INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i Regnskabsberetning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning."

Transkript

1

2

3

4 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 44 Mål og strategi 58 Ejendomsporteføljen 66 Aktionærforhold 71 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 82 Ledelse og organisation REGNSKAB 94 Ledelses- og revisionserklæringer 97 Regnskab 103 Noter

5

6 FÆRRE BÅND. FLERE TILFREDSE KUNDER. Lukkede døre holder ikke noget inde. Men det holder en masse ude. Ud fra den betragtning har Jeudan valgt at ændre på måderne, vi laver lejekontrakter med vores kunder på. Sagt med ydmygt toneleje, så har vi gjort op med gamle indgroede vaner i ejendomsbranchen. Vi har optimeret enkelhed og frihed. Vi har forsøgt at eliminere det snørklede og det langsommelige. Prioriteret mobilitet. Desto mere energi skaber vi i markedet. Det gør livet mere lønsomt for vores kunder. Det skaber dynamik. Og det gavner os i længden. De foreløbige reaktioner fra vores kunder har da også været positive. De vidner om, at vil du holde på noget. Så lad døren stå åben. For desto nemmere det er for en kunde at flytte; Til noget større. Til noget mindre. Til noget mere centralt. Til noget andet.

7 I GÅR

8 I DAG JEUDAN LØSNER GREBET. Vi har indført nye leje kontrakter, der giver kunden væsentlig mindre binding og langt større frihed og fleksibilitet.

9

10 Til aktionærerne Jeudan Årsrapport FREMGANGEN FORTSÆTTER Selv om dansk og international økonomi udvikler sig gradvis mere positivt, er der fortsat forsigtighed i efterspørgslen efter erhvervslejemål, og lejepriserne er præget af betydelig konkurrence. Jeudan kunne på trods heraf præstere en stigning i sit driftsresultat. Fremgangslinjen har været pæn siden vi fastlagde Jeudans fokuserede og kundeorienterede strategi for en del år siden. Faktisk har vi de sidste mere end 15 år haft en nogenlunde uændret strategi. I det forløbne år tog Jeudan en række yderligere skridt for at komme kunderne og markedets efterspørgsel i møde. Vi gjorde op med tidligere principper om bindinger, afskaffede uopsigeligheden på mindre lejemål, nedsatte depositum og tilbød øget hjælp til flytning. Alt sammen støttet af en effektfuld og klar kommunikation, der ikke efterlader nogen tvivl om Jeudans fokus på kunderne og ambition om at imødekomme kundernes ønsker. Driftsresultatet (EBIT) gik 5% frem til DKK 631 mio. i Efter renter, men før kurs- og værdireguleringer og skat nåede resultatet (EBVAT) DKK 469 mio. Stigningen i 2013 var på 23%, og resultatet (EBVAT) svarede til en forrentning på ca. 11%. For 2014 forventes driftsresultatet fortsat at have en pil opad og nå størrelsesordenen DKK mio. Afkastet af en Jeudan-aktie var 43% i 2013, opgjort som summen af stigningen i aktieprisen og udbetalt udbytte. De seneste ti år har afkastet været knap 14% om året. Dette afkast kan vurderes i forhold til en overskuelig risiko som følge af Selskabets strategi og stramme finansielle kontrol. Markedsværdien af Selskabets aktier udgjorde DKK 6,9 mia. ved årsskiftet. for kunderne og Selskabets værdiskabelse. Denne forretningsmodel er måske ikke så avanceret, men både overskuelig og langtidsholdbar. Vore kunder, samarbejdspartnere og andre ved, hvor de har os: Jeudan udlejer velbeliggende og velholdte lokaler til virksomheder og organisationer, der værdsætter ordentlige og velfungerende forhold. Udlejningen suppleres med en bred vifte af serviceydelser i relation til ejendommene, leveret af vore egne medarbejdere. I alle aktiviteter lægger vi vægt på ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Jeudan har tradition for langvarige og nære relationer til vore samarbejdspartnere. Blandt andre de finansielle partnere, som viser Selskabet tillid og har været klar til at medvirke ved nye investeringer, der har levet op til Jeudans kriterier. Jeudans overordnede mål er at skabe værdi for aktionærerne. Og strategiens hovedpunkter er konstant fokus på kunderne, lønsomhed og rentabilitet i driften, kontrolleret vækst, effektiv kapitaludnyttelse, begrænset finansiel risiko, ordentlighed i alle aktiviteter, kundeorienterede og engagerede medarbejdere samt en åben og redelig kommunikation med alle Selskabets interessenter. Med aktionærernes opbakning vil Jeudan fastholde denne linje og fortsætte udviklingen af Selskabets værdi. 4. marts 2014 Jeudans portefølje på 198 ejendomme har en samlet værdi på DKK 17,2 mia. Vi vil fortsat udnytte attraktive muligheder for at udvide vore aktiviteter. Men vi er hele tiden omhyggelige i vore investeringer. De skal passe til den langsigtede strategi, som først og fremmest lægger vægt på kundebetjeningen samt på lønsomhed og rentabilitet i den løbende drift. Vi udvikler også gerne ejendommene gennem forbedringer til gavn Niels Heering Formand for bestyrelsen Per W. Hallgren Adm. direktør

11 10 Jeudan Årsrapport 2013 Hoved- og nøgletal HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse Nettoomsætning DKK mio Bruttoresultat DKK mio Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK mio Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) DKK mio Resultat før skat DKK mio Årets resultat DKK mio Balance Investeringsejendomme inkl. igangværende projekter DKK mio Aktiver i alt DKK mio Egenkapital i alt DKK mio Forpligtelser i alt DKK mio Pengestømme Driftsaktiviteter DKK mio Investeringsaktiviteter DKK mio Finansieringsaktiviteter DKK mio I alt DKK mio Nettoomsætning samt bruttomargin DKK mio % % % 58% % % % 0 42% Nettoomsætning Bruttomargin EBIT og EBIT pr. aktie DKK mio EBIT EBIT pr. aktie DKK

12 Hoved- og nøgletal Jeudan Årsrapport Regnskabsrelaterede nøgletal Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / gns. egenkapital % 6,0 6,3 7,4 9,7 10,9 Forrentning af egenkapital (ROE) % 6,7 5,7-6,1 0,6 13,3 Egenkapitalandel % 25,1 30,9 25,8 23,1 26,4 Rentedækning X 1,76 1,86 2,07 2,69 3,72 Bruttoresultat / nettoomsætning % 62,4 60,2 55,7 59,8 63,8 Salgs- og administrationsomkostninger / nettoomsætning % 6,7 6,5 5,9 7,2 7,9 Resultat før finansielle poster (EBIT) / nettoomsætning % 55,7 53,6 49,8 52,6 55,9 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / nettoomsætning % 24,4 25,1 26,2 33,3 41,6 Resultat før skat / nettoomsætning % 36,0 30,1-28,4 2,7 53,6 Årets resultat / nettoomsætning % 27,2 22,5-21,3 2,1 50,6 Aktierelaterede nøgletal Aktiepris (P) DKK Indre værdi (BV) DKK Kurs/indre værdi (P/BV) X 1,02 0,99 1,00 1,18 1,46 EBIT pr. aktie DKK 57,8 55,4 55,3 56,9 58,2 EBVAT pr. aktie DKK 25,3 25,9 29,2 36,1 43,3 Resultat pr. aktie (EPS) DKK 28,2 23,3-23,7 2,2 52,7 Price earnings (PE) X 15,6 17,5-16,0 194,8 11,8 Pengestrøm pr. aktie (CFPS) DKK 22,3 20,3 22,9 44,0 46,4 Antal aktier ultimo t.dkk Udbytte pr. aktie (DPS) DKK 11,0 11,0 11,0 6,0 12,0 Markedsværdi DKK mio Definitioner på de beregnede nøgletal fremgår af anvendt regnskabspraksis. EBVAT og EBVAT pr. aktie DKK mio Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) EBVAT pr. aktie DKK Investeringsejendomme og egenkapitalandel DKK mia % 34% 31% 28% 25% 22% 19% 16% 13% 0 10% Investeringsejendomme Egenkapitalandel

13 12 Jeudan Årsrapport 2013 Jeudan i 2013 STYRKET KUNDEKONTAKT OG FREMGANG I RESULTATET 2013 bød fortsat på usikkerhed for både virksomheder og privatpersoner grundet de senere års globale, økonomiske udfordringer. Imidlertid havde Jeudan 5% fremgang i driftsresultatet (EBIT) til DKK 631 mio. og foretog nye investeringer for tilsammen DKK 0,8 mia. Med en omsætning på DKK mio. og et resultat før kursog værdireguleringer og skat (EBVAT) på DKK 469 mio. (2012: DKK 381 mio.) blev de i foråret opjusterede forventninger indfriet, og bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. Efter kurs- og værdireguleringer og skat blev nettoresultatet DKK 572 mio., og egenkapitalen blev dermed forrentet med 13,3%. JEUDAN KOMMER KUNDERNE I MØDE Fokus på den daglige betjening af kunder er en af grundstenene i Jeudans strategi og daglige aktiviteter. Dette er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor virksomhederne er mindre tilbøjelige til at ekspandere og lægger ekstra vægt på effektivitet og økonomi. I Jeudan Servicepartner har Koncernen egne kvalificerede medarbejdere til at sikre, at serviceydelser på ejendomme og i lejemål leveres ud fra Koncernens standarder for service og kvalitet. Fastholdelse af gode kunder er et vigtigt led i værdiskabelsen, og det opnås bedst ved en ordentlig betjening og på bredt dækkende samarbejdsaftaler. Koncernen har dagligt ansvaret for mange kunder, leverandører, besøgende m.fl., som er afhængige af, at serviceringen af Jeudans 198 ejendomme fungerer tilfredsstillende. En af Jeudans nyere investeringer, TorvehallerneKBH, blev besøgt af 4,7 mio. mennesker i 2013, svarende til gennemsnitligt mere end besøgende pr. uge. Dermed er besøgstallet øget fra startåret 2011/2012, hvor det var ca. 4,5 mio. de første 12 måneder. Jeudans ejendomsportefølje består primært af attraktive lokaler i velbeliggende ejendomme i København, hvor efterspørgslen synes at være forholdsvis stabil. Samtidig tilstræber Jeudan en fortsat optimering af udnyttelsen af ejendommene. Det sker ved at fastholde eksisterende kunder og tiltrække potentielle nye kunder. Dette gøres bedst ved at fokusere på kundernes ønsker. Jeudan valgte på denne baggrund i sommeren 2013 at afskaffe uopsigeligheden på lejeaftalerne på mindre og mellemstore lejemål. Jeudan havde gennem undersøgelser konstateret, at mange virksomheder ikke længere vurderer det som hensigtsmæssigt at binde sig i flere år i deres lejeaftaler, da de grundet de volatile markedsforhold ikke ved, hvor deres virksomhed vil være om bare et år. Tilsvarende ønskede mange virksomheder en lavere pengebinding ved indgåelse af en lejekontrakt, da depositum eller forudbetalt leje på seks måneder eller mere reducerer virksomhedernes likviditet. På den baggrund besluttede Jeudan at tilbyde de mindre lejemål uden binding, ligesom depositum eller forudbetalt leje blev reduceret til tre måneders leje. Samtidigt kan Jeudans kunder, der enten vokser ud af deres lejemål, eller hvor lejemålet bliver for stort, flytte til et andet lejemål hos Jeudan uden dobbelthusleje, ligesom Jeudan betaler for flytningen af virksomhedens kontorinventar og overtager forpligtelsen til at istandsætte det fraflyttede lejemål. Jeudan har indført en praksis om straks at istandsætte fraflyttede mindre og mellemstore lejemål, for at give nye kunder mulighed for hurtig indflytning og i visse tilfælde dækker Jeudan de nye kunders leje for kundens fraflyttede lejemål. Ud over de beskrevne tiltag har Jeudan i 2013 styrket sin salgsog markedsføringsindsats, såvel organisatorisk som aktivitetsmæssigt, herunder ved igangsætning af kampagner der fortæller kunderne om de ændrede lejevilkår. Virksomhederne har taget godt i mod de nye vilkår og services. Jeudan vil fortsætte denne linje med at tilpasse vilkår og services, der imødekommer den aktuelle efterspørgsel og primært på områder, der styrker Jeudans konkurrencedygtighed. UDLEJNINGSAKTIVITET Jeudan har efterfølgende konstateret en stigende interesse for de ledige lejemål, og de sidste måneder af året var

14 Jeudan i 2013 Jeudan Årsrapport 2013 kende tegnet ved en meget stor fremvisnings- og udlejningsaktivitet. Det gennemsnitlige antal telefoniske henvendelser på ledige lejemål har i 2013 været på samme niveau som 2012, men i andet halvår 2013 var der en højere aktivitet end i den samme periode året før. Antallet af fremvisninger har tillige i andet halvår 2013 været væsentligt højere end såvel første halvår 2013 som andet halvår 2012, ligesom Jeudan har konstateret en tilfredsstillende vækst i trafikken på Selskabets elektroniske medier. Samlet for hele året havde Jeudan dermed en tilfredsstillende aktivitet i forbindelse med udlejning og genforhandling af erhvervslejemål. Dette resulterede i genforhandling og udlejning af erhvervslejemål, svarende til en årlig leje på DKK 124 mio. mod DKK 99 mio. i Investeringer og salg DKK mio. Overtagelse Køb Salg 8 ejendomme i Storkøbenhavn ejendomme i København ejendomme i Slagelse Investeringer i Investeringer i Investeringer i Opsigelser af erhvervslejemål omfattede i 2013 en årsleje på DKK 65 mio. mod DKK 76 mio. året før. I 2012 var opsigelserne påvirket af enkelte større lejemål i blandt andet Bredgade, hvor fraflytningen først havde effekt i slutningen af % af de indgåede lejeaftaler og 66% af fraflytningerne vedrørte lejemål i København (opgjort efter lejeværdi) mod 88% henholdsvis 74% sidste år. De nævnte større opsigelser med virkning i slutningen af 2013 medvirkede til, at Jeudans udlejningsprocent udgjorde 92,9 ved årets udgang (opgjort efter lejeværdi) mod 94,6 primo året. Jeudans udlejningsprocent var således fortsat højere end det generelle marked i Storkøbenhavn, hvor procenten i løbet af 2013 faldt fra 90,3 til 88,6. På boligsiden har der tillige været god aktivitet, og Jeudan indgik i 2013 lejekontrakter med en samlet årsleje på DKK 20 mio. mod DKK 19 mio. i Afgangen har i 2013 været på DKK 15 mio. mod DKK 10 mio. året før. INVESTERINGER FOR DKK 0,8 MIA. Jeudans investeringsstrategi fokuserer primært på velbeliggende kontorejendomme i København, og investeringerne fortsatte i 2013.

15 14 Jeudan Årsrapport 2013 Jeudan i 2013 I juli og september købte Koncernen otte erhvervs- og boligejendomme i Københavnsområdet for samlet DKK 815 mio., hvilket svarer til ca. DKK pr. m² og et gennemsnitligt afkast på ca. 5,3%. Ejendommene er beliggende Amager Boulevard 115, Fredericiagade 15, Gormsgade 25, Frederikssundsvej 62A-B, Ørestads Boulevard 61-63, Strandvejen 141, Jernbane Allé 31 og Linde Allé 5-9. I december solgte Koncernen tre strøgejendomme beliggende Frederiksborggade 5, Købmagergade 45/Skindergade 3 og Købmagergade 47 for en samlet pris på DKK 288 mio., svarende til ca. DKK pr. m². Salget medførte en gevinst på DKK 12 mio. i forhold til bogført værdi. Der er stor efterspørgsel efter ejendomme med denne beliggenhed, og med den opnåelige pris vurderede Jeudan, at et salg var aktuelt. Ultimo december solgte Koncernen syv mindre ejen domme beliggende Jernbanevej i Slagelse for samlet DKK 20 mio. PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD I december 2012 erhvervede William Demant Invest ( WDI ) aktier i Jeudan. Med denne erhvervelse besad WDI aktier, svarende til 41,6% af den samlede aktiekapital. Det var hermed WDIs opfattelse, at WDI opnåede bestemmende indflydelse i Jeudan, hvorfor WDI i slutningen af december 2012 fremsatte et pligtmæssigt købstilbud til samtlige aktionærer i Jeudan om erhvervelse af alle aktier i Selskabet for DKK 438 pr. aktie. Ved købet af aktierne og ved fremsættelse af købstilbuddet udtrykte WDI sin opbakning til den daglige ledelse, bestyrelsen og den valgte strategi samt at WDI (a) ikke havde intentioner om at overtage samtlige aktier i Selskabet og (b) havde til hensigt, at Selskabets aktier fortsat skal være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Bestyrelsen udsendte 10. januar 2013 en redegørelse, hvori den vurderede, at købstilbuddet ikke var attraktivt for Jeudans aktionærer, og anbefalede aktionærerne ikke at acceptere tilbuddet. Ved udløbet af tilbudsperioden 24. januar 2013 meddelte WDI, at aktionærer, der besad aktier, havde accepteret tilbuddet, hvorefter WDI besad aktier, svarende til uændret 41,6% af den samlede aktiekapital. KAPITALUDVIDELSE I juni 2013 udstedte Jeudan aktier ved en rettet emission til en række investorer til kurs 531 pr. aktie, svarende til markedskursen i de foregående to børsdage. De nye aktier repræsenterede 4,72% af Jeudans aktiekapital før kapitalforhøjelsen. Nettoprovenuet på DKK 265 mio. medvirkede til at styrke Jeudans soliditet og kapitalberedskab og øgede Koncernens fleksibilitet i forhold til fremtidige aktiviteter. Efter forhøjelsen har Jeudan en samlet aktiekapital på DKK , sammensat af aktier á DKK 100. FORVENTNINGER 2014 Med henblik på at øge indtjeningen vil Jeudan fortsat fokusere på yderligere rentable investeringer. Investeringskapaciteten udgør pr. 31. december 2013 ca. DKK 1 mia. En række ejendomme og lejemål er i 2014 under ombygning for at tilpasse disse til kundernes og markedets efterspørgsel. Disse lejemål vil således tidligst i 2015 oppebære leje, hvilket vil medføre en reduceret udlejningsprocent i Jeudan forventer, at udlejningsmarkedet fortsat vil være svagt i 2014 og konkurrencesituationen dermed uændret. Jeudan vil derfor fortsætte linjen fra 2013 og forbedre ud lejningsprodukterne. På denne baggrund samt en uændret aktivitet i Jeudan Servicepartner forventes en nettoomsætning på ca. DKK 1,1 mia. (2013: DKK mio.). Driftsresultatet (EBIT) forventes at være på niveauet DKK mio. (2013: DKK 631 mio.). Jeudans finansiering er langsigtet og har ved renteaftaler en fast rente i gennemsnitligt 9-11 år. Jeudan forventer p.t. ikke

16 Jeudan i 2013 Jeudan Årsrapport en renteudvikling, der muliggør en omlægning af rente aftalerne i Efter renteomkostninger, men før kurs- og værdireguleringer, forventer ledelsen et resultat (EBVAT) på DKK mio. (2013: DKK 469 mio.). Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser positive eller negative som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder. De her beskrevne forventninger til de økonomiske resultater er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udvik lingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i et vist omfang rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i nærværende årsrapport.

17 16 Jeudan Årsrapport 2013 Regnskabsberetning REGNSKABSBERETNING Nettoomsætningen udgjorde DKK mio., driftsresultatet (EBIT) blev DKK 631 mio., og resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) blev på DKK 469 mio., hvilket svarer til en fremgang på 23% i forhold til Resultaterne er på niveau med de senest udmeldte forventninger. De samlede kurs- og værdireguleringer blev DKK 136 mio., og årets resultat efter skat blev herefter DKK 572 mio. (2012: DKK 24 mio.). INVESTERINGSEJENDOMME Årets lejeindtægter m.v. udgjorde DKK 864 mio. mod DKK 823 mio. i Stigningen kan primært henføres til nye i nvesteringer. Modsatrettet virker en forøget tomgang mod slutningen af Ejendommenes driftsomkostninger faldt i 2013 til DKK 162 mio. mod DKK 164 mio. året før. Trods nyinvesteringer har Jeudan formået at fastholde driftsomkostningsniveauet på den samlede ejendomsportefølje. Bruttoresultatet udgjorde DKK 701 mio. mod DKK 659 mio. i Bruttoresultatet har udvist vækst de seneste fem år med gennemsnitligt 13% pr. år. Bruttomarginen har de seneste fem år været på niveauet 80%. SERVICE Aktivitetsniveauet har i 2013 som forventet været lavere end sidste år. Omsætningen udgjorde DKK 345 mio. mod DKK 385 mio. i 2012, svarende til et fald på 10%. Byggeaktiviteterne er faldet, hvor faldet skyldes et generelt lavere aktivitetsniveau på større entrepriser i 2013 sammenlignet med tidligere år. Serviceaktiviteterne har derimod udvist fortsat vækst i Trods omsætningsfald i såvel 2012 som 2013 er omsætningen i Jeudan Servicepartner over de seneste fem år steget med 16%. Driftsomkostningerne faldt tillige, som følge af det lavere aktivitetsniveau, og udgjorde DKK 323 mio. i 2013 mod DKK 356 mio. i Bruttoresultatet blev herefter DKK 22 mio. i 2013 mod DKK 28 mio. i Faldet kan som tidligere anført henføres til et lavere aktivitetsniveau. Bruttomarginen blev 6,4%. Resultat før finansielle poster (EBIT) Koncernens administrationsomkostninger udgjorde DKK 80 mio. mod DKK 77 mio. i Salgs- og marketingomkostninger udviste en stigning fra DKK 6 mio. til DKK 9 mio. Stigningen kan henføres til øgede salgs- og markedsføringsaktiviteter med henblik på at fastholde nuværende og tiltrække nye kunder i et konkurrencepræget udlejningsmarked. Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter DKK 631 mio. i 2013 mod DKK 602 mio. i Stigningen kan primært henføres til et forbedret resultat for ejendomssegmentet. Modsatrettet virker et fald i indtjeningen i Service som følge af et lavere aktivitetsniveau samt forøgede salgs-, markedsførings- og udlejningsomkostninger. På trods af kapitaludvidelsen i juni 2013 blev EBIT pr. aktie DKK 58,2 i 2013 mod DKK 56,9 i Finansielle poster netto De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -162 mio. i 2013 mod DKK -221 mio. i Udgiftsfaldet på 27% kan hen føres til omlægning af renteaftaler i såvel 2012 som 2013 til nye rente aftaler med lavere rente. Renteaftalerne er i overvejende grad indgået med forward start seks måneder frem, hvilket har medført yderligere reduktion i de finansielle omkostninger i Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 469 mio. i 2013 mod DKK 381 mio. i 2012, svarende til en stigning på 23%. Stigningen kan som tidligere anført primært henføres til foretagne ejendomsinvesteringer samt omlægning af renteaftaler til en lavere rente. Modsatrettet virker aktivitetsnedgangen i Service samt forøgede salgs-, markedsførings- og udlejningsomkostninger. Resultatet (EBVAT) pr. aktie steg hermed til DKK 43,3 i 2013 mod DKK 36,1 i Stigningen er opnået på det omtalte øgede antal aktier.

18 Nøgletal segmenter Nøgletal - Investeringsejendomme Nettoomsætning DKK mio Bruttoresultat / Nettoomsætning % 78,9 80,2 79,0 80,1 81,2 Vækst nettoomsætning % 17,9 30,2 6,0 6,7 4,9 Vækst bruttoresultat % 15,7 32,3 4,5 8,2 6,4 Nøgletal - Service Nettoomsætning DKK mio Bruttoresultat / Nettoomsætning % 11,4 8,9 10,4 7,4 6,4 Vækst omsætning % -0,7 34,0 17,0-17,5-10,3 Vækst bruttoresultat % -2,9 3,2 37,4-41,6-21,9

19 Jeudan Årsrapport 2013 Regnskabsberetning Driftsresultat (EBIT) DKK mio Driftsresultat (EBIT) EBIT pr. aktie DKK I forhold til den gennemsnitlige egenkapital steg resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) fra 9,7% i 2012 til 10,9% i Gevinst/tab ejendomme Jeudans ejendomme måles til dagsværdi, og værdireguleringerne føres over resultatopgørelsen. Jeudan foretager måling (værdiansættelse) af hver enkelt ejendom med udgangspunkt i ejendommens deltaljerede budget for det kommende driftår, korrigeret for udsving der har karakter af enkeltstående hændelser. Med udgangspunkt heri anvendes en afkastbaseret model, som Jeudan p.t. anser for mest vel egnet til værdiansættelsen. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) DKK mio Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) EBVAT pr. aktie DKK Tre ejendomme er dog værdiansat ved anvendelse af Discounted Cash Flow modellen, blandt andet som følge af hjemfaldspligt til Københavns Kommune. Den af Jeudan anvendte afkastmodel, der har været brugt konsistent gennem flere år, indeholder følgende hovedelementer: Værdiansættelsesmodel 1 + Årlige lejeindtægter 2 +/- Eventuel regulering af eksisterende leje til anslået markedsleje 3 - Driftsomkostninger 4 - Ind- og udvendig vedligeholdelse 5 - Administration = Nettoresultat (sum af 1 til 5) 6 / Afkastprocent = Kapitaliseret nettoresultat (nettoresultat / 6) 7 + Refusionssaldi 8 - Korrektioner til dagsværdi = Dagsværdi (kapitaliseret nettoresultat + 7-8) 1. ÅRLIGE LEJEINDTÆGTER Modellen tager udgangspunkt i de forventede lejeindtægter

20 Regnskabsberetning Jeudan Årsrapport for det kommende år. For ledige arealer er markedslejen forsigtigt anslået. Der medtages eventuelle øvrige indtægter fra ejendommenes drifts- og varmeregnskaber. 2. REGULERING TIL MARKEDSLEJE I ejendomme hvor Jeudan vurderer at den faktiske leje er højere eller lavere end den leje der vil kunne opnås ved genudlejning, reguleres den aktuelle leje til den forventede genudlejningsleje. 3. DRIFTSOMKOSTNINGER Samtlige faktiske driftsomkostninger fratrækkes. De omfatter blandt andet skatter og afgifter, forsikringer, serviceabonnementer, renholdelse, ejendomsservice, forsyning, ejerens andel af drifts- og varmeudgifter etc. 4. IND- OG UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE En væsentlig andel af vedligeholdelsesomkostningerne på erhvervsejendomme afholdes af kunderne, men det kan variere afhængig af de konkrete kontraktvilkår. Til løbende udvendig vedligeholdelse hensættes på erhvervsejendomme gennemsnitlig DKK 30 pr. m² årligt (2012: DKK 30). På erhvervslejemål hensættes ikke til løbende indvendig vedligeholdelse, da disse udgifter afholdes af kunderne. For så vidt angår ejendomme hvor boligreguleringsloven og lejeloven fastsætter lovpligtige hensættelser anvendes disse hensættelser til både ind- og udvendig vedligeholdelse, i alt ca. DKK 130 pr. m² årligt (2012: DKK 130). Ud over hensættelser til løbende vedligeholdelse foretages reservationer til indretning af de konkrete ledige lejemål og eventuelle større udvendige renoveringsprojekter på den konkrete ejendom. Reservationerne beregnes på grundlag af konkrete projekter eller erfaringstal og fradrages i ejendommens opgjorte markedsværdi, jf. nedenfor pkt ADMINISTRATION Til administration af ejendomme hensættes et beløb, der er baseret på erfaringer om faktisk anvendte omkostninger. Der er gennemsnitligt hensat 2% af lejeindtægterne (2012: DKK 2%). 6. AFKASTPROCENT Afkastprocenten fastsættes af Jeudan på grundlag af dels udviklingen i markedsforholdene for den pågældende ejendomstype og ejendommens beliggenhed, dels erfaringer ved finansiering, køb og salg, og dels ændringer i og vurderinger af den enkelte ejendoms forhold. For konstatering af udviklingen i markedsforholdene anvender Jeudan blandt andet følgende kilder: Jeudan præsenteres løbende for nye ejendomsinvesteringer. Henvendelserne kommer fra ejendomsmæglere, realkredit- og finansieringsinstitutter samt ejendomsinvestorer. I denne proces kan Jeudan vurdere markedsafkastet og øvrige væsentlige faktorer for de forskellige ejendomssegmenter, dels for investeringer Jeudan selv foretager, dels for transaktioner som foretages af andre investorer, hvor Jeudan har detaljeret kendskab til de konkrete ejendommes økonomi. Jeudan optager løbende finansiering hos de finansielle samarbejdspartnere (realkredit- og finansieringsinstitutter), der har en markedsandel i Danmark på mere end 90% af realkreditfinansieringen. I forbindelse hermed gennemfører långiverne en selvstændig vurdering af hver enkelt ejendom. Yderligere afholder direktionen møde med de finansielle samarbejdspartnere hvert kvartal, hvor blandt andet prisudviklingen på investeringsmarkedet og udlejningsmarkedet drøftes. Igennem en længere årrække også i 2013 har institutternes vurderinger i finansieringsøjemed i al væsentlighed svaret til både Jeudans egne vurderinger og anskaffelsessummer på nyinvesteringer. Jeudan afholder løbende møder med de større ejendomsmæglervirksomheder i København, og på disse møder drøftes blandt andet udviklingen i ejendomspriserne. Disse kilder kombineret med løbende analyserapporter fra ejendomsmæglere m.fl. og Jeudans øvrige observationer på ejendomsmarkedet samt den enkelte ejendoms forhold danner grundlaget for fastsættelse af en afkastprocent for hver enkelt ejendom.

21 20 Jeudan Årsrapport 2013 Regnskabsberetning 7. REFUSIONSSALDI Refusionssaldi opgøres som deposita, forudbetalt leje og positivt indestående på vedligeholdelseskonti i henhold til boligreguleringslovens 18 og KORREKTIONER TIL DAGSVÆRDIEN Der kan ske korrektion af den beregnede dagsværdi i form af reservationer (fradrag) til forestående væsentlige renoverings- og ombygningsopgaver, ejendomme beliggende i helt særlige økonomisk trængte erhvervs- eller beboelsesområder, ejendomme med hjemfaldsforpligtelser eller lignende. Værdiansættelse af Koncernens ejendomme resulterede i en værdiregulering på DKK -203 mio. i 2013 (2012: DKK 174 mio.), svarende til 1% af den bogførte værdi af Koncernens ejendomme. Reguleringen kan henføres til øgede reservationer vedrørende besluttede ombygninger med DKK -275 mio., mens forbedring af nettoresultatet, ændring af afkast på en ejendom, tilpasning af ejendomme erhvervet i 2013 samt øvrige reguleringer udgør netto DKK 72 mio. Herudover har Jeudan realiseret gevinst ved salg af ejendomme med DKK 12 mio. Koncernens ejendomsportefølje pr. 31. december 2013 har herefter en bogført værdi på DKK 17,2 mia og et gennemsnitligt afkast på 5,1% p.a., svarende til DKK pr. m² og den gennem snitlige erhvervsleje udgør DKK pr. m², hvilket alle er på niveau med I årsrapportens afsnit om risikofaktorer er følsomheden vist i forhold til alternative afkastprocenter og lejeniveauer. Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser Gæld til realkredit- og finansieringsinstitutter, herunder finansielle instrumenter der alene anvendes til reduktion af renterisiko, måles til dagsværdi. Ændringer i denne indregnes i resultatopgørelsen. Ejendomsinvestering er langsigtet og finansieres derfor delvist med langfristede lån med fast rente i en længere periode. Renterisikoen på variabelt forrentede lån er afdækket ved renteaftaler med forskellige løbetider der sikrer en bedre risikospredning henover rentekurven. Den gennemsnitlige løbetid for disse renteaftaler udgør ca. 10 år. Afdækning af renterisikoen medfører en kursrisiko, hvor valg af finansiering med fast rente i længere perioder medfører større kursudsving end finansiering med fast rente i kortere perioder. Renteudviklingen i 2013 har medført en positiv regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 338 mio. (2012: kurstab DKK 520 mio.). Herudover har Koncernen afholdt stempel- og låneomkostninger ved optagelse af nye realkreditlån, således at de samlede positive reguleringer af finansielle gældsforpligtelser blev DKK 327 mio. (2012: samlet kurstab m.m. DKK 524 mio.). Årets resultat Resultat før skat udgjorde herefter DKK 605 mio. i 2013 mod DKK 31 mio. i Skat af årets resultat udgjorde i 2013 DKK 33 mio. mod DKK 8 mio. i Årets skatteforpligtelse er reduceret med DKK 112 mio. som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten. Herefter blev årets resultat i 2013 DKK 572 mio. mod DKK 24 mio. i Forrentning af egenkapitalen blev herefter 13,3% i 2013 mod 0,6% i Aktiver De samlede investeringer i ejendomme inklusive igangværende projekter vedrørende ejendommene udgjorde DKK mio. pr. 31. december 2013 mod DKK mio. ultimo Stigningen kan henføres til årets ejendomsinvesteringer og udvikling af den eksisterende porte følje. Modsatrettet virker salg af ti ejendomme samt netto nedskrivning af ejendommenes værdi. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde DKK mio. ultimo 2013 mod DKK mio. ultimo I 2013 er egenkapitalen

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2015 Omslaget til denne årsrapport fristede os over evne. Det har opnået sin særegne struktur ved at indeholde elementer af pulveriseret cement. Vi så symbolikken.

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. Indhold Ledelses- og regnskabsberetning 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer Virksomhedsbeskrivelse m.m. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Resultat før skat på DKK 605 mio. For 2014 forventes et driftsresultat (EBIT) på DKK 635-675 mio. Omsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier Årsregnskabsmeddelelse 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 640 mio. mod DKK 631 mio. i 2013. God aktivitet omkring indgåelse af nye lejekontrakter, der i 2014 svarede til en årsleje på DKK 103 mio. mod DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Kursreguleringer som følge af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Resultat før skat på DKK 566 mio. Omsætning på DKK 587 mio. mod DKK 577 mio.

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til 1.- 3. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 755 mio. Omsætning på DKK 855 mio. mod DKK 862

Læs mere

Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt.

Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt. JEUDAN A/S CVR-NR. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2016 Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt. I ordets egentlige

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Resultat før skat på DKK 244 mio. Omsætning på DKK 285 mio. mod DKK 272 mio. samme

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste år Omsætning på DKK 281 mio. mod DKK 284 mio. i samme periode sidste år. Resultat før renter (EBIT)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 232 mio. Omsætning på DKK 284 mio., svarende til niveauet

Læs mere

Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst,

Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst, JEUDAN A/S CVR-NR. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2017 Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst, grønne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2017

Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Meddelelse nr. 289 24. maj 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Omsætning på DKK 312 mio. i første kvartal 2017 (Q1 2016: DKK 298 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 181 mio. (Q1 2016: DKK 182 mio.) Resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) som forventet

Driftsresultat (EBVAT) som forventet Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2009 Driftsresultat (EBVAT) som forventet Omsætning på DKK 366 mio. mod DKK 371 mio. samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK 200 mio. mod DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Forventninger om fremgang i resultat for 2008 fastholdes Omsætning år

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2017

Delårsrapport for kvartal 2017 Meddelelse nr. 290 24. august 2017 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2017 Omsætning på DKK 629 mio. i første halvår 2017 (H1 2016: DKK 631 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 381 mio. (H1 2016: DKK 382 mio.)

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014. Årsregnskabsmeddelelse 2015 Omsætning på DKK 1.208 mio. mod DKK 1.153 mio. i 2014. Driftsresultat (EBIT) på DKK 710 mio. mod DKK 640 mio. i 2014. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio.

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio. Årsregnskabsmeddelelse 2009 Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK 240-265 mio. Vækst i EBIT på 12% til DKK 414 mio., svarende til DKK 57,8 pr.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

RISIKOFAKTORER. Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier:

RISIKOFAKTORER. Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier: 22 Jeudan Årsrapport 2012 Risikofaktorer RISIKOFAKTORER Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier: Regnskabsmæssig opgørelse af

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Jeudan XI ApS. Årsrapport for 2015

Jeudan XI ApS. Årsrapport for 2015 Bredgade 30 1260 København K CVR-nr. 34450307 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Jeudan II A/S. Årsrapport for 2015

Jeudan II A/S. Årsrapport for 2015 Bredgade 30 1260 København K CVR-nr. 26380642 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 282 24. august 2016 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2016 Omsætning på DKK 631 mio. i første halvår 2016 svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 382

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 284 16. november 2016 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016 Omsætning på DKK 936 mio. i første til tredje kvartal 2016 mod DKK 921 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Jeudan V A/S. Årsrapport for 2013

Jeudan V A/S. Årsrapport for 2013 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 26368820 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere