Læggevejledning. m a ssiv e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læggevejledning. m a ssiv e"

Transkript

1 Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej DK-8600 Silkeborg T: W: horningfloor.dk E:

2 Generelle forhold HØRNING planker har gennemgået en grundig kvalitetskontrol på fabrikken - det er dog vigtigt også at kontrollere for fejl og mangler inden lægningen. Træ svinder/udvider sig en smule ved skift i temperatur og luftfugtighed. Det er derfor nødvendigt at anvende et 10-brætsmål. 10-brætsmålet angiver den bredde, som 10 planker forventes at have i den fugtigste periode. 10-brætsmålet for HØRNING planker (ved relativ luftfugtighed mellem 35 og 65% - temperatur på 18-22º): 110 mm = 1104 mm 135 mm = 1356 mm 115 mm = 1155 mm 160 mm = 1607 mm 120 mm = 1205 mm 180 mm = 1808 mm Ved forventede klimatiske afvigelser i forhold til det anbefalede fugt-interval kontaktes vores tekniske afdeling. Risiko for restbyggefugt > 65% RF fra undergulvet kræver at gulvlægningen udsættes. Såfremt en udsættelse ikke er mulig kan der eventuelt laves en fugtspærring - herom kontaktes vores tekniske afdeling. 10-brætsmålet kan om nødvendigt sikres ved at benytte spacers (små afstandsstykker) mellem plankerne, når gulvet lægges. Afhængig af rumstørrelsen holdes en afstand på mm til vægge og faste installationer, da gulvet skal have plads til at arbejde under ekstreme klimaforhold. HØRNING kan levere matchende fodlister, der dækker dette mål. Hvis der ikke ønskes fodlister, kan der afsluttes med en elastisk fuge (i så fald øges afstandsmålet med 5 mm). Vi anbefaler, at der etableres dilatationsfuger i følgende tilfælde: Ved klimatiske afvigelser på gulv fladen f.eks. på områder hvor temperaturen varierer typisk ved store gulvarealer eller hvor gulvet er opdelt med dør, eller hvis der er etableret dilatationsfuge i den underliggende konstruktion. Disse skal føres op gennem plankegulvet. Massive plankegulve fra HØRNING må IKKE limes på langsiderne, men gerne over enderne. Klimatiske forhold Rummets fremtidige klima, temperatur på 18-22º og luftfug tighed på mellem RF 35 og 65%, skal være opnået, inden plankegulvet ankommer. Luftfugtigheden måles ved hjælp af et hygrometer. Såfremt ovenstående krav til temperatur og luftfugtighed ikke kan overholdes, bedes dette drøftet med HØRNING inden levering. Af hensyn til temperaturen bør plankerne leveres 1-2 døgn inden lægningen påbegyndes. Udpakningen skal først ske udmiddelbart før lægning. Gulvvarme En forudsætning for benyttelse af planker ved gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at overfladetemperaturen på plankerne er max. 27º. Gulvvarmen skal være slukket 2 dage før nedlægning påbegyndes og hæves langsomt op efter nedlægningen med maks. 5ºC hver anden dag. Dog skal arbejdstemperaturen for limen være min. 15 grader. Ved varme under trægulvet er det typisk, at de mellemrum, der altid er i et trægulv i fyringssæsonen, bliver en anelse større, end hvis der opvarmes ved hjælp af radiatorer. Ved lægning direkte på beton med gulvvarme anbefales tykkelsen 20 mm. Planker leveres enten som traditionel planke eller som skibsplanke. En skibsplanke er udført med udfræsning for kontrastliste i træ, gummi eller flydende fugemasse. Udfræsning for fuge eller gummiliste Udfræsning for træliste Varemodtagelse Levering foretages med Danske Fragtmænd og er ekskl. indbæring. Personlig modtagelse af gulvet er nødvendigt, og plankegulvene skal bæres ind med det samme og opbevares i henhold til de tidligere beskrevet klimatiske forhold. Tjek at emballagen er intakt, før der kvitteres for modtagelse på fragtbrevet.

3 Strøkonstruktion Strøkonstruktion 1. Opklodsning af strøer kan udføres med plastklodser og kiler. Ved risiko for opstigende fugt fra undergulvet udlægges en 0,20 mm plastfolie som bør tapes med 20 cm overlæg. 5. Opklodsningen fastgøres til strøerne med søm. Søm lodret eller skråt ned i strøen. 2. Opklodsningsafstande for gulvstrøer afhænger af belastningsniveauet, strødimensioner og strøtype (savskåret/lamineret strø). Ved privat bolig, kontor og let erhverv er opklodsningsafstanden med laminerede strøer 520 mm. Ved strøeender skal opklodsningsafstande reduceres med 10%. 6. Afstand fra strøender til vægge skal være ca. 10 mm. 3. Den første strørække lægges med 50 mm afstand fra væggen. Strøerne udlægges med en centerafstand, som afhænger af belastningsniveauet på gulvet. Ved privat bolig, kontor og let erhverv er strø- eller bjælkeafstanden 520 mm. Ved f.eks. samlingslokaler er strø- eller bjælkeafstanden 360 mm. 7. Strøer der stødes sammen skal understøttes af en opklodsning og samles med min. 300 mm lasker på begge side af strøen. F.eks. lasker af krydsfiner 12 x 400 mm som skrues med min. 12 skruer i hver laske. Endvidere skal samlingerne i strøkonstruktionen forskydes, så der opnås et stabilt underlag. 8. For at sikre at plankerne kommer til at ligge i en lige linie, monteres en anslagsliste ca. 1 planke fra væggen. 4. Strøerne skal ligge helt plant +/- 2 mm pr. 2 m.

4 På strøer Strøkonstruktionen kan opbygges af f.eks. min. 40 x 39 mm laminerede strøer eller 50 x 50 mm strøer af U/S fyrretræ med et fugtindhold på højst 12%. Såfremt der er gulvvarme imellem strøerne, bør disse have samme fugtindhold som trægulvet, dvs. 8% +/- 1%. Som et alternativ til plastkiler kan opklodsningen bestå af 3 mm gummigranulat samt en vandfast krydsfinérplade, som trykkes ned i en betonmasse. Endvidere skal samlingerne i strøkonstruktionen forskydes, således at der opnås et stabilt underlag. Hvis det ønskes, kan der lægges isolering mellem strøerne, men dette afhænger af undergulvets øvrige isolering og ønsket om støjdæmpning. Isolering foretages i henhold til producentens anvisning. HØRNING planker kan sømmes eller skrues direkte til strøerne. Følg vejledningen herunder. 3. Hver planke sømmes eller skrues fordækt i fersiden i hver strø. Anvend 28 x 65 mm varmforzinkede firkantede dykkere ved håndsømning og 65 mm T-søm ved maskinsømning. 4. Ved skruning anvendes 4,2 x 55 mm Monta-Flex skruer, 1 stk pr. strø. Uanset om du sømmer eller skruer skal vinklen være 45 gr. Afhængig af træsort kan det være nødvendigt at forbore. 1. Du starter ved at lægge første planke mod en retholt Ved planker hvor der ønskes isat propper skal der monteres 2 stk. 45 mm spånskruer pr. strø. Hold 25 mm afstand fra kant af planke til midt skrue. Der forbores med hulbor for propper med pilotbor og Ø 15 mm propper monteres. Husk at lime propperne i hullet brætsmål skal overholdes og der kan eventuelt anvendes spacers i 0,3 eller 0,6 mm tykkelse. 6.

5 Der skal være mindst 300 mm afstand mellem 2 samlinger. Flyverstød må ikke forekomme i to tilstødende plankerækker indenfor samme strøfag. Der skal mindst være en gennemgående planke efter hvert flyverstød Planker med en længde mindre end en plankebredde limes i fer og not ved endestødssamlingerne, samt undtagelsesvist i fer og not ved den sidste gennemgående planke ved væggen Anvend altid slagklods eller slagskinne. Ved planker der krummer kan det være nødvendigt, at kile plankerne på plads

6 Beton eller tyndpuds Ved undergulve af beton eller tyndpuds kan plankerne fuldklæbes. Betonen skal være helt plan. Det vil sige max. +/- 2 mm over 2 m, målt med en retholt. For at opnå den rette planhed kan gulvet rettes op ved udspartling eller evt. med en plade. Der fuldklæbes på ren og stabil overflade. Ved beton med max. 80% restbyggefugt, kan plankerne limes direkte på med HØRNING MS gulvlim 980. Anvend limspartel nr. 6. Forbrug: 1000 g pr. m 2. Ved fugtig beton højere end 80% restbyggefugt, skal teknisk afdeling kontaktes eller man kan udlægge en fugtsikring (se under punkt 1). 2. Der kan også skrues en anslagsliste fast til underlaget ca. en plankebredde fra væggen. Plade Pap Fugtspærre bræts mål skal overholdes og der kan eventuelt anvendes spacers i 0,3 eller 0,6 mm tykkelse. Beton 1. Fugtsikring kan foretages ved udlægning af 0,2 mm plastfolie bør tapes med 20 cm overlæg, 500 gr. gulvpap/trinstøjsdæmpende materiale og en min. 15 mm træbaseret plade med fer og not. Vælger du denne konstruktion, skal du fra nu af følge vejledningen om "Limning på plade". Limning på beton Ved fuldklæbning må den maximale plankebredde være 160 mm. 4. HØRNING MS gulvlim 980 (limspartel 6) påføres. Der skal påføres ca g pr. m 2. Påfør ikke mere lim end lægning kan foretages indenfor 20 minutter. Montering foretages i den våde lim. Der må ikke presses lim op imellem plankerne og der må IKKE limes i fer og not. 1. Anvend f.eks. kiler til at justere plankernes retning i 1. række. 5. Ved limning er det vigtigt at plankerne under lægningen løbende belastes for derved at sikre optimal vedhæftning til underlaget. HØRNING MS Gulvlim 980 skal tørre i 48 timer inden evt. afslibning og overfladebehandling påbegyndes. Hvis gulvet leveres ubehandlet skal det efter lægning slibes og overfladebehandles som beskrevet på side 12.

7 På eksisterende gulv For at opnå den rette planhed skal undergulvet rettes op ved afhøvling, udspartling eller evt. med en plade. Plankerne kan skrues eller limes. Der skal være helt renset for eventuelt fedt og snavs inden nedlægningen af plankerne. Følg vejledningen herunder. 2. Hver planke skrues fordækt i fersiden pr. 50 cm. Ved skruning anvendes 4,2 x 35 mm Monta-Flex skruer med 45 gr. vinkel. Afhængig af træsort kan det være nødvendigt at forbore. 1. Bræddegulvet skal være stabilt, og uden knirkelyde. Om nødvendigt efterskrues Ved planker hvor der ønskes isat propper skal der monteres 2 stk 30 mm spånskruer pr. strø. Hold 25 mm afstand fra kant af planke til midt skrue. Der forbores med hulbor for propper med pilotbor og Ø 15 mm propper monteres. Husk at lime propperne i hullet. 2. Bræddegulvet skal være plant +/- 2 mm pr. 2 m, målt med en retholt Husk at lægge gulvpap (500g pr. m 2 ) mellem de to gulve (kun ved skruning). Plankerne lægges i modsat retning af det eksisterende gulv. Skruning på eksisterende gulv bræts mål skal overholdes og der kan eventuelt anvendes spacers i 0,3 eller 0,6 mm tykkelse. 6.

8 7. 3. Anvend f.eks kiler til at justere plankernes retning i 1. række. 8. Anvend altid slagklods eller slagskinne. Ved planker der krummer kan det være nødvendigt, at kile plankerne på plads. 4. Der kan også skrues en anslagsliste fast til underlaget ca. en plankebredde fra væggen. Limning på eksisterende gulv HØRNING planker kan udmærket fuldklæbes på eksisterende gulv. Der må ikke limes i fer og not. 5. Ved limning er det vigtigt at plankerne under lægningen løbende belastes for derved at sikre optimal vedhæftning til underlaget. HØRNING MS Gulvlim 980 skal tørre i 48 timer inden evt. afslibning og overfladebehandling påbegyndes bræts mål skal overholdes og der kan eventuelt anvendes spacers i 0,3 eller 0,6 mm tykkelse. Hvis gulvet leveres ubehandlet skal det efter lægning slibes og overfladebehandles som beskrevet på side HØRNING MS gulvlim 980 påføres med limspartel, nr. 6. Der skal påføres ca g pr. m 2. Påfør ikke mere lim end lægning kan foretages indenfor 20 minutter. Montering foretages i den våde lim. Der må ikke presses lim op imellem plankerne og der må IKKE limes i fer og not.

9 På plade HØRNING planker kan nedlægges på krydsfiner eller spånplade. Pladegulvet skal være helt plant. Det vil sige: max. +/- 2 mm over 2 m, målt med en retholt. Ved undergulv af træbaseret plade kan plankerne skrues, eller fuldklæbes. Ved udlægning af træbaserede plader på strøer med max. 520 mm centerafstand, skal der anvendes min. 19 mm gulvkrydsfiner eller 22 mm gulvspånplade. Ved udlægning på f.eks. eksisterende betongulv skal der anvendes min. 16 mm plade. Udlægningen af pladegulvet udføres efter pladeproducentens anvisning. For at dæmpe trin og trommelyde, udlægges der en 500 gr. gulvpap eller trinstøjsdæmpende materiale mellem plade og planker (kun ved skruning). Følg vejledningen herunder Ved planker hvor der ønskes isat propper skal der monteres 2 stk 30 mm spånskruer pr. strø. Hold 25 mm afstand fra kant af planke til midt skrue. Der forbores med hulbor for propper med pilotbor og Ø 15 mm propper monteres. Husk at lime propperne i hullet. Skruning på plade bræts mål skal overholdes. Anvend eventuelt spacers i 0,3 eller 0,6 mm tykkelse Hver planke skrues fordækt i fersiden pr. 50 cm. Ved skruning anvendes 4,2 x 35 mm Monta-Flex skruer med 45 gr. vinkel. Afhængig af træsort kan det være nødvendigt at forbore Ved montering af propper skal der forbores. 8. Anvend altid slagklods eller slagskinne. Ved planker der krummer kan det være nødvendigt, at kile plankerne på plads.

10 Limning på plade HØRNING planker kan udmærket fuldklæbes på træbaseret plade. Der må ikke limes i fer og not. Der fuldklæbes på ren og stabil overflade. 5. Ved limning er det vigtigt at plankerne under lægningen løbende belastes for derved at sikre optimal vedhæftning til underlaget. HØRNING MS Gulvlim 980 skal tørre i 48 timer inden evt. afslibning og overfladebehandling påbegyndes bræts mål skal overholdes og der kan eventuelt anvendes spacers i 0,3 eller 0,6 mm tykkelse. Hvis gulvet leveres ubehandlet skal det efter lægning slibes og overfladebehandles som beskrevet på side 12. Detaljer til planker Planker med træliste 2. HØRNING MS gulvlim 980 påføres med limspartel nr. 6. Der skal påføres ca g pr. m 2. Påfør ikke mere lim end lægning kan foretages indenfor 20 minutter. Montering foretages i den våde lim. Der må ikke presses lim op imellem plankerne og der må IKKE limes i fer og not. 1. Fuldlim listen med PVA trælim fugtklasse D3 i bunden af den not der er udført til trælisten. Isæt trælisten. 3. Anvend f.eks kiler til at justere plankernes retning i 1. række. 2. Monter næste planke. Efter nedlægningen, foretages der afslibning og overfladebehandling. Udskæring for radiatorrør 4. Der kan også skrues en anslagsliste fast til underlaget ca. en plankebredde fra væggen. 1. Opmål og marker rørets placering i den pågældende planke.

11 Planker med gummiliste Ved montering af gummilister, er det ikke nødvendigt at lime listen fast. Den isættes i den not, der er lavet i planken, og holdes fast af den næste planke. Det er en god idé, at være to til at sætte gummilisten i, da den kan være ret levende. 3. Bor igennem planken. Husk at der minimum skal være 10 mm luft hele vejen rundt om røret. 2. Efter nedlægningen, foretages der afslibning og overfladebehandling Fugning af skibsgulv 4. Skær planken over i centrum af hullet. Saml plankerne omkring hullet. 1. Forud for fugningen lægges gulvet i henhold til læggevejledningen. 5. Lim samlingerne og sørg for understøtning. Hvis det er muligt, kan der også udskæres en trekant på bagsiden af planken, sæt så planken på plads, og lim trekanten i. Når planken sættes ind, kan der evt. anvendes et koben. PAS PÅ ved gipsvægge. 2. Herefter påsættes der tape på oversiden af plankerne, helt op til noten. Aftapeningen minimerer dit slibearbejde og gør forbruget af fugemasse mindre. Brug evt. tapemaskine.

12 Ved afslibning af nyt gulv: Det er vigtigt at afslibningen udføres professionelt. Inden arbejdet skal udføres skal bygningen være lukket og tør, og der skal være konstant varme på bygningen. Behandlingen bør foretages uden påvirkning af træk og sol, da dette kan give en uensartet udtørring. 3. Hæftefladerne påføres Primer min. tørretid 60 min. Fugning skal udføres inden 4 timer. Se emballage. Herefter sættes bundtape i bunden af noten. Denne tape forhindrer, at fugemassen klæber fast i bunden, hvilket kan resultere i at fugen revner. Anvend evt. Bundtapemaskine. Fugen fyldes godt med fugemasse. Under hele udførelsen skal temperaturen ligge mellem 17 og 25 C og luftfugtigheden mellem 35 og 65% RF. Er der gulvvarme skal overfladetemperaturen sænkes til normal rumtemperatur (20-21 C). Gulvvarmeanlæggets temperatur må først hæves igen 5 døgn efter at overfladebehandlingen er udført. Der bør afdækkes ind til tilstødende lokaler, idet afslibningen støver. Inden afslibning påbegyndes skal gulvet være helt fri for fedt, mørtelklatter, spartelmasse, lim, maling, silikone etc. 4. Fugen trykkes godt på plads med spartel eller lignende. Finslibning foretages med en bånd- og valsesliber, først med korn 60, så 80 og afslut med 100. Efterfølgende afslibes gulvet med en rondelsliber med korn 100 eller 120. Afhængig af træsort kan der afslutningsvis også slibes med korn 120 eller korn 150. For at sikre at slibesporene fra grove korn kan fjernes, bør der højst springes én kornstørrelse over. Finslibning af planker og stave i faldende forløb foretages på langs af planker/ stave. Trægulve nedlagt i mønstre slibes normalt først diagonalt og derefter i rummets længderetning. Alternativt kan gulvet slibes i den retning hvor lyset kommer fra. Hele gulvfladen finpudses i den retning hvor lyset kommer fra. 5. Afdækningstapen fjernes. Fugemassen skal tørre mindst 5 7 døgn før afslibning og overfladebehandling. Efter endt slibning skal såvel gulvflader som tilstødende vandrette flader (fodpaneler, vindueskarme etc.) støvsuges omhyggeligt for at undgå urenheder i den efterfølgende overfladebehandling. Overfladebehandling: Ved overfladebehandling med HØRNING olie, kan du hente vejledning på vores hjemmeside:

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Junckers Stavparket Lægningsvejledning Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Stige Engelsk Skråtavl Kvadrat Inholdsfortegnelse Junckers systemløsninger for stavparket

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

MASSIVE PLANKER. Det ægte plankegulv

MASSIVE PLANKER. Det ægte plankegulv MASSIVE PLANKER Det ægte plankegulv HØRNING Plankegulve giver rummet et storslået, eksklusivt udtryk. De mange træsorter giver frit spillerum mellem lyse og mørke træsorter, forskellige bredder, mulighed

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Læggevejledning P ARKETMØNSTRE

Læggevejledning P ARKETMØNSTRE Læggevejledning P ARKETMØNSTRE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T -

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder e viste materialer er lidt dyrere end traditionelle materialer. Til gengæld får du ingen ærgrelser,hvis du følger vores anvisninger. Alt for ofte sker det, at folk bliver så irriterede over et dårligt

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

22 mm Elegance monteret på strøer

22 mm Elegance monteret på strøer Lægningsanvisning 22 mm Elegance monteret på strøer 08. september 2014 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm Elegance Wide Plank monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr.

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid.

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Klargøring Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Sørg altid for transportere vinylgulvet forsigtigt og opbevare det omhyggeligt for at undgå, at det vrider

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (5G KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre ProDeck KOMPOSIT ,2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme.

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Varmegulvsystem Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Testet Funktionsgodkendt 0131/06 GODKENDT Indfrier kravet i BR08 jvf. DS 410 Tak! Tak fordi du har

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET

MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET Hos HØRNING forhandler vi også kvalitets stav- og mønsterparket fra vore europæiske partnerfabrikker. Denne massive stav- og mønsterparket monteres på fast underlag. De massive

Læs mere

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning Lægningsanvisning Trægulve Svømmende & Fuldklæbning 21 August 2012 Lægningsanvisning Svømmende 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim)

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

SPEKVA. Montagevejledning. Massivtræ. August 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Montagevejledning. Massivtræ. August 2013. www.spekva.com Montagevejledning Massivtræ August 2013 www.spekva.com Indholdsfortegnelse Side Før monteringen - reklamationsret... 3 Modtagelse og opbevaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Fastgørelse...

Læs mere

pur natur pur natur Gulvbeskrivelser Læggevejledninger Plejevejledninger Tabeller

pur natur pur natur Gulvbeskrivelser Læggevejledninger Plejevejledninger Tabeller pur natur Gulvbeskrivelser Læggevejledninger Plejevejledninger Tabeller 1 / 37 pur natur 1 Gulvbeskrivelser 1 Læggevejledninger 1 Plejevejledninger 1 Tabeller 1 Om denne vejledning 5 Sådan bruges vejledningen

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET

HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET VORE HØJEKSKLUSIVE DANSKPRODUCEREDE GULVE HØRNING bygger på solide håndværksmæssige traditioner, hvor hver eneste stav kommer gennem kyndige hænder på vej til det

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo Domestic Elegance leveres med vejledninger i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaringer på illustrationerne og er inddelt i tre områder: Klargørings-, monterings-

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere