VEDTAGET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN. 4. udgave, d. 25. juni 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTAGET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2014. URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN. 4. udgave, d. 25. juni 2014."

Transkript

1 VEDTAGET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. JUNI 01. URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN. udgave, d.. juni 01.

2 Vision Vi vil skabe et hus, hvis bæredygtighed er på højde med de mest miljø- og ressourceansvarlige boformer. Vi vil skabe et hus, der understøtter vores moderne livsstil i byen. Vi vil skabe et hus, der har plads til forskellighed og er inkluderende både for husets beboere og for lokalmiljøet. Vi vil skabe et hus, der har en arkitektonisk kvalitet, der underbygger det sociale samvær beboerne imellem. Vi vil skabe et hus der udfordrer den traditionelle boform, et hus hvis lejligheder ikke er pengemaskiner. Vi vil bo i et urbant, bæredygtigt og socialt bofællesskab, der inspirerer vores omgivelser. Hvor vil vi bo? København er stedet indenfor en radius af km fra Rådhuspladsen. Vi arbejder med flere alternativer. (Disse er ikke prioriterede) 1) Carlsberg, Valby. Carlsberg vil gerne agere bygherre og mellemfinansiere opførelsen af bygningen. ) Teglholmens Sydkaj ved Sydhavnen, Kbh. S ) Christiania ) Nordhavn, Østerbro ) Refshaleøen, Amager ) Baneterrænet, København S Der vil blive arbejdet med de forskellige alternativer. Den endelige beslutning om Urbanias placering vedtages på en generalforsamling. Hvem, Hvor mange og Hvordan.1 Hvem Alle der kan tilslutte sig Urbanias værdigrundlag, forpligtelser og vedtægter er velkomne. Vi tilstræber en alsidig beboersammensætning med hensyn til alder, køn, livsfase, uddannelse, etnicitet, kultur med videre. Se endvidere afsnit om indflytning.. Hvor mange Indtil videre tilstræber vi 0 bo-enheder. Det nøjagtige antal boenheder vil blive afklaret med hensyntagen til det økonomiske, det rummelige (arkitekturen) og det sociale.. Hvordan Urbania skal, som besluttet på foreningens generalforsamling i 01, være en del af et almennyttigt boligselskab. Udover beboelse skal Urbania også have erhvervslejemål, og der skal være lejemål som giver mulighed for at fx studerende og mindrebemidlede har råd til at bo i Urbania.

3 Værdier på hvilke vi bygger vores leveregler, samarbejde og samliv. Urbania bygger på ønsket om et berigende samvær mellem beboere også udenfor lejlighedens rammer og muligheder for at skabe og nyde godt af fællesskabets tilbud. Vi søger styrke i en alsidig beboersammensætning herunder i alderssammensætning, som fremmer gensidig inspiration og udveksling af viden og kompetencer, således at fællesskabet er i konstant udvikling. Vi ønsker social bæredygtighed, hvorved vi forstår, at fællesskabet vedligeholder og fremmer beboernes engagement i Urbania og vedligeholder en dynamisk alderssammensætning også på lang sigt. Fællesskabet og de fælles beslutningsprocesser skal præges af åbenhed. Rettigheder og forpligtigelser skal præges af respekt for det enkelte menneske. Vi viser hensyn overfor vores samboer, er tolerante overfor forskelligheder, og er engagerede i vores fællesskab. Vi er fælles om hverdagens aktiviteter og giver samtidig plads til individualitet. Aftensmåltidet og det økonomiske og arbejdsmæssige samarbejde om storkøkkenet og spisehuset er en hovednerve i vores fællesskab. Vi ønsker at bo tæt i Urbania, fordi det er mere miljørigtigt i både byggeri og drift og nedbringer udgifterne til privatboligen. Med tæt mener vi relativt få kvadratmeter privat lejlighed pr. person. Vi har fælles rum med fælles faciliteter, som dækker mange af de funktioner, man normalt har i individuelle boliger. Det gør os i stand til at bo i relativt små boliger. Urbania er et moderne byboligfællesskab. Vi har individuel økonomi for boliger og fælles økonomi for fælles områder. Det er vigtigt at alle er ligeværdige og derfor betaler alle beboere deres egen andel af boligomkostningerne og fællesudgifter. Vi søger at skabe plads til beboere med forskellige indkomstniveauer ved at sikre billige boliger. Det gør vi ved at organisere os som almene boliger i samarbejde med et boligselskab. Vi belaster klima, miljø og menneskers sundhed mindst muligt og inddrager klima-, miljø og ressourcemæssig bæredygtighed i alle individuelle og fælles beslutninger vedrørende arkitektur, byggeri, kost, indkøb, affaldshåndtering og forbrug. Vi understøtter innovative løsninger på by-økologiske problemstillinger og forbedrer løbende vores boliger og fællesarealer. Urbania er en del af byen, og åbner sig i sin arkitektur og opbygning mod byen og inddrager nærmiljøet. Vi ser Urbania som et Pilotprojekt, der skal inspirere andre til nye måder at bygge, leve og bo i byen.

4 Hvordan vil vi gerne bygge, leve og bo Urbanias værdigrundlag bliver konkret i vores måde at bygge, leve og bo..1 Miljømæssig Bæredygtighed & Byøkologi Vi vil have at bæredygtighed, i alle livets aspekter, tænkes ind i huset og omgivelsernes design, både når det gælder beboernes daglige liv og når det gælder byggeriets belastning af miljøet. Vi ønsker, at byggeriet og bofællesskabet skal følge principper om, hvordan vi mennesker kan indrette os mest bæredygtigt og miljørigtigt. Bæredygtigheden skal tænkes ind i alt lige fra vores transport til mad, bolig, spildevand og affald. Vi søger inspiration i permakultur og Transition Town bevægelsen. Begreberne er forklaret i Bilag C. Vi tilstræber at huset bliver CO neutralt eller CO forbrugende (et plus-energi hus). Ligesom vi vil arbejde for, at indrette bofællesskabet på en måde, der udbreder princippet om Nul-energi eller Plus-energi til alle livets forhold og ikke kun til det byggede. Set ud fra et bæredygtighedsperspektiv er det fornuftigt at bo i byen, fordi man sparer på pladsen og ressourcerne ved at bo mange sammen under ét tag og fordi det kan reducere transportbehovet..1.1 Energi Der satses på at opnå det lavest mulige energiforbrug, og dette prioriteres højt i arkitekturen. Vi vil have den mest miljøvenlige varme- og elforsyning, vurderet ud fra et helhedsperspektiv. Urbania vil være foregangssted for ny miljøteknologi, det vil sige at byggeriet skal være fleksibelt og efterlade mulighed for at ny teknologi kan udvikles og bruges i Urbania. Energiforbrug i de enkelte husholdninger er en privat sag, men reguleres med incitament..1. Vand Vandforbrug og spildevandshåndtering tænkes ind i byggeriet med den højst mulige miljøstandard. Vandforbruget holdes nede ved hjælp af vandbesparende installationer og lejligheder indrettes uden plads til vaskemaskine og badekar. Urbania har derfor fælles vaskeri og fælles badeanlæg. Regnvand genanvendes til toiletskyl og eventuelt overskydende regnvand anvendes rekreativt for eksempel i form af en dam..1. Transport Urbania understøtter bæredygtige transportmidler, for eksempel ved at have plads til cykelparkering og cykelværksted. Urbania har en brugerbetalt delebilordning. Bofællesskabets placering centralt i København betyder de fleste beboere kan klare sig uden bil..1. Fødevarer & Genanvendelse Fødevareproduktion og transport udgør en af byens største miljøbelastninger. Vi ønsker at udvikle og integrere bæredygtige måder at dække vores behov for mad, drikke og andre forbrugsgoder til den daglige husholdning. Det gøres gennem fødevaredyrkning i eller tæt på bebyggelsen. Urbania skal have leveringsaftaler med madproducenter i byens nærområde. Af miljøhensyn er vores kost tilrettelagt så vi spiser sæsonvarer og spiser mindre kød end gennemsnitsdanskeren. Producenterne kan levere sunde og økologiske madvarer og aftage vores køkkenaffald som kompostmateriale, så næringsstofferne kommer retur til dyrkningsjorden. Øvrigt affald sorteres i mange fraktioner for at mindske miljøbelastningen.. Madordning I Urbania vil vi spise sammen tit fordi det er sjovt, praktisk og givende. Aftensmåltidet danner en af de væsentligste rammer og samler fællesskabet i hverdagen. Det økonomiske og arbejdsmæssige fællesskab om storkøkkenet og spisesal er derfor en vigtig del af fællesskabet. Maden tilberedes af Urbanias beboere i samarbejde med en professionel kok og køkkenleder. Maden kan spises i spisesalen, udenfor eller tages med op i lejlighederne.

5 Struktur I Urbania spiser vi aftensmad sammen søndag til torsdag i tidsrummet Madholdet sørger for at fylde mad op undervejs. To gange om måneden spiser alle på samme tidspunkt og der er meddelelses-tid med praktiske informationer, gode historier, syng en sang, afsløring af månedens energiforbrug, månedens indslag etc. Vi ansætter en kok for at sikre den langsigtede planlægning i forhold til f.eks. indkøb. Kokken er køkkenleder. Der skal være en nogenlunde klar arbejdsdeling mellem kok og madhold. Et regneeksempel: Alle voksne har - tjanser om måneden så man f.eks. skal lave mad og vaske op en gang om måneden. Det kan løbe rundt hvis vi går ud fra at der er ca. arbejdsduelige voksne i fællesskabet, hvilket giver mulighed for at 0 tjanser kan blive taget om måneden. Der er hver dag beboere der har tjanser og med mad dage/uge får vi så ca. tjanser om måneden. Vi ønsker at finde en model for hvordan børn indgår i arbejdsfællesskabet. Vi vil have et smart tilmeldingssystem uden kontanter evt. via netbaserede madbilletter eller magnetkort... Betaling Et måltid koster 0 kroner pr. voksen og 0 kroner pr. barn mellem og 1 år. For at sikre engagementet i fællesskabet betaler alle beboere hver måned for minimum måltider. Derudover betaler alle beboere over 1 år et basisbeløb på 0 kr. Basisbeløbet dækker udgifter til køkkendrift og kokkeløn. AlIe beløb er i 0 priser. Bilag A viser priseksempler på madordningen.. Økonomi De økonomiske modeller vi vælger i bofællesskabet, skal følge foreningens visioner og værdier...1 Plads til alle og ligeværdighed Det er afgørende at der er plads til alle, uanset baggrund og økonomisk formåen. Derfor er Urbania alment byggeri. Vi håber at et reduceret bruttoareal giver en realistisk anskaffelsespris for flere, ligesom vi med stordriftsfordelene vil kunne nedbringe dagligdagens leveomkostninger væsentligt. Vi søger at skabe plads til beboere med forskellige indkomstniveauer ved at sikre billige boliger, som den enkelte kan tilføre værdi eller bekvemmeligheder efter ønske og økonomisk formåen. Desuden vil fællesskabet rumme et antal boliger med kommunal anvisningsret og mulighed for boligsikring. Evt. økonomisk omfordeling sker således kun ved gældende offentlige foranstaltninger i skatte og social lovgivning. Det er vigtigt at alle beboere er ligeværdige og derfor betaler alle beboere deres egen andel af boligomkostningerne og fællesudgifter. Hver bolig er således sin egen selvstændige, private økonomiske enhed. Hver bolig betaler et basisbeløb samt et beløb til fællearealer. Både basisbeløb og udgifter til fællesarealer er vægtet efter lejlighedens størrelse og antallet af beboere, se endvidere afsnit..... Engagement Engagement i fællesskab bliver sikret ved økonomiske incitamenter og ved regler om at hver enkelt beboer har nogle forpligtigelser i fællesskabet i forbindelse med blandt andet madordningen. En beboer i Urbania er til hver en tid forpligtet til at betale et beløb til fællesudgifter udover den private husleje. Vi vil sørge for at disse beløb fremgår af den månedlige husleje... Plads Da vi ønsker at bo tæt, vil vi have en løbende omfordeling af boligareal i overensstemmelse med familiestørrelser. Derfor skal der være økonomiske incitamenter til at begrænse boligarealet per beboer ved fx at afgive værelser til nabobeboere med større pladsbehov. Således at den samlede betaling til fællesarealer og husleje er progressivt stigende med antal m per beboer over de første ca. 0 m privatbolig pr person. Se afsnittet boligform under arkitektur.

6 I forhold til ændringer i familiesituationer, som fraflytninger, skilsmisse eller dødsfald skal der være en forsinkelse på den ekstra betaling, så beboerne har mulighed for at indstille sig på de nye forhold og flytte til en mindre bolig. Disse regler vil blive endeligt defineret i foreningens vedtægter... Aktiviteter Urbania har en vifte af fællesaktiviteter, der bidrager til det fællesskab, vi har sammen. En del af disse fællesaktiviteter kræver bestemte lokaler, faciliteter og forbrugsgoder. Alle byggede lokaler er betalt over foreningens fællesudgifter. Af fællesaktiviteterne har nogle fællesbetalte faciliteter og delvist fællesbetalte forbrug, disse er f.eks. fælleskøkken og fælles vaskeri. Andre fællesaktiviteter er fuldstændig brugerbetalte, og faciliteter og forbrug af disse betales af de beboergrupper, der ønsker at bruge dem.. Arkitektur Urbania er baseret på en helhedstankegang, der resulterer i stor funktionalitet, fleksibilitet og rummelighed...1 Arkitektur til socialt samvær Bofællesskabet Urbania skal understøtte sociale netværk og samvær og stadig sikre individets private behov. Det er særlig vigtigt for denne boform, at arkitekturen forholder sig til overgangen mellem private, semiprivate og fælles zoner. For udearealer gør det sig også gældende, at arkitekturen definerer overgangene fra det private, det semiprivate og til det offentlige. Med det semiprivate menes, at det offentlige ikke har adgang men indkig. Urbania skal fremstå åben, imødekommende og inkluderende. Byggeriet skal åbne sig mod omverdenen og byen omkring den. Dette kan for eksempel gøres gennem åbne gårdmiljøer og ved at anvende dele af bebyggelsen til udadvendte funktioner som gallerier, caféer, butikker, kulturhus, daginstitution mv. Bilag B indeholder en beskrivelse af de funktioner, vi mener, Urbania skal rumme. For at Urbanias samlivsform ikke skal gå i stå ønsker vi en arkitektur der kan rumme fællesskabets fremtidige udvikling. Vi ønsker os derfor, at Urbania har en mulighed for fleksibilitet i lejlighederne, så beboerne kan flytte i større eller mindre lejligheder, hvis deres livssituation ændrer sig eller at lejlighedernes størrelse kan ændres efter behov... Miljømæssig bæredygtighed i arkitekturen I Urbania er bæredygtighed en del af alle livets aspekter. Det tænkes ind i huset og omgivelsernes design, både når det gælder beboernes daglige liv og når det gælder byggeriets belastning af miljøet. Byggeriet og bofællesskabet skal følge principper om, hvordan vi mennesker kan indrette os mest bæredygtigt og miljørigtigt. Arkitekturen skal give mulighed for at bæredygtigheden skal tænkes ind i alt lige fra vores transport til mad, bolig, spildevand og affald. Huset skal være CO neutralt eller CO forbrugende (et plus-energi hus). Vi indretter bofællesskabet på princippet om Nul-energi eller Plus-energi til alle livets forhold og ikke kun til det byggede. De grønne arealer i bebyggelsen har vigtige funktioner i forhold til klima, regnvandsnedsivning, biologisk mangfoldighed, rekreative oplevelser og æstetik. Urbania skal helt bogstaveligt være et grønt hus, med facadebeplantninger, beplantede tagflader, frodige havemiljøer, damme, kanaler og fødevareproduktion... Boligform Urbania er at bo tæt. I bofællesskabet afgiver de private boliger areal til fællesarealet for at opnå flere muligheder. Vi udfordrer den boligpolitiske dagsorden. Det afgørende er at der er plads til alle, uanset baggrund og økonomisk formåen. Modellen skal inkorporere større grader af fælles eje og ansvar end almindelige boligformer med rum til fællesskaber indenfor fællesskabet. Pladsforbruget skal være betydeligt mindre end gennemsnittet pr. person i Danmark til fælles og privatareal. Der vil i defineringen af det endelige rumprogram være en fordelingsnøgle som tager højde for at små husstande har relativt højere privat antal m.

7 Indflytning Enhver enkeltperson eller persongruppe over 1 år, der ved sin underskrift tilslutter sig Urbanias værdigrundlag, forpligtigelser og vedtægter, kan efter anciennitet på den åbne venteliste og efter nærmere aftale med boligselskabet overtage en lejebolig i Urbania...1 Indflytningsprocedure Bestyrelsen nedsætter et informations og indslusningsudvalg på personer. Udvalgets opgave er at føre samtale med person(er) fra ventelisten i forbindelse med ledigblevne boliger i Urbania. Samtalen har til formål at tilvejebringe klarhed om og informere om Urbanias værdier, forpligtigelser og vedtægter på en sådan måde, at det afklares, om ansøger(ne) accepterer vilkårene for indflytning. Udvalget kan i helt ekstreme situationer afvise ansøger ved at indstille et afslag til bestyrelsen. Dette afslag skal være motiveret og ansøgeren kan, hvis bestyrelsen opretholder afslaget, appellere afslaget til en generalforsamling, hvor ansøger(ne) har taleret. Et flertal på generalforsamlingen afgør herefter sagen. I perioden fra afslag til generalforsamlingstidspunkt opretholder ansøger(ne) anciennitet på ventelisten. Der skal udarbejdes et regelsæt for beboere, der tilflytter eksisterendes beboeres lejligheder, for at sikre deres optagelse i fællesskabet... Åben venteliste Enhver person over 1 år kan optages på Urbanias åbne venteliste. Urbanias beboere kan i helt ekstreme situationer anmode bestyrelsen om at afvise en person fra ventelisten. Imødekommer bestyrelsen ikke en sådan anmodning kan beboeren indanke bestyrelsens afgørelse for først kommende generalforsamling. (personen der ønskes fjernet fra ventelisten har taleret på generalforsamlingen). Et flertal afgør herefter sagen. Tillæg til Urbania Vision og Værdier Vedtaget endeligt på ekstraordinær generalforsamling. juni 01. Organisering Urbania er organiseret dels i bo-grupper, dels i tværgående arbejdsgrupper...1 Bo-grupper Urbania er opdelt i bo-grupper a ca. -0 bolig-enheder. Bo-grupperne udformes som udgangspunkt så de afspejler den overordnede fordeling af boligtyper i Urbania. Hver bo-gruppe er arkitektonisk designet som en gruppe med fællesområder. Arkitekturen skal understøtte fællesskabet. Vi ønsker at hver enkelt bo-gruppe har adgang til udendørs areal. Bo-gruppen deler en række rum og faciliteter. Bo-gruppen bestemmer selv anvendelse og indretning af fællesrum, og de står selv for at organisere vedligehold og rengøring af de arealer, der hører til deres område. Bo-grupperne skal udgøre en tryg base for hver enkel husstand og medlem, og de skal understøtte, at alle lærer nogle andre at kende, som ikke nødvendigvis er samme sted i livet, som de selv. Bo-grupperne skal understøtte mindre fællesskaber i det store fællesskab... Arbejdsgrupper Alle generelle rutineopgaver i forbindelse med bofællesskabets drift og vedligeholdelse varetages af Urbanias medlemmer. Formålet er dels at spare penge, dels at styrke fællesskabet gennem fælles, praktisk samarbejde. Alle voksne beboere i Urbania deltager i det praktiske arbejde, efter formåen. Udvalg og arbejdsgrupper sammensættes i videst muligt omfang på tværs af bo-grupper, så vi lærer hinanden bedre at kende. Hvis en opgave er svær at få bemandet, oprettes en rotationsordning. Alle faste arbejdsgrupper har eget budget og regnskab som fastlægges og fremlægges på generalforsamlingen.

8 Bilag A Priseksempler for Madordning Single 1 Single Singlefar Par u. børn Familie 1 Famile Voksne Børn Antal månedlige måltider (dage) Basisbeløb Madpris Totalt/måned

9 Bilag B Hvad rummer Urbania Urbania er oplevelsen af arkitektur der udfordrer. Overraskende rum. F.eks. et vaskeri på øverste etage med smuk udsigt og gode sofaer! Urbanias arealer såvel ude som inde har definerede zoner. I alle fælles indearealer er rygning forbudt. I alle fælles udearealer defineres et rygeområde. I alle fælles udearealer kan husdyr medbringes i snor. Husdyr er ikke tilladt i flg. fælles indearealer: Spisesalen, selskabslokaler, køkkener, bibliotek. For alle andre fællesområder laves nærmere aftaler om regler for husdyrs færden. Urbania har definerede områder for børneaktiviteter, stillezoner etc. Vi mener at Urbania skal indeholde Fælleskøkken og spisesal (storkøkken) Selskabslokaler med tilhørende køkkener Små private Køkkener i alle Urbanias lejligheder med mulighed for udvidelse Fælles vaskeri Fælles bad inspireret af tyrkisk bad og finsk bad Små private toiletter og bad i alle Urbanias lejligheder Fælles gæsteværelser Drivhus til egenproduktion af grønsager Taghave, urtehave, sansehave, Gårdmiljøer: bålplads, boldbane, legeplads. Lager til fælles indkøbsordning Genbrugs central Sal /Multirum Fælles øvelokale Fælleskontor Lånecentral til fællesejede forbrugsgoder såsom kajakker, kameraer, telte etc. Gårdbutik drevet af Urbania Værksted (træ, metal, maskin, cykel og kunstnerværksted). Værkstederne er i forbindelse med udearealer. Bibliotek Biograf Motionsrum Cykelparkering (overdækket) Parkering til delebiler Parkering til privatbiler Depoter til hver lejlighed Depoter til værksteder, Køkken og div. Teknikrum Erhverv Erhvervslejemål til beboerne i Urbania Offentlig Erhverv Børnehave Offentlig kontor

10 Etc. Kultur erhverv Medborgerhus Teater Spillested Galleri Etc. Liberalt erhverv Cafe Restaurant Supermarked Fitness Kiosk Etc.

11 Bilag C Permakultur og Transition Town bevægelsen Permakultur Permakultur er en global bevægelse, der arbejder med helhedsorienterede og radikale løsninger på samfundets problemer i forhold til det naturgrundlag, vi har til rådighed. Permakultur handler om at skabe en bæredygtig livsstil. Permakultur bruger naturen og dens kredsløb som model for at designe landbrugssystemer, bosætninger, land-by netværk, pengesystemer osv. der imødekommer mennesket og jordens behov. Permakultur arbejder på alle planer; fra din egen have og dit lokalområde til løsningen af globale problemer, herunder også omstillingsbevægelsen Transition Town, der drejer sig om omstilling af hele lokalsamfund. Permakultur kriterier Det er permakulturens grundlæggende kriterier, at der i praksis skal lagres mere kulstof i form af organisk materiale i og over jorden, end der udledes i form af CO. Det vil således også sige at afhængigheden af fossile brændsler skal afvikles. Naturressourcerne rent vand, ren luft og frugtbar muldjord skal genoprettes, og der skal skabes en retfærdig fordeling af ressourcerne. Vi skal opfylde samfundenes og menneskets behov ved at arbejde med naturen i stedet for imod den. Permakultur i Byen Byerne forbruger i dag % af jordens ressourcer. Boligerne i byen skal derfor gøres energiuafhængige, men også opgaven med at forsyne byernes befolkning med mad vejer tungt. Det anslås at ca. 0% af menneskets drivhusgasudledninger stammer fra landbruget og transport af mad. I permakultur bevægelsen har man arbejdet med former for løsninger. Den ene løsning er land-by netværk, hvor der i byernes umiddelbare opland etableres små intensivt dyrkede gårde, der producerer direkte til forbrugerne. Forbrugerne i byen tilbagebringer ideelt set deres kompost og urin til gården, som har brug for næringsstofferne. Den anden løsning er produktion af mad i selve byen. I København er ca. % af arealet parker, kolonihaver, søer, fredede områder osv.(de grønne områder skal også opfylde andre behov). Hertil kommer store tagarealer, lodrette mure, containerdyrkning oven på asfalt og fliser, samt altaner og vindueskarme. Derfor kan permakultur dyrkningssystemer, der netop er kendetegnet ved at være højproduktive for alvor komme til sin ret i byen, hvor pladsen er en sparsom ressource. Omstillingsbevægelsen Transition Town Omstillingsbevægelsen er startet af permakulturisten Rob Hopkins i byen Totnes I Sydengland i 00. Der er nu startet over 0 omstillings initiativer rundt i verden. I januar 0 slog omstillingsbevægelsen rod i Danmark, hvor der nu er flere initiativer i gang. Et omstillingsinitiativ giver et lokalsamfund mulighed for at gå ind i en proces med at forestille sig og at skabe en fremtid der tager hensyn til vor tids to største udfordringer: De aftagende olie og gasforsyninger og klimaforandringerne, og skaber et samfund som vi alle ville ønske at være del af. Målet med et omstillings initiativ er at lokalsamfundet i fællesskab laver en plan for hvordan det bliver uafhængigt af fossile brændsler en såkaldt energinedstigningsplan. Planen berører alle emner som f.eks. fødevarer, byggeri, transport, kultur, økonomi osv.

12 Links: Permakultur Tidsskrift og kurser Landsdækkende Permakulturforening Transition Town bevægelsens officielle hjemmeside Transition Town bevægelsens i Danmark

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2011. URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2011. URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING. APRIL 0. URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN Vision, værdier og leveregler er stadig ikke fuldstændig afgrænset. Det forventes at ske i det kommende år..

Læs mere

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten!

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten! Mini-bofællesskaber i Kollektivhuset Boligselskabet DVB København har på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København opført 21 nye lejeboliger på 10.- og 11. etage. 17 boliger er opført som mini-bofællesskaber

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Kontorer fra 264 m² 10.095 m² fordelt på 10 gode lejemål Information Ejendommen er centralt placeret og meget nemt tilgængelig med 2 min gåafstand til Vesterport station og 5 min gåafstand til Hovedbanegården,

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

Værd at vide om. seniorbofællesskaber

Værd at vide om. seniorbofællesskaber Værd at vide om seniorbofællesskaber Seniorbofællesskabernes historie Arkitektfirmaet MW Det første seniorbofællesskab i Danmark blev etableret i 1987 i København. Initiativet kom fra ni enlige kvinder,

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Om Agenda Center Albertslund

Om Agenda Center Albertslund Om Agenda Center Albertslund Indhold: 1. Lidt historisk om Agenda Centeret 2. ACA s formål 3. ACA - en lokal NGO 4. ACA s profil og principper 5. Den by vi vil en bæredygtig by med 100 % vedvarende energi!

Læs mere