Det kommunale boligmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kommunale boligmarked"

Transkript

1 Det kommunale boligmarked Almennet-kursus 12. november 2013

2 Indhold 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennet-vejledningen eksempler på værktøjer 4. Eksempler på boligmarkedsanalyser Korsør Sorø Lolland 5. SWOT-analyse som samlet ramme for analysen 6. Gruppeopgave

3 Kig i krystalkuglen Hvordan bliver befolkningsudviklingen? Hvordan udvikler boligmarkedet sig? Hvad betyder det for boligefterspørgselen? Hvordan gør vi vores boliger konkurrencedygtige i fremtidens boligmarked?

4 Kilde: Stationsbyer i dag udgivet af Realdania 2013

5 Kilde: Stationsbyer i dag, udgivet af Realdania 2013 Kilde: Stationsbyer i dag udgivet af Realdania 2013

6 Frederikshavn Kommune

7 Gladsaxe Kommune

8 Helsingør Kommune

9 Halsnæs Kommune

10 Københavns Kommune

11 Formål med boligmarkedsanalyse En analyse af det lokale boligmarked og af afdelingens konkurrenceevne på dette marked både nu og i fremtiden giver et bedre beslutningsgrundlag for store investeringer

12 Indhold i boligmarkedsanalyse Er boligerne konkurrencedygtige nu og i fremtiden? Hvad skal der til for at de bliver det? Hvilke målgrupper skal boligerne henvende sig til? Hvad sker der i øvrigt på det lokale boligmarked?

13 AKTIVITETER OG VÆRKTØJER 1.Det kommunale boligmarked 2.Det lokale boligmarked 3.Afdelingens konkurrencesituation 4.Afdelingens økonomiske konkurrenceevne Kommunens boligstrategi Kommuneplanen Kommunens boligmarked Afgrænsning af det lokale boligmarked Statistiske oplysninger for området Konkrete bebyggelser Udlejningssituation og ventelister Flyttemønster Spørgeskemaundersøgelse Sammenligning af boligøkonomi Det økonomiske råderum 5.Sammenfatning SWOT-analyse Fremtidsscenarier

14 Kommunens rolle på boligmarkedet Overordnet planlægning og strategi på boligområdet Planmæssige rammer for byudvikling og byomdannelse i lokalområder Samarbejde med ejere og investorer om nybyggeri og renoveringer Tilvejebringelse af boliger til særlige grupper Fornyelse af nedslidte byområder og boliger

15 Samarbejde med kommunen om boligmarkedet Overblik over kommunens politikker og strategier på boligområdet Informationer, baggrundsmateriale, analyser, statistik Dialog om de planmæssige og strategiske forudsætningers betydning for den konkrete afdeling Dialog om organisering af samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationen om fremtidssikring af den konkrete boligafdeling

16 Samarbejde med kommunen om helhedsplanen GENERELT Styringsdialogmøder KONKRET Prækvalifikationsfase Helhedsplansfase Projekteringsfase Byggefase Byggeregnskabsfase

17 VÆRKTØJ - KOMMUNENS BOLIGSTRATEGI Har kommunen en boligpolitisk strategi? Angiv titel og dato samt relevante hovedkonklusioner Har kommunen offentliggjort statistiske oplysninger om boligmarkedet? Angiv kilde og hovedresultater Har kommunen offentliggjort en befolkningsfremskrivning? Angiv kilde og hovedresultater Samlet konklusion hvilken betydning har den boligpolitiske strategi for afdelingen?

18 Det lokale boligmarked Afgrænsning af boligområdet Fysiske og infrastrukturelle forhold Historie og image Virksomheder, institutioner og andre aktører i området Konkurrerende boligområder Statistiske oplysninger om lokalområdet

19 VÆRKTØJ AFGRÆNSNING AF LOKALT BOLIGMARKED Afgrænsning af lokalområdet Angiv områdets afgrænsning af vejnavne eller lignende og tegn den evt. ind på et kort Historie Beskriv kort lokalområdets historie Geografi Beskriv kort lokalområdets geografi, fx infrastruktur, natur, bebyggelsestyper mv. Virksomheder og institutioner Beskriv kort lokalområdets virksomheder og institutioner, handel og service, kultur mv.

20 VÆRKTØJ STATISTISKE OPLYSNINGER Statistiske oplysninger for et boligområde (KAAS): Beboernes alder og oprindelse Husstandsforhold Indkomstforhold og forsørgelse Fraflytning/tilflytning Uddannelsesniveau Socioøkonomisk status

21 Afdelingens konkurrencesituation Udlejningssituation Ventelister Fraflytninger, antal tilbud, vurderinger vedrørende udviklingstendenser og forskelle mellem boligtyper Flyttemønster Fraflytning Tilflytning Spørgeskemaundersøgelse

22 VÆRKTØJ SPØRGESKEMA Eksempel på spørgeskema (skal tilpasses den konkrete situation i afdelingen) Fraflyttere Hvilken bolig flytter de/i til? Hvor længe har du boet i afdelingen? Hvad er årsagen til at du/i flytter? Hvad skulle der til for at du ville blive boende i afdelingen? Anden bolig i afdelingen Anden afdeling i boligorganisationen Anden almen boligorganisation Ejerbolig/andelsbolig antal år Ønsker anden lejlighedsstørrelse Ønsker billigere husleje Ændringer i familiestørrelse Ændring af arbejdssted Utilfredshed med boligen Andet

23 Økonomisk konkurrenceevne Sammenligning af huslejeniveauer Almene Private Ejerboliger Det økonomiske råderum Regnearksmodel til simulering af forskellige fremtidsscenarier

24 Oversigt over huslejeniveauer i almene boligafdelinger i Slagelse Kommune Org.Nr Afd.Nr Afd. navn Antal almene Opførelsesår Type 201 Husleje pr. m2 i almene familieboliger familieboliger Regnsk Budget 2006 Budget Slagelse Almen. Boligselskab 1 Allehusene T/L FOB T/L FOB /57 T/L FOB T/L FOB Etage R 46 Slagelse Boligselskab 7 Søndermarken T/L FOB T/L FOB T/L FOB Etage Slagelse Almen. Boligselskab 3 Jørgensgården Etage FOB T/L FOB Etage R 318 FOB /64 Etage R 318 FOB Etage Slagelse Almen. Boligselskab 4 Schackenborgvænge Etage Slagelse Boligselskab 10 Grønningen Etage FOB T/L FOB T/L Slagelse Boligselskab 8 Vesterport Etage FOB Etage R 318 FOB Etage FOB Etage Slagelse Boligselskab 9 Torvegade Etage FOB Etage Slagelse Boligselskab 3 Slotsvænget Etage FOB Etage R 318 FOB Etage FOB Etage FOB Etage FOB Etage Slagelse Almen. Boligselskab 2 Solgården Etage FOB Etage FOB T/L FOB Etage FOB T/L FOB Etage FOB /55 Etage FOB T/L Slagelse Boligselskab 11 Byskovgård Etage FOB Etage FOB 66 Mølletorvet Etage FOB Etage FOB 34 Sydbyen Etage S 46 Slagelse Boligselskab 2 Marievaj/Vestergade Etage FOB 46 Møllegårdsparken/Grønlandsvej T Slagelse Boligselskab 16 Slotsgade/Fruegade Blandet Slagelse Boligselskab 24 Østervænget T/L FOB Etage FOB 39 Løvegade /77 Etage FOB 44 Møllegårdsparken Blandet FOB 42 Bødlens Hus /86 T/L Slagelse Boligselskab 4 Sct. Peders Sogn Blandet Slagelse Boligselskab 13 Håndværkerparken Etage FOB 35 Klostegården Etage FOB 49 Nørrevangsparken /87 Blandet Slagelse Boligselskab 23 Helleholm T/L FOB Etage Slagelse Boligselskab 26 Møllevænget T/L Slagelse Boligselskab 14 Slotsgade/Bjergbygade Etage Slagelse Boligselskab 18 Skovvænget T/L Slagelse Boligselskab 19 Mariendals Allé/Marievej Etage Slagelse Boligselskab 12 Sydbyen Etage S 318 FOB 52 Agersøvej /93 T/L Slagelse Boligselskab 25 Bredalsgade Etage Slagelse Boligselskab 5 Hashøj T/L Slagelse Boligselskab 17 Sct. Mikkelsgade Etage FOB 43 Bredahlsgade Etage Gn. snit. 601 Regnskab 2005 og budget 2006 er fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase Budget 2008 er fra FOB og SB budgetter, mens SAB er fra organisationens hjemmeside

25 KORSØR

26 Baggrund Ledige boliger i Halsskov/Korsør udgør en stadig stigende udfordring for såvel private udlejere som almene boligorganisationer Store økonomiske tab i BoligKorsør på grund af lejetab I Halsskov/Korsør forventes negativ befolkningsvækst i de kommende år Mange af BoligKorsørs boliger er af ældre dato og utidssvarende

27 Formål Dokumentation af problemer med ledige boliger i BoligKorsør Belysning af konkurrencesituationen for boligerne i BoligKorsør Belysning af udviklingstendenser på boligmarkedet i Korsør Udpegning af generelle løsningsmuligheder for stimulering af efterspørgselen og reducering/omdannelse af boligmassen

28 Indhold af analyse BoligKorsør: Analyse af BoligKorsør i forhold til boligstruktur, huslejeniveauer, ledige lejemål, venteliste, flyttemønster og beboernes aldersfordeling samt vurdering af konkurrenceevne. Boligmarkedet: Analyse af boligmarkedet i Halsskov/Korsør, herunder befolkningsudvikling, boligstruktur og boligudgifter samt den kontekst, byen og BoligKorsør befinder sig i (kommunale planer, politikker og strategier). Boligpræferencer nu og i fremtiden (fremtids- og boligforskning). Løsningsmuligheder

29 Fremgangsmåde BoligKorsør: oversigt over afdelinger (opførelsesår, antal boliger, boligstørrelse m.v.), ledige lejemål, venteliste, huslejeniveauer samt flyttestatistik. Danmarks Statistik: Særkørsel hos Danmarks Statistik i forhold til boligstrukturen i Halsskov/Korsør. Slagelse Kommune: kort, befolkningsprognose, aldersfordeling af beboere i BoligKorsør samt diverse administrative/politiske dokumenter, herunder bosætningsanalyse, boligprogram og bosætningspolitik. Desk research i forhold til forskning om boligpræferencer. Interview med udlejningsansvarlige i BoligKorsør og afholdt møder med BoligKorsør.

30 Den aktuelle situation - boliger Boligmassen i BoligKorsør er generelt af ældre dato og en stor andel af boligerne har ikke gennemgået større renoveringer/moderniseringer. Halvdelen af boligerne i BoligKorsør er opført før 1960, resten mellem 1960 og 1990 Boligafdelingerne er primært opført som etageboligbebyggelse (66%) og tæt/lavt byggeri. Der er mange ejerlejligheder i Korsør, som er en konkurrent til de almene boliger

31 Den aktuelle situation - beboere Aldersfordelingen af beboere i BoligKorsørs boliger viser en overrepræsentation af ældre på 65 år og derover sammenlignet med Slagelse Kommune. Det betyder øget efterspørgsel efter boliger med god tilgængelighed Det betyder også mange fraflytninger af beboere med lange botider og deraf følgende øgede istandsættelsesomkostninger.

32 Den aktuelle situation ledige boliger BoligKorsør har konstant omkring 100 ledige boliger, som har stået tomme i mere end 90 dage, svarende til 3 % af den samlede boligmasse. De ledige boliger findes primært i Halsskov Nord (især afdeling 15) og Halsskov Centrum (afdeling 3). I 2011 fraflyttede 300 beboere boliger i BoligKorsør

33 Den aktuelle situation - ejerboliger Liggetider for ejerboliger i Halsskov/Korsør ligger mellem 300 og 400 dage. Den lange liggetid spiller ind på og påvirker mobiliteten på boligmarkedet og dermed boligefterspørgslen i negativ retning. Slagelse Kommune er desuden blandt de kommuner, der har den laveste m 2 -pris for ejerlejligheder og rækkehuse.

34 Den aktuelle situation - boligudgifter En sammenligning af boligudgifter til private etagelejligheder viser, at BoligKorsørs boliger er forholdsvis billige (undtagen Korsør Syd), Boligselskabets tæt/lave byggeri generelt har svært ved at konkurrere med boligudgifter til rækkehuse og villaer.

35 Udviklingstendenser - befolkningsudviklingen Ifølge kommunens befolkningsprognose forventes indbyggertallet i Halsskov/Korsør at falde med ca. 800 personer frem til 2022, svarende til 5,2 %. En fremskrivning af disse forhold betyder, at der frem til 2022 vil være behov for at reducere den almene boligmasse i Halsskov/Korsør med mindst 150 boliger, udover det behov for boligreduktion, der kan konstateres på nuværende tidspunkt. På den baggrund vurderes det, at der er behov for en samlet nettoreduktion på mindst 300 boliger. Da der også er brug for nybyggeri af moderne boliger er behovet for reduktion noget større end 300 boliger.

36 Udviklingstendenser - aldersfordeling Øget efterspørgsel efter boliger blandt de unge (17-25-årige) samt blandt seniorer og de ældre (60-99 år). Efterspørgslen fra de unge og seniorer/ældre forventes dog ikke at kunne opveje den vigende efterspørgsel blandt øvrige aldersgrupper.

37 Befolkning Korsør/Halsskov år 6-16 år år år år år år år

38 Løsningsmuligheder Nedrivning af boliger Renovering af boliger med lejlighedssammenlægning og tilgængelighed Enkeltvist salg af almene boliger eller salg af blokke eller jordarealer Omdannelse af tomme boliglejemål til anden anvendelse (f.eks. erhvervslejemål) som led i en samlet helhedsplan Mulighed for områdefornyelse i nyere boligområder med sociale problemer Intensivering af markedsføring og samarbejde med private virksomheder og uddannelsesinstitutioner

39 Slagelse Kommunes bosætningspolitik Kommunen ønsker at fastholde og tiltrække særligt tre grupper: Unge under uddannelse Børnefamilier De etablerede voksne

40 Slagelse Kommunes strategi for den almene boligsektor Nedrivning af almene boliger er ikke et mål, men kan være en løsning, hvis der er alvorlige udlejningsproblemer Salg af almene boliger er næppe en løsning, da de vil være svære at afhænde Nuværende boliger skal gøres attraktive for unge, børnefamilier og seniorer

41 SORØ

42

43

44

45

46 Gennemsnitlige boligomkostninger i Sorø Lejebolig (almen): 675 kr. pr. m 2 pr. år Lejebolig (privat): 868 kr. pr. m 2 pr. år Ejerbolig inkl. afdrag: kr. pr. m 2 pr. år Ejerbolig ekskl. afdrag: 727 kr. pr. m 2 pr. år

47 Planer, strategier og politikker Kommuneplan , Udviklings- og planstrategi 2011, samt Boligbyggeprogram og Bosætningsstrategi Sorø by som lokomotiv for vækst og udvikling i kommunen bosætning og erhvervsudvikling som særlige strategiske fokusområder By- og boligplanlægning i løbende dialog med strategiske samarbejdspartnere, især private bygherrer Især fokus på tiltrækning af unge familier, sundhedspersonale samt indpendlere mhp. at fastholde og udbygge kommunens skattegrundlag (fælles for de tre grupper: mellem- og højtuddannede borgere) Erhvervsudvikling med fokus på fastholdelse/tiltrækning af små og store vidensvirksomheder

48 Sammenfatning og perspektiver Tydeligt fokus på at fastholde og tiltrække højt- og mellemuddannede borgere, politisk, planlægningsmæssigt og fysisk Mindre stærkt politisk fokus på øvrige borgergrupper såsom unge (manglende politiske visioner på uddannelsesområdet) og ældre Hvilken rolle kan den almene sektor spille? Unge familier, indpendlere og sundhedspersonale: ikke sikkert, at de kan eller vil købe sig ind på boligmarkedet til at starte med behov for gode almene familieboliger? Ældre: Aldrende befolkning i kommunen og i Sorø by, dog flere nye og endnu ikke udlejede ældreboliger er efterspørgslen efter ældreboliger mættet, også på sigt? Handicap og psykiatri Unge (under uddannelse): den store joker Svage grupper: de er der, og måske voksende gruppe hvad er deres boligbehov nu og i fremtiden?

49 Betydningen for boligefterspørgslen De politiske strategier tyder på, at der fremover: Kan være et behov for flere familieboliger, der kan tiltrække de unge familier, sundhedspersonale og indpendlerne Kan være et behov for tidssvarende ældreboliger på sigt Vil være et mindre behov/efterspørgsel efter ungdomsboliger (manglende visioner på uddannelsesområdet) Det foreløbige datamateriale tyder på: At der er for mange ungdomsboliger (på markedsvilkår) At der vil blive behov for flere tidssvarende ældreboliger At der er marked for flere større almene boliger

50 Lolland Kommune

51 Lolland Kommune Prognose, aldersfordeling

52

53 Analysens indhold Det har vi kigget på: Bygningerne: Opførelsesår, vedligeholdelsesstand og - planer, renoverings- og fornyelsesprojekter, sammenhæng med øvrig bebyggelse Boligerne: Antal, størrelse, art (parcelhus, rækkehus, lejlighed m.v.), type (ungdomsboliger, ældreboliger, familieboliger) Økonomi: Afdelingens driftsøkonomi Attraktivitet: Ventelister, tomgang, huslejeniveau Sociale forhold: Beboerne, beboertilfredshed, image, naboskab Lokalområdets generelle udvikling: boligmarked, faciliteter, infrastruktur, planer

54 Analysens indhold Sådan har vi indsamlet viden: I BF Lolland: Opstartsmøde med BFL Dokumenter fra afdelinger: Regnskaber, vedligeholdelsesplaner, budgetter Interviews: Administration, Ejendomsinspektører Besigtigelsesture: Ingeniør og antropolog kigger og vurderer sammen med ejendomsinspektør og beboerrepræsentant. Viden udefra: Register-data: BBR, Landsbyggefonden, Lolland Kommune: Statistik, analyser fra baggrundspapir til Strategi for den almene boligsektor, planstrategi og befolkningsprognoser

55 Pilotafdelingerne Rosenparken (Rødby) Rosenparken 1-9, 4970 Rødby Torvevænget, Nørregade, Fruegade (Rødby) Nørregade 9-11, 4970 Rødby Nørregade 12A -12B, 4970 Rødby Fruegade 1A -1F, 4970 Rødby Afd Rådhusvænget Østergade 12, 4880 Nysted Afd Horslunde, Femø, Fejø (- Gallevej) Stationsvej 10-44, 4913 Horslunde Herredsvej 177 A F, 4944 Fejø Hans Fugls Vej 8-32, 4913 Horslunde Banevænget 1-11, 4913 Horslunde Hans Fugls Vej 34-72, 4913 Horslunde Herredsvej 177 G K, 4944 Fejø Femø, Askhavnsvej 77A C, 4930 Maribo

56 Rødby Strukturelle forhold Massiv befolkningstilbagegang, aldrende befolkning Skole Få arbejdspladser, mange små erhvervsdrivende fx anlægsgartnere, få store virksomheder) Klemt butiksliv (ca hver 4. butik er lukket) Dog stadig levende byliv (café, natteliv, medborgerhus) og mange rekreative tilbud (svømmehal, go-card, stadion, lystskoven, nærhed til havn og strand) Dårligt udkants-image Rimelig infrastruktur Den store joker Femern forbindelsen Kommunens tilgang: Åbenhed i forhold til Femern muligheder. Ihærdig indsats i forhold til nedrivning af tomme ejerboliger

57 Rødby

58 22-32 Rødby Rosenparken Teknisk gennemgang: Samlet set rimelig stand 36 ud af 51 point Renoveret i 2001 med støtte fra LBF Anmærkninger om utidsvarende indeklimaforhold Ingen akutte krav om tiltag

59 22-32 Rødby Rosenparken Boligsocial gennemgang: Beboertilfredshed Primært ældre beboergruppe Fælles grønne arealer anvendes kun lidt (men varieret beplantning nydes sikkert som udsigt fra altaner) Ingen hærværk, affald eller anden tegn på uansvarlig adfærd Ingen afdelingsbestyrelse men festudvalg Fælles beboeraktiviteter

60 22-32 Rødby Rosenparken Attraktivitet: 12 på venteliste, men passivt Ofte 1 tom lejlighed 1-2 lejligheder har stået tomme i over en måned hvert år de sidste tre år Husleje: 757 kr/m2/år Gns. Almene boliger, hele Lolland: 798 kr./m2/år Gns. boligudgift, ejerboliger, 449,20 kr./m2/år (dog stor usikkerhed i tal)

61 22-32 Rødby Rosenparken Økonomi Huslejen ligger på gennemsnittet af alle almene boliger på Lolland Udgifterne til renholdelse, vedligeholdelse og henlæggelser er lave Afdelingen har underskud på driften Afdelingen har for lav opsparing Kort venteliste

62 22-32 Rødby Rosenparken Udfordring: Hvis de økonomiske udfordringer skal løses via huslejeforhøjelser bliver afdelingens konkurrenceevne forringet, hvilket kan være risikabelt i et marked med faldende boligefterspørgsel. Løsning: Driftsstøtte Stimulering af efterspørgselen Femern-muligheder?

63 Horslunde, Utterslev, Fejø og Femø Strukturelle forhold Massiv befolkningstilbagegang, aldrende befolkning og ingen tilflytning Skole med svindende elevtal Få arbejdspladser Dårlig infrastruktur og lang afstand til større by Aktive borgergrupper i Horslunde og Utterslev Levende bymiljø i Horslunde (detailhandel, året landsby 2011 og 12) Lolland Kommunes tilgang: Satser på aksen og der, hvor borgerne viser engagement. Nedrivning af tomme boliger. Effektivisering af velfærdsydelser. Horslunde energi-landsby.

64 Horslunde erhverv Horslunde

65 Horslunde voksenalder

66 Horslunde indkomst

67 22-61 Horslunde, Utterslev, Fejø, Femø Attraktivitet: 11 på venteliste, primært ønske om Hans Fugls vej Mange tomme boliger, især i Utterslev og på Fejø Husleje: 917 kr./m2/år Gns. Almene boliger, hele Lolland: 798 kr./m2/år Gns. boligudgift, ejerboliger, Horslunde: 593 kr./m2/år Gns. Boligudgift, ejerboliger, Fejø: 352 kr./m2/år (dog stor usikkerhed i tal)

68 22-61 Horslunde, Utterslev, Fejø, Femø Udfordring: Manglende efterspørgsel efter boliger i områderne Afdelingens økonomi hænger ikke sammen Løsning: Reduktion af boliger ved salg eller nedrivning Stimulering af efterspørgsel i de bevaringsværdige dele af afdelingen Bevar og dyrk afdelingens sociale liv på Hans Fugls vej med fokus på ældre

69 Sammenfatning - Swotanalyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler

70 5. SAMMENFATNING - SWOT-ANALYSE Styrker (økonomi, image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter) Svagheder (økonomi, image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter) Muligheder (fysiske eller boligsociale indsatser, områdeindsatser, økonomisk opretning, organisatoriske ændringer, udlejningsregler) Trusler (konkurrenceforhold, manglende attraktivitet, flyttemønster, huslejetab, fysisk nedslidning, kriminalitet og hærværk)

71 Gruppeopgave Boligorganisationen har gennemført en analyse af boligmarkedet på de fire punkter: det kommunale boligmarked, det lokale boligmarked, afdelingens konkurrencesituation og afdelingens økonomiske konkurrenceevne. På den baggrund har organisationerne indkaldt afdelingsbestyrelsen og andre relevante perso-ner til en dialog om hovedresultaterne og udarbejdelse af en sammenfatning og konklusion.

72

73 Styrker (økonomi, image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter) Svagheder (økonomi, image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter) Muligheder (fysiske eller boligsociale indsatser, områdeindsatser, tilgængelighed, økonomisk opretning, organisatoriske ændringer, udlejningsregler) Trusler (konkurrenceforhold, manglende attraktivitet, flyttemønster, huslejetab, fysisk nedslidning, kriminalitet og hærværk)

Fremtidens lokale boligmarked

Fremtidens lokale boligmarked Fremtidens lokale boligmarked Almennet-kursus 12. juni 2012 Indhold 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter 4. Eksempler

Læs mere

Det kommunale boligmarked

Det kommunale boligmarked Det kommunale boligmarked Almennet-kursus 9. marts 2015 Indhold 1.Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2.Befolkningsudviklingen 3.Almennet-vejledningen eksempler på værktøjer 4.Eksempler på boligmarkedsanalyser

Læs mere

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED ALMENNET-KURSUS 9. NOVEMBER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter

Læs mere

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED ALMENNET-KURSUS 18. MARTS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter

Læs mere

ALMENNET FORNYELSE AF ALMENE BOLIGOMRÅDER 24. FEBRUAR 2010

ALMENNET FORNYELSE AF ALMENE BOLIGOMRÅDER 24. FEBRUAR 2010 ALMENNET FORNYELSE AF ALMENE BOLIGOMRÅDER 24. FEBRUAR Styringsdialog og lokalt boligmarked Afdelingsleder Jette Søndergaard, Kuben Management INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet?

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

AlmenVejledning A C 1. AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse. ældre almene boligafdelinger

AlmenVejledning A C 1. AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse. ældre almene boligafdelinger AlmenVejledning A C 1 AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse af ældre almene boligafdelinger Titel: AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse - i ældre almene boligafdelinger Udgave: 1. udgave Udgivelsesår: 2007

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE FORORD FORMÅL MED STRATEGIEN Alle har brug for et godt sted at bo og leve. Et sted, hvor man trives og holder af at være. I Assens Kommune arbejder vi

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFD. 3 KALVEHAVE. HELHEDSSKITSE

VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFD. 3 KALVEHAVE. HELHEDSSKITSE VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFD. 3 KALVEHAVE. HELHEDSSKITSE Der har i en årrække været store udlejningsvanskeligheder i Vordingborg Boligselskabs afdeling 3, der fordeler sig over 3 enheder i Kalvehave og

Læs mere

Kommunen har den 14. april 2016 opfordret boligorganisationerne i Varde Kommune om at fremsende forslag til fremtidige almene boligbebyggelser.

Kommunen har den 14. april 2016 opfordret boligorganisationerne i Varde Kommune om at fremsende forslag til fremtidige almene boligbebyggelser. From: Georg Schmidt Sent: 7 May 2016 15:45:40 +0200 To: Arnfred Bjerg Cc: Torben Krogh;Bent Jacobsen (bj@lejerbo-kolding.dk);bjarne Burgdorff Subject: Forhåndstilsagn om grundkapitallån Attachments: Sagsnr16-4394_Doknr55746-16_v1_Strategi

Læs mere

Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB

Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB Udsatte boligområder 4 boligområder, der omfatter 5 boligorganisationer og 17 afdelinger Fakta om boligområderne Fakta om beboerne

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 3 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

I efteråret 2013 har Lolland Kommune haft styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i kommunen.

I efteråret 2013 har Lolland Kommune haft styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i kommunen. Side 1/16 1. Styringsdialog 2013 I efteråret 2013 har Lolland Kommune haft styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i kommunen. Alle boligorganisationer har forud for mødet sendt en dokumentationspakke

Læs mere

Udvikling i øjenhøjde

Udvikling i øjenhøjde Udvikling i øjenhøjde Styringsdialog - som fælles platform for levende by- og boligområder Kim G. Pedersen Behov for samarbejde Kommunen: Byudviklingsmål Politikker og ønsker Boligstrategi Behov for nye

Læs mere

STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP

STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP LEJERBOS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Parkbohusene Parkbo Rugvænget Parkvej Pælestykkerne Teglstenen Parkbohusene Opførelsesår: 2012 6 boliger, rækkehuse Parkbo Opførelsesår:

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Sagsbeskrivelse til ansøgning om nedrivning af udvalgte almene boliger i Bomidtvest

Sagsbeskrivelse til ansøgning om nedrivning af udvalgte almene boliger i Bomidtvest Sagsbeskrivelse til ansøgning om nedrivning af udvalgte almene boliger i Bomidtvest Indholdsfortegnelse Forord... 2 Vision... 2 Konklusion... 3 Nedrivning:... 3 Frasalg:... 3 Salg og nedrivning... 4 Salgs-

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Almene boliger i Lolland Kommune

Almene boliger i Lolland Kommune Almene boliger i Lolland Kommune Analyse og strategi for udvikling og tilpasning af den almene sektor i Lolland Kommune Almene boliger i Lolland Kommune - Analyse og strategi for udvikling og tilpasning

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Strategi for den almene sektor 2025

Strategi for den almene sektor 2025 Strategi for den almene sektor 2025 Slagelse Kommune Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning a. Fælles mål b. Strategisk partnerskab 2. Fysisk udvikling af den almene sektor a. Ingen boligområder

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

1. Opfølgning på styringsdialog 2010 Boligorganisationen har arbejdet videre med at løse de problemer, som udlejningsvanskelighederne

1. Opfølgning på styringsdialog 2010 Boligorganisationen har arbejdet videre med at løse de problemer, som udlejningsvanskelighederne 1 Deltagere De Unges Almene Boligselskab v/ UngesBoligService.dk Iben Koch (UngesBoligService.dk) Gregers Andersen (UngesBoligService.dk) Jan Hansen (UngesBoligService.dk) Københavns Kommune Tine Engelbrechtsen

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Forord Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende, pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Byudvikling befolkningsudvikling

Byudvikling befolkningsudvikling Byudvikling befolkningsudvikling Albertslund i et københavnsk perspektiv Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef Byudvikling befolkningsudvikling Fra lokalsamfund til storby Urbanism as way of life

Læs mere

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund.

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. I generalforsamlingen deltog: På generalforsamlingen var 37 beboere mødt som repræsenterede

Læs mere