Global begrænset garanti og teknisk support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global begrænset garanti og teknisk support"

Transkript

1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti for HP-hardware får du som kunde udtrykkelige, begrænsede garantirettigheder fra HP som producent. For en omfattende beskrivelse af dine begrænsede garantirettigheder henvises der til HP s webside. Desuden er det muligt, at du ligeledes har andre juridiske rettigheder i henhold til den, gældende lovgivning eller i henhold til særlig skriftlig aftale med HP. MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, FREMSÆTTER HP IKKE ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER INGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. HP FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR OG ENHVER BETINGELSE, DER IKKE ER ANFØRT I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. ENHVER STILTIENDE GARANTI, DER ER PÅLAGT VED LOV, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. VISSE STATER ELLER LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF VARIGHEDEN AF EN STILTIENDE GARANTI ELLER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGEN FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED FORBRUGERKØB. I DISSE STATER ELLER LANDE ER VISSE FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG. DE BEGRÆNSEDE GARANTIVILKÅR, DER ER ANFØRT HERI, GÆLDER FORUDEN DE ALMINDELIGE LOVBESTEMMELSER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ DERES KØB AF PRODUKTET OG UDGØR KUN EN FRASKRIVELSE, BEGRÆNSNING ELLER INDSKRÆNKNING I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN. Denne begrænsede garanti er gældende i alle lande og kan håndhæves i ethvert land eller enhver region, hvor HP eller dets autoriserede tjenesteydere yder garantiservice i henhold til de vilkår og betingelser, der findes i denne begrænsede garanti. Service i henhold til garantien og responstider kan imidlertid variere fra land til land og kan være afhængig af krav om registrering i købslandet. Hvis dette er tilfældet, kan din autoriserede HPserviceudbyder give dig nærmere oplysninger herom

2 Denne begrænsede garanti er gælder kun hardwareprodukter, af mærkerne HP og Compaq (i det følgende kaldet "HP-hardwareprodukter"), som sælges af eller leases fra Hewlett-Packard Company, dets datterselskaber i hele verden, associerede selskaber, autoriserede forhandlere eller nationale distributører (i det følgende kaldet "HP"), med denne begrænsede garanti. Begrebet "HP-hardwareprodukt" er begrænset til hardwarekomponenterne og den nødvendige firmware. Begrebet "HP-hardwareprodukt" omfatter IKKE nogen former for software programmer, produkter, der ikke er produceret af HP eller periferiudstyr, der ikke er af mærket HP. Alle produkter, der ikke er fremstillet af HP, eller periferiudstyr, der ikke er af mærket HP, og som fungerer eksternt i forhold til HP-hardwareproduktet - som f.eks. subsystemer til ekstern lagring, skærme, printere eller andet periferiudstyr- leveres som beset uden HP-garanti. Andre producenter, leverandører eller udgivere end HP kan dog udstede deres egne garantier direkte til dig. HP garanterer, at HP-hardwareprodukter, du køber eller leaser fra HP, ikke er behæftet med produktions- eller materialefejl ved normal brug i den begrænsede garantis varighed. Den begrænsede garanti er gældende fra den dato, hvor produktet købes eller leases fra HP, eller fra den dato, hvor HP afslutter installationen. Den daterede kvittering eller følgeseddel, der viser den dato, hvor produktet blev købt eller leaset, er dit bevis for købs- eller leasingdatoen. Du kan blive bedt om at dokumentere købs- eller leasingdatoen som en betingelse for service i henhold til garantien. Denne garanti giver dig ret til hardwareservice ifølge vilkårene og betingelserne i dette dokument, hvis dit HP-hardwareprodukt kræver reparation i løbet af den begrænsede garantis varighed. Medmindre andet er anført og i det omfang, det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, kan nye HP-hardwareprodukter være fremstillet af nye materialer eller nye og brugte materialer, der svarer til nye med hensyn til ydeevne og pålidelighed. HP kan reparere eller erstatte HP-hardwareprodukter (a) med nye eller brugte produkter eller dele, der svarer til nye med hensyn til ydeevne og pålidelighed, eller (b) med produkter, der svarer til et originalt produkt, der er udgået af produktion. For reservedele garanteres det, at de ikke er behæftet med produktions- eller materialefejl i halvfems (90) dage eller i den resterende del af den begrænsede garanti for det HP-hardwareprodukt, som de erstatter, eller hvori de er installeret, hvis denne periode er længere. Inden for varigheden af den begrænsede garanti reparerer eller erstatter HP efter eget skøn alle defekte komponenter. Alle komponentdele og hardwareprodukter, der tages retur i henhold til denne begrænsede garanti, tilfalder HP. Hvis der mod forventning skulle opstå tilbagevendende fejl i dit HP-hardwareprodukt, kan HP efter eget skøn vælge at (a) foretage omlevering, ved at give dig en erstatningsenhed, som HP vælger, og som med hensyn til ydeevne er mage til eller svarer til dit HP-hardwareprodukt, eller (b) refundere dig købseller leasingprisen (fratrukket renter) i stedet for omlevering. Dette er din eneste beføjelse i forbindelse med defekte produkter. Fraskrivelser HP garanterer ikke, at driften af dette produkt er uforstyrret eller fejlfri. HP er ikke ansvarlig for skader, der opstår på grund af manglende overholdelse af instruktionerne til hp-hardwareproduktet. Denne begrænsede garanti dækker ikke forbrugsdele og omfatter ikke produkter, hvor serienummeret er fjernet, eller som er blevet beskadiget eller defekte som følge af (a) uheld, forkert brug, misbrug, forurening, forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering eller anden ydre påvirkning; (b) drift ud over de parametre for anvendelse, der er anført i den brugerdokumentation, som fulgte med produktet; (c) brug af software, interfaces, dele eller produkter, der ikke forhandles af HP; (d) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af opstillingsstedet; (e) virusinfektion; (f) tab eller skader under transport eller (g) ændring eller service, der er udført af andre end (i) HP, (ii) en af HP autoriseret serviceudbyder, eller (iii) din egen installation af HP-dele, eller dele godkendt af HP, der kan udskiftes af slutbrugeren, hvis disse kan skaffes til dit produkt i landet eller regionen, hvor servicen ydes

3 DU BØR TAGE REGELMÆSSIGE SIKKERHEDSKOPIER AF DATAENE PÅ HARDDISKEN ELLER ANDET LAGERMEDIE SOM FORHOLDSREGEL MOD EVENTUELLE DRIFTSVIGT, ÆNDRINGER ELLER TAB AF DATA. INDEN INDLEVERING AF DELE TIL SERVICE, SKAL DER TAGES SIKKERHEDSKOPIER AF ALLE DATA, OG ALLE FORTROLIGE, OPHAVSRETSLIGT BESKYTTEDE ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER SKAL FJERNES. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGERMEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA, UNDTAGEN SOFTWARE DER ER INSTALLERET AF HP VED FREMSTILLING AF PRODUKTET. Eneste beføjelse I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN, gældende lovgivning, udgør Disse betingelser og vilkår den fuldstændige og eneste garantiaftale mellem dig og HP vedrørende det HP-hardwareprodukt, du har købt eller leaset. Disse betingelser og vilkår erstatter alle tidligere aftaler og erklæringer herunder erklæringer i HP's salgsmateriale eller råd givet af HP, en HP-agent eller HP-ansat der er indgået eller afgivet i forbindelse med køb eller leasing af HP-hardwareproduktet. Ændringer af betingelserne i denne begrænsede garanti er ikke gyldige, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en HP-repræsentant, der er legitimeret dertil. Ansvarsbegrænsning HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKKE VIRKER SOM GARANTERET OVENFOR, ER HP's MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTET, ELLER OMKOSTNINGERNE TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF HARDWAREDELE, DER IKKE FUNGERER VED NORMAL BRUG, HVIS sidstnævnte BELØB ER MINDRE. MED UNDTAGELSE AF DE TILFÆLDE, DER ER ANFØRT OVENFOR, VIL HP UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART FORÅRSAGET AF PRODUKTET ELLER FUNKTIONSSVIGT I PRODUKTET, HERUNDER EVENTUEL MISTET INDTÆGT ELLER OPSPARING,, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV REJST AF TREDJEPART ELLER REJST AF DIG PÅ VEGNE AF TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM DER GØRES KRAV OM ERSTATNING GÆLDENDE ELLER ANMELDES EN SKADE I HENHOLD TIL DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ELLER SOM ET ERSTATNINGSRETSLIGT SØGSMÅL (HERUNDER UAGTSOMHED OG SKÆRPET PRODUKTANSVAR), SOM ET KONTRAKTMÆSSIGT KRAV ELLER SOM ET ANDET KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN PERSON. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING ER GÆLDENDE, OGSÅ SELVOM DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERET HP-REPRÆSENTANT OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER IKKE KRAV REJST I FORBINDELSE MED PERSONSKADE. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE ELLER FRA LAND TIL LAND. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER HENVISES TIL DE RELEVANTE LOVBESTEMMELSER FOR DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE ELLER LAND

4 Varighed af den begrænsede garanti Varigheden af den begrænsede garanti for et HP-hardwareprodukt er en angivet, fastlagt periode, der starter på købsdatoen. Datoen på kvitteringen er købsdatoen, medmindre HP eller forhandleren skriftligt angiver andet. Produkter EVA Disk Array (EVA-produkter omfatter installation) HP OpenView Storage Management Appliance XP Disk Array (XP-produkter omfatter installation) Varighed af begrænset garanti og serviceudbydelsesmetode* 3 år på udskiftning af dele 3 år på arbejdstid 3 år på stedet 2 år på udskiftning af dele 2 år på arbejdstid 2 år på stedet Responstid* * 4-timers responstid (7x24) 4-timers responstid (7x24) Virtual Array 71xx & 74xx EMA 8000, & MSA 1000/1500 NAS 1200s, 1500s, 2000s, 4000s, 9000s Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Version 1)*** ProLiant Storage Server DL100 NAS 8000 NAS b2000, b3000, e7000 (Version 2)**** ProLiant Storage Server DL380 G4, DL580 G2, ML350 G4 & ML370 G4 Fabric and Infrastructure Switches & Directors Båndbiblioteker: ESLxxxx, MSLxxxx, SSL mx, 300mx, 600mx, 700mx, 1200mx & 2200mx optical juke box NAS - 500s, S1000 ProLiant Storage Server ML110 AIT-, DLT-, DLT VS-, DDS-, SDLT- & LTO-drev Host BUS Adapters 1/8 Autoloader 1/16 Tape Superloader SSL1016 Tape Autoloader AIT Autoloader 9100mx Optical drive 2 år på udskiftning af dele 2 år på arbejdstid 2 år på stedet 3 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet *** Version 1-produkter kendetegnes ved, at de er forsynet med et Compaq-logo i øverste venstre hjørne af frontpanelet. 3 år på udskiftning af dele 3 år på arbejdstid 3 år på stedet **** Version 2-produkter kendetegnes ved, at de er forsynet med et HP-logo i øverste venstre hjørne af frontpanelet. 1 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet 1 år på udskiftning af dele 1 år på arbejdstid 1 år på stedet Både 1200mx og 2200mx omfatter installation. 3 år - fjernsupport pr. telefon og udskiftning af dele, hvis det ved fejlfindingen er blevet bekræftet, at delen er fejlbehæftet. 4-timers responstid (inden for normal arbejdstid) - udskiftning af avanceret enhed 1 år på udskiftning af dele Tabel 1 * Garantiservicen i denne tabel svarer til den grundlæggende garanti. Yderligere garanti kan følge med HPhardwareproduktet. Kontakt det nærmeste HP-salgskontor for at få yderligere oplysninger. ** Responstiderne er baseret på standardarbejdstider og -dage i lokalområdet. Medmindre andet fremgår, beregnes alle responstider fra det tidspunkt, kunden ringer, til HP enten har fastlagt et gensidigt acceptabelt tidspunkt for support eller har påbegyndt support eller ekstern fejlløsning. Garantiservicen for den næste arbejdsdag er baseret på en rimelig svartid for solgte produkter. I visse lande og under hensyntagen til visse leverandørbaserede begrænsninger kan responstiden variere. Hvis du befinder dig uden for det normale serviceområde, kan responstiden være længere, og der kan forekomme ekstraomkostninger. Kontakt din lokale HP-serviceorganisation for at få yderligere oplysninger om responstid i dit område

5 Garantiservicetyper For at gøre det muligt for HP at give den bedst mulige support og service i den begrænsede garantis løbetid kan HP-repræsentanten bede dig om at kontrollere konfigurationerne, loade den nyeste firmware, installere programversioner eller køre HP-fejlfinding eller anvende HP-fjernsupportløsninger, hvis dette er relevant. Ved de fleste HP-produkter, der er installeret i moduler, kan man finde oplysningerne om serienummeret, produktnummeret og firmware-versionen elektronisk, uden at der er behov for en fysisk inspektion eller fjernelse af produktet. Oplysningerne finder du ved at anvende de styrings- og fejlfindingsmetoder, der følger med produkterne. HP anbefaler på det kraftigste, at du anvender de tilgængelige HP-supportværktøjer. Hvis du vælger ikke at udnytte de tilgængelige fjernsupportmuligheder, kan det betyde ekstra omkostninger for dig grundet øgede behov for supportressourcer. Nedenfor anføres de former for garantimæssig supportservice, som kan være gældende for det HP-hardwareprodukt, som du har købt. Garantiservice på stedet Den service, der er inkluderet i HP s begrænsede garanti, kan omfatte medarbejdersupport på stedet, der indebærer, at din hardware repareres på stedet. HP tilbyder service på stedet indenfor almindelig arbejdstid. Den almindelige arbejdstid er normalt mandag til fredag kl , men tidsrummet kan variere i henhold til den lokale forretningsskik. Hvis du befinder dig uden for det normale serviceområde (der normalt har en radius på 50 km), kan responstiderne være længere, og der kan påløbe ekstraomkostninger. Den nærmeste autoriserede HP-serviceudbyder finder du på HP's websted på adressen: HP forbeholder sig retten til efter skøn at bedømme, om garantimæssig service på stedet er nødvendig. I mange tilfælde kan fejlen for eksempel rettes ved anvendelse af en selvreparationsdel (CSR (Customer Self Repair)), som kunden selv skal udskifte i henhold til vejledning og dokumentation fra HP. Du skal ligeledes samarbejde med HP for at forsøge at afhjælpe problemet pr. telefon. Dette kan indebære, at du skal udføre rutinemæssige fejlfindingsprocedurer, installere softwareopdateringer eller -programmer, fjerne tilbehør fra andre producenter og/eller udskifte tilbehør. For at kunne modtage support på stedet skal du opfylde følgende krav: (a) Sikre, at der er en repræsentant til stede, mens HP yder garantimæssig service hos dig; (b) underrette HP, hvis produkterne bruges i et miljø, der kan indebære helbreds- eller sikkerhedsmæssige farer for HP's ansatte eller underleverandører; (c) sikre HP tilstrækkelig fri og sikker adgang til alle faciliteter, oplysninger og systemer, i det omfang HP anser det for nødvendigt, og i det omfang sikkerhedsmæssige hensyn tillader det; (d) sikre, at alle produktmærkater (f.eks. serienumre) er anbragt korrekt samt er tilgængelige og læselige; (e) opretholde et miljø, der stemmer overens med produktspecifikationer og understøttede konfigurationer. Hvis du har behov for, at en HP-repræsentant foretager al udskiftning af dele, kan der mod ekstra betaling tegnes supplerende supportaftaler. Udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder HP s begrænsede garanti for dit produkt kan omfatte udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder. I henhold til vilkårene for udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder, sender HP en erstatningsenhed direkte til dig, hvis det konstateres, at en enhed er fejlbehæftet. Når du har modtaget erstatningsenheden, skal du returnere den fejlbehæftede enhed til HP i den emballage, som du modtager sammen med erstatningsenheden, inden for en nærmere fastlagt periode, som normalt er 15 (femten) dage. HP afholder alle de forsendelses- og forsikringsomkostninger, der er forbundet med returneringen af den fejlbehæftede enhed til HP. Hvis du ikke returnerer den fejlbehæftede enhed til HP, sender HP dig en faktura for erstatningsenheden

6 Garantimæssig selvreparationsservice I de lande, hvor selvreparationsservice er tilgængelig, kan denne være omfattet af HP s begrænsede garanti for det produkt, du har købt. I de tilfælde, hvor denne service er omfattet, forbeholder HP sig retten til efter skøn at bedømme, om selvreparation er den passende garantimæssige servicemetode. Hvis dette er tilfældet, leverer HP godkendte erstatningsdele direkte til dig i henhold til den garantimæssige service for HP-hardwareprodukter. Dette reducerer reparationstiden betydeligt. Når du har kontaktet HP, og det ved fejlfindingen er konstateret, at problemet kan afhjælpes ved at anvende en af disse dele, kan der sendes en erstatningsdel direkte til dig. Når du modtager erstatningsdelen, skal du foretage udskiftningen af den fejlbehæftede del i henhold til de medfølgende instruktioner og dokumentationen. Hvis der er behov for yderligere hjælp, kan du kontakte HP's tekniske supportcenter, hvorefter du vil blive hjulpet af en tekniker via telefonen. Hvis den fejlbehæftede del skal returneres til HP, skal denne returneres til HP inden for en nærmere fastlagt periode, som normalt er femten (15) dage. Den fejlbehæftede del skal returneres sammen med den tilhørende dokumentation i den emballage, som du har modtaget. Hvis du ikke returnerer den fejlbehæftede del til HP, kan du risikere, at HP sender dig en faktura for erstatningsdelen. Ved selvreparation afholder HP alle de omkostninger, der er forbundet med forsendelsen og returneringen af delen, og beslutter, hvilken kurertjeneste/fragtfører der skal anvendes. Hvis selvreparation gælder for dig, henvises der til den særlige meddelelse, som er vedlagt dit HP-hardwareprodukt. Du kan ligeledes få oplysninger om denne garantimæssige service på HP s websted på adressen: Software HP's eneste garantimæssige forpligtelser i forbindelse med software, der er distribueret af HP eller under varemærket HP, er beskrevet i den gældende slutbrugerlicensaftale eller softwarelicensaftale, der er vedlagt den pågældende software. Hvis de flytbare medier, som HP leverer softwaren på, viser sig at være behæftede med produktions- eller materialefejl inden for halvfems (90) dage efter købsdato, er din eneste beføjelse at returnere det flytbare medie til HP for at få det udskiftet. Du bærer selv ansvaret for at kontakte producenter eller leverandører andre end HP for oplysninger om deres garantimæssige supportservice. For oplysninger om flytbare medier med uindspillede bånd, henvises der til nedenstående websted. Overførelse af begrænset garanti til et andet land I henhold til HP's globale program for begrænset garanti kan produkter købes i et land og overføres til et andet, hvor HP har en serviceafdeling, uden at garantien frafalder. Garantibetingelser, tilgængelighed af service og responstid for service kan variere fra land til land. Der kan ligeledes være andre standardresponstider for den garantimæssige service, afhængigt af om de pågældende dele er tilgængelige. I henhold til varslingsbetingelserne i HP's globale garanti skal kunden muligvis aflevere produktspecifikke oplysninger, inden produktet overføres. De krævede oplysninger sikrer, at HP er klar til at yde det påkrævede serviceniveau i henhold til garantien i mållandet, samt at produktet kan anvendes i mållandet. Når produktet er blevet overført til et andet land, vil den samme garanti være gældende for produktet, som hvis produktet var købt i det land, hvortil det er blevet overført. Kontakt HP eller din lokale autoriserede HP-forhandler, eller se websiden for at starte varslingsprocessen for HP s globale garanti, inden et HP-produkt overføres til et andet land. HP er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller afgifter i forbindelse med overførelse af produkter. Overførelsen af produkter kan være omfattet af eksportkontrol fra den amerikanske regering eller andre regeringers side

7 Serviceopgraderinger HP tilbyder en række ekstra support- og serviceydelser til dækning af dit produkt, som kan købes lokalt. Visse supportproduker og relaterede produkter er imidlertid ikke tilgængelige i alle lande. Yderligere oplysninger omštilgængeligheden af serviceopgraderinger og prisen på disse serviceopgraderinger finder du på HP's webside på adressen: Kontakt HP Hvis produktet svigter i den begrænsede garantis løbetid, og hvis forslagene i produktdokumentationen ikke løser problemet, kan du få support ved at gøre følgende: Find dit nærmeste HP-supportcenter på internettet på adressen: Kontakt din autoriserede HP-forhandler eller -autoriserede serviceudbyder, og hav følgende oplysninger parat, før du kontakter HP: Produktets serienummer, modelnavn og modelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilbehør Operativsystem Hardware eller software fra andre producenter Detaljerede spørgsmål

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007 Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-484 Maj 2007 1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 space Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og

Læs mere

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's begrænsede hardwaregaranti Periode for fejlafhjælpning efter gældende købelov Den begrænsede periode for fejlafhjælpning

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 538641-084 Juni 2009 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er

Læs mere

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør 370967-023 14. februar, 2005 1 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede

Læs mere

HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039

HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039 HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039 4. november 2011 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om Begrænset hardwaregaranti

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Indhold 1. del Almindelige vilkår 2. del Oplysninger om garantiservice Bilag 1 Landeoversigt for garantiservice Bilag 2 Procedure for garantikrav

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Kontraktlige services, en del af HP Care Fordele Fleksible forsendelsesmåder Flere mulige ekspeditionstider Økonomisk og effektiv support afprodukter,

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Basishardwareservices til forbrugere

Basishardwareservices til forbrugere Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system, af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing Unit), inputenhed

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund ATLANTIS ATLANTIS Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer unikke

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt Omfattende hardware- og softwareservices, der øger tilgængeligheden i din it-infrastruktur. HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices,

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Garanti og supportvejledning

Garanti og supportvejledning Dokumentationen findes på din pc. Klik på dokumentationsikonet på skrivebordet, eller klik på Start, Alle programmer, og klik derefter på Dokumentation. Garanti og supportvejledning 1 års garanti på dele

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for 29_010 HOVÅS Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder KARLSTAD 01_012 Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Michelangelo hånden. Servicepas. Michelangelo servicepas Ottobock 1

Michelangelo hånden. Servicepas. Michelangelo servicepas Ottobock 1 Michelangelo hånden Servicepas Michelangelo servicepas Ottobock 1 Michelangelo garantipakken Beskyttelse, sikkerhed, service Fleksibilitet med garantisikring og uden reparationsomkostninger med Michelangelo

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere

Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere Service Description Consumer Basic Hardware Service Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system,

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og

BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og BESTÅ 01_012 BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og holdbarhed. Derfor giver vi 10 års garanti,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

DynamicArm/ DynamicArm Plus

DynamicArm/ DynamicArm Plus DynamicArm/ DynamicArm Plus Servicepas DynamicArm/ DynamicArm Plus servicepas Ottobock 1 DynamicArm/ DynamicArm Plus garantipakke Beskyttelse, sikkerhed, service Fleksibilitet med garantisikring og uden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Blandingsbatterier 27_013

Blandingsbatterier 27_013 Blandingsbatterier 27_013 Livet i hjemmet stiller store krav til blandingsbatterier i køkkenet og badeværelset hver dag. For at sikre, at alle vores blandingsbatterier overholder vores høje krav til kvalitet

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere