Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne."

Transkript

1 Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi retter henvendelse til By- og Boligudvalget, idet vort kontor igennem mere end 20 år har medvirket ved stiftelse af et stort antal andelsboligforeninger. Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. Marina Andersen Henning Biil Anders Birkenfeldt Katrine Bundgaard Regitze Elmsted Christoffer Iversen Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Carsten Ringgård Mads Schierbeck Rikke L. Slavensky Jeppe B. Stefansen Ole Theut Allan Thomsen Sarah Fisker Vissing Advokat Allan Thomsen Direkte tlf Mobil Sekretær Anni Jeppesen Direkte tlf KONKLUSION Af den nærmere redegørelse nedenfor følger: 1. Tilslutningsprocenten er i mange tilfælde ikke afgørende for, hvorvidt andelsboligforeningens økonomiske grundlag er sundt eller ej. 2. Tomme lejligheder på tilbudstidspunktet vil ikke tælle med til opfyldelse af tilslutningskravet. 3. Opsagte lejemål vil heller ikke tælle med. 4. Tidsbegrænsede lejemål vil kun tælle med, hvis lejeren rent faktisk indmelder sig i foreningen. P.gr.a. de i punkt 2-4 nævnte forhold, vil tilslutningsprocenten reelt blive væsentlig større end 60%, idet der stort set altid er tomme, opsagte og/eller tidsbegrænsede lejemål, som med god grund kan betragtes som en del af andelsboligforeningens økonomiske fundament. Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

2 Side 2 af 5 BAGGRUND Som anført i bemærkningerne til lovforslaget er der ingen tvivl om, at en række andelsboligforeninger blev stiftet på et for optimistisk grundlagt i årene op til finanskrisen. Antallet af andelsboliger, som i den anledning har haft problemer, er dog stadig forsvindende lille i forhold til det antal ejerboliger, som blev købt med lignende optimistiske briller. Generelt kan ingen have indvendinger imod, at beslutninger træffes på et oplyst grundlag. Til gengæld skal man være varsom med at forsøge at detailregulere fremadrettet på grundlag af en bakspejlsanalyse. Den væsentligste årsag til, at nogle få andelsboligforeninger blev stiftet på et usundt økonomisk grundlag, var udsigten til, at lejerne ved et køb kunne få en omgående fortjeneste ved værdiansættelsen af andelen. Dette (usunde) incitament er væk, idet den indførte karensperiode på 2 år sikrer mod spekulation i værdiansættelsen af andelsboligforeningens ejendom ved stiftelsen af foreningen. Det er som følge heraf naturligt, at lejerne fokuserer på driften af andelsboligforeningen og dermed på realistiske budgetter. Det er uhyre sjældent forekommende, at lejerne kan falde i husleje ved stiftelsen af en andelsboligforening. Da lejerne således både skal udrede et kontant beløb (indskud) og skal stige i husleje, er der således som udgangspunkt en sund skepsis i forhold til økonomien overfor de mere bløde fordele, som opnås ved at eje ejendommen i fællesskab. I relation til det kontante indskud bemærker jeg i øvrigt, at kravene i praksis er steget ganske betragteligt. Før finanskrisen var det ikke usædvanligt, at lejerne kunne indtræde i andelsboligforeningen ved blot at konvertere depositum, forudbetalt leje og indestående på indvendig vedligeholdelseskonto, således at de ikke reelt skulle have penge op af lommen. Det er langt fra gældende ved stiftelser i dagens marked. Det sædvanlige er, at lejernes kontante indskud udgør kr pr. m 2, hvilket gør det til en udfordring og ofte prohibitivt for unge og pensionister at blive medlemmer af andelsboligforeninger. Heraf følger, at der er stiftet betydelig færre andelsboligforeninger efter finanskrisen og en del af de foreninger, der er stiftet, har en tilslutning på mindre end 60% af beboelseslejerne. Hertil kommer, at forhøjelsen af tilslutningskravet fra 1/3 i andelsboligloven og 1/2 i lejeloven (ved tilbudspligt) til 60% i mange situationer ikke spiller nogen rolle i relation til bedømmelsen af andelsboligforeningens økonomiske fundament, som er det helt afgørende argument for forslaget.

3 Side 3 af 5 Eksempel Til belysning af forholdene beskrives en ejendom med 48 beboelseslejligheder og 1 erhvervslejemål. De 48 beboelseslejemål fordeler sig med 36 lejemål á 60 m 2 (3 opgange) og 12 lejemål á 120 m 2 (en opgang). Erhvervslejemålet omfatter 600 m 2 svarende til stueetagen. Lejen er fastsat efter reglerne om omkostningsbestemt leje, men dog er 12 af de små lejemål og 4 af de store lejemål moderniseret, således at lejen fastsættes efter boligreguleringslovens 5, stk. 2 (gennemgribende forbedret). Lejeindtægten på ejendommen kan herefter opgøres således: Boliger 24 lejligheder á 60 m 2 á kr. 500 pr. m 2 om året i årlig leje kr lejligheder á 120 m 2 á kr. 500 pr. m 2 om året i årlig leje kr lejligheder á 60 m 2 á kr pr. m 2 om året i årlig leje kr lejligheder á 120 m 2 á kr pr. m 2 om året i årlig leje kr Boliger i alt 48. Årlig leje kr Erhverv 600 m 2 á kr pr. m 2 om året i årlig leje kr Årlig leje i alt kr Af forarbejderne fremgår den tese, at jo større andel af lejeindtægten/boligafgiften, som hidrører fra andelshavere jo større sikkerhed. Denne forudsætning er kun delvis rigtig og hænger ikke nødvendigvis sammen med antallet af lejere. Lejeindtægten fra boliger anses generelt for meget sikker, også hvor lejen er fastsat i medfør af boligreguleringslovens 5, stk. 2. Til gengæld kan der knytte sig betydelig usikkerhed til lejefastsættelsen for erhverv, hvor lejen som udgangspunkt er ren markedsbestemt. Ved at anvende modelejendommen ovenfor, kan 60% kravet opfyldes således. Eksempel 1 29 boliger, svarende til de som betaler omkostningsbestemt leje, giver følgende resultat: 24 boliger, jf. ovenfor kr boliger, jf. ovenfor kr Årlige leje i alt kr

4 Side 4 af 5 60% kravet er opfyldt, men det er evident, at med en usikret lejeindtægt på mere end kr. 2,5 mio. om året, når man ikke i mål. Eksempel 2 Pointen er imidlertid, at man kan stifte en meget sund andelsboligforening med deltagelse af de 16 beboelseslejere, hvis leje er fastsat i medfør af boligreguleringslovens 5, stk. 2 og erhvervslejemålet. Det giver følgende resultat: 12 boliger, jf. ovenfor kr boliger, jf. ovenfor kr Erhvervslejemål kr Årlige leje i alt kr Det vil sige, at 1/3 af beboelseslejerne og det ene erhvervslejemål til sammen afdækker mere end 2/3 af ejendommens lejeindtægt, hvortil kommer, at risiko for lejetab på lejemålene med omkostningsbestemt leje må anses for tæt på 0. En økonomisk meget sund forening. Hertil kommer, at 60% kravet i det praktiske liv vil blive endog højere! Det er korrekt, som anført i bemærkningerne, at det nugældende krav på 1/3 og 1/2 i henholdsvis andelsboligloven og lejeloven ikke er et praktisk problem, idet de økonomiske realiteter tilsiger, at en større andel af lejlighederne/lejeindtægten kan henregnes til andelsboligforeningen. Det er stort set altid således, at der i forbindelse med salg af udlejningsejendomme er tomme lejligheder, som køber/andelsboligforeningen kan råde over. Hertil kommer, at der løbende er opsigelse af lejligheder, men hvor den opsagte lejlighed måske først vil stå til disposition 1 måned eller 2 efter overtagelsesdagen. Endelig er der tidsbegrænsede lejemål, som vil være relevante for bedømmelsen af tilslutningen til andelsboligforeningen. Det ses således ofte, at tilslutningen fra lejere af beboelseslejligheder er mindre end 60%, men at foreningen med tillæg af tomme, opsagte og tidsbegrænsede lejemål vil få det sunde økonomiske grundlag, som selvfølgelig tilstræbes ved stiftelse af foreninger. Bemærk! Med formuleringen af lovforslaget vil de tomme, opsagte og tidsbegrænsede lejemål ikke kunne indregnes i 60% kravet.

5 Side 5 af 5 På grund af disse praktiske problemer og de uendelige mange variationer, må vi opfordre til, at tilslutningskravet ikke forhøjes ud over de 50%, som er gældende efter lejelovens regler om tilbudspligt. Med venlig hilsen Allan Thomsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven Politisk analyse Kommunerne og boligreguleringsloven Indhold 1. FORSLAG OM AFSKAFFELSEN AF BOLIGREGULERINGEN I RANDERS... 2 2. VEDRØRENDE DE BERØRTE EJENDOMME OG LEJEMÅL... 2 3. VEDRØRENDE BELASTNINGEN

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012 Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 19. august 2012 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte og gode billige boligmæssige

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere