Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)"

Transkript

1 Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012

2 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt Introduktion Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen Datacenteradgang Garanteret tilgængelighed på systemerne Oppetidsmål Forudsætninger Overvågning Capacity management Incident Management Prioritetsdefinitioner Incident Klassifikation og behandling Service Request Management og Change Management Change Management initieret af TDC Hosting Ændringer i den generelle infrastruktur Patch Management Change Management initieret af Kunden Backup Management Backupintervaller Backup definitioner Retablering af filer Konsulentydelser... 12

3 ACI A/S Side 3 af 12 1 Generelt 1.1 Introduktion Nærværende Service Level Agreement (SLA) vedhæftes Aftalen og udgør en integreret del af Aftalen mellem Parterne. SLA en udgør dokumentationen for de aftalte services og serviceniveauer i driftsfasen. Dokumentet skal opdateres, såfremt der aftales ændringer, således at det afspejler det aktuelle serviceniveau for Kunden. SLA en træder i kraft på idriftsættelsesdatoen som defineret i Driftsaftalen med forbehold for aftalte udeståender i projektet. 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen TDC Hosting Support udgør Kundens Single Point of Contact for henvendelser vedrørende driftsløsningen. Kategori Kontaktpunkt Reaktion Telefon Hurtigst muligt og ved tilstræbes svar inden for 2 arbejdstimer TDC Hosting Support website: Åbningstiden for support er hverdage i tidsrummet 8:00-17:00 mandag til torsdag og 8:00 til 16:00 fredag. Grundlovsdag og juleaftensdag betragtes som helligedage. TDC Hosting vil stille informationer vedr. driftsstatus til rådighed for Kunden. Driftsinformationer vil døgnet rundt være til rådighed på TDC Hostings internetportal. Kundens primære kontaktpersons brugernavn og adgangskode til TDC Hostings internetportal udleveres på forlangende af TDC Hostings Account Manager (implementeringsfasen) eller TDC Hosting Support (driftsfasen). Kunden udpeger et antal kontaktpersoner, som er bemyndiget af Kunden til at rekvirere ændringer og kontakte TDC Hosting Support på ovenstående telefonnummer og adresse. Kundens øvrige medarbejdere er ikke berettiget til at kontakte TDC Hosting Support. Listen over godkendte kontaktpersoner vedligeholdes af Kunden via TDC Hostings internetportal. 1.3 Datacenteradgang Kunden kan efter aftale besigtige det fysiske produktions- og overvågningsmiljø i datacenteret i følgeskab med en medarbejder fra TDC Hosting. Kategori Kriterium Serviceniveau Adgang CET, mandag til fredag 3 arbejdsdages varsel

4 ACI A/S Side 4 af 12 2 Garanteret tilgængelighed på systemerne TDC Hosting leverer, fra og med idriftsættelsesdatoen, Drift og Support i arbejdstiden og Driftsvagt uden for arbejdstiden. Drift inkluderer overvågning med self healing, og SMS til både TDC Hosting Support, Drift vagt og Kundens kontakt personer. Drift deles op i (Incident Management, Problem Management, Service Request Management, Change Management, Patch Management, Backup Management) samt system restore. Der er adgang til Incidents, Changes og server information via TDC Hostings internetportal. 2.1 Oppetidsmål Hvis tilgængeligheden til abonnentens dataområde i et kvartal er lavere end 99,9%, målt over hele den tre måneders periode, kan Kunden kræve afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den reducerede tilgængelighed skyldes forhold, som er inden for TDC Hostings kontrol. Boden beregnes efter følgende formel: Bod = (kvartalsvis pris + 25%) * (G% - F%) hvor G% er den Garanterede tilgængelighed, og F% er den Faktiske tilgængelighed. Eksempel: En Kunde betaler 1995,- pr. md., og der ydes en faktisk tilgængelighed på 70%. Bod = (3 * * 1,25) * (99,9% - 70%) = 2.236,- kr. Dog kan erstatning maksimalt udgøre det beløb, Kunden har betalt TDC Hosting for den pågældende periode. TDC Hosting har således intet ansvar for direkte eller indirekte driftstab, følgeskader og avancetab af nogen art. 2.2 Forudsætninger Der gælder følgende forudsætninger for de angivne oppetidsmål og for beregning af oppetider: For fysiske servere, der ikke har et redundant setup (f.eks. fail-over servere) vil enhver nedetid, der skyldes hardwarefejl, ikke blive medregnet i kalkulationen af oppetid. TDC Hosting har alene administratoradgang til systemerne. Administratoradgang kan for en periode overdrages til Kunden eller 3. part efter aftale mellem Kunden og TDC Hosting Support. Når den aftalte periode udløber, deaktiveres Kundens administratoradgang af TDC Hosting. For den periode, hvor administratoradgang er overdraget til Kunden, gives ikke oppetidsgaranti, og TDC Hostings oppetidsgaranti træder først i kraft igen, når Kunden har leveret detaljeret dokumentation af de ændringer, som Kunden eller 3. part har foretaget på systemet i perioden. Det forudsættes desuden at Kunden eller 3. part tilbageleverer et driftsklart system.

5 ACI A/S Side 5 af 12 I tilfælde, hvor Kunden altid har administrator adgang, vil incidents forårsaget af denne adgang ikke medregnes i oppetidsmålingerne. I tilfælde af, at en hændelsesrapport indikerer, at et rapporteret incident har baggrund i eller er forårsaget af tredjepart eller tredjepartssystemer, som ikke er beskrevet i Bilag 1, vil bodsberegning ikke træde i kraft. TDC Hosting påtager sig ikke ansvar for forretningsapplikationer eller applikationskode. 3 Overvågning Overvågning er defineret som den indsats, der gennemføres for at opfange og føre log over fejlhændelser. Kategori Kriterium Serviceniveau Normal arbejdstid Unden for normal arbejdstid - Driftvagt Kundevarsel TDC Hosting Support modtager alle alarmer. Kunden kan vælge at modtage disse alarmer via og SMS. TDC Hosting Drift vagt modtager alarmer via SMS Kunden kan vælge at modtage disse alarmer via og SMS. Hurtigst muligt og tilstræbes at alle hændelser påbegyndes inden for 2 timer. Hurtigst muligt og tilstræbes påbegyndt inden for 3 timer. 4 Capacity management TDC Hosting monitorerer brugen af visse vitale systemressourcer som fx diskudnyttelse. TDC Hosting giver besked til Kundens primære kontaktperson pr. , når det er nødvendigt at foretage kapacitetsopgraderinger. Det er Kundens ansvar at reagere på disse beskeder inden for den i beskeden fastsatte tidsfrist og senest efter 5 arbejdsdage. Kategori Kriterium Serviceniveau Storagevækst - NAS Storagevækst Local disk Den anvendte NAS kapacitet overstiger 80%. Den anvendte kapacitet overstiger 95%. Kundens primære kontaktperson underrettes Kundens primære kontaktperson underrettes

6 ACI A/S Side 6 af 12 Kategori Kriterium Serviceniveau Trafik Trafikforbrug (daglig, ugentlig ) rapport kan blive tilsendt kunden. Kunden kan tilkøbe denne service. 5 Incident Management I det følgende beskrives TDC Hostings retningslinjer for håndtering af Incident Management. 5.1 Prioritetsdefinitioner De Service Level definitioner, som anvendes i dette dokument, skal tillægges den betydning, at prioriteterne går fra 1 til 5, hvor 1 er højeste prioritet, og 5 er laveste. Prioriteringsskemaet er illustreret herunder: Service Level for de enkelte prioriteringsniveauer er nærmere beskrevet i nedenstående tabeller. Kriterium Urgency 1-3 Service Level Afspejler, hvor forretningskritisk en hurtig løsning af incidentet er for Kunden. 1 betyder at en hurtig løsning af incidentet er meget forretningskritisk for Kunden 3 betyder at en hurtig løsning af incidentet er mindre forretningskritisk for Kunden

7 ACI A/S Side 7 af 12 Kriterium Impact 1-3 Service Level Afspejler hvor kraftigt Kunden er påvirket. 1 betyder at samtlige brugere ikke har IT adgang eller at forretningskritiske funktioner ikke fungerer efter hensigten. 3 betyder at kun en enkelt bruger er berørt eller i situationer, hvor mindre kritiske funktioner er fejlramte. Prioritet P1 1 P2 2 P3 P4 P5 Service Level Løsningen af et incident påbegyndes straks i normal arbejds tid Løsningen af et incident udenfor normal arbejdstid påbegyndes hurtigst muligt og tilstræbes påbegyndt inden for 1 time. Løsningen af et incident påbegyndes straks i normal arbejds tid Løsningen af et incident udenfor normal arbejdstid påbegyndes hurtigst muligt og tilstræbes påbegyndt inden for 3 timer. Løsningen af et incident påbegyndes inden for førstkommende arbejdsdag (man-fre) Løsningen af et incident påbegyndes inden for 5 arbejdsdage (manfre) Løsningen af et incident påbegyndes inden for 10 arbejdsdage (man-fre) 5.2 Incident Klassifikation og behandling Ovenstående definitioner udgør de rammer, som incidents behandles ud fra. Ændring af overvågningsparametre i Aftalens løbetid indføres i Aftalen efter aftale mellem Kundens primære kontaktperson og TDC Hosting Support. Overvågningsparametrene danner baggrund for klassifikation og prioritering af incidents jfr. ovenstående definition. Fejlretningsprocedurer indledes på det tidspunkt, hvor TDC Hosting enten opdager eller bliver varslet om et incident. Efter modtagelse eller opdagelse af et incident skal denne klassificeres og prioriteres. Når dette er gjort, allokeres ressourcer til løsning af incidentet på baggrund af den tildelte prioritet. Ved behandling af Kundens incidents anvendes TDC Hostings sagshåndteringssystem til registrering af incidents og deraf følgende konfigurationsændringer. 1 Prioritet 1 er reserveret til incidents vedrørende TDC Hostings delte infrastruktur, dvs. nedbrud som berører flere af TDC Hostings kunder. 2 TDC Hosting kan nedprioritere sagen, såfremt Kunden ikke kan stille med en repræsentant, som har allokeret tid til at deltage aktivt i problemløsningen, som har indsigt i problemstillingen samt evner at levere den nødvendige respons og sparring. Alt sammen for at sikre fremdrift i problemløsningsprocessen.

8 ACI A/S Side 8 af 12 TDC Hostings Support har igennem hele et incidents livsforløb ansvaret for kommunikation med Kunden. Status kan følges på Kundens adgang til TDC Hosting kundesite Hoststat - Et incident vil i første omgang blive forsøgt løst i TDC Hosting Support. Hvis TDC Hosting Support vurderer, at de enten ikke kan løse incidentet eller ikke kan nå det inden for de aftalte tidsrammer, da eskalerer TDC Hosting Support incidentet til Second Level Support, som forsøger at løse incidentet inden for de aftalte tidsrammer. 6 Service Request Management og Change Management Planlagte ændringer af systemet udføres under de retningslinjer, der er anført herunder. 6.1 Change Management initieret af TDC Hosting TDC Hosting initierer to typer af ændringer: 1. Ændringer i den generelle infrastruktur, eksempelvis firewalls, backup løsninger, SAN systemer, netværkskomponenter og servere. 2. Patch Management, opdateringer af standard software som eksempelvis operativsystemer Ændringer i den generelle infrastruktur Vedligeholdelse eller servicevinduer defineres som forud planlagte tidspunkter, hvor systemet enten kan være utilgængeligt, eller hvor brugen af systemet kan være reduceret pga. systemopgraderinger eller anden vedligeholdelse, som er nødvendig for at systemet opretholder sin fulde funktionsdygtighed og sikkehedsniveau. Vedligeholdelsen kan dække hardware, software og netværksforbindelser. Enhver korrektion vil blive gennemført i systemet, hvis TDC Hosting skønner, at det er vigtigt i forhold til at opretholde det angivne serviceniveau.

9 ACI A/S Side 9 af 12 Ændringer initieret af TDC Hosting deles op i tre kategorier: Type Planlagt vedligeholdelse Aftalt vedligeholdelse Service Level TDC Hosting har ret til at afholde servicevinduer i forbindelse med planlagt vedligeholdelse. På alle hverdage mellem 04:00 og 05:00 CET. Yderligere har TDC Hosting ret til at afholde servicevinduer i forbindelse med planlagt vedligeholdelse i tidsrummet: kl CET, hver anden onsdag i lige uger. Øvrige tidsrum: TDC Hosting orienterer Kundens primære kontaktperson via . Det tilstræbes at Kunden orienteres med et varsel på minimum 5 dage TDC Hosting og Kunden kan nå til enighed om en dato og et tidspunkt, hvor TDC Hosting kan udføre vedligeholdelse. En sådan aftale skal accepteres af TDC Hosting og Kunden. Nødvedligeholdelse TDC Hosting kan udføre nødvedligeholdelse med 2 timers varsel i maksimalt 2 timer pr. måned. TDC Hosting orienterer Kundens primære kontaktperson via Ændringer initieret af TDC Hosting sker efter nedenstående retningslinjer: Kategori Kriterium Serviceniveau Planlagt vedligeholdelse Fortløbende Maksimalt 5 gange pr. måned Aftalt vedligeholdelse Efter aftale Efter aftale Nødvedligeholdelse 2 timer 1 gang pr. måned Patch Management TDC Hosting er ansvarlig for at udføre security patch management. TDC Hosting er ligeledes ansvarlig for at kunne foretage roll-back, hvis patch management forårsager fejl/nedbrud på systemet. Kunden kan bede om at få implementeret en specifik patch, men TDC Hosting forbeholder sig retten til at sætte den aftalte SLA ud af kraft, såfremt TDC Hosting vurderer, at den pågældende patch vil kunne forringe systemets sikkerhed eller driftsstabilitet.

10 ACI A/S Side 10 af 12 Proceduren for nye patches er således: Alle Microsoft sikkerhedspatches hentes og lægges klar til udrulning i de fastsatte planlagte servicevinduer. Det centrale Linux patch management systemet opdateres ugentligt og disse kan installeres på kundens foranledning. Hvis en patch fx ikke kan installeres på grund af diskplads, mangel på rettigheder, manglende programmer mv., vil dette efterfølgende blive håndteret. Type Nød patch management Aftalt patch management Planlagt patch management Service Level TDC Hosting kan udføre nød patch management med 2 timers varsel i maksimalt 2 timer pr. kvartal. TDC Hosting orienterer Kundens primære kontaktperson via TDC Hosting og Kunden kan nå til enighed om en dato og et tidspunkt, hvor TDC Hosting kan udføre patch management for service packs, hotfixes mv. En sådan aftale skal accepteres af TDC Hosting og Kunden. TDC Hosting kan afholde servicevinduer i forbindelse med patchning af sikkerhedspatches på alle hverdage mellem 04:00 og 05:00. Øvrige tidsrum: TDC Hosting orienterer Kundens primære kontaktperson via . Det tilstræbes at Kunden orienteres med et varsel på minimum 5 dage. Kunden orienteres derudover ikke i forbindelse med sikkerhedspatchning. 6.2 Change Management initieret af Kunden Ved enhver ændring, som Kunden måtte ønske foretaget på systemkomponenter og/eller applikationer, som driftes af TDC Hosting, skal implementeringen følge de procedurer, som er angivet af TDC Hosting. For at implementere en ændring skal Kunden indlevere en request for change (RFC). Det kan være en med ønsket ændring til TDC Hosting Support, eller hvis man ønsker yderligere fomalisering omkring dette, kan man få udleveret en RFC formular af sin Account Manager eller TDC Hosting Support. Ændringer initieret af Kunden udføres efter nedenstående retningslinjer:

11 ACI A/S Side 11 af 12 Kategori Ændringer udført inden for almindelig arbejdstid Ændringer udført uden for almindelig arbejdstid Vilkår Udføres til DKK 250 pr. påbegyndt kvarter Udføres til DKK 500 pr. påbegyndt kvarter 7 Backup Management 7.1 Backupintervaller Backup af data udføres efter nedenstående retningslinjer: Normal fil backup Kategori Fuld backup Inkremental backup Sletning af data på backup Kriterium Kun første gang der tages backup Resten af datas levetid Som standard efter 30 dage Database backup Kategori Fuld backup Differentiel backup Kriterium 1 gang pr. uge Øvrige 6 dage i ugen Log fil backup 1 gang pr. time i tidsrummet 7:00-20:00 Sletning af data på backup Efter 30 dage 7.2 Backup definitioner Fuld Backup Ved fuld backup tages backup af alle filer og foldere. Inkremental Backup Ved inkremental backup tages backup af filer der er ændret eller nyoprettede siden seneste backup. Ved første inkrementale backup tages der backup af alle filer (lige som ved en fuld backup). Hvis der senere tages backup af de samme filer, tages der kun backup af de filer der er ændret. Hvis der tages en tredje

12 ACI A/S Side 12 af 12 backup af de samme filer tages, der kun backup af de filer, der har ændret sig siden den anden backup etc. Ved databaser er inkremental backup udelukkende en backup af logfilerne. Differentiel Backup En differentiel backup tager backup af de filer der er ændret siden seneste fulde backup. En differentiel backup gemmer kun de filer, der er ændret eller nyoprettede siden den seneste fulde backup. Tilsammen indeholder en fuld backup og en differentiel backup alle filer, ændrede og uændrede. 7.3 Retablering af filer TDC Hosting udfører retablering af filer efter aftale med Kunden, efter nedenstående takster: Kategori Retablering udført inden for almindelig arbejdstid Retablering udført uden for almindelig arbejdstid Vilkår Udføres til DKK 250 pr. påbegyndt kvarter Udføres til DKK 500 pr. påbegyndt kvarter 8 Konsulentydelser TDC Hosting kan levere konsulentydelser til opgaver, der ligger uden for Aftalen, men relaterer sig til serverdrift. Arbejdstider Hverdage 08:00-17:00 CET Ad Hoc Kan rekvireres via Account Manager med minimum 3 arbejdsdages varsel

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Service Level Agreement (SLA) dokumenterer det aftalte service niveau. Aftales der individuelle ændringer til Hostnordics standard SLA, beskrives afvigelserne i Bilag 1 til kontrakten. Såfremt

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

1.1 Service Desk...2 1.2 Fysisk adgang...2 2 Tilgængelighed af Systemer...2

1.1 Service Desk...2 1.2 Fysisk adgang...2 2 Tilgængelighed af Systemer...2 INTRODUKTION Service Level Agreement (SLA) dokumenterer det aftalte serviceniveau. Aftales der individuelle ændringer til Hostnordics standard SLA, beskrives afvigelserne i Bilag 1 til kontrakten. Såfremt

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016

Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016 Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016 Vilkår og forretningsbetingelser 1. Ordreafgivelse Kunden er forpligtet til at opgive korrekt kontaktinformation. Minimum af kontaktinformation er navn, apotek,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

KontraktBilag 3 Servicemål

KontraktBilag 3 Servicemål KontraktBilag 3 Servicemål [Måned] 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandør... 4 1.1 Bilagets formål og indhold... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Driftsforudsætninger... 4 2.1. Konfiguration

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic.

Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 1. GENERELT Nærværende SLA er en del af samarbejdet mellem Leverandøren og Kunden. SLA en udtrykker de aftalte serviceydelser og det aftalte serviceniveau i driftsfasen. Sker

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold, forudsat der specifikt er henvist til

Læs mere

Servicedeklaration. For eindkomst. Ansvarlig: SKAT

Servicedeklaration. For eindkomst. Ansvarlig: SKAT Servicedeklaration For eindkomst Ansvarlig: SKAT Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2. Kort beskrivelse af service 2 2 3. Servicetidsrum for drift 3 Servicetidsrum

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Erhverv. Service Level Agreement

Erhverv. Service Level Agreement Erhverv Service Level Agreement tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Service Level Agreement (herefter kaldet SLA ) er en integreret del af den aftale

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Drift- og supportpolitik

Drift- og supportpolitik 18. maj 2016 Drift- og supportpolitik For anvendelse af NemLog-in Version 2.0. Dokumentet beskriver driftsvilkår for NemLog-in, og beskriver supporten i forbindelse med opkobling og løbende drift af løsning.

Læs mere

IT-AFDELINGEN. On-Premise Server Serviceaftale

IT-AFDELINGEN. On-Premise Server Serviceaftale IT-AFDELINGEN On-Premise Server Serviceaftale ON-PREMISE SERVER SERVICEAFTALE 24/7/365 OVERVÅGNING Sammen med It-afdelingen sikrer du dig proaktivitet og overskuelighed i driften og vedligeholdet af dine

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. INFRASTRUKTURENS NORMALE DRIFTSSITUATION... 3 3. TILGÆNGELIGHED... 4 3.1

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Proces for Incident Management

Proces for Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 2011 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7 Backup as a Service Side 1 af 7 1 INTRODUKTION TIL BACKUP AS A SERVICE... 3 1.1. BACKUP SERVICE (BAAS)... 3 1.2. LEVERANCEN... 3 1.2.1. Aktiviteter... 3 1.2.2. Forudsætninger for etablering... 3 1.3. KLARMELDINGSDATO...

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013 Denne sikkerhedspolitik beskriver de krav som Leverandøren stiller til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logiske sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk og firewalls. Sikkerhedspolitikken

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

Mikjaer Hosting ApS - Handelsvilkår

Mikjaer Hosting ApS - Handelsvilkår Følgende vilkår er gyldige pr. 1. Jan. 2014 * 1. Kundens status 1.1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der ikke med private personer.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER

ALMINDELIGE BETINGELSER ALMINDELIGE BETINGELSER Lovgivning Enhver aftale som indgås med Sitemorse Danmark er omfattet af de til enhver tid gældende almindelige betingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

Produktspecifikationer BaaS Version 1.7. Backup as a Service. Side 1 af 8

Produktspecifikationer BaaS Version 1.7. Backup as a Service. Side 1 af 8 Backup as a Service Side 1 af 8 1 INTRODUKTION TIL BACKUP AS A SERVICE... 3 1.1. BACKUP SERVICE (BAAS)... 3 1.2. KOMPABILITET... 3 1.3. ETABLERING AF SERVICE LEVERANCEN... 3 1.3.1. Aktiviteter... 3 1.3.2.

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Hostet Microsoft Dynamics NAV

Hostet Microsoft Dynamics NAV Hostet Microsoft Dynamics NAV Beskrivelse af driftsmiljøet NaviPartners driftsmiljø er placeret i et datacenter som opereres af GlobalConnect. Det vil sige, at GlobalConnect er ansvarlige for lokaler,

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere