SKOLEVÆSENETS TILSTAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEVÆSENETS TILSTAND"

Transkript

1

2 A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879.

3 Indhold. No.. Tabel, der stiftsvis og amtsvis udviser Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikt i Aaret 877 No.. Tabel der stiftsvis og amtsvis udviser de mindre Skolekassers Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikt i Aaret 877 No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikt i Aaret No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser de mindre Skolekassers Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikt i Aaret 877 No.. Tabel, der udviser Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret 877 No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser de mindre Skolekassers Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret 877 No. 7. Extrakt af Amtsskolekassernes Indtægter og Udgifter i Aaret 877 No. 8. Tabel, indeholdende Indberetning om Aftenskoler i Kurset No. 9. Tabel, der stiftsvis udviser Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Kjobsteeder og Ladesteder i Aaret 877 No. 0. Tabel, der udviser Almueskolevæsenets Tilstand i de enkelte Kjobsteeder og Ladesteder Aaret 877 No.. Tabeller, indeholdende Indberetning om kommunale Borgerskoler, Pigeskoler, højere Almueskoler samt private Gutte og Pigeskoler i Skoleaaret No.. Tabeller, indeholdende Indberetninger om offentlige Skoler for den højere Almendannelse, private Latin og Realskoler samt kommunale Middelskoler i Skoleaaret No.. Tabel, indeholdende Indberetning om Seminarier og LærerskolerSkoleaaret 8'77 '78 No.. Oversigt over Udgifterne til Undervisningsveesenet Aaret Stiftsdirektionernes Indberetninger for Aaret 877 om Almueskolevæsenet samt om Amtsskoler og Aftenskoler m.. V. med Anhang (Tabel over Læreres Afgang fra Almueskolerne i Aaret 877)..... Side

4 Rettelser. Side 8 staar for Trondhjems Stift i Rubrik 9 (leiede Bygninger), læs ; for denne Rubriks Totalsum læs. Bergens Stift i Rubrik (Ved Skolepenge),00, lees,00; for denne Rubriks Totalsum,79 læs,99. 8 Trondhjems Stift i Rubrik (Antal skolepligtige Gutter),7 læs,7.

5 Tabeller, der stiftsvis og amtsvis udvise Almueskolevæsenets Tilstand og økonomiske Forhold i Rigets Landdistrikt i Aaret 877.

6 No.. Tabel, der stiftsvis og amtsvis udviser Almue.... 9,. Stift. Antal Skolekredse ved.a_arets Antal Kredse, hvor Skolen! holdes i fast Lokale Antal skolepligtige Born ved Aarets Udgang ( 0, iste Passus), som undervistes Antal Skoler for ensligt belig paa Om som alde Udgang. skole _ gang i gende. udenfor les udesenet til leiet. Gaardene. Bosteder faste i Omgangs Kreds bleve fra hørende. (. *) Skoler. skoler. skolen Skolen. ( 0). tilsammen. Kristiania fl ,9 97,87 8,70 Hamar ,90, , Kristianssand , , 7,9 0 7, Bergen,7 97 9, 8,7 90 9,0 Trondhjem ,7, 7,88 Tromso,7 8 7,, ,8 Tilsammen,,8,,7 79 8,8,70,970, 7,8 A mt. Akershus , ,0. Smaalenene 98 70,0 9,8. Buskerud , 8.8. Jarlsberg og Laurvig , ,89. Kristians 9 7, ,. Hedemarken , 80 7,9 7. Bratsberg ,80, 9 7 9,8 8. Nedenaas , ,0 9. Lister og Mandal ,, 8 7, 0. Stavanger ,0, ,7. Sondre Bergenhus ,780,7,9. Nordre Do ,7, 9,97. Rowsdal ,79,80 i,8. Sondre Trondhjem ,,7 8,7. Nordre Do ,00 8,. Nordland ,, 99,0 7. Tromso , ,8 8. Finmarken 0 8,0 9 8,07 Tilsammen,,8,,7 79 8,8,70,970, 7,8 *) De i Parenthes satte Tal betegne Henvisning til vedkommende Paragraf i Lov om Almueskolevæsenet paa Landet af de Mai 80.

7 skolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikt i Aaret D raf Samlet Antal lovbefalede Born, som deltog Skoledage, i hvilke Antal i Kredsskolens alle de skolepligtige Deraf Antal Lærerinder, frivillige skolesøgende forsømte. Lærere. ansatte ved Gutter. piger. TJndervismng. Børn tilsammen skulde have søgt Skolen. Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger Kredsskolen. lovbefalede. frivillige.,78,,87,0,98, 7,,8 7,,77 0,79, 78,0 7,8 8 0,08,70 9,0 8,8,7, 79,9,97 7 8,87,0 8, 7,09,7, 89,9, 7 0,7 8 7,8 7,08,8 99, 9,7 0,9 09,, 9,,0 99,79, 0,7 0,90,88,00,09,98,907, 0 9,97, 8, 7,89,907 79,9,87 8 7,7,78,8,07 8,, 9,878 9,9,,08,8,88 9,077,9 79 7,,9,0,,00,78 89,90,8,8 8,0 8,0,88 8,87,09 7,7 97 8,9 8,78 7,90 90,9 7,89,8,09,8,9,0 9,87 0,78 98,88,99,,08,70,8 0,9 8 8,70,8,90,78,7 9,008,88 9,8 78,80,787,989 9,7 0,0 7,0 00 8,90 8, 00,7 997,0 9, 0 7 9,8 08,, 89 8,9 9,89 7M 8 7,99 7, 89,08 9,0 9, 0 7,9 80,80,7, 78,09 7,0 09, 8,90, 7 80,87 80,7 8 0, , 7, ,870,7 0,87 99,,00 0, 9, 9,7,7,7 87 7,,779 7, 0,7 0,90,88,00,09,98,907, 0 9,97,

8 A. No.. No.. Tabel, der stiftsvis og amtsyis udviser de mindre Skolekassers indtægter De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret Sti ft. paa matrikulerede Ejendomme. personlig Skat, væsentligst af Husmænd, Inderster og Tjenestetyende. Skatter og Afgifter paa Formue. paa Næring. af Værker, Brug og lignende Indretninger. andre Skatter og Afgifter. Beder. Renter og andre Indtægter af Eiendomme og Aktiva. Bidrag af Amtsskolekassen. Kristiania 9,07,9 9,7,89,8,7 9,0 0,98 Hamar 8,08 9,80,7 8, 8,,0, 0,0 Kristianssand 8,98 9, 0,7,90,7, 9,9 0,08 Bergen 0,0,9 9,8 9,9,8,9 0,0,8 Trondhjem 8,090 0,0 0,077 7,78,89,98 0,8,7 Tromso 9,7,,,,78, ,77 Tilsammen 99,77,789, 7,7 9,8,08,8, 8,0 Amt.,77. Akershus,8,,07 8,,00 8, 8,8. Smaalenene,7,,90,9 8,88 0,77,. Buskerud,,80 9,8,0,7,7 78,9 9,7. Jarlsberg og Laurvig,89,07., 9,8,7,0,07,9. Kristians 9, 7,07,0,9, 9,79 7,8. Hedemarken 78,,787 7,09,08 7,8,7 99,, 8 7. Bratsberg,00,,9,7, , 8. Nedenæs,,8, 7,9,80,,799,8 9. Lister og Mandal..,79,9,08,9, ,0 0. Stavanger,0,0,09,7, , 8. Sondre Bergenhus... 9,8,9,987,90,9, 8 7 0, 7. Nordre Do. 9, 7, 0,,, 7 0 7,. Romsdal,,08 8,,80 9,,970. Sondre Trondhjem.,97,70,9 7,790, 0 9,99 9,88. Nordre Do.,07 0,88 8,79,,9, 00 7,0. Nordland, 7,7,8 88,788 9, , 7. Tromso,0,00,89,87 8 8,0 8. Finmarken 0, 0,8, , Tilsammen 99,77,789, 7,7 9,8,08,8, 8,0

9 ' A. flo. I. samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikt i Aaret 877. De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret I i Bidrag af det Nordlandske K i kre Sfon koe o d g. Bidrag af Finnefondet. Refusioner og Decisionsansvar. Bidrag af Oplysningsvæsenets Fond Forskud Bidrag af Andre Ind af Regn Brændevinstægters Ialt ren Optagne skabsforernafgifts samlede Indtægt, Laan. kassen. Belob. eller andre. Ialt Indtæg t.,000 8j7,7 7,8 7,7,7 99,8 0 9,87,0,0 98 9,0,90. 9, 8,0,90 9,,7 08,09 8, 7 8,7,79 8,98,, ,0 7,09,77,79,89 98,8 00,0,,,0 7,9 8,80 9,,9 89,0,8,80,, 7, 77,070,9 0,,7 9,0,, ,79,, ,98,,,, 790,08 00,777,7,0,8 70,78 800,09 08,9,800 8,09 9,0,78 7,8,00, 0, ,8 0,99,0 0, 79 8,90 0,7 0,778,0 7, 7, 7,8,0 7,0,90,,7 0,97 8,08,7,09,8 70 7,8,8.,9 79,99,87, , 8,7,7,,0 9 8,,0 8, 0,0, 7 97,9 7, 09,8,7,, 8,9 0,8,7,880, 77, 9,9 8,8 90,77,9, ,0,878, 0,0 7,780 9,887, 9,,0 8,00,0 00, 87, 9, 00,,8,,,877 0, 87,7,8,80,, 7,77,070,9 0,,7 9,0,,09

10 , No,. Tabel, der stiftsvis og amtsvis udyiser de mindre Skolekassers Indtægter De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret Stift. Godtgjorelse Lærerlønninger. og Herberge for Kosthold til Lærerne. Pensioner. Lærerjord. Opførelse eller Yedligeholdelse af Skolehuse. Leie af Skolelokaler. Anskaffelse af Bøger og andre Læremidler. Løn til Regnskabsføreren og andre Mininistrationsomkostninger Renter. Andre Udgifters: samlede Beløb. Kristiania,990,87,78,0 7,7 9,00 9,,, 77 9, 80 Hamar ,77 8,70 7 7,9.7,8 0,787 8,7,7 Kristianssand 8,907,99 0,8,8,0,0,09 0,7,9 Bergen 9,080,8,0 8,9,7,,8,8 0,09 Trondhjem 9,9,8,8,.,8 9,,8,7,99 Tromso ,7 8,,7,8, 9,0,08,890,9 8,9 A m t. Tilsammen 9,9 0,7 8,9 0,89,9 07,7 9,9,80 7, 8,9 I. Akershus 7,79,89 78,9 0,87,,7, 8,,87. Smaalenene 8,797 8, 7 8,7,80,7,09,,087 8,0. Buskerud,8 7,9 97,08 0,0,80,8,9,0 0,07. Jarlsberg og Laurvig.,8,0,08,7,9,7,9,9 7,9. Kristians......,88,98,,9,,799,,,78 8,8. Hedemarken ,9,8 08,0 0,7 8,0õ,, 7,00,8 7. Bratsberg 8,80 7,7,80,,7,07,00,9,9 8. Nedenæs,9, 0 9,00,,0,8,98 8,09 9. Lister og Mandal...., 8, ,099,,0 77,09,9 0. Stavanger,09 0, ,0,,88,0,,0.. Sondre Bergenhus... 8,8, ,8,707,8,9,87,8,08. Nordre Do...,8 8,8,,7,,80 7,099,. Romsdal ' 8,8, ,9,7,7 8,7,. Sondre Trondhjem..., 8,07,00, 8,870,8, 98,77,8. Nordre Do... 9,77,,78 00,,7,99,7 9,99,8. Nordland 7,77,9 797,,,7,07,789, 9,0 7. Tromso,07, 00,7,8,07,7,98,800,80 8. Finmarken ,9 8, ,,77,888,0 8, Tilsammen 9,9 0,7 8,9 0,89,9 07,7 9,9,80 7, 8,9

11 ,, I amt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikt i Aaret 877. De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret 877. Ialt ren Udgift. Afdrag. Antagen Pengv Næartduir al a e f_ Tilbagebetalte Forskud. Udlaan gjort i Aarets Lob. Z,,.f)., :_f_,,., 7',) ''' '''',..,.,.,, t) ),,,, '"' rf:, 'A e r, ai, a.) c..) P a) Samtlicre ; ITçlgifter tilsammen. Kredsenes Udgifter i Aaret ;.., 0.) g,, cu,.... `" a g Skolevæsenets cd e Vi c'' ct. 8 e P C) Gj æld _a),7 P8 ci) c..., ;, pu.,l, pz, ce w,,7 ifølge limn. A r&' rg 8 '' efter eili Forskud. 0 ',., PI si, c.) '7 c),, PI x be ), "; i "8.ts "t,' "ZI ':'. P t,` ) if' ) kcf: i.. T ilsammen. Skolekassernes og Kredsenes Udgifter tilsammentagne. ydelser. 7 I 70,0 9,9,89,0 7,977,08 7,8 07, 7;8,8 80,0,9,8 8,0 0,0 ',79 0,0,8 8,, 0 7,8 9,0 7, 97 9,9 7,8,80 8,0 7,0 09,0 8,98,98,08,7,0, 0 9,79, 8,0, 9,0,08,89,,98 0,9 9,70,99,870,9 7,77 0,0 8,88 0,88 0,0,7,8,7 7,90,7,8,8,9,79 7 9, 8,,9 7, 7,9,7,8,7 7,, 0,9 8, 9,9,0, , '8,9, ,7 909,98, 07,99?,0,80 9,7 8,,0 8, ,89,798,0,7,8 9,9, 8,7, ,07,,0,07 i i,00 8,9,8 00,8 0 79,097 9,,, 9 9 8,88,77 8,,89,,9 0,0 7,79 0,8,79 0 0,7 9,8,0 7, 878..,00,07 9,98 7,7,,807 8,98,,08,7 8,, 7,079,778 00,0 8 0,07 8,770 8,0 7,70 8,8,97,09 8,8 0,7 0,70,0,087,7 0, 09,09 7,9,9,90,9 9,9,70 9,809 8, 9,0, 7,079,7 9 8,0 0,08 9,98,990 7,7 88 8,8,0 9, 0,88 8,8,08,8,9,8 7,,0 8,809, 7, 8, 8,979,98 7,77,,0,8 9, 0,,08,87 97,8, 7,0,7,7,78,09, ,8,0,, 78,8 78,8 8,88 8, 77,9,797, ,,908,, 8,0,080,7 9,7 0,0 9,8 7,908, 7, 8,9 9,8,,,99, I,9,88 9,9 89,779,,9,77 9 9,99 7,70, 7 87,0 7 7,,, 99,9,9, ,78 0,,88,80 7,77,9,98 0,0,0,8,0,808,0 0,9 07 0, 889 0,0,79,8,0 8,0,,0 8,90,0 7, 0, ,9,07, ,8 0,09,799,99,07,, 70,8 8,80 0,0,8 78 9, 9,7 7, 9,,,99 0,7 70 9, 808 9,9, ,,0 7,8,9 8 7,7 7,9 7,0,0, _ ,999,0,80 9,7 8,,0 8,09 7,07,89,798,0,7,8 9,9 8,7,7 8,7 8,07,,0,07

12

13 Tabeller, der fogderivis og arntsvis udvise Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikt i Aaret 877. a

14 0 A. No.. No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser Almue Fogderi og Amt. Antal Skolekredse ved Aarets Udgang. Antal Kredse, hvor Skolen holdtes i fast Lokale Skolevæsenet tilhørende. leiet. paa Omgang i Gaardene. Antal Skoler for ensligt beliggende Bosteder ( ). Antal skolepligtige Born ved Aarets Udgang ( 0, iste Passus), som undervistes som alde tilsammen. udenfor les udei faste i Omgangs Kreds bleve fra Skoler. skolen skolen Skolen. ( 0). Kristiania Stift.. Aker og Follo 7, 89. Nedre Romerike 9,07. Øvre Do. 7 0,7 9 Akershus Amt , Moss 70 9,8 9. Id og Marker ,89. Rakkestad, 9, 8 Smaalenenes Amt 98 70,0 7. Buskerud 9 9,0 8. Ringerike G 9, Hallingdal 0 9, 7 0. Numedal og Sandsver.. 7 ;9 98, 8 Buskeruds Amt ,. Jarlsberg 09 ' 8, 0. Laurvik. 7 8,8 8 9 Jarlsberg og Laurviks Amt 0 ; 9 8, Kristiania Stift ,9 97, ,0, 7,70 8,0 9,8.988,9 9,8 0,9,80,9 8,8,8,89, ,89 8,70 Hamar Stift.. Valders Sl. Hadeland og Land.. 8. Toten 9 9. Søndre Gudbrandsdalen.. 9. Nordre Do. 7 Kristians Amt 9 7 I. Nordre Østerdalen 7. Sondre Do Solør Vinger og dalen Hedemarken Hedemarkens Amt Hamar Stift Bergens Stift , o,98,9,88,,8,0,8,0,0,0, 80 0,90, It ,87,8,8 7,8,,, ,78,08,7,7 7,9,. Sondhordland. Hardanger og Voss Nordhordland 8,780 Sondre Bergenhus Amt ,7. Sogn 0 09,,8. Solid og Nordfjord Nordre Bergenhus Amt ,08,9 9,7,. Sondmore Fogderi af 99 Romsdals Amt 8 7,079,777 Bergens Stift,7 97 9, 8,7 ' 7 9,9 8,9 90,8, , ,7,9,08 7,,97,898,0

15 ,, I i skolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikt i Aaret 877. A. No Deraf Samlet Antal lovbefalede Born, soin deltog Skoledage, i hvilke Deraf i Kredsskolens alle de skolepligtige Antal frivillige skolesøgende forsømte. Lærere. Gutter. Antal Lærerinder, Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger ansatte ved Piger. Undervisning. Born tilsammen Kredsskolen. lovbefalede. frivillige. skulde have sogt Skolen.,,79,,88 7,,0 9,00 788,7,9,,707,9,7,0,0,907,7 8,0,89 8 8, 7,89,907 79,9,87 8 7,7,78 0,789,97,87,F 9r, '. 9,,,,7,08 9.,9,99,777, 0. 9,,7 7,,8,07 8, 9,878 9,9,,07,88,90 78,987,9 9,, ,078 00,8,09, 8,, ,80, ,08,8,88 9,077,9 79 7,,9,9,87,8 89 8,9 8,8,0,0,0,8,0,,0 77,0,,00,78 89., 90,8,8,78,,87,0 98 7,,8 I,8,7,0 0,,088,70,,8 0, 7,,8,8 77,870,8,,79, ,,98,,79,8 0 8, 9,7 0,09 8,0 8,0,88 8,87 09, 7,7 97,7,0,07S,0 7,,0 0,7, 0,870,98 8,09,70,88, 8,09,,7,89,8,0 90,99 8,8,,88,7,7, 08,8, 7,09 9 8,9 8,78 7,90 90,9 7,89,8,09 7,,77 0,79,78,0 7,8 8 0,08,70,, ,0 7,77 9,908,8 8, 8,88 7,8,0 80,00,0 7 7,0 0 8,90 8,00, , ,80,707 8,0 7,8 99,99 78,8,8 9 9,08,0,0 0, ' 89 8,9 9,89 7,0 8,9,9 7 8,8,077 0, 8, 7,09,7,89,9, 7 0,7 8

16 No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser Almueskole, Stift. Antal Skolekredse ved Aarets Udgang. Antal Kredse, hvor Skolen holdtes i fast Lokale Skolevæsenet tilhørende leiet. paa Omgang i Gaardene. Antal Skoler for ensligt beliggende Bosteder ( ). Antal skolepligtige Born ved Aarets Udgang ( 0, iste Passus), som undervistes i faste i Omgangs Skoler. skoler. udenfor Kredsskolen ( 0). som aldeles udebleve fra Skolen. tilsammen. Kristianssands Stift,. Øvre Telemarken 7 8 i 89 8, Nedre Do.. Bamble Bratsberg Amt. Nedenæs. Sætersdal Nedenæs Amt. Mandal 7. Lister Lister og Mandais Amt 8. Jæderen og Dalerne 9. Ryfylke Stavanger /knit Kristianssands Stift Trondhjems Stift , ,9,90 7,80,7 78,8.79,7,,780, 8,0 8, 7 77, 70 78,9 90 i,0.08,88,99 7,9 7,0 7 8, , ,0, ,0,77 0,87 8 7, 7,99 9 8, 0 0,7 0 7,. Nordmøre. Romsdal / af Romsdals Amt. Guldal. Strinde og Selbu. Ørkedal. Fosen Sondre Trondhjems Amt 7. Stor og Værdal 8. Inderoen 9. Namdalen Nordre Trondhjems Amt Trondhjems Stift ,97,70 8,7,07,887,78,8,,,77,808 0,00 0,7 9 ; ,7, , 0,7 0 9,00 9,9,9 90 9,09 7,9 9,9 8,7 7 0,99 0,00 8,08, 7,88 Tromso Stift.. Sondre Helgeland. Nordre Do.. Salten. Lofoten og Vestetaalen. Nordlands Amt. Senjen og Tromso Fogderi Tromso Amt. Alten 7. Hammerfest 8. Tauen 9. Varanger. 0. Vardo Finmarkens Amt Tromso Stift , ,87,90, 9,70,070, 0 0,I,99 7, ' ,0 9,,8 90 0, 0, 8 8,98,9 I 0 8,8 90, , ,8

17 skolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikt i Aaret Deraf Lærernes og Lærerindernes. samlede Antal Skoleuger Samlet Antal lovbefalede Born, som deltog Skoledage, i hvilke Antal i Kredsskolens alle de skolepligtige Deraf Antal Ticererinder, frivillige skolesøgende forsømte. Lærere. ansatte ved Gutter. Piger. Undervisning. Born tilsammen Kredsskolen. lovbefalede. frivillige. skulde have sogt Skolen.,80,7 0,9,8 8,9,,, 80,7,00 0,0 77,70,9 ), 7 79,7,99,0 9,8,9, 0 9,87 0,78 98,88,99, 7,89, 98 0,7 8,8 0 8,89, ,, ,,08,70,8 0,9 8 8,70,8, 879,888, 08,,7 8, 99,07,80,8 9,89 8, 8, 0,90,78,7 9,008,88. 9,8 78,9,99 9 8,8 7 8,,,88, 08 0,70,0,89 7,80,787, 9, ,7 0,0 7,0 00 8,8, 7,79,9,97 7 8,87,0,98,80,7 0,9 8 8, 0,00 9,8,,7,79 7,08 L8,8 8,0,7 7 8, 0,,,0 7, 8,,7 7,8,7,0 0, 80, 8,7 8,978,0, 78, 0,,07 79, 90, 80,7, 78,09 7,0 09, 8,, 0,0,88,870, 8,78 98,80,8,,,,07,07,,90,7 80,87 80,7 8 0, ,8 7,08,8,99, 9,7 0, 9 09, 89,7 97 8,0 0,07, 79 7,9,,70 0,9,07,,,7 9,,0,,7 8,9,80,8 8, 7, ,870,7 0 ',87 99,,00 0, 9, 9,7 0,970 0, ,89,. 7 7,, 8,88, , ,7,7 87 7,,779 7, 0,, 9,,0 99,79, 0 b

18 No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser de mindre Skolekassers. Indtægter De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret Fogderi og Amt. Kristiania Stift. paa matrikulerede Ejendomme. personlig Skat, væsentligst af Husmænd, Inderster og Tj enestetyende. Skatter og Afgifter paa Formue. paa Næring. af Værker, Brug og lignende Indretninger. andre Skatter og Afgifter. Boder. Renter og andre Indtægter af Ejendomme og Aktiva. Bidrag af Amtsskolekassen. Kr 088. Aker og Follo 7,, 8,,7 7,, 70. Nedre Romerike,9,809,98 7;9 8,90,,0,7,. Øvre Do....,8,09 8, 8 98,99 Akershus Amt,77,8,,07 8, 8, 8,8,8. Moss,7,07,,07 0 7,. Id og Marker.,9,0 9,08 9,,,0.0,78 0. Rakkestad,7,8,8,7,79 Smaalenenes Amt,7,,90,9 8,88 0,77, 8,0 7. Buskerud,78, 0,0 8,7 ',088,,998,80 8. Ringerike,,,9 8,80 9. Hallingdal, 7,9,8 7, Numedal og Sandsver 0,78 07, 90 0,7 Buskeruds Amt,,80 9,8,0,7 78,99,7. Jarlsberg 8,9,07,09,9,8,0,88,80,7. Laurvik 7,00 9,8 898,7,0 Jarlsberg og Laurvigs Amt,89,07, 9,8,7,07,9,89 Kristiania Stift 9,07,9 9,7,8,7 9,0 0,98 Hamar Stift.. Valders. Hadeland og Land.... Toten. Sondre Gudbrandsdalen. Nordre Do. Kristians Amt. Nordre Østerdalen Sondre Do. 8. Solør 9. Vinger og Odalen Hedemarken Hedemarkens Amt Hamar Stift,0 8,08,0 7,8,98 9,,98, 7, 8, 7,8 78, 8,08 7,,,8 7 7,07 9,7 8 8,0 9,8,787 9,80,,9,80 8,70 8,98,0 800,0, 9 8,9, 7,09,7,798,9,88 7,8 8,70, ,9,9 7,, ,,0,9 0 9,0, 7,8,7 8,, ,,0 09,00 90,79 7,8,0, ,,8 9 80,,8, 0,0 Bergens Stift.,0. Sondhordland,70,7. Hardanger og Voss..,709,,9. Nordhordland.,9,8 9, Sondre Bergenlius Amt 9,8,9,987. Sogn,8,0,0. Solid og Nordfjord..,8.,9,9,9 8 7,,89,0,90,9,8, ,97,9 Nordre Bergenhus Amt 9, 7, 0,,,7. Sondmore Fogderi af Romsdals Amt.7,, 0, 7 Bergens Stift 0,0,9 9,8 9,9,8,9,08 0,9 9, 0,89 7 0,7 77, 0 77,0 0 7, ,0,8

19 , samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikt i Aaret 877. De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret I 9. Bidrag af Oplysningsvæsenets Fond. Bid rag af det Nordlandske Kirke o g Skolefond. Bidrag af Finnefondet. Bidrag af Brændevinsafgiftskassen. Andre Indtægters samlede Belob. Ialt ren Indtægt. Optagne Laan. :i e. Forskud af Regnskabsforerne end ll Refusioner og Decisions ansvar. I. a lt ægt ndt 7,0 79,707, 9 8,898 8, 9,9,89 9,8,00 89,08 9,77 7,79,, ,98 8,88,9 9,, 7, ,0,908, 7,,,.,,. 790,08 00, 7,7,0 80 7,97,90, ,9,0,9,97,. 87,9 7 9,99 00,777 9,7.,0,8 70,78 7,7.,800 7,9 7 9,7 800, _ 00 88,9 800,09 08,9,800 8,09 9 0,000 8,7,7 7,8 7,7,7 99,8,7,8,0 8,9 0 8, 0 8,7 ',, 9,000 8, ,807 9,8.,8,779,78 7,9.,78 7,8,00, 0, , ,9,088 0, 0 7 0,88,7,809 7,7 7,8 0,9,898,8,,00 8,9 7,8 0 7,8 0,99,0 0, 79 8,90 0 9,,87,0,0 98 9,0,77,,0,9 8,0 7 8,7,00,0 8,7 90,70 '8,0,0 00,9 8,7,7,,0 9 8, 7,8 7, 97 7, ,0,90,8,7,0 8, 0,0, 7 97,9,870 8,9,0,08, 8,7 8,7,79 8,98,,9

20 , I No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser de mindre Skolekassers Indtægter.. De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret Fogderi og Amt. Lon til Godtgjørelse Opførelse ' Anskaffelse Regnskabs Andre Lærerlønninger. og Herberge sioner. jord. holdelse af Skolelokaler. andre Lære andre Admi Renter. Udgifters for Kosthold Pen Lærer eller Vedlige Leie af af Bøger og føreren og samlede til Lærerne. Skolehuse. midler. nistrationsomkostninger Beløb. Kristiania Stift.. Aker og Follo,800, 00 9,7,,90,77,07 7,8. Nedre Romerike 7,00 8, , ,9,87. Øvre Do ,9,9 8,77 8,99 9,, 7,99 Akershus Amt, 7,79,88 78,9 0,87,,7, 8,, 87. Moss,, ,9 70,08 8, 87, 0. Id og Marker, 9 9, 880,,7, 8 78,0, 78. Rakkestad,i,9 7,,8,0,0 8, 070, 8 Smaalenes Amt 8,797 8, 7 8,80,7,09,, 087 8, 0 7. Buskerud 0,7;.,7 8, 980,,0,70 79, 88 7, 8. Ringerike.... 8,07;,79 0,,, , 9. Hallingdal,778, 8 7, 80, 0, 0, 0. Numedal og Sandsver. 7,0;,790,7,, Buskeruds Amt, 8 7,9 97,08 0,0,80,8,9,0 0,07. Jarlsberg.. ' 9,00;, ,8,78,9 77,7,7. Laurvigs Fogderi... 8', 7,9 0 90,0 90,8 88,,77 Jarlsberg og La arvigs Amt il,t8,0,08,7,9,7,9,9 7,9 Krista Stift,990,87,78,0 7,7 9,00 9,,,77 9,80 Hamar Stift.. Valders 9,0,8 0 9,0 8. Hadelalid og Land.., 7, , ,. Toten,87 7,7,,79,08,7 77,,8. Sondre Gudbrandsdalen,,8,9 97,07 98,0,. Nordre Do..,7,7, ,77 Kristians Amt,88,98,9,,799,,,78 8, 8. Nordre Østerdalen...,8,0, Sondre Do.... 0,77, 0 00,70, Solo'. 7,90 9, , ,900, Vinger og Odalen..,77 7,90 0 8,98, ,87 0. Hedemarken.,89 0 8,70,8,00,9,8 Hedemarkens Amt 7,'9 8 08,0. 0,7 8,0,, 7,00,8 ' Hamar Stift,77 8,70 7 7,9,7,8 0,787,8,7,7 Bergens Stift.. Sondhordland ,8 8,7,0 8,9,0 0 99,9. Hardanger og Voss..,9,8 0, 78,9 70,09,0. Nordhordland,89 9,89,778,9,07,88 770,79,97 Sondre Bergenhus Amt 8,8, , 8,70 7,8,9,87,8,08. Sogn,,9 8 8, ,8. Solid og Nordfjord...,,,7,88,7,7 08 '0,8 Nordre Bergenhus Amt Th.8 8,8 i,7,,80 7,099,. Sodmeres Fogderi af Romsdals Amt 0,,08 0,,97 0,09 7 8,7 Bergens Stift 9,080,8,0 8,9,7,.,8,8 0,09

21 _ A. No.. samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikt i Aaret De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret 877. Kredsenes Udgifter i Aaret Ialt ren Udgift. Afdrag.. Tilbagebetalte Forskud Udlaan gjort i Aarets Lob. ;. a) cl)., cd ;. cp,,,,.`i`..,) a. E., c0 g _7,'.,.., ' g sa, cd o I. ti ", i g crg. PI,T...9 eti 'El ca, P Samtli e ydgiffer tilsammen. Skolevæsenets Gj aald ' Vt tj 7 Li rx,,c) : '""7:,. co. g c; bp t.,. o 'Eg.,,, zi 8, Skolekassernes og Kredsenes Udgifter tilsammen tagne. ifolge efter '. P. :7 ) i?.') ND Laan. Forskud. 0 ;,;s w Ei FA.:, g, ydelser., "ii:) 0 c. :' ;, q, ILL,) ce 8 gi co 7.,,. 9 rg i.d, 0 ci). mi.) g. ri g <.. Tilsam Antagen Penge was& af Natural 7,,7,97,089 8, 79,99, ,97 8, 0,78, ,99,8 9, 0,.,0,09 9,9, ,78, 97 00,07,70,,00 8,9,8 00,8 0 79,097 9,,, 9 9 8,88,77 8,,9,8, "7,0 8,89 9,99,87 9,0,,9, ,79,7,9 00 0,9,, ,7 7, 0 0 9,80...,89,9 0,0 7,79 0,8,79 0 0,7 9,8 8,, 90 0,0C, 8 79,9, 80,87 8,7 8,90,79 8,, 0 0,7 8,8 70 _ 80 80,0 8, ,, ,,, ,90,0 7, 878,00, 07 9,98 7,7,,807 8,98,,08,7 8, 00,7 7,9 00,0 79,79 7,7 7,0 7,70 0,9,97, 8,0,9, 0 8,78, ,, , 0 8 0,07 8,770 8,0 7,70 8,8,97,09 8,8 70,0 9,9,89,0 7, 977,08 7,8 07, 7,8,8 80,0,9,8 8,0 0,0 I,8,898,79, 8 97,88,9 0,0 7, ,79, ,8 9, 9,,9, ,80 0, ,7 7,,8,9 9, 9,78,8,0,97,8,99 9,0,0,0,9,087,08,78, , ,88 0,7 0,70,0,087,7 0, 09,09 7,9,9,90,9 9,9,70 9,809 IMMINME 8, , 09,80 0,08,8 8,,9 7, ,0,9 0,80,7 8,8,8,7,97,88 99,99 0 7,9 9, ,9,9 80,7 0,,080 0, ,8,8 7,9, 8,7,0 7,70,9 8, 9 9 7, 8, 9,0, 7,079,7 9 8,0 0,08 9,98,990 7,7,88 8,8,0 9,,79 0,0,8 8,, 0 7,8 9,0 7,97 9,9 7,8,80 8,0 7,0 09,0,7, ,8,9,7 7 7,0 0,70,,89 7 9,708,0 00,9 80,, 0,9 9,, ,09 9,, ,897,8 0,8 9,8 7,908, 7, 8,9 9,8,,,99,9,9,889,9 " 0, 87,09 9 7,, , 79i,9 7,,88 9, 88,0,98,0,8 7 77,9 87,,707,0 89,779,,9,77 9 9,99 7,70, 7 87,0 77,,,,7,79 7 8,98 7,7,0,7 98,0 9,7 8,,80 9,70,99,870,9,7,77 0,0 8,88,0,88 0,0,7,8,7 7,90 a

22 8 No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser de mindre Skolekassers Indtægter De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret Fogderi og Amt. Kristianssands Stift. paa matrikulerede Ejendomme. Kr, personlig Skat, væsentligst af Husmænd, Inderster og Tj enestetyende. Skatter og Afgifter paa Formue. Renter og andre Bidrag Indtægter af af Amts Ejendomme skole kassen. og Aktiva. Kr paa Næring. af Værker, Brug og andre Skatter lignende og Afgifter. Indretninger. Boder. 7. Ovre Telemarken,797,7,88,7 7,8. Nedre Do. 8,,0 9,87 9,098,89 8 9,7 0. Bamble,078 0,99,90 9,9 Bratsberg Amt,00,,9,7, ,. Nedenæs. 9,,989. 7,00,,,7 9,8 0. Sætersdalen..., , Nedenæs Amt,,8, 7,9,80,,799, Mandal. 8,97 0,97,9 08,0 87. Lister..,8,9, Lister og Mandais Amt,79,9,08,880 99,79,,0 8. Jæderen og Dalerne. 9,7 70,7,8 0,8 9. Ryfylke.,0 89 0,98,9 0 8,07, Stavanger Amt,0,0,09,7, ,8 Kristianssands Stift 8,98 9, 0,7,90,7, 9,9 0,08 Trondhjems Stift.. Nordmøre,09 8,08,99 0, ,8,. Romsdal 8,90,89,80,9 7,,08 / af Romsdals Amt,0,77,0, 8,877. Guldal,070,9,, ,0. Strinde og Selbu. 7,7, 00, ,8. Ørkedal.,89,98 7,78 790, Posen..,0 8,7,888,7,8 9, Sondre Trondhjems Amt,97,70,9 7,790,0 '9,99 9,88 7. Stor og Værdalen.,97,70,8 8, 879,90 8. Inderøen 7,08,07 0 9, , Namdalen,9 9,977,, Nordre Trondhjems Amt,07 0,88 8,79,,9,0 7,0 Trondhjems Stift 8,090 0,0 0,077 7,78,89,98 0,8,7 Tromsø Stift.. Sondre Helgeland.,78,8,. Nordre Do.,0,80, Salten., 8 7, 7,0. Lofoten og Vesteraalen 0,99,899,8 0 N Nordlands Amt, 7,7,8 88,788,9. Senjen og Tromsø 'Fogderi = Tromsø Amt. Alten Hammerfest. 8. Tanen.. 9. Varanger. 0. Varde Finmarkens Amt Tromsø Stift, , 7,78 7,0 7,0 7,,97 0,8 9,7,,,,7,7,78 0 0, , 00 7,00,8 8, 7,0,90 9, , 7 0,77

23 samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikt i Aaret De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret Bidrag af Brændevinsafgiftskassen. Bidrag Bidrag af Bidra af det Nordlandsk Oplysningsvcesenets Fond. Kirke eog Skolefond. Bidrag af Finnefondet. Andre Indtægters samlede Beløb. Ialt ren liadtægt. Optagne Laan. Forskud af Regnskabsførerne eller andre. Refusioner og Decisionsansvar. I. a lt ndtægt 0,,07,00,80, 9,8, 00 87,7 87 9,7,0,9,9 0,7 0,778,0 7,7., 7,8,0 08,79,90,,7,9 8,7 8,7,0 7,0,90,,7 0, ,70 7,77 ) 0,7, 8,8,7,77 97,0 8,08,7,09,8 70 7, ,88,0,7,78,00,7,97, ,0 9,8,8,9 79,99,87, ,,90 9, 8,0,90 9,,7 08,09. 88,'7,00 0 8, 00,900 00, ,9,88 0,8 70,889,00,00,08 77,77 0, 9,707,0 L,78 87,98,00,8,0 8,8 00 9,, 78 9, 0, 0,8 0,8,7,880,77,9,9 9,,,0 8, 9,0,99 8,0 0 9,79,9,7 9,90 8, 8 90,77,9, , ,0 7,09,77,79,89 98, ,,78,8 70,087 0._... 8,,0,80 8 7,77,00,0,88 800,88, 8,7,98 8,8,00,9 8 8,9,878, 0,0 7,780 9,887, 9,,0 8,00,0 00,87,9,, 8 80,090 0,0 7,9 00, , ,99 0 8,8 78 0,9,099 0, 00,8,000 8,9, 00,90 0,,98 00,,8,,,877 0, 87,7 00,0,,,0 7,9 8,80 9,,9 89,0

24 0 No.. Tabel, der fogderivis og amtsvis udviser de mindre Skolekassers Indtægter De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret Fogderi og Amt. Godtgjørelse Lærerlønninger. og Herberge for Kosthold til Lærerne. Pensioner. Lærerjord. Opførelse eller Vedligeholdelse af Skolehuse. Anskaffelse Leie af af Boger og Skolelokaler. andre Læremidler. Lon til Regnskabsføreren og andre Administrationsomkostninger Renter. Andre Udgifters samlede Belob. Krkstianssands Stift, Kr,. Øvre Telemarken. Nedre Do.. Bamble Bratsberg Amt. Nedenæs. Sætersdal Nedenæs Amt. Mandal 7. Lister Lister og Mandais Amt 7,79,80,0 8,80,,79,9 8,8,808, 77,,8 9,0 7,7,09,,0,8 8,88,98 7, ,78,7 8,, 77gr 8,00,8,87,099, 79,7,0 00,,0,9 8. Jeederen og Dalerne..., 0,,,79 9. Ryfylke,8,9 88 8,8 8,709 Stavanger Amt Kristianssands Stift,09 8,907 0,, ,8 0,0,8,,88,0, ,707 8,07, 0,0,7,7, ,00, ,0, , , 0,7, 8,77, 0, 9 8,0 0 8,09, 7,9,9.=, 7,0 Trondhjems Stift.. Nordmøre. Romsdal / af Romsdals Amt. Guldal. Strinde og Selbu. Orkedal. Fosen Sondre Trondhjems Amt 7. Stor og Værdal 8. Inderoen 9. Namdalen Nordre Trondhjems Amt Trondhjems Stift 7,8 0,8 8,09,8,9 8,98 9,, 7,9,9 9,809 9,77 9,9 8,07,7,88,900,,79,70 8,07,9,09,,78, , ,8,07 0, , 99,,, 7,97,8 0,8,, ,80 8,870,99,,09,7,,0,0 808,0, 8,8,8,7, 98,, 99.8,,08, ,0, ,7 9, ,8 88, 0 8,079 9,8 0,8 88, ,8 790,7 8, 9 7,99,8,7,99 Tromsø Stift.,77. Sondre Helgeland, 0,0. Nordre Do. 8,889,7 9. Salten 8,0 7,8 77. Lofoten og Vesteraalen,0 8,0 98 Nordlands Amt 7,77,9 797,. Senjen og Tromsø Fogderi =_ Tromsø Amt,07, 00,7. Alten,9, Hammerfest,99,0 8. Tanen,70, Varanger,9, Vardø 70 0 Finmarkens Amt 0,9 8, Tromsø Stift 0,7 8,,7,8,07,,70,0,,8,,9,7,0,,, 78, 777,0, 9,7, ,77 9,0,89,07,0,89,07,7 7 09,888, ,08 88,789,98 8 8,0, ,, ,9,87,08,08,07 9, 0,80,8,0,7,7 7, 8,9

25 samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikt i Aaret 877. De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret 877. Kredsenes Udgifter i Aaret '..... Skolekas CD ' bi d CL,CD tkid,., Skolekæsenets tr.) 'td,) '' g. sernes og 0.ct ;..,. c..,.. Kres edsen Gjoald. TJ ci)., g Tilbagebetalte gjort g Samtlige gi. a, r.. 7 ' e E'T8I rt.," Penge tilsammen Udlaan cp,c itt; a ca a).)qr r'(?) ba Antagen Udgifter ;. Tait ren Udgift. Afdrag. ce For Aarets,7,, (?`..+, 9 r'l ^ '''' "... rw ') 7:i / " Tilsammen. Udgifter I 8.. a) ) :7! værdi af tagne. skud. Lob. a.p, 8 rg,t tilsammen. ifølge. efter 'E., t,,) :. 8.t ta t ;.( Naturalydelser. ;. (:,!) etk ar '8 ;... w o g ci) I Laan. Forskud. C',. rk Ell ) :, g,,,ti..8 p.g, C.') rt=, I, 8,0, ,77,,79, O 9,7 70,70 7,0,8 8,7 0,80 0,78 8, , 0,09 8,7 70,89 9,8,9 7 9,0 0,0,87 0, 88 8, 8, 08, 8, 9,8 7,,0 8,809, 7, 8, 8,979 0,97 7,77,0,0,7 9 7, 0,,08,8 87,80,7,7,78, 7,7 0 7,79 0 8,0,,97,90,98 7,77,,0,8 9, 0,,08,87 97,8,7,0,7,7, 880, 8 0 9,7,77,77, 0,88,7,778,0, ,87,8,07, 9,97,7 8,,78,09,,0! 7 87 Thos 9,8,0,, 78,8 78,8 8,88 8,,8, 7flTh,0,,,87 7,8,99,9,88, , 8,7,997, 0, 79,7,88 8, 77,9, ,I,908, 8,0,080,7 9,7 0,0 8,98,98,08,7,0,0 9,79, 8,0,9,0 7 08,89,,98 0,9,0,00, ,79 0,87,8, 79,8,0 8,90,9,98, ,7,0 0, ,77,70 0,,87,00, ,7 7, 7,,8,90,9,78,99 87,8,79 o ', 8,9,0, ,,88 8,9,80 80,09, 9,0,9 90 9,97, , 8, ,0 8,8, , 7,8, ,70,08 0,8, 0, 808,0, ,889 0, 0,79 8,0 8,0,,0 7,0,, ,7,, 9,00,8 9,97 78,0,98, ,, 7,878 0,99 0, 7 88,9,8 7 7,08 8,90,0 7, 0, ,9,07, ,8,8 0,09,7,8T,9,79,7 9, 8,,9 7,7,9,7,8,7 7,, i, ,87,87, ,97 8,8,80, i 0,78,0;, ,07 9,8,8,, 98 7,7,0,7 9 70f 9 8,77,8 9,,070,,7 89 0,0 8,,9,8 9,089, 9,90.,799,99,07,, 70,8 8, ,8 78 9, 9,7 7, 9,,,99 0,7 70 9,808 9,9, ,,0 7,8,78,7 8 8,,0,0 8,,07, 8, ,0 0,078 0,0 7 70,0,8,099 0,700,8 7, 8,,8_ ,77,09 8,,,9 8, 7,7 7,9 7,0,0, ,999 0,9 8, 9,9,0,70,77 9, 8,9,00,8 7K 909,98, 07,99 b

26

27 Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner Rigets Landdistrikt i Aaret 877.

28 A. No. No.. Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Antal kredse., hvor Skolen hold ies Intal Intal Skole i fast Lokale Skoler for kredse Paa ensliet Om Ted Skole beliggang /tarots Tam goode Udgang. net leiet. Bostederi G aar Whorende. dene. Antal skolepligtige Born Ted Aarets Udgang ( 9, Iste Passus), i faste Skoler. som undervistes ste aldeles tilsammen. Om udenfor tide I Kreds ' blere gangsitiierskolen fra ' ( 0). Skeen. lierai Gutter. Piger. Samlet Antat lovbefalede Born, som Skoledage, i deltog i hviike alle del kredsskoleas friviilige skolepligtige! UnderTisning. skolesøgende Born tilsammen skulde have I søgt Skolen, Deraf forsømte. Lærernes og Lærerindernes Antalsamlede Intal,Lærer Skoleuger I inder Antal ansatte Lærere. Ted kreds lode fritiliskolen. falede. lige. Akershus Amt.. Aker og Follo Fogderi.. Vestby. Kraakstad. Ski. Aas. Nordby. Fron (Drobaks Landsogn) 7. Næsodden 8. Oppegaard 9. Aker 0. Nydalen og Ellendalens Brug. Asker. Heggedals Fabrik... Bærum. Bærums Værk...,. Fossums Do. Snaroens Brug 7. Hovik Glasveek. Nedre Romerik es Fogderi.. Holand. Urskog. Blaker. Enebak. Egebergs Fabrik =.Tolsens Fabrik. Fet 7. Gans Brug 8. Varaa Do. 9. Sørum 0. Skedsmo (Hovedsogn).. Dampsagene. Sagdalens Brug. Lorenskogen. Laasby Brug. Nitedal. Rotnæs Distrikt 7. Hakedals Værk 7 7 0!, Th ,78 7, 7,. 7 9! ' 77 7, 8 8 0, , ,8 90,7 0 0!, , ,00 ',07 : ,,,07,77, , 7i 7 9, _ 889! 0! , 7! 7 8' 9 ' ! ; , ,90,808,7 8,800,0,,,9,,79,8 0,,9,8,97,9,77,0 9,8,,8. 0,,9,,0,07,, 98,79,70 7,7 0, 98,7 8 ' 8 il 7,88,0,08,0,7,9,89, ,, Øvre Romerikes Fogderi.. Næs. Udenæs. Fenstad. Eidsvold. Berger Brug. Ullensaker 7. Gjerdrum 8. Nannestad 9. Hurdal 0. Hurdals Glasværk. Feiring Akershus Amt , o ,0, ,09, ,09,8, ,97 0,0 9, ,97,9 8,8, ,, ,97,00 9,0, ,7,8,0 8, 7,89,907 79,9,

29 A. No.. No.. Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Antal Skolekredse ved karets Udgang. I Antalliredse, hvor Skolen holdtes i fast Lokale Skolenæsenet vt.ie i n h de. leiet. Paa Omga!ig Gull,. dene. Algal skolepligtige Born ved Aarets Antal Udgang ( 9, isle Passus), Skoler ter som undervistes Bosteder i fa te Skolaer (. i om. uicilendfsor ensliet boliggonds gangsskoler. reskolen ( SO), S0 aldeles udeev; hi fra Skolen. tilsammen. Deraf Samlet Antal lovbefalede Born, som del i Skoledage, liredstsokgolens hvilke alle de ; frivillige skolepligtige Undervissing" skulde have sagt Skolen. sidesozende Gutter. Piger, Born a tils.;mmen _ Deraf forsowte Arita] Lærer Antal. ansate inder, t Lærere v d Kredsskolen. Lærernes og Lærerindernes samlede Antal lovbefalede. fr lige. II. Smaalenenes Amt. I I. Moss Fogderi.. Glemminge Landsogn... o ,9,9 9. Glemmin.ge Brug ( Meer & Co. Do.) ,,00 8. Lisleby Brug ( Wiese & Co. Do) i o 7 8, Krageroens Brug , Tune ,, Borregaards Brug 0 0 9, Sanne, Soli og Greaker Brug 8, , Varteig ,0, Onso ,78,08 0. Græsvik Brug ,8 89. Raade 7 8 0,80, Rygge i ,,89 9. Moss Landsogn ,9, Vaaler ,9,7 78. Haabol ,07,0 0 I. Id og Markers Fog deri.. Id ,9 7,8 8. Berby Brug 0 8, Aremark ' ,08, Berg 0 9 8,, Skeberg ,8,97 7. Hafslund Brug , Hvaløerne ,0, 9 8. Borge 7 09,78, Sann.esunds Lastetomter. 8, Torp Brug , Sellebek Do 7 7 7,g 7. Thornæs 8 8 8,,089 8, I. Rakkestads Fogderi.. Rakkestad ,0, Rodenæs ,0, 7 0. Trygstad ,9, Eidsberg ,, Askim ,, 08. Askim Værk , 9, 7. Skibtvedt ,70,79 8. Spydeberg ,008, 8 Smaalenenes Amt 98 70,0 9,8,8,07 8,, 9, a

30 A I No.. Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret 877. r Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). III. Buskeruds Amt. Intal Skolekredse ved lards Udgang. Antal Iredse, hvor Skolen holdtes i fast Lokale leiet. paa Omgang Antal skolepligtige Born ved Aarets n tal Udgnng ( 9, Iste Passim), Skoler for ensligt beliggende i faste Bastede GaarSkoler. dene. ( I. Buskeruds Fogderi.. Hurum 97. Roken 7. Lier (Hovedsogn). Vivelstad Distrikt il. Hovik Do il. Brastad Do il 7. Oddevold Do. il 8. Tranby 9. Sylling 0. Aassidens Distrikt il. Modum. Modum Værk. Buskeruds Gods il. Sigdal 8 0. Eker 9. Solbergelvens Brug Losmons Do. 8. Vestfossens Do. 9. Krogstadelvens Do 0. Mjøndalens Do il. Ringerikes Fogderi. som undervistes adenfor i Om ireds_ gangsskolen skoler. SO). pm aldeles ude kleve fra Skolen. tilsammen. Gutter. Deraf Piger. Born, som deltog i Iredsskolens frivillige lovbefalede. Undervis Ding. Samlet Antal lovbefalede Skoledage, i hvile alle de skolepligtige skolesøgende Born tilsammen skulde have silt Sko en , , , , , , , , , , , , , ,87,07 9, ,00 90, 8 8, 8 8, ,780 7, ,8 Deraf formate. Ante Lærerinder Antal ansatte Lærere ved Kredsskolen. Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger frivillige. Skole TWOnet tuberende.,9, , 8 79, N,97,7 7,0 8 0, ,08, Hole ,9. Skjærdalens Brug... _ 0,8. Norderhov 0 7 0,0. Vager Distrikt 8 8 8,. Haug ,0. Lunder ,9 7. Aadalen ,. Hallingdals Fogderi.,8 7 7,7 08,79,7, Næs. Gol. Hemsedal. Aal. Torpe. Hol. Numedals og Sandsvers Fogderi ,79, ,9 7, ,890, ,00, ,0, ,80, Sandsver ,, Jondalen 9 9 9,,80 8. Flesberg ,00,78 0 _. Rollag 9 09,7,9. Nore, , 9 9 Buskeruds Amt , 8,8,08,8,88 9,077,

31 I 7 No.. Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret Skolekom muner (Værk, Brug, Distrikt). Antal Kredse, hvor Skolen holdtes Antal Skole_ i fast Lokale kredse ved Aarets Udgang. Skolevasenet leiet. Who Ten& Paa Omga!ig i Gaar dene. Antal Skoler for enslitt boliggende Bosteder ( ). Algal skolepligtige Bern ved Aarets Udgang (.; 9, Iste Passus), i fame Skoler. som undervistes i Om gangs skoler. udenfor Kredsskolen ( 0). som aldeles udebleve fra Skolen. tilsammen. Gutter. Deraf Piger. Born, som deltog i iredsskolens Samlet Antal lovbefalede Skoledage, i hvilke alle de. s kolepligfige skolesøgende Born tilsammen skulde have sagt Skoen. Deraf fermate. Antal Lærer intal Lærere ved frivillige Undervissing' [redsskolen. Lærernes og Lærerindernes samlede intal Skoleuger lovbekick,. frivil lige. IV. Jarlsberg og Laurvigs Amt.. Jarlsbergs Fogderi... Strømmens Landsogn ,908, 7. Skouger (Hovedsogn) ,098, 7. Strømsgodset ,9, 0. Konnerud , Sande ,70 7M Hof ,9, Eidsfos Værk 8 0 8, Botne. ' ,, 9 9. Vaale ,, Borre ,7, Seem ,90,97. Valle Glasværk 8 7, Jarlsberg Gods.,00 8. Rammes ,7, Andebo 9 8 7,,8 9. Stokke ,8, Notere ,99, Tjemø ,8, Laurvigs Fogderi.. Sandeherred , 0, 8 7. Tjedling 8 0 7,7, Hedrum ,7, Tindersbo Brug 8 8, Laurdal ,88, Brunlanæs I ,87 7, Staværn ,09, 8 Jarlsb. og Laurvigs Amt 0 9 8, ,89,0,,00,78 89, V. Kristians Amt.. Valders Fogderi.. Vang ,90, 9. Oie 9, Hurum 8 8 8,0. Østre Slidre ,,09 0. Vestre Slidre ,0, Nordre Aurdal ,0, Sondre Aurdal ,897,78 8 0,.

32 , 8 No.. Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret ,. Skolekommuner ((Værk, Brug, Distrikt). V. Kristians Amt (Fortsat)... Hadeland og Lands Fogderi.. Nordre Land. Sondre Land. Gran. Jevnaker.. Radelands Gasvær k, Totens Fogderi.. Vestre Toten... Østre Toten.. Vardal. Brusveens Fabrikskole i Vardal. Den kauffeldske Arbeidsstiftelse. Bind 7. Bind Glasværk.Søndre Gudbrands dalens Fogderi.. Gausdal Øier. Ringebo. Sollien. Sondre Fron. Faaberg. Nordre Gudbrandsdalens Fogderi.. Nordre Fron. Skiaker. Lom. Vaage. Dovre.. Lesje Antal Skolekredse red lards Udgang Antal Kredse, bur Skolen holdtes i fast Lokale lodefalede. Skole Toenet time.. rende Paa Omga!g lei et. e Liar dene. Antal Skoler for mkt boliggeode Bosteder,Q, ) Antal skolepligtige Born Ted Aarets Udgang ( 9, late Passus), i faste Skoler som undervistes, * Deraf iirdeedistsokgoleias Born, som som aldeles tilsammen. i frivillige udenfor udeblue i Om Gutter. Piger. Undervisga ngs skolen f ra sing' 'reds skoler. ( 0), Skolen., i 70, , Samlet Antal o de S.i Skoledage, de hvilke alle skolepligte skolesøig gende Barn tilsammen skulde have søgt Skolen.,977 8, 7,0 7,7,87,70 9,0,0,78,,900 9, 9,0 9,98,0,,0 Deraf forsemte. 7,,98 0,80,0 8,70 8,99, ,7 7,0, 0, 9, 70, 809 at Antal Lærere intal Lærer: inder, ansatte Ted iredsskolen. 9ii 7 0 Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger lige ,08,0 9 Kristians Amt 9 7 i, , 8,0 8,0,88 8, ,7 97 VI. Hedemarkens Amt. 78 7, I ,80 8,787 0,889,77 8, 9,09,9, 7l, I ' 9 I. Nordre Østerdalens Fogderi.. Kvikne. Indset. Tolgen. Tonset.. Foldalen. Lille Elvedalen 7. Rendalen s S ; 78 0, 89 * 0,9, ,,0,8 98,, ,

33 No.. Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret frivillige. Antal Kredse, hvor Antal skolepligtige. Born ved Aarets Antal Skolen holdtes Udgang ( 9, ste Passus), Antal Skoler for Skolekredse ensigt i fast Lokale SGM undervistes paa sm Skolekommuner Omgende taste i Om aldeles (Værk, Brug, Distrikt). ved Skole belig gang udenfor Aarete væse ude kreds kleve Bosteder Udgang. net leiet. gangs Gaar Skoler. skolen Who skoler. fra dene. ( ) ( SO). Skolen. rende. tilsammen. Deraf Gutter. Piger. Samlet Antal lovbefalede Born. som Skoledage, i deltog i alle de kredsskolens hvi'ke i skolepligtige irivillige skolesøgende Undervis Bern tilsammen skulde have sagt Skoten. Deraf forsoulte. Antal ioder ' Lagere ansatte ved Kreds lode skolen. falede. Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger Antal Lærer VI. Hedemarkens Amt. (Fortsat).. Sondre Østerdalens Fogderi.. Storelvedalen. Aamot. Trysil. Elverum , ,88,7 8,7, 7 8,, 9 0,79, 9. Soloers Fogderi.. Vaaler.. Aasnæs 0. Hof.. Grue.. 0. Brandvold 9. Vinger og Odalens Fogderi '. Vinger Eidskog..,078. Sondre Odaien Nordre Odalen ij 0,9, ,, ,8, ,87 9, ,0 9, ,08 0, ,9 0,0,, 9 8 9,00,, 9,8 8. Hedemarkens Fogderi.. Loiten ,, 7. Aadals Brug., Romedal. ', ,00. Stange ,8,8, Ringsaker 0 8, 9, ,9,7 9. Næs.7 0 8,9, Vang 9,077, 9 7 9, 9,79 Hedemarkens Amt ,, 80 7,9 8,9; 8,78 7,90 90,9 7,89 VII. Bratsbergs Amt. I. Øvre Thelemarkens Fogderi ,8 09. Tinn, Hofvinn 7 9 7,, Gransherred ,, Hjertdal ,88, 8 0. Silgjord ,8, 7. Brunkeberg ,88, Tivideseid 7 0 7,+ 7,79, I' 8. Vraadal 7 o 0 9 9,00, Laurdal ,7,87 0. Rouland ,79, Vinje ,08, Mo ,90, 8. Omdals Værk., 8. Moland ,788, 8 9. Nissedal ,, 7 h

34 No.. Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret Antal Kredse, liver Antal skolepligtige Born ved Aarets Skolen hoftes Antal Udgang ( 9, Isle Passui), Antal Skoler fer Skole i fast Lokale mu linden istes s.,m Skolekommuner kredse Paa ensligt Om sed Skolealdeles (Værk, Brug, Distrikt). gang udenfor udei Om Aarets vase gende i faste Kreds Udgang.net leiet. fleve Bostederi tilhorende. Gaar Skoler. skolen fra dene. skoler. ( 0). Skolen... VII. Bratsbergs Amt. (Fortsat).. Nedre Thelemarkens Fogderi. tilsammen. Gutter. Deraf Piger. Born, som deltog i Kredsskoleos irivillige frivillige. Undervisning. Samlet :Antal lovbefalede Skoledage, i hvile alle de skolepligtige skolesogtide Born tilsammen skulde have søgt Skoen. Antal Lærer Deraf Antal inder, forsomte. ansatte Lærere Kreds byteskolen. falede. Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger. Hiterdal ,9,7 7. Saude , 8, 7 9. Bo ,8 *, 7. Lunde ,9,9. Flaabygd 8 9,7,09 8. Holden ,0, Ulefos Jernværk ,, Do. Sagbrug 7 8, Solum ,07, 0. Gjemso Legatskole 7,08,8 8. Bamble Fogderi. i. Gjerpen, ,7, Fossum Brug 9 0, Slemdal ,0,. Eidanger ,,77 7. Bamble ,0, 0. Sandokedal ,7, Kil Brug 7, Lang 'Gruber ,0, Helle Brug 8, Bamble Nikkelværk ,9 0. Drangedal ,70 7, Bratsbergs Amt , ,8,8,9,0 9,87 0, VIII. Nedenæs Amt. '. Nedenæs Fogderi.. Aamlid ,800 9, Gjerrestad , Yegaardsheien ,, 0. Søndeled ,97, Egelands Værk 0,9 9 li. Holt , 8, Næs Værk , Dybvaag ,70 8, Flougstad, , ' Østermoland i,0, 0 0. Tromo ,8,8. Øiestad ,97 9, Vrængen Kreds ,, Rise ,80, 8. Froland ,8, Do. Værk 7,0,0 7. Heirefos 7 8,,9 8. Mykland * ,99, Fjære , 9, Birketvedts Kreds ,0,78. Landvik ,980, 7. Reddals Kreds 9,9 78. Eide ,78,98 8. Vestermoland ,78,98' 99. Hoivaag 7 8 7,77, Birkenæs 9 0 0,97,89

35 , aldeles udenfor ude Kreds bleve skolen fra 0), Skolen. i Omgangs skoler. I k No.. No.. Tabeller,der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret 877, Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt) I. Antal Kredse, hvor Skolen holdtes A Mal skolepligtige Born ved Aarets Antal Udgang t9, Iste Passus), Skoler for sells undervistes paa Om ensagt Antal Skolekredse i fast Lokale ved Skole Aarets væse Udgang. net leiet. lithorende, beligguide i faste llostederf War Skoler. dene. tilsammen. Deraf Samlet Antal lovbefalede Born, som Skoledage, i deltog i hoi ke 're ss o ens alle de irivillige skolepligtige skolesøgende Gutter. Piger. Undervisning. skulde have Born tilsammen søgt Skoen. Deraf forsømte. Antal Lærere Antal Lærerinder, ansatte ved Kredsskolen. Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger VIII. Nedenæs Amt. (Fortsat).. Sætersdalens Fogderi.,09. Evje 7 9 8, Hordnæs ,70,7 9. Iveland ,0,9 9. Veigusdal ,7,97 9. Bygland ,, 9. Valle ,0, Aaseral ,98, Nedenæs Amt , ,0,,08,70,8 0,9 8 8,70 8 IX. Lister og Mandais Amt.. Mandais Fogderi.. Thved ,,0 7. Drangsholt 7',, Oddernæs ,,90 8. Randosund ,09,98. Øvrebo 9 7 9,0,8 0. Hægland ,008, Vennesland ' 9,0, Sogne ,, Grebstad ,790, 0. Bjelland 7, ,997, Finsland, ,9,9 7. Grindem 7 o ,88, Holme o 9 8 8,,78. Oslebo 0 8,,7 7. Lovdal ,0,0 7. Halsaa ,, Hartmark, Valle ,78, Spangereid 9 9,, Vigmostad ,09,8 88 (. Konnismo ,,98 7. Listers Fogderi,088. Hægebostad 8; , 9 0,7. Eken, ,88 7,79. Aa 9 F ' 8,9,,0. Austad , Kvaas 8 9,8 9,8. Herod ,7 00,0 7. Spind ,997 8,7 8. Vanse 77 7 ' 78, , 9. Fjotland S i , 9,70 0. Fedde ,99 9 8,. Liknees 7 78 I 98 9, 7,0. Næs ( 8 _ ,7 8,9. Hittero 0, 8 _ Kirkehavn 0 7 0,700 8,07. Bakke , 8,909. Gyland ,080, 7. Tonstad 7' ,00 9, 8. Lunde ' , 8 Lister og Mandais Amt , 8 7,,90,78,7 9,008,88 9,8 78 frivil lige. lovbefalede.

36 ! A. No.. No.. Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand i de mindre Skolekommuner i Rigets Landdistrikt i Aaret 877.., Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Antal Kredse, hvor Skolen holdtes Antal Antal Skoler i fast Lokaleor kredse,paaenls enstigt Ted SkoleI um beliglarets næseh ' gang i geode Udgang. net leiet. Gsair. Bosteder r teilohdeei den. )* Antal skolepligtige Born Ted Aarets Udgang t9, iste Passus), i faste Skoler. som undervistes udenfor i Om Kredsgangsskolen skoler. ( 0), si.m aldeles ude' biene fra Skolen. tilsammen. Gutter. Deraf Samlet Atital lovbefalede Born,8 m. Skoledage, i deltog hvi'ke alle de Kredsskoleus frivillige Piger. Undervis, sing. skolepligtige skolesøgende Born tilsammen skulde have søgt Skoen. Deraf forsømte. Antal Lærerinder ansatte Antal Lærere Ted Kreds lovbeskolen. falede. Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger frivillige. X. Stavanger Amt.. Jeederen og Dalernes Fogderi.. Lunde. Haaskestad. Soggendals Landsogn... Helleland. Birkrem. Ekersunds Landsogn 7. Ogne 8. Nærbo 9. Varhoug 0. Klep. Time. Gjesdal. Holland. Haaland. Frue (Hetland). Ranneberg ,8,7 70 8,9,08 8 9,70, 07 87,,08 9 8,,07 99,8, ,000, 80 87,0,70,9, ,,788 7,87,9 79 9,8,0 7 70,00,8 0,78, ,0, , O Ryfylke Fogderi.. Hole. Fossan. Strand. Tou Brug. Rennesta. Hvittingso 7. Finno S. Talgo Hjelmeland 0. Aardal. Fister. Jælse. Sand. Saude. Suldal. Vikedal 7. Hinderaa 8. Stjernero 9. Skjold 0. Vats. Tysvær. Bukken. Skudesnaas. Avaldsnees. Vignæs Vl ærk. Torvestad 7. Skaare 8. Udsire ' 7 o I is is r, 0,, Stavanger Amt , ii , , ,80, ,77 0,,7,9 7 8,,07 7,7 8,,080,09 800,8,9,09,,097 8,,070 9,08,0 7,78,9 7,70,09,78,,98, 8,8, ',8,9 9,07,87 7,0,988 8,7,0 7,,8 8,0,707 7,09,0,7,7 8 8,8,09,8,80,0, 0,0 7,989 9, ! ' 0 00

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA B N TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF Juni CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI B N Tabel Opave ver de i Aaret ved civile cmbinerede Retter

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875.

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875. B N TABELLER FOR KOGERGET NORGE FOR AARET SAMT DEN KONGELGE NORSKE REGJERNGS U NDERDANGSTE NDSTLLNG AF SEPTEMBER CHRSTANA TRYST RNGVOLDS BOGTRYKKER B N Tabel Opgave ver de i Aaret ved civile g cmbinerede

Læs mere

ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND

ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND I KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARENE 86l-863. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. - Indhold. Table des matières.

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT OG RIGETS KJOBSTEDER OG LADRSTEDER FOR AARET 87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. -.9-)96)edi-e- CHRISTIANIA.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM BOYE STRØM 8 KST SEKRETÆR 18 STATISTISK AARBOG FOR KOGERIGET ORGE ADE AARGAG UDGIVET AF DET STATISTISKE CETR ALBUREAU REDIGERET AF KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 2 TRYKT DET STEESK E BOGTRYKKERI

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No,, BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Indhold.

Læs mere