ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual."

Transkript

1 CURTIS Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill Curtis GG BEMÆRK: LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual. FEDTBRAND: Luk for gastilførslen til grillen Sørg for at frakoble gasregulatoren Åbn låget Vent, til branden går ud af sig selv. PS: Brug aldrig vand til at slukke med. GENNEMLÆS DENNE MANUAL OG GØR DIG BEKENDT MED PRODUKTET, FØR GRILLEN TAGES I BRUG. BEMÆRK: Læs afsnittet om VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING; uden rigtig vedligeholdelse kan garantien bortfalde. Gem denne manual til senere brug. Manualen skal følge ejeren af produktet. MÅ KUN ANVENDES UDENDØRS.

2 Innholdsfortegnelse Advarsler Tekniske data Gastype (kategori) Komponentoversigt Kompenentliste Monteringsanvisning Tilkobling af gass Lækagetest Tændingsvejledning Advarsler Vedligeholdelse Rengjøring Fejlfinding Forbrugerkontakt ADVARSEL! Følges den medfølgende vejledning ikke, er der risiko for alvorlige skader på personer og faste installationer. Visse af grillens del kan være skarpe vær forsigtig og anvend de nødvendige personlige værnemidler (handsker) under monteringen. Grillen er kun beregnet til udendørs brug på vel ventilerede steder. Grillens tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Hold børn og andre, som skal holdes under opsyn, på sikker afstand. Grillen må ikke flyttes, mens den er i brug eller med tilkoblet gasflaske. Luk for gastilførslen på regulatoren efter brug og tag denne af gasflasken. Modificering af grillen kan resultere i fare og bortfald af reklamationsretten på produktet. Opbevar aldrig gasflasken under grillen, når denne er i brug, da en evt. gaslækage kan resultere i alvorlig skade. Placér gasflasken ved siden af grillen, når denne er i brug. 2

3 TEKNISKE Total effekt: 3,1 kw Gasforbrug: 221 gram/time. Slange og regulator (medfølger ikke): Skal være godkendt i henhold til EN standard. Gasflaske (medfølger ikke): Brug standardgasflaske, der er godkendt til brug idanmark. Selv om både Butangas og Propangas kan bruges, anbefales Propangas til brug i Danmark. Oplysninger om gaskategori Til brug i (land) Ventillstørrelse Gastype Gaskategori GB,DK,FI,NL,NO,RO,SI, SE, CZ,DE,IT Dia. 0,86mm G30(Butan),G31(Propan ) og blandinger af disse, LPG 30mbar Kategori I3B/P(30) Dette produkt er produceret i henhold til EUROPEAN GAS APPLIANCE EN 498:2012 EN 437: EN 437/A1:

4 KOMPONENTOVERSIGT Følgene skruer, skiver og møtrikker m.m. Skal bruges til montering af grillen Del Beskrivelse A Del Beskrivelse Del Beskrivelse Hoveddel...1 G NAVKAPSEL...2 M HØJRE BEN B GRILLRIST...2 H HJUL N AKSELRØR A....2 C Sidehylde....2 I VENSTRE BEN VENSTRE RØR...1 O AKSELRØR B...2 D Fedtkop J VENSTRE BEN HØJRE RØR...1 P AKSELRØR C....2 E RAMMEOVERDEL K VENSTRE BEN TILSLUTNING.1 Q AKSEL A F HJULAKSELLEJE PERMANENT...1 L HØJRE BEN HÅNDTAG...1 R AKSEL B (Antal) (Antal) (Antal)

5 MONTERINGSANVISNING FØLG DENNE ANVISNING TRIN FOR TRIN. BEMÆRK! Udvis forsigtighed ved brug af elektrisk værktøj, da tilspændingsmomentet Kan ødelægge skruerne. VÆRKTØJ TIL MONTERING: Stjerneskruetrækker Skiftenøgle / Fastnøgle Følgene skruer, skiver og møtrikker m.m. Skal bruges til montering af grillen AAA M4 x 8 bolt 2 BBB ST4 skrue 4 CCC Plan skive 2 DDD Møtrik M8 2 EEE Fjederklemme 2 FFF Skruetrækker 1 GGG Skruenøgle M8 1 5

6 Fjern alt indhold fra papemballagen. Kontrollér, at alle dele er til stede, før der gøres forsøg på montering. Når grillen er helt samlet, går du tilbage og kontrollerer, at alle bolte og skruer sidder fast. Efterspænd med den medfølgende skruetrækker om nødvendigt. Trinn 1 Anbring de to grillriste (B) på stativets støtter(a). Steg 2 Anbring fedtkoppen (D) på kopholderen nederst på stativet (A). Trin 3 Indsæt de to hjul (H) på sideenderne af hjulakslens permanente leje (F), tætn med en M8 plan skive (CCC) og en M8 møtrik (DDD). Montér navkapslerne (G). 6

7 Steg 4 Indsæt venstre bens rør (I) og venstre bens højre rør (J) i toppen af hjulaksellejet (V). Tilpas hullerne i rørene og lejerne og fastgør dem med en M4-skrue (AAA). Indsæt venstre bens tilslutning (K) i rørene. Tilpas hullerne i rørene og tilslutningen og fastgør dem med en ST4- skrue (BBB). Steg 5 Indsæt højre ben (M) i højre bens håndtag (L). Tilpas hullerne på benet og håndtaget og fastgør dem med en ST4-skrue (BBB). 7

8 Steg 6 Justér hullerne på venstre bens rør (I&J), akselrøret A (N), akselrøret B (O), akselrøret C (P) og højre ben (M). Indsæt akslen A (Q) i de indjusterede huller. Indsæt en fjederklemme (EEE) i hullet på fronten af aksel A (Q). Steg 7 Indjustér hullerne på fronten af højre ben (M) efter hullerne under stativets overdel (E). Indsæt akslen B (R) i de indjusterede huller. Indsæt en fjederklemme (EEE) i hullet på fronten af aksel B (R). Lås the stativets overdel (E) fast til højre ben med the spændet på siden af rammens overdel og højre ben. 8

9 Steg 8 Rejs vognen op og fastlås benet med hjul under stativets overdel (E). Steg 9 Sæt grillen på vognen og indsæt derefter sidehylderne (C) på højre og venstre håndtag på grillen. Gå tilbage og efterspænd alle skruer med medfølgende skruenøgle og skruetrækker. 9

10 TIKOBLING AV GAS REGULATOR OG SLANGE TIL DENNE GRILL SÆLGES SEPARAT. FØR GRILLEN TAGES I BRUG, SKAL DER UDFØRES EN GASLÆKAGETEST (SE SÆRSKILT AFSNIT) Regulator og gasslange skal være CE-godkendt og overholde EN-krav for det område/land, hvor de skal anvendes. Gasslangens længde må ikke overstige 150 cm. Check gasslangen med jævne mellemrum for sprækker, skader og mørhed. Brug aldrig en beskadiget gasslange. Kontrollér, at den bevægelige plastdel på regulatoren er hel, og at den ikke bliver beskadiget af grillens varme del. Brug kun godkendte gasflasker som passer til den medfølgende regulator. Kontrollér, at gasflasken er placeret på et fast og plant underlag, og lavere en tilkoblingen. Ved anvendelse i Norden anbefales propangas, men grillen kan også bruges med butangas. Butan er ikke specielt velegnet i lave temperaturer. Følgende gasstyper kan anvendes sammen med denne grill: I3B/P(50): G30(Butan), G31(Propan) og blandinger af disse, LPG 50 mbar Montér regulator og slange (sælges separat) til grillen. Følg monteringsanvisningen som medfølger regulatorsættet. 10

11 Vigtigt! Lækagetest. Før grillen tages i brug, skal der udføres en omhyggelig lækagetest. En tilsvarende test bør udføres, hver gang gasflaske, regulator eller slange skiftes, og ellers når grillen ikke har været anvendt i et stykke tid. Lav en blanding af 2 dele opvaskemiddel og en del vand. Sluk for al åben ild, evt. cigaretter og tændte varmekilder i nærheden af det sted, hvor lækagetesten skal udføres. Sæt alle gasjusteringsknapper på grillen i stilling FRA Sæt regulatoren i stilling FRA og kobl den på gasflasken Pensl blandingen på alle samlinger og koblinger på gasflasken, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen. Åbn for gastilførslen på regulatoren og kontrollér omhyggeligt, om der kommer bobler på nogen af de steder, hvor blandingen er påført. HVIS DER IAGTTAGES BOBLER, LUKKES FOR GASTILFØRSLEN, OG PROBLEMET AFHJÆLPES. UDFØR EN NY LÆKAGETEST. GRILLEN MÅ IKKE TAGES I BRUG, FØR MAN HAR SIKRET SIG, AT SYSTEMET ER LÆKAGEFRIT. Hvis man efter gentagne forsøg fortsat har en eller flere lækager, kontaktes forhandleren for udbedring af problemet. Bemærk! LÆKAGETEST MÅ ALDRIG UDFØRES VED HJÆLP AF ÅBEN ILD. Advarsel! Grillen må ikke flyttes, mens den er i brug eller med tilkoblet gasflaske. Før grillen tages i brug Placering Grillen skal være placeret mindst 150 cm i alle retninger fra husvægge, træer og planter samt andre brændbare materialer/væsker under brug. Grillen må ikke placeres under tag eller udbygninger. Sørg for at grillen er placeret på et sted med god ventilation. Slutkontrol Kontrollér, at alle gasjusteringsknapper fungerer, som de skal. Skru tænderknappen ud og isæt et AAA-batteri. (Hvis tænderen ved senere brug ikke skulle fungere, forsøg da først at skifte batteri) Kontrollér, at gasslangen ikke har sprækker eller skader. (Dette bør gøres, hver gang grillen skal anvendes) Sørg for, at såvel gasflaske som gasslange ikke kommer i kontakt med varme genstande. 11

12 TÆNDINGSVEJLEDNING ADVARSEL: Hvis du forsøger at tænde grillen, mens låget er lukket, kan det medføre eksplosion. Sørg for, at der ikke er noget, der hindrer lufttilstrømning til gasenheden. Edderkopper og insekter kan bygge bo og tilstoppe åbningerne i brænderen/venturirøret. Et tilstoppet brænderrør kan medføre brand under grillen. 1. Åbn låget, mens grillen tændes. 2. Alle ventiler skal stå i "OFF"-stilling (slukket). 3. Sæt gastilførslen på "ON" (tændt) ved at tilslutte propangasflasken til regulatorforskruningen. 4. Tryk kontrolknappen helt ind (3-4 sekunder) og drej langsomt ca. 1/4 omdrejning venstre om, indtil der høres et klik. Nu skal brænderen tændes. Hold øje med brænderens flamme og kontrollér, at alle brænderåbninger er tændt. Der skal ses en blå/gul flamme på ca. 1-2,5 cm fra brænderen. 5. Hvis brænderen ikke tændes, skal du omgående dreje betjeningsknappen over i stilling "OFF". Vent 5 minutter og prøv tændingsproceduren og gentag tændproceduren. 6. Justér ventilgrebet til den ønskede tilberedningstemperatur. 1)Tryk ind i 3-4 sekunder 2)Drej venstre om til "on" 3)Drej højre om til "off" Brug tænderen til at tænde for brænderne. 1. Sæt en tændstik til enden af tænderen og tænd den. 2. Når den er tændt, sætter du flammen hen til grillens åbninger for at nå ind til brænderåbningerne (se illustration til højre). 3. Tryk på kontrolgrebet og drej det til indstilling "HIGH" (Høj). Hold øje med brænderens flamme efter tænding og kontrollér, at alle brænderåbninger er tændt en blå/gul flamme på 1-2,5 cm skal ses fra brænderåbningerne. 4. Hvis tændingen ikke virker, sætter du kontrolgrebet over i stilling "OFF" (Slukket). Vent fem minutter med låget åbnet, for at gassen skal ventileres væk, og gentag så tændproceduren. 5. Justér brænderne til den ønskede tilberedningstemperatur. Kontrollér, at brænderen er korrekt tændt, ved at sammenholde med nedenstående beskrivelse. Hvis flammemønsteret ser unormalt ud, skal du holde dig til fejlfindingsguiden på side 12 for at rette fejlen. 2,5 cm 1 cm 0 cm Hold øje med flammens højde, når brænderen er tændt: Flammen skal være blå/gul og 1-2,5 cm høj. Fig.A Fig.B Fig.C Normal: Bløde blå flammer med gule spidser, ca. 2,5-5 cm høje Fejljusteret: Støjende, hårde blå flammer for meget luft Dårlig forbrænding: Urolige, gule flammer for lidt luft. 12

13 TIPS En ren grill giver en bedre effekt, mindre røg og mindre opflamning fra fedtrester. Brænd grillen af efter brug ved at åbne låget og sætte grillen på fuld styrke i ca. 10 minutter. Lad grillen køle af og børst aske væk fra flammetæmmere og riste. Pensl grillristene med en olie, som tåler høj varme. Dette hindrer, at maden brænder fast i ristene. Forvarm grillen i ca. 5 minutter på fuld styrke før maden lægges på ristene. Dette giver et bedre grillresultat, og grillningen tager kortere tid. Undlad at grille frosne eller halvvejs optøede madvarer. Kulden vil forlænge grillningens varighed og giver et dårligere resultat. Del grillen op i varme og kolde zoner. Når maden er halvvejs færdig, flyttes den til en kold zone og grilles færdig der. Dette giver et bedre resultat og gennemsteger maden uden, at den bliver brændt. Vurdér tilberedningstiden for hvert enkelt produkt, som skal grilles, og læg maden på i en rækkefølge, som gør at den bliver færdig på samme tid. Pensl maden jævnligt under grillningen med olie eller anden marinade. Dette gør, at maden ikke så let bliver tør, men holder sig saftigere. Når låget åbnes, slippes meget af varmen ud begræns derfor dette. ADVARSEL! Sikker anvendelse af grillen. Hold altid grillen under opsyn, når den er i brug. Pas på, at børn og andre, som skal holdes under opsyn, ikke kommer i nærheden af grillen, når denne er i brug. Denne grill er kun beregnet til udendørs brug og må ikke bruges under tag. Grillen må ikke bruges på steder, som ligger lavere end det omgivende område. Da gas er tungere end luft, kan den samle sig på lave steder, og dermed resultere i eksplosionfare. Denne grill er kun beregnet til brug med gas brug IKKE lavasten, briketter, grillkul, optændingsmidler o.lign. i denne grill. Tænd aldrig grillen med lukket låg. Udfør lækagetest med jævne mellemrum og altid i forbindelse med skift af gasflaske eller efter længere tids opbevaring. Kontrollér altid gasslangen for skader og revner, før grillen skal anvendes Kobl gasflasken fra grillen, når denne ikke er i brug, og før den skal flyttes. Hvis grillen opbevares i en garage eller kælder under overfladeniveau, må gasflasken ikke opbevares på samme sted, da denne skal opbevares over normalt overfladeniveau. Ventilationsåbningerne i grillen må under ingen omstændigheder tilstoppes eller blokeres Kontrollér, at venturi-åbningerne (ventilation) på brænder og sidebrænder ikke er tilstoppet eller blokeret før brug. FEDTBRAND! Manglende vedligeholdelse kan resultere i, at rester af gammelt fedt antændes og starter en fedtbrand. Ved fedtbrand: Luk for gastilførslen og kobl regulatoren af. Lad låget stå åbent og vent. til branden går ud af sig selv. Bemærk! Brug aldrig vand til at slukke med. Rengør grillen jævnligt for at undgå fedtbrand. 13

14 Vedligeholdelse: Foretag regelmæssig kontrol af, at brænderne brænder korrekt. o Fjern grillristen og flammetæmmerne. o Tænd grillen på normal vis. o Drej drejeknapperne fra lav til høj og kontrollér, om der er forskel på styrken, og at flammen er klar og blå, ikke orange. Hvis brænderen opfører sig unormalt, se kapitlet fejlfinding. o Hvis fedt eller rester fra tidligere madlavning dækker brænderne, børstes dette bort med en grillbørste. Rengøring. Brug kun rent vand og eventuelt milde rengøringsmidler til almindelig rengøring. Brug ikke brændbare rengøringsmidler. For at rengøre grillristene: Brænd grillen af i ca. 10 minutter efter brug med åbent låg og børst ristene med en grillbørste. Ved rengøring med vand bruges normalt opvaskemiddel ikke slibende rengøringsmidler. Grillristene tåler ikke vask i opvaskemaskine, da dette skader emaljen. Tør ristene godt af efter rengøring og smør dem med madolie. For at hindre alt for interesserede skadedyr og undgå eventuel lugt, skal fedtopsamleren rengøres regelmæssigt. Opbevár grillen tørt eller under et grillovertræk, når den ikke er i brug. For at undgå rustskader på de udvendige dele, bør disse poleres med bilvoks en gang årligt. Læg kattesand eller tilsvarende på fedtbakken. Dette absorberer drypfedtet og forhindrer fedtbrand. Det forenkler også senere rengøring af fedtbakken. Insekter og skadedyr: Efter længere tids opbevaring kan man fra tid til anden opleve, at insekter eller andre skadedyr kan have taget bolig i grillen. Opstår der opstår problemer med optænding eller der forekommer ujævne flammer, kan dette skyldes, at uønskede gæster blokerer gastilførslen. I sådanne tilfælde demonteres brænderne for rengøring. Montér brænderne igen, når de er helt tørre. Kontrollér også, at gaslangen ikke har skader efter mus eller rotter. 14

15 FEJLFINDING Problem Mulig årsag Løsning Brænder vil ikke tænde ved brug af tænderen. Brænder vil ikke tænde ved manuel tænding Ledningen til elektroden har løsnet sig eller er gået løs. Ledningen er ødelagt Ikke mere gas Ujævn gastilførsel Fastgør ledningen Udskift med ny ledning Kontrollér gasflasken Rengør brændere og ventiler Check evt. slangen for vandopsamling Forkert montering af regulator og slange til grillen Genmontér Gul/orange flamme og gaslugt Fejl i gastryk eller ventiler Forsøg at udskifte regulator, gasflaske eller kontakt forhandler Lav varme Komposit-gasflaske opbevaret ude i Forsøg med en anden gasflaske minusgrader Gasflaske næsten tom Forsøg med en anden gasflaske Fejl på regulator Forsøg med en anden regulator Blokering af brænderen eller ventilen Afmontér og rengør brænderen Stik en knappenål ind i ventilen for at rengøre denne BEMÆRK! Brænderen skal være helt tør, inden den tages i brug igen Grillen er ikke forvarmet For at opnå et godt resultat, skal grillen forvarmes i 5 minutter før grillning Opflamning Der er gået ild i fedt fra maden Luk for gastilførslen og vent til ilden er gået ud. Sørg for god rengøring Grillning ved for høj temperatur Justér varmen Fuld fedtopsamler Tøm fedtopsamler Grillen går ud For kraftig vind Placér grillen på et mindre vindudsat sted Tom gasflaske eller fejl på denne Forsøg med en anden gasflaske Flammen brænderen Brænder eller ventil er helt eller delvis blokeret. Afmontér og rengør brænderen Stik en knappenål ind i ventilen for at rengøre denne BEMÆRK! Brænderen skal være helt tør, inden den tages i brug igen Fedtbrand For meget fedt på maden, som grilles. Luk for gassen på justeringsknapperne, luk for gastilførslen på regulatoren, åbn låget, lad ilden brænde ud. 15

16 Reservedele, forbrugerkontakt og reklamationer Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til forbrugerloven. Produktet gennemgår en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken. Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er produktet beskadiget, kontakt da forhandleren eller nedenstående 'forbrukerkontakt' for videre hjælp. Fejl, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation af produktet, medfører, at reklamationsretten bortfalder. Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, faktureres efter gældene prisliste + fragt og ekspeditionsgebyr. Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontakt forhandleren eller 'forbrukerkontakt': FORBRUKERKONTAKT Nordic Season Products AS Ved reklamationer på produktet skal købsbevis (kvittering) og serienummer vedlægges. Denne vare er produceret i Kina for Nordic Season Products AS

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til

Læs mere

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. METEOR Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill METEOR GG251600 Revised December 2015 BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG!

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG! DK KG201445 LAKESIDE Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING!! KUN TIL UDENDØRS BRUG! GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING!!

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 Revised October 2015! BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og sidebrænder 0359 2 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIK- KERHEDSVELJEDNIN- GEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala.

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og brugsanvisning Rockford kulgrill Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. Model: KG030 ADVARSEL Kun til udendørs brug. Ikke beregnet til kommerciel brug. Læs

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. LIBERTY Revised December 2015 Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill LIBERTY GG261604! BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst

Læs mere

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET Brugervejledning VIGTIGT LÆS ALLE ANVISNINGER OG BETJENINGSVEJLEDNINGER, INDEN GRILLEN TAGES I BRUG. FØLG DE KORREKTE OPTÆNDINGS- OG ANVENDELSESPROCEDURER. HÅNDTER METALDELE MED FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

NEW YORK. NEW YORK KG Montering og brugsanvisning KUN TIL UDENDØRS BRUG!

NEW YORK. NEW YORK KG Montering og brugsanvisning KUN TIL UDENDØRS BRUG! NEW YORK!! NEW YORK KG201793 Montering og brugsanvisning Før du starter med montering af denne grill. SÆT DIG GRUNDIGT IND I SIKKERHEDS- VEJLEDNING OG ADVARSLER, FØR GRILLEN TAGES I BRUG. DANSK! KUN TIL

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug. Læs brugervejledningen

Læs mere

Terrassevarmer med kvartsglasrør

Terrassevarmer med kvartsglasrør Terrassevarmer med kvartsglasrør HN 8735 Brugervejledning OBS: Leveres uden regulator, gasslange og gasflaske. Gem vejledningen til senere reference. ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER Læs de følgende instruktioner

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 12371 DK-2009 12/08 1 Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 Læs brugsanvisningen grundigt inden du tager din LANDMANN -grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

DK Model Brugsanvisning

DK Model Brugsanvisning Model 94130 DK Brugsanvisning GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

12213 DK 06/11 LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12213 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

12723JSK DK 2007 - LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12723JSK Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773 Modell: 12773 Dato: 7/12-09hjc/tc Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12461dk 30/11-09tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 12255 DK 08/1 TC/LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C 12206C DK 10/08 HJS, TC Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

12750-2008 DK Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12750 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Indhold: 1.Tekniske data 2.Funktioner 3.Monteringstips

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781 12781 DK - 2009 HJS, TC Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

12715 SWE - 2008 JA Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12715 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12749DK 15/11-11TC Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 31342

Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 31342 Version: 3134 Dato 10/1-0tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 3134 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Tak fordi du har anskaffet en Weber grill. Du har gjort en klog investering. Brug nu et par minutter, og beskyt den ved at registrere

Læs mere

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 1 GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 780064 BRUGERVEJLEDNING Indhold: A. Godt at vide, før du bruger. B. Sikkerhed C. Installation og drift D. Installer gas regulator

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Anvendelse Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, d.v.s. til butan, propan eller blandinger af disse gasser og kun

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

GASGRILL BG909 HN Kun til udendørs brug!

GASGRILL BG909 HN Kun til udendørs brug! GASGRILL BG909 HN 2551 Kun til udendørs brug! Læs brugervejledningen omhyggeligt, før gasgrillen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. SIKKERHEDSANVISNINGER OBS! Brug kun en passende slange

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill #5697 DENNE BRUGERVEJLEDNING SKAL LÆSES OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER DIN GASGRILL. m FARE Ved gaslugt:. Luk for gassen til udstyret.. Sluk åbne flammer.. Åbn låget..

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 31346

Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 31346 Modell: 3134 Dato: 5/03-10hjc/tc Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 3134 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill

Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill Monterings- og betjeningsvejledning for Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner SS gasgrill DA Fotografier er ikke i målsikre. Der forbeholdes ret til ændringer af specifikationerne uden varsel. 0359

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 12774

Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 12774 Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 774 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne, er funktions- forstyrrelser

Læs mere

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S MODEL 86952 KUGLEGRILL 65 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere