Ideen om det nordvestjyske hus i københavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideen om det nordvestjyske hus i københavn"

Transkript

1 Ideen om det nordvestjyske hus i københavn

2 0203 Det vestlige Jylland er fyrtårnenes land... Det Nordvestjyske Hus skal være et fyrtårn og sende et klart signal med konstruktiv dialog til de institutioner og personer i Østdanmark, der øver væsentlig indflydelse på det nordvestlige Danmarks fremtid. Ideens titel Det Nordvestjyske Hus i København skal bl.a. lede tankerne hen på Det Danske Hus i Paris. Ikke en ambassade i traditionel, diplomatisk forstand, men en repræsentation, en kulturformidler og et dialogskabende omdrejningspunkt mellem Nordvestjylland og hovedstaden. En imageskabende forpost for Nordvestjyllands kvaliteter. Gennem fysisk tilstedeværelse.

3 Baggrund Ideen omkring Det Nordvestjyske Hus er skabt i et samarbejde mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum, som begge har deres udspring i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Ideen blev første gang præsenteret på Nordvestjysk Erhvervsråds årsmøde, den 21. september Her deltog medlemmerne i en workshop med det formål at fremkomme med ønsker og ideer til husets drift og indhold. Siden har en kreativ idegruppe og en Jura- og økonomigruppe, nedsat blandt de deltagende bidragsydere til nærværende skitseprojekt, vurderet, behandlet og modelleret de indkomne forslag. Dette ideprospekt er resultatet af denne proces. Ambitionen...04 Motivationen...06 Husets placering og indhold...08 Husmesser og produktlanceringer...10 Galleri, konferencer og mødefaciliteter Nordvestjyske fødevarer...14 KulturXchange...16 Presse 0g lobbyvirksomhed...18 Eventmaking og markedsføring Struktur og organisation Budget Tidsplan Medvirkende bidragsydere...bagsiden

4 0405 Ingen andre steder i Danmark er koncentrationen af ildsjæle så høj som i Nordvestjylland. Vores successer er båret af den korte afstand fra ide til handling og viljen til at ville. Ambitionen Vi ønsker at etablere et hus i København, som skal være et samlingssted og udgangspunkt for events og aktiviteter, der kan markedsføre Nordvestjylland, områdets uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og virksomheder samt deres produkter og services. Dertil kommer, at husets organisation skal medvirke til at styrke kommunikationen med landets beslutningstagere i de store erhvervsorganisationer og på Christiansborg. På det kommunale plan skal huset medvirke til at styrke samarbejdet mellem kommunerne og virksomhederne i det nordvestjyske. Såvel indbyrdes som i relation til fælles lobbyvirksomhed. Huset skal udgøre et politisk brændpunkt, være netværkscentrum og gennem iderige events, aktiviteter og positiv kommunikation medvirke til at skabe et positivt image af Nordvestjylland. Huset skal ligeledes opbygge en status som samlingssted for nordvestjyder i København, så de kan bevare deres relation til hjemegnen. Sigtet er selvfølgelig at få højtuddannet arbejdskraft og ressourcestærke familier tilbage til det nordvestjyske. Det er afgørende for projektet, at overliggeren sættes højt, således at huset åbnes i fuld skala med hele det tænkte indhold. Udelukkende på den måde får vi det ønskede fokus i medierne, i de relevante organisationer og på den politiske scene.

5 Jens Axel Birn Adm. direktør, Vald. Birn A/S Formand for Nordvestjysk Erhvervsråd

6 0607 Er det fremtidens vej til Nordvestjylland? Al samfundsudvikling er baseret på udvikling af infrastruktur. Alle væsentlige udviklingsområder i verden er bygget på en veludviklet infrastruktur; Motorveje, havne, lufthavne og kommunikationsnetværk. Uden disse platforme, er alle andre investeringer og tiltag nærmest effektløse. Resultatet vil blot være affolkning!

7 Motivationen Når det handler om Nordvestjyllands generelle rammebetingelser, er der en tendens til at dialog og samtaler omkring de aktuelle emner foregår indad. Befolkning, virksomheder, institutioner og lokale medier i det nordvestjyske har talt til og bekræftet hinanden. Og gerne på bagkant af vigtige beslutninger. Det har skabt en fælles opposition og negativ holdning blandt nordvestjyderne til de beslutninger, som de mener, Folketing og organisationer i Østdanmark træffer hen over hovederne på dem. Et forhold som i stigende grad er med til af danne et uheldigt image af nordvestjyderne hos de øvrige danskere. Et tillukket og surmulende image. Det ønsker Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum at lave om på. Ved at øge den udadvendte kommunikation og dialog. Ved at være på forkant i debatten. Og ved at være tilstede hvor beslutningerne træffes. Det Nordvestjyske Hus er tænkt som et vigtigt redskab i denne proces. Med huset får området ikke blot en platform til eksponering af virksomheder, institutioner, produkter og kvaliteter. Den fysiske tilstedeværelse i hovedstaden giver også mulighed for større synlighed og hurtigere reaktion i relation til politiske nøglepersoner og beslutninger. På et konkrete plan handler det f.eks om at sikre en motorvej til Holstebro Nord, tænke samfundsinvesteringer helt ud til vandkanten og i det hele taget skabe et positivt syn på Nordvestjylland og nordvestjyderne. At fremstå som en attraktiv og afbalanceret medspiller i et Danmark i fuld balance.

8 0809 HUsets Pl acering Ambitionsniveauet for Det Nordvestjyske Hus er maksimalt 10 minutters gang fra Christiansborg. Der skal ligeledes være tilgang til huset fra gadeplan med mulighed for synlig og smagfuld skiltning for at opnå det maksimale eksponeringsniveau. Eksempler på huse af den kaliber er Dansk Design Center og Arkitekternes Hus. Ikke nødvendigvis størrelsesmæssigt, men med hensyn til placering og kendskabsniveau. Der arbejdes som udgangspunkt med en lejeløsning. Tiden vil imidlertid vise, om lejemålet skal etableres hos en eksisterende ejendomsbesidder, eller hos et selskab af nordvestjyske interessenter, som erhverver sig en relevant ejendom til formålet. Såfremt der i projektforløbet samles finansiel opbakning til investering i en sådan ejendom, som så udlejes til projektet på favorable vilkår, vil ejerskabet af ejendommen blive adskilt fra den formelle organisering af Det Nordvestjyske Hus. Ideen er således ikke baseret på en ejendomserhvervelse, men indholdskonceptet. Lejemålet kan være et traditionelt erhvervslejemål eller et kontorhotel, hvor der både er lokaler til eksklusiv brug og yderligere faciliteter, som helt eller delvist er fælles med andre brugere. F.eks. mødelokaler, reception, kantinefaciliteter osv.

9 HUsets Indhold Det Nordvestjyske Hus i København skal virke som kommunikationsbrohoved for Nordvestjyske synspunkter, produkter og services fra private såvel som offentlige virksomheder, herunder også turist-, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Husets indhold og dets aktiviteter skal strategisk set tænkes skævt, anderledes og uventet, for derigennem at skabe en differentiering og positionering til fordel for Nordvestjyllands samlede image og gennemslagskraft. Huset skal drives af en mindre, projektorienteret organisation, som kan planlægge, iværksætte og afvikle events i ethvert format, og på alle niveauer. På det fysiske plan skal huset have indgang fra gadeniveau til cafe- og foyerområde, der kan tjene som dynamisk udstillingsområde. Herfra skal der være adgang til kontorfaciliteter, mødelokaler i samspil med et konferencelokale med en mindre scene. Endvidere vil det være ønskeligt med et køkken med mulighed for showcooking. Målet er at opnå den nødvendige opmærksomhed for at få taletid i den nationale klasse. Huset skal derfor baseres på en event- og netværkstankegang, hvor kontaktflader, stor synlig, initiativkraft og mod til det uventede er nøgleordene. TIlhørende overnatningsmuligheder skal ikke nødvendigvis være en integreret del af huset, men kan f.eks. foregå ved aftale med nærvedliggende, eksisterende hotelfacilitet.

10 1011 En repræsentation i København vil være en platform, som de nordvestjyske virksomheder kan bruge til at komme endnu tættere på potentielle samarbejdspartnere og kunder for at præsentere de kompetencer, som er unikke i Nordvestjylland. Norbert Ravnsbæk, Direktør for Atom Furniture A/S og formand for Nordvestjysk Lederforum Husmesser og Produktlanceringer I flere brancher afløses de traditionelle messeaktiviter i højere grad af hyppigere husmesser, hvor der kan skabes en mere intim stemning omkring et mere snævert produktudbud til en mere afgrænset målgruppe. På den måde skabes en bedre dialog med den enkelte, mulige kunde. En sådan aktivitet skal kunne finde sted i huset. Både som et alternativ til de virksomheder, som allerede i dag lejer lokaler i København til introduktioner og salgsmesser, og som en ny mulighed for virksomheder, der ønsker at øge opmærksomheden på nyheder ved at flytte dem ind i et langt større interessefelt. Såvel i forhold til kundemængde som pressebevågenhed.

11

12 1213 Med en placering i København vil vi kunne sætte Nordvestjylland på landkortet og vise, at det er attraktivt at bo, drive virksomhed, arbejde og leve i dette område, der har så meget forskelligt at byde på. Christian B. Espersen Direktør for Nordvestjysk Erhvervsråd

13 Galleri, konferencer og mødefaciliteter Det er udbredt praksis, at virksomheder fra Nordvestjylland booker og anvender mødefaciliteter i København på regelmæssig basis. Det kunne lige såvel finde sted i Det Nordvestjyske Hus. Lokalernes beskaffenhed skal endvidere gøre det muligt at anvende det som galleri til skiftende udstillinger af kunstnerisk, uddannelsesmæssig, job- og bosætningsmæssig karakter. For at opnå den nødvendige attraktion vurderes det, at lokalerne skal kunne huse personer samt tilbyde catering til møde- eller konferencedeltagerne. Enten inhouse eller fysisk nært tilknyttet, f.eks som fælles kantine, cafe og cateringservice i samarbejde med andre lejere og ejendomsbrugere. Disse faciliteter er relevante for alle husets interessenter: Forretningsfolk, politikere, kulturinstitutioner, skole- og organisationsfolk.

14

15 Nordvestjyske føde varer Topkokken Jakob Mielcke fra Restaurant Mielcke & Hurtigkarl i Frederikberg Have har rødder i det vestjyske, og står gerne på mål for de nordvestjyske fødevarers kvalitet Nordvestjylland har et overvældende udbud af friske kvalitetsfødevarer. Både fra havet, jorden og stalden. Og med den store repræsentation af de primære erhverv i området følger også en lang række af forædlingsvirksomheder og interesseorganisatoner indenfor fødevaresektoren. Det Nordvestjyske Hus skal selvsagt være istand til at formidle muligheder for anvendelse af disse rå- og fødevarer, samt være i stand til at brande området med dets egenskaber og kvaliteter den nok så berømte terroir-faktor! Dette skal ske gennem events baseret på producenternes produkter samt aktivering af medievante topkokke i forbindelse med ambassadørroller og showcooking. Både til aktuelle festivaler og kurser samt workshops for relevante brancher, faggrupper og medier.

16 1617 Odin Teatret er et internationalt brand. Teatret har medvirket til formidling af ideen omkring Det Nordvestjyske Hus i København, og vil indgå som en aktuel del af det event-setup, som etableres ved realiseringen af ideen.

17 Kultur X change Husets konference- og mødelokaliteterne skal omfatte mulighed for opbygning af en scene, således at der er mulighed for kulturelle inhouse events. Faciliteterne skal ligeledes kunne anvendes til casting af talentemner og KBH-baserede skuespillere til produktioner på scenerne i Nordvestjylland. Disse events kan strække sig fra små betalingskoncerter og shows med nordvestjyske kunstnere til promotion- og presseaktiviteter samt udstillinger fra kulturinstitutionerne i Nordvestjylland. På den måde skal stedet blive et referencepunkt for kulturelle udvekslinger mellem Nordvestjylland og hovedstadens kulturliv.

18 1819 Med det Nordvestjyske Hus får jeg, midt i København, et sted at gå hen for at afprøve holdninger med andre Nordvestjyske beslutningstagere. Jeg rykker på den måde endnu tættere på nordvestjyske holdninger, mennesker og værdier, og det er unikt i min politiske dagligdag! Thomas Danielsen, Medlem af Folketinget (V)

19 Gennem oparbejdelse af en berøringsflade i den københavnske medieverden samt det politiske liv på Christiansborg kommer Nordvestjylland givetvis tættere på beslutningerne...inden de tages! Presse og lobbyvirksomhed Huset skal være en fremskudt medie- og kommunikationspost for de involverede kommuner og virksomheder. Derfor skal huset kunne facilitere afholdelse af pressemøder samt huse et professionelt kommunikationsteam. Gennem oparbejdelse af en stor og relevant berøringsflade skal teamet både kunne tilbyde at bære produkter og services frem til relevante medier i forbindelse med markedføringsaktiviteter, ligesom der kan tilbydes orientering om og overvågning af det politiske miljø. Kommunikationsteamet skal nødvendigvis ikke være i stand til at løse disse opgaver egenhændigt, men skal være i stand til at formidle kontakten til de aktuelle og relevante ressourcepersoner. Samtidig kan huset danne base for virsomheders eller kommuners kommunikationsfolk med et midlertidigt behov for nærkontakt med hovedstadens medieverden eller udviklingen på Christiansborg.

20 Gennem positiv dialog, aktiv tilstedeværelse, iderigdom og viljen til at ville skal Det Nordvestjyske Hus være platformen for events og kommunikation som formår at vise nordvestjydernes og områdets kvaliteter for det øvrige Danmark.

21 Eventmaking og markedsføring af nordvestjy ll and Spørgsmålet er om nordvestjyderne kan råbe de bestemmende forsamlinger i København op? Det tror vi på er muligt. Specielt hvis råbende eksekveres på centrale pladser i hovedstaden! Derfor er det hensigten at huset og dets organisation skal initiere og skabe funding til 2-3 årlige events med gennemslagskraft på nationalt og internationalt niveau. Ideen vil være at identificere projekter, personer og produkter i de kulturelle, uddannelsesmæssige, sportslige og talentskabende miljøer i Nordvestjylland og sammensætte dem til egentlige events med relevante temaer. Som eksempler kunne nævnes: Happenings, Flash Mops eller events med politiske budskaber fra det nordvestjyske. Ex mennesker får hjertestop på Rådhuspladsen, og skal køres på hospitalet i Slagelse En aktuel anskueliggørelse af behovet for en motorvej mellem Herning og Holstebro Nord!!! En kultureksport-festival med pluk fra kulturfestivalen Bølgen, Odin Teatrets repertoire, The Black Box opsætninger, Klassiske Dage o.lign. Eventuelt i et stort anlagt amfiteater bygget af halmballer. Den nordvestjyske armada invaderer København. Hundredvis af private både fra det nordvestjyske anført af skonnerten Marylin Ann lægger til kaj i Nyhavn, og de ombordværende invaderer Nyhavn, Kgs. Nytorv og Strøget med street performance, en food festival og musik. Huset skal ligeledes være gearet til at projektlede og formidle ønsker om eventmaking og markedsføringsaktiviteter på specifikke opgaver fra kommuner, organisationer og virksomheder på et kommercielt niveau.

22 2223 Struk tur og organisation Nordvestjylland VIRKSOMHEDER kommuner institutioner fonde kapitalgrundlag kontingenter driftsaftaler marketing + event opgaver kulturformidling Det Nordvestjyske Hus Direktør/ Lobbyist event maker presse handler projektudarbejdelse projektledelse kontaktformidling afviklingshandling København Marketing events lobbyisme facilitering Resultater Øget kendskab til Nordvestjyllands kvaliteter positiv holdningsskabelse til området Mere medvind på de politiske cykelstier

23 Deltagerkreds Det Nordvestjyske Hus i København er initieret af Nordvestjysk Erhvervsråd og Nordvestjysk Lederforum og har som sådan sit udspring i det geografiske område, som udgør Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Selskabsform Som udgangspunkt arbejdes der på at lave en selvstændig organisation, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, nemlig en virksomhed med begrænset ansvar/hæftelse på samme måde som ex. Nordvestjysk Erhvervsråd. Det er imidlertid også forudsat, at husets interessefelt på sigt kan udstrækkes til at omfatte nabokommuner, således at huset på den måde kan øge tyngden i repræsentation og tilstedeværelse. Organisationsformen vil derfor blive dynamisk og ikke låse de oprindelige interessenter eller blokere for optagelse af yderligere interessenter. Projektet med Det Nordvestjyske Hus etableres med en tidshorisont på 5 år med indbyggede evalueringsintervaller og succeskriterier, som udarbejdes af projektets fremtidige bestyrelse. Det endelige valg af selskabsform vil dog finde sted på bagkant af tilsagn fra mulige interessenter, således at der kan tages det mest hensigtsmæssige valg. Et valg som også vil være afhængig af interessen for tilsagn om engangsbeløb, indgåelse af driftsaftaler eller tegning af medlemskaber. Ledelse Ledelsen af Det Nordvestjyske Hus skal ske af en bestyrelse valgt blandt husets interessenter, som har givet tilsagn om engangsbeløb, indgår i løbende driftsaftaler eller betaler årligt kontingent. Det forventes, at projektets interessenter vil være de involverede kommuner, fonde med lokal forankring, lokale/regionale erhvervsvirksomheder og organisationer samt enkeltpersoner med særlig erhvervsmæssig interesse i det nordvestjyske. Kapitalgrundlag Økonomien til dette skitseprojekt er tilvejebragt blandt medlemsvirksomheder og kommuner i Nordvestjysk Lederforum og Nordvestjysk Erhvervsråd, hvor sidstnævnte tilmed leder og administrerer projektet. Skitseprojektet skal virke som en eksponering af ideen om Det Nordvestjyske Hus, lige som det skal medvirke til tilvejebringelse af den nødvendige kapital for etablering af det egentlige projekt. Ved realisering af Det Nordvestjyske Hus skal der foreligge et forsvarligt kapitalgrundlag, således at projektet med overvejende sandsynlighed er sikret mod økonomiske problemer indenfor projektperioden på 5 år. Enten som egentligt kapitalgrundlag, driftsaftaler med tilhørende succeskriterier og/ eller kontingenter fra medvirkende virksomheder og personer. Alle brugerinteressenter skal betale et årligt kontingent, som gradueres efter virksomhedernes størrelse. Der projekteres med et gennemsnit på kr. pr. virksomhed. Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelsen af den daglige drift i København. Bemanding Udover den adm. direktør, der tilmed skal besidde kompetencer til at forestå politisk lobbyist-virksomhed, skal huset som udgangspunkt ansætte en eventmaker samt en administrativ person med erfaring fra såvel pressevirksomhed som eventhandling. Den lille organisation skal være projektorienteret, og inddrage relevante freelance- og samarbejdspartnere til gennemførelse af egne events og interessentinitierede opgaver indenfor PR, marketing og lobby-virksomhed. Ambassadører Husets frie fugle bliver ambassadørerne, som skal fungere som øjen- og døråbnere i relevante sager. Der vil som udgangspunkt være tale om ulønnede personer, som stiller deres goodwill til rådighed for projektet. Personerne er mediekendte og har en betydelig faglig ballast og anerkendelse indenfor fødevarer, energi, kunst, kultur, sport,turisme, medieverden og det politiske liv. Alle med rødder eller med stærke erhvervsmæssige relationer til virksomheder eller organisationer i det nordvestjyske.

24 2425

25 Budget Etableringsomkostninger til indretning og inventar Arbejdspladser, IT, scene og ekponeringsfaciliteter kr. Løbende udgifter Husleje Et lejemål på ca kvm. på en kendt adresse med maksimum 10 minutters gang til Christiansborg kr. Lys/vand/varme kr. Drift af IT, net, telecom kr. Bemanding Daglig leder som tilmed kan fungere som lobbyist i det politiske liv kr. Marketing medarbejder kr. Administrativ medarbejder kr. Markedsføring Materialer, repræsentation, events mm kr. Indtægter Fee for handling og afholdelse af arrangementer og møder kr. Forventet nettoomkostning Det koster således ca. 7,5 millioner kr. pr. år at drive Det Nordvestjyske Hus i København. Funding Gennem etablering af et offentligt/privat partnerskab, hvor 100 private virksomheder/interessenter/foreninger hver betaler et årligt kontingent eller sponsorbidrag på kr. pr. enhed samt et aftalegrundlag med de tre kommuner Holstebro, Struer og Lemvig om restfinansiering via driftstilskud og projektbetaling. Til etablering af huset og som løbende tilskud til driften søges endvidere midler hos lokale fonde.

26 2627 Som lokalvalgt folketingspolitiker handler det først og fremmest om at synliggøre Nordvestjylland og nordvestjyske holdninger mest muligt. Med Det Nordvestjyske Hus bliver landsdelen synliggjort og sat på det politiske landkort. En helt unik adgang til hjertet af Nordvestjylland midt i København. Annette Lind, Medlem af Folketinget (S)

27 Tidspl an Efteråret 2012 Afklaret økonomi og indgåelse af aftaler omkring husets etablering og drift. Foråret 2013 Detailplanlægning omkring specifik adresse, indretning, ansættelser og kick off. Sommeren 2013 Egentlig idriftsættelse af huset og dets aktiviteter.

28 Deltagende bidragsydere til skitseprojektet Actona A/S AktivPersonale A/S Alfred Priess A/S A. R. Teknik Aps Arne Hald A/S Atom Furniture ATRA Arkitekter Bang & Olufsen A/S Birn Fonden Bowl n fun Cheminova A/S Creativ Company A/S Cronborg DAHL Advokatfirma Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer DEXAWAVE A/S Eiler Thomsen Alufacader A/S ElefantRiste A/S Eurocon Industriservice Fumac A/S Færch Plast A/S Færchfonden Grand Hotel Struer Gråkjær Staldbyg A/S Heden & Fjorden Holstebro Kommune Holstebro Rejsecenter K/S Holstebro-Struer Landboforening Hotel Nørre Vinkel Hunsballe Frø A/S InnovationCity A/S Intertruck Dealing ApS Jakobsen & Blindkilde A/S Jens Jensen Murer- & Entreprenør A/S JKS A/S JRK Invest A/S Kinco Corporation ApS Koldkjær A/S Krøyer Pedersen Lemvig Kommune Lemvigegnens Landboforening Mil-Tek Musikteatret Holstebro NOE Net A/S Nordea Nupark Innovation A/S Nørre Vosborg Hotel & Gastronomi Proff Art Reklamebureau A/S PwC Holstebro Revisionskontoret Vest Ringkjøbing Landbobank A/S Rose Poultry A/S Roslev Trælasthandel A/S RSM plus Smith Knudsen Advokatfirma Struer Kommune Søren V. Jensen A/S Tambohuse Kro Tang Biler A/S Team Benns Thyborøn Havns Fiskeriforening Thyborøn Havn TMP Hydraulik A/S Tonsberg Byg Toyota STS Biler A/S Twinca Vestforsyning vestjyskbank Vestjysk Friluftscenter Initiativtagere Nordvestjysk Erhvervsråd Nordvestjysk Lederforum

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Velkommen til mulighedernes hus

Velkommen til mulighedernes hus Velkommen til mulighedernes hus Musikteatret Holstebro Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt. Mere end 100.000 gæster besøger årligt huset til teaterforestillinger, musicals

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand

Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand Breddeidrætsprojektet Den Blå Rambla havde et forrygende år 2015 med over 200 afviklede events og aktiviteter i samarbejde med mere end 20 idrætsforeninger

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Foreningen Event Bornholm www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Musikklyngen Etableret t i april 2010 Del af Klyngeprojektet Videndeling d og gode idéer fra første møde Markedsføring,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Vi vil vækst, værdi & værtskab

Vi vil vækst, værdi & værtskab Bliv partner hos os i 2013 Vi vil vækst, værdi & værtskab Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... VisitAalborg Kjellerups Torv 5, Niveau 13 9000 Aalborg tel. 9931 7500 info@visitaalborg.com

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL 5 5 HVAD ER BOXMARKET? Boxmarket er en Pop-Up Fashion Festival der afholdes 16. - 17. september 2017 på Aarhus Havn. Boxmarket er en festival for mode- og livsstilsinteresserede, hvor brands mødes i øjen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

AFTALE. Holbæk i Pinsen.

AFTALE. Holbæk i Pinsen. AFTALE Om Holbæk i Pinsen. Holbæk Kommune og Fonden - Holbæk i Pinsen Kanalstræde 2 Kasernevej 6, st.tv 4300 Holbæk c/o ADVODAN CVR nr.: 29189447 Kanalstræde 10, 1.(CVR nr) (herefter kaldet Holbæk Kommune)

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Kommissorium for Lydens By

Kommissorium for Lydens By Kommissorium for Lydens By 1/5 Tidspunkt for udfærdigelse: 20. september 2012 PUNKTER 1 Projektets overskrift LYDENS BY CITY OF SOUND BESKRIVELSEN 2 Målet med projektet Struer Kommune er og vil være en

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere