Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/ / DA EA363000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse.... To former for mellemkredsforbindelse.... Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer.... Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer... Tekniske data og målbilleder.... CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse.... Generelle tekniske data.... MOVIDRIVE MDR0A MOVIDRIVE MDR0A MOVIDRIVE MDR0A Dæmpningsmodul DCDA... Projektering.... Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer.... Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer.... Valg af bremsemodstand BW..... Installation (MDR0A00/0).... Installationsanvisninger.... EMC-korrekt installation.... UL-korrekt installation.... Koblingsdiagrammer... Idrifttagning (MDR0A00/00).... Vurdering af klarsignal.... Parameterindstilling P_ "Net-fra-kontrol"... Drift og service (MDR0A00/00).... Reset.... Driftsegenskaber.... SEW-elektronikservice... Introduktion (MDR0A0-0-00).... Leveringsomfang.... Retlige bestemmelser... Sikkerhedsanvisninger (MDR0A0-0-00).... Generelle sikkerhedsanvisninger Personer, der er ansvarlige for sikkerheden.... Korrekt anvendelse.... Sikkerhedsanvisningernes udformning.... Restfarer.... Generelle anvisninger... Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

4 0 Tekniske data (MDR0A0-0-00) Generelle tekniske data Dimensioneringsdata Strømbelastningsevne Sikringer og ledningstværsnit... Installation (MDR0A0-0-00).... Mekanisk installation.... Anvisninger til elektrisk installation.... Elektrisk tilslutning.... Installation i et CE-typisk drivstationssystem... Idrifttagning (MDR0A0-0-00).... Første tilkobling.... Klarsignal... Konfiguration (MDR0A0-0-00)... Drift og service (MDR0A0-0-00).... Reset.... Driftsvisninger.... Vedligeholdelse... Ændringsindeks.... Ændringer i forhold til den tidligere version... Indeks... Adressefortegnelse... Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

5 Vigtige anvisninger Systemhåndbog Vigtige anvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger Læs altid sikkerheds- og advarselsanvisningerne! Alvorlig risiko på grund af stød. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Alvorlig risiko. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Farlig situation. Mulige følger: Lette eller ubetydelige kvæstelser. Skadevoldende situation. Mulige følger: Beskadigelse af apparatet og omgivelserne. Tips om anvendelse og nyttige informationer. Overholdelsen af driftsvejledning er en forudsætning for fejlfri drift og en forudsætning for, at evt. garantikrav kan gøres gældende. De bedes derfor først læse driftsvejledningen igennem, inden De tager produktet i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige anvisninger om servicen, og den bør derfor opbevares i nærheden af apparatet. 0 Korrekt anvendelse MOVIDRIVE er apparater til anvendelse i større eller mindre industrielle anlæg til drift af trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor eller permanentmagnetiserede trefasede synkronmotorer. Disse motorer skal være egnede til drift med frekvensomformere, og der må ikke tilsluttes andre belastninger til apparaterne. MOVIDRIVE er apparater, der er beregnet til stationær installation i kontaktskabe. Alle oplysninger om de tekniske data og de tilladte driftsbetingelser på anvendelsesstedet skal følges. Idrifttagningen (dvs. påbegyndelsen af planlagt drift) må først finde sted, når det er kontrolleret, at maskinen overholder EMC-direktivet //EØF og at slutproduktet er i overensstemmelse med Maskindirektivet //EØF (jvf. EN 00). 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

6 Vigtige anvisninger Følgende er forbudt, hvis ikke apparatet er udtrykkeligt beregnet til det: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer Anvendelse i miljøer med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, som går ud over de krav, der er anført i EN 0 Anvendelsesomgivelser Sikkerhedsfunktioner Feltomformerne MOVIDRIVE MDX0/B må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskinsikkerheden og den personlige sikkerhed. Læs angivelserne i det følgende materiale i forbindelse med sikkerhedsanvendelse: Sikker udkobling af MOVIDRIVE MDX0B/B Påbud Sikker udkobling af MOVIDRIVE MDX0B/B Applikationer Bortskaffelse De gældende bestemmelser skal overholdes: Materiellet skal bortskaffes iht. beskaffenhed og gældende bestemmelser som f.eks.: Elektronisk affald (printkort) Kunststof (kabinet) Blik Kobber osv. Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

7 Systembeskrivelse To former for mellemkredsforbindelse Systembeskrivelse De i denne dokumentation beskrevne typer af mellemkredsforbindelse uden nettilbageføring gælder for: MOVIDRIVE MD_0A MOVIDRIVE MDX0B/B MOVIDRIVE compact MOVITRAC 0 (MC0A0-A A-) De i denne dokumentation beskrevne typer af mellemkredsforbindelse med nettilbageføring gælder for: MOVIDRIVE MD_0A MOVIDRIVE MDX0B/B MOVIDRIVE compact I de følgende kapitler anføres kun feltomformer MOVIDRIVE MDX0B/B. MOVIDRIVE -feltomformerne kan forbindes med hinanden via jævnspændingsmellemkredsen eller med en nettilbageføringsomformer. På den måde kan omformerne udveksle generatorisk energi med hinanden. Derved omdannes der via bremsemodstandene mindre elektrisk energi til varme. Ud over energibesparelsen skal der bruges færre bremsemodstande i systemet. Det er som regel kun den største omformer i systemet, der skal udstyres med en bremsemodstand.. To former for mellemkredsforbindelse Principielt skelnes der mellem to former for mellemkredsforbindelse:. Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A.. Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A. 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

8 Systembeskrivelse Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer. Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer Uden nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A må kun to MOVIDRIVE - feltomformere forbindes med hinanden via mellemkredsen. De kan etablere mellemkredsforbindelsen uden nettilbageføringsomformer efter følgende koblingsprincipper ( efterfølgende figur): Koblingsprincip A: Begge omformere tilsluttes til forsyningsnettet. Koblingsprincip B: Kun den ene af de to omformere tilsluttes til forsyningsnettet. x V AC x V AC ND... ND... ND... NF... A NF... NF... B BW... BW... AXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

9 Systembeskrivelse Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer. Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer x V AC Option netdrossel ND... Option netfilter NF... Option nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A MOVIDRIVE MDX0B/B...-_ MOVIDRIVE MDX0B/B...-_ MOVIDRIVE MDX0B/B...-_ 0 Mellemkreds Option Bremsemodstand Option Udgangsfilter Option Udgangsdrossel 0 ADA Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

10 Systembeskrivelse Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer Med nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A må der gerne forbindes mere end to MOVIDRIVE -feltomformere via mellemkredsen. Det tilladte antal omformere må De regne Dem frem til på baggrund af projekteringsoplysningerne. Nettilbageføringsomformeren MOVIDRIVE MDR0A kan ved generatorisk arbejdende MOVIDRIVE -feltomformere anvendes som alternativ til bremsemodstande. En forudsætning for dette er et stabilt forsyningsnet. Nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A forsyner jævnspændingsmellemkredsen for feltomformerne MOVIDRIVE med motorisk energi fra nettet og tilbagefører generatorisk energi fra jævnspændingsmellemkredsen til nettet. Dette sker via en netensretter for den motoriske energi og en omformer for den generatoriske energi. Omformeren er koblet antiparallelt til indgangsensretteren. Nettilbageføringsomformeren MOVIDRIVE MDR0A har brug for hjælpespænding eller styresignaler. Når MOVIDRIVE MDR0A er driftsklar, indikeres dette ved et klarsignal og en klarsignalvisning. Nettilbageføringsomformerens egenskaber sammenlignet med omformeren med bremsemodstand Energibalance: Generatorisk energi tilbageføres til nettet og omformes ikke til tabt varme. Installationsbesparelse ved flere omformere (net- og bremsemodstandstilslutninger). Til reguleret standsning - også ved netforstyrrelser - kræves der dog en bremsemodstand. Besparelser i forbindelse med plads i kontaktskab og ventilatoreffekt, hvis bremsemodstanden hidtil har været monteret i kontaktskabet. Beskyttelses- og overvågningsfunktioner Overvågning og beskyttelse mod termisk overbelastning. Registrering af netsvigt under belastning inden for en nethalvaksel. Beskyttelse mod overspænding. 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

11 Tekniske data og målbilleder CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse kva i P f n Hz Tekniske data og målbilleder. CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse CE-mærkning Lavspændingsdirektivet Nettilbageføringsomformerne MOVIDRIVE MDR0A opfylder forskrifterne i lavspændingsdirektiv //EØF. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) NettilbageføringsomformerneMOVIDRIVE er som komponenter beregnet til montering i maskiner og anlæg. De opfylder EMC-produktnorm EN 00- "Omdrejningsvariable elektriske drivstationer". Ved overholdelse af installationsanvisningerne er de tilsvarende forudsætninger for CE-mærkningen af alle dermed udstyrede maskiner/anlæg på basis af EMC-direktiv //EØF givet. CE-mærket på typeskiltet står for konformitet i forhold til lavspændingsdirektiv //EØF og EMC-direktiv //EØF. På forespørgsel udsteder vi gerne en konformitetserklæring. UL-godkendelse C U L U L Apparaterne MOVIDRIVE MDR0A og MDR0A er UL- og cul-godkendte. cul er ligeberettiget med CSA-godkendelsen. MOVIDRIVE MDR0A er ikke UL- eller cul-godkendt. 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

12 kva i P f n Hz Tekniske data og målbilleder CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse Eksempel Typebetegnelse MDR0 A Udførelse 00 = Standard Tilslutningstype = -faset Støjdæmpning på netsiden 0 = ingen støjdæmpning Tilslutningsspænding = V AC Anbefalet omformertilslutningseffekt 00 = kw Version A Serie og generation MDR = nettilbageføringsomformer Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

13 Tekniske data og målbilleder Generelle tekniske data kva i P f n Hz. Generelle tekniske data MOVIDRIVE MDR0A (byggestørrelse ) (byggestørrelse ) (byggestørrelse ) Modstandsdygtighed over for støj overholder EN 00 del og EN skarphedsgrad EN skarphedsgrad EN 00- kriterium A Støjafgivelse ved EMC-korrekt installation Omgivelsestemperatur Derating omgivelsestemperatur ϑ U opfylder EN 00 del og med NF0-0 0 C C P N -reduktion:.0 % I N pr. K til maks. 0 C Klimaklasse EN 0--, klasse K Lagertemperatur ) ϑ L C C (EN 0--, klasse K) Afkølingstype (DIN ) Kapslingsklasse byggestørrelse EN 0 byggestørrelse (NEMA) IP0 IP00 (effekttilslutninger); IP0 med monteret, seriemæssigt medleveret pleksiglasafdækning Fremmedkøling opfylder EN 00 del med NF C C P N -reduktion:.0 % I N pr. K til maks. C EN 0 del., klasse K C... + C (iht. VDE00, EN 0 del., klasse K) Driftsmåde Konstant drift (EN 0-- og -) Opstillingshøjde h 000 m (00 ft): Ingen begrænsninger Fra 000 m (00 ft) til maks. 000 m (00 ft): I N -reduktion: % pr. 00 m (0 ft) Fra 000 m (00 ft) til maks. 000 m (00 ft): U N -reduktion: V pr. 00m (0 ft) h 000 m (00 ft): Ingen begrænsninger Fra 000 m (00 ft) til maks. 000 m (00 ft): I N -reduktion: 0, % pr. 00 m (0 ft) ) Ved langtidsopbevaring tilsluttes apparatet hvert andet år i mindst min. til netspænding, da apparatets levetid ellers forkortes. IP0 0 0 Fig. : Nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A AXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

14 kva i P f n Hz Tekniske data og målbilleder MOVIDRIVE MDR0A MOVIDRIVE MDR0A MOVIDRIVE MDR0A (byggestørrelse ) Sagsnummer INDGANG Tilslutningsspænding U net 0 V AC 0 % V AC +0 % Netfrekvens f net 0 Hz... 0 Hz ± % Tilslutningsmærkekapacitet P N kw Netmærkekapacitet I net A AC (ved U net = 00 V AC ) MELLEMKREDS Udgangsskineffekt S A 0 kva (ved U net = V AC ) Mellemkredsspænding U ZK 0 V DC... 0 V DC Mellemkredsmærkestrøm I ZK 0 A DC Maks. mellemstrømkreds I ZK_maks. 0 A DC GENERELT Tabseffekt ved P N P Vmaks. 0 W Afkølingsluftbehov 0 m /h (0 ft /min) Masse kg ( lb) Mål b h d 00 mm (...0 in) Netdrossel (altid nødvendig) ND0-0, L N = 0, mh, sagsnummer 0 Netfilter (option) NF00-0, sagsnummer 0 X til MOVIDRIVE MDX0B/B...-_ Målbillede Der skal være mindst 00 mm ( in) frirum ovenover og nedenunder. Der er ikke behov for frirum i siden, apparaterne kan placeres direkte ved siden af hinanden. (.) (.) (0.) 0 (.) (0.) (.) 00 (.) (.0) Fig. : Målbillede MDR0A byggestørrelse, mål i mm (in) 0AXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

15 Tekniske data og målbilleder MOVIDRIVE MDR0A kva i P f n Hz. MOVIDRIVE MDR0A MOVIDRIVE MDR0A (byggestørrelse ) Sagsnummer INDGANG Tilslutningsspænding U net 0 V AC 0 % V AC +0 % Netfrekvens f net 0 Hz... 0 Hz ± % Tilslutningsmærkespænding P N kw Netmærkespænding I net A AC (ved U net = 00 V AC ) MELLEMKREDS Udgangsskineffekt S A 0 kva (ved U net = V AC ) Mellemkredsspænding U ZK 0 V DC... 0 V DC Mellemkredsmærkestrøm I ZK A DC Maks. mellemstrømkreds I ZK_maks. A DC GENERELT Tabseffekt ved P N P Vmaks. 00 W Afkølingsluftbehov 0 m /h ( ft /min) Masse kg ( lb) Mål b h d 0 0 mm ( in) Netdrossel (altid nødvendig) ND00-00, L N = 0,0 mh, sagsnummer Netfilter (option) NF0-0, sagsnummer til MOVIDRIVE MDX0B/B...-_ Målbillede Der skal være mindst 00 mm ( in) frirum ovenover og nedenunder. Der er ikke behov for frirum i siden, apparaterne kan placeres direkte ved siden af hinanden. I en afstand på op til 00 mm (. in) over apparatet må der ikke monteres temperaturfølsomme komponenter, f.eks. kontaktorer eller sikringer. (0.) 0 (.) 0 (0.) 0 (.) (0.) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) Fig. : Målbillede MDR0A byggestørrelse, mål i mm (in) AXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

16 kva i P f n Hz Tekniske data og målbilleder MOVIDRIVE MDR0A MOVIDRIVE MDR0A MOVIDRIVE MDR0A (byggestørrelse ) Sagsnummer INDGANG Tilslutningsspænding U net 0 V AC 0 % V AC +0 % Netfrekvens f net 0 Hz... 0 Hz ±0 % Tilslutningsmærkekapacitet P N kw Netmærkestrøm I net 0 A AC (ved U net = 00 V AC ) MELLEMKREDS Udgangsskineffekt S A kva (ved U net = V AC ) Mellemkredsspænding U ZK 0 V DC... 0 V DC Mellemkredsmærkestrøm I ZK 0 A DC Maks. mellemkredsstrøm I ZK_maks. 0 A DC GENERELT Tabseffekt ved P N P Vmaks. 0 W Afkølingsluftbehov 00 m /h (0 ft /min) Stel 0 kg ( lb) Mål b h d 0 mm (... in) Netdrossel allerede monteret Netfilter (option) NF00-0, sagsnummer til MOVIDRIVE MDXB...-_ Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

17 Tekniske data og målbilleder MOVIDRIVE MDR0A kva i P f n Hz Målbillede Der skal være mindst 00 mm ( in) frirum ovenover og nedenunder. Der er ikke behov for frirum i siden, apparaterne kan placeres direkte ved siden af hinanden. I en afstand på op til 00 mm (. in) over apparatet må der ikke monteres temperaturfølsomme komponenter, f.eks. kontaktorer eller sikringer. 0(.) 0(.) 0(.) (. ) 0(. ) 0 (.0) (.) 0(.) 0(.) Fig. : Målbillede MDR0A byggestørrelse, mål i mm (in) (.) AXX 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

18 kva i P f n Hz Tekniske data og målbilleder Dæmpningsmodul DCDA. Dæmpningsmodul DCDA Dæmpningsmodul DCDA Sagsnummer 0 Mærkestrøm 0 A DC Elektrisk tilslutning Skrueklemme mm (AWG0) Mål b x h x d 00 x 0 x mm (. x. x. in) Vægt 0, kg (, lb) Målbillede. (0.) (.) 0 (.) (.0) 00 (.) (.) Fig. : Målbillede DCDA, mål i mm (in) 0AXX Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

19 Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer Projektering. Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer Uden nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A må kun to MOVIDRIVE - feltomformere forbindes med hinanden via mellemkredsen. Koblingsprincip A De kan etablere mellemkredsforbindelsen uden nettilbageføringsomformer iht. følgende koblingsprincipper: Koblingsprincip A: Begge omformere tilsluttes til forsyningsnettet. Koblingsprincip B: Kun den ene af de to omformere tilsluttes til forsyningsnettet. Efter koblingsprincip A tilsluttes begge omformere via en fælles netkontaktor og fælles sikring på netsiden til strømforsyningsnettet. Følgende omformerkombinationer er tilladt iht. koblingsprincip A:. MOVIDRIVE. MOVIDRIVE valgfrit: 000-A- 000-A A- 000-A- 000-A A- 000-A- 000-A- 00-A A- 000-A- 000-A- 00-A- 00-A- 00-A- 00-A A- 00-A- 00-A A- 00-A- 00-A- 00-A A- 00-A A A- 00-A- 00-A- 00-A- 000-A- 00-A- 00-A A- 00-A- 0-A A- 00-A- 0-A- Med MOVIDRIVE typestørrelse (00-A A-) er mellemkredsforbindelsen i koblingsprincip A ikke tilladt! 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

20 Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer Projekteringsanvisninger Vær opmærksom på følgende projekteringsanvisninger: Begge MOVIDRIVE -feltomformere skal være forsynet med en passende netdrossel ND... Følgende tabel viser, hvilken netdrosselspole der passer til hvilken omformer: Typestørrelse MOVIDRIVE Netdrosseltype Sagsnummer A A- ND A A- ND ND / ND ND ND / ND ND00-00 Hvis de to omformere ikke skal sikres med en fælles sikring, men derimod ved hjælp af separate sikringer, skal begge sikringer afbryde alle poler og udløse samtidigt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan den ene af de to omformere blive ødelagt. Den største MOVIDRIVE skal være forsynet med en tilstrækkelig stor bremsemodstand. Med hensyn til valget af den rette bremsemodstand henvises til systemmanualen MOVIDRIVE MDX0B/B. Mellemkredsen fører høj jævnspænding (indtil 00 V). Det er derfor vigtigt, at der til den høje spænding i mellemkredsforbindelsen anvendes et egnet kabel med snoede ledere. Vi anbefaler, at der til mellemkredsforbindelsen anvendes konfektionerede kabler fra SEW-EURODRIVE ( Konfektionerede kabler til mellemkredsforbindelsen side ). Længden på mellemkredsforbindelsen må maks. være m (. ft). Iht. VDE 000 del 0 er der ved en tværsnitsreduktion ved en ledningslængde på op til m (0 ft) ikke behov for en afsikring, når kortslutningsrisikoen reduceres til et minimum og ledningen ikke trækkes i nærheden af brændbare stoffer. Med hensyn til en eventuel sikring af mellemkredsen eller motortilledningerne, skal De overholde de gældende nationale anlægsspecifikke bestemmelser. 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

21 Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer Koblingsprincip B Projekteringsanvisninger Efter koblingsprincip B er det kun den ene af de to omformere, nemlig den største, der tilsluttes til strømforsyningsnettet. Følgende omformerkombinationer er tilladt iht. koblingsprincip B:. MOVIDRIVE. MOVIDRIVE valgfrit: 000-A- 000-A- 000-A- 000-A A- 00-A- 000-A A- 00-A- 000-A A- 00-A- 000-A A- 00-A- 000-A A- 00-A- 000-A A A A A A A A A A A A A A Vær opmærksom på følgende projekteringsanvisninger: MOVIDRIVE -feltomformere skal være forsynet med en passende netdrossel ND... Følgende tabel viser, hvilken netdrossel der passer til hvilken omformer: Typestørrelse MOVIDRIVE Netdrossel type Sagsnummer A A- ND A A- ND ND / ND ND ND / ND ND00-00 Den største MOVIDRIVE skal være forsynet med en tilstrækkelig stor bremsemodstand. Med hensyn til valget af den rette bremsemodstand henvises til systemmanualen MOVIDRIVE MDX0B/B ( kapitlet "Projektering"). Mellemkredsen fører høj jævnspænding (op til 00 V). Det er derfor vigtigt, at der til den høje spænding i mellemkredsforbindelsen anvendes et egnet kabel med snoede ledere. Vi anbefaler, at der til mellemkredsforbindelsen anvendes konfektionerede kabler fra SEW-EURODRIVE ( Konfektionerede kabler til mellemkredsforbindelsen side ). 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

22 Projektering Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer Længden på mellemkredsforbindelsen må maks. være m (. ft). Iht. VDE 000 del 0 er der ved en tværsnitsreduktion ved en ledningslængde på op til m (0 ft) ikke behov for en afsikring, når kortslutningsrisikoen reduceres til et minimum og ledningen ikke trækkes i nærheden af brændbare stoffer. Med hensyn til en eventuel sikring af mellemkredsen eller motortilledningerne, skal De overholde de gældende nationale anlægsspecifikke bestemmelser. Summen af maksimalstrømmene skal være mindre end eller lig med maksimalstrømmen (= 0 % I N ) fra den første MOVIDRIVE. Summen af de konstante udgangsstrømme skal være mindre end eller lig den konstante udgangsstrøm (VFC: % I N ; CFC og SERVO: 00 % I N ) fra den første MOVIDRIVE. Ledningstværsnit på mellemkredsforbindelsen Det maksimalt mulige klemmetværsnit på den mindste feltomformer vælges som ledningstværsnit. Følgende tabel angiver klemmetværsnittet på effektdelene i MOVIDRIVE -feltomformerne: MOVIDRIVE Typestørrelse 0 Klemmetværsnit på effektdelen Klemrække,der kan adskilles mm (AWG0) terminalrør DIN Kombi-skrue M med klembøjle mm (AWG0) terminalrør DIN mm (AWG0) krympe-kabelsko DIN MOVIDRIVE Typestørrelse Klemmetværsnit på effektdelen Kombi-skrue M ned skive maks. mm (AWG) krympe-kabelsko DIN Bolt M0 med møtrik maks. 0 mm (AWG/0) preskabelsko DIN Bolt M med møtrik maks. 0 mm (AWG/0) preskabelsko DIN Eksempel En MOVIDRIVE MDXB00 og en MOVIDRIVE MDXB00 forbindes med hinanden via mellemkredsen. Klemmetværsnittet i den mindste af de to omformere er på mm (AWG0). Der skal altså anvendes et kabel med mm (AWG0) ledningstværsnit og krympe-kabelsko. Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

23 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer. Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer Projekteringsanvisninger Der må gerne forbindes mere end to MOVIDRIVE -feltomformere med hinanden via mellemkredsen. Det tilladte antal omformere afhænger af summen af omformerudgangseffekterne og et særligt pointsystem. Vær opmærksom på følgende projekteringsanvisninger: En mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer er kun mulig med MOVIDRIVE MDX0B/B med 00/00 V-tilslutningsspænding (...-_). MOVIDRIVE MDX0B/B med 0 V-tilslutningsspænding må ikke anvendes. Det er kun tilbageføringsomformeren, der må tilsluttes til strømforsyningsnettet. De omformere, der er tilsluttet via en mellemkreds, må ikke tilsluttes direkte til netspændingen. SEW-EURODRIVE anbefaler, at den effektmæssigt største omformer forsynes med en bremsemodstand. Med hensyn til valget af den rette bremsemodstand henviser vi til projekteringsanvisningerne i kapitlet "Valg af bremsemodstand BW..". Tilslut omformerne i en stjerne til nettilbageføringsomformeren. Brug en skinneunderfordeler, hvis nettilbageføringsomformerens mellemkredsklemmer ikke er tilstrækkelige. Mellemkredsen fører høj jævnspænding (op til 00 V). Anvend derfor et egnet kabel med snoede ledere til mellemkredsforbindelsen. Vi anbefaler, at der til mellemkredsforbindelsen anvendes konfektionerede kabler fra SEW-EURODRIVE ( Konfektionerede kabler til mellemkredsforbindelsen side ). Længden på mellemkredsforbindelsen må maksimalt være m (. ft). Sørg for, at længden er så kort som mulig. Med hensyn til en eventuel sikring af mellemkredsen eller motortilledningerne, skal De overholde de gældende nationale anlægsspecifikke bestemmelser. Hvis mere end seks MOVIDRIVE -feltomformere forbindes via mellemkredsen, skal der til hver af omformerne af typestørrelse 0 (000-A A), typestørrelse (00-A A) samt typestørrelse og S (00-A A) i systemet tilsluttes et DCDA-dæmpningsmodul til klemme X: (+U Z ). DCDA-dæmpningsmodulet må ikke tilsluttes til MOVIDRIVE -feltomformere i typestørrelse til ( ). Der må ikke forbindes mere end seks MOVIDRIVE -feltomformere i typestørrelse til via mellemkredsen. Udgangseffekten for samtlige tilsluttede omformere må ikke overskride 0% af nettilbageføringsomformerens mærkeeffekt. Mærkeeffekten for alle tilsluttede omformere må ikke overskride 00% af nettilbageføringsomformerens mærkeeffekt. Der må iht. et pointsystem kun tilsluttes et bestemt antal point til en nettilbageføringsomformer, nemlig: Maksimalt point til en MOVIDRIVE MDR0A00 Maksimalt point til en MOVIDRIVE MDR0A00 Maksimalt point til en MOVIDRIVE MDR0A0 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

24 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE -feltomformerne har afhængigt af deres typestørrelse fået tildelt et bestemt antal point, nemlig: Typestørrelse 0 (000-A A) point Typestørrelse (00-A A) point Typestørrelse (00-A A) point Typestørrelse ( ) point Typestørrelse ( ) point Typestørrelse ( ) point Typestørrelse ( ) point Eksempel Pointudregning Til en nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A00 skal der tilsluttes følgende MOVIDRIVE -feltomformere: MOVIDRIVE MDXB000 (typestørrelse ) = point MOVIDRIVE MDXB00 (typestørrelse ) = point MOVIDRIVE MDXB00 (typestørrelse ) = point Sum = point Maks. tilladt = point Det maksimalt tilladte antal point er ikke overskredet, dvs. kombinationen er tilladt. Mærkeeffekten for nettilbageføringsomformeren MOVIDRIVE MDR0A00 ligger på P N = kw. Summen af udgangseffekter fra de tilsluttede omformere må ikke overstige 0% P N =, kw. I dette eksempel er der flere end seks feltomformere i systemet. Derfor skal samtlige MOVIDRIVE -feltomformere af typestørrelse 0,, og S (000-A A) forsynes med et DCDA dæmpningsmodul. Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

25 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer Netforudsætninger Undersøgelse af u K -værdierne Nettilbageføringsomformeren skal være forsynet med en netdrossel. Til MDR0A00 netdrossel ND0-0. Til MDR0A00 netdrossel ND I MDR0A0 er netdrossel allerede monteret. For at sikre en fejlfri drift af MOVIDRIVE MDR0A må den relative kortslutningsspænding u K ved apparatnettilslutningen ikke overskride følgende værdier: Netmærkespænding U net 00 V AC <,0 % 0 V AC <, % 00 V AC <, % Hvis der ikke foreligger nøjagtige data til beregning af u K -værdien, skal disse findes ved måling. For at finde frem til den effektive samlede induktivitet L G, skal induktiviteten for netdrossel L ND lægges sammen med induktiviteten for den foreliggende nettilslutning (L net, fase fase). Den effektive u K -værdi beregnes herefter ud fra følgende formel: u K = (L G π f net I net ) / U net = (L net +,xl ND ) k For de forskellige nettyper indsættes følgende k-faktor: Induktiviteten for den foreliggende nettilslutning kan måles eller findes via data for højspændingstransformeren og kablet mellem transformer og nettilslutning for MDR. L net = L transf + L kabel Induktiviteten for kablet (L Kabel ) er næsten 0, µh/m. Via dataene for højspændingstransformeren ( typeskilt) beregnes den effektive induktivitet for højspændingstransformeren iht. følgende formel: L transf = (u KT U net ) / (π f net S T ) = (U KT /S T ) k L transf = Effektiv induktivitet for højspændingstransformeren S T = Skineffekt for højspændingstransformeren ( typeskilt) = Kortslutningsspænding for højspændingstransformeren ( typeskilt) u KT Tilladt relativ kortslutningsspænding u K Hvis u K -værdierne ikke overholdes, må MOVIDRIVE MDR0A ikke anvendes. u K = Tilladt relativ kortslutningsspænding [%] L G = Effektiv samlet induktivitet [mh] f net = Netfrekvens [Hz] U net = Netmærkeeffekt L net = Induktivitet for den foreliggende nettilslutning [mh] L ND = Induktivitet for netdroslen [mh] k = Faktor U net = 00 V AC, f net = 0 Hz U net = 0 V AC, f net = 0 Hz U net = 00 V AC, f net = 0 Hz k =, k = k =, 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

26 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer For de forskellige nettyper indsættes følgende k -faktor: U net = 00 V AC, f net = 0 Hz U net = 0 V AC, f net = 0 Hz U net = 00 V AC, f net = 0 Hz k = 0 k = k = Eksempel: U net = 00 V AC, f net = 0 Hz, S T = 0 kva, u KT = % L kabel = 0,0 mh (00 m), L ND = 0,0 mh (ND00-00) L transf = (0,0/0 kva) 0 = 0,0 mh u K = (0,0 mh + 0,0 mh + 0,0 mh), = 0,0 =, % Resultat: u K -værdien på, % er tilladt, MOVIDRIVE MDR0A må aktiveres. Ved dimensioneringen af forsyningsnettets forsyningseffekt skal der tages hensyn til den i følgende tabel anførte nødvendige effektandel for nettilbageføringsomformer MOVIDRIVE MDR0A. Hvis der f.eks. er MOVIDRIVE MDR0A 00 i drift samtidig, er den nødvendige effektandel 0 kva. MOVIDRIVE MDR0A00 MDR0A00 MDR0A0 Nødvendig effektandel 0 kva 0 kva 0 kva Netsikringer og nettilledning Principielt gælder nationale og anlægsspecifikke bestemmelser for sikring og valg af ledningstværsnittet. Ledningsbeskyttelsestyper i klasserne gl, gg: Sikringsmærkespænding netmærkespænding Sikringsmærkestrømmene skal afhængigt af omformerudnyttelsen være konstrueret til 00 % af omformermærkestrømmene. Ledningsbeskyttelseskontakt med karakteristika B, C: Ledningsbeskyttelseskontakt-mærkespænding netmærkespænding Ledningsbeskyttelseskontakt-mærkestrømmene skal ligge 0 % over omformermærkestrømmen. Mellemkredsforbindelse og Mellemkredssikringer Mellemkredsforbindelse: Ledningslængden må maks. være m (. in). Hvis følgende betingelser er opfyldt, er det ikke nødvendigt at montere en sikring i mellemkredsen: Mellemkredsforbindelsen er beskyttet af den netsikring, som er installeret foran nettilbageføringsomformeren. De skal her være opmærksom på, at der i mellemkredsen løber en strøm på det,-dobbelte af netstrømmen. Det er derfor bedst, at mellemkredsforbindelsen svarer til de tilsluttede omformeres maksimalt tilladte klemmetværsnit ( "Ledningstværsnit på mellemkredsforbindelsen" side side ). Ledningslængden er maksimalt m (0 ft), kortslutningsrisikoen er reduceret til et minimum og ledningen er ikke anbragt i nærheden af brændbare materialer. Længden på mellemkredsforbindelsen bør under alle omstændigheder være så kort som muligt. Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

27 Projektering Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer Konfektionerede kabler Mellemkredsforbindelse Sikring Mellemkredssikringer F... F: Mellemkredssikringen skal dimensioneres, så den beskytter ledningen i mellemkredsforbindelsen. De skal således installere en sikring i hver ledning, +U Z og -U Z. Sikringerne skal kunne afbryde 00 V DC. De skal være opmærksom på, at der i mellemkredsen løber en strøm på det,-dobbelte af netstrømmen. SEW-EURODRIVE anbefaler, at nedenstående kabelsæt anvendes til mellemkredsforbindelsen. Disse kabelsæt er konstrueret til de aktuelle spændinger og er desuden farvekodede. Dette er nødvendigt, da forkert poltilslutning og jord-/ kortslutning kan medføre, at de tilsluttede omformere bliver ødelagt. Kablerne begrænser i kraft af deres længde mellemkredsforbindelsen til den tilladte længde på fem meter (. ft). Kunden har selv mulighed for at afkorte kablerne, hvis der skal tilsluttes flere omformere. Kabelskoene, som skal anvendes til tilslutning til nettilbageføringsomformeren og én omformer, er vedlagt kabelsættet. Hvis der skal tilsluttes yderligere omformere, skal der anvendes almindelige kabelsko. Disse omformere skal tilsluttes til nettilbageføringsomformeren i en stjerne. Kabelsættype DCPA DCPA DCPA DCPA Sagsnummer 0 For tilslutning af MOVIDRIVE Kabelsættene består af følgende dele: DCPA DCPA DCPA DCPA stk. PVC-ledning H0V-K Farve sort, mm (AWG0), l = m (. in) stk. PVC-ledning H0V-K Farve rød, mm (AWG0), l = m (. in) stk. ringkabelsko DIN - stk. ringkabelsko DIN - terminalrør DIN E - stk. ringkabelsko DIN 0- stk. ringkabelsko DIN - stk. PVC-ledning H0V-K Farve sort, mm (AWG), l = m (. in) stk. PVC-ledning H0V-K Farve rød, mm (AWG), l = m (. in) stk. ringkabelsko DIN - stk. preskabelsko DIN 0- stk. preskabelsko DIN - stk. PVC-ledning H0V-K Farve sort, 0 mm (AWG0), l = m (. in) stk. PVC-ledning H0V-K Farve rød, 0 mm (AWG0), l = m (. in) stk. preskabelsko DIN 0-0 stk. preskabelsko DIN -0 stk. PVC-ledning H0V-K Farve sort, 0 mm (AWG/0), l = m (. in) stk. krympeslange, farve rød, til farvemæssig adskillelse af PVC-ledningerne stk. preskabelsko DIN 0-0 stk. preskabelsko DIN -0 Ved sikring af ledningstværsnittene skal de nationale og anlægsspecifikke forskrifter samt ved behov forskrifterne for UL-korrekt installation overholdes. Hvis der anvendes konfektionerede kabelsæt foreslår SEW-EURODRIVE følgende sikringer: Kabelsættype DCPA DCPA DCPA DCPA Sikring ) 0 A 0 A 0 A A ) Ved C omgivelsestemperatur; 00 V-netmærkespænding. Mellemkredsstrøm 00 % omformerbelastning 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

28 Projektering Valg af bremsemodstand BW... Valg af bremsemodstand BW.. Høj spænding Tilledningerne til bremsemodstanden leder høj jævnspænding (ca. 00 V). Bremsemodstandsledningerne skal være egnet til den høje jævnspænding. Ledningslængde Den maksimalt tilladte ledningslængde mellem MOVIDRIVE og bremsemodstand er 00 m (0 ft). Parallelkobling Ved nogle omformermodstandskombinationer skal to bremsemodstande kobles parallelt. I så fald skal brydestrømmen indstilles på den dobbelte værdi af tabelværdien I F på bimetalrelæet. Peakbremsekraft På grund af mellemkredsspændingen og modstandsværdien kan peakbremsekraften være mindre end bremsemodstandens belastningsevne. Peakbremsekraften beregnes på følgende måde: P max = U DC R U DC er bremsechopperens tilkoblingspunkt, som AXX ved MOVIDRIVE MDX0/B...-_ (00/00 V-apparater) er U DC = V DC Nedenstående tabel angiver, hvilke peakbremsekræfter der er mulige ved de forskellige modstandsværdier. Peakbremsekraft Modstandsværdi MDX0/B...-_ (00/00 V-apparater) 00 Ω. kw Ω 0.0 kw Ω. kw Ω. kw Ω - Ω. kw Ω kw Ω kw Ω ( BW0 parallel) kw, Ω ( BW parallel) - Ω kw Ω ( BW0/0 parallel) kw Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

29 Projektering Valg af bremsemodstand BW.. Tildeling til 00/00 V-apparater (...-_) Bremsemodstand type BW00- PB BW00-00 BW00-00 BW0-00 BW0-00 BW BW Sagsnummer X 0 Belastningsevne 00 % ED ved 0 % ED ) % ED % ED % ED % ED % ED 0,0 kw 0, kw 0,0 kw 0,0 kw 0,0 kw,0 kw,0 kw 0, kw 0,0 kw 0, kw, kw,00 kw 0, kw, kw, kw, kw, kw 0, kw 0, kw 0, kw 0, kw,00 kw ) ED = tilkoblingstid for bremsemodstanden, i forhold til en cyklus-tid TD 0 sek. ) Fysisk effektbegrænsning på grund af mellemkredsspænding og modstandsværdi. ) ED = tilkoblingstid for bremsemodstanden, i forhold til en cyklus-tid TD 0 sek. ) Fysisk effektbegrænsning på grund af mellemkredsspænding og modstandsværdi. 0, kw 0,0 kw 0, kw, kw,00 kw 0, kw, kw, kw, kw, kw, kw, kw, kw, kw 0 kw ) Generatorisk effektbegrænsning for omformeren skal overholdes! (= 0 % af den anbefalede motoreffekt tekniske data) Modstandsværdi R BW 0 Ω ± % 00 Ω ±0 % Ω ±0 % Ω ±0 % Brydestrøm (fra F) I F - 0, A RMS, A RMS 0, A RMS,0 A RMS, A RMS, A RMS Type PTC Tilslutninger Kabel Kabel Flad byggeform Trådmodstand på keramikrør Keramikklemmer, mm (AWG) Flad byggeform Kabel Kapslingsklasse IP0 IP IP0 (i monteret stand) IP Omgivelsestemperatur ϑ U C Afkølingstype KS = egenkøling til MOVIDRIVE MDXB...-_ Trådmodstand på keramikrør Keramikklemmer, mm (AWG) IP0 (i monteret stand) Bremsemodstand type BW BW BW BW0-0 BW0-0 BW0-00 Sagsnummer Belastningsevne 00 % ED, kw,0 kw,0 kw, kw, kw,0 kw ved 0 % ED ) % ED % ED % ED, kw, kw, kw kw, kw, kw kw, kw ), kw, kw, kw ), kw ), kw, kw,0 kw, kw, kw, kw, kw, kw ), kw,0 kw, kw ), kw ) Generatorisk effektbegrænsning for omformeren skal overholdes! (= 0 % af den anbefalede motoreffekt tekniske data) Modstandsværdi R BW Ω ±0 % Ω ±0 % Brydestrøm (fra F) I F, A RMS, A RMS, A RMS, A RMS, A RMS A RMS Type Trådmodstand på keramikrør Tilslutninger Keramikklemmer, mm (AWG) Kapslingsklasse IP0 (i monteret stand) Omgivelsestemperatur ϑ U C Afkølingstype KS = egenkøling til MOVIDRIVE MDXB...-_ 00/00 00 Stålgittermodstand 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

30 Projektering Valg af bremsemodstand BW.. Bremsemodstand type BW0-0 BW0-0 BW0-0 BW Sagsnummer X 0 0 Belastningsevne 00 % ED, kw, kw, kw kw ved 0 %ED ) % ED % ED % ED, kw, kw, kw, kw, kw 0, kw, kw, kw, kw, kw, kw, kw ) kw kw ) kw ) kw ) Generatorisk effektbegrænsning for omformeren skal overholdes! (= 0 % af den anbefalede motoreffekt tekniske data) Modstandsværdi R BW Ω ±0 % Ω ±0 % Brydestrøm (fra F) I F,0 A RMS, A RMS A RMS A RMS Type Stålgittermodstand Tilslutninger Keramikklemmer, mm (AWG) Bolt M Kapslingsklasse IP0 (i monteret stand) Omgivelsestemperatur ϑ U C Afkølingstype KS = egenkøling til MOVIDRIVE MDXB...-_ 00/00 og parallelt ved 00/00 00 ) ED = tilkoblingstid for bremsemodstanden, i forhold til en cyklus-tid TD 0 sek. ) Fysisk effektbegrænsning på grund af mellemkredsspænding og modstandsværdi. Bremsemodstand type BW0-0 BW0-00 BW0-00 BW0 BW0 Sagsnummer Belastningsevne 00 % ED, kw,0 kw 0 kw kw kw ved 0 % ED ) % ED % ED % ED, kw, kw, kw,0 kw, kw,0 kw, kw,0 kw kw 0 kw kw kw ) kw 0 kw kw 0 kw kw kw kw kw ) Generatorisk effektbegrænsning for omformeren skal overholdes! (= 0 % af den anbefalede motoreffekt tekniske data) Modstandsværdi R BW Ω ±0 % Ω ±0 % Brydestrøm (fra F) I F, A RMS A RMS A RMS A RMS A RMS Type Stålgittermodstand Tilslutninger Keramikklemmer, mm (AWG) Bolt M Kapslingsklasse IP0 (i monteret stand) Omgivelsestemperatur ϑ U C Afkølingstype KS = egenkøling til MOVIDRIVE MDXB...-_ 000 ) ED = tilkoblingstid for bremsemodstanden, i forhold til en cyklus-tid TD 0 sek. ) Fysisk effektbegrænsning på grund af mellemkredsspænding og modstandsværdi og parallelt ved 000/00/0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

31 Projektering Valg af bremsemodstand BW.. Eksempel Reoltransportkøretøj med drev Kun løfte- og køredrev kan køre samtidigt Nødstoprampe sekund Køredrev: MOVIDRIVE MDXB , P mot = 0 kw Løftedrev: MOVIDRIVE MDXB , P mot = kw Teleskopdrev: MOVIDRIVE MDXB , P mot =, kw Samtidighedsfaktoren for acceleration og forsinkelse kan være forskellig. Afhængigt af anvendelsen accelererer alle drev ikke nødvendigvis på samme tid (motorisk drift). Samtidig bremsning (generatorisk drift) skal overholdes for alle drev, der kører samtidigt. Kontrol af tilladelsen til apparatkombinationen for MDR0A00 Der er ikke behov for det maksimalt tilladte antal på seks omformere. Kontroller begrænsningen ved hjælp af summen af pointene (omformer-tilslutningseffekt/ omformerkombinationer). MDXB = point MDXB = point MDXB = point Dette giver i alt point. Der må tilsluttes point til MDR0A00. Det er altså tilladt at tilslutte disse tre omformere til nettilbageføringsomformeren. 0 Kontrol af den motoriske belastningsgrænse Kontrol af den generatoriske belastningsgrænse Σ P maks. mot = (P køre + P løfte ) x 0 % P MDR x 0 % Σ P maks. mot =, kw, kw tilladt Maksimal samtidig generatorisk peakbremsekraft: P maks. gen = (P køre + P løfte ) x 0 % x η P maks. gen = (0 kw + kw) 0 % 0, P MDR 0 % tilladt sekund stoprampe svarer til 0, % ED (tilkoblingstid) for en bremsemodstand. (ED = stoprampe / cyklus-tid = s / 0 s = 0,00) Iht. tildelingstabellen giver det følgende kombinationsmulighed: BW0, belastningsevne ved % ED: 0 kw alternativt: x BW0-0 parallel, belastningsevne ved % ED: sammen 00 kw 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

32 Installation (MDR0A00/0) Installationsanvisninger Installation (MDR0A00/0) I dette kapitel beskrives installationen af nettilbageføringsomformerne MOVIDRIVE MDR0A og MOVIDRIVE MDR0A Typeskilt Typeskiltet sidder på forsiden af omformeren. Fig. : Typeskilt MOVIDRIVE MDR0A AXX. Installationsanvisninger Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen MOVIDRIVE MDX0B/B følges! For at beskytte apparatet skal klarsignalet analyseres ( kap. "Idrifttagning"). Ved drift med MOVIDRIVE MDR0A må nettilslutningerne for de enkelte MOVIDRIVE MDX0B/B-omformere ikke tilsluttes til nettet! Tilspændingsmomenter Anvend kun originale tilslutningselementer. Ved feltomformerne MOVIDRIVE skal effektklemmernes tilladte tilspændingsmomenter overholdes. Mindste afstand og monteringsposition For at sikre fejlfri afkøling skal der foroven og forneden være en afstand på 00 mm ( in). Kontroller, at luftcirkulationen inden for denne afstand ikke påvirkes af kabler eller andet installationsmateriale. Monter ikke varmefølsomme komponenter mindre end 00 mm (. in) over apparatet. Sørg for, at apparaterne ikke anbringes i nærheden af varm returluft fra andre apparater. Der er ikke behov for frirum til siden, apparaterne må gerne stilles ved siden af hinanden. Monter kun apparaterne lodret. Liggende montering, eller montering på tværs eller over hovedet er ikke tilladt. Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

33 Installation (MDR0A00/0) Installationsanvisninger Separate kabelkanaler Indgangssikringer og fejlstrømsbeskyttelseskontakt Polaritet for mellemkredstilslutninger Tilslutning af omformer til MDR0A Anbring strømkabler og elektronikledninger i separate kabelkanaler. Installer indgangssikringerne i starten af nettilledningen bag samleskinneforgreningen. Sørg altid for den rette polaritet for de to mellemkredstilslutninger. Hvis der byttes om på polerne for mellemkredstilslutningerne, ødelægges de tilsluttede apparater! Mellemkredsforbindelsen fører en høj jævnspænding (ca. 00 V). Sno mellemkredsledningerne og monter dem kun inden i kontaktskabet. Tilslut kun omformerne i en stjerne til nettilbageføringsomformeren. Overhold installationsanvisningerne i omformerens driftsvejledning. 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

34 Installation (MDR0A00/0) EMC-korrekt installation. EMC-korrekt installation Styreledningerne skal afskærmes. Placer skærmen på stel med plan kontakt. For at undgå jordsløjfer kan De jordforbinde en skærmende via en støjdæmpningskondensator (0 nf / 0 V). Ved en dobbelt afskærmet ledning skal den udvendige skærm på omformersiden og den indvendige skærm i anden ende jordforbindes. 00BXX Fig. : Korrekt skærmtilslutning med metalspændebånd (skærmklemme) eller kabelforskruning Til afskærmning af ledningerne kan der også anvendes jordforbundne pladekanaler eller metalrør. Monter effekt- og styreledningerne separat. Jordforbind omformeren og alle ekstraapparater iht. højfrekvens (flad, metallisk kontakt mellem apparathuset og stel, f.eks. ulakeret kontaktskab-monteringsplade). Der skal installeres et netfilter. Monter netfilteret i nærheden af MDR0A uden for mindsteafstanden. Udførlige anvisninger til EMC-korrekt installation finder De i dokumentationen "EMC i drivteknikken" fra SEW-EURODRIVE.. UL-korrekt installation Vær opmærksom på følgende anvisninger for UL-korrekt installation: Anvend kun kobberledninger med temperaturområdet min. C som tilslutningskabel. De tilladte tilspændingsmomenter for MOVIDRIVE -effektklemmerne er: Typestørrelse (MDR0A 00), Nm ( lb.in) Typestørrelse (MDR0A 00) Nm ( lb.in) Feltomformerne MOVIDRIVE er egnede til drift med spændingsnet med en maksimal spænding på 00 V AC. Den maksimalt tilladte netstrøm og netsikringernes dimensionering finder De i driftsvejledningen eller i systemhåndbogen MOVIDRIVE MDX0B/B. Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

35 Installation (MDR0A00/0) Koblingsdiagrammer. Koblingsdiagrammer Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer i koblingsprincip A K (AC-) L L L PE U V W U V W L L L Netfilter NF... L' L' L' ND... U U V V W W L L L Netfilter NF... L' L' L' ND... Mellemkredsforbindelse maks. m (. ft) 0 X: X: X: X: L L L -U Z +U Z PE L L L -U Z +U Z PE En fejlagtig mellemkreds- forbindelse. MOVIDRIVE (omvendt polaritet, jordslutning). MOVIDRIVE resulterer i ødelæggelse af de tilsluttede omformere! U V W +R -R PE U V W +R -R PE X: X: X: X: M -faset BW... F virker på K M -faset ADA 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

36 Installation (MDR0A00/0) Koblingsdiagrammer Mellemkredsforbindelse uden nettilbageføringsomformer i koblingsprincip B L L L PE K (AC-) U V W U V W ND... L L L Netfilter NF... L'L ' L ' Mellemkredsforbindelse maks. m (. ft) X: X: X: X: L L L -U Z +U Z PE L L L -U Z +U Z PE. MOVIDRIVE En fejlagtig mellemkreds- forbindelse. MOVIDRIVE (omvendt polaritet, jord-slutning) - resulterer i ødelæggelse af tilsluttede UVW +R -R PE omformere! U V W +R -R PE X: X: X: X: F virker på K BW... M -faset M -faset 0ADA Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

37 Installation (MDR0A00/0) Koblingsdiagrammer Mellemkredsforbindelse med nettilbageføringsomformer (MDR0A , MDR0A ) L L L PE F F F Fejlagtig mellemkredstilslutning (omvendt polaritet, jords-lutning) rsulterer i øde l æggelse af de tilsluttede omformere! L L L L'L ' L' ND... K (AC) Nettilsl utningerne for omfomeren må ikke tilsluttes! L L L L'L ' L' NF... Driftsklar PE L L L -U Z +U Z X: X: X: MOVIDRIVE PE U V W +R -R PE BW... l X: PE maks m (. ft) F virker på K F F X: PE L L L PE X: TRIP DGND + V- Udgang MOVIDRIVE MDR0A MDR0A V rød: MDR ikke klar gul: MDR klar DGND PE -U Z +U Z -U Z +U Z -U Z +U Z -U Z +U Z PE X: a a b b c c d d bk rd rd bk rd bk rd bk Tilslutning af andre omformere. Hvis det er nødvendigt anvendes en underfordeler. ADA 0 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

38 Installation (MDR0A00/0) Koblingsdiagrammer Dæmpningsmodul DCDA Hvis mere end seks MOVIDRIVE -feltomformere forbindes med hinanden via mellemkredsen, skal der til hver omformer af typestørrelse 0 (000-A A), typestørrelse (00-A A) og typestørrelse og S (00-A A) i systemet tilsluttes et DCDA dæmpningsmodul til X: (+U z ). -U Z +U Z DCDA X: X: L L L -U Z +U Z PE MOVIDRIVE 00-A A U V W +R -R PE X: X: AXX Ved MOVIDRIVE -feltomformere af typestørrelse til ( ) må der ikke tilsluttes et dæmpningsmodul. Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

39 Idrifttagning (MDR0A00/00) Vurdering af klarsignal I 0 Idrifttagning (MDR0A00/00) I dette kapitel beskrives idrifttagningen af nettilbageføringsomformerne MOVIDRIVE MDR0A og MOVIDRIVE MDR0A Vurdering af klarsignal Klarsignalet fra nettilbageføringsomformeren aktiveres ved termisk overbelastning af MDR0A og ved netsvigt. Efter dette signal skal en af følgende handlinger foretages: A Separer straks nettilbageføringsomformeren fra nettet. B Frakobl straks de omformere, der er tilsluttet til nettilbageføringsomformeren. C Frakobl forsinket de omformere, der er tilsluttet til nettilbageføringsomformeren. D Stands drivstationerne reguleret. Ved punkterne A, B og C står den termiske apparatbeskyttelse i fokus, ved punkt D drejer det sig om den regulerede nedbremsning af drivstationerne. Separer straks nettilbageføringsomformeren fra nettet (handling A): For at beskytte nettilbageføringsomformeren mod termisk overbelastning, skal klarsignalet anvendes til frakobling af netkontaktor K. Følgende billede viser, hvordan nettilbageføringsomformerens klarsignal (klar) skal forbindes med omformerens binærindgang "Net-Til" for at foretage en vurdering iht. handling B... D. Tilslutning X: på MDR0 A må ikke anvendes. 0 Nettilbageførings omformer MDR0A X: DGND +V N.C. Klar DGND MOVIDRIVE Omformer MOVIDRIVE X: Omformer X: /regulatorspærre DIØØ /regulatorspærre Højre/stop DIØ Højre/stop Venstre/stop Frigivelse/hurtigstop Net-Til Reset DIØ DIØ DIØ DIØ DCOM Venstre/stop Frigivelse/hurtigstop Net-Til Reset Reference X:DIØØ...DIØ Reference X:DIØØ...DIØ +V -Udgang Referencepotentiale Binærsignaler RS-+ RS- - VO DGND ST ST 0 +V-Udgang Referencepotentiale Binærsignaler RS-+ RS- - DIØØ DIØ DIØ DIØ DIØ DIØ DCOM VO DGND ST ST 0 ADA 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

40 I 0 Idrifttagning (MDR0A00/00) Vurdering af klarsignal Frakobl straks de omformere, der er tilsluttet til nettilbageføringsomformeren (handling B): Klarsignalet lægges på en digital indgang for alle tilsluttede omformere. Parametrer denne indgang på "Net TIL" (P0_). På den måde har De mulighed for at frakoble omformeren (P "Net-Fra-reaktion = /REGULATORSPÆRRE", kap. "Idrifttagning") Indstil "Net-Fra-reaktionstiden" (P0) på 0 sekunder. Omformer-parameterindstillinger: P0 (Net-Fra-reaktionstid) = "0 sek." P (Net-Fra-reaktion) = "/REGULATORSPÆRRE" P0_ (binærindgang) = "NET-TIL" Frakobl forsinket de omformere, der er tilsluttet til nettilbageføringsomformeren (handling C): Hvis netsvigt i motorisk drift ikke straks skal resultere i frakobling af omformerne, f.eks. ved dårlige net, har man følgende mulighed: Gå frem som beskrevet under handling B. Indstil "Net-Fra-reaktionstiden" (P0, kap.) 00 ms, så nettilbageføringsomformerens tilkoblingsforsinkelse (00 ms) kortsluttes, når netspændingen er vendt tilbage. Netsvigt, der ikke varer længere end net-fra-reaktionstiden minus 00 ms, resulterer ikke i, at omformerne kobles fra. Hvis netsvigt også i generatorisk drift ikke straks skal resultere i frakobling af omformerne, skal omformerne være udstyret med bremsemodstande. Omformer-parameterindstillinger: P0 (Net-Fra-reaktionstid) = " sek." P (Net-Fra-reaktion) = "/REGULATORSPÆRRE" P0_ (binærindgang) = "NET-TIL" Reguleret standsning af drivstationerne (reaktion D): For at kunne standse drivstationerne reguleret ved netsvigt eller forstyrrelser (nødstoprampe), skal omformerne være udstyret med bremsemodstande ( kap..) Gå frem som beskrevet under handling B. Nødstoprampen skal straks indledes og være indstillet så kort, at drivstationen befinder sig i generatorisk drift indtil stilstand. "Net-Fra-reaktionstiden" (P0) skal være indstillet på 0 ms Omformer-parameterindstillinger: P (nødrampe) = "xxx ms" P0 (Net-Fra-reaktionstid) = "0 sek." P (Net-Fra-reaktion) = "NØDSTOP" P0_ (binærindgang) = "NET-TIL" 0 Systemhåndbog MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Systemhåndbog MOVITRAC B

Systemhåndbog MOVITRAC B Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Systemhåndbog MOVITRAC B Udgave 09/2011 16964896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Systembeskrivelse MOVITRAC B... 6 1.1

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A Udgave 08/2007 11491493 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 04/2007 11559497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

SEZ91.6 SEZ91.PU-K4. Interfaces. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

SEZ91.6 SEZ91.PU-K4. Interfaces. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 5 143 Interfaces Interfaces mellem fasesnitregulator og manøvreorgan Indgang : DC... 2 Phs (fasesnit) Indgang : Signal fra PU-K4 / RDN2 / RDE2 : To arbejdsområder for magnetventiler og spjældmotorer Udgang

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface Version 5 Styring komfortventilation WUF 110 / 121 / 150 otorinterface 6.05 WUF 121 WUF 110 WUF 150 Anvendelsesområde motorinterfacet muliggør 230V AC drift med ±24V DC vinduesmotorer interfacet har en

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V GM A/A Tilslutning V via sikkerhedstransformer. N L AC V N L AC V GM A For adskillelse fra nettet anvendes en kontakt med min. mm kontaktåbning. GM A GM A GM A GM A Paralleldrift af flere motorer mulig.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT).

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type KP KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). En KP termostat kan sluttes direkte til énfasede vekselstrømsmotorer

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p31 Type

Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p31 Type Typeblad 40.2050 Side 1/5 Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p1 Type 402050 Generel anvendelse Tryktransmittere anvendes til måling af relative og absolutte tryk i flydende og gasformige

Læs mere

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark Typeblad 404391 Side 1/7 JUMO MAERA F27 Niveausonde Anvendelse Niveau og volumemåling i 1 Vand og spildevands industri Brønde og overfladevand Boringer Aggressive medier (f.eks galvaniseringsbade, syrer)

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF eknisk datablad ryksensor, digital VAV regulator og spjældmotor - alt i én - er forudsætning for en VAV-Compact løsning til trykuafhængig VAV og CAV systemer i komfort-anlæg LMV-D3-MF NMV-D3-MF Funktioner:

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Softstarter med indbygget by-pass

Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A (rms) 51A inside delta Strøm: 50A (rms) 86A inside

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere