Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige"

Transkript

1 Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der kan vælge momsfritagelse, når de sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter. Resumé Momsfritagelse Foreninger Velgørende arrangementer Denne vejledning beskriver reglerne for foreninger m.fl., der kan få momsfritagelse, når de bruger overskuddet fra et arrangement eller fra salg af varer af ringe værdi til velgørende eller almennyttige formål. Du kan også læse om reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der kan vælge at være momsfritaget, når de sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter. Indhold Indledning Momsfritagelse for enkeltstående arrangementer Momsfritagelse for indsamling og salg af brugte varer Momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger side 1 af 14

2 Udgiver Ansvarlig institution Stig Gratis De Foreninger Moms regionale Jacobsen og lønsumsafgift told- og skattemyndigheder ToldSkat Skatteministeriet; Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse Indledning Momsfritagelse for enkeltstående arrangementer Hvad overskuddet skal bruges til Arrangementets varighed Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser Regnskab Ansøgningsblanket nr Momsfritagelse for indsamling og salg af brugte varer Hvad overskuddet skal bruges til Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser Regnskab Momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger Formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter Aktiviteter der er omfattet af fritagelsen Hvad overskuddet skal bruges til Regnskab Konkurrencefordrejning Ikke momsfritagelse for salg af forretningsmæssig karakter side 3 af 14

4 Indledning Denne vejledning henvender sig til: foreninger m.fl., der afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål foreninger m.fl., der indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter. Hovedreglen i momsloven er, at man skal betale moms til ToldSkat, hvis man sælger varer og momspligtige ydelser, og omsætningen overstiger kr. om året. Men foreninger m.fl. kan få momsfritagelse i de tilfælde, der er nævnt ovenfor. I denne vejledning kan du læse mere om reglerne for momsfritagelse. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din regionale told- og skattemyndighed side 4 af 14

5 Momsfritagelse for enkeltstående arrangementer Du kan søge den regionale told- og skattemyndighed om momsfritagelse, hvis din forening afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Enkeltstående arrangementer kan fx være basarer, koncerter og loppemarkeder. Flere foreninger kan få momsfritagelse for et fælles arrangement, hvis foreningerne hver for sig opfylder betingelserne for momsfritagelse. Du skal sende ansøgningen om momsfritagelse til den regionale told- og skattemyndighed. Du skal bruge en særlig ansøgningsblanket, som du får hos den regionale told- og skattemyndighed eller på borger blanketter (blanket ). På side 9 i denne vejledning kan du se, hvordan blanketten ser ud. Når du har indsendt ansøgningen, undersøger den regionale told- og skattemyndighed, om din forening opfylder betingelserne for at få momsfritagelse. Hvis betingelserne er opfyldt, får din forening en tilladelse. Hvis din forening er velgørende eller på anden måde almennyttig kan den vælge at bruge reglerne om momsfritagelse og behøver ikke søge om tilladelse. Læs mere i kapitlet om momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. For at få momsfritagelse for velgørende arrangementer skal din forening opfylde følgende betingelser: Din forening skal bruge overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Arrangementet skal have en nærmere bestemt afgrænset varighed. Salg af varer og ydelser skal ske for din forenings regning og risiko. Din forening skal føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. I de næste afsnit kan du læse mere om betingelserne. Hvad overskuddet skal bruges til Din forening skal bruge hele overskuddet fra et arrangement til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det skal forstås bogstaveligt. Hvis din forening bruger bare en lille del af overskuddet fra arrangementet til andre formål, er momsfritagelse udelukket. Det gælder også, hvis din forening henlægger pengene til brug for andre arrangementer. Hvis flere foreninger går sammen om at holde et arrangement, skal foreningerne sørge for, at hele overskuddet bruges til velgørende formål. Hvad din forening må bruge overskuddet til Det er altså en betingelse for at få momsfritagelse, at din forening bruger overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det kan fx være: sygdomsbekæmpelse forebyggende børne- og ungdomsarbejde ulandshjælp kirkeligt arbejde amatøridrætsarbejde side 5 af 14

6 Arrangementer til fordel for eksempelvis Red Barnet, Røde Kors, Muskelsvindfonden, Kræftens Bekæmpelse og spejderkorps kan altså godt få momsfritagelse. Din forening kan også få momsfritagelse for arrangementer, hvor overskuddet går til fx opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter, fritidscentre, SFO'er og klubber for børn og unge. En støtteforening eller en forening, der har karakter af en støtteforening, må ikke bruge overskuddet til egen fordel, men skal umiddelbart efter arrangementet udlodde overskuddet til velgørende formål. Derimod må en forening, som ifølge sin egen formålsbestemmelse er velgørende eller almennyttig, gerne bruge overskuddet fra et arrangement til egen fordel. Foreningen behøver altså ikke udlodde overskuddet. Det gælder fx en amatøridrætsklub. Musikforeninger, der ifølge vedtægterne har til formål at udbrede forståelse af og kendskab til musikkens kunst, må også gerne bruge overskuddet fra et arrangement til egen fordel. Foreningens medlemsaktiviteter og -arrangementer er momsfrie. Men en musikforening må ikke bruge overskuddet fra et arrangement til at afholde musikfestivaler og lignende koncertarrangementer. Den slags arrangementer er nemlig ikke i sig selv velgørende eller på anden måde almennyttige i momsmæssig forstand. Det betyder, at en musikforening kan få momsfritagelse for musikfestivaler og koncerter, men kun hvis den bruger overskuddet til andre medlemsaktiviteter og -arrangementer, og ikke til musikfestivaler og koncerter. Hvad din forening ikke må bruge overskuddet til Her er en række eksempler på formål, der ikke er velgørende eller almennyttige i momsmæssig forstand: politisk/tværpolitisk arbejde rejselegater turistforeningers almindelige arbejde løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse, kulturhuse o.l. lokalradio- og fjernsynsvirksomhed. Fx kan en tværpolitisk organisation, der afholder arrangementer, ikke få momsfritagelse, hvis den bruger overskuddet til sin almindelige virksomhed (oplysningsarbejde, foredrag o.l.). Det gælder fx foreninger og fredskomiteer, hvis formål kan sidestilles med formål af politisk karakter. Hvis foreningen derimod udlodder overskuddet til velgørende formål, kan den godt få momsfritagelse. Arrangementer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, fx et gymnastikhold eller en skoleklasse, er ikke almennyttige og kan derfor ikke få momsfritagelse. Arrangementets varighed Din forening kan kun opnå momsfritagelse, hvis der er tale om: Ét månedligt arrangement af op til 3 sammenhængende dages varighed. Ét årligt arrangement af op til 14 sammenhængende dages varighed eller 2 arrangementer, hvert af op til 8 dages varighed side 6 af 14

7 Ét årligt arrangement med en samlet varighed på højst 14 dage. Arrangementet skal have et ensartet sammenhængende forløb, men kan afvikles over enkelte dage i forskellige uger eller måneder. Reglerne kan kombineres. Din forening kan fx holde ét 14-dages arrangement og højst elleve 3-dages arrangementer om året. Det gælder dog kun, hvis 14-dages arrangementet i form og indhold klart adskiller sig fra 3-dages arrangementerne. Når du skal regne ud, hvor lang tid et arrangement varer, skal du kun medregne den tid, hvor de momspligtige aktiviteter foregår. Ved udgivelse og salg af en bog skal du fx kun medregne den periode, hvor bogen reelt bliver udbudt til salg. Ved salg af billetter til en koncert skal du kun medregne den periode, hvor koncerten afholdes. Din forening kan få tilladelse til at overskride den tidsmæssige begrænsning for velgørende arrangementer, hvis særlige omstændigheder taler for det. Fx kan Dansk Blindesamfund få tilladelse til at overskride tidsperioderne, når de sælger julebladet Blindes jul, og det samme kan Danida, når de sælger Børnenes Ulandskalender. Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko Salg af varer og ydelser skal ske for foreningens regning og risiko. Det indebærer, at din forening formelt og reelt skal stå som arrangør. Din forening betragtes som arrangør, når den står som afsender på annoncer, plakater mv. om arrangementet. Foreningen skal selv betale for optræden, leje af lokaler mv., og udgiften må ikke være fastsat til at udgøre en procentandel af entreindtægterne. Som arrangør kan din forening ikke opnå momsfritagelse for egentlig erhvervsvirksomhed, som den udøver i forbindelse med et momsfritaget arrangement. Desuden må din forening som arrangør ikke drive virksomhed, hvor den sælger varer og ydelser, der svarer til dem, den sælger ved arrangementet. Hvis der serveres spise- og drikkevarer, er arrangøren den, der har en lejlighedstilladelse til alkoholudskænkning (jf. 22 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv.). Din forening må ikke afholde arrangementet i lokaler, der er omfattet af en restauratørs alkoholbevilling. Hvis en bevillingshaver (restauratør) og en velgørende forening i fællesskab får lejlighedstilladelse til alkoholudskænkning, kan de godt få momsfritagelse for arrangementet. I den slags tilfælde optræder begge parter i juridisk forstand som arrangør efter lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. Bevillingshaveren skal dog betale moms efter de almindelige regler, når han sælger drikkevarer. Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser Din forening kan ikke få momsfritagelse for de indkøb, den har i forbindelse med arrangementerne. Regnskab Som arrangør skal du for hvert enkelt arrangement føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål side 7 af 14

8 Din forening kan dog vente med at bruge overskuddet, hvis den klausulerer beløbet inkl. renter til brug for et bestemt velgørende eller almennyttigt formål mv., og hvis én af følgende betingelser er opfyldt: Beløbet indsættes på en spærret eller båndlagt konto i et pengeinstitut. Beløbet indgår i en fond. Din forening må ikke på fakturaer mv. anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms, eller modtage afregningsbilag med angivelse af moms. Din forening skal indsende en kopi af regnskabet til den regionale told- og skattemyndighed, så snart det er udarbejdet, dog senest 3 måneder efter at arrangementet er afholdt. Hvis din forening har afholdt arrangementer af længerevarende karakter og udarbejder et samlet regnskab for et helt kalenderår, skal din forening sende en kopi af regnskabet til den regionale told- og skattemyndighed senest 3 måneder efter årets udløb. Du skal opbevare regnskabet med bilag, herunder eventuelle lejlighedstilladelser fra politiet, i 5 år efter, regnskabsåret er udløbet side 8 af 14

9 Ansøgningsblanket nr side 9 af 14

10 Momsfritagelse for indsamling og salg af brugte varer Du kan søge om momsfritagelse, hvis din forening indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi, fx flasker, papir og metal også selvom din forening sælger varerne løbende. Det er en betingelse, at din forening udelukkende sælger varerne til momsregistrerede virksomheder, og at din forening ikke i øvrigt driver momspligtig virksomhed. Din forening må dog gerne lejlighedsvis være registret for enkeltstående arrangementer, for reklameydelser, fx ved udgivelse af et foreningsblad, og for cafeteria- eller kioskvirksomhed. ToldSkat giver typisk tilladelse til momsfritagelse for 1 år ad gangen. Din forening søger om momsfritagelse ved at sende et brev til den regionale told- og skattemyndighed med beskrivelse af, hvilke varer din forening ønsker at sælge. For at få momsfritagelse skal din forening opfylde følgende betingelser: Din forening skal bruge overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Salg af varer og ydelser skal ske for din forenings regning og risiko. Din forening skal føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. I de næste afsnit kan du læse mere om betingelserne. Hvad overskuddet skal bruges til Din forening skal bruge hele overskuddet fra salget af de brugte varer til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det skal forstås bogstaveligt. Hvis din forening bruger bare en lille del af overskuddet til andre formål, er momsfritagelse udelukket. Hvad din forening må bruge overskuddet til Velgørende eller på anden måde almennyttige formål er fx: sygdomsbekæmpelse forebyggende børne- og ungdomsarbejde ulandshjælp kirkeligt arbejde amatøridrætsarbejde. Din forening kan også få momsfritagelse, hvis overskuddet går til fx opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter og fritidscentre, SFO'er og klubber for børn og unge. En støtteforening eller en forening, der har karakter af en støtteforening, må ikke bruge overskuddet til egen fordel. Derimod må en forening, som ifølge sin egen formålsbestemmelse er velgørende eller almennyttig, gerne bruge overskuddet fra salg af brugte varer til egen fordel. Det gælder fx en amatøridrætsklub side 10 af 14

11 Hvad din forening ikke må bruge overskuddet til Her er en række eksempler på formål, der ikke er velgørende eller almennyttige i momsmæssig forstand: politisk/tværpolitisk arbejde rejselegater turistforeningers almindelige arbejde løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse, kulturhuse o.l. lokalradio- og fjernsynsvirksomhed Indsamling og salg af brugte varer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, fx et gymnastikhold eller en skoleklasse er ikke almennyttigt og kan derfor ikke få momsfritagelse. Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko Salget af varerne skal ske for din forenings regning og risiko. Din forening må ikke være momsregistreret for salg af varer og ydelser, der svarer til dem, den indsamler og sælger. Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser Din forening kan ikke få momsfritagelse for de indkøb, den har i forbindelse med, at den indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi. Regnskab Din forening skal føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. Den regionale told- og skattemyndighed kan bede om regnskabet for at vurdere, om din forening opfylder betingelserne for momsfritagelse. Regnskabet skal opbevares i 5 år efter, at regnskabsåret er udløbet. Din forening kan vente med at bruge overskuddet, hvis den klausulerer beløbet inkl. renter til brug for et bestemt almennyttigt eller velgørende formål mv., og hvis én af følgende betingelser er opfyldt: Beløbet indsættes på en spærret eller båndlagt konto i et pengeinstitut. Beløbet indgår i en fond. Din forening må ikke på fakturaer mv. anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms, eller modtage afregningsbilag deklareret med moms side 11 af 14

12 Momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger kan vælge at være momsfritaget for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter. Hvis din forening sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, vælger din forening selv, om den ønsker at bruge reglerne for momsfritagelse eller, om den skal momsregistreres. Det er ikke nødvendigt for din forening at søge om momsfritagelse hos ToldSkat. Hvis din forening leverer varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, skal den momsregistreres og kan ikke vælge at være momsfritaget. Se afsnittet om salg af forretningsmæssig karakter. Selvom din forening er momsregistreret, kan den godt vælge momsfritagelse for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, der ikke er af forretningsmæssig karkater. Det betyder, at foreningen både kan være momsfritaget for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter og momsregistreret for salg af forretningsmæssig karakter, fx salg fra sportsshop eller lignende fast salgssted. Din forening kan vælge momsfritagelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: Din forening skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter. Din forening skal sælge varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Din forening skal bruge hele overskuddet fra salget af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter til sit velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Din forening skal føre et regnskab, der kan dokumentere, at hele overskuddet er brugt til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning. Din forenings salg må ikke være af forretningsmæssig karakter. I de næste afsnit kan du læse mere om betingelserne. Formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter Din forening kan vælge momsfritagelse for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, hvis den har et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter. Velgørende eller på anden måde almennyttige formål er fx: sygdomsbekæmpelse forebyggende børne- og ungdomsarbejde ulandshjælp kirkeligt arbejde amatøridrætsarbejde Det er den samme definition af velgørende eller på anden måde almennyttige formål, der ligger til grund for reglerne for foreninger, som afholder enkeltstående arrangementer eller indsamler og sælger brugte varer side 12 af 14

13 Aktiviteter der er omfattet af fritagelsen De aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen, er aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Det kan fx være aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning til formålet eller andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde. Fx er en idrætsklubs primære formål at dyrke idræt. Derfor kan en idrætsklub bl.a. vælge at være momsfri for: salg af mad- og drikkevarer, badges, tørklæder mv. i forbindelse med et stævne, en klubkamp eller lignende klubaktiviteter sponsorater og reklameindtægter julebasar, sommerfest og andre lejlighedsvise arrangementer foredrag om kosttilskud for klubbens medlemmer, også selvom medlemmernes familie eller naboklubber er inviteret. En aktivitet, der ikke er omfattet af momsfritagelse, er fx en idrætsklubs foredragsvirksomhed ud af huset (kommerciel foredrags- eller kursusvirksomhed), eksempelvis et kursus i teambuilding for en virksomheds ansatte. Den slags aktiviteter er ikke knyttet til idrætsklubbens formål og har heller ikke karakter af velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde. Her er nogle eksempler på andre aktiviteter, der er momsfrie: en rideklubs omsætning ved opstaldning, pasning og fodring af klubbens medlemmers heste en sejlklubs omsætning ved udlejning af bådepladser til klubbens medlemmer en skytteklubs omsætning ved salg af patroner til medlemmer i forbindelse med aktiviteter (undervisning/træning, deltagelse i kampe/stævner mv.) Humanitære foreninger kan også vælge momsfritagelse, selvom de typisk har aktiviteter af mere varieret karakter. Hvad overskuddet skal bruges til For at din forening kan vælge momsfritagelse, skal den bruge hele overskuddet til sit velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Overskuddet er foreningens overskud, når den har betalt de udgifter, der direkte er knyttet til dens velgørende aktivitet. At hele overskuddet skal bruges til din forenings velgørende eller på anden måde almennyttige formål, skal forstås bogstaveligt. Bruger din forening overskuddet fra salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter helt eller delvist til andre formål, er momsfritagelse udelukket. Fx må din forening ikke bruge overskuddet til et sideordnet formål, fx en idrætsklubs forretningsmæssige salg af varer og ydelser (typisk drift af kiosk, cafeteria/ restaurant og lignende aktiviteter). Regnskab Din forening skal føre et regnskab, der kan dokumentere, hvordan foreningen har brugt overskuddet. Den regionale told- og skattemyndighed kan bede om regnskabet for at vurdere, om din forening opfylder betingelserne for at være fritaget for at betale moms af foreningens salg og for pligten til at indsende selvangivelse. Regnskabet skal opbevares i 5 år efter, at regnskabsåret er udløbet side 13 af 14

14 Din forening har også pligt til at bogføre alle de indtægter og udgifter, den har. I stedet for at registrere hvert enkelt køb og salg kan din forening dog nøjes med at bogføre på grundlag af dagens kasseopgørelser. Konkurrencefordrejning For at din forening kan vælge momsfritagelse, er det en betingelse, at momsfritagelsen ikke fremkalder konkurrencefordrejning. I den forbindelse er prisfastsættelsen afgørende. Hvis din forenings salgspriser svarer til markedsværdien eller den vejledende udsalgspris, fremkalder momsfritagelsen normalt ikke konkurrencefordrejning. Foreningens salgspriser skal svare til den vejledende udsalgspris ved et sammenligneligt salg. Hvis fx en forening driver et egentligt cafeteria, skal priserne således sammenlignes med priser for salg af varer og ydelser i et tilsvarende cafeteria. Men man kan ikke sammenligne salgspriser på varer i et cafeteria, med salgspriser på varer i en forening, der udelukkende sælger drikkevarer i forbindelse med stævner og lignende arrangementer. For at vurdere om momsfritagelsen fremkalder konkurrencefordrejning kan det være relevant at se på afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, markedsføring mv. Det er altså en konkret, skønsmæssig vurdering, der afgør, om din forenings salg fremkalder konkurrencefordrejning. Normalt er der ikke tale om konkurrencefordrejning, når en forening sælger varer og ydelser som en service for medlemmerne og ikke bruger momsfritagelsen til at nedsætte priserne. Ikke momsfritagelse for salg af forretningsmæssig karakter Din forening kan ikke vælge at være momsfritaget for salg af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Salg af forretningsmæssig karakter er salg fra et fast salgssted, fx salg fra en kiosk, et cafeteria, en sportsshop e.l. Også salgsstedets indretning, åbningstider, kundekreds, varesortiment mv. har betydning for, om der er tale om salg af forretningsmæssig karakter. Salg fra et lokale (kiosk, cafeteria, sportsshop o.l.), hvor indretningen er af permanent karakter, og hvor der er faste åbningstider, der følger de almindelige åbningstider, indikerer, at der er tale om salg fra et fast salgssted og dermed salg af forretningsmæssig karakter. Det er typisk tilfældet, når de fleste af kunderne ikke har tilknytning til foreningen og dens aktiviteter. Derimod er der ikke tale om salg af forretningsmæssig karakter, hvis åbningstiderne følger klubbens aktiviteter, og hvis kunderne fortrinsvis er klubbens medlemmer, familiemedlemmer, gæstende klubber o.l. Salg af forretningsmæssig karakter behøver ikke nødvendigvis foregå fra en forretning, butik e.l. ToldSkat betragter også salget som forretningsmæssigt, hvis det på anden måde er karakteriseret ved en vis fasthed/kontinuitet med hensyn til omfang og varighed. Fx betragtes udlejning af bådpladser (havnevirksomhed) og opstaldning mv. af heste (hestepension) som salg af forretningsmæssig karakter, når kunderne ikke er medlemmer. Hvis kunderne som hovedregel er medlemmer, og hvis salget til ikke-medlemmer er ubetydeligt, er salget ikke af forretningsmæssig karakter side 14 af 14

Momsfritagelse for velgørende arrangementer

Momsfritagelse for velgørende arrangementer Erhverv Momsfritagelse for velgørende arrangementer Vejledning E. 39.99 Denne vejledning erstatter pjecen»om moms - velgørende arrangementer mv.«(vav 46) udgivet i januar 1996. I denne udgaver er der sket

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Momsguide til rideklubber

Momsguide til rideklubber Momsguide til rideklubber Indhold Momsguide Indledning 3 Trin 1:Klubbens varer og ydelser 4 - Klubbens drift 4 - Udvalgte varer og ydelser 4 Trin 2: Klubbens omsætning 7 Trin 3: Momsregistrering eller

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016

Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016 Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016 Klubbens økonomiske forhold Jørgen Kallesen regionssekretær Fodbold Fodbold - Skat Lidt kongelig Klubbens økonomiske forhold Klubben En fodboldklub

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 E-mail via www.http:///skat.dk/kontakt Hjemmeside www.skat.dk BEK nr. 837 af 6. august 2008 1. Godkendelse

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Ligningslovens 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017

Ligningslovens 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017 Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS Rita O. Christensen Banetoften 26 4700 Næstved HR og Stab Omkostningsgodtgørelse Munch Petersens

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri...

Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri... Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri... Side 2 Vejledning om afholdelse af almennyttigt lotteri. Side 3-4 Vejledning om anmeldelse af almennyttigt lotteri. Under kr. 20.000,- Side 5-7 Vejledning

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål Anden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? Juni 2016 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Momsmæssige forhold for idrætsforeninger. - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl.

Momsmæssige forhold for idrætsforeninger. - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl. FORORD Denne vejledning er udarbejdet af DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). SKAT har

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden VEDTÆGTER for Musholmfonden 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02 Fondens navn er Musholmfonden. 1.03 Fondens

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende organisationer)

1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende organisationer) 1. Grundoplysninger På denne side skal du indtaste grundoplysninger om din organisation. 1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende

Læs mere

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:11091

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:11091 1 - FOF Horsens-Hedensted-Vejle, ansøgning om tilskud Hører til journalnummer: 20.03.01-Ø40-1-16 ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN 2017 - BLANKETNR:11091 INFORMATIONER Historik: 05-09-2016 09:58 Arbejdsgang startet

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere