Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT"

Transkript

1 Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

2 Projektets navn: Kommunikationsløsning til 0 6 års området Projektets ejer: Projektleder: Paw Holze Nielsen Mette Ankjær Andersen og Majbritt Hansen Dato: 21. februar 2014 Captia sagsnr.: Version: 1.0 (anvendes i takt med at der udarbejdes flere versioner i samme projekt, f.eks. flere udkast og endelig version) 2/26

3 Generelt om business case Modellen er beslutningsgrundlaget, når der skal gennemføres digitaliseringprojekter i Frederikssund Kommune. Formålet er at sammenfatte oplysninger/dokumentation, der gør det muligt at vurdere om projektet er godt og lønsomt, samt at vurdere investeringens kortsigtede og langsigtede mål I Frederikssund Kommune skal der udarbejdes business case for alle digitaliseringsprojekter. Ved digitaliseringsprojekt forstås: Projekter som følger af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitaliseringsstrategier (e2015, edage m.v.) Projekt, der omfatter omkostninger til it-systemer, hardware, software, systemudvikling Reinvesteringsprojekt (projekt, hvor eksisterende system skal videreudvikles eller erstattes) Business Casen udarbejdes af projektlederen/-ejer, evt. i samarbejde med en af kommunens digitaliseringskonsulenter. Projektlederen og dennes chef godkender indholdet i business casen (punkt 6) og fremsender denne til Digitaliseringsstyregruppen til endelig godkendelse. 3/26

4 Indholdsfortegnelse Business case... 1 Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning... 1 Frederikssund Kommune... 1 Generelt om business case Ledelsesresume... 6 App, ipad & SMS Projektbeskrivelse Projektets navn eller kort beskrivelse Formål Mål Baggrund (se Den brændende platform ) Succeskriterier / Resultatkrav Interessenter (se Interessentanalyse) Hvem skal anvende løsningen Hvem kan herudover have glæde af løsning eller dets data Afhængighed til andre projekter Kommunikationsplan (se Kommunikationsplan) Lovgivningsmæssige hensyn Udbudsmæssige hensyn IKT-mæssigt omfang Krav til server, PC er, netværk m.v IKT-mæssig løsningsbeskrivelse Snitflader til andre systemer Sikkerhedsrisikovurdering Bemærkninger til/fra IKT-dritsafdelingen Datamæssige hensyn Datatilsynet Konvertering af data Arkivmæssige hensyn Økonomiske konsekvenser Hvad koster projektet? Eksterne serviceforbedringer Interne serviceforbedringer Risici (se Risikoanalyse) Identificerede risici Økonomisk risikovurdering Implementering Implementeringsstrategi Tidsplan for projektets implementering incl. milepæle (se Tids- og handlingsplaner) Ejerskab Projektejer (fagchef) og projektleder Organisering (se Skabelon Organisationsdiagram ) /26

5 Leverandører Godkendelse Opfølgning/ Evaluering /26

6 1. Ledelsesresume (Kort og præcist) Beskriv baggrunden for projektet: Siden 2007 har det været et stort ønske fra området, at få etableret en kommunikationsløsning, således at dagplejere, børnehuse og forældre kunne få mulighed for gensidig informationsudveksling. Siden indførelsen af områdeledelse i 2012 er behovet for intern kommunikation mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere og medarbejdere ligeledes øget. Beskriv nuværende situation og komplikationer ved nuværende situation: Forældresamarbejde er en stadig vigtigere hjørnesten for dagtilbuddenes virke og succes. Behovet for at formidle budskaber hvad end de er af praktisk karakter eller af faglig karakter er voksende. Mange forældre efterspørger en elektronisk kommunikationsløsning til erstatning af papirsedler, plancher etc. Beskriv løsningsforslaget og de væsentligste gevinster ved at implementere løsningen både økonomiske og kvalitative: Gevinsten ved at implementere en kommunikationsløsning vil i første omgang være bedre service i forhold til forældresamarbejdet. Det vil således være en kvalitetsforbedring/et kvalitetsløft i dette samarbejde. Samtidig vil kommunikationen og vidensdeling mellem medarbejderne imellem højnes. Bedre overblik over fremmøde i dagpleje og børnehusene, herunder bedre styring af normering og feriedækning. Der er med andre ord en mulighed for, en forbedret opgaveløsning. Vi opfylder med løsningen den fællekommunale digitaliseringsstrategi for punkt 3.4 som omhandler digital kommunikation og vidensdeling mellem forældre og daginstitution. Løsningen indeholder følgende elementer: Til børnehusene: Barnets aftaler: Personlige informationer såvel som aktivitetsstyring i dagligdagen Barnets stamdata opdateres hver nat via CPR, hvilket reducerer den manuelle vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Telefonnumre kan mor og far selv ændre via forældreindgangen. Systemet giver overblik over syge- og feriemeldinger. Systemet håndterer ligeledes aftaler fra forældre som for eksempel, at barnet har en legeaftale eller hentes af farmor. Nemt for forældrene App til Smartphone og Tablets 6/26

7 SMS-service Nemt for personalet Overblik over aftaler Mere tid til børnene Forældre og personale slipper for papir, kalendere, post-it beskeder og diverse afkrydsningslister Integration Systemet tilgås for forældrene via NemID Opdatering fra CPR med opdateringer hver nat Log ind via institutionens egen hjemmeside App, ipad & SMS Kommunikationen mellem landets mange institutioner og forældre foregår overvejende mundtligt eller med papir sedler. Det er i mange henseender en tidskrævende måde at kommunikere på for de ansatte, lige som mange forældre savner at kunne give en hurtig besked til institutionen. Tabulex samler al information og styrker kommunikationen mellem institution og forældre. Forælder app Med Tabulex Forælder app, kan forældre oprette eller ændre en henteaftale, på farten. Med Tabulex Forælder på smartphone har forældre adgang til alle de smarte features - plus lidt ekstra. F.eks. kan forældre få vist vej til barnets legekammerater og se barns status. Med Tabulex Forælder App kan man: Se barns status (f.eks. Kommet kl , Gået hjem kl ) Se hvor barnet befinder sig på institutionen lige nu (f.eks. Legepladsen, puderummet osv.) Se barns aftaler 5 hverdage frem Oprette, redigere og slette aftaler (f.eks. Hentes og Lege-aftaler) Melde sygdom/fridag Finde telefonnummer og adresser på andre børn i institutionen Forælder app bruges sammen med et af Tabulex' børne-programmer og kræver et Tabulex-login. Forældre kan nemt oprette et Tabulex-login ved at gå på (hvis man har barn i SFO) eller (hvis man har barn i daginstitution) og benytte NemID. Tabulex-login oprettes derefter nemt under fanen "Stamkort". Nemt for personalet Personale-app en gør det muligt for personalet at have overblikket med sig overalt. Med app en kan personalet tjekke børn ind og ud, se overblik over dagens aftaler eller ændre en hente-aftale, uanset om de er på tur eller på boldbanen. Personalet kan via app få adgang til barnets stamkort og lægeoplysninger. 7/26

8 SMS-service Forældrene kan også sende en SMS til institutionen med beskeder om, hvornår barnet bliver hentet. Endvidere kan personalet sende SMS til én eller flere forældre. Til dagplejerne: Dagplejemodulet består af et administrationsmodul som er et dagligt redskab til det administrative personale og dagplejekonsulenterne/dagplejepædagogerne, et dagplejermodul som er den enkelte dagplejers daglige redskab og et forældermodul hvori forældrene kan opdatere oplysningerne om dem selv og deres barn. Systemet er webbaseret. Der opnås adgang til systemet ved at indtaste en bestemt internetadresse i en browser og logge ind med et tildelt brugernavn og adgangskode. Systemet kan i princippet anvendes på alle enheder med internetforbindelse og en af de gængse browsere installeret (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Safari). De forskellige moduler deles om alt data, så data indtastes kun én gang i et af modulerne og er umiddelbart derefter tilgængeligt i alle andre moduler. Dagplejekonsulenterne oprettes som brugere af administrationsmodulet med rettigheder til en eller flere grupper. Dagplejerne oprettes i reglen i systemet fordelt i legestuegrupper, og hver gruppe får deres egen indgang (internetadresse) til dagplejermodulet. Gæstehuse oprettes som separate grupper. Grupperne oprettes af IST. Inden for gruppen kan dagplejerne se oplysninger om hinandens børn (en dagplejer kan godt oprettes som bruger i flere grupper). I administrationsmodulet kan dagplejekonsulenterne håndtere f.eks. morgenvagt og tilsynsregistrering. Se i øvrigt illustration på næste side. Dagplejemodulet er fuldstændigt integreret med Tabulex Daginstitution, men kan også fungere selvstændigt. Hvis kommunen benytter Tabulex Daginstitution har dagplejerne også adgang til: kommunikation med forældre og hinanden, netværksgrupper, opslagstavle med nyheder til forældre, billedgallerier og fremmøderegistrering. Desuden kan dagplejekonsulenterne, hvis kommunen benytter Tabulex Forvaltning, udnytte de funktioner der ellers ligger i systemet: udsendelse af information til både dagplejere og forældre i de grupper de har adgang til og oprettelse af tværgående netværksgrupper. Forældremodulet er som udgangspunkt tilgængeligt for forældremyndighedsindehavere (der kan frit oprettes yderligere brugere på et barn), som kan logge ind i systemet med deres NemID (her kan de oprette et valgfrit brugernavn og adgangskode, som de kan bruge efterfølgende), så snart deres barn er indskrevet i systemet. Systemet har snitflader til KMD Pladsanvisning samt IST Hypernet. Herfra kan importeres børn indmeldt i dagplejen og for IST s vedkommende også børn i tilbud. Desuden kan der til IST afleveres information om godkendelse af en tilbudt plads samt information om hjemmepasning ved omplacering, så dette kan trækkes fra i forældrebetalingen. 8/26

9 Beskrivelse af statistik/ledelsesinformation I systemet er det muligt at trække statistik data ud på følgende områder: Barnets historik Fremmødehistorik Belægningsgrad Belægningsgrad i ferie Overtrædelse af tidsbegrænsede moduler Udtræk kan ske på datointervaller, hele år m.v. Medarbejdernes brug af løsningen: Det er besluttet at medarbejder i dagplejen og børnehusene som i forvejen ikke er oprettet i AD et IKKE oprettes. Dels ville det kræve licenser og en del ressourcer fra IKT og Digitalisering til oprettelse og vedligeholdelse af brugere i AD et. Behovet og brugsmønstret der forventes er: At dagplejerne bruger sin Ipads til komme/gå registrering, kommunikation til forældre, fagområdet og kollegaer imellem og dermed ikke har en større gevinst af en oprettelse i AD et. At personalet i Børnehusene bruger Ipad en til kommunikation til forældre, ledelse og kollegaer imellem, samt til overblik på turer og information med billeder af aktiviteter og ture. Det vil ikke være praktisk muligt at have mail/kalender på Ipad en, i det der er mange forskellige brugere der anvender samme Ipad. På baggrund af ovenstående er der i økonomien ikke indret CAL licenser da medarbejderne ikke tilgår AD et men kun den hostede løsning via en browser. Redegør for hvilke omkostninger der er forbundet med anskaffelsen (incl. alt), hvad den fremtidige årlige driftsudgift udgør, samt hvornår løsningen kan være i drift. Software kr Snitflade til KMD Institution kr /26

10 Teknisk support kr Implementering intern tovholder kr Intern lønudgift for personalet der undervises kr Uddannelse fra Tabulex kr Hardware kr Køb og drift af 3G simkort kr Drift af løsning ½ år samt SMS service kr Møder og andre interne ressourcer kr Samlet udgift år 1. kr Drift år 2. kr hertil til intern tovholder Drift år 4 inkl. Hardware udskiftning kr Løsningen forventes idriftsat 1. august 2014 for børnehusene og 1. september 2014 for dagplejen. 2. Projektbeskrivelse Projektets navn eller kort beskrivelse (anvend 1-2 linjer) Projektets navn Kommunikationsløsning til 0 6 års området Dagpleje og daginstitutioner Formål (sæt et eller flere krydser) Forbedre servicekvalitet (f.eks. hurtigere sagsbehandlingstid eller øget mulighed for borgerselvbetjening) Effektivisere forretningsprocesser eller reducere driftsomkostninger (f.eks. automatisering af processer) x x Effektivisere it-applikationer (f.eks. udskiftning af gammel applikationslogik eller integrere applikationer) Effektivisere it-infrastruktur (f.eks. konsolidering af servere, reducering af antal platforme) Forbedre fleksibilitet i forretningsarkitektur (Bla. arbejdsgange) (f.eks. understøttelse af standardiserede processer) x Forbedre fleksibilitet i it-arkitektur (f.eks. indføring af åbne standarder) Opfylde lovgivning (hvis projektet sikrer opfyldelse af lovgivning) x Andet: Mål (hvad er det overordnede mål med projektet) Mål 10/26

11 En forbedret opgaveløsning. Mere tid til børnene og bedre service overfor forældrene. Et bedre overblik over den reelle belastning i dagplejen og børnehusene. Baggrund (se Den brændende platform ) Nulløsningen As is (hvad er scenariet hvis der ikke foretages noget, hvordan løses arbejdsprocesserne?) Forslået løsning To be (hvordan er scenariet når projektet er gennemført) Fordele i forhold til foreslået løsning? Ulemper i forhold til foreslået løsning? Hvilke alternative løsninger er der? Bemærkninger til alternative løsninger, evt. fordele og ulemper. Der arbejdes løbende på at effektivisere opgaveløsningen. Fokus er her på børnene. Dette betyder ofte at formidlingen af aktiviteter og faglige begrundelser overfor forældrene nedprioriteres også selv om der er fokus på at gøre det modsatte. Med en fælles kommunikationsplatform mellem dagplejere, børnehuse og forældre og mellem personaler vil informationer hurtigere kunne formidles. Kommunikationsmuligheder, på alle brugere, mulighed for statistik. Kræver indkøring og enhver indkøring er svær. Området er ikke IT-kyndigt og der skal derfor tænkes i implementering. Der findes andre leverandører, Infoba, KMD m.v. vi har set løsningen fra KMD. Projektgruppen har vurderet at løsningen fra Tabulex dækker de behov vi har, løsningen er færdigudviklet og parat til at tage i brug (Dagpleje 1.8) endvidere anvender vi i forvejen Tabulex i SFO og Klubber (Klubber forventes idriftsat forsommeren 2014) og for forældrene giver det en mere smidig adgang til data, med samme login får de adgang til alle børn uanset hvilken institution de går i eks. dagpleje og SFO. Succeskriterier / Resultatkrav Succeskriterier angiver, hvordan projektets succes skal måles. Succeskriterierne skal dokumentere, om projektet har været effektfuldt. Succeskriterier Forældretilfredshed De pædagogiske tilsyn MED-systemet Konkrete målepunkter (skal der måles på ressourcer, kvalitet, service?) Vi spørger årligt til forældretilfredshed blandt andet i forhold til den kommunikation der er imellem børnehus og forældre Vi kan spørge ind til anvendelsen gevinster m.m. Vi kan have implementeringen som opmærksomhedspunkt i vores MED-udvalg Målemetode til målepunkter (hvordan vil du måle, hvor ofte osv.) Årligt overfor forældrene Årligt overfor personalet Løbende i både MED-udvalg og koordinerende udvalg. 11/26

12 Lav Middel Høj Lav Middel Høj Interessenter (se Interessentanalyse) Hvilke interessenter er berørt (borgere, virksomheder, andre fagområder, ledere, medarbejdere, andre) Involvering i dialog omkring løsningen (sæt ét kryds) 1 Forældre x x x 2 Pædagoger x x x 3 Dagplejere x x x Ledelse x x x Ja Nej Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Beskrivelse af involvering (kun, hvis der har været en involvering) Hvem skal anvende løsningen Brugerkategori (borgere, virksomheder, ansatte eller andre) Forældre (2 pr. barn) til børn i dagplejen og børnehusene Ansatte i dagplejen og børnehusene Forvaltningen Antal Hvem kan herudover have glæde af løsning eller dets data Brugerkategori (borgere, virksomheder, ansatte eller andre) Løsningen vil give ledelsesinformation om belastningen i hele 0 6 års området og brugsmønster m.v. Vil kunne anvendes i forhold til budgetlægning samt til det politiske niveau Antal - Afhængighed til andre projekter Hvis projektet er afhængig af andre sideordnede projekter eller hvis projektet indgår i andre delprojekter, skal det beskrives hvilke projekter det drejer sig om og hvori afhængigheden består. Kommunikationsløsning har tidligere været en del af et fælles udbud på 0 18 års området som ikke blev gennemført. Nu ønskes indkøbt løsninger til hhv. 0 6 års området og til klubområdet hvor der ligeledes udarbejdes en business case 12/26

13 Kommunikationsplan (se Kommunikationsplan) Hvem skal videre noget om projektet Hvem Hvorfor Hvornår Hvordan Forældre Dagplejere Pædagoger De bliver en central spiller De bliver en central spiller De bliver en central spiller Bestyrelserne 5. april (bestyrelsesdag) Personalemøde Ledermøde Koordinerende Lokaludvalg P-møder Paw fremlægger ideer og tidsplan for systemet. Mette fremlægger ideer og tidsplan for systemet. Lovgivningsmæssige hensyn Beskriv eventuelle lovgivningsmæssige hensyn, ( f.eks. lovkrav om løsningens implementering eller funktionalitet) I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for er beskrevet: Punkt 3.4 Digital kommunikation og vidensdeling mellem forældre og dagtilbud formålet er beskrevet således: Initiativets primære formål er at frigøre personlige ressourcer til den primære arbejdsopgave pasning af børn i børnehaver og vuggestuer og samtidig få forældrene til at føle sig bedre orienterede og få et tættere samarbejde med deres børns dagtilbud. Udbudsmæssige hensyn Kræver investeringen at der gennemføres udbud? Hvordan løftes udbudsforpligtelsen? (eget udbud, indkøb på FM/SKI-aftale, KOMBIT eller andre former for fællesudbud?) Tidspunkt for forventet afsluttet udbud Bemærkninger fra Udbud- og Kontraktenheden Ja Nej x Investering i software er under ,- kr. og i samarbejde med udbud og kontrakt har vi været i dialog med flere firmaer og valgt løsningen fra Tabulex. Hardware indkøbes på en direkte tildeling via SKI, evt. på ny forpligtende aftale med opstart 1.7, alt efter hvornår projektet godkendes. Ingen yderligere kommentarer IKT-mæssigt omfang Navn på system Type (finansiel; Leverandør (egenudvikling Platform (skal 13/26

14 selvbetjeningsløsning; logistik; fagsystem; eller andet.) ; ekstern leverandør (hvis muligt angiv hvilken)) være Windows, Citrix eller Hosted) Tabulex Daginstitution/Dagpleje Online registrerings- og kommunikationsværktøj til institutionernes medarbejdere og forældre Ekstern - Tabulex Hosted Krav til server, PC er, netværk m.v. Datsbasetype (produktnavn) Særlige krav til netværk, PC er eller andet Lagring/ backup (SAN; NAS; ) Platform for adgang (stationær pc; bærbar pc; PDA/mobil; stemmestyret; hvis andet, angiv da) Netværksydelse (data LAN/WAN; video; telefoni; internetadgang; ASP) Ingen krav da løsningen hostes hos Tabulex Der er ikke særlige krav Ikke relevant Tablet med IOS eller Android, Windwos PC, med Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Safari, support af 2 versioner tilbage Internetadgang min 2 Mbit. Til Touchskærme anbefales kablet netværk, elle et stærkt trådløst netværk. IKT-mæssig løsningsbeskrivelse Overordnet beskrivelse af den tekniske arkitektur. (Evt. fra systemudbyder, f.eks. illustration) Ikke relevant hostet løsning Snitflader til andre systemer System Dataindhold Kommentarer KMD Institution Der er behov for 2 services EWS Institutionsoplysninger og EWS Aktive børn Herfra hentes løbende oplysninger om indmeldte børn, som læses ind i Tabulex Institution Sikkerhedsrisikovurdering Skal der udarbejdes sikkerhedsrisikovurdering for Ja X (1) 14/26

15 IKT-løsningen? Nej Udarbejdet d. (1) Dagtilbud udarbejder en sikkerhedsvurdering, den skal omhandler hvad vi gør i forhold til kommunikationsløsningen, hvis der kommer et længerevarende nedbrud, eks hvordan sikre vi intern og ekstern kommunikation. Der er ikke behov for en IKT sikkerhedsvurdering på løsningen i det den er hostet hos Tabulex. Bemærkninger til/fra IKT-dritsafdelingen Bemærkninger omkring det it-mæssige, samt krav til server, PC er, netværk m.v. Til IKT-driftsafdelingen Løsningen er dybest set identisk med Tabulex SFO som vi i forvejen anvender. Fra IKT-driftsafdelingen IKT-drift har ingen indvendinger/kommentarer til denne løsning. Det må dog forudses, at der kan forekomme et øget behov for IT support. HUSK. KMD snitflade skal bestilles i god tid, før forventet ibrugtagning. Datamæssige hensyn Datatilsynet Skal databehandlingen i løsningen anmeldes til Datatilsynet? Ja Nej x Angiv navn på ansvarlig for anmeldelse Paw Holze Nielsen Konvertering af data Beskriv i hvilket omfang (systemet) kræver konvertering af data fra andre systemer Der er ingen eksisterende løsninger, så der er ingen data at konvertere. Arkivmæssige hensyn Beskriv hvordan løsningen sikrer overholdelse af arkivloven. På Statens Arkivs d-guldliste fremgår systemet Tabulex SFO, som er en identisk løsning, at data ikke skal bevares. For at sikre der ikke kommunikeres i løsningen med arkivpligtige data, vil der blive udarbejdet guidelines til personale og forældre i samarbejde med vores arkivar om hvilke type indhold der må kommunikeres om. 15/26

16 Bemærkninger fra Stadsarkiv I mail har Christoph Klinge skrevet Efter samtale med Tabulex indstiller SFK, at systemløsningen i den præsenterede form ikke er bevaringsværdige for den nævnte målgruppe 16/26

17 3. Økonomiske konsekvenser Hvad koster projektet? Omkostninger År 1 År 2 År 3 År 4 Projektledelse Andre interne ressourcer (møder, konsulenter m.v.) Mødeforplejning Implementering (1) Konvertering af data Driftsudgifter - systemer Løn ifm. undervisning af personale 458 medarb. á 3 timer á 270,- kr. Uddannelse (kursusaktivitet) Eksterne ressourcer Programmørtimer - udvikling Programmørtimer tilpasning/videreudvikling Hardware 60 Ipads (3) stk. 3G kort 5/1 mb (4) 40 stk. 23 Touch skærme til børnehusene (5) Software Licenser snitflade til KMD institution (7) Teknisk support (6) SMS beskeder (2) Omkostninger i alt Finansiering Sparede lønninger /Arbejdstid (gentagelser* tid * løn) Fra driftsbudget Fra eget lønbudget (Uddannelse) Kvalitetsmidler til bedre dagtilbud, behandles i Udd. Udvalget 3/3-14 Finansiering i alt Gevinster i alt (1) Implementering, der frikøbes intern bistand til implementering herunder pædagogisk support i ca timer á 270,- kr. pr. time svarende til knapt et 17/26

18 årsværk. Den frikøbte bistand vil også stå for support af tidligere indkøbte ITkufferter. (2) SMS der er beregnet 2 sms er pr. barn i børnehusene i alt 944 børn pr. uge i 50 uger á kr. 0,26. (3) Ipads, der er 67 dagplejere, i forvejen råder de over 12 Ipads, der indkøbes 55 samt 5 i reserve i alt 60 stk. (Ipads Air, 32 GB WIFI og 4G) stk. pris 4.000,- Ipads er valgt som Tablet, der er i 2013 er indkøbt 112 Ipads til hele dagtilbudsområdet, hermed sikre vi at allerede opnåede erfaring og viden på IOS kan genbruges direkte i den nye løsning. (4) 3G Simkort, 5/1 Mbit, oprettelse kr. 100,- pr. måned kr. 35,- opstart (5) Touch skærme, endeligt valg er ikke truffet men flere kommuner har købt Lenovo Thinkcentre m93z 10 ad, 23 til en stk. pris på kr ,- hertil er lagt 1.000,- kr. til vægbeslag, strøm m.v. Der er forudsat, at det trådløse netværk i samtlige børnehuse kan benyttes. Det skal i hvert enkelt børnehus testes, om der er trådløs dækning hvor Touch skærme monteres, alternativt skal der ske kabelfremføring. Beløbet er mindre i år 4, da det forudsættes at vægbeslag, strøm m.v. kan genbruges (6) Teknisk support, der ønskes teknisk support fra IKT og Digitalisering, på de 67 Ipads og Touch skærmene. Fagchef Paw Holze Nielsen vil indkalde til møde, for at drøfte mulig support dels af ovenstående, men ligeså af de tidligere indkøbe IT kufferter samt Surface til skoleområdet. Der er skønsmæssigt afsat ,- pr. år til teknisk support. I 2014 er ligeledes afsat ,- trods der er kun er drift ca. et ½ år, idet der her vurderes at være et ekstra opstartsarbejde i forhold til opsætning af Ipads og Touch skærme. (7) Snitflade til KMD Institution hhv. EWS Institutionsoplysninger og EWS Aktive børn. Oprettelse ,- pr. services samt drift hhv. årligt kr ,- og kr ,- 18/26

19 Hvordan afløftes gevinsterne? Beskriv hvordan ovenstående gevinster afløftes i budgettet År 1 År 2 År 3 År 4 Ingen Ingen Ingen Ingen Som beskrevet i business casen er her ikke en positiv BC, der er et kvalitetsløft i hele 0 6 års området, som omfatter børn, 458 ansatte og ca forældre. Det er forventningen at både områdets mulighed for at informere forældrene om centrale tiltag og lokale initiativer samt forældrenes mulighed for at kommunikerer med børnehusene/institutionerne og dagplejen vil blive væsentlig højnet og at dette vil blive afspejlet i den generelle tilfredshed med området. Det er forventningen, at der frigøres tid og økonomi i forbindelse med digitaliseringen af kommunikationen, men samtidig er det også vurderingen at den øgede mulighed for at kommunikerer mellem institution og hjem og omvendt vil medføre et øget tidsforbrug til denne opgave. Endelig vil initiativet betyde, at alle dagplejere fremover vil have egen ipad der dels gør det muligt at anvende den pædagogisk sammen med børnene, men ligeledes gør det muligt for dagplejekontoret at kommunikere elektronisk med den enkelte dagplejer. I dag foregår denne kommunikation via telefon samt via Post Danmark. Denne opgave vil blive løftet af den interne tovholder. Eksterne serviceforbedringer Beskriv hvilke serviceforbedringer projektet medfører i forhold til eksterne parter (borgerne, virksomheder, myndigheder o.l.) Servicemodtager Type af forbedring Beskrivelse Borgerne Øget information, og øget mulighed for kommunikation via mobil og computer. Interne serviceforbedringer Beskriv hvilke serviceforbedringer projektet medfører internt i organisationen (f.eks. fleksibilitet, færre fejl, hurtigere support o.l.) Servicemodtager Type af forbedring Beskrivelse Børnehuse/dagplejere Hurtigere, bedre og for dagplejens vedkommende billigere kommunikation Risici (se Risikoanalyse) Identificerede risici (benyt én række for hver identificeret risiko) Beskrivelse af identificeret risici Risikoområde (organi- Sandsynlighed Konsekvens Håndtering af identificeret risiko (hvordan forebygges risiciene 19/26

20 Lav Middel Høj Lav Middel Høj og hvordan skal reageres, hvis risiciene realiseres) sation; teknisk løsning; leverandører; interessenter) Leverandør Leverandør Teknik Organisation Tabulex kan ikke levere x x Løsninger er en ASP løsning som i forvejen er i drift i mange kommuner. I kontrakten skal leverandøren komite sig til den aftalte implementeringsplan. I tilfælde af manglende levering indkaldes Tabulex (person med mandat til at træffe beslutninger) IKT og Digitaliseringschefen samt udbud og kontrakt til møde. Manglende levering af Tablets og touchskærme Manglende trådløs dækning samt manglende 3G x x Det er standardvare der indkøbes og i et forholdsvis begrænset antal. Men hvis ikke tablets kan leveres vil løsningen ikke kunne tages i drift. I forbindelse med indkøb vil der være stort fokus på leveringssikkerhed. Endvidere forventes levering at ske minimum 2 måneder inden idriftsættelse. x x x x Trådløst: Manglende trådløs dækning i Børnehusene til brug for Touchskærme vil blive afdækket inden implementering og der vil i nødvendig omfang blive trukket fysiske netværkskabel. 3G dækning: Det er vurderet, at det stort set ikke forventes, at der er dagplejere der ikke har 3G dækning til brug på Ipads, sker det vil de enten kunne benytte eget trådløst net og alternativt indkøber dagtilbud en ADSL forbindelse. Det skal bemærkes at 3G dækningen forbedres markant fra TDCs side løbende i Pædagoger og dagplejere x x For især dagplejerne men til dels også det pædagogiske personale i børnehusene er det 20/26

21 Lav Middel Høj en ny teknologi der skal tages i anvendelse, det vil naturligt give en hvis grad af udfordring. I projektet sikres en stor grad af medinddragelse af alle personalegrupper. I små guidelines til personalet beskrives efter Herskind metoden den funktionalitet de skal kunne håndtere, tilsvarende får forældrene guidelines for hvad vi vil anvende løsningen til og hvilken type af kommunikation der må bruges i løsningen så vi sikre at overholde lovgivningen. Hvis løsningen ikke anvendes efter hensigten trods igangsatte tiltag, vil det blive drøfte på personalemøder, legestuemøder m.v. og af samme grund er der sat interne ressourcer af til at afbøde udfordringer i implementeringsperioden. Økonomisk risikovurdering Risiko for, at omkostninger bliver større end angivet i afsnit Sandsynlighed x Konsekvens (angiv ændring i forventede omkostninger og økonomiske gevinster, hvis risiko realiseres) Der kan vises sig et større behov for uddannelse end det estimerede Risiko for, at økonomiske gevinster bliver mindre end angivet i afsnit Projektet indeholder ikke økonomiske gevinster 4. Implementering Implementeringsstrategi Beskriv implementeringsmetode herunder anvendelse af interne og eksterne ressourcer, og om der gennemføres pilotprojekt, om løsningen udrulles trinvist eller samlet., hvordan gevinstrealisering sikres m.v. 21/26

22 Tabulex implementerer ASP miljøet så det for alle er tilgængeligt inden undervisning opstarter. Tabulex forestår alt undervisning og alle personalegrupperne undervises i 3 timer. Der anvendes intern tovholder til hele implementeringen og løbende pædagogisk support. Tovholderen har samtidig ansvaret for de tidligere indkøbte IT kufferter. Børnehusene: Der udrulles samlet for børnehusene 1/8. Alle har internt benyttet løsningen i minimum 1 måned forinden. De modtager undervisning 12/5 27/6, efter undervisning er Touchskærme tilgængelige i personalestuerne, samtidig kan løsningen anvendes på eksisterende Ipads. Dagplejen: De modtager undervisning 1/8 31/8 og får på kurset Ipad en udleveret og dermed kan blive fortrolige med den, inden de går i drift 1/9. Den interne tovholder vil understøtte dagplejen dels i form at de guidelines der udarbejdes, på ugentlige møder i legestuerne samt support af den enkelte dagplejerne. Inden de går i drift er forældre og dagplejerne informeret om, at vi kun går i drift med enkelte dele, f.eks kommunikation og komme/gå registrering, men f.eks. ikke billeder og beskrivelser af ture. Tidsplan for projektets implementering incl. milepæle (se Tids- og handlingsplaner) 15/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder Dato Handling/Indhold 15/4 Tabulex opsætter 9/5 ASP miljø 7/4-2/5 Indkøb og klargøring af Touchskærme og opsætning i personalestuerne 15/4 Aftale med KMD 15/5 omkring snitflade 1/5-31- Opsætning af løsning, /5 afdelinger, brugere m.v. 12/5-27/6 1/ Intern tovholder 16/6-27/6 3 timers undervisning af personalet i børnehusene i alt 384 personer Fysisk opsætning af Touchskærme i børnehusene 1/7-31/7 Information til forældre omkring login og muligheder. Børnehusene går i drift i forhold til forældre 1/7-31/7 Klargøring af Ipads til Dagplejerne 1/8 31/8 15/8 1/9 3 timers undervisning af 67 dagplejere Information til forældre omkring login og muligheder. Dagplejen går i drift i forhold til forældre Milepæle Status /Deadline Ansvarlig Færdig løsning opsat Opsat i alle 38 børnehuse Services implementeret Alle medarbejdere oprettet incl. afdelinger Gennemført undervisning Opsat Touchskærme Udsendt information. Systemet idriftsat Klargjort incl. 3G (udleveres på kurserne) Gennemført undervisning Udsendt information. Ipads udleveret og idriftsat 9/ Intern tovholder 5/ Intern tovholder 30/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder 31/ Intern tovholder 31/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder 22/26

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution give dig adgang. Log ind

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via borneweb.dk Log ind med dit NemId første gang, herefter kan du på dit barns stamkort indtaste et valgfrit brugernavn og adgangskode du fremover kan bruge. Forældre

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Hvem kan komme ind i Tabulex Børn? Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre - Vejledning i Tabulex på Grønnemose SFO - Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Du finder Tabulex SFO under menupunktet SFO i venstremenuen. Klik

Læs mere

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. menuen. - Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i Tabulex SFO. Har du ikke forældremyndighed,

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv institutionens adresse: www.xxxxx.borneweb.dk Den korrekte adresse udleveres af institutionen. Log på med NemID Opret

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Tryk på Tabulex SFO i menupunktet SFO i venstremenuen. Tryk Klik her for at åbne Forældre med forældremyndighed

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. Du kan efterfølgende

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login Log

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag.

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. - Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vejen til FamilieIntra går gennem vores hjemmeside: www.firkloeveren.dagtilbudaarhus.dk

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc.

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. Kommuniker bedre med ny hjemmeside eller infoskærm! kr 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. INTRO PRIS kr 8.995 INFOSKÆRM 42 Oplys klinikkens patienter med

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere