Bilag 2, Kundens IT Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2, Kundens IT Miljø"

Transkript

1 Bilag, Kundens IT Miljø Version Ændringer Dato.1 Punkt 1.1 udgået Ændringer i: Punkt 1 - Punkt - Punkt.1 - Tabel i punkt.1 - Punkt.. - Punkt..5 - Punkt..7 - Punkt..8 - Punkt..9 - Punkt Punkt.3 - Punkt Punkt.3. - Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Tabel i punkt Punkt Punkt Punkt 3. - Punkt 4 - Punkt 4. - Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt 5 - Punkt 5.

2 - Punkt Punkt 4.4 tilføjet 3.0 Ophøjet til version

3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Eksisterende Distributionsplatforme Servertyper OIS OIS arkitektur OIS miljøer OIS servere Netværk Storage Driftsværktøjer Licenser til OIS/AWS Integrationer Support Planlagte ændringer Måling af performance Kortforsyning Kortforsyningsarkitektur Kortforsyningstjenester Komponenter Databaser Operativsystemer Virtualisering Infrastruktur Servere Netværk Storage Driftsværktøjer Licenser Integrationer Support Planlagte ændringer Måling af performance og tilgængelighed Brugsscenarier Registre og registergrænseflader CPR CVR Datamængder Datalager Datatrafik Antal forespørgsler Datatrafik mængder Belastningskurve Opdateringer Andre relevante miljøer... 68

4 5.1 Øvrige it-miljøer Data-leverancer Data-modtagere Øvrige distributionsløsninger Øvrige komponenter

5 5 1 Indledning Formålet med beskrivelsen af det eksisterende IT-miljø er at orientere Leverandøren om de eksisterende distributionsløsninger for Grunddata og de tilhørende grænseflader, enten mod Grunddataregistre eller Dataanvendere. Beskrivelsen omfatter eksisterende distribution af Grunddata for: Kortforsyningen OIS CPR CVR Eksisterende Distributionsplatforme Dette punkt beskriver de eksisterende distributionsplatforme. Beskrivelserne er udarbejdet som grundlag for konsolidering på Platformen og skal ikke ses som en fuldt dækkende dokumentation af disse distributionsplatforme. De distributionsplatforme, der beskrives, er OIS og Kortforsyningen. Beskrivelserne har fokus på komponenter og serverfunktioner, der skal konsolideres, og relaterede hertil, hvorfor beskrivelserne ikke dybdegående dækker alle områder af f.eks. GST platforme og infrastruktur..1 Servertyper I beskrivelse af de enkelte distributionsløsninger anvendes der en række generelle servertyper. Disse er nærmere beskrevet i nedenstående tabel. Servertype Database-server Web/service server Batch afviklingsserver WFS server WMS server WMTS server WCS server Applikationsserver Login/autorisation/sikkerhed Beskrivelse Server der anvendes til at afvikle databaseserverprodukter, f.eks. Oracle DB eller MySQL Server der anvendes til at udstille servicegrænseflader, f.eks. web service, eller til at udstille en webgrænseflade Server der anvendes til at afvikle batchprogrammer og jobs. Har typisk et indbygget eller skeduleringsprodukt installeret der håndterer opsætning og afvikling af batchjobs Server der anvendes til at udstille geodata som WFS services Server der anvendes til at udstille geodata som WMS services Server der anvendes til at udstille geodata som WMTS services Server der anvendes til at udstille geodata som WCS services Server der anvendes til afvikling af applikationslogik og som typisk har en applikationsserver kørende, f.eks. JBoss Server der anvendes til sikkerhedsfunktioner, herunder

6 6 CMS-server Fil-distribution Indeksering/søgning Management/overvågning login og autorisation af Brugere og systembrugere Server der anvendes til oprettelse og vedligeholdelse af indhold (content) relateret til distribution og udstilling af data Server der anvendes til distribution af data som filer. Et typisk eksempel på denne servertype er en FTP-server Server der anvendes til indeksering af større datamængder og til eksekvering af søgninger Server der anvendes til driftsmæssige formål, herunder overvågning. Typisk eksempel er en HP Openview server En server kan reelt omfatter flere forskellige servertyper, men er kategoriseret ud fra den funktionalitet der er vurderet vigtigst. Eksempel: en server omfatter både CMS funktionalitet og Indeksering/søgning. Da indeksering og søgning er den vigtigste funktionalitet for distribution af data, vil serveren blive kategoriseret som en Indeksering/søgning server. De enkelte servere, der indgår i miljøerne, vil blive dokumenteret i henhold til følgende skabelon. Felt Servernavn CPU/Kerner Memory Servertype Virtuel/Fysisk Virtualiseringssoftware Cluster Beskrivelse Navn på server Angivelse af antal CPU; antal af kerner Fysisk memory eller allokeret til memory til server ved virtuel server Type af server jf. ovennævnte tabel Angivelse af om server er en fysisk server eller virtualiseret Er server virtuel indeholder feltet angivelse af anvendte underliggende virtualiseringssoftware Angivelse af om server indgår i cluster. Vil være udfyldt med J/N Miljø Beskrivelse af hvilken type miljø som server er placeret i. Kan antage følgende værdier: Udvikling Test Præproduktion Produktion Programmel Kommentar Angivelse af primære serversoftware Supplerende information om server

7 7. OIS I dag sker distributionen af data gennem OIS ved, at virksomheder og myndigheder indgår i OIS videregivelsesordning som datadistributører. De datadistributører, der er tilknyttet ordningen, har adgang til at modtage data fra BBR og en række andre offentlige registre (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), PlansystemDK, Matrikelregistret (MATR) og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR)) i OIS og videregive disse data til rekvirenter (slutbrugere)...1 OIS arkitektur Selve grundelementet i løsningen er en række af Registre der hentes og videreformidles til 4 eksterne parter og diverse interne hjemmesider. Alle Registre består grundlæggende af tabeller der vedligeholdes i OIS i en datawarehouse struktur. Disse kan der abonneres på i forskellige kadencer. Dataudveksling gennem filer foregår krypteret via en FTP server. Systemet er bygget som en række individuelle komponenter, centreret omkring Microsoft produkter. Den fysiske kerne består af 8 HP bladeservere der er meldt ind i en fælles pulje. Oven på denne er der oprettet en række virtuelle servere til afvikling af de forskellige komponenter. Visse af de hårdest belastede servere eksisterer i flere kopier, der tildeles belastning via BIGIP. Alle servere eksisterer staget i både produktion, test & præproduktion... OIS miljøer Der er etableret 3 parallelle miljøer; Produktion, PræProduktion og Test. Produktionsmiljøet har SKI serviceniveau Guld+, for PræProduktion og Test er de dækket af SKI serviceniveau Bronze. Guld+ er defineret som tilgængelighedsgaranti på 99 %, alle dage eksklusive helligdage. Bronze er uden garanti med ordinær drifts tid hverdage fra 08:00 til 16:00. Produktionssystemet består af en central SQL database placeret på EBSTDBS01D-serveren med SQL 005, og det offentligt tilgængelige site er placeret på serverne EBSTWEB01D og EBSTWEB0D i VLAN 531 (se nedenstående figur). Serverne load balanceres via BIGIP. BIGIP s holder certifikatet *.OIS.DK, der anvendes til identifikation af OIS-systemet overfor tredjepart og til kryptering af data mellem klienter og OIS.

8 8 SG.NHEXT VLAN /7.4.5 VLAN /7 VLAN / EBSTWEB01D EBSTWEB0D VLAN / EBSTWEB03D EBSTFIL01D EBSTAPP0D EBSTWEB04 Fil/FTP Distributør Net Webservice-fil ASP MQSeries Dot.Net 1.1 VLAN /8.36 EBSTDBS0D Analyze SG.NHSERVI SAN EBSTDBS01D EBSTAPP01D Adm server. VLAN /9.3 SAN cap.nethotel.kmdnet.dk CAPIP NET EBSTADC901D Active Directory DNS, NTP EBSTADC90D Active Directory DNS, NTP OISFTP gamel Fil/FTP Webservice-fil MQSeries OIS Produktion Erhvervs og Boligstyrelsen Beskrivelse: Netværks topologi OIS Ver: Rev: Int: LEE Figur 1 OIS produktionsmiljø Den lukkede del af OIS, VLAN 53/VLAN 533, henter ligeledes data i den centrale database, EBSTDBS01D. Websites og services til præsentation og bestilling af disse data afvikles via serverne EBSTWEB03D og EBSTWEB04D i VLAN 53, der ligeledes load balanceres af BIGIP s. Server parrene er adskilt på lag i hvert deres VLAN. Serverne er konfigureret med Windows server 003 og IIS6, sites og services er kodet i FW.0. Et tredje VLAN 533 anvendes til at give adgang til download af større datasæt via FTP(1) på server EBSTFIL01D, samt at give MBBL rpd-adgang til SQL-serveren EBSTDBS0D, der holder kopi af produktionsdatabasen til analyse formål. I VLAN 533 forefindes endvidere EBSTAPP0D, der afvikler applikationen Distributørnet. Distributørnet er en gl. ASP dot.net v.1.1 og står for omlægning til FW.0. Når dette sker, vil applikationen blive flyttet til serverne EBSTWEB03D og EBSTWEB04D. Præproduktionsmilljø og Testmiljø har et sammenligneligt setup med produktionsmiljøet og er illustreret i nedenstående figur. Disse to miljøer har dog ikke tildelt helt tilsvarende fysiske ressourcer i hardware puljen. Miljøerne anvendes til test og staging af ny funktionalitet. Der er kun adgang for leverandør og særligt inviterede. De to miljøer (Præproduktion og Test) er identiske (undtaget visse ip adresser etc.) på hvert sit sæt virtuelle servere.

9 9 Figur OIS Test og Præproduktionsmiljø Siden juli 013 har OIS ikke længere haft maskiner i CAPIP miljøet. Det sluttede med nedtagning af OISFTP-serveren.

10 10..3 OIS servere Tabellen indeholder alle servere, fysisk som virtuelle. som indgår i de forskellige OIS-miljøer pr CPU/ Virtuel/ Virtual Udv/Test/ ServerNavn Kerner Mem Servertype Fysisk software Cluster Pre/Prod Programmel Kommentar WS 003 Std. EBSTDBS001D 1 CPU/1 GB Database-server Virtuel VMware 3.5 N Test 64 bit OIS Database server WS 003 Std. EBSTDBS101D 1 CPU/8 4 GB Database-server Fysisk N Preprod 64 bit OIS Database server EBSTDBS01D 1 CPU/8 4 GB Database-server Fysisk N Prod WS 003 Std. 64 bit OIS Database server EBSTDBS0D 1 CPU/4 1 GB Database-server Fysisk N Prod WS 003 Std. 64 bit OIS Database server 51 WS 003 Std. OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries EBSTFIL001D 1 CPU/1 MB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit WS 003 Std. OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries EBSTFIL101D 1 CPU/1 GB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Preprod 3 bit EBSTFIL01D 1 CPU/1 GB Fil-distribution Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Fil-/FTP-/Webservicefil/MQSeries WS 003 Std. EBSTAPP001D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit OIS Administrationsserver EBSTAPP00D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Test WS 003 Std. 3 bit OIS Distributørnet EBSTAPP101D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS Administrationsserver EBSTAPP10D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS Distributørnet EBSTAPP01D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Administrationsserver

11 11 CPU/ Virtuel/ Virtual Udv/Test/ ServerNavn Kerner Mem Servertype Fysisk software Cluster Pre/Prod Programmel Kommentar WS 003 Std. EBSTAPP0D 1 CPU/1 GB Applikationsserver Virtuel VMware 3.5 N Prod 3 bit OIS Distributørnet Web/service WS 003 Std. EBSTWEB001D 1 CPU/1 GB server Virtuel VMware 3.5 N Test 3 bit OIS web server EBSTWEB00D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Test WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB101D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB10D 1 CPU/1 1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Preprod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB01D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB0D 1 CPU/1 1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB03D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTWEB04D 1 CPU/1 GB Web/service server Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS web server EBSTADC901D 1 CPU/1 GB EBSTADC90D 1 CPU/1 GB Login/autorisation /sikkerhed Virtuel VMware 3.5 N Prod Login/autorisation /sikkerhed Virtuel VMware 3.5 N Prod WS 003 Std. 3 bit OIS Directory/DNS/NTP WS 003 Std. 3 bit OIS Directory/DNS/NTP

12 1..4 Netværk Netværksopdeling og firewallplacering for de forskellige miljøer er vist på miljø-tegninger, se Figur 1 og Figur. Internt anvendes der et 10 Mbit/s LAN hos leverandøren...5 Storage Til miljøerne er der knyttet følgende ydelser i forhold til: SKI SAN Guld+ på produktionsmiljø SKI SAN Bronze på test og pre-prod miljøet. Ca. 50 % storage er allokeret til hver gruppe med ca. 100 GB pr. gruppe (august 013). Datamængder der lagres på storage er angivet i 4.1 Datalager...6 Driftsværktøjer OIS-platformen omfatter ikke nogen indbyggede driftsværktøjer. KMD, der har driftskontrakten i øjeblikket, anvender egne værktøjer til at varetage de driftsmæssige opgaver, f.eks. backup og restore...7 Licenser til OIS/AWS MBBL, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ejer hardware og licenser til OS, Database og VMware: 8 stk. Microsoft Windows Data Center Ed. 1 stk. til processor MSSQL (Produktion) stk. til 1 processor MSSQL (Staging) VMWare til 8 processorer Alle licenser er købt via statslige aftaler. KMD ejer licenser til overvågning og anti-virus...8 Integrationer OIS har en beskyttet del hvorfra der sælges digitale ejendomsdata til erhvervslivet. Videresalget sker gennem et netværk af datadistributører. Datadistributørerne gives adgang til løsningen via VPN opkoblinger. En række eksterne systemer(websites) henter ligeledes data fra den beskyttede del af OIS. Ligesom en række dataleverandører leverer data til import i OIS-systemet til den lukkede del. Fra EBSTFIL01D hentes data fra KMD og øvrige dataleverandører af EBSTAPP01D (Adm server) via en FTP klient. Data importeres i OIS databasen af services på EBSTAPP01D. Dataleverandører er KMD, GST, Skat og NST som ansvarlig for PlanDK. Langt de fleste data opdateres hver nat, salgstal fra Skat dog kun ugentligt. Data overføres som klar tekst (XML). Indtil nu har kommunikationen foregået via VPN, men er ved at blive omlagt til FTPS i stedet. Test- og præproduktionsmiljøerne får ikke automatiske data-opdateringer, men opdateres kun ad-hoc. På VLAN 535 (Infrastrukturnet, se Figur 1) er der placeret to AD/DNS servere. AD serverne holder domainet EBST.SYS, der anvendes på tværs af miljøer til at styre accounts, computere og policies i miljøerne.

13 13..9 Support Firstline HW og miljø support varetages af KMD som driftsleverandør og vedligeholdelsesleverandør. Support på hjemmesider varetages af eksternt bureau og MBBL. Firstline support modtager ca..000 sager om året. Heraf straks afklares 99 %, hvor resten håndteres af back office. Straksafklaringer er udtryk for den andel af henvendelser som firstline support løser i forbindelse med modtagelse af henvendelser til support af hjemmesider. MBBL modtager direkte ca. 400 sager om året, og alle håndteres indenfor normalt en uge...10 Planlagte ændringer Følgende ændringer er planlagt for OIS miljøerne: Omlægning af FTP leverancer fra certifikat krypterede filer til generisk HTTPS protokol Redesign af OIS hjemmeside Det forventes, at der ved konsolidering af OIS/AWS skal implementeres Tjenester i følgende omfang for at distribuere adresse- og ejendomsdata på Platformen: 40 standard Filudtræk Nuværende OIS miljø: 5 web services med i alt 0 metoder Gamle OIS adresse services: 6 web services med i alt 30 metoder Nyt AWS: o 1 WMS-tjeneste med 1 lag og styles o 1 WFS-tjeneste med 1 featuretype baseret på adgangsadresser og adressepunkter o 1 INSPIRE Download service implementeret med ATOM feeds og kommuneopdelt (98 kommuner), gzip-komprimeret Filudtræk o o CSV-baserede, gzip-komprimerede Filudtræk Web API: Adresseservice med 7 metoder/ressourcer og Vejnavneservice med metoder/ressourcer Tallene er alene udtryk for et forventet omfang...11 Måling af performance På OIS gennemføres der kontinuerlig, indenfor den aftalte tilgængelighedstid, referencemålinger for svartider. Målinger foretages som en BAC-måling (HP Business Availability Center) og for hver måling returneres en komplet ejendomsstruktur. Der anvendes forskellige ejendomme for de enkelte målinger. Målinger for det nuværende OIS-miljø viser svartider på maksimalt sekunder for 95 % af målingerne. Målingerne foretages ved periodevis maskinelt opslag på tilfældige ejendomme. Den samlede oppe tid for systemet har historisk ligget et godt stykke over 99,5 %

14 14.3 Kortforsyning Dette punkt beskriver det eksisterende miljø for Kortforsyningen og selvbetjeningsløsningen Kortforsyningen/Download..3.1 Kortforsyningsarkitektur Kortforsyningen dækker over en bred vifte af forskellige applikationer der sørger for distributionen af GSTs geografiske data. Applikationerne er en blanding af egenudviklede applikationer, kommercielle applikationer samt open source applikationer. Switchboards er den centrale komponent som sørger for load balancing til load servere, authentication, authorization, samt validering. Switchboard er egenudviklet software. Kommercielle applikationer og open source applikationer er installeret på Load serverne (ArcGIS, Mapserver, Snowflake GO Publisher, GeoWebCache og GeoServer). Load serverne kan skaleres via switchboard efter behov, og hver tjeneste er implementeret på minimum load servere. Antallet af switchboard kan ændres efter behov, og antallet i Figur 3 er kun illustrativt. Statens IT sørger for drift af infrastruktur, dvs. virtualiseret miljø, operativ system, monitoreringssoftware, antivirus software, netværk, firewall (inkl. hardware load balancing). GST sørger for monitorering af infrastruktur, applikationer, samt drift af applikationslaget og databaserne. Nedenstående figur viser den overordnede struktur og de forskellige lag for Kortforsyningen Figur 3 Struktur for Kortforsyningen.3. Kortforsyningstjenester I dette punkt beskrives forskellige aspekter af Tjenester i Kortforsyningen.

15 15 Tjenestetyper Tjenester i Kortforsyningens kan inddeles i følgende tjenestetyper: WMS (rasterbaseret eller vektorbaseret) Web Map Service WFS Web Feature Service WMTS Web Map Tile Service WCS Web Coverage Service Geonøgle (SOAP, REST, Classic, GeoSearch) Meta Derudover er der fildistribution. De fire første tjenestetyper er standardiserede af OGC (Open Geospatial Consortium), mens Geonøgler og Meta-tjenester er egenudviklede tjenestetyper. Tjenestetyperne er kort beskrevet i det følgende. For en nærmere gennemgang af OGC-standarder og Tjenester henvises til og En rasterbaseret WMS-tjeneste leverer kortudsnit (billeder, rasterdata) ud fra et datagrundlag, der består af billeder eller prærasteriserede kort. En vektorbaseret WMS-tjeneste leverer kortudsnit (billeder, rasterdata) ud fra data i en database, som ikke på forhånd er renderet. Dvs. renderingen af kortudsnittet foretages onthe-fly af serveren ud fra rå data i databasen, hvor geometrier er repræsenteret i databasefelter med spatiale datatyper, som indeholder koordinatsæt. En WFS-tjeneste leverer typisk rå data i GML, der er en specialiseret form for XML. En WMTS-tjeneste leverer tiles, der i Kortforsyningen er kortudsnit på 56 gange 56 pixels. WMTS-tjenesterne i Kortforsyningen fungerer som caches for tilsvarende WMS-tjenester. I WMTS-tjenester udnytter man, at klienter er tvunget til at spørge efter kortudsnit i et på forhånd fastlagt grid. Tiles kan derfor gemmes som små billedfiler, der ikke skal tilpasses ved hver forespørgsel, og det giver en forbedret performance i forhold til WMS-tjenester. En WCS-tjeneste leverer rasterdata, men i forhold til fx en WMS-tjeneste returneres dataværdier og ikke et billede i traditionel forstand. Dvs. det er op til modtageren (klienten) at visualisere svaret fra en WCS-tjeneste på passende vis. WCS er en forholdsvis ny tjenestetype i Kortforsyningen. Kortforsyningens geonøgler er en række Tjenester, der kan returnere informationer om geografiske objekter, fx veje, adresser, ejerlav, matrikler, sogne og kommuner. Disse informationer inkluderer fx objekternes geografiske udstrækning/position, vejnavnes relation til vejkode samt kommunenavnes relation til kommunenummer. Derudover indeholder geonøglerne også metoder til koordinattransformation. Kortforsyningens geonøgler og deres funktionalitet er dokumenteret på SOAP Geonøgler følger SOAP, og en Tjeneste er defineret med en WSDL. REST Geonøgler, RestGeokeys, er et REST API med JSON som udvekslingsformat. Dvs. RestGeokeys er en Tjeneste i Kortforsyningen, som tilgås med http GET-forespørgsler med parametre i URL en.

16 16 Geonøgler Classic omfatter en række Tjenester, der i stil med RestGeokeys tilgås med http GET-forespørgsler med parametre i URL en. GeoSearch er en geonøgle, som tilbyder fonetisk søgning. Begrebet meta-tjenester dækker over funktioner i Kortforsyningen, der bl.a. kan benyttes i forbindelse med brugerstyring. To funktioner er væsentlige for brugen af Kortforsyningen: GetTicket og GetServices. Med GetTicket kan man få en ticket (3 hexadecimal kode), som man kan benytte til at identificere sig over for Kortforsyningen uden risiko for at afsløre login og password. Dette benyttes ofte i web-applikationer tilgængelige for alle på internettet. Med GetServices kan man få en liste over de Tjenester, som man har adgang til. Fordeling af forespørgsler Fordelingen af forespørgsler på de forskellige tjenestetyper er angivet og illustreret i nedenstående tabel og figur. WCS er undtaget, da den kun har begrænset udbredelse, og tallene er afrundet. GEO dækker over samtlige geonøgler. Tjenestetype Andel af forespørgsler WMS (raster) 4,5 % WMS (vektor) 7,5 % WMTS 40 % GEO 7 % WFS % META 1 % WMS (raster) WMS (vektor) WMTS GEO WFS META Fordelingen er en vurdering ud fra forbrugsstatistik for de første 10 måneder af 013. Omtrentlig fordeling mellem forskellige tjenestetyper i november måned for de seneste fem år er angivet i nedenstående tabel.

17 17 Tjenestetype Nov. 009 Nov. 010 Nov. 011 Nov. 01 Nov. 013 WMS (raster) 76,4 % 79,8 % 78, % 47,0 % 38,1 % WMS (vektor) 9,7 % 6, % 10,9 % 8,8 % 9,3 % WMTS - 0, % 1,0 % 3, % 44,1 % GEO 6,0 % 8,7 % 6,0 % 7,4 % 4,9 % WFS 6,1 %, %,1 %,1 %, % META 1,8 % 0,9 % 1,8 %,5 % 1,3 % Tal for fordeling er behæftet med usikkerhed. Forbrugsmønsteret varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenesteliste Kortforsyningen udbyder en lang række forskellige Tjenester i ovenstående tjenestetyper. En fortegnelse kan findes på Der er Tjenester til fri brug, som man kan få adgang til ved at oprette en bruger på og der er Tjenester, som kræver en aftale med Geodatastyrelsen. Nedenstående tabel indeholder de på udbudstidspunktet registrerede web-tjenester i Kortforsyningen, som skønnes relevante for distribution af Geodatastyrelsens data. Det understreges, at fortegnelsen ikke er endelig og skal afklares nærmere ved konsolidering. Midlertidige testtjenester og Tjenester, som benyttes internt i Geodatastyrelsen, er ikke med i fortegnelsen. Forventet omfang af Tjenester ved konsolidering er beskrevet senere. Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (vektor) au_inspire Landinddelinger WMS (vektor) cp_inspire Matrikeldata WMS (vektor) dagi Landindelinger WMS (raster) ddoland_006_5cm Øvrige WMS (raster) ddoland_006_40cm Øvrige WMS (raster) ddoland_008_0cm Øvrige WMS (raster) dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMS (vektor) digdag Landindelinger WMS (raster) ftopo FTK - Færøerne Topografiske Kortværk WMS (vektor) gn_inspire Stednavne WMS (raster) gtopo GTK - Grønlands Topografiske Kortværk WMS (vektor) hy_inspire Øvrige WMS (vektor) mat Matrikeldata WMS (raster) orto_foraar Grundlæggende landkortdata WMS (raster) orto_sommer_010 Øvrige WMS (raster) orto_sommer_01 Øvrige WMS (raster) print_topo100 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk

18 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (raster) print_topo100_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo0_hoeje_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo0_lave_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo5 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) print_topo5_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo4cm_1953_1976 Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo4cm_1980_001 Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo50 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) print_topo50_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) print_topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMS (vektor) servitut Matrikeldata WMS (vektor) soe_enc Søkort WMS (vektor) soe_enc_primar Søkort WMS (vektor) tn_inspire Øvrige WMS (raster) topo100 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo100_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo0_lave_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo5 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo5_historik Historiske kort georefererede WMS (raster) topo5_preussen_maalebordsblade Historiske kort georefererede WMS (raster) topo4cm_1953_1976 Historiske kort georefererede WMS (raster) topo4cm_1980_001 Historiske kort georefererede WMS (raster) topo50 DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (raster) topo50_historik Historiske kort georefererede 18

19 19 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori WMS (raster) topo_basis DTK - Danmarks Topografiske Kortværk WMS (vektor) topo_fot Grundlæggende landkortdata WMS (vektor) topo_geo Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_test Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_vd Aktuelle topografiske kort WMS (raster) topo_skaermkort_vd_test Aktuelle topografiske kort WMS (vektor) Topomat Aktuelle topografiske kort, matrikeldata Geonøgler (Geosearch) Geosearch Øvrige Geonøgler (REST) RestGeokeys_v Matrikeldata WFS cp_inspire_gml31 Matrikeldata WFS dagi_gml Landindelinger WFS digdag_gml Landindelinger WFS fikspunkt_gml Øvrige WFS mat_gml Matrikeldata WFS mat_gmlsfp Matrikeldata WFS servitut_gml Matrikeldata WFS servitut_gmlsfp Matrikeldata WFS topo_geo_gml Grundlæggende landkortdata WFS topo_geo_gmlsfp Grundlæggende landkortdata WCS dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMTS dhm DHM - Danmarks Højdemodel WMTS orto_foraar Grundlæggende landkortdata WMTS orto_sommer_01 Øvrige WMTS topo_skaermkort Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_daempet Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_graa Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_test Aktuelle topografiske kort WMTS topo_skaermkort_vd Aktuelle topografiske

20 0 Tjenestetype Tjenestenavn Datakategori kort Kortforsyningens switchboards udstiller også Tjenester, der ikke forretningsmæssigt er en del af Kortforsyningen. Disse Tjenester tilgås af forskellige systemer, som driftes af Geodatastyrelsen. Tjenesterne fremgår ikke af ovenstående fortegnelse. Fordelingen af forespørgsler til Kortforsyningens Tjenester varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid, men det forventes, at baggrundskort benyttes mest. Klienter (ofte webbaserede løsninger) kan tilgå almindelige WMS-tjenester ved at spørge efter tiles med GetMap-forespørgsler, selvom tjenesten som sådan ikke bygger på et tile-inddelt kort, og lanceringen af en webbaseret løsning, der benytter en WMS-tjeneste til særlige formål, kan således påvirke fordelingen. I november 013 blev der i alt logget ca. 10 mio. forespørgsler til Kortforsyningen. Fordelingen af forespørgsler på de 5 mest benyttede Tjenester i november 013 fremgår af nedenstående tabel. Fordelingen varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenestetype Tjenestenavn Antal forespørgsler Andel af f. i alt 1 WMS (raster) topo_skaermkort ,50 % WMTS topo_skaermkort ,0 % 3 WMTS topo_skaermkort_vd ,9 % 4 WMS (vektor) mat ,34 % 5 WMS (raster) orto_foraar ,14 % 6 WMTS topo_skaermkort_daempet ,83 % 7 GEO geokeys_v ,43 % 8 WMS (raster) topo ,99 % 9 WFS mat_gml ,67 % 10 WMS (vektor) mat_sldfe ,60 % 11 WMS (raster) topo_skaermkort_vd ,39 % 1 META TICKET ,3 % 13 WMS (vektor) topo_geo3p ,0 % 14 WMTS orto_foraar ,91 % 15 WMS (raster) orto_sommer_ ,88 % 16 WMS (raster) orto_foraar_temp ,7 % 17 GEO RestGeokeys_beta ,70 % 18 WMS (vektor) topo_geo ,63 % 19 GEO dhm_t ,54 % 0 WMTS orto_sommer_ ,40 % 1 WMS (raster) print_topo_skaermkort ,38 % WMS (raster) dhm ,34 % 3 WMTS dhm ,34 % 4 WFS mat_gmlsfp ,34 % 5 WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade ,3 %

21 1 Fordelingen af forespørgsler til de 5 mest benyttede Tjenester i perioden september til december 013 fremgår af nedenstående tabel. I perioden er der i alt logget ca. 438 mio. forespørgsler til Kortforsyningen. Fordelingen varierer fra måned til måned og ændrer sig over tid. Tjenestetype Tjenestenavn Antal forespørgsler Andel af f. i alt 1 WMS (raster) topo_skaermkort ,18 % WMTS topo_skaermkort ,1 % 3 WMTS topo_skaermkort_vd ,3 % 4 WMTS topo_skaermkort_daempet ,09 % 5 WMS (raster) orto_foraar ,9 % 6 WMS (vektor) mat ,99 % 7 GEO geokeys_v ,48 % 8 WMS (raster) topo ,15 % 9 WMS (vektor) mat_sldfe ,45 % 10 WFS mat_gml ,44 % 11 WMS (raster) topo_skaermkort_vd ,3 % 1 META TICKET ,0 % 13 WMS (raster) orto_sommer_ ,04 % 14 WMS (vektor) topo_geo3p ,03 % 15 WMTS orto_foraar ,90 % 16 WMS (raster) dhm ,80 % 17 WMS (raster) print_topo_skaermkort ,65 % 18 WMS (raster) orto_foraar_temp ,63 % 19 WMS (vektor) topo_geo ,63 % 0 GEO dhm_t ,55 % 1 WMTS orto_sommer_ ,39 % WFS mat_gmlsfp ,34 % 3 WMS (raster) topo0_hoeje_maalebordsblade ,31 % 4 GEO geoo ,5 % 5 GEO RestGeokeys_beta ,5 % Konfiguration af tjenester Konfiguration af en Tjeneste i Kortforsyningen består i at sætte Tjenesten op på loadservere og at konfigurere Tjenesten i switchboardet, således at den udstilles via kortforsyningen.kms.dk. Konfiguration af en Tjeneste i switchboardet gøres i switchboardets administrationsinterface. Her oprettes en Tjeneste med navn, tjenestetype og loadservere. Herudover kan der være forhold omkring lag, der kræver ekstra konfiguration, og som regel opretter man et statisk GetCapabilities-svar i en XML-fil for at sikre en ensartet udstilling af Tjenesten uafhængigt af konfigurationen på loadserverne. Oplysningerne bliver gemt i konfigurationsdatabasen, der er fælles for alle switchboardinstanser, og Tjenesten bliver tilgængelig i de enkelte switchboardinstanser ved reinitialisering (genstart). Opsætning af Tjenester på loadserverne afhænger af hvilke GIS-servere, der benyttes.

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Dataleverancer via Kortforsyningen

Dataleverancer via Kortforsyningen Dataleverancer via Kortforsyningen Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Mads Bjørn-Møldrup, Områdechef Leveranceinfrastruktur Agenda Leveranceinfrastruktur Kortforsyningen anno 2013 Adgang til frie geodata På

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Agenda Tiling i Kortforsyningen Baggrund, buzzwords og begreber WMTS (Web

Læs mere

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup GeoRest API Nye geonøgler i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup Hvad er geonøglerne? Geonøglerne er en betegnelse for en række webservice metoder til opslag i GST data. Geonøglernes rolle er ud fra brugeres

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Spatial Suite Bruggergruppemøde Øst Tirsdag den 11. juni 2013. Karsten Pihl, karsten@septima.dk www.septima.dk

Spatial Suite Bruggergruppemøde Øst Tirsdag den 11. juni 2013. Karsten Pihl, karsten@septima.dk www.septima.dk Spatial Suite Bruggergruppemøde Øst Tirsdag den 11. juni 2013 Karsten Pihl, karsten@septima.dk www.septima.dk < 2 > Optimering af svartider i Spatial Suite vha. cache-teknologi Agenda Tiles vs SingleTile

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Introduktion til NemHandel

Introduktion til NemHandel NemHandel i skyen - holdt business casen? Heinrich Clausen HotHouse Cph og Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Introduktion til NemHandel Løftestangen: Bekendtgørelsen fra 2005 om elektronisk regning

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage

INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage Storwize V7000 Unified & SAN Volume Controller (SVC) AT ADMINISTRERE & ÆNDRINGER VÆKST & ÆNDRINGER VÆKST ADMINISTRERE

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

Janich dk. Joomla Case sol.dk. Janich Rasmussen. Freelance Joomla! Professional. janich@gmail.com. Joomladay Danmark 2011

Janich dk. Joomla Case sol.dk. Janich Rasmussen. Freelance Joomla! Professional. janich@gmail.com. Joomladay Danmark 2011 Joomla Case sol.dk Janich Rasmussen Freelance Joomla! Professional Email: Twitter: Web: janich@gmail.com @janichdk janich.dk Joomladay Danmark 2011 Hvad er sol? Infrastruktur Tilført kompleksiteter siden

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

System Center Operations Manager. Heterogen overvågning i praksis

System Center Operations Manager. Heterogen overvågning i praksis System Center Operations Manager Heterogen overvågning i praksis Agenda System Center Operations Manager Heterogen overvågning i praksis Hvad er heterogen overvågning? Metoder Fiktiv case praktiske eksempler

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server MS Windows server 2012 AD, DNS, DHCP, GPO MS Windows server 2008 R2 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver MS Windows server 2003 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver, administrator

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Windows 7. Heine Jeppesen. Principal Consultant / Deployment Team. hje@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1

Windows 7. Heine Jeppesen. Principal Consultant / Deployment Team. hje@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1 Windows 7 Heine Jeppesen Principal Consultant / Deployment Team hje@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1 Hvem er Heine? Konsulent i Globeteam s Deployment team, med fokus på desktop management.

Læs mere

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank. Indholdsfortegnelse Kvikguide

Læs mere

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Få mere ud af dine ITløsninger SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Virkeligheden anno 2011 Der findes en del brugerdatabaser i en typisk mellemstor

Læs mere

Norddjurs Kommune har et moderne IT drift miljø, der ønskes styrket med 4 yderligere servere samt 2 yderligere diskhylder.

Norddjurs Kommune har et moderne IT drift miljø, der ønskes styrket med 4 yderligere servere samt 2 yderligere diskhylder. Norddjurs Kommunes driftsmiljø. Norddjurs Kommune har et moderne IT drift miljø, der ønskes styrket med 4 yderligere servere samt 2 yderligere diskhylder. Drift miljøet er fordelt på 3 lokationer, SITE

Læs mere

Apresa Call Recording

Apresa Call Recording Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte KPI er

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

IBM Storage-virtualisering og Unified Storage

IBM Storage-virtualisering og Unified Storage IBM Storage-virtualisering og Unified Storage Unified og SAN Volume Controller ( SVC ) Udfordringen At administrere vækst og ændringer. Virksomheder oplever voldsomt stigende data- og informationsmængder,

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere