Projektrapport Oprettelse af et system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport Oprettelse af et e-mail system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer"

Transkript

1 Gisp Global Internet Service Provider Projektrapport Oprettelse af et system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration

2 Titel: "GISP Global Internet Service Provider." Tema: "Distribuerede informationssystemer" Projektperiode: 1. september 2002 til 30. maj 2003 Forfatter(e): Axel Kellermann Jørgen Letager Hansen Synopsis: Rapporten beskriver opbygningen af et system til en Internetudbyder. Først formuleres og afgrænses problemet. Derefter undersøges hvilke produkter og teknikker der kan komme på tale ifølge afgrænsningen. På baggrund af dette beskrives og etableres et testsystem, som testes i forhold til de stillede spørgsmål. Konklusionen er at det kan lade sig gøre at opbygge et Open Source system, der er stort nok til en Internet Service Provider. Den endelige maksimale størrelse kan dog vanskeligt vurderes, da testopstillingen var på gamle uoptimerede maskiner og med klare flaskehalse. Derfor er der foreslået yderligere tests der skal fortages før en endelig systemsammensætning kan afgøres. Ud fra bilagene skulle det være muligt at installere et komplet system. Vejledere: Michael Collin Oplagstal: 7 Sideantal: 45 Bilagsantal og -art: 4 bilag, Afsluttet den: 30. maj 2003 Rapporten må offentliggøres, udlånes eller gengives uden yderligere tilladelse fra forfatterne såfremt det sker med klare kildehenvisninger. GISP Global Internet Service Provider Side 2 af 45

3 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Oversigt over figurer Oversigt over tabeller Oversigt over kodeeksempler Forord Abstract Problemformulering og afgræ nsning Problemformulering Problemafgræ nsning Beskrivelse af teknikker og begreber fra distribuerede mailsystemer En s vej gennem Internettet Sikkerhedsaspekter Netvæ rkssikkerhed Datasikkerhed Fysisk sikkerhed Oppetid - Redundans Skalerbarhed Applikationssikkerhed Ond vilje Fejltyper Menneskelige fejl Data fejl Hardware fejl Software fejl Skalering Plads på filsystem Netvæ rk Processorkraft I/O Analyse Beskrivelse af nuvæ rende system Vurdering af systemet Arkitektur for nyt system Skitsering af Mailsystem arkitektur Opbevaring af mail Cluster løsninger med databaser Valg af opbevaringsmetode Filsystemer Parallel Virtual File System Coda OpenAFS GFS OpenGFS Hardwarebaserede systemer Storage Area Network SAN Network File System - NFS Valg af filsystem Valg af OS Valg af MTA til indgående s og SMTP relay Valg af database Design GISP Global Internet Service Provider Side 3 af 45

4 7.1 Grundlæ ggende overvejelser om design Fysisk setup Filsystem Relaying SMTP Indgående SMTP POP3, IMAP og Web-mailservere Loadbalancing Sikkerhed Administration og overvågning Installation af testsystem Beskrivelse af forsøgsbetingelserne Beskrivelse af arkitektur Installationen Database design MySQL master/slave opsæ tning SMTP POP3 og IMAP Web-mail Test af valgt arkitektur Forsøg Forsøg Forsøg Forsøg Konklusion på forsøg Vurdering af forsøg Vurdering af kapacitet på den valgte arkitektur Yderligere test Optimering af storage Optimering af arkitektur Testdata der skal registreres Beskrivelse af nødprocedurer Opgraderingsplan Systemvæ rktøjer Fjernadministration Backup Versioneringssystem Overvågning Alternative løsnings modeller Brugere fordelt på serverene Flere tjenester på frontend serverne Kroupware Flad skalering Erfaringer og konklusion Konklusion Projektmiljøet Samlet konklusion I forhold til uddannelsen Ordforklaring Kilder Internet kilder Bøger Bilag GISP Global Internet Service Provider Side 4 af 45

5 1.1 Oversigt over figurer Figur 5-1: En s vej gennem Internettet Figur 6-1: Principskitse for mail system Figur 6-2: Parallel Virtual File System Figur 6-3: Sistina GFS Figur 6-4: HDS Figur 7-1: Oversigt over arkitekturen Figur 8-1: Testopstilling - findes i større udgave i bilag Figur 8-2: BigBrother Skæ rmdump Figur 8-3: MRTG Skæ rmdump Figur 8-4: Alternativ model Figur 8-5: Flere tjenester pr. frontend Oversigt over tabeller Tabel 6-1: Typer af mailopbevaring Tabel 8-1 Forsøg Tabel 8-2 Forsøg Tabel 8-3 Forsøg Oversigt over kodeeksempler Kodeeksempel 5-1: Eksempel på mail header GISP Global Internet Service Provider Side 5 af 45

6 2. Forord Denne rapport er et resultat af to studerendes arbejde på 3. år på Master-uddannelsen i Industriel Informationsteknologi med speciale i systemadministration. (MII) Rapporten bygger videre på gruppens arbejde fra 2. år af uddannelsen, som omhandler opbyggelsen af en ISP (Internet Service Provider). I denne rapport blev beskrevet hvordan GISP (Global Internet Service Provider) blev opbygget med valg af styresystemer og applikationer. Næ rvæ rende rapport omhandler opbygningen af et skalerbart mailsystem til denne Internetudbyder (ISP). Det forudsæ ttes at læ seren har kendskab til rapporten 1 fra 2. år eller et indgående kendskab til de teknikker der benyttes på Internettet, samt UNIX. Da der er flere henvisninger til sidste års rapport er den vedlagt som bilag Rapporten er opbygget på den måde at der indledes med problemformulering og afgræ nsning, hvorefter der laves en vurdering af systemet fra sidste rapport. Derefter beskrives arkitekturen for et nyt system. Til sidst beskrives hvorledes systemet opbygges og hvordan implementationen og test gennemføres. Efter indholdsfortegnelsen er der en liste over henholdsvis figurer, tabeller og kodeeksempler, der indgår i selve rapporten. Bagest i rapporten findes en ordforklaring og en liste over kildehenvisninger. Til rapporten hører fire bilag: Bilag 1: Brugerhåndbog. I dette bilag er der en beskrivelse til brugere, hvordan e- mail fungerer forklaret i almindelige ord, samt hvordan man opfører sig som ansvarlig bruger med hensyn til brug af med speciel henblik på spam og vira. Derudover er der en beskrivelse af hvordan man sæ tter en K-mail klient op, hvor de enkelte begreber forklares. Bilag 2: Driftshåndbog. Dette er en introduktion af nogle væ rktøjer i Unix, der kan bruges til administration af systemet. Bilag 3: Installationshåndbog. I dette bilag er der beskrivelser af alle installationer, der er foretaget i forbindelse med opbygningen af dette mailsystem. Med denne skulle det væ re muligt at lave en fæ rdig installation af et tilsvarende system Bilag 4: Systembeskrivelse. I dette bilag beskrives det testsystem, der er opbygget i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt. Dette bilag indeholder også testdata, samt konklusioner på den test, der blev foretaget. Bilagene er skrevet således at disse kan læ ses uafhæ ngigt af hoveddokumentet. Dette kan nogle få steder give gentagelser. I opbygningen af systemerne bruges der fortrinsvis frit tilgæ ngeligt software. Denne type software har forskellige typer af licenser, som man skal væ re opmæ rksom på ved brugen af softwaren. De licenstyper, der er næ vnt i rapporten er kort forklaret i sidste års rapport. Vi takker TDC samt Sol og Strand Feriehusudlejning A/S for donering af udtjent udstyr til en testopstilling 1 Rapporten fra 2. år er offentligt tilgæ ngelig på adressen GISP Global Internet Service Provider Side 6 af 45

7 3. Abstract. This report describes the building of an system for an Internet Service Provider. The main goal of this report is to verify that you can build a large system for an Internet Service Provider using Open Source. The different products and techniques known to the authors are described and a test system is build. This is tested for capacity in order to answer the raised questions. The conclusion is that it is possible to build a system large enough for a Internet Service provider, but the size of a final system can not be estimated because the test system was build out of old unoptimized hardware with obvious bottlenecks. The appendices (written mostly in Danish) are written in a way that makes you able to build a system of your own. GISP Global Internet Service Provider Side 7 af 45

8 4. Problemformulering og afgrænsning 4.1 Problemformulering Projektet udarbejdes som en del af uddannelsen Master of Industrial Information Technology på linien systemadministration. Ifølge studieordningen skal projektet indeholde aspekter inden for sikkerhed, planlæ gning, automatisering og integration På andet studieår blev der opbygget en Internet Service Provider GISP. Dennes del blev ikke implementeret, derfor ønskes opbygget et skalerbar, driftsikker system der er sikret mod uønsket adgang. Dette skal gøres ved at distribuere systemerne over flere maskiner, sikre at maskiner hurtigt kan erstattes ved nedbrud, samt ved overvågning af systemerne. Derudover sker der ske en sikring af systemerne ved brug af en Firewalls. Systemerne vil i videst muligt omfang blive baseret på Open Source. 4.2 Problemafgrænsning ISPen fra 2. studieår udbød følgende serviceydelser: Internetadgang, mailadgang og Webhotel for brugerne, samt en selvbetjeningsdel, hvor kunderne selv kunne oprette nedlæ gge og konfigurere de enkelte services. Mail-delen blev ikke fæ rdigimplementeret pga. problemer med det valgte software. Dette projekt vil derfor behandle opbygningen af et mailsystem med speciel væ gt på arkitekturen, samtidig med at sikkerheden og skalerbarheden sikres. Dette vil gøres ved at forsøge besvarelse af følgende spørgsmål: Kan der opbygges en skalerbart mailsystem med Open Source programmer? På hvilken måde skal mails gemmes for at systemet er hurtigt, skalerbart, har gode oppetider og kan sikres med sikkerhedskopiering, der kan reetableres hurtigt? Hvor mange brugere kan systemet håndtere med den givne konfiguration? Hvor mange mails kan systemet håndtere med den givne konfiguration? Hvor stort kan systemarkitekturen skaleres til? Selvbetjeningsdelen implementeres ikke da det umiddelbart vil væ re muligt at anvende det tidligere udviklede selvbetjeningsinterface. GISP Global Internet Service Provider Side 8 af 45

9 5. Beskrivelse af teknikker og begreber fra distribuerede mailsystemer. I dette kapitel beskrives de teknikker og begreber man støder på under analysen af et distribueret system. I dette kapitel vil der blive behandlet begreber indenfor: ens vej igennem Internettet Sikkerhed Fejltyper Skalering Omkring mailsystemer er der blevet taget et enkelt afsnit med fra 2. års rapporten, der beskriver en systems vej igennem Internettet. Dette er taget med for at give et overblik over hvilke teknikker der bruges for at route en fra afsender til modtager. Ud over dette behandlede samme rapport det system der benyttes til udvikling og godkendelse af tekniske standarder til Internettet RFC-systemet (RFC = Request For Comment). 2. år rapport er vedlagt som bilag til denne rapport. GISP Global Internet Service Provider Side 9 af 45

10 5.1 En s vej gennem Internettet. (Nedenstående figur stammer fra GISP1 rapporten) Afsender Udgående MTA for afsender server Indgående MTA for modtager Modtagers mailboks Modtager Figur 5-1: En s vej gennem Internettet Her er et eksempel på en s vej gennem Internettet (Kan ses ved at vise header i modtagers klient) Headeren skal læ ses nedefra op. Eksemplet viser en sendt fra en maskine ved navn let2 med afsenderadressen til modtageradressen let2 bruger fepz.post.tele.dk som udgående MTA. fepz.post.tele.dk videresender mailen til mira.itorg.auc.dk (der er Indgående MTA for itorg.auc.dk. er sat op til at videresende al post til Derfor sender mira.itorg.auc.dk mailen videre til fepf.post.tele.dk Mailen bliver så placeret i mailboks hvorfra den kan hentes med f.eks. pop3 Return-Path: Received: from mira.itorg.auc.dk ([ ]) by fepf.post.tele.dk (InterMail vm ) with ESMTP id for Wed, 3 Apr :11: Received: by mira.itorg.auc.dk with Internet Mail Service ( ) id <GP12M0DL>; Wed, 3 Apr :22: Received: from fepz.post.tele.dk ([ ]) by mira.itorg.auc.dk with SMTP (Microsoft Exchange Internet Mail Service Version ) id GP12M0DK; Wed, 3 Apr :22: Received: from let2 ([ ]) by fepz.post.tele.dk (InterMail vm ) with SMTP id for Wed, 3 Apr :11: Message-ID: From: "Jorgen Letager Hansen" To: Subject: test af header Date: Wed, 3 Apr :13: MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset="iso " Content-Transfer-Encoding: 7bit X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal X-Mailer: Microsoft Outlook Express X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V Kodeeksempel 5-1: Eksempel på mail header GISP Global Internet Service Provider Side 10 af 45

11 5.2 Sikkerhedsaspekter Sikkerhed i forbindelse med IT-systemer af denne type dæ kker over følgende aspekter: - Netvæ rkssikkerhed sikkerhed for at uønskede udefrakommende gæ ster ikke kan træ nge ind og ødelæ gge systemerne eller bruge dem til andre formål end planlagt - Datasikkerhed sikkerhed for at de opbevarede data er tilgæ ngelige og at de kan reetableres ved eventuelt nedbrud - Fysisk sikkerhed sikkerhed for at uønskede personer ikke kan få adgang til de fysiske systemer - Driftssikkerhed sikring af at systemerne er tilgæ ngelige i de perioder, det er planlagt. For ISP er er det typisk 24 timer i døgnet 7 dage om ugen - Skalerbarhed sikkerhed for at systemet kan udbygges også til fremtidige belastninger og evt. til andre serviceydelser uden at systemet nødvendigvis skal redesignes og således at en udbygning kan ske uden væ sentlige forstyrrelser for kunderne - Applikationssikkerhed sikkerhed for at det brugerid, der bruges til en applikation lige præ cis har de rettigheder, der er nødvendige for at drive den applikation, så eventuelle hackere kan lave så lidt skade som muligt ved en overtagelse af applikationen - Ond vilje Disse aspekter vil blive beskrevet yderligere i det følgende Netværkssikkerhed. Siden menneskehedens start har der altid væ ret personer, der misbruger andres åbenhed. Dette gør at man ikke kan eksponere et system ud til Internettet uden at sikre det mod uønsket adgang og brug. Dette gøres med en såkaldt firewall og ved at opdatere de bagvedliggende systemer således at alle kendte svagheder udbedres så snart det er muligt. I et stort system, som en ISP ers mailsystem vil en FireWall-funktion ofte væ re bygget sammen med en funktion for fordeling af ressourcer (loadbalancer og portforwarder), da disse funktioner begge skal vide noget om protokoltype, destination m.m., som er oplysninger der ligger i de enkelte datapakker Mailfiltrering Ved at filtrere mails, hvor disse kommer ind i systemet, er det muligt at mindske antallet af spammails og vira, som når frem til kunderne. Dette gøres ved at integrere antispam/virus systemer med smtp softwaren. Typiske vil antispam systemerne lave et opslag i lister over kendte syndere, et stort antal servere på nettet er listet fordi de i større eller mindre omfang har medvirket til udsendelse af spam, eller scanne efter hvor mange kendte spam ord der er i en og udfra dette tildele mailen et spam index som modtageren kan agere ud fra. Dette spam index indskrives i mailens header. Antivirus programmerne vil normalt scanne en efter kendte mønstre. Såfremt man væ lger at bruge disse må man væ re forberedt på at der også vil blive afvist et mindre antal legale s. Samme systemer kan bruges til kundernes udgående s, hvorved spredningen af virus fra kunderne mindskes Datasikkerhed Når man som ISP er opbevarer data for kunder er det af yderste vigtighed at disse data ikke på nogen måde kan gå tabt. Derfor er det væ sentligt at data sikres mod tab ved: GISP Global Internet Service Provider Side 11 af 45

12 - at tage sikkerhedskopier med jæ vne mellemrum, kontrollere at de virker og at de kan indlæ ses hurtigt og effektivt - at disk- og filsystemer er sikret mod nedbrud og datafejl Som ISP er det vigtigt at tage stilling til følgende forhold og tilrette kundevilkårene derefter. Sikring af data i tilfæ lde af nedbrud. Hvor meget data er det acceptabelt at miste i tilfæ lde af hardwarenedbrud. Sikring mod datafejl. Hvordan sikres bedst muligt med datafejl (både umiddelbart synlige og lurende fejl) Hvordan skal applikationerne testes inden idriftsæ ttelse? Fysisk sikkerhed I sikkerhedsdebatten er det ofte et overset problem at det også er vigtigt at sikre systemerne mod fysisk adgang. Der kan laves mange sikkerhedssystemer i softwaren, men der er stort set ikke noget system der kan modstå når den uønskede person har fysisk adgang til systemerne. Denne fysiske adgang kan ofte passes sammen med at systemerne placere i omgivelser, der er brandhæ mmende og kølige, men alligevel så tilgæ ngelige at systemadministratorer har relativ nem adgang til dem for daglig overvågning og vedligeholdelse. I den forbindelse er det vigtigt også at sikre systemadministratorens væ rktøjer og lokaler Oppetid - Redundans Der skal tages stilling til hvilken oppetid systemet skal have. Ønskes en høj oppetid skal systemet opbygges redundant. Der bør tages stilling til forhold som strømforsyning, elforsyning, bygninger m.m. Ved planlæ gningen af et system af denne type, skal man vurdere hvilke væ rst tæ nkelige scenarier man kan forestille sig og hvilke af disse man vil forebygge, samt vurdere økonomien i forhold til sikkerheden. Principielt kan det sige at udgiften for at have en oppetid på 100,00% er uendelig, men prisen på en oppetid på f.eks. 98% er væ sentlig lavere, men valget ender sandsynligvis imellem disse to procenter. Til GISP ønskes et fuldt redundant miljø hvor det ikke er muligt for en enkelt hardwarefejl at påvirke systemets funktionalitet. Redundansen er så vidt muligt søgt opnået ved at tilføje systemet yderligere ressourcer således at evt. fejl kun vil betyde nedbragt ydeevne Skalerbarhed Ved oprettelse af systemer af denne type er det vigtigt at have planer for hvordan man udskifter udtjent udstyr og hvordan man tilføjer ekstra kapacitet før græ nserne nås. Her er det også vigtigt løbende at overvåge kapaciteten så opgraderingersplanlæ gning er muligt Applikationssikkerhed Frontend maskinerne opbygges således at det underlæ ggende operativsystem er ens. Her på kører en enkelt applikation. Hver applikation skal have tildelt sin egen unikke brugerid således at det er muligt at flytte applikationer mellem frontendservere såfremt der er behov for det. Dette brugerid skal have så få rettigheder, som muligt, da man derved kan begræ nse skaderne ved hackerangreb og evt. dårlig software. GISP Global Internet Service Provider Side 12 af 45

13 Med en sådan opsæ tning vil det også væ re muligt at køre alle applikationerne på den samme frontend indtil maskinen bliver tilstræ kkeligt belastet Ond vilje svæ rest at sikre sig imod er ond vilje hvor enten en intern eller ekstern person på en eller anden vis har adgang til systemet (en legal eller illegal adgang) og ønsker at skade udbyderen. Denne person kan lave datafejl og skjule disse således at der løbende sker datatab/dataforfalskning. Denne type fejl kan kun undgås ved at holde en streng kontrol med adgang til systemerne og løbende overvåge hvad der sker på serverne. 5.3 Fejltyper Følgende fejltyper kan alle medføre datatab, men det er vidt forskellige ting der skal til for at afhjæ lpe fejlene Menneskelige fejl Dette er klart en af de væ rste former for fejl, da fejlene vil blive repliceret ud på alle serverne. Et eksempel på denne slags fejl er en sysadm. der kommer til at køre rm rf * i et forkert bibliotek eller på en forkert server. Som regel er fejlen dog så markant at det opdages øjeblikkeligt og så er det med at få gang i backuppen. Denne type fejl er utroligt svæ r at gardere sig imod, men det understreger at et system ikke er mere sikkert end dem der arbejder med det Data fejl Data fejl kan også væ re noget af en udfordring da de kan væ re svæ re at opdage og sandsynligvis er ens på hele systemet. Såfremt data ikke er ens grundet datafejl, skal man udover opdage fejlen også finde ud af hvilke data der er de rigtige Hardware fejl Hardwarefejl er typisk nemme at konstatere og indkredse. Dette betyder at disse fejl er ret nemme at korrigere for, samt hvis systemet er redundant vil en fejl væ re vanskelig at mæ rke for brugerne af systemet. Da disse fejl ikke eksisterer under en funktionstest af det samlede system er det vigtigt at overvåge de enkelte delsystemer for disse fejl Software fejl Software fejl kan inddeles i 2 typer, den ene er hvor programmet går ned og blot skal genstartes. Den anden type er hvor software gør noget forkert ved data. Førstnæ vnte er som hardwarefejl mens den sidste giver datafejl. GISP Global Internet Service Provider Side 13 af 45

14 5.4 Skalering Når et system er bygget til at skalere er det med baggrund i forventning om at systemet løbende skal udbygges. Tidspunktet for denne udbygning bestemmes af hvor belastet systemet er. Denne belastning skal derfor måles. Et komplekst system er vanskeligt at give en entydig målestok for, men i forhold til et system, som det der er beskrevet i denne rapport, er det væ sentligt at fokusere på hvor flaskehalse kan væ re og derudfra bestemme om systemet skal udbygges. For at kunne overvåge flaskehalsene i systemet er det vigtigt at væ re opmæ rksom på følgende forhold Plads på filsystem Da det er af afgørende betydning for systemet at kunne skrive til filsystemerne bør man væ re meget opmæ rksom på at disse ikke løber fuld. Bemæ rk også at de filsystemer som bruges af operativsystemet er vigtige. (Der bør f.eks. væ re god plads til logfiler, ligesom der løbende skal ryddes op i disse.) Netværk Dette vil forholdsvis let kunne opgraderes, men man kan ikke forvente at netvæ rket kan udnyttes 100% og det er derfor vigtigt at have en god del ledig kapacitet Processorkraft I et distribueret miljø kan den samlede processorkraft let opgraderes, mens der i enkeltstående systemer vil væ re behov for at skifte væ sentlige dele ud (eks. kan det væ re nødvendigt at skifte bundkort.) Enkeltstående systemer vil desuden have en øvre græ nse for hvad der er muligt I/O I/O til netkort og disksystemer er også normalt et af de steder hvor serverne løber tør fra ressourcer. Som med processorkraft er det ofte et spørgsmål om at skulle udskifte væ sentlige dele på serverne. GISP Global Internet Service Provider Side 14 af 45

15 6. Analyse I det følgende analyseres og væ lges produkter for de enkelte delsystemer. 6.1 Beskrivelse af nuværende system Det nuvæ rende system består af en enkelt server med alle funktionaliteter samlet. Der anvendes Courier til hele maildelen og MySQL til brugerinformation. Courier anvender maildir til mailopbevaring. Det hele kører på en standard PC (Pentium II 266 MHz med 128 MB RAM) med SCSI-disk på 4 GB med et standard filsystem. Systemet er installeret på en FreeBSD 4.5 med programmerne hentet fra portscollection Vurdering af systemet Systemet er bygget op som et uddannelsesprojekt og er ikke dimensioneret til produktion. Både kapaciteter og hastigheder ligger langt under standard Pc er i dag. Systemet blev ikke testet for kapacitet mht. modtagelse af mail, da mailsystemet ikke er fungerende. Ved en test af et nogenlunde tilsvarende system kunne der modtages ca mails pr. time. Denne rapport vil videre behandle hvordan et produktionssystem kan opbygges og hvilke overvejelser, der skal gøre før installation og idriftsæ tning. Tidligere erfaringer viser at lignende systemer kan bæ re 5-10 tusinde brugere. 6.2 Arkitektur for nyt system Der er lagt stor væ gt på at få en arkitektur, som er overskuelig, nem at vedligeholde, udbygge og fejlfinde på:. Arkitekturen har følgende formål: - Skalerbarhed hvis det skal væ re muligt at skalere til meget store kundemasser vil det væ re nødvendigt at kunne skalere både horisontalt og vertikalt. Da de fleste systemer kan skalere vertikalt fokuseres der i det følgende på at finde et system som også kan skalere horisontalt. - Driftssikkerhed De enkelte komponenter kan dubleres og hvis det ikke er muligt skal der ofres mere på driftssikre komponenter. Ved dublering skal der etableres system til fordeling af belastningen GISP Global Internet Service Provider Side 15 af 45

16 6.3 Skitsering af Mailsystem arkitektur Ud fra disse kriterier ønskes opbygget et system der består af følgende komponenter: - Load balancer - system/apparat, der kan fordele trafik efter type og evt. efter underliggende systemers belastning - SMTP-relay der er kundernes udadgående mailserver. Den vil videresende mails til modtagende mailservere (MTA) hvad enten det er egne eller andre ISP er eller organisationer - MTA til indgående SMTP-server der fordeler mail til kundernes konti - Mailstore Disk- og filsystem til opbevaring af mails - IMAP server Server til betjening af kunder, der har mails liggende hos udbyderen - POP3 server Server der betjener kunder, der henter mails ned på egen maskine - Web-server til web-mail Server til betjening af kunder der lader mails ligge på serveren eller kunder der er på rejse - Web-server til provisionering Server til brug for oprettelse, æ ndringer og nedlæ ggelse af kunder og services for den enkelte kunde (ikke implementeret i dette projekt). - Database til brugerinformation De primære tjenester er de tjenester, der er direkte eksponeret til kunderne. De sekundære tjenester er de tjenester, der bruges bag ved de primæ re, men stadig kunderettede. Såfremt en sekundæ r tjeneste er nede vil systemerne stadigt virke, men der vil væ re forsinkelser. (eks. indgående smtp) De tertiæ re tjenester er de vedligeholdelsessystemer, der bruges af systemadministratorer til overvågning af kapaciteter og helbred på systemerne. Disse tjenester vil ikke påvirke de kundevendte direkte, men det kan påvirke mulighederne for f. eks. at skifte password. Figur 6-1: Principskitse for mail system GISP Global Internet Service Provider Side 16 af 45

17 6.4 Opbevaring af mail. Da opbevaringen af er afgørende for hvilke systemer der kan anvendes til henholdsvis modtagelse af s og til bruger interfaces er det meget naturligt at starte med at undersøge mulighederne for mail opbevaring. Der er flere grundlæ ggende muligheder for mail opbevaring, som skitseres i nedenstående skema Type Beskrivelse Fordele Ulemper Programmer Mbox, mail opbevares i en fil pr. brugermappe Få filer pr. bruger Såfremt der er mange e- mails kan det tage en del ressource at skulle søge filen igennem for at finde den rette . Med mange brugere på systemet vil der væ re Postfix, Qmail, Exim Maildir, Database et directory pr. brugermappe Denne kan laves i tre varianter: Mail og vedhæ ftede filer opbevares i database Mail opbevares i database og vedhæ ftede filer opbevares i filsystemet Mail og vedhæ ftede filer opbevare i filsystemet, men placeringen findes i databasen Tabel 6-1: Typer af mailopbevaring Lille mulighed for konflikter mellem skrivninger, da chancen for at der skal skrives til samme fil fra forskellige processer er usandsynlig lille Alle informationer samlet på et sted mange filer Mange filer pr. bruger Ved evt. restore af systemet vil dette væ re en udfordring. Enten vil databasen væ re meget stor eller også vil der væ re rigtig mange filer. Courier, Postfix, Exim, Qmail Dbmail For at kunne skaleres i horisontal retning skal systemerne skalere således at de adgangstyper der bruges kan serviceres. I et mailsystem, der f.eks. hovedsagligt er baseret på POP3 afhentning af mails vil stort set samtlige adgange væ re æ ndringer af data. Hvis data opbevares i en database skal denne kunne skaleres således at alle noder i en evt. cluster kan håndtere dataæ ndringer. I Open Source miljøet har vi set et system Dbmail fra IC&S i Holland - der baserer sig på databaseopbevaring af mails. Dbmail kan køre på enten en MySQL eller en PostgreSQL database. Derfor er det vigtigt at se på disse programmers muligheder for skalering Cluster løsninger med databaser Et cluster er en samling af maskiner, der samarbejder om en opgave og som udadtil virker som en maskine. Der sker meget på clusterløsninger for tiden, så situationen kan meget vel have æ ndret sig meget om f.eks. et år. Der findes forskellige typer af cluster: - Regneclustere Cluster, der bruges til f.eks. modelberegninger m.m. Til dette formål er der lavet mange væ rktøjer i dag, således at man kan bruge mange små maskiner og dermed opnå supercomputerfunktionaliteter. GISP Global Internet Service Provider Side 17 af 45

18 - Fil-cluster Cluster hvor flere maskiner danner et fæ lles filsystem. Der findes flere eksempler på dette, hvor fokus dog kan væ re forskelligt enten på sikkerhed, på performance eller på ønsket om at opbevare store mæ ngder af data - Database-cluster Denne cluster type er den svæ reste, da database af natur er meget dynamiske og det derfor er vanskeligt at holde flere sæ t af data opdaterede atomisk. Det ses bl.a. af at flere af database-clustre kører på fæ lles filsystemer, således at der kun er et sæ t af data. I det følgende beskrives kort både nogle OpenSource databaser og nogle kommercielle, med henblik på den bagvedliggende teknik for deres cluster -løsninger MySQL Bruger master-slave opsæ tning. Her sker alle skrivningerne til masteren mens læ sningerne sker fra slaverne. Dette virker fint såfremt der er væ sentlige flere læ sninger end skrivninger. (Masteren skal kunne håndtere alle skrivningerne samt servicere alle slaverne.) Såfremt masteren går ned opgraderes en af slaverne til master PostgreSQL Har en master, og en hot standby. På PostgreSQL hjemmeside foreslås det at man opdaterer database ved hjæ lp af rsync (fil replikering i UNIX) til en standby maskine og ved nedbrud indsæ ttes denne i systemet DB2 Databasen er installeret på en eller flere maskiner, der forbinder til en filer der servicere disse med databasefilerne Oracle Bruger sit eget system til at kommunikere mellem noderne. Går en node ned tager en anden node over. Systemet er bygget op som et cluster med at antal Linux-maskiner med et fæ lles SAN-disksystem, således at det er samme db-filer der arbejdes med Valg af opbevaringsmetode Ingen af ovenstående OpenSource systemer anses som væ rende brugbare til store e- mailsystemer, hvor s gemmes i databasen. Dette begrundes med at der i et mailsystem altid er mange æ ndringer af data. Mails kommer ind i systemet (skrives), for derefter at blive hentet og slettet. Derfor væ lges det ikke at anvende en database til opbevaring af mails. Dette giver to muligheder for opbevaring af mails: Maildir eller Mbox. Hvis man følger diskussionen på OpenSource hjemmesiderne kan det ses at Mbox er den oprindelige metode for opbevaring af mails, men den har vist sig upraktisk når systemerne bliver større og der sker både læ sninger og skrivninger på samme tid. Flere af hjemmesiderne anbefaler Maildir for større systemer. 6.5 Filsystemer Det vigtigste i hele systemet er diskserveren da denne skal kunne håndtere adskillige samtidige forbindelser fra både smtp, pop3, imap og web-servere. GISP Global Internet Service Provider Side 18 af 45

19 Kravene til et filsystem er flg. Performance systemet skal kunne følge med i performance. Redundant såfremt en del af systemet gå ned skal al data stadigt væ re til rådighed. Skalerbart når ekstra kapacitet er nødvendigt skal det væ re muligt at udvide systemet uden nedetid. Af kandidater er bla. flg. distribuerede filsystemer Parallel Virtual File System Har en del af disse funktionaliteter men mangler redundans, er der derfor bare en node som er nede vil al data som er hel eller delvis placeret på denne node væ re nede. Alle forespørgsler går til en management node som videresender forespørgselen til en I/O node. Figur 6-2: Parallel Virtual File System Coda Codas styrke ligger i cache, således at klienterne cacher data fra hovedfilserveren. Cache er en fordel, når mange læ ser de samme data, men i et mailsystem vil data kun blive læ st få gange. Derfor er en læ se-cache ikke interessant for et mailsystem. Er der en markant overvæ gt af brugere som anvender IMAP, der dermed efterlader posten på serveren vil cache give mening, da der så vil væ re en anden væ gt mellem læ sninger og skrivninger OpenAFS OpenAFS er igen et system hvis store styrke ligger i et distribueret miljø med fokus på cache, således foregår alle skrivning til en master. Systemet er dog opbygget hierarkisk hvor hver del har sin egen master. OpenAFS er meget udbredt i universitetsverden hvor styrken er at man kan nå sine filer fra hele Internettet vha. en klient som fås til de fleste operativsystemer. Samtidigt anvender OpenAFS kerberos til bruger validering som gør at det er sikkert at anvende på et åbent net. GISP Global Internet Service Provider Side 19 af 45

20 6.5.4 GFS GFS er et kommercielt produkt hvor fokus er skalerbarhed og performance. Oprindeligt var GFS open source, men er nu et rent kommercielt produkt. Sistina, der udvikler GFS, vendte ikke tilbage på en henvendelse om en test licens og produktet er derfor ikke undersøgt næ rmere. Figur 6-3: Sistina GFS GFS er journalised filesystem baseret på et SAN hvor alle serverne har adgang til den delte diskressource OpenGFS OpenGFS er baseret på den oprindelige kode til GFS før denne blev lukket. Desvæ rre er dokumentation mangelfuld og svæ rt at finde hoved og hale i. Derfor blev vi desvæ rre nødt til at fravæ lge en dybdegående test af OpenGFS. Det fremgår f. eks. ikke af dokumentation hvilke pakker der skal væ re installeret før OpenGFS kan installeres.) GISP Global Internet Service Provider Side 20 af 45

Systembeskrivelse. (Testsetup)

Systembeskrivelse. (Testsetup) Gisp Global Internet Service Provider Bilag 4 Systembeskrivelse. (Testsetup) Aalborg Universitet Master i IT - Systemadministration 1. Forord Dette dokument beskriver det setup som er brugt til test af

Læs mere

Gisp Global Internet Service Provider. Bilag 1. Brugerhåndbog. Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration

Gisp Global Internet Service Provider. Bilag 1. Brugerhåndbog. Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration Gisp Global Internet Service Provider Bilag 1 Brugerhåndbog Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration 1. Indledning Dette bilag indeholder en beskrivelse af virkemåden for e-mails skrevet

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Installation

Indholdsfortegnelse. Installation Indholdsfortegnelse Generelt om installationen... 2 Installation af Sybase Sybase SQL Anywhere... 3 Installation af Sybase SQL Anywhere... 4 Licensbetingelser... 6 Registreringsnøgle... 7 Bruger information...

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Hvad er GPFS, og hvad kan jeg bruge det til? Peter Christensen, Senior it-konsulent hos Komplex it

Hvad er GPFS, og hvad kan jeg bruge det til? Peter Christensen, Senior it-konsulent hos Komplex it Hvad er GPFS, og hvad kan jeg bruge det til? Peter Christensen, Senior it-konsulent hos Komplex it GPFS tilbyder blandt andet følgende funktionelle fordele Mulighed for meget store filsystemer. Uproblematisk

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Gisp Global Internet Service Provider. Bilag 2. Driftshåndbog. Aalborg Universitet Master i IT - Systemadministration

Gisp Global Internet Service Provider. Bilag 2. Driftshåndbog. Aalborg Universitet Master i IT - Systemadministration Gisp Global Internet Service Provider Bilag 2 Driftshåndbog Aalborg Universitet Master i IT - Systemadministration 1 Indledning Formålet med dette dokument er at introducere nogle værktøjer som kan bruges

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af Deres postkasse i Outlook Express. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af Deres postkasse i Outlook Express. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af Deres postkasse i Outlook Express Opsætning af Outlook Express til Deres postkasse

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Vejledning i brug af mailadministration.

Vejledning i brug af mailadministration. Vejledning i brug af mailadministration. Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Mail administrator:...4 Ændringen af adgangskode:...5 Videresending af e-mail:...5 Ikke tilstede assistent:...6 Antivirus og

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Kaminsky DNS exploit

Kaminsky DNS exploit Syddansk Universitet DM829 Kaminsky DNS exploit Jan Christensen - 241189 Anders Knudsen 150885 12. maj 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Introduktion til DNS 2 2.1 Cache............................... 3 2.2

Læs mere

Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0)

Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0) Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0) I denne vejledning kan du læse, hvordan du administrerer dine e-mailadresser hos Bricksite, samt hvordan du sender/modtager e-mails via webmail eller

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Indhold 1. Firewall profiler for TDC Managed Firewall 2. White liste over printere 1. Firewall profiler for Managed Firewall Standard firewall profilerne bygger

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Hurtig installationsvejledning Dokument-id: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læ s disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17 Konfigurationsguide Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler Side 1 af 17 Versionshistorik Dato Version Forfatter Handling 2014-07-09 1.0 HHH Sammenknytning af konfigurationsguides fra

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

SAS Scalable Performance Data Server

SAS Scalable Performance Data Server SAS Scalable Performance Data Server Charlotte Pedersen, seniorkonsulent Claus Ørskov, konsulent PS Banking SPD Server Skalerbar Hastighed 2 Hastighed og skalerbarhed Mindre fil I/O og parallel processing

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Datawarehouse og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN 0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN %LODJ$ *U Q+DQGOLQJVSODQ IRUSHULRGHQ MDQXDUWLOGHFHPEHU Møldrup Kommunes første Grønne Handlingsplan har to overordnede mål : $WVLNUHDWGHQ*U QQH,QGN EVSROLWLNEOLYHUNHQGWKHU

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere