INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side 4 Husdyr Lån af værktøj eller pavilloner Opbevaringsrum til legetøj Salg af lejlighed Storskrald Trappevask Vandspild Varmeregnskab Side 5 Vaskekælder Vedligeholdelse Side 6 Vicevært Vinduespudsning

2 Administrator Foreningen administreres af Administrationsfirmaet A/S, Jagtvej 139, 2. tv., 2200 København N , kontaktperson Hanne Strate, Skal fortrinsvis kontaktes pr. Mail. Andelsboligforeningen Ejendommen (Rolighedsvej 22/N.J. Fjords Allé 1-3) blev bygget i 1900 og fungerede i de første mange år som almindelig udlejningsejendom. I midten af 70-erne skulle ejendommen sælges, og den blev derfor tilbudt til de daværende beboere. De valgte at købe ejendommen og lave den om til en andelsboligforening - A/B Rolighedsvej 22/N.J. Fjords Allé 1-3. Foreningen består af 3 opgange med i alt 28 lejligheder, hvoraf en enkelt fortsat er lejelejlighed. Herudover er der 3 erhvervslejemål. Arbejdsdag Hvert år i sensommeren arrangeres en arbejdsdag med efterfølgende fest. På arbejdsdagen løses diverse opgaver så som maling af stakittet, div. reparationer eller plantning af blomster. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 personer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen holder møde efter behov - ca. 6-8 gange om året. Suppleanterne deltager også i bestyrelsesmøderne. Ønsker en andelshaver et emne behandlet på et bestyrelsesmøde, kontaktes bestyrelsen via hjemmesiden senest 1 uge inden bestyrelsesmødet. Andelshaverne har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne ved at tilmelde sig hos et medlem af bestyrelsen eller en suppleant. Se nærmere kontakt info på foreningenshjemmeside ab-rolighedsvej22.dk Referater fra bestyrelsesmøderne uploades til vores hjemmeside. Betjening af radiatorerne Sommerlukning: Anlægget lukkes ned for sommeren omkring maj/juni (alt afhængig af vejret). Viceværten informerer beboerne om, hvornår anlægget standses, eller umiddelbart efter at anlægget er standset. Af hensyn til termostaternes konstruktion skal de åbnes helt, når anlægget er standset, og forblive helt åbne hen over fyringspausen. Herved minimeres risikoen for driftsforstyrrelser, når anlægget nogle måneder senere startes op igen. Øvrige ventiler stilles der ingen krav til. Vinteråbning: Anlægget startes igen i løbet af september (igen afhængig af vejret). Viceværten informerer beboerne om, hvornår anlægget startes op igen, eller umiddelbart efter at anlægget er startet op. Alle termostater skal forblive helt åbne, indtil anlægget har stabiliseret. Viceværten giver besked, når anlægget har stabiliseret sig, og termostaterne igen kan betjenes efter beboernes eget behov. Med jævne mellemrum i stabiliseringsfasen udluftes de radiatorer, der kan udluftes. Det er vigtigt, at alle termostater er helt åbne, når anlægget startes op. Hvis man derfor ikke er hjemme i nogle dage omkring opstart, skal man inden afrejse sikre sig, at alle termostater er helt åbne. Eventuel udluftning bør arrangeres med andre beboere. Da det ikke er i nogens interesse at bruge mere varme end højest nødvendigt, er det vigtigt, at alle følger denne vejledning, så stabiliseringsperioden bliver så kort som mulig. Eventuelle spørgsmål kan rettes til vicevært Hans Jørgen Jensen eller til bestyrelsen. Cykelskur Side 2

3 Foreningen har et aflåst cykelskur i gården. Nøglen til skuret er den samme som til hoveddørene. Bestyrelsen foretager ca. hvert 3. år en oprydning af cykelskuret ved at bortsortere cykler, der ikke længere har en ejermand. Forinden en sådan bortsortering finder sted, vil beboerne blive adviseret. Foreningens håndværkere Alt arbejde udført af håndværkere skal gå gennem bestyrelsen, hvis der er tale om udgifter foreningen skal bære. Henvendelse bedes rettet til bestyrelsen herom. I akutte tilfælde af oversvømmelse eller anden vandskade kan foreningens VVS'er kontaktes på Nørrebro VVS Tlf Kommunikation fælles for foreningens beboere Vi benytter primært vores hjemmeside til at kommunikere internt i foreningen. Fællesrummet Foreningen råder over et fællesrum i kælderen ved N. J. Fjords Allé nr. 3. Adgang til lokalet kan ske via kældergangen eller trappen ved nr. 3 (nøglen til hoveddørene passer til hængelåsen på lågen). Lokalet kan gratis lånes af beboerne til fester, møder eller andet. Reservation af fælleslokalet sker på kalenderen, som er placeret på døren ind til fællesrummet i kældergangen. For udlevering af nøgle til fællesrummet kontaktes et medlem af bestyrelsen. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Hovedrengøring Hovedrengøring af trapper mv. udføres efter behov. Husdyr I henhold til foreningens vedtægter afgør bestyrelsen, hvorvidt husdyr kan holdes i ejendommen. Hvis der er givet tilladelse til dette, er det en forudsætning, at husdyret ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere. Husdyr, der er anskaffet i henhold til en tilladelse, kan ikke kræves fjernet, såfremt tilladelsen til husdyr på et senere tidspunkt inddrages, så længe pågældende husdyr er i live og ikke er til gene. Lån af værktøj eller pavilloner Foreningen råder over diverse værktøj samt nogle havepavilloner. Effekterne kan gratis lånes ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Havepavillonerne er til fri afbenyttelse (reservation kan være nødvendig og sker da med seddel på den enkelte pavillon). Pavillonerne opbevares i kælderrummet umiddelbart inden fællesrummet (nøglen til hoveddørene passer til rummet). Opbevaringsrum til legetøj I gården har foreningen et opbevaringsrum til børnenes legetøj (lige ud for tørrepladsen). Bestyrelsen henstiller til, at legetøj efter brug enten stilles i opbevaringsrummet, sandkassen eller legehuset. Salg af lejlighed I forbindelse med salg kontaktes altid bestyrelse og administrator, der skal sikre besigtigelse, udarbejdelse af el-tjek og vurdering af evt. forbedringer mm. Storskrald Ønsker den enkelte andelshaver at aflevere storskrald, kontaktes bestyrelsen. Bestyrelsen vil i god tid forinden advisere beboerne om tidspunktet for afhentning af storskrald. Bestyrelsens anvisninger om storskrald, herunder hvilke effekter der ikke kan anbringes til storskrald, bedes venligst overholdt. Side 3

4 Ved behov for aflevering af storskrald på andre tidspunkter, henvises til Genbrugsstationen Finsensvej 76 åbent på hverdage mellem og lør/søn og helligdage Trappevask Hovedtrapperne vaskes hver fredag. Ønsker beboerne vasket under måtten, skal denne tages ind i lejligheden eller sættes op af døren. Køkkentrapperne vaskes en gang månedligt. Venligst sørg for at trappen er ryddet for sko, kasser, paraplyer eller andet der forhindrer trappevaskeren i at gøre arbejdet ordentligt. Vandspild I forbindelse med et stort vandforbrug er det på en generalforsamling besluttet at dryppende vandhaner repareres på andelsforeningens regning. Kan vandhanens ikke repareres dækker andelsforeningen omkostningerne til en standard vandhave. Måtte den enkelte andelshaver ønske en speciel model dækkes meromkostningen af den enkelte andelshaver. Bestilling af håndværker bedes venligst fortaget som ovenfor beskrevet. Varmeregnskab Andelshaverne opfordres til i vinterhalvåret løbende at checke varmemålerne, således at eventuelle uregelmæssigheder opdages hurtigst muligt. I forbindelse med den årlige varmeaflæsning opfordres andelshaverne til at kontrollere den foretagne aflæsning og gøre indsigelser gældende ved aflæsningen eller umiddelbart derefter. Side 4

5 Vaskekælder I kælderen har foreningen vaske- og tørrefaciliteter. En vask koster 5 kr., 10 minutter i tørretumbleren 1 kr. På den modsatte side af vaskerummet findes foreningens tørrerum. Samtlige lejligheder får udleveret to låse med lejlighedsnummer på, der skal bruges ved bestilling af vasketid. Dette gøres ved at anbringe låsen i øskenen på vasketavlen. Maskinerne må ikke benyttes før kl. 7.00, og sidste vask og tørring skal være afsluttet kl Tilsvarende tider gælder også for anvendelse af vaskemaskiner og tørretumblere i de enkelte lejligheder. Bestillingerne på vaksetavlen skal respekteres. Er en vasketur imidlertid ikke påbegyndt en time efter turens start, kan den overtages af en anden. Vasketøjet skal fjernes fra vaskeriet ved turens udløb. Tøj, som hænges op i tørrekælderen, skal fjernes straks, når det er tørt. Der må ikke benyttes farve, blegemidler eller klor i maskinerne. Ved maskinfejl skal henvendelse ske til bestyrelsen via hjemmesiden eller på tlf. Bestyrelsen anmoder beboerne om at forlade vaske- og tørrekælder i samme stand som de blev modtaget, idet alle brugere skal sørge for orden og renlighed i vaske- og tørrekælderen. Benyt den opstillede affaldskurv. Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse foretages af andelsboligforeningen, herunder fornyelse og vedligeholdelse af udvendige døre, vinduer og alt vedrørende fjernvarmeanlægget, herunder radiatorer og radiatorventiler. Udgifter til flytning, nedtagning/opsætning af radiatorer, som andelshaveren selv ønsker foretaget, bekostes dog af andelshaveren. Indvendig vedligeholdelse af andelslejlighederne påhviler de enkelte andelshavere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbrædder og gulvbelægning, væg- og loftpuds, indvendige døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, afløbsrør, vandrør og gasledninger, hvorimod andelsboligforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte andelslejligheder. Herudover sørger andelsboligforeningen for vedligeholdelse og fornyelse af de forgreninger, der fysisk befinder sig i en anden lejlighed (f. eks. vandlåse beliggende i lejligheden nedenunder). Det påhviler endvidere den enkelte andelshaver at vedligeholde den indvendige side af ejendommens vinduer. Medlemmet skal bekoste nævnte reparationer og fornyelser på trods af, at disse genstandes forringelse ikke skyldes hans forsømmelser, jf. dog vedtægternes 8. Andelsboligforeningen betaler dog for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold opstået uden for de enkelte lejligheder. Enhver reparation eller nyinstallation af el, gas eller vand skal foretages af autoriseret håndværksmester. Hvor lukning af vand er nødvendig, skal viceværten forinden orienteres - det er strengt forbudt at undlade dette. Side 5

6 Vicevært Foreningens vicevært er Hans Jørgen Jensen, og han træffes på tlf , hvor der også er mulighed for at lægge besked på hans telefonsvarer, som han aflytter et par gange om dagen - der er ingen egentlig telefontræffetid. Viceværten har følgende arbejdsopgaver for foreningen: Viceværten skal modtage henvendelser fra andelshavere, lejere og erhvervsdrivende om reparation, mangler, uorden eller uregelmæssigheder ved ejendommen. Kan afhjælpning ikke ske umiddelbart af viceværten, skal henvendelsen forelægges bestyrelsen. Viceværten tilser, at bygninger og omgivelser, installationer, kloakker, regnvandsbrønde, driftmidler mv. til enhver tid fremtræder i lovlig, forsvarlig og præsentabel stand. Gård, gade, fortov, porte, kælderhalse og kældernedgange rengøres ugentligt. Kældergange, vaskekælder og tørrerum fejes den sidste uge i hvert kvartal. Kloakker og kældervinduer samt tagrende og nedløbsrør på cykelskur renses den sidste uge i april og november, og i øvrigt efter behov. Fedtbrønde suges hvert kvartal, dog altid efter forudgående aftale med bestyrelsen. Rotteriste renses hver måned. Lyskasser renses efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Grønne områder holdes løbende i pæn orden. Græsset skal slås hver uge i perioden april-november. Snerydning, saltning og grusning efter gældende politivedtægt. Kontrol af og udskiftning af pærer i opgange mv. Justering af dørpumper. Stille havemøbler frem ved sommertids begyndelse og ind ved sommertids ophør samt sørge for almindelig vedligeholdelse af havemøblerne, herunder slibning og lakering efter behov. Vinduespudsning Pudsning af ruder i opgangene foretages af vinduespudser efter behov, og viceværten påser, at dette arbejde udføres regelmæssigt. Side 6

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere