Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland"

Transkript

1 Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18

2 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur og Design Seneste revision Dato Redaktør Ændringer Oktober 2012 PTL Gennemskrivning og samling samt opretning af dokumentet baseret på tidligere versioner 13. november 2012 PTL Tilføjet kontaktinformationer Tilføjet generel information vedr. Region Midtjylland Tilføjet afsnit om Leverandør og Driftsansvar Præcisering vedr. IP routing under WAN forbindelser Tilføjet afsnit om ServicePortalen Fjernet overflødig information vedr. BSK 7. december 2012 PTL Tilføjet afsnit om VPN Tilføjet sætning om SMTP server Rettet enkelte stavefejl 8. februar 2013 PTL Rettet enkelte fejl og tilføjet præciseringer Tilføjet Region Midtjylland logo 8. april 2013 PTL Tilføjet afsnit vedr. fremtidigt klient miljø 3. juni 2013 PTL Tilføjet afsnit vedr. ny netværks model 6. juni 2013 PTL Tilføjet afsnit om storage Tilføjet afsnit om print Tilføjet afsnit om backup Side 2 af 18

3 Tilføjet afsnit om server operativsystemer Tilføjet afsnit om servicevinduer Fejlrettelser og korrektur 5. september 2013 PTL Tilføjet afsnit om netværksservices 21. oktober 2013 PTL Tilføjet afsnit om browsere og standarder 23. oktober 2013 PTL Tilføjet afsnit om Trådløst netværk / Wi Fi 30. maj 2014 PTL Tilføjet beskrivelse om NFP og gennemskrivning i relation til denne 2. juni 2014 PTL Mindre præciseringer omkring VPN og WIFI Side 3 af 18

4 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it-miljø Revisionshistorie Seneste revision Indholdsfortegnelse Introduktion Demografi Regionens hovedområder Kontakt for yderligere information Overordnet beskrivelse af it-installationen i RM Overblik over Ny Fælles Platform (NFP) Arkitekturprincipper for Region Midtjyllands it-installation Leverandører og driftsansvar Interoperabilitet Overholdelse af fællesoffentlige standarder og anbefalinger Driftcenter opbygning Servere Server operativsystemer Databaser Oracle platform Microsoft SQL Server platform Storage Backup Print Netværk WAN forbindelser LAN Ny LAN model i Region Midtjylland Trådløst netværk / Wi-Fi og øvrig trådløs kommunikation Side 4 af 18

5 VPN, leverandøradgang og databahandleraftale Netværksservices Servicevinduer Overvågning Netværksovervågning Serverovervågning Procesovervågning Post- og kalendersystem Micosoft domæner Klienter Gammel PC klient platform Ny Fælles Platform (NFP) til PC klienter Krav til webindhold og browsere BSK identity and access management platform ServicePortal Visionen med BSK BSK data Teknologi Side 5 af 18

6 Introduktion Dette dokument beskriver overordnet den generelle it infrastruktur i Region Midtjylland og de principper og metoder der ligger til grund for de it leverancer der produceres og anvendes. Dokumentet er tænkt som en overskuelig introduktion for leverandører, konsulenter, medarbejdere etc. til it miljøet i Region Midtjylland. Demografi Region Midtjyllands it miljø omfatter brugere fordelt på en række større og mindre organisatoriske enheder. Ca af disse brugere arbejder på regionens hospitaler. Den geografiske spredning af disse brugere fordeler sig på 15 overordnede lokationer. Disse er beskrevet i afsnit vedr. netværk. Regionens hovedområder Region Midtjyllands it afdeling leverer it services til flg. hovedområder: Sundhed Social og Psykiatri Regional Udvikling, herunder Jord og Råstoffer Administration Kontakt for yderligere information For yderligere information omkring it arkitektur i Region Midtjylland eller bidrag til dokumentets indhold, kan der rettes henvendelse til: It udvikling, arkitektur og design, IT Region Midtjylland Regionshuset Aarhus Olof Palmes Allé Aarhus N Tlf.: Overordnet beskrivelse af it installationen i RM Region Midtjylland er i færd med at samle al it drift i én central organisation, der fungerer som it leverandør for alle institutioner og funktioner under Region Midtjylland. Denne konsolidering Side 6 af 18

7 og centralisering er en del af konceptet OneRM. Fysisk samles it drift i regionens tre driftscentre; disse er placeret i Horsens, Århus og Holstebro. Således konsolideres hidtidige installationer på regionens institutioner centralt i moderne driftsmiljøer. Denne sammenlægning er ikke endeligt gennemført og forventes at løbe over mindst 2 3 år. Dette betyder, at der fortsat er selvstændige installationer med eget Active Directory på en del af regionens institutioner uden tilknytning til regionens centrale Active Directory. Der er indført tværgående it systemer som netværk, post/kalender, EPJ, røntgenarkiv, sagsstyring, økonomi etc., ligesom der er indført et fælles RegionsID dvs. samordning af brugerid er og passwords til centrale systemer. Der er indført standarder for modeller af PC er, printere, mobiltelefoner etc. gældende for nye indkøb. Der er et vist spænd af maskiner på alder, software versioner etc. Alle nye systemer, der indkøbes og idriftsættes, skal være fungerende i det centrale miljø og levere services til klienter på tværs af de eksisterende Active Directories. Overblik over Ny Fælles Platform (NFP) Der arbejdes pt. på renovering af det komplette it miljø i Region Midtjylland. Derfor skal der tages hensyn til nedenstående punkter i løsninger der forventes afviklet hos regionen fremover. Fra sommer 2014 frem mod 2017 er planlagt udskiftning af PC klient miljø på alle PC klienter i regionen. PC klient platformen er baseret på Windows 7 i 64 bit udgave med metodik for udrulning af software baseret på Microsoft SCCM. Applikationer afvikles primært via Citrix på virtuelle servere i 64 bit version med applikationer udrullet isoleret/virtualiseret for både klienter og applikationsserveres vedkommende. På sigt bliver driftscentre samlet på to lokationer i ét logisk datacenter med en høj grad af virtualisering og afkobling ligesom der er åbnet for outsourcing af drift hvor det vurderes at give fordele. Alle PC klienter i det fremtidige miljø vil blive samlet i samme Active Directory og være at betragte som én reel installation. Applikationer / løsninger leveret til dette miljø bør forholde sig til dette dvs. drivere og applikationer bør være ægte 64 bit applikationer samt forholde sig korrekt til de krav der findes i den ovenfor nævnte distributions og afviklingsmodeller. Arkitekturprincipper for Region Midtjyllands it installation Region Midtjylland sigter mod en systemarkitektur, der kan bidrage til at realisere følgende mål: Side 7 af 18

8 Sikker drift. Service skal kunne leveres, til rette tid på det rette sted i det rette omfang. Standardisering. Der anvendes åbne standarder i videst muligt omfang. Det tilstræbes, at data kan anvendes på tværs af systemer. Det tilstræbes, at data som f.eks. brugeroplysninger, CPR register data hentes fra regionens fælles ressourcer. Målet bidrager til at undgå redundante, inkonsistente data. Standardisering medvirker til at understøtte interoperabilitet mellem systemer. Skalerbarhed. Systemer skal kunne udvides i det omfang, det kræves for at imødegå krav til større volumen i produktionen. Holdbarhed. Der bygges modeller, hvor data, forretningslogik og præsentation kan fungere uafhængigt og derved bevares i en form der fremtidssikrer adgangen til data. Region Midtjylland tager udgangspunkt i ITIL ved opbygning af strukturer og processer i IT organisationen. Principper og terminologi fra ITIL kan derfor med fordel anvendes i forbindelse med dokumentation og design samt opbygning af processer til udvikling, drift og vedligeholdelse. Leverandører og driftsansvar For kliniske systemer anvendes typisk en model, hvor driftsansvar til og med operativsystem ligger på Region Midtjyllands it driftsafdeling hvorimod driftsansvar for applikationen forankres i regionens kliniske produktgrupper evt. med bagvedliggende aftaler med leverandøren hvis muligt. Dette betyder at vedligehold af operativsystem, antivirus, management systemer mm. varetages af regionen. Dertil kommer regionens drifts overvågning, der vil overvåge specificerede tjenester omkring it services og jf. driftsaftale alarmere leverandørens driftsvagt hvis en fejl ikke umiddelbart kan afhjælpes ved fx. genstart af server eller service. Interoperabilitet Interoperabilitet (populært at komponenter og delsystemer i arkitekturen kan snakke sammen ) er en afgørende forudsætning realiseringen af den serviceorienterede systemarkitektur og for realiseringen af en række af de ovenfor anførte målsætninger. Kravet om interoperabilitet indebærer en forudsætning om: At der på forretningssiden findes åbne, dokumenterede datamodeller (datadefinitioner med definition af i hvilken kontekst data anvendes) og åbne, dokumenterede snitflader og protokoller for anvendelse/kommunikation af data. At der på den tekniske side tilsvarende findes åbne, dokumenterede definitioner af hvorledes komponenter i leverancens tekniske platform (middleware lag og Side 8 af 18

9 driftsplatform) interagerer defineret i form af standarder. En åben standard er således en standard, der er dokumenteret (i tilstrækkelig detalje), frit tilgængelig og forbliver frit tilgængelig. En vigtig skelnen går mellem proprietære standarder (har en ejer med mulighed for begrænsninger i standardens anvendelse), de facto' standarder (dominerende standarder uden at være offentligt vedtagne) og de jure (offentlige) standarder (vedtaget af offentlige (danske eller internationale) standardiseringsorganer. Region Midtjylland sigter, medmindre andre forhold taler imod, mod at anvende de jure standarder, og sekundært mod at anvende de facto standarder med tilstrækkelig grad af åbenhed. Målsætningen om anvendelse af åbne standarder, åbne snitflader og åbne datamodeller er en afgørende forudsætning for interoperabilitet kravet og dermed for realiseringen af en serviceorienteret systemarkitektur. Anvendelse af åbne standarder, åbne snitflader og åbne datamodeller er endvidere afgørende for at kunne opnå større leverandøruafhængighed og realisere en flerleverandør strategi, for investeringens levedygtighed, samt for mulighederne for en fortsat videreudvikling og udbygning af systemløsningen i takt med ændrede behov og nye muligheder. Overholdelse af fællesoffentlige standarder og anbefalinger Region Midtjylland ønsker at følge de fællesoffentlige anbefalinger videst muligt under hensyntagen til forvaltningsmæssige/forretningsmæssige krav. Driftcenter opbygning Region Midtjyllands it installation er bygget op omkring tre Tier 2 driftscentre, der indbyrdes er forbundet med hurtige netværksforbindelser. Det er moderne driftscentre med central nødstrøm, køling, adgangskontrol og brandsikring/alarmering. Servere Primær serverdrift afvikles på Microsoft Windows på virtuelle servere i VMware. Server operativsystemer fra Microsoft installeres og vedligeholdes på en standardiseret måde og overvåges fra central side med værktøjer fra IBM og Microsoft. Microsoft Windows servere er installeret med antivirus programmel fra McAfee. Der er etableret fælles database server clustre baseret på MS SQL og Oracle, men det er i stigende grad anbefalet at databaser til en løsning installeres sammen med applikationen enten på samme eller egen server. Der må ikke kræves fysiske tilknytninger til serverne fx. licens dongles, da afviklingen af Side 9 af 18

10 serverne flyttes mellem fysiske servere for sikring af driftsafviklingen. Server operativsystemer Der afvikles drift på platforme fra IBM (AIX) og Oracle (Solaris) med tilhørende storage systemer. Der er i rimeligt omfang frihed til valg af operativsystemer herunder systemer fra Microsoft, Red Hat, SuSE, Ubuntu m.fl. Dvs. regionernes it drift har ansvar for servere til og med operativsystemet. Aktuelt tilbydes følgende operativsystemer som standard: Windows server 2008 R2 Windows server 2012 RedHat Enterprise Linux (RHEL) 6.4 > SuSe Enterprise Linux 11 SP2 > Solaris 10 1/13 Solaris 11.1 SRU 6.4 > Windows 2003/2008 kan installeres på VMware og fysiske servere. Linux kan installeres på VMware og fysiske servere. Solaris kan installeres på Zoner og fysiske servere. Databaser RM s databaser er baseret på to primære strategiske platforme: Oracle og MS SQL Server. Oracle platform De store/kritiske applikationer hos Region Midtjylland kører på Oracle platform, hvor regionen anvender Oracle Data Guard som failover løsning. Sammen med Sun cluster opnår vores database høj tilgængelighed og sikkerhed. Der bruges også Oracle Snapshot, når vores kunder vil teste deres applikation inden den går i produktion. Region Midtjylland har tillige en Oracle farm/hotel til mindre databaser. Pt. anvendes Oracle version 10g og 11g i driften. Microsoft SQL Server platform Region Midtjylland har et større antal mindre databaser (ca. 250 stk.), der kører på Microsoft SQL Server platform. Nogle kører på MS SQL failover cluster andre kører på dedikeret server Side 10 af 18

11 typisk virtuelle maskiner. De fleste af Microsoft SQL Serverne i regionen kører på SQL Server Men der migreres løbende til Microsoft SQL Server 2008R2 og Microsoft SQL Server 2008 (64 bits). Nye databaser etableres kun på version 2008 eller nyere. Regionens Microsoft SQL failover cluster er pt. ikke implementeret som en 2 site løsning. Hvis der er behov for et eller flere af nedenstående skal der benyttes en dedikeret Microsoft SQL server installation Analysis Services, Reporting services eller Integration Services en 2 site løsning Remote desktop adgang til Databaseserveren Direkte filadgang Storage Der anvendes SAN og NAS til alle storage formål. EMC er primær leverandør af storage systemer. Der anvendes en kombination af enterprise og midrange storage systemer. Storage systemerne udbyder forskellige tiers af storage fordelt på SSD, FC/SAS og SATA. Al SAN er baseret på 4/8Gbit Fibre Channel og er opbygget i redundante fiber fabrics. FC opkoblet udstyr skal som minimum have path failover mellem de to fabrics. Der arbejdes mod at få virtualiseret alle storage systemer således migrering mellem tiers kan foregå uden nedetid. Der kan etableres opkobling til NAS via NFS eller CIFS protokollerne. Dette kan kombineres med en arkivløsning, hvor der tages backup af aktive data. Al NAS opkobling sker på Regions eksisterende ethernet netværk. Der tilbydes arkivsystemer som traditionelt NAS eller CAS. På arkivet leveres en spejlet løsning uden backup. Backup Der er centraliseret backup system baseret på Tivoli Storage Manager fra IBM med tilhørende spejlet bånd robot. Både fysiske og virtuelle klienter håndtere ens via host baseret backup. Backupdata fordeles på båndrobotter i driftscentrene i Horsens og Århus. Fordelingen sker af Side 11 af 18

12 backup administratoren. Alt data placeres på disk under backuppen og flyttes dagen efter til bånd. Samtidig laves der en spejling til modsat lokation således al data findes 2 steder. Der kan gennemføres en backup efter behov. NAS backup gennemføres med Avamar software og hardwar fra EMC. Alt backup data deduplikeres og placeres i en disk pool i Horsens og kopieres dagen efter til spejl i Holstebro. Avamar løsningen vil blive udvidet til at håndtere image backups af virtuelle servere på vores VMWare miljøer. Der logges fejl alle ugens dage og fejlrettes på hverdage. Restore leveres på alle hverdage i almindelig arbejdstid. Print Der anvendes Microsoft Windows servere til print. Der er etableret overvågning på server IP adresse, Print Spooler og LPD servicen for hver printserver. Netværk Region Midtjylland har 3 driftscentre, disse er placeret i Århus, Horsens og Holstebro. Disse Driftscentre er sammenkoblet med 10 Gb i en ringstruktur. Der leveres typisk 1 Gb forbindelser til udstyr, der kan i et vist omfang også leveres 10 Gb forbindelser. WAN forbindelser Hospitaler er koblet op med 1 Gb eller 10 Gb redundante forbindelser. Nettet er baseret på MPLS og data transporteres på lag 3, dvs. data bliver routet, og der tilbydes ikke lag 2 forbindelser. Der er fuld IPv4 routing mellem alle institutioner i regionen. LAN Lokalnet på hospitaler er primært 10/100 Mb kobber installation, fra underkrydsfelt til vægudtag, nyinstallationer bliver dog lavet med 10/100/1000 Mb. Disse underkrydsfelter er koblet op mod hovedkrydsfelter med redundante 1 Gb fiber forbindelser. Forbindelser mellem underkrydsfelter og hovedkrydsfelter er en blanding af OSI lag 2 og lag 3 kommunikation. Ny LAN model i Region Midtjylland Alle nye installationer og større renoveringer af institutioner / netværksinstallationer anvender en fibre to the office model, hvor der fra to hovedkrydsfelter på den enkelte institution trækkes redundant fiber frem til micro switche direkte i væg udtag. Der vil typisk være fire Side 12 af 18

13 RJ 45 ethernet udtag i en sådan switch. Der leveres 10/100/1000 Mbit med POE i hvert stik. Denne model er etableret på Det Nye Universitetshospital der opføres i Skejby ved Århus og på Det Nye hospital i Vest der opføres i Gødstrup ved Herning. Der bliver også skiftet til ren lag 3 kommunikation. Trådløst netværk / Wi Fi og øvrig trådløs kommunikation Der eksisterer et centralt styret trådløst netværk på alle institutioner i Region Midtjylland dvs. der i udstrakt grad kan forventes Wi Fi dækning. Dette trådløse netværk er opdelt logisk i flere netværk fx. til administrativt, klinisk brug osv. Dette netværk skal anvendes til trådløs netværkskommunikation. Netværket er primært baseret på i 2,4GHz området, men der tilbydes også dækning på 5GHz båndet hvor udstyr er opgraderet. Der tilbydes diverse protokoller til kryptering, logon etc. og den konkrete anvendelse skal ske efter en vurdering af behov. Der er centralt styret plan for brug af SSID er og der kan ikke forventes oprettet applikationsspecifikke SSID er i forbindelse med implementering af nyt system. Der må ikke anvendes eller etableres alternativ Wi Fi infrastruktur end den centralt leverede installation. Ligeledes er frekvensbåndet 2,4GHz reserveret generelt til dette netværk og der må derfor ikke anvendes radiokommunikation i dette område. Der forefindes en frekvensplan for Region Midtjylland der dokumenterer og regulerer dette samt al anden brug af radio signaler. VPN, leverandøradgang og databahandleraftale Der er mulighed for ekstern leverandøradgang via VPN. Der anvendes VPN med token til opkobling. Adgange er personlige og gives på baggrund af tro og love erklæring for den enkelte ansatte hos leverandøren. Der gives udelukkende adgang til specifikke IP adresser tilhørende de udstyr der er behov for adgang til. Hvis der er brug for at opbevare eller bearbejde personhenførbare data hos leverandøren fx. med henblik på datakonvertering, fejlfinding etc. skal der udarbejdes en databehandleraftale med Region Midtjylland. Netværksservices Region Midtjylland tilbyder en række netværksservices som bør anvendes af relevante installationer: DNS (navne opløsning) DHCP (automatisk tildeling og konfiguration af netværksadresser) Side 13 af 18

14 NTP (tidsservice) SMTP (afsendelse af e post) Servicevinduer Der er, for alle systemer i Region Midtjylland aftalt systemvinduer i forbindelse med indgåelse af SLA. Som udgangspunkt er alle Microsoft Windows systemer dog underlagt en månedlig operativsystem vedligeholdelse. Denne foregår 3. tirsdag i hver måned i tidsrummet til IT Sikkerhedsfunktionen kan forlange nød patchning i forhold til kritiske sikkerhedshuller (zero day). Disse vil blive udført efter behov. Applikationsspecifikke servicevinduer aftales for hvert system. Overvågning Region Midtjylland har en døgnbemandet overvågningsfunktion og driftsvagt funktion. Der overvåges definerede alarmer og reageres efter udarbejdede instrukser herunder tilkald af tekniker eller alarmering til leverandørs vagtfunktion. Netværksovervågning Der anvendes Xymon, Cacti og NFsen Netflow til monitorering af Netværkskomponenter og netværkstrafik i hele Regionen. Serverovervågning Til overvågning af servere anvendes IBM Tivoli Enterprise Monitoring, Microsoft System Center Operations Manager og Xymon. Der overvåges bl.a. ping, diskforbrug, services, processer og logfiler. Valget af monitoreringsværktøj vurderes fra gang til gang på baggrund af behov og ønsker til overvågning. Procesovervågning Region Midtjylland udfører ikke procesovervågning. Post og kalendersystem Mail er baseret på Exchange 2007, med en Outlook 2003 Klient eller Outlook Web Access. Dette system opgraderes til ny version i 2014/2015. Alle medarbejdere kan få en mailkonto i det fælles system. I tillæg til hovedadressen på Side 14 af 18

15 er der en række selvstændige institutioner, der har eget domænenavn. Udstyr og systemer kan sende s via regionens SMTP server. Regionen anvender et system til virus og spam scanning af ind og udgående post. Micosoft domæner Region Midtjyllands PC er og servere er tilknyttet en Microsoft domænestruktur baseret på Microsoft Active Directory version Der er ét primært domæne OneRM.dk. Derudover har hvert hospital sin egen domænestruktur hvorigennem lokale klienter styres. Der er taget strategisk beslutning om at udfase disse domæner. Der er ikke etableret generelt trust mellem domæner. Klienter Gammel PC klient platform De eksisterende (gamle) PC klienter er primært baseret på hardware fra Lenovo og kører Microsoft Windows XP SP2 og SP3. Der anvendes pt. Internet Explorer 8. Der kan tilbydes alternative browsere som Mozilla Firefox og Google Chrome, hvis der er klienter med behov for høj hastighed eller overholdelse af webstandarder. Klienter modtager IP adresse og netværkskonfiguration via DHCP Brugere har ikke lokal administrator rettigheder Maskiner er tilmeldt AD og modtager politikker og rettigheder herfra Klient maskiner er ikke nødvendigvis i samme AD som centrale servere Software afvikles primært via Citrix XenApp platformen, sekundært ved lokal installation Al klient programmel skal kunne script installeres silent via CAPA CMS værktøj Der må ikke kræves manuelle rutiner ved installation fx. licenser/aktivering mv. Der må ikke anvendes hardware licens dongles og licenser skal kunne styres centralt og automatisk. Opdatering/vedligehold af eksisterende operativsystem på klienter, Windows XP, er ophørt fra producenten og for at imødegå dette, er der anvendt et software beskyttelses system fra McAfee. Side 15 af 18

16 Ny Fælles Platform (NFP) til PC klienter NFP er en ny arbejdsplads udarbejdet til erstatning for samtlige tidligere PC arbejdspladser i Region Midtjylland. Den er bygget på Citrix til applikationsafvikling og Windows 7 til operativsystem på klienter. Der er fuld central styring, management, software deployment og patchning. Den findes i flere varianter afhængig af anvendelse fx. en kiosk type maskine til dedikerede opgaver fx. i klinikken. For platformen gælder bla. følgende: Klienter modtager IP adresse og netværkskonfiguration via DHCP Brugere har ikke lokal administrator rettigheder Maskiner er tilmeldt AD og modtager politikker og rettigheder herfra Klient maskiner er i samme AD som centrale servere Software afvikles primært via Citrix XenApp platformen, sekundært ved lokal installation Al klient programmel skal kunne script installeres silent via Microsoft SCCM værktøj Der må ikke kræves manuelle rutiner ved installation fx. licenser/aktivering mv. Der må ikke anvendes hardware licens dongles og licenser skal kunne styres centralt og automatisk. Krav til webindhold og browsere Indhold til visning i browsere skal genereres og fungere på Region Midtjyllands klienter uden hårde krav til specifikke versioner eller tilstedeværelse af browser produkter eller middleware som fx. flash, JAVA, Silverlight, ActiveX etc. Det anbefales at man anvender standard HTML4/5, JavaScript som ovenstående browsere umiddelbart understøtter. Der anvendes pt. en nyere version af Google Chrome og Internet Explorer i versioner fra 7 og frem med de platform bindinger der ligger heri. BSK identity and access management platform BrugerStamdataKataloget (BSK) er Region Midtjyllands centrale system til tildeling og administration af adgange til fælles it systemer. BSK er bla. med til at sikre rettidig, effektiv bruger administration og øget sikkerhed. Visionen er, at BSK på baggrund af viden om medarbejderens rolle og organisatoriske tilknytning automatisk tildeler en række adgange til it systemer som medarbejderen kan tage i brug allerede på første arbejdsdag. Når en medarbejder ophører sin ansættelse skal BSK tilsvarende sikre at medarbejderens systemadgange lukkes. Side 16 af 18

17 Alle medarbejdere hos regionen er registreret i BSK og har dermed et regionsid. Et regionsid består af et brugernavn og en adgangskode og anvendes i en række af regionens fælles it systemer, hvorved der opnås simplified logon (ét brugernavn og ét password). ServicePortal Der er etableret en serviceportal til selvbetjening hvorigennem brugerdata og adgange til applikationer, kantine, lokationer etc. kan administreres. Alle systemer bør tilbyde styring gennem dette interface. Visionen med BSK at personale og medarbejderinformation kun registreres én gang at nyt personale har adgang til alle de it systemer de skal anvende, første dag de møder på deres nye arbejdsplads at personale altid har adgang til de nødvendige it systemer og de rigtige rettigheder, der hvor de arbejder, også selv om de er ansat flere steder i organisationen at personale og medarbejderinformation kun vedligeholdes af kilden (dataejer) at samtlige registrerede informationer til enhver tid er korrekte, opdaterede, dækkende, dokumenterede og tilgængelige for netop de systemer og parter, der skal anvende dem BSK data BSK registrerer data om den enkelte bruger, herunder: Stamdata regionsid CPR Stilling Kontaktinformation Mail Telefon Adresser Telefonnr Side 17 af 18

18 Webadresse Organisatorisk tilknytning i andre systemer Lønsystem ESDH BSK vil på sigt også kunne levere data om de organisatoriske enheder, brugeren er tilknyttet, herunder: Ledelse Kontaktinformationer Outlook funktionspostkasse Andre stamdata, fx EAN nr ØS afdelingsnumre SKS koder Teknologi BSK er en hændelsesbaseret platform, som tilbyder en række standard snitflader til synkronisering af stamdata, både dem som gælder for brugeren af selve systemet, men også fagsystemets stamdata om medarbejderne. Standard snitflader som BSK tilbyder til autentifikation (navn/password validering) og eventuel autorisation: SOAP service BSKAuth LDAP Side 18 af 18

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (), it-arkitekt, Arkitektur og Design Side 1 af 16

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 20 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

Region Mitjyllands IT miljø

Region Mitjyllands IT miljø Regionshuset Århus It-Udvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 5003 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 1-12-2011 Bilag 2.1 Region Mitjyllands IT miljø Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3

Læs mere

Kontraktbilag 9 Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Kontraktbilag 9 Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Sagsnr.: 1-23-4-101-41-15 Udkast til kontrakt Kontraktbilag 9 Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2)

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Vejledning til tilbudsgiver: Dette underbilag indeholder en beskrivelse af Kundens it-arkitektur og overordnede infrastruktur. Leverandøren skal

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-1-2015

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-1-2015 Sagsnr. 1-23-4-101-34-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Etablering af fælles regional TV platform 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsgiver

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015 Sagsnr. 1-23-4-101-34-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Etablering af fælles regional TV platform 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsgiver

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Statens It standard driftsplatform. Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder

Statens It standard driftsplatform. Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder Statens It standard driftsplatform Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder 12. august 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Versionshistorik 3 2 Statens It s datacenter grundlæggende arkitektur

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17 Konfigurationsguide Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler Side 1 af 17 Versionshistorik Dato Version Forfatter Handling 2014-07-09 1.0 HHH Sammenknytning af konfigurationsguides fra

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

IT Quality A/S. Virtualisering I Faaborg-Midtfyn kommune. Jesper Rønnov / FMK & Mads N. Madsen / ITQ. - skræddersyede IT løsninger

IT Quality A/S. Virtualisering I Faaborg-Midtfyn kommune. Jesper Rønnov / FMK & Mads N. Madsen / ITQ. - skræddersyede IT løsninger IT Quality A/S - skræddersyede IT løsninger Virtualisering I Faaborg-Midtfyn kommune Jesper Rønnov / FMK & Mads N. Madsen / ITQ Om IT Quality A/S Grundlagt i 1998 Skræddersyede IT løsninger Mixed-source

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Kontraktbilag 8 Kundens it-miljø. Indholdsfortegnelse

Kontraktbilag 8 Kundens it-miljø. Indholdsfortegnelse Kontraktbilag 8 Kundens it-miljø Indholdsfortegnelse 8. Kundens it-miljø... 2 8.1 Oversigt over eksisterende anlæg... 2 8.2 Hvor skal udstyrets placeres... 5 8.3 LAN på lokationerne... 5 8.4 WiFi på lokationerne...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

ID Reference Spørgsmål Svar 1 vedr. MK27 Skal eksisterende diskhylder indgå som en del af den tilbudte

ID Reference Spørgsmål Svar 1 vedr. MK27 Skal eksisterende diskhylder indgå som en del af den tilbudte Version 1.0 Eu-udbud 2012/S 107-177944 Spørgsmål til udbudsmaterialet Servere og storage infrastruktur til Holstebro kommune. ID Reference Spørgsmål Svar 1 vedr. MK27 Skal eksisterende diskhylder indgå

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet.

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. Jeg har i alt 17 års erfaring inden for systemdrift af netværk/servere i en stor og middelstor virksomhed. CV et er delt op, således: Kompetencer.

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0 Installationsvejledning Version: 2.0 2014-01-24 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA KLIENT?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.2.3 VPN adgang...

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel

Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Side 1 af 17 Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Bilag 2 Kundens it-miljø

Bilag 2 Kundens it-miljø Bilag 2 Kundens it-miljø Instruktion til Tilbudsgiver: Bilag 2 indeholder en beskrivelse af Kundens it -miljø. Såfremt tilbudsgiver kræver ændringer til kundens it-miljø, skal tilbudsgiver udtrykkeligt

Læs mere

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 SALTO tilbyder partneren dette dokument, der tjener som tjekliste for en korrekt forberedelse af SALTO softwaren og kravene

Læs mere

Netteknik 1. AMU kursus nr Netværk grundlæggende ( AMU Netteknik 1 ) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus

Netteknik 1. AMU kursus nr Netværk grundlæggende ( AMU Netteknik 1 ) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist Citrix AppDNA 6.1 SP1 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist side 2 Introduktion til AppDNA Hvad handler AppDNA om? At skabe overblik over den udfordring du står overfor estimere

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER.

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. Tullebølle Snøde Hou KIK-ADSL 6-8 MB KIK-ADSL 6-8 MB Rudkøbing Rudkøbing Rådhus Centralt Serverrum. Skrøbelev ByFiber 50 Mb ByFiber 50 Mb

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Krav & Anbefalinger. Version Unik System Design A/S Vejle & København CVR T W unik.

Krav & Anbefalinger. Version Unik System Design A/S Vejle & København CVR T W unik. Krav & Anbefalinger Version 4.7.0 Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk Indhold Indledning... 2 Programafvikling ved anden hardware leverandør...

Læs mere

Beskrivelse af Vesthimmerlands Kommunes administrative it-miljø Version 1.5

Beskrivelse af Vesthimmerlands Kommunes administrative it-miljø Version 1.5 Beskrivelse af Vesthimmerlands Kommunes administrative it-miljø Version 1.5 Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade 27. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Dokumentinformation: Vesthimmerlands

Læs mere

Server, storage og backup as a Service

Server, storage og backup as a Service Server, storage og backup as a Service Vi leverer server, storage og backup... Om din it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål om, hvorvidt

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Øvrige kurser fra Technology College Aalborg

Øvrige kurser fra Technology College Aalborg Øvrige kurser fra Technology College Aalborg Migrering af Linux version til nyere versioner Du får kendskab til at migrere og opdatere en Linux Workstation til en anden Linux Server (eks. fra RedHat WS

Læs mere

Konkrete anvisninger på en sikker og ansvarlig cloudinfrastruktur. v/jørgen Smed og Erik Borch Olsen, Komplex it

Konkrete anvisninger på en sikker og ansvarlig cloudinfrastruktur. v/jørgen Smed og Erik Borch Olsen, Komplex it Konkrete anvisninger på en sikker og ansvarlig cloudinfrastruktur v/jørgen Smed og Erik Borch Olsen, Komplex it Ransomware - Tager computeren eller data som gidsel Senior Konsulent Jørgen Smed Hvor slemt

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold, forudsat der specifikt er henvist til

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Netteknik 1. - anvendelse af teknologier og begreber. AMU kursus nr

Netteknik 1. - anvendelse af teknologier og begreber. AMU kursus nr Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

Windows 7. Heine Jeppesen. Principal Consultant / Deployment Team. hje@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1

Windows 7. Heine Jeppesen. Principal Consultant / Deployment Team. hje@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1 Windows 7 Heine Jeppesen Principal Consultant / Deployment Team hje@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1 Hvem er Heine? Konsulent i Globeteam s Deployment team, med fokus på desktop management.

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

Hosting Karsten Thygesen Teknisk direktør, Netic A/S karthy@netic.dk

Hosting Karsten Thygesen Teknisk direktør, Netic A/S karthy@netic.dk Hosting Karsten Thygesen Teknisk direktør, Netic A/S karthy@netic.dk Agenda Baggrund Hosting 2009 - hvilke krav og forventninger? Infrastruktur - hvorfor ikke hjemme fra? Virtualisering - revolutionen

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

Bilag 2 Kundens IT-miljø

Bilag 2 Kundens IT-miljø Bilag 2 Kundens IT-miljø Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 2. KU S SYSTEMLANDSKAB OG INTEGRATIONEN TIL DETTE... 3. DATATILGANG... 4. SSO... 5. ADMINISTRATION AF BRUGERE OG BRUGERRETTIGHEDER... Side 2/5

Læs mere

INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage

INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage Storwize V7000 Unified & SAN Volume Controller (SVC) AT ADMINISTRERE & ÆNDRINGER VÆKST & ÆNDRINGER VÆKST ADMINISTRERE

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version BEC NetScaler Unmanaged VPN Installation og Bruger Vejledning Version 1.3 2017-09-11 Ref. JN Data A/S RemoteAccess Team Side 1 af 19 BEC NetScaler Unmanaged info / vejledning til testere Indhold BEC NetScaler

Læs mere