STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET"

Transkript

1 STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

2 FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr. 8TALLET idholdr også mr tritioll lokalr, m fælls for bgg typr r mulighd for stor flksibilitt i idrtig og matrialvalg.

3 UDOVER PRISBELØNNET ARKITEKTUR, EN FANTASTISK UDSIGT, SUVERÆN BELIGGENHED OG ET SKRÆDDERSYET LEJEMÅL, KAN VI TILBYDE EN SÆRDELES KONKURRENCEDYGTIG LEJE 8TALLET r tgt af d itratioalt arkdt arkitkt Bark Igls. Hust r modr fortolkig af d sydladsk brgladsby, md stir og havr i op til 10. sals hød, hygglig gårdrum, plsr og kriglkrog. 8TALLET har bladt adt si g café md tak away og frokostsrvic. Md bligghd dirkt ud til frdt atur og hlt fatastisk udsigt r dt svært at tro, at dr ku r 12 mtromiuttr til Kogs Nytorv. Erhvrvslmål bstår båd af tritioll og 3. sals kotorllmål, samt lmål i stutag md mgt spædd rumløsigr, som r vlgd til f.ks. showrooms. Kombiatio af bolig og rhvrv, bliggd i yskabd arkitktur dirkt ud til frdt atur, skal aturligvis oplvs, m vi tør godt lov, at ig blivr skuffd.

4 øllv PRØVESTENSHAVNEN N-v O-v N-v Nord Tddbod KASTELLET K-v Vidm FÆLLEDPARKEN TOLDBODENS BÅDEHAVN M Prøvst C-v D-v E-v Alliacv ORPARKEN ds a Vl Fyrtårv Fyrtårv B-v Kasmatv Søfortv L-v Tglholm Tværv SORTEDAMS SØ B-v Bastiov -v G-v NYHOLM V B Wbstrs V KONGENS HAVE SPEEDWAY BANE Christiasholm PEBLINGE SØ X-v ro sb st v Prø COPENHAGEN MARINA oul Dxtr Gordos BOTANISK HAVE Oli havsb ro ØSTRE ANLÆG PEBLINGE SØ s B KLØVERMARKENS IDRÆTSANLÆG INDERHAVNEN Ky Drws V SUNDBY SEJLFORENINGSHAVN ØRSTEDSPARKEN C. F. M AMAGER STRANDPARK l r Bou SLUSEHAVNEN øllrs ROYAL GOLF CENTER Ct CHRISTIANSBRO SANKT JØRGENS SØ ss Thom V rs V rd Edva TIVOLI Ar HAVNEBAD Fisk d Bå Amag rfæ Kar lldv s Blix g Nals é All V g Fra ob Jac Kay tv s s FISKERHAVNEN s V Ov s Krist s V p Aru ks V l Ka Mu Emil Holm Tom s Kaa s Boul Slk sg lubv av h La s V aard gg d Ru DR by Am ag rfæ lld v ø dit Grø REMISE PARKEN llé sa ov Mtr Dig Nordr Ha a m SUNDBY HALLEN v s Boul s Bill rd ulva Ør Elr Bo sts AMAGER FÆLLED SYDHAVNEN Jacobs RN Robrt Ladvidigsg s V BERG FREDERIKSHOLMSLØBET s s rt Ric h d Vla Alliacv r Asg Mo ard Lufthav lé s Al Els Tglholm Tværv lts V Alf V KALVEBOD FÆLLED V B Wbstrs V SPEEDWAY BANE Blla Ctr Dll Ericsso Hadlsbak Virksomhds bligghd r t vigtigt paramtr, år dt hadlr om at tiltrækk og fasthold mdarbdr. 8TALLET r lttilgæglig arbdspls, uast om mdarbdr tagr cykl, buss, bil, rgioaltogt og ikk midst mtro på arbd. s Boul s s b co FISKERHAVNEN Ja gtv Ar Fra Filds Frrig Rambøll Crow Plaza s V oms rd Th Edva V r Boul Ct ROYAL GOLF CENTER é All krs llrs C. F. Mø SLUSEHAVNEN Fis Kay Ky Drws V STORE HØJ NORDRE KLAPPER ups Ar Ov Slk Sydlø bsv as m v Mtro Ha s Bo rd ulva Bills Robrt Elr s Jacobs V V KALVEBOD FÆLLED s s ort Alf Ric Els STORE HØJ s r Jor Asg dm har sg lubv v ha V d Bå SKYTTE CENTER rv itø d Sp s Jor 12 METROMINUTTER FRA CITY, 3 MINUTTER FRA OG 8 MINUTTER FRA LUFTHAVNEN Dxtr Gordos lts V Sp sv ord Sydlø b rv sv SKYTTE CENTER od b lv Ka Sti Kudr og forrtigsforbidlsr år også 8TALLET mt, uast hvor d kommr fra. Md Mtrostatio få hudrd mtr væk, rgioaltogt t stop md mtro samt og lufthav få miuttr fra 8TALLET, tør vi godt kald bligghd suvræ.

5 ØRESTAD ER MED SIN UNIKKE TILGÆNGLIGHED KØBENHAVNS NYE ERHVERVSCENTRUM Visioær arkitktur, itratioal stmig og ikk midst d stratgisk bligghd, r md til at gør særdls attraktiv for lag rækk virksomhdr, md bl.a. Frrig, Dll, Hadlsbak og Rambøll som ogl af d mr kdt. r i kostat udviklig, og har allrd u mag god facilittr, bla. Scadiavis størst butiksctr samt flr hotllr og uddalssistitutior. Mtroli går md si statior gm hl og sikrr ærhd til d øvrig dl af Købhav. Rigtigt mag mskr bor, arbdr og studrr allrd i Ørst og fuldt udbyggt vil Købhavs y dyamisk bydl rumm op mod mskr.

6 BESIGTIGELSE/ SAGSANSVARLIGE All hvdlsr vdrørd domm, hrudr bsigtigls, bds ftr aftal md r vligst rttt til: DTZ EGESKOV & LINDQUIST A/S Silkg Købhav K Tlf Sagsasvarlig: Rasmus Egskov Davids Erhvrvsmæglr Cad.mrc. Tlf.: Jakob Cairs Kich Erhvrvsmæglr Fiasøkoom Tlf.: AREALFORDELING OG ØKONOMI Årlig l Årlig l parkrig Á coto drift Forbrug L rlæggs Dpositum Moms Fra kr. 800 pr. m² + drift På trræ kr pr. måd kskl. moms ( udlrs) Lr btalr á coto driftsudgiftr, aslåt kr. 350 pr. m² Lr btalr á coto varm, vad og fælls l Kvartalsvis forud Modsvard 6 mådrs l Ovævt bløb tillæggs moms Lrgulrig Årlig rgulrig i.h.t. tto - prisidkst dog miimum 2½ % Uopsiglighd Frmlrt / Afståls Lr 2 år/udlr 10 år Ja/N EGESKOV & LINDQUIST tablrt i Købhav 1991 blv allrd i 2000 udævt til at rpræstr DTZ i Damark, og firmat tablrd i 2005 kotor i Århus. Firmat r statsaut. domsmæglr, valuarr og Chartrd Survyors md spcial i rhvrvsdomm. Rt praktisk btydr mdlmskabt af DTZ, at vi r dl af t høt spcialisrt tværk ikk midst i Skadiavi, d Baltisk lad, Europa, USA og Frøst af profssioll virksomhdr, m i Damark stig som slvstædig og uafhægig virksomhd. Firmat har gm mr d 25 års brachrfarig opbyggt uik platform for formidlig og rådgivig vdrørd rhvrvs- og ivstrigsdomm. Vor stor kowhow r ikk blot basrt på magårig rfarig fra dt daglig arbd, m byggr også på uddalssmæssig baggrud id for fast dom, ura, økoomi- og rgskabsvæs, fiasirig og bygigskostruktio, som kostat udvikls og tilpasss tids øgd krav og d itratioal udviklig. Rfrclist udlvrs gr. DTZ SALG & UDLEJNING øsr opgavr id for: Kotor-, Lagr- og Idustridomm Ivstrigsdomm Boligudligsdomm Butikkr og Butiksctr Sal ad Las back Lrrådgivig / Ky Accout Maagmt DTZ PROJEKT arbdr spcifikt md: Rådgivig om domicilplacrig Evalurig og udviklig af byggproktr Udlig og/llr salg af byggproktr og y-byggrir Corporat Ral Estat (CRES) DTZ CORPORATE FINANCE arbdr md høt spcialisrd og idividull løsigr id for: Optimrig af kapitalstruktur og fiasirig Rådgivig om fiasirig og fod Udviklig af y ivstrigsproduktr DTZ VURDERING & RESEARCH udførr opgavr id for: Vurdrigr Sy & Skø Voldgift Aalysr, statistik & markdsrapportr DTZ SKANDINAVIEN: Udovr vor to dask kotorr r vi ydrligr at fid i Hlsiki, Oslo, Götborg, Stockholm, Karlst, Malmö og Norrköpig DTZ WORLDWIDE: Rpræstatio i ovr 40 lad; hrudr USA, Kia, Sigapor, Storbritai, Frakrig, Tysklad, Itali og Japa. Idrtig Lmålt lvrs idflytigsklart og idrttt i samarbd md lr og udlr

7

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 01 2013 6. årgang Trodser konjunkturen Derfor tror Lyngby på grundsalg nu Læs side 44 De største transaktioner

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Smedeland 13, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 04 mia.faelt@nordeaejendomme.dk

Smedeland 13, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 04 mia.faelt@nordeaejendomme.dk Information 1.519 m² spændende råt kontorlejemål En del af den tidligere Colgate-Palmolive fabrik, den gamle Klinkehal står i dag som et råt lokale med enkelte mindre rum. De industrielle overflader som

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club. Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os

Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club. Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os Velkommen til ESTATEKONFERENCE Erhvervs-og boligmarkedet i København

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Nye tider Nye mål Nye lokaler Velkommen til JKE s nyeste magasin med erhvervslokaler

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Århus Elite får køn show-trup. Laudruppernes landshold i NRGi Park. Grahns fantastiske vindermentalitet Læs mere side 12-13.

Århus Elite får køn show-trup. Laudruppernes landshold i NRGi Park. Grahns fantastiske vindermentalitet Læs mere side 12-13. Laudruppernes landshold i NRGi Park Læs mere side 13 Grahns fantastiske vindermentalitet Læs mere side 12-13 Århus Elite får køn show-trup Læs mere side 6-7 Magasin for Århus Elite Nr. 10 Tirsdag d. 18.

Læs mere