HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets fogedret den 19. september 2012 og af Østre Landsrets 19. afdeling den 6. december I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl, Marianne Højgaard Pedersen og Vibeke Rønne. Påstande Kærende, Body Cares ved A, har nedlagt påstand om, at begæringen om udsættelse af lejemålet beliggende X-vej, st., 2300 København S, nægtes fremme. Indkærede, A/B Ved Mønten, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling A/B Ved Mønten (i det følgende udlejer) sendte ved brev af 18. januar 2012 til Body Cares ved A (i det følgende lejer), som siden 1994 havde været lejer af erhvervslejemålet X-vej, st., 2300 København S, et påkrav om betaling af en restance vedrørende lejebetalinger mv. på kr. Efter lejers betaling af 6.298,36 kr. den 19. januar 2012, forfald af yderligere husleje mv. den 1. februar 2012 og lejers betaling af 6.909,21 kr. den 6. februar 2012, udgjorde saldoen i andelsboligforeningens favør 6.394,72 kr. På dette grundlag sendte udlejer den 15.

2 - 2 - februar 2012 en endelig påkravsskrivelse vedrørende beløbet på 6.394,72 kr. Den 1. marts 2012 forfaldt til betaling yderligere et beløb på 5.947,99 kr. (leje mv.). Lejer havde en konto i BankNordik, Amager afdeling, og udlejer en konto i Jyske Bank. Lejers betalinger til udlejer er sket ved overførsel mellem disse konti. Den 1. marts 2012 betalte lejer kr. til udlejer, og den 2. marts 2012 blev der i kraft af en aftale om betalingsservice betalt yderligere 5.947,99 kr. Saldoen i udlejers favør var herefter 1.394,72 kr. Dette beløb er indgået på udlejers konto i Jyske Bank den 22. marts Udlejer havde forinden ved brev af 16. marts 2012 ophævet lejemålet. Ved af 21. marts 2012 meddelte lejer udlejer, at beløbet på 1.394,72 kr. var bogført som betalt til udlejer den 12. marts 2012 på kontoen i BankNordik. Af en kontoudskrift af 14. november 2012 fra BankNordik for perioden 20. februar - 2. april 2012 og af den netbankudskrift, som lejer sendte til udlejer med den 30. marts 2012, fremgår, at der med den 12. marts 2012 som bogførings- og rentedato er trukket et beløb vedrørende BC Husleje på 1.394,72 kr., at saldoen på kontoen efter dette træk var positiv, at beløbet ikke er tilbageført, og at kontoen forblev positiv i marts I en af 1. oktober 2012 fra Emil Karstrøm, kunderådgiver i BankNordik, Amager afdeling, til udlejers administrator, Marie-Louise Malmstrøm sagens bilag 10 hedder det: Jeg kan hermed bekræfte betalingsdatoen for girokort til kr ,72 af Body Cares, cvr xxx, til at være Anbringender Body Cares ved A har navnlig anført, at hendes indbetaling til A/B Ved Mønten blev trukket på hendes konto den 12. marts 2012, som er fire dage før, at andelsboligforeningen afsendte ophævelsesbrevet. Dette dokumenteres senest ved fremlæggelse af kontoudtoget fra BankNordik, hvoraf det også fremgår, at beløbet ikke senere er tilbageført. Efter erhvervslejelovens 42 er det afgørende, hvornår betalingen blev trukket på hendes konto. En even-

3 - 3 - tuel forsinkelse med beløbets overførsel til A/B Ved Mønten skal således ikke komme hende til skade. Vedrørende sagens bilag 10 har Body Cares ved A anført, at bilaget er en skriftlig vidneforklaring, som ikke bør tillades fremlagt. Bilaget viser i øvrigt ikke, hvornår beløbet er trukket på Body Cares konto. A/B Ved Mønten har navnlig anført, at det fremgår af As af 21. marts 2012, at betalingen på 1.394,72 kr. først blev debiteret på hendes konto den 21. marts Betalingen af den skyldige restance fandt således sted efter ophævelsen af lejemålet den 16. marts 2012, og Body Cares ved A har løbende været i restance. Vedrørende sagens bilag 10 har A/B Ved Mønten fastholdt, at det bør tillades fremlagt. Bilaget er nødvendiggjort af, at A ikke selv har indhentet en bekræftelse fra sin bank på, hvornår pengene udgik fra hendes bankkonto. Bilaget er en betydningsfuld del af bevisførelsen for, hvornår beløbet er trukket på kontoen. Fremlæggelse af bilag 10 er endvidere ubetænkeligt og forsvarligt, jf. retsplejelovens 297. Banken har ingen interesse i sagen, og oplysningerne i bilag 10 må anses som et troværdigt udsagn. Højesterets begrundelse og resultat Det er i erhvervslejelovens 42 angivet, at udlejeren skal anvise et betalingssted her i landet, og at indbetaling til et pengeinstitut her i landet anses for betaling på det anviste betalingssted. Denne bestemmelse må i lighed med lejelovens 32 og lov nr. 322 af 31. maj 1991 om Girobank A/S i overensstemmelse med forarbejderne hertil forstås således, at i de tilfælde, hvor betaling sker ved overførsel fra en konto i et pengeinstitut, er tidspunktet for kontoens debitering afgørende, jf. Folketingstidende , tillæg A, lovforslag L 167, sp Det er endvidere i erhvervslejelovens 70, stk. 2, angivet, at udlejeren ikke kan påberåbe sig forsinket betaling som grundlag for ophævelse, hvis betaling er sket, inden udlejeren hæver aftalen.

4 - 4 - Det er på denne baggrund et hovedspørgsmål under sagen, hvornår Body Cares ved A som lejer hos A/B Ved Mønten må anses at have betalt restancebeløbet på 1.394,72 kr. om betaling må anses for sket inden udlejers ophævelse af lejemålet ved brev af 16. marts Det fremgår af kontoudtoget fra BankNordik som af oplysningerne i de s, lejer sendte til udlejer den 21. og 30. marts 2012 at betaling af husleje på 1.394,72 kr. er debiteret på lejers konto med bogførings- og rentedato den 12. marts 2012, og at der da var dækning på kontoen og ikke er sket tilbageførsel af beløbet. På denne baggrund finder Højesteret det godtgjort, at lejer, Body Cares ved A, foretog betaling af 1.394,72 kr. til udlejer, A/B Ved Mønten, til et pengeinstitut den 12. marts 2012, jf. erhvervslejelovens 42. Det kan ikke lægges til grund, at det skyldes hendes forhold, at beløbet først indgik på udlejers konto i Jyske Bank den 22. marts Body Cares ved A var herefter ikke i restance med betaling efter den 12. marts Bilag 10 er en fra lejers bank til udlejer som modtager af betalingen fra lejer gennem dennes bank hvorefter betalingsdatoen for girokortet på de 1.394,72 kr. er den 21. marts Højesteret finder ikke grundlag for at nægte bilaget fremlagt, men da det er det tidspunkt, hvor beløbet debiteres på lejers konto, der er afgørende for, hvornår betalingen i forholdet mellem lejer og udlejer anses for at have fundet sted, kan bankens oplysning om tidspunktet for betaling af girokortet ikke føre til et andet resultat. Da Body Cares ved A ikke var i restance med betaling efter den 12. marts 2012, var A/B Ved Mønten, jf. erhvervslejelovens 70, stk. 2, ikke berettiget til at ophæve lejemålet som sket ved brev af 16. marts Allerede derfor tager Højesteret påstanden om ikke at fremme fogedbegæringen om udsættelse af lejemålet til følge. Thi bestemmes: Fogedbegæringen af 30. marts 2012 om udsættelse af Body Cares ved A af erhvervslejemålet beliggende X-vej, st., 2300 København S, nægtes fremme.

5 - 5 - A/B Ved Mønten skal i sagsomkostninger for alle instanser inden 14 dage efter afsigelsen af denne kendelse betale kr. til Body Cares ved A. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a. Kæreafgiften tilbagebetales til Body Cares ved A.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere