Ideen om det nordvestjyske hus i københavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideen om det nordvestjyske hus i københavn"

Transkript

1 Ideen om det nordvestjyske hus i københavn

2 0203 Det vestlige Jylland er fyrtårnenes land... Det Nordvestjyske Hus skal være et fyrtårn og sende et klart signal med konstruktiv dialog til de institutioner og personer i Østdanmark, der øver væsentlig indflydelse på det nordvestlige Danmarks fremtid. Ideens titel Det Nordvestjyske Hus i København skal bl.a. lede tankerne hen på Det Danske Hus i Paris. Ikke en ambassade i traditionel, diplomatisk forstand, men en repræsentation, en kulturformidler og et dialogskabende omdrejningspunkt mellem Nordvestjylland og hovedstaden. En imageskabende forpost for Nordvestjyllands kvaliteter. Gennem fysisk tilstedeværelse.

3 Baggrund Ideen omkring Det Nordvestjyske Hus er skabt i et samarbejde mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum, som begge har deres udspring i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Ideen blev første gang præsenteret på Nordvestjysk Erhvervsråds årsmøde, den 21. september Her deltog medlemmerne i en workshop med det formål at fremkomme med ønsker og ideer til husets drift og indhold. Siden har en kreativ idegruppe og en Jura- og økonomigruppe, nedsat blandt de deltagende bidragsydere til nærværende skitseprojekt, vurderet, behandlet og modelleret de indkomne forslag. Dette ideprospekt er resultatet af denne proces. Ambitionen...04 Motivationen...06 Husets placering og indhold...08 Husmesser og produktlanceringer...10 Galleri, konferencer og mødefaciliteter Nordvestjyske fødevarer...14 KulturXchange...16 Presse 0g lobbyvirksomhed...18 Eventmaking og markedsføring Struktur og organisation Budget Tidsplan Medvirkende bidragsydere...bagsiden

4 0405 Ingen andre steder i Danmark er koncentrationen af ildsjæle så høj som i Nordvestjylland. Vores successer er båret af den korte afstand fra ide til handling og viljen til at ville. Ambitionen Vi ønsker at etablere et hus i København, som skal være et samlingssted og udgangspunkt for events og aktiviteter, der kan markedsføre Nordvestjylland, områdets uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og virksomheder samt deres produkter og services. Dertil kommer, at husets organisation skal medvirke til at styrke kommunikationen med landets beslutningstagere i de store erhvervsorganisationer og på Christiansborg. På det kommunale plan skal huset medvirke til at styrke samarbejdet mellem kommunerne og virksomhederne i det nordvestjyske. Såvel indbyrdes som i relation til fælles lobbyvirksomhed. Huset skal udgøre et politisk brændpunkt, være netværkscentrum og gennem iderige events, aktiviteter og positiv kommunikation medvirke til at skabe et positivt image af Nordvestjylland. Huset skal ligeledes opbygge en status som samlingssted for nordvestjyder i København, så de kan bevare deres relation til hjemegnen. Sigtet er selvfølgelig at få højtuddannet arbejdskraft og ressourcestærke familier tilbage til det nordvestjyske. Det er afgørende for projektet, at overliggeren sættes højt, således at huset åbnes i fuld skala med hele det tænkte indhold. Udelukkende på den måde får vi det ønskede fokus i medierne, i de relevante organisationer og på den politiske scene.

5 Jens Axel Birn Adm. direktør, Vald. Birn A/S Formand for Nordvestjysk Erhvervsråd

6 0607 Er det fremtidens vej til Nordvestjylland? Al samfundsudvikling er baseret på udvikling af infrastruktur. Alle væsentlige udviklingsområder i verden er bygget på en veludviklet infrastruktur; Motorveje, havne, lufthavne og kommunikationsnetværk. Uden disse platforme, er alle andre investeringer og tiltag nærmest effektløse. Resultatet vil blot være affolkning!

7 Motivationen Når det handler om Nordvestjyllands generelle rammebetingelser, er der en tendens til at dialog og samtaler omkring de aktuelle emner foregår indad. Befolkning, virksomheder, institutioner og lokale medier i det nordvestjyske har talt til og bekræftet hinanden. Og gerne på bagkant af vigtige beslutninger. Det har skabt en fælles opposition og negativ holdning blandt nordvestjyderne til de beslutninger, som de mener, Folketing og organisationer i Østdanmark træffer hen over hovederne på dem. Et forhold som i stigende grad er med til af danne et uheldigt image af nordvestjyderne hos de øvrige danskere. Et tillukket og surmulende image. Det ønsker Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum at lave om på. Ved at øge den udadvendte kommunikation og dialog. Ved at være på forkant i debatten. Og ved at være tilstede hvor beslutningerne træffes. Det Nordvestjyske Hus er tænkt som et vigtigt redskab i denne proces. Med huset får området ikke blot en platform til eksponering af virksomheder, institutioner, produkter og kvaliteter. Den fysiske tilstedeværelse i hovedstaden giver også mulighed for større synlighed og hurtigere reaktion i relation til politiske nøglepersoner og beslutninger. På et konkrete plan handler det f.eks om at sikre en motorvej til Holstebro Nord, tænke samfundsinvesteringer helt ud til vandkanten og i det hele taget skabe et positivt syn på Nordvestjylland og nordvestjyderne. At fremstå som en attraktiv og afbalanceret medspiller i et Danmark i fuld balance.

8 0809 HUsets Pl acering Ambitionsniveauet for Det Nordvestjyske Hus er maksimalt 10 minutters gang fra Christiansborg. Der skal ligeledes være tilgang til huset fra gadeplan med mulighed for synlig og smagfuld skiltning for at opnå det maksimale eksponeringsniveau. Eksempler på huse af den kaliber er Dansk Design Center og Arkitekternes Hus. Ikke nødvendigvis størrelsesmæssigt, men med hensyn til placering og kendskabsniveau. Der arbejdes som udgangspunkt med en lejeløsning. Tiden vil imidlertid vise, om lejemålet skal etableres hos en eksisterende ejendomsbesidder, eller hos et selskab af nordvestjyske interessenter, som erhverver sig en relevant ejendom til formålet. Såfremt der i projektforløbet samles finansiel opbakning til investering i en sådan ejendom, som så udlejes til projektet på favorable vilkår, vil ejerskabet af ejendommen blive adskilt fra den formelle organisering af Det Nordvestjyske Hus. Ideen er således ikke baseret på en ejendomserhvervelse, men indholdskonceptet. Lejemålet kan være et traditionelt erhvervslejemål eller et kontorhotel, hvor der både er lokaler til eksklusiv brug og yderligere faciliteter, som helt eller delvist er fælles med andre brugere. F.eks. mødelokaler, reception, kantinefaciliteter osv.

9 HUsets Indhold Det Nordvestjyske Hus i København skal virke som kommunikationsbrohoved for Nordvestjyske synspunkter, produkter og services fra private såvel som offentlige virksomheder, herunder også turist-, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Husets indhold og dets aktiviteter skal strategisk set tænkes skævt, anderledes og uventet, for derigennem at skabe en differentiering og positionering til fordel for Nordvestjyllands samlede image og gennemslagskraft. Huset skal drives af en mindre, projektorienteret organisation, som kan planlægge, iværksætte og afvikle events i ethvert format, og på alle niveauer. På det fysiske plan skal huset have indgang fra gadeniveau til cafe- og foyerområde, der kan tjene som dynamisk udstillingsområde. Herfra skal der være adgang til kontorfaciliteter, mødelokaler i samspil med et konferencelokale med en mindre scene. Endvidere vil det være ønskeligt med et køkken med mulighed for showcooking. Målet er at opnå den nødvendige opmærksomhed for at få taletid i den nationale klasse. Huset skal derfor baseres på en event- og netværkstankegang, hvor kontaktflader, stor synlig, initiativkraft og mod til det uventede er nøgleordene. TIlhørende overnatningsmuligheder skal ikke nødvendigvis være en integreret del af huset, men kan f.eks. foregå ved aftale med nærvedliggende, eksisterende hotelfacilitet.

10 1011 En repræsentation i København vil være en platform, som de nordvestjyske virksomheder kan bruge til at komme endnu tættere på potentielle samarbejdspartnere og kunder for at præsentere de kompetencer, som er unikke i Nordvestjylland. Norbert Ravnsbæk, Direktør for Atom Furniture A/S og formand for Nordvestjysk Lederforum Husmesser og Produktlanceringer I flere brancher afløses de traditionelle messeaktiviter i højere grad af hyppigere husmesser, hvor der kan skabes en mere intim stemning omkring et mere snævert produktudbud til en mere afgrænset målgruppe. På den måde skabes en bedre dialog med den enkelte, mulige kunde. En sådan aktivitet skal kunne finde sted i huset. Både som et alternativ til de virksomheder, som allerede i dag lejer lokaler i København til introduktioner og salgsmesser, og som en ny mulighed for virksomheder, der ønsker at øge opmærksomheden på nyheder ved at flytte dem ind i et langt større interessefelt. Såvel i forhold til kundemængde som pressebevågenhed.

11

12 1213 Med en placering i København vil vi kunne sætte Nordvestjylland på landkortet og vise, at det er attraktivt at bo, drive virksomhed, arbejde og leve i dette område, der har så meget forskelligt at byde på. Christian B. Espersen Direktør for Nordvestjysk Erhvervsråd

13 Galleri, konferencer og mødefaciliteter Det er udbredt praksis, at virksomheder fra Nordvestjylland booker og anvender mødefaciliteter i København på regelmæssig basis. Det kunne lige såvel finde sted i Det Nordvestjyske Hus. Lokalernes beskaffenhed skal endvidere gøre det muligt at anvende det som galleri til skiftende udstillinger af kunstnerisk, uddannelsesmæssig, job- og bosætningsmæssig karakter. For at opnå den nødvendige attraktion vurderes det, at lokalerne skal kunne huse personer samt tilbyde catering til møde- eller konferencedeltagerne. Enten inhouse eller fysisk nært tilknyttet, f.eks som fælles kantine, cafe og cateringservice i samarbejde med andre lejere og ejendomsbrugere. Disse faciliteter er relevante for alle husets interessenter: Forretningsfolk, politikere, kulturinstitutioner, skole- og organisationsfolk.

14

15 Nordvestjyske føde varer Topkokken Jakob Mielcke fra Restaurant Mielcke & Hurtigkarl i Frederikberg Have har rødder i det vestjyske, og står gerne på mål for de nordvestjyske fødevarers kvalitet Nordvestjylland har et overvældende udbud af friske kvalitetsfødevarer. Både fra havet, jorden og stalden. Og med den store repræsentation af de primære erhverv i området følger også en lang række af forædlingsvirksomheder og interesseorganisatoner indenfor fødevaresektoren. Det Nordvestjyske Hus skal selvsagt være istand til at formidle muligheder for anvendelse af disse rå- og fødevarer, samt være i stand til at brande området med dets egenskaber og kvaliteter den nok så berømte terroir-faktor! Dette skal ske gennem events baseret på producenternes produkter samt aktivering af medievante topkokke i forbindelse med ambassadørroller og showcooking. Både til aktuelle festivaler og kurser samt workshops for relevante brancher, faggrupper og medier.

16 1617 Odin Teatret er et internationalt brand. Teatret har medvirket til formidling af ideen omkring Det Nordvestjyske Hus i København, og vil indgå som en aktuel del af det event-setup, som etableres ved realiseringen af ideen.

17 Kultur X change Husets konference- og mødelokaliteterne skal omfatte mulighed for opbygning af en scene, således at der er mulighed for kulturelle inhouse events. Faciliteterne skal ligeledes kunne anvendes til casting af talentemner og KBH-baserede skuespillere til produktioner på scenerne i Nordvestjylland. Disse events kan strække sig fra små betalingskoncerter og shows med nordvestjyske kunstnere til promotion- og presseaktiviteter samt udstillinger fra kulturinstitutionerne i Nordvestjylland. På den måde skal stedet blive et referencepunkt for kulturelle udvekslinger mellem Nordvestjylland og hovedstadens kulturliv.

18 1819 Med det Nordvestjyske Hus får jeg, midt i København, et sted at gå hen for at afprøve holdninger med andre Nordvestjyske beslutningstagere. Jeg rykker på den måde endnu tættere på nordvestjyske holdninger, mennesker og værdier, og det er unikt i min politiske dagligdag! Thomas Danielsen, Medlem af Folketinget (V)

19 Gennem oparbejdelse af en berøringsflade i den københavnske medieverden samt det politiske liv på Christiansborg kommer Nordvestjylland givetvis tættere på beslutningerne...inden de tages! Presse og lobbyvirksomhed Huset skal være en fremskudt medie- og kommunikationspost for de involverede kommuner og virksomheder. Derfor skal huset kunne facilitere afholdelse af pressemøder samt huse et professionelt kommunikationsteam. Gennem oparbejdelse af en stor og relevant berøringsflade skal teamet både kunne tilbyde at bære produkter og services frem til relevante medier i forbindelse med markedføringsaktiviteter, ligesom der kan tilbydes orientering om og overvågning af det politiske miljø. Kommunikationsteamet skal nødvendigvis ikke være i stand til at løse disse opgaver egenhændigt, men skal være i stand til at formidle kontakten til de aktuelle og relevante ressourcepersoner. Samtidig kan huset danne base for virsomheders eller kommuners kommunikationsfolk med et midlertidigt behov for nærkontakt med hovedstadens medieverden eller udviklingen på Christiansborg.

20 Gennem positiv dialog, aktiv tilstedeværelse, iderigdom og viljen til at ville skal Det Nordvestjyske Hus være platformen for events og kommunikation som formår at vise nordvestjydernes og områdets kvaliteter for det øvrige Danmark.

21 Eventmaking og markedsføring af nordvestjy ll and Spørgsmålet er om nordvestjyderne kan råbe de bestemmende forsamlinger i København op? Det tror vi på er muligt. Specielt hvis råbende eksekveres på centrale pladser i hovedstaden! Derfor er det hensigten at huset og dets organisation skal initiere og skabe funding til 2-3 årlige events med gennemslagskraft på nationalt og internationalt niveau. Ideen vil være at identificere projekter, personer og produkter i de kulturelle, uddannelsesmæssige, sportslige og talentskabende miljøer i Nordvestjylland og sammensætte dem til egentlige events med relevante temaer. Som eksempler kunne nævnes: Happenings, Flash Mops eller events med politiske budskaber fra det nordvestjyske. Ex mennesker får hjertestop på Rådhuspladsen, og skal køres på hospitalet i Slagelse En aktuel anskueliggørelse af behovet for en motorvej mellem Herning og Holstebro Nord!!! En kultureksport-festival med pluk fra kulturfestivalen Bølgen, Odin Teatrets repertoire, The Black Box opsætninger, Klassiske Dage o.lign. Eventuelt i et stort anlagt amfiteater bygget af halmballer. Den nordvestjyske armada invaderer København. Hundredvis af private både fra det nordvestjyske anført af skonnerten Marylin Ann lægger til kaj i Nyhavn, og de ombordværende invaderer Nyhavn, Kgs. Nytorv og Strøget med street performance, en food festival og musik. Huset skal ligeledes være gearet til at projektlede og formidle ønsker om eventmaking og markedsføringsaktiviteter på specifikke opgaver fra kommuner, organisationer og virksomheder på et kommercielt niveau.

22 2223 Struk tur og organisation Nordvestjylland VIRKSOMHEDER kommuner institutioner fonde kapitalgrundlag kontingenter driftsaftaler marketing + event opgaver kulturformidling Det Nordvestjyske Hus Direktør/ Lobbyist event maker presse handler projektudarbejdelse projektledelse kontaktformidling afviklingshandling København Marketing events lobbyisme facilitering Resultater Øget kendskab til Nordvestjyllands kvaliteter positiv holdningsskabelse til området Mere medvind på de politiske cykelstier

23 Deltagerkreds Det Nordvestjyske Hus i København er initieret af Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum og har som sådan sit udspring i det geografiske område, som udgør Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Selskabsform Som udgangspunkt arbejdes der på at lave en selvstændig organisation, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, nemlig en virksomhed med begrænset ansvar/hæftelse på samme måde som ex. Nordvestjysk Erhvervsråd. Det er imidlertid også forudsat, at husets interessefelt på sigt kan udstrækkes til at omfatte nabokommuner, således at huset på den måde kan øge tyngden i repræsentation og tilstedeværelse. Organisationsformen vil derfor blive dynamisk og ikke låse de oprindelige interessenter eller blokere for optagelse af yderligere interessenter. Projektet med Det Nordvestjyske Hus etableres med en tidshorisont på 5 år med indbyggede evalueringsintervaller og succeskriterier, som udarbejdes af projektets fremtidige bestyrelse. Det endelige valg af selskabsform vil dog finde sted på bagkant af tilsagn fra mulige interessenter, således at der kan tages det mest hensigtsmæssige valg. Et valg som også vil være afhængig af interessen for tilsagn om engangsbeløb, indgåelse af driftsaftaler eller tegning af medlemskaber. Ledelse Ledelsen af Det Nordvestjyske Hus skal ske af en bestyrelse valgt blandt husets interessenter, som har givet tilsagn om engangsbeløb, indgår i løbende driftsaftaler eller betaler årligt kontingent. Det forventes, at projektets interessenter vil være de involverede kommuner, fonde med lokal forankring, lokale/regionale erhvervsvirksomheder og organisationer samt enkeltpersoner med særlig erhvervsmæssig interesse i det nordvestjyske. Kapitalgrundlag Økonomien til dette skitseprojekt er tilvejebragt blandt medlemsvirksomheder og kommuner i Nordvestjysk Lederforum og Nordvestjysk Erhvervsråd, hvor sidstnævnte tilmed leder og administrerer projektet. Skitseprojektet skal virke som en eksponering af ideen om Det Nordvestjyske Hus, lige som det skal medvirke til tilvejebringelse af den nødvendige kapital for etablering af det egentlige projekt. Ved realisering af Det Nordvestjyske Hus skal der foreligge et forsvarligt kapitalgrundlag, således at projektet med overvejende sandsynlighed er sikret mod økonomiske problemer indenfor projektperioden på 5 år. Enten som egentligt kapitalgrundlag, driftsaftaler med tilhørende succeskriterier og/ eller kontingenter fra medvirkende virksomheder og personer. Alle brugerinteressenter skal betale et årligt kontingent, som gradueres efter virksomhedernes størrelse. Der projekteres med et gennemsnit på kr. pr. virksomhed. Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelsen af den daglige drift i København. Bemanding Udover den adm. direktør, der tilmed skal besidde kompetencer til at forestå politisk lobbyist-virksomhed, skal huset som udgangspunkt ansætte en eventmaker samt en administrativ person med erfaring fra såvel pressevirksomhed som eventhandling. Den lille organisation skal være projektorienteret, og inddrage relevante freelance- og samarbejdspartnere til gennemførelse af egne events og interessentinitierede opgaver indenfor PR, marketing og lobby-virksomhed. Ambassadører Husets frie fugle bliver ambassadørerne, som skal fungere som øjen- og døråbnere i relevante sager. Der vil som udgangspunkt være tale om ulønnede personer, som stiller deres goodwill til rådighed for projektet. Personerne er mediekendte og har en betydelig faglig ballast og anerkendelse indenfor fødevarer, energi, kunst, kultur, sport,turisme, medieverden og det politiske liv. Alle med rødder eller med stærke erhvervsmæssige relationer til virksomheder eller organisationer i det nordvestjyske.

24 2425

25 Budget Etableringsomkostninger til indretning og inventar Arbejdspladser, IT, scene og ekponeringsfaciliteter kr. Løbende udgifter Husleje Et lejemål på ca kvm. på en kendt adresse med maksimum 10 minutters gang til Christiansborg kr. Lys/vand/varme kr. Drift af IT, net, telecom kr. Bemanding Daglig leder som tilmed kan fungere som lobbyist i det politiske liv kr. Marketing medarbejder kr. Administrativ medarbejder kr. Markedsføring Materialer, repræsentation, events mm kr. Indtægter Fee for handling og afholdelse af arrangementer og møder kr. Forventet nettoomkostning Det koster således ca. 7,5 millioner kr. pr. år at drive Det Nordvestjyske Hus i København. Funding Gennem etablering af et offentligt/privat partnerskab, hvor 100 private virksomheder/interessenter/foreninger hver betaler et årligt kontingent eller sponsorbidrag på kr. pr. enhed samt et aftalegrundlag med de tre kommuner Holstebro, Struer og Lemvig om restfinansiering via driftstilskud og projektbetaling. Til etablering af huset og som løbende tilskud til driften søges endvidere midler hos lokale fonde.

26 2627 Som lokalvalgt folketingspolitiker handler det først og fremmest om at synliggøre Nordvestjylland og nordvestjyske holdninger mest muligt. Med Det Nordvestjyske Hus bliver landsdelen synliggjort og sat på det politiske landkort. En helt unik adgang til hjertet af Nordvestjylland midt i København. Annette Lind, Medlem af Folketinget (S)

27 Tidspl an Efteråret 2012 Afklaret økonomi og indgåelse af aftaler omkring husets etablering og drift. Foråret 2013 Detailplanlægning omkring specifik adresse, indretning, ansættelser og kick off. Sommeren 2013 Egentlig idriftsættelse af huset og dets aktiviteter.

28 Deltagende bidragsydere til skitseprojektet Actona A/S AktivPersonale A/S Alfred Priess A/S A. R. Teknik Aps Arne Hald A/S Atom Furniture ATRA Arkitekter Bang & Olufsen A/S Birn Fonden Bowl n fun Cheminova A/S Creativ Company A/S Cronborg DAHL Advokatfirma Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer DEXAWAVE A/S Eiler Thomsen Alufacader A/S ElefantRiste A/S Eurocon Industriservice Fumac A/S Færch Plast A/S Færchfonden Grand Hotel Struer Gråkjær Staldbyg A/S Heden & Fjorden Holstebro Kommune Holstebro Rejsecenter K/S Holstebro-Struer Landboforening Hotel Nørre Vinkel Hunsballe Frø A/S InnovationCity A/S Intertruck Dealing ApS Jakobsen & Blindkilde A/S Jens Jensen Murer- & Entreprenør A/S JKS A/S JRK Invest A/S Kinco Corporation ApS Koldkjær A/S Krøyer Pedersen Lemvig Kommune Lemvigegnens Landboforening Mil-Tek Musikteatret Holstebro NOE Net A/S Nordea Nupark Innovation A/S Nørre Vosborg Hotel & Gastronomi Proff Art Reklamebureau A/S PwC Holstebro Revisionskontoret Vest Ringkjøbing Landbobank A/S Rose Poultry A/S Roslev Trælasthandel A/S RSM plus Smith Knudsen Advokatfirma Struer Kommune Søren V. Jensen A/S Tambohuse Kro Tang Biler A/S Team Benns Thyborøn Havns Fiskeriforening Thyborøn Havn TMP Hydraulik A/S Tonsberg Byg Toyota STS Biler A/S Twinca Vestforsyning vestjyskbank Vestjysk Friluftscenter Initiativtagere Nordvestjysk Erhvervsråd Nordvestjysk Lederforum

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere