4-5. april Studentermedarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4-5. april 2014. Studentermedarbejder"

Transkript

1 Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 4-5. april 2014 Sted Danhostel Silkeborg Vandrehjem Åhavevej Silkeborg Ordstyrer: Regionsbestyrelsesmedlem For referat: Frederikke Birk Lyngby Studentermedarbejder Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria Bjørnlund Rømer, Agnes Holst, Stine Jørgensen, Louise Søllingvrå Madsen, Pia Westhoff, Henriette Holm, Mathias Henning Pedersen (stud), Astrid Larsen (suppleant), Pia Lykkegaard (suppleant) Afbud: Camilla S. Thomesen, Ruben Fjord Bredholt (stud), Vita Kathrine Bisgaard, Mathias Henning Pedersen (lørdag), Astrid Larsen (lørdag) og Pia Lykkegaard (lørdag) Forkortelser (D) = Drøftelse (O) = Orientering (B) = Beslutning Referart Regionsbetyrelsesseminar d april Fredag d. 4. april

2 1) Kl Morgenmad 2) Kl Valg af ordstyrer (B) Sagsfremstilling: Der vælges en ordstyrer til dagens møde. Kent Sandholt var ordstyrer fredag og Louise Søllingvrå Madsen lørdag. 3) Kl Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Sagsfremstilling: Ved den ekstraordinære generalforsamling fik regionsbestyrelsen to nye ordinære medlemmer og to nye suppleanter. De to ordinære medlemmer er Camilla S. Thomesen og Stine Jørgensen, og de nye suppleanter er Astrid Larsen og Pia Lykkegaard. De nye medlemmer og suppleanter, som deltager i regionsbestyrelsesseminariet, præsenterer sig selv. Ligeledes præsenterer bestyrelsen sig for dem. Pia Lykkegaard ansat i Silkeborg Kommune, Astrid Larsen er ansat i Aarhus Kommune og Stine Jørgensen er ansat på Hammel Neurocenter. 4) Kl Oplæg og dialog ved Janus Pill Christensen, politisk seniorkonsulent i Danske Fysioterapeuter Sagsfremstilling: Janus er inviteret til at holde et oplæg om bl.a. Danske Fysioterapeuter som forening og foreningens politiske strategi samt hvordan man som forening arbejder politisk. Janus vil give en historisk introduktion til foreningen og dens organisering. I forlængelse heraf introduceres den politiske bølge og historien bag denne. I forbindelse med valg til repræsentantskabet i juni vil Janus lave en introduktion til repræsentantskabet. Her vil han også komme ind på hvilke emner, der diskuteres på repræsentantskabet. Region Midtjylland har syv mandater til repræsentantskabet og to suppleanter hertil. Medlemmerne skal sidde for perioden 1. juli juni af repræsentantskabets 56 medlemmer skal vælges blandt medlemmer af regionsbestyrelserne. 2/14

3 Valget foregår ved, at regionsbestyrelserne opstiller kandidater til repræsentantskabet. Dette skal gøres inden 15. maj Valget foregår i løbet af juni måned blandt samtlige af regionens ordinære medlemmer. Janus oplæg var inddelt i tre: foreningens historie, Repræsentantskabet og politisk interessevaretagelse. Dette var for at give regionsbestyrelsen en forståelse for foreningen og dens arbejde. Den historiske del bød på en tidsrejse i foreningens tilblivelse. Herunder hvilke formænd der havde siddet i foreningen frem til i dag. Værd at bemærke var, at der de sidste år var sket en eksplosion i foreningens medlemstal. Janus fortale at Danske Fysioterapeuter og dens medlemmer er bundet sammen af en grunduddannelse, men derefter er der stor forskellighed blandt medlemmerne, og det definerer foreningen og fysioterapeuter. Dette ses også i den ret lige fordeling af medlemmer mellem de forskellige ansættelsesområder. Janus gav også et indblik i, hvad Danske Fysioterapeuter arbejder for. Foreningen arbejder bl.a. for at sikre medlemmerne en god løn, herunder overenskomster, og gode arbejdsvilkår. Foreningen sætter fysioterapi og sundhed på den politiske dagsorden. Foreningen støtter udviklingen af faget og profession, bl.a. gennem forskning. Janus gav en grundig introduktion til Repræsentantskabet, som er den øverste beslutningsmyndighed i Danske Fysioterapeuter. På repræsentantskabsmødet i november i år, skal der bl.a. drøftes sundhedspolitik og foreningens holdning til brugerbetaling. Der skal snakkes kontingentpolitik, støtte til forskning og udvikling. Derudover skal der stemmes om en række vedtægtsændringer i foreningen. Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland har pligt til at opstille syv kandidater til Repræsentantskabet og har ti mulige kandidater, da suppleanter til regionsbestyrelsen ikke kan opstille. Repræsentantskabet sidder for en to årig periode, der påbegynder 1. juli Normalt afholdes der kun et repræsentantskabsmøde i den periode, som er november Der kan dog indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Regionsbestyrelserne og enkelt personer har mulighed for at stille forslag til Repræsentantskabet senest d. 1. september. Derudover kan der stilles ændringsforslag på selve mødet. Sidste del af Janus oplæg handlede om politisk interessevaretagelse. Politisk interessevaretagelse handler om, hvordan man som forening flytter interessenterne. Danske Fysioterapeuter arbejder med en 3/14

4 politisk strategi, navngivet den politiske bølge. Der vil i år blive lanceret en version 2.0. Strategien vil sætte fokus på en række udvalgte områder, som regionsformændene vælger. Der vil blive udarbejdet talepapirer med fakta og Danske Fysioterapeuters holdninger til en række politiske områder. 5) Pause 6) Kl Regionsbestyrelsens politiske målsætninger (D) Sagsfremstilling: Regionsbestyrelsen skal drøfte, hvilke målsætninger bestyrelsen skal have for det politiske arbejde. Hvad vil bestyrelsen gerne opnå politisk? Kent kommer med et udkast. Kents oplæg tog udgangspunkt i, hvilke ønsker og mål regionsbestyrelsen har med det politiske arbejde. Regionsbestyrelsen drøftede, hvilke områder der skal have en politisk indsats. Disse områder var bl.a. fysioterapiuddannelsens fokus på fagets praktiske håndværk. Der ønskes også et fokus på, hvordan der kan skabes flere arbejdspladser, og hvordan man kan udbrede fysioterapeuternes rolle på arbejdsmarkedet. Specifikt vil regionsbestyrelsen udbrede kendskabet til fysioterapi i det kommunale- og regionale politiske landskab. Konkret kan der tages kontakt til udvalg, der dækker områder, hvor fysioterapeuter allerede spiller en rolle eller i fremtiden kan spille en rolle. Et andet område, regionsbestyrelsen ønsker at sætte fokus på, er børne- og ungeområdet, specifikt ift. den nye folkeskolereform. Regionsbestyrelsen ønsker flere fysioterapeuter på normalbørneområdet eller konsulentarbejde i forbindelse med implementeringen af den nye skolereform. Fysioterapeuterne kan have en rådgivende rolle for skolelederne. Konkret vil regionsbestyrelsen gerne have mere politikerkontakt. Udover de politikermøder, der er i forbindelse med regionsbestyrelsesmøderne, ønsker regionsbestyrelsen at opnå kompetencer til at kunne mødes med politikerne på en- eller tomandshånd. Som støtte til dette arbejde skal regionsbestyrelsesmedlemmerne anvende de talepapirer, Danske Fysioterapeuter har udarbejdet til en række politiske områder. 4/14

5 Regionsbestyrelsen drøftede også mulighederne i at skrive læserbreve til medier i lokalområderne. Regionsbestyrelsen besluttede, at de politiske målsætninger og konkrete tiltag skal drøftes yderligere, så der kan laves en handleplan, og der kan planlægges, hvordan regionsbestyrelsesmedlemmerne kan opnå de fornødne kompetencer. Frokost kl ) Kl Besøg af børnefysioterapeut Jeanette Markvardt Sagsfremstilling: Jeanette Markvardt er inviteret til bl.a. at snakke om, hvilke opgaver hun har i sit virke som børnefysioterapeut i Silkeborg. Jeanette er ansat under sundhedsplejen i Silkeborg Kommune. Efter Jeanettes oplæg vil der være en dialog omkring anbefalinger, idéer og budskaber fra Jeanette til regionsbestyrelsen. Børnefysioterapeut Jeanette Markvardt holdte et oplæg om hendes stilling og opgaver i Silkeborg Kommune. Da Jeanette tiltrådte stillingen i november 2011, var det en nyoprettet stilling pba. en analyse, der var lavet på børneområdet. Derfor er har Jeanette haft stort spillerum ift. stillingsbetegnelsen. Jeanettes stilling dækker oprindeligt målgruppen af børn mellem 0-18 år, men siden 2013 kun til og med indskolingen pga. manglende ressourcer. Der er ingen, der varetager samme opgaver for børn over indskolingen. I 2013 havde Jeanette henvist ca. 230 børn. Der er ventetid på 2-3 måneder, små børn inden for 6 uger. Jeanettes specifikke opgave er at undersøge og vurdere børn, der henvises til hende via en sagsbehandler eller sundhedsplejerske. Forløbet med henviste børn har karakter af at være mere vurderende end deciderede behandlingsforløb. Udover individuelle forløb holder Jeanette hver 14 dag åbent hus for børn og forældre. Dette er i høj grad henvendt til små børn med problematikker omkring de første motoriske udviklingstrin. Der har været stor tilslutning til disse arrangementer. Herudover har Jeanette specifikke motorikhold for en mindre gruppe børn i indskolingsalderen. Her gives der øvelser, der skal laves mellem hver holdtræning, og dette kræver, at forældrene også laver en indsats. 5/14

6 Svært med snitflade mellem normal børn og speciel børn, der skal arbejdes videre med dette. Ressourcesvage familier får ofte ikke dette tilbud, da det kræves, at forældre gør en indsats mellem hver træning. Derfor ser Jeanette en problematik ift. de ressourcesvage familier. Jeanette sluttede oplægget af med at give sin begrundelse for, hvorfor fysioterapeuter skal varetage opgaven for børn med bl.a. motoriske vanskeligheder. En begrundelse var, at fysioterapeuter, modsat pædagoger, har en terapeutisk rolle i kraft af deres uddannelse. Pædagogerne kan godt spotte børn, der falder uden for en normal børnegruppe, men de har ikke kompetencer til at se det specifikke problem og tilrettelægge fx træning, der skal rette op på dette problem. Fysioterapeuter har også en forudsætning for at kunne teste og se specifikt, hvad der ligger til grund for de problemer det enkelte barn kan have, og dette er grundlaget for forløbet med barnet. Hertil påpeger Jeanette, at der mangler ressourcer til deciderede forløb med børn, der har behov for dette, da Jeanette nu kun har tid til vejledning og opfølgning. 8) Forberedelse til politikermøde Sagsfremstilling: Forud for mødet med politiker, Søren Kristensen, vil bestyrelsen drøfte, hvilke anbefalinger og budskaber, der skal indgå i dialogen med Søren. Forud for mødet med byrådspolitiker Søren Kristensen, drøftede regionsbestyrelsen, hvilke problematikker de ville italesætte overfor Søren. Udgangspunktet var skolereformen. Regionsbestyrelsen ønskede at sætte fokus på de ressourceproblemer, Jeanette Markvardt havde pointeret, men også de manglende ressourcer, der vil opstå, når der skal gennemføres 45 min. fysisk aktivitet dagligt på skolerne. I forlængelse heraf skaber det øgede krav til inklusion i folkeskolerne også et ressourceproblem, som regionsbestyrelsen mener skal løses. Regionsbestyrelsen ønskede at sætte fokus på den skæve fordeling mellem de forskellige faggrupper på børne- og ungeområdet i kommunen. Et fokus skulle også være den evidens, der ligger bag, at forbedret motorik giver bedre læring. Dette skulle være et incitament til at sætte fokus på børn- og unges motorik. 6/14

7 Regionsbestyrelsen havde til mål, at Søren Kristensen skulle huske følgende, når han gik fra mødet: At de manglende ressourcer på børnefysioterapiområdet kun giver mulighed for screening og ikke reel behandling hos en fysioterapeut. I forlængelse af den nye folkeskolereform skulle politikerne huske, at 45. min. aktivitet skal indeholde kvalitet og kunne imødekomme de forskellige behov, børnene har. 9) Kl Politikerbesøg af Søren Kristensen, kommunalbestyrelsesmedlem i Silkeborg Kommune Sagsfremstilling: Søren Kristensen er formand for Børne- og Ungeudvalget og medlem af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Silkeborg Kommune. Søren er inviteret til bl.a. at tale om Silkeborg Kommunes indsats på børne- og ungeområdet med fokus på sundhed og forebyggelse, og hvad der er vigtigt at prioritere på dette område. Samt hvordan fysioterapeuter inddrages i denne indsats. Søren holder et kort oplæg, hvorefter bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere det sagte. Søren Kristensen lagde kort ud med at forklare sin politiske og faglige baggrund. Søren er uddannet friskolelærer. Derefter var Søren omkring byrådet politiske målsætninger for børne- og ungeområdet, samt sundheds- og forebyggelsesområdet i Silkeborg Kommune. Målsætningerne er under revision, men vil tage udgangspunkt i de eksisterende, som påpeger, at kommunen skal tage hånd om de mest sårbare og sikre sundhedsfremme og forebyggelse. Herefter gik Søren i dybden med det inklusionsprojekt som Silkeborg Kommune afvikler på skole- og daginstitutionsområdet. I dette projekt er der indarbejdet et rejsehold, der kan følge de børn, der har behov for specialiseret hjælp, når de skal indgå i en almindelig skole eller dagsinstitution. Rejseholdet består primært af lærere og pædagoger med kompetencer på specialområdet. Kommunen har også fem inklusionscentre, der ligger på de almindelige folkeskoler. Kommunen har ligeledes Dybkær specialskole- og videnscenter, hvor der er ansat en lang række forskellige faggrupper. Hertil foreslog regionsbestyrelsen, at man kunne udvide faggruppen i rejseholdet, så der kunne tages hånd om andre problematikker, der ikke er decideret læring, som motoriske vanskeligheder, der påvirker læringsprocessen. 7/14

8 Søren fortalte også om en række projekter, man har på by-boligområdet i kommunale boligbyggerier, men specielt også det projekt kommunen kalder Leksand modellen. Dette er et tilbud til kommende forældre, der kan mødes i grupper og diskutere de problemer, man kan støde på som nybagte forældre. Regionsbestyrelsen foreslog, at man i forlængelse heraf sætter et politiske mål om, at man som nybagt forældre skal have et møde med en sundhedsplejerske og fysioterapeut inden for de første fire uger, så man kan imødekomme og undgå de problemer, der kan opstå kort efter fødslen. Det sidste store punkt, der var til drøftelse mellem Søren og regionsbestyrelsen, var folkeskolereformen. Søren fortalte, at Silkeborg Kommune sidestiller læring og trivsel. Kommunen har ikke en bevægelses- og trivselspolitik på folkeskolerne, da man ønsker at give skolerne mest mulig albuerum til at implementere den nye reform og specielt de 45. minutters aktivitet om dagen. Søren foreslår, at Danske Fysioterapeuter kortlægger, hvilke konkrete opgaver de kan varetage ift. folkeskolen. 10) Kl Pause 11) Kl Walk n Talk Evaluering af politikermøde Sagsfremstilling: Vi går en tur ved Gudenåen, Danmarks eneste flod, hvor regionsbestyrelsesmedlemmerne to og to evaluerer dagens politikermøde. Derefter vil der blive lavet en opsamling i plenum. Regionsbestyrelsen påpegede, at politikermødet med Søren Kristensen var et eksempel på, at der ikke kun skal være en indsats på et politisk niveau, men også ned på niveau med skolelederne. Der blev luftet forslag om et møde med en skoleleder. Regionsbestyrelsen nåede også til enighed om, at man skal lade skolerne komme sig ovenpå hele konflikten, der lå i kølvandet af folkeskolereformen. Men man kan godt, som regionsbestyrelse, starte i det små og eksempelvis producere læserbreve. I forlængelse heraf ytrede flere et ønske om et lille kursus i, hvordan man møder forskellige typer af politikere. Specifikt ift. Silkeborg Kommune kunne regionsbestyrelsen se et arbejde i at gå mere i dybden på specialområdet. 8/14

9 12) Kl Overblik over den politiske situation i kommuner og regionen Sagsfremstilling: Med afsæt i drøftelsen af de politiske målsætninger vil Kent give et overblik over det politiske landskab i kommunerne og regionen, herunder samarbejdsudvalg osv. Hertil inddrages bestyrelsens tanker og idéer om, hvem de finder relevante at indgå i en dialog med, og om der er medlemmer af bestyrelsen, der vil deltage i dette. Bilag 1: Liste over udvalgsformænd i kommunerne og regionen Kent introducerede regionsbestyrelsen til det politiske arbejde og den politiske situation i de kommuner, regionen dækker. Der er mest kontakt til formænd og næstformænd i de udvalg, der dækker Danske Fysioterapeuters interesseområder. På regionsniveau fokuserer man også på forretningsudvalget, da de fleste beslutninger træffes her. Derudover fortalte Kent om den Task-Force, som Danske Fysioterapeuter er en del af i Region Midtjylland. 13) Kl Drøftelse om støtte til innovation og iværksætteri (D) Sagsfremstilling: Bestyrelsen har tidligere uddelt en pris til støtte for iværksættere og innovative tiltag. I efteråret var der besøg af Sebastian Langgren, der fortalte om innovation og iværksætteri. Kent har ligeledes haft møde med Birgitte Woge fra væksthuset VIDEA angående støtte af innovation og iværksætteri. Bestyrelsen diskuterer i forlængelse heraf, hvordan bestyrelsen vil yde støtte. På baggrund af en henvendelse fra Birgitte Woge drøftede bestyrelsen, hvad den kan gøre ift. at støtte studerende, der ønsker at være iværksættere eller gå i dybden med innovative idéer. Regionsbestyrelsen besluttede, at en indsats, i form af eksempelvis et mentorkorps, skal ske tværregionalt og på centralt plan. Der blev diskuteret, at hvis vi støtter en pris til iværksætteri og innovation, som det er sket førhen, så kan man godt stille et krav om, at der afholdes foredrag af prismodtageren-/erne. 9/14

10 Regionsbestyrelsen vil lade forespørgslen gå videre til kredsen af regionsformænd i Danske Fysioterapeuter. 14) Kl Dagens faglige program slutter Kl Aftensmad og fælles hygge Lørdag d. 5. april 15) Kl Status på medlemsarrangementer Sagsfremstilling: Der laves en opsamling og evaluering på søsatte medlemsarrangementer, herunder DHL-stafet, krav til journalisering, temadag for visitatorer, træning og kostens betydning, foredrag ved Svend Brinkmann osv. Herefter drøfter bestyrelsen, hvilke medlemsarrangementer, der skal tages initiativ til i løbet af foråret 2014 samt ser mod temadage i efteråret. Der har til kommende arrangementer været en efterspørgsel fra et medlem omhandlende diskusprolaps og behandling af denne. Arrangementet er planlagt i Region Nordjylland, se understående link: Ansøgningen fra Hedensted Kommune angående et arrangement omkring behandling af borgere af anden etnisk herkomst med smerter besluttede regionsbestyrelsen at yde støtte til. Kommunen har foreslået en læge fra smerteklinikken i Vejle som oplægsholder. Der er forslag om en læge fra smerteklinikken i Vejle. Gruppen for planlægning af arrangementer på skolerne i efteråret har ikke fundet på nogen konkrete arrangementer til efteråret. Der er efterspurgt idéer fra skolerne. Kent ønsker en skitse for planen med disse arrangementer på juni mødet samt en strategi for, hvad vores mål er med arrangementerne. Et arrangement med kandidatuddannelsen vil være relevant for de studerende. 10/14

11 I forhold til DHL-stafetten er der booket 5 hold, hvoraf det ene er et gåhold. Regionsbestyrelsen besluttede, at foreningen allerede nu skal starte med annoncering af arrangementet. Annonceringen skal ske gennem TR-netværk, fagbladet og medlemssiden på Facebook. Deltagelsen i arrangementet kan ske om enkeltperson eller som et helt hold, og der er først-til-mølle tilmelding. Ift. t-shirts til deltagerne undersøger regionskontoret prisen og mulighederne, og derefter tages der en beslutning om, om man som deltager skal modtage en t-shirt. Budgettet for hele arrangementet er på kr. Forslaget om et diskusprolapsarrangement blev positivt modtaget af regionsbestyrelsen, da det er et arrangement, der dækker alle de sektorer, Danske Fysioterapeuters medlemmer er beskæftiget i. Regionskontoret kontakter formanden for Region Nordjylland for at få indsigt i budgettet bag et sådan arrangement. Regionsbestyrelsen vil overveje at udvide arrangementet til også at omhandle forebyggelse af diskusprolapser. Arrangementet omkring krav til journalisering, som afholdes i maj for øst-delen af regionen, overvejer regionsbestyrelsen at afholde i vest også. Regionskontoret kontakter Gurli Petersen, som er oplægsholder, for mulige datoer. Der er tidligere efterspurgt et arrangement med Svend Brinkmann. Et oplæg ved Svend Brinkmann overvejes afholdt som en del af en temadag. På samme temadag kunne indgå oplæg omkring kostens betydning for træning. Regionsbestyrelsen vil gå i dybden med planlægning af temadage på bestyrelsesmødet i juni. Det er drøftet, at der skal være to oplægsholdere til hvert arrangement, og at det skal afholdes i både øst og vest. Temadagene kunne, efter ønske i regionsbestyrelsen, ligge som et fyraftensmøde. Regionsbestyrelsen rundede af med en evaluering af arrangementet på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro med Morten Høgh. Der syntes at være en skuffelse blandt nogle af deltagerne, da man ikke gik fra arrangementet med et konkret svar, dette var dog heller ikke Mortens intention. Der var 42 deltagere til arrangementet og de deltagende var primært studerende. 16) Kl Temadrøftelse 11/14

12 Sagsfremstilling: På regionsbestyrelsesmødet i februar blev det besluttet, at bestyrelsen skal diskutere øget brugerbetaling, som er tæt koblet med temaet Lighed i sundhed. Temadrøftelsen er en mulighed for bestyrelsesmedlemmerne til at afprøve synspunkter i et lukket forum forud for samtale med bl.a. brugere og interessenter i det daglige arbejde. Temadrøftelsen vil starte med en plenumdiskussion, hvorefter bestyrelsen vil deles i to grupper og diskutere konkrete argumenter og synspunkter ift. brugerbetaling. Der vil til slut være en opsamling i plenum. Punktet afsluttes med drøftelse om tema til næste regionsbestyrelsesmøde i juni. Bilag 2: Temadrøftelse fra HB omkring øget brugerbetaling Danske Fysioterapeuters gennerelle holdning er, at det ikke skal koste penge at gå til fysioterapeut. Regionsbestyrelsen diskuterede herefter, hvilke problematikker, der ligger i forlængelse af den holdning. Der blev diskuteret, hvordan man kan skabe vækst på et marked uden brugerbetaling, og om man overhovedet skal skabe vækst der. Regionsbestyrelsen påpegede, at en fordel ved gratis fysioterapi for alle er, at man fanger dem, som måske ellers ville have holdt sig fra behandling. På længere sigt blev det diskuteret, om man skal have en regulering af brugerbetaling, enten i form af friholdelse af nogle grupper eller en indkomstregulering. Der var fælles enighed om, at man skal sikre de svageste i samfundet, men hvem skal bestemme, hvem de mest trængende er? Politikerne kaster bolden til fagpersoner som eksempelvis fysioterapeuterne. Det blev diskuteret, om det vil være et tab for Danske Fysioterapeuter, hvis man fjerner den brugerbetaling, der allerede er i dag. Som forening skal man også varetage sine medlemmers interesser, bl.a. arbejdspladser, men regionsbestyrelen drøftede også interessevaretagelse for brugerne af den ydelse, medlemmerne udbyder. Regionsbestyrelsen blev enige om, at man skal arbejde for, hvad der står i Danske Fysioterapeuters sundhedspolitiske målsætninger. 17) Kl Pause 12/14

13 18) Kl Orientering fra formanden (O) Sagsfremstilling: Danske Fysioterapeuter afholder Regionsrådskonference 1-2. september 2014 for samtlige regionsbestyrelsesmedlemmer. Regionernes økonomi er drøftet mellem regionsformændene. Der er et overskud på knap en million. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Silkeborg, og vi spiser sammen efterfølgende som farvel til Kent. Der afholdes inspirationsdag d. 7. april angående den nye tillidsreform i Skanderborg. Kent opfordrer til, at der er deltagelse af regionsbestyrelsens medlemmer. Kent har være til møde i innovations task-force i Region Midtjylland. Man kører videre med en version 2.0, hvor Sanne vil overtage Kents plads. Der er bl.a. prioriteret penge til skuldercaféer i Silkeborg Kommune. 19) Kl Orientering fra bestyrelsen (O) Sagsfremstilling: Bestyrelsesmedlemmer, som eksempelvis sidder i tillidsrepræsentantrådet, i Hovedbestyrelsen eller RMU har mulighed for at fortælle den resterende del af bestyrelsen, hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan bestyrelsesmedlemmerne fortælle, hvis der er noget, regionsbestyrelsen bør/kan reagere på. På dette møde fortæller Sanne og Kirsten om, hvad der er sket på seneste hovedbestyrelsesmøde. Louise og Kirsten fortæller om, hvad der er sket på seneste TR-netværksmøde. Louise berettede, at der var et stort fremmøde til det regionale TRnetværksmøde med ca. 40 fremmødte. Karen Langvad og Helge Sørensen var inviteret til at holde oplæg. 13/14

14 Sanne fortalte, at der havde været møde i det nye samarbejdsudvalg for de praktiserende. Der er kommet ny formand, og generelt forventes der et godt samarbejde i udvalget fremover. Sanne orienterede også om hovedbestyrelsens arbejde. Hovedbestyrelsen er begyndt at drøfte overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte i Sideløbende er der igangværende overenskomstforhandlinger på privatområdet. 20) Kl Formidling (D) Sagsfremstilling: Regionsbestyrelsen evaluerer, hvordan det går med at være mere synlige på hjemmesiden, ift. Facebook og ift. formandens aktiviteter. Bestyrelsen er meget velkomne til at komme med flere idéer til at forbedre den interne og eksterne formidling. Drøfter hvilke punkter, der skal laves nyhed om til hjemmesiden. Regionsbestyrelsen besluttede, at der skal videreformidles information omkring politikermøde med fokus på skolereformen. Derudover skal der skrives om temadrøftelsen med fokus på ulighed i sundhed ift. brugerbetaling, og til slut skal der bringes information omkring foreningens medlemsarrangementer. 21) Kl Eventuelt (O) Sagsfremstilling: Punkter til kommende møder 14/14

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby Dagsorden Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

Dagsorden. Sted: Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014

Dagsorden. Sted: Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 For referat: Frederikke B. Lyngby Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Maria Bjørnelund Rømer,

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt.

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt. Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Ekstraordinært bestyrelsesmøde Dato for møde: 16. 08. 2012 kl. 16.00-18.00 Sted Medborgerhuset Silkeborg Bindslevs plads 5 8600 Silkeborg

Læs mere

Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Maria Bjørnlund Rømer, Henriette Holm og Stine Jørgensen.

Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Maria Bjørnlund Rømer, Henriette Holm og Stine Jørgensen. Referat Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 9. december 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 18.04 2012 kl. 13.00 19.00 Sted Klosterhaven 1 Køkkenet, 2. sal 8800 Viborg Ordstyrer: Agnes Holst Regionsbestyrelsesmedlem

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Onsdag d. 19. maj 2010 kl. 14.00-19.00

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Referat RB 20161107 Dagsorden Dato 7. november 2016 PV Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Viborg på Hotel Scandic, Hasle, Rytoften 3, 8210 Århus V Program

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook.

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjylland Dato for møde: 20. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 13. september 2013 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen(fra

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen... 2 2. Opfølgning

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

kl Tina Frank, Regionsformand. Kl : Folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker (Dansk Folkeparti)

kl Tina Frank, Regionsformand. Kl : Folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker (Dansk Folkeparti) Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 12.06 2012 kl. 13.00 19.00 Sted: Klinik for fysioterapi Adelgade 78, 1 8660 Skanderborg Ordstyrer: Stefan Kragh Nielsen

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober 2016 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Vita Kathrine Bisgaard, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt,

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat af Regionsbestyrelsesmøde Start: torsdag den 16. april 2009 kl. 9.00-16.30

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

[dag, måned, år]

[dag, måned, år] Referat Referat af møde i: Generalforsamling Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland For referat: Marie Trads Studentermedarbejder Dato for møde: 15.05.13 Dato for udarbejdelse: [dag, måned, år] Deltagere:

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat til mø ato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard,

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Tid: 9.00-13-00 Sted: Birk Centerpark 4,Herning Indkaldte: Jette Dahl Helle Ringsmose Sanne Christensen Linda Ernstsen Marianne

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud:

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde, Onsdag d. 27. august kl. 14.00 til 19.00 Til stede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 7. januar kl. 14-19.00 Sted:

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.36 8200 Aarhus N Mødedato: Den 21. november 2014 kl. 10.00-15.00

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl. 15.00-17.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 09. februar For referat: Mathias Nielsen

Regionsbestyrelsesmøde 09. februar For referat: Mathias Nielsen Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 09. februar 2017 For referat: Mathias Nielsen Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt, Mille

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Kommunikationsstrategi for skoleområdet

Kommunikationsstrategi for skoleområdet Kommunikationsstrategi for skoleområdet Udarbejdet af skoleafdelingen september 2014 Den brændende platform Historiefortælling om skolen i Dragør Folkeskolen er en af de mest betydningsfulde institutioner

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Peter Sandkvist

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Stine Jørgensen, Maria Bjørnlund Rømer, Henrik Lauridsen.

Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Stine Jørgensen, Maria Bjørnlund Rømer, Henrik Lauridsen. Referat Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 08. april 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard,

Læs mere

Deltagere: Tina Frank, Michael Christensen, Stefan Kragh, Kirsten Ægidius, Nina Petersen, Henrik Lauridsen

Deltagere: Tina Frank, Michael Christensen, Stefan Kragh, Kirsten Ægidius, Nina Petersen, Henrik Lauridsen Referat Referat fra møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 08.06.11 For referat: TF Deltagere: Tina Frank, Michael Christensen, Stefan Kragh, Kirsten Ægidius, Nina Petersen, Henrik Lauridsen

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014 referat - godkendt RB-møde 141112 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Mødet begynder kl. 12.30 Der vil være

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 20. august 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 20. august 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 20. august 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Stine

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere