Ideen om det nordvestjyske hus i københavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideen om det nordvestjyske hus i københavn"

Transkript

1 Ideen om det nordvestjyske hus i københavn

2 0203 Det vestlige Jylland er fyrtårnenes land... Det Nordvestjyske Hus skal være et fyrtårn og sende et klart signal med konstruktiv dialog til de institutioner og personer i Østdanmark, der øver væsentlig indflydelse på det nordvestlige Danmarks fremtid. Ideens titel Det Nordvestjyske Hus i København skal bl.a. lede tankerne hen på Det Danske Hus i Paris. Ikke en ambassade i traditionel, diplomatisk forstand, men en repræsentation, en kulturformidler og et dialogskabende omdrejningspunkt mellem Nordvestjylland og hovedstaden. En imageskabende forpost for Nordvestjyllands kvaliteter. Gennem fysisk tilstedeværelse.

3 Baggrund Ideen omkring Det Nordvestjyske Hus er skabt i et samarbejde mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum, som begge har deres udspring i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Ideen blev første gang præsenteret på Nordvestjysk Erhvervsråds årsmøde, den 21. september Her deltog medlemmerne i en workshop med det formål at fremkomme med ønsker og ideer til husets drift og indhold. Siden har en kreativ idegruppe og en Jura- og økonomigruppe, nedsat blandt de deltagende bidragsydere til nærværende skitseprojekt, vurderet, behandlet og modelleret de indkomne forslag. Dette ideprospekt er resultatet af denne proces. Ambitionen...04 Motivationen...06 Husets placering og indhold...08 Husmesser og produktlanceringer...10 Galleri, konferencer og mødefaciliteter Nordvestjyske fødevarer...14 KulturXchange...16 Presse 0g lobbyvirksomhed...18 Eventmaking og markedsføring Struktur og organisation Budget Tidsplan Medvirkende bidragsydere...bagsiden

4 0405 Ingen andre steder i Danmark er koncentrationen af ildsjæle så høj som i Nordvestjylland. Vores successer er båret af den korte afstand fra ide til handling og viljen til at ville. Ambitionen Vi ønsker at etablere et hus i København, som skal være et samlingssted og udgangspunkt for events og aktiviteter, der kan markedsføre Nordvestjylland, områdets uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og virksomheder samt deres produkter og services. Dertil kommer, at husets organisation skal medvirke til at styrke kommunikationen med landets beslutningstagere i de store erhvervsorganisationer og på Christiansborg. På det kommunale plan skal huset medvirke til at styrke samarbejdet mellem kommunerne og virksomhederne i det nordvestjyske. Såvel indbyrdes som i relation til fælles lobbyvirksomhed. Huset skal udgøre et politisk brændpunkt, være netværkscentrum og gennem iderige events, aktiviteter og positiv kommunikation medvirke til at skabe et positivt image af Nordvestjylland. Huset skal ligeledes opbygge en status som samlingssted for nordvestjyder i København, så de kan bevare deres relation til hjemegnen. Sigtet er selvfølgelig at få højtuddannet arbejdskraft og ressourcestærke familier tilbage til det nordvestjyske. Det er afgørende for projektet, at overliggeren sættes højt, således at huset åbnes i fuld skala med hele det tænkte indhold. Udelukkende på den måde får vi det ønskede fokus i medierne, i de relevante organisationer og på den politiske scene.

5 Jens Axel Birn Adm. direktør, Vald. Birn A/S Formand for Nordvestjysk Erhvervsråd

6 0607 Er det fremtidens vej til Nordvestjylland? Al samfundsudvikling er baseret på udvikling af infrastruktur. Alle væsentlige udviklingsområder i verden er bygget på en veludviklet infrastruktur; Motorveje, havne, lufthavne og kommunikationsnetværk. Uden disse platforme, er alle andre investeringer og tiltag nærmest effektløse. Resultatet vil blot være affolkning!

7 Motivationen Når det handler om Nordvestjyllands generelle rammebetingelser, er der en tendens til at dialog og samtaler omkring de aktuelle emner foregår indad. Befolkning, virksomheder, institutioner og lokale medier i det nordvestjyske har talt til og bekræftet hinanden. Og gerne på bagkant af vigtige beslutninger. Det har skabt en fælles opposition og negativ holdning blandt nordvestjyderne til de beslutninger, som de mener, Folketing og organisationer i Østdanmark træffer hen over hovederne på dem. Et forhold som i stigende grad er med til af danne et uheldigt image af nordvestjyderne hos de øvrige danskere. Et tillukket og surmulende image. Det ønsker Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum at lave om på. Ved at øge den udadvendte kommunikation og dialog. Ved at være på forkant i debatten. Og ved at være tilstede hvor beslutningerne træffes. Det Nordvestjyske Hus er tænkt som et vigtigt redskab i denne proces. Med huset får området ikke blot en platform til eksponering af virksomheder, institutioner, produkter og kvaliteter. Den fysiske tilstedeværelse i hovedstaden giver også mulighed for større synlighed og hurtigere reaktion i relation til politiske nøglepersoner og beslutninger. På et konkrete plan handler det f.eks om at sikre en motorvej til Holstebro Nord, tænke samfundsinvesteringer helt ud til vandkanten og i det hele taget skabe et positivt syn på Nordvestjylland og nordvestjyderne. At fremstå som en attraktiv og afbalanceret medspiller i et Danmark i fuld balance.

8 0809 HUsets Pl acering Ambitionsniveauet for Det Nordvestjyske Hus er maksimalt 10 minutters gang fra Christiansborg. Der skal ligeledes være tilgang til huset fra gadeplan med mulighed for synlig og smagfuld skiltning for at opnå det maksimale eksponeringsniveau. Eksempler på huse af den kaliber er Dansk Design Center og Arkitekternes Hus. Ikke nødvendigvis størrelsesmæssigt, men med hensyn til placering og kendskabsniveau. Der arbejdes som udgangspunkt med en lejeløsning. Tiden vil imidlertid vise, om lejemålet skal etableres hos en eksisterende ejendomsbesidder, eller hos et selskab af nordvestjyske interessenter, som erhverver sig en relevant ejendom til formålet. Såfremt der i projektforløbet samles finansiel opbakning til investering i en sådan ejendom, som så udlejes til projektet på favorable vilkår, vil ejerskabet af ejendommen blive adskilt fra den formelle organisering af Det Nordvestjyske Hus. Ideen er således ikke baseret på en ejendomserhvervelse, men indholdskonceptet. Lejemålet kan være et traditionelt erhvervslejemål eller et kontorhotel, hvor der både er lokaler til eksklusiv brug og yderligere faciliteter, som helt eller delvist er fælles med andre brugere. F.eks. mødelokaler, reception, kantinefaciliteter osv.

9 HUsets Indhold Det Nordvestjyske Hus i København skal virke som kommunikationsbrohoved for Nordvestjyske synspunkter, produkter og services fra private såvel som offentlige virksomheder, herunder også turist-, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Husets indhold og dets aktiviteter skal strategisk set tænkes skævt, anderledes og uventet, for derigennem at skabe en differentiering og positionering til fordel for Nordvestjyllands samlede image og gennemslagskraft. Huset skal drives af en mindre, projektorienteret organisation, som kan planlægge, iværksætte og afvikle events i ethvert format, og på alle niveauer. På det fysiske plan skal huset have indgang fra gadeniveau til cafe- og foyerområde, der kan tjene som dynamisk udstillingsområde. Herfra skal der være adgang til kontorfaciliteter, mødelokaler i samspil med et konferencelokale med en mindre scene. Endvidere vil det være ønskeligt med et køkken med mulighed for showcooking. Målet er at opnå den nødvendige opmærksomhed for at få taletid i den nationale klasse. Huset skal derfor baseres på en event- og netværkstankegang, hvor kontaktflader, stor synlig, initiativkraft og mod til det uventede er nøgleordene. TIlhørende overnatningsmuligheder skal ikke nødvendigvis være en integreret del af huset, men kan f.eks. foregå ved aftale med nærvedliggende, eksisterende hotelfacilitet.

10 1011 En repræsentation i København vil være en platform, som de nordvestjyske virksomheder kan bruge til at komme endnu tættere på potentielle samarbejdspartnere og kunder for at præsentere de kompetencer, som er unikke i Nordvestjylland. Norbert Ravnsbæk, Direktør for Atom Furniture A/S og formand for Nordvestjysk Lederforum Husmesser og Produktlanceringer I flere brancher afløses de traditionelle messeaktiviter i højere grad af hyppigere husmesser, hvor der kan skabes en mere intim stemning omkring et mere snævert produktudbud til en mere afgrænset målgruppe. På den måde skabes en bedre dialog med den enkelte, mulige kunde. En sådan aktivitet skal kunne finde sted i huset. Både som et alternativ til de virksomheder, som allerede i dag lejer lokaler i København til introduktioner og salgsmesser, og som en ny mulighed for virksomheder, der ønsker at øge opmærksomheden på nyheder ved at flytte dem ind i et langt større interessefelt. Såvel i forhold til kundemængde som pressebevågenhed.

11

12 1213 Med en placering i København vil vi kunne sætte Nordvestjylland på landkortet og vise, at det er attraktivt at bo, drive virksomhed, arbejde og leve i dette område, der har så meget forskelligt at byde på. Christian B. Espersen Direktør for Nordvestjysk Erhvervsråd

13 Galleri, konferencer og mødefaciliteter Det er udbredt praksis, at virksomheder fra Nordvestjylland booker og anvender mødefaciliteter i København på regelmæssig basis. Det kunne lige såvel finde sted i Det Nordvestjyske Hus. Lokalernes beskaffenhed skal endvidere gøre det muligt at anvende det som galleri til skiftende udstillinger af kunstnerisk, uddannelsesmæssig, job- og bosætningsmæssig karakter. For at opnå den nødvendige attraktion vurderes det, at lokalerne skal kunne huse personer samt tilbyde catering til møde- eller konferencedeltagerne. Enten inhouse eller fysisk nært tilknyttet, f.eks som fælles kantine, cafe og cateringservice i samarbejde med andre lejere og ejendomsbrugere. Disse faciliteter er relevante for alle husets interessenter: Forretningsfolk, politikere, kulturinstitutioner, skole- og organisationsfolk.

14

15 Nordvestjyske føde varer Topkokken Jakob Mielcke fra Restaurant Mielcke & Hurtigkarl i Frederikberg Have har rødder i det vestjyske, og står gerne på mål for de nordvestjyske fødevarers kvalitet Nordvestjylland har et overvældende udbud af friske kvalitetsfødevarer. Både fra havet, jorden og stalden. Og med den store repræsentation af de primære erhverv i området følger også en lang række af forædlingsvirksomheder og interesseorganisatoner indenfor fødevaresektoren. Det Nordvestjyske Hus skal selvsagt være istand til at formidle muligheder for anvendelse af disse rå- og fødevarer, samt være i stand til at brande området med dets egenskaber og kvaliteter den nok så berømte terroir-faktor! Dette skal ske gennem events baseret på producenternes produkter samt aktivering af medievante topkokke i forbindelse med ambassadørroller og showcooking. Både til aktuelle festivaler og kurser samt workshops for relevante brancher, faggrupper og medier.

16 1617 Odin Teatret er et internationalt brand. Teatret har medvirket til formidling af ideen omkring Det Nordvestjyske Hus i København, og vil indgå som en aktuel del af det event-setup, som etableres ved realiseringen af ideen.

17 Kultur X change Husets konference- og mødelokaliteterne skal omfatte mulighed for opbygning af en scene, således at der er mulighed for kulturelle inhouse events. Faciliteterne skal ligeledes kunne anvendes til casting af talentemner og KBH-baserede skuespillere til produktioner på scenerne i Nordvestjylland. Disse events kan strække sig fra små betalingskoncerter og shows med nordvestjyske kunstnere til promotion- og presseaktiviteter samt udstillinger fra kulturinstitutionerne i Nordvestjylland. På den måde skal stedet blive et referencepunkt for kulturelle udvekslinger mellem Nordvestjylland og hovedstadens kulturliv.

18 1819 Med det Nordvestjyske Hus får jeg, midt i København, et sted at gå hen for at afprøve holdninger med andre Nordvestjyske beslutningstagere. Jeg rykker på den måde endnu tættere på nordvestjyske holdninger, mennesker og værdier, og det er unikt i min politiske dagligdag! Thomas Danielsen, Medlem af Folketinget (V)

19 Gennem oparbejdelse af en berøringsflade i den københavnske medieverden samt det politiske liv på Christiansborg kommer Nordvestjylland givetvis tættere på beslutningerne...inden de tages! Presse og lobbyvirksomhed Huset skal være en fremskudt medie- og kommunikationspost for de involverede kommuner og virksomheder. Derfor skal huset kunne facilitere afholdelse af pressemøder samt huse et professionelt kommunikationsteam. Gennem oparbejdelse af en stor og relevant berøringsflade skal teamet både kunne tilbyde at bære produkter og services frem til relevante medier i forbindelse med markedføringsaktiviteter, ligesom der kan tilbydes orientering om og overvågning af det politiske miljø. Kommunikationsteamet skal nødvendigvis ikke være i stand til at løse disse opgaver egenhændigt, men skal være i stand til at formidle kontakten til de aktuelle og relevante ressourcepersoner. Samtidig kan huset danne base for virsomheders eller kommuners kommunikationsfolk med et midlertidigt behov for nærkontakt med hovedstadens medieverden eller udviklingen på Christiansborg.

20 Gennem positiv dialog, aktiv tilstedeværelse, iderigdom og viljen til at ville skal Det Nordvestjyske Hus være platformen for events og kommunikation som formår at vise nordvestjydernes og områdets kvaliteter for det øvrige Danmark.

21 Eventmaking og markedsføring af nordvestjy ll and Spørgsmålet er om nordvestjyderne kan råbe de bestemmende forsamlinger i København op? Det tror vi på er muligt. Specielt hvis råbende eksekveres på centrale pladser i hovedstaden! Derfor er det hensigten at huset og dets organisation skal initiere og skabe funding til 2-3 årlige events med gennemslagskraft på nationalt og internationalt niveau. Ideen vil være at identificere projekter, personer og produkter i de kulturelle, uddannelsesmæssige, sportslige og talentskabende miljøer i Nordvestjylland og sammensætte dem til egentlige events med relevante temaer. Som eksempler kunne nævnes: Happenings, Flash Mops eller events med politiske budskaber fra det nordvestjyske. Ex mennesker får hjertestop på Rådhuspladsen, og skal køres på hospitalet i Slagelse En aktuel anskueliggørelse af behovet for en motorvej mellem Herning og Holstebro Nord!!! En kultureksport-festival med pluk fra kulturfestivalen Bølgen, Odin Teatrets repertoire, The Black Box opsætninger, Klassiske Dage o.lign. Eventuelt i et stort anlagt amfiteater bygget af halmballer. Den nordvestjyske armada invaderer København. Hundredvis af private både fra det nordvestjyske anført af skonnerten Marylin Ann lægger til kaj i Nyhavn, og de ombordværende invaderer Nyhavn, Kgs. Nytorv og Strøget med street performance, en food festival og musik. Huset skal ligeledes være gearet til at projektlede og formidle ønsker om eventmaking og markedsføringsaktiviteter på specifikke opgaver fra kommuner, organisationer og virksomheder på et kommercielt niveau.

22 2223 Struk tur og organisation Nordvestjylland VIRKSOMHEDER kommuner institutioner fonde kapitalgrundlag kontingenter driftsaftaler marketing + event opgaver kulturformidling Det Nordvestjyske Hus Direktør/ Lobbyist event maker presse handler projektudarbejdelse projektledelse kontaktformidling afviklingshandling København Marketing events lobbyisme facilitering Resultater Øget kendskab til Nordvestjyllands kvaliteter positiv holdningsskabelse til området Mere medvind på de politiske cykelstier

23 Deltagerkreds Det Nordvestjyske Hus i København er initieret af Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum og har som sådan sit udspring i det geografiske område, som udgør Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Selskabsform Som udgangspunkt arbejdes der på at lave en selvstændig organisation, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, nemlig en virksomhed med begrænset ansvar/hæftelse på samme måde som ex. Nordvestjysk Erhvervsråd. Det er imidlertid også forudsat, at husets interessefelt på sigt kan udstrækkes til at omfatte nabokommuner, således at huset på den måde kan øge tyngden i repræsentation og tilstedeværelse. Organisationsformen vil derfor blive dynamisk og ikke låse de oprindelige interessenter eller blokere for optagelse af yderligere interessenter. Projektet med Det Nordvestjyske Hus etableres med en tidshorisont på 5 år med indbyggede evalueringsintervaller og succeskriterier, som udarbejdes af projektets fremtidige bestyrelse. Det endelige valg af selskabsform vil dog finde sted på bagkant af tilsagn fra mulige interessenter, således at der kan tages det mest hensigtsmæssige valg. Et valg som også vil være afhængig af interessen for tilsagn om engangsbeløb, indgåelse af driftsaftaler eller tegning af medlemskaber. Ledelse Ledelsen af Det Nordvestjyske Hus skal ske af en bestyrelse valgt blandt husets interessenter, som har givet tilsagn om engangsbeløb, indgår i løbende driftsaftaler eller betaler årligt kontingent. Det forventes, at projektets interessenter vil være de involverede kommuner, fonde med lokal forankring, lokale/regionale erhvervsvirksomheder og organisationer samt enkeltpersoner med særlig erhvervsmæssig interesse i det nordvestjyske. Kapitalgrundlag Økonomien til dette skitseprojekt er tilvejebragt blandt medlemsvirksomheder og kommuner i Nordvestjysk Lederforum og Nordvestjysk Erhvervsråd, hvor sidstnævnte tilmed leder og administrerer projektet. Skitseprojektet skal virke som en eksponering af ideen om Det Nordvestjyske Hus, lige som det skal medvirke til tilvejebringelse af den nødvendige kapital for etablering af det egentlige projekt. Ved realisering af Det Nordvestjyske Hus skal der foreligge et forsvarligt kapitalgrundlag, således at projektet med overvejende sandsynlighed er sikret mod økonomiske problemer indenfor projektperioden på 5 år. Enten som egentligt kapitalgrundlag, driftsaftaler med tilhørende succeskriterier og/ eller kontingenter fra medvirkende virksomheder og personer. Alle brugerinteressenter skal betale et årligt kontingent, som gradueres efter virksomhedernes størrelse. Der projekteres med et gennemsnit på kr. pr. virksomhed. Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelsen af den daglige drift i København. Bemanding Udover den adm. direktør, der tilmed skal besidde kompetencer til at forestå politisk lobbyist-virksomhed, skal huset som udgangspunkt ansætte en eventmaker samt en administrativ person med erfaring fra såvel pressevirksomhed som eventhandling. Den lille organisation skal være projektorienteret, og inddrage relevante freelance- og samarbejdspartnere til gennemførelse af egne events og interessentinitierede opgaver indenfor PR, marketing og lobby-virksomhed. Ambassadører Husets frie fugle bliver ambassadørerne, som skal fungere som øjen- og døråbnere i relevante sager. Der vil som udgangspunkt være tale om ulønnede personer, som stiller deres goodwill til rådighed for projektet. Personerne er mediekendte og har en betydelig faglig ballast og anerkendelse indenfor fødevarer, energi, kunst, kultur, sport,turisme, medieverden og det politiske liv. Alle med rødder eller med stærke erhvervsmæssige relationer til virksomheder eller organisationer i det nordvestjyske.

24 2425

25 Budget Etableringsomkostninger til indretning og inventar Arbejdspladser, IT, scene og ekponeringsfaciliteter kr. Løbende udgifter Husleje Et lejemål på ca kvm. på en kendt adresse med maksimum 10 minutters gang til Christiansborg kr. Lys/vand/varme kr. Drift af IT, net, telecom kr. Bemanding Daglig leder som tilmed kan fungere som lobbyist i det politiske liv kr. Marketing medarbejder kr. Administrativ medarbejder kr. Markedsføring Materialer, repræsentation, events mm kr. Indtægter Fee for handling og afholdelse af arrangementer og møder kr. Forventet nettoomkostning Det koster således ca. 7,5 millioner kr. pr. år at drive Det Nordvestjyske Hus i København. Funding Gennem etablering af et offentligt/privat partnerskab, hvor 100 private virksomheder/interessenter/foreninger hver betaler et årligt kontingent eller sponsorbidrag på kr. pr. enhed samt et aftalegrundlag med de tre kommuner Holstebro, Struer og Lemvig om restfinansiering via driftstilskud og projektbetaling. Til etablering af huset og som løbende tilskud til driften søges endvidere midler hos lokale fonde.

26 2627 Som lokalvalgt folketingspolitiker handler det først og fremmest om at synliggøre Nordvestjylland og nordvestjyske holdninger mest muligt. Med Det Nordvestjyske Hus bliver landsdelen synliggjort og sat på det politiske landkort. En helt unik adgang til hjertet af Nordvestjylland midt i København. Annette Lind, Medlem af Folketinget (S)

27 Tidspl an Efteråret 2012 Afklaret økonomi og indgåelse af aftaler omkring husets etablering og drift. Foråret 2013 Detailplanlægning omkring specifik adresse, indretning, ansættelser og kick off. Sommeren 2013 Egentlig idriftsættelse af huset og dets aktiviteter.

28 Deltagende bidragsydere til skitseprojektet Actona A/S AktivPersonale A/S Alfred Priess A/S A. R. Teknik Aps Arne Hald A/S Atom Furniture ATRA Arkitekter Bang & Olufsen A/S Birn Fonden Bowl n fun Cheminova A/S Creativ Company A/S Cronborg DAHL Advokatfirma Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer DEXAWAVE A/S Eiler Thomsen Alufacader A/S ElefantRiste A/S Eurocon Industriservice Fumac A/S Færch Plast A/S Færchfonden Grand Hotel Struer Gråkjær Staldbyg A/S Heden & Fjorden Holstebro Kommune Holstebro Rejsecenter K/S Holstebro-Struer Landboforening Hotel Nørre Vinkel Hunsballe Frø A/S InnovationCity A/S Intertruck Dealing ApS Jakobsen & Blindkilde A/S Jens Jensen Murer- & Entreprenør A/S JKS A/S JRK Invest A/S Kinco Corporation ApS Koldkjær A/S Krøyer Pedersen Lemvig Kommune Lemvigegnens Landboforening Mil-Tek Musikteatret Holstebro NOE Net A/S Nordea Nupark Innovation A/S Nørre Vosborg Hotel & Gastronomi Proff Art Reklamebureau A/S PwC Holstebro Revisionskontoret Vest Ringkjøbing Landbobank A/S Rose Poultry A/S Roslev Trælasthandel A/S RSM plus Smith Knudsen Advokatfirma Struer Kommune Søren V. Jensen A/S Tambohuse Kro Tang Biler A/S Team Benns Thyborøn Havns Fiskeriforening Thyborøn Havn TMP Hydraulik A/S Tonsberg Byg Toyota STS Biler A/S Twinca Vestforsyning vestjyskbank Vestjysk Friluftscenter Initiativtagere Nordvestjysk Erhvervsråd Nordvestjysk Lederforum

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere