Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe."

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet: i udbudsbilag 2 skal angives referencer, men det er ikke nævnt i udbudsbetingelserne afsnit er det en fejl eller vurderes de ikke? 1.2 Vedr. kvalitetsevaluering: Jf. udbudsbetingelserne pkt vurderes kvalitet på baggrund af besvarelserne i kontraktbilag 1. Vil vareprøverne ikke blive anvendt i evalueringen af kvalitet? 1.3 Vedr. Udbudsbet. Pkt. 1.6: Er det korrekt forstået, at vareprøver ikke skal fremsendes sammen med tilbuddet, men i uge 22-23? Hvis ordregiver beder tilbudsgiver fremsende vareprøver i forbindelse med tilbudsfremsendelse, opfordrer tilbudsgiver til, at ordregiver ændrer dette. Vi foreslår, at der først anmodes om vareprøver efter ordregivers konstatering af, at tilbuddet er konditionsmæssigt. 1.4 Vedr. udbudsbet. Pkt. 1.13: Vil det være konditionsmæssigt at vedlægge en samlet mappe med alle produktdatablade med vareprøverne, i stedet for at vedlægge det enkelte produktdatablad sammen med vareprøven? 1.5 Vedr. udbudsbetingelserne Pkt. 1.14: Hvornår forventes en evt. afprøvning? Hvor lang Ja, der mangler følgende tekst. Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år, gerne med angivelse af størrelsesorden, leveringssted og kontaktperson inkl. kontaktoplysninger. Oplysningerne afgives i bilag 2. Sætning ændres til: Vurderes på baggrund af besvarelserne i kontraktbilag 1 og de indsendte vareprøver. Der leveres det antal stk. vareprøver angivet i kontraktbilag 2 sammen med tilbuddet for at kunne konstatere om der tilbydes de efterspurgte produkter. Tidsplanen ændres til: Frist for modtagelse af tilbud og vareprøver angivet i kontraktbilag 2. I uge skal der fremsendes til vareprøver til afprøvning på hospitalerne. Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. I udbudsbetingelserne pkt. står at der skal leveres vareprøver i uge 22-23, hvis der skal være afprøvning på

2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 tidsfrist for levering af produkter til afprøvning kan tilbudsgiver forvente? Og i hvor stort omfang vil en eventuel afprøvning være? hospitalerne. Der skal desuden leveres vareprøver sammen med tilbuddet d kl , som er angivet i tilbudslisen. Der bliver ca dagefrist til levering af vareprøver. 1.6 I tidsplanen står der levering af vareprøver i uge I Udbudsbetingelserne pkt vareprøver står, at vareprøverne skal sendes sammen med tilbuddet. 1.7 Udbudsbetingelser 1.6. Ønskes vareprøver afleveret sammen med udbuddet d. 14. maj eller som angivet i tidsplanen i uge 22-23? Udbudsbetingelser Vil det kunne accepteres, at produktdatablade for overskuelighedens skyld afleveres i et ringbind sammen med vareprøverne frem for pakket med hvert enkelt produkt? 1.8 Udbudsbetingelser, 1.4 samt 2. Tjekliste. Der henvises til kontraktbilag 7, indeståelseserklæring. Der bør stå kontaktbilag 8 jf. kontraktudkast. (Ønskes noget oplyst i kontraktbilag 7 e-handel?) 1.9 Udbudsbetingelser, Udbudsbilag 2: Ordregiver beder om referencer i Nordeuropa, og anfører 3 linier hertil. Er det acceptabelt alene at anføre danske referencer? 1.20 Udbudsbilag Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år i Nordeuropa. Det vil ca. være en karton pr. hospital, hvor der er det største forbrug. Der forventes at deltage op til 3 hospitaler. Se svar Se svar Se svar Kontraktbilag 7 E-handel udgår Ja, det er det Se svar

3 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nordeuropa defineres forskelligt hvilke lande ønsker I tal fra? Oftest bedes der kun om danske tal, og enkelte gange er der blevet bedt om Norden?? Oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet Pkt. 2.1 Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år i Nordeuropa. Hvilke lande hører ind under Nordeuropa? 1.22 Pkt Teknisk kapacitet Venligst uddyb hvad I mener med: Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem? Skal vi blot vedlægge certificeringer? eller hvor omfattende en beskrivelse ønsker I? Selve certificeringerne bekræfter netop, at vi har et kvalitetsstyringssystem. Det er de nordiske lande, baltiske lande og de britiske øer. Der skal nævnes hvilke kvalitetsstyringssystemer der bruges og der kan vedlægges certificeringer Kontraktbilag 2: Delaftale 5a og 5b samt Udbudsbetingelser De 2 delaftaler udbydes med samme tekst og samme antal. Hvad er det for en løsning udbyder ønsker at få tilbudt? Kan der tilbydes samme sortiment i begge delaftaler? 1.23 Vedr. udbudsbilag 2, pkt 3, 1.4 (anden virksomheds teknisk kapacitet). Hvis man er forhandler og dermed har en leverandør, hvor afhængigheden alene består i at vi modtager varerne fra leverandøren, er det forhold i jeres terminologi et udtryk for at vi som virksomhed basere os på anden virksomhed tekniske kapacitet eller er vi konditionsmæssig hvis vi svare nej til det spørgsmål? Det gør det muligt at tilbyde to forskellige slags kitler. Men der bliver kun valgt et tilbud enten a eller b, som indgår i konkurrencen og den endelige evaluering Så hvis man ikke har flere slags af samme kitel, så skal man kun afgive tilbud på 5.a. Ja, der skal svare nej til spørgsmålet

4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Skal selve Udkast til kontrakt om levering af OP-Beklædning. også udfyldes, underskrives og medsendes tilbuddet? 1.25 spørgsmål /svar og 1.21 svarer i forskelligt på samme spørgsmål. Kan vi nøjes med danske tal i de finansielle oplysninger (som ved referencerne i spørgsmål 1.9)- eller skal de nævnte Nordeuropæiske lande med? Nej Der kan nøjes med danske referencer, hvis man har det Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN 2.1 Krav til delaftale 4, pkt. 4.3: Kitlen skal kunne lukkes i nakke og liv med bindebånd. Vil det være konditionsmæssigt at tilbyde kitler, der lukkes i nakken med velcrobånd, da dette er en hyppigt anvendt lukke anordning? 2.2 Vedr. udbud 2014/S , Kontraktbilag 1, delaftale 4 (side 6), der henvises til Bilag 1B men jeg kan ikke finde det bilag. Kan du fremsende det? 2.3 Der henvises i kontraktbilag 1 s. 6, pkt. 4.2 til et bilag 1B hvor findes dette? 2.4 Er det korrekt opfattet at der ikke er et krav til kitlens farve for delaftale 4 Kittel, engangs, usterile? Hvis nej, hvilke farve kræves der så? 2.5 I Kravspecifikation, pkt henvises til bilag 1B, men dette bilag mangler. Vil udbyder venligst hurtigst muligt lægge dette ud på hjemmesiden? Eller er henvisningen en fejl? 2.6 Kontraktbilag 1, delaftale 1, 1.5. Da vi kun kan byde et produkt ind pr. position, hvorledes ønskes dette krav opfyldt? Ønsker I fx str M blå og str. L hvid? 2.7 Kontraktbilag 1,delaftale 2, 2.3. Mangler der noget tekst her? 2.8 Kontraktbilag 1, delaftale 3, 3.4. Dette krav er ikke relevant for TUR kitler Kontraktbilag 1, delaftale 5, 5.1. EN13795 er kun relevant for renrumsdragter og ikke for Ja Bilag 1B udgår, størrelsen er angivet i kontraktbilag Se svar Ja Se svar Der vil blive tilføjet positioner i tilbudslisten, så det er muligt at tilbyde flere farver at masken er med visir, så skal det tilbydes TUR kitler er undtaget det er tilføjet at det er kun relevant for renrumsdragter

5 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN usterile warm up jackets. ISO samt EN 868 er ikke relevant for denne delaftale, da produkterne ikke er omfattet af standarderne. 2.9 Kontraktbilag 1, delaftale 5, 5.7 og 5.8. Vi antager, at disse krav kun er gældende for renrumsdragter og ikke for warm up jackets? i Kontraktbilag 1 henvises til kontraktbilag 1.b. for at se størrelserne. Hvor finder vi kontraktbilag 1.b? 2.11 Vi skrev allerede i vores kommentarer til forhåndsmeddelelsen at vores masker ikke har en skumkant: Pos. 2 Skumkant Vores masker er meget behagelige og bløde mod huden og slutter tæt til bærerens ansigt. Maskerne er derfor brugervenlige, og vi vil derfor bede jer omformulere kravet om skumkant ved for eks. at tilføje eller tilsvarende eller helt fjerne kravet, således at vi kan byde vores masker ind. Vi vil igen bede jer omformulere dette krav, så der stilles krav om en behagelig maske- men således at kravet kan opfyldes på anden vis end med en skumkant Er det muligt at tilbyde 3-lags masker, der hvor I spørger efter 2-lags masker? Er det muligt at tilbyde IIR med visir? 2.13 Kontraktbilag 1, delaftale 1 og 2 punkt 1.6: Kan det synliggøres hvilke bør -krav der udelukkende evalueres via leverandørens besvarelse og hvilke der evalueres ud fra både leverandørens besvarelse og fremsendte vareprøver? OBS: hvis alle bør -krav evalueres ud fra både leverandørens besvarelse og fremsendte Standarderne er fjernet. Ja, det er rigtigt Se svar Skumkant fjernes fra tilbudslisten Se svar Se svar 1.2. Alle børkrav evalueres både ud fra leverandørensbesvarelser og de fremsendte vareprøver. Ja, der skal fremsendes dispenser bokse på delaftale 1,2,3,5 og 6. Der er tilføjet bør-krav i kravspecifikationen

6 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN vareprøver (som var det umiddelbare svar på selve udbudspræsentationen i dag) skal der så fremsendes prøver på dispenserboksene? 2.14 Vedr. Kravspecifikation, pkt. 3.1 og 5.1: Standarden DS/EN 868-x er en standard for Pakkematerialer til slutsterilisation af medicinsk udstyr. Produkterne, der tilbydes i delaftale 5 og 6 samt 8 og 9 bliver ikke testet iht. denne standard. Standarden giver således ikke mening for de delaftaler. Vil udbyder derfor frafalde kravet til denne standard? 2.15 Under fælleskrav til usterile produkter nr. 2.2 er det et mindstekrav at produktet har påført produktionsdato. Er det acceptabelt at produkterne er påført udløbsdato? 2.16 Mindstekrav for sterile kitler punkt 3.4 På sterile kitler skal bæltet vare forsynet med et papstykke eller lignende på det lange bånd Kittel type basis og urologikitler er åbne i rygge og lukkes med bindebånd. Det er alene kitler der er stile 360 gr der har bindebånd med papstykke. Vi skal bede om, at ordlyden rettes til Kontraktbilag 1 3. Krav til kvalitet Sterile OP kitler TUR Standarden fjernes Ja, det er i orden Sterile OP kitler, krav 3.4 ændres til: På sterile kitler(undtagen kitler med åben ryg og urologikitler) skal bæltet Alle krav vægter ens, så kravet vægter 1/ Dispenseren skal være udformet således, at det er muligt at tage et stk. ud af gangen. Dette nye bør-krav vil vi meget gerne vide, hvor meget vægter, da vi også har kitler i anden emballage end dispenser ex. i pose og disse er vores største afsætning i Europa. Hvor meget vægter I kitler i dispenser kontra kitler i poser? 6

7 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN 2.18 Mindstekrav for sterile kitler punkt 3.2 På sterile kitler skal bæltet vare forsynet med et papstykke eller lignende på det lange bånd Kitler type basis med åben ryg eller urologi kittel lukkes i ryggen med bindebånd. Eftersom de ikke har en traditionel overlapsryg så benyttes ikke/behøves ikke papstykket på det lange bånd når man tager denne type kittel på. Vi ber er at dette mindstekrav frafalder for basis kitler med åben ryg og urologi kitlen Kontraktbilag 2 : Pos samt samt Kontraktbilag 1: 3.11 samt 3.13 Hvad er forskellen i material mellan de efterspurgte kitler på position Høj ydeevne, forstærket kontrak kitlerne på position Høj ydeevne, ekstra forstærket? Menes der plastforstærket på delaftale 6 og materialforstærket på delaftale 5? Se svar Se svar Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE 3.1 Vareprøver delaftale 4: Her ønskes 10 pakker vil det sige, hvis de ligger i æsker a 50 stk., så ønskes 10 pk/æsker a 50 stk. - i alt 500 kitler? Vi anmoder jer om at revurdere antallet at prøver. 3.2 Delaftale 10: Størrelse er konkurrencebegrensænde, da der i øjeblikket Kun én leverandør med denne størrelse. - Kan størrelse ændret til : x cm? 3.3 hvad menes med rib? Er her tale om manchet og hvis ja, hvad er forskellen så på delaftale 7 & 8? 3.4 Max i mindsteforpakning: 25 stk. op kitler i en boks, kan dette ændres (vi har op til 32 i vores)? Der ønskes 10 vareprøver af basisenheden, som er stk Ja, den er ændret Der kan tilbydes med rib eller manchet. Delaftale 7 er engangsuniformer og delaftale 8 er renrumsdragter Det ændres til 25 stk. +/- 30%

8 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE 3.5 Kontraktbilag 2. Kolonne M: Hvilken størrelse ønskes oplyst her? Størrelse er beskrevet i varebeskrivelse kolonne B og K. 3.6 Kontraktbilag 2, 3.1 og 3.2. Er det en misforståelse, at der ønskes 2-lags masker? Vores masker er produceret med et filter, der beskyttes af en for- og en bagside = 3 lag. Kan 3-lags masker bydes ind her, da det er filterets egenskaber der er vigtige frem for antallet af lag. 3.7 Kan man byde samme produkt ind på flere positioner? 3.8 DA 3, pos Visir og ørebånd vi kan se at forbruget her er meget småt (3500), og henstiller derfor til at denne position ikke ender med at hindre os I at kunne byde masker ind kan I tillade at vi ikke byder på alle positioner? Vil I overveje at lade os byde på f.eks. 80% af en delaftale således at enkelte positioner ikke afholder os fra at kunne byde alle de andre produkter ind? (beregnet på stk ) Der ønskes opgivet længden på kitlerne, tilbudslisten er blevet ændret Det er ændret til egenskab i stedet for Ja, hvis produktet lever op til mindstekravene Position bliver gjort rød, så det er frivilligt om man byder. På den position hvor der ikke er afgivet tilbud vil der være nødvendigt at finde en anden leverandør og da prisen ikke kendes, anvendes der ved evalueringen en fiktiv pris, svarende til + 25 % af det billigst brugbare alternativ Delaftale 1: Ved udbudspræsentationen i dag, blev vi opfordret til at melde ind hvis vi kunne byde flere end 3 farver ind. Vi kan tilbyde 4 farver og håber derfor på en 4. linje. 3 linjer fastholdes Vedr. Delaftale 4, usterile engangskitler skal de være med manchetter? Væsketæt skal være med manchet, er ændret i tilbudslisten Vi har ingen kitler med åben ryg. Kan vi byde på de øvrige positioner i delaftalen? Position bliver gjort rød, så det er frivilligt om man byder. På den position hvor der ikke er afgivet tilbud vil der være nødvendigt at finde en anden leverandør og da prisen ikke

9 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE kendes, anvendes der ved evalueringen en fiktiv pris, svarende til + 25 % af det billigst brugbare alternativ Kontraktbilag 2, delaftale 5 a+b: Der efterspørges kun en størrelse urologikittel, nemlig størrelse L-XL, cm. Vi kan tilbyde urologikitlen i 2 forskellige størrelser, nemlig størrelse L OG XL. Hvordan tilbyder vi dette? 3.13 Hvad fylder vi i minimum ordremængde i Tilbudslisten? Der er tilføjet en ekstra linje, så der kan tilbydes to størrelser Antal i mindste salgsenhed Hvad betyder *** Nettopris i spalte S og T? Nettopris er prisen uden moms Delaftale 1: 1.1. For at få flere der kan byde, forslår vi, at denne model med svedbånd får sin egen delaftale eller ikke er med i delaftalen, er det muligt? Position 1.1. er flyttet til delaftale 2 og krav 1.9 er flyttet til delaftale 2, som krav nr Delaftale 1: Er det muligt at tilbyde samme varenr. ved str. M-L-XL, da vores model er one size, da det er en løs/fleksibel model og derfor dækker str. M-L- XL? Ja, hvis den kan passe til alle hovedstørrelser Delaftale 2: 2.1 Vi ønsker, at denne ortopædkirurgiske elefanthue m. lang sjalskrave får sin egen delaftale eller slet ikke er med i delaftalen, er det muligt? Nej Delaftale 5: 5.2. I nævner cm størrelse under de forskellige kitler, men vores størrelser er en anelse anderledes og vi spørger derfor, om det er muligt, at tilbyde str. 150cm, i stedet for str. 145cm? Det er i orden at tilbyde kitler og ærme der +/- 10 % i forhold til de angivne størrelser

10 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE 5.3 under denne position er vores M størrelse 120 cm i stedet for 121 cm, som I nævner, er det muligt, at vi tilbyder str. 120cm i stedet for? 5.5 under denne position nævner I, at kitlen skal have str cm, men hvis vi kan tilbyde str cm, er det ok? 5.6 under denne position nævner I, at kitlen skal have str cm, men hvis vi kan tilbyde str cm, er det ok? 5.7 under denne position nævner I, at kitlen skal have str cm, men hvis vi kan tilbyde str. 150 cm i stedet for, er det ok? 5.8 under denne posistion nævner I, at kitlen skal have str cm, men hvis vi kan tilbyde str. 170 cm i stedet for, er det ok? 5.10 Kan beskyttelsesærmet være fra 50 cm i stedet for 52 cm? 3.19 Delaftale 6: 6.1 Hvad er forskellen på høj ydeevne, ekstra forstærket i forhold til høj ydeevne, forstærket? Hvis der er væskebarriere/forstærket, er det jo uigennemtrængeligt for væske, selvom det ikke er ekstra forstærket Vedr. Delaftale 5a og b.(operationskitler) Pos. 5.6: Vil det være konditionsmæssigt at byde en kittel, der er 140cm lang? Pos. 5.7: Vil det være konditionsmæssigt at byde en kittel, der er 150cm lang? Kitlen er væsketæt overalt Se svar Vedr. Delaftale 7 Pos. 7.6: Vil det være konditionsmæssigt at byde en engangsuniform, bukser med en længde på cm + manchet? Pos. 7.12: Vil det være konditionsmæssigt at Der skal tilbydes 6 forskellige størrelser, som angivet på tilbudslisten

11 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE byde en engangsuniform, overdel med en brystvidde på 70-75cm og en totallængde (skulder-bund) på 81-86cm? 3.22 Delaftale 7: Kan vi tilbyde uniformer uden rib? Ja, der kan tilbydes uden rib Vedr. Delaftale 9 (varmejakker) Pos. 9.4: Vil det være konditionsmæssigt at byde en varmejakke med brystvidde på 73-78cm og en totallængde(skulder-bund) på 77-79cm? Pos. 9.5: Vil det være konditionsmæssigt at byde en varmejakke med brystvidde på 58-60cm og en totallængde(skulder-bund) på 71-75cm? Pos. 9.9: Vil det være konditionsmæssigt at byde en varmejakke med brystvidde på 73-78cm og en totallængde(skulder-bund) på 77-79cm? Der skal tilbydes 4 forskellige størrelser, som angivet på tilbudslisten Vedr. Delaftale 10 Pos. 10.1: Vil det være konditionsmæssigt at byde et varmetæppe i str. 130x210cm? Ja, da der står at det skal være mindst 152x92cm Delaftale 1, position 1.1 badehætte med svedbånd vil det være muligt at flytte denne position ned i delaftale 2, da dette produkt er en mere specialiseret hue end de øvrige i denne gruppe? Se svar Delaftale 3: ændret Bemærk at teksterne er ændret på delaftale 3. Position udgår Kontraktbilag 2 : Pos samt samt Kontraktbilag 1: 3.11 samt 3.13 Hvad er forskellen på position Høj ydeevne, forstærket sammenlignet med kitlerne på position Høj ydeevne ekstra forstærket Se svar Da vort sortiment af masker omfatter flere Der vil ikke blive åbnet op for mere end et produkt pr

12 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE varianter til samme position skal vi bede om, at det tillades at byde ind med 2 eller flere varianter 3.29 Af konkurrencemæssige hensyn skal vi bede om at position 5.10 placeres i en særskilt delaftale 3.30 Kontraktbilag 2, Tilbudslisten, delaftale 9 Warm up jackets 1. Der er nogen størrelser, hvor forbruget er meget lille. Vil regionen tillade at man byder på delaftalen, hvis man kan opfylde over 90% af forbruget? 2. Tillader regionen at man byder samme str. ind på 2 positioner? F.eks. har vi en str. S/M, der vil kunne dække 2 positioner position. Positionen bliver gjort rød, så det er frivilligt om man byder. På den position hvor der ikke er afgivet tilbud vil der være nødvendigt at finde en anden leverandør og da prisen ikke kendes, anvendes der ved evalueringen en fiktiv pris, svarende til + 25 % af det billigst brugbare alternativ. 1. Se svar Kun hvis det dækker behovet for de efterspurgte størrelser Vedr. Kontraktbilag 2: Tilbudsliste; der anføres i kolonne 4 Max antal I mindste forpaknings/underforpakning. For delaftale 4 nævnes 50 styk. Vores kittel kommer i en klar enkel plastpose med 10 styk i der så er pakket i transportkasser med i alt 100 styk i. Er det acceptabelt? Hvis nej er det så fordi transport forpakning max må inden holde 50 styk for delaftale 4? 3.32 Delaftale 3 Position 3.1 og 3.6 ser identiske ud. Kan udbyder specificere, hvad der adskiller de to positioner? Ændres til max Position 3.6 udgår og forbruget går til position Delaftale 7 Efter vores vidende er der meget få, eller kun Position 7.5, 7.6, 7.11 og 7.12 bliver gjort røde, så det er frivilligt om man byder. På den position hvor der ikke er

13 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE en producent, der kan levere 6 forskellige størrelser til denne delaftale. Vil udbyder, derfor af hensyn til ligebehandlingsprincippet og konkurrencen, åbne op for, at der kan bydes med 5 forskellige størrelser, hvilket ifølge vores erfaring dækker behovet omkring valg af størrelser? 3.34 Delaftale 9 Efter vores vidende er der meget få, eller kun en producent, der kan levere 4-5 forskellige størrelser til denne delaftale. Vil udbyder, derfor af hensyn til ligebehandlingsprincippet og konkurrencen, åbne op for, at der kan bydes med 3 forskellige størrelser, hvilket ifølge vores erfaring dækker behovet omkring valg af størrelser? afgivet tilbud vil der være nødvendigt at finde en anden leverandør og da prisen ikke kendes, anvendes der ved evalueringen en fiktiv pris, svarende til + 25 % af det billigst brugbare alternativ. Position 9.4 og 9.5 bliver gjort røde, så det er frivilligt om man byder. På den position hvor der ikke er afgivet tilbud vil der være nødvendigt at finde en anden leverandør og da prisen ikke kendes, anvendes der ved evalueringen en fiktiv pris, svarende til + 25 % af det billigst brugbare alternativ DA 5 - I skrev i Spørgsmål/svar nr at de første to positioner med åben ryg - var frivillige og ville blive farvet røde. Dette er ikke kommet med i version 2 af tilbudslisten - kommer der en version 3? eller skal vi bare "huske" at dette er aftalt? De er nu blevet farvet røde I har i den nye tilbudsliste fjernet position 3.4. Type II maske med visir - dette valg undrer os meget - er det en fejl, at I ikke længere vil have denne i jeres sortiment? 3.36 Delaftale 2 huer til engangsbrug: I har lavet varelinjer til at man kan byde forskellige farver. Vil ordregiver åbne op for at man også kan byde forskellige størrelser? 3.37 DA 6 - spørgsmål -svar Vores kitler er væsketætte på ærmerne og fronten af kitlen - Er det rigtigt forstået at I ønsker at hele kitlen skal være 100% væsketæt? I så tilfælde kan vi Ja, da det er besluttet at bruge en IIR i stedet for Der skal tilbydes de allerede angivne størrelser på tilbudslisten Ja, det er rigtigt forstået

14 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE desværre ikke byde vores kitler ind på DA Tilbudsliste generelt: Ved informationsmødet blev det nævnt, at der i kolonne D skulle anføres et max. for antal stk. i mindste salgsenhed/transportkarton frem for et interval. Der står i den nuværende tilbudsfil at det skal være +/- 30%. Mange af produkterne sælger vi i mindre forpakninger, og da formålet med denne kolonne er at undgå at få store forsendelser vil det give god mening at anføre det med krav om max. og ikke +/- 30%. Vil udbyder derfor ændre teksten i kolonne D til Max. antal stk. i mindste salgsenhed/transportkarton? Se svar Kontraktbilag 2 Tilbudsliste Delaftale 5a Der er ikke stillet krav til omslagspapir Må der bydes SMMS kitler uden omslagspapir i nogle størrelser og med omslagspapir i en enkelt størrelse, selvom det er indenfor samme delaftale 5a. Kontraktbilag 2 Tilbudsliste Delaftale 5b Der er ikke stillet krav til materialetype , 5.2 samt 5.9 Vil det være konditionsmæssigt at byde ind med SMMS kitler i disse pos.nr. samtidigt med at vi byder ind med Spunlace kitler i de øvrige pos. numre i delaftale 5b? 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Vedr. Kontrakt pkt : Vil ordregiver ændre seneste tidspunkt for afgivelse af ordre til kl på hverdage, for levering 1-3 hverdage efter ordremodtagelsen Nej, det fastholdes

15 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Kontraktbilag 6: Hvad ønskes herunder? Kan vi lægge bilag med information om materialeegenskaber og funktion her? NEM-konto - Svenske virksomheder der eksporterer til Danmark kan ikke holde NEMkonto. Er det OK med kun svensk bank / konto? Ja Ja, da dette kun er et krav til danske virksomheder

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne Kommentar fra udbudspræsentationen den 20.10.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 193 277309 Personlig hygiejne Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009 - Ansvarlige for udbuddet

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %.

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %. Sagsnr. 1-23-4-101-9-12/ EU udbud 2012/S-182-298785 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Sutur, hudstapler og suturstrips Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2012 Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 33-053292 Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Er det muligt at byde på del aftalerne

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

Det er 10 æsker Punktet udgår

Det er 10 æsker Punktet udgår Sagsnr. 1-23-4-101-20-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af OP- og undersøgelseshandsker 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb Dir. mail: mkj@norddjurs.dk Opdateret d. 13. november 2017 Sagsbehandler: Maja Kamp Jensen Udbudsbekendtgørelses

Læs mere

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet 1. Udkast til rammeaftale Rebild Kommune

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 22 17.2.2015 19.2.2015 Generelt for alle delaftaler - Mærkning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015 Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Rettelsesblad til EU-udbud nr. 2015/S 189-342299 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer Rettelsesblad 3 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten Offentliggjort den 02.11.2015

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Info Version 6 URL http://com.mercell.com/permalink/45237487.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 03-09-2014

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Personlig hygiejne og desinfektion 07/12232

Spørgsmål & Svar. Udbud af Personlig hygiejne og desinfektion 07/12232 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 07/12232 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler.

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler. Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Det accepteres at tilbudsgiver oplyser antal måtter i stedet for omsætning.

Det accepteres at tilbudsgiver oplyser antal måtter i stedet for omsætning. Sagsnr. 1-23-4-101-15-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af måtteservice 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3 Oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kan I definere ekstra stærk stofkant?

Kan I definere ekstra stærk stofkant? Spørgsmål og svar Spørgsmål/svar i forbindelse med offentligt EU udbud vedr. møbler Der gøres opmærksom på, at spørgsmål og svar indgår som en del af udbudsmaterialet. Er der uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532 pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 2.2/2.3 Findes specifikke ønsker

Læs mere

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca.

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca. Sagsnr. 1-23-4-101-17-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar 07.06.13 07.06.13 1 Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-3-12 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af utensilier til tracheal intubering

Sagsnr. 1-23-4-101-3-12 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af utensilier til tracheal intubering Sagsnr. 1-23-4-101-3-12 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af utensilier til tracheal intubering 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.24

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-23-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af elektriske undersøgelseslejer, transportlejer, røntgenlejer og dagkirurgiske stole 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere