Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom"

Transkript

1 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold Feb Revideret marts

2 Indhold Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 3 Klinisk undervisning... 3 Anbefalet litteratur til modulet... 4 Modul Oversigt over fag og ECTS point i 2. modul... 5 Sygeplejefaget... 5 Naturvidenskabelige fag... 5 Teoretisk undervisning 2. modul... 7 Beslutningsprocesser i sygepleje... 7 Sundheds- og sygdomsbegreber... 7 Sygeplejeobservationer, sygeplejeinterventioner og patientfænomener... 8 Anatomi, fysiologi... 9 Mikrobiologi... 9 Tekstanalyse og akademisk skrivning Klinisk undervisning 2. modul (4 ECTS-point) Kompetencer i den kliniske undervisning på 2. modul Fastlagt studieaktivitet klinisk undervisning Sygeplejefaget Anatomi og fysiologi Ergonomi Intern prøve modul Intern teoretisk prøve 2. modul Praktiske oplysninger Sygeeksamen Omprøve

3 Præsentation af modulet Modul 2 indeholder 11 teoretiske ECTS point og 4 kliniske ECTS point. 1.5 ECTS point svarer til 1 uge. Modullængden er 10 uger. Portfolio er obligatorisk arbejdsredskab i både teoretisk og klinisk undervisning. Teoretisk undervisning Den teoretiske undervisning er tilrettelagt ud fra forskellige perspektiver indenfor sygeplejen samt undervisning i støttefag/redskabsfag til sygepleje. Den teoretiske og kliniske undervisning er tilrettelagt i sammenhæng, således at problemstillinger og empiri fra praksis indgår i den teoretiske undervisning. I den teoretiske uddannelsesperiode deltager den studerende i de fastlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulets tema og centrale fagområder med henblik på at udvikle viden, færdigheder og kompetencer. Fastlagte studieaktiviteter Fastlagt studieaktivitet på modul 2 er besvarelse af studiespørgsmål i områderne indenfor anatomi, fysiologi og biokemi, samt rettidig aflevering i fronter. Fastlagt studieaktivitet på modul 2 er rettidig aflevering af alle skriftlige oplæg i sygepleje i fronter, samt aktiv deltagelse i de drøftelser og diskussioner der udspiller sig i relation til den planlagte undervisning i sygeplejefaget, efter metoden problembaseret læring (PBL). Klinisk undervisning I den kliniske undervisning inddrages teoretiske kundskaber i belysningen af de sygeplejefaglige problemstillinger der arbejdes med i klinisk undervisning. Dette sker bl.a. ved at den studerende arbejder med at synliggøre sygeplejen ud fra et udvalgt fokus, fx i relation til hvilken sygepleje der indgår i observationer, personlig hygiejne, servering af mad, immobilitet osv. Synliggørelsen sker både ved at udøve sygepleje samt i skriftlige individuelt udarbejdede opgaver, bl.a. praksisbeskrivelser, som skal danne grundlag for en refleksiv og analytisk tilgang til sygepleje, og hvor der skal ske en kobling af teori, værdier og praktisk kundskab. 3

4 Den kliniske undervisning på modul 2 foregår så vidt mulig enten på en medicinsk eller en kirurgisk basisafdeling. På 2. modul tildeles den enkelte studerende én navngiven klinisk vejleder i basisafdelingen. Klinisk undervisning er obligatorisk, hvilket vil sige, at der er tilstedeværelsespligt svarende til at den studerende deltager i planlagte studieaktiviteter gennemsnitligt 30 timer pr. uge. Den kliniske vejleder attesterer, at den studerende har deltaget i den kliniske undervisning. Attestationen af deltagelse i klinisk undervisning er sammen med den fastlagte studieaktivitet en forudsætning for at den interne kliniske prøve kan afvikles. Krav til forberedelse, studieaktivitet osv. er beskrevet i hæftet, Klinisk undervisning. Ved tilstedeværelse under 80 % i klinisk undervisning skal den studerende helhedsvurderes ud fra modulets læringsudbytte med henblik på om den studerende kan fortsætte til næste modul. Helhedsvurderingen er uafhængig af om modulets prøve er bestået/ikke bestået. Hæftet om klinisk undervisning samt portfolio er obligatoriske arbejdsarbejdsredskaber i klinisk undervisning. Anbefalet litteratur til modulet Der arbejdes med et gennemsnitligt litteraturkrav på ca. 100 sider pr. ECTS point i teoretisk undervisning og ca. 30 sider pr. ECTS point i klinisk undervisning. Den studerende udformer løbende en litteraturliste, som afspejler fagene i modulet svarende til ECTS i alt 1220 sider I valg af pensum skal der inddrages udviklingsartikler/ forskningsartikler og projekter. Litteraturlisten skal opbevares i portfoliet under dokumentationsdelen. Modul 2. Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og intervention i relation til udvalgte fænomener. Modulet retter sig ligeledes mod udvalgte fysiologiske behov og beherskelse af praktiske færdigheder indenfor udvalgte 4

5 sygeplejefaglige områder. Modulet har overvejende fokus på faglige kompetencer og praksiskompetencer. Efter modulet har den studerende haft mulighed for at opnå følgende læringsudbytte: redegøre for udvalgte metoder til vurdering af patienters fysiologiske behov redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion sammenfatte praksis-, udviklings- eller forskningsbaseret viden om infektionspatologiske og hygiejniske forhold sammenligne udvalgte teorier om sundhed og sygdom identificere og redegøre for udvalgte infektionspatologiske problemstillinger i et patient- og sygehusperspektiv planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer, og i samarbejde med patienter udfører udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger vurdere og forklare patienters fysiologiske funktioner f.eks. blodtryk, puls og respiration samt fremkomme med handlingsforslag ved afvigelser fra det normale Oversigt over fag og ECTS point i 2. modul Sygeplejefaget er hovedfaget. Fag fra henholdsvis natur-, sundheds-, human- og samfundsvidenskab inddrages i faget sygepleje, hvor det er relevant for udøvelse af sygeplejevirksomhed. I litteraturangivelsen henviser (F) til at teksten findes i en mappe på fronter. Teoretisk undervisning modul 2 Sygeplejefaget Beslutningsprocesser i sygepleje Sundheds- og sygdomsbegreber Sygeplejeobservationer, sygeplejeinterventioner og patientfænomener 1.0 ECTS point 1.0 ECTS point 3.0 ECTS point Naturvidenskabelige fag Anatomi, fysiologi og biokemi Mikrobiologi 3.0 ECTS point 2.0 ECTS point 5

6 Tekstanalyse og akademisk skrivning Klinisk undervisning modul 2 Sygeplejefaget Anatomi og fysiologi Ergonomi 1.0 ECTS point 2.0 ECTS point 1.0 ECTS point 1.0 ECTS point 6

7 Teoretisk undervisning 2. modul Beslutningsprocesser i sygepleje Den studerende vil få kendskab til og arbejde med dokumentation i sygeplejen. Der vil være introduktion til sygeplejerskens journalføring herunder Sygeplejeprocessen og VIPS- modellen. Litteratur: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 2013, Bek. nr. 3 af 02/01/ Bjerregaard, L. (2013). Sygeplejeprocessen. I: Hundborg, S; Lynggaard, B. (red.). Sygeplejens fundament. 2 udg. Nyt nordisk Forlag, kap. 12, s Dansk Sygeplejeselskab og Dansk Sygeplejeråd (2012). Dokumentation af Sygepleje En Statusrapport. (Online ) af%20sygepleje%20statusrapport%20sep.% pdf Madsen, I. (2014). Dokumentation i sygepleje fra dengang til i dag. I: Nielsen, B K. (red.). Sygeplejebogen 3 - Teori og Metode. 4. udg. Gads Forlag, kap. 8 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser Vej nr af 15/01/2013. (Online ). Odgaard, E.(2012). Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje. I: Hjortsø, M.(red.). Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov. 4. udg. Gads Forlag, kap. 2 Underviser: Gunhild Kock-Hansen Sundheds- og sygdomsbegreber I undervisningen introduceres, der til teorier om sundhed og sygdom således, at den studerende får en brede forståelse af begreberne. Samt får et udgangspunktet til, at arbejde videre med begreberne sundhed, forebyggelse og sygdom. Teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom Livskvalitet Køns-perspektivet i forhold til sygdom Litteratur: 7

8 Graubæk Anne-Mette. (2012) Sundhed, sygdom og reaktioner på at blive syg. I; Hjortsø, Marianne. Sygeplejebogen 1. Gads forlag 4. udgave. Kap. 7 Lauritzen, Jertte & Steffensen, Rikke Lise (2012) Kultur som begreb i mødet mellem sygeplejerske og patient. I; Hjortsø, Marianne. Sygeplejebogen 1. Gads forlag 4. udgave. Kap.19 Rustøen, T. (2009). Livskvalitet og velvære. I: Pedersen, S.(red.). Sygeplejebogen 1-1. del Patientologi, sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. 3. udg. Gads Forlag, s (F) Simovska, V; Jensen, J. (2012). Hvad er sundhed I; Simovska, V; Jensen, J. Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Gads Forlag. kap. 2 (F) Sundhedsstyrelsen (2005). Terminologi forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. (bruges som opslagsværk) Sundhedsstyrelsen (2006) Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici betydning af etnicitet og migration. (bruges som opslagsværk) Travelbee, J. (2010). Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. 2. udg. Munksgaard Danmark, kap.5, s (F) Underviser: Lene Folkmann Ipsen Sygeplejeobservationer, sygeplejeinterventioner og patientfænomener Der arbejdes med den teoretiske del af sygeplejens observationsgrundlag, vurdering og intervention i relation til udvalgte fænomener. Der udarbejdes skriftlige oplæg i sygepleje efter PBL metoden med efterfølgende fremlæggelser af følgende centrale elementer: Cirkulation Respiration Legemstemperatur Bevidsthedsniveau Hygiejne Injektioner Litteratur: Cavanagh, S. (2010). Orems model i praksis. 2. udg. Munksgaard Danmark, s (F) 8

9 Bakkelund, J; Thorsen, B. (2006). Pulmonal monitorering. I: Guldbrandsen, T; Stopperud, D. (red.). Intensivsykepleie. 1. udg. Akribe, s (F) Holm, G. (2001). Administrering af intramuskulære injektioner. Sygeplejersken 46/2001 (Der skal trykkes på link for at få figurerne) Hjortsø, M. (red.)(2012). Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov. 4. udg. Gads Forlag. Nielsen, B. (red.)(2009). Sygeplejeprocedurer og teknikker. 2. udg. Gads Forlag. Selvvalgte udviklings- /forskningsbaserede artikler indenfor den teoretiske undervisnings tema. Underviser: Kirstine Aakerlund Rosendal og Gunhild Kock-Hansen Anatomi, fysiologi Faget danner baggrund for teoretiske kundskaber om kroppens opbygning, fysiologiske processer og kontrolsystemer. Hensigten med undervisningen er først at give den studerende en overordnet forståelse af menneskets anatomi. Derefter skal den studerende arbejde mere specifikt med de forskellige organgrupper. Den fysiologiske del inddrages i sygeplejefaget. På 2. modul er der fokus på: Nervesystemet Kredsløbsorganer - blod Respirationsorganer Immunforsvaret Temperaturregulering Litteratur: Nielsen & Bojsen-Møller (2013): Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet. Munksgaard Underviser: Lotte Myler og Pernille Kofoed Nielsen Mikrobiologi Faget omhandler mikroorganismernes forekomst, vækst og egenskaber i samspil med immunsystemet, herunder infektionsbegrebet, smittemåder, smitteveje og 9

10 vaccination. Hygiejne og smitteforebyggelse relateres til hospitalsinfektioner og hyppigt forekommende infektionssygdomme. Centrale elementer: Almen mikrobiologi herunder bakterier, virus, svampe, protozoer samt metoder til påvisning af mikroorganismer Infektionspatologi herunder infektionsbegrebet, kemoterapi, resistensudvikling, smitteveje og de specielle samfundsaktuelle infektionssygdomme Hygiejne herunder desinfektion, sterilisation, isolation og procedurerelaterede retningslinjer Immunologi herunder vaccinationer børnevaccinations programmet i Danmark Litteratur: Andreasen, M; Hansen, B. (2009). Mikrobiologi en grundbog for studerende. 1. udg. Nucleus Forlag Holt, J. og Rodkjær, L.Ø. (2014). Forebyggelse af infektioner og sygepleje til patienter med smitsomme sygdomme. I: Hjortsø, M. (red). Sygeplejebogen 4 klinisk sygepleje. 4. udg. 1. oplag. Gads Forlag Underviser: Gunhild Kock-Hansen Tekstanalyse og akademisk skrivning Tekstanalyse og akademisk skrivning Kurset har et studieintroducerende og studieforberedende sigte og tilrettelægges således, at de studerende med henblik på udvikling af almene studiekompetencer introduceres til kritisk tekstlæsning, tekstanalyse og akademisk skrivning. Kurset skal medvirke til at styrke de studerendes studiekompetence, herunder analytiske, metodiske og kritiske kompetencer, gennem introduktion af begrebet argumentation som metode til bearbejdelse af kliniske problemstillinger. Litteratur: 10

11 Benwell, C.F. & Bruhn, H. (2011). Argumentation som klinisk metode. I: Holen, M. Voigh, J.R. & Sørensen, L. (red). Kliniske metoder i sygeplejepraksisperspektiv og positioner.1. udgave. Munksgaard Danmark. (F) Frederiksen, K. & Beedholm, K. (2011). Analyse af forskellige former for tekstmateriale. I: Glasdam, S. (red.)bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område. 1. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Jørgensen, L.B. (2011). Indføring i tekstanalyse. 2. udgave. Samfundslitteratur. Underviser: Pernille Kofoed Nielsen 11

12 Klinisk undervisning 2. modul (4 ECTS-point) Kompetencer i den kliniske undervisning på 2. modul Den studerende udvikler kompetence til at: redegøre for udvalgte metoder til vurdering af patienters fysiologiske behov redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion anvende viden fra lærebøger og udvalgte udviklings- og/eller forskningsbaserede artikler vedrørende mikrobiologi og hygiejne identificere og redegøre for udvalgte infektionspatologiske problemstillinger i et patient- og sygehusperspektiv planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer og i samarbejde med patienter udfører udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger vurdere og forklare patienters fysiologiske funktioner f.eks. blodtryk, puls og respiration samt fremkomme med handlingsforslag ved afvigelser fra det normale beherske udvalgte forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler under hensynstagen til patientens og egne ressourcer og begrænsninger Fastlagt studieaktivitet klinisk undervisning Den studerende udvælger i samarbejde med den kliniske vejleder en patient mhp. at den studerende skal demonstrere sit læringsudbytte i forhold til én af følgende aktiviteter: Blodtryk -, puls-, temperatur- og saturationsmåling, samt dokumentation af værdierne Lejring af den immobile patient og forflytning Sengeredning med patient i sengen Håndhygiejne og steril teknik Studieaktiviteten og deltagelsespligten attesteres af den kliniske vejleder. 12

13 Sygeplejefaget Der arbejdes med kliniske metoder i sygepleje, herunder observation, vurdering, problemløsning samt kommunikation og praktisk færdighedsbeherskelse i forhold til mennesker med medicinske og/eller kirurgiske lidelser. Patientens perspektiv belyses ved at tage udgangspunkt i patientens oplevelser, reaktioner og mestringsstrategier i forbindelse med sygdom og behandling. Centrale elementer Cirkulation Respiration Bevidsthedsniveau Kropstemperatur Søvn og hvile Litteratur: Hjortsø, M. (red.)(2012). Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov. 4. udg. Gads Forlag. Nielsen, B. (red.)(2009). Sygeplejeprocedurer og teknikker. 2. udg. Gads Forlag. Anatomi og fysiologi Faget danner baggrund for en forståelse af kroppens normale funktion og opbygning. Faget er støttefag til sygeplejefaget og kan danne baggrund for sygeplejeinterventioner. På 2. modul er der fokus på: Vitale funktioner Absorption, elimination og regulering Litteratur: Nielsen & Bojsen-Møller (2013): Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet. Munksgaard 13

14 Ergonomi Faget danner baggrund for den studerendes udvikling af kompetencer således at den studerende kan vurdere arbejdssituationer og mestre forflytningsteknikker. Centrale elementer: Stående arbejde/stilling Siddende arbejde/stilling Forflytningsteknik Litteratur: Böcher, M. (2006). Ergonomi, krop og belastning. 1. udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s , 25 47, , , , , og

15 Intern prøve modul 2 Påbegyndelse af et modul medfører, at den studerende automatisk indstilles til eksamen i det pågældende modul. Deltagelse i fastlagte studieaktiviteter for modulet er en forudsætning for at prøven kan afvikles. Ved manglende deltagelse i studieaktiviteterne vil det bero på en helhedsvurdering hvorvidt den studerende fortsat kan opretholde sin indstilling til prøve på modul 2. Den studerende kan indstilles til samme prøve tre gange. Beståede prøver kan ikke tages om. Intern teoretisk prøve 2. modul Den interne prøve i teoretiske og kliniske kompetencer er en individuel prøve i udvalgte basale kliniske færdigheder, hvor der underbygges med en teoretisk begrundelse. Den studerende skal demonstrere praktiske og faglige kompetencer i monitorering og vurdering af bevidsthedsniveau, blodtryk, puls, temperatur, respiration og saturation hos en patient/figurant. Udover at den studerende skal udføre monitoreringen, skal den studerende forklare og vurdere de fremkomne fysiologiske værdier ud fra faglig viden opnået på modul 1 og 2. Under udførelsen af færdighederne skal den studerende kunne arbejde hygiejnisk forsvarligt, informere og kommunikere hensigtsmæssigt med patienten/figuranten, handle med omhu og samvittighedsfuldhed i den specifikke patientsituation og anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Prøveforløbet starter med, at den studerende trækker en case. Derefter har den studerende 15 min. i alt til dels at forberede mødet med patienten/figuranten ved kort at orientere sig i sygeplejejournalen, dels planlægge sygeplejehandlingerne, endeligt at udføre de sygeplejehandlinger/færdigheder i interaktionen med patienten/figuranten som casen lægger op til og afslutte mødet. Der anvendes figuranter som simulerer patienter. Eksaminationen fortsættes derefter med 7-8 minutters refleksion, hvor den studerende mundtligt uddyber, teoretisk begrunder og vurderer sine handlinger i dialog med eksaminatorerne. Eksaminatorer under hele prøveforløbet er to teoretiske undervisere. Prøven afvikles i demonstrationsstuen i Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles lokaler på Industrivej og bedømmes af to teoretisk undervisere. Den studerendes præstation bedømmes ved 7 trins skalaen ud fra de beskrevne praktiske og faglige kompetencer jvf. Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. For at bestå prøven kræves mindst karakteren 2. Bedømmelsen tager udgangspunkt i en vurdering af, i hvilket omfang den studerende lever op til formålet for prøven. 15

16 Kriterier for at opnå karakteren 12, den fremragende præstation: Karakteren 12, gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Kriterier for at opnå karakteren 02, den tilstrækkelige præstation: Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af faget mål. Jvf. eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 863 af 16/08/2012 må kun eksaminatorerne være til stede under voteringen. Klager vedrørende eksamensafgørelse følger bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 863 af 16/08/2012. Praktiske oplysninger Du er som studerende automatisk tilmeldt de prøver, der hører til uddannelsens moduler. Dette betyder således, at når et modul påbegyndes, så bruger du en prøvegang. ( BEK nr af 16/ ) Der kan alene dispenseres fra dette ved dokumenteret sygdom eller barsel. Ved aflevering senere end det fastsatte tidspunkt betragtes prøven som ikke bestået. Se endvidere i studiehåndbogen vedrørende retningslinier for test og prøver. Sygeeksamen Ved sygdom skal du aflevere lægefaglig dokumentation efter Metropols gældende regler. Dokumentation afleveres i Studieservice senest 3 hverdage efter opgavens afleveringsfrist. Ved sygdom er du tilmeldt til næstfølgende prøve. ( BEK nr af 16/ ) 16 Omprøve Når din eksterne prøve bedømmes som ikke bestået, er du jf. ovenstående fortsat tilmeldt prøven i modulet, det vil sige, at du automatisk er tilmeldt, næste gang prøven afvikles på modulet. ( BEK nr af 16/ , stk.2) Ved spørgsmål til sygeeksamen eller omprøve, kan den studerende henvende sig til Uddannelseslederen. 16

17 Forberedelse og planlægningsfasen Den studerende: Opsøger relevante data fra sygeplejejournalen Udfører korrekt håndhygiejne Udvælger og klargører relevante remedier/materialer Mødet og udførelsen af sygeplejehandlinger i interaktion med patient/figurant Den studerende: Præsenterer sig for patienten/figuranten Identificerer patienten Sikrer sig at patienten/figuranten sidder behageligt Informerer patienten/figuranten om hvad der skal foregå Måler puls Måler blodtryk Måler respirationsfrekvens Måling af saturation Måler temperatur Vurderer bevidsthedsniveau Inddrager og samarbejder med patienten/figuranten i sygeplejehandlingerne Informerer og kommunikerer med patienten/figuranten om resultaterne Sikrer sig at patienten/figuranten føler sig tryg ved situationen Anvender ergonomiske korrekte stillinger under udførelsen Dokumenterer resultaterne 17

18 Rengør de brugte remedier / materialer Udfører korrekt håndhygiejne Refleksion, teoretisk begrundelse og vurdering af de udførte sygeplejehandlinger Den studerende kan; Fremkomme med, hvad der gik godt Fremkomme med, hvad der gik mindre godt Begrunde den anvendte fremgangsmåde med teori fra 1. og 2. modul Redegøre for normalværdier og afvigelser ved eks. blodtryk, puls, temperatur, respiration og saturation Begrunde eks. tre andre steder på kroppen hvor pulsen kan måles Redegøre eks. for mulige fejlkilder ved blodtryks-, temperatur-, saturations-, respiration og pulsmåling, samt ved vurdering af bevidsthedsniveau. Angive eks. temperaturforskelle ved oral-, axil-, øre- og rektalmåling Nævne eks. tre relevante observationer omkring respiration og saturation Vurdere eks. kontakten med patienten Eksaminatorer: Pernille Kofoed Nielsen og Lotte Myler 18

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold feb. 2014 Revideret marts 2014 1 Indhold Præsentation af modulet...3 Teoretisk undervisning... 3 Fastlagt studieaktivitet...3

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 2 Sundhed og sygdom BosE15

Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 2 Sundhed og sygdom BosE15 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 2 Sundhed og sygdom BosE15 Revideret d. 19.10.15 1 Indhold Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 5 Klinisk undervisning... 5 Anbefalet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold sep. 2013 Revideret okt. 2013 1 Indhold Præsentation af modulet...3 Teoretisk undervisning... 3 Fastlagt studieaktivitet...3

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold Feb. 2013 Forår 2013 Revideret april 2013 1 Indhold Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 3 Klinisk undervisning...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold September 2014 Revideret den 09.07.14 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 3 Klinisk

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold BosF2016 Revideret den 07.01.16 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 4 Teoretisk undervisning... 6 Klinisk undervisning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 2 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold September 2013 Revideret den 21.06.13 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 3 Fastlagt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 05/2011 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: Sygepleje sundhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold August 2013 Forår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 4

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold BosE15 Revideret den 01.07.15 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 4 Teoretisk undervisning... 6 Klinisk undervisning...

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Revideret Januar 2016 Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE13- forår 2016 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning...

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold september 14 Foråret 2015 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser Intern teoretisk prøve Titel: Fag: Intern teoretisk prøve Genetik og molekylærbiologi bestående af biologi og biomedicin,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14 Foråret 2017 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning... 5 Pensumkrav...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 3 Grundlæggende biokemi og bioanalyse Intern teoretisk prøve Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Mikrobiologi, biokemi, statistik, kemi, anvendt fysik, biomedicin og

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 07/2015 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere