AU AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AU AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 1000 Regnskab 1001 Resultatopgørelse 1100 Indtægter Kontoplan under 1200 Finanslovtilskud 1210 UI, Heltidsuddannelse Taxametertilskud fra UI vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR VUS, Heltidsuddannelse Taxametertilskud fra VUS vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR Aktiverede, Heltidsuddannelse Uddannelsesindtægter vedr. aktiverede på heltid - både UI- og VUS-relaterede uddannelser. Må kun anvendes på DR Udviklingsmidler Benyttes kun til periodiserede indtægter fra tidligere års UI-bevillinger til udviklingsmidler". Må kun anvendes på DR Småfag Finanslovstilskud fra UI til småfag 1230 UI, Deltidsuddannelse Taxametertilskud fra UI vedr. deltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR VUS, Deltidsuddannelse Taxametertilskud fra VUS vedr. deltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR Aktiverede, Deltidsuddannelse Uddannelsesindtægter vedr. aktiverede på deltid - både UI- og VUS-relaterede uddannelser. Må kun anvendes på DR Indtægter Udv. studerende Taxametertilskud fra UI og VUS vedr. udvekslingsstuderende. Må kun anvendes på DR Tilskud til fripladsstipendier Kontoen benyttes kun af ADM. Den andel, der går til stipendier til studerende. Indtægten periodiseres med stipendieomkostninger. Må kun anvendes på DR Tilskud taxamet.af fripladsst. Taxametertilskud fra UI vedr. studerende på fripladser. Må kun anvendes på DR UI Færdiggørelsesbonus Taxametertilskud fra UI vedr. færdiggørelsesbonus. Må kun anvendes på DR VUS, Færdiggørelsesbonus Taxametertilskud fra VUS vedr. færdiggørelsesbonus. Må kun anvendes på DR Effektiviseringer Bevillingsreduktion vedr. administrativ besparelse fra UI Forskerskoler Periodiserede DR1-bevillinger (forskerskolemidler, it-vest mv.). Må kun anvendes på DR Basisforskning Finanslovstilskud fra UI, VUS, FVM og MIM vedr. basisforskning. Må kun anvendes på DR Basisforskning FVM Finanslovtilskud fra Fødevareministeriet. Må kun anvendes på DR Basisforskning MIM Finanslovtislkud fra Miljøministeriet. Må kun anvendes på DR Kapitalformål Bygningstaxameter fra VUS-heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR Myndighedsbetjening Finanslovstilskud fra FVM og MIM, som iht. kontrakt er kategoriseret som myndighedsbetjening. Må kun anvendes på DR Myndighedsbetjening FVM Finanslovstilskud fra FVM, som iht. kontrakt er kategoriseret som myndighedsbetjening. Må kun anvendes på DR Myndighedsbetjening MIM Finanslovstilskud fra MIM, som iht. kontrakt er kategoriseret som myndighedsbetjening. Må kun anvendes på DR Bibliotek Underkategori til øvrige formål vedr. biblioteksmidler. Frivilligt, om der bruges 1300 eller 1310 til biblioteksmidler. Må kun anvendes på DR Øvrige formål Finanslovstilskud fra UI og VUS til øvrige formål. Må kun anvendes på DR Interne korrektioner Interne korrektioner, f.eks. omlægningskorrektion. Skal gå i nul på AU-niveau. Beløb udmeldes af Økonomisekretariatet. Må kun anvendes på DR Strategiske midler Udmøntning af universitetets strategiske midler. Skal gå i nul på AU-niveau. Beløb udmeldes af Økonomisekretariat og/eller ADM front office Rammeflyt. mellem hovedområder Flytning af indtægter mellem hovedområderne. Skal gå i nul på AU-niveau - konto må kun bruges, hvis det sikres at andet hovedområde har modpost på samme konto. Må kun anvendes på DR Rammeflyt. samme hovedområde Flytning af indtægter mellem hovedområderne. Skal gå i nul på AU-niveau - konto må kun bruges, hvis det sikres at der inden for samme hovedområde er modpost på samme konto. Må kun anvendes på DR Finanslovtilskud i alt 1400 Eksterne tilskud 1410 Eksterne tilskud Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på DR 4 og DR Stadevurderet indtægt - WIP Spærret 1412 Endelig indtægt - WIP Spærret 1413 Periodisering manuel Anvendes til manuelle korrektioner eller reguleringer af de automatiske periodiseringer på konto Donationer alle aktiver Indtægtsførsel af periodiserede donationer 1430 Donationer manuelle poster Manuelle poster vedr. eksterne tilskud, som ikke bliver omfattet af den automatiske indtægtsberegning (B) Eksterne tilskud Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Eksterne tilskud i alt 1500 Salg/øvr. driftsindtægter 1510 Øvrige uddannelses indtægter Øvrige uddannelsesindtægter og som ikke er omfattet af kt. 1511, 1521, 1522 og Udenlandske selvbetalere Deltagerbetaling fra studerende fra lande, der står udenfor EU/EØS-samarbejdet. (studerende fra EU betragtes som vores egne) 1519 Webshopindtægter med moms Anvendes til webshop arrangementer med moms 1520 Entreindtægter Billetindtægter og entreindtægter til bl.a. museer, AU-arrangementer, årsfest mv EVU - Efter-/videreuddannelse Deltagerbetaling efter lov om EVU. Er der tale om phd-uddannelse anvendes kto Side 1 af 14

2 1522 Phd-relaterede indtægter Tilskud til alle former for phd-relaterede udgifter, eksempelvis løn, rejser, kurser, konferencer samt øvrig drift Kurser/konferencer Tilskud/egenbetaling til alle former for kurser og konferencer. Hvis de vedrører phd'er anvendes kto Frikøb, fastansat personale Anvendes ved tilskud til frikøb. Er der tale om ændring i ansættelsesvilkår skal ændringen behandles i lønkontoret Udlejning+fremleje, lokaler Tjenesteboliger, huslejeindtægter, lejeboligindtægter samt varme, rengøring, vagt og anden øvrig drift. NB: Huslejedepositum ved udlejning konteres som en kreditor på konto Salg, varer og tjenesteydelser Salg af varer (producerede eller indkøbt til videresalg) samt tjenesteydelser 1541 Salg Eksport uden moms til EU Spærret 1542 Salg Eksport udenfor EU Spærret 1543 Salg Eksport med moms + EU Spærret 1544 Salg i øvrigt leje/leasing EU Spærret 1545 Salg i øv. leje/leasing Udland Spærret 1546 Lejerindtægt ((BYGST)) Lejeindtægter til bygningsvedligeholdelse (BYGST) 1550 Licenser/royalty/copy dan Salg af rettigheder (licenser, royalties mv.) - Det der ikke vedrører 1551 og Patentindtægter Udbytteindtægter/vederlag fra selskaber som AU har overdraget patentrettigheder til Techtrans Indtægter fra tech-trans selskaber, som er indtjent i året Øvrige indtægter F.eks. Gaveindtægter (dr.1) Hektarstøtte Anvendes til registring af hektarstøtte Tab på debitorer Konstaterede og hensatte tab på tilgodehavender (alm. debitorer) 1595 Viderefakturering af udlæg Anvendes til modtagne refusioner af rejseudgifter, udlæg mv. (oprindeligt afholdt af AU). Vedrører udgifterne en phd anvendes kto (B) Salg/øvr. driftsindtægter Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter Salg/øvr.driftsindtægter i alt Indtægter i alt 2000 Ordinære driftsomkostninger 2100 Lønninger Konto indeholder lønomkostninger til f.eks. Grundløn incl. pension, særlige tillæg, ATP, overarbejde, AES, AER VIP Løn til fuldtidsansat videnskabeligt personale, der er beskæftiget med forskning og undervisning, bl.a. professorer, lektorer, adjunkter samt øvrige forskningsmedarbejdere 2120 PHD Løn til Ph.D-studerende, som er aflønnet iht aftalen om lønnede Ph.D, SU-phd og kandidatstipendiater 2130 DVIP Løn til deltidsansat videnskabeligt personale der primært er beskæftiget med undervisning, bl.a. kliniske professorer, kliniske lektorer, eksterne lektorer, samt lønudgifter til censorer, bedømmere, gæsteforlæser og studenterundervisere 2140 TAP Løn til teknisk- og administrativt personale, bl.a. administrative ledere, AC-fuldmætige, kontorfunktionærer, korrespondenter, administrativt ansatte Prosa-medarbejdere, teknisk ACpersonale og journalister samt fag- og ufaglærte medarbejdere bl.a. laboranter, teknikere, håndværkere, gartnere, rengøringsassistenter/sanitører samt elever 2150 DTAP Løn til deltidsansat teknisk- og administrativt personale bl.a studentermedhjælp, studenterprogrammører, faglige vejledere, tutorer samt eksamensvagter mfl Anden løn Stipendiater mv Reg. feriepengeforpligtigelse Automatisk regulering af feriepengeforpligtigelse AES-bidrag Automatisk postering af AER-bidrag fra lønsystem Viderefordeling foretages centralt 2230 Fleksjobbidrag SPÆRRET Automatisk postering af AER-bidrag fra lønsystem. Viderefordeling foretages centralt. Spærret 2240 Lønposter, ej SLS Forbeholdt regnskabskontoret - kun til særlige posteringer 2250 Afstemning Finans-Sag Anvendes til månedlige ressourceafstemninger mellem Finans- og Sagsmodulet 2990 (B) Lønninger Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Lønninger i alt 3100 Husleje Husleje i alt 3110 Husleje Statens Huslejeordning Husleje omfattet af SEA-huslejekontrakter Husleje øvrige Andre huslejer 3130 Arealleje Forpagtninger af landbrugsjord Ejendomsskat Ejendomsskatter 3190 (B) Husleje Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter 3200 Øvrige driftsomkostninger 3202 Diverse driftsomkostninger 3204 Rejser, repræsent. mv. (konv.) Spærret 3210 SLS Rejser (spærret) Spærret 3211 Rejsegodtgørelse Time- dagpenge og kilometergodtgørelse og udokumenteret nattillæg 3212 Hotel - udland Hotel ved rejser til udlandet 3213 Hotel - DK Hotel ved rejser til DK Side 2 af 14

3 3214 Rejseomkostninger - udland Flybilletter, broafgift, parkeringsudgifter, færge- og tog billetter taxakørsel ved rejser med destination i udlandet 3215 Rejseomkostninger - DK Flybilletter, broafgift, parkering, færge- og tog billetter taxakørsel ved rejser med destination i indlandet 3220 Repræsentation - DK Udgifter til bespisning mv. til eksterne gæster og receptioner i DK 3221 Gaver mv. Udgifter til gaver. Husk der aldrig kan afløftes moms. Anvend momskode 9 eller Forplejning, DK Erhvervsmæssig forplejning, egne lokaler (momskode 1). Sociale arrangementer, egne lokaler (momskode 9). Erhvervsmæssig forplejning, restaurant og ekstern kantine (momskode 15) 3223 Forplejning, udland Erhvervsmæssig forplejning i udland. På restaurant: momskode 10. Øvrige køb: momskode Repræsentation-Udland Udgifter til bespisning mv. til eksterne gæster og receptioner i Udlandet 3230 Bus leje Leje af bus, 3240 Reparation og vedligeholdelse Spærret. Brug 4270 / SLS - Godtgørelse /telefon Spærret 3251 SLS - AER - tilskud/refusion Spærret 3252 SLS - bidrag/bøder Spærret 3253 Stipendier (ikke SLS) Stipendier, opholdsstipendier som ikke lønbehandles 3280 Nedskrivninger på oms.aktiver Tab på debitorer, nedskrivninger på projekter Diverse driftsomkost. i alt 3300 Energi Energi i alt 3310 Brændstof mv, DK Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. i DK 3311 Olieafgifter Anvendes til registrering af olieafgifter 3312 Brændstof mv, Udland Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. i Udlandet 3320 Naturgas Naturgas til brug ved rumopvarmning mv Elektricitet Elektricitet (netafgift mv.) 3331 EL afgifter Anvendes til registrering af elafgifter 3340 Vand Udgifter til vand (både kommunale værker og Slots- og Ejendomsstyrelsen) 3341 Vandafgifter Anvendes til registrering af vandafgifter 3350 Varme Fjernvarme 3400 Trykning og Indbinding 3410 Køb af tryk, kopi og print Køb af tryk, kopi og print hos eksterne leverandører, kopiafgift, betaling for kopi i f.m. aktindsigtssager Afgift til Copy Dan Copy Dan afgifter 3430 Køb af makulering Makulering 3440 Dokumentscanning Indscanning af dokumenter ved eksterne leverandører 3450 Repro, sats, korrektur, indb. Produktion af trykkeriopgaver ved eksterne leverandører 3460 Medieudgifter Medielicenser til eksempelvis DR 3470 Bøger, tidsskrift/aviser - DK Abonnement på tidsskrifter og aviser samt indkøb af bøger 3471 Bøger, tidsskrift/aviser - Udland Bøger/tidsskrifter/avis,Udland 3482 AU-brevpapir, blanketter mm. Fortrykte AU-kuverter, fortrykt AU-brevpapir, standardblanketter, fortrykte blanketter, AU-visitkort mv Trykning og Indbinding i alt 3500 Telefon og teleafgifter 3510 Telefoni og IP-telefoni Abonnement og forbrug/trafik for fastnet- og mobiltelefoni, køb af mobiltelefoner/mobilterminaler, tillægsabonnementer, serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. telefoni. Abonnement, forbrug og licenser vedr. IP-telefoni. Vær obs på forskellig momsbehandling afhængig af om den ansatte multimediebeskattes Datakommunikation Netværks- og internetforbindelser f.eks.dataforbindelser ekskl CPE-udstyr, managed dataforbindelser og CPE-udstyr til eksisterende dataforbindelser. Serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. datakommunikation Hjemmearbejdspladser Opkobling til hjemmearbejdspladser (ADSL-forbindelser inkl. routere). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. hjemmearbejdspladser. multimediebeskattes Telefon og teleafgifter i alt 3600 Tjenesteydelser 3610 Post, fragt og forsendelse Porto, budkørsel, kurérservice, fragtudgifter, incl. flytteydelser, nedpakning/udpakning, kontorflytning mv Annoncering Rekrutering, markedsføring af uddannelse mv Teknisk rådgivning Rådgivning i forbindelse med renovering, nybygning, apparaturkøb, gennemførelse af tekniske projekter 3621 Revision Revision 3622 Økonomisk rådgivning Økonomikonsulenter, finansiel rådgivning mv Ledelsesrådgivning Managementkonsulentydelser, generelle rapporter 3624 Tjenesteydel. (EU uden OH) anv 3698 Spærret. Anvend 3698 Side 3 af 14

4 3630 Vikarydelser Indstationering af konsulenter samt alle former for vikarydelser 3631 Rengøringsydelser Daglig rengøring, specialrengøring 3632 Vask og leje af tekstil Vask/leje af linned, duge, viskestykker, håndklæder mv Kantine og catering Betaling til ekstern serviceleverandør fx outsourcet kantinedrift, leje mm. af kaffeautomat, slikautomat mv Vagt og sikring Alarmovervågning, vagttilkald, adgangskontrol, Nøgler, ID-kort og -systemer mv Renovation Dagrenovation, storskrald, leje af affaldscontainer 3645 Drift og vedligehold af køretøjer Værkstedsregninger, serviceeftersyn, bilvask mv. Ikke brændstof (konteres under brændsel). Vær obs på forskellig momsbehandling afhængig af om der er tale om en bil på gule eller hvide plader (godkendt til personbefordring) 3650 IT driftsydelser Drift af applikationer, ekstern drift af servere mv., service management vedr. IT-drift, outsourcing af ITdrift 3655 IT konsulenter Rådgivning mv. vedr. IT og teleydelser, applikationsudvikling 3660 Øvrige IT tjenesteydelser Køb af data, IT-serviceydelser (ikke drift), skrotning af udstyr mv SEA-vedligeholdelse Anvendes således vedr. SEA-lejemål: AU har en vedligeholdelses- og fornyelsespligt mht. indv. Overflader og belægninger (indvendige vægge, lofter, gulve, trapper, døre, vinduer og balkoner mv.), basisinstallationer, særinstallationer, alt fastboltet/-monteret inventar, udstyr og apparatur, myndighedskrævet anlæg og udstyr, myndighedskrævet sikkerheds- og -sundhedsudstyr, tilgængelighedsindretninger og -udstyr, svagstrømsinstallationer med tilhørende programmel og forsyning, alt VVS- og sanitetsudstyr, armaturer mv., adgangssystemer, ruder, belysningsarmaturer. Skal konteres på bygningsniveau Vedligeholdelse ikke SEA-lejemål Anvendes tilsvarende 3665, dog kun på alle IKKE SEA-lejemål 3670 Leje og leasing i øvrigt Leje og leasing af f.eks laboratiorieudstyr, leje af hytter 3680 Køb af tjenesteydelser DK Køb fra DK: Rådgivningsopgaver, analyseopgaver, konsulentopgaver, forskning, oversættelse/tolkning mv. samt kontingenter, konferencegebyr Køb af tjenesteydelser Udland Køb fra udland: Rådgivningsopgaver, analyseopgaver, konsulentopgaver, forskning, oversættelse/tolkning mv. Bankgebyrer og rykkergebyrer samt kontingenter, konferencegebyr SLS Særlig vederlæggelse Anvendes kun af Løn Tjenesteydelser (EU uden OH) Køb af tjenesteydelser til EU-projekter, hvor der ikke skal beregnes overhead Tjenesteydelser i alt 3700 Transportmateriel 3710 Køb af person- og varebiler Køb/leje/leasing af biler, lastvogne mv. u.kr Køb af andet kørende materiel Traktorer, gaffeltrucks, fodervogne, plæneklippere. U kr Køb af småkøretøjer Cykler, palleløftere, sækkevogne, mobillifte. mv. U kr Vægtafgifter Grøn afgift til tjenestebiler og andre køretøjer. Vær obs på forskellig momsbehandling afhængig af om der er tale om en bil på gule eller hvide plader (godkendt til personbefordring) Transportmateriel i alt 3800 Dataudstyr 3801 Dataudstyr (konvertering) Dataudstyr, Spærret 3810 PC arbejdsstationer Bærbare PC'er, stationære PC'er, skærme, mus, tastatur og andet PC-tilbehør. PC-indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. PC'er IT storage Network attached storage (NAS), storage area network (SAN), SAN-switches. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. storage IT servere Servere og direct attached storage (DAS). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. servere. U kr Andet IT til serverrum UPS, køleudstyr til IT, mainframes, rackskabe mv Printere Printere (sh/farve) omfattet af den fælles aftale vedr. printere, dvs. ikke kopi- og multifunktionsmaskiner U kr IT netværk - hardware Switches, netværkskabler, routere, grafikkort, RAM, memorycard mv. Kun hardware der ikke er omfattet af de fælles aftaler vedr. datakommunikation og servere/storage IT udstyr i øvrigt - DK Digitalkameraer, diktafoner mv. købt i DK 3841 IT udstyr i øvrigt - Udland Digitalkameraer, diktafoner mv. købt i udland 3845 Kopi- og printpapir Papir til brug ved almindelige kopi- og printopgaver. Ikke brevpapir el.l. Alt papir omfattet af den fælles aftale vedr. kopi- og printerpapir IT forbrugsvarer i øvrigt Toner, blækpatroner, USB-sticks, CD-Rom'er, DVD'er mv. Alle varer omfattet af den fælles aftale vedr. datatilbehør 3855 IT software - DK IT-software, Navision Stat abonnement, Microsoft licenser mv. i DK 3856 IT Software - Udland IT-software, Navision Stat abonnement, Microsoft licenser mv. i Udlandet Dataudstyr i alt 3900 Kontormaskiner 3910 Kopi- og multifunktionsmaskine Kopimaskiner, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner, service mv. vedr. alle maskiner omfattet af den fælles kontormaskineaftale, ikke printere. U kr AV udstyr Projektorer, OH-projektorer, (film)lærreder, TV-apparater, Hi-Fi udstyr mv. U kr Leasingaftaler vedr. kopi- og Aftaler indgået før om leasing af kopi- og multifunktionsmaskiner, inkl. serviceaftaler, klikpris mv. Side 4 af 14

5 Kontormaskiner i alt 4100 Møbler, inventar 4110 Kontormøbler, skrivebordsbel. Kontorstole, skriveborde, reoler, bordlamper mv. Alle møbler omfattet af den fællesstatslige aftale vedr. kontormøbler 4120 Øv. inventar, møbler og belys. Arkiv- og lagermøbler, mødeborde og -stole, lænestole, sofaer, kantinemøbler, designermøbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, leje/køb af kunst og udsmykning mv. U kr Møbler, inventar i alt 4200 Varer og materialer 4205 Kontorartikler Mindre kontoranskaffelser, blomster (ej repræsentation), batterier, navneskilte, førstehjælpskit, medicin (mindre mængder), falset papir, servietter, engangsservice, kaffefiltre, papir, kuverter, kuglepenne, blokke, brevordnere mv Rengøringsartikler Klude, mopper, børster, koste, vaske- og plejemidler, håndklædeark, håndklæderuller, toiletpapir, papirtørklæder mv Lyskilder, pærer, lysstofrør m Glødepærer, halogenpærer, lysstofrør mv Laboratorieudstyr u kr F.eks. køle og frys beholder/anlæg, pumper, centrifuger, vægte, mikroskoper og fotoudstyr, procesudstyr, laboratorieopvaskemaskiner og laboratoriemøbler osv. U kr Gasser og tøris Gasser til flaske og tankanlæg samt tøris 4242 Laboratorieinventar Taburetter, rulleborde - flytbart inventar 4249 Laboratorieforbrugsartikler Kemikalier, reagenser, radioaktive stoffer/isotoper og kundespecifikke produkter 4250 Øvrige forbrugsvarer til labor sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, pipetter, forbrugsvarer (sakse, pincetter, propper, glas, tips osv.), plastvare (f.eks. PCRrør, mikrorør og celledyrkningsflasker), kolonner, filtrer og prøvetagningsudstyr Husdyr og forsøgsdyr Store dyr:grise, Køer, Får, Heste, Høns 4252 Forsøgsdyr Små dyr: Marsvin, Rotter, Mus, Eksotiske dyr 4253 Dyremedicin 4254 Strøelse 4255 Plante- og gartnerartikler Plantebeskyttelse, Skadedyrsmidler, Svampemidler, Ukrudtsmidler, Plantejord, Vandingsartikler, Redskaber og tilbehør, Potter, Drivhus inventar, Have og planteartikler, frø, Biologisk bekæmpelse & Vækstmedier 4256 Landbrugsartikler Alt der anvendes indenfor landbrugsdrift f.eks. Gødning, såsæd & planteværn, 4257 Landbrugs- og gartnermaskiner Sprøjtemaskiner, Traktorer, Landbrugsmaskiner til bearbejdning og dyrkning af jord, Høstmaskiner, Maskiner til tilberedning af foder, Maskiner til have og park & Service og reparation U kr Forsøgsinstallationer - anlæg Faste forsøgsopstillinger, herunder laboratorieopstillinger. U kr Forsøgsinstallationer - stalde Stalde faste forsøgsopstillinger i stalde, men det kan også være Bure og buremateriale til rotter og mus, klinikinventar, staldinventar til små og store dyr. U kr Arbejdstøj mv. Arbejdstøj, sikkerhedssko, hovedbeklædning, handsker, arbejds- og sikkerhedsbriller, andre forebyggende og helbredende personrelaterede hjælpemidler betalt af arbejdsgiver 4270 Byggematerialer, ikke byg.drif Køb af byggematerialer der ikke er del af ydelser vedr. bygningsdrift og -vedligehold. Eksempelvis køb af materialer, hvor der selv sørges for montering. Går købet gennem en håndværker skal bruges kto. 4275, uanset at der er tale om både løn og materialer Reparation og vedligeholdelse Rep. og vedligeholdelse udført af håndværker. Er der talt om køb af materialer, hvor man selv sørger for montering anvendes kto Værktøj Håndværktøj, værktøj, redskaber mv Værkstedsmaskiner u kr. Småmaskiner, værkstedsmaskiner U kr Øvrige varer og materialer -DK Varekøb, som ikke er omfattet af andre konti, købt i DK 4296 Øvrige varer og materialer -udland Varekøb, som ikke er omfattet af andre konti, købt i udland Varer og materialer i alt 4300 Interne udligninger 4301 Internt udgifter/køb 4302 Interne overførselsudgifter 4305 Overførselsudgift uden OH Anvendes kun til lukning af projekter i delrengskab 4+5 med en projektsaldo på under kr Modkonto Overførselsudgift med OH Anvendes kun til lukning af projekter i delrengskab 4+5 med en projektsaldo på over kr Modkonto Overhead udgift Anvendes internt på AU til den løbende overhead afløftning på de bevillinger under DR 2 og 5 hvor der beregnes overhead. Beregningen og den løbende postering af overhead sker i takt med de afholdte omkostninger. Overhead indtægtsføres på DR 1 med en fast fordeling mellem fakulteterne og fællesområdet. Modkonto Overhead udgift, manuel Anvendes til manuelle korrektioner eller reguleringer af den automatiske overhead indtægt på konto modpost til konto Internt køb - eget hovedomr. Køb af varer og tjenesteydelser indenfor eget hovedområde. Modpost på Internt køb - andre hovedområder Køb af vare/ydelser til et andet hovedområde inden for egen bogføringskreds. Modpost Internt køb - anden bogf.kreds (kun ASE (IHA)) Køb til en anden bogføringskreds end ens "egen", kun ASE (IHA). Modpost 4540 Side 5 af 14

6 Interne overførselsudg. i alt 4344 DJF, omkostningsfordeling køb 4345 Internt køb IFK Spærret 4346 Internt køb GBI Spærret 4347 Internt køb SVE Spærret 4348 Internt køb JPM Spærret 4349 Internt køb JBT Spærret 4350 Internt køb IHP Spærret 4351 Internt køb PBS Spærret 4352 Internt køb ICROFS Spærret 4353 Internt køb FSK Spærret DJF, omkostfordeling køb ialt C Debiteringsmodel 4361 Internt køb- husleje 8000 C Spærret 4362 Internt køb- ejd. skat 8000 C Spærret 4363 Internt køb- rengøring 8000 C Spærret 4364 Internt køb- vicevært 8000 C Spærret 4365 Internt køb- energi 8000 C Spærret 4366 Internt køb- drift 8000 C Spærret 4367 Internt køb- reng. løn 8000 C Spærret C Debiteringsmodel i alt 4371 Internt køb- tillæg til fordeling af andre tillæg 4372 Internt køb- DCA til fordeling af DCA 4380 ASB/DPU Intern lønudgift 4381 Intern lønudgift VIP 4382 Intern lønudgift PHD 4383 Intern lønudgift TAP ASB/DPU Intern lønudgift i alt 4490 (B) Interne udgifter/køb Budgetkonto kun til indtastning af budgetter Interne udgifter/køb i alt 4500 Interne indtægter/salg 4501 Interne overførselsesindtægter 4505 Overførselsindtægt uden OH Anvendes kun til lukning af projekter på dr. 4+5 med en projektsaldo på under kr Modkonto Overførselsindtægt med OH Anvendes kun til lukning af projekter på dr. 4+5 med en projektsaldo på over kr Modkonto Overhead indtægt Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på DR Overhead indtægt, manuel Anvendes til manuelle korrektioner eller reguleringer af den automatiske overhead udgift på konto modpost til konto Internt salg - eget hovedomr. Salg af varer og tjenesteydelser indenfor eget hovedområde. Modpost på Internt salg - egen bogf.kreds Salg af vare/ydelser til et andet hovedområde inden for egen bogføringskreds. Modpost Internt salg anden bogf.kreds Salg til en anden bogføringskreds end ens "egen", kun ASE (IHA). Modpost Interne overf. indtægt. i alt 4544 DJF, omkostningsfordeling salg 4545 Internt salg, IFK Spærret 4546 Internt salg, GBI Spærret 4547 Internt salg, SVE Spærret 4548 Internt salg, JPM Spærret 4549 Internt salg, JBT Spærret 4550 Internt salg, IHP Spærret 4551 Internt salg, PBS Spærret 4552 Internt salg, ICROFS Spærret 4553 Internt salg, FSK Spærret DJF, omkostningsf., salg ialt C Debiteringsmodel 4561 Internt salg - husleje 8000 C SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af huslejeudgifter, spærret 4562 Internt salg - ejd. skat 8000C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af ejendomssaktter, spærret Side 6 af 14

7 4563 Internt salg -rengøring 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af rengøringsudgifter, spærret 4564 Internt salg - vicevært 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af viceværtomkostninger, spærret 4565 Internt salg - energi 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af energiomkostninger, spærret 4566 Internt salg - drift 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af andre varekøb, spærret 4567 Internt salg- reng. løn 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af løn til rengøring, spærret C Debiteringsmodel i alt 4571 Internt salg - tillæg Til fordeling af andre tillæg 4572 Internt salg - DCA Til fordeling af DCA 4580 ASB/DPU Intern lønindtægt 4581 Intern lønindtægt VIP 4582 Intern lønindtægt PHD 4583 Intern lønindtægt TAP ASB/DPU Intern lønindtægt ialt 4590 (B) Interne indtægter/salg Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Interne indtægter/salg i alt Interne udligninger i alt 4950 (B) Øvrige driftsomkostninger Øvr. driftsomkostninger i alt 5000 Afskrivninger 5110 Gevinst ved salg af aktiver Gevinst ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet Tab ved salg af aktiver Tab ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet Afskrivning alle aktiver Automatisk postering fra anlægsmodul. Kontoen må ikke benyttes til direkte posteringer (B) Afskrivninger Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Afskrivninger i alt Ordinære driftsomkost. i alt 5300 Finansielle poster 5301 Finansielle poster 5310 Renteindtægter Renteindtægter fra bank- og girokonti samt renteindtægter fra debitorer mv Renteudgifter Renteudgifter fra bank- og girokonti samt renteudgifter fra debitorer mv Kurs- og kassedifferencer Kassedifferencer, øreafrundinger og kursdifferencer samt bank og rykkergebyrer 5390 (B) Finansielle poster Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Finansielle poster i alt Finansielle poster i alt Resultat 6000 Balance 6050 Aktiver 6100 Anlægsaktiver 6200 Materielle og immat. anlæg 6210 Akk. anskaffelsessum 6220 Akk. anskaffelse primo Samlede anskaffelsessummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto Tilgang til anskaffelsesværdi Tilgang i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen Afgang til anskaffelsesværdi Tilbageførsel af anskaffelsessum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i anlægsmodulet Akk. anskaffelsessum 6300 Akk. afskrivninger 6310 Akk. afskrivninger primo Samlede afskrivningssummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto Periodens afskrivninger Afskrivnigner i regnskabsåret. Specifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen Tbf. af tidligere afskrivninger Tilbageførsel af afskrivningssum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i anlægsmodulet Akk. afskrivninger 6380 Aktiver under konstruktion 6389 Igangværende arbejde Igangværende bygge sager ved afslutning af regnskabsåret (B) Anskaffelser Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Aktiver u. konsturktion i alt Materielle og immat. anlæg 6400 Finansielle anlægsaktiver Side 7 af 14

8 6410 Statsforskrivning Statsforskrivning ydet af FIVU. SPÆRRET 6420 Andre finansielle anlægsaktiver Andre langfristede indskud og ejerandele Finansielle anlægsaktiver ialt Anlægsaktiver i alt 6500 Omsætningsaktiver 6508 Varebeholdning Stambesætninger, foderbeholdninger. ikke kontorholds lagre eller andre forbrugslagre Tilgodehav. fra salg af varer 6520 Debitor samlekonto DK Spærret 6521 Debitor samlekonto EG Indflytter Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - 1. måneds husleje ved indgåelse af huslejekontrakt 6522 Debitor samlekonto EG Lejer Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - bruges ved indflytning 6523 Debitor samlekonto EG Flyttesag Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - bruges ved udflytning 6530 Debitor samlekonto DK + Udland Samlekonto for tilgodehavender vedr. danske og udenlandske tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via debitormodulet Debitor Intern handel Samlekonto for tilgodehavender vedr. intern handel. Posteringer sker via debitormodulet Debitor Eksterne bevillinger, SPÆRRET Spærret. Konto 8715 anvendes i stedet 6560 Debitor samlekonto STADS Samlekonto for tilgodehavender vedr. STADS. Posteringer sker via debitormodulet Debitor hensættelser tab Modkonto til i mødegåelse af tab. Når et tab er konstateret skal det fjernes fra debitormodulet og hensættelsen reduceres, hvis det har været hensat tidligere Tilgod. fra salg af varer ialt 6600 Øvrige tilgodehavender 6605 Projekter med debet saldi Projekter med et negativt cashflow opgøres årligt for at vise den korrekte samlede aktiv masse. Denne saldo skal modposteres på konto Ref.ber. købsmoms drift Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. drift), som refunderes fra ØS - Momskode 1 og Købsmoms (IRK) SPÆRRET Spærret. Kontoen er udgået og må ikke længere anvendes 6615 Ref.ber. købsmoms anlæg Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. anlæg), som refunderes fra ØS - Momskode Momsafregning fra ØS Anvendes til refusion af statslig afløftningsmoms fra ØS. Anvendes kun centralt Momsafregning mel. bogf.kredse Afregningskonto af toldmoms og IRF moms mellem hovedområder. Anvendes kun centralt Mellemregning med DIBS EG Bolig 6629 Mellemregning DIBS 6630 Mellemregninger med PBS Anvendes til mellemregning med PBS vedr. anvendelse af andre betalingskort end Dankort 6631 Mellemregning AER-bidrag Beregnet bidrag bogføres løbende som en skyldig post. Der afregnes 4 gange årlige til AER. Disse afregninger debiteres på denne konto Mellemregning Fleks/barsel Mellemregning/modkonto vedr. barselsfonden 6640 Refusion af lønudgifter Tilgodehavender vedr. refusioner fra ansatte (lønbehandles) 6645 Tilgodehav. hos ansatte Tilgodehavende hos ansatte fra negative lønafregning SKT Udlægskonto til praktikløn. Kun SKT og Lønkontoret anvender denne konto 6655 Ejervedligeholdelse, BYGST Udlæg til ejervedligeholdelse, som skal opkræves hos BYGST. Kun Ø&P anvender denne konto Håndværker Fraflyt IC Anvendes af Internationalt Center 6659 Udlæg husl. udg. stud. IC Anvendes af Internationalt Center 6660 Udlæg dep./husleje IC Udlæg til deposita og husleje. Bruges kun af International Center 6661 Serviceafgifter IC Anvendes af Internationalt Center 6662 Første månedshusleje IC Anvendes af Internationalt Center 6670 Øvrige deposita Deposita vedr. boliger 6675 Deposita huslejer Deposita vedr. kontorlejemål 6678 Tilgode. vedr. tidl. finansår Tilgodehavender vedr. indtægter fra tidligere finansår Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender, som ikke er konterbare på andre konti under gruppen tilgodehavender Øvrige tilgodehavender i alt 6700 Periodeafgrænsningsposter 6710 Rejseforskud Manuelle udbetalte forskud til ansatte i forbindelse med rejser (udenfor AURUS) 6715 Rejseforskud AURUS Rejseforskud ifm. Elektronisk rejseafregning i AURUS 6716 Basware transaktioner Indlæste transaktioner fra kreditkort indlæses og debiteres denne konto. Ved afregning fra Basware rejseafregningssystem krediteres denne konto. Det er forbeholdt Regnskabskontoret at bogføre på denne konto Private udg. (firmakreditkort) Anvendes til periodisering af træk/indbetalinger ifm. privat brug af firmakort 6718 Mellemregninger Cirius, stipendier Mellemregninger, Cirius anvendes i stedet for 6680 der har været anvendt tidligere 6720 Øvrige forudbetalinger Omkostninger betalt i indeværende år men vedr. kommende regnskabsår Periodeafgræns. afregning SLS 6740 Forudbetalt løn (månedsl.) Spærret 6750 Udlæg til videre fakturering Side 8 af 14

9 6751 Personaleforening webshop Webshoparrangementer, der vedrører personaleforeninger Periodeafgrænsningsposter ialt 6790 Værdipapirer 6791 DB Depot Værdipapirer i depot mv NB depot Værdipapirer i depot mv DB Depot (HIH+DPU) Spærret 6795 Andre værdipapirer Spærret Værdipapirer i alt 6800 Likvide beholdninger 6801 Kontantkasser 6810 Hovedkassen DKK Kontantkasse i hovedkasse funktionen Institutkasser Kontantkasser på institutter og centre Kontante kasser i alt 6817 Likvider ASB/DPU 6820 DB EUR DPU 6821 Bankkonto Dollar Spærret 6822 SKB_IND DPU Spærret 6823 SKB_KUB DPU Spærret 6824 SKB_LØN DPU Spærret 6825 SKB_TRS DPU Spærret 6826 SKB_UDB DPU Spærret 6827 SKB tidl. indb. Spærret 6828 Indbet Spærret 6829 Indb. bib Spærret 6830 Ind. bib SKB_ KUB ASB Spærret 6832 SKB_LØN ASB Spærret 6833 SKB_TRS ASB Spærret 6834 SKB _UDB ASB Spærret 6835 DB Webshop Spærret 6840 ASB Fondskonto Spærret 6841 ASB Rejse Spærret 6842 ASB Webshop Spærret 6843 ASB Visakonto Spærret 6844 ASB checkkonto Spærret 6845 ASB kasse Likvider ASB/DPU i alt 6850 Likvider 8000C 6853 SKB-UDB SKB-UDB SKB_FF SKB_IND SKB_UDB SKB_LØN SKB_KUBUDB SKB_KUBLØN DB akast/plac 6866 NB afkast/plac 6867 DB Afkast Spærret 6875 DB aftale indlån Spærret 6876 DB aftale indlån Spærret 6877 DB Aftalekonto Spærret 6878 NB / Spærret 6879 DB Girokonto Spærret 6886 Girokonto SLS 6887 DB EUR 6888 DB USD Side 9 af 14

10 6889 DB deponeret Spærret 6890 DB feriepenge 6891 DB AU-HPAH Spærret 6892 DB EVU Spærret 6893 DB Dankort 6894 SKB Danske Bank Spærret 6895 JB drift HIH Spærret 6896 DB Inform. kontor Spærret 6897 DB Webshop 6898 DB EG bolig 6899 DB Dankort Matematisk 6900 DB Indb. SEB Kort 6901 DB Kantine Roskilde Likvider 8000C i alt 6925 Likvider DJF 6926 DB EUR DJF Spærret 6927 SKB_TRS Spærret 6928 SKB_IND Spærret 6929 SKB_UDB Spærret 6930 SKB_LØN Spærret 6931 Danske Andelsk. Homeb., DJF Spærret 6932 Danske Andelsk. MasterCard, DJF Spærret 6933 DB DIBS Internetbetaling DJF Spærret 6934 DB webshop, DJF Spærret 6935 SKB_KUB Spærret Likvider DJF i alt 6940 Likvider ASE 6941 Girokonto Spærret 6942 SKB-IND SKB-INDKO SKB-UDB SKB-FF SKB-LØN SKB-KUB DB Navitas Spærret 6949 DB Navitas JB Spærret 6951 DB EUR Spærret 6952 Aftaleindskud Nykredit Spærret 6953 Nykredit Bank ASE hovedkasse 6955 ASE underkasse Teknisk Bib 6956 ASE underkasse valuta Likvider ASE i alt 6960 Likvider DMU 6961 DB EUR DMU Spærret 6962 DB USD DMU Spærret 6963 SKB_TRS Spærret 6964 SKB_ INDFI Spærret 6965 SKB_INDNK Spærret 6966 SKB KUB/SLS DMU Spærret 6967 SKB_ UDBKI Spærret 6968 SKB_ UDBKU Spærret 6969 SKB_ UDBKA Spærret 6970 SKB_ KUB Spærret 6971 SKB_ LØN Spærret 6972 DB checks DMU Spærret 6973 Indenlandske girokonti, DMU Spærret Side 10 af 14

11 6974 DB Webshop Spærret Likvider DMU i alt 6996 Bankkonti, konvertering Likvider ialt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 7000 Passiver 7010 Egenkapital incl. statsforskr Egenkapital 7110 Egenkapital primo Spærret for posteringer. Kontoen udviser værdien af egenkapitalen ved udgangen af sidste regnskabsår Overført overskud/underskud Automatisk overførsel af årets overskud Regulering i egenkapitalen Spærret for posteringer, kun tilladt for Balancegruppen Egenkapital i alt 7200 Statsforskrivning 7210 Statsforskrivning primo SPÆRRET Statsforskrivning ydet af FIVU. Spærret 7220 Ændring statsforskrivning SPÆRRET Ændringer i statsforskrivning ydet af FIVU. Spærret Statsforskrivning Egenkap. incl. statsf.i alt 7300 Hensættelser 7310 Reserveret bevillinger 7320 Hensættelser Verserende retssager, reetableringsforpligtigelse, åremålskontrakter mv Hensættelser i alt 8000 Gæld 8100 Langfristet gæld 8110 Anden langfristet gæld 8120 Kreditforeningsgæld Kreditforeningsgæld, HIH + ASE 8130 Oprettet ved konvertering Spærret Langfristet gæld i alt 8200 Kortfristet gæld 8300 Leverandør af vare og tjenest Kreditorsamlekonto DK 8320 Kreditorsamlekonto DK + Udland Samlekonto for varekreditorer vedr. danske og udenlandske kreditorer fra køb af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via kreditormodulet Kreditor Intern Handel Samlekonto for gæld vedr. intern handel. Posteringer sker via kreditormodulet Kreditor Intern Handel - Moms 8340 Løn indlån Debeteres ved modtagelse af faktura fra virksomhed for lønomkostninger, som skal tælle med i AU s årsværk. Ved lønbehandling i SLS krediteres kontoen, hvorved komtoen udlignes. Hvis en indhyring af arbejdskraft ikke skal tælle med i årsværket skal fakturaen konteres som tjenesteydelse Eurocard Det er forbeholdt REJSEGRUPPEN at bogføre på denne konto.indlæste transaktioner fra kreditkort krediteres denne konto. Ved afregning fra kreditkortselskab debiteres denne konto Fordelings MR Spærret 8350 Likviditetsmellemreg. DJF/AU Spærret 8360 Likviditetsmellemreg. ASB/AU Spærret 8370 Likviditetsmellemreg. DPU/AU Spærret 8371 Mellemregning ASE (IHA) Konto til brug for clearing af ind- og ud betalinger. Der må ikke foretages manuelle posteringer Clearing af fejlindbet.asb-dpu Spærret 8376 Fejlindb./DMU, SPÆRRET Spærret 8377 Fejlindbetalinger Aarhus C/DJF Spærret 8380 Likviditetsmellemreg. DMU/AU Spærret Leverandør af vare og tjenest Anden gæld 8410 Skyldige omkostninger Konto for manuelle poster til registrering af skyldige poster 8411 Anden kortfristet gæld 8412 Energiafgifter spærret Spærret (brug konto ) 8413 Indgående Toldmoms Refunderet indgående toldmoms Udgående Toldmoms Skyldig udgående toldmoms. Side 11 af 14

12 8415 Afregning Toldmoms Ved afregning af toldmoms bogføres det afregnede beløb på denne konto. Bruges kun af Regnskabskontoret Anden gæld vedr. skat & afgifter Konto til automatisk bogføring af EU-moms fra kreditorer med momsvirksomhedsgruppe "EU-REG.VIR". Modkonto til disse poster er konto 6610 Statslig afløftningsmoms. Afregninger af EU-moms debiteres denne konto Olieafgift (flaskegasafgift) Kun ST, Foulum 8418 Gasafgift (naturgas/bygas) Kun ST, Foulum 8419 Vandafgift Spærret 8420 Kort gæld - fratrædelsesgodtg. Spærret 8421 Pension, fratræd. godtgørelse Spærret 8422 Feriefond / feriekonto Anvendes til renteindtægter vedr. uafregnede feriepenge (til senere afregning med Feriefonden) 8423 Lønanvis.kapitalpens(nettoløn) Trukket beløb for kapitalpension krediteres via SLS. Debitering sker ved afregning af beløb til f.eks forsikringsselskaber eller pensionskasser Indkomstskat, dansk 8425 Indkomstskat, grønlandsk Tilbagholdt grønlandsk skat fra medarbejdere - sker via SLS Arbejdsmarkedsbidrag Tilbagholdt arbejdsmarkedsbidrag fra medarbejdere - sker via SLS 8427 ATP-bidrag Tilbagholdt ATP-bidrag fra medarbejdere - sker via SLS 8428 SLS-interimskonto Forud aflønnede medarbejdere lønbehandles inden månedsafslutningen. Via SLS debiteres kontoen med udbetalingsbeløbet. Beløbet afregnis den 1. i den efterfølgende måned SLS- Afstemningsdiffiference Fejlkonto til brug for SLS - ingen manuelle posteringer Skyldig overarbejde Konto til bogføring af skyldig løn 8431 Skyldig ferieløn 2006 Spærret 8432 Skyldig ferieløn 2007 Spærret 8433 Skyldig ferieløn 2008 Spærret 8434 Skyldig ferieløn 2009 Spærret 8435 Skyldig ferieløn 2010 Spærret 8436 Skyldig ferieløn 2011 Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret CO2-afgift 8438 Vandafgift 8439 Elafgift 8440 Kontingenter mv. Anvendes til SLS-indeholdte kontingenter for div. foreninger og klubber 8441 Skyldig ferieløn 2012 Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret Skyldige ferieløn 2013 Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret Skyldige ferieløn 2014 Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret AURUS afreg. til medarbejdere Spærret 8446 SLS Lønkonvertering Oprettet til midlertidig brug 8450 IT erhvervelsesmoms Konto til automatisk bogføring af IT erhvervelsesmoms ved køb af bærbare pc'ere m.v. Modkonto til disse poster er konto 6610 Statslig afløftningsmoms Forudbetalinger, øvrige Forudbetalinge på eksterne projekter kun DMU 8460 Modtagne udlæg 8461 Deponenter m.v. Modtagne deposita vedr. nøgler/nøglekort samt lejemål (udlejning) 8462 Offentlige restancer Anvendes til restskat/underholdsbidrag - SLS 8463 Øvrige indeholdelser Anvendes til pensionsbidrag, kontingenter m.nm. - SLS 8469 Feriekonto 8470 Interrimskonto Anvendes til (midlertidigt) uanbringelige indtægter og udgifter 8471 Mellemregning EG Bolig 8480 Igangvær. arb. for fremmed regning Anden gæld i alt 8500 Feriepengeforpligtelse 8505 Skyld. feriepengeforp. AU drift Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr. hele AU Skyldige feriepenge 2006 Spærret 8520 Skyldige feriepenge 2007 Spærret 8530 Skyldige feriepenge 2008 Spærret 8540 Skyldige feriepenge 2009 Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem Skyldige feriepenge 2010 Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem Skyldige feriepenge 2011 Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem Skyldige feriepenge 2012 Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem. Side 12 af 14

13 Feriepengeforpligtelse i alt 8600 Donationer 8610 Donationer primobeholdning Kontoen viser donationsforpligtigelse ved årets begyndelse. Kontoen er spærret for manuel bogføring Donation anskaffelser Ved køb af anlægsaktiver for donerede midler, skal der krediteres et beløb svarende til anskaffelsessummen på anlægget. Modposten bogføres på konto 8735 Modkonto don. forpligtigelser Donationer afgang Ved afgang af anlæg skal donationsforpligtelse nedskrives med et tilsvarende beløb. Modposten bogføres på konto 8735 Modkonto don. forpligtigelser Ind.ført af per. donationsforp Ved bogføring af afskrivninger på donerede anlægsaktiver bliver her bogført et beløb, som svarer til afskrivningerne. Kontoen modsvares af konto 1420 eller 1430 indtægtsførsel af donationsforpligtigelse Donationer i alt 8700 Periodiserede tilsagn og tilsk 8710 Indbet. ekst. midler Indbetalinger vedr. eksterne midler undtagen samarbejdsaftaler Indbetalinger, samarbejdsaftaler Indbetalinger vedr. samarbejdsaftaler Samlekonto for deb. ekst. mid. Samlekonto for debitorer vedr. eksterne midler 8720 OH-andel af indbetaling Overheads andel vedr. forskerskoler 8730 Akk. Nettodriftsudgifter Modkonto til overførselsindtægter for statslige midler på konto Modkonto don. forpligtigelse Ved køb af anlægsaktiver for donerede midler krediteres et beløb svarende til anskaffelsessummen på konto 8620, og modposten bogføres her Videreforsendelse af indbet. Anvendes ved ekstern videreforsendelse af indbetalinger på konto Intern videreforsendelse af indbetalinger Anvendes ved intern videreforsendelse af indbetalinger på konto Opnåede tilsagn 8760 Tilsagn - forpligtigelser til 8770 Hensættelser - projekter Hensættelser til tab vedr. eksterne projekter 8772 Øvrige sær aktiv/passiv poster Automatisk dannede posteringer. Ikke til brug for manuelle konteringer 8775 Modp. projekt med debet saldo Projekter med et negativt cashflow opgøres årligt for at vise den korrekte samlede aktiv masse. Denne saldo skal modposteres på konto (B) Modt. forudindbet. Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter Periodiserede tilsagn og tilsk 8800 Forudindbetalinger 8810 Øvr. periodiseringsposter Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår 8850 Forudindbetalinger FIVU Anvendes til registrering af modtagne forindudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra FIVU 8851 Forudindbetalinger VUS Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra VUS 8852 Forudindbetalinger EVU Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. EVU uddannelser 8853 Forudindbetalinger FVM Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår tilskud fra FVM 8854 Forudindbetalinger MIM Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår tilskud fra MIM Forudindbetalinger ialt Kortfristet gæld i alt Gæld i alt 9500 Legater 9501 H.I Hansens Legat 9502 H.I Hansens Legat, modpost 9505 Ragna Lorentzens legat 9506 Ragna Lorentzens legat,modpost 9507 Jullerupfond 9508 Jullerupfond - modpost 9509 Prof. Kølpin Ravns legat 9510 Prof. Kølpin Ravns legat -modp 9511 Ernst Grams legat 9512 Ernst Grams legat - modpost 9729 SLS fejl 9781 Lønanvis.kapitalpens. nettoløn 9784 Oprettet ved konvertering Spærret 9786 ATP-bidrag 9789 SLS lønkonto Side 13 af 14

14 9881 SLS lønkonto Legater i alt Passiver i alt Balance i alt Regnskab i alt Side 14 af 14

Konteringsvejledning den 5. januar 2009

Konteringsvejledning den 5. januar 2009 Konteringsvejledning den 5. januar 200 Sammentælling Fra-sum 1000 Resultat Resultatopgørelse Fra-sum 1100 Indtægter Resultatopgørelse Fra-sum 1200 Finanslovtilskud Resultatopgørelse 1200..13 1400..14 1500..17

Læs mere

1260 Forskerskoler 1270 Basisforskning 1280 Kapitalformål 1290 Myndighedsbetjening Finanslovstilskud fra MVTU vedr.

1260 Forskerskoler 1270 Basisforskning 1280 Kapitalformål 1290 Myndighedsbetjening Finanslovstilskud fra MVTU vedr. 1000 Regnskab 1001 Resultatopgørelse 1100 Indtægter 1200 Finanslovtilskud 1210 Heltidsuddannelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. heltidsuddannelse 1220 Udviklingsmidler Finanslovstilskud fra MVTU vedr.

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Konteringsvejledning pr. 29. juni 2009

Konteringsvejledning pr. 29. juni 2009 Nummer Navn Kontotype 1000 Resultat Fra-sum 1100 Indtægter Fra-sum 1200 Finanslovtilskud Fra-sum 1210 Heltidsuddannelse Konto 1220 Udviklingsmidler Konto 1230 Indtægter Deltidsuddannelse Konto 1240 Indtægter

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013 Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ Budgetopfølgning for perioden 01/01-30/06 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 108-750/MLS

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET 1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET Ungdom INDTÆGTER 1 Kontingent 384.000 168.520 162.490 6.030 2 Div. tilskud 435.000 220.405 138.378 82.027 3 Projektmidler 250.000 134.257 111.385 22.872 4 Indsamling,

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE. 497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift DRIFTSOVERSIGT OMSÆTNING: 109,0 Ekstraordinært tilskud Aalborg Kommune 110,0 Tilskud Aalborg Kommune 120,0 Leje, Idrætsforeninger 130,0 Leje, Aalborg Kommune 135,0 Leje, Nibe Fysioterapi & Træning 136,0

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

AU AARHUS UNIVERSITET

AU AARHUS UNIVERSITET Sammen Nummer Navn 1000 Regnskab 1001 Resultatopgørelse 1100 Indtægter 1200 Finanslovtilskud 1210 UI, Heltidsuddannelse Taxametertilskud fra UI vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 1211 VUS,

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764 BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999

Læs mere

Konteringsvejledning, AU Økonomi og Bygninger (Ø&B)

Konteringsvejledning, AU Økonomi og Bygninger (Ø&B) Konteringsvejledning, AU Økonomi og Bygninger (Ø&B) Miniguide til rigtig kontering: 1. Vælg det rigtige EAN nummer ved bestilling af varen. For Ø&B er det 5798000420229. Er der anvendt det forkerte EAN

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Årsregnskab 2013/2014 (2.12.2014) Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14 Balance pr. 30.09.14 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Pamela Jacobsen 45 26 86 07 pwi@datea.dk Ann Jørgensen 45 26 02 34 anj@datea.dk EjendomNr: 63668 DATEA

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Ridecentret 2012 2013 Budget 2013 Budget 2014 Medlemskontingent 128.162 142.276 138.000 145.000 Ridehuskontingent 212.692 241.112 214.000 245.000 Skabsleje

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2015/16

CVR-nr Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2015/16 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr Rosenkæret 13 2860 Søborg CVR nr. 13 59 13 77 Specifikationer til årsrapporten for 2011 Erklæring om gennemgang Til direktionen i. Vi har efter aftale udført gennemgang af specifikationshæftet udarbejdet

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

Skovshoved Sejlklub. Regnskab 2012

Skovshoved Sejlklub. Regnskab 2012 Skovshoved Sejlklub Regnskab 2012 1 Dette er regnskab er regnskabsåret 2012 for Skovshoved Sejlklub. Regnskabet er bygget op af følgende dele: - - - - Resultatopgørelse i hovedtal for den samlede klub

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015 GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr. 29 71 06 94 Årsrapport 2015 Resultatopgørelse for året 2015 Note 2015 2014 Indtægter Nettoomsætning 1 4.115.382 4.196.548 Indtægter i alt

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2015 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Roskilde Bordtennis ApS. Perioden S.Å.per ÅTD PR S.Å ÅTD PR

Roskilde Bordtennis ApS. Perioden S.Å.per ÅTD PR S.Å ÅTD PR Perioden 01.10.2015-31.12.2015 S.Å.per. 01.10.2014-31.12.2014 ÅTD PR.01.2015-31.12.2015 S.Å ÅTD PR.01.2014-31.12.2014 ERKLÆRING: REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BOGFØRINGSBALANCE Til ejeren af virksomheden

Læs mere

HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening. 01. januar 2008 30. juni 2008

HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening. 01. januar 2008 30. juni 2008 HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening 01. januar 2008 30. juni 2008 Side 1 Salg Klubaktiviteter Støtte og tilskud Indtægter i alt -210.363-450.117 DÆKNINGSBIDRAG I -201.678-423.441 DÆKNINGSBIDRAG

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere