VEDTAGET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN. 4. udgave, d. 25. juni 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTAGET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2014. URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN. 4. udgave, d. 25. juni 2014."

Transkript

1 VEDTAGET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. JUNI 01. URBANIA VISION OG VÆRDIER BO TÆT, BO SAMMEN, BO I BYEN. udgave, d.. juni 01.

2 Vision Vi vil skabe et hus, hvis bæredygtighed er på højde med de mest miljø- og ressourceansvarlige boformer. Vi vil skabe et hus, der understøtter vores moderne livsstil i byen. Vi vil skabe et hus, der har plads til forskellighed og er inkluderende både for husets beboere og for lokalmiljøet. Vi vil skabe et hus, der har en arkitektonisk kvalitet, der underbygger det sociale samvær beboerne imellem. Vi vil skabe et hus der udfordrer den traditionelle boform, et hus hvis lejligheder ikke er pengemaskiner. Vi vil bo i et urbant, bæredygtigt og socialt bofællesskab, der inspirerer vores omgivelser. Hvor vil vi bo? København er stedet indenfor en radius af km fra Rådhuspladsen. Vi arbejder med flere alternativer. (Disse er ikke prioriterede) 1) Carlsberg, Valby. Carlsberg vil gerne agere bygherre og mellemfinansiere opførelsen af bygningen. ) Teglholmens Sydkaj ved Sydhavnen, Kbh. S ) Christiania ) Nordhavn, Østerbro ) Refshaleøen, Amager ) Baneterrænet, København S Der vil blive arbejdet med de forskellige alternativer. Den endelige beslutning om Urbanias placering vedtages på en generalforsamling. Hvem, Hvor mange og Hvordan.1 Hvem Alle der kan tilslutte sig Urbanias værdigrundlag, forpligtelser og vedtægter er velkomne. Vi tilstræber en alsidig beboersammensætning med hensyn til alder, køn, livsfase, uddannelse, etnicitet, kultur med videre. Se endvidere afsnit om indflytning.. Hvor mange Indtil videre tilstræber vi 0 bo-enheder. Det nøjagtige antal boenheder vil blive afklaret med hensyntagen til det økonomiske, det rummelige (arkitekturen) og det sociale.. Hvordan Urbania skal, som besluttet på foreningens generalforsamling i 01, være en del af et almennyttigt boligselskab. Udover beboelse skal Urbania også have erhvervslejemål, og der skal være lejemål som giver mulighed for at fx studerende og mindrebemidlede har råd til at bo i Urbania.

3 Værdier på hvilke vi bygger vores leveregler, samarbejde og samliv. Urbania bygger på ønsket om et berigende samvær mellem beboere også udenfor lejlighedens rammer og muligheder for at skabe og nyde godt af fællesskabets tilbud. Vi søger styrke i en alsidig beboersammensætning herunder i alderssammensætning, som fremmer gensidig inspiration og udveksling af viden og kompetencer, således at fællesskabet er i konstant udvikling. Vi ønsker social bæredygtighed, hvorved vi forstår, at fællesskabet vedligeholder og fremmer beboernes engagement i Urbania og vedligeholder en dynamisk alderssammensætning også på lang sigt. Fællesskabet og de fælles beslutningsprocesser skal præges af åbenhed. Rettigheder og forpligtigelser skal præges af respekt for det enkelte menneske. Vi viser hensyn overfor vores samboer, er tolerante overfor forskelligheder, og er engagerede i vores fællesskab. Vi er fælles om hverdagens aktiviteter og giver samtidig plads til individualitet. Aftensmåltidet og det økonomiske og arbejdsmæssige samarbejde om storkøkkenet og spisehuset er en hovednerve i vores fællesskab. Vi ønsker at bo tæt i Urbania, fordi det er mere miljørigtigt i både byggeri og drift og nedbringer udgifterne til privatboligen. Med tæt mener vi relativt få kvadratmeter privat lejlighed pr. person. Vi har fælles rum med fælles faciliteter, som dækker mange af de funktioner, man normalt har i individuelle boliger. Det gør os i stand til at bo i relativt små boliger. Urbania er et moderne byboligfællesskab. Vi har individuel økonomi for boliger og fælles økonomi for fælles områder. Det er vigtigt at alle er ligeværdige og derfor betaler alle beboere deres egen andel af boligomkostningerne og fællesudgifter. Vi søger at skabe plads til beboere med forskellige indkomstniveauer ved at sikre billige boliger. Det gør vi ved at organisere os som almene boliger i samarbejde med et boligselskab. Vi belaster klima, miljø og menneskers sundhed mindst muligt og inddrager klima-, miljø og ressourcemæssig bæredygtighed i alle individuelle og fælles beslutninger vedrørende arkitektur, byggeri, kost, indkøb, affaldshåndtering og forbrug. Vi understøtter innovative løsninger på by-økologiske problemstillinger og forbedrer løbende vores boliger og fællesarealer. Urbania er en del af byen, og åbner sig i sin arkitektur og opbygning mod byen og inddrager nærmiljøet. Vi ser Urbania som et Pilotprojekt, der skal inspirere andre til nye måder at bygge, leve og bo i byen.

4 Hvordan vil vi gerne bygge, leve og bo Urbanias værdigrundlag bliver konkret i vores måde at bygge, leve og bo..1 Miljømæssig Bæredygtighed & Byøkologi Vi vil have at bæredygtighed, i alle livets aspekter, tænkes ind i huset og omgivelsernes design, både når det gælder beboernes daglige liv og når det gælder byggeriets belastning af miljøet. Vi ønsker, at byggeriet og bofællesskabet skal følge principper om, hvordan vi mennesker kan indrette os mest bæredygtigt og miljørigtigt. Bæredygtigheden skal tænkes ind i alt lige fra vores transport til mad, bolig, spildevand og affald. Vi søger inspiration i permakultur og Transition Town bevægelsen. Begreberne er forklaret i Bilag C. Vi tilstræber at huset bliver CO neutralt eller CO forbrugende (et plus-energi hus). Ligesom vi vil arbejde for, at indrette bofællesskabet på en måde, der udbreder princippet om Nul-energi eller Plus-energi til alle livets forhold og ikke kun til det byggede. Set ud fra et bæredygtighedsperspektiv er det fornuftigt at bo i byen, fordi man sparer på pladsen og ressourcerne ved at bo mange sammen under ét tag og fordi det kan reducere transportbehovet..1.1 Energi Der satses på at opnå det lavest mulige energiforbrug, og dette prioriteres højt i arkitekturen. Vi vil have den mest miljøvenlige varme- og elforsyning, vurderet ud fra et helhedsperspektiv. Urbania vil være foregangssted for ny miljøteknologi, det vil sige at byggeriet skal være fleksibelt og efterlade mulighed for at ny teknologi kan udvikles og bruges i Urbania. Energiforbrug i de enkelte husholdninger er en privat sag, men reguleres med incitament..1. Vand Vandforbrug og spildevandshåndtering tænkes ind i byggeriet med den højst mulige miljøstandard. Vandforbruget holdes nede ved hjælp af vandbesparende installationer og lejligheder indrettes uden plads til vaskemaskine og badekar. Urbania har derfor fælles vaskeri og fælles badeanlæg. Regnvand genanvendes til toiletskyl og eventuelt overskydende regnvand anvendes rekreativt for eksempel i form af en dam..1. Transport Urbania understøtter bæredygtige transportmidler, for eksempel ved at have plads til cykelparkering og cykelværksted. Urbania har en brugerbetalt delebilordning. Bofællesskabets placering centralt i København betyder de fleste beboere kan klare sig uden bil..1. Fødevarer & Genanvendelse Fødevareproduktion og transport udgør en af byens største miljøbelastninger. Vi ønsker at udvikle og integrere bæredygtige måder at dække vores behov for mad, drikke og andre forbrugsgoder til den daglige husholdning. Det gøres gennem fødevaredyrkning i eller tæt på bebyggelsen. Urbania skal have leveringsaftaler med madproducenter i byens nærområde. Af miljøhensyn er vores kost tilrettelagt så vi spiser sæsonvarer og spiser mindre kød end gennemsnitsdanskeren. Producenterne kan levere sunde og økologiske madvarer og aftage vores køkkenaffald som kompostmateriale, så næringsstofferne kommer retur til dyrkningsjorden. Øvrigt affald sorteres i mange fraktioner for at mindske miljøbelastningen.. Madordning I Urbania vil vi spise sammen tit fordi det er sjovt, praktisk og givende. Aftensmåltidet danner en af de væsentligste rammer og samler fællesskabet i hverdagen. Det økonomiske og arbejdsmæssige fællesskab om storkøkkenet og spisesal er derfor en vigtig del af fællesskabet. Maden tilberedes af Urbanias beboere i samarbejde med en professionel kok og køkkenleder. Maden kan spises i spisesalen, udenfor eller tages med op i lejlighederne.

5 Struktur I Urbania spiser vi aftensmad sammen søndag til torsdag i tidsrummet Madholdet sørger for at fylde mad op undervejs. To gange om måneden spiser alle på samme tidspunkt og der er meddelelses-tid med praktiske informationer, gode historier, syng en sang, afsløring af månedens energiforbrug, månedens indslag etc. Vi ansætter en kok for at sikre den langsigtede planlægning i forhold til f.eks. indkøb. Kokken er køkkenleder. Der skal være en nogenlunde klar arbejdsdeling mellem kok og madhold. Et regneeksempel: Alle voksne har - tjanser om måneden så man f.eks. skal lave mad og vaske op en gang om måneden. Det kan løbe rundt hvis vi går ud fra at der er ca. arbejdsduelige voksne i fællesskabet, hvilket giver mulighed for at 0 tjanser kan blive taget om måneden. Der er hver dag beboere der har tjanser og med mad dage/uge får vi så ca. tjanser om måneden. Vi ønsker at finde en model for hvordan børn indgår i arbejdsfællesskabet. Vi vil have et smart tilmeldingssystem uden kontanter evt. via netbaserede madbilletter eller magnetkort... Betaling Et måltid koster 0 kroner pr. voksen og 0 kroner pr. barn mellem og 1 år. For at sikre engagementet i fællesskabet betaler alle beboere hver måned for minimum måltider. Derudover betaler alle beboere over 1 år et basisbeløb på 0 kr. Basisbeløbet dækker udgifter til køkkendrift og kokkeløn. AlIe beløb er i 0 priser. Bilag A viser priseksempler på madordningen.. Økonomi De økonomiske modeller vi vælger i bofællesskabet, skal følge foreningens visioner og værdier...1 Plads til alle og ligeværdighed Det er afgørende at der er plads til alle, uanset baggrund og økonomisk formåen. Derfor er Urbania alment byggeri. Vi håber at et reduceret bruttoareal giver en realistisk anskaffelsespris for flere, ligesom vi med stordriftsfordelene vil kunne nedbringe dagligdagens leveomkostninger væsentligt. Vi søger at skabe plads til beboere med forskellige indkomstniveauer ved at sikre billige boliger, som den enkelte kan tilføre værdi eller bekvemmeligheder efter ønske og økonomisk formåen. Desuden vil fællesskabet rumme et antal boliger med kommunal anvisningsret og mulighed for boligsikring. Evt. økonomisk omfordeling sker således kun ved gældende offentlige foranstaltninger i skatte og social lovgivning. Det er vigtigt at alle beboere er ligeværdige og derfor betaler alle beboere deres egen andel af boligomkostningerne og fællesudgifter. Hver bolig er således sin egen selvstændige, private økonomiske enhed. Hver bolig betaler et basisbeløb samt et beløb til fællearealer. Både basisbeløb og udgifter til fællesarealer er vægtet efter lejlighedens størrelse og antallet af beboere, se endvidere afsnit..... Engagement Engagement i fællesskab bliver sikret ved økonomiske incitamenter og ved regler om at hver enkelt beboer har nogle forpligtigelser i fællesskabet i forbindelse med blandt andet madordningen. En beboer i Urbania er til hver en tid forpligtet til at betale et beløb til fællesudgifter udover den private husleje. Vi vil sørge for at disse beløb fremgår af den månedlige husleje... Plads Da vi ønsker at bo tæt, vil vi have en løbende omfordeling af boligareal i overensstemmelse med familiestørrelser. Derfor skal der være økonomiske incitamenter til at begrænse boligarealet per beboer ved fx at afgive værelser til nabobeboere med større pladsbehov. Således at den samlede betaling til fællesarealer og husleje er progressivt stigende med antal m per beboer over de første ca. 0 m privatbolig pr person. Se afsnittet boligform under arkitektur.

6 I forhold til ændringer i familiesituationer, som fraflytninger, skilsmisse eller dødsfald skal der være en forsinkelse på den ekstra betaling, så beboerne har mulighed for at indstille sig på de nye forhold og flytte til en mindre bolig. Disse regler vil blive endeligt defineret i foreningens vedtægter... Aktiviteter Urbania har en vifte af fællesaktiviteter, der bidrager til det fællesskab, vi har sammen. En del af disse fællesaktiviteter kræver bestemte lokaler, faciliteter og forbrugsgoder. Alle byggede lokaler er betalt over foreningens fællesudgifter. Af fællesaktiviteterne har nogle fællesbetalte faciliteter og delvist fællesbetalte forbrug, disse er f.eks. fælleskøkken og fælles vaskeri. Andre fællesaktiviteter er fuldstændig brugerbetalte, og faciliteter og forbrug af disse betales af de beboergrupper, der ønsker at bruge dem.. Arkitektur Urbania er baseret på en helhedstankegang, der resulterer i stor funktionalitet, fleksibilitet og rummelighed...1 Arkitektur til socialt samvær Bofællesskabet Urbania skal understøtte sociale netværk og samvær og stadig sikre individets private behov. Det er særlig vigtigt for denne boform, at arkitekturen forholder sig til overgangen mellem private, semiprivate og fælles zoner. For udearealer gør det sig også gældende, at arkitekturen definerer overgangene fra det private, det semiprivate og til det offentlige. Med det semiprivate menes, at det offentlige ikke har adgang men indkig. Urbania skal fremstå åben, imødekommende og inkluderende. Byggeriet skal åbne sig mod omverdenen og byen omkring den. Dette kan for eksempel gøres gennem åbne gårdmiljøer og ved at anvende dele af bebyggelsen til udadvendte funktioner som gallerier, caféer, butikker, kulturhus, daginstitution mv. Bilag B indeholder en beskrivelse af de funktioner, vi mener, Urbania skal rumme. For at Urbanias samlivsform ikke skal gå i stå ønsker vi en arkitektur der kan rumme fællesskabets fremtidige udvikling. Vi ønsker os derfor, at Urbania har en mulighed for fleksibilitet i lejlighederne, så beboerne kan flytte i større eller mindre lejligheder, hvis deres livssituation ændrer sig eller at lejlighedernes størrelse kan ændres efter behov... Miljømæssig bæredygtighed i arkitekturen I Urbania er bæredygtighed en del af alle livets aspekter. Det tænkes ind i huset og omgivelsernes design, både når det gælder beboernes daglige liv og når det gælder byggeriets belastning af miljøet. Byggeriet og bofællesskabet skal følge principper om, hvordan vi mennesker kan indrette os mest bæredygtigt og miljørigtigt. Arkitekturen skal give mulighed for at bæredygtigheden skal tænkes ind i alt lige fra vores transport til mad, bolig, spildevand og affald. Huset skal være CO neutralt eller CO forbrugende (et plus-energi hus). Vi indretter bofællesskabet på princippet om Nul-energi eller Plus-energi til alle livets forhold og ikke kun til det byggede. De grønne arealer i bebyggelsen har vigtige funktioner i forhold til klima, regnvandsnedsivning, biologisk mangfoldighed, rekreative oplevelser og æstetik. Urbania skal helt bogstaveligt være et grønt hus, med facadebeplantninger, beplantede tagflader, frodige havemiljøer, damme, kanaler og fødevareproduktion... Boligform Urbania er at bo tæt. I bofællesskabet afgiver de private boliger areal til fællesarealet for at opnå flere muligheder. Vi udfordrer den boligpolitiske dagsorden. Det afgørende er at der er plads til alle, uanset baggrund og økonomisk formåen. Modellen skal inkorporere større grader af fælles eje og ansvar end almindelige boligformer med rum til fællesskaber indenfor fællesskabet. Pladsforbruget skal være betydeligt mindre end gennemsnittet pr. person i Danmark til fælles og privatareal. Der vil i defineringen af det endelige rumprogram være en fordelingsnøgle som tager højde for at små husstande har relativt højere privat antal m.

7 Indflytning Enhver enkeltperson eller persongruppe over 1 år, der ved sin underskrift tilslutter sig Urbanias værdigrundlag, forpligtigelser og vedtægter, kan efter anciennitet på den åbne venteliste og efter nærmere aftale med boligselskabet overtage en lejebolig i Urbania...1 Indflytningsprocedure Bestyrelsen nedsætter et informations og indslusningsudvalg på personer. Udvalgets opgave er at føre samtale med person(er) fra ventelisten i forbindelse med ledigblevne boliger i Urbania. Samtalen har til formål at tilvejebringe klarhed om og informere om Urbanias værdier, forpligtigelser og vedtægter på en sådan måde, at det afklares, om ansøger(ne) accepterer vilkårene for indflytning. Udvalget kan i helt ekstreme situationer afvise ansøger ved at indstille et afslag til bestyrelsen. Dette afslag skal være motiveret og ansøgeren kan, hvis bestyrelsen opretholder afslaget, appellere afslaget til en generalforsamling, hvor ansøger(ne) har taleret. Et flertal på generalforsamlingen afgør herefter sagen. I perioden fra afslag til generalforsamlingstidspunkt opretholder ansøger(ne) anciennitet på ventelisten. Der skal udarbejdes et regelsæt for beboere, der tilflytter eksisterendes beboeres lejligheder, for at sikre deres optagelse i fællesskabet... Åben venteliste Enhver person over 1 år kan optages på Urbanias åbne venteliste. Urbanias beboere kan i helt ekstreme situationer anmode bestyrelsen om at afvise en person fra ventelisten. Imødekommer bestyrelsen ikke en sådan anmodning kan beboeren indanke bestyrelsens afgørelse for først kommende generalforsamling. (personen der ønskes fjernet fra ventelisten har taleret på generalforsamlingen). Et flertal afgør herefter sagen. Tillæg til Urbania Vision og Værdier Vedtaget endeligt på ekstraordinær generalforsamling. juni 01. Organisering Urbania er organiseret dels i bo-grupper, dels i tværgående arbejdsgrupper...1 Bo-grupper Urbania er opdelt i bo-grupper a ca. -0 bolig-enheder. Bo-grupperne udformes som udgangspunkt så de afspejler den overordnede fordeling af boligtyper i Urbania. Hver bo-gruppe er arkitektonisk designet som en gruppe med fællesområder. Arkitekturen skal understøtte fællesskabet. Vi ønsker at hver enkelt bo-gruppe har adgang til udendørs areal. Bo-gruppen deler en række rum og faciliteter. Bo-gruppen bestemmer selv anvendelse og indretning af fællesrum, og de står selv for at organisere vedligehold og rengøring af de arealer, der hører til deres område. Bo-grupperne skal udgøre en tryg base for hver enkel husstand og medlem, og de skal understøtte, at alle lærer nogle andre at kende, som ikke nødvendigvis er samme sted i livet, som de selv. Bo-grupperne skal understøtte mindre fællesskaber i det store fællesskab... Arbejdsgrupper Alle generelle rutineopgaver i forbindelse med bofællesskabets drift og vedligeholdelse varetages af Urbanias medlemmer. Formålet er dels at spare penge, dels at styrke fællesskabet gennem fælles, praktisk samarbejde. Alle voksne beboere i Urbania deltager i det praktiske arbejde, efter formåen. Udvalg og arbejdsgrupper sammensættes i videst muligt omfang på tværs af bo-grupper, så vi lærer hinanden bedre at kende. Hvis en opgave er svær at få bemandet, oprettes en rotationsordning. Alle faste arbejdsgrupper har eget budget og regnskab som fastlægges og fremlægges på generalforsamlingen.

8 Bilag A Priseksempler for Madordning Single 1 Single Singlefar Par u. børn Familie 1 Famile Voksne Børn Antal månedlige måltider (dage) Basisbeløb Madpris Totalt/måned

9 Bilag B Hvad rummer Urbania Urbania er oplevelsen af arkitektur der udfordrer. Overraskende rum. F.eks. et vaskeri på øverste etage med smuk udsigt og gode sofaer! Urbanias arealer såvel ude som inde har definerede zoner. I alle fælles indearealer er rygning forbudt. I alle fælles udearealer defineres et rygeområde. I alle fælles udearealer kan husdyr medbringes i snor. Husdyr er ikke tilladt i flg. fælles indearealer: Spisesalen, selskabslokaler, køkkener, bibliotek. For alle andre fællesområder laves nærmere aftaler om regler for husdyrs færden. Urbania har definerede områder for børneaktiviteter, stillezoner etc. Vi mener at Urbania skal indeholde Fælleskøkken og spisesal (storkøkken) Selskabslokaler med tilhørende køkkener Små private Køkkener i alle Urbanias lejligheder med mulighed for udvidelse Fælles vaskeri Fælles bad inspireret af tyrkisk bad og finsk bad Små private toiletter og bad i alle Urbanias lejligheder Fælles gæsteværelser Drivhus til egenproduktion af grønsager Taghave, urtehave, sansehave, Gårdmiljøer: bålplads, boldbane, legeplads. Lager til fælles indkøbsordning Genbrugs central Sal /Multirum Fælles øvelokale Fælleskontor Lånecentral til fællesejede forbrugsgoder såsom kajakker, kameraer, telte etc. Gårdbutik drevet af Urbania Værksted (træ, metal, maskin, cykel og kunstnerværksted). Værkstederne er i forbindelse med udearealer. Bibliotek Biograf Motionsrum Cykelparkering (overdækket) Parkering til delebiler Parkering til privatbiler Depoter til hver lejlighed Depoter til værksteder, Køkken og div. Teknikrum Erhverv Erhvervslejemål til beboerne i Urbania Offentlig Erhverv Børnehave Offentlig kontor

10 Etc. Kultur erhverv Medborgerhus Teater Spillested Galleri Etc. Liberalt erhverv Cafe Restaurant Supermarked Fitness Kiosk Etc.

11 Bilag C Permakultur og Transition Town bevægelsen Permakultur Permakultur er en global bevægelse, der arbejder med helhedsorienterede og radikale løsninger på samfundets problemer i forhold til det naturgrundlag, vi har til rådighed. Permakultur handler om at skabe en bæredygtig livsstil. Permakultur bruger naturen og dens kredsløb som model for at designe landbrugssystemer, bosætninger, land-by netværk, pengesystemer osv. der imødekommer mennesket og jordens behov. Permakultur arbejder på alle planer; fra din egen have og dit lokalområde til løsningen af globale problemer, herunder også omstillingsbevægelsen Transition Town, der drejer sig om omstilling af hele lokalsamfund. Permakultur kriterier Det er permakulturens grundlæggende kriterier, at der i praksis skal lagres mere kulstof i form af organisk materiale i og over jorden, end der udledes i form af CO. Det vil således også sige at afhængigheden af fossile brændsler skal afvikles. Naturressourcerne rent vand, ren luft og frugtbar muldjord skal genoprettes, og der skal skabes en retfærdig fordeling af ressourcerne. Vi skal opfylde samfundenes og menneskets behov ved at arbejde med naturen i stedet for imod den. Permakultur i Byen Byerne forbruger i dag % af jordens ressourcer. Boligerne i byen skal derfor gøres energiuafhængige, men også opgaven med at forsyne byernes befolkning med mad vejer tungt. Det anslås at ca. 0% af menneskets drivhusgasudledninger stammer fra landbruget og transport af mad. I permakultur bevægelsen har man arbejdet med former for løsninger. Den ene løsning er land-by netværk, hvor der i byernes umiddelbare opland etableres små intensivt dyrkede gårde, der producerer direkte til forbrugerne. Forbrugerne i byen tilbagebringer ideelt set deres kompost og urin til gården, som har brug for næringsstofferne. Den anden løsning er produktion af mad i selve byen. I København er ca. % af arealet parker, kolonihaver, søer, fredede områder osv.(de grønne områder skal også opfylde andre behov). Hertil kommer store tagarealer, lodrette mure, containerdyrkning oven på asfalt og fliser, samt altaner og vindueskarme. Derfor kan permakultur dyrkningssystemer, der netop er kendetegnet ved at være højproduktive for alvor komme til sin ret i byen, hvor pladsen er en sparsom ressource. Omstillingsbevægelsen Transition Town Omstillingsbevægelsen er startet af permakulturisten Rob Hopkins i byen Totnes I Sydengland i 00. Der er nu startet over 0 omstillings initiativer rundt i verden. I januar 0 slog omstillingsbevægelsen rod i Danmark, hvor der nu er flere initiativer i gang. Et omstillingsinitiativ giver et lokalsamfund mulighed for at gå ind i en proces med at forestille sig og at skabe en fremtid der tager hensyn til vor tids to største udfordringer: De aftagende olie og gasforsyninger og klimaforandringerne, og skaber et samfund som vi alle ville ønske at være del af. Målet med et omstillings initiativ er at lokalsamfundet i fællesskab laver en plan for hvordan det bliver uafhængigt af fossile brændsler en såkaldt energinedstigningsplan. Planen berører alle emner som f.eks. fødevarer, byggeri, transport, kultur, økonomi osv.

12 Links: Permakultur Tidsskrift og kurser Landsdækkende Permakulturforening Transition Town bevægelsens officielle hjemmeside Transition Town bevægelsens i Danmark

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Christianias Udviklingsplan

Christianias Udviklingsplan Christianias Udviklingsplan ISBN: 87-988816-6-3 Pla ner Folk Kan m ska og an ikk l De t e a l es ram tså h h vor d krive et b r en katas me a' n er stå å t r og e r: "De nd tværs rofe det h t be det er!

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere