Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT"

Transkript

1 Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

2 Projektets navn: Kommunikationsløsning til 0 6 års området Projektets ejer: Projektleder: Paw Holze Nielsen Mette Ankjær Andersen og Majbritt Hansen Dato: 21. februar 2014 Captia sagsnr.: Version: 1.0 (anvendes i takt med at der udarbejdes flere versioner i samme projekt, f.eks. flere udkast og endelig version) 2/26

3 Generelt om business case Modellen er beslutningsgrundlaget, når der skal gennemføres digitaliseringprojekter i Frederikssund Kommune. Formålet er at sammenfatte oplysninger/dokumentation, der gør det muligt at vurdere om projektet er godt og lønsomt, samt at vurdere investeringens kortsigtede og langsigtede mål I Frederikssund Kommune skal der udarbejdes business case for alle digitaliseringsprojekter. Ved digitaliseringsprojekt forstås: Projekter som følger af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitaliseringsstrategier (e2015, edage m.v.) Projekt, der omfatter omkostninger til it-systemer, hardware, software, systemudvikling Reinvesteringsprojekt (projekt, hvor eksisterende system skal videreudvikles eller erstattes) Business Casen udarbejdes af projektlederen/-ejer, evt. i samarbejde med en af kommunens digitaliseringskonsulenter. Projektlederen og dennes chef godkender indholdet i business casen (punkt 6) og fremsender denne til Digitaliseringsstyregruppen til endelig godkendelse. 3/26

4 Indholdsfortegnelse Business case... 1 Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning... 1 Frederikssund Kommune... 1 Generelt om business case Ledelsesresume... 6 App, ipad & SMS Projektbeskrivelse Projektets navn eller kort beskrivelse Formål Mål Baggrund (se Den brændende platform ) Succeskriterier / Resultatkrav Interessenter (se Interessentanalyse) Hvem skal anvende løsningen Hvem kan herudover have glæde af løsning eller dets data Afhængighed til andre projekter Kommunikationsplan (se Kommunikationsplan) Lovgivningsmæssige hensyn Udbudsmæssige hensyn IKT-mæssigt omfang Krav til server, PC er, netværk m.v IKT-mæssig løsningsbeskrivelse Snitflader til andre systemer Sikkerhedsrisikovurdering Bemærkninger til/fra IKT-dritsafdelingen Datamæssige hensyn Datatilsynet Konvertering af data Arkivmæssige hensyn Økonomiske konsekvenser Hvad koster projektet? Eksterne serviceforbedringer Interne serviceforbedringer Risici (se Risikoanalyse) Identificerede risici Økonomisk risikovurdering Implementering Implementeringsstrategi Tidsplan for projektets implementering incl. milepæle (se Tids- og handlingsplaner) Ejerskab Projektejer (fagchef) og projektleder Organisering (se Skabelon Organisationsdiagram ) /26

5 Leverandører Godkendelse Opfølgning/ Evaluering /26

6 1. Ledelsesresume (Kort og præcist) Beskriv baggrunden for projektet: Siden 2007 har det været et stort ønske fra området, at få etableret en kommunikationsløsning, således at dagplejere, børnehuse og forældre kunne få mulighed for gensidig informationsudveksling. Siden indførelsen af områdeledelse i 2012 er behovet for intern kommunikation mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere og medarbejdere ligeledes øget. Beskriv nuværende situation og komplikationer ved nuværende situation: Forældresamarbejde er en stadig vigtigere hjørnesten for dagtilbuddenes virke og succes. Behovet for at formidle budskaber hvad end de er af praktisk karakter eller af faglig karakter er voksende. Mange forældre efterspørger en elektronisk kommunikationsløsning til erstatning af papirsedler, plancher etc. Beskriv løsningsforslaget og de væsentligste gevinster ved at implementere løsningen både økonomiske og kvalitative: Gevinsten ved at implementere en kommunikationsløsning vil i første omgang være bedre service i forhold til forældresamarbejdet. Det vil således være en kvalitetsforbedring/et kvalitetsløft i dette samarbejde. Samtidig vil kommunikationen og vidensdeling mellem medarbejderne imellem højnes. Bedre overblik over fremmøde i dagpleje og børnehusene, herunder bedre styring af normering og feriedækning. Der er med andre ord en mulighed for, en forbedret opgaveløsning. Vi opfylder med løsningen den fællekommunale digitaliseringsstrategi for punkt 3.4 som omhandler digital kommunikation og vidensdeling mellem forældre og daginstitution. Løsningen indeholder følgende elementer: Til børnehusene: Barnets aftaler: Personlige informationer såvel som aktivitetsstyring i dagligdagen Barnets stamdata opdateres hver nat via CPR, hvilket reducerer den manuelle vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Telefonnumre kan mor og far selv ændre via forældreindgangen. Systemet giver overblik over syge- og feriemeldinger. Systemet håndterer ligeledes aftaler fra forældre som for eksempel, at barnet har en legeaftale eller hentes af farmor. Nemt for forældrene App til Smartphone og Tablets 6/26

7 SMS-service Nemt for personalet Overblik over aftaler Mere tid til børnene Forældre og personale slipper for papir, kalendere, post-it beskeder og diverse afkrydsningslister Integration Systemet tilgås for forældrene via NemID Opdatering fra CPR med opdateringer hver nat Log ind via institutionens egen hjemmeside App, ipad & SMS Kommunikationen mellem landets mange institutioner og forældre foregår overvejende mundtligt eller med papir sedler. Det er i mange henseender en tidskrævende måde at kommunikere på for de ansatte, lige som mange forældre savner at kunne give en hurtig besked til institutionen. Tabulex samler al information og styrker kommunikationen mellem institution og forældre. Forælder app Med Tabulex Forælder app, kan forældre oprette eller ændre en henteaftale, på farten. Med Tabulex Forælder på smartphone har forældre adgang til alle de smarte features - plus lidt ekstra. F.eks. kan forældre få vist vej til barnets legekammerater og se barns status. Med Tabulex Forælder App kan man: Se barns status (f.eks. Kommet kl , Gået hjem kl ) Se hvor barnet befinder sig på institutionen lige nu (f.eks. Legepladsen, puderummet osv.) Se barns aftaler 5 hverdage frem Oprette, redigere og slette aftaler (f.eks. Hentes og Lege-aftaler) Melde sygdom/fridag Finde telefonnummer og adresser på andre børn i institutionen Forælder app bruges sammen med et af Tabulex' børne-programmer og kræver et Tabulex-login. Forældre kan nemt oprette et Tabulex-login ved at gå på (hvis man har barn i SFO) eller (hvis man har barn i daginstitution) og benytte NemID. Tabulex-login oprettes derefter nemt under fanen "Stamkort". Nemt for personalet Personale-app en gør det muligt for personalet at have overblikket med sig overalt. Med app en kan personalet tjekke børn ind og ud, se overblik over dagens aftaler eller ændre en hente-aftale, uanset om de er på tur eller på boldbanen. Personalet kan via app få adgang til barnets stamkort og lægeoplysninger. 7/26

8 SMS-service Forældrene kan også sende en SMS til institutionen med beskeder om, hvornår barnet bliver hentet. Endvidere kan personalet sende SMS til én eller flere forældre. Til dagplejerne: Dagplejemodulet består af et administrationsmodul som er et dagligt redskab til det administrative personale og dagplejekonsulenterne/dagplejepædagogerne, et dagplejermodul som er den enkelte dagplejers daglige redskab og et forældermodul hvori forældrene kan opdatere oplysningerne om dem selv og deres barn. Systemet er webbaseret. Der opnås adgang til systemet ved at indtaste en bestemt internetadresse i en browser og logge ind med et tildelt brugernavn og adgangskode. Systemet kan i princippet anvendes på alle enheder med internetforbindelse og en af de gængse browsere installeret (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Safari). De forskellige moduler deles om alt data, så data indtastes kun én gang i et af modulerne og er umiddelbart derefter tilgængeligt i alle andre moduler. Dagplejekonsulenterne oprettes som brugere af administrationsmodulet med rettigheder til en eller flere grupper. Dagplejerne oprettes i reglen i systemet fordelt i legestuegrupper, og hver gruppe får deres egen indgang (internetadresse) til dagplejermodulet. Gæstehuse oprettes som separate grupper. Grupperne oprettes af IST. Inden for gruppen kan dagplejerne se oplysninger om hinandens børn (en dagplejer kan godt oprettes som bruger i flere grupper). I administrationsmodulet kan dagplejekonsulenterne håndtere f.eks. morgenvagt og tilsynsregistrering. Se i øvrigt illustration på næste side. Dagplejemodulet er fuldstændigt integreret med Tabulex Daginstitution, men kan også fungere selvstændigt. Hvis kommunen benytter Tabulex Daginstitution har dagplejerne også adgang til: kommunikation med forældre og hinanden, netværksgrupper, opslagstavle med nyheder til forældre, billedgallerier og fremmøderegistrering. Desuden kan dagplejekonsulenterne, hvis kommunen benytter Tabulex Forvaltning, udnytte de funktioner der ellers ligger i systemet: udsendelse af information til både dagplejere og forældre i de grupper de har adgang til og oprettelse af tværgående netværksgrupper. Forældremodulet er som udgangspunkt tilgængeligt for forældremyndighedsindehavere (der kan frit oprettes yderligere brugere på et barn), som kan logge ind i systemet med deres NemID (her kan de oprette et valgfrit brugernavn og adgangskode, som de kan bruge efterfølgende), så snart deres barn er indskrevet i systemet. Systemet har snitflader til KMD Pladsanvisning samt IST Hypernet. Herfra kan importeres børn indmeldt i dagplejen og for IST s vedkommende også børn i tilbud. Desuden kan der til IST afleveres information om godkendelse af en tilbudt plads samt information om hjemmepasning ved omplacering, så dette kan trækkes fra i forældrebetalingen. 8/26

9 Beskrivelse af statistik/ledelsesinformation I systemet er det muligt at trække statistik data ud på følgende områder: Barnets historik Fremmødehistorik Belægningsgrad Belægningsgrad i ferie Overtrædelse af tidsbegrænsede moduler Udtræk kan ske på datointervaller, hele år m.v. Medarbejdernes brug af løsningen: Det er besluttet at medarbejder i dagplejen og børnehusene som i forvejen ikke er oprettet i AD et IKKE oprettes. Dels ville det kræve licenser og en del ressourcer fra IKT og Digitalisering til oprettelse og vedligeholdelse af brugere i AD et. Behovet og brugsmønstret der forventes er: At dagplejerne bruger sin Ipads til komme/gå registrering, kommunikation til forældre, fagområdet og kollegaer imellem og dermed ikke har en større gevinst af en oprettelse i AD et. At personalet i Børnehusene bruger Ipad en til kommunikation til forældre, ledelse og kollegaer imellem, samt til overblik på turer og information med billeder af aktiviteter og ture. Det vil ikke være praktisk muligt at have mail/kalender på Ipad en, i det der er mange forskellige brugere der anvender samme Ipad. På baggrund af ovenstående er der i økonomien ikke indret CAL licenser da medarbejderne ikke tilgår AD et men kun den hostede løsning via en browser. Redegør for hvilke omkostninger der er forbundet med anskaffelsen (incl. alt), hvad den fremtidige årlige driftsudgift udgør, samt hvornår løsningen kan være i drift. Software kr Snitflade til KMD Institution kr /26

10 Teknisk support kr Implementering intern tovholder kr Intern lønudgift for personalet der undervises kr Uddannelse fra Tabulex kr Hardware kr Køb og drift af 3G simkort kr Drift af løsning ½ år samt SMS service kr Møder og andre interne ressourcer kr Samlet udgift år 1. kr Drift år 2. kr hertil til intern tovholder Drift år 4 inkl. Hardware udskiftning kr Løsningen forventes idriftsat 1. august 2014 for børnehusene og 1. september 2014 for dagplejen. 2. Projektbeskrivelse Projektets navn eller kort beskrivelse (anvend 1-2 linjer) Projektets navn Kommunikationsløsning til 0 6 års området Dagpleje og daginstitutioner Formål (sæt et eller flere krydser) Forbedre servicekvalitet (f.eks. hurtigere sagsbehandlingstid eller øget mulighed for borgerselvbetjening) Effektivisere forretningsprocesser eller reducere driftsomkostninger (f.eks. automatisering af processer) x x Effektivisere it-applikationer (f.eks. udskiftning af gammel applikationslogik eller integrere applikationer) Effektivisere it-infrastruktur (f.eks. konsolidering af servere, reducering af antal platforme) Forbedre fleksibilitet i forretningsarkitektur (Bla. arbejdsgange) (f.eks. understøttelse af standardiserede processer) x Forbedre fleksibilitet i it-arkitektur (f.eks. indføring af åbne standarder) Opfylde lovgivning (hvis projektet sikrer opfyldelse af lovgivning) x Andet: Mål (hvad er det overordnede mål med projektet) Mål 10/26

11 En forbedret opgaveløsning. Mere tid til børnene og bedre service overfor forældrene. Et bedre overblik over den reelle belastning i dagplejen og børnehusene. Baggrund (se Den brændende platform ) Nulløsningen As is (hvad er scenariet hvis der ikke foretages noget, hvordan løses arbejdsprocesserne?) Forslået løsning To be (hvordan er scenariet når projektet er gennemført) Fordele i forhold til foreslået løsning? Ulemper i forhold til foreslået løsning? Hvilke alternative løsninger er der? Bemærkninger til alternative løsninger, evt. fordele og ulemper. Der arbejdes løbende på at effektivisere opgaveløsningen. Fokus er her på børnene. Dette betyder ofte at formidlingen af aktiviteter og faglige begrundelser overfor forældrene nedprioriteres også selv om der er fokus på at gøre det modsatte. Med en fælles kommunikationsplatform mellem dagplejere, børnehuse og forældre og mellem personaler vil informationer hurtigere kunne formidles. Kommunikationsmuligheder, på alle brugere, mulighed for statistik. Kræver indkøring og enhver indkøring er svær. Området er ikke IT-kyndigt og der skal derfor tænkes i implementering. Der findes andre leverandører, Infoba, KMD m.v. vi har set løsningen fra KMD. Projektgruppen har vurderet at løsningen fra Tabulex dækker de behov vi har, løsningen er færdigudviklet og parat til at tage i brug (Dagpleje 1.8) endvidere anvender vi i forvejen Tabulex i SFO og Klubber (Klubber forventes idriftsat forsommeren 2014) og for forældrene giver det en mere smidig adgang til data, med samme login får de adgang til alle børn uanset hvilken institution de går i eks. dagpleje og SFO. Succeskriterier / Resultatkrav Succeskriterier angiver, hvordan projektets succes skal måles. Succeskriterierne skal dokumentere, om projektet har været effektfuldt. Succeskriterier Forældretilfredshed De pædagogiske tilsyn MED-systemet Konkrete målepunkter (skal der måles på ressourcer, kvalitet, service?) Vi spørger årligt til forældretilfredshed blandt andet i forhold til den kommunikation der er imellem børnehus og forældre Vi kan spørge ind til anvendelsen gevinster m.m. Vi kan have implementeringen som opmærksomhedspunkt i vores MED-udvalg Målemetode til målepunkter (hvordan vil du måle, hvor ofte osv.) Årligt overfor forældrene Årligt overfor personalet Løbende i både MED-udvalg og koordinerende udvalg. 11/26

12 Lav Middel Høj Lav Middel Høj Interessenter (se Interessentanalyse) Hvilke interessenter er berørt (borgere, virksomheder, andre fagområder, ledere, medarbejdere, andre) Involvering i dialog omkring løsningen (sæt ét kryds) 1 Forældre x x x 2 Pædagoger x x x 3 Dagplejere x x x Ledelse x x x Ja Nej Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Beskrivelse af involvering (kun, hvis der har været en involvering) Hvem skal anvende løsningen Brugerkategori (borgere, virksomheder, ansatte eller andre) Forældre (2 pr. barn) til børn i dagplejen og børnehusene Ansatte i dagplejen og børnehusene Forvaltningen Antal Hvem kan herudover have glæde af løsning eller dets data Brugerkategori (borgere, virksomheder, ansatte eller andre) Løsningen vil give ledelsesinformation om belastningen i hele 0 6 års området og brugsmønster m.v. Vil kunne anvendes i forhold til budgetlægning samt til det politiske niveau Antal - Afhængighed til andre projekter Hvis projektet er afhængig af andre sideordnede projekter eller hvis projektet indgår i andre delprojekter, skal det beskrives hvilke projekter det drejer sig om og hvori afhængigheden består. Kommunikationsløsning har tidligere været en del af et fælles udbud på 0 18 års området som ikke blev gennemført. Nu ønskes indkøbt løsninger til hhv. 0 6 års området og til klubområdet hvor der ligeledes udarbejdes en business case 12/26

13 Kommunikationsplan (se Kommunikationsplan) Hvem skal videre noget om projektet Hvem Hvorfor Hvornår Hvordan Forældre Dagplejere Pædagoger De bliver en central spiller De bliver en central spiller De bliver en central spiller Bestyrelserne 5. april (bestyrelsesdag) Personalemøde Ledermøde Koordinerende Lokaludvalg P-møder Paw fremlægger ideer og tidsplan for systemet. Mette fremlægger ideer og tidsplan for systemet. Lovgivningsmæssige hensyn Beskriv eventuelle lovgivningsmæssige hensyn, ( f.eks. lovkrav om løsningens implementering eller funktionalitet) I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for er beskrevet: Punkt 3.4 Digital kommunikation og vidensdeling mellem forældre og dagtilbud formålet er beskrevet således: Initiativets primære formål er at frigøre personlige ressourcer til den primære arbejdsopgave pasning af børn i børnehaver og vuggestuer og samtidig få forældrene til at føle sig bedre orienterede og få et tættere samarbejde med deres børns dagtilbud. Udbudsmæssige hensyn Kræver investeringen at der gennemføres udbud? Hvordan løftes udbudsforpligtelsen? (eget udbud, indkøb på FM/SKI-aftale, KOMBIT eller andre former for fællesudbud?) Tidspunkt for forventet afsluttet udbud Bemærkninger fra Udbud- og Kontraktenheden Ja Nej x Investering i software er under ,- kr. og i samarbejde med udbud og kontrakt har vi været i dialog med flere firmaer og valgt løsningen fra Tabulex. Hardware indkøbes på en direkte tildeling via SKI, evt. på ny forpligtende aftale med opstart 1.7, alt efter hvornår projektet godkendes. Ingen yderligere kommentarer IKT-mæssigt omfang Navn på system Type (finansiel; Leverandør (egenudvikling Platform (skal 13/26

14 selvbetjeningsløsning; logistik; fagsystem; eller andet.) ; ekstern leverandør (hvis muligt angiv hvilken)) være Windows, Citrix eller Hosted) Tabulex Daginstitution/Dagpleje Online registrerings- og kommunikationsværktøj til institutionernes medarbejdere og forældre Ekstern - Tabulex Hosted Krav til server, PC er, netværk m.v. Datsbasetype (produktnavn) Særlige krav til netværk, PC er eller andet Lagring/ backup (SAN; NAS; ) Platform for adgang (stationær pc; bærbar pc; PDA/mobil; stemmestyret; hvis andet, angiv da) Netværksydelse (data LAN/WAN; video; telefoni; internetadgang; ASP) Ingen krav da løsningen hostes hos Tabulex Der er ikke særlige krav Ikke relevant Tablet med IOS eller Android, Windwos PC, med Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Safari, support af 2 versioner tilbage Internetadgang min 2 Mbit. Til Touchskærme anbefales kablet netværk, elle et stærkt trådløst netværk. IKT-mæssig løsningsbeskrivelse Overordnet beskrivelse af den tekniske arkitektur. (Evt. fra systemudbyder, f.eks. illustration) Ikke relevant hostet løsning Snitflader til andre systemer System Dataindhold Kommentarer KMD Institution Der er behov for 2 services EWS Institutionsoplysninger og EWS Aktive børn Herfra hentes løbende oplysninger om indmeldte børn, som læses ind i Tabulex Institution Sikkerhedsrisikovurdering Skal der udarbejdes sikkerhedsrisikovurdering for Ja X (1) 14/26

15 IKT-løsningen? Nej Udarbejdet d. (1) Dagtilbud udarbejder en sikkerhedsvurdering, den skal omhandler hvad vi gør i forhold til kommunikationsløsningen, hvis der kommer et længerevarende nedbrud, eks hvordan sikre vi intern og ekstern kommunikation. Der er ikke behov for en IKT sikkerhedsvurdering på løsningen i det den er hostet hos Tabulex. Bemærkninger til/fra IKT-dritsafdelingen Bemærkninger omkring det it-mæssige, samt krav til server, PC er, netværk m.v. Til IKT-driftsafdelingen Løsningen er dybest set identisk med Tabulex SFO som vi i forvejen anvender. Fra IKT-driftsafdelingen IKT-drift har ingen indvendinger/kommentarer til denne løsning. Det må dog forudses, at der kan forekomme et øget behov for IT support. HUSK. KMD snitflade skal bestilles i god tid, før forventet ibrugtagning. Datamæssige hensyn Datatilsynet Skal databehandlingen i løsningen anmeldes til Datatilsynet? Ja Nej x Angiv navn på ansvarlig for anmeldelse Paw Holze Nielsen Konvertering af data Beskriv i hvilket omfang (systemet) kræver konvertering af data fra andre systemer Der er ingen eksisterende løsninger, så der er ingen data at konvertere. Arkivmæssige hensyn Beskriv hvordan løsningen sikrer overholdelse af arkivloven. På Statens Arkivs d-guldliste fremgår systemet Tabulex SFO, som er en identisk løsning, at data ikke skal bevares. For at sikre der ikke kommunikeres i løsningen med arkivpligtige data, vil der blive udarbejdet guidelines til personale og forældre i samarbejde med vores arkivar om hvilke type indhold der må kommunikeres om. 15/26

16 Bemærkninger fra Stadsarkiv I mail har Christoph Klinge skrevet Efter samtale med Tabulex indstiller SFK, at systemløsningen i den præsenterede form ikke er bevaringsværdige for den nævnte målgruppe 16/26

17 3. Økonomiske konsekvenser Hvad koster projektet? Omkostninger År 1 År 2 År 3 År 4 Projektledelse Andre interne ressourcer (møder, konsulenter m.v.) Mødeforplejning Implementering (1) Konvertering af data Driftsudgifter - systemer Løn ifm. undervisning af personale 458 medarb. á 3 timer á 270,- kr. Uddannelse (kursusaktivitet) Eksterne ressourcer Programmørtimer - udvikling Programmørtimer tilpasning/videreudvikling Hardware 60 Ipads (3) stk. 3G kort 5/1 mb (4) 40 stk. 23 Touch skærme til børnehusene (5) Software Licenser snitflade til KMD institution (7) Teknisk support (6) SMS beskeder (2) Omkostninger i alt Finansiering Sparede lønninger /Arbejdstid (gentagelser* tid * løn) Fra driftsbudget Fra eget lønbudget (Uddannelse) Kvalitetsmidler til bedre dagtilbud, behandles i Udd. Udvalget 3/3-14 Finansiering i alt Gevinster i alt (1) Implementering, der frikøbes intern bistand til implementering herunder pædagogisk support i ca timer á 270,- kr. pr. time svarende til knapt et 17/26

18 årsværk. Den frikøbte bistand vil også stå for support af tidligere indkøbte ITkufferter. (2) SMS der er beregnet 2 sms er pr. barn i børnehusene i alt 944 børn pr. uge i 50 uger á kr. 0,26. (3) Ipads, der er 67 dagplejere, i forvejen råder de over 12 Ipads, der indkøbes 55 samt 5 i reserve i alt 60 stk. (Ipads Air, 32 GB WIFI og 4G) stk. pris 4.000,- Ipads er valgt som Tablet, der er i 2013 er indkøbt 112 Ipads til hele dagtilbudsområdet, hermed sikre vi at allerede opnåede erfaring og viden på IOS kan genbruges direkte i den nye løsning. (4) 3G Simkort, 5/1 Mbit, oprettelse kr. 100,- pr. måned kr. 35,- opstart (5) Touch skærme, endeligt valg er ikke truffet men flere kommuner har købt Lenovo Thinkcentre m93z 10 ad, 23 til en stk. pris på kr ,- hertil er lagt 1.000,- kr. til vægbeslag, strøm m.v. Der er forudsat, at det trådløse netværk i samtlige børnehuse kan benyttes. Det skal i hvert enkelt børnehus testes, om der er trådløs dækning hvor Touch skærme monteres, alternativt skal der ske kabelfremføring. Beløbet er mindre i år 4, da det forudsættes at vægbeslag, strøm m.v. kan genbruges (6) Teknisk support, der ønskes teknisk support fra IKT og Digitalisering, på de 67 Ipads og Touch skærmene. Fagchef Paw Holze Nielsen vil indkalde til møde, for at drøfte mulig support dels af ovenstående, men ligeså af de tidligere indkøbe IT kufferter samt Surface til skoleområdet. Der er skønsmæssigt afsat ,- pr. år til teknisk support. I 2014 er ligeledes afsat ,- trods der er kun er drift ca. et ½ år, idet der her vurderes at være et ekstra opstartsarbejde i forhold til opsætning af Ipads og Touch skærme. (7) Snitflade til KMD Institution hhv. EWS Institutionsoplysninger og EWS Aktive børn. Oprettelse ,- pr. services samt drift hhv. årligt kr ,- og kr ,- 18/26

19 Hvordan afløftes gevinsterne? Beskriv hvordan ovenstående gevinster afløftes i budgettet År 1 År 2 År 3 År 4 Ingen Ingen Ingen Ingen Som beskrevet i business casen er her ikke en positiv BC, der er et kvalitetsløft i hele 0 6 års området, som omfatter børn, 458 ansatte og ca forældre. Det er forventningen at både områdets mulighed for at informere forældrene om centrale tiltag og lokale initiativer samt forældrenes mulighed for at kommunikerer med børnehusene/institutionerne og dagplejen vil blive væsentlig højnet og at dette vil blive afspejlet i den generelle tilfredshed med området. Det er forventningen, at der frigøres tid og økonomi i forbindelse med digitaliseringen af kommunikationen, men samtidig er det også vurderingen at den øgede mulighed for at kommunikerer mellem institution og hjem og omvendt vil medføre et øget tidsforbrug til denne opgave. Endelig vil initiativet betyde, at alle dagplejere fremover vil have egen ipad der dels gør det muligt at anvende den pædagogisk sammen med børnene, men ligeledes gør det muligt for dagplejekontoret at kommunikere elektronisk med den enkelte dagplejer. I dag foregår denne kommunikation via telefon samt via Post Danmark. Denne opgave vil blive løftet af den interne tovholder. Eksterne serviceforbedringer Beskriv hvilke serviceforbedringer projektet medfører i forhold til eksterne parter (borgerne, virksomheder, myndigheder o.l.) Servicemodtager Type af forbedring Beskrivelse Borgerne Øget information, og øget mulighed for kommunikation via mobil og computer. Interne serviceforbedringer Beskriv hvilke serviceforbedringer projektet medfører internt i organisationen (f.eks. fleksibilitet, færre fejl, hurtigere support o.l.) Servicemodtager Type af forbedring Beskrivelse Børnehuse/dagplejere Hurtigere, bedre og for dagplejens vedkommende billigere kommunikation Risici (se Risikoanalyse) Identificerede risici (benyt én række for hver identificeret risiko) Beskrivelse af identificeret risici Risikoområde (organi- Sandsynlighed Konsekvens Håndtering af identificeret risiko (hvordan forebygges risiciene 19/26

20 Lav Middel Høj Lav Middel Høj og hvordan skal reageres, hvis risiciene realiseres) sation; teknisk løsning; leverandører; interessenter) Leverandør Leverandør Teknik Organisation Tabulex kan ikke levere x x Løsninger er en ASP løsning som i forvejen er i drift i mange kommuner. I kontrakten skal leverandøren komite sig til den aftalte implementeringsplan. I tilfælde af manglende levering indkaldes Tabulex (person med mandat til at træffe beslutninger) IKT og Digitaliseringschefen samt udbud og kontrakt til møde. Manglende levering af Tablets og touchskærme Manglende trådløs dækning samt manglende 3G x x Det er standardvare der indkøbes og i et forholdsvis begrænset antal. Men hvis ikke tablets kan leveres vil løsningen ikke kunne tages i drift. I forbindelse med indkøb vil der være stort fokus på leveringssikkerhed. Endvidere forventes levering at ske minimum 2 måneder inden idriftsættelse. x x x x Trådløst: Manglende trådløs dækning i Børnehusene til brug for Touchskærme vil blive afdækket inden implementering og der vil i nødvendig omfang blive trukket fysiske netværkskabel. 3G dækning: Det er vurderet, at det stort set ikke forventes, at der er dagplejere der ikke har 3G dækning til brug på Ipads, sker det vil de enten kunne benytte eget trådløst net og alternativt indkøber dagtilbud en ADSL forbindelse. Det skal bemærkes at 3G dækningen forbedres markant fra TDCs side løbende i Pædagoger og dagplejere x x For især dagplejerne men til dels også det pædagogiske personale i børnehusene er det 20/26

21 Lav Middel Høj en ny teknologi der skal tages i anvendelse, det vil naturligt give en hvis grad af udfordring. I projektet sikres en stor grad af medinddragelse af alle personalegrupper. I små guidelines til personalet beskrives efter Herskind metoden den funktionalitet de skal kunne håndtere, tilsvarende får forældrene guidelines for hvad vi vil anvende løsningen til og hvilken type af kommunikation der må bruges i løsningen så vi sikre at overholde lovgivningen. Hvis løsningen ikke anvendes efter hensigten trods igangsatte tiltag, vil det blive drøfte på personalemøder, legestuemøder m.v. og af samme grund er der sat interne ressourcer af til at afbøde udfordringer i implementeringsperioden. Økonomisk risikovurdering Risiko for, at omkostninger bliver større end angivet i afsnit Sandsynlighed x Konsekvens (angiv ændring i forventede omkostninger og økonomiske gevinster, hvis risiko realiseres) Der kan vises sig et større behov for uddannelse end det estimerede Risiko for, at økonomiske gevinster bliver mindre end angivet i afsnit Projektet indeholder ikke økonomiske gevinster 4. Implementering Implementeringsstrategi Beskriv implementeringsmetode herunder anvendelse af interne og eksterne ressourcer, og om der gennemføres pilotprojekt, om løsningen udrulles trinvist eller samlet., hvordan gevinstrealisering sikres m.v. 21/26

22 Tabulex implementerer ASP miljøet så det for alle er tilgængeligt inden undervisning opstarter. Tabulex forestår alt undervisning og alle personalegrupperne undervises i 3 timer. Der anvendes intern tovholder til hele implementeringen og løbende pædagogisk support. Tovholderen har samtidig ansvaret for de tidligere indkøbte IT kufferter. Børnehusene: Der udrulles samlet for børnehusene 1/8. Alle har internt benyttet løsningen i minimum 1 måned forinden. De modtager undervisning 12/5 27/6, efter undervisning er Touchskærme tilgængelige i personalestuerne, samtidig kan løsningen anvendes på eksisterende Ipads. Dagplejen: De modtager undervisning 1/8 31/8 og får på kurset Ipad en udleveret og dermed kan blive fortrolige med den, inden de går i drift 1/9. Den interne tovholder vil understøtte dagplejen dels i form at de guidelines der udarbejdes, på ugentlige møder i legestuerne samt support af den enkelte dagplejerne. Inden de går i drift er forældre og dagplejerne informeret om, at vi kun går i drift med enkelte dele, f.eks kommunikation og komme/gå registrering, men f.eks. ikke billeder og beskrivelser af ture. Tidsplan for projektets implementering incl. milepæle (se Tids- og handlingsplaner) 15/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder Dato Handling/Indhold 15/4 Tabulex opsætter 9/5 ASP miljø 7/4-2/5 Indkøb og klargøring af Touchskærme og opsætning i personalestuerne 15/4 Aftale med KMD 15/5 omkring snitflade 1/5-31- Opsætning af løsning, /5 afdelinger, brugere m.v. 12/5-27/6 1/ Intern tovholder 16/6-27/6 3 timers undervisning af personalet i børnehusene i alt 384 personer Fysisk opsætning af Touchskærme i børnehusene 1/7-31/7 Information til forældre omkring login og muligheder. Børnehusene går i drift i forhold til forældre 1/7-31/7 Klargøring af Ipads til Dagplejerne 1/8 31/8 15/8 1/9 3 timers undervisning af 67 dagplejere Information til forældre omkring login og muligheder. Dagplejen går i drift i forhold til forældre Milepæle Status /Deadline Ansvarlig Færdig løsning opsat Opsat i alle 38 børnehuse Services implementeret Alle medarbejdere oprettet incl. afdelinger Gennemført undervisning Opsat Touchskærme Udsendt information. Systemet idriftsat Klargjort incl. 3G (udleveres på kurserne) Gennemført undervisning Udsendt information. Ipads udleveret og idriftsat 9/ Intern tovholder 5/ Intern tovholder 30/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder 31/ Intern tovholder 31/ Intern tovholder 1/ Intern tovholder 22/26

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral 2 Indhold 0. Rammerne for samarbejdet... 3 1. Programredaktionen i SFC... 6 2. Arbejdsfunktioner der skal understøttes i Programredaktionen...

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere