BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr

2 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere forårsfornemmelser. Vi sætter denne gang fokus på nordjysk sammenhængskraft, hvor vi ser på pendling og fordelingen af arbejdspladser og indbyggere i det nordjyske. I vores faste kerne tager vi temperaturen på den generelle erhvervsudvikling i Aalborg Kommune ved bl.a. at se på tal for beskæftigelse, ledighed og iværksætteri. Foråret medfører også et navneskifte for vores afdeling, så vi fremover hedder BusinessAalborg. Det markerer kort og godt, hvad vores målsætning er, nemlig at skabe BEDREBusiness for iværksættere og virksomheder i Aalborg og Nordjylland. Samtidig markerer det, at Aalborg Kommune sætter ekstra fokus på at skabe de bedste rammer for vækst og beskæftigelse. Følg os på og bliv opdateret på arrangementer, nyheder, nøgletal og muligheder for, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed til BEDREBusiness. God læselyst. Tonny S. Thorup, erhvervschef Temperaturmåling Hvordan står det til i Aalborg? Beskæftigelse og ledighed Stigende beskæftigelse fra 2012 til 2013 Stigende antal arbejdspladser fra 2010 til 2013 Fald på 4% i ledigheden i januar 2014 i forhold til januar året før Nye virksomheder Knap 6% færre nye CVR-numre i 2013 sammenlignet med året før Iværksættere i rådgivning Stort set samme antal iværksættere i rådgivning i 2013 som i 2012 Erhvervslejemål Få ledige erhvervslejemål i kontorejendomme Tomgangsrate på 2% i Aalborg Centrum og Aalborg indre ring Turisme og erhvervsturisme Stigende passagertal i Aalborg Lufthavn fremgang på 7,2% i 2013 i forhold til 2012 Vækst i erhvervsturisme på ca. 2% i 2013 i forhold til året før Privatturismen steg med lidt over 1% i 2013 i forhold til året før Befolkning Stigende befolkningstal - befolkningstilvækst på personer i løbet af

3 BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Positiv udvikling De seneste to år er Aalborgs befolkning vokset med mere end borgere om året, så vi i dag er mere end indbyggere. Fremskrivning af indbyggertallet siger, at vi allerede i 2017 vil være indbyggere i Aalborg Kommune. Antallet af arbejdspladser i Aalborg er steget 0,8% fra 2010 til 2013, og prognoser foreskriver, at beskæftigelsen i Aalborg vil stige markant frem mod Også med ledigheden går det den rigtige vej. Bruttoledigheden i Aalborg Kommune er faldet med 254 personer det seneste år, svarende til et fald på 4%. Nordjysk sammenhængskraft Konkurrencen om vækst og arbejdspladser er i fuld gang både nationalt og internationalt. For at møde konkurrencen stærkest muligt, gælder det om at skabe udvikling, kritisk masse og sammenhængskraft. Temaet i dette nummer af BEDRE Overblik sætter fokus på sammenhængskraften i Nordjylland. Tallene viser en tendens til, at befolkning og arbejdspladser i højere grad centreres i de større byer i Danmark. Dette gælder også for Nordjylland, hvor Aalborg er den eneste kommune, der har oplevet befolkningstilvækst og positiv udvikling i antallet af arbejdspladser de senere år. Èt arbejdskraftområde Tallene for pendling mellem de nordjyske kommuner viser en stor udveksling af borgere, idet mange har job i en anden kommune, end de bor. I 2013 var der personer, der dagligt pendlede ind til Aalborg for at arbejde. Samtidig var der mere end personer, der pendlede ud af kommunen. Også på tværs af de øvrige nordjyske kommuner er der mange pendlere. Gennem sammenhængskraft kan Nordjylland skabe større kritisk masse i befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger mv., som kan være afgørende for regionens attraktivitet, tiltrækning af investeringer, vækst og arbejdspladser i fremtiden. Når f.eks. Siemens Wind Power i Aalborg Øst de kommende måneder skal ansætte 450 ekstra medarbejdere, kan dette ikke ske alene ved at rekruttere fra Aalborg Kommune. Tidligere beregninger viser, at 1/3 af medarbejderne hos Siemens bor i en anden kommune end Aalborg. Et andet eksempel, der illustrerer et samlet nordjysk arbejdskraftområde, er Cobham SATCOM, der netop har meddelt, at virksomheden samler sine aktiviteter i Pandrup. Det betyder, at der flyttes omkring 200 arbejdspladser fra Aalborg til Jammerbugt Kommune, og forhåbningen er, at virksomheden vil øge antallet af medarbejdere til gavn for både Jammerbugt og hele Nordjylland. Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft i Nordjylland stiger Aalborg Universitet og University College Nordjylland oplever i disse år en kraftig stigning i antallet af studerende (se s. 15). Det betyder, at vi i Nordjylland om nogle år står med et voksende antal nye dimittender, der er klar til at berige virksomhederne med deres kvalifikationer. Det giver en unik mulighed for Nordjylland, hvis vi formår at skabe jobs og muligheder for disse dimittender, så de kan bidrage til vækst og udvikling til gavn for vores virksomheder og region. Også derfor kan det være en god ide for de nordjyske kommuner at stå sammen og skabe sammenhængskraft og udvikling. Hvis ikke vi formår at tilbyde et sammenhængende arbejdsmarked i Nordjylland, vil mange af de studerende forlade regionen, når de er færdige på Aalborg Universitet og University College Nordjylland. I en tid med stigende konkurrence om vækst og arbejdspladser er de nordjyske kommuner ikke store nok til alene at sikre matchet mellem jobs og medarbejdere mellem antal arbejdspladser og antal indbyggere. Derfor må Nordjylland ses som ét samlet arbejdskraftområde. 3

4 Tema Nordjysk sammenhængskraft Et nordjysk arbejdsmarked på tværs af kommunegrænser Det nordjyske arbejdsmarked går i vidt omfang på tværs af kommunegrænser. Mange borgere i Nordjylland pendler til et arbejde, der ligger uden for den kommune, de bor i. Næsten alle kommuner har pendlingsrelationer til de øvrige kommuner i Nordjylland. Pendlingen mellem bo- og arbejdssted viser graden af geografisk mobilitet, det vil sige i hvor høj grad arbejdskraften er orienteret mod job uden for nærområdet. En høj grad af mobilitet på arbejdsmarkedet er med til at sikre større balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, og derved modvirke eller reducere ubalancer som flaskehalse. Hvis viljen til at arbejde langt fra bopælen stiger, øges mobiliteten på arbejdsmarkedet, og der sikres et større udbud af arbejdskraft til de job, der er. Arbejdspladser, beskæftigede og nettoindpendling 2013 Arbejdspladser Beskæftigede Nettoindpendling Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalborg Indpendling til arbejdspladser i Aalborg fra andre kommuner i Region Nordjylland, 2013 Kilde: Danmarks Statistik 4

5 De fleste kommuner i Nordjylland er nettoudpendlingskommuner. Det betyder at antallet af kommunens borgere der arbejder i en anden kommune er højere end antallet af borgere fra andre kommuner der arbejder i kommunen. Det gælder ikke Aalborg, Thisted og Frederikshavn, der er nettoindpendlingskommuner. Aalborg Kommune har den største indpendling blandt kommunerne i regionen pendler dagligt ind til Aalborg, heraf bor personer (81%) i de øvrige nordjyske kommuner, mens pendler til Aalborg fra øvrige danske kommune eller fra udlandet. Mange borgere i Aalborg pendler til job uden for Aalborg Kommune. Mere end pendler dagligt ud af kommunen. Heraf pendler i alt borgere fra Aalborg til job i de øvrige nordjyske kommuner pendler til de øvrige regioner, og endelig pendler 465 borgere til job i udlandet. Udpendlingen fra Aalborg er størst til Rebild Kommune. I alt pendler borgere fra Aalborg til job i Rebild. Der er ligeledes stor udpendling til Brønderslev, hvor personer fra Aalborg arbejder, samt til Jammerbugt Kommune, hvor aalborgensere har job. Rebild er den kommune med størst indpendling til Aalborg. I alt pendler borgere fra Rebild til job i Aalborg. Der er ligeledes stor indpendling fra Jammerbugt og Brønderslev, hvor henholdsvis og borgere arbejder i Aalborg. Udpendling fra Aalborg til andre kommuner i Region Nordjylland, 2013 Kilde: Danmarks Statistik 5

6 Tema Nordjysk sammenhængskraft Øget koncentration af arbejdspladser Arbejdspladsernes geografiske fordeling, 2013 Arbejdspladserne er lokaliseret omkring de store byer med gode trafikale forhold og adgang til verden via motorvejsnet, lufthavne og havne. Kortet viser, hvor stor en andel af arbejdspladserne, der er i hver af landets 98 kommuner. 0,1% - 0,37% 0,38% - 0,61% 0,62% - 0,83% 0,84% - 1,18% 1,19% - 13,3% Af kortet fremgår det, at de største andele af arbejdspladser befinder sig i de fem største kommuner. Den største andel af arbejdspladserne - lidt over 13% - findes i hovedstaden. 6,6% af arbejdsstederne er i Aarhus, og knap 4% af samtlige danske arbejdspladser findes i Aalborg Kommune. Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Top 5: %-andel af samtlige danske arbejdspladser 1. København 13,3% 2. Aarhus 6,6% 3. Aalborg 3,9% 4. Odense 3,6% 5. Esbjerg 2,2% 6

7 Få kommuner har haft positiv udvikling Udvikling i antal arbejdspladser fra 2010 til 2013 Kun 18 ud af landets 98 kommuner har oplevet en positiv udvikling i antal arbejdspladser i perioden 2010 til Allerød er den kommune, der har haft den største vækst i antal arbejdspladser (10%). Dernæst kommer Vallensbæk og Billund med en vækst på henholdsvis 7% og 5%. -22,2% - -5,3% -5,2% - -3,6% -3,5% - -1,7% -1,6% - -0,1% 0% - 9,8% Aalborg har haft en fremgang i antal arbejdspladser på 0,8%. Blandt de 18 kommuner med positiv arbejdspladsudvikling findes også København og Aarhus med henholdsvis 2% og 0,2%. Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Udvikling i antal arbejdspladser i Nordjylland fra 2010 til 2013 Aalborg er den eneste kommune i Nordjylland, der har haft vækst i antal arbejdspladser fra 2010 til De øvrige ti kommuner har alle oplevet større eller mindre tilbagegang i antal arbejdspladser. 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% 7

8 Tema Nordjysk sammenhængskraft Befolkningen rykker ind mod byerne De fire store universitetsbyer - København, Aarhus, Odense og Aalborg - stod for 80% af væksten i indbyggertallet i Danmark fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal Samlet set var befolkningstilvæksten i de fire kommuner flere indbyggere, mens resten af landet oplevede en befolkningstilvækst på indbyggere. Befolkningsudvikling fra 2008 til ,7% - -2,4% -2,2% - 0,14% 0,15% - 1,7% 1,8% - 3,9% 4,0% - 21,7% Væksten i befolkningstallet i perioden 2008 til 2014 er koncentreret omkring universitetsbyerne, kommunerne omkring København, samt Horsens og Vejle. I perioden 2008 til 2014 har knap halvdelen af landets kommuner oplevet nulvækst eller tilbagegang i indbyggertallet. 15 kommuner har haft en befolkningstilvækst på 5% eller derover. Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Befolkningsudvikling fra 2014 til 2025 I de seneste befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik forudses det, at danskerne i endnu højere grad søger mod de største byer. Hovedstadsområdet samt Aarhus, Aalborg og Odense kommuner er vindere i kampen om at tiltrække flere borgere, men også mindre kommuner som Horsens, Gentofte, Randers, Gladsaxe, Vejle og Silkeborg vil opleve en vækst i befolkningen. -15,5% - -4,2% -4,1% - -1,9% -1,8% - 0,8% 0,9% - 4,4% 4,5% - 21,7% Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) 8

9 Befolkningsudviklingen i Nordjylland Aalborg er den eneste kommune i Nordjylland, der har haft vækst i indbyggertallet i perioden De øvrige ti kommuner har alle oplevet større eller mindre tilbagegang i indbyggertal. 10,0% 5,0% Udvikling Fremskrivning Befolkningsprognosen for perioden tegner et lignende billede. Stigende befolkningstal i Aalborg, en svag fremgang i Rebild og tilbagegang i resten af regionen. 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Bevægelser mod Aalborg I 2013 flyttede borgere til Aalborg fra andre kommuner i Danmark. I samme periode fraflyttede borgere kommunen. Dermed er nettotilflytningen borgere i Aalborg. Hovedparten af nettotilflytningen til Aalborg sker fra de øvrige kommuner i Region Nordjylland (994 personer). Det gælder især Hjørring (256 personer) og Frederikshavn (214 personer). Bevægelser fra Aalborg Den største nettofraflytning er sket til Region Hovedstaden ( 507 personer), hvor det hovedsageligt er de årige, der flytter. Til- og fraflyttede til og fra Aalborg Kommune 2013 Tilflyttere Fraflyttere Nettotil Aalborg fra Aalborg tilflytning Andre kommuner i Danmark Region Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland De øvrige regioner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik 9

10 BEDRE Overblik Beskæftigelse og ledighed Beskæftigelsen stiger i Aalborg Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Beskæftigelsestallene for 2013 viser, at der er 467 flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Aalborg i 2013 sammenlignet med Fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere steg med 0,6% i perioden. I Aarhus og København steg lønmodtagerbeskæftigelsen med henholdsvis 0,7% og 0,5%, mens Odense oplever et fald i beskæftigelsen på 0,8%. I hele landet faldt beskæftigelsen med 0,7%. 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0% Aarhus Aalborg København Hele landet Odense Kilde: Jobindsats.dk Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen frem mod 2013, hvor der var arbejdspladser i Aalborg. Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i løbet af 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og BusinessAalborg 10

11 Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Aalborg København Odense Aarhus Hele landet Tilvækst Tilvækst i % 0,6% 0,5% -0,8% 0,7% -0,7% Kilde: Jobindsats.dk Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Jan 2013 Jan 2013 Ændring Jan 2013 Jan 2013 I alt ,6% 6,3% år ,3% 5,3% år ,1% 10,7% år ,1% 7,1% år ,7% 5,3% år ,3% 5,7% 60 år og derover ,3% 4,0% Mænd ,0% 6,7% Kvinder ,2% 6,0% Ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2014 Faldende ledighed I januar 2014 var der bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Bruttoledigheden er faldet med 254 personer sammenlignet med året før, hvilket svarer til et fald på 4%. I hele landet er bruttoledigheden faldet med 11%. 2,5% - 4,3% 4,4% - 5,4% 5,5% - 5,9% 6,0% - 6,4% 6,5% - 12,2% Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 6,3% af arbejdsstyrken ledige, mens 5,7% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i januar Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) 11

12 BEDRE Overblik Nye virksomheder og iværksætteri Færre nye virksomheder Nye CVR numre i Aalborg Der blev registreret nye CVR-numre i Aalborg i løbet af Sammenlignet med 2012, hvor der blev registreret nye CVR numre, er det et fald på knap 6%. Antallet af nye CVR numre faldt fra 2011 til 2012 med 16% Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. Kilde: NNerhverv Stort set samme antal iværksættere Iværksætterrådgivning i Aalborg Der var 357 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i Det svarer til 7 færre iværksættere end i I de seneste fire år har der ikke været den store variation i antallet af iværksættere i rådgivning. I alle årene har antallet ligget over 350. I løbet af de første 2½ måned i 2014 har der været mere end 100 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) er et unikt koncept for vejledning af iværksættere i Nordjylland. Alle, der vil starte egen virksomhed, tilbydes gratis basisvejledning. Hvis man ønsker at gå videre med professionel rådgivning, kan man for kr få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. 12

13 BEDRE Overblik Erhvervslejemål Få ledige lejemål i Aalborg Samlet set er tomgangsraten i Aalborg steget med 0,5 procentpoint det seneste halve år, således at den udgør 7%. Tomgangsraten i Aalborg Centrum er uændret på 2%, mens tomgangsraten i Aalborg indre ring er steget med 0,5 procentpoint. Lejeefterspørgslen i Aalborg-området holder et fornuftigt niveau, og aktivitetsniveauet er gennem det seneste halve år steget. Denne udvikling deles ikke af resten af regionen, som gennemgående har væsentlige udfordringer omkring at genudleje fraflyttede lejemål. Lejeefterspørgslen i Aalborg er størst efter kontorlejemål i størrelsen m 2, mens mindre city-lejemål uden parkering samt større lokaler over m 2 oplever mindre lejesøgning. En fast kilde til aktivitet i lejemarkedet er lejerrotation blandt allerede bosiddende virksomheder. Nybolig Erhverv oplever, at en begyndende positiv økonomisk udvikling i Aalborg området betyder, at virksomheder via organisk vækst vokser ud af deres lokaler. Efterspørgslen fra nystartede eller tilflyttende virksomheder er derimod mere begrænset. Kontorejendomme - Aalborg Kommune - 3. kvartal 2013 Aalborg Aalborg Aalborg Centrum indre ring ydre ring Samlet kontormasse 3. kv (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2013 (m2) Total forventet færdiggørelse 2014 (m2) Total forventet færdiggørelse 2015 (m2) Tomgangsrate i % 2,0 2,0 7,0 Kortsigtsprognose uændret uændret stigende Bruttoleje: Klasse A ejd. (DKK/m2/år) Kortsigtsprognose stigende stigende faldende Bruttoleje: Klasse B ejd. (DKK/m2/år) Kortsigtsprognose uændret faldende faldende Bruttoleje: Klasse C ejd. (DKK/m2/år) Kortsigtsprognose faldende faldende faldende Afkast: Klasse A ejendomme i % 5,75-6,50 7,00-7,50 7,50-8,50 Afkast: Klasse B ejendomme i % 6,50-7,00 7,50-7,75 8,50-9,00 Afkast: Klasse C ejendomme i % 8,00-8,50 8,50-9,00 9,00-9,25 Kilde: Nybolig Erhverv, Markedsrapport nr. 1 /

14 BEDRE Overblik Turisme og erhvervsturisme Fremgang i Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn har haft fremgang i passagertallene i 2013 sammenlignet med tidligere år. Der var i alt passagerer i Aalborg Lufthavn i Sammenlignet med 2012 er passagertallet steget med , svarende til lidt over 7% Passagertal for Aalborg Lufthavn Svagt stigende turisme Der er svagt stigende erhvervsturisme og privatturisme i Aalborg. I 2013 var der i alt hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Det er en stigning på knap 2% i forhold til Fra 2012 til 2013 steg antallet af overnatninger i forbindelse med ferie med 1%, så der var feriehotelovernatninger i Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal hotel overnatninger i Aalborg Kilde: Aalborg Lufthavn Erhverv Ferie Erhvervsturisters omsætning En dansk erhvervsturist omsætter ifølge VisitAalborg for kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske gæst er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 2013 mellem 667 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 766 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg 2013 Døgnforbrug i kr. Estimat af omsætning i mio. kr. Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretnings-rejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitAalborg. Dansk erhvervsturist Udenlandsk erhvervsturist Gennemsnit

15 BEDRE Overblik Befolkning Flere borgere i Aalborg Der er borgere i Aalborg ved udgangen af 2013, hvilket er en befolkningstilvækst på personer. Størstedelen af denne befolkningstilvækst skyldes, at langt flere flyttede til Aalborg end herfra Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede Flytteoverskuddet i 2013 var på personer. Tallet dækker over en nettotilflytning på personer fra andre kommuner i Danmark samtidig med en nettotilflytning fra udlandet på personer. Nettotilflytningen skyldes primært en stor tilflytning af de årige, som er den aldersgruppe, der retter sig mod uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Fødselsoverskuddet i 2013 var på 226 personer, idet der blev født børn, mens antallet af dødsfald var på Siden kommunesammenlægningen i 2007 er befolkningen steget med , svarende til en vækst på 6%. Det er især de seneste 4 år, der har været en kraftig befolkningstilvækst. Det er netop i den samme periode, at Aalborg Universitet og University College Nordjylland oplevede en markant stigning i antal optagne studerende. Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettoindvandrede: De indvandrede fratrukket de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede fratrukket de fraflyttede Optagne på Aalborg Universitet og University College Nordjylland Aalborg Universitet University College Nordjylland Kilde: Aalborg Universitet og University College Nordjyllands Studiekontor 15

16 Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte og drive virksomhed. Vi tilbyder derfor gratis information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Tlf BEDREBusiness for dig og din virksomhed.

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere