Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober."

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 5 september 2009 Inspiration fra Vesterhavet i august. Akvarel af Poul Anker. Seniorliv i akvarellens verden Nye udfordringer efter mit ophør i Danmarks Radio har givet mig mange store oplevelser. En lang række udstillinger rundt i landet og på internettet har medført flere spændende opgaver. Bl.a. udstillede jeg 2007 i Nordiska Akvarellsällskapet - Ronneby, Luleå og Edsvik/Stockholm i 2008 på 1. Internationale Watercolour Festival i Milano, Italien og her sidst på Akvarelmuseet i Llancà i Spanien, fra august i år. Vi var 20 europæiske akvarelmalere som med hver et billede udstlllede på Udstillingen 20 years, 20 visions. For nylig deltog jeg i en fællesnordisk akvarelkongres i Tuskjær Kulturcenter i Vestjylland. Her arbejdede vi 15 skandinaviske malere i en hel uge med akvarellens mange muligheder og forskelligheder. Bl.a var det provokerende og inspirerende, at se hvordan de svenske malere jonglerede med masser af vand, papir og stærke pigmenter, mens jeg stod og fedtede med mine langt mindre malegrejer. Sidst i september skal jeg sammen med billedhuggeren Erik Heide og maleren Dorte Berg censurere i forbindelse med Kunstforeningen Limfjordens efterårsudstilling - så jeg har masser at se til som pensionist. Poul Anker. Foreningen Tegnernes tidligere formand Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober. Efterårsfarver! Mail en efterårstegning med en kort tekst til Nyhedsbrevet: inden 20. oktober og bliv set i Nyhedsbrevet november!

2 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 5/2009 SIDE 2 Skolebogmessen 2010 Foreningen Tegnernes flotte stand på Skolebogmessen. Foto: Arne Dahl. Så er det ved at være tid til tilmelding: Der er deadline 1. oktober for tilmelding til Skolebogmesserne i foråret Disse finder sted i Roskilde onsdag den 10. marts og torsdag den 11. marts og i Aarhus onsdag den 14. april og torsdag den 15. april. Vi håber, I vil være med til at udstille ét af stederne eller begge steder, men det kræver altså, at I tilmelder jer som skrevet senest 1. oktober 2009 til Bente Zeij: tlf , tlf eller mobil De eneste udgifter for deltagerne vil være udgifter til eget PR-materiale samt rejseudgifter. der skal desuden regnes med lidt praktisk arbejde i forbindelse med ophængning og nedtagning. På forhåbentlig gensyn på messen Bente Statens Kunstråd indkalder gode idéer Statens Kunstråd opfordrer kunstnere, kunstinstitutioner, kommuner og andre til at komme med ideer til markante kunstprojekter, som rådet kan støtte. Statens Kunstråd ønsker at sprænge rammerne for, hvordan kunststøtte uddeles ved at støtte gennemførelsen af markante kunstneriske projekter og initiativer uden på forhånd at have fastlagt puljer og beløbsrammer. Statens Kunstråd inviterer i stedet kunstnere, kunstorganisationer, kommuner og andre til at komme med inspiration, gode ideer og konkrete forslag. Statens Kunstråd indkalder nu ideer til projekter og initiativer, som involverer de fire kunstarter, rådet støtter billedkunst, musik, litteratur og scenekunst og som vil give mange mennesker mulighed for at opleve og opfatte kunst på en ny måde. Samtidig skal projekterne gerne stimulere debatten i samfundet om kunstens væsen og nødvendighed samt fremme nye brugergrupper. Kunstrådet vil ved udvælgelse blandt de indsendte ideer lægge særlig vægt på, at de bygger på talent og kvalitet og kan gennemføres på et højt kunstnerisk og professionelt niveau. Projekterne skal udformes i relation til et eller flere af Statens Kunstråds fire udvalgte indsatsområder: Kunsten og globalisering, Kunsten og kommunerne, Børn, unge & kunst samt Formidling.

3 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 5/2009 SIDE 3 Udstillingsaktivitet Det er dejligt at få del i medlemmernes udstillingsaktiviteter. Susanna Hartmann har tre gange i den forløbne sommer været rundt i landet med sine billeder senest i Brædstrup i Jylland. Vi anmelder gerne inden for egne fire vægge, hvilket efterpå er tilgængeligt for alle ved at I klikker på udråbstegnet i hovedet på hjemmesiden. Her vil I også finde PDF-filer af vore udsendte Nyhedsbreve, så I ikke behøver at fortvivle, hvis I skulle komme til at slette dem i jeres mailboxe.

4 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 5/2009 SIDE 4 Svend Grams Mindelegat Til venstre, Poul Anker lykønsker Tor Slotmann, grafisk designer, med Svend Grams Mindelegat. Foto: Arne Dahl. Det var 19. gang, at Finn Simonsen og jeg uddelte rentetilskrivningen af Svend Grams Mindelegat ved en mindre sammenkomst i Costum House torsdag d. 28. maj. Omkring 40 projekter var indløbet inden ansøgningsfristens udløb. Der blev ialt uddelt ca kr. til følgende ansøgere: Tor Slotmann, grafisk designer, København Dækning af research, analyse og skitsering i forbindelse med design af skriftfamilien Alfabeta. Eva Toft, billedkunstner, København Dækning af studierejse til Berlin for at tegne og male og fotografere byen. Eva Toft skal deltage i gruppeudstilling hos Galleri Jytte Arntzen i november 09. Eva arbejder i feltet mellem abstraktion og figuration. Johannes Balsgaard, grafiker og maler, København Dækning af gennemførelse af rejse, vækstproduktion og deltagelse i udstilling Vevringutstillinga i Vest-Norge i sommeren 2009 Med repræsentation i legatstyrelsen for Svend Grams Mindelegat varetages Tegnernes interesser på optimal vis. Mindelegatet støtter forskningsprojekter, videreuddannelse samt studierejser. Legat-uddelingen sker normalt én gang årligt. Oplysninger om legatet stiles til Poul Anker, Højstens Boulevard 11, 2605 Brøndby, tlf , På udvalgets vegne Poul Anker

5 Dansk Kunst nr. 65: :59 Side 1 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 5/2009 SIDE 5 DANSK Nr. 65 August 2009 KUNSTNERRÅD Det skabende møde Om Statens Kunstråds huskunstnerordning af Cai Ulrich von Platen NYHEDSBREV Siden 2003 har skoler, gymnasier, fritidsordninger, kommuner m.v. - og kunstnere, kunnet søge Statens Kunstråd om støtte til en huskunstneransættelse i en eller flere konkrete institutioner. Ansættelserne har varieret fra 1 dag og op til 1 år, men formålet har altid været at etablere et skabende møde mellem kunstnere og børn og unge. Skabende i den forstand at udgangspunktet er kunsten - kunstneriske metoder, processer og kriterier. Dermed er det også slået fast at det er kunstneren der opstiller de faglige præmisser og har ansvar for proces og evt. resultat. Og møde fordi man tilbringer tid sammen. En tid som skal være rummelig med plads til det uforudsete. Et skabende møde består af mere end et fælles fysisk resultat (et værk). Mere end socialt samvær, social træning og dannelse. Mere end den udforskende leg (en processuel opdagelsesrejse). Mere end læring (envejskommunikation). Et godt skabende møde indeholder det hele. Mere eller mindre. Der har selvfølgelig, især i starten, været en vis skepsis blandt kunstnerne over for denne udbygning af den statslige kunststøtte. Skal kunstnerne nu til at være pædagoger, hvad sker der med kunsten når den så specifikt er rettet mod børn og unge? Er det ikke vores opgave at lave kunsten, og overlade det til andre må formidle den? Skal man ikke lade børnene komme til kunstinstitutionerne, som jo kan levere en kunstnerisk oplevelse i professionelle rammer. Til det kan man svare følgende: Der er ingen kunstnere der SKAL mødes med nogen som helst, hvis de ikke selv vil. Statens Kunstråd er ingen arbejdsanvisning, der placerer kunstnere i job de ikke selv har valgt. Hele konstruktionen er meningsløs, hvis den ikke bygger på lyst og kunstnerisk relevans. Kunstrådets rolle er i denne sammenhæng at give rum, økonomisk støtte og anerkendelse til de kunstnere, som vælger skabende møder som en del af deres kunstneriske praksis. I mine øjne er dette felt et eksempel på, hvad der kan blive en markant udvidelse og nytænkning af Kunstrådets arbejde. Det er nemlig ikke kun børn og unge, som er relevante deltagere i skabende møder - det gælder for alle aldersgrupper og en bred vifte af institutioner. Når huskunstnerordningen har været så stor en succes, som den faktisk har, så er det både fordi børnene, og de voksne som omgiver dem, faktisk kan mærke suset, men også fordi et voksende antal kunstnere anvender det skabende mødes metode som en logisk og relevant del af deres praksis. Huskunstnerordningen har været en spydspids for udviklingen af og respekten for det skabende møde som en del af det statslige støttesystem. Derfor er det i første omgang den, der skal forankres og udvikles, men perspektivet er altså efter min mening større end bare børn og unge. Der kan være huskunstnere mange steder. Huskunstnerordningen er en tidsbegrænset særbevilling, der udløber med udgangen af Statens Kunstråd har ikke midler til at fortsætte ordningen inden for eget budget og har derfor foreslået, at den bliver gjort permanent med en fast finanslovsbevilling, samt udvidet hvad angår bl.a. ansøgerfelt og tilskudsandel. Ordningen figurerer endnu ikke på finanslovforslaget for 2010, men det vil være et stort tilbageskridt og en kunstpolitisk brøler, hvis politikerne i de kommende forhandlinger vælger ikke at sikre huskunstnernes fremtid. Læs mere på Cai Ulrich v. Platen er billedkunstner og medlem af Statens Kunstråd Kontrakter, honorarer, engangsvederlag, aftalebrud, erhvervslejemål, fri proces, citater og plagiater Kunstnernes Retshjælp yder gratis rådgivning til kunstnere, som i deres forbindelse med deres virke løber ind i juridiske problemer eller har brug for rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af kontrakter osv. Kunstnernes Retshjælp holder åbent hver mandag mellem kl. 19 og 21. Du kan enten ringe, maile eller møde op personligt. Kunstnernes Retshjælp Vingårdsstræde 21, København K Tlf.: Mail:

6 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 5/2009 SIDE 6 Statsminister Lars Løkke Rasmussen Statsministeriet, Christiansborg Prins Jørgens Gård København K København 4. september 09 Kære Lars Løkke Rasmussen Dansk Kunstnerråd skriver hermed til dig, fordi vi har konstateret en fejl i regeringens interne kommunikation. Vi beder om at fejlen bliver udbedret til gavn og glæde for os alle. Derfor denne henvendelse fra Dansk Kunstnerråd, der repræsenterer ca danske kunstnere. Sagen er, at de enkelte ministerier i din regering tilsyneladende handler uden at undersøge, hvilke konsekvenser deres beslutninger har for andre ministerier, og det giver uro langt uden for regeringens egne rækker. Et eksempel: I foråret 2009 lavede Skatteministeren en lov der påbød, at alle modtagere af royalties og kopieringsvederlag skulle betale arbejdsmarkedsbidrag heraf. Det betød en reel beskæring af danske kunstneres indtægter med mindst 5 millioner kroner, og for de berørte kunstnerorganisationer kom det som et lyn fra en klar himmel. Det gjorde det vist også for kulturministeren, for Skatteministeriet havde ikke orienteret Kulturministeriet om ændringen. Vi protesterede mod ændringen, men alligevel blev ordningen vedtaget, og danske kunstnere fremstod i offentligheden som en gruppe, der altid brokker sig, og det er ikke et image, vi er glade for. Et andet eksempel: I forslaget til den kommende finanslov står der, at spillesteder, egnsteatre, de små storbyteatre og Københavns Teater får deres bevillinger beskåret med et tocifret millionbeløb. Det viser sig, at disse nedskæringer er blevet vedtaget i Erhvervsministeriet, og da kulturminister Carina Christensen blev spurgt om begrundelsen, vidste hun tilsyneladende ikke, hvad hun skulle svare, for Kulturministeriet var ganske enkelt ikke blevet informeret. Et tredje eksempel er den såkaldte huskunstnerordning. Det er en ordning hvor skoler, gymnasier og fritidsordninger kan ansætte en kunstner i en kortere eller længere periode. Nu kunne vi pludselig læse i avisen, at den skal afskaffes. Et fjerde eksempel er fjernelsen af tilskuddet til kulturskoler og billedkunstneriske uddannelser. Vupti var de væk. Vel at mærke uden forudgående diskussion. Tænk, hvis vi var blevet inddraget i drøftelserne om arbejdsmarkedsbidraget, om teaterstøtten, om huskunstnerordningen og andre foranstaltninger? Det blev vi ikke, og nu er det ikke længere den offentlige debat, der tæller, nu kræves der et stort lobbyarbejde. Vi synes ikke det er en god måde at føre kulturpolitik på, og vi beder derfor om, at de kommunikationsbrist der er i regeringen bliver udbedret, så vi får en chance for at være konstruktive medspillere i udviklingen og vedligeholdelsen af dansk kunst og kultur. Venlige hilsner Franz Ernst formand, Dansk Kunstnerrråd Dette brev sendes som åbent brev til pressen Dansk Kunstnerråd, Borgergade 111, 1300 Kbh K, tlf ,

7 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 5/2009 SIDE 7 C Foreningen Tegnerne Tegnerforbundet af 1919 Hjemmeside: Blog: blogspot.com Medlem af: Nordisk Visuel Kommunikation CopyDan Billedkunst Danske Billedautorer Image2use Dansk Kunstnerråd Sekretariat og revision: Dansk Revision København Postbox 2636, 2100 København Ø Lersø Park Allé 42-44, 4. sal att.: Tegnerne/Vibeke Hegner Advokat: Michael Nathan, Bestyrelsen: Bente Zeij, formand, Jørgen Hedegaard, næstformand Claus Cornelius Hansen, kasserer Arne Dahl Ole Jensen Foreningens hjemmeside og Nyhedsbrevet Tegneren: Jørgen Hedegaard, Medlemsbladet Tegneren: Claus Cornelius Hansen, redaktør Nordisk Visuel Kommunikation og CopyDan: Arne Dahl Dansk Kunstnerråd: Claus Cornelius Hansen Når I indbetaler kontingent med check eller på postgiro, er det meget vigtigt at I noterer jeres navn og medlemsnummer på kortet. Det vil gøre administrationen betydelig lettere! www Sådan kommer du på tegnernes hjemmeside Her kan du som medlem af foreningen blive set af magasiner, forlag, reklamebureauer og andre potentielle indkøbere af tegninger. Du kan få vist op til 12 tegninger på hjemmesiden. Max. størrelsen på tegningerne er 625 pixel bred og højden bestemmer du selv, men vi anbefaler max. 600 pixel. Mail de 12 tegninger som jpg filer til: husk at nummerere filerne fra 1 til 12, fx 01.jpg, 02.jpg osv. På den måde bestemmer du selv i hvilken rækkefølge dine kommende kunder ser dine arbejder. tegnerforbundet af 1919 Tegneren Nyhedsbrev for Foreningen Tegnerne. Indlæg til nyhedsbrevet sendes til Jørgen Hedegaard, Nørredamsvej 55A, 3480 Fredensborg. tlf Layout: ArtMind.nu Foreningens hjemmeside: Foreningens blog: foreningen-tegnerne.blogspot.com

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Tema: Billedkunstens Grå Guld Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Læs også om: Billedkunsten efter Muhammed-tegningerne Det ny Charlottenborg DRs generaldirektør lover mere kunst og kultur på TV Bkf-bladet

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Deadline for næste nyhedsbrev: mandag den 27. 09. 14.

Deadline for næste nyhedsbrev: mandag den 27. 09. 14. D:28.08. 2014 Nyhedsbrev nr. 19. Ansvarshavende: Arne Mikkelsen, Bispevej 16, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.2984.5851; E mail: armi@odsherred.dk Kopiering af dette nyhedsbrev anbefales. SF Odsherred udsender hermed

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

FORFATTEREN. Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord

FORFATTEREN. Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord FORFATTEREN 7 2010 Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord leder Kan vi og skal vi ryste støvet af os? Vi er ret moderne i bestyrelsen.

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere