Bilag 2, Kundens IT Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2, Kundens IT Miljø"

Transkript

1 Bilag, Kundens IT Miljø Version Ændringer Dato.1 Punkt 1.1 udgået Ændringer i: Punkt 1 - Punkt - Punkt.1 - Tabel i punkt.1 - Punkt.. - Punkt..5 - Punkt..7 - Punkt..8 - Punkt..9 - Punkt Punkt.3 - Punkt Punkt.3. - Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt 3. - Punkt 4 - Punkt 4. - Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt 5 - Punkt 5.

2 - Punkt Punkt 4.4 tilføjet 3.0 Ophøjet til version

3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Eksisterende Distributionsplatforme Servertyper OIS OIS arkitektur OIS miljøer OIS servere Netværk Storage Driftsværktøjer Licenser til OIS/AWS Integrationer Support Planlagte ændringer Måling af performance Kortforsyning Kortforsyningsarkitektur Kortforsyningstjenester Komponenter Databaser Operativsystemer Virtualisering Infrastruktur Servere Netværk Storage Driftsværktøjer Licenser Integrationer Support Planlagte ændringer Måling af performance og tilgængelighed Brugsscenarier Registre og registergrænseflader CPR CVR Datamængder Datalager Datatrafik Antal forespørgsler Datatrafik mængder Belastningskurve Opdateringer Andre relevante miljøer... 68

4 5.1 Øvrige it-miljøer Data-leverancer Data-modtagere Øvrige distributionsløsninger Øvrige komponenter

5 5 1 Indledning Formålet med beskrivelsen af det eksisterende IT-miljø er at orientere Leverandøren om de eksisterende distributionsløsninger for Grunddata og de tilhørende grænseflader, enten mod Grunddataregistre eller Dataanvendere. Beskrivelsen omfatter eksisterende distribution af Grunddata for: Kortforsyningen OIS CPR CVR Eksisterende Distributionsplatforme Dette punkt beskriver de eksisterende distributionsplatforme. Beskrivelserne er udarbejdet som grundlag for konsolidering på Platformen og skal ikke ses som en fuldt dækkende dokumentation af disse distributionsplatforme. De distributionsplatforme, der beskrives, er OIS og Kortforsyningen. Beskrivelserne har fokus på komponenter og serverfunktioner, der skal konsolideres, og relaterede hertil, hvorfor beskrivelserne ikke dybdegående dækker alle områder af f.eks. GST platforme og infrastruktur..1 Servertyper I beskrivelse af de enkelte distributionsløsninger anvendes der en række generelle servertyper. Disse er nærmere beskrevet i nedenstående tabel. Servertype Database-server Web/service server Batch afviklingsserver WFS server WMS server WMTS server WCS server Applikationsserver Login/autorisation/sikkerhed Beskrivelse Server der anvendes til at afvikle databaseserverprodukter, f.eks. Oracle DB eller MySQL Server der anvendes til at udstille servicegrænseflader, f.eks. web service, eller til at udstille en webgrænseflade Server der anvendes til at afvikle batchprogrammer og jobs. Har typisk et indbygget eller skeduleringsprodukt installeret der håndterer opsætning og afvikling af batchjobs Server der anvendes til at udstille geodata som WFS services Server der anvendes til at udstille geodata som WMS services Server der anvendes til at udstille geodata som WMTS services Server der anvendes til at udstille geodata som WCS services Server der anvendes til afvikling af applikationslogik og som typisk har en applikationsserver kørende, f.eks. JBoss Server der anvendes til sikkerhedsfunktioner, herunder

6 6 CMS-server Fil-distribution Indeksering/søgning Management/overvågning login og autorisation af Brugere og systembrugere Server der anvendes til oprettelse og vedligeholdelse af indhold (content) relateret til distribution og udstilling af data Server der anvendes til distribution af data som filer. Et typisk eksempel på denne servertype er en FTP-server Server der anvendes til indeksering af større datamængder og til eksekvering af søgninger Server der anvendes til driftsmæssige formål, herunder overvågning. Typisk eksempel er en HP Openview server En server kan reelt omfatter flere forskellige servertyper, men er kategoriseret ud fra den funktionalitet der er vurderet vigtigst. Eksempel: en server omfatter både CMS funktionalitet og Indeksering/søgning. Da indeksering og søgning er den vigtigste funktionalitet for distribution af data, vil serveren blive kategoriseret som en Indeksering/søgning server. De enkelte servere, der indgår i miljøerne, vil blive dokumenteret i henhold til følgende skabelon. Felt Servernavn CPU/Kerner Memory Servertype Virtuel/Fysisk Virtualiseringssoftware Cluster Beskrivelse Navn på server Angivelse af antal CPU; antal af kerner Fysisk memory eller allokeret til memory til server ved virtuel server Type af server jf. ovennævnte tabel Angivelse af om server er en fysisk server eller virtualiseret Er server virtuel indeholder feltet angivelse af anvendte underliggende virtualiseringssoftware Angivelse af om server indgår i cluster. Vil være udfyldt med J/N Miljø Beskrivelse af hvilken type miljø som server er placeret i. Kan antage følgende værdier: Udvikling Test Præproduktion Produktion Programmel Kommentar Angivelse af primære serversoftware Supplerende information om server

7 7. OIS I dag sker distributionen af data gennem OIS ved, at virksomheder og myndigheder indgår i OIS videregivelsesordning som datadistributører. De datadistributører, der er tilknyttet ordningen, har adgang til at modtage data fra BBR og en række andre offentlige registre (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), PlansystemDK, Matrikelregistret (MATR) og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR)) i OIS og videregive disse data til rekvirenter (slutbrugere)...1 OIS arkitektur Selve grundelementet i løsningen er en række af Registre der hentes og videreformidles til 4 eksterne parter og diverse interne hjemmesider. Alle Registre består grundlæggende af tabeller der vedligeholdes i OIS i en datawarehouse struktur. Disse kan der abonneres på i forskellige kadencer. Dataudveksling gennem filer foregår krypteret via en FTP server. Systemet er bygget som en række individuelle komponenter, centreret omkring Microsoft produkter. Den fysiske kerne består af 8 HP bladeservere der er meldt ind i en fælles pulje. Oven på denne er der oprettet en række virtuelle servere til afvikling af de forskellige komponenter. Visse af de hårdest belastede servere eksisterer i flere kopier, der tildeles belastning via BIGIP. Alle servere eksisterer staget i både produktion, test & præproduktion... OIS miljøer Der er etableret 3 parallelle miljøer; Produktion, PræProduktion og Test. Produktionsmiljøet har SKI serviceniveau Guld+, for PræProduktion og Test er de dækket af SKI serviceniveau Bronze. Guld+ er defineret som tilgængelighedsgaranti på 99 %, alle dage eksklusive helligdage. Bronze er uden garanti med ordinær drifts tid hverdage fra 08:00 til 16:00. Produktionssystemet består af en central SQL database placeret på EBSTDBS01D-serveren med SQL 005, og det offentligt tilgængelige site er placeret på serverne EBSTWEB01D og EBSTWEB0D i VLAN 531 (se nedenstående figur). Serverne load balanceres via BIGIP. BIGIP s holder certifikatet *.OIS.DK, der anvendes til identifikation af OIS-systemet overfor tredjepart og til kryptering af data mellem klienter og OIS.

8 8 SG.NHEXT VLAN /7.4.5 VLAN /7 VLAN / EBSTWEB01D EBSTWEB0D VLAN / EBSTWEB03D EBSTFIL01D EBSTAPP0D EBSTWEB04 Fil/FTP Distributør Net Webservice-fil ASP MQSeries Dot.Net 1.1 VLAN /8.36 EBSTDBS0D Analyze SG.NHSERVI SAN EBSTDBS01D EBSTAPP01D Adm server. VLAN /9.3 SAN cap.nethotel.kmdnet.dk CAPIP NET EBSTADC901D Active Directory DNS, NTP EBSTADC90D Active Directory DNS, NTP OISFTP gamel Fil/FTP Webservice-fil MQSeries OIS Produktion Erhvervs og Boligstyrelsen Beskrivelse: Netværks topologi OIS Ver: Rev: Int: LEE Figur 1 OIS produktionsmiljø Den lukkede del af OIS, VLAN 53/VLAN 533, henter ligeledes data i den centrale database, EBSTDBS01D. Websites og services til præsentation og bestilling af disse data afvikles via serverne EBSTWEB03D og EBSTWEB04D i VLAN 53, der ligeledes load balanceres af BIGIP s. Server parrene er adskilt på lag i hvert deres VLAN. Serverne er konfigureret med Windows server 003 og IIS6, sites og services er kodet i FW.0. Et tredje VLAN 533 anvendes til at give adgang til download af større datasæt via FTP(1) på server EBSTFIL01D, samt at give MBBL rpd-adgang til SQL-serveren EBSTDBS0D, der holder kopi af produktionsdatabasen til analyse formål. I VLAN 533 forefindes endvidere EBSTAPP0D, der afvikler applikationen Distributørnet. Distributørnet er en gl. ASP dot.net v.1.1 og står for omlægning til FW.0. Når dette sker, vil applikationen blive flyttet til serverne EBSTWEB03D og EBSTWEB04D. Præproduktionsmilljø og Testmiljø har et sammenligneligt setup med produktionsmiljøet og er illustreret i nedenstående figur. Disse to miljøer har dog ikke tildelt helt tilsvarende fysiske ressourcer i hardware puljen. Miljøerne anvendes til test og staging af ny funktionalitet. Der er kun adgang for leverandør og særligt inviterede. De to miljøer (Præproduktion og Test) er identiske (undtaget visse ip adresser etc.) på hvert sit sæt virtuelle servere.

9 9 Figur OIS Test og Præproduktionsmiljø Siden juli 013 har OIS ikke længere haft maskiner i CAPIP miljøet. Det sluttede med nedtagning af OISFTP-serveren.

10 10..3 OIS servere Tabellen indeholder alle servere, fysisk som virtuelle. som indgår i de forskellige OIS-miljøer pr CPU/ Virtuel/ Virtual Udv/Test/ ServerNavn Kerner Mem Servertype Fysisk software Cluster Pre/Prod Programmel Kommentar WS 003 Std. EBSTDBS001D 1 CPU/1 GB Database-server Virtuel VMware 3.5 N Test 64 bit OIS Database server WS 003 Std. EBSTDBS101D 1 CPU/8 4 GB Database-server Fysisk N Preprod 64 bit OIS Database server EBSTDBS01D 1 CPU/8 4 GB Database-server Fysisk N Prod WS 003 Std. 64 bit OIS Database server EBSTDBS0D 1 CPU/4 1 GB Database-server Fysisk N Prod WS 003 Std. 64 bit OIS Database server 51 WS 003 Std. OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries EBSTFIL001D 1 CPU/1 MB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit WS 003 Std. OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries EBSTFIL101D 1 CPU/1 GB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Preprod 3 bit EBSTFIL01D 1 CPU/1 GB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries WS 003 Std. EBSTAPP001D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit OIS Administrationsserver EBSTAPP00D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Test WS 003 Std. 3 bit OIS Distributørnet EBSTAPP101D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS Administrationsserver EBSTAPP10D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS Distributørnet EBSTAPP01D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Administrationsserver

11 11 CPU/ Virtuel/ Virtual Udv/Test/ ServerNavn Kerner Mem Servertype Fysisk software Cluster Pre/Prod Programmel Kommentar WS 003 Std. EBSTAPP0D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Prod 3 bit OIS Distributørnet Web/service WS 003 Std. EBSTWEB001D 1 CPU/1 GB server Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit OIS web server EBSTWEB00D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Test WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB101D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB10D 1 CPU/1 1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB01D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB0D 1 CPU/1 1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB03D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB04D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTADC901D 1 CPU/1 GB EBSTADC90D 1 CPU/1 GB Login/autorisation /sikkerhed Virtuel VMware 3.5 N Prod Login/autorisation /sikkerhed Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Directory/DNS/NTP WS 003 Std. 3 bit OIS Directory/DNS/NTP

12 1..4 Netværk Netværksopdeling og firewallplacering for de forskellige miljøer er vist på miljø-tegninger, se Figur 1 og Figur. Internt anvendes der et 10 Mbit/s LAN hos leverandøren...5 Storage Til miljøerne er der knyttet følgende ydelser i forhold til: SKI SAN Guld+ på produktionsmiljø SKI SAN Bronze på test og pre-prod miljøet. Ca. 50 % storage er allokeret til hver gruppe med ca. 100 GB pr. gruppe (august 013). Datamængder der lagres på storage er angivet i 4.1 Datalager...6 Driftsværktøjer OIS-platformen omfatter ikke nogen indbyggede driftsværktøjer. KMD, der har driftskontrakten i øjeblikket, anvender egne værktøjer til at varetage de driftsmæssige opgaver, f.eks. backup og restore...7 Licenser til OIS/AWS MBBL, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ejer hardware og licenser til OS, Database og VMware: 8 stk. Microsoft Windows Data Center Ed. 1 stk. til processor MSSQL (Produktion) stk. til 1 processor MSSQL (Staging) VMWare til 8 processorer Alle licenser er købt via statslige aftaler. KMD ejer licenser til overvågning og anti-virus...8 Integrationer OIS har en beskyttet del hvorfra der sælges digitale ejendomsdata til erhvervslivet. Videresalget sker gennem et netværk af datadistributører. Datadistributørerne gives adgang til løsningen via VPN opkoblinger. En række eksterne systemer(websites) henter ligeledes data fra den beskyttede del af OIS. Ligesom en række dataleverandører leverer data til import i OIS-systemet til den lukkede del. Fra EBSTFIL01D hentes data fra KMD og øvrige dataleverandører af EBSTAPP01D (Adm server) via en FTP klient. Data importeres i OIS databasen af services på EBSTAPP01D. Dataleverandører er KMD, GST, Skat og NST som ansvarlig for PlanDK. Langt de fleste data opdateres hver nat, salgstal fra Skat dog kun ugentligt. Data overføres som klar tekst (XML). Indtil nu har kommunikationen foregået via VPN, men er ved at blive omlagt til FTPS i stedet. Test- og præproduktionsmiljøerne får ikke automatiske data-opdateringer, men opdateres kun ad-hoc. På VLAN 535 (Infrastrukturnet, se Figur 1) er der placeret to AD/DNS servere. AD serverne holder domainet EBST.SYS, der anvendes på tværs af miljøer til at styre accounts, computere og policies i miljøerne.

13 13..9 Support Firstline HW og miljø support varetages af KMD som driftsleverandør og vedligeholdelsesleverandør. Support på hjemmesider varetages af eksternt bureau og MBBL. Firstline support modtager ca..000 sager om året. Heraf straks afklares 99 %, hvor resten håndteres af back office. Straksafklaringer er udtryk for den andel af henvendelser som firstline support løser i forbindelse med modtagelse af henvendelser til support af hjemmesider. MBBL modtager direkte ca. 400 sager om året, og alle håndteres indenfor normalt en uge...10 Planlagte ændringer Følgende ændringer er planlagt for OIS miljøerne: Omlægning af FTP leverancer fra certifikat krypterede filer til generisk HTTPS protokol Redesign af OIS hjemmeside Det forventes, at der ved konsolidering af OIS/AWS skal implementeres Tjenester i følgende omfang for at distribuere adresse- og ejendomsdata på Platformen: 40 standard Filudtræk Nuværende OIS miljø: 5 web services med i alt 0 metoder Gamle OIS adresse services: 6 web services med i alt 30 metoder Nyt AWS: o 1 WMS-tjeneste med 1 lag og styles o 1 WFS-tjeneste med 1 featuretype baseret på adgangsadresser og adressepunkter o 1 INSPIRE Download service implementeret med ATOM feeds og kommuneopdelt (98 kommuner), gzip-komprimeret Filudtræk o o CSV-baserede, gzip-komprimerede Filudtræk Web API: Adresseservice med 7 metoder/ressourcer og Vejnavneservice med metoder/ressourcer Tallene er alene udtryk for et forventet omfang...11 Måling af performance På OIS gennemføres der kontinuerlig, indenfor den aftalte tilgængelighedstid, referencemålinger for svartider. Målinger foretages som en BAC-måling (HP Business Availability Center) og for hver måling returneres en komplet ejendomsstruktur. Der anvendes forskellige ejendomme for de enkelte målinger. Målinger for det nuværende OIS-miljø viser svartider på maksimalt sekunder for 95 % af målingerne. Målingerne foretages ved periodevis maskinelt opslag på tilfældige ejendomme. Den samlede oppe tid for systemet har historisk ligget et godt stykke over 99,5 %

14 14.3 Kortforsyning Dette punkt beskriver det eksisterende miljø for Kortforsyningen og selvbetjeningsløsningen Kortforsyningen/Download..3.1 Kortforsyningsarkitektur Kortforsyningen dækker over en bred vifte af forskellige applikationer der sørger for distributionen af GSTs geografiske data. Applikationerne er en blanding af egenudviklede applikationer, kommercielle applikationer samt open source applikationer. Switchboards er den centrale komponent som sørger for load balancing til load servere, authentication, authorization, samt validering. Switchboard er egenudviklet software. Kommercielle applikationer og open source applikationer er installeret på Load serverne (ArcGIS, Mapserver, Snowflake GO Publisher, GeoWebCache og GeoServer). Load serverne kan skaleres via switchboard efter behov, og hver tjeneste er implementeret på minimum load servere. Antallet af switchboard kan ændres efter behov, og antallet i Figur 3 er kun illustrativt. Statens IT sørger for drift af infrastruktur, dvs. virtualiseret miljø, operativ system, monitoreringssoftware, antivirus software, netværk, firewall (inkl. hardware load balancing). GST sørger for monitorering af infrastruktur, applikationer, samt drift af applikationslaget og databaserne. Nedenstående figur viser den overordnede struktur og de forskellige lag for Kortforsyningen Figur 3 Struktur for Kortforsyningen.3. Kortforsyningstjenester I dette punkt beskrives forskellige aspekter af Tjenester i Kortforsyningen.

15 15 Tjenestetyper Tjenester i Kortforsyningens kan inddeles i følgende tjenestetyper: WMS (rasterbaseret eller vektorbaseret) Web Map Service WFS Web Feature Service WMTS Web Map Tile Service WCS Web Coverage Service Geonøgle (SOAP, REST, Classic, GeoSearch) Meta Derudover er der fildistribution. De fire første tjenestetyper er standardiserede af OGC (Open Geospatial Consortium), mens Geonøgler og Meta-tjenester er egenudviklede tjenestetyper. Tjenestetyperne er kort beskrevet i det følgende. For en nærmere gennemgang af OGC-standarder og Tjenester henvises til og En rasterbaseret WMS-tjeneste leverer kortudsnit (billeder, rasterdata) ud fra et datagrundlag, der består af billeder eller prærasteriserede kort. En vektorbaseret WMS-tjeneste leverer kortudsnit (billeder, rasterdata) ud fra data i en database, som ikke på forhånd er renderet. Dvs. renderingen af kortudsnittet foretages onthe-fly af serveren ud fra rå data i databasen, hvor geometrier er repræsenteret i databasefelter med spatiale datatyper, som indeholder koordinatsæt. En WFS-tjeneste leverer typisk rå data i GML, der er en specialiseret form for XML. En WMTS-tjeneste leverer tiles, der i Kortforsyningen er kortudsnit på 56 gange 56 pixels. WMTS-tjenesterne i Kortforsyningen fungerer som caches for tilsvarende WMS-tjenester. I WMTS-tjenester udnytter man, at klienter er tvunget til at spørge efter kortudsnit i et på forhånd fastlagt grid. Tiles kan derfor gemmes som små billedfiler, der ikke skal tilpasses ved hver forespørgsel, og det giver en forbedret performance i forhold til WMS-tjenester. En WCS-tjeneste leverer rasterdata, men i forhold til fx en WMS-tjeneste returneres dataværdier og ikke et billede i traditionel forstand. Dvs. det er op til modtageren (klienten) at visualisere svaret fra en WCS-tjeneste på passende vis. WCS er en forholdsvis ny tjenestetype i Kortforsyningen. Kortforsyningens geonøgler er en række Tjenester, der kan returnere informationer om geografiske objekter, fx veje, adresser, ejerlav, matrikler, sogne og kommuner. Disse informationer inkluderer fx objekternes geografiske udstrækning/position, vejnavnes relation til vejkode samt kommunenavnes relation til kommunenummer. Derudover indeholder geonøglerne også metoder til koordinattransformation. Kortforsyningens geonøgler og deres funktionalitet er dokumenteret på SOAP Geonøgler følger SOAP, og en Tjeneste er defineret med en WSDL. REST Geonøgler, RestGeokeys, er et REST API med JSON som udvekslingsformat. Dvs. RestGeokeys er en Tjeneste i Kortforsyningen, som tilgås med http GET-forespørgsler med parametre i URL en.

16 16 Geonøgler Classic omfatter en række Tjenester, der i stil med RestGeokeys tilgås med http GET-forespørgsler med parametre i URL en. GeoSearch er en geonøgle, som tilbyder fonetisk søgning. Begrebet meta-tjenester dækker over funktioner i Kortforsyningen, der bl.a. kan benyttes i forbindelse med brugerstyring. To funktioner er væsentlige for brugen af Kortforsyningen: GetTicket og GetServices. Med GetTicket kan man få en ticket (3 hexadecimal kode), som man kan benytte til at identificere sig over for Kortforsyningen uden risiko for at afsløre login og password. Dette benyttes ofte i web-applikationer tilgængelige for alle på internettet. Med GetServices kan man få en liste over de Tjenester, som man har adgang til. Fordeling af forespørgsler Fordelingen af forespørgsler på de forskellige tjenestetyper er angivet og illustreret i nedenstående tabel og figur. WCS er undtaget, da den kun har begrænset udbredelse, og tallene er afrundet. GEO dækker over samtlige geonøgler. Tjenestetype Andel af forespørgsler WMS (raster) 4,5 % WMS (vektor) 7,5 % WMTS 40 % GEO 7 % WFS % META 1 % WMS (raster) WMS (vektor) WMTS GEO WFS META Fordelingen er en vurdering ud fra forbrugsstatistik for de første 10 måneder af 013. Omtrentlig fordeling mellem forskellige tjenestetyper i november måned for de seneste fem år er angivet i nedenstående tabel.

17 17 Tjenestetype Nov. 009 Nov. 010 Nov. 011 Nov. 01 Nov. 013 WMS (raster) 76,4 % 79,8 % 78, % 47,0 % 38,1 % WMS (vektor) 9,7 % 6, % 10,9 % 8,8 % 9,3 % WMTS - 0, % 1,0 % 3, % 44,1 % GEO 6,0 % 8,7 % 6,0 % 7,4 % 4,9 % WFS 6,1 %, %,1 %,1 %, % META 1,8 % 0,9 % 1,8 %,5 % 1,3 % Tal for fordeling er behæftet med usikkerhed. Forbrugsmønsteret varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenesteliste Kortforsyningen udbyder en lang række forskellige Tjenester i ovenstående tjenestetyper. En fortegnelse kan findes på Der er Tjenester til fri brug, som man kan få adgang til ved at oprette en bruger på og der er Tjenester, som kræver en aftale med Geodatastyrelsen. Nedenstående tabel indeholder de på udbudstidspunktet registrerede web-tjenester i Kortforsyningen, som skønnes relevante for distribution af Geodatastyrelsens data. Det understreges, at fortegnelsen ikke er endelig og skal afklares nærmere ved konsolidering. Midlertidige testtjenester og Tjenester, som benyttes internt i Geodatastyrelsen, er ikke med i fortegnelsen. Forventet omfang af Tjenester ved konsolidering er beskrevet senere. Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (vektor) au_inspire Landinddelinger WMS (vektor) cp_inspire Matrikeldata WMS (vektor) dagi Landindelinger WMS (raster) ddoland_006_5cm Øvrige WMS (raster) ddoland_006_40cm Øvrige WMS (raster) ddoland_008_0cm Øvrige WMS (raster) dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMS (vektor) digdag Landindelinger WMS (raster) ftopo FTK - Færøerne Topografiske Kortværk WMS (vektor) gn_inspire Stednavne WMS (raster) gtopo GTK - Grønlands Topografiske Kortværk WMS (vektor) hy_inspire Øvrige WMS (vektor) mat Matrikeldata WMS (raster) orto_foraar Grundlæggende landkortdata WMS (raster) orto_sommer_010 Øvrige WMS (raster) orto_sommer_01 Øvrige WMS (raster) print_topo100 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk

18 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (raster) print_topo100_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo0_hoeje_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo0_lave_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo5 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) print_topo5_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo4cm_1953_1976 Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo4cm_1980_001 Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo50 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) print_topo50_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMS (vektor) servitut Matrikeldata WMS (vektor) soe_enc Søkort WMS (vektor) soe_enc_primar Søkort WMS (vektor) tn_inspire Øvrige WMS (raster) topo100 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo100_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo0_lave_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo5 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo5_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) topo5_preussen_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo4cm_1953_1976 Historiske kort georefererede WMS (raster) topo4cm_1980_001 Historiske kort georefererede WMS (raster) topo50 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo50_historik Historiske kort georefererede 18

19 19 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (raster) topo_basis DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (vektor) topo_fot Grundlæggende landkortdata WMS (vektor) topo_geo Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_test Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_vd Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_vd_test Aktuelle topografiske kort WMS (vektor) Topomat Aktuelle topografiske kort, matrikeldata Geonøgler (Geosearch) Geosearch Øvrige Geonøgler (REST) RestGeokeys_v Matrikeldata WFS cp_inspire_gml31 Matrikeldata WFS dagi_gml Landindelinger WFS digdag_gml Landindelinger WFS fikspunkt_gml Øvrige WFS mat_gml Matrikeldata WFS mat_gmlsfp Matrikeldata WFS servitut_gml Matrikeldata WFS servitut_gmlsfp Matrikeldata WFS topo_geo_gml Grundlæggende landkortdata WFS topo_geo_gmlsfp Grundlæggende landkortdata WCS dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMTS dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMTS orto_foraar Grundlæggende landkortdata WMTS orto_sommer_01 Øvrige WMTS topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_daempet Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_graa Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_test Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_vd Aktuelle topografiske

20 0 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori kort Kortforsyningens switchboards udstiller også Tjenester, der ikke forretningsmæssigt er en del af Kortforsyningen. Disse Tjenester tilgås af forskellige systemer, som driftes af Geodatastyrelsen. Tjenesterne fremgår ikke af ovenstående fortegnelse. Fordelingen af forespørgsler til Kortforsyningens Tjenester varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid, men det forventes, at baggrundskort benyttes mest. Klienter (ofte webbaserede løsninger) kan tilgå almindelige WMS-tjenester ved at spørge efter tiles med GetMap-forespørgsler, selvom tjenesten som sådan ikke bygger på et tile-inddelt kort, og lanceringen af en webbaseret løsning, der benytter en WMS-tjeneste til særlige formål, kan således påvirke fordelingen. I november 013 blev der i alt logget ca. 10 mio. forespørgsler til Kortforsyningen. Fordelingen af forespørgsler på de 5 mest benyttede Tjenester i november 013 fremgår af nedenstående tabel. Fordelingen varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenestetype Tjenestenavn Antal forespørgsler Andel af f. i alt 1 WMS (raster) topo_skaermkort ,50 % WMTS topo_skaermkort ,0 % 3 WMTS topo_skaermkort_vd ,9 % 4 WMS (vektor) mat ,34 % 5 WMS (raster) orto_foraar ,14 % 6 WMTS topo_skaermkort_daempet ,83 % 7 GEO geokeys_v ,43 % 8 WMS (raster) topo ,99 % 9 WFS mat_gml ,67 % 10 WMS (vektor) mat_sldfe ,60 % 11 WMS (raster) topo_skaermkort_vd ,39 % 1 META TICKET ,3 % 13 WMS (vektor) topo_geo3p ,0 % 14 WMTS orto_foraar ,91 % 15 WMS (raster) orto_sommer_ ,88 % 16 WMS (raster) orto_foraar_temp ,7 % 17 GEO RestGeokeys_beta ,70 % 18 WMS (vektor) topo_geo ,63 % 19 GEO dhm_t ,54 % 0 WMTS orto_sommer_ ,40 % 1 WMS (raster) print_topo_skaermkort ,38 % WMS (raster) dhm ,34 % 3 WMTS dhm ,34 % 4 WFS mat_gmlsfp ,34 % 5 WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade ,3 %

21 1 Fordelingen af forespørgsler til de 5 mest benyttede Tjenester i perioden september til december 013 fremgår af nedenstående tabel. I perioden er der i alt logget ca. 438 mio. forespørgsler til Kortforsyningen. Fordelingen varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenestetype Tjenestenavn Antal forespørgsler Andel af f. i alt 1 WMS (raster) topo_skaermkort ,18 % WMTS topo_skaermkort ,1 % 3 WMTS topo_skaermkort_vd ,3 % 4 WMTS topo_skaermkort_daempet ,09 % 5 WMS (raster) orto_foraar ,9 % 6 WMS (vektor) mat ,99 % 7 GEO geokeys_v ,48 % 8 WMS (raster) topo ,15 % 9 WMS (vektor) mat_sldfe ,45 % 10 WFS mat_gml ,44 % 11 WMS (raster) topo_skaermkort_vd ,3 % 1 META TICKET ,0 % 13 WMS (raster) orto_sommer_ ,04 % 14 WMS (vektor) topo_geo3p ,03 % 15 WMTS orto_foraar ,90 % 16 WMS (raster) dhm ,80 % 17 WMS (raster) print_topo_skaermkort ,65 % 18 WMS (raster) orto_foraar_temp ,63 % 19 WMS (vektor) topo_geo ,63 % 0 GEO dhm_t ,55 % 1 WMTS orto_sommer_ ,39 % WFS mat_gmlsfp ,34 % 3 WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade ,31 % 4 GEO geoo ,5 % 5 GEO RestGeokeys_beta ,5 % Konfiguration af tjenester Konfiguration af en Tjeneste i Kortforsyningen består i at sætte Tjenesten op på loadservere og at konfigurere Tjenesten i switchboardet, således at den udstilles via kortforsyningen.kms.dk. Konfiguration af en Tjeneste i switchboardet gøres i switchboardets administrationsinterface. Her oprettes en Tjeneste med navn, tjenestetype og loadservere. Herudover kan der være forhold omkring lag, der kræver ekstra konfiguration, og som regel opretter man et statisk GetCapabilities-svar i en XML-fil for at sikre en ensartet udstilling af Tjenesten uafhængigt af konfigurationen på loadserverne. Oplysningerne bliver gemt i konfigurationsdatabasen, der er fælles for alle switchboardinstanser, og Tjenesten bliver tilgængelig i de enkelte switchboardinstanser ved reinitialisering (genstart). Opsætning af Tjenester på loadserverne afhænger af hvilke GIS-servere, der benyttes.

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan IT2Day Big data er du klar? Hurtig, effektiv og let backup og restore i virtuelle miljøer! S. 2 Big Data er en af de nyeste udfordringer som mange virksomheder står overfor. Hvordan håndterer man det?

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere