HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice"

Transkript

1 HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice får virksomheden installation og konfiguration af et HP StoreEasy 1000/3000 og X1000/3000 Network Storage System og dets tilhørende eksterne komponenter. En HP-servicespecialist installerer og foretager kabelføring for HP StoreEasy 1000/3000 og X1000/3000 Network Storage System samt op til fire ekstra HP D2600- eller D2700-diskkabinetter. Servicespecialisten kører den påkrævede HP-understøttede software, kontrollerer firmwareversionerne og opdaterer dem til de krævede versioner. Med denne installations- og opstartsservice får virksomheden den anbefalede HP-standardkonfiguration. Desuden får I planlægning inden leveringen og et kort orienteringsmøde. Fordele Serviceydelsen leveres på et på forhånd aftalt tidspunkt, der passer jeres organisation Hurtig installation, forudsat at alle forudsætningerne for serviceydelsen er opfyldt, inden serviceydelsen påbegyndes Sørger for, at dine it-medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneopgaver og -prioriteter Reduceret implementeringstid og -omkostninger Installation og opstart foretaget af en teknisk ekspert fra HP En HP-servicespecialist er til rådighed til at besvare grundlæggende spørgsmål under leveringen af serviceydelsen Accept af, at forudsætninger er opfyldt før påbegyndelse af installation. Hovedpunkter for serviceydelserne Serviceplanlægning Serviceimplementering Installationsverificeringstests (IVT) Kundeorienteret session

2 Specifikationer Tabel 1. Servicefunktioner Ydelse Serviceplanlægning Serviceimplementering Beskrivelse En HP-specialist vil planlægge alle de nødvendige aktiviteter, herunder identifikation af eventuelle forudsætninger, og oprette en tidsplan for leveringen af serviceydelsen på et tidspunkt, som er aftalt af HP og kunden, og som ligger inden for HP's almindelige forretningstider undtagen helligdage, medmindre andet er aftalt af HP. Ydelser, der leveres uden for HP's normale åbningstid, vil blive faktureret særskilt. Installationen, planlægningen og koordineringen inkluderer: Kommunikation med kunden, herunder kundens spørgsmål om levering af serviceydelsen Kontrol af, at alle forudsætninger for serviceydelsen er blevet opfyldt, vha. en tjekliste inden leveringen Planlægning af implementeringen af netværks-storage-systemet på et aftalt tidspunkt En kort rådførelse for at hjælpe kunden med at definere målene for konfigurationen ud fra programydelse, tilgængelighedskrav og HP's best practices Oprettelse af en installationsplan, som vil blive brugt som retningslinje for koordineringen af installationen og opstarten Serviceimplementeringen inkluderer: Udpakning og kontrol af ordren Installation af HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage System på et rack, som stilles til rådighed af kunden Installation og kabelføring af op til fire eksterne storage-udvidelseskabinetter (D2600- eller D2700-diskkabinetter), når de bestilles og installeres samtidig med StoreEasystorage-systemet. Installation af en Fibre Channel-host bus-adapter og tilslutning til et SAN-forbundet båndsystem til sikkerhedskopiering, hvis det er relevant (for StoreEasy 3000-storagesystemer) Tilslutning af etablerede netværkskabler, som stilles til rådighed af kunden, til kabinettet Gennemførelse af installationen af operativsystemet Gennemførelse af Initial Configuration Tasks (ICT) efter første login, hvilket inkluderer følgende: Installation og tilslutning af NAS-hovedet ved brug af kabler, som kunden leverer. Initialisering af NAS-hovedet via webbrugergrænsefladen, herunder opsætning af netværksadressen og relevante domænevariabler i NAS-operativsystemet Tilslutning af internt NAS-lager og eksternt lager, der sælges som dedikeret NAS-lager, samt gennemførelse af den grundlæggende LUN-konfiguration Tilslutning af lager i et SAN (storage area network) og gennemførelse af den grundlæggende LUN-konfiguration Hvis der er købt NAS-clusterkomponenter (se afsnittet "Serviceforudsætninger"), tilsluttes NAS-hovederne, og clusterserviceydelserne konfigureres, og der oprettes et clustermiljø, herunder konfiguration af quorumdisken og oprettelse af en standardclustergruppe: Konfiguration af netværk Konfiguration af HP Integrated Lights-Out (ilo) Indstilling af dato og klokkeslæt Angivelse af clusternavnet og domænet Aktivering af automatiske opdateringer, hvis det ønskes 2 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

3 Specifikationer Tabel 1. Specifikationer (fortsat) Ydelse Beskrivelse Oprettelse, visning og kontrol af et øjebliksbillede StoreEasy 3000-storage-systemer i cluster Tilslutning af clusters heartbeat-kabel Oprettelse af en disk med konfigurationsoplysninger om cluster (cluster witness disk) Godkendelse og oprettelse af cluster Oprettelse af en eksempelclusterfilserver og konfiguration af en værtsbrugertilknytning for at give henholdsvis CIFS'er (Common Internet File System) og NFS'er (netværksfilsystem) adgang til sharen. Installationsverificeringstests (IVT) Kundeorienteret session HP-servicespecialisten udfører de relevante kontroltest af installationen for at bekræfte, at produktet fungerer, herunder: Kørsel af de nødvendige kontroltest af installationen (oprettelse af en fælles mappe eller en clusterfilserver) Kørsel af yderligere test for at hjælpe med til at sikre, at den nyligt oprettede fil-share og datakopien af fil-sharen er tilgængelig fra en klient Servicespecialisten afholder et orienteringsmøde med kunden for at gennemgå installationen og demonstrere den grundlæggende drift af det installerede HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage System. De emner, som gennemgås på orienteringsmødet, inkluderer typisk: En gennemgang af de væsentligste funktioner i HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage System En gennemgang af HP StoreEasy 1000/3000 System Manager og driften af det, herunder grundlæggende administrative- og vedligeholdelsesfunktioner som LUN-oprettelse og -fjernelse, administration af reservedrev, LUN-udvidelse, konfiguration af advarsler og samt overvågning af systemstatussen Fremfinding af HP-websiden for HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage System Fremfinding og brug af HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage System Administrator Guide En demonstration af omkonfiguration af HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage System (tilføjelse af diskkabinetter og NFS-eksporter) En demonstration af, hvordan HP System Management Homepage (SMH) kan bruges til at overvåge systemet En forklaring af de rigtige metoder til at tænde og slukke for et system med tilføjede eksterne storage-udvidelseskabinetter En forklaring af processen for serviceudgivelser (SR) og firmwareopdateringer Oplysninger om, hvor serviceudgivelserne og firmwareopdateringerne kan findes En forklaring af kundens proces for at få rådgivning Oplysninger om fejlfinding til support af serviceydelsen og en forklaring af, hvordan HP's supportafdeling kontaktes En oversigt over kundens udskiftelige enheder Fremfinding og brug af den online hjælp En kort runde med spørgsmål og svar Kundeorienteringsmødet er uformelt, foretages typisk ved en administrationskonsol med udvalgte medarbejdere fra kundens virksomhed og er ikke beregnet som undervisning eller erstatning for egentlig oplæring i produktet. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 3

4 Servicebegrænsninger Følgende aktiviteter indgår ikke i ydelsen: Programintegration eller integration af produkter eller tilbehør fra andre leverandører end HP indgår ikke i systemet Gendannelse og support af operativsystem, samt software og data Driftstest af applikationer eller yderligere test, som kunden ønsker udført Serviceydelser, som efter HP's opfattelse måtte være nødvendige som følge af, at medarbejdere uden tilknytning til HP uden tilladelse har forsøgt at installere, reparere, vedligeholde eller ændre hardware, firmware eller software. Enhver serviceydelse, som ikke entydigt er specificeret i dette dokument eller en tilhørende joberklæring, indgår ikke i denne serviceydelse. Der kan opkræves rejsegebyrer i nogle områder kontakt den lokale HP-repræsentant for at få flere oplysninger. Serviceforudsætninger Kunder skal opfylde følgende forudsætninger i forbindelse med denne leverance: Kunden skal have opfyldt alle betingelser for klargøring af det sted, hvor serveren skal placeres, som beskrevet i produktmanualen og/eller den kundeundersøgelse, som HP har sendt til kunden efter den første serviceanmodning. Kunden skal have købt alle de nødvendige kabler, som skal tilsluttes storage-serveren, som beskrevet i produkthåndbogen. Hvis storage-serveren skal anvende SAN-tilsluttet storage, skal denne storage være driftsklar, og mindst én ekstra LUN skal kunne konfigureres som fil-share. Hvis der ønskes en storage-server/nas-cluster, skal der købes en anden kompatibel storage-server/nasenhed med tilknyttet installations- og startservice og et NAS Cluster Kit med tilknyttet installationsservice. De(n) eksisterende installerede rack(s) skal have tilstrækkeligt med PDU'er og rackplads til HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage System og eventuelle yderligere D2600- eller D2700-diskkabinetter, som er bestilt. Den nødvendige netværksforbindelse skal være konfigureret og til rådighed for kabinettet. Kunden er ansvarlig for at levere en (valgfri) server, som opfylder minimumskravene til HP's værktøjer til fjernsupport. Kundens ansvar Kunden skal: Kontakte HP inden for 90 dage efter købet for at aftale leveringen af servicen. Koordinere serviceimplementering for produkter, der vedligeholdes af tredjepart, med HP (hvis det er relevant). Sikre, at alle serviceforudsætninger, der er nævnt i afsnittet "Serviceforudsætninger", er opfyldt. Udfylde og returnere den HP-tjekliste, som kræves inden levering, til servicespecialisten mindst to uger inden starten af serviceydelsen Udnævne en medarbejder fra kundens virksomhed, som på vegne af kunden vil give alle godkendelser, udlevere oplysninger, sikre at al hardware, firmware og software, som HP's servicespecialist skal bruge for at kunne levere denne serviceydelse, er tilgængelig, og at der er licenser til softwareprodukterne, og som er til rådighed til at assistere HP med at levere serviceydelsen 4 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

5 Stille it-administrationsressourcer (server, storage, database og netværk) til rådighed til indsamling af de nødvendige oplysninger, muliggøre kurser og interview efter behov og udføre alle de konfigurationsaktiviteter, som er nødvendige for at muliggøre leveringen af serviceydelsen, herunder, men ikke begrænset til: Legitimationsoplysninger til domænet til oprettelse af cluster IP-adresser (hvis der anvendes en statisk IP) Der kræves mindst to IP-adresser (system og ilo) til systemer, der ikke er i cluster Der kræves mindst seks IP-adresser til clustersystemer Én adresse for ilo pr. node Én adresse pr. node Én adresse for cluster Én adresse pr. clusterressource (filserver) Sikre tilgængeligheden af en eller flere personer, som kan give administratoradgang til de systemer, hvor arbejdet skal udføres når som helst under leveringen af serviceydelsen Give al nødvendig netværks- og administrationshjælp, så HP's værktøjer til fjernovervågning og -support kan kommunikere med HP Support Center Sikre, at al den nødvendige firmware og de nødvendige drivere for miljøet er på plads, inden leveringen af serviceydelsen påbegyndes i virksomheden. Udpakke produkter og stille kasserne umiddelbart i nærheden af det sted, hvor installationsservicen skal finde sted Overholde licensbetingelser og vilkår for brug af eventuelle HP-serviceværktøjer, der bruges til at hjælpe med at levere denne service, efter behov Være ansvarlig for al sikkerhedskopiering og gendannelse Stille et passende arbejdsområde til rådighed ved levering af denne service, herunder adgang til en udgående telefonlinje, strøm og eventuelle netværksforbindelser i det omfang, det måtte være nødvendigt. Give HP fuld og ubegrænset adgang til alle steder, hvor arbejdet skal udføres Aktivt medvirke til, at HP kan identificere og løse problemet i det omfang, HP anmoder om det Generelle bestemmelser/andre undtagelser HP forbeholder sig ret til at fakturere kunden (på tid- og materialebasis) for alt ekstra arbejde, der ligger uden for indholdet af den angivne servicepris, og som skyldes kundens manglende iagttagelse af serviceforudsætninger eller andre bestemmelser. HP forbeholder sig ret til at ændre prisen for denne service, hvis kunden ikke planlægger og sørger for efterfølgende levering inden for 90 dage efter købet. HP's mulighed for at levere denne service afhænger af kundens fulde og rettidige samarbejde med HP, ligesom det er afgørende, at de oplysninger og data, som kunden leverer til HP, er nøjagtige og fuldstændige. Eksempler på aktiviteter, der ikke er omfattet af denne service: Serviceimplementering på hardware, der ikke er dækket af en HP garanti eller servicekontrakt. Serviceimplementering på hardware, der er dækket af en vedligeholdelseskontrakt med tredjepart. Serviceydelser, som efter HP's opfattelse måtte være nødvendige som følge af, at medarbejdere uden tilknytning til HP uden tilladelse har forsøgt at installere, reparere, vedligeholde eller ændre hardware, firmware eller software. Serviceydelser, der er påkrævet pga. problemer, som ikke vedrører hardware eller software, der vedligeholdes af HP. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 5

6 Integration med eventuelle hardware- eller softwarekomponenter, som ikke understøttes af HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage System Implementering af flere HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Systems; der kan bestilles flere forekomster af serviceydelsen til større konfigurationer eller flere placeringer Indlæsning, administration eller behandling af kundedata, optimering af ydelsen eller support efter installationen Driftstest af programmer eller fejlfinding af forbindelser, netværk, kompatibilitet eller hardware-relaterede problemer Planlægning, design eller implementering af kundens overordnede SAN- eller fabric-arkitektur Implementering af andre hardware- og software-, database-, storage-, SAN- og netværksprodukter end dem, som specificeres i dette dokument. De af kundens programmer, databaser samt storage- og netværkskomponenter, som skal bruges med HP Store Easy 1000/3000 Network Storage System, skal være installerede inden leveringen af installations- og opstartsserviceydelsen. Der fås separate implementeringsserviceydelser for storage og netværk fra HP mod et ekstra gebyr Serviceydelser for datamigrering, som kan fås særskilt fra HP mod et ekstra gebyr Datagendannelse pga. en fejl i kundens processer til sikkerhedskopiering eller gendannelse Performancetest eller -modellering Andre services, der ikke specifikt er angivet i dette dokument Bestillingsoplysninger Kontakt en lokal HP-salgskonsulent for at få flere oplysninger eller bestille HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice. Yderligere oplysninger Du kan få flere oplysninger om HP's serviceydelser ved at kontakte et af vores salgskontorer, som findes over hele verden, eller ved at besøge et af følgende websteder: HP support: Få en god forbindelse hp.com/go/getconnected Aktuel HP-driver, support og sikkerhedsadvarsler leveret direkte til din desktop Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysninger indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de garantierklæringer, som de pågældende produkter og serviceydelser leveres med. Intet i dette dokument kan på nogen måde fortolkes som værende en ekstra garanti eller betingelse, hverken udtrykkeligt eller underforstået, faktisk eller juridisk. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller tekstmæssige fejl eller udeladelser i dette dokument. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 4AA2-6112DAE, oprettet i marts 2013 Dette er en HP Indigo-udskrift.

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere