat af omsætning i mio. kr. Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretnings-rejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitAalborg. Dansk erhvervsturist Udenlandsk erhvervsturist Gennemsnit

15 BEDRE Overblik Befolkning Flere borgere i Aalborg Der er borgere i Aalborg ved udgangen af 2013, hvilket er en befolkningstilvækst på personer. Størstedelen af denne befolkningstilvækst skyldes, at langt flere flyttede til Aalborg end herfra Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede Flytteoverskuddet i 2013 var på personer. Tallet dækker over en nettotilflytning på personer fra andre kommuner i Danmark samtidig med en nettotilflytning fra udlandet på personer. Nettotilflytningen skyldes primært en stor tilflytning af de årige, som er den aldersgruppe, der retter sig mod uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Fødselsoverskuddet i 2013 var på 226 personer, idet der blev født børn, mens antallet af dødsfald var på Siden kommunesammenlægningen i 2007 er befolkningen steget med , svarende til en vækst på 6%. Det er især de seneste 4 år, der har været en kraftig befolkningstilvækst. Det er netop i den samme periode, at Aalborg Universitet og University College Nordjylland oplevede en markant stigning i antal optagne studerende. Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettoindvandrede: De indvandrede fratrukket de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede fratrukket de fraflyttede Optagne på Aalborg Universitet og University College Nordjylland Aalborg Universitet University College Nordjylland Kilde: Aalborg Universitet og University College Nordjyllands Studiekontor 15

16 Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte og drive virksomhed. Vi tilbyder derfor gratis information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Tlf BEDREBusiness for dig og din virksomhed.

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Befolkning Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn nr. 3 2015 Befolkning Flere indbyggere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling tager i denne udgave af BEDRE Overblik temperaturen på studiebyen Aalborg. Ved

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Turisme nr. 3 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Befolkning 40 nye indbyggere i 2. kvartal 2015 - de største befolkningsbevægelser

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Byggeri i Aalborg nr. 3 2016 Nye virksomheder 18% færre nye CVR-numre i 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industrien i Aalborg nr. 4 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nye virksomheder 4% flere nye CVR-numre i 3. kvartal 2014 sammenlignet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Detail-, engros- og e-handel nr. 2 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Beskæftigelse 0,7% flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: IKT og energi nr. 1 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg 2014 versus 2013 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 2014 sammenlignet

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen på virksomheder beliggende i Aalborg Kommune

Beskæftigelsesudviklingen på virksomheder beliggende i Aalborg Kommune mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 21. oktober 2015 Init.: joa Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 2 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Modtagere af uddannelseshjælp

Læs mere