Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT"

Transkript

1 Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

2 Projektets navn: Kommunikationsløsning til 0 6 års området Projektets ejer: Projektleder: Paw Holze Nielsen Mette Ankjær Andersen og Majbritt Hansen Dato: 21. februar 2014 Captia sagsnr.: Version: 1.0 (anvendes i takt med at der udarbejdes flere versioner i samme projekt, f.eks. flere udkast og endelig version) 2/26

3 Generelt om business case Modellen er beslutningsgrundlaget, når der skal gennemføres digitaliseringprojekter i Frederikssund Kommune. Formålet er at sammenfatte oplysninger/dokumentation, der gør det muligt at vurdere om projektet er godt og lønsomt, samt at vurdere investeringens kortsigtede og langsigtede mål I Frederikssund Kommune skal der udarbejdes business case for alle digitaliseringsprojekter. Ved digitaliseringsprojekt forstås: Projekter som følger af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitaliseringsstrategier (e2015, edage m.v.) Projekt, der omfatter omkostninger til it-systemer, hardware, software, systemudvikling Reinvesteringsprojekt (projekt, hvor eksisterende system skal videreudvikles eller erstattes) Business Casen udarbejdes af projektlederen/-ejer, evt. i samarbejde med en af kommunens digitaliseringskonsulenter. Projektlederen og dennes chef godkender indholdet i business casen (punkt 6) og fremsender denne til Digitaliseringsstyregruppen til endelig godkendelse. 3/26

4 Indholdsfortegnelse Business case... 1 Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning... 1 Frederikssund Kommune... 1 Generelt om business case Ledelsesresume... 6 App, ipad & SMS Projektbeskrivelse Projektets navn eller kort beskrivelse Formål Mål Baggrund (se Den brændende platform ) Succeskriterier / Resultatkrav Interessenter (se Interessentanalyse) Hvem skal anvende løsningen Hvem kan herudover have glæde af løsning eller dets data Afhængighed til andre projekter Kommunikationsplan (se Kommunikationsplan) Lovgivningsmæssige hensyn Udbudsmæssige hensyn IKT-mæssigt omfang Krav til server, PC er, netværk m.v IKT-mæssig løsningsbeskrivelse Snitflader til andre systemer Sikkerhedsrisikovurdering Bemærkninger til/fra IKT-dritsafdelingen Datamæssige hensyn Datatilsynet Konvertering af data Arkivmæssige hensyn Økonomiske konsekvenser Hvad koster projektet? Eksterne serviceforbedringer Interne serviceforbedringer Risici (se Risikoanalyse) Identificerede risici Økonomisk risikovurdering Implementering Implementeringsstrategi Tidsplan for projektets implementering incl. milepæle (se Tids- og handlingsplaner) Ejerskab Projektejer (fagchef) og projektleder Organisering (se Skabelon Organisationsdiagram ) /26

5 Leverandører Godkendelse Opfølgning/ Evaluering /26

6 1. Ledelsesresume (Kort og præcist) Beskriv baggrunden for projektet: Siden 2007 har det været et stort ønske fra området, at få etableret en kommunikationsløsning, således at dagplejere, børnehuse og forældre kunne få mulighed for gensidig informationsudveksling. Siden indførelsen af områdeledelse i 2012 er behovet for intern kommunikation mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere og medarbejdere ligeledes øget. Beskriv nuværende situation og komplikationer ved nuværende situation: Forældresamarbejde er en stadig vigtigere hjørnesten for dagtilbuddenes virke og succes. Behovet for at formidle budskaber hvad end de er af praktisk karakter eller af faglig karakter er voksende. Mange forældre efterspørger en elektronisk kommunikationsløsning til erstatning af papirsedler, plancher etc. Beskriv løsningsforslaget og de væsentligste gevinster ved at implementere løsningen både økonomiske og kvalitative: Gevinsten ved at implementere en kommunikationsløsning vil i første omgang være bedre service i forhold til forældresamarbejdet. Det vil således være en kvalitetsforbedring/et kvalitetsløft i dette samarbejde. Samtidig vil kommunikationen og vidensdeling mellem medarbejderne imellem højnes. Bedre overblik over fremmøde i dagpleje og børnehusene, herunder bedre styring af normering og feriedækning. Der er med andre ord en mulighed for, en forbedret opgaveløsning. Vi opfylder med løsningen den fællekommunale digitaliseringsstrategi for punkt 3.4 som omhandler digital kommunikation og vidensdeling mellem forældre og daginstitution. Løsningen indeholder følgende elementer: Til børnehusene: Barnets aftaler: Personlige informationer såvel som aktivitetsstyring i dagligdagen Barnets stamdata opdateres hver nat via CPR, hvilket reducerer den manuelle vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Telefonnumre kan mor og far selv ændre via forældreindgangen. Systemet giver overblik over syge- og feriemeldinger. Systemet håndterer ligeledes aftaler fra forældre som for eksempel, at barnet har en legeaftale eller hentes af farmor. Nemt for forældrene App til Smartphone og Tablets 6/26

7 SMS-service Nemt for personalet Overblik over aftaler Mere tid til børnene Forældre og personale slipper for papir, kalendere, post-it beskeder og diverse afkrydsningslister Integration Systemet tilgås for forældrene via NemID Opdatering fra CPR med opdateringer hver nat Log ind via institutionens egen hjemmeside App, ipad & SMS Kommunikationen mellem landets mange institutioner og forældre foregår overvejende mundtligt eller med papir sedler. Det er i mange henseender en tidskrævende måde at kommunikere på for de ansatte, lige som mange forældre savner at kunne give en hurtig besked til institutionen. Tabulex samler al information og styrker kommunikationen mellem institution og forældre. Forælder app Med Tabulex Forælder app, kan forældre oprette eller ændre en henteaftale, på farten. Med Tabulex Forælder på smartphone har forældre adgang til alle de smarte features - plus lidt ekstra. F.eks. kan forældre få vist vej til barnets legekammerater og se barns status. Med Tabulex Forælder App kan man: Se barns status (f.eks. Kommet kl , Gået hjem kl ) Se hvor barnet befinder sig på institutionen lige nu (f.eks. Legepladsen, puderummet osv.) Se barns aftaler 5 hverdage frem Oprette, redigere og slette aftaler (f.eks. Hentes og Lege-aftaler) Melde sygdom/fridag Finde telefonnummer og adresser på andre børn i institutionen Forælder app bruges sammen med et af Tabulex' børne-programmer og kræver et Tabulex-login. Forældre kan nemt oprette et Tabulex-login ved at gå på (hvis man har barn i SFO) eller (hvis man har barn i daginstitution) og benytte NemID. Tabulex-login oprettes derefter nemt under fanen "Stamkort". Nemt for personalet Personale-app en gør det muligt for personalet at have overblikket med sig overalt. Med app en kan personalet tjekke børn ind og ud, se overblik over dagens aftaler eller ændre en hente-aftale, uanset om de er på tur eller på boldbanen. Personalet kan via app få adgang til barnets stamkort og lægeoplysninger. 7/26

8 SMS-service Forældrene kan også sende en SMS til institutionen med beskeder om, hvornår barnet bliver hentet. Endvidere kan personalet sende SMS til én eller flere forældre. Til dagplejerne: Dagplejemodulet består af et administrationsmodul som er et dagligt redskab til det administrative personale og dagplejekonsulenterne/dagplejepædagogerne, et dagplejermodul som er den enkelte dagplejers daglige redskab og et forældermodul hvori forældrene kan opdatere oplysningerne om dem selv og deres barn. Systemet er webbaseret. Der opnås adgang til systemet ved at indtaste en bestemt internetadresse i en browser og logge ind med et tildelt brugernavn og adgangskode. Systemet kan i princippet anvendes på alle enheder med internetforbindelse og en af de gængse browsere installeret (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Safari). De forskellige moduler deles om alt data, så data indtastes kun én gang i et af modulerne og er umiddelbart derefter tilgængeligt i alle andre moduler. Dagplejekonsulenterne oprettes som brugere af administrationsmodulet med rettigheder til en eller flere grupper. Dagplejerne oprettes i reglen i systemet fordelt i legestuegrupper, og hver gruppe får deres egen indgang (internetadresse) til dagplejermodulet. Gæstehuse oprettes som separate grupper. Grupperne oprettes af IST. Inden for gruppen kan dagplejerne se oplysninger om hinandens børn (en dagplejer kan godt oprettes som bruger i flere grupper). I administrationsmodulet kan dagplejekonsulenterne håndtere f.eks. morgenvagt og tilsynsregistrering. Se i øvrigt illustration på næste side. Dagplejemodulet er fuldstændigt integreret med Tabulex Daginstitution, men kan også fungere selvstændigt. Hvis kommunen benytter Tabulex Daginstitution har dagplejerne også adgang til: kommunikation med forældre og hinanden, netværksgrupper, opslagstavle med nyheder til forældre, billedgallerier og fremmøderegistrering. Desuden kan dagplejekonsulenterne, hvis kommunen benytter Tabulex Forvaltning, udnytte de funktioner der ellers ligger i systemet: udsendelse af information til både dagplejere og forældre i de grupper de har adgang til og oprettelse af tværgående netværksgrupper. Forældremodulet er som udgangspunkt tilgængeligt for forældremyndighedsindehavere (der kan frit oprettes yderligere brugere på et barn), som kan logge ind i systemet med deres NemID (her kan de oprette et valgfrit brugernavn og adgangskode, som de kan bruge efterfølgende), så snart deres barn er indskrevet i systemet. Systemet har snitflader til KMD Pladsanvisning samt IST Hypernet. Herfra kan importeres børn indmeldt i dagplejen og for IST s vedkommende også børn i tilbud. Desuden kan der til IST afleveres information om godkendelse af en tilbudt plads samt information om hjemmepasning ved omplacering, så dette kan trækkes fra i forældrebetalingen. 8/26

9 Beskrivelse af statistik/ledelsesinformation I systemet er det muligt at trække statistik data ud på følgende områder: Barnets historik Fremmødehistorik Belægningsgrad Belægningsgrad i ferie Overtrædelse af tidsbegrænsede moduler Udtræk kan ske på datointervaller, hele år m.v. Medarbejdernes brug af løsningen: Det er besluttet at medarbejder i dagplejen og børnehusene som i forvejen ikke er oprettet i AD et IKKE oprettes. Dels ville det kræve licenser og en del ressourcer fra IKT og Digitalisering til oprettelse og vedligeholdelse af brugere i AD et. Behovet og brugsmønstret der forventes er: At dagplejerne bruger sin Ipads til komme/gå registrering, kommunikation til forældre, fagområdet og kollegaer imellem og dermed ikke har en større gevinst af en oprettelse i AD et. At personalet i Børnehusene bruger Ipad en til kommunikation til forældre, ledelse og kollegaer imellem, samt til overblik på turer og information med billeder af aktiviteter og ture. Det vil ikke være praktisk muligt at have mail/kalender på Ipad en, i det der er mange forskellige brugere der anvender samme Ipad. På baggrund af ovenstående er der i økonomien ikke indret CAL licenser da medarbejderne ikke tilgår AD et men kun den hostede løsning via en browser. Redegør for hvilke omkostninger der er forbundet med anskaffelsen (incl. alt), hvad den fremtidige årlige driftsudgift udgør, samt hvornår løsningen kan være i drift. Software kr Snitflade til KMD Institution kr /26

10 Teknisk support kr Implementering intern tovholder kr Intern lønudgift for personalet der undervises kr Uddannelse fra Tabulex kr Hardware kr Køb og drift af 3G simkort kr Drift af løsning ½ år samt SMS service kr Møder og andre interne ressourcer kr Samlet udgift år 1. kr Drift år 2. kr hertil til intern tovholder Drift år 4 inkl. Hardware udskiftning kr Løsningen forventes idriftsat 1. august 2014 for børnehusene og 1. september 2014 for dagplejen. 2. Projektbeskrivelse Projektets navn eller kort beskrivelse (anvend 1-2 linjer) Projektets navn Kommunikationsløsning til 0 6 års området Dagpleje og daginstitutioner Formål (sæt et eller flere krydser) Forbedre servicekvalitet (f.eks. hurtigere sagsbehandlingstid eller øget mulighed for borgerselvbetjening) Effektivisere forretningsprocesser eller reducere driftsomkostninger (f.eks. automatisering af processer) x x Effektivisere it-applikationer (f.eks. udskiftning af gammel applikationslogik eller integrere applikationer) Effektivisere it-infrastruktur (f.eks. konsolidering af servere, reducering af antal platforme) Forbedre fleksibilitet i forretningsarkitektur (Bla. arbejdsgange) (f.eks. understøttelse af standardiserede processer) x Forbedre fleksibilitet i it-arkitektur (f.eks. indføring af åbne standarder) Opfylde lovgivning (hvis projektet sikrer opfyldelse af lovgivning) x Andet: Mål (hvad er det overordnede mål med projektet) Mål 10/26

11 En forbedret opgaveløsning. Mere tid til børnene og bedre service overfor forældrene. Et bedre overblik over den reelle belastning i dagplejen og børnehusene. Baggrund (se Den brændende platform ) Nulløsningen As is (hvad er scenariet hvis der ikke foretages noget, hvordan løses arbejdsprocesserne?) Forslået løsning To be (hvordan er scenariet når projektet er gennemført) Fordele i forhold til foreslået løsning? Ulemper i forhold til foreslået løsning? Hvilke alternative løsninger er der? Bemærkninger til alternative løsninger, evt. fordele og ulemper. Der arbejdes løbende på at effektivisere opgaveløsningen. Fokus er her på børnene. Dette betyder ofte at formidlingen af aktiviteter og faglige begrundelser overfor forældrene nedprioriteres også selv om der er fokus på at gøre det modsatte. Med en fælles kommunikationsplatform mellem dagplejere, børnehuse og forældre og mellem personaler vil informationer hurtigere kunne formidles. Kommunikationsmuligheder, på alle brugere, mulighed for statistik. Kræver indkøring og enhver indkøring er svær. Området er ikke IT-kyndigt og der skal derfor tænkes i implementering. Der findes andre leverandører, Infoba, KMD m.v. vi har set løsningen fra KMD. Projektgruppen har vurderet at løsningen fra Tabulex dækker de behov vi har, løsningen er færdigudviklet og parat til at tage i brug (Dagpleje 1.8) endvidere anvender vi i forvejen Tabulex i SFO og Klubber (Klubber forventes idriftsat forsommeren 2014) og for forældrene giver det en mere smidig adgang til data, med samme login får de adgang til alle børn uanset hvilken institution de går i eks. dagpleje og SFO. Succeskriterier / Resultatkrav Succeskriterier angiver, hvordan projektets succes skal måles. Succeskriterierne skal dokumentere, om projektet har været effektfuldt. Succeskriterier Forældretilfredshed De pædagogiske tilsyn MED-systemet Konkrete målepunkter (skal der måles på ressourcer, kvalitet, service?) Vi spørger årligt til forældretilfredshed blandt andet i forhold til den kommunikation der er imellem børnehus og forældre Vi kan spørge ind til anvendelsen gevinster m.m. Vi kan have implementeringen som opmærksomhedspunkt i vores MED-udvalg Målemetode til målepunkter (hvordan vil du måle, hvor ofte osv.) Årligt overfor forældrene Årligt overfor personalet Løbende i både MED-udvalg og koordinerende udvalg. 11/26

12 Lav Middel Høj Lav Middel Høj Interessenter (se Interessentanalyse) Hvilke interessenter er berørt (borgere, virksomheder, andre fagområder, ledere, medarbejdere, andre) Involvering i dialog omkring løsningen (sæt ét kryds) 1 Forældre x x x 2 Pædagoger x x x 3 Dagplejere x x x Ledelse x x x Ja Nej Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Beskrivelse af involvering (kun, hvis der har været en involvering) Hvem skal anvende løsningen Brugerkategori (borgere, virksomheder, ansatte eller andre) Forældre (2 pr. barn) til børn i dagplejen og børnehusene Ansatte i dagplejen og børnehusene Forvaltningen Antal Hvem kan herudover have glæde af løsning eller dets data Brugerkategori (borgere, virksomheder, ansatte eller andre) Løsningen vil give ledelsesinformation om belastningen i hele 0 6 års området og brugsmønster m.v. Vil kunne anvendes i forhold til budgetlægning samt til det politiske niveau Antal - Afhængighed til andre projekter Hvis projektet er afhængig af andre sideordnede projekter eller hvis projektet indgår i andre delprojekter, skal det beskrives hvilke projekter det drejer sig om og hvori afhængigheden består. Kommunikationsløsning har tidligere været en del af et fælles udbud på 0 18 års området som ikke blev gennemført. Nu ønskes indkøbt løsninger til hhv. 0 6 års området og til klubområdet hvor der ligeledes udarbejdes en business case 12/26

13 Kommunikationsplan (se Kommunikationsplan) Hvem skal videre noget om projektet Hvem Hvorfor Hvornår Hvordan Forældre Dagplejere Pædagoger De bliver en central spiller De bliver en central spiller De bliver en central spiller Bestyrelserne 5. april (bestyrelsesdag) Personalemøde Ledermøde Koordinerende Lokaludvalg P-møder Paw fremlægger ideer og tidsplan for systemet. Mette fremlægger ideer og tidsplan for systemet. Lovgivningsmæssige hensyn Beskriv eventuelle lovgivningsmæssige hensyn, ( f.eks. lovkrav om løsningens implementering eller funktionalitet) I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for er beskrevet: Punkt 3.4 Digital kommunikation og vidensdeling mellem forældre og dagtilbud formålet er beskrevet således: Initiativets primære formål er at frigøre personlige ressourcer til den primære arbejdsopgave pasning af børn i børnehaver og vuggestuer og samtidig få forældrene til at føle sig bedre orienterede og få et tættere samarbejde med deres børns dagtilbud. Udbudsmæssige hensyn Kræver investeringen at der gennemføres udbud? Hvordan løftes udbudsforpligtelsen? (eget udbud, indkøb på FM/SKI-aftale, KOMBIT eller andre former for fællesudbud?) Tidspunkt for forventet afsluttet udbud Bemærkninger fra Udbud- og Kontraktenheden Ja Nej x Investering i software er under ,- kr. og i samarbejde med udbud og kontrakt har vi været i dialog med flere firmaer og valgt løsningen fra Tabulex. Hardware indkøbes på en direkte tildeling via SKI, evt. på ny forpligtende aftale med opstart 1.7, alt efter hvornår projektet godkendes. Ingen yderligere kommentarer IKT-mæssigt omfang Navn på system Type (finansiel; Leverandør (egenudvikling Platform (skal 13/26

14 selvbetjeningsløsning; logistik; fagsystem; eller andet.) ; ekstern leverandør (hvis muligt angiv hvilken)) være Windows, Citrix eller Hosted) Tabulex Daginstitution/Dagpleje Online registrerings- og kommunikationsværktøj til institutionernes medarbejdere og forældre Ekstern - Tabulex Hosted Krav til server, PC er, netværk m.v. Datsbasetype (produktnavn) Særlige krav til netværk, PC er eller andet Lagring/ backup (SAN; NAS; ) Platform for adgang (stationær pc; bærbar pc; PDA/mobil; stemmestyret; hvis andet, angiv da) Netværksydelse (data LAN/WAN; video; telefoni; internetadgang; ASP) Ingen krav da løsningen hostes hos Tabulex Der er ikke særlige krav Ikke relevant Tablet med IOS eller Android, Windwos PC, med Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Safari, support af 2 versioner tilbage Internetadgang min 2 Mbit. Til Touchskærme anbefales kablet netværk, elle et stærkt trådløst netværk. IKT-mæssig løsningsbeskrivelse Overordnet beskrivelse af den tekniske arkitektur. (Evt. fra systemudbyder, f.eks. illustration) Ikke relevant hostet løsning Snitflader til andre systemer System Dataindhold Kommentarer KMD Institution Der er behov for 2 services EWS Institutionsoplysninger og EWS Aktive børn Herfra hentes løbende oplysninger om indmeldte børn, som læses ind i Tabulex Institution Sikkerhedsrisikovurdering Skal der udarbejdes sikkerhedsrisikovurdering for Ja X (1) 14/26

15 IKT-løsningen? Nej Udarbejdet d. (1) Dagtilbud udarbejder en sikkerhedsvurdering, den skal omhandler hvad vi gør i forhold til kommunikationsløsningen, hvis der kommer et længerevarende nedbrud, eks hvordan sikre vi intern og ekstern kommunikation. Der er ikke behov for en IKT sikkerhedsvurdering på løsningen i det den er hostet hos Tabulex. Bemærkninger til/fra IKT-dritsafdelingen Bemærkninger omkring det it-mæssige, samt krav til server, PC er, netværk m.v. Til IKT-driftsafdelingen Løsningen er dybest set identisk med Tabulex SFO som vi i forvejen anvender. Fra IKT-driftsafdelingen IKT-drift har ingen indvendinger/kommentarer til denne løsning. Det må dog forudses, at der kan forekomme et øget behov for IT support. HUSK. KMD snitflade skal bestilles i god tid, før forventet ibrugtagning. Datamæssige hensyn Datatilsynet Skal databehandlingen i løsningen anmeldes til Datatilsynet? Ja Nej x Angiv navn på ansvarlig for anmeldelse Paw Holze Nielsen Konvertering af data Beskriv i hvilket omfang (systemet) kræver konvertering af data fra andre systemer Der er ingen eksisterende løsninger, så der er ingen data at konvertere. Arkivmæssige hensyn Beskriv hvordan løsningen sikrer overholdelse af arkivloven. På Statens Arkivs d-guldliste fremgår systemet Tabulex SFO, som er en identisk løsning, at data ikke skal bevares. For at sikre der ikke kommunikeres i løsningen med arkivpligtige data, vil der blive udarbejdet guidelines til personale og forældre i samarbejde med vores arkivar om hvilke type indhold der må kommunikeres om. 15/26

16 Bemærkninger fra Stadsarkiv I mail har Christoph Klinge skrevet Efter samtale med Tabulex indstiller SFK, at systemløsningen i den præsenterede form ikke er bevaringsværdige for den nævnte målgruppe 16/26

17 3. Økonomiske konsekvenser Hvad koster projektet? Omkostninger År 1 År 2 År 3 År 4 Projektledelse Andre interne ressourcer (møder, konsulenter m.v.) Mødeforplejning Implementering (1) Konvertering af data Driftsudgifter - systemer Løn ifm. undervisning af personale 458 medarb. á 3 timer á 270,- kr. Uddannelse (kursusaktivitet) Eksterne ressourcer Programmørtimer - udvikling Programmørtimer tilpasning/videreudvikling Hardware 60 Ipads (3) stk. 3G kort 5/1 mb (4) 40 stk. 23 Touch skærme til børnehusene (5) Software Licenser snitflade til KMD institution (7) Teknisk support (6) SMS beskeder (2) Omkostninger i alt Finansiering Sparede lønninger /Arbejdstid (gentagelser* tid * løn) Fra driftsbudget Fra eget lønbudget (Uddannelse) Kvalitetsmidler til bedre dagtilbud, behandles i Udd. Udvalget 3/3-14 Finansiering i alt Gevinster i alt (1) Implementering, der frikøbes intern bistand til implementering herunder pædagogisk support i ca timer á 270,- kr. pr. time svarende til knapt et 17/26

18 årsværk. Den frikøbte bistand vil også stå for support af tidligere indkøbte ITkufferter. (2) SMS der er beregnet 2 sms er pr. barn i børnehusene i alt 944 børn pr. uge i 50 uger á kr. 0,26. (3) Ipads, der er 67 dagplejere, i forvejen råder de over 12 Ipads, der indkøbes 55 samt 5 i reserve i alt 60 stk. (Ipads Air, 32 GB WIFI og 4G) stk. pris 4.000,- Ipads er valgt som Tablet, der er i 2013 er indkøbt 112 Ipads til hele dagtilbudsområdet, hermed sikre vi at allerede opnåede erfaring og viden på IOS kan genbruges direkte i den nye løsning. (4) 3G Simkort, 5/1 Mbit, oprettelse kr. 100,- pr. måned kr. 35,- opstart (5) Touch skærme, endeligt valg er ikke truffet men flere kommuner har købt Lenovo Thinkcentre m93z 10 ad, 23 til en stk. pris på kr ,- hertil er lagt 1.000,- kr. til vægbeslag, strøm m.v. Der er forudsat, at det trådløse netværk i samtlige børnehuse kan benyttes. Det skal i hvert enkelt børnehus testes, om der er trådløs dækning hvor Touch skærme monteres, alternativt skal der ske kabelfremføring. Beløbet er mindre i år 4, da det forudsættes at vægbeslag, strøm m.v. kan genbruges (6) Teknisk support, der ønskes teknisk support fra IKT og Digitalisering, på de 67 Ipads og Touch skærmene. Fagchef Paw Holze Nielsen vil indkalde til møde, for at drøfte mulig support dels af ovenstående, men ligeså af de tidligere indkøbe IT kufferter samt Surface til skoleområdet. Der er skønsmæssigt afsat ,- pr. år til teknisk support. I 2014 er ligeledes afsat ,- trods der er kun er drift ca. et ½ år, idet der her vurderes at være et ekstra opstartsarbejde i forhold til opsætning af Ipads og Touch skærme. (7) Snitflade til KMD Institution hhv. EWS Institutionsoplysninger og EWS Aktive børn. Oprettelse ,- pr. services samt drift hhv. årligt kr ,- og kr ,- 18/26

19 Hvordan afløftes gevinsterne? Beskriv hvordan ovenstående gevinster afløftes i budgettet År 1 År 2 År 3 År 4 Ingen Ingen Ingen Ingen Som beskrevet i business casen er her ikke en positiv BC, der er et kvalitetsløft i hele 0 6 års området, som omfatter børn, 458 ansatte og ca forældre. Det er forventningen at både områdets mulighed for at informere forældrene om centrale tiltag og lokale initiativer samt forældrenes mulighed for at kommunikerer med børnehusene/institutionerne og dagplejen vil blive væsentlig højnet og at dette vil blive afspejlet i den generelle tilfredshed med området. Det er forventningen, at der frigøres tid og økonomi i forbindelse med digitaliseringen af kommunikationen, men samtidig er det også vurderingen at den øgede mulighed for at kommunikerer mellem institution og hjem og omvendt vil medføre et øget tidsforbrug til denne opgave. Endelig vil initiativet betyde, at alle dagplejere fremover vil have egen ipad der dels gør det muligt at anvende den pædagogisk sammen med børnene, men ligeledes gør det muligt for dagplejekontoret at kommunikere elektronisk med den enkelte dagplejer. I dag foregår denne kommunikation via telefon samt via Post Danmark. Denne opgave vil blive løftet af den interne tovholder. Eksterne serviceforbedringer Beskriv hvilke serviceforbedringer projektet medfører i forhold til eksterne parter (borgerne, virksomheder, myndigheder o.l.) Servicemodtager Type af forbedring Beskrivelse Borgerne Øget information, og øget mulighed for kommunikation via mobil og computer. Interne serviceforbedringer Beskriv hvilke serviceforbedringer projektet medfører internt i organisationen (f.eks. fleksibilitet, færre fejl, hurtigere support o.l.) Servicemodtager Type af forbedring Beskrivelse Børnehuse/dagplejere Hurtigere, bedre og for dagplejens vedkommende billigere kommunikation Risici (se Risikoanalyse) Identificerede risici (benyt én række for hver identificeret risiko) Beskrivelse af identificeret risici Risikoområde (organi- Sandsynlighed Konsekvens Håndtering af identificeret risiko (hvordan forebygges risiciene 19/26

20 Lav Middel Høj Lav Middel Høj og hvordan skal reageres, hvis risiciene realiseres) sation; teknisk løsning; leverandører; interessenter) Leverandør Leverandør Teknik Organisation Tabulex kan ikke levere x x Løsninger er en ASP løsning som i forvejen er i drift i mange kommuner. I kontrakten skal leverandøren komite sig til den aftalte implementeringsplan. I tilfælde af manglende levering indkaldes Tabulex (person med mandat til at træffe beslutninger) IKT og Digitaliseringschefen samt udbud og kontrakt til møde. Manglende levering af Tablets og touchskærme Manglende trådløs dækning samt manglende 3G x x Det er standardvare der indkøbes og i et forholdsvis begrænset antal. Men hvis ikke tablets kan leveres vil løsningen ikke kunne tages i drift. I forbindelse med indkøb vil der være stort fokus på leveringssikkerhed. Endvidere forventes levering at ske minimum 2 måneder inden idriftsættelse. x x x x Trådløst: Manglende trådløs dækning i Børnehusene til brug for Touchskærme vil blive afdækket inden implementering og der vil i nødvendig omfang blive trukket fysiske netværkskabel. 3G dækning: Det er vurderet, at det stort set ikke forventes, at der er dagplejere der ikke har 3G dækning til brug på Ipads, sker det vil de enten kunne benytte eget trådløst net og alternativt indkøber dagtilbud en ADSL forbindelse. Det skal bemærkes at 3G dækningen forbedres markant fra TDCs side løbende i Pædagoger og dagplejere x x For især dagplejerne men til dels også det pædagogiske personale i børnehusene er det 20/26

21 Lav Middel Høj en ny teknologi der skal tages i anvendelse, det vil naturligt give en hvis grad af udfordring. I projektet sikres en stor grad af medinddragelse af alle personalegrupper. I små guidelines til personalet beskrives efter Herskind metoden den funktionalitet de skal kunne håndtere, tilsvarende får forældrene guidelines for hvad vi vil anvende løsningen til og hvilken type af kommunikation der må bruges i løsningen så vi sikre at overholde lovgivningen. Hvis løsningen ikke anvendes efter hensigten trods igangsatte tiltag, vil det blive drøfte på personalemøder, legestuemøder m.v. og af samme grund er der sat interne ressourcer af til at afbøde udfordringer i implementeringsperioden. Økonomisk risikovurdering Risiko for, at omkostninger bliver større end angivet i afsnit Sandsynlighed x Konsekvens (angiv ændring i forventede omkostninger og økonomiske gevinster, hvis risiko realiseres) Der kan vises sig et større behov for uddannelse end det estimerede Risiko for, at økonomiske gevinster bliver mindre end angivet i afsnit Projektet indeholder ikke økonomiske gevinster 4. Implementering Implementeringsstrategi Beskriv implementeringsmetode herunder anvendelse af interne og eksterne ressourcer, og om der gennemføres pilotprojekt, om løsningen udrulles trinvist eller samlet., hvordan gevinstrealisering sikres m.v. 21/26

22 Tabulex implementerer ASP miljøet så det for alle er tilgængeligt inden undervisning opstarter. Tabulex forestår alt undervisning og alle personalegrupperne undervises i 3 timer. Der anvendes intern tovholder til hele implementeringen og løbende pædagogisk support. Tovholderen har samtidig ansvaret for de tidligere indkøbte IT kufferter. Børnehusene: Der udrulles samlet for børnehusene 1/8. Alle har internt benyttet løsningen i minimum 1 måned forinden. De modtager undervisning 12/5 27/6, efter undervisning er Touchskærme tilgængelige i personalestuerne, samtidig kan løsningen anvendes på eksisterende Ipads. Dagplejen: De modtager undervisning 1/8 31/8 og får på kurset Ipad en udleveret og dermed kan blive fortrolige med den, inden de går i drift 1/9. Den interne tovholder vil understøtte dagplejen dels i form at de guidelines der udarbejdes, på ugentlige møder i legestuerne samt support af den enkelte dagplejerne. Inden de går i drift er forældre og dagplejerne informeret om, at vi kun går i drift med enkelte dele, f.eks kommunikation og komme/gå registrering, men f.eks. ikke billeder og beskrivelser af ture. Tidsplan for projektets implementering incl. milepæle (se Tids- og handlingsplaner) 15/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder Dato Handling/Indhold 15/4 Tabulex opsætter 9/5 ASP miljø 7/4-2/5 Indkøb og klargøring af Touchskærme og opsætning i personalestuerne 15/4 Aftale med KMD 15/5 omkring snitflade 1/5-31- Opsætning af løsning, /5 afdelinger, brugere m.v. 12/5-27/6 1/ Intern tovholder 16/6-27/6 3 timers undervisning af personalet i børnehusene i alt 384 personer Fysisk opsætning af Touchskærme i børnehusene 1/7-31/7 Information til forældre omkring login og muligheder. Børnehusene går i drift i forhold til forældre 1/7-31/7 Klargøring af Ipads til Dagplejerne 1/8 31/8 15/8 1/9 3 timers undervisning af 67 dagplejere Information til forældre omkring login og muligheder. Dagplejen går i drift i forhold til forældre Milepæle Status /Deadline Ansvarlig Færdig løsning opsat Opsat i alle 38 børnehuse Services implementeret Alle medarbejdere oprettet incl. afdelinger Gennemført undervisning Opsat Touchskærme Udsendt information. Systemet idriftsat Klargjort incl. 3G (udleveres på kurserne) Gennemført undervisning Udsendt information. Ipads udleveret og idriftsat 9/ Intern tovholder 5/ Intern tovholder 30/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder 31/ Intern tovholder 31/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder 22/26

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via borneweb.dk Log ind med dit NemId første gang, herefter kan du på dit barns stamkort indtaste et valgfrit brugernavn og adgangskode du fremover kan bruge. Forældre

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution give dig adgang. Log ind

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Hvem kan komme ind i Tabulex Børn? Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre - Vejledning i Tabulex på Grønnemose SFO - Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Du finder Tabulex SFO under menupunktet SFO i venstremenuen. Klik

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv institutionens adresse: www.xxxxx.borneweb.dk Den korrekte adresse udleveres af institutionen. Log på med NemID Opret

Læs mere

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. menuen. - Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i Tabulex SFO. Har du ikke forældremyndighed,

Læs mere

KbhForældre KbhForældre.dk

KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre - din indgang til dit barns institution I Børne og Ungdomsforvaltningen har vi fokus på forældresamarbejdet og kommunikationen med forældrene. Derfor har vi anskaffet

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. Du kan efterfølgende

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Tryk på Tabulex SFO i menupunktet SFO i venstremenuen. Tryk Klik her for at åbne Forældre med forældremyndighed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Hvordan kommer du i gang?

Hvordan kommer du i gang? Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. ørnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan, dagbøger,

Læs mere

Forside og log-in. For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på:

Forside og log-in. For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på: Forside og log-in For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på: http://ho.skoleporten.dk/sp. Som vist på første billede, finder i Forældreintra i øverste højre

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i daginstitutionen byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen tage et kig i dagbogen,

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login Log

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Velkomstside... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind direkte på internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

NemBørn. Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Kære Forældre

NemBørn. Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Det du som udgangspunkt skal gøre i NemBørn er: Vi overgår til digital kommunikation Fra

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i fritidshjemmet byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen, se billeder fra dagligdagen

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen stamkort.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning.

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning. Børnehuset Troldehøj den 6. november 2017 Kære forældre i Troldehøj Fremover skal både forældre og personale i Troldehøj bruge Tabulex Børn - et elektronisk komme/gå-program til daginstitutioner. Det er

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Tabulex SFO Børn. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn. Velkommen til forældre Tabulex SFO Børn Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Det er også muligt at logge direkte ind på Tabulex SFO via www.sfoweb.dk. Log ind med NemID eller Tabulex Login. Tabulex Login

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

NemBørn. Kære Forældre

NemBørn. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Vi overgår til digital kommunikation Fra d. 4.6.12 får du information om dit barn direkte i vores nye kommunikationskanal NemBørn. Nembørn er daginstitutionernes pendent til Skoleintra,

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektejer Henrik Mølholm Henrik Mølholm Projektleder Kia Fog Kristensen Kia Fog Kristensen Projektgruppe Kia Fog Kristensen Trine Vinderslev Niels

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå).

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå). Hvilken læringsplatform har din kommune valgt? (1) EasyIQ Skoleportal (2) ItsLearning (som læringsplatform - ikke SkoleIntra) (3) KMD Educa (4) Meebook (5) MinUddannelse (6) MoMo (7) Teach (8) Kommunen

Læs mere

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler Vejman.dk mobile løsninger Ved. Paul Stühler Baggrund for opgaven Generelt er der ønsker fra vores brugere om. Øget fleksibilitet gennem adgang til vejman.dk på mobile enheder. Behov for at arbejde målrettet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.4 27/10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Forældre - App ios Fase Forklaring Navigation/tast. Log ud via knappen i øverste højre hjørne.

Forældre - App ios Fase Forklaring Navigation/tast. Log ud via knappen i øverste højre hjørne. Forældre - App ios Log ind i program Log ind i Tabulex enten via SkoleIntra eller via en webbrowser. www.sfoweb.dk (SFO) www.kubweb.dk (Klub) Vælg NemID og benyt dit nøglekort Opret Tabulex Login Under

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere