Bilag 2, Kundens IT Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2, Kundens IT Miljø"

Transkript

1 Bilag, Kundens IT Miljø Version Ændringer Dato.1 Punkt 1.1 udgået Ændringer i: Punkt 1 - Punkt - Punkt.1 - Tabel i punkt.1 - Punkt.. - Punkt..5 - Punkt..7 - Punkt..8 - Punkt..9 - Punkt Punkt.3 - Punkt Punkt.3. - Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt 3. - Punkt 4 - Punkt 4. - Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt 5 - Punkt 5.

2 - Punkt Punkt 4.4 tilføjet 3.0 Ophøjet til version

3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Eksisterende Distributionsplatforme Servertyper OIS OIS arkitektur OIS miljøer OIS servere Netværk Storage Driftsværktøjer Licenser til OIS/AWS Integrationer Support Planlagte ændringer Måling af performance Kortforsyning Kortforsyningsarkitektur Kortforsyningstjenester Komponenter Databaser Operativsystemer Virtualisering Infrastruktur Servere Netværk Storage Driftsværktøjer Licenser Integrationer Support Planlagte ændringer Måling af performance og tilgængelighed Brugsscenarier Registre og registergrænseflader CPR CVR Datamængder Datalager Datatrafik Antal forespørgsler Datatrafik mængder Belastningskurve Opdateringer Andre relevante miljøer... 68

4 5.1 Øvrige it-miljøer Data-leverancer Data-modtagere Øvrige distributionsløsninger Øvrige komponenter

5 5 1 Indledning Formålet med beskrivelsen af det eksisterende IT-miljø er at orientere Leverandøren om de eksisterende distributionsløsninger for Grunddata og de tilhørende grænseflader, enten mod Grunddataregistre eller Dataanvendere. Beskrivelsen omfatter eksisterende distribution af Grunddata for: Kortforsyningen OIS CPR CVR Eksisterende Distributionsplatforme Dette punkt beskriver de eksisterende distributionsplatforme. Beskrivelserne er udarbejdet som grundlag for konsolidering på Platformen og skal ikke ses som en fuldt dækkende dokumentation af disse distributionsplatforme. De distributionsplatforme, der beskrives, er OIS og Kortforsyningen. Beskrivelserne har fokus på komponenter og serverfunktioner, der skal konsolideres, og relaterede hertil, hvorfor beskrivelserne ikke dybdegående dækker alle områder af f.eks. GST platforme og infrastruktur..1 Servertyper I beskrivelse af de enkelte distributionsløsninger anvendes der en række generelle servertyper. Disse er nærmere beskrevet i nedenstående tabel. Servertype Database-server Web/service server Batch afviklingsserver WFS server WMS server WMTS server WCS server Applikationsserver Login/autorisation/sikkerhed Beskrivelse Server der anvendes til at afvikle databaseserverprodukter, f.eks. Oracle DB eller MySQL Server der anvendes til at udstille servicegrænseflader, f.eks. web service, eller til at udstille en webgrænseflade Server der anvendes til at afvikle batchprogrammer og jobs. Har typisk et indbygget eller skeduleringsprodukt installeret der håndterer opsætning og afvikling af batchjobs Server der anvendes til at udstille geodata som WFS services Server der anvendes til at udstille geodata som WMS services Server der anvendes til at udstille geodata som WMTS services Server der anvendes til at udstille geodata som WCS services Server der anvendes til afvikling af applikationslogik og som typisk har en applikationsserver kørende, f.eks. JBoss Server der anvendes til sikkerhedsfunktioner, herunder

6 6 CMS-server Fil-distribution Indeksering/søgning Management/overvågning login og autorisation af Brugere og systembrugere Server der anvendes til oprettelse og vedligeholdelse af indhold (content) relateret til distribution og udstilling af data Server der anvendes til distribution af data som filer. Et typisk eksempel på denne servertype er en FTP-server Server der anvendes til indeksering af større datamængder og til eksekvering af søgninger Server der anvendes til driftsmæssige formål, herunder overvågning. Typisk eksempel er en HP Openview server En server kan reelt omfatter flere forskellige servertyper, men er kategoriseret ud fra den funktionalitet der er vurderet vigtigst. Eksempel: en server omfatter både CMS funktionalitet og Indeksering/søgning. Da indeksering og søgning er den vigtigste funktionalitet for distribution af data, vil serveren blive kategoriseret som en Indeksering/søgning server. De enkelte servere, der indgår i miljøerne, vil blive dokumenteret i henhold til følgende skabelon. Felt Servernavn CPU/Kerner Memory Servertype Virtuel/Fysisk Virtualiseringssoftware Cluster Beskrivelse Navn på server Angivelse af antal CPU; antal af kerner Fysisk memory eller allokeret til memory til server ved virtuel server Type af server jf. ovennævnte tabel Angivelse af om server er en fysisk server eller virtualiseret Er server virtuel indeholder feltet angivelse af anvendte underliggende virtualiseringssoftware Angivelse af om server indgår i cluster. Vil være udfyldt med J/N Miljø Beskrivelse af hvilken type miljø som server er placeret i. Kan antage følgende værdier: Udvikling Test Præproduktion Produktion Programmel Kommentar Angivelse af primære serversoftware Supplerende information om server

7 7. OIS I dag sker distributionen af data gennem OIS ved, at virksomheder og myndigheder indgår i OIS videregivelsesordning som datadistributører. De datadistributører, der er tilknyttet ordningen, har adgang til at modtage data fra BBR og en række andre offentlige registre (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), PlansystemDK, Matrikelregistret (MATR) og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR)) i OIS og videregive disse data til rekvirenter (slutbrugere)...1 OIS arkitektur Selve grundelementet i løsningen er en række af Registre der hentes og videreformidles til 4 eksterne parter og diverse interne hjemmesider. Alle Registre består grundlæggende af tabeller der vedligeholdes i OIS i en datawarehouse struktur. Disse kan der abonneres på i forskellige kadencer. Dataudveksling gennem filer foregår krypteret via en FTP server. Systemet er bygget som en række individuelle komponenter, centreret omkring Microsoft produkter. Den fysiske kerne består af 8 HP bladeservere der er meldt ind i en fælles pulje. Oven på denne er der oprettet en række virtuelle servere til afvikling af de forskellige komponenter. Visse af de hårdest belastede servere eksisterer i flere kopier, der tildeles belastning via BIGIP. Alle servere eksisterer staget i både produktion, test & præproduktion... OIS miljøer Der er etableret 3 parallelle miljøer; Produktion, PræProduktion og Test. Produktionsmiljøet har SKI serviceniveau Guld+, for PræProduktion og Test er de dækket af SKI serviceniveau Bronze. Guld+ er defineret som tilgængelighedsgaranti på 99 %, alle dage eksklusive helligdage. Bronze er uden garanti med ordinær drifts tid hverdage fra 08:00 til 16:00. Produktionssystemet består af en central SQL database placeret på EBSTDBS01D-serveren med SQL 005, og det offentligt tilgængelige site er placeret på serverne EBSTWEB01D og EBSTWEB0D i VLAN 531 (se nedenstående figur). Serverne load balanceres via BIGIP. BIGIP s holder certifikatet *.OIS.DK, der anvendes til identifikation af OIS-systemet overfor tredjepart og til kryptering af data mellem klienter og OIS.

8 8 SG.NHEXT VLAN /7.4.5 VLAN /7 VLAN / EBSTWEB01D EBSTWEB0D VLAN / EBSTWEB03D EBSTFIL01D EBSTAPP0D EBSTWEB04 Fil/FTP Distributør Net Webservice-fil ASP MQSeries Dot.Net 1.1 VLAN /8.36 EBSTDBS0D Analyze SG.NHSERVI SAN EBSTDBS01D EBSTAPP01D Adm server. VLAN /9.3 SAN cap.nethotel.kmdnet.dk CAPIP NET EBSTADC901D Active Directory DNS, NTP EBSTADC90D Active Directory DNS, NTP OISFTP gamel Fil/FTP Webservice-fil MQSeries OIS Produktion Erhvervs og Boligstyrelsen Beskrivelse: Netværks topologi OIS Ver: Rev: Int: LEE Figur 1 OIS produktionsmiljø Den lukkede del af OIS, VLAN 53/VLAN 533, henter ligeledes data i den centrale database, EBSTDBS01D. Websites og services til præsentation og bestilling af disse data afvikles via serverne EBSTWEB03D og EBSTWEB04D i VLAN 53, der ligeledes load balanceres af BIGIP s. Server parrene er adskilt på lag i hvert deres VLAN. Serverne er konfigureret med Windows server 003 og IIS6, sites og services er kodet i FW.0. Et tredje VLAN 533 anvendes til at give adgang til download af større datasæt via FTP(1) på server EBSTFIL01D, samt at give MBBL rpd-adgang til SQL-serveren EBSTDBS0D, der holder kopi af produktionsdatabasen til analyse formål. I VLAN 533 forefindes endvidere EBSTAPP0D, der afvikler applikationen Distributørnet. Distributørnet er en gl. ASP dot.net v.1.1 og står for omlægning til FW.0. Når dette sker, vil applikationen blive flyttet til serverne EBSTWEB03D og EBSTWEB04D. Præproduktionsmilljø og Testmiljø har et sammenligneligt setup med produktionsmiljøet og er illustreret i nedenstående figur. Disse to miljøer har dog ikke tildelt helt tilsvarende fysiske ressourcer i hardware puljen. Miljøerne anvendes til test og staging af ny funktionalitet. Der er kun adgang for leverandør og særligt inviterede. De to miljøer (Præproduktion og Test) er identiske (undtaget visse ip adresser etc.) på hvert sit sæt virtuelle servere.

9 9 Figur OIS Test og Præproduktionsmiljø Siden juli 013 har OIS ikke længere haft maskiner i CAPIP miljøet. Det sluttede med nedtagning af OISFTP-serveren.

10 10..3 OIS servere Tabellen indeholder alle servere, fysisk som virtuelle. som indgår i de forskellige OIS-miljøer pr CPU/ Virtuel/ Virtual Udv/Test/ ServerNavn Kerner Mem Servertype Fysisk software Cluster Pre/Prod Programmel Kommentar WS 003 Std. EBSTDBS001D 1 CPU/1 GB Database-server Virtuel VMware 3.5 N Test 64 bit OIS Database server WS 003 Std. EBSTDBS101D 1 CPU/8 4 GB Database-server Fysisk N Preprod 64 bit OIS Database server EBSTDBS01D 1 CPU/8 4 GB Database-server Fysisk N Prod WS 003 Std. 64 bit OIS Database server EBSTDBS0D 1 CPU/4 1 GB Database-server Fysisk N Prod WS 003 Std. 64 bit OIS Database server 51 WS 003 Std. OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries EBSTFIL001D 1 CPU/1 MB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit WS 003 Std. OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries EBSTFIL101D 1 CPU/1 GB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Preprod 3 bit EBSTFIL01D 1 CPU/1 GB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries WS 003 Std. EBSTAPP001D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit OIS Administrationsserver EBSTAPP00D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Test WS 003 Std. 3 bit OIS Distributørnet EBSTAPP101D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS Administrationsserver EBSTAPP10D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS Distributørnet EBSTAPP01D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Administrationsserver

11 11 CPU/ Virtuel/ Virtual Udv/Test/ ServerNavn Kerner Mem Servertype Fysisk software Cluster Pre/Prod Programmel Kommentar WS 003 Std. EBSTAPP0D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Prod 3 bit OIS Distributørnet Web/service WS 003 Std. EBSTWEB001D 1 CPU/1 GB server Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit OIS web server EBSTWEB00D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Test WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB101D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB10D 1 CPU/1 1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB01D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB0D 1 CPU/1 1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB03D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB04D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTADC901D 1 CPU/1 GB EBSTADC90D 1 CPU/1 GB Login/autorisation /sikkerhed Virtuel VMware 3.5 N Prod Login/autorisation /sikkerhed Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Directory/DNS/NTP WS 003 Std. 3 bit OIS Directory/DNS/NTP

12 1..4 Netværk Netværksopdeling og firewallplacering for de forskellige miljøer er vist på miljø-tegninger, se Figur 1 og Figur. Internt anvendes der et 10 Mbit/s LAN hos leverandøren...5 Storage Til miljøerne er der knyttet følgende ydelser i forhold til: SKI SAN Guld+ på produktionsmiljø SKI SAN Bronze på test og pre-prod miljøet. Ca. 50 % storage er allokeret til hver gruppe med ca. 100 GB pr. gruppe (august 013). Datamængder der lagres på storage er angivet i 4.1 Datalager...6 Driftsværktøjer OIS-platformen omfatter ikke nogen indbyggede driftsværktøjer. KMD, der har driftskontrakten i øjeblikket, anvender egne værktøjer til at varetage de driftsmæssige opgaver, f.eks. backup og restore...7 Licenser til OIS/AWS MBBL, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ejer hardware og licenser til OS, Database og VMware: 8 stk. Microsoft Windows Data Center Ed. 1 stk. til processor MSSQL (Produktion) stk. til 1 processor MSSQL (Staging) VMWare til 8 processorer Alle licenser er købt via statslige aftaler. KMD ejer licenser til overvågning og anti-virus...8 Integrationer OIS har en beskyttet del hvorfra der sælges digitale ejendomsdata til erhvervslivet. Videresalget sker gennem et netværk af datadistributører. Datadistributørerne gives adgang til løsningen via VPN opkoblinger. En række eksterne systemer(websites) henter ligeledes data fra den beskyttede del af OIS. Ligesom en række dataleverandører leverer data til import i OIS-systemet til den lukkede del. Fra EBSTFIL01D hentes data fra KMD og øvrige dataleverandører af EBSTAPP01D (Adm server) via en FTP klient. Data importeres i OIS databasen af services på EBSTAPP01D. Dataleverandører er KMD, GST, Skat og NST som ansvarlig for PlanDK. Langt de fleste data opdateres hver nat, salgstal fra Skat dog kun ugentligt. Data overføres som klar tekst (XML). Indtil nu har kommunikationen foregået via VPN, men er ved at blive omlagt til FTPS i stedet. Test- og præproduktionsmiljøerne får ikke automatiske data-opdateringer, men opdateres kun ad-hoc. På VLAN 535 (Infrastrukturnet, se Figur 1) er der placeret to AD/DNS servere. AD serverne holder domainet EBST.SYS, der anvendes på tværs af miljøer til at styre accounts, computere og policies i miljøerne.

13 13..9 Support Firstline HW og miljø support varetages af KMD som driftsleverandør og vedligeholdelsesleverandør. Support på hjemmesider varetages af eksternt bureau og MBBL. Firstline support modtager ca..000 sager om året. Heraf straks afklares 99 %, hvor resten håndteres af back office. Straksafklaringer er udtryk for den andel af henvendelser som firstline support løser i forbindelse med modtagelse af henvendelser til support af hjemmesider. MBBL modtager direkte ca. 400 sager om året, og alle håndteres indenfor normalt en uge...10 Planlagte ændringer Følgende ændringer er planlagt for OIS miljøerne: Omlægning af FTP leverancer fra certifikat krypterede filer til generisk HTTPS protokol Redesign af OIS hjemmeside Det forventes, at der ved konsolidering af OIS/AWS skal implementeres Tjenester i følgende omfang for at distribuere adresse- og ejendomsdata på Platformen: 40 standard Filudtræk Nuværende OIS miljø: 5 web services med i alt 0 metoder Gamle OIS adresse services: 6 web services med i alt 30 metoder Nyt AWS: o 1 WMS-tjeneste med 1 lag og styles o 1 WFS-tjeneste med 1 featuretype baseret på adgangsadresser og adressepunkter o 1 INSPIRE Download service implementeret med ATOM feeds og kommuneopdelt (98 kommuner), gzip-komprimeret Filudtræk o o CSV-baserede, gzip-komprimerede Filudtræk Web API: Adresseservice med 7 metoder/ressourcer og Vejnavneservice med metoder/ressourcer Tallene er alene udtryk for et forventet omfang...11 Måling af performance På OIS gennemføres der kontinuerlig, indenfor den aftalte tilgængelighedstid, referencemålinger for svartider. Målinger foretages som en BAC-måling (HP Business Availability Center) og for hver måling returneres en komplet ejendomsstruktur. Der anvendes forskellige ejendomme for de enkelte målinger. Målinger for det nuværende OIS-miljø viser svartider på maksimalt sekunder for 95 % af målingerne. Målingerne foretages ved periodevis maskinelt opslag på tilfældige ejendomme. Den samlede oppe tid for systemet har historisk ligget et godt stykke over 99,5 %

14 14.3 Kortforsyning Dette punkt beskriver det eksisterende miljø for Kortforsyningen og selvbetjeningsløsningen Kortforsyningen/Download..3.1 Kortforsyningsarkitektur Kortforsyningen dækker over en bred vifte af forskellige applikationer der sørger for distributionen af GSTs geografiske data. Applikationerne er en blanding af egenudviklede applikationer, kommercielle applikationer samt open source applikationer. Switchboards er den centrale komponent som sørger for load balancing til load servere, authentication, authorization, samt validering. Switchboard er egenudviklet software. Kommercielle applikationer og open source applikationer er installeret på Load serverne (ArcGIS, Mapserver, Snowflake GO Publisher, GeoWebCache og GeoServer). Load serverne kan skaleres via switchboard efter behov, og hver tjeneste er implementeret på minimum load servere. Antallet af switchboard kan ændres efter behov, og antallet i Figur 3 er kun illustrativt. Statens IT sørger for drift af infrastruktur, dvs. virtualiseret miljø, operativ system, monitoreringssoftware, antivirus software, netværk, firewall (inkl. hardware load balancing). GST sørger for monitorering af infrastruktur, applikationer, samt drift af applikationslaget og databaserne. Nedenstående figur viser den overordnede struktur og de forskellige lag for Kortforsyningen Figur 3 Struktur for Kortforsyningen.3. Kortforsyningstjenester I dette punkt beskrives forskellige aspekter af Tjenester i Kortforsyningen.

15 15 Tjenestetyper Tjenester i Kortforsyningens kan inddeles i følgende tjenestetyper: WMS (rasterbaseret eller vektorbaseret) Web Map Service WFS Web Feature Service WMTS Web Map Tile Service WCS Web Coverage Service Geonøgle (SOAP, REST, Classic, GeoSearch) Meta Derudover er der fildistribution. De fire første tjenestetyper er standardiserede af OGC (Open Geospatial Consortium), mens Geonøgler og Meta-tjenester er egenudviklede tjenestetyper. Tjenestetyperne er kort beskrevet i det følgende. For en nærmere gennemgang af OGC-standarder og Tjenester henvises til og En rasterbaseret WMS-tjeneste leverer kortudsnit (billeder, rasterdata) ud fra et datagrundlag, der består af billeder eller prærasteriserede kort. En vektorbaseret WMS-tjeneste leverer kortudsnit (billeder, rasterdata) ud fra data i en database, som ikke på forhånd er renderet. Dvs. renderingen af kortudsnittet foretages onthe-fly af serveren ud fra rå data i databasen, hvor geometrier er repræsenteret i databasefelter med spatiale datatyper, som indeholder koordinatsæt. En WFS-tjeneste leverer typisk rå data i GML, der er en specialiseret form for XML. En WMTS-tjeneste leverer tiles, der i Kortforsyningen er kortudsnit på 56 gange 56 pixels. WMTS-tjenesterne i Kortforsyningen fungerer som caches for tilsvarende WMS-tjenester. I WMTS-tjenester udnytter man, at klienter er tvunget til at spørge efter kortudsnit i et på forhånd fastlagt grid. Tiles kan derfor gemmes som små billedfiler, der ikke skal tilpasses ved hver forespørgsel, og det giver en forbedret performance i forhold til WMS-tjenester. En WCS-tjeneste leverer rasterdata, men i forhold til fx en WMS-tjeneste returneres dataværdier og ikke et billede i traditionel forstand. Dvs. det er op til modtageren (klienten) at visualisere svaret fra en WCS-tjeneste på passende vis. WCS er en forholdsvis ny tjenestetype i Kortforsyningen. Kortforsyningens geonøgler er en række Tjenester, der kan returnere informationer om geografiske objekter, fx veje, adresser, ejerlav, matrikler, sogne og kommuner. Disse informationer inkluderer fx objekternes geografiske udstrækning/position, vejnavnes relation til vejkode samt kommunenavnes relation til kommunenummer. Derudover indeholder geonøglerne også metoder til koordinattransformation. Kortforsyningens geonøgler og deres funktionalitet er dokumenteret på SOAP Geonøgler følger SOAP, og en Tjeneste er defineret med en WSDL. REST Geonøgler, RestGeokeys, er et REST API med JSON som udvekslingsformat. Dvs. RestGeokeys er en Tjeneste i Kortforsyningen, som tilgås med http GET-forespørgsler med parametre i URL en.

16 16 Geonøgler Classic omfatter en række Tjenester, der i stil med RestGeokeys tilgås med http GET-forespørgsler med parametre i URL en. GeoSearch er en geonøgle, som tilbyder fonetisk søgning. Begrebet meta-tjenester dækker over funktioner i Kortforsyningen, der bl.a. kan benyttes i forbindelse med brugerstyring. To funktioner er væsentlige for brugen af Kortforsyningen: GetTicket og GetServices. Med GetTicket kan man få en ticket (3 hexadecimal kode), som man kan benytte til at identificere sig over for Kortforsyningen uden risiko for at afsløre login og password. Dette benyttes ofte i web-applikationer tilgængelige for alle på internettet. Med GetServices kan man få en liste over de Tjenester, som man har adgang til. Fordeling af forespørgsler Fordelingen af forespørgsler på de forskellige tjenestetyper er angivet og illustreret i nedenstående tabel og figur. WCS er undtaget, da den kun har begrænset udbredelse, og tallene er afrundet. GEO dækker over samtlige geonøgler. Tjenestetype Andel af forespørgsler WMS (raster) 4,5 % WMS (vektor) 7,5 % WMTS 40 % GEO 7 % WFS % META 1 % WMS (raster) WMS (vektor) WMTS GEO WFS META Fordelingen er en vurdering ud fra forbrugsstatistik for de første 10 måneder af 013. Omtrentlig fordeling mellem forskellige tjenestetyper i november måned for de seneste fem år er angivet i nedenstående tabel.

17 17 Tjenestetype Nov. 009 Nov. 010 Nov. 011 Nov. 01 Nov. 013 WMS (raster) 76,4 % 79,8 % 78, % 47,0 % 38,1 % WMS (vektor) 9,7 % 6, % 10,9 % 8,8 % 9,3 % WMTS - 0, % 1,0 % 3, % 44,1 % GEO 6,0 % 8,7 % 6,0 % 7,4 % 4,9 % WFS 6,1 %, %,1 %,1 %, % META 1,8 % 0,9 % 1,8 %,5 % 1,3 % Tal for fordeling er behæftet med usikkerhed. Forbrugsmønsteret varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenesteliste Kortforsyningen udbyder en lang række forskellige Tjenester i ovenstående tjenestetyper. En fortegnelse kan findes på Der er Tjenester til fri brug, som man kan få adgang til ved at oprette en bruger på og der er Tjenester, som kræver en aftale med Geodatastyrelsen. Nedenstående tabel indeholder de på udbudstidspunktet registrerede web-tjenester i Kortforsyningen, som skønnes relevante for distribution af Geodatastyrelsens data. Det understreges, at fortegnelsen ikke er endelig og skal afklares nærmere ved konsolidering. Midlertidige testtjenester og Tjenester, som benyttes internt i Geodatastyrelsen, er ikke med i fortegnelsen. Forventet omfang af Tjenester ved konsolidering er beskrevet senere. Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (vektor) au_inspire Landinddelinger WMS (vektor) cp_inspire Matrikeldata WMS (vektor) dagi Landindelinger WMS (raster) ddoland_006_5cm Øvrige WMS (raster) ddoland_006_40cm Øvrige WMS (raster) ddoland_008_0cm Øvrige WMS (raster) dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMS (vektor) digdag Landindelinger WMS (raster) ftopo FTK - Færøerne Topografiske Kortværk WMS (vektor) gn_inspire Stednavne WMS (raster) gtopo GTK - Grønlands Topografiske Kortværk WMS (vektor) hy_inspire Øvrige WMS (vektor) mat Matrikeldata WMS (raster) orto_foraar Grundlæggende landkortdata WMS (raster) orto_sommer_010 Øvrige WMS (raster) orto_sommer_01 Øvrige WMS (raster) print_topo100 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk

18 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (raster) print_topo100_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo0_hoeje_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo0_lave_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo5 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) print_topo5_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo4cm_1953_1976 Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo4cm_1980_001 Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo50 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) print_topo50_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMS (vektor) servitut Matrikeldata WMS (vektor) soe_enc Søkort WMS (vektor) soe_enc_primar Søkort WMS (vektor) tn_inspire Øvrige WMS (raster) topo100 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo100_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo0_lave_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo5 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo5_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) topo5_preussen_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo4cm_1953_1976 Historiske kort georefererede WMS (raster) topo4cm_1980_001 Historiske kort georefererede WMS (raster) topo50 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo50_historik Historiske kort georefererede 18

19 19 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (raster) topo_basis DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (vektor) topo_fot Grundlæggende landkortdata WMS (vektor) topo_geo Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_test Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_vd Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_vd_test Aktuelle topografiske kort WMS (vektor) Topomat Aktuelle topografiske kort, matrikeldata Geonøgler (Geosearch) Geosearch Øvrige Geonøgler (REST) RestGeokeys_v Matrikeldata WFS cp_inspire_gml31 Matrikeldata WFS dagi_gml Landindelinger WFS digdag_gml Landindelinger WFS fikspunkt_gml Øvrige WFS mat_gml Matrikeldata WFS mat_gmlsfp Matrikeldata WFS servitut_gml Matrikeldata WFS servitut_gmlsfp Matrikeldata WFS topo_geo_gml Grundlæggende landkortdata WFS topo_geo_gmlsfp Grundlæggende landkortdata WCS dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMTS dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMTS orto_foraar Grundlæggende landkortdata WMTS orto_sommer_01 Øvrige WMTS topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_daempet Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_graa Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_test Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_vd Aktuelle topografiske

20 0 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori kort Kortforsyningens switchboards udstiller også Tjenester, der ikke forretningsmæssigt er en del af Kortforsyningen. Disse Tjenester tilgås af forskellige systemer, som driftes af Geodatastyrelsen. Tjenesterne fremgår ikke af ovenstående fortegnelse. Fordelingen af forespørgsler til Kortforsyningens Tjenester varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid, men det forventes, at baggrundskort benyttes mest. Klienter (ofte webbaserede løsninger) kan tilgå almindelige WMS-tjenester ved at spørge efter tiles med GetMap-forespørgsler, selvom tjenesten som sådan ikke bygger på et tile-inddelt kort, og lanceringen af en webbaseret løsning, der benytter en WMS-tjeneste til særlige formål, kan således påvirke fordelingen. I november 013 blev der i alt logget ca. 10 mio. forespørgsler til Kortforsyningen. Fordelingen af forespørgsler på de 5 mest benyttede Tjenester i november 013 fremgår af nedenstående tabel. Fordelingen varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenestetype Tjenestenavn Antal forespørgsler Andel af f. i alt 1 WMS (raster) topo_skaermkort ,50 % WMTS topo_skaermkort ,0 % 3 WMTS topo_skaermkort_vd ,9 % 4 WMS (vektor) mat ,34 % 5 WMS (raster) orto_foraar ,14 % 6 WMTS topo_skaermkort_daempet ,83 % 7 GEO geokeys_v ,43 % 8 WMS (raster) topo ,99 % 9 WFS mat_gml ,67 % 10 WMS (vektor) mat_sldfe ,60 % 11 WMS (raster) topo_skaermkort_vd ,39 % 1 META TICKET ,3 % 13 WMS (vektor) topo_geo3p ,0 % 14 WMTS orto_foraar ,91 % 15 WMS (raster) orto_sommer_ ,88 % 16 WMS (raster) orto_foraar_temp ,7 % 17 GEO RestGeokeys_beta ,70 % 18 WMS (vektor) topo_geo ,63 % 19 GEO dhm_t ,54 % 0 WMTS orto_sommer_ ,40 % 1 WMS (raster) print_topo_skaermkort ,38 % WMS (raster) dhm ,34 % 3 WMTS dhm ,34 % 4 WFS mat_gmlsfp ,34 % 5 WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade ,3 %

21 1 Fordelingen af forespørgsler til de 5 mest benyttede Tjenester i perioden september til december 013 fremgår af nedenstående tabel. I perioden er der i alt logget ca. 438 mio. forespørgsler til Kortforsyningen. Fordelingen varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenestetype Tjenestenavn Antal forespørgsler Andel af f. i alt 1 WMS (raster) topo_skaermkort ,18 % WMTS topo_skaermkort ,1 % 3 WMTS topo_skaermkort_vd ,3 % 4 WMTS topo_skaermkort_daempet ,09 % 5 WMS (raster) orto_foraar ,9 % 6 WMS (vektor) mat ,99 % 7 GEO geokeys_v ,48 % 8 WMS (raster) topo ,15 % 9 WMS (vektor) mat_sldfe ,45 % 10 WFS mat_gml ,44 % 11 WMS (raster) topo_skaermkort_vd ,3 % 1 META TICKET ,0 % 13 WMS (raster) orto_sommer_ ,04 % 14 WMS (vektor) topo_geo3p ,03 % 15 WMTS orto_foraar ,90 % 16 WMS (raster) dhm ,80 % 17 WMS (raster) print_topo_skaermkort ,65 % 18 WMS (raster) orto_foraar_temp ,63 % 19 WMS (vektor) topo_geo ,63 % 0 GEO dhm_t ,55 % 1 WMTS orto_sommer_ ,39 % WFS mat_gmlsfp ,34 % 3 WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade ,31 % 4 GEO geoo ,5 % 5 GEO RestGeokeys_beta ,5 % Konfiguration af tjenester Konfiguration af en Tjeneste i Kortforsyningen består i at sætte Tjenesten op på loadservere og at konfigurere Tjenesten i switchboardet, således at den udstilles via kortforsyningen.kms.dk. Konfiguration af en Tjeneste i switchboardet gøres i switchboardets administrationsinterface. Her oprettes en Tjeneste med navn, tjenestetype og loadservere. Herudover kan der være forhold omkring lag, der kræver ekstra konfiguration, og som regel opretter man et statisk GetCapabilities-svar i en XML-fil for at sikre en ensartet udstilling af Tjenesten uafhængigt af konfigurationen på loadserverne. Oplysningerne bliver gemt i konfigurationsdatabasen, der er fælles for alle switchboardinstanser, og Tjenesten bliver tilgængelig i de enkelte switchboardinstanser ved reinitialisering (genstart). Opsætning af Tjenester på loadserverne afhænger af hvilke GIS-servere, der benyttes.

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Dataleverancer via Kortforsyningen

Dataleverancer via Kortforsyningen Dataleverancer via Kortforsyningen Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Mads Bjørn-Møldrup, Områdechef Leveranceinfrastruktur Agenda Leveranceinfrastruktur Kortforsyningen anno 2013 Adgang til frie geodata På

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Kortforsyningen - Et hav af data og meget andet. Tom Weber, Kort & Matrikelstyrelsen

Kortforsyningen - Et hav af data og meget andet. Tom Weber, Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningen - Et hav af data og meget andet Tom Weber, Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningen Kortforsyningen har været luften siden 2002. Den benyttes meget og forbruget er stadig stigende I dag

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark Henrik Larsen Chefkonsulent By- og Landskabsstyrelsen Nuuk, Juni 2010 SDI hovedprincipper (disposition) Intro - PlansystemDK

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17 Konfigurationsguide Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler Side 1 af 17 Versionshistorik Dato Version Forfatter Handling 2014-07-09 1.0 HHH Sammenknytning af konfigurationsguides fra

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Agenda Tiling i Kortforsyningen Baggrund, buzzwords og begreber WMTS (Web

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup GeoRest API Nye geonøgler i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup Hvad er geonøglerne? Geonøglerne er en betegnelse for en række webservice metoder til opslag i GST data. Geonøglernes rolle er ud fra brugeres

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele server- og klient 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 OpenTele

Læs mere

Spatial Suite Bruggergruppemøde Øst Tirsdag den 11. juni 2013. Karsten Pihl, karsten@septima.dk www.septima.dk

Spatial Suite Bruggergruppemøde Øst Tirsdag den 11. juni 2013. Karsten Pihl, karsten@septima.dk www.septima.dk Spatial Suite Bruggergruppemøde Øst Tirsdag den 11. juni 2013 Karsten Pihl, karsten@septima.dk www.septima.dk < 2 > Optimering af svartider i Spatial Suite vha. cache-teknologi Agenda Tiles vs SingleTile

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Nyborgmøde Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Nyborgmøde Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Nyborgmøde 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Datafordelerens formål og potentiale Geodatastyrelsens roller Hvornår er den klar? Hvad kan

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Spor 2: Anvendelse af datafordeleren. Dialogdag Datafordeler Aalborg, 22. september / København, 6. oktober / Odense 10.

Spor 2: Anvendelse af datafordeleren. Dialogdag Datafordeler Aalborg, 22. september / København, 6. oktober / Odense 10. Spor 2: Anvendelse af datafordeleren Tjenestetyper og hændelser Jakob Schou, Projektleder SDFE Sik Cambon Jensen, Arkitekt KMD Dialogdag Datafordeler Aalborg, 22. september / København, 6. oktober / Odense

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

Google Earth møder Kortforsyningen

Google Earth møder Kortforsyningen Google Earth møder Kortforsyningen bentleyuser.dk 2007, Årsmøde Nikolaj Kamstrup Kort & Matrikelstyrelsen Kort, geodata og OWS i Kortforsyningen Rasterdata Simpelt topografisk kort Detaljeret topografisk

Læs mere

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WFS tjenester fra GST i MapInfo. MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Introduktion til NemHandel

Introduktion til NemHandel NemHandel i skyen - holdt business casen? Heinrich Clausen HotHouse Cph og Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Introduktion til NemHandel Løftestangen: Bekendtgørelsen fra 2005 om elektronisk regning

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Opsætning (GIS udbyder)

Opsætning (GIS udbyder) Indholdsfortegnelse Opsætning (GIS udbyder)... 1 Opsætning (GeoServer)... 2 Opsætning (Skyhost WebPortalen)... 3 Udførelsen (Skyhost Webportalen)... 5 Udførelsen (Jobs Appen)... 8 Ekstern redigering af

Læs mere

Statens It standard driftsplatform. Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder

Statens It standard driftsplatform. Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder Statens It standard driftsplatform Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder 12. august 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Versionshistorik 3 2 Statens It s datacenter grundlæggende arkitektur

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6 Vejledning ver. 19.02.2009 WWW.GeoCAD.dk Vejledning i brug af WFS-tjenester i GeoCAD Denne vejledning beskriver anvendelsen af en ny WFS-klient til GeoCAD. Med programmet kan der hentes WFS-data via internettet

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Krav & Anbefalinger. Version Unik System Design A/S Vejle & København CVR T W unik.

Krav & Anbefalinger. Version Unik System Design A/S Vejle & København CVR T W unik. Krav & Anbefalinger Version 4.7.0 Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk Indhold Indledning... 2 Programafvikling ved anden hardware leverandør...

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 SALTO tilbyder partneren dette dokument, der tjener som tjekliste for en korrekt forberedelse af SALTO softwaren og kravene

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

1 Indledning. 2 Den fællesoffentlige datafordeler. 1.1 Hvad er grunddata

1 Indledning. 2 Den fællesoffentlige datafordeler. 1.1 Hvad er grunddata 1 Indledning Det er et mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at grunddata skal være et fælles forvaltningsgrundlag for den offentlige sektor, der vedligeholdes ét sted (i de respektive kilderegistre)

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. HVORDAN HOLDER MAN STYR PÅ 23.000 PROJEKTER WORLD WIDE? 23.000 projekter 35 lande 300 kontorer

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Bilag til BBR- review

Bilag til BBR- review LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, 1 8000 Århus C +45 2160 7252 cvr-nr.: 2545 0442 info@lakeside.dk www.lakeside.dk Bilag til BBRreview Referat af kvalificerende interview med leverandør (KMD), 21-08-2014

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

Livets gang i en typisk it-afdeling i dag

Livets gang i en typisk it-afdeling i dag Velkomst Livets gang i en typisk it-afdeling i dag Forskellige specialister, konsoller og sprog, der ikke arbejder optimalt sammen. Der er brug for nytænkning, hvis it-afdelingen skal matche organisationens

Læs mere

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2)

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Vejledning til tilbudsgiver: Dette underbilag indeholder en beskrivelse af Kundens it-arkitektur og overordnede infrastruktur. Leverandøren skal

Læs mere

SAP R/3. Henrik Kroos

SAP R/3. Henrik Kroos SAP R/3 Henrik Kroos Velkommen.. Spørg undervejs Præsentation af mig Præsentation af jer Hvad er SAP?? SAP er et tysk firma startet af 5 tidligere IBM-folk i 1972 Hjemsted i Waldorf Tyskland, (nær Frankfurt)

Læs mere

OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER

OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER KVALITETSDOKUMENT OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER 1/9 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling 2015-02-10 3.1 JEK Brugergruppe skifte til ASA en 2016-06-27 3.2 VBD Ny dokument-skabelon INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Webservices Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Nyt fra version

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere