Det kommunale boligmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kommunale boligmarked"

Transkript

1 Det kommunale boligmarked Almennet-kursus 12. november 2013

2 Indhold 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennet-vejledningen eksempler på værktøjer 4. Eksempler på boligmarkedsanalyser Korsør Sorø Lolland 5. SWOT-analyse som samlet ramme for analysen 6. Gruppeopgave

3 Kig i krystalkuglen Hvordan bliver befolkningsudviklingen? Hvordan udvikler boligmarkedet sig? Hvad betyder det for boligefterspørgselen? Hvordan gør vi vores boliger konkurrencedygtige i fremtidens boligmarked?

4 Kilde: Stationsbyer i dag udgivet af Realdania 2013

5 Kilde: Stationsbyer i dag, udgivet af Realdania 2013 Kilde: Stationsbyer i dag udgivet af Realdania 2013

6 Frederikshavn Kommune

7 Gladsaxe Kommune

8 Helsingør Kommune

9 Halsnæs Kommune

10 Københavns Kommune

11 Formål med boligmarkedsanalyse En analyse af det lokale boligmarked og af afdelingens konkurrenceevne på dette marked både nu og i fremtiden giver et bedre beslutningsgrundlag for store investeringer

12 Indhold i boligmarkedsanalyse Er boligerne konkurrencedygtige nu og i fremtiden? Hvad skal der til for at de bliver det? Hvilke målgrupper skal boligerne henvende sig til? Hvad sker der i øvrigt på det lokale boligmarked?

13 AKTIVITETER OG VÆRKTØJER 1.Det kommunale boligmarked 2.Det lokale boligmarked 3.Afdelingens konkurrencesituation 4.Afdelingens økonomiske konkurrenceevne Kommunens boligstrategi Kommuneplanen Kommunens boligmarked Afgrænsning af det lokale boligmarked Statistiske oplysninger for området Konkrete bebyggelser Udlejningssituation og ventelister Flyttemønster Spørgeskemaundersøgelse Sammenligning af boligøkonomi Det økonomiske råderum 5.Sammenfatning SWOT-analyse Fremtidsscenarier

14 Kommunens rolle på boligmarkedet Overordnet planlægning og strategi på boligområdet Planmæssige rammer for byudvikling og byomdannelse i lokalområder Samarbejde med ejere og investorer om nybyggeri og renoveringer Tilvejebringelse af boliger til særlige grupper Fornyelse af nedslidte byområder og boliger

15 Samarbejde med kommunen om boligmarkedet Overblik over kommunens politikker og strategier på boligområdet Informationer, baggrundsmateriale, analyser, statistik Dialog om de planmæssige og strategiske forudsætningers betydning for den konkrete afdeling Dialog om organisering af samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationen om fremtidssikring af den konkrete boligafdeling

16 Samarbejde med kommunen om helhedsplanen GENERELT Styringsdialogmøder KONKRET Prækvalifikationsfase Helhedsplansfase Projekteringsfase Byggefase Byggeregnskabsfase

17 VÆRKTØJ - KOMMUNENS BOLIGSTRATEGI Har kommunen en boligpolitisk strategi? Angiv titel og dato samt relevante hovedkonklusioner Har kommunen offentliggjort statistiske oplysninger om boligmarkedet? Angiv kilde og hovedresultater Har kommunen offentliggjort en befolkningsfremskrivning? Angiv kilde og hovedresultater Samlet konklusion hvilken betydning har den boligpolitiske strategi for afdelingen?

18 Det lokale boligmarked Afgrænsning af boligområdet Fysiske og infrastrukturelle forhold Historie og image Virksomheder, institutioner og andre aktører i området Konkurrerende boligområder Statistiske oplysninger om lokalområdet

19 VÆRKTØJ AFGRÆNSNING AF LOKALT BOLIGMARKED Afgrænsning af lokalområdet Angiv områdets afgrænsning af vejnavne eller lignende og tegn den evt. ind på et kort Historie Beskriv kort lokalområdets historie Geografi Beskriv kort lokalområdets geografi, fx infrastruktur, natur, bebyggelsestyper mv. Virksomheder og institutioner Beskriv kort lokalområdets virksomheder og institutioner, handel og service, kultur mv.

20 VÆRKTØJ STATISTISKE OPLYSNINGER Statistiske oplysninger for et boligområde (KAAS): Beboernes alder og oprindelse Husstandsforhold Indkomstforhold og forsørgelse Fraflytning/tilflytning Uddannelsesniveau Socioøkonomisk status

21 Afdelingens konkurrencesituation Udlejningssituation Ventelister Fraflytninger, antal tilbud, vurderinger vedrørende udviklingstendenser og forskelle mellem boligtyper Flyttemønster Fraflytning Tilflytning Spørgeskemaundersøgelse

22 VÆRKTØJ SPØRGESKEMA Eksempel på spørgeskema (skal tilpasses den konkrete situation i afdelingen) Fraflyttere Hvilken bolig flytter de/i til? Hvor længe har du boet i afdelingen? Hvad er årsagen til at du/i flytter? Hvad skulle der til for at du ville blive boende i afdelingen? Anden bolig i afdelingen Anden afdeling i boligorganisationen Anden almen boligorganisation Ejerbolig/andelsbolig antal år Ønsker anden lejlighedsstørrelse Ønsker billigere husleje Ændringer i familiestørrelse Ændring af arbejdssted Utilfredshed med boligen Andet

23 Økonomisk konkurrenceevne Sammenligning af huslejeniveauer Almene Private Ejerboliger Det økonomiske råderum Regnearksmodel til simulering af forskellige fremtidsscenarier

24 Oversigt over huslejeniveauer i almene boligafdelinger i Slagelse Kommune Org.Nr Afd.Nr Afd. navn Antal almene Opførelsesår Type 201 Husleje pr. m2 i almene familieboliger familieboliger Regnsk Budget 2006 Budget Slagelse Almen. Boligselskab 1 Allehusene T/L FOB T/L FOB /57 T/L FOB T/L FOB Etage R 46 Slagelse Boligselskab 7 Søndermarken T/L FOB T/L FOB T/L FOB Etage Slagelse Almen. Boligselskab 3 Jørgensgården Etage FOB T/L FOB Etage R 318 FOB /64 Etage R 318 FOB Etage Slagelse Almen. Boligselskab 4 Schackenborgvænge Etage Slagelse Boligselskab 10 Grønningen Etage FOB T/L FOB T/L Slagelse Boligselskab 8 Vesterport Etage FOB Etage R 318 FOB Etage FOB Etage Slagelse Boligselskab 9 Torvegade Etage FOB Etage Slagelse Boligselskab 3 Slotsvænget Etage FOB Etage R 318 FOB Etage FOB Etage FOB Etage FOB Etage Slagelse Almen. Boligselskab 2 Solgården Etage FOB Etage FOB T/L FOB Etage FOB T/L FOB Etage FOB /55 Etage FOB T/L Slagelse Boligselskab 11 Byskovgård Etage FOB Etage FOB 66 Mølletorvet Etage FOB Etage FOB 34 Sydbyen Etage S 46 Slagelse Boligselskab 2 Marievaj/Vestergade Etage FOB 46 Møllegårdsparken/Grønlandsvej T Slagelse Boligselskab 16 Slotsgade/Fruegade Blandet Slagelse Boligselskab 24 Østervænget T/L FOB Etage FOB 39 Løvegade /77 Etage FOB 44 Møllegårdsparken Blandet FOB 42 Bødlens Hus /86 T/L Slagelse Boligselskab 4 Sct. Peders Sogn Blandet Slagelse Boligselskab 13 Håndværkerparken Etage FOB 35 Klostegården Etage FOB 49 Nørrevangsparken /87 Blandet Slagelse Boligselskab 23 Helleholm T/L FOB Etage Slagelse Boligselskab 26 Møllevænget T/L Slagelse Boligselskab 14 Slotsgade/Bjergbygade Etage Slagelse Boligselskab 18 Skovvænget T/L Slagelse Boligselskab 19 Mariendals Allé/Marievej Etage Slagelse Boligselskab 12 Sydbyen Etage S 318 FOB 52 Agersøvej /93 T/L Slagelse Boligselskab 25 Bredalsgade Etage Slagelse Boligselskab 5 Hashøj T/L Slagelse Boligselskab 17 Sct. Mikkelsgade Etage FOB 43 Bredahlsgade Etage Gn. snit. 601 Regnskab 2005 og budget 2006 er fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase Budget 2008 er fra FOB og SB budgetter, mens SAB er fra organisationens hjemmeside

25 KORSØR

26 Baggrund Ledige boliger i Halsskov/Korsør udgør en stadig stigende udfordring for såvel private udlejere som almene boligorganisationer Store økonomiske tab i BoligKorsør på grund af lejetab I Halsskov/Korsør forventes negativ befolkningsvækst i de kommende år Mange af BoligKorsørs boliger er af ældre dato og utidssvarende

27 Formål Dokumentation af problemer med ledige boliger i BoligKorsør Belysning af konkurrencesituationen for boligerne i BoligKorsør Belysning af udviklingstendenser på boligmarkedet i Korsør Udpegning af generelle løsningsmuligheder for stimulering af efterspørgselen og reducering/omdannelse af boligmassen

28 Indhold af analyse BoligKorsør: Analyse af BoligKorsør i forhold til boligstruktur, huslejeniveauer, ledige lejemål, venteliste, flyttemønster og beboernes aldersfordeling samt vurdering af konkurrenceevne. Boligmarkedet: Analyse af boligmarkedet i Halsskov/Korsør, herunder befolkningsudvikling, boligstruktur og boligudgifter samt den kontekst, byen og BoligKorsør befinder sig i (kommunale planer, politikker og strategier). Boligpræferencer nu og i fremtiden (fremtids- og boligforskning). Løsningsmuligheder

29 Fremgangsmåde BoligKorsør: oversigt over afdelinger (opførelsesår, antal boliger, boligstørrelse m.v.), ledige lejemål, venteliste, huslejeniveauer samt flyttestatistik. Danmarks Statistik: Særkørsel hos Danmarks Statistik i forhold til boligstrukturen i Halsskov/Korsør. Slagelse Kommune: kort, befolkningsprognose, aldersfordeling af beboere i BoligKorsør samt diverse administrative/politiske dokumenter, herunder bosætningsanalyse, boligprogram og bosætningspolitik. Desk research i forhold til forskning om boligpræferencer. Interview med udlejningsansvarlige i BoligKorsør og afholdt møder med BoligKorsør.

30 Den aktuelle situation - boliger Boligmassen i BoligKorsør er generelt af ældre dato og en stor andel af boligerne har ikke gennemgået større renoveringer/moderniseringer. Halvdelen af boligerne i BoligKorsør er opført før 1960, resten mellem 1960 og 1990 Boligafdelingerne er primært opført som etageboligbebyggelse (66%) og tæt/lavt byggeri. Der er mange ejerlejligheder i Korsør, som er en konkurrent til de almene boliger

31 Den aktuelle situation - beboere Aldersfordelingen af beboere i BoligKorsørs boliger viser en overrepræsentation af ældre på 65 år og derover sammenlignet med Slagelse Kommune. Det betyder øget efterspørgsel efter boliger med god tilgængelighed Det betyder også mange fraflytninger af beboere med lange botider og deraf følgende øgede istandsættelsesomkostninger.

32 Den aktuelle situation ledige boliger BoligKorsør har konstant omkring 100 ledige boliger, som har stået tomme i mere end 90 dage, svarende til 3 % af den samlede boligmasse. De ledige boliger findes primært i Halsskov Nord (især afdeling 15) og Halsskov Centrum (afdeling 3). I 2011 fraflyttede 300 beboere boliger i BoligKorsør

33 Den aktuelle situation - ejerboliger Liggetider for ejerboliger i Halsskov/Korsør ligger mellem 300 og 400 dage. Den lange liggetid spiller ind på og påvirker mobiliteten på boligmarkedet og dermed boligefterspørgslen i negativ retning. Slagelse Kommune er desuden blandt de kommuner, der har den laveste m 2 -pris for ejerlejligheder og rækkehuse.

34 Den aktuelle situation - boligudgifter En sammenligning af boligudgifter til private etagelejligheder viser, at BoligKorsørs boliger er forholdsvis billige (undtagen Korsør Syd), Boligselskabets tæt/lave byggeri generelt har svært ved at konkurrere med boligudgifter til rækkehuse og villaer.

35 Udviklingstendenser - befolkningsudviklingen Ifølge kommunens befolkningsprognose forventes indbyggertallet i Halsskov/Korsør at falde med ca. 800 personer frem til 2022, svarende til 5,2 %. En fremskrivning af disse forhold betyder, at der frem til 2022 vil være behov for at reducere den almene boligmasse i Halsskov/Korsør med mindst 150 boliger, udover det behov for boligreduktion, der kan konstateres på nuværende tidspunkt. På den baggrund vurderes det, at der er behov for en samlet nettoreduktion på mindst 300 boliger. Da der også er brug for nybyggeri af moderne boliger er behovet for reduktion noget større end 300 boliger.

36 Udviklingstendenser - aldersfordeling Øget efterspørgsel efter boliger blandt de unge (17-25-årige) samt blandt seniorer og de ældre (60-99 år). Efterspørgslen fra de unge og seniorer/ældre forventes dog ikke at kunne opveje den vigende efterspørgsel blandt øvrige aldersgrupper.

37 Befolkning Korsør/Halsskov år 6-16 år år år år år år år

38 Løsningsmuligheder Nedrivning af boliger Renovering af boliger med lejlighedssammenlægning og tilgængelighed Enkeltvist salg af almene boliger eller salg af blokke eller jordarealer Omdannelse af tomme boliglejemål til anden anvendelse (f.eks. erhvervslejemål) som led i en samlet helhedsplan Mulighed for områdefornyelse i nyere boligområder med sociale problemer Intensivering af markedsføring og samarbejde med private virksomheder og uddannelsesinstitutioner

39 Slagelse Kommunes bosætningspolitik Kommunen ønsker at fastholde og tiltrække særligt tre grupper: Unge under uddannelse Børnefamilier De etablerede voksne

40 Slagelse Kommunes strategi for den almene boligsektor Nedrivning af almene boliger er ikke et mål, men kan være en løsning, hvis der er alvorlige udlejningsproblemer Salg af almene boliger er næppe en løsning, da de vil være svære at afhænde Nuværende boliger skal gøres attraktive for unge, børnefamilier og seniorer

41 SORØ

42

43

44

45

46 Gennemsnitlige boligomkostninger i Sorø Lejebolig (almen): 675 kr. pr. m 2 pr. år Lejebolig (privat): 868 kr. pr. m 2 pr. år Ejerbolig inkl. afdrag: kr. pr. m 2 pr. år Ejerbolig ekskl. afdrag: 727 kr. pr. m 2 pr. år

47 Planer, strategier og politikker Kommuneplan , Udviklings- og planstrategi 2011, samt Boligbyggeprogram og Bosætningsstrategi Sorø by som lokomotiv for vækst og udvikling i kommunen bosætning og erhvervsudvikling som særlige strategiske fokusområder By- og boligplanlægning i løbende dialog med strategiske samarbejdspartnere, især private bygherrer Især fokus på tiltrækning af unge familier, sundhedspersonale samt indpendlere mhp. at fastholde og udbygge kommunens skattegrundlag (fælles for de tre grupper: mellem- og højtuddannede borgere) Erhvervsudvikling med fokus på fastholdelse/tiltrækning af små og store vidensvirksomheder

48 Sammenfatning og perspektiver Tydeligt fokus på at fastholde og tiltrække højt- og mellemuddannede borgere, politisk, planlægningsmæssigt og fysisk Mindre stærkt politisk fokus på øvrige borgergrupper såsom unge (manglende politiske visioner på uddannelsesområdet) og ældre Hvilken rolle kan den almene sektor spille? Unge familier, indpendlere og sundhedspersonale: ikke sikkert, at de kan eller vil købe sig ind på boligmarkedet til at starte med behov for gode almene familieboliger? Ældre: Aldrende befolkning i kommunen og i Sorø by, dog flere nye og endnu ikke udlejede ældreboliger er efterspørgslen efter ældreboliger mættet, også på sigt? Handicap og psykiatri Unge (under uddannelse): den store joker Svage grupper: de er der, og måske voksende gruppe hvad er deres boligbehov nu og i fremtiden?

49 Betydningen for boligefterspørgslen De politiske strategier tyder på, at der fremover: Kan være et behov for flere familieboliger, der kan tiltrække de unge familier, sundhedspersonale og indpendlerne Kan være et behov for tidssvarende ældreboliger på sigt Vil være et mindre behov/efterspørgsel efter ungdomsboliger (manglende visioner på uddannelsesområdet) Det foreløbige datamateriale tyder på: At der er for mange ungdomsboliger (på markedsvilkår) At der vil blive behov for flere tidssvarende ældreboliger At der er marked for flere større almene boliger

50 Lolland Kommune

51 Lolland Kommune Prognose, aldersfordeling

52

53 Analysens indhold Det har vi kigget på: Bygningerne: Opførelsesår, vedligeholdelsesstand og - planer, renoverings- og fornyelsesprojekter, sammenhæng med øvrig bebyggelse Boligerne: Antal, størrelse, art (parcelhus, rækkehus, lejlighed m.v.), type (ungdomsboliger, ældreboliger, familieboliger) Økonomi: Afdelingens driftsøkonomi Attraktivitet: Ventelister, tomgang, huslejeniveau Sociale forhold: Beboerne, beboertilfredshed, image, naboskab Lokalområdets generelle udvikling: boligmarked, faciliteter, infrastruktur, planer

54 Analysens indhold Sådan har vi indsamlet viden: I BF Lolland: Opstartsmøde med BFL Dokumenter fra afdelinger: Regnskaber, vedligeholdelsesplaner, budgetter Interviews: Administration, Ejendomsinspektører Besigtigelsesture: Ingeniør og antropolog kigger og vurderer sammen med ejendomsinspektør og beboerrepræsentant. Viden udefra: Register-data: BBR, Landsbyggefonden, Lolland Kommune: Statistik, analyser fra baggrundspapir til Strategi for den almene boligsektor, planstrategi og befolkningsprognoser

55 Pilotafdelingerne Rosenparken (Rødby) Rosenparken 1-9, 4970 Rødby Torvevænget, Nørregade, Fruegade (Rødby) Nørregade 9-11, 4970 Rødby Nørregade 12A -12B, 4970 Rødby Fruegade 1A -1F, 4970 Rødby Afd Rådhusvænget Østergade 12, 4880 Nysted Afd Horslunde, Femø, Fejø (- Gallevej) Stationsvej 10-44, 4913 Horslunde Herredsvej 177 A F, 4944 Fejø Hans Fugls Vej 8-32, 4913 Horslunde Banevænget 1-11, 4913 Horslunde Hans Fugls Vej 34-72, 4913 Horslunde Herredsvej 177 G K, 4944 Fejø Femø, Askhavnsvej 77A C, 4930 Maribo

56 Rødby Strukturelle forhold Massiv befolkningstilbagegang, aldrende befolkning Skole Få arbejdspladser, mange små erhvervsdrivende fx anlægsgartnere, få store virksomheder) Klemt butiksliv (ca hver 4. butik er lukket) Dog stadig levende byliv (café, natteliv, medborgerhus) og mange rekreative tilbud (svømmehal, go-card, stadion, lystskoven, nærhed til havn og strand) Dårligt udkants-image Rimelig infrastruktur Den store joker Femern forbindelsen Kommunens tilgang: Åbenhed i forhold til Femern muligheder. Ihærdig indsats i forhold til nedrivning af tomme ejerboliger

57 Rødby

58 22-32 Rødby Rosenparken Teknisk gennemgang: Samlet set rimelig stand 36 ud af 51 point Renoveret i 2001 med støtte fra LBF Anmærkninger om utidsvarende indeklimaforhold Ingen akutte krav om tiltag

59 22-32 Rødby Rosenparken Boligsocial gennemgang: Beboertilfredshed Primært ældre beboergruppe Fælles grønne arealer anvendes kun lidt (men varieret beplantning nydes sikkert som udsigt fra altaner) Ingen hærværk, affald eller anden tegn på uansvarlig adfærd Ingen afdelingsbestyrelse men festudvalg Fælles beboeraktiviteter

60 22-32 Rødby Rosenparken Attraktivitet: 12 på venteliste, men passivt Ofte 1 tom lejlighed 1-2 lejligheder har stået tomme i over en måned hvert år de sidste tre år Husleje: 757 kr/m2/år Gns. Almene boliger, hele Lolland: 798 kr./m2/år Gns. boligudgift, ejerboliger, 449,20 kr./m2/år (dog stor usikkerhed i tal)

61 22-32 Rødby Rosenparken Økonomi Huslejen ligger på gennemsnittet af alle almene boliger på Lolland Udgifterne til renholdelse, vedligeholdelse og henlæggelser er lave Afdelingen har underskud på driften Afdelingen har for lav opsparing Kort venteliste

62 22-32 Rødby Rosenparken Udfordring: Hvis de økonomiske udfordringer skal løses via huslejeforhøjelser bliver afdelingens konkurrenceevne forringet, hvilket kan være risikabelt i et marked med faldende boligefterspørgsel. Løsning: Driftsstøtte Stimulering af efterspørgselen Femern-muligheder?

63 Horslunde, Utterslev, Fejø og Femø Strukturelle forhold Massiv befolkningstilbagegang, aldrende befolkning og ingen tilflytning Skole med svindende elevtal Få arbejdspladser Dårlig infrastruktur og lang afstand til større by Aktive borgergrupper i Horslunde og Utterslev Levende bymiljø i Horslunde (detailhandel, året landsby 2011 og 12) Lolland Kommunes tilgang: Satser på aksen og der, hvor borgerne viser engagement. Nedrivning af tomme boliger. Effektivisering af velfærdsydelser. Horslunde energi-landsby.

64 Horslunde erhverv Horslunde

65 Horslunde voksenalder

66 Horslunde indkomst

67 22-61 Horslunde, Utterslev, Fejø, Femø Attraktivitet: 11 på venteliste, primært ønske om Hans Fugls vej Mange tomme boliger, især i Utterslev og på Fejø Husleje: 917 kr./m2/år Gns. Almene boliger, hele Lolland: 798 kr./m2/år Gns. boligudgift, ejerboliger, Horslunde: 593 kr./m2/år Gns. Boligudgift, ejerboliger, Fejø: 352 kr./m2/år (dog stor usikkerhed i tal)

68 22-61 Horslunde, Utterslev, Fejø, Femø Udfordring: Manglende efterspørgsel efter boliger i områderne Afdelingens økonomi hænger ikke sammen Løsning: Reduktion af boliger ved salg eller nedrivning Stimulering af efterspørgsel i de bevaringsværdige dele af afdelingen Bevar og dyrk afdelingens sociale liv på Hans Fugls vej med fokus på ældre

69 Sammenfatning - Swotanalyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler

70 5. SAMMENFATNING - SWOT-ANALYSE Styrker (økonomi, image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter) Svagheder (økonomi, image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter) Muligheder (fysiske eller boligsociale indsatser, områdeindsatser, økonomisk opretning, organisatoriske ændringer, udlejningsregler) Trusler (konkurrenceforhold, manglende attraktivitet, flyttemønster, huslejetab, fysisk nedslidning, kriminalitet og hærværk)

71 Gruppeopgave Boligorganisationen har gennemført en analyse af boligmarkedet på de fire punkter: det kommunale boligmarked, det lokale boligmarked, afdelingens konkurrencesituation og afdelingens økonomiske konkurrenceevne. På den baggrund har organisationerne indkaldt afdelingsbestyrelsen og andre relevante perso-ner til en dialog om hovedresultaterne og udarbejdelse af en sammenfatning og konklusion.

72

73 Styrker (økonomi, image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter) Svagheder (økonomi, image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter) Muligheder (fysiske eller boligsociale indsatser, områdeindsatser, tilgængelighed, økonomisk opretning, organisatoriske ændringer, udlejningsregler) Trusler (konkurrenceforhold, manglende attraktivitet, flyttemønster, huslejetab, fysisk nedslidning, kriminalitet og hærværk)

Fremtidens lokale boligmarked

Fremtidens lokale boligmarked Fremtidens lokale boligmarked Almennet-kursus 12. juni 2012 Indhold 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter 4. Eksempler

Læs mere

Det kommunale boligmarked

Det kommunale boligmarked Det kommunale boligmarked Almennet-kursus 9. marts 2015 Indhold 1.Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2.Befolkningsudviklingen 3.Almennet-vejledningen eksempler på værktøjer 4.Eksempler på boligmarkedsanalyser

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Vester Hassing Afdeling 5

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Vester Hassing Afdeling 5 Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 og 20-34, Bag Hækken 2-34 og 1-31, Ved Jernbanen 2-12 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Vester Hassing Afdeling 5 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 Viaduktvej 8-12, Ringholmsvej 2-24, Frank Rygårdsvej 1-7og 2-16, Stationsvej 41-75, Bakkevej 12-30+42, Bakkevej 32-40 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 INDHOLD Baggrund...

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne 2 Den almene bolig har trange kår i landdistrikterne Vi kan ikke bare lukke øjnene og håbe på bedre tider, alt imens udgifterne til tomgang er

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Paper til boligforskningsseminar i Center for Boligforskning, 16-17.9 2004 Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Hans Skifter Andersen Abstrakt

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 Gl Skansevej 1+3 og 2-8, Bøgevej 2-40, Lilleholm 13-55 og 58-84, Lille Dybet 2-14, Fjordparken 32-38 og 15-29, Idrætsallé 1-27 og 31-45 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES?

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? Foredrag ved BL s seminar om almene boligers fremtid d. 8.12.2005 Ved centerleder Hans Kristensen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab 2) Fysiske helhedsplaner 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 4) Status fysiske helhedsplaner Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab Grundlagt

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Referat Sted Start 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 Nr. Uttrup afd. 8: Clematisvej 1+3 og 4+6, Bregnevej 1-11, Forbindelsesvejen 121-125 og 131+133 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Statistik. Afdelingernes årsregnskaber for 2013. For bedre at kunne foretage sammenligning er afdelingerne sorteret efter opførelsesår

Statistik. Afdelingernes årsregnskaber for 2013. For bedre at kunne foretage sammenligning er afdelingerne sorteret efter opførelsesår Statistik ernes årsregnskaber for 2013 PAB, Postfunktionærernes Andels-Boligforening BAB, Brøndbyernes Andelsboligforening HJEM, Boligselskabet Hjem LB, Lægeforeningens boliger HB, HvidovreBo GAA, Gladsaxe

Læs mere

Statistik. Afdelingernes årsregnskaber for 2014. For bedre at kunne foretage sammenligning er afdelingerne sorteret efter opførelsesår

Statistik. Afdelingernes årsregnskaber for 2014. For bedre at kunne foretage sammenligning er afdelingerne sorteret efter opførelsesår Statistik ernes årsregnskaber for 2014 PAB, Postfunktionærernes Andels-Boligforening BAB, Brøndbyernes Andelsboligforening HJEM, Boligselskabet Hjem LB, Lægeforeningens boliger HB, HvidovreBo GAA, Gladsaxe

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 Uttrupvej 2-18 og 1-19, Abildgaardsvej 42-64 og 21-57, Gl. Kongevej 73-77, Hjørringvej 37A-B og 39A-B og 73 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt 7 Boliger Kapitlet beskriver kommunens planer for den forventede fremtidige boligudvikling i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og i det åbne land. På boligområdet står Lolland Kommune over for to udfordringer.

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere