Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C"

Transkript

1 Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé Ombygning til ungdoms boliger ældre- og handicapboliger, Skema A-ansøgning 16. juni 2015 chrth KAB Vester Voldgade København V T F CVR. nr Telefonisk henvendelse Frederiksberg Kommune traf i april 2014 beslutning om udarbejdelse af et projekt for ombygning af Betty Nansens Allé til ungdomsboliger og ældre-/handicapboliger. Sammenhængende med denne sag, er der med Frederiksberg kommunens aktive deltagelse udarbejdet et koncept for hvordan social bærdygtighed kan indtænkes bevist og metodisk i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer som denne. Projekt er gennemført af Teknologisk Institut for KAB med støtte fra Realdania. Målet er at skabe en bebyggelse og et område der inviterer til socialt samvær og interaktion mellem den mangfoldigheden af beboere der i dag findes og færdes i lokalområdet. Personlig henvendelse Man-ons Torsdag Fredag Kontaktoplysninger Christian Thorup Seniorprojektleder T Med en gennemtænkt og innovativ tilgang skal det samlede projekt således blive et mønstereksempel på en konkret byggesag kan være medvirkende til område, der i dag fremstår tomt, unuanceret og nedslidt, kan udvikles til et attraktivt levende bykvarter og et lokalt samlingspunkt. Byggesagen kommer til at indeholde følgende arealtyper: Ældreboliger og handicapboliger, der etableres som en ombygningssag efter ABL 115 stk. 1 nr. 7, men følger reglerne for nybyggeri. Ungdomsboliger, der etableres som en ombygningssag efter ABL 115 stk. 1 nr. 5, men følger reglerne for nybyggeri Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet LE34. Opmålingerne vedlægges som bilag 1. Den gældende kommuneplan 010A og tillæg (1964) og Kommuneplan 2013, herunder rammer for lokalplan, hvor Betty Nansens Allé er en del af område 2, ligger yderligere til grund for ombygningen. 1/5

2 Organiseringen Byggesagen gennemføres i den almene afdeling Betty Nansens Allé under Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Afdelingen kommer til at indeholde i alt 75 boliger, hvoraf 46 er ældre-/handicapboliger og 29 er ungdomsboliger. Her ud over ombygges stueetagen (fortrinsvis) til ét erhvervslejemål på ca. 607 m², der som et helt centralt element tænkes at rumme funktioner og udadrettede aktiviteter, der vil række ud i området og dermed virke som katalysator for interaktion og stimulere social bæredygtighed. Sideløbende med selv byggeprojektet arbejder der, på den baggrund med meder et særligt projekt med henblik på, at få kortlagt og kvalificeret de konkrete muligheder omkring stueetage og udearealer mere præcist. Dette forprojekt som understøttes af Realdania og Lokal- og anlægsfonden vil blive gennemørt i tæt dialog med Frederiksberg Kommune. Yderligere indrettes der en gæstelejlighed på ca. 35 m² og et ejendomskontor på ca. 47 m². Programmering Bygningen er opført i 1970, og består i dag af 8 etager. Det eksisterende bygningsareal er 4715 m² inkl. garageanlæg i stueetagen. De 7 øvre etager rummer hver 9 lejligheder af varierende størrelse. Stueplan indeholder et nedlagt dagcenter, garageanlæg og 3 indgange til en indre fordelingsgang, der giver adgang til lejlighederne via 3 elevatorer. På vegne af bygherren varetager KAB forretningsførelsen ved nedrivning af den eksisterende boligejendom Betty Nansens Allé til råhuskonstruktion. Derefter skal bygningen opføres med den beskrevne kombination af ældre-/handicapboliger og ungdomsboliger, fællesfaciliteter og en stueetage udlagt til at huse erhvervslejemål med socialøkonomisk sigte. Byggeprogrammet fra april 2015 vedlægges som bilag 2. Dispositionsforslag vedlægges som bilag 3. Orientering om innovationsprojekt, bilag 4 Renoveringen vil skabe nye tidsvarende handicapvenlige boliger og ungdomsboliger. Efter omdannelsen vil bygningsarealet være 5312 m². Det ustøttede erhvervslejemål i stueetagen udgør ca. 607 m². Det støtteberettigede bruttoarealer udgør i alt m². Yderligere vil der være 668 m² kælder, som ikke indgår i bruttoarealet. 2/5

3 Bygningen forventes indrettet til ca. 75 boliger fordelt på følgende: 6 stk. 4 rums, ældre-/handicapboliger på 110 m² 21 stk. 3 rums, ældre-/handicapboliger fra m² 19 stk. 2 rums, ældre-/handicapboliger fra m² 3 stk. 2 rums, ungdomsboliger fra m² 26 stk. 1 rums, ungdomsboliger fra m² 1 stk. erhvervslejemål på ca. 607 m² Økonomi Grundkøbesummen Grundkøbesummen er indfrielse af gælden på 8,5 mio. kr. Ældre-/handicapboliger Ældre-/handicapboligerne etableres fordelt i bygningen. Boligerne udgør et samlet areal på ca m², og en forventet samlet anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms. Anlægssummen finansieres ved 10 % kommunalt bidrag, 2 % beboerindskud og 88 % kreditfinansiering. Kommunalt bidrag (grundkapital) er opgjort til ca kr. Det anslås, at huslejeniveauet i ældre-/handicapboligerne kommer til at blive ca kr./m²/år, ekskl. forbrugsudgifter. Ungdomsboliger Ungdomsboligerne er fordelt i bygningen. Ungdomsboligerne udgør et samlet areal på ca. 982 m², og en forventet samlet anlægssum på kr. inkl. moms. Anlægssummen finansieres ved 10 % kommunalt bidrag, 2 % beboerindskud og 88 % kreditfinansiering. Kommunalt bidrag (grundkapital) er opgjort til ca kr. Det anslås, at huslejeniveauet i ungdomsboligerne bliver ca kr./m²/år, ekskl. forbrugsudgifter. Anlægsbudget med finansiering af ældre-/handicapboliger og ungdomsboliger vedlægges som bilag 5. Foreløbigt driftsbudget for henholdsvis ældre-/handicapboliger og ungdomsboliger vedlægges som bilag 6. Skema A for boligerne fremgår af BOSSINF. I forbindelse med udbud af realkreditbelåningen i henhold til EU's udbudsregler vil den endelige kommunale garantiforpligtelse blive fastlagt. 3/5

4 Udlejningen af boliger Udlejningen af både ældre-/handicapboliger og ungdomsboliger sker med 100 % kommunal anvisning. Førsynsrapport I henhold til reglerne om gennemførelse af nybyggerier i eksisterende bygninger (Bek. Nr. 771 af 27/6/2011) er der gennemført et førsyn, der skal fastlægge bygningernes egnethed for den påtænkte ombygning. Førsynet er udført af Dominia i maj 2015 og konkluderer, at bygningerne er egnet til ombygningerne. Førsynsrapporten vedlægges ansøgningen som bilag 7. Tidsplan for det videre forløb Efter indsendelse af skema A-ansøgningen til Frederiksberg Kommune forventes det videre forløb at følge nedenstående milepæle: Indsendelse af skema A-ansøgning, ultimo juni 2015 Igangsættelse af projektforslag, august 2015 Godkendelse af skema A i Frederiksberg Kom. og LBF, sept Igangsættelse af hovedprojekt, november 2015 Prækvalifikation af entreprenører, januar 2016 Udbud af byggeopgaven, april 2016 Licitation maj Skema B-ansøgning indsendes senest 7. juni 2016 Forventet byggestart, august 2016 Tids- og procesplan vedlægges som bilag 8. Indstilling til godkendelse af Skema A-ansøgninger På bygherrens og driftsherrens vegne indstilles det til Frederiksberg Kommune at behandle og godkende ansøgningerne således: At Skema A for ældre-/handicap- og ungdomsboliger godkendes. At kommunen godkender betaling af kommunalt bidrag (grundkapital) på ca kr. At kommunen forpligter sig til at stille den fornødne garanti for lån til plejeboligerne. At kommunen godkender at byggearbejdet udbydes i henhold til AB 92 med præciseringer, der vedlægges som bilag 9. Har Frederiksberg Kommune kommentarer eller bemærkninger til Skema A-ansøgningen, står undertegnede naturligvis til rådighed. 4/5

5 Med venlig hilsen Christian Thorup Bilag 1 Arealopgørelse fra Landmålerfirmaet LE34 2 Byggeprogram, april Dispositionsforslaget, juni Orientering om innovationsprojekt, april Anlægsbudget 6 Foreløbigt driftsbudget 7 Førsynsrapport fra Dominia 8 Tids- og procesplan 9 AB92 med præciseringer 5/5

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk KMS

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere