SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014"

Transkript

1 SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester

2 Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser på 7. semester

3 SIV Tysk Akademisk skrivning: Kender du læringsmålene for kurset (Tysk)? SIV Tysk Akademisk skrivning (Tysk): Jeg har på kurset alt i alt brugt SIV Tysk Akademisk skrivning (Tysk): Kursets niveau var SIV Tysk Akademisk skrivning (Tysk): Kursets omfang var

4 SIV Tysk Akademisk skrivning (Tysk) En kommentar: Den studerende angiver problemer ifm. formidling af undervisningen. SIV Tysk Akademisk skrivning (Tysk): Hvad lærte du af kurset? Seks kommentarer: De studerende nævner øget kendskab til godt akademisk skrivning, til Chicago Manual of Style, viden om, hvordan projektet skal gribes an, og en skriver, at det har givet tryghed ift. projektskrivningen. En studerende skriver, at der var meget ny og uddybet viden om at skrive en akademisk opgave, mens en anden skriver, at kursets indhold var for teoretisk og kursets niveau for lavt, hvis man kendte stoffet fra gymnasiet. SIV Tysk Akademisk skrivning (Tysk): Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Fire kommentarer: En studerende mangler supplerende information i timerne ift. det læste, en anden nævner, at dias var for kedelige, mens en tredje fremhæver eksemplerne som noget godt. En studerende nævner miniskrivetest på klassen.

5 SIV Tysk PBL (Tysk): Kender du æringsmålene for kurset? SIV Tysk PBL (Tysk): Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk PBL (Tysk): Kursets niveau var SIV Tysk PBL (Tysk): Kursets omfang var

6 SIV Tysk PBL (Tysk): Evt. kommentarer: SIV Tysk PBL (Tysk): Hvad lærte du af kurset? Fire kommentarer: De studerende lærte om gruppeforhold, empiri, litteratursøgning, hvad en god og hvad en dårlig problemformulering er, hvordan man laver en god problemformulering, opbygger en opgave og hvordan man arbejder med en teori. SIV Tysk PBL (Tysk): Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? To kommentarer: En efterlyser mindre kedelige dias. En anden efterlyser komprimering af kurset, vedkommende skriver, at faget var godt, men kursusgangene for spredt og at det havde givet bedre fagligt udbytte, hvis man lagde kursusgangene tættere på hinanden.

7 SIV Tysk Virksomhedsforståelse: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Virksomhedsforståelse: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Virksomhedsforståelse: Kursets niveau var SIV Tysk Virksomhedsforståelse: Kursets omfang var

8 SIV Tysk Virksomhedsforståelse: Evt. kommentarer: En kommentar, hvor den studerende skriver, at det var en smule demotiverende, at der var for meget kursusmateriale, som ikke alt sammen blev bearbejdet. SIV Tysk Virksomhedsforståelse: Hvad lærte du af kurset? Fem kommentarer: De studerende skriver, at de har fået en bredere forståelse for virksomheder ved at se nærmere på virksomhedsstrategier, hvordan virksomheder fungerer internt og eksternt ift. kunder, leverandører og konkurrence, og på forskellige modeller og eksempler i forbindelse dermed. De lærte om nogle forskellige funktioner i virksomhederne og hvordan en virksomhed skal tænke over alt fra sine strategier til kundernes behov. En studerende nævner dog, at kursets niveau startede meget højt, og at gymnasieelever, som ingen forforståelse for virksomheder har, kunne have svært ved at følge med. Virksomhedsforståelse: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? En kommentar, hvor den studerende skriver, at forelæseren godt kunne uddybe nogle af modellerne lidt mere og snakke mindre om forskellige virksomheder.

9 SIV Tysk Interkulturel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Interkulturel kommunikation: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Interkulturel kommunikation: Kursets niveau var SIV Tysk Interkulturel kommunikation: Kursets omfang var

10 SIV Tysk Interkulturel kommunikation: Evt. kommentarer: SIV Tysk Interkulturel kommunikation: Hvad lærte du af kurset? Fire kommentarer: De studerende skriver, at de lærte om forskellige kulturteorier og kritik af disse. De lærte, hvordan de forskellige kulturer (ikke kun baseret på landegrænser) adskiller sig fra hinanden og at man i virksomhederne skal være opmærksomme på disse kulturforskelle for at få det bedste udbytte. De studerende fik meget bredere viden af kulturers måder at kommunikere på, deres normer og værdier og hvordan man som virksomhed sætter fokus på det. SIV Tysk Interkulturel kommunikation: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Fire kommentarer: De studerende nævner, at det var godt, at vi fik lidt tid til at snakke/diskutere sammen med sidemanden omkring et bestemt emne, at forelæseren er god til at variere undervisningen med små relevante opgaver imellem ppt. Præsentationerne er gode og formår at fange lytteren, så man høre efter. En studerende skriver, at det var rigtig gode gæsteforelæsninger, men en anden nævner, at det var demotiverende at starte med gæsteforelæsningerne, fordi det var svært at finde den røde tråd uden de sammenhængende kontinuerlige forelæsninger.

11 SIV Tysk Skriftlig sprogproduktion: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Skriftlig sprogproduktion: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Skriftlig sprogproduktion: Kursets niveau var SIV Tysk Skriftlig sprogproduktion: Kursets omfang var

12 SIV Tysk Skriftlig sprogproduktion: Evt. kommentarer: En kommentar: Den studerende skriver, at niveauet var lidt lavt for ham/hende og at mere fri skriftlig sprogproduktion havde været godt. SIV Tysk Skriftlig sprogproduktion: Hvad lærte du af kurset? Fire kommentarer: De studerende lærte om oversættelsesstrategier, oversættelse og fri skriftlig fremstilling i praksis samt grammatik. SIV Tysk Skriftlig sprogproduktion: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Fire kommentarer: En studerende skriver, at niveauet var for højt i starten, men blev bedre, en anden, at det var lidt svært. En tredje skriver, at det var et rigtig godt kursus, hvor især de skriftlige opgaver gav stort udbytte, og selvom der var meget læsestof til hver gang, synes den studerende ikke, det var for meget. En studerende skriver, at det var et lidt rodet fag, hvis formål den studerende ikke helt forstår og hvor der er mange ting ind over. En studerende foreslår, at opgaverne lægges op som doc-filer i stedet for som pdf-filer.

13 SIV Tysk Grammatik: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Grammatik: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Grammatik: Kursets niveau var SIV Tysk Grammatik: Kursets omfang var

14 SIV Tysk Grammatik: Evt. kommentarer: SIV Tysk Grammatik: Hvad lærte du af kurset? Seks kommentarer: De studerende har lært korrekt anvendelse af tysk grammatik, grammatiske regler og undtagelser. En studerende skriver, at han/hun har lært rigtig meget og virkelig fået noget ud af timerne, og at vedkommende bedre kan huske grammatikken udenad, mens en anden skriver, at han/hun ikke har lært ret meget, men vidste det meste i forvejen. SIV Tysk Grammatik: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Fem kommentarer: De studerende skriver, at det er rigtig fint, at de får powerpoint med tale til forberedelsen og praktiske opgaver til hver gang, som de skal lave hjemme. En studerende skriver, at selvom der er mange lektier, så er det rigtig godt, når sætningerne gennemgås og får forklaret fejlene. En studerende skriver, at der er for kort tid til at lære grammatikken i, en anden, at der er meget at huske, og en tredje foreslår en screening af de studerendes niveauer og opdeling i forskellige niveauer.

15 SIV Tysk Virksomhedskommunikation 1.sem.: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Virksomhedskommunikation 1.sem.: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Virksomhedskommunikation 1.sem.: Kursets niveau var SIV Tysk Virksomhedskommunikation 1.sem.: Kursets omfang var

16 SIV Tysk Virksomhedskommunikation 1.sem.: Evt. kommentarer: SIV Tysk Virksomhedskommunikation 1.sem.: Hvad lærte du af kurset? Fem kommentarer: De studerende nævner, at de lærte om opbygning af handelsbreve inden for forskellige genrer, oversættelse til og formulering på tysk i en forretningsmæssig sammenhæng med brug af korrekte oversættelsesmetoder og grammatik. En studerende nævner også, at de lærte at holde oplæg. SIV Tysk Virksomhedskommunikation 1.sem.: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Tre kommentarer: De studerende fremhæver underviseren og hendes venlighed og vilje til at tilpasse undervisningen til de studerendes ønsker. En studerende skriver, at niveauet godt måtte være lidt højere pga. den studerendes store erfaring med tysk handelskorrespondance, mens en anden skriver, at det ville være godt med udformning af tekster i selve undervisningen, fordi den studerende syntes, arbejdsbelastningen i kurset var stor.

17 SIV Tysk Kultur- og samfundsforhold: Kender du æringsmålene for kurset? SIV Tysk Kultur- og samfundsforhold Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Kultur- og samfundsforhold: Kursets niveau var SIV Tysk Kultur- og samfundsforhold: Kursets omfang var

18 SIV Tysk Kultur- og samfundsforhold: Evt. kommentarer: En kommentar: En studerende skriver, at kursusmaterialet til tider var meget svært at forstå, fordi det var på tysk med svære fagbegreber. SIV Tysk Kultur- og samfundsforhold: Hvad lærte du af kurset? De studerende nævner, at de har lært om den tyske stats opbygning, det politiske system, kulturbegreber, kultur, fx religion, skolesystem, grundlov og sprog samt problemer ift. nord-syd og øst-vest. En studerende skriver desuden, at kursets niveau var meget højt, så det var svært for vedkommende at følge med, men at det var godt, at læreren lavede spørgsmål til teksten i slutningen af kurset. SIV Tysk Kultur- og samfundsforhold: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Tre kommentarer: En studerende skriver, at kurset var rigtig spændende og at vedkommende gerne ville have haft mere undervisning. En anden skriver, at der er for mange ting, som man skal lære på kort tid og en tredje skriver, at det var lidt svært.

19 SIV Tysk Fagets videnskabsteori: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Fagets videnskabsteori: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Fagets videnskabsteori: Kursets niveau var SIV Tysk Fagets videnskabsteori: Kursets omfang var

20 SIV Tysk Fagets videnskabsteori: Evt. kommentarer: SIV Tysk Fagets videnskabsteori: Hvad lærte du af kurset? Seks kommentarer: De studerende skriver, at de fik kendskab til de forskellige videnskabsteoretiske tilgange og metoder inden for humaniora. SIV Tysk Fagets videnskabsteori: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? To studerende fremhæver gode powerpoints og rigtig god formidling, mens en studerende skriver, at der var meget forelæsning, og to skriver, at undervisningen var lidt tør. En efterlyser flere eksempler på praktisk brug af teorierne.

21 SIV Tysk Virksomhedskommunikation 3. sem.: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Virksomhedskommunikation 3. sem.: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Virksomhedskommunikation 3. sem.: Kursets niveau var SIV Tysk Virksomhedskommunikation 3. sem.: Kursets omfang var

22 SIV Tysk Virksomhedskommunikation 3. sem.: Evt. kommentarer: SIV Tysk Virksomhedskommunikation 3. sem.: Hvad lærte du af kurset? Syv kommentarer: De studerende skriver, at de lærte at oversætte og selvstændigt at formulere forretningstekster, bl.a. s, korrekt mht. indhold og sprog ud fra en vurdering af kommunikationssituationen. En skriver desuden, at kurset har givet forberedelse til at kunne klare eksamen på bedste vis ved hjælp af lektierne og øvelser. SIV Tysk Virksomhedskommunikation 3. sem.: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigte? Fire kommentarer: En studerende fremhæver, at det var godt med den korte gennemgang af afleveringsopgaver, en skriver, at det hele passede rigtig godt sammen, en fremhæver som rigtig godt, at kurset er meget målrettet mod eksamen og en skriver, at han/hun fik meget ud af undervisningen.

23 SIV Tysk Juridisk fagkommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Juridisk fagkommunikation: Jeg har på kurset alt i alt brugt SIV Tysk Juridisk fagkommunikation: Kursets niveau var SIV Tysk Juridisk fagkommunikation: Kursets omfang var

24 SIV Tysk Juridisk fagkommunikation: Evt. kommentarer SIV Tysk Juridisk fagkommunikation: Hvad lærte du af kurset? Fire kommentarer: De studerende skriver, at de fik grundlæggende færdigheder i at oversætte juridiske tekster og basal viden om forskellige juridiske emner. De lærte juridiske fagtermer, hvordan man skriver juridisk sprog og læser det samt at juridisk sprog er anderledes end alm. tysk, fx at de samme ord har andre betydninger. SIV Tysk Juridisk fagkommunikation: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Tre kommentarer: En studerende skriver, at det var et rigtig godt kursus, men svært, og at det havde været rart med en 2-3 ekstra kursusgange, så man fik lidt mere indblik i det juridiske. En studerende skriver, at det var meget svært, fordi det var et nyt fag, og en anden skriver, at der var for meget at lære på kort tid.

25 SIV Tysk Teknisk fagkommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Teknisk fagkommunikation: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Teknisk fagkommunikation: Kursets niveau var SIV Tysk Teknisk fagkommunikation: Kursets omfang var

26 SIV Tysk Teknisk fagkommunikation: Evt. kommentarer: SIV Tysk Teknisk fagkommunikation: Hvad lærte du af kurset? Fire kommentarer: De studerende nævner, at de lærte at analysere og oversætte tekniske tekster, bl.a. oversættelsesstrategi, hvordan man finder tekniske udtryk på nettet og hvordan man bruger tekniske fagtermer på tysk. SIV Tysk Teknisk fagkommunikation: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Fem kommentarer: En studerende skriver, at det var et rigtig godt kursus, svært men godt og at det var godt med mange afleveringsopgaver, som har givet mere styr på det og mere eksamensparathed. En fremhæver, at det var godt, at man oversatte fra tysk til dansk i kurset. To giver udtryk for et ønske om flere kursusgange/mere tid. En studerende skriver, at formidlingen af kursets indhold var mindre god, mens en anden skriver, at der manglede en mere konkret tilgang til, hvad teknisk sprog egentlig er.

27 SIV Tysk Interkulturel markedskommunikation i organisationer: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Interkulturel markedskommunikation i organisationer: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugtinterkulturel markedskommunikation i organisationer SIV Tysk Interkulturel markedskommunikation i organisationer: Kursets niveau var SIV Tysk Interkulturel markedskommunikation i organisationer: Kursets omfang var

28 SIV Tysk Interkulturel markedskommunikation i organisationer: Evt. kommentarer: SIV Tysk Interkulturel markedskommunikation i organisationer: Hvad lærte du af kurset? Fire kommentarer: De studerende skriver, at de lærte at anvende interkulturel teori og metode i praksis, lærte om kultur, markedskommunikation samt forskellene mellem Danmark og Tyskland, bl.a. mht. samarbejde, synspunkter og opførsel. SIV Tysk Interkulturel markedskommunikation i organisationer: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Fem kommentarer: To studerende skriver, at det var et godt / det mest spændende kursus og at den anvendte bog var rigtig god. En anden studerende skriver, at der manglede teori. To studerende giver udtryk for, at de manglede andre aspekter af interkulturel kommunikation i organisationer, og en af dem nævner intern kommunikation i virksomheder som et ønske.

29 SIV Tysk Valgfag: Webkommunikation : Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Valgfag: Webkommunikation: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Valgfag: Webkommunikation: Kursets niveau var SIV Tysk Valgfag: Webkommunikation: Kursets omfang var

30 SIV Tysk Valgfag: Webkommunikation: Evt. kommentarer: SIV Tysk Valgfag: Webkommunikation: Hvad lærte du af kurset? Tre studerende skriver, at de lærte at opbygge en hjemmeside, og hvad der var vigtigt for modtageren på en hjemmeside. En studerende skriver, at vedkommende ikke lærte så meget. SIV Tysk Valgfag: Webkommunikation: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Fire kommentarer: En studerende synes, at det var godt at evaluere til hver gang, for det gjorde, at man fik opsummeret, hvad man fik lært hver uge. I to kommentarer nævnes det, at der var meget stof, og to studerende skriver, at der var meget (teori), som ikke blev brugt i casen. En studerende nævner, at teorien ikke hang sammen, så det var svært at finde ud af at koble det sammen, at der var for mange opgaver til hver uge, meget korte deadlines og for lidt tid til at arbejde med hjemmesiden på en dårlig webplatform.

31 SIV Tysk Valgfag: Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Valgfag: Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Valgfag: Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Kursets niveau var SIV Tysk Valgfag: Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Kursets omfang var

32 SIV Tysk Valgfag: Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Evt. kommentarer: SIV Tysk Valgfag: Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Hvad lærte du af kurset Den studerende skriver, at han/hun fik en forståelse for, hvad de forskellige begreber dækker over, og en god ide om, hvilke metoder man kan bruge i forbindelse med fx design. SIV Tysk Valgfag: Design, brugervenlighed og informationsarkitektur: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt? Den studerende skriver, at han/hun kunne godt tænke sig lidt mere struktur på slides, så man hele tiden ved, hvor man er henne i begreberne, hvad der hører under hvad osv., i det omfang det er muligt, eftersom meget hænger sammen på kryds og tværs.

33 SIV Tysk Sprogforståelse: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Sprogforståelse: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Sprogforståelse: Kursets niveau var SIV Tysk Sprogforståelse: Kursets omfang var

34 SIV Tysk Sprogforståelse: Evt. kommentarer: SIV Tysk Sprogforståelse: Hvad lærte du af kurset? Den studerende lærte forskellige oversættelsesteorier og fik øvet det at oversætte både tysk/dansk og dansk/tysk. SIV Tysk Sprogforståelse: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt?

35 SIV Tysk Sprogbrug: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Sprogbrug: Jeg har på kurset alt i alt brugt SIV Tysk Sprogbrug: Kursets niveau var SIV Tysk Sprogbrug: Kursets omfang var

36 SIV Tysk Sprogbrug: Evt. kommentarer SIV Tysk Sprogbrug: Hvad lærte du af kurset? Den studerende lærte om grammatiske forhold og så kurset som en udbygning til grammatik undervisningen på tidligere semestre. SIV Tysk Sprogbrug: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt?

37 SIV Tysk Virksomheden i den globale verden: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Virksomheden i den globale verden: Jeg har på kurset alt i alt brugt SIV Tysk Virksomheden i den globale verden: Kursets niveau var SIV Tysk Virksomheden i den globale verden: Kursets omfang var

38 SIV Tysk Virksomheden i den globale verden: Evt. kommentarer SIV Tysk Virksomheden i den globale verden: Hvad lærte du af kurset? Den studerende lærte om glabalisering, interkulturel kommunikation på et helt andet niveau end hidtil og fik mange "aha"-oplevelser. SIV Tysk Virksomheden i den globale verden: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt?

39 SIV Tysk Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kursets niveau var SIV Tysk Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kursets omfang var

40 SIV Tysk Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Evt. kommentarer: SIV Tysk Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Hvad lærte du af kurset? Den studerende nævner oversættelse af virksomhedskommunikative tekster og årsrapporten som genre. SIV Tysk Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt?

41 SIV Tysk Virksomhedens image og identitet : Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Virksomhedens image og identitet : Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt SIV Tysk Virksomhedens image og identitet : Kursets niveau var SIV Tysk Virksomhedens image og identitet : Kursets omfang var

42 SIV Tysk Virksomhedens image og identitet : Evt. kommentarer: SIV Tysk Virksomhedens image og identitet : Hvad lærte du af kurset? SIV Tysk Virksomhedens image og identitet : Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt?

43 SIV Tysk Valgfag: Konsumentadfærd: Kender du læringsmålene for kurset? SIV Tysk Valgfag: Konsumentadfærd: Jeg har på kurset alt i alt brugt SIV Tysk Valgfag: Konsumentadfærd: Kursets niveau var SIV Tysk Valgfag: Konsumentadfærd: Kursets omfang var

44 SIV Tysk Valgfag: Konsumentadfærd: Evt. kommentarer SIV Tysk Valgfag: Konsumentadfærd: Hvad lærte du af kurset? SIV Tysk Valgfag: Konsumentadfærd: Særligt gode eller mindre gode aspekter ved kurset samt eventuelle kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt?

45 Andet Har du nogen kommentarer til spørgeskemaets udformning? Fem kommentarer: To nævner, at valgfaget Forretningsudvikling og entreprenørskab på 3. semester manglede i spørgeskemaet. En studerende nævner, at skemaet er lidt for ensrettet og ønsker mere variation, mens to andre skriver, at det er lidt for langt, en af dem skriver at en kommentarboks pr. fag havde været nok.

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk

Læs mere

SIV Engelsk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Engelsk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Engelsk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) specialisering

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Spansk - Virksomhedsforståelse A:

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Spansk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:50:34 SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Kursusevaluering SIV spansk forår 2015

Kursusevaluering SIV spansk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Kursusevaluering SIV spansk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV engelsk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV engelsk Kursusevaluering efterår 2013 SIV engelsk Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Cas Specialisering

Læs mere

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Sammenfatning Ca. halvdelen

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering Kinesiske områdestudier kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal):

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal): Afrapportering af undervisningsevaluering, SIV, engelsk, foråret 2011 Fagkoordinator: Lise-Lotte Holmgreen 1. november 2011 Kursusevaluering, 2. semester Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

SIV Tysk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Tysk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Tysk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Hvilke kurser på 8. semester Tysk -

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% I alt 4 100,0% Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj Pedersen 4 100,0% Tore Mortensen 4 100,0% I alt 4 100,0%

Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% I alt 4 100,0% Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj Pedersen 4 100,0% Tore Mortensen 4 100,0% I alt 4 100,0% Navn: Kursusevaluering Efterår 2011 Dato: 2012-01-30 16:08:01 Kursustitel Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% Angiv her hvilket andet kursus du evaluerer: Underviser: Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

2 SEM. POPLYD: 10 RESPONDENTER Læringsmål: Læringsmålene er i højere eller middel grad blevet præsenteret for de studerende

2 SEM. POPLYD: 10 RESPONDENTER Læringsmål: Læringsmålene er i højere eller middel grad blevet præsenteret for de studerende Semesterevaluering 2. semester: Generelt om vejledning: Der er generelt tilfredshed med vejledningen. En enkelt gruppe har haft udfordringer i dialogen med vejleder, men indrømmer dog også at det delvist

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Samlet status Forventer du at afslutte uddannelsen denne sommer? Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Jeg læser

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 0 0,0%

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du!

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! Med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips Trine Toft, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INDLEDNING AT SKRIVE VIDENSKABELIGT De større, akademiske opgaver,

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Efterår 2016 Skema A: Standardskema med 12 lukkede og 2 åbne spørgsmål: beregnet til forelæsning, seminar og lignende undervisning. Skema B: Standardskema

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 18. april 2012. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F.

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. Indhold Indledning... 3 Velkommen til Pædagoguddannelsen med speciale i ridning.... 3 Optagelseskrav... 3 Optagelseskrav for

Læs mere

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Forår 2017 Skema A: Standardskema med 12 lukkede og 2 åbne spørgsmål: beregnet til forelæsning, seminar og lignende undervisning. Skema B: Standardskema

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere