LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP"

Transkript

1 LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP DA

2 Indhold OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 Generel information 6 Tv-apparatets specielle funktioner 7 Modtagelse af digitale kanaler 7 Grundig SCR-system 7 Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 7 Bemærkninger om stillbilleder 8 Tilslutning og forberedelse 8 Tilslutning af antennen og netkablet 9 Isætning af batterierne i fjernbetjeningen 10 Oversigt 10 Tilslutninger på tv-apparatet 11 Betjeningsknapper på tv-apparatet 12 Fjernbetjeningen hovedfunktioner 12 GRUNDIG Stemmestyring 13 Fjernbetjeningen Alle funktioner 14 Indstillinger 14 Første opsætning og indstilling af tvkanaler 14 Vælg af sprog, land og operationstilstand 15 Indstilling af tv-kanaler fra satellit (DVB-S) 17 Indstilling af terrestriske tv-kanaler (DVB-T) 17 Indstilling af tv-kanaler fra kabeludbyderen (DVB-C) 18 Ændring af programtabellen for digitale kanaler 21 Billedindstillinger 22 Lydindstillinger 24 TV - DRIFT 24 Generelle funktioner 25 Zoom-funktion 25 Øko-tilstand 26 Zap-funktion 26 Elektronisk tv-guide 27 Ændring af billedformat 28 INSTALLATION AF NETVÆRK 28 Netværksforbindelse 28 Kabelbaseret netværk 31 Trådløs netværksforbindelse 34 SMART TV 2.0 FUNKTION 34 Smart TV 2.0 Applikationen 37 GRUNDIG Online Store 40 MULTI MEDIA SERVER MODE 40 Afspilning af video-, musik- og billedfiler med hjemmenetværkforbindelse 42 USB-OPTAGELSE 42 Informationer om optagelse og afspilning af tv-programmer 42 Mulige begrænsninger i brug af eksterne datamedier 43 Tilslutning af eksternt datamedie 43 Indstillinger for USB-optagelse 45 Pausere tidsskift programmer 45 Optagelse af programmer 46 Optagelse af forudindstillede programmer 48 Afspilning 48 Sletning af programmer fra optagerliste 49 USB - BETJENING 49 Filformater 50 Tilslutning af eksternt datamedie 50 Fjerne det eksterne datamedie 51 Filbrowseren 51 Indstillinger i USB-setup menuen 52 Grundlæggende afspilningsfunktioner 53 Yderligere afspilningsfunktioner 55 Tekst-tv BETJENING 55 Tilstanden TOP tekst eller FLOF tekst 55 Yderligere funktioner 56 INTERAKTIV PORTAL (HbBTV) 56 Hvad er HbbTV? 56 Ekstra funktioner til videosekvenser 57 Praktiske funktioner 57 Åbning af menuen INDSTILLINGER 57 Sprogindstillinger 58 Indstilling af dato og klokkeslæt 58 Timer-funktioner 59 Indstilling af børnesikring 61 Opdatering af software (OAD) 61 Opdatering af software (online) 61 Gendannelse af standardindstillinger 2 DANSK

3 Indhold BETJENING VED HJÆLP AF EKSTERNE ENHEDER 62 DIGI LINK 62 DIGI LINK-funktioner på dit tv-apparat 63 Betjening af enhed 64 High Definition - HD klar 64 Tilslutningsmuligheder 65 Tilslutning af eksterne apparater 66 Brug af DVD-afspiller, DVD-optager, video-optager eller set-top box 66 Høretelefoner 67 Hi-fi-system 82 INFORMATION 82 Produktdatablad 82 Andre oplysninger 83 Serviceinformation til forhandlere 84 Miljømæssig bemærkning 84 Netværks grænseflader 84 Bemærkninger til produktemballage 85 Fejlfinding 69 BETJENING SOM PC-SKÆRM 69 Tilslutning af en pc 69 Valg af forudindstillinger til pc'en 69 Indstillinger for pc-tilstand 70 Betjening med Common Interface? 70 Hvad er Common Interface? 70 Isætning af CA-modulet 70 Adgangskontrol for CA-modul og smart card 71 Specielle indstillinger 71 Automatisk søgning efter digitale tvkanaler fra en satellitmodtager 72 Manuel søgning efter digitale TV-kanaler fra en satellitmodtager 72 LNB-indstillinger 73 Indstilling af motorantenne (DiSEqC 1.2) 76 Automatisk søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler 77 Manuel søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler 77 Søgning efter analoge tv-kanaler 79 Ændring af gemte analoge kanaler 80 Visning af signalinformation 81 Deaktivere og aktivere HbbTV 81 Deaktivere og aktivere digital tekst-tv DANSK 3

4 OPSÆTNING OG SIKKERHED Læs følgende oplysninger når du sætter dit tv-apparat op. 7 Dette tv-apparat er beregnet til at modtage og vise video- og lydsignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Den ideelle afstand fra seeren til tv-apparatet er fem gange skærmens diagonal størrelse. 7 Lys udefra, der falder ind på skærmen, forringer billedkvaliteten. 7 For at sikre, at enheden altid er tilstrækkelig ventileret, sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem tv-apparatet og nærstående møbler. 7 Tv-apparatet er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du bruger det udendørs, bør du sikre, at det er beskyttet mod fugt såsom vanddråber eller -sprøjt. Udsæt aldrig tv-apparatet for nogen form for fugt. 7 Placer ikke beholdere, som f.eks. vaser på tvapparatet, da de kan spilde væske, og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. 7 Placer apparatet på en hård, plan overflade. 7 Placer ikke genstande, som f.eks. aviser, på tv-apparatet, eller duge eller lignende genstande nedenunder det. 7 Placer ikke tv-apparatet i nærheden af varmeenheder eller i direkte sollys, da dette vil påvirke afkølingen. 7 Ophobet varme kan være farlig og reducerer tv-apparatets levetid. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal en specialist fjerne smudsaflejringer i apparatet med jævne mellemrum. 7 Åbn under ingen omstændigheder tv-apparatet. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert behandling. 7 Sørg for, at strømledningen eller strømforsyningsenheden (hvis leveret) ikke er beskadiget. 7 Betjen kun tv-apparatet udstyret med strømfrosyning/netledning. 7 Tordenvejr udgør en fare for alt elektrisk udstyr. Selvom tv-apparatet er slukket, kan det blive beskadiget af et lynnedslag i el-nettet eller antennekablet. Træk altid stikket og antennestikket ud i uvejr. 7 Anvend en fugtig, blød klud til at rense skærmen. Brug ikke vand med sæbe eller vaskemidler. 7 Rengør kun tv-apparatets kabinet med den medfølgende klud. Brug ikke vand med sæbe eller vaskemidler. 7 Når du skal vælge, hvor du vil anbringe apparatet, så husk, at møblernes overflader ofte er belagt med forskellige typer lak og plast. Mange af dem indeholder kemiske tilsætningsstoffer, der kan forårsage korrosion på apparatets fod og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Skærmen på dit LCD/LED tv opfylder de højeste kvalitetsstandarder og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af, at tv-apparatet er fremstillet med stor omhyggelighed, er det af forskellige årsager umuligt fuldstændigt at udelukke muligheden for, at nogle pixels kan være defekte. Forudsat at de ikke overskrider grænseværdierne i DIN-normen, kan denne type pixelfejl ikke betragtes som en defekt defineret i garantien. 7 Hold åben ild, som f.eks. stearinlys, væk fra tv-apparatet for at undgå risiko for brand. 4 DANSK

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Andet udstyr skal slukkes inden det tilsluttes. 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Sørg for, at stikket er frit tilgængeligt. 7 Hold så vidt muligt tv-apparatet væk fra følgende enheder: mobiltelefon, mikroovn og andre apparater, som anvende højfrekvens radiobølger. Ellers kan tv-apparatet få funktionsfejl pga. interferens fra radiobølger. 7 Udsat ikke batterierne for overdreven varme, som for eksempel direkte sollys, ild, osv. 7 Bland ikke gamle batterier med nye. 7 Udskift kun brugte batterier med dem, der er af samme model og har samme værdi og egenskaber. 7 Ved at sikre korrekt bortskaffelse af disse batterier, vil du bidrage til forebyggelse af potentielle farer for miljøet og menneskers sundhed, der måtte opstå som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse af batterierne. 7 Advarsel til produtemballage: Emballagen fra dit produkt kan genbruges. Sørg for, at emballage af dit produkt bortskaffes særskilt i overensstemmelse med de regler fastsat af de lokale myndigheder for at få de emballagematerialer, der indgår i det miljøvenlige genbrug. Advarsel: 7 Hvis du ønsker at bruge en vægkonsol til dit tv, skal du læse monteringsvejledningen til vægkonsollen omhyggeligt, eller bede en specialist til at montere den for dig. 7 Når du køber en vægkonsol, skal du sikre at alle de nødvendige fastgørelsespunkter på tv-apparatet også findes på vægkonsollen, og at de alle bruges når det monteres. DANSK 5

6 Generel information Tv-apparatets specielle funktioner 7 Du kan modtage og se digitale tv-kanaler (via DVB-S, DVB-T og DVB-C) inklusive High Definition-programmer (HD). Modtagelse af digitale tv-kanaler i HD-kvalitet er dog i øjeblikket begrænset til nogle få europæiske lande. 7 Selv om dette tv-apparat er i overensstemmelse med de aktuelle DVB-S, DVB-T og DVB-C-standarder (status: august 2010), kan kompatibiliteten med de kommende DVB-S satellittransmissioner samt terrestriske DVB-T og DVB-C - kabelprogrammer ikke garanteres. 7 Dit tv-apparat kan modtage og vise alle analoge og ikke-kodede digitale tv-kanaler. Tv-apparatet er også udstyret med digital og analog modtager. 7 Den elektroniske tv-guide (kun for digitale stationer) giver dig meddelelse om alle ændringer i tidsplanen med kort varsel, og viser en oversigt over alle stationens tidsplaner for de kommende dage. Detaljerede oplysninger om de individuelle tv-programmer - hvis dette udbydes af tv-stationen - er også tilgængelige i den elektroniske programguide. 7 Du kan tilslutte forskellige datamedier, for eksempel en ekstern harddisk, et USB-memory stick eller et digitalt kamera til USB-stikket. Ved at bruge browseren, kan du vælge og afspille de filformater, du ønsker (for eksempel, MP4-, MP3- eller JPEG-data). 7 Med tidsskiftsfunktionen kan du hurtigt og nemt pausere et program ved hjælp af fjernbetjeningen og genoptage det senere. Programmet optages på et eksternt datamedie. 7 Du kan optage enhver digital tv-kanal. Tv-kanalerne konverteres af tv-apparatet og kan gemmes på det eksterne datamedie, der er tilsluttet USB-stikket. De gemte programmer kan hentes og afspilles fra et arkiv på det eksterne datamedie til enhver tid. Du kan også spille et program fra arkivet mens du optager et andet program. Yderligere informationer om optagelse og afspilning af tv-programmer findes på side <?>. 7 Smart TV 2.0 -funktion giver dig internetapplikationer på tv, når apparatet er sluttet til internet. Du kan surfe på websiderne, du kan besøge populære video-og fotodelingsssider samt sociale netværk med disse applikationer. 7 Trådløs USB-tastatur og mus-support i webbrowseren gør det nemmere for brugeren at surfe på internetsiderne. 7 DLNA-funktionen giver dig mulighed for at bruge et kabelbaseret eller trådløst lokalt netværk og få adgang til de ting, du har optaget med gængse DLNA-kompatible enheder, såsom en pc, mobiltelefon eller NAS (netværksharddisk), der alle fungerer som DMS (Digital Medial Server). Når DLNAapplikation er started, kan du takket være DMR-funktion automatisk starte og stoppe medieafspilning på enheder med DMC-funktion. 7 Enheder, der indeholder og betjener video-, musik- eller billedfiler, kaldes server. Dette fjernsyn modtager video-, musik- og billedfiler fra serveren gennem hjemmenetværk, der giver dig mulighed til at afspille disse medier, selv om dit fjernsyn er placeret i et andet rum end serveren. En DLNA-kompatibel enhed, såsom pc, mobiltelefon, NAS eller en NASlignede enhed, der fungerer som en DMS (Digital Media Server), er nødvendig for at bruge hjemmenetværk. 6 DANSK

7 Generel information Modtagelse af digitale kanaler 7 Du skal have en satellitantenne for at modtage digitale satellitkanaler (DVB-S). 7 Du skal have en digital tagantenne eller indendørs antenne (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning) for at modtage digitale tv-kanaler (DVB-T). 7 Hvis du ønsker at modtage digitale tv-kanaler via dit kabelsystem (DVB-C), skal antennekablet tilsluttes tv-apparatet. 7 I modsætning til analoge udsendelser, har ikke alle stationer deres egen transmissionsfrekvens. I stedet for er adskillige stationer grupperet i det, som kaldes buketter, regional eller nationalt. Du finder de aktuelle sendeoplysninger på tekst-tv fra forskellige tv-stationer, eller se i en tv-guide eller på internettet. 7 Forskellige digitale tv-kanaler fra private stationer er kodede (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Modtagelse af disse kanaler og optagelsesog afspilningsfunktioner er kun mulige med en passende CI-modul og et SmartCard. Kontakt din specialforhandler. En række kanaler, der er tilgængelige fra statslige tv-stationer, bliver ikke kodet og kan modtages uden et SmartCard. Grundig SCR-system 7 Dit tv understøtter SCR-system (Satellite Channel Router). Hvis din antenne er udstyret med en Singel Cable Distribution multiswitch, kan alle tv-apparater tilsluttet antennen modtage tvkanalerne selvstændigt. Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 7 Følgende informationer hjælper dig med at beskytte miljøet og spare penge. 7 Hvis tv-apparatet ikke skal bruges i flere dage, bør hovedstrømmen kobles fra af miljø- og sikkerhedsmæssige årsager. På denne måde bruger fjernsynet ingen strøm. 7 Hvis tv-apparatet er udstyret med en hovedafbryder, skal den bruges til at slukke for fjernsynet. Strømforbruget vil dermed blive reduceret til 0 W. 7 I standby-tilstand er strømforbruget meget lavt. Nogle funktioner (f.eks. automatisk tænding eller slukning og timer-funktion) kræver at sætte tv-apparatet i standby-tilstand. 7 Tv-apparatet forbruger mindre strøm, når lysstyrken reduceres. Bemærkninger om stillbilleder Når du ser det samme billede i lang tid på skærmen, kan et stillbillede blive svagt i baggrunden. Svage billeder i baggrunden stammer fra LCD/ LED-teknologi og kræver ingen reparation. For at undgå sådanne tilfælde og/eller minimere påvirkningen, kan du følge de tips, der angives nedenfor. 7 Lad ikke det samme tv-kanal stå på skærmen i meget lang tid. Kanalernes logoer kan forårsage denne situation. 7 Lad ikke billeder, som ikke fylder hele skærmen, at forblive konstant på skærmen. Hvis de ikke transmitteres i fuld skærmformat af tvselskabet, kan du konvertere billeder til fuld skærm ved at skifte billedformat. 7 Højere lysstyrke og/eller kontrast vil få de hændelser til at optræde hurtigere. Derfor anbefaler vi, at du ser dit tv med den laveste lysstyrke og kontrast. DANSK 7

8 TIlSluTnInG og forberedelse Tilslutning af antennen og netkablet For at modtage satellitkanaler (DVB-S), slut satellitantennekablet til antennestikket»satellit«på tv-apparatet. Og/eller: 2a For at modtage terrestriske digitale udsendelser (DVB-T) sættes kablet fra tagantennen eller indendørs antennen (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning) i antennestikket»ant In«på tv-apparatet; eller 2b For at modtage digitale kabelkanaler (DVB-C), slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet; eller 2c For at modtage analoge tv-kanaler, slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet bemærk: 7 Når du tilslutter en indendørs antenne, er du måske nødt til at prøve den af i forskellige positioner indtil du får den bedste modtagelse. 3 Sæt netledningen i stikkontakten. bemærk: 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Brug ikke et adapter-stik eller en forlængerledning, der ikke opfylder de gældende sikkerhedsstandarder. Pil ikke ved strømledningen. 8 dansk

9 Tilslutning og forberedelse Isætning af batterierne i fjernbetjeningen Miljømæssig bemærkning 7 Symbolet på genopladelig(e) batteri(er) eller på emballagen betyder, at batterierne ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I nogle genopladelige batterier kan symbolet ledsages af et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,0004 % bly. Batterier, inklusive batterier der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Bortskaf altid brugte batterier i overensstemmelse med de lokale, miljømæssige regulativer. Du bør følge de lokale bestemmelser og retningslinjer for bortskaffelse. 1 Åbn batterirummet ved at fjerne dækslet. 2 Isæt batterierne (2 x 1.5 V mikro for eksempel R03 eller AAA). Husk at sætte batterierne i, så polerne vender rigtigt i batterirummets bund. 3 Luk batterirummet. 7 Hvis tv-apparatet ikke længere reagerer korrekt på fjernbetjeningens kommandoer, kan batterierne være afladede. Husk at fjerne brugte batterier. 7 Producenten hæfter ikke for skader forårsaget af brugte eller lækkede batterier. DANSK 9

10 oversigt Tilslutninger på tv-apparatet av1 / S-vhS KomPonEnT Y Pb Pr l R optic out SCART-stik (CVBS-signal, RGB-signal); Video- og lyd-stik til S-videokamera. Stikke til videosignaler (YUVsignal). Stikke til lydsignaler (YUV-signal). Stil til lydudgang (optisk) til PCM/AC3 signaler. Til tilslutning af digitale AV-forstærkere eller AVmodtagere. audio out l R Stikke til lydudgang. audio Stik til lydindgang til en pc. Pc-In VGA-stik, videoindgang til pc. SaTEllIT Antennestik til satellitantennen (DVB-S). ant In Antennestik for en DVB-T, DVB-C og analog antenne. hdmi2 (arc) HDMI-stik, audio/video-indgang. hdmi3 HDMI-stik, audio/video-indgang. 10 dansk

11 Oversigt HDMI4 USB2 (HDD) LAN U AV2 Video L R USB1 HDMI1 CI HDMI-stik, audio/video-indgang. USB-stil til eksternt datamedie og PVR funktion; Trådløst tastatur, museport. Netværkskablets tilslutningsstik. Hovedtelefonens jackstik (3,5 mm jackstik); Stikke til lydudgang. Video-stik til videokamera Audio -stik til videokamera. USB-stik til eksternt datamedie uden egen strømforsynin og PVR-funktion; Trodløst tastatur, museport. HDMI-stik, audio/video-indgang. Common Interface-slot. Betjeningsknapper på tv-apparatet ON OFF Strømknap, Tænder for tv-apparatet og sætter det tilbage på standby. 8/I Tænder for tv-apparatet og sætter det tilbage på standby V V+ Justerer lydstyrken; vælger menufunktioner. MENU Åbner menuen. Vælg en menu med»p+«eller»p «. Aktivér funktionen med»v+«. Bekræft funktionen med»v+«eller»v «. Tryk på»menu«for at afslutte. M Åbner de forvalgte AV-kanaler. I menuen trykkes på»p+«eller»p «for at vælge, og derefter på» «for at bekræfte. P P+ Tænder tv-apparatet fra standby; vælger kanaler i trin; Vælger funktion i menuen. DANSK 11

12 oversigt fjernbetjeningen hovedfunktioner Tænder fra standby; Vælger kanal direkte. Vælger kanallisten (»Alle«,»FAV 1«til»FAV 4«). Tænder og slukker (standby). Skifter mellem tekst-tv og tv-tilstand. Viser information. Åbner hovedmenuen. Åbner kanallisten. Åbner menuen TOOLS. Åbner/lukker kontrolmenuen, når der afspilles en fil i DLNA-menuen. Regulerer lydstyrken. Dæmpning. Optagelse, afspilning, pause og stop (kun digitale tv-kanaler) på/fra et eksternt datamedie. Åbner og lukker quick Appsmenuen. Zappe-funktion; skifter et menuniveau tilbage. Åbner den elektroniske tvguide. Åbner menu for AV-kanaler og USB-enhed. Vælg derefter ved hjælp af»v«,»<«,»>«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Tænder fra standby; Vælger kanaler trinvis. Åbner»PRnP«-menuen. navigation i menuerne Flytter markøren op og ned i menuerne. Flytter markøren til venstre og til højre i menuerne. Aktiverer forskellige funktioner og gemmer funktioner/ indstillinger. GRundIG Stemmestyring Som et alternativ til den medfølgende fjernbetjening kan du også betjene dit tv med den nye GRUNDIG "Stemmestyring". Dit tv betjenes ved hjælp af simple talekommandoer.. Yderligere oplysninger om GRUNDIG "Stemmestyring" er tilgængelig hos din forhandler. 12 dansk

13 Oversigt Fjernbetjeningen Alle funktioner (rød) (grøn) (gul) (blå) Vælger sider i tekst-tv; Vælger/aktiverer forskellige funktioner i menuerne. 5 Vælger forskellige lydindstillinger. Vælger forrige nummer/næste billede i filbrowseren. 6 Opdaterer en side på tekst-tv. Vælger næste nummer/billede i filbrowseren. 3 Sidestop på tekst-tv; Starter en hurtig tilbagesøgning i filbrowseren. 4 Viser svar på tekst-tv; Starter en hurtig søgning fremad i filbrowseren. Starter optagelsen (kun for digitale tv-kanaler, optagelsen foregår på et eksternt datamedie). 8 Starter afspilning af et program fra et eksternt datamedie; Gentager et optaget program; Starter afspilning i DLNA-menu.! Fryser billedet, hvis ingen eksterne datamedier er tilsluttet; Afspilningspause; Tidsskift-tilstand (kun for digitale tv-kanaler og kun via eksternt datamedie); Sætter filen, der afspilles i DLNAmenu, på pause. 7 Afslutter afspilning af et program fra et eksternt datamedie; Afslutter en optagelse eller afspilning i tidsskift-tilstand; Opdeler skærmbilledet på tekst-tv; Afslutter afspilning i DLNA-menu. Vælger forskellige audio-sprog (kun for digitale tv-kanaler) Vælger forskellige undertekster (kun for digitale tv-kanaler) 7 Dit tv understøtter fjernkontrolfunktion for Apple iphones og Android telefoner. Afhængig af funktioner på dit tv, kan du styre tv'et gennem din telefon efter at have downloadet gratis applikation»grundig TV Remote«fra Apple App Store eller Google Play (Android Market) og installér den på Apple iphone/android telefonen. DANSK 13

14 Indstillinger Første opsætning og indstilling af tv-kanaler -Tv-apparatet er udstyret med en automatisk kanalsøgning, der foretager søgning efter satellitkanaler (DVB-S), terrestriske kanaler (DVB-T), kabelkanaler (DVB-C) og analoge kanaler. Du starter søgningen og tv-kanalerne bliver lagret i forskellige programtabeller. Efterfølgende kan du sortere kanalerne i programtabellerne. Forskellige indstillinger Afhængig af typen af den tilsluttede antenne, kan du vælge, hvilke kanaler du ønsker apparatet at søge efter. 7 Indstilling af digitale kanaler fra satellitmodtageren, fra side <?>. Der er to muligheder for søgning: grundlæggende installation, der forudindstiller et standardvalg, dvs. fra satellit Astra 19.2 East. Der skal kun startes søgningen; professionel installation, der tillader at foretage alle nødvendige indstillinger og parametre for dit modtagersystem. 7 Indstilling af terrestriske kanaler, på side <?>. 7 Indstilling af digitale kanaler fra kabeludbyderen, på side <?>. 7 Indstilling af analoge kanaler, i afsnittet "Specielle funktioner", begynder på side <?>. 7 Yderligere indstillinger af digitale tv-kanaler efter den første opsætning kan også findes i afsnittet Specielle funktioner, begynder på side <?>. 7 Udfør sprog- og landevalg for alle typer og gå til det relevante afsnit. Vælg af sprog, land og operationstilstand 1 Sæt tv'et på standby med knappen»on OFF«. 2 Tænd tv'et fra standby med»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-«. Under første opsætning vil»installationsguide«blive vist på skærmen. Hjælp: 7 Hvis denne menu ikke bliver vist, gendan standardindstillinger (se side <?>). 3 Vælg menusproget med»<«,»>«,»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. 4 Vælg tilstanden med»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. Indstillinger anvendt i»hjemmeindst.«bidrager til energibesparelser. Alternativt kan menupunktet»shop-modus«vælges, som forhandleren kan bruge til at påvise enhedens funktioner. 7 Afslut»Shop-Modus«ved at gendanne tv-apparatets standardindstillinger (se side <?>). 5 Vælg landet, tv-apparatet arbejder i, med»<«,»>«,»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»Kildeindst.«vises med markeret linje»tilslutningstype«. 7 Du finder beskrivelsen af indstillinger af tvkanaler efter eget valg - afhængig af den tilsluttede antenne - i de følgende afsnit. 14 DANSK

15 IndSTIllInGER Indstilling af tv-kanaler fra satellit (dvb-s) Der er to muligheder for at indstille digitale satellitkanaler. a Nem installation, der pre-konfigurerer alle antenneindstillinger for satellitkanaler på Astra 19.2 East. b Avanceret installation kan bruges, hvis du ønsker at modtage satellitkanaler fra forskellige satellitter. For at gøre dette, skal du foretage antenneindstillinger (Satellit, LNB-power, LNB-type, DISEqC-tilstand, LNB-valg) for de valgte satellitter. nem installation 1 I»Kilde Ops.«- menu, i linjen»tilslutningstype«, vælg»satellit«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»nem installation«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Andre menupunkter bliver vist, satellitten Astra 19.2 East er forudindstillet. 3 Start scanning med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. bemærk: 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»menu«. avanceret installation 1 I»Kilde Ops.«- menu, i linjen»tilslutningstype«, vælg»satellit«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»avanceret installation«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen vises på skærmen. Satellit Transponder LNB type LNB-power DISEqC- tilstand LNB valg Kvalitet Signalstyrke INSTALLATION ANTENNEINDSTILLINGER Afslut Tilbage ASTRA 19,2,E Dårlig Normal MHz H Universal Off Off Off God Autom. Søgning Manuel søgning :46 3 Vælg linjen»satellit«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»VÆLG SATELLIT«vises. Vælg satellitten med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. bemærk: 7 Indstillingen i linjen»transponder«er ikke nødvendig i den automatiske scanning. 4 Vælg linjen»lnb-power«med»v«eller»λ«. Afhængig af typen af LNB, indstil LNB strømforsyning til»13/18 V«eller»14/19 V«med»<«eller»>«. 5 Vælg linjen»lnb-type«med»v«eller»λ«. Vælg den installerede type af LNB med»<«eller»>«. dansk 15

16 IndSTIllInGER Vælg linjen»diseqc-tilstand«med»v«eller»λ«. Vælg»DiSEqC 1.0«eller»DiSEqC 1.1«i overensstemmelse med det eksisterende antennesystem med»<«eller»>«. DiSEqC 1.0 giver mulighed til at modtage op til fire satellitter samtidigt. DiSEqC 1.1 giver mulighed til at modtage op til 16 satellitter samtidigt. 7 Vælg linjen»lnb valg«med»v«eller»λ«. Vælg indstillingen for de respektive satellitter med»<«eller»>«. 8 Efter indstillingen af satellitten, skift til menuen»automatisk KANALSØGNING«med» «(rød). Tilslutningstype Brugervalg KILDE OPS. Vælg satellit Scanningstilstand Servicetype Netværkssøgn. AUTOMATISK KANALSØGNING Afslut Tilbage Satellit Andet ASTRA 19,2,E Fri + Scramble Alt Off Start søgning :46 9 Vælg linjen»scanningstilstand«med»v«eller»λ«. Vælg scanningstilstanden med»<«eller»>«(for ikke-kodede kanaler, kun for kodede kanaler, eller for begge). 10 Vælg linjen»service Type«med»v«eller»Λ«. Brug»<«eller»>«for at vælge, om du kun vil søge efter tv-kanaler (tv), kun radiostationer (radio), eller begge (radio + tv). bemærk: 7 Det er muligt, at nogle tv-kanaler (transpondere) ikke kan findes. Dette skyldes en ændring i satellitparametre fra tv-selskabet, f.eks. nye kanaler er blevet tilføjet. Indstil»Netværkssøgning«til»Til«. 11 Start scanningen med» «(rød). Menuen»Result.«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. bemærk: 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»menu«. 12 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. bemærk: 7 Hvis andre tv-kanaler indstilles fra en anden satellit, gør følgende: Åbn menuen med»menu«, vælg linjen»kilde OPS.«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Vælg derefter linjen»automatisk Kanalsøgning«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Bekræft linjen»vælg satellit«med»ok«og vælg den foretrukne satellit med»v«,»λ«,»<«eller»>«. Start scanning med» «(rød). Fortsæt justeringen fra trin 7 i afsnittet. bemærk: 7 Før optagelse af HD-kanaler, undersøg signalkvalitet- og styrke, se afsnit "Visning af signalinformation" på side <?>. Hvis niveauet vises i grønt, kan du optage HDkanaler uden nogen problemer. 16 dansk

17 Indstillinger Indstilling af terrestriske tvkanaler (DVB-T) 1 I»Kilde Ops.«- menu, i linjen»tilslutningstype«, vælg»luft«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»scantype«med»v«eller»λ«. Brug»<«eller»>«til at indstille den nødvendige scanningstype:»dtv«, scanning efter digitale tv-kanaler;»atv«, scanning efter analoge tv-kanaler;»atv & DTV«, scanning efter analoge og digitale tv-kanaler. Advarsel: 7 Antennens strømforsyning (5V ) må kun tændes hvis antennen reelt er en aktiv indendørs antenne med en signalforstærker og den ikke allerede forsynes med strøm via et netstik (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsage en kortslutning og uoprettelig skade på din antenne. 3 Vælg linjen»aktiv antenne«med»v«eller»λ«. Tænd for strømmen til antennen med»<«eller»>«(»til«). 4 Start scanning med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»menu«. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 7 Før optagelse af HD-kanaler, undersøg signalkvalitet- og styrke, se afsnit "Visning af signalinformation" på side <?>. Hvis niveauet vises i grønt, kan du optage HDkanaler uden nogen problemer. Indstilling af tv-kanaler fra kabeludbyderen (DVB-C) 1 I menuen»kilde Ops.«, i linjen»tilslutningstype«, vælg»kabel«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»scantype«med»v«eller»λ«. Brug»<«eller»>«til at indstille den nødvendige scanningstype:»dtv«, scanning efter digitale tv-kanaler;»atv«, scanning efter analoge tv-kanaler;»atv & DTV«, scanning efter analoge og digitale tv-kanaler. 3 Vælg linjen»kabelscan.-type«med»v«eller»λ«. Vælg ønskede indstilling (»Hurtig«eller»Fuld«) med»<«eller»>«. Søgefunktionen»Hurtig«indstiller kanalerne efter informationer givet af din kabeludbyder i transmissionssignalet. Hvis optionen»fuld«er valgt, vil hele frekvensområdet blive scannet. Søgningen kan tage lang tid med denne option. Dette valg anbefales, hvis din kabeludbyder ikke understøtter scanningstypen»hurtig«. 7 Du kan fremskynde søgningen. Til dette har du brug for informationer om frekvens og netværk-id. Du kan få disse oplysninger fra din kabeludbyder eller finde det i fora på internettet. 4 Start scanning med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»menu«. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 7 Før optagelse af HD-kanaler, undersøg signalkvalitet- og styrke, se afsnit "Visning af signalinformation" på side 1 Hvis niveauet vises i grønt, kan du optage HD-kanaler uden nogen problemer. DANSK 17

18 IndSTIllInGER Ændring af programtabellen fordigitale kanaler Kanaler, der bliver fundet under scanningen, gemmes i»programtabel«. Du kan slette kanalerne, du ikke længere bruger fra programtabellem, du kan sortere kanalerne i programtabellen og låse enkelte kanaler (børnesikring). Du kan også føje kanaler til favoritlisten; yderligere kan du ændre rækkefølgen af kanaler i favoritlisten. Med» «(grøn) kan du vise kanaler, der tilhører et enkelt netværk. Gå til næste side i programtabellen med»p+«og til den forrige side med»p-«. Med» «(gul) kan du åbne»list STYRING«inde i programtabellen. I denne listestyring kan du oprette din egen liste over foretrukne. Med» «(blå) kan du sortere kanalerne efter forskellige kriterier. valg af kanallister 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg menuen»kilde OPS.«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»KILDE OPS.«vises. 3 Vælg linjen»programtabel«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»PROGRAMTABEL«vises på skærmen. vigtigt: 7 Programtabel og favoritlisten gemmes separat efter forskellige inputkilder (satellit, kabel, luft). 7 Når du åbner programtabel, vil den respektive kanalliste for den aktuelle inputkilde blive vist på skærmen. bemærk: 7 Hvis programtabellen vises som tilføjet kanalnavnet, skal du bruge en CI-modul og et SmartCard for at kunne se disse kanaler. 7 Da de modtagne datakanaler ikke vises i programtabellen, kan antal kanaler vist i programtabellen være mindre end INSTALLATION PROGRAM TABEL 1 Das Erste HD Netværk ALL DTV HD MPEG ASTRA 19.2SDgr Service ALLE 1 Das Erste HD DTV 2 ZDF HD DTV 3 arte HD DTV 4 N24 DTV 5 Einsfestival DTV 6 EinsPlus DTV 7 arte DTV 8 Phoenix DTV 9 Test-R DTV 10 ANIXE HD DTV 11 HD 1 DTV 12 Life DTV 13 Film DTV 14 Promo DTV 15 Sport1 DTV 16 TV Sport DTV 17 Sat.8 DTV 18 SKY DTV 19 TV6 DTV 20 TV5 DTV Rediger Netværk Føj til Foretrukne Sort Afslut Tilbage Vælg favorit 18 dansk

19 Indstillinger Sletning af kanaler 1 I menuen»programtabel«, vælg redigeringstilstand ved at trykke på» «(rød). 2 Vælg den tv-kanal, der skal slettes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på» «(gul) for at slette. 7 Du kan slette alle kanaler med» «(blå). 3 Bekræft sletningen med» «(grøn); eller annuller sletningen med» «(rød); 4 Luk programtabellen med»menu«. Ændring af rækkefølgen af kanaler i programtabellen (kun satellitkanaler) 1 I menuen»programtabel«, vælg redigeringstilstand ved at trykke på» «(rød). 2 Vælg den kanal, der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og markér den med» «(rød). 3 Flyt kanalen til den nye position med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. 7 Gentag trin 2 og 3 hvis du ønsker at flytte andre kanaler. 4 Luk programtabellen med»menu«. Sortering af kanaler i programtabellen (kun satellitkanaler) Du kan sortere kanalernes rækkefølge i programtabellen efter forskellige kriterier: i rækkefølge efter satellit, alfabetisk eller efter kodede/ gratis kanaler. 1 I menuen»programtabel«, vælg sorteringstilstand ved at trykke på» «(blå). 2 Vælg sorteringskriterier med» «(rød),» «(grøn) eller» «(gul). 3 Luk programtabellen med»menu«. Udeladelse af kanaler Du kan fremhæve tv-kanaler, du ønsker at springe over, ved at vælge dem med»λ«eller»v«. Det er stadig muligt at vælge med taltasterne. 1 I menuen»programtabel«, skift til listevisning med» «(gul). 2 Vælg en foretrukne kanal med»v«eller»λ«. 3 Vælg kolonnen Spring over med»<«eller»>«og brug»ok«for at markere kanalen. Kanalen er fremhævet med» «. 4 Luk programtabellen med»menu«. 7 Kanalerne kan også genaktiveres. Vælg kanalen med»v«eller»λ«, vælg derefter kolonnen»spring over«og genaktiver kanalen med»ok«. Oprettelse af en liste med foretrukne kanaler Du kan gemme dine foretrukne kanaler i op til fire lister (FAV1 til FAV4). 7 Listen med foretrukne kanaler skal oprettes separat for hver inputkilde (satellit, kabel og luft). 7 Du kan vælge favoritlisten ved at trykke på»fav«. 1 I menuen»programtabel«, skift til listevisning med» «(gul). 2 Vælg kanalen med»v«eller»λ«. 3 Skub kanalen ind i liste 1 til 4 med»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. Positionen i favoritlisten er markeret med» «. Du kan indsætte den samme kanal til mere end en favoritliste. Hver favoritliste kan indeholde op til 255 kanaler. DANSK 19

20 Indstillinger Kanaler kan også slettes fra favoritlister. Vælg den kanal, der ska slettes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at slette den. 7 Når du sletter en kanal fra favoritlisten, vil listen blive opdateret. 4 Luk programtabellen med»menu«. Sortering af kanaler i favoritlisten Du kan ændre rækkefølgen af kanalerne i favoritlisten. 1 I menuen»programtabel«, vælg favoritlisten»1«til»4«. 2 Vælg den kanal, der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og markér den med» «(rød). 3 Flyt kanalen til den nye position med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. 7 Gentag trin 2 og 3 hvis du ønsker at ændre andre kanaler inde i den samme favoritliste. 7 Gentag trin 1 og 3 hvis du ønsker at ændre kanaler i forskellige favoritlister. 4 Forlad den aktuelle favoritliste med» «(blå). Hele programtabellen bliver vist igen. 5 Luk programtabellen med»menu«. Indtast egne navne på favoritlister (maks. 6 tegn) Du kan indtaste egne navne for alle favoritlister. 1 I menuen»programtabel«, skift til listevisning med» «(gul). 2 Vælg favoritlisten med»1«til»4«. Skærmen Favoritnavn vises. 3 Slet det "gamle" navn (FAV1) ved at vælge det med»v«,»λ«,»<«og»>«og tryk på knappen»<«og slet tegnet med»ok«. 4 Vælg det ønskede bogstav/tal med»v«,»λ«,»<«og»>«og bekræft med»ok«. Gentag fremgangsmåden for resterende bogstaver/tal. Vælg»ABC«for store bogstaver, og»abc«for små bogstaver, og bekræft med»ok«. tal og symboler og bekræft med»ok«. 5 Bekræft det nye navn, vælg knappen»indsend«med»v«,»λ«,»<«eller»>«og bekræft med»ok«. 6 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 20 DANSK

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030 Connect TV Connect 40 3D, Connect 32 3D 233 35016.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Vedligeholdelse 4 Juridisk 5 Bæ redygtighed 7 Hjæ lp og support 9 2

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem 3D Blu-ray TM -disksystem Gældende for alle BDS x80 modeller Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 UDPAKNING 3 MEDFØLGENDE DELE 3 INSTALLATIONSSTED 4 KONTROLLER

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere