LØSNINGSBESKRIVELSE FOR BORGERPORTAL I FORBINDELSE MED PROJEKT SULLISSIVIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSNINGSBESKRIVELSE FOR BORGERPORTAL I FORBINDELSE MED PROJEKT SULLISSIVIK"

Transkript

1 LØSNINGSBESKRIVELSE FOR BORGERPORTAL I FORBINDELSE MED PROJEKT SULLISSIVIK mellem De Grønlandske Kommuner Att: KANUKOKA Postboks Nuuk og Grønlands Selvstyre Postboks Nuuk samt KMD A/S Lautrupparken Ballerup CVR nr Side 1 af 38

2 1. Grundlag Baggrund Underskrift Læsevejledning Borgerportalen den overordnede filosofi bag løsningen Løsningsdesign Funktionelt løsningsdesign Internetportal Medbetjeningsside Mobilportal Kontaktdatabase Embed funktion Grafisk løsningsdesign Teknisk Løsningsdesign Løsningen indeholder ikke Tilkøb PDF-generator Google compliance Selvbetjenings-/blanketløsning - "Formular Builder" Generel beskrivelse Teknisk beskrivelse Krav til Sullissivik Tests og prøver Betatest Integrationstest Overtagelsesprøve Fremtid Serviceaftale Bilag 1 - Tidsplan Bilag 2 Soft- og hardwarekrav til drift af løsningen Version: 3 Dato: Side 2 af 38

3 1. Grundlag Grundlaget for løsningsbeskrivelse er følgende dokument: Allonge 2 til Kontrakt om Projekt Bedre Borgerservice dateret 16. november Baggrund Kontrakten vedr. Projekt Bedre Borgerservice indeholder en option om udvikling og implementering af en Borgerportal. Udvikling og implementering af Borgerportalen som den er beskrevet i kontrakten har efter yderligere dialog mellem kunden og Leverandøren vist sig ikke at dække behovet og ønskerne til en fremtidig Borgerportal. For at afdække mulighederne har der været gennemført en foranalyse vedrørende en ny Borgerportal og ud fra de skitserede løsningsmuligheder har den fælles offentlige IT-styregruppe (FOIS) besluttet, at udvikle og implementere den Borgerportal der i foranalysen omtales som Implementeringsforslag 2: Sullissivik opgraderes til Borgerportal. I dette scenarie etableres en selvstændig borgerportal, men indenfor rammerne af Sullissiviks brand og organisation. Princippet er, at den eksisterende sullissivik.gl udbygges og opgraderes til at være en reel borgerportal. Indeværende dokument indeholder den konkrete løsningsbeskrivelse, der fastsætter hvad der skal leveres i forlængelse af Allonge 2. Version: 3 Dato: Side 3 af 38

4 3. Underskrift Ved underskrift accepteres den i nærværende dokument beskrevne tidsplan og løsningsbeskrivelse. Løsningsbeskrivelsen angiver den samlede leverances omfang og begrænsninger. Løsningsbeskrivelse er et bilag til allonge 2 til Kontrakt om Projekt Bedre Borgerservice dateret 16. november 2010 Hver part har modtaget en af alle parter underskrevet løsningsbeskrivelse. Dato: For Grønlands Selvstyre: Dato: For KMD A/S: Navn Navn Dato: For Kommuner: Navn Version: 3 Dato: Side 4 af 38

5 4. Læsevejledning I løsningsbeskrivelsen vil de enkelte afsnit ofte indledes med en kort beskrivelse, i kursiv, der helt kort opridser tankerne bag den givne funktion. I det følgende vil der ofte blive refereret til Moxie, som er knowledgebase delen af Moxie Customer Engagement spaces, tidligere ngenera. Når der refereres til Sullissivik menes der vidensenheden i Grønland. Sullissivik.gl refererer til den portal, der er under udarbejdelse, også benævnt Borgerportalen. M.sullissivik.gl refererer til den mobile udgave af portalen. I nedenstående beskrivelse er kravene til løsningen markeret på følgende måde: [Kn] angiver minimumskrav til løsningen (hvor n=med en fortløbende nummerering). Disse krav skal løsningen som minimum leve op til og dette verificeres i forbindelse med overtagelsesprøven. Under afsnittet vedrørende prøver skitseres, hvordan de enkelte krav konstateres opfyldt. Alle illustrationer/tegninger er vejledende og ikke en præcis indikation af funktionalitet, placering m.m. i den endelige løsning. 5. Borgerportalen den overordnede filosofi bag løsningen Det er besluttet at fokusere på hvad der giver direkte værdi for borgerne, hvilket ligger fint i forlængelse af løsningens 100% simpelt udgangspunkt. Løsningen skal således være let tilgængeligt for borgere og brugerne og samtidig være let at administrere. I forlængelse heraf, er det besluttet at lade den nye borgerportal bygger videre på den nuværende serviceportal, i den forstand at Moxie artikler bibeholdes og udgør det videnmæssige fundament i løsningen. Til at supplere artiklerne skabes der et nyt design i Sitecore, der suppleret med en kontaktdatabase og designelementer så som megadropdowns, kampagnesider m.m. vil gøre det lettere for borgere at finde frem til den information de søger. Version: 3 Dato: Side 5 af 38

6 6. Løsningsdesign En del af filosofien bag den nye borgerportal sullissivik.gl er at lave en modulært opbygget portal, således, at det senere er muligt at udvide løsningen men ny funktionalitet. Dette giver sig udslag i både det funktionelle og det grafiske løsningsdesign. Eksempelvis er der i det grafiske design lagt op til at der senere kan tilføjes en loginfunktion og på det funktionelle niveau giver løsningens modulopbygning gode forudsætninger for at bygge videre på den beskrevne funktionalitet. Det konkrete løsningsdesign indeholder 3 overordnede elementer teknisk, funktionelt og grafisk, som beskrives i hvert sit afsnit herunder. Disse er: Funktionelt løsningsdesign Indeholder en konkret beskrivelse af leverancens struktur og funktionalitet, f.eks.: Hvilket indehold skal der være på forsiden interaktion mellem elementer? Hvilket indhold skal indgå på emnesider, hvor mange undersider? Grafisk design Hvordan skal borgerportalens grafiske design være, herunder farver, fonte, overordnet grafisk designfilosofi m.m. på portalen. Teknisk Løsningsdesign I dette afsnit beskrives hvilken software og hardware løsningen er baseret på. Hvilke krav stilles til kundens IT-miljø og hvem er ansvarlig for hvad i forhold til drift (hvis der er ændringer i forhold serviceaftalen) etc. Version: 3 Dato: Side 6 af 38

7 6.1 Funktionelt løsningsdesign Løsningen består af en række konkrete designelementer, der samlet set udgør den funktionelle del af leverancen og som beskrives særskilt herefter, disse er: Internetportal bestående af følgende overordnede delelementer: Forside, herunder Valg af kommune og sprog Søgeresultatside Emneside med/uden kampagne underemneside med/uden kampagner Artikelside, med lovgivningslinks m.m. Om Sullissivik side på grønlandsk og dansk Engelsk informationsside Medbetjeningsside sidevisning dedikeret til medbetjening. Mobilportal portal tilpasset smartphones, bestående af følgende overordnede delelementer: Forside med lettilgængeligt søgefelt samt valg af sprog og kommune Resultatvisning Artikelvisning. Kontaktdatabase til brug i portalen Der etableres en kontaktdatabase i Sitecore til brug i portalen. Yderligere værktøjer og komponenter: PDF-generator Placeres på artikelniveau Placeres på søgeresultatside. Embed funktion let integration af borgerportalen på andre websites. Version: 3 Dato: Side 7 af 38

8 6.1.1 Internetportal Borgerportalen består overordnet af en række forskellige sider der kan navigeres imellem. Disse er som nævnt: Forside, herunder valg af kommune og sprog samt informationssider Søgeresultatside Emneside med/uden kampagne Underemneside med/uden kampagner Kampagneside (Artikelside med ekstra elementer) Artikelside. Medbetjeningsside sidevisning dedikeret til medbetjening Forside Hovedtanken bag sullissivik.gl s forside er at præsentere borgeren for et markant søgefeltet, og så supplere dette med henvisninger til en række kampagnesider såvel som en række andre funktioner og værktøjer. Nedenstående er en prototype på hvordan forsidens elementer forventes at se ud. Under afsnittet grafisk løsningsdesign er det muligt at se portalens grafiske udtryk. Figur 1. Version: 3 Dato: Side 8 af 38

9 Splash Screen Et væsentligt element i løsningen er håndteringen af dels sprog og dels valg af kommune. Dette håndteres indledningsvist ved at borgeren bliver mødt af en Splash screen når forsiden tilgås. [K6.1] Første gang brugeren tilgår portalens forside direkte vises en splash screen. Denne Splash screen vises kun når portalens forside tilgås direkte. Tilgår borgeren en specifik artikel eks. via en Google søgning så vises Splash screen ikke, men der vil derimod blive opfordret til at vælge kommune direkte på portalen. [K6.2] Borgeren skal vælge mellem om han ønsker at se den danske udgave af portalen eller den grønlandske, og han vil samtidig skulle vælge hvilken kommune han ønsker at se resultater fra. [K6.3] Det er muligt at tilgå den engelske informationsside fra forsiden, således, at personer der ikke behersker hverken danske eller grønlandsk kan få information om det site han/hun har tilgået. [K6.4] For at undgå at borgeren skal træffe disse valg hver gang portalens forside tilgås, er det muligt at gemme indstillingen (der sættes en cookie) Det vil også være muligt at skifte sprog og kommune efter at selve portalen er loaded. Nedenstående er en stregtegning på hvordan splash sceen ens elementer forventes at se ud. Figur 2. Version: 3 Dato: Side 9 af 38

10 Kommune- og sprogvalg på selve portalen Muligheden for at kunne skifte mellem dansk og grønlandsk sprog er en væsentlig feature på sullissivik.gl og løbende skift mellem de to sprog vil være naturligt for en stor del af portalens brugere. Der laves en løsning, hvor der indsættes et tydeligt felt på forsiden, med valg af kommune og dette felt igen på artikelniveau. Hvis brugeren tilgår en artikelside uden at have valgt kommune, vil det tydeligt fremgå at man skal gøre dette for at kunne se eksempelvis lokalt indhold. Denne løsning giver desuden en mere optimal visning når brugeren kommer til portalen fra en søgning fra f.eks. Google i forhold til hvis splash screenen altid blev vist. [K6.5] Når en kommune er valgt, sættes en cookie på klienten så dette huskes ved genbesøg. [K6.6] Det skal altid fremgå visuelt, hvilken kommune der er valgt. Valg af kommune kan eksempelvis se ud nogenlunde som på nedenstående illustration: Figur Søgning Søgning i borgerportalen varetages af Autonomy søgemotoren. Det er Autonomy der leverer søgeresultater og funktionalitet så som spellcheck. [K6.7] Spellcheck slås til, således, at Moxie ved stavefejl i visse tilfælde kan gætte hvad der skulle søges på og justere søgningen. Spellcheck understøttes kun på dansk. Funktionen forventes at fungere på grønlandsk i visse tilfælde, men der ydes ingen garanti fra leverandøren på dette. Figur 4. Version: 3 Dato: Side 10 af 38

11 [K6.8] Ved søgning vises der eksempler på tidligere søgninger ud fra hvilke tegn der indtastes. Funktionen genereres i Sitecore (Der er ikke tale om Moxie baserede community clues). Eksempel: En bruger har intention om at indtaste jagttilladelse som søgeord, men da brugeren har indtastet 4 karakterer (j+a+g+t), så vil der blive returneret tidligere søgeord hvori jagt indgår. En forudsætning for at løsningen kommer med et eller flere forslag til søgeord er, at der i portalen har været søgt på ordet inden for en periode på 7 dage Emneindeks Der implementeres en megadropdown indeholdende et emneindeks således at brugeren hurtigt kan browse sig frem til et givent emne/underemne. [K6.9] For at lette administrationen og vedligeholdelsen af løsningen vedligeholdes emnerne i dropdown menuen kun ét sted(moxie). [K6.10] Der vil være en daglig udveksling af strukturen til Sitecore. [K6.11] Emneindekset er baseret på kategoristrukturen i Moxie, og der vil således være en 100% overensstemelse mellem den oprettede struktur og det viste emneindeks. Hvilke artikler der findes indenfor et givent emne/underemne styres således præcist af administratoren. Ovenstående krav giver et mere sikkert resultat i forhold til en løsning baseret på søgning på emneord. [K6.12] Indholdet i emneoversigten kan justeres og tilpasses af Sullissivik administratoren. Det er som minimum muligt, at vedligeholde emner på to niveauer. [K6.13] Emner fungerer som indgange til artikler om det givne emne. Ved klik får man en oversigt over de artikler, der er tildelt det givne emne med eller uden tilknyttet kampagne Kampagner (henvisning fra forsiden) For at kunne sætte særligt fokus på de mest søgte emner og/eller emner, der eksempelvis er årstidsbestemte bliver der mulighed for at oprette Kampagner hvortil der henvises til fra forsiden. [K6.14] Henvisningerne til kampagner laves i form af definerbare bokse med tekst og grafik. Disse indikerer, hvad borgeren kan forvente at møde når der klikkes på boksen der fungere som link. Sullissivik opretter og vedligeholde disse. Da selve kampagnerne altid er baseret på et emne eller et underemne kan der i forlængelse heraf også kun linkes til emner/underemner fra forsidens kampagnehenvisninger. [K6.15] Administratoren kan angive, hvor mange kampagner der skal udarbejdes og hvilke der skal vises først. [K6.16] Borgeren kan navigere videre til yderligere kampagner udover de umiddelbart viste ved at benytte en scrollbar. Selve emnesiderne/underemnesiderne med kampagners funktionalitet og opbygning gennemgås senere i et senere afsnit. Version: 3 Dato: Side 11 af 38

12 Globale fokusfelter [K6.17] Globalt på portalen vil der også blive placeret 4 globale fokusfelter, der er tænkt til mere aktuelle kampagner i forhold til ovenstående. 3 af disse vil være placeret under karrusellen med kampagnehenvisninger og endelig vil det store felt på forsiden også kunne benyttes som et globalt fokusfelt. Disse vil have samme formateringsmuligheder, som kampagnefelterne. Disse er overskrift, brødtekst, billede og links. [K6.18] De globale fokusfelter vil i modsætning til henvisninger til kampagner, omtalt ovenfor, kunne linke direkte til en artikel eller et emne/underemne Informationsside(r) For at hjælpe personer, der hverken forstår grønlandsk eller dansk etableres der enkelte sider i Sitecore hvor der på forskellige sprog kan forklares om Sullissivik.gl s formål og der kan henvises til andre relevante myndigheder, turist information m.m. [K6.19] Det vil blive placeret en engelsk informationsside globalt på sitet, således at personer der ikke behersker hverken dansk eller grønlandsk kan få information om det site han/hun har tilgået. Det er endvidere denne side, der linkes til fra splash screen en på forsiden. Siden vedligeholdes af Sullissivik [K6.20] Der oprettes også en dansk og en grønlandsk informationsside. Disse sider er globale på sitet og erstatter en decideret hjælpefunktion. Siderne vedligeholdes af Sullissivik Søgeresultatside På en sullissivik.gl søgeresultatside skal borgeren præsenteres for et overskueligt søgeresultat baseret på den/de indtastede søgetermer. Søgeresultatet suppleres med FAQ s såvel som en række globale funktioner og værktøjer. Nedenstående er en prototype på hvordan søgeresultatsidens elementer vil se ud. Version: 3 Dato: Side 12 af 38

13 Figur 5. [K6.21] Der etableres paginering, så der hurtigt kan skiftes til de næste 25 søgeresultater hvis nødvendigt. [K6.22] Der vises en boks med FAQ s på baggrund af de indtastede søgetermer. [K6.23] Der vises 5 FAQ s ad gangen. Det er muligt at vælge og se yderligere FAQ s hvis det er nødvendigt Emnesider med/uden kampagne Emnesider/underemnesider er som tidligere nævnt baseret på kategoristrukturen i Sitecore og bruges typisk til at inddele indhold i logisk afgrænsede områder. Emnesider giver ekstra værdi i form af et forbedret overblik over portalens indhold for brugeren. [K6.24] En emneside/underemneside vises når borgeren vælger et emne/underemne via megadropdownfunktionen. [K6.25] Emnesider/underemnesider med og uden kampagne kan ikke tilgås via søgning. Søgning i portalen returnerer altid søgeresultatsider. Emneside uden kampagne Version: 3 Dato: Side 13 af 38

14 [K6.26] En emneside uden kampagne består af en oversigt over eventuelle underemner, samt et overblik over de til emnet tilknyttede artikler. Desuden vises der FAQ. Prototype på emneside uden kampagne Figur 6. Emneside med kampagne [K6.27] En emneside med kampagne består, udover de elementer der vises ved en emneside uden kampagne, også af et fokusfelt, hvor det er muligt at skrive tekst og supplere dette med et billede. [K6.28] Der er mulighed for ét til tre emnefelter under fokusfeltet. [K6.29] Fokusfeltet give mulighed for at vise tekst (overskrift og brødtekst), links (ét til fire links) og ét billede. [K6.30] Kampagnerne tilknyttet emnesider/underemneside oprettes og vedligeholdes af Sullissivik. Version: 3 Dato: Side 14 af 38

15 Prototype på emneside med kampagne Figur 7. Underemneside med/uden kampagne [K6.31] En underemneside uden kampagne viser hvilket underemne, der er valgt. [K6.32] Derunder vises en liste over de artikler der er tilknyttet underemnet. Desuden vises der FAQ s baseret på emnet. Version: 3 Dato: Side 15 af 38

16 Prototype på underemneside uden kampagne Figur 8. [K6.33] En underemneside med kampagne består, udover de elementer der vises ved en underemneside uden kampagne også af et fokusfelt hvor det er muligt at skrive tekst og supplere dette med et billede Artikelside Information til borgeren præsenteres på artikelsider på Sullissivik.gl Og det er således her borgeren finder svar på sine spørgsmål. I højre side af artikelsiden vil der på baggrund af den indtastede søgeterm blive præsenteret relateret information, så som blanketter, eksterne links og henvisninger til lovgivning. [K6.34] Artikelsiden vil indeholde en artikel fra Moxie, samt kommunespecifikt indhold, hvis dette er oprettet. Version: 3 Dato: Side 16 af 38

17 [K6.35] Artikelsiden vil indeholde henvisninger til relaterede artikler i Moxie. Disse præsenteres under selve artiklen og eventuelt lokalt indhold. [K6.36] Blanketter vises i artiklen i form af links i de kommunespecifikke afsnit. Dermed skifter blanketter afhængig af kommune og sprogvalg. [K6.37] Blanketter vil være i den form, som Sullissivik vælger at udarbejde i Blanketmotoren (jf. afsnit 8). Blanketter vil blive vist i højre side. [K6.38] Blanketter skal kun vedligeholdes ét sted, hvilket gøres af Sullissivik. [K6.39] Der vises kontaktinformation til højre for artiklen. Kontaktinformationen hentes fra kontaktdatabasen og præsenteres i en separat boks. Kontaktinformation vedligeholdes af Sullissivik. [K6.40] Ved klik på PDF knappen generes der en tilpasset artikelvisning indeholdende den generelle artikel, samt eventuelt lokalt indhold og kontaktinformation (forudsætter at der er valgt kommune) [K6.41] Den viste kontaktinformation er afhængig af den valgte kommune. [K6.42] Der vises links til lovgivning til højre for artiklen i en dedikeret boks. Boksen vises kun såfremt der er tilknyttet lovgivningslinks til artiklen. Relevant lovgivning er fælles for alle kommunerne og er dermed uafhængig af kommunevalg. [K6.43] Der er mulighed for at oprette og vedligeholde eksterne links. Version: 3 Dato: Side 17 af 38

18 Nedenstående er en indledende prototype på opbygningen af en artikelside. Figur Medbetjeningsside Som identificeret i tidligere analyser er der ofte et behov for at kunne assistere borgerne i deres vidensøgning eksempelvis på kommunekontoret, hvorfor det er besluttet at der skal laves en medbetjeningsside. Formålet med denne side er, at den skal være lettere at se/overskue hvis flere personer deles om én skærm. Version: 3 Dato: Side 18 af 38

19 Nedenstående er en indledende stregtegning af hvordan brugeren vil få vist indholdet i medbetjeningssiden. Figur 10. [K6.44] Medbetjeningsfunktionen viser indhold anderledes via CSS, der ændrer fontstørrelse og layout, således, at det bliver mere tydeligt. [K6.45] Medbetjeningsfunktionens ændrede design slår igennem på forsiden, søgeresultatsider, artikelsider, kampagnesider, kontaktdatabasen og emneoversigten. [K6.46] Det vil være muligt at tilgå medbetjeningssiden globalt på sullissivik.gl Mobilportal En del borgerne i Grønland benytter smartphones til informationssøgning, hvorfor det er relevant med en mobil udgave af sullissivik.gl der er tilpasset denne platform. Formålet med m.sullissivik.gl er overordnet det samme som på hovedportalen, men udtrykket er væsentligt mere enkelt og en del værktøjer vil ikke være tilgængelige på den mobile portal. Mobilversionen vil ikke være baseret på en app så der kræves ikke download af specifik software for at tilgå m.sullissivik.gl. [K6.47] M.sullissivik.gl vil have sprogskifte, som på hovedportalen sullissivik.gl [K6.48] Mobilportalen vil tillade kommunevalg, som på den almindelige portal [K6.49] Mobilportalen indeholder et stort søgefelt [K6.50] Mobilportalen vil indeholde en visning af de fire globale fokusfelter fra hovedportalen. Der kan vælges hvilke af de 4 fokusfelter der vises på mobilportalen. Version: 3 Dato: Side 19 af 38

20 [K6.51] Når der klikkes på et fokusfelt ledes brugeren direkte hen til den tilknyttede artikel og/eller det tilknyttede enme/underemne (linkes der til emne/underemne vises kampagneteksten ikke på mobilversionen). Nedenstående prototype illustrerer den forventede opbygning på forsiden af mobilportalen. Figur 11. [K6.52] Det er muligt at få vist yderligere søgeresultater. Version: 3 Dato: Side 20 af 38

21 Nedenstående prototype illustrerer resultatet af en søgning på m.sullissivik.gl. Figur 12. Version: 3 Dato: Side 21 af 38

22 [K6.53] På artikelniveau på mobilsiden vil der først være en visning af det generelle indhold i artiklen. [K6.54] Der vil herefter være en visning af eventuelt lokalt indhold visning forudsætter at kommune er valgt. [K6.55] Der vises kontaktinformation på baggrund af valgt kommune [K6.56] Der vises eventuelle eksterne links Figur 13. Version: 3 Dato: Side 22 af 38

23 I mobilversionen fravælges udfyldelse af blanketter, kampagner på emnesider/underemnesider og anden funktionalitet som ikke er beskrevet ovenfor Kontaktdatabase Ikke alt kan klares online og det kan ofte være nødvendigt at kunne kontakte eksempelvis det lokale borgerservicecenter. For at imødekomme dette behov indgår opbygningen af en kontaktdatabase i løsningen. Nedenstående er en prototype på hvordan brugeren vil få vist indholdet i kontaktdatabasen, hvis der ikke er valgt kommune: Figur 14. Version: 3 Dato: Side 23 af 38

24 Og her hvor der er valgt kommune: Figur 15. Kontaktdatabasen vil indeholde kommunale adresser og andre myndighedsadresser. Der er ikke behov for at oprette kontakter på personniveau, men udelukkende kontaktinformation på borgerservicecenterniveau. [K6.57] Kontaktdatabasen placeres som et globalt link på sitet og vil derfor kunne nås fra alle sider. [K6.58] Kontaktdatabasen vil være inddelt i forhold til kommune og strukturelt emne. [K6.59] Det skal være muligt at kunne filtrere listen efter emne. [K6.60] En kontakt vil bestå af adresseikon, titel, adresse, kontaktdata (telefon/ ) og åbningstider. [K6.61] Kontakter tilknyttes en kommune og en placering i emnestrukturen, således at der kan ske en automatisk kobling og visning på artikelniveau. Kontakter oprettes og vedligeholdes i Sitecore af Sullissivik. Der leveres ikke et decentralt interface til vedligeholdelse Embed funktion Kommunerne, offentlige institutioner m.m. kan have en interesse i at kunne vise indhold fra Sullissivik på deres websites. For at imødekomme dette krav bliver det muligt at hente en stump kode, der indsat på en hjemmeside, vil vise udvalgt indhold fra portalen. [K6.64] Embed funktionen viser altid indhold i opdateret form på den side hvorpå indholdet vises, da information fra sullissivik.gl hentes løbende. Dette vil generere mere trafik på Sullissivik. [K6.65] Funktionen medtager hovedartiklen, blanketter samt lokalt indhold. Version: 3 Dato: Side 24 af 38

25 Embedfunktionen placeres på artikelniveau. 6.2 Grafisk løsningsdesign Browservalg Det er analyseret at den nuværende Serviceportal har meget få besøg fra IE6, derfor er det valgt at designe ud fra at portalen skal kunne vises korrekt med IE7 og frem. Der kan skiftes skins, dvs., at der vil kunne skiftes farveelementerne. Dette ønske leveres dog ud fra den forudsætning, at det kan udvikles inden for en ramme på 30 timer (som opgøres løbende af leverandøren). [K6.66] Der arbejdes ud fra følgende retningslinjer: Der er valgt ikke at have mange ikoner på forsiden Der arbejdes væk fra et hårdt myndighedslook Der arbejdes med få fokusfelter Der kommer sprogskifte på Der kommer kommunelogo på Megadropdown benyttes. Figur 16a. Version: 3 Dato: Side 25 af 38

26 Figur 16b. 6.3 Teknisk Løsningsdesign Bilag 2 indeholder leverandørernes soft- og hardwarekrav til drift af løsningen. Version: 3 Dato: Side 26 af 38

27 7 Løsningen indeholder ikke I forbindelse med workshop i Danmark den 22-25/ hos 1508 blev det af forskellige årsager besluttet, at en række helt konkrete elementer ikke vil være en del af den leverede løsning. Portalen vil ikke indeholde en brødkrummefunktion, da artikler ikke som sådan vil være en fastlagt struktur, hvilket er forudsætningen for at en brødkrumme visning vil fungere ordentligt. Figur 17. Der vil ikke være en nyhedsfunktion til udsendelse af nyhedsbreve og lignende. Kioskmode er fravalgt, erstattes til dels af en medbetjeningsvisning. Figur 18. Selvbetjenings- og blanketløsninger er ikke en del af den i allonge 2 aftalte løsning. Der pågår pt. dialog om kravene til en sådan løsning mellem Sullissivik og KMD. Boks med sådan gør du punkt for punkt vejledning i Sitecore udelades efter aftale, da vejledninger allerede findes i de nuværende artikler i Moxie. Figur 19. Version: 3 Dato: Side 27 af 38

28 Min side funktionen, hvor borgerne kan logge ind og se en personlig side m.m. er ikke en del af den aftalte løsning, da Grønland ikke er klar med en sikker digital løsning (fælles digital signatur). Designmæssigt tænkes en mulig fremtidig borgervendt login funktion ind i løsningen. Der vil ikke være en decideret hjælpefunktion på sullissivik.gl. Et væsentligt ønske med portalen er, at gøre den offentlige borgervendte information så lettilgængelig at en decideret hjælpefunktion ikke er nødvendig. Hjælpefunktionen erstattes af en about side på engelsk, dansk og grønlandsk. Der etableres ikke en loginfunktion til medarbejdere, eftersom der fra de grønlandske kommuner ikke er ønske om, at vedligeholde lokale arbejdsgange i portalen. Version: 3 Dato: Side 28 af 38

29 8 Tilkøb Dette afsnit omfatter tilkøb som er til valgt og beskrevet lige før godkendelse af løsningsbeskrivelsen. Disse tilkøb er en forudsætning for nogle af de funktioner der tidligere er beskrevet. Økonomi: Samlet pris for de 3 nedenstående løsningselementer er kr. Beløbet faktureres ultimo Prisen er excl. dansk moms og baseret på prisniveau oktober Følgende ydelser er omfattet: Planlægning Informationsarkitektur Design Implementering Test og integration med sullissivik.gl Projektledelse Overtagelsesprøve. 8.1 PDF-generator [K8.1] For at imødekomme behovet for at kunne lave pæne udskrifter og downloade m.m. er der tilkøbet en PDF-generator, der vil blive placeret som et site-tool. [K8.2] Løsningen kan generere PDF-dokumenter direkte fra sitet. Prisen dækker indkøb af selve licensen samt konfiguration og opsætning, så den er en integreret del af løsningen. 8.2 Google compliance Google compliance baseres på en Sitecore løsning i stedet for Moxie som beskrevet i allonge 2. [K8.3] Optionen vil indeholde udarbejdelse af et robot.txt sitemap til brug for Google. Dette sker for at sikre bedst mulig Google indeksering af portalen. Selvom en stor del af sitet umiddelbart vil kunne indekseres af Google, så er udarbejdelsen af et dedikeret sitemap en klar fordel, da det giver mulighed for medsende/vise alt lokalt indhold, hvilket ellers formentlig ikke vil blive indekseret. [K8.4] Det vil løbende være muligt (ved tryk på en knap) at generere et nyt opdateret sitemap fra sullissiviks side, som derefter kan sendes til Google. Version: 3 Dato: Side 29 af 38

30 8.3 Selvbetjenings-/blanketløsning - "Formular Builder" Generel beskrivelse Formular Builderen giver Sullissivik en mulighed for at gøre alle blanketter elektroniske, således, at de nuværende offentlige papirblanketter kan gøres elektroniske i det tempo som Sullissivik ønsker. Udarbejdelse af elektroniske formularer sker via en meget fleksibel og enkel arbejdsproces hvor opbygningen sker ud fra et antal prædefinerede felter (jf. nedenstående). De elektroniske blanketter kan oprettes og designes af Sullissivik helt ud fra de ønsker som der er (dog defineret af et antal standarder der vælges mellem ved oprettelse af blanketten). Det vil også sige, at prisen for løsningen er den samme uanset om der oprettes 1 eller 200 elektroniske blanketter. Hvis Sullissiviks analyse af hvilke felter der er brug for i forhold til de grønlandske blanketter afdækker, at der er behov for yderligere felter, så medtager leverandøren dem i løsningen uden beregning, dog under hensyntagen til en nødvendig deadline (aftales primo januar 2011 og indsætte i tidsplanen). Løsningen udvikles inden for rammerne af Sitecore. [K8.5] Visuelt fremstår blanketterne som individuelle for den enkelte kommune/myndighed, da logo og kontaktoplysninger påføres blanketten automatisk ud fra de valg som brugeren allerede har foretaget. Selve dataindholdet på blanketten skal harmoniseres. F.eks., således, at der på en blanket til ansøgning om boligstøtte er de samme felter der benyttes af alle kommuner. [K8.6] Løsningen er fleksibel forstået på den måde, at den på sigt kan udbygges med digital signatur (som f.eks. NemID). [K8.7] Output fra løsningen er i form af en web-formular eller en PDF-fil som kan printes eller sendes til en foruddefineret mailadresse. Dvs. at løsningen også rummer mulighed for at optimere arbejdsprocesser i forbindelse med håndtering af blanketter. [K8.8] Formular Builderen bygger på følgende krav/muligheder: Formularer kan med gøres elektroniske. Dvs. udfyldelse af en on-line formular. Der er mellem 100 og 200 potentielle offentlige formularer der kan/skal understøttes. Output er i form af web-formular, hvis brugeren ønsker at printe eller gemme formularen lokalt genereres en PDF-formular der kan udfyldes, underskrives og indsendes med alm. Post. Både web-formularen og PDF-formularen kan mailes til en prædefineret postkasse. Løsningen bygger på et formularbyggerværktøj (motor) hvor der kan vælges mellem et antal prædefinerede felter(se nedenfor). Formularen tilføjes automatisk kommunelogo og kontaktinformation (afhængig af tidligere valg i portalen). Det er et krav at formularerne er ensrettet og benyttes af alle 4 kommuner, så der datamæssigt kun er en blanket der skal vedligeholdes. Løsningen forberedes til digital signatur. Dvs. at den forberedes til de standarder som de mest sandsynlige at den grønlandske digitale signatur vil anvende. Tilknytning af metadata skal vedligeholdes på artikelniveau i Moxie af Sullissivik. Version: 3 Dato: Side 30 af 38

RAPPORT OVERTAGELSESPRØVE FOR BORGERPORTAL I FORBINDELSE MED PROJEKT SULLISSIVIK

RAPPORT OVERTAGELSESPRØVE FOR BORGERPORTAL I FORBINDELSE MED PROJEKT SULLISSIVIK RAPPORT OVERTAGELSESPRØVE FOR BORGERPORTAL I FORBINDELSE MED PROJEKT SULLISSIVIK Side 1 af 13 1 Generelt... 3 2 Overtagelsesprøven... 3 3 Krav og konstatering af opfyldelse... 3 3.1 Test af nummererede

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com KOMBIT FLIS Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 Målgruppe... 3 2 TIL FLIS IMPLEMENTERINGSANSVARLIGE... 4 3 TIL KOMMUNENS IT ADMINISTRATOR...

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere