AU AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AU AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 1000 Regnskab 1001 Resultatopgørelse 1100 Indtægter Kontoplan under 1200 Finanslovtilskud 1210 UI, Heltidsuddannelse Taxametertilskud fra UI vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR VUS, Heltidsuddannelse Taxametertilskud fra VUS vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR Aktiverede, Heltidsuddannelse Uddannelsesindtægter vedr. aktiverede på heltid - både UI- og VUS-relaterede uddannelser. Må kun anvendes på DR Udviklingsmidler Benyttes kun til periodiserede indtægter fra tidligere års UI-bevillinger til udviklingsmidler". Må kun anvendes på DR Småfag Finanslovstilskud fra UI til småfag 1230 UI, Deltidsuddannelse Taxametertilskud fra UI vedr. deltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR VUS, Deltidsuddannelse Taxametertilskud fra VUS vedr. deltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR Aktiverede, Deltidsuddannelse Uddannelsesindtægter vedr. aktiverede på deltid - både UI- og VUS-relaterede uddannelser. Må kun anvendes på DR Indtægter Udv. studerende Taxametertilskud fra UI og VUS vedr. udvekslingsstuderende. Må kun anvendes på DR Tilskud til fripladsstipendier Kontoen benyttes kun af ADM. Den andel, der går til stipendier til studerende. Indtægten periodiseres med stipendieomkostninger. Må kun anvendes på DR Tilskud taxamet.af fripladsst. Taxametertilskud fra UI vedr. studerende på fripladser. Må kun anvendes på DR UI Færdiggørelsesbonus Taxametertilskud fra UI vedr. færdiggørelsesbonus. Må kun anvendes på DR VUS, Færdiggørelsesbonus Taxametertilskud fra VUS vedr. færdiggørelsesbonus. Må kun anvendes på DR Effektiviseringer Bevillingsreduktion vedr. administrativ besparelse fra UI Forskerskoler Periodiserede DR1-bevillinger (forskerskolemidler, it-vest mv.). Må kun anvendes på DR Basisforskning Finanslovstilskud fra UI, VUS, FVM og MIM vedr. basisforskning. Må kun anvendes på DR Basisforskning FVM Finanslovtilskud fra Fødevareministeriet. Må kun anvendes på DR Basisforskning MIM Finanslovtislkud fra Miljøministeriet. Må kun anvendes på DR Kapitalformål Bygningstaxameter fra VUS-heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR Myndighedsbetjening Finanslovstilskud fra FVM og MIM, som iht. kontrakt er kategoriseret som myndighedsbetjening. Må kun anvendes på DR Myndighedsbetjening FVM Finanslovstilskud fra FVM, som iht. kontrakt er kategoriseret som myndighedsbetjening. Må kun anvendes på DR Myndighedsbetjening MIM Finanslovstilskud fra MIM, som iht. kontrakt er kategoriseret som myndighedsbetjening. Må kun anvendes på DR Bibliotek Underkategori til øvrige formål vedr. biblioteksmidler. Frivilligt, om der bruges 1300 eller 1310 til biblioteksmidler. Må kun anvendes på DR Øvrige formål Finanslovstilskud fra UI og VUS til øvrige formål. Må kun anvendes på DR Interne korrektioner Interne korrektioner, f.eks. omlægningskorrektion. Skal gå i nul på AU-niveau. Beløb udmeldes af Økonomisekretariatet. Må kun anvendes på DR Strategiske midler Udmøntning af universitetets strategiske midler. Skal gå i nul på AU-niveau. Beløb udmeldes af Økonomisekretariat og/eller ADM front office Rammeflyt. mellem hovedområder Flytning af indtægter mellem hovedområderne. Skal gå i nul på AU-niveau - konto må kun bruges, hvis det sikres at andet hovedområde har modpost på samme konto. Må kun anvendes på DR Rammeflyt. samme hovedområde Flytning af indtægter mellem hovedområderne. Skal gå i nul på AU-niveau - konto må kun bruges, hvis det sikres at der inden for samme hovedområde er modpost på samme konto. Må kun anvendes på DR Finanslovtilskud i alt 1400 Eksterne tilskud 1410 Eksterne tilskud Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på DR 4 og DR Stadevurderet indtægt - WIP Spærret 1412 Endelig indtægt - WIP Spærret 1413 Periodisering manuel Anvendes til manuelle korrektioner eller reguleringer af de automatiske periodiseringer på konto Donationer alle aktiver Indtægtsførsel af periodiserede donationer 1430 Donationer manuelle poster Manuelle poster vedr. eksterne tilskud, som ikke bliver omfattet af den automatiske indtægtsberegning (B) Eksterne tilskud Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Eksterne tilskud i alt 1500 Salg/øvr. driftsindtægter 1510 Øvrige uddannelses indtægter Øvrige uddannelsesindtægter og som ikke er omfattet af kt. 1511, 1521, 1522 og Udenlandske selvbetalere Deltagerbetaling fra studerende fra lande, der står udenfor EU/EØS-samarbejdet. (studerende fra EU betragtes som vores egne) 1519 Webshopindtægter med moms Anvendes til webshop arrangementer med moms 1520 Entreindtægter Billetindtægter og entreindtægter til bl.a. museer, AU-arrangementer, årsfest mv EVU - Efter-/videreuddannelse Deltagerbetaling efter lov om EVU. Er der tale om phd-uddannelse anvendes kto Side 1 af 14

2 1522 Phd-relaterede indtægter Tilskud til alle former for phd-relaterede udgifter, eksempelvis løn, rejser, kurser, konferencer samt øvrig drift Kurser/konferencer Tilskud/egenbetaling til alle former for kurser og konferencer. Hvis de vedrører phd'er anvendes kto Frikøb, fastansat personale Anvendes ved tilskud til frikøb. Er der tale om ændring i ansættelsesvilkår skal ændringen behandles i lønkontoret Udlejning+fremleje, lokaler Tjenesteboliger, huslejeindtægter, lejeboligindtægter samt varme, rengøring, vagt og anden øvrig drift. NB: Huslejedepositum ved udlejning konteres som en kreditor på konto Salg, varer og tjenesteydelser Salg af varer (producerede eller indkøbt til videresalg) samt tjenesteydelser 1541 Salg Eksport uden moms til EU Spærret 1542 Salg Eksport udenfor EU Spærret 1543 Salg Eksport med moms + EU Spærret 1544 Salg i øvrigt leje/leasing EU Spærret 1545 Salg i øv. leje/leasing Udland Spærret 1546 Lejerindtægt ((BYGST)) Lejeindtægter til bygningsvedligeholdelse (BYGST) 1550 Licenser/royalty/copy dan Salg af rettigheder (licenser, royalties mv.) - Det der ikke vedrører 1551 og Patentindtægter Udbytteindtægter/vederlag fra selskaber som AU har overdraget patentrettigheder til Techtrans Indtægter fra tech-trans selskaber, som er indtjent i året Øvrige indtægter F.eks. Gaveindtægter (dr.1) Hektarstøtte Anvendes til registring af hektarstøtte Tab på debitorer Konstaterede og hensatte tab på tilgodehavender (alm. debitorer) 1595 Viderefakturering af udlæg Anvendes til modtagne refusioner af rejseudgifter, udlæg mv. (oprindeligt afholdt af AU). Vedrører udgifterne en phd anvendes kto (B) Salg/øvr. driftsindtægter Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter Salg/øvr.driftsindtægter i alt Indtægter i alt 2000 Ordinære driftsomkostninger 2100 Lønninger Konto indeholder lønomkostninger til f.eks. Grundløn incl. pension, særlige tillæg, ATP, overarbejde, AES, AER VIP Løn til fuldtidsansat videnskabeligt personale, der er beskæftiget med forskning og undervisning, bl.a. professorer, lektorer, adjunkter samt øvrige forskningsmedarbejdere 2120 PHD Løn til Ph.D-studerende, som er aflønnet iht aftalen om lønnede Ph.D, SU-phd og kandidatstipendiater 2130 DVIP Løn til deltidsansat videnskabeligt personale der primært er beskæftiget med undervisning, bl.a. kliniske professorer, kliniske lektorer, eksterne lektorer, samt lønudgifter til censorer, bedømmere, gæsteforlæser og studenterundervisere 2140 TAP Løn til teknisk- og administrativt personale, bl.a. administrative ledere, AC-fuldmætige, kontorfunktionærer, korrespondenter, administrativt ansatte Prosa-medarbejdere, teknisk ACpersonale og journalister samt fag- og ufaglærte medarbejdere bl.a. laboranter, teknikere, håndværkere, gartnere, rengøringsassistenter/sanitører samt elever 2150 DTAP Løn til deltidsansat teknisk- og administrativt personale bl.a studentermedhjælp, studenterprogrammører, faglige vejledere, tutorer samt eksamensvagter mfl Anden løn Stipendiater mv Reg. feriepengeforpligtigelse Automatisk regulering af feriepengeforpligtigelse AES-bidrag Automatisk postering af AER-bidrag fra lønsystem Viderefordeling foretages centralt 2230 Fleksjobbidrag SPÆRRET Automatisk postering af AER-bidrag fra lønsystem. Viderefordeling foretages centralt. Spærret 2240 Lønposter, ej SLS Forbeholdt regnskabskontoret - kun til særlige posteringer 2250 Afstemning Finans-Sag Anvendes til månedlige ressourceafstemninger mellem Finans- og Sagsmodulet 2990 (B) Lønninger Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Lønninger i alt 3100 Husleje Husleje i alt 3110 Husleje Statens Huslejeordning Husleje omfattet af SEA-huslejekontrakter Husleje øvrige Andre huslejer 3130 Arealleje Forpagtninger af landbrugsjord Ejendomsskat Ejendomsskatter 3190 (B) Husleje Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter 3200 Øvrige driftsomkostninger 3202 Diverse driftsomkostninger 3204 Rejser, repræsent. mv. (konv.) Spærret 3210 SLS Rejser (spærret) Spærret 3211 Rejsegodtgørelse Time- dagpenge og kilometergodtgørelse og udokumenteret nattillæg 3212 Hotel - udland Hotel ved rejser til udlandet 3213 Hotel - DK Hotel ved rejser til DK Side 2 af 14

3 3214 Rejseomkostninger - udland Flybilletter, broafgift, parkeringsudgifter, færge- og tog billetter taxakørsel ved rejser med destination i udlandet 3215 Rejseomkostninger - DK Flybilletter, broafgift, parkering, færge- og tog billetter taxakørsel ved rejser med destination i indlandet 3220 Repræsentation - DK Udgifter til bespisning mv. til eksterne gæster og receptioner i DK 3221 Gaver mv. Udgifter til gaver. Husk der aldrig kan afløftes moms. Anvend momskode 9 eller Forplejning, DK Erhvervsmæssig forplejning, egne lokaler (momskode 1). Sociale arrangementer, egne lokaler (momskode 9). Erhvervsmæssig forplejning, restaurant og ekstern kantine (momskode 15) 3223 Forplejning, udland Erhvervsmæssig forplejning i udland. På restaurant: momskode 10. Øvrige køb: momskode Repræsentation-Udland Udgifter til bespisning mv. til eksterne gæster og receptioner i Udlandet 3230 Bus leje Leje af bus, 3240 Reparation og vedligeholdelse Spærret. Brug 4270 / SLS - Godtgørelse /telefon Spærret 3251 SLS - AER - tilskud/refusion Spærret 3252 SLS - bidrag/bøder Spærret 3253 Stipendier (ikke SLS) Stipendier, opholdsstipendier som ikke lønbehandles 3280 Nedskrivninger på oms.aktiver Tab på debitorer, nedskrivninger på projekter Diverse driftsomkost. i alt 3300 Energi Energi i alt 3310 Brændstof mv, DK Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. i DK 3311 Olieafgifter Anvendes til registrering af olieafgifter 3312 Brændstof mv, Udland Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. i Udlandet 3320 Naturgas Naturgas til brug ved rumopvarmning mv Elektricitet Elektricitet (netafgift mv.) 3331 EL afgifter Anvendes til registrering af elafgifter 3340 Vand Udgifter til vand (både kommunale værker og Slots- og Ejendomsstyrelsen) 3341 Vandafgifter Anvendes til registrering af vandafgifter 3350 Varme Fjernvarme 3400 Trykning og Indbinding 3410 Køb af tryk, kopi og print Køb af tryk, kopi og print hos eksterne leverandører, kopiafgift, betaling for kopi i f.m. aktindsigtssager Afgift til Copy Dan Copy Dan afgifter 3430 Køb af makulering Makulering 3440 Dokumentscanning Indscanning af dokumenter ved eksterne leverandører 3450 Repro, sats, korrektur, indb. Produktion af trykkeriopgaver ved eksterne leverandører 3460 Medieudgifter Medielicenser til eksempelvis DR 3470 Bøger, tidsskrift/aviser - DK Abonnement på tidsskrifter og aviser samt indkøb af bøger 3471 Bøger, tidsskrift/aviser - Udland Bøger/tidsskrifter/avis,Udland 3482 AU-brevpapir, blanketter mm. Fortrykte AU-kuverter, fortrykt AU-brevpapir, standardblanketter, fortrykte blanketter, AU-visitkort mv Trykning og Indbinding i alt 3500 Telefon og teleafgifter 3510 Telefoni og IP-telefoni Abonnement og forbrug/trafik for fastnet- og mobiltelefoni, køb af mobiltelefoner/mobilterminaler, tillægsabonnementer, serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. telefoni. Abonnement, forbrug og licenser vedr. IP-telefoni. Vær obs på forskellig momsbehandling afhængig af om den ansatte multimediebeskattes Datakommunikation Netværks- og internetforbindelser f.eks.dataforbindelser ekskl CPE-udstyr, managed dataforbindelser og CPE-udstyr til eksisterende dataforbindelser. Serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. datakommunikation Hjemmearbejdspladser Opkobling til hjemmearbejdspladser (ADSL-forbindelser inkl. routere). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. hjemmearbejdspladser. multimediebeskattes Telefon og teleafgifter i alt 3600 Tjenesteydelser 3610 Post, fragt og forsendelse Porto, budkørsel, kurérservice, fragtudgifter, incl. flytteydelser, nedpakning/udpakning, kontorflytning mv Annoncering Rekrutering, markedsføring af uddannelse mv Teknisk rådgivning Rådgivning i forbindelse med renovering, nybygning, apparaturkøb, gennemførelse af tekniske projekter 3621 Revision Revision 3622 Økonomisk rådgivning Økonomikonsulenter, finansiel rådgivning mv Ledelsesrådgivning Managementkonsulentydelser, generelle rapporter 3624 Tjenesteydel. (EU uden OH) anv 3698 Spærret. Anvend 3698 Side 3 af 14

4 3630 Vikarydelser Indstationering af konsulenter samt alle former for vikarydelser 3631 Rengøringsydelser Daglig rengøring, specialrengøring 3632 Vask og leje af tekstil Vask/leje af linned, duge, viskestykker, håndklæder mv Kantine og catering Betaling til ekstern serviceleverandør fx outsourcet kantinedrift, leje mm. af kaffeautomat, slikautomat mv Vagt og sikring Alarmovervågning, vagttilkald, adgangskontrol, Nøgler, ID-kort og -systemer mv Renovation Dagrenovation, storskrald, leje af affaldscontainer 3645 Drift og vedligehold af køretøjer Værkstedsregninger, serviceeftersyn, bilvask mv. Ikke brændstof (konteres under brændsel). Vær obs på forskellig momsbehandling afhængig af om der er tale om en bil på gule eller hvide plader (godkendt til personbefordring) 3650 IT driftsydelser Drift af applikationer, ekstern drift af servere mv., service management vedr. IT-drift, outsourcing af ITdrift 3655 IT konsulenter Rådgivning mv. vedr. IT og teleydelser, applikationsudvikling 3660 Øvrige IT tjenesteydelser Køb af data, IT-serviceydelser (ikke drift), skrotning af udstyr mv SEA-vedligeholdelse Anvendes således vedr. SEA-lejemål: AU har en vedligeholdelses- og fornyelsespligt mht. indv. Overflader og belægninger (indvendige vægge, lofter, gulve, trapper, døre, vinduer og balkoner mv.), basisinstallationer, særinstallationer, alt fastboltet/-monteret inventar, udstyr og apparatur, myndighedskrævet anlæg og udstyr, myndighedskrævet sikkerheds- og -sundhedsudstyr, tilgængelighedsindretninger og -udstyr, svagstrømsinstallationer med tilhørende programmel og forsyning, alt VVS- og sanitetsudstyr, armaturer mv., adgangssystemer, ruder, belysningsarmaturer. Skal konteres på bygningsniveau Vedligeholdelse ikke SEA-lejemål Anvendes tilsvarende 3665, dog kun på alle IKKE SEA-lejemål 3670 Leje og leasing i øvrigt Leje og leasing af f.eks laboratiorieudstyr, leje af hytter 3680 Køb af tjenesteydelser DK Køb fra DK: Rådgivningsopgaver, analyseopgaver, konsulentopgaver, forskning, oversættelse/tolkning mv. samt kontingenter, konferencegebyr Køb af tjenesteydelser Udland Køb fra udland: Rådgivningsopgaver, analyseopgaver, konsulentopgaver, forskning, oversættelse/tolkning mv. Bankgebyrer og rykkergebyrer samt kontingenter, konferencegebyr SLS Særlig vederlæggelse Anvendes kun af Løn Tjenesteydelser (EU uden OH) Køb af tjenesteydelser til EU-projekter, hvor der ikke skal beregnes overhead Tjenesteydelser i alt 3700 Transportmateriel 3710 Køb af person- og varebiler Køb/leje/leasing af biler, lastvogne mv. u.kr Køb af andet kørende materiel Traktorer, gaffeltrucks, fodervogne, plæneklippere. U kr Køb af småkøretøjer Cykler, palleløftere, sækkevogne, mobillifte. mv. U kr Vægtafgifter Grøn afgift til tjenestebiler og andre køretøjer. Vær obs på forskellig momsbehandling afhængig af om der er tale om en bil på gule eller hvide plader (godkendt til personbefordring) Transportmateriel i alt 3800 Dataudstyr 3801 Dataudstyr (konvertering) Dataudstyr, Spærret 3810 PC arbejdsstationer Bærbare PC'er, stationære PC'er, skærme, mus, tastatur og andet PC-tilbehør. PC-indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. PC'er IT storage Network attached storage (NAS), storage area network (SAN), SAN-switches. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. storage IT servere Servere og direct attached storage (DAS). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. servere. U kr Andet IT til serverrum UPS, køleudstyr til IT, mainframes, rackskabe mv Printere Printere (sh/farve) omfattet af den fælles aftale vedr. printere, dvs. ikke kopi- og multifunktionsmaskiner U kr IT netværk - hardware Switches, netværkskabler, routere, grafikkort, RAM, memorycard mv. Kun hardware der ikke er omfattet af de fælles aftaler vedr. datakommunikation og servere/storage IT udstyr i øvrigt - DK Digitalkameraer, diktafoner mv. købt i DK 3841 IT udstyr i øvrigt - Udland Digitalkameraer, diktafoner mv. købt i udland 3845 Kopi- og printpapir Papir til brug ved almindelige kopi- og printopgaver. Ikke brevpapir el.l. Alt papir omfattet af den fælles aftale vedr. kopi- og printerpapir IT forbrugsvarer i øvrigt Toner, blækpatroner, USB-sticks, CD-Rom'er, DVD'er mv. Alle varer omfattet af den fælles aftale vedr. datatilbehør 3855 IT software - DK IT-software, Navision Stat abonnement, Microsoft licenser mv. i DK 3856 IT Software - Udland IT-software, Navision Stat abonnement, Microsoft licenser mv. i Udlandet Dataudstyr i alt 3900 Kontormaskiner 3910 Kopi- og multifunktionsmaskine Kopimaskiner, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner, service mv. vedr. alle maskiner omfattet af den fælles kontormaskineaftale, ikke printere. U kr AV udstyr Projektorer, OH-projektorer, (film)lærreder, TV-apparater, Hi-Fi udstyr mv. U kr Leasingaftaler vedr. kopi- og Aftaler indgået før om leasing af kopi- og multifunktionsmaskiner, inkl. serviceaftaler, klikpris mv. Side 4 af 14

5 Kontormaskiner i alt 4100 Møbler, inventar 4110 Kontormøbler, skrivebordsbel. Kontorstole, skriveborde, reoler, bordlamper mv. Alle møbler omfattet af den fællesstatslige aftale vedr. kontormøbler 4120 Øv. inventar, møbler og belys. Arkiv- og lagermøbler, mødeborde og -stole, lænestole, sofaer, kantinemøbler, designermøbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, leje/køb af kunst og udsmykning mv. U kr Møbler, inventar i alt 4200 Varer og materialer 4205 Kontorartikler Mindre kontoranskaffelser, blomster (ej repræsentation), batterier, navneskilte, førstehjælpskit, medicin (mindre mængder), falset papir, servietter, engangsservice, kaffefiltre, papir, kuverter, kuglepenne, blokke, brevordnere mv Rengøringsartikler Klude, mopper, børster, koste, vaske- og plejemidler, håndklædeark, håndklæderuller, toiletpapir, papirtørklæder mv Lyskilder, pærer, lysstofrør m Glødepærer, halogenpærer, lysstofrør mv Laboratorieudstyr u kr F.eks. køle og frys beholder/anlæg, pumper, centrifuger, vægte, mikroskoper og fotoudstyr, procesudstyr, laboratorieopvaskemaskiner og laboratoriemøbler osv. U kr Gasser og tøris Gasser til flaske og tankanlæg samt tøris 4242 Laboratorieinventar Taburetter, rulleborde - flytbart inventar 4249 Laboratorieforbrugsartikler Kemikalier, reagenser, radioaktive stoffer/isotoper og kundespecifikke produkter 4250 Øvrige forbrugsvarer til labor sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, pipetter, forbrugsvarer (sakse, pincetter, propper, glas, tips osv.), plastvare (f.eks. PCRrør, mikrorør og celledyrkningsflasker), kolonner, filtrer og prøvetagningsudstyr Husdyr og forsøgsdyr Store dyr:grise, Køer, Får, Heste, Høns 4252 Forsøgsdyr Små dyr: Marsvin, Rotter, Mus, Eksotiske dyr 4253 Dyremedicin 4254 Strøelse 4255 Plante- og gartnerartikler Plantebeskyttelse, Skadedyrsmidler, Svampemidler, Ukrudtsmidler, Plantejord, Vandingsartikler, Redskaber og tilbehør, Potter, Drivhus inventar, Have og planteartikler, frø, Biologisk bekæmpelse & Vækstmedier 4256 Landbrugsartikler Alt der anvendes indenfor landbrugsdrift f.eks. Gødning, såsæd & planteværn, 4257 Landbrugs- og gartnermaskiner Sprøjtemaskiner, Traktorer, Landbrugsmaskiner til bearbejdning og dyrkning af jord, Høstmaskiner, Maskiner til tilberedning af foder, Maskiner til have og park & Service og reparation U kr Forsøgsinstallationer - anlæg Faste forsøgsopstillinger, herunder laboratorieopstillinger. U kr Forsøgsinstallationer - stalde Stalde faste forsøgsopstillinger i stalde, men det kan også være Bure og buremateriale til rotter og mus, klinikinventar, staldinventar til små og store dyr. U kr Arbejdstøj mv. Arbejdstøj, sikkerhedssko, hovedbeklædning, handsker, arbejds- og sikkerhedsbriller, andre forebyggende og helbredende personrelaterede hjælpemidler betalt af arbejdsgiver 4270 Byggematerialer, ikke byg.drif Køb af byggematerialer der ikke er del af ydelser vedr. bygningsdrift og -vedligehold. Eksempelvis køb af materialer, hvor der selv sørges for montering. Går købet gennem en håndværker skal bruges kto. 4275, uanset at der er tale om både løn og materialer Reparation og vedligeholdelse Rep. og vedligeholdelse udført af håndværker. Er der talt om køb af materialer, hvor man selv sørger for montering anvendes kto Værktøj Håndværktøj, værktøj, redskaber mv Værkstedsmaskiner u kr. Småmaskiner, værkstedsmaskiner U kr Øvrige varer og materialer -DK Varekøb, som ikke er omfattet af andre konti, købt i DK 4296 Øvrige varer og materialer -udland Varekøb, som ikke er omfattet af andre konti, købt i udland Varer og materialer i alt 4300 Interne udligninger 4301 Internt udgifter/køb 4302 Interne overførselsudgifter 4305 Overførselsudgift uden OH Anvendes kun til lukning af projekter i delrengskab 4+5 med en projektsaldo på under kr Modkonto Overførselsudgift med OH Anvendes kun til lukning af projekter i delrengskab 4+5 med en projektsaldo på over kr Modkonto Overhead udgift Anvendes internt på AU til den løbende overhead afløftning på de bevillinger under DR 2 og 5 hvor der beregnes overhead. Beregningen og den løbende postering af overhead sker i takt med de afholdte omkostninger. Overhead indtægtsføres på DR 1 med en fast fordeling mellem fakulteterne og fællesområdet. Modkonto Overhead udgift, manuel Anvendes til manuelle korrektioner eller reguleringer af den automatiske overhead indtægt på konto modpost til konto Internt køb - eget hovedomr. Køb af varer og tjenesteydelser indenfor eget hovedområde. Modpost på Internt køb - andre hovedområder Køb af vare/ydelser til et andet hovedområde inden for egen bogføringskreds. Modpost Internt køb - anden bogf.kreds (kun ASE (IHA)) Køb til en anden bogføringskreds end ens "egen", kun ASE (IHA). Modpost 4540 Side 5 af 14

6 Interne overførselsudg. i alt 4344 DJF, omkostningsfordeling køb 4345 Internt køb IFK Spærret 4346 Internt køb GBI Spærret 4347 Internt køb SVE Spærret 4348 Internt køb JPM Spærret 4349 Internt køb JBT Spærret 4350 Internt køb IHP Spærret 4351 Internt køb PBS Spærret 4352 Internt køb ICROFS Spærret 4353 Internt køb FSK Spærret DJF, omkostfordeling køb ialt C Debiteringsmodel 4361 Internt køb- husleje 8000 C Spærret 4362 Internt køb- ejd. skat 8000 C Spærret 4363 Internt køb- rengøring 8000 C Spærret 4364 Internt køb- vicevært 8000 C Spærret 4365 Internt køb- energi 8000 C Spærret 4366 Internt køb- drift 8000 C Spærret 4367 Internt køb- reng. løn 8000 C Spærret C Debiteringsmodel i alt 4371 Internt køb- tillæg til fordeling af andre tillæg 4372 Internt køb- DCA til fordeling af DCA 4380 ASB/DPU Intern lønudgift 4381 Intern lønudgift VIP 4382 Intern lønudgift PHD 4383 Intern lønudgift TAP ASB/DPU Intern lønudgift i alt 4490 (B) Interne udgifter/køb Budgetkonto kun til indtastning af budgetter Interne udgifter/køb i alt 4500 Interne indtægter/salg 4501 Interne overførselsesindtægter 4505 Overførselsindtægt uden OH Anvendes kun til lukning af projekter på dr. 4+5 med en projektsaldo på under kr Modkonto Overførselsindtægt med OH Anvendes kun til lukning af projekter på dr. 4+5 med en projektsaldo på over kr Modkonto Overhead indtægt Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på DR Overhead indtægt, manuel Anvendes til manuelle korrektioner eller reguleringer af den automatiske overhead udgift på konto modpost til konto Internt salg - eget hovedomr. Salg af varer og tjenesteydelser indenfor eget hovedområde. Modpost på Internt salg - egen bogf.kreds Salg af vare/ydelser til et andet hovedområde inden for egen bogføringskreds. Modpost Internt salg anden bogf.kreds Salg til en anden bogføringskreds end ens "egen", kun ASE (IHA). Modpost Interne overf. indtægt. i alt 4544 DJF, omkostningsfordeling salg 4545 Internt salg, IFK Spærret 4546 Internt salg, GBI Spærret 4547 Internt salg, SVE Spærret 4548 Internt salg, JPM Spærret 4549 Internt salg, JBT Spærret 4550 Internt salg, IHP Spærret 4551 Internt salg, PBS Spærret 4552 Internt salg, ICROFS Spærret 4553 Internt salg, FSK Spærret DJF, omkostningsf., salg ialt C Debiteringsmodel 4561 Internt salg - husleje 8000 C SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af huslejeudgifter, spærret 4562 Internt salg - ejd. skat 8000C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af ejendomssaktter, spærret Side 6 af 14

7 4563 Internt salg -rengøring 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af rengøringsudgifter, spærret 4564 Internt salg - vicevært 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af viceværtomkostninger, spærret 4565 Internt salg - energi 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af energiomkostninger, spærret 4566 Internt salg - drift 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af andre varekøb, spærret 4567 Internt salg- reng. løn 8000 C, SPÆRRET Kun i brug for 8000 C. til fordeling af løn til rengøring, spærret C Debiteringsmodel i alt 4571 Internt salg - tillæg Til fordeling af andre tillæg 4572 Internt salg - DCA Til fordeling af DCA 4580 ASB/DPU Intern lønindtægt 4581 Intern lønindtægt VIP 4582 Intern lønindtægt PHD 4583 Intern lønindtægt TAP ASB/DPU Intern lønindtægt ialt 4590 (B) Interne indtægter/salg Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Interne indtægter/salg i alt Interne udligninger i alt 4950 (B) Øvrige driftsomkostninger Øvr. driftsomkostninger i alt 5000 Afskrivninger 5110 Gevinst ved salg af aktiver Gevinst ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet Tab ved salg af aktiver Tab ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet Afskrivning alle aktiver Automatisk postering fra anlægsmodul. Kontoen må ikke benyttes til direkte posteringer (B) Afskrivninger Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Afskrivninger i alt Ordinære driftsomkost. i alt 5300 Finansielle poster 5301 Finansielle poster 5310 Renteindtægter Renteindtægter fra bank- og girokonti samt renteindtægter fra debitorer mv Renteudgifter Renteudgifter fra bank- og girokonti samt renteudgifter fra debitorer mv Kurs- og kassedifferencer Kassedifferencer, øreafrundinger og kursdifferencer samt bank og rykkergebyrer 5390 (B) Finansielle poster Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Finansielle poster i alt Finansielle poster i alt Resultat 6000 Balance 6050 Aktiver 6100 Anlægsaktiver 6200 Materielle og immat. anlæg 6210 Akk. anskaffelsessum 6220 Akk. anskaffelse primo Samlede anskaffelsessummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto Tilgang til anskaffelsesværdi Tilgang i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen Afgang til anskaffelsesværdi Tilbageførsel af anskaffelsessum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i anlægsmodulet Akk. anskaffelsessum 6300 Akk. afskrivninger 6310 Akk. afskrivninger primo Samlede afskrivningssummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto Periodens afskrivninger Afskrivnigner i regnskabsåret. Specifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen Tbf. af tidligere afskrivninger Tilbageførsel af afskrivningssum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i anlægsmodulet Akk. afskrivninger 6380 Aktiver under konstruktion 6389 Igangværende arbejde Igangværende bygge sager ved afslutning af regnskabsåret (B) Anskaffelser Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Aktiver u. konsturktion i alt Materielle og immat. anlæg 6400 Finansielle anlægsaktiver Side 7 af 14

8 6410 Statsforskrivning Statsforskrivning ydet af FIVU. SPÆRRET 6420 Andre finansielle anlægsaktiver Andre langfristede indskud og ejerandele Finansielle anlægsaktiver ialt Anlægsaktiver i alt 6500 Omsætningsaktiver 6508 Varebeholdning Stambesætninger, foderbeholdninger. ikke kontorholds lagre eller andre forbrugslagre Tilgodehav. fra salg af varer 6520 Debitor samlekonto DK Spærret 6521 Debitor samlekonto EG Indflytter Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - 1. måneds husleje ved indgåelse af huslejekontrakt 6522 Debitor samlekonto EG Lejer Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - bruges ved indflytning 6523 Debitor samlekonto EG Flyttesag Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - bruges ved udflytning 6530 Debitor samlekonto DK + Udland Samlekonto for tilgodehavender vedr. danske og udenlandske tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via debitormodulet Debitor Intern handel Samlekonto for tilgodehavender vedr. intern handel. Posteringer sker via debitormodulet Debitor Eksterne bevillinger, SPÆRRET Spærret. Konto 8715 anvendes i stedet 6560 Debitor samlekonto STADS Samlekonto for tilgodehavender vedr. STADS. Posteringer sker via debitormodulet Debitor hensættelser tab Modkonto til i mødegåelse af tab. Når et tab er konstateret skal det fjernes fra debitormodulet og hensættelsen reduceres, hvis det har været hensat tidligere Tilgod. fra salg af varer ialt 6600 Øvrige tilgodehavender 6605 Projekter med debet saldi Projekter med et negativt cashflow opgøres årligt for at vise den korrekte samlede aktiv masse. Denne saldo skal modposteres på konto Ref.ber. købsmoms drift Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. drift), som refunderes fra ØS - Momskode 1 og Købsmoms (IRK) SPÆRRET Spærret. Kontoen er udgået og må ikke længere anvendes 6615 Ref.ber. købsmoms anlæg Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. anlæg), som refunderes fra ØS - Momskode Momsafregning fra ØS Anvendes til refusion af statslig afløftningsmoms fra ØS. Anvendes kun centralt Momsafregning mel. bogf.kredse Afregningskonto af toldmoms og IRF moms mellem hovedområder. Anvendes kun centralt Mellemregning med DIBS EG Bolig 6629 Mellemregning DIBS 6630 Mellemregninger med PBS Anvendes til mellemregning med PBS vedr. anvendelse af andre betalingskort end Dankort 6631 Mellemregning AER-bidrag Beregnet bidrag bogføres løbende som en skyldig post. Der afregnes 4 gange årlige til AER. Disse afregninger debiteres på denne konto Mellemregning Fleks/barsel Mellemregning/modkonto vedr. barselsfonden 6640 Refusion af lønudgifter Tilgodehavender vedr. refusioner fra ansatte (lønbehandles) 6645 Tilgodehav. hos ansatte Tilgodehavende hos ansatte fra negative lønafregning SKT Udlægskonto til praktikløn. Kun SKT og Lønkontoret anvender denne konto 6655 Ejervedligeholdelse, BYGST Udlæg til ejervedligeholdelse, som skal opkræves hos BYGST. Kun Ø&P anvender denne konto Håndværker Fraflyt IC Anvendes af Internationalt Center 6659 Udlæg husl. udg. stud. IC Anvendes af Internationalt Center 6660 Udlæg dep./husleje IC Udlæg til deposita og husleje. Bruges kun af International Center 6661 Serviceafgifter IC Anvendes af Internationalt Center 6662 Første månedshusleje IC Anvendes af Internationalt Center 6670 Øvrige deposita Deposita vedr. boliger 6675 Deposita huslejer Deposita vedr. kontorlejemål 6678 Tilgode. vedr. tidl. finansår Tilgodehavender vedr. indtægter fra tidligere finansår Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender, som ikke er konterbare på andre konti under gruppen tilgodehavender Øvrige tilgodehavender i alt 6700 Periodeafgrænsningsposter 6710 Rejseforskud Manuelle udbetalte forskud til ansatte i forbindelse med rejser (udenfor AURUS) 6715 Rejseforskud AURUS Rejseforskud ifm. Elektronisk rejseafregning i AURUS 6716 Basware transaktioner Indlæste transaktioner fra kreditkort indlæses og debiteres denne konto. Ved afregning fra Basware rejseafregningssystem krediteres denne konto. Det er forbeholdt Regnskabskontoret at bogføre på denne konto Private udg. (firmakreditkort) Anvendes til periodisering af træk/indbetalinger ifm. privat brug af firmakort 6718 Mellemregninger Cirius, stipendier Mellemregninger, Cirius anvendes i stedet for 6680 der har været anvendt tidligere 6720 Øvrige forudbetalinger Omkostninger betalt i indeværende år men vedr. kommende regnskabsår Periodeafgræns. afregning SLS 6740 Forudbetalt løn (månedsl.) Spærret 6750 Udlæg til videre fakturering Side 8 af 14

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Budgetanalyse af politiet 2009-2010

Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 288 Offentligt STYREGRUPPEN FOR BUDGETANALYSE AF POLITIET Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Afrapportering 17. maj 2010 FORTROLIGT. ALLE

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere