Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com"

Transkript

1 Installationsvejledning DSVF DTIF DTIR DTCE

2

3 Indeks 1 Introduktion Sikkerhedsanvisninger Installationsvejledning Systemoversigt Funktionsoversigt Installation, trin for trin Fastgørelsesmetoder Udregning af C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand Planlægning af installationen Klargøring af installationsstedet Installation af elementer Installation af varmeelementer Indendørs anvendelser Gulvopvarmning i tynde underlag Gulvvarme i betongulve Færdiggørelse af installationen Indstillinger Gulvtemperaturindstillinger Introduktion I denne installationsmanual dækker ordet "element" både varmekabler og varmemåtter. Hvis ordene "varmekabel" eller "varmemåtte" anvendes, gælder den pågældende anvisning kun for denne elementtype. Al dimensionering, produktvalg, installation og idrifttagning af et hvilket som helst system påhviler en autoriseret installatør. Det forventede anvendelsesformål for de varmeelementer, som denne installationsmanual omhandler, er kun gulvvarme. Elementerne må ikke installeres i metalgulve eller opbevaringsvarmesystemer. Elementerne skal indstøbes fuldstændigt, mindst 5 mm i beton, afretningslag, fliseklæb eller lignende. Ethvert system, der omfatter varmeelementer eller termostater købt af slutbrugeren skal godkendes at en autoriseret elektriker før idrifttagning. Inklusive type, størrelse, installation og forbindelse af varmeelementet Inklusive type, størrelse, forbindelse og indstillinger for den termostat, der styrer varmeelementet Kontakt det lokale DEVI salgskontor i tilfælde af andre anvendelsesformål. DEVI VIFTH301 3

4 1.1 Sikkerhedsanvisninger Varmeelementet må aldrig skæres over eller afkortes Hvis varmeelementet skæres over, bortfalder garantien. Kolde tilledninger må kun skæres over eller afkortes for at opfylde kravene. Elementerne skal altid installeres ifølge de lokale byggeregulativer og regler om kabelføring samt retningslinjerne i denne installationsmanual Enhver anden form for installering kan forringe elementets funktionsdygtighed eller udgøre en sikkerhedsrisiko, hvorved garantien bortfalder. Sørg for, at elementer, kolde tilledninger, tilslutningsbokse og andre elektriske komponenter ikke kommer i kontakt med kemikalier eller brændbare materialer under eller efter installation. Elementerne skal altid tilsluttes af en autoriseret elektriker ved hjælp af en fast forbindelse. Frakobl alle strømkredse før installation og service. Slutbrugeren må ikke have direkte adgang til tilslutningen til strømkilden. ❺ ❻ ❼ ❷ ❹ Hver varmekabelskærm skal jordes i henhold til de lokale regler på elområdet og forbindes til en fejlstrømsenhed (RCD). Den anbefalede fejlstrømsenheds udløsningspunkt er 30 ma, men det kan være op til 300 ma, hvis den kapacitive lækstrøm kan medføre fejludløsning. Varmeelementerne skal forbindes ved hjælp af en flerpolet afbryder. Elementet skal være forsynet med en korrekt dimensioneret sikring eller strømafbryder, f.eks. 10/13 A for en kold tilledning på 1,5 mm 2 og 16/20 A for en kold tilledning på 2,5 mm 2. ❸ ❶ 1. Varmekabel 2. Termostat 3. Føler 4. Skærm 5. RCD 6. Flerpolet afbryder 7. Sikring Tilslutninger Fase - Sort Nul - Blå Jord - Skærm Tilstedeværelsen af et varmeelement skal synliggøres ved hjælp af skiltning eller markeringer ved strømtilslutningsarmaturerne og/ eller ofte langs med kredsens ledning på let synlige steder. skal fremgå i al elektrisk dokumentation efter installation. Den maksimale effekt (W/m 2 ) for den faktiske anvendelse må ikke overskrides. 4 VIFTH301 DEVI

5 1.2 Installationsvejledning Forsigtig! Benyt ikke M1-klassificerede elementer på steder, der udsættes for høje mekaniske belastninger eller slagpåvirkninger. Klassifikationer fremgår af afsnit 1.3. Produktet indeholder ingen skadelige stoffer. Skal opbevares på et tørt, varmt sted ved temperaturer på mellem +5 C og +30 C. Forbered installationsstedet på passende vis ved at fjerne skarpe genstande, snavs osv. Mål ohmmodstanden og isolationsmodstanden regelmæssigt før og under installation. Anbring ikke varmeelementer under vægge og faste forhindringer. Min. 6 cm luft er påkrævet. Hold elementerne væk fra isoleringsmateriale, andre varmekilder og ekspansionsfuger. Elementerne må ikke berøre eller krydse hinanden eller andre elementer, og de skal være jævnt fordelt over områderne. Elementerne og især forbindelsen skal beskyttes mod belastning. Elementerne skal installeres mindst 30 mm væk fra ledende dele af bygningen, som f.eks. vandrør. En gulvføler er obligatorisk, og den skal forbindes til en termostat, der begrænser gulvtemperaturen til højst 35 C. 1.3 Systemoversigt DEVIflex DSVF DTIR DTIF DTCE Mekanisk klasse (IEC 60800) M2 M2 M2 M1 Gulvvarme i tynde underlag (<3 cm) D P P A Gulvvarme i betongulve (>3 cm) A A A P M1 M2 Til anvendelse i systemer med lav risiko for mekaniske skader, f.eks. installeret på jævne flader og indbygget i afretningslag uden skarpe genstande. Til anvendelse i systemer med højere risiko for mekaniske skader. P D A Primær anbefaling for dette anvendelsesformål. Udviklet og godkendt til dette anvendelsesformål. Anvendelig, men der findes bedre muligheder. 1.4 Funktionsoversigt 1. Element 2. C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand 3. Tilslutning af kold tilledning 4. Kold tilledning 5. Tilslutningsboks (såfremt den forefindes) 6. Føler 7. Termostat DEVI VIFTH301 5

6 2 Installation, trin for trin 2.1 Fastgørelsesmetoder DEVIclip CC Til opretholdelse af nøjagtig C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand (trin på 1 cm) på jævne overflader, UV-bestandig. Tape eller varmlim Til fastgørelse af elementer på hårde, tørre og jævne overflader. 2.2 Udregning af C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand For områder er C-C-afstanden afstanden i centimeter fra midten af et kabel til midten af det næste. C - C [cm] = Kabeleffekt [W/m] x 100 cm Effekt [W/m 2 ] Maks. C-C-afstand Tynde underlag (<3 cm) Betongulve (>3 cm) 10 cm 15 cm C - C [cm] = Område [m 2 ] x 100 cm eller Kabellængde [m] 10 W/m C-C [cm] 220V/380V 230V/400V 240V/415V , , Planlægning af installationen Tegn en skitse af installationen, der viser elementlayout kolde tilledninger og stik forgreningsdåse/kabelkasse (hvis aktuelt) føler tilslutningsboks termostat Gem skitsen Hvis man ved, helt nøjagtigt hvor disse komponenter befinder sig, lettes senere fejlfinding og udbedring af fejlbehæftede elementer. Husk følgende: Overhold alle anvisningerne i afsnit 1.1. Overhold den foreskrevne C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand, (kun varmekabler) - se afsnit 2.2. Overhold den påkrævede installationsdybde og mulige mekaniske beskyttelse af kolde tilledninger. Når der installeres mere end et element, må elementerne under ingen omstændigheder serie- 6 VIFTH301 DEVI

7 forbindes, men alle kolde tilledninger skal føres parallelt til tilslutningsboksen. To eller flere elementer kan installeres i det samme rum, men der må ikke installeres et enkelt element i to eller flere rum. Alle varmeelementer i det samme rum skal have den samme effekt (W/m 2 ), medmindre de forbindes til særskilte gulvfølere og termostater. Ved enlederkabler skal begge kolde tilledninger forbindes til tilslutningsboksen. 2.4 Klargøring af installationsstedet Fjern alle rester af gamle installationer, hvis dette er aktuelt. Sørg for, at installationens overflade er jævn, stabil, glat, tør og ren. 3 Installation af elementer Fyld om nødvendigt mellemrum rundt om rør, afløb eller vægge ud, eller anvend folieafdækning Der må ikke være nogen skarpe kanter, blade, snavs eller fremmedlegemer. Det frarådes at installere elementer ved temperaturer på under -5 C. Varmekablerne kan blive stive ved lave temperaturer. Efter udrulning af elementet forbindes det til netstrømmen i kort tid for at gøre kablet blødere, før det fastgøres. Måling af modstand Mål, kontrollér og notér elementets modstand under installationen. Efter udpakning Efter fastgørelse af elementerne Efter afslutning af installationen Hvis ohmmodstanden og isolationsmodstanden ikke svarer til mærkningen, skal elementet udskiftes. Ohmmodstanden skal ligge mellem -5 og +10 % af den angivne værdi. Isoleringsmodstanden skal udgøre >20 MΩ ved min. 500 V, helst 2,5 kv. 3.1 Installation af varmeelementer Overhold alle anvisninger og retningslinjer i afsnit 1.1 og 1.2. Varmeelementer Placer varmeelementet således, at det befinder sig mindst halvdelen af C-C-afstanden (indbyrdes kabelafstand) fra forhindringer. Elementerne skal altid være i god kontakt med varmelederen (f.eks. beton). Se de detaljerede oplysninger i afsnit 4. Varmekabler Overhold den foreskrevne C-C-afstand (indbyrdes kabelafstand) - se afsnit 2.2. Varmekablets bøjediameter skal være mindst 6 gange kablets diameter. Den faktiske kabellængde kan variere +/- 2 %. Varmemåtter Ved udrulning af varmemåtterne skal varmekablerne altid vende opad. Når varmemåtten når områdets grænse, skal beklædningen/nettet skæres over og måtten vendes, før den rulles. Den faktiske måttelængde kan variere indenfor følgende tolerancer: +/- 1 sløjfe for 5 til 10 m måtter. +/- 2 sløjfer for måtter, der er længere end 10 m. DEVI VIFTH301 7

8 Forlængelse af kolde tilledninger Undgå forlængelse af kolde tilledninger, om muligt. Forbind f.eks. kolde tilledninger til forgreningsdåser eller kabelkasser. Maks. 5 % tab af potentialestrøm i hele det kolde kabels længde. Ekstra længde af den kolde tilledning vil øge den kapacitive lækstrøm, hvilket betyder, at fejlstrømsenhedens udløsningspunkt måske skal være højere. Følere Følerne er under spænding (230 V) og skal føres i plasticrør Følerne kan forlænges ved hjælp af installationskablet. Se afsnit 4 for specifikke anvendelsesformål. Gulvfølere Obligatoriske under trægulve eller i undergulv af træ. Skal placeres på passende steder. Hvor de ikke udsættes for sollys eller træk fra døråbninger Derimellem >2 cm fra to varmekabler Røret skal flugte med gulvets overflade. Det kan være nødvendigt at forsænke røret for at opnå dette. Røret føres til tilslutningsboksen. 4 Indendørs anvendelser Konstruktion Tynde underlag* (<3 cm) Betongulve* (>3 cm) Træ Maks. 10 W/m og 100 W/m 2 Beton Maks. 20 W/m og 225 W/m 2 Gulvbelægning Træ, parket, laminat Maks. 100 W/m 2 Maks. 150 W/m 2 Tæppe, vinyl, linoleum og lign. Maks. 100 W/m 2 Maks. 150 W/m 2 Flisebelagte gulve i badeværelser, vinterhaver, kældere og lign. Flisebelagte gulve i køkkener, stuer, entréer og lign W/m W/m W/m W/m 2 * Kan være op til 225 W/m 2 i randzoner som under store vinduer Kun på undergulv i beton og under fliser Hvis forbundet til en særskilt gulvføler og termostat Trægulvbelægning Træ trækker sig sammen og udvider sig under påvirkning af rummets relative luftfugtighed (RH). Det optimale område er % RH. Brug ikke bøg eller ahorn i gulvbelægninger i flere lag, medmindre det er pressetørret. Installer en fugtbarriere til fundamenter <95 % RH og en dampspærre >95 %. Sørg for 100 % kontakt mellem elementer og det øvre gulvmateriale (ingen luftgab). Installer varmesystemet på hele gulvarealet ved en overfladetemperatur på 15 C. Installer altid en gulvføler for at begrænse gulvets overfladetemperatur. Du kan få flere oplysninger i afsnit VIFTH301 DEVI

9 4.1 Gulvopvarmning i tynde underlag Nye flisegulve i vådrum Se fig. 1. Nye fliser 2. Fliseklæb 3. Dampspærre (i vådrum) 4. Selvnivellerende middel 5. DEVImat eller DEVIflex varmekabel 6. Primer 7. Eksisterende fliser eller betongulv Ny gulvbelægning i tørrum Se fig. 1. Nye fliser, trægulv, laminat eller tæppe 2. Fugtbarriere og støjabsorberende måtte (trægulv/laminat) 3. Latex-baseret materiale/fliseklæb 4. DEVImat eller DEVIflex varmekabel 5. Primer 6. Eksisterende beton- eller trægulv Undergulv i træ skal forankres korrekt Påfør om nødvendigt gulvspartel, før varmeelementet installeres. Yderligere isolering (flisebagplader) Kan påføres mellem eksisterende undergulv og varmeelement. Polystyren (XPS) med høj trykstyrke >300 kn/m 2. Beton eller folie uden sprækker. Skal installeres ifølge producentens anvisninger. Gulvføleren skal installeres over isoleringen. Effekt maks. 10 W/m og 150 W/m2. Dampspærre Påføres i vådrum over varmekablerne. Påføres kun hvis ikke allerede installeret i eksisterende gulv. Vær omhyggelig, når der arbejdes med selvklæbende måtter, så spærren ikke beskadiges. Fliseklæb eller selvnivellerende spartelmasse Undergulvet primes efter leverandørens anvisninger. Varmeelementet skal fastgøres sikkert før påføring. Varmeelementet skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm. Nødvendigt værktøj Hammer. Mejsel. Limpistol. Kniv eller saks Installationsgennemgang Udskær en vægrille, og fastgør kabelkanaler og tilslutningsboks. Med mejslen laves en rille til følerrør og koldkabel. Fastgør følerrøret med f.eks. en limpistol. Rul elementet ud. Fastgør det til undergulvet. Ved vægge eller forhindringer skæres og vendes måttens net. Skær IKKE kablet over. Påfør fleksibelt selvnivellerende middel, dampspærre og/eller fliseklæb afhængigt af gulvfinish. 4.2 Gulvvarme i betongulve Nyt gulv i tørrum Se fig. 1. Trægulv, laminat eller tæppe. 2. Støjabsorberende måtte/stoffilt (under træ). 3. Fugtbarriere. 4. Beton. 5. DEVImat eller DEVIflex varmekabel. 6. Betonflise eller folie. 7. XPS-isolering. 8. Sand og jord. Varmekablerne må ikke røre isoleringen Varmekablet skal være adskilt af betonflise eller folie. DEVI VIFTH301 9

10 Indstøbning i beton, mørtel eller afretningslag Indstøbningen må ikke indeholde skarpe sten Skal være tilstrækkeligt våd, ensartet, fri for lufthuller Hæld med en moderat hastighed for at undgå, at elementet forskydes Undgå overdreven brug af river, skovle, vibratorer og tromler Varmeelementet skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm. Lad tørre cirka 30 dage ved beton og 7 dage ved støbemasser. Installationsgennemgang Påfør betonflise eller folie på isoleringen. Rul elementet ud. Fastgør det til undergulvet. Ved vægge og forhindringer skæres og vendes måttens net. Skær IKKE kablet over. Hæld med en moderat hastighed for at undgå, at elementet forskydes. 5 Færdiggørelse af installationen Tilslutning af kabler Se installationsmanualen til termostaten. Se koblingsdiagrammet og andre vigtige oplysningeri afsnit 1.1. Hold øje med, at den samlede ampereværdi ikke overstiger termostatens kapacitet. I så fald skal der installeres en kontaktor. Slutkontrol og dokumentation Efter installation af elementerne og kontrol af modstanden afsluttes installationen. Den samlede isoleringsværdi R over kablerne skal være maks. 0,2 m 2 K/W, der svarer til 20 mm fyr- eller 30 mm egetræ. Sørg for, at varmelederen (f.eks. gulv) kan holde til varmen fra elementet. Dette er særligt vigtigt, hvis elementet forbindes til en termostat, der ikke giver mulighed for konfiguration af maksimal temperatur. Se de detaljerede oplysninger i afsnit 4. Dette er særligt vigtigt, hvis elementet forbindes med en termostat, der ikke giver mulighed for konfiguration af maksimal temperatur. Dokumentér følgende med tekst, tegninger eller fotos: kabeltype, afstande, dybde, layout, kreds- ID, følere. placering af forbindelser mellem kold tilledning og varmeelement. placering af endeafslutning (kun dobbeltledere). placering af eventuelle ekspansionsfuger. Udfyld garantiformularen. Udfyld DEVImat advarselsmærkatet, og sæt det på eltavlen. Sæt slutbrugeren eller den tilsynsførende ind i, hvordan varmesystemet anvendes og vedligeholdes. Før hver periode med uafbrudt drift skal det kontrolleres, om der er fejl i fordelerkortet, termostaten og følerne. Kontrollér og sammenlign ohm-værdi og isolationsmodstanden igen. 10 VIFTH301 DEVI

11 6 Indstillinger Hvis elementet forbindes til en termostat som f.eks. en DEVIreg, skal de grundlæggende indstillinger konfigureres ifølge den nedenstående tabel og som beskrevet i termostatens installationsmanual. Termostat Maks. belastning Gulvvarme generelt DEVIreg 13x 16 A Rumtemp C DEVIreg 330/610 DEVIreg 53x DEVIreg 550 DEVIlink 16/10 A 15A 16A 15A (FT) Gulvtemp.: se afsnit 6.1 Maks. temperaturgrænse for gulv: 35 C Om relevant indstilles temperaturgrænsen ifølge producentens anbefalinger for at undgå beskadigelse af f.eks. gulvet. For de fleste typer trægulv gælder det, at temperaturen skal være omkring 27 C. 6.1 Gulvtemperaturindstillinger I overensstemmelse med ISO , den komfortable gulvtemperatur afhænger af gulvmaterialet. Alle gulvtemperaturindstillinger skal sættes et par grader højere for at kompensere for varmemodstanden i det øverste gulvlag. Betongulv (fliser) Blødt træ (fyr) Hårdt træ (eg) Tekstil (tæppe) 26-28,5 C 22,5-28 C 24,5-28 C C Termisk modstand [m 2 K/W] Eksempler på gulvtyper Detaljer Omtrentlig indstilling for at opnå en gulvtemperatur på 25 C 0,02 15 mm flise Sten eller keramik 26 C 0,05 8 mm HDF-baseret laminat > 800 kg/m 3 28 C 0,10 14 mm bøgeparket kg/m 3 31 C 0,13 22 mm solide egeplanker > 800 kg/m 3 32 C <0,17 Maks. egnede tæppetykkelse ved gulvvarme iht. EN C 0,18 22 mm solide fyrplanker kg/m 3 35 C Gulvtemperaturen skal øges langsomt i løbet af den første uge, så det nye gulv får tid til at sætte sig. Denne fremgangsmåde anbefales også i starten af en opvarmningssæson. DEVI VIFTH301 11

12 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej Vejle Denmark Phone: Fax: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. DEVI og DEVI logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes & VIFTH301 Produced by Danfoss 01/2012

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE Intelligent Heating Installations- vejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com 0 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................ 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger......................................

Læs mere

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer Installationsvejledning Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner...................................

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIflex -varmeanvendelser DSIG DTIP. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIflex -varmeanvendelser DSIG DTIP. www.devi.com Installationsvejledning DSIG DTIP www.devi.com 0 Indeks 1 Introduktion............................................... 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger...................................... 3 1.2 Installationsvejledning......................................

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Indendørs varmesystemer og rørsporing

Indendørs varmesystemer og rørsporing Installationsvejledning Måtter og kabler Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Indholdsfortegnelse Introduktion................................................... Sikkerhedsinstruktioner........................................

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Udendørs varmeapplikationer Måtter og kabler

Udendørs varmeapplikationer Måtter og kabler MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Måtter og kabler www.heating.danfoss.com Indholdsfortegnelse Introduktion................................................... Sikkerhedsinstruktioner........................................

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 233 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 233 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Notater Deviflex DTIP-10 varmekabler Deviflex DTIP-10 varme-kabler tilbyder en lang række

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

Velvære for hele familien

Velvære for hele familien Gulvvarme Dansk Velvære for hele familien Med elektrisk gulvvarme fra SAN kan du forkæle dig selv ved at træde ud på et dejligt varmt gulv, hver gang du har været i bad. Du kan også trygt lade datteren

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Klik og tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at du

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Installationsvejledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL

GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.DK PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi har været på det danske marked i mange år......og det vil vi også være i fremtiden.

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

DEVI ELEKTRISK VARME Marts

DEVI ELEKTRISK VARME Marts DEVI ELEKTRISK VARME Frostsikring af vandrør med selvbegrænsende kabel 11.01 Frostsikring af tagrender, nedløbsrør og skotrender med selvbegrænsende kabel 11.02 DEVIreg Smart 11.03 DEVIreg Touch 11.04

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

installationsvejledning

installationsvejledning DK installationsvejledning Selvbegrænsende varmekabler for temperaturvedligeholdelse af rørinstallationer - devi-hotwatt 1 2 Indholdsfortegnelse 4. 5..... Generelt om selvbegrænsende varmekabler Specifikationer

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse... 3 Produktvalg... 4 Dimensionering... 5 Installationsgennemgang... 6 Ibrugtagning... 7 Vigtigt... 7 Energiforbrug...

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere.

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Devidry - Click & Plug Det unikke kliksystem Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Click & Plug Systemet Click & Plug Systemet Elektrisk gulvvarme på den smarte

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning

Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning Elektriske is- og snesmeltningssystemer til tage, tagrender og udendørsarealer. 1devi.dk Lad DEVI gøre arbejdet Der er ikke noget så smukt som et hvidt

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat

Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat electricheating.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss ECtemp Touch 1 Introduktion..................... 2 1.1 Tekniske specifikationer...........

Læs mere

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater Applikationsguide Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater 6 anvendelseseksempler der hjælper dig med at designe og installere gulvvarmesystemer fra Danfoss. varme.danfoss.dk De rigtige produkter

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere