Medisam Præsentation af resultater: Ydelsen medicingennemgang Samarbejdsmodeller Patientoplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medisam 2008. Præsentation af resultater: Ydelsen medicingennemgang Samarbejdsmodeller Patientoplevelser"

Transkript

1 Medisam 2008 Præsentation af resultater: Ydelsen medicingennemgang Samarbejdsmodeller Patientoplevelser

2 Aktionsforskningscyklus

3 Medisam 2008 Interventioner Medicingennemgang og medicinafstemning Deltagere i Medisam apoteker i primærsektoren 36 studerende 21 praktiserende læger 52 patienter 26 mænd (54,2 %) 22 kvinder (45,8) Gennemsnitsalder 67 år (47-84) Antal lægemidler pr. patient 10,1 (4-24) Dias 2 1

4 Deltagende apoteker Nykøbing Faster Svane Apotek Næstved Svane Apotek Nørre Alslev Apotek Glumsø Apotek Herlev Apotek Hvalsø Apotek Slagelse Svane Apotek Kalundborg Svane Apotek Fakse Apotek Lyngby Svane Apotek Søborg Apotek København Steno Apotek Værløse Apotek Rønne Apotek Hundige Apotek Svendborg Løve Apotek Sønderborg Løve Apotek Holstebro Løve Apotek Århus City Vest Apotek Landsapoteket i Grønland Dias 3 Gennemførte analyser Antal og art af lægemiddelrelaterede problemer Antal og art af interventionsforslag Lægefaglig vurdering af kvaliteten af interventionsforslag Antal og art af medicinuoverensstemmelser Dias 4 2

5 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Antal og art af lægemiddelrelaterede problemer Antal Ubehandlet indikation Uhensigtsmæssigt præparatvalg Subterapeutisk dosering Uhensigtsmæssig anvendelse Overdosering Bivirkninger Interaktioner Medicinering uden begrundet indikation Andre Dias 5 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Andre lægemiddelrelaterede problemer - Manglende egenomsorg - Utilstrækkelig effekt af behandlingen - Uoverensstemmelser i patientdata Dias 6 3

6 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) De mest problematiske lægemidler Orale antidiabetika Acetylsalicylsyre Thiazider Kaliumbesparende diuretika Calciumantagonister ACE hæmmere Statiner NSAID'er Opioider Anxiolytika Dias 7 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Antal lægemiddelrelaterede problemer antal patienter antal lægemiddelrelaterede problemer Dias 8 4

7 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Antal lægemiddelrelaterede problemer Dias 9 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Antal og art af interventioner ingen intervention revurdering af behandling iværksættelse af behandling lægen informeres yderligere undersøgelser/kontrol henvisning til andet speciale snak med patienten omkring compliance uoverensstemmelse i patientdata nedtrapning/seponering dosisjustering ændret anvendelsestidspunkt/frekvens ændret præparat/pakning patienten konstrueres/informeres patienten henvises til apoteket Dias 10 5

8 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Interventionstype Patient niveau Andet Ingen intervention Lægemiddelniveau Lægeniveau Dias 11 Lægefaglig vurdering af interventionsforslag Lægefaglig diabetesekspert Gennemgang af Lægemiddelrelaterede problemer Interventioner Patientinterview Tilbagemelding til patient og læge Lægefaglig vurdering af patientens samlede behandling kvalitativ gennemgang Dias 12 6

9 Oversete lægemiddelrelaterede problemer Iværksættelse af statinbehandling (2) Optimering af blodtryksbehandling (1) Subterapeutisk dosis af metformin (1) Hyppig kontrol af serum kalium (1) Hypoglykæmi (1) Kinin udokumenteret (1) Confortid uhensigtsmæssigt præparatvalg (1) Complianceproblemer med statin (1) Interaktioner (15) Dias 13 Fokusområder LRP, som de studerende ikke fanger For meget fokus på blodsukker, for lidt fokus på lipider og blodtryk Oplys altid alder og kliniske mål (BS, BT, kolesterol) Brug af ASA hos alle patienter over 50 år Manglende brug af statiner Samtidig brug af statiner og grapefrugt juice Brug af ASA/NSAID og ACE-hæmmere Brug af ASA/NSAID og Marevan Subterapeutiske doseringer Dias 14 7

10 Klassifikation af interventionernes kvalitet Forslag Anbefaling ok Anbefaling tvivlsom Anbefaling forkert Relateres til lægemiddelrelaterede problem, præparat og intervention Dias 15 Medicinafstemning - gennemførelse 4 forskellige kilder Lægens medicinliste PEM Apotekets receptursystem Patientoplysninger Medicinoversigt (udarbejdet af studerende) Medicinoversigten er golden standard Dias 16 8

11 Klassifikation af uoverensstemmelser Indikation Uoverensstemmende indikation Manglende indikation Styrke Uoverensstemmende styrke Manglende styrke Dosis Uoverensstemmende dosis Manglende dosis Antal lægemidler Manglende lægemiddel Ekstra lægemiddel Dias 17 Deltagere Analysen er baseret på 37 patienter Eksklusion: PEM er ikke anvendt ved 9 patienter, heraf 5 patienter fra Grønland Apotek er ikke anvendt ved 3 patienter Læge er ikke anvendt ved 1 patient Dias 18 9

12 Antal lægemidler for patienter hvor alle kilder er anvendt Medicinoversigt Pati ent Apotek PEM Læge Håndkøbs-, naturlægemidler og kosttilskud Receptpli gti ge l ægemi dl er Lægemidler i alt Antal lægemidler Dias 19 Uoverensstemmelser i alt Ekstra oplyst lægemiddel Uoverensstemmende indikation Uoverensstemmelses kategorier Manglende indikation Uoverensstemmende styrke Manglende styrke Uoverensstemmende dosering Manglende dosering Manglende lægemiddel Antal uoverensstemmelser Dias 20 10

13 Uoverensstemmelser i forhold til medicinoversigt Ekstra oplyst lægemiddel Uoverensstemmelseskategorier Uoverensstemmende indikation Manglende indikation Uoverensstemmende styrke Manglende styrke Uoverensstemmende dosering Manglende dosering Patient Apotek PEM Læge Manglende lægemiddel Antal uoverensstemmelser Dias 21 Samlede uoverensstemmelser pr. kilde Patient Kilder Apotek PEM Læge Antal uoverensstemmelser Dias 22 11

14 Opsummering Antal lægemidler hvor alle kilder er anvendt Læge = 279 (gns. = 7,5) PEM = 309 (gns. = 8,4) Apotek = 297 (gns. = 8,0) Patient = 304 (gns. = 8,2) Medicinoversigt = 308 (gns. = 8,3) Uoverensstemmelser Læge = 173 PEM = 205 Apotek = 196 Patient = 88 Dias 23 PT- NR. 2.2 Ikke med på medicinoversigt MEDICINOVER- SIGT Uni Diamicron 30 mg 1 x morgen Metformin 500 mg, 2 x 2* Corodil 5 mg, 1 x 2 Simvastatin 20 mg, 1 x aftenen Detrusitol Retard 2,8 mg, 1 x 1 Nexium 20 mg, 1 efter behov Telfast 180 mg, 1 x 1 Mandolgin 50 mg, 1 x 3-4, mod smerter Dias 24 Dosering ikke oplyst Ekstra oplyst lægemiddel MANGLENDE OG UOVERENSSTEMMENDE MEDICINOPLYSNINGER OG DERES POTENTIELLE KLINISKE BETYDNING PEM PATIENT Lægemiddel ikke oplyst Uoverensstemm ende dosering (1 x 1 efter behov) PRAKTISERENDE LÆGE APOTEK Ekstra oplyst lægemiddel 12

15 Alvorlighed af uoverensstemmelserne 1. Cornish PL (Arch Intern Med 2005) - uoverensstemmelser Class 1: Class 2: Class 3: Unlikely to cause patient discomfort or clinical deterioration Discrepancy were those with potential to cause moderate discomfort or clinical deterioration Discrepancy had a potential to result in severe discomfort or clinical deterioration Dias 25 Samarbejdsmodeller Ellen Westh Sørensen Ida Gustafsen Jørgen B Jensen Louise Lindved Karkov 13

16 Fra de studerendes evaluering af projektet Dias 27 De studerendes tid brugt på Medisam <= 1 uge : 39 % > 1 uge <=2 uger: 31% >2 uger: 30 % Dias 28 14

17 Studerendes udbytte af deltagelse i Medisam meget godt meget dårligt Dias 29 Hvad var de største fordele? At man kunne forbedre en patient behandling. Patientinterview. Møde med læger. Da der ofte skal ændres i medicineringen, ser man et direkte resultat af det man har lavet. At man kommer ud til kunderne og får lov til at sidde og tale med dem om deres medicin og deres holdning/opfattelse af deres sygdom og medicin. derudover har det været lærerigt at opleve, hvordan patienterne/kunderne tager medicinen og høre deres overvejelser. Meget spændende at komme i dybden med et projekt der har en større betydning for andre end en selv. Sjovt med interview patienten og kontakten til lægen. Dias 30 15

18 Apotekets opfølgning af patienten De fleste apoteker har brugt et opfølgningssystem (var anbefalet i projektet, mærke i receptursystemet ud for patienten) Det fungerede godt for 4 apoteker (problemer: sommerferie og travlhed, filial uden farmaceut vagtapotek med afløsere) PÅ 12 af apotekerne var der opfølgning af 29 (58%) af patienterne Dias 31 Eksempel relevans af opfølgning Patient 16.2 Patienten tager Pamol 1 tablet 2 gange daglig før medicingennemgangen, det foreslås at dette ændres til2 tabletter 3-4 gange daglig før der behandles med andet smertestillende. Der spørges efterfølgende til dosering af Pamol, og patienten er begyndt at tage 2 Pamol ad gangen, og dette er bedre Dias 32 16

19 Samarbejdet apotek og læge Det let for 11 af apotekerne at finde en læge De studerende informerer lægen om medicingennemgang på forskellige måder (i forb med studiebesøg hos lægen, frokostmøde, telefon, til sygeplejerske) Det er overvejende lægen som rekrutterer patienten, men også apotek, samarbejde apotek og læge, sygeplejerske På 8 af apotekerne er lægen enig i interventionsforslagene (mangler oplysninger på 10 apoteker) Interventionerne er implementeret helt eller delvist svarer 7 apoteker Patienterne bliver orienteret på forskellig måde: oftest via en konsultation men også en enkelt på apoteket. Dias 33 Lægens kommentarer 1: Medicingennemgangen er accepteret af lægen: - har fundet patienter som har behov for samtale og som generelt er dårlige og får meget medicin. (Læge 1 og 2) - Gik ind på alle forslag. - Vigtigt især på grund af problemer med at holde rede på substitution kan glemme at slette gammel medicin, de har fundet dobbeltmedicinering grundet substitution (læge 1) - MGG udført på denne måde er bestemt et godt tilbud til patienten forhåbentlig tager de imod ændringsforslag vil ofte være lettere med jeres gennemgang i ryggen. - lægen meget tilfreds med interventionsforslag. Patienten ikke tilfreds med at noget af medicinen blev skåret ned - det er en god ting at få kontrolleret pt på denne måde" Dias 34 17

20 Lægens kommentarer 2: - Mere negative kommentarer: "Lægen synes, at apoteket skulle koncentrere sig om medicin og compliance og ikke informere om egenomsorg. Hun mente, at pt bliver forvirrede, og at de hos lægen har et program for pt's behandling, som de går frem efter". "Lægerne foretager ikke selv MGG, men ville gerne have en kontakt til en lægemiddelkonsulent til at udføre det". "Lægen var overrasket over mængden af materiale... det var svært at finde tid til at gennemlæse det". Dias 35 Lægens kommentarer 3: Medicingennemgang og påvirkning af patientens medicinanvendelse/opfattelse -MGG er ikke resulteret i ændringer. Men den har dels bevidstgjort patienten om medicinbrugen og dermed muligvis forhindret en yderligere eskalering af ketoganforbrug og skærpet dels patientens og min opmærksomhed på svagheder i medicineringen - Medicingennemgang er godt for patienterne. (læge 2) Patienterne har ofte sine egne idéer, som ikke helt hænger sammen med virkeligheden. Det kunne være godt, hvis man kunne skubbe lidt til deres billede af virkeligheden og dermed ændre opfattelsen lidt. - Kan ikke altid implementeres trods relevans - andre forhold kan spille ind - Der var ingen relevante ændringer af patienternes lægeordinerede medicin. Problemet for pt var manglende viden og deraf compliance Dias 36 18

21 Lægens kommentarer 4: Vedrørende Farmaceutens ekspertise: Problemet er farmaceutens teoretiske indfaldsvinkel / manglende kendskab til blodværdier Relevante, men mange kun teoretisk risiko Ét er teori, et andet praksis, fx ved langvarigt brug af benzodiazepiner Dias 37 Lægens kommentarer 5 Medisam er et studenterprojekt: Lægerne er passive - vil gerne hjælpe de stud, men bruger det ikke selv Meget omfattende; det er et studenterprojekt Medicingennemgangen er jo guld værd, hvis man kan få den ind i et system, hvor man kan bruge den til noget. Men der er ikke tid til at gennemgå alle disse papirer (læge 2) Dias 38 19

22 Lægens syn på medicinoversigten til patienten tror ikke pt kan overskue at få en sådan oversigt" "rigtig godt, specielt med en kronisk pt, der er stivnet noget i sine anskuelser af egne problemer "godt og meget pædagogisk" "godt at pt's samlede forbrug af lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud er blevet afdækket, og fint at pt får denne oversigt også". - godt med revideret medicinoversigt; har ikke fået tilbagemelding fra pt "tror patienten er ligeglad" "..det var da udmærket at pt kunne se, hvad hun skulle tage af medicin og hvornår". Dias 39 Hvad siger apotekerne generelt? det handler om, at lægerne ikke vil os. De kan ikke se nytteværdien af farmaceuten ser os som købmænd. hvordan finder lægen tid og interesse? det må ikke tage tid apoteker fortæller lægen er imødekommende og synes, den studerende har gjort et fint stykke arbejde. Men vejlederen mener, lægen er usikker over at blive spurgt. Dias 40 20

23 Hvad kom yderligere frem på dialogmøderne: Læge 1 og apoteket Ikke alle patienter ønsker information og kan blive sure hvis apoteket blander sig i deres behandlinger Opfølgningsbrevet er for langt, det er for voldsomt for patienten at læse, sammen med patienten vælge områder ud som skal snakkes om i opfølgningen i skranken Opdatere medicinoversigten hvert halve år Er positivt indstillet til møde med lægerne i tolvmandsforeningen om medicingennemgang, vil finde de læger der vil være interesseret Dias 41 Læge 2 og apoteket Faggrænser mellem apotek og læge lægen fortæller apoteket skal passe på med ikke at låse i forhåndsindtagede diagnoser fx når uspecifikke ting gøres specifikke. Som lægmand skal man ikke stille diagnosen, det skal lægen det skyldes et hjælpepotentiale hos det kvindelige apotekspersonale, som resulterer i, at man ønsker at give en forklaring på noget, som man egentlig ikke har den nødvendige viden for at forklare. Patienten vil så tage autoritetens (apotekspersonalet) ord som sandhed, hvilket låser lægen i hans videre behandling. Dias 42 21

24 Læge 2 og apoteket Opfølgning på medicingennemgang på apoteket : Læge fortæller, at hvis apoteket skal spørge ind til noget, skal de spørge til, om patienten har fået kontaktet lægen og snakket om medicinen. Apoteker foreslår at personalet på apoteket siger: Jeg kan se her, at du har fået lavet en medicingennemgang, har du snakket med lægen om det? Så kan de krydse af, når patienten har snakket med lægen. De skal spørge patienten, ind til patienten har været hos lægen og ikke mere derefter. Læge fortæller, at man skal passe på ikke at tage ansvaret fra patienterne. Dias 43 Lægens kommentarer til interventionsforslagene Stiller ikke spørgsmålstegn ved rigtigheden af interventionsforslagene Læge 1: Flot arbejde, men stoler mere på egen journal end på MGG: fortæller, at. nogle af de fundne interventioner svarede ikke helt overens med, hvordan det sker i virkeligheden.hun gennemgik patienternes journal i forhold til interventionerne sammen med de studerende, men rettede ikke til i patienternes journal. Der var noget som stemte uoverens med hvad patienten sagde og hvad journalen sagde. Læge 2: Vil gerne have gennemgået interventionsforslagene med de studerende ved et møde med dem. Lægen kan godt selv snakke med patienterne ud fra skemaerne, der behøver de studerende ikke medvirke Havde ikke implementeret forslagene. Patienten skal bestille en tid hos mig for at gennemgået resultaterne Dias 44 22

25 Medicingennemgang som betalt ydelse (Dialogmøder) Læge 2 fortæller at lægerne har en aflønning klar, som de kan bruge i de her sammenhænge, den hedder Forebyggende konsultation. Der skal bare findes ud af hvem skal gøre det, er det lægerne eller er det andre? Der er også hele den her gruppe af opsøgende forebyggelseskonsulenter til alle 75 årige, som ikke får hjælp fra kommunen. De ældre kan få to møder pr år. Det er en gruppe af sygeplejersker. Man kan så sige at hvis konsulenterne allerede ved disse besøg finder patienter som har problemer med medicinen, kan de henvise til medicingennemgang på apoteket. Apotek 2 positivt indstillet men skal honoreres via kommunen eller regionen for at foretage en medicingennemgang bruger nu de farmaceutstuderende til at lave en model og så kan de, når de har en model kontakte kommunen. Dias 45 Jørgens Kommentarer til patientbrev og lægebrev Dias 46 23

26 Kommunikation overordnet til de praktiserende læger Giv konkrete forslag tiden er knap Nøjes med at konstatere ikke forklare Lad være med at lege læger, stil ikke diagnoser Dur ikke at henvise til patient tilbagemeldingen Dias 47 Brev til patient: Bør ikke indeholde informationer/ideer som ikke direkte fremgår af lægebrevet. Dias 48 24

27 Brev til egen læge Hvordan skal der kommunikeres: Overskriften på Registreringsskemaet: Bør vel stå registeringsskema af mulige lægemiddelrelaterede problemer Disse generelle og i princippet fine, bløde kommentarer bør måske indledes med en frase à la: En del af de beskrevne lægemiddelrelaterede problemer er der sandsynligvis taget stilling til, men jeg/vi håber at du vil se det igennem og vurdere om der skulle være uløste problemer Skal desværre hele tiden huske på, at mange ved lidt bedre etc. Så bløde poter!! Lægebrev formulering: problemer der kun kan løses ved en lægelig vurdering. f.ex i 2.1 : brevet til lægen skal indeholde det konkrete forslag/problem og være direkte ikke henvise til at finde noget i et langt vedlagt brev til patienten bør argumentere for forslag(ene) Nøjs med at konstatere ikke forklare : lægens generelle viden om patofysiologi må formodes at være større end farmaceutens Dias 49 Spørgsmål til gruppearbejdet De studerende - Sygehusapotekerne var ikke med i 2008 Forslag til evt involvering af sygehusapotekerne? - De studerende ser ikke resultaterne af deres arbejde, skal de involveres noget mere Forslag? - Skal der udføres flere medicingennemgange/stud? - Mere rationel rapportering? Opfølgning af patienterne på apoteket - De foreslåede opfølgningssystem har kun fungeret på nogle af apotekerne - Andre opfølgningssystemer? - Eller er det tidsspilde? Samarbejdet apotek og læge - Hvilke patienter skal rekrutteres, hvor og hvem skal rekruttere dem? - Hvad skal der gøres for at få implementeret og fulgt op på interventionsforslagene? - Hvordan overkommer man barriererne hos både læge og apotek for samarbejde? - Hvordan kommer man videre fra et studenterprojekt til et virkeligt projekt? Dias 50 25

28 MEDISAM 2008 Patientinterviews Lotte Stig Haugbølle Kim Ranfelt Oplevelse af lægemiddelbehandling (n=52) Kun én patient giver udtryk for at have det direkte dårligt med sin medicin og behandling (pt. lider også af depression) Resten tilkendegiver at være generelt tilfredse med nuværende lægemiddelbehandling. Det skal bemærkes at dette ikke er ensbetydende med at pt. ikke vurderer at have problemer/begrænsninger i hverdagen, når der spørges direkte: 30 pt. giver følgende eksempler på problemer/begrænsninger: Generelle problemer i hverdagen (vedr. diabetes) (n=30): begrænsning i kosten (n=8) at føle sig træt (n=5) at passe klokkeslæt for medicinering (n=4) div. problemer vedr. diabetes og andre sygdomme (n=13) Oftest oplevede gene/ubehag ved medicin (n=48): gastrointestinale problemer (11) ofte vandladning (6) div. (9) vurderer ikke at have problemer/begrænsninger i hverdagen (22) Dias 52 26

29 Medicinefterlevelse/selvregulering (n=52) 31 patienter har ikke problemer med at tage deres medicin. 17 patienter glemmer aldrig at tage deres medicin. 27 patienter glemmer af og til at tage deres medicin. 17 patienter fortæller at de ikke kan mærke forskel i kroppen når de glemmer at tage medicin Det har jeg ikke nogen følelse af... jeg føler ikke det påvirker mig på nogen måde, ikke spor, det er kun fordi jeg er autoritetstro, at jeg tager dem, jeg kunne måske mærke det hvis det var oftere, men det 9 patienter er bevidst non-kompliante i bestemte situationer (vandladning dårlig mave selskab lavt blodsukker i arbejdsdagen m.v) Dias 53 Det sker ikke generelt. Kun hvis hun får noget ny medicin som hun ikke vil tage fx fordi hun ikke synes hun kan tåle det Egenomsorg/mestring og sociale forhold 34 (n=46) fokuserer på kost og motion ift. at forebygge sygdomsforværrelse Kun 8 (n=41) gør brug af netværk og familie når de oplever problemer med helbredet. Resten gør brug af egen læge. Kun 5 (n=43) giver udtryk for økonomiske problemer pga. medicinindkøb. Nej, ikke endnu siger han. Han køber medicinen når han skal brug den, venter f.eks. ikke til lønningsdag eller andet. Han tænker mere på, at købe to pakker inden for et bestemt tidsrum, når han har fået første pakning rigtig billigt. Føler sig lidt forvirret over de omskriftende medicinpriser. NB. Patienter i Grønland betaler ikke for medicin (n=5). Dias 54 27

30 Viden/information og tilfredshed Langt de fleste patienter (32) (N=43) har ikke faktuel viden om diabetes og behandling heraf. Altså medicin, for det meste er det jo nogle kemiske stoffer, medicin som man får og spiser gør det samme som kemikalier, man strør ud på en mark. Dvs. som i et vist mål er godt for marken, men overforbrug af en mark nogenlunde på samme måde virker medicinen I kroppen Men ved ikke om det De fleste (33) (n=46) ser diabetes som noget arveligt samt et resultat af uhensigtsmæssig livsstil Halvdelen af patienterne (20) (n=40) er ikke interesseret i at vide mere om deres medicin og behandling Patienterne er generelt tilfredse med informationer fra sygehus (14) (n=23), praktiserende læge (18) (n=31), andre behandlere (12) (n=18) og apotek (25) (n= 38) Vedr. tilfredshed med information fra hospital: Forfærdeligt. For mange oplysninger fra for mange forskellige personer (NB. Flere interviewere pointerer at det, at de kommer fra apotek, påvirker besvarelserne vedr. tilfredshed med information fra apoteket) Dias 55 Hospitalsindlæggelser og information om medicin ved udskrivning (n=52) 36 patienter har været indlagt på hospital 23 patienter går regelmæssigt til fodspecialist/terapeut 22 patienter går regelmæssigt til øjenlæge 20 patienter gør andet (diætist, ambulatorium, diabetesskole, alternativ behand. m.v) Information om medicin ved udskrivning og hvordan: Nej 9 patienter Ja (primært skriftligt i form af udskrivningsbreve og medicinoversigter 13 patienter Ikke relevant eller intet svar 30 patienter Dias 56 28

31 Hvordan får hospitalet information om igangværende medicinsk behandling? (n=52) Patient eller pårørende fortæller selv og/eller medbringer medicinen 19 patienter men der var jo heller ingen problemer i det. Jeg er jo frisk nok Ved ikke Intet svar eller ikke relevant 8 patienter 25 patienter Dias 57 Oplevede problemer med medicin ifm. hospitalsindlæggelse/ udskrivning (n=52) Ja, jeg har oplevet problemer 7 patienter Nej, jeg ikke oplevet problemer 25 patienter Intet svar/ikke relevant m.v 20 patienter Dias 58 29

32 Hvilke problemer (n=7)? Typisk manglende ordination/fjernelse af medicin Furix Retard blev frataget under indlæggelse, hvilket medførte ødemer det er patienten meget fortørnet over døjer stadig med ødemerne. (Fik dog datter til at tage medicinen med hjemmefra og så tog han det bare alligevel!). Desuden glemte en hospitalslæge at give ham medicin hvilket medførte at blodsukker kom ned på 0.5 Patienten skulle være startet på Novomix allerede i november 2001, men der gik noget galt, så behandlingen først blev startet i maj. Der var korrespondanceproblemer mellem sygehuslæge, egen læge og patient. Hvor det er gået galt vides ikke Dias 59 Lægens viden om andre ordinationer (n=52) Kender din praktiserende læge til al den medicin du bruger? Ja Nej (se udvalgte citater næste side) Intet svar 42 patienter 5 patienter 5 patienter Dias 60 30

33 Nej-siger kommentarer til at læge kender til al medicinering (n=5). næh, men det gør sygeplejersken nej, det kunne da være jeg skulle fortælle hende om det? På spørgsmål om hvorvidt praktiserende læge kendte til at pt fik prednisolon med fra hospital svarer patienten: Nej, for der var jeg sur på hele. Hele foråret havde jeg fået en masse mærkelige piller, og jeg fik det bare værre og værre, så det var min svigerdatter der fik mig indlagt efter at vagtlægen ikke kunne måle mit blodsukker søndag aften. Han sagde jeg skulle køre til min egen læge dagen efter. Det gjorde jeg så og så sagde han at jeg ikke skulle komme her, jeg skulle tage direkte på sygehuset, og så blev jeg lidt harm, så tog de fat på min behandling med det samme Da jeg så blev hjemsendt en uge senere havde de fundet ud af hvad jeg fejlede, og jeg kunne så blive helbredt med prednisolon. Nu tog jeg ikke til xx (navn på praktiserende læge) mere, for nu synes jeg, jeg havde været prøveklud hos ham, så nu prøvede jeg yy (navnet på nuværende læge) for der havde min kone været i behandling Dias 61 Hvordan får din praktiserende læge oplysninger om medicin som andre har ordineret (n=52)? Direkte fra sygehus (via ex. udskrivningsbreve, medicinlister, telefon) 11 patienter Hans læge og sygehuset sender breve og informationer til hinanden, og patienten får som regel også et brev fra sygehuset om hvad der er blevet sendt af information til lægen - Det kan man kun rose for siger patienten ) Patienten fortæller om det 4 patienter Ved ikke 6 patienter Intet svar/ikke relevant 31 patienter Dias 62 31

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er?

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? /Farmaceut Christine Villesen Workshop 1 Årsmøde 2014 Lægemiddelrelaterede problemer som følge af tværsektoriel behandling

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Pharmakon a/s Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4826 5000 Fax +45

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema BILAG 2 Pilottest af epilepsispørgeskema Region Midtjylland December 2011 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Medicinproblemer ved sektorskifte - Hvordan løser vi dem?

Medicinproblemer ved sektorskifte - Hvordan løser vi dem? Medicinproblemer ved sektorskifte - Hvordan løser vi dem? Bjørn Krølner dr. med. praktiserende læge København NV IRF kursus Geriatri - Hvordan håndteres medicinsk behandling hos ældre? AKTIONSDIAGNOSE:

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Interview med Kirsten den 25.maj 2011

Interview med Kirsten den 25.maj 2011 Interview med Kirsten den 25.maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg, Lene Andersen Deltager: Kirsten 00:00 00:40: Kort introduktion af projektet I: Først så vil jeg høre hvad din uddannelse er og din nuværende

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark Glostrup sagen Begreber Begreb Definition Hvornår Dokumentation Medicingennemgang kritisk

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Hensigtsmæssig polyfarmaci

Hensigtsmæssig polyfarmaci Hensigtsmæssig polyfarmaci En værktøjskasse Inspiration til systematisk medicingennemgang i almen praksis Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvad er polyfarmaci?

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter

Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Forfattere: Charlotte Rossing, Marianne A Vammen, Mira El-Souri og Kirsten Pultz 1 Evaluering

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Kortlægning af compliance-problemer Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Baseline data for brugere af blodtryksmedicin Deltagere i hypertensionsstudiet 1426 patienter blev

Læs mere

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap 1t Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap Patientombuddets temadag den 20. november 2012 om utilsigtede hændelser i medicineringsprocessen hvad gik der galt og hvad kan vi

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen 6 FARMACI 07 AUGUST 2014 Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen En aftale mellem Jernbane Allé Apotek i Vanløse og den lokale hjemmepleje har sikret medicingennemgang til knap 500 ældre. Samtidig har

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling).

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling). Titel og reference 20.22 Kvalitetsudvikling af lægemiddelanvendelsen i et lokalområde. Et tværfagligt forsøgsprojekt i primærsektoren i Vejen Kommune. Møller L. Master of Public Health uddannelsen. Det

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Evaluering af implementering og procesmål Arbejdsrapport 30 sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Sikker

Læs mere

Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient

Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient Baggrund for det overordnede projekt Præparatskift i sekundærsektoren

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

Farmaceutisk service i Akutafdelingen

Farmaceutisk service i Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8710 Mobil:+45 2222 8919 birgitte.ostersen@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Evaluering

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Utilsigtede hændelser Findes de også i kommunerne?

Utilsigtede hændelser Findes de også i kommunerne? Utilsigtede hændelser Findes de også i kommunerne? Lovkrav om rapportering af UTH siden 2004 i sygehussektoren. Lovændring 2010: Udvidelse af patientsikkerhedsordningen til også at omfatte primær sektoren.

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Medicin er vigtig også på botilbud

Medicin er vigtig også på botilbud Medicin er vigtig også på botilbud Erfaringer fra hverdagsobservationer Charlotte Meinicke Farmaceut Konsulent i Type2dialog Hvorfor har jeg en mening om emnet? 16 års erfaring med kompetenceudvikling

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Evaluering af klinikophold i respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester

Evaluering af klinikophold i respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester Evaluering af klinikophold i respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester Antal tilbagemeldinger: 136 tilbagemeldinger af 148 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek

De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek 2015 Lotte Stig Nørgaard og Mette

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

THE LADY AND THE REAPER

THE LADY AND THE REAPER THE LADY AND THE REAPER Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Læs de vedlagte tekster og diskutér dem ud fra de stillede spørgsmål. Fra The Lady and the Reaper, 2009 Side 1 af 5 TIL

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Systematisk medicingennemgang på plejecentrene og i hjemmeplejen i Roskilde Kommune

Systematisk medicingennemgang på plejecentrene og i hjemmeplejen i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 232498 Brevid. 1917807 Systematisk medicingennemgang på plejecentrene og i hjemmeplejen i Roskilde Kommune 15. september 2014 - Et samarbejdsprojekt mellem Roskilde

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBM Medicinsk ambulatorium - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Optimal lægemiddelanvendelse blandt ikke-etniske danskere (del 2) Gennemførelse af medicingennemgang

Optimal lægemiddelanvendelse blandt ikke-etniske danskere (del 2) Gennemførelse af medicingennemgang Optimal lægemiddelanvendelse blandt ikke-etniske danskere (del 2) Gennemførelse af medicingennemgang Slutrapport Marts 2009 Københavns Universitet Det Farmaceutiske Fakultet Marts 2009 ISBN 978-87-92199-55-3

Læs mere