LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP"

Transkript

1 LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP DA

2 Indhold OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 Generel information 6 Tv-apparatets specielle funktioner 7 Modtagelse af digitale kanaler 7 Grundig SCR-system 7 Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 7 Bemærkninger om stillbilleder 8 Tilslutning og forberedelse 8 Tilslutning af antennen og netkablet 9 Isætning af batterierne i fjernbetjeningen 10 Oversigt 10 Tilslutninger på tv-apparatet 11 Betjeningsknapper på tv-apparatet 12 Fjernbetjeningen hovedfunktioner 12 GRUNDIG Stemmestyring 13 Fjernbetjeningen Alle funktioner 14 Indstillinger 14 Første opsætning og indstilling af tvkanaler 14 Vælg af sprog, land og operationstilstand 15 Indstilling af tv-kanaler fra satellit (DVB-S) 17 Indstilling af terrestriske tv-kanaler (DVB-T) 17 Indstilling af tv-kanaler fra kabeludbyderen (DVB-C) 18 Ændring af programtabellen for digitale kanaler 21 Billedindstillinger 22 Lydindstillinger 24 TV - DRIFT 24 Generelle funktioner 25 Zoom-funktion 25 Øko-tilstand 26 Zap-funktion 26 Elektronisk tv-guide 27 Ændring af billedformat 28 INSTALLATION AF NETVÆRK 28 Netværksforbindelse 28 Kabelbaseret netværk 31 Trådløs netværksforbindelse 34 SMART TV 2.0 FUNKTION 34 Smart TV 2.0 Applikationen 37 GRUNDIG Online Store 40 MULTI MEDIA SERVER MODE 40 Afspilning af video-, musik- og billedfiler med hjemmenetværkforbindelse 42 USB-OPTAGELSE 42 Informationer om optagelse og afspilning af tv-programmer 42 Mulige begrænsninger i brug af eksterne datamedier 43 Tilslutning af eksternt datamedie 43 Indstillinger for USB-optagelse 45 Pausere tidsskift programmer 45 Optagelse af programmer 46 Optagelse af forudindstillede programmer 48 Afspilning 48 Sletning af programmer fra optagerliste 49 USB - BETJENING 49 Filformater 50 Tilslutning af eksternt datamedie 50 Fjerne det eksterne datamedie 51 Filbrowseren 51 Indstillinger i USB-setup menuen 52 Grundlæggende afspilningsfunktioner 53 Yderligere afspilningsfunktioner 55 Tekst-tv BETJENING 55 Tilstanden TOP tekst eller FLOF tekst 55 Yderligere funktioner 56 INTERAKTIV PORTAL (HbBTV) 56 Hvad er HbbTV? 56 Ekstra funktioner til videosekvenser 57 Praktiske funktioner 57 Åbning af menuen INDSTILLINGER 57 Sprogindstillinger 58 Indstilling af dato og klokkeslæt 58 Timer-funktioner 59 Indstilling af børnesikring 61 Opdatering af software (OAD) 61 Opdatering af software (online) 61 Gendannelse af standardindstillinger 2 DANSK

3 Indhold BETJENING VED HJÆLP AF EKSTERNE ENHEDER 62 DIGI LINK 62 DIGI LINK-funktioner på dit tv-apparat 63 Betjening af enhed 64 High Definition - HD klar 64 Tilslutningsmuligheder 65 Tilslutning af eksterne apparater 66 Brug af DVD-afspiller, DVD-optager, video-optager eller set-top box 66 Høretelefoner 67 Hi-fi-system 82 INFORMATION 82 Produktdatablad 82 Andre oplysninger 83 Serviceinformation til forhandlere 84 Miljømæssig bemærkning 84 Netværks grænseflader 84 Bemærkninger til produktemballage 85 Fejlfinding 69 BETJENING SOM PC-SKÆRM 69 Tilslutning af en pc 69 Valg af forudindstillinger til pc'en 69 Indstillinger for pc-tilstand 70 Betjening med Common Interface? 70 Hvad er Common Interface? 70 Isætning af CA-modulet 70 Adgangskontrol for CA-modul og smart card 71 Specielle indstillinger 71 Automatisk søgning efter digitale tvkanaler fra en satellitmodtager 72 Manuel søgning efter digitale TV-kanaler fra en satellitmodtager 72 LNB-indstillinger 73 Indstilling af motorantenne (DiSEqC 1.2) 76 Automatisk søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler 77 Manuel søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler 77 Søgning efter analoge tv-kanaler 79 Ændring af gemte analoge kanaler 80 Visning af signalinformation 81 Deaktivere og aktivere HbbTV 81 Deaktivere og aktivere digital tekst-tv DANSK 3

4 OPSÆTNING OG SIKKERHED Læs følgende oplysninger når du sætter dit tv-apparat op. 7 Dette tv-apparat er beregnet til at modtage og vise video- og lydsignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Den ideelle afstand fra seeren til tv-apparatet er fem gange skærmens diagonal størrelse. 7 Lys udefra, der falder ind på skærmen, forringer billedkvaliteten. 7 For at sikre, at enheden altid er tilstrækkelig ventileret, sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem tv-apparatet og nærstående møbler. 7 Tv-apparatet er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du bruger det udendørs, bør du sikre, at det er beskyttet mod fugt såsom vanddråber eller -sprøjt. Udsæt aldrig tv-apparatet for nogen form for fugt. 7 Placer ikke beholdere, som f.eks. vaser på tvapparatet, da de kan spilde væske, og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. 7 Placer apparatet på en hård, plan overflade. 7 Placer ikke genstande, som f.eks. aviser, på tv-apparatet, eller duge eller lignende genstande nedenunder det. 7 Placer ikke tv-apparatet i nærheden af varmeenheder eller i direkte sollys, da dette vil påvirke afkølingen. 7 Ophobet varme kan være farlig og reducerer tv-apparatets levetid. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal en specialist fjerne smudsaflejringer i apparatet med jævne mellemrum. 7 Åbn under ingen omstændigheder tv-apparatet. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert behandling. 7 Sørg for, at strømledningen eller strømforsyningsenheden (hvis leveret) ikke er beskadiget. 7 Betjen kun tv-apparatet udstyret med strømfrosyning/netledning. 7 Tordenvejr udgør en fare for alt elektrisk udstyr. Selvom tv-apparatet er slukket, kan det blive beskadiget af et lynnedslag i el-nettet eller antennekablet. Træk altid stikket og antennestikket ud i uvejr. 7 Anvend en fugtig, blød klud til at rense skærmen. Brug ikke vand med sæbe eller vaskemidler. 7 Rengør kun tv-apparatets kabinet med den medfølgende klud. Brug ikke vand med sæbe eller vaskemidler. 7 Når du skal vælge, hvor du vil anbringe apparatet, så husk, at møblernes overflader ofte er belagt med forskellige typer lak og plast. Mange af dem indeholder kemiske tilsætningsstoffer, der kan forårsage korrosion på apparatets fod og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Skærmen på dit LCD/LED tv opfylder de højeste kvalitetsstandarder og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af, at tv-apparatet er fremstillet med stor omhyggelighed, er det af forskellige årsager umuligt fuldstændigt at udelukke muligheden for, at nogle pixels kan være defekte. Forudsat at de ikke overskrider grænseværdierne i DIN-normen, kan denne type pixelfejl ikke betragtes som en defekt defineret i garantien. 7 Hold åben ild, som f.eks. stearinlys, væk fra tv-apparatet for at undgå risiko for brand. 4 DANSK

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Andet udstyr skal slukkes inden det tilsluttes. 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Sørg for, at stikket er frit tilgængeligt. 7 Hold så vidt muligt tv-apparatet væk fra følgende enheder: mobiltelefon, mikroovn og andre apparater, som anvende højfrekvens radiobølger. Ellers kan tv-apparatet få funktionsfejl pga. interferens fra radiobølger. 7 Udsat ikke batterierne for overdreven varme, som for eksempel direkte sollys, ild, osv. 7 Bland ikke gamle batterier med nye. 7 Udskift kun brugte batterier med dem, der er af samme model og har samme værdi og egenskaber. 7 Ved at sikre korrekt bortskaffelse af disse batterier, vil du bidrage til forebyggelse af potentielle farer for miljøet og menneskers sundhed, der måtte opstå som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse af batterierne. 7 Advarsel til produtemballage: Emballagen fra dit produkt kan genbruges. Sørg for, at emballage af dit produkt bortskaffes særskilt i overensstemmelse med de regler fastsat af de lokale myndigheder for at få de emballagematerialer, der indgår i det miljøvenlige genbrug. Advarsel: 7 Hvis du ønsker at bruge en vægkonsol til dit tv, skal du læse monteringsvejledningen til vægkonsollen omhyggeligt, eller bede en specialist til at montere den for dig. 7 Når du køber en vægkonsol, skal du sikre at alle de nødvendige fastgørelsespunkter på tv-apparatet også findes på vægkonsollen, og at de alle bruges når det monteres. DANSK 5

6 Generel information Tv-apparatets specielle funktioner 7 Du kan modtage og se digitale tv-kanaler (via DVB-S, DVB-T og DVB-C) inklusive High Definition-programmer (HD). Modtagelse af digitale tv-kanaler i HD-kvalitet er dog i øjeblikket begrænset til nogle få europæiske lande. 7 Selv om dette tv-apparat er i overensstemmelse med de aktuelle DVB-S, DVB-T og DVB-C-standarder (status: august 2010), kan kompatibiliteten med de kommende DVB-S satellittransmissioner samt terrestriske DVB-T og DVB-C - kabelprogrammer ikke garanteres. 7 Dit tv-apparat kan modtage og vise alle analoge og ikke-kodede digitale tv-kanaler. Tv-apparatet er også udstyret med digital og analog modtager. 7 Den elektroniske tv-guide (kun for digitale stationer) giver dig meddelelse om alle ændringer i tidsplanen med kort varsel, og viser en oversigt over alle stationens tidsplaner for de kommende dage. Detaljerede oplysninger om de individuelle tv-programmer - hvis dette udbydes af tv-stationen - er også tilgængelige i den elektroniske programguide. 7 Du kan tilslutte forskellige datamedier, for eksempel en ekstern harddisk, et USB-memory stick eller et digitalt kamera til USB-stikket. Ved at bruge browseren, kan du vælge og afspille de filformater, du ønsker (for eksempel, MP4-, MP3- eller JPEG-data). 7 Med tidsskiftsfunktionen kan du hurtigt og nemt pausere et program ved hjælp af fjernbetjeningen og genoptage det senere. Programmet optages på et eksternt datamedie. 7 Du kan optage enhver digital tv-kanal. Tv-kanalerne konverteres af tv-apparatet og kan gemmes på det eksterne datamedie, der er tilsluttet USB-stikket. De gemte programmer kan hentes og afspilles fra et arkiv på det eksterne datamedie til enhver tid. Du kan også spille et program fra arkivet mens du optager et andet program. Yderligere informationer om optagelse og afspilning af tv-programmer findes på side <?>. 7 Smart TV 2.0 -funktion giver dig internetapplikationer på tv, når apparatet er sluttet til internet. Du kan surfe på websiderne, du kan besøge populære video-og fotodelingsssider samt sociale netværk med disse applikationer. 7 Trådløs USB-tastatur og mus-support i webbrowseren gør det nemmere for brugeren at surfe på internetsiderne. 7 DLNA-funktionen giver dig mulighed for at bruge et kabelbaseret eller trådløst lokalt netværk og få adgang til de ting, du har optaget med gængse DLNA-kompatible enheder, såsom en pc, mobiltelefon eller NAS (netværksharddisk), der alle fungerer som DMS (Digital Medial Server). Når DLNAapplikation er started, kan du takket være DMR-funktion automatisk starte og stoppe medieafspilning på enheder med DMC-funktion. 7 Enheder, der indeholder og betjener video-, musik- eller billedfiler, kaldes server. Dette fjernsyn modtager video-, musik- og billedfiler fra serveren gennem hjemmenetværk, der giver dig mulighed til at afspille disse medier, selv om dit fjernsyn er placeret i et andet rum end serveren. En DLNA-kompatibel enhed, såsom pc, mobiltelefon, NAS eller en NASlignede enhed, der fungerer som en DMS (Digital Media Server), er nødvendig for at bruge hjemmenetværk. 6 DANSK

7 Generel information Modtagelse af digitale kanaler 7 Du skal have en satellitantenne for at modtage digitale satellitkanaler (DVB-S). 7 Du skal have en digital tagantenne eller indendørs antenne (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning) for at modtage digitale tv-kanaler (DVB-T). 7 Hvis du ønsker at modtage digitale tv-kanaler via dit kabelsystem (DVB-C), skal antennekablet tilsluttes tv-apparatet. 7 I modsætning til analoge udsendelser, har ikke alle stationer deres egen transmissionsfrekvens. I stedet for er adskillige stationer grupperet i det, som kaldes buketter, regional eller nationalt. Du finder de aktuelle sendeoplysninger på tekst-tv fra forskellige tv-stationer, eller se i en tv-guide eller på internettet. 7 Forskellige digitale tv-kanaler fra private stationer er kodede (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Modtagelse af disse kanaler og optagelsesog afspilningsfunktioner er kun mulige med en passende CI-modul og et SmartCard. Kontakt din specialforhandler. En række kanaler, der er tilgængelige fra statslige tv-stationer, bliver ikke kodet og kan modtages uden et SmartCard. Grundig SCR-system 7 Dit tv understøtter SCR-system (Satellite Channel Router). Hvis din antenne er udstyret med en Singel Cable Distribution multiswitch, kan alle tv-apparater tilsluttet antennen modtage tvkanalerne selvstændigt. Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 7 Følgende informationer hjælper dig med at beskytte miljøet og spare penge. 7 Hvis tv-apparatet ikke skal bruges i flere dage, bør hovedstrømmen kobles fra af miljø- og sikkerhedsmæssige årsager. På denne måde bruger fjernsynet ingen strøm. 7 Hvis tv-apparatet er udstyret med en hovedafbryder, skal den bruges til at slukke for fjernsynet. Strømforbruget vil dermed blive reduceret til 0 W. 7 I standby-tilstand er strømforbruget meget lavt. Nogle funktioner (f.eks. automatisk tænding eller slukning og timer-funktion) kræver at sætte tv-apparatet i standby-tilstand. 7 Tv-apparatet forbruger mindre strøm, når lysstyrken reduceres. Bemærkninger om stillbilleder Når du ser det samme billede i lang tid på skærmen, kan et stillbillede blive svagt i baggrunden. Svage billeder i baggrunden stammer fra LCD/ LED-teknologi og kræver ingen reparation. For at undgå sådanne tilfælde og/eller minimere påvirkningen, kan du følge de tips, der angives nedenfor. 7 Lad ikke det samme tv-kanal stå på skærmen i meget lang tid. Kanalernes logoer kan forårsage denne situation. 7 Lad ikke billeder, som ikke fylder hele skærmen, at forblive konstant på skærmen. Hvis de ikke transmitteres i fuld skærmformat af tvselskabet, kan du konvertere billeder til fuld skærm ved at skifte billedformat. 7 Højere lysstyrke og/eller kontrast vil få de hændelser til at optræde hurtigere. Derfor anbefaler vi, at du ser dit tv med den laveste lysstyrke og kontrast. DANSK 7

8 TIlSluTnInG og forberedelse Tilslutning af antennen og netkablet For at modtage satellitkanaler (DVB-S), slut satellitantennekablet til antennestikket»satellit«på tv-apparatet. Og/eller: 2a For at modtage terrestriske digitale udsendelser (DVB-T) sættes kablet fra tagantennen eller indendørs antennen (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning) i antennestikket»ant In«på tv-apparatet; eller 2b For at modtage digitale kabelkanaler (DVB-C), slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet; eller 2c For at modtage analoge tv-kanaler, slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet bemærk: 7 Når du tilslutter en indendørs antenne, er du måske nødt til at prøve den af i forskellige positioner indtil du får den bedste modtagelse. 3 Sæt netledningen i stikkontakten. bemærk: 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Brug ikke et adapter-stik eller en forlængerledning, der ikke opfylder de gældende sikkerhedsstandarder. Pil ikke ved strømledningen. 8 dansk

9 Tilslutning og forberedelse Isætning af batterierne i fjernbetjeningen Miljømæssig bemærkning 7 Symbolet på genopladelig(e) batteri(er) eller på emballagen betyder, at batterierne ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I nogle genopladelige batterier kan symbolet ledsages af et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,0004 % bly. Batterier, inklusive batterier der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Bortskaf altid brugte batterier i overensstemmelse med de lokale, miljømæssige regulativer. Du bør følge de lokale bestemmelser og retningslinjer for bortskaffelse. 1 Åbn batterirummet ved at fjerne dækslet. 2 Isæt batterierne (2 x 1.5 V mikro for eksempel R03 eller AAA). Husk at sætte batterierne i, så polerne vender rigtigt i batterirummets bund. 3 Luk batterirummet. 7 Hvis tv-apparatet ikke længere reagerer korrekt på fjernbetjeningens kommandoer, kan batterierne være afladede. Husk at fjerne brugte batterier. 7 Producenten hæfter ikke for skader forårsaget af brugte eller lækkede batterier. DANSK 9

10 oversigt Tilslutninger på tv-apparatet av1 / S-vhS KomPonEnT Y Pb Pr l R optic out SCART-stik (CVBS-signal, RGB-signal); Video- og lyd-stik til S-videokamera. Stikke til videosignaler (YUVsignal). Stikke til lydsignaler (YUV-signal). Stil til lydudgang (optisk) til PCM/AC3 signaler. Til tilslutning af digitale AV-forstærkere eller AVmodtagere. audio out l R Stikke til lydudgang. audio Stik til lydindgang til en pc. Pc-In VGA-stik, videoindgang til pc. SaTEllIT Antennestik til satellitantennen (DVB-S). ant In Antennestik for en DVB-T, DVB-C og analog antenne. hdmi2 (arc) HDMI-stik, audio/video-indgang. hdmi3 HDMI-stik, audio/video-indgang. 10 dansk

11 Oversigt HDMI4 USB2 (HDD) LAN U AV2 Video L R USB1 HDMI1 CI HDMI-stik, audio/video-indgang. USB-stil til eksternt datamedie og PVR funktion; Trådløst tastatur, museport. Netværkskablets tilslutningsstik. Hovedtelefonens jackstik (3,5 mm jackstik); Stikke til lydudgang. Video-stik til videokamera Audio -stik til videokamera. USB-stik til eksternt datamedie uden egen strømforsynin og PVR-funktion; Trodløst tastatur, museport. HDMI-stik, audio/video-indgang. Common Interface-slot. Betjeningsknapper på tv-apparatet ON OFF Strømknap, Tænder for tv-apparatet og sætter det tilbage på standby. 8/I Tænder for tv-apparatet og sætter det tilbage på standby V V+ Justerer lydstyrken; vælger menufunktioner. MENU Åbner menuen. Vælg en menu med»p+«eller»p «. Aktivér funktionen med»v+«. Bekræft funktionen med»v+«eller»v «. Tryk på»menu«for at afslutte. M Åbner de forvalgte AV-kanaler. I menuen trykkes på»p+«eller»p «for at vælge, og derefter på» «for at bekræfte. P P+ Tænder tv-apparatet fra standby; vælger kanaler i trin; Vælger funktion i menuen. DANSK 11

12 oversigt fjernbetjeningen hovedfunktioner Tænder fra standby; Vælger kanal direkte. Vælger kanallisten (»Alle«,»FAV 1«til»FAV 4«). Tænder og slukker (standby). Skifter mellem tekst-tv og tv-tilstand. Viser information. Åbner hovedmenuen. Åbner kanallisten. Åbner menuen TOOLS. Åbner/lukker kontrolmenuen, når der afspilles en fil i DLNA-menuen. Regulerer lydstyrken. Dæmpning. Optagelse, afspilning, pause og stop (kun digitale tv-kanaler) på/fra et eksternt datamedie. Åbner og lukker quick Appsmenuen. Zappe-funktion; skifter et menuniveau tilbage. Åbner den elektroniske tvguide. Åbner menu for AV-kanaler og USB-enhed. Vælg derefter ved hjælp af»v«,»<«,»>«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Tænder fra standby; Vælger kanaler trinvis. Åbner»PRnP«-menuen. navigation i menuerne Flytter markøren op og ned i menuerne. Flytter markøren til venstre og til højre i menuerne. Aktiverer forskellige funktioner og gemmer funktioner/ indstillinger. GRundIG Stemmestyring Som et alternativ til den medfølgende fjernbetjening kan du også betjene dit tv med den nye GRUNDIG "Stemmestyring". Dit tv betjenes ved hjælp af simple talekommandoer.. Yderligere oplysninger om GRUNDIG "Stemmestyring" er tilgængelig hos din forhandler. 12 dansk

13 Oversigt Fjernbetjeningen Alle funktioner (rød) (grøn) (gul) (blå) Vælger sider i tekst-tv; Vælger/aktiverer forskellige funktioner i menuerne. 5 Vælger forskellige lydindstillinger. Vælger forrige nummer/næste billede i filbrowseren. 6 Opdaterer en side på tekst-tv. Vælger næste nummer/billede i filbrowseren. 3 Sidestop på tekst-tv; Starter en hurtig tilbagesøgning i filbrowseren. 4 Viser svar på tekst-tv; Starter en hurtig søgning fremad i filbrowseren. Starter optagelsen (kun for digitale tv-kanaler, optagelsen foregår på et eksternt datamedie). 8 Starter afspilning af et program fra et eksternt datamedie; Gentager et optaget program; Starter afspilning i DLNA-menu.! Fryser billedet, hvis ingen eksterne datamedier er tilsluttet; Afspilningspause; Tidsskift-tilstand (kun for digitale tv-kanaler og kun via eksternt datamedie); Sætter filen, der afspilles i DLNAmenu, på pause. 7 Afslutter afspilning af et program fra et eksternt datamedie; Afslutter en optagelse eller afspilning i tidsskift-tilstand; Opdeler skærmbilledet på tekst-tv; Afslutter afspilning i DLNA-menu. Vælger forskellige audio-sprog (kun for digitale tv-kanaler) Vælger forskellige undertekster (kun for digitale tv-kanaler) 7 Dit tv understøtter fjernkontrolfunktion for Apple iphones og Android telefoner. Afhængig af funktioner på dit tv, kan du styre tv'et gennem din telefon efter at have downloadet gratis applikation»grundig TV Remote«fra Apple App Store eller Google Play (Android Market) og installér den på Apple iphone/android telefonen. DANSK 13

14 Indstillinger Første opsætning og indstilling af tv-kanaler -Tv-apparatet er udstyret med en automatisk kanalsøgning, der foretager søgning efter satellitkanaler (DVB-S), terrestriske kanaler (DVB-T), kabelkanaler (DVB-C) og analoge kanaler. Du starter søgningen og tv-kanalerne bliver lagret i forskellige programtabeller. Efterfølgende kan du sortere kanalerne i programtabellerne. Forskellige indstillinger Afhængig af typen af den tilsluttede antenne, kan du vælge, hvilke kanaler du ønsker apparatet at søge efter. 7 Indstilling af digitale kanaler fra satellitmodtageren, fra side <?>. Der er to muligheder for søgning: grundlæggende installation, der forudindstiller et standardvalg, dvs. fra satellit Astra 19.2 East. Der skal kun startes søgningen; professionel installation, der tillader at foretage alle nødvendige indstillinger og parametre for dit modtagersystem. 7 Indstilling af terrestriske kanaler, på side <?>. 7 Indstilling af digitale kanaler fra kabeludbyderen, på side <?>. 7 Indstilling af analoge kanaler, i afsnittet "Specielle funktioner", begynder på side <?>. 7 Yderligere indstillinger af digitale tv-kanaler efter den første opsætning kan også findes i afsnittet Specielle funktioner, begynder på side <?>. 7 Udfør sprog- og landevalg for alle typer og gå til det relevante afsnit. Vælg af sprog, land og operationstilstand 1 Sæt tv'et på standby med knappen»on OFF«. 2 Tænd tv'et fra standby med»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-«. Under første opsætning vil»installationsguide«blive vist på skærmen. Hjælp: 7 Hvis denne menu ikke bliver vist, gendan standardindstillinger (se side <?>). 3 Vælg menusproget med»<«,»>«,»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. 4 Vælg tilstanden med»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. Indstillinger anvendt i»hjemmeindst.«bidrager til energibesparelser. Alternativt kan menupunktet»shop-modus«vælges, som forhandleren kan bruge til at påvise enhedens funktioner. 7 Afslut»Shop-Modus«ved at gendanne tv-apparatets standardindstillinger (se side <?>). 5 Vælg landet, tv-apparatet arbejder i, med»<«,»>«,»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»Kildeindst.«vises med markeret linje»tilslutningstype«. 7 Du finder beskrivelsen af indstillinger af tvkanaler efter eget valg - afhængig af den tilsluttede antenne - i de følgende afsnit. 14 DANSK

15 IndSTIllInGER Indstilling af tv-kanaler fra satellit (dvb-s) Der er to muligheder for at indstille digitale satellitkanaler. a Nem installation, der pre-konfigurerer alle antenneindstillinger for satellitkanaler på Astra 19.2 East. b Avanceret installation kan bruges, hvis du ønsker at modtage satellitkanaler fra forskellige satellitter. For at gøre dette, skal du foretage antenneindstillinger (Satellit, LNB-power, LNB-type, DISEqC-tilstand, LNB-valg) for de valgte satellitter. nem installation 1 I»Kilde Ops.«- menu, i linjen»tilslutningstype«, vælg»satellit«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»nem installation«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Andre menupunkter bliver vist, satellitten Astra 19.2 East er forudindstillet. 3 Start scanning med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. bemærk: 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»menu«. avanceret installation 1 I»Kilde Ops.«- menu, i linjen»tilslutningstype«, vælg»satellit«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»avanceret installation«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen vises på skærmen. Satellit Transponder LNB type LNB-power DISEqC- tilstand LNB valg Kvalitet Signalstyrke INSTALLATION ANTENNEINDSTILLINGER Afslut Tilbage ASTRA 19,2,E Dårlig Normal MHz H Universal Off Off Off God Autom. Søgning Manuel søgning :46 3 Vælg linjen»satellit«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»VÆLG SATELLIT«vises. Vælg satellitten med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. bemærk: 7 Indstillingen i linjen»transponder«er ikke nødvendig i den automatiske scanning. 4 Vælg linjen»lnb-power«med»v«eller»λ«. Afhængig af typen af LNB, indstil LNB strømforsyning til»13/18 V«eller»14/19 V«med»<«eller»>«. 5 Vælg linjen»lnb-type«med»v«eller»λ«. Vælg den installerede type af LNB med»<«eller»>«. dansk 15

16 IndSTIllInGER Vælg linjen»diseqc-tilstand«med»v«eller»λ«. Vælg»DiSEqC 1.0«eller»DiSEqC 1.1«i overensstemmelse med det eksisterende antennesystem med»<«eller»>«. DiSEqC 1.0 giver mulighed til at modtage op til fire satellitter samtidigt. DiSEqC 1.1 giver mulighed til at modtage op til 16 satellitter samtidigt. 7 Vælg linjen»lnb valg«med»v«eller»λ«. Vælg indstillingen for de respektive satellitter med»<«eller»>«. 8 Efter indstillingen af satellitten, skift til menuen»automatisk KANALSØGNING«med» «(rød). Tilslutningstype Brugervalg KILDE OPS. Vælg satellit Scanningstilstand Servicetype Netværkssøgn. AUTOMATISK KANALSØGNING Afslut Tilbage Satellit Andet ASTRA 19,2,E Fri + Scramble Alt Off Start søgning :46 9 Vælg linjen»scanningstilstand«med»v«eller»λ«. Vælg scanningstilstanden med»<«eller»>«(for ikke-kodede kanaler, kun for kodede kanaler, eller for begge). 10 Vælg linjen»service Type«med»v«eller»Λ«. Brug»<«eller»>«for at vælge, om du kun vil søge efter tv-kanaler (tv), kun radiostationer (radio), eller begge (radio + tv). bemærk: 7 Det er muligt, at nogle tv-kanaler (transpondere) ikke kan findes. Dette skyldes en ændring i satellitparametre fra tv-selskabet, f.eks. nye kanaler er blevet tilføjet. Indstil»Netværkssøgning«til»Til«. 11 Start scanningen med» «(rød). Menuen»Result.«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. bemærk: 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»menu«. 12 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. bemærk: 7 Hvis andre tv-kanaler indstilles fra en anden satellit, gør følgende: Åbn menuen med»menu«, vælg linjen»kilde OPS.«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Vælg derefter linjen»automatisk Kanalsøgning«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Bekræft linjen»vælg satellit«med»ok«og vælg den foretrukne satellit med»v«,»λ«,»<«eller»>«. Start scanning med» «(rød). Fortsæt justeringen fra trin 7 i afsnittet. bemærk: 7 Før optagelse af HD-kanaler, undersøg signalkvalitet- og styrke, se afsnit "Visning af signalinformation" på side <?>. Hvis niveauet vises i grønt, kan du optage HDkanaler uden nogen problemer. 16 dansk

17 Indstillinger Indstilling af terrestriske tvkanaler (DVB-T) 1 I»Kilde Ops.«- menu, i linjen»tilslutningstype«, vælg»luft«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»scantype«med»v«eller»λ«. Brug»<«eller»>«til at indstille den nødvendige scanningstype:»dtv«, scanning efter digitale tv-kanaler;»atv«, scanning efter analoge tv-kanaler;»atv & DTV«, scanning efter analoge og digitale tv-kanaler. Advarsel: 7 Antennens strømforsyning (5V ) må kun tændes hvis antennen reelt er en aktiv indendørs antenne med en signalforstærker og den ikke allerede forsynes med strøm via et netstik (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsage en kortslutning og uoprettelig skade på din antenne. 3 Vælg linjen»aktiv antenne«med»v«eller»λ«. Tænd for strømmen til antennen med»<«eller»>«(»til«). 4 Start scanning med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»menu«. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 7 Før optagelse af HD-kanaler, undersøg signalkvalitet- og styrke, se afsnit "Visning af signalinformation" på side <?>. Hvis niveauet vises i grønt, kan du optage HDkanaler uden nogen problemer. Indstilling af tv-kanaler fra kabeludbyderen (DVB-C) 1 I menuen»kilde Ops.«, i linjen»tilslutningstype«, vælg»kabel«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»scantype«med»v«eller»λ«. Brug»<«eller»>«til at indstille den nødvendige scanningstype:»dtv«, scanning efter digitale tv-kanaler;»atv«, scanning efter analoge tv-kanaler;»atv & DTV«, scanning efter analoge og digitale tv-kanaler. 3 Vælg linjen»kabelscan.-type«med»v«eller»λ«. Vælg ønskede indstilling (»Hurtig«eller»Fuld«) med»<«eller»>«. Søgefunktionen»Hurtig«indstiller kanalerne efter informationer givet af din kabeludbyder i transmissionssignalet. Hvis optionen»fuld«er valgt, vil hele frekvensområdet blive scannet. Søgningen kan tage lang tid med denne option. Dette valg anbefales, hvis din kabeludbyder ikke understøtter scanningstypen»hurtig«. 7 Du kan fremskynde søgningen. Til dette har du brug for informationer om frekvens og netværk-id. Du kan få disse oplysninger fra din kabeludbyder eller finde det i fora på internettet. 4 Start scanning med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»menu«. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 7 Før optagelse af HD-kanaler, undersøg signalkvalitet- og styrke, se afsnit "Visning af signalinformation" på side 1 Hvis niveauet vises i grønt, kan du optage HD-kanaler uden nogen problemer. DANSK 17

18 IndSTIllInGER Ændring af programtabellen fordigitale kanaler Kanaler, der bliver fundet under scanningen, gemmes i»programtabel«. Du kan slette kanalerne, du ikke længere bruger fra programtabellem, du kan sortere kanalerne i programtabellen og låse enkelte kanaler (børnesikring). Du kan også føje kanaler til favoritlisten; yderligere kan du ændre rækkefølgen af kanaler i favoritlisten. Med» «(grøn) kan du vise kanaler, der tilhører et enkelt netværk. Gå til næste side i programtabellen med»p+«og til den forrige side med»p-«. Med» «(gul) kan du åbne»list STYRING«inde i programtabellen. I denne listestyring kan du oprette din egen liste over foretrukne. Med» «(blå) kan du sortere kanalerne efter forskellige kriterier. valg af kanallister 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg menuen»kilde OPS.«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»KILDE OPS.«vises. 3 Vælg linjen»programtabel«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»PROGRAMTABEL«vises på skærmen. vigtigt: 7 Programtabel og favoritlisten gemmes separat efter forskellige inputkilder (satellit, kabel, luft). 7 Når du åbner programtabel, vil den respektive kanalliste for den aktuelle inputkilde blive vist på skærmen. bemærk: 7 Hvis programtabellen vises som tilføjet kanalnavnet, skal du bruge en CI-modul og et SmartCard for at kunne se disse kanaler. 7 Da de modtagne datakanaler ikke vises i programtabellen, kan antal kanaler vist i programtabellen være mindre end INSTALLATION PROGRAM TABEL 1 Das Erste HD Netværk ALL DTV HD MPEG ASTRA 19.2SDgr Service ALLE 1 Das Erste HD DTV 2 ZDF HD DTV 3 arte HD DTV 4 N24 DTV 5 Einsfestival DTV 6 EinsPlus DTV 7 arte DTV 8 Phoenix DTV 9 Test-R DTV 10 ANIXE HD DTV 11 HD 1 DTV 12 Life DTV 13 Film DTV 14 Promo DTV 15 Sport1 DTV 16 TV Sport DTV 17 Sat.8 DTV 18 SKY DTV 19 TV6 DTV 20 TV5 DTV Rediger Netværk Føj til Foretrukne Sort Afslut Tilbage Vælg favorit 18 dansk

19 Indstillinger Sletning af kanaler 1 I menuen»programtabel«, vælg redigeringstilstand ved at trykke på» «(rød). 2 Vælg den tv-kanal, der skal slettes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på» «(gul) for at slette. 7 Du kan slette alle kanaler med» «(blå). 3 Bekræft sletningen med» «(grøn); eller annuller sletningen med» «(rød); 4 Luk programtabellen med»menu«. Ændring af rækkefølgen af kanaler i programtabellen (kun satellitkanaler) 1 I menuen»programtabel«, vælg redigeringstilstand ved at trykke på» «(rød). 2 Vælg den kanal, der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og markér den med» «(rød). 3 Flyt kanalen til den nye position med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. 7 Gentag trin 2 og 3 hvis du ønsker at flytte andre kanaler. 4 Luk programtabellen med»menu«. Sortering af kanaler i programtabellen (kun satellitkanaler) Du kan sortere kanalernes rækkefølge i programtabellen efter forskellige kriterier: i rækkefølge efter satellit, alfabetisk eller efter kodede/ gratis kanaler. 1 I menuen»programtabel«, vælg sorteringstilstand ved at trykke på» «(blå). 2 Vælg sorteringskriterier med» «(rød),» «(grøn) eller» «(gul). 3 Luk programtabellen med»menu«. Udeladelse af kanaler Du kan fremhæve tv-kanaler, du ønsker at springe over, ved at vælge dem med»λ«eller»v«. Det er stadig muligt at vælge med taltasterne. 1 I menuen»programtabel«, skift til listevisning med» «(gul). 2 Vælg en foretrukne kanal med»v«eller»λ«. 3 Vælg kolonnen Spring over med»<«eller»>«og brug»ok«for at markere kanalen. Kanalen er fremhævet med» «. 4 Luk programtabellen med»menu«. 7 Kanalerne kan også genaktiveres. Vælg kanalen med»v«eller»λ«, vælg derefter kolonnen»spring over«og genaktiver kanalen med»ok«. Oprettelse af en liste med foretrukne kanaler Du kan gemme dine foretrukne kanaler i op til fire lister (FAV1 til FAV4). 7 Listen med foretrukne kanaler skal oprettes separat for hver inputkilde (satellit, kabel og luft). 7 Du kan vælge favoritlisten ved at trykke på»fav«. 1 I menuen»programtabel«, skift til listevisning med» «(gul). 2 Vælg kanalen med»v«eller»λ«. 3 Skub kanalen ind i liste 1 til 4 med»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. Positionen i favoritlisten er markeret med» «. Du kan indsætte den samme kanal til mere end en favoritliste. Hver favoritliste kan indeholde op til 255 kanaler. DANSK 19

20 Indstillinger Kanaler kan også slettes fra favoritlister. Vælg den kanal, der ska slettes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at slette den. 7 Når du sletter en kanal fra favoritlisten, vil listen blive opdateret. 4 Luk programtabellen med»menu«. Sortering af kanaler i favoritlisten Du kan ændre rækkefølgen af kanalerne i favoritlisten. 1 I menuen»programtabel«, vælg favoritlisten»1«til»4«. 2 Vælg den kanal, der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og markér den med» «(rød). 3 Flyt kanalen til den nye position med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. 7 Gentag trin 2 og 3 hvis du ønsker at ændre andre kanaler inde i den samme favoritliste. 7 Gentag trin 1 og 3 hvis du ønsker at ændre kanaler i forskellige favoritlister. 4 Forlad den aktuelle favoritliste med» «(blå). Hele programtabellen bliver vist igen. 5 Luk programtabellen med»menu«. Indtast egne navne på favoritlister (maks. 6 tegn) Du kan indtaste egne navne for alle favoritlister. 1 I menuen»programtabel«, skift til listevisning med» «(gul). 2 Vælg favoritlisten med»1«til»4«. Skærmen Favoritnavn vises. 3 Slet det "gamle" navn (FAV1) ved at vælge det med»v«,»λ«,»<«og»>«og tryk på knappen»<«og slet tegnet med»ok«. 4 Vælg det ønskede bogstav/tal med»v«,»λ«,»<«og»>«og bekræft med»ok«. Gentag fremgangsmåden for resterende bogstaver/tal. Vælg»ABC«for store bogstaver, og»abc«for små bogstaver, og bekræft med»ok«. tal og symboler og bekræft med»ok«. 5 Bekræft det nye navn, vælg knappen»indsend«med»v«,»λ«,»<«eller»>«og bekræft med»ok«. 6 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 20 DANSK

LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM

LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

LCD TV 26 VLC 4102 T2

LCD TV 26 VLC 4102 T2 LCD TV 26 VLC 4102 T2 DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 Generel

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 5400 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 5400 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 5400 BN DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP

LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C da no fi sv Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP

LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP DA NO DANSK Indholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------- Kære kunder, Denne brugsvejledning beskriver

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

EASY USE REMOTE CONTROL

EASY USE REMOTE CONTROL EASY USE REMOTE CONTROL G-VRC-01 DA NO FI SV AUS GUTEM GRUND Indhold 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING 3 Sikkerhed 3 Bemærkninger til produktemballage 3 Tilslutning af ladestationen til tv-apparatet 4 SIKKERHED

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM Adaptiv monterings- & brugermanual Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 INDHOLD Indhold Om 3 Connection Diagram 4 Quick Start Guide 6 System 8 Sådan opdaterer du dine navigationskort

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere