It-arkitekturanbefalinger lige nu!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-arkitekturanbefalinger lige nu!"

Transkript

1 It-arkitekturanbefalinger lige nu! v/ Lars Mathiesen, formand for DANSK IT 1. april Årskonference 2003

2 DANSK ITs bud på itarkitekturanbefalinger lige nu! Infrastrukturen skal koordineres Forretningsvisionen skal indtænkes Borgerne skal inddrages Governancemodellen skal være topledelsens 1. april Årskonference 2003

3 Infrastrukturen skal koordineres Offentligt og privat samarbejde 1. april Årskonference 2003

4 Internet/ Internet/ Vendors Custom ers/ Vendors Custom ers/ Dedicated T1/T 3 Fram e R elay X.25 Dedicated Internet/ N T/2000/ Active D irectory Proxy Servers U NIX Server C luster Internet/ M ail Servers Vendors Custom ers/ Trusted/P rivate Network Internet/ Custom ers/ ployees ProxyEm Servers N T/2000/ Active D irectory Proxy Servers M ail Servers ERP LDAP Legacy Intranet D M Z Internet/ PSTN /ISDN Custom ers/ Vendors (R AC F) Dedicated Internet/ NAS Proxy Servers M ail Servers Security/AAA Server R AD IUZS/ Internet DM T AC ACS+ Custom ers/ U NIX Proxy Servers Vendors N T/2000/ ServerWCeb luster Servers Intranet Active D irectory E-M ail/ Scheduling File/Print M obile Security/AAA M ail Servers Server R AD IU S/ (PPP) T AC ACS+ D atabase Internet D M Z NAS Proxy Servers N T/2000/ Active D irectory Proxy Servers D M Z NAS Proxy Servers ERP File/Print Intranet M obile Proxy Servers Intranet D M Z (PPP) 1. april 2009 Dedicated (R AC F)T1/T 3 Fram e R elay X.25 Intranet D M Z T1/T 3 Fram e R elay X.25 File/Print W eb Servers NAS LDAP Intranet D M Z Proxy Servers Trusted/P rivate Network Trusted/P rivate Network Proxy Servers NAS ERP Security/AAA Server R AD IU S/ Trusted/P rivate Network T AC ACS+ Legacy (R AC F) Security/AAA Server R AD IU S/ Legacy AC ACS+ (R ACTF) Proxy Servers D M Z ERP LDAP LDAP (PPP) Proxy Servers ERP Legacy Intranet D M Z (R AC F) Legacy Intranet D M Z Proxy Servers PSTN /ISDN W eb Servers M obile LDAP D M Z Intranet E-M ail/ Scheduling D atabase Security/AAA Server R AD IU S/ T AC ACS+ D M Z D atabase U NIX Server C luster NAS Intranet PSTN /ISDN Intranet D M Z (R AC F) Security/AAA Internet D M Z Server R AD IU S/ T AC ACS+ W eb Servers PSTN /ISDN ERP PSTN /ISDN M obile Intranet(PPP) DM Z (R AC F) W eb Servers W eb Servers Legacy (R AC F) W eb Servers Legacy PSTN /ISDN (R AC F) M obile (PPP) PSTN /ISDN M obile (PPP) N T/2000/ Active D irectory Proxy Servers W eb Servers M ail Servers LegacyNAS ERP LDAP ERP M obile (PPP) Proxy Servers Dedicated ERPVendors Legacy T1/T 3 Fram e R elay X.25 Internet D M Z Trusted/P rivate Network W eb Servers Server Legacy R AD IU S/ (R AC F) T AC ACS+ W eb Servers Intranet D M Z D M Z Proxy Servers E-M ail/ Scheduling D M Z Security/AAA LDAP Vendors W eb Servers Dedicated Proxy Servers Internet/ Trusted/P rivate Network NAS PSTN /ISDN M obile Server R AD IU S/ T AC ACS+ (PPP) M obile (PPP) eb Servers Server CW luster Intranet D M Z E-M ail/ PSTN /ISDN Scheduling Trusted/P rivate Network Intranet D M Z W eb Servers LDAP U NIX Server C luster M obile ERP (PPP) Security/AAA LDAP Fram e R elay N T/2000/ X.25 Active D irectory D atabase W eb Servers D atabase (R AC F) LDAPCustom ers/ T AC ACS+ W eb Servers File/Print Security/AAA Server Internet D M Z R AD IU S/ T AC ACS+ Intranet D M Z Custom ers/ Vendors PSTN /ISDN Dedicated M obile W eb Servers D M Z T1/T 3 U NIX Fram e R Nelay T/2000/ U NIX Server C luster Legacy M ail Servers (PPP) Dedicated X.25 N T/2000/ Active D irectory Proxy Servers Server C luster Trusted/P rivate Network M ail Servers Intranet DM Z (R AC F) Intranet E-M ail/ U NIX Active D irectory Proxy Servers T1/T 3 ail/ N T/2000/ E-M File/Print Server C luster Scheduling M ail Servers Fram e R elay Em ployees D irectory Proxy Servers File/PrintActive Scheduling E-M ail/ X.25 PSTN /ISDN D atabase Internet D M Z NAS File/Print D atabase Internet D M Z Scheduling T1/T 3 U NIX Internet D M Z Trusted/P rivate Network W eb Servers M ail Servers Legacy NAS Vendors Internet/ Custom ers/ Security/AAA Dedicated Server Internet/ R AD IU S/ PSTN /ISDN D M Z Proxy Servers Trusted/P rivate Network W eb Servers T1/T 3 Custom ers/ Fram e R elay D MX.25 Z Custom ers/ U NIX N T/2000/ Server C lustervendors Active D irectory E-M ail/ T1/T 3 File/Print Scheduling Fram e R elay ERP X.25 LDAP D atabase W eb Servers M ail Servers Internet/ Trusted/P rivate Network E-M ail/ Scheduling File/Print ERP LDAP it-løsninger på de store hospitaler W eb Servers M obile (PPP) Security/AAA Server R AD IU S/ T AC ACS+ Internet/ N T/2000/ Active D irectory D atabase Internet D M Z Dedicated E-M ail/ Scheduling File/Print D M Z U NIX Server C luster Proxy Servers Trusted/P rivate Network U NIX Server C luster D atabase Internet D M Z M ail Servers NAS Vendors T1/T 3 Fram e R elay X.25 E-M ail/ Scheduling D atabase T1/T 3 Fram e R elay W eb Servers X.25 NAS Security/AAA Server R AD IU S/ T AC ACS+ U NIX Server C luster File/Print Dedicated Internet D M Z D M Z W eb Servers N T/2000/ Active D irectory Proxy Servers 83 hospitaler fordelt over 5 regioner E-M ail/ Scheduling File/Print D atabase Internet D M Z Dedicated M ail Servers T1/T 3 Fram e R elay Vendors X.25 Custom ers/ W eb Servers W eb Servers Intranet Intranet Intranet Em ployees Intranet Årskonference Intranet Intranet Kilde: Siemens AG

5 Indberetninger via virk.dk mar-08 dec-08 dec 09 (mål) 1. april Årskonference 2003

6 Elektronisk tinglysning Kunde Institut A Institut B 1 Udarbejdelse af låneansøgning 2 Ønsker at omlægge lån 3 1 Sag og efpi sag oprettes. 4 5 Lånetilbud sendes Modtager underskrift Afklar mulighed 6 for rykning efpi sagshistorik følges 7 2 Signeret respektpåtegning modtages 8 Rykningsanmodning vurderes & svar samt signeret respektpåtegning sendes 9 3 efpi proces oprettes Send rykningspåtegning til tinglysning Indhente indfrielsestilbud 12 Aflyse eksisterende lån 4 efpi proces og dokument oprettes Nyt lån udbetalt og omlægning gennemført 19 efpi sag afsluttes Modtager tinglyst pantebrev og aflysningspåtegninger efpi proces og dokument oprettes Fælles Infrastruktur Fælles Processer (efpi) Tinglysning (e-tl) Eksterne registre Multitræk Akt BBR RK KMS Rykning Tinglysning af Respektpåtegning Tinglysning Besked om tinglyst respektpåtegning Aflysning D Aflysning C Tinglysning Tinglysning Tinglysning af pantebev og aflysningspåtegninger Institut C Aflyse lån Indfrielse af lån Send indfrielseskvittering Send status om aflysningspåtegning Institut Aflyse lån Send status om 1. april D Indfrielse af lån Send Årskonference 2003 indfrielseskvittering aflysningspåtegning

7 1. april Årskonference 2003

8 Forretningsvisionen skal indtænkes Case fra sundhedssektoren 1. april Årskonference 2003

9 En holistisk synsvinkel kan forbedre produktiviteten på et hospital Diagnostisk proces Radiologi Laboratorier Ressourceplanlægning EKG OP, Onkologi, Kardiologi Administrativ proces Ordrer og resultater Medicin Klinisk proces Dokumentation Terapeutisk proces Fakturering Omsorgsproces Intensiv behandling Rehabilitering Opfølgning Kilde: Siemens AG 1. april Årskonference 2003

10 It-investeringer vil øge effektivitet Effektivisering Indsatsområder Workflow Best Practice procesoptimering Sammenhængende IT-systemer Kompetence- og rollefordeling Patient involvering Teknologi ~ 2,5 mia. Total budget Sundhedssektoren ~ 95,6 mia. DKK Investering Effekt Øget serviceniveau Øget patientfokus Patient involvering Procesoptimering Enklere arbejdsprocesser Fastholdelse af knappe ressourcer Attraktiv arbejdsplads Kilde: Siemens AG 1. april Årskonference 2003 Kilde: Siemens AG

11 Elektronisk patientjournal: Integration af mange forskellige patientdata bestående af et langt livs samlede journaloplysninger. Online medicin-service: Der ydes medicinrådgivning via interaktiv video/audio-transmission real-time. Robot assistance: En robot designet til hjemmet hjælper med at løfte en handicappet person ind og ud badekarret for at forhindre hende i at falde. Forebyggende scanning af hele kroppen: Patienten gennemgår en fuld MR-scanning som en del af et forebyggende forløb. Smarte elektroniske apparater: En hånd-scanner måler fysiske sundhedsdata og anbefaler derefter kostændringer eller andre sundhedsforbedrende foranstaltninger. Det digitaliserede hospital: Patientdata kan blive vurderet samtidigt en anden ekspert et andet sted i hospitalet. Pharmacogenomics: En forsker anvender en software, 1. april 2009 der giver mulighed for at og tilpasse medicin, som kan 11 anvendes af specielle Årskonference genetiske profiler Kilde: Siemens AG

12 Borgerne skal inddrages Web april Årskonference 2003

13 Web 2.0, video, borgerinvolvering 1. april Årskonference 2003

14 1. april Årskonference 2003

15 1. april Årskonference 2003

16 Fjerndiagnose Patienten scannes på nærmeste sygehus Ekspertvurdering (realtid) på Rigshospitalet 1. april Årskonference 2003

17 Fjernafhøring 1. april Årskonference 2003

18 Governancemodellen skal være topledelsens Topledelsen skal være aktiv 1. april Årskonference 2003

19 1. april Årskonference 2003

20 Domænebestyrelser 1. april Årskonference 2003

21 John Sarborg Digitale visioner 01. apr. 09 It-politiske udfordringer & anbefalinger IT - arkitekturkonferencen 2009

22 John Sarborg Digitale visioner 01. apr. 09 Øget offentlig digitalisering Vigtigt at opretholde et højt niveau for digitalisering i den offentlige sektor Mangel på arbejdskraft øger behovet for effektivisering og digitalisering 25% af alle offentlige ansatte går på pension de næste 10 år 2

23 John Sarborg Digitale visioner 01. apr. 09 Rigtig organisering af it i det offentlige Udnyt mulighederne for stordriftsfordelene Vurder altid gevinsten ved outsourcing - global sourcing Statens IT bør være en bestiller- og indkøbsfunktion Ros til KL for salget af KMD og for opbygning af fælles bestiller og indkøbsorganisation - forbillede for staten 3

24 John Sarborg Digitale visioner 01. apr. 09 Potentialet størst i sundhedssektoren Bedre, effektiv sundhedssektor 25 mia. kr. på sygehuse - investeringer i digitalt sygehus Investeringer i "Mobile Health Care" løsninger for kronikere Digitalt kompetenceløft Udvikling af digitale undervisningsmidler Øremærkede midler til at efterspørge nye digitale undervisningsmaterialer 4

25 John Sarborg Digitale visioner 01. apr. 09 Op i gear Arkitekturen og snitfladerne skal være på plads Åbne standarder "Høste så" problematik - de der udfører opgaverne skal have del i gevinsterne 2 mia. kr. i hævet anlægsloft - invester intelligent Søg midler fra ABT-fonden 5

26 Aktuelle IT-anbefalinger & udfordringer Kristian Buhl Hansen Kompetencecenterchef IT Odense Kommune

27 1. Modenheden i det digitale Danmark Hvad skal der til for at digitalisere succesfuldt? 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og e2012 Har vi det rette ambitionsniveau og detaljeringsgrad når vi digitaliserer? 3. Kommunerne som IT-bestiller Hvordan sikrer vi innovation og fornyelse så vi når e2012-målsætningerne?

28 Den fællesoffenlige digitaliseringsstrategi og e2012 Positivt at kommunerne nu udmønter den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Godt med nationale initiativer på infrastrukturservices - men indholdet skal også følge med - fagligheden skal "serviceenables" KL og kommunerne skal spille ind med behov og ønsker og kunne eksekvere sammen Vision og mål skal være klart for alle parter Skab incitamentsstrukturer der flytter noget Fejr succes'erne, lær af fiaskoerne

29 Opgaven for kommunerne inden 2012 Kommunerne skal skabe overblik over hvad vi ved om borgeren og give borgeren overblikket (en kommunal EPJ + en kommunal sundhed.dk) 98 kommuner har adskillige IT-systemer,- og det er ikke de samme systemer, leverandører, teknologier Der er langtfra den samme systematik i registreringerne som f.eks. på sundhedsområdet Vi har 3 år til det fra nu Hvor svært kan det være?

30 It-arkitekturanbefalinger lige nu! Arkitekturkonferencen 1-2. april 2009 Kst. vicedirektør Adam Lebech IT- og Telestyrelsen

31 Hvor svært kan det være?

32 Danmarks Statistik: Den offentlige sektors brug af it 2008

33 Plads til forbedring!

34

35 #2 Anvend fælles forretningsterminologi #14 Få styr på it-arkitekturen #12 Stil krav om åbne standarder #3 Brug open sourcesoftware ved egenudvikling #13 Skab sikre løsninger #10 Baser indkøb og salg på den fælles infrastruktur for handel #5 Dataudveksling skal anvende fælles datastandarder #8 Webservices skal kunne tale sammen #11 Brug fælles sprog på sags- og dokumentområdet #1 Få styr på forretningsgangene 15 skarpe #6 Offentlige portaler skal hænge sammen #9 Brug digital signatur og single-sign-on #15 Del viden og samarbejde på tværs #7 Webservices skal være nemme at finde og anvende #4 Brug fleksible udviklingsmetoder

36 God arkitektur virker i praksis

37 Case #1: Åbne standarder for NemLogin

38 Case #2 Open source ved egenudvikling

39

40 Højere kvalitet Bedre service Frigørelse af ressourcer

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere